Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 6. szám június- július

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 6. szám 2005. június- július"

Átírás

1 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IV. évf. 6. szám június- július

2 Sintek International GYÓGYSZERTÁRI RAKTÁROZÁS FELSÔFOKON ERGONOMIKUS GAZDASÁGOS ESZTÉTIKUS AKCIÓ! Minden kedves vásárlónknak, aki július 1. december 31. között, nettó 4 Millió Forint, vagy e feletti értékben rendel SINTEK patika bútort cégünktôl, ,- Ft értékû utazási utalványt adunk ajándékba, melyet a GM TOURS Utazási Irodában vehet át. További információ a (1) as telefonszámon, Antal Lajos termék manager-nél. GM MANAGEMENT RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁSÉRT FORDULJON IRODÁNKHOZ: SINTEK MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET G-MANAGEMENT RT BUDAPEST, HUBA UTCA 10. TELEFON: , , , FAX: http\\:www.gmrt.hu

3 Uborkaszezon? Megjött a nyár és vele együtt a menetrendszerinti gyógyszer-botrány. Most éppen nem a gyógyszergyárakra irányítják az össztüzet, hanem a gyógyszerészekre. Versenyezzenek már végre egymással ezek a konzervatív, maradi patikusok és csökkentsék az áraikat. Olyan olcsó kifogást, hogy Magyarországon a legalacsonyabbak az árrések és ebbôl már nincs mit engedni, a lakosság ne vegye figyelembe, hiszen az ô érdekükben kampányolnak mind a kormány, mind az ellenzék egyes politikusai. Közben a nyári uborkaszezont kihasználva az eddigieket is messze meghaladó mértékû térítési díj emelést határozott el a kormány. A betegek által fizetendô térítési díjak hihetetlen mértékû emelkedése miatt tapasztalható elégedetlenség és feszültség ami egyébként szinte kézzelfoghatóan a patikákban csapódik le levezetésére a gyógyszertári kötöttségek feloldását, a patikák közötti szabad verseny beindítását javasolják. Eközben elhallgatják azt a szomorú és riasztó tényt, hogy az állami költségvetés különbözô trükkökkel egyre nagyobb mértékben vonul ki a gyógyszerek árának támogatásából és végsô soron ez az alapvetô oka a betegek anyagi terhei rohamos növekedésének. Ilyen trükk az emelt önrészesedés, amikor egyes gyógyszercsoportokat alacsonyabb százalékú támogatási csoportba sorolnak, pl. az antibiotikumok 70%-os támogatottsága 50%-ra csökkent az utóbbi idôben, a 20%-nyi különbözetet természetesen a beteg fizeti és a költségvetés takarítja meg. Hasonló, de már bonyolultabb költségvetést kímélô módszer a most bevezetésre kerülô referenciaárak rendszere, ahol egy-egy hatástani csoporton belül csak a legolcsóbb gyógyszernél biztosítja az állam az általa deklarált százalékos támogatást, a többi drágább gyógyszernél csak fix összegû támogatást ad és a különbözetet megint csak a beteg fizeti (a legszerényebb számítások szerint is mintegy 4,5 MdFt-tal fognak a betegek anyagi terhei növekedni). De ilyen trükk például a vényköteles gyógyszerek átsorolása ún. OTC-be, azaz vény nélkül, de teljes áron kapható gyógyszerek körébe. Ebben az esetben már semmilyen támogatást sem ad a költségvetés a gyógyszer árához. A vényköteles gyógyszerek átsorolása OTC-be egyértelmûen a költségvetési kiadások csökkentését célozza, ettôl a gyógyszerek mellékhatásai, rizikófaktorai nem csökkennek, hanem a szabadabb hozzáférés következtében kifejezetten növekednek. Ebben az esetben az orvosok helyett a gyógyszerészekre hárul a feladat, hogy a rizikófaktorokra a figyelmet felhívják és nyomon kövessék. Nem véletlen az az Európa-szerte használatos szlogen, hogy Kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét! Kenyeret és cirkuszt a népnek! Kenyérre, azaz a gyógyszerek árának támogatására az állam nem tud vagy nem akar többet áldozni, ezért a cirkuszt kell fokozni: Legyen verseny a gyógyszertárak között! Bárki alapíthasson patikát! Vénynélküli szerek gyógyszertáron kívül, pl. bevásárlóközpontokban, benzinkutaknál is kaphatók legyenek. Degradáljuk le közben a beteget fogyasztóvá. Magyarázzuk be neki, az ô érdeke, hogy bárhol hozzájusson egyre több gyógyszerhez; igaz teljes áron, de ez ne zavarja. A túlzott gyógyszerfogyasztás veszélyeire pedig ne hívják fel a figyelmet a pénzéhes patikusok. Ôk ne a beteggel törôdjenek, hanem a versennyel. Mind eközben az állami költségvetés terheit tovább lehet csökkenteni, hiszen az emberek figyelme a cirkuszra terelôdik és észre sem veszik, hogy az állam már megint a zsebükben kotorászik. A gyógyszerészek elemi joga és kötelessége, hogy a hozzájuk forduló betegeknek megmondják az igazat, felvilágosítsák ôket ne csak a gyógyszerek hatásáról és mellékhatásáról, hanem ezekrôl az ügyes trükkökrôl is. Dr. Simon Kis Gábor Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Samu Antal Szerkeszti a szerkesztô bizottság: Hankó Zoltán (szerkesztésért felel), Mátyásné Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, Sándor Árpád, Schlégelné Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor A MOSZ címe: 1134 Budapest, Huba utca 10. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: ABT 2000 Kft. Recsi István Sokszorosítás: Ritter Nyomda Hirdetésszervezô: G-Management Rt Bp., Huba u. 10. Telefon: Ára: 1000 Ft + 15% ÁFA Gyógyszertár IV. évf. 6. szám 1

4 Adekvát válasz kell Izzó hangulat és pattanásig feszült indulatok voltak jellemzôk júniusban a gyógyszerészek és a politika közötti kapcsolatra. Amint azt elôre sejteni lehetett, az új gyógyszertörvény elôkészítése és parlamenti vitája szolgáltatta az alapot a menetrendszerûen érkezett soros konfliktushoz és a gyógyszerbéke (vagy inkább csak az ideiglenes fegyverszünet) zajos megszûnéséhez. Mivel az események többé-kevésbé minden érdeklôdô gyógyszerész elôtt ismertek, a jelen cikkben elsôsorban nem a történtek kronológiai hûségû rögzítése a célunk. Az új törvény strukturált elemzésére sem vállalkozunk, hiszen erre a késôbbiekben bôven lesz még mód. Fontosnak tartjuk viszont olyan szempontok felvillantását, amelyekkel talán hozzájárulhatunk mélyebb összefüggések feltárásához. * * * A cél és az eszköz A politikusok, szakpolitikusok és államigazgatási vezetôk megnyilatkozásaikban mindvégig különféle elnevezéssel illették a törvénytervezetet. Voltak, akik gyógyszerpiaci rendtartásról, mások pedig inkább egy új gyógyszertörvényrôl beszéltek. Volt, hogy a kódex-szerû szabályozás igényére hivatkoztak, mások meg uniós harmonizációs kötelezettséggel indokolták a régi törvény hatálytalanítását és egy új megalkotását. Volt olyan kormánypárti egészségpolitikus, aki azt tartotta a javaslat fô erényének, hogy a finanszírozási és a szakmai aspektusokat sikerült szétválasztani, ugyanakkor kormányzati mûhelyekben hosszú ideig tartotta magát az a verzió, amely szerint ebben a törvényben kell rögzíteni a gyógyszertámogatásra fordítható pénzek mindenkori mértékét. És mindezek betetôzéseként volt olyan tervezet, ami az emberi felhasználásra kerülô gyógyszerekrôl nevet viselte, más változat (és a végül elfogadott törvény) az emberi alkalmazásra kerülô gyógyszerekrôl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról elnevezéssel szerepelt. Ez a kettôsség és a szabályozási célok bizonytalansága a törvény elôkészítése során mindvégig érezhetô volt. Képlékeny volt maga a jogszabály tartalma is: az egymást követô változatokban nemcsak arra kellett figyelni, hogy mit vezetnek át a felvetéseinkbôl és milyen mértékben javul a szöveg, hanem a korábbi tervezetekbôl nem következô, sôt azoktól homlokegyenest eltérô, vagy már korábban visszavont szövegváltozatok újólagos megjelenésére is. Elég utalni arra, hogy úgy került az Országgyûlés elé benyújtott javaslatba a nem támogatott gyógyszerek árszabályozásának teljes körû megszüntetésére vonatkozó passzus, hogy közben a szakmával más szövegrôl folytak az egyeztetések, ráadásul akkor volt a leghangosabb a gyógyszerárak csökkentésérôl szóló kormányzati propaganda. Abban, hogy mikor milyen szövegváltozatok kerülnek elô, nyilván taktikai megfontolások is szerepet játszanak, de a fentebb jelzett kettôsségnek más okai is voltak. A kormány korábban határozott arról, hogy a választásokig a gyógyszerellátó rendszer lényeges átalakítását már nem kezdeményezi, mert fontosnak tartja a gyógyszerbékét. (Arról, hogy mit tesz, ha hatalomban marad, már nem szól a fáma, de a határozat megfogalmazása sokat sejtetô.) Így hát nyilvánosan nem kötelezôdhetett el semmilyen radikális javaslat mellett. Másrészt komoly koncepcionális különbségek kerültek felszínre az egyes parlamenti erôcsoportok között. A kormánypártok megosztottak voltak (és maradtak) abban, hogy radikális vagy mérsékeltebb legyen a változtatás, az ellenzék végül (az Egészségügyi Egyeztetô Fórum bázisán) a gyógyszerészi álláspont mentén harmonizálta az álláspontját. Többségi vélemény, hogy a politika megosztottságát a szakmának sikerült kihasználni és menteni a menthetôt. Hogy ez reális értékelés vagy sem, majd az idô eldönti. Az igazi kérdés, hogy hova vezet, ha egy bevallottan szakmai törvény vitája során felelôs politikusok részérôl komoly következmény nélkül elhangozhat a következô ajánlat : ha az árkérdésben a szakma enged, a patikaliberalizációban a politika visszalép. A cél szentesíti az eszközt! Lehet ezek után hitelesen szakmáról, gyógyszerbiztonságról, betegérdekrôl beszélni? Fôleg úgy, hogy olyan politikusi nyilatkozat is elhangzik a parlamenti végszavazást meg sem várva, miszerint a szakma rossz reagálása miatt ôsszel az egészet újra kezdik? * * * Itt a piros, hol a piros Kormány és szakma között folyt az egyeztetés arról, hogy a gyógyszertári törvénybôl kivegyék-e a passzust, amely szerint a gyógyszer árából a gyógyszerész kedvezményt nem adhat. A szakma tiltakozott az egységes gyógyszerárak megszüntetése és a betegek esélyegyenlôtlenségének a növekedése miatt, továbbá azért, mert a patikák közötti árverseny már rövidtávon is hátrányos helyzetbe hozhatja a kisforgalmú gyógyszertárakat és a vidéki ellátást. Míg azonban a kormánytisztviselôk a gyógyszerészekkel tárgyaltak és többek között a betegek pénztárcájának kímélésével indokolták a javaslatot, az Országgyûlés elé a kormány már egy olyan, a betegek pénztárcájára egyáltalán nem figyelô változatot terjesztett, ami ebben a gyógyszerkörben mindenfajta árszabályozást meg kívánt szüntetni. A javaslat és a módszer kiverte a biztosítékot a szakmánál, hangosan tiltakozott (joggal) és retorziókat helyezett kilátásba. A különféle változatok között csak kapkodhatta a fejét az ember, mint amikor az utcai mutatványos kezét követi, holott a szemébe kéne nézni, ha tudni akarja, hogy hol a piros. Végül bölcs megoldás született: nem vették ki a gyógyszertári törvénybôl a kritikus mondatot (és viszszaléptek a 24 órás nyitva-tartású gyógyszertárak szabad alapításának hirtelen jött ötletétôl), sôt megmaradt az OTC gyógyszerek árrés-szabályozása is, de a gyártói és nagykereskedôi kedvezmények kötelezô továbbadásával a politika kommunikálni tudja, hogy a beteg érdekeit védi a patikussal szemben. És megteremtette annak jogszabályi lehetôségét, hogy megbomoljon az egységes patikai gyógyszerár. A kör bezárult. Csak lejátszástechnika kérdése az egész? * * * Színház az egész világ Jól emlékezhetünk arra, hogy 2003 utolsó heteiben az egész ország lázban égett: vajon bonthatók lesznek-e a gyógyszerek vagy sem, s ha igen, ez milyen végzetes következményekkel fog járni. Közel két hónapon át minden nap többször is elôkerült tévében és rádióban, hogy éppen hogy áll a jogalkotás és nyilatkozott boldog-boldogtalan, hogy ez miért lesz jó és miért lesz rossz. És a nagy zsivajban alig hallatszott a jogos felvetés: a sok hûhó a küszöbön álló ár- és támogatásváltozást hivatott elfedni. Ami 2003 decemberében és január elején nem tûnt fel senkinek, két hónappal már nyilvánvaló lett mindenkinek: az akkori miniszter 15%-os hatósági árcsökkentést volt kénytelen bejelenteni a lakossági gyógyszerterhek drasztikus növekedése miatt. Most, miközben a gyógyszerészekkel hangos vita folyt a patikaliberalizációról, szinte 2 Gyógyszertár IV. évf. 6. szám

5 észrevétlenül (és persze megint többhetes késéssel) jelentette be az OEP illetékese, hogy július elsejével 1200 gyógyszer térítési díja emelkedik, s ettôl a lépéstôl a 2005-re remélt megtakarítás eléri a 4,2-4,5 milliárd forintot. Ami éves szinten ennek a duplája, holott a gyárak egy fillérrel sem emelik a támogatott gyógyszerek árát. Egyszerre két ügyre képtelen figyelni a közvélemény. Mire a patikusokkal folyó vita lecsendesedik, az új térítési díjakat bevezetik, s azután csupán egyéni szociális probléma, ha a betegnek a patikában többet kell fizetni. Színház az egész világ? * * * A javadat akarjuk Akár a patikusok zsarolását, akár a figyelemelterelést szolgálta, akár pedig komolyan gondolták mindazok a képviselôk, akik beterjesztették, illetve akik az egészségügyi bizottság ülésén megszavazták azt a javaslatot, hogy a 24 órás nyitva tartást vállalók szabadon alapíthassanak gyógyszertárat, a történet tankönyvbe illô módon mutatja meg, hogy milyen az a politikusi mentalitás, amibôl már mindenkinek kezd elege lenni. Úgy kelt életre ez a javaslat, hogy a kiagyalója elôzetesen egy gyógyszerésszel sem konzultált és egyetlen támogatója sem kérdezte meg, hogy minderrôl mi a szakma véleménye. De a betegeket sem interjúvolták meg és hatástanulmányokat sem készítettek. Nem éltek, hanem visszaéltek azzal a hatalommal, amit a választók rájuk ruháztak. Azok, akiknek a mandátuma a demokrácia védelmére és kiteljesítésére szól, ráadásul a demokratikus elkötelezettségükre hivatkoznak lépten, nyomon. A magyarázatok szerint azért lett volna szükség a liberalizálásra, mert a gyógyszertári ügyeleti rendszer hiányosságai miatt nehezen lehet éjszaka gyógyszerhez jutni. Hm! Az ügyeleti probléma megoldására elôször 1995-ben készített a szakma egy komplett tervezetet, majd szinte évente jelentkezett újabb és újabb javaslatokkal egészen 2002-ig, amíg a hivatalos kormányszervekkel, a szakhatósággal és az orvos-szervezetekkel karöltve olyan konszenzusos megoldás született, amire minden lényeges helyen áldást adtak. Hogy azóta a szabályozás miért és kinek a hibájából nem született meg, azt leginkább azok tudhatják, akik szemforgató módon a patikusokat hibáztatják a zavarokért és most egészen nagy ívû megoldásra tettek javaslatot. Nehezen minôsíthetô magatartás, amely a saját mulasztásából fakadó problémát arra hárítja (és annak a kárára akarja megoldani!), aki eddig is viselte a terheit. Ez még akkor is igaz sôt! ha mindannyian tudjuk, hogy a javaslat mögött milyen lobbiérdekek húzódnak meg. A régi szóvicc jut az ember eszébe: a javadat akarjuk és ha nem vigyázol, már visszük is. * * * Véletlenek pedig nincsenek Ha keresztrejtvény feladványaként kérdezzük meg, vagy egy általános tájékozottságú embert szólítunk meg az utcán, hogy nevezze néven a lakossági gyógyszerellátót, minden bizonnyal mindenki a gyógyszertárra fog tippelni. Ha a gyógyszertörvényben szerepel ugyanez a fogalom, amely egyébként egyértelmûen rögzíti a gyógyszertár definícióját, el kell gondolkodni azon, hogy vajon milyen megfontolásból került bele látszólag teljesen feleslegesen, ráadásul úgy, hogy a puszta létét is többször is kifogásolták a szakmai szervezetek? Mi vezérelhette a törvényalkotót? A szakmapolitikus már kötelezôen gyanakvó, egyébként pedig a véletlenekben nem hisz. Fôleg akkor gyanakvó, ha kezébe kerül egy levél, amelyet az egykoron szépreményû gyógyszergyár volt elnök-vezérigazgatója a gazdasági miniszternek címez, s melyben olyan gyógyszerfutár szolgálathoz kéri a segítségét, amely kezdetben a gyógyszerészi ellenállás mérséklése érdekében a gyógyszertárakkal együttmûködne, késôbb pedig tehetjük hozzá azoktól független közvetlen lakossági gyógyszerellátást folytatna. A szakmapolitikus már kötelezôen gyanakvó és eszébe jut, hogy az internetes gyógyszer-kereskedelem is minôsülhet közvetlen lakossági gyógyszerellátásnak, ha ehhez sem kell okvetlenül patikai háttér (vagy ha igen, csak kezdetben, mint a gyógyszerfutárnak). A szakmapolitikus már kötelezôen gyanakvó és eszébe jut, hogy a benzinkút vagy a szupermarket, esetleg az egyszerûsített eljárással gyógyszernek minôsített gyógyterméket forgalmazó drogéria is minôsíthetô közvetlen lakossági gyógyszerellátónak. A definíció tehát kész és azt az üzenetet hordozza, hogy a törvényalkotó nem a gyógyszertári szolgáltatások bôvítését és megújítását, hanem új gyógyszerforgalmazási csatornák létrehozását tervezi. Lehet, hogy sokkal hosszabb távon gondolkodik, mint azt feltételezzük? Véletlenek ugyanis nincsenek. * * * Marx és a népi bölcselet Kevésbé került az érdeklôdés homlokterébe, de az új nagykereskedelmi szabályozás területén két dologra mindenképpen figyelni kell. Az új szabályozás lehetôvé teszi, hogy a gyógyszergyárak az elôírt személyi és tárgyi feltételek teljesítése esetén saját termékeikkel alanyi jogon nagykereskedhetnek mindenkivel, aki gyógyszer beszerzésre jogosult. (A korábbi szabályozás szerint a gyárak alanyi jogon csak a kórházakat láthatták el és pl. a közforgalmú gyógyszertáraknak nem szállíthattak gyógyszert.) Vannak, akik ezt az új lehetôséget üdvözlik mondván, hogy a gyógyszertárak alkupozícióját javíthatja. Egy másik megközelítés szerint viszont a teljes termékpalettát forgalmazni és lényegében minden gyógyszertárral szerzôdni köteles nagykereskedôk pozícióhátrányba kerülhetnek, ha az egyes gyárak válogatott termékpalettát kezdenek el válogatott patikakörnek szállítani. A nagykereskedônek ugyanis a kisforgalmú vidéki gyógyszertárak teljes körû ellátása marad, ami kevésbé lukratív. Ha a gyárak élni kívánnak az új lehetôséggel, a rövid- és középtávú változások (patikai szinten is!) viszonylag könnyen prognosztizálhatók. A hosszú távú hatásokhoz most csak egy adalék: a 90-es évek közepe óta a gyógyszer-kereskedelem részesedése az összes gyógyszerforgalomból egyharmadával csökkent: míg akkor minden 100 Ft gyógyszerforgalomból 70 Ft volt a termelôi ár, ez az érték ma 80 Ft körül van (tehát a kereskedelem részesedése 30-ról 20 Ft-ra csökkent). Az új szabály ezt az arányt a gyárak számára még kedvezôbbé formálhatja, tehát újólag az erôsebb érdekérvényesítô pozíciójú szereplô (külföldi) jött ki jól a szabályozásváltozásból. A nagykereskedôknek kompenzációs lehetôséget jelenthet, hogy ezen túl már nemcsak a gyógyszertáraknak (vagy a gyógyszertárral rendelkezô egészségügyi intézményeknek), hanem az egészségügyi szolgáltató tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezôknek is közvetlenül szállíthatnak gyógyszert. Ez a nagykereskedô-gyógyszertár relációban hozhat a gyógyszertáraknak kedvezôtlen változásokat. Megállapíthatjuk tehát, hogy a gyógyszerpiac átalakulása a szereplôk közötti erôviszonyoknak megfelelôen, zavartalanul folyik. Marxnak tehát, aki a nagy halról beszélt, és a népi bölcsességnek, ami az erôsebb kutyával példálózik, igaza van. Közben meg hiába jut eszünkbe a FIP 1984-es budapesti deklarációja, amely kimondta, hogy a gyógyszer útján a kutatástól a betegágyig mindvégig biztosítani kell a gyógyszerész szakértelmét. Tényleg hiába? Sorsszerû mindaz, ami történik, mert egy barátomat idézve az irány egyértelmû, csak az ütemezés kérdéses? A kérdésre a szakmapolitikának adekvát választ kell adnia. Nagyon hamar. Hankó Zoltán Gyógyszertár IV. évf. 6. szám 3

6 Gyenge lábakon (ez is egy álláspont) patikanyitás és apokalipszis a gyógyszerárak némi fellazítása. A gyógyszert vásárlók pedig kizárólag Alzheimer-kórosak, akiket a nem egységes ár összezavar. Csapás továbbá, hogy megszûnhetnek azok a patikák, amikre semmi szükség nincs. Nem voltam jelen a kérdéses megbeszélésen, de látatlanban merek fogadni, hogy ez így nem hangzott el. A Magyar Hírlap június 25-i száma érdekes írást közöl vélhetôen szerkesztôségi álláspontként a Magyar Gyógyszerész Kamara és a Kormány között (ebben a sorrendben) elôzô nap lezajlott megbeszélésrôl. Csak reménykedni tudok, hogy a közölt nevezzük jobb híján így cikk nem az ország többségének álláspontját tükrözi. Ami rosszindulat, gyûlölködés, tények elhallgatása egy hasábba belefér, azt a szerzô bele is zsúfolta. Derekas munka volt! A patikusoknak sikerült elhitetniük a kormánnyal, rendszerváltáskor hirtelen jött kiváltságaik Ez mind egy mondaton belül, ráadásul az elején. Sallangoktól mentesen, hangulatfestônek. Lássuk a többit is! Az írás azt sugallja/sulykolja, hogy a hazai gyógyszerésztársadalom tiltakozása a szabad patikanyitás, a rögzített gyógyszerárak fellazítása, az árkedvezmény továbbadása ellen kizárólag a saját önös érdekeiket szolgálja, gátat vet a szabadpiaci törvények érvényesülésének, sôt kimondani is szörnyû! a lakosság gyógyszerhez jutási esélyeit rontja. Ez utóbbiról óhatatlanul eszébe jut valami mindenkinek, aki átélte, vagy csupán olvasta, tanulmányozta a gyógyszertárak 1950-es rajtaütésszerû államosítását. Akkor a profitot hajszoló gyógyszertár-tulajdonosok által elhanyagolt patikák megmentése mellett fô érvként az egységes gyógyszerárak bevezetése szerepelt; mindez természetesen az ország, a dolgozó nép érdekében. Most ugyanazon szent cél érdekében akarják ennek a homlokegyenest ellenkezôjét. A tömegtájékoztatás pedig mint akkor most is lelkesen aszszisztál. A cikk mindjárt az elején ironikus párhuzamot von a gyógyszertárak és az esôerdôk között a különleges hely, amit védeni kell szemszögébôl. A párhuzam nem is erôltetett abból a szempontból, hogy mind a kettônél olyanok szólnak bele a mûködésébe, akiknek fogalmuk sincs annak belsô törvényszerûségeirôl. (Teszik ezt küldetésük teljes tudatában és a hályogkovács magabiztosságával. Bár utóbbi még hasznot is hajtott, amíg meg nem tudta, mit mûvel ) Az írásból megtudhatjuk a Kamara álláspontját, ami szerint nemzethalál a szabad Talán létezhet egy titkos közvélemény-kutatás, amely szerint a patikusszakma a pincérekéhez hasonlóan tele van bizonytalan pártválasztású biztos szavazókkal. Vagy egyszerûen itt is csak arról van szó, mint az adóreformnál, nevezetesen, hogy a kormány félelem nélkül felvállal minden konfliktust, egészen addig, amíg a legkisebb ellenállással nem találkozik. Csakis ez magyarázhatja, hogy a patikusoknak sikerült elhitetniük a kormánnyal és az SZDSZ-en kívül az összes parlamenti párttal, hogy joguk van a rendszerváltás után hirtelen jött kiváltságaikhoz. Mert a patika az egészen különleges hely, védeni kell, mint az esôerdôket, mert ha rájuk zúdítjuk a piac törvényeit, akkor nyakunkon a káosz, és rövidesen csak hónapokban lesz mérhetô a születéskor várható élettartam. Még mielôtt a zöldségesek (abban Vonatkoztassunk most el a belsô kérdésektôl, amelyek feltárása hosszabb idôt és terjedelmet venne igénybe (a hangadó szakértôknek pedig fogalmuk sincs ezekrôl, tehát nem is érdekli ôket). Maradjunk meg egy enyhe csúsztatásnál: igyekeznek elültetni a köztudatba, hogy a patikusok mindegyike önzô, kicsinyes kapitalista, aki mások nyavalyáján gazdagszik meg. (Ez a lehetô legundorítóbb, nagyjából a sírrablással egyenértékû.) Mi a helyzet valójában? Még a vezetô sem minden esetben tulajdonos (fôleg, ha a patikaláncokat nézzük). A hivatalos hozzáállás pedig ha nem is Alzheimerkórra utaló, de mindenképpen kettôs személyiséget tükröz: foggal-körömmel küzdenek a legkisebb patikáért is lakossági érdekek szószólóiként, és laza csuklómozdulattal dobják oda ugyanazt a pati- Ellenállók kérték Álláspont van a vitamin), a magánóvodák (a gyerekünk a legfontosabb), az élelmiszerboltok (gyógyszer nélkül tovább bírjuk) és az ôrzô-védô cégek (a testi épségünkrôl van szó) dolgozói szintén utcára vonulnának tüntetni a kapitalizmus ellen, nézzük, mi is okozott volna a kamara szerint nemzethalált. Például ha szabadon lehetne patikát nyitni. Akkor ugyanis az történne, hogy mindenki ott venné meg az orvosságot, ahol akarja például mert olcsóbb, gyorsabb a kiszolgálás, vagy szeretné elkérni a gyógyszerésznô telefonszámát. Az apokalipszis másik állomása az árak némi fellazítása volna. Igaz, csak a recept nélküli készítmények árai változhattak volna patikánként, s e verzió szerint azok is már csak lefelé. Ám a patikusok így is háborognak, ami nem meglepô, hiszen azt is ellenzik, hogy a gyártóktól kapott árengedményeket átadják a vevôknek. (Pedig ez már a kormány legpuhább ajánlata.) A tiltakozás oka természetesen minden esetben kizárólag a vevôk érdeke. A patikusok tapasztalati diagnózisa szerint a vásárló kizárólag Alzheimerkóros lehet, akit a legkisebb árkülönbség is teljesen összezavar. H. G. Wells magyar adaptációjában kisnyugdíjasok csapatai indulnak el Nyíregyháza felé, mert több internetes blog szerint ott olcsóbb az algopyrin. A vége pedig az lesz, hogy megszûnnek azok a nélkülözhetetlen patikák, amelyekrôl még az is kiderülhet, hogy egyáltalán nincs rájuk szükség. Belegondolni is szörnyû: piaci verseny és árkülönbségek mindössze másfél évtizeddel a szocializmus bukása után. 4 Gyógyszertár IV. évf. 6. szám

7 kát áldozatként a szabadpiac fényesre sikált (import)oltárára ugyancsak a lakosság érdekeit tekintetbe véve. Árak: Kereskedelemben járatos (valóban) szakértôktôl tudom, hogy hazánkban 40%-os árrés alatt nem érdemes egy cikket forgalmazni. Ezzel szemben mennyi is a gyógyszerek árrése? Átlagosan 14% és degresszív. Hogy ebbôl az árrésbôl tartsanak fenn patikát, és az még mûködjön is? Sokat akarsz, patikus! Sebaj, jön a tôkeerôs vállalkozó (általában nagykereskedôi, sôt gyártói érdekekkel a háta mögött), ô majd gazdaságossá teszi az egészet. Hogy valóban lakossági érdekeket szolgáló gyógyszertárak mennek tönkre, szûnnek meg az egyenlôtlen árversenyben, az ugyan kit érdekel? Lényeg, hogy végre ez az élôsködô, vérszívó, már-már hullarabló patikustársaság is szembesül a szabadpiaccal! Két, nagyon halk, békaperspektívából eredô megjegyzés, az egyik ennek a gyógyszerellátási-szabadpiaci ötletnek a kiagyalóihoz és mindenkihez, akik ennek szabad utat akarnak biztosítani: végiggondolták akár lázálmukban is, hogy milyen következményekkel jár, ha a tulajdonviszonyok átrendezôdése miatt semmilyen ráhatásuk sem lesz a gyógyszerellátásra? Ha nem az általuk annyira szem elôtt tartott lakossági érdek fog dönteni egy-egy gyógyszer forgalomba kerülésérôl, támogatásáról, annak mértékérôl, hanem a gyógyszertárakat is birtokló gyártó-forgalmazó pillanatnyi anyagi érdeke? A másik megjegyzésem a nevezett cikket közreadó szerkesztôséghez szól. A cikket megelôzô oldalon szerepel egy másik írás, a kábítószer-probléma megjelentetésérôl a hazai sajtóban. Ebbôl egy idézet: Mivel a sajtó a hatalom gyakorlásának nyilvános csatornája, ezért alkalmazkodik a meghatározó politikai akarathoz, és interpretációja hasonlítani fog arra. Szeretnék bízni benne, hogy a fenti idézet csak a droghelyzet sajtóbéli tálalására vonatkozik! Dr. Molnár Béla Értsétek meg és kövessétek Teréz Anyát! Egyszerûen felháborító, hogy a kórházak fenntartják azt a monopóliumot, hogy mûtéteket csak kórházi mûtôkben, steril körülmények között lehessen végezni. Én például azt szeretném, ha a vakbélmûtétemet Teréz Anya a Gazdasági Versenyhivatalban végezné el. Mert ez az igazi liberalizáció! A versenyrôl már nem is beszélek. a liberalizáció jegyében kinyitni az iskolákat. Ki az, aki szeret 8-9 évesen 45 percet egy helyben ülni, és figyelni? Hol itt a szabad verseny? Ha jól meggondolom, iskolákra egyáltalán nincs szükség, hiszen a tanítás területén netán kartellbe tömörülnek és kihasználják a monopol helyzetüket. Egyetemekre aztán meg végképp nincs szükség. Micsoda megcsorbított szabadságjogok azok, ahol egyetemi oktatók vizsgára kényszerítik a hallgatókat az egyetemi diploma megszerzéséhez? És egyáltalán, minek a diploma? Most már tudjuk, hogy eddig is felesleges volt több évtizeden keresztül gyógyszerészeket képezni, hiszen a gyógyszerek betegekhez történô eljuttatásához a versenyhivatal szakértôi jobban értenek, mint a gyógyszerészek. Elolvastam Amberger Teréz Anya legújabb fejtegetéseit. Én egyet értek vele!!! Tényleg felháborító, hogy 12 évi tanulás után egyesek felkészülnek az egyetemi felvételire, bejutva az egyetemre, ott 5-6 év egyetemi tanulás után bizonyos tevékenységek elvégzéséhez monopol jogokat szereznek. Ez aztán tényleg betesz a liberalizációnak! Abban is igaza van Teréz Anyának, hogy a betegek mindig rossz helyen és rosszkor betegszenek meg, vagy ami még ennél is rosszabb, gyógyszerhez akarnak jutni! Utat kell engedni, nehogy már a kórházak és az ott dolgozó orvosok azt higgyék milyen jó nekik a védett közegben, az álló langyos vízben. Az is felháborító, hogy bizonyos pedagógus csoportok monopol helyzetükkel élve úgy gondolják, hogy a gyerekeket a védett helyeken, holmi iskolákban kell oktatni. Miért is ne taníthatná az én gyerekemet a sarki fûszeres? Hol itt a szabad verseny, meg a liberalizáció? Természetesen bosszantó, hogy a patikusok az utóbbi idôben Budapesten különösen gyakori betöréses rablások miatt is ügyeleti idôben csak egy kis ablakon át adják ki a szükséges gyógyszert. Mert nehogy azt tessenek ám hinni, hogy jó a gyerekeknek iskolába járni! Tessék Persze az sem igazán járja, hogy hozzáértô gazdasági szakemberek dolgozzanak a versenyhivatalban, és szakértelmûk monopóliumával visszaélve megmondják, hogy mi a verseny. Kérem Józsi bácsi véleményét kinyilvánítani a Barázda utcából! Ô mondja meg nekünk, hogy mi a verseny! Az Európai Közösségben szabadon áramolhatnak a szolgáltatások és az áruk. Meg az eszmék, mert a gondolat és a vélemény nyilvánítás az szabad. Így hát kérek minden kollégát, értsétek meg Teréz Anyát és támogassátok! Dr. Sánta Zsuzsa (le merjem írni? szakgyógyszerész, de minek?) Gyógyszertár IV. évf. 6. szám 5

8 MOSZ delegáció dr. Rácz Jenô miniszternél A MOSZ elnöke kérésének eleget téve június 22-én dr. Rácz Jenô egészségügyi miniszter fogadta Szövetségünk elnökségének három tagú delegációját. A MOSZ-t dr. Samu Antal elnök, Csejtei Marianna alelnök és dr. Simon Kis Gábor elnökségi tag képviselte. A közel két hónapja hivatalos úton kezdeményezett találkozó egy a miniszter és az elnök között létrejött személyes találkozó lehetôségét felhasználva realizálódott. Az aktuális, a gyógyszerellátás szabályozásának egységesítésérôl szóló T/16301 sz. törvénytervezet és az ahhoz benyújtott egyéb módosítói javaslatok, liberalizációs kezdeményezések okozta feszültségek miatt a felek a megbeszélés eredetileg kezdeményezett témájától eltérôen elôször a kialakult helyzet elemzésével foglalkoztak. Dr. Rácz Jenô miniszter úr a delegációt tájékoztatta a tárca és a kormány azon állásfoglalásáról, miszerint a gyógyszerpiac liberalizációját nem támogatják. A gyógyszerárak vonatkozásában is módosítják eredeti elképzelésüket úgy, hogy a gyártók által adott kedvezményeknek a gyógyszer kiskereskedelmi árában a gyógyszertár által nyújtott árcsökkentés formájában a lakosság felé meg kell jelennie. A delegáció tagjai kifejtették, hogy a gyógyszerész társadalom a biztonságos gyógyszerellátás iránti elkötelezettségének megfelelôen a lakosság magas színvonalú és biztonságos gyógyszerellátása érdekében olyan szakmai, gazdasági és jogi szabályozás megvalósítását támogatja, amely a betegek esélyegyenlôségének és elviselhetô teherbírásának biztosítása mellett a gyógyszerpiac valamennyi szereplôje számára szakmai megelégedést, kiszámíthatóságot és méltányos jövedelmezôséget biztosít. Az elôzôek megvalósítását célzó programok megvalósításában partnerei vagyunk a kormánynak. Ezt követôen dr. Samu Antal tájékoztatta a miniszter urat, a Simonyi András washingtoni nagykövet és a Tennessee Egyetem között a kardiovaszkuláris és onkológiai megbetegedések prevenciója tárgyában létrejött kapcsolatfelvételrôl és a magyarországi gyógyszerészi gondozás megvalósítását célzó együttmûködési programról. A miniszter úr alkalmasnak találta a projektet a népegészségügyi programba történô beemelésre és mind szakmai, mind anyagi támogatásáról biztosította a delegációt. Egyben jelezte, hogy a évi Siófokon megrendezésre kerülô kongresszuson ahol az érdekeltek részvételével a program részletes ismertetésre kerül részt kíván venni. Ezt követôen delegációnk röviden tájékoztatta a miniszter urat Szövetségünknek a gyógyszerészi gondozás során eddig végzett munkájáról és a jövôbeni a gyógyszerész szakmai szervezetekkel összehangolt elképzeléseirôl. MOSZinfo Respektálható? Nem könnyû egy ezerfôs tömeggel szembehelyezkedni. Ezért akár még respektálható is lett volna Kuncze Gábor SZDSZ elnök, aki az Erkel színházban június 24-én, a kamara által szervezett nagygyûlésen a mai politikai közéletben szokatlan nyíltsággal vállalta álláspontját: liberalizálni márpedig szükséges. Ott, ahol a gyógyszerészi társszervezetek vezetôi és az egészségügy egyéb területeit képviselôk is kifejtették szolidaritásukat és a két parlamenti ellenzéki párt képviseletében megjelentek is teljes nézetazonosságra jutottak a tiltakozó gyógyszerészekkel. Sôt, ahol a kormányt (és feltehetôen a távolmaradt nagyobbik kormánypártot) képviselô egészségügyi miniszter is kifejtette, hogy nem támogatja a gyógyszerellátó struktúra liberalizálását. Kuncze Gábor az Erkel színházban egyedül vállalta, hogy nem egy megtévedt képviselôjének tudhatók be a beterjesztett módosító javaslatok (mint ahogy egyik-másik politikai csoportosulás ezt sejteti), hanem pártja a feltétlen és mielôbbi gyógyszerpiaci liberalizáció híve. Még azért is respektálható lett volna a kiállása, hogy kifogásolta: az érintettekkel való konzultáció nélkül kerültek beterjesztésre az indítványok. Más kérdés, hogy ebben párttársnôje járt az élen (bizonyára pártja jóváhagyásával), akinek a gyógyszertörvényhez benyújtott és módosítónak nevezett indítványai egy másik jogszabály, a gyógyszertári törvény teljes(!) szétverését kezdeményezték az érintettekkel való minimális konzultációt is mellôzve. Akár még respektálható is lett volna a kiállása, ha nemcsak a neoliberális eszmével, hanem az anyagi világ realitásával is érvelt volna. Azzal, hogy milyen lobbycsoportok kérésének igyekeztek megfelelni a javaslatokkal, és kiket akarnak megnyugtatni az ôszi újrakezdés ígéretével. Ha csak az eddig nyilvánosságra kerülteket említette volna Ezzel talán reálisabb színben tüntethette volna fel liberalizációs törekvéseiket és a magasztos betegérdekkel, a neoliberális közgazdaságtudomány megkérdôjelezhetetlen hitelveivel és a közjó érvényesülését mindenek fölé helyezô politikával szemben fellépô és saját érdekeit védô patikusokat is. És talán az is kiderült volna, hogy egyáltalán nem nehéz egy ezerfôs tömeggel szembehelyezkedni, ha gazdagabb erô áll az ember háta mögött. Ekkor bizonyára még a mellettük való kiállása is respektálható lett volna. lhz 6 Gyógyszertár IV. évf. 6. szám

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 5. szám 2005. május

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 5. szám 2005. május Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IV. évf. 5. szám 2005. május Sintek International www.sintek.se GYÓGYSZERTÁRI RAKTÁROZÁS FELSÔFOKON ERGONOMIKUS GAZDASÁGOS ESZTÉTIKUS RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁSÉRT

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám 2004. január

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám 2004. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 1. szám 2004. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Gondolkodó a párhuzamokról

Gondolkodó a párhuzamokról Gondolkodó a párhuzamokról II. rész I. Veszélyben a harmónia. A változás többek között az emberiség számának gyarapodása, a természeti terhelések hihetetlen mérvû fokozódása, a dinamikus technikai és az

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 5. szám 2004. május

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 5. szám 2004. május Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 5. szám 2004. május Béres Alkotmánybírósági döntés után, a gyógyszerpiaci rendtartásról szóló tervezet vitájának kezdetén A gyógyszerellátási piac racionális

Részletesebben

A feladat adott. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

A feladat adott. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa A feladat adott Szokatlan érzés a Gyógyszertárba vezércikket írni úgy, hogy a számítógép klaviatúrája fölé nem a MOSZ egyik vezetôjeként, hanem a kamara tisztségviselôjeként hajol e sorok írója. Szokatlan

Részletesebben

Jaj de unom a politikát... Gyógyszertár szerk. 2. Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Horváth Csaba és Pintér László 29

Jaj de unom a politikát... Gyógyszertár szerk. 2. Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Horváth Csaba és Pintér László 29 Tartalom Jaj de unom a politikát..................... Gyógyszertár szerk. 2 Tanulmány A nagy tö-történet.........................dr. doc. Simon Kis Gábor 4 Marketing akciók, vagy tisztességtelen verseny?..........

Részletesebben

Minek nevezzelek?! Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Minek nevezzelek?! Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Minek nevezzelek?! Nem írom azt, hogy paradigmaváltás van, mivel az már olyan gyakori az utóbbi idôben, hogy pont a fogalom lényege vált hiteltelenné. Nem írom azt sem, hogy koncepcióváltás, mivel ez valami

Részletesebben

Gondolkodó a párhuzamokról I. rész

Gondolkodó a párhuzamokról I. rész Gondolkodó a párhuzamokról I. rész I. Az ember, mint biológiai lény, optimális életvitelre csak közösségi környezetben alkalmas. A személyiség felépítésének és kiteljesítésének ez az egyik meghatározó

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Helyzet van!.................................................. 2 Aktuális MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl I...................................... 3 MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl II.....................................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Aktuális Amit a Széll Kálmán Tervrôl és összefüggéseirôl tudni kell................... 2 Év Gyógyszerésze pályázat...................................... 5 Ülésezett a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231 Tartalom Újévi köszöntő................................................ 2 Tanulmány A gyógyszerügy 4 M modellje..................................... 3 Napirenden Kedvenc Patikám 2011........................................

Részletesebben

Vélemény Töprengô Dr. Sánta Zsuzsa... 31 A jövô útja - avagy hogyan ôrizhetô meg a magángyógyszertárak versenyképessége? Nagy Károly...

Vélemény Töprengô Dr. Sánta Zsuzsa... 31 A jövô útja - avagy hogyan ôrizhetô meg a magángyógyszertárak versenyképessége? Nagy Károly... Tartalom A 2007.év mérlege Miért keserû a pilula? A hazai gyógyszeripar aktuális problémái Bogsch Erik MGYE elnök.......... 2 A gyógyszer-gazdaságossági törvény hatása a gyógyszer-nagykereskedelemre Szabó

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szemléletváltás az egészségpolitikában I. rész......... Dr. Mikola István 2 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról II. rész........... Dr. Mikola Bálint 5 Aktuális MOSZ vélemény a Gyftv. módosításról....................

Részletesebben

Gyógyszertár. Barátsággal: Dr. Mikola Bálint. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Felelôs kiadó: dr.

Gyógyszertár. Barátsággal: Dr. Mikola Bálint. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Felelôs kiadó: dr. Ismét eltelt egy esztendô. Megpróbáltattunk, és nem találtattunk könnyûnek. Terhünk számtalan volt, de felemelt fejjel és eltökélten álltuk a viharokat. Az Ádvent, a várakozás áttekintésre ösztönöz, az

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XIX. évf. 6. 8. sz. 2011. Aki szereti a Hungaropharmát, azt mi továbbra is, és még inkább»szeretni«fogjuk Füzesi Judit a Hungaropharma új Kereskedelmi

Részletesebben

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XX. évf. 2012/5.sz. Megfelelni a jövő kihívásainak beszélgetés dr. Feller Antallal, a gyógyszerpiac jelenlegi helyzetéről Békéscsaba nem volt

Részletesebben

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS Gyógyszertár XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet Beszámoló a Gyógyszerészek Országos Kongresszusáról

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 7. szám 2013. július

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 7. szám 2013. július Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 7. szám 2013. július Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014.

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014. Gyógyszertár XIII. évf. 9. szám 2014. szeptember RENDEZVÉNY A 2014. évi Gyógyszerészek Országos Kongresszusa programja PHARMA PRAXIS Mindig magasabbra A gyógyszerészi gondozás pilot programjának indulásáról

Részletesebben

Gondolkodó a párhuzamokról III. rész

Gondolkodó a párhuzamokról III. rész Gondolkodó a párhuzamokról III. rész I. Korábbi fejtegetéseimben kitértem a közösségi szervezôdések, az egyéni, társadalmi és csoportérdekek harmonizációjának fontosságára. Elemeztem a felelôsségvállalás

Részletesebben

XX. évf. 2012/3.sz. a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu

XX. évf. 2012/3.sz. a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XX. évf. 2012/3.sz. Szemle Interjú Szántó Krisztina Patikalátogató hálózat vezetővel Spanyolország: a gyógyszertáraknakváltoztatniuk kell, ha

Részletesebben

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén Tartalom VII. A vendégelégedettség mérése a szállodai gyakorlatban... 494 1. Bevezetés... 494 2. A szolgáltatások sajátosságai... 495 3. A vendég elégedettsége... 498 3.1 A szolgáltatásminőség... 502 3.2

Részletesebben

számolt be, bemutatva a 2010-es személyautókereskedelemről

számolt be, bemutatva a 2010-es személyautókereskedelemről WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMŰ-MÁRKAKERESKEDŐK MÁRKAKERESKED K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK É LAPJA 2011. I. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA Beszámoló a GÉMOSZ tavaszi

Részletesebben

A patikaliberalizáció hatása a gyógyszerfogyasztókra

A patikaliberalizáció hatása a gyógyszerfogyasztókra A patikaliberalizáció hatása a gyógyszerfogyasztókra A tanulmány a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának a támogatásával jött létre. 2010. október Készítette Benyó Balázs Biró Péter Dr.

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom MOSZ elnöki beszámoló.......................................... 2 MOSZ választások 2011......................................... 3 Aktuális A MOSZ Gyógyszertár-mûködtetés 2011 konferenciája Záródokumentuma..................................

Részletesebben

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Patikarablások: megelőzés és felkészülés

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Patikarablások: megelőzés és felkészülés a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XX. évf. 2012/6. sz. Kreativitás és optimalizáció Interjú Németh Tamással, a Hungaropharma Zrt. Trade Marketing Vezetőjével Patikarablások: megelőzés

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

Praxismenedzsment fogalmi tisztázás

Praxismenedzsment fogalmi tisztázás Praxismenedzsment fogalmi tisztázás Dr. Bíró Oszkár, PhD, állatorvos, közgazdász, egyetemi docens SZIE, Állatorvos-tudományi Kar A szervezés- és vezetéstudomány alapvető fogalmait a tudományos iskolák

Részletesebben