2012. HULLADÉK LERAKÓK ÁTHELYEZÉSE HA NOVEMBER, AKKOR VIRÁG BÁL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. XX.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. HULLADÉK LERAKÓK ÁTHELYEZÉSE HA NOVEMBER, AKKOR VIRÁG BÁL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. XX."

Átírás

1 XX. évfolyam OKTÓBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Megjött az Ősz, s ecsetét elővette, Tarka színeket festett a falevelekre. Sárgát kavart, hol gyönyörű vöröset Rajzolt sok-sok apró narancsos köröket. Szebbnél szebb színek olvadtak egymásba, S lett az erdő a szivárvány pompás földi mása. HA NOVEMBER, AKKOR VIRÁG BÁL November 17-én a korábbi évekhez hasonlóan ismét megrendezésre kerül a Virág bál. A rendezvény keretein belül lesznek kiosztva a Ruzsa legvirágosabb háza verseny díjazottjainak járó ajándékok. Az est programjáról a későbbiekben értesítjük a lakosságot. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete szeptember 12-én tartotta rendes ülését, melynek határozatképességét Sánta Gizella polgármester 1 fő egyéb elfoglaltsága miatti távollétével állapította meg. A napirendek elfogadását követően beszámolót tekinthettek át a képviselők az átruházott hatáskörben hozott döntésekről polgármesteri, illetve Pénzügyi Bizottsági hatáskörben történt selejtezésről. A nyár folyamán lezajlott átruházott hatáskörben történt selejtezésekről szóló beszámolókat 1 tartózkodással fogadta el a Képviselőtestület. A következő fő napirend keretében fogadta el 1 tartózkodással a Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását, melyre az időközben bekövetkezett döntések pénzügyi kihatásainak megfelelően, a tájékoztató mellékletben részletezett bevételek és kiadások, valamint a évi pénzmaradvány és céltartalékok terhére biztosítandó előirányzatok miatt került sor. A módosítás elfogadásával a Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét eft-ban, bevételi főösszegét eft-ban, a költségvetés hiányát eft-ban állapította meg. HULLADÉK LERAKÓK ÁTHELYEZÉSE A külterületi szemét elhelyezésére kijelölt gyűjtőpontok közül két helyszínen kezelhetetlen állapotok uralkodnak. Sajnos a többszöri figyelem felhívás sem vezetett eredményre, így a Borbás kereszti és az Üllési kövesút mentén a Csanádi tanyánál lévő lerakók áthelyezésre kerültek! Szeptembertől a Borbás keresztnél lévőt az Öregsori útra /a kereszteződéstől kb. 100 méterre/, az Üllési kövesútról pedig a Bezsenyi saroktól Vágó felé vezető útra /szintén a kereszteződéstől kb.100 méterre/ telepítettük át. A jelenlegi helyszíneken - szeptembertőlszemetet elhelyezni tilos! Az érintettek megértését kérem! Kérek mindenkit, hogy a szemétszállítás napját megelőzően ne helyezzék el zsákjaikat a kijelölt helyeken, mert a kutyák, vadak szétszedik a zsákokat és szemétdombbá válik a terület. Mindannyiunk érdeke a tiszta, rendezett környezet! Sánta Gizella - polgármester Ezt követően a munkatervben meghatározottaknak, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült a 2012.évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló. A kiadott anyag részletes, minden intézményre kiterjedő részletességgel számol be az I. félévi teljesítésről. A bevételek teljesítése 49,4%-os, a pénzforgalmi kiadások pedig 48,3%-os teljesítést mutatnak. A beszámoló elfogadásával a Képviselő-testület többek között kimondta, hogy a bevételek határidőre történő beszedésére, a hátralékok minimálisra csökkentésére továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani, emellett törekedni kell a kiadási előirányzatokon belül a lehetséges megtakarítások elérésére, az elért többletbevételeket pedig a forráshiány csökkentésére kell fordítani. A beszámolót a Képviselőtestület 1 tartózkodással fogadta el. Az ülés fő napirendi pontjai között szerepelt az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok helyzetéről, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló beszámoló, melyet a társaságok éves beszámolói alapján terjesztettünk a Képviselő-testület elé. Szerepelt többek között a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft., a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft., valamint a Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolója, ezeket a képviselők 1 tartózkodással fogadták el. folyt. a köv. oldalon

2 folytatás... Az egyéb előterjesztések között elsőként a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítását fogadták el a képviselők egyhangúlag, mely a korábbi Képviselőtestületi döntésnek megfelelően került kidolgozásra a Bölcsődében alapszolgáltatáson túl biztosítandó időszakos gyermekfelügyelet vonatkozásában. A Képviselő-testület által meghatározott térítési díjak a külön szolgáltatásként biztosítandó időszakos gyermekfelügyelet vonatkozásában a következők: a szolgáltatás igénybevételének óradíja: 300,Ft/óra, napidíja 1.200,-Ft/nap. a szolgáltatás keretében igénybevett étkeztetés térítési díja: Napidíj: 674,-Ft (melyből: reggeli: 162,-Ft; tízórai: 56,-Ft, ebéd: 337,-Ft, uzsonna: 119,-Ft). A szolgáltatás bevezetésével a Képviselő-testület elsődleges célja, hogy a gyermek elhelyezését időszakosan, adott esetben csak egy-egy órára nem megoldani tudó szülőknek nyújtson alternatív lehetőséget a bölcsőde csoportjának üres férőhelyein. Egyeztetés és bővebb információ kérhető Bóka Zoltánné bölcsődevezetőtől. A fent említett szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódóan vált szükségessé a Bölcsőde alapító okiratának módosítása, majd egységes szerkezetben történő elfogadása, melyeket a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. A következő előterjesztés keretében a Képviselő-testület egyhangú döntéssel szándéknyilatkozatot fogadott el a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ fenntartásába kerülő köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó- és ingatlanvagyon működtetéséről való gondoskodást vállalja. E szándéknyilvánításra nyitva álló határidő szeptember 30. volt, majd ezt követően jelen információink szerint a konkrét szerződési feltételek ismeretében a döntést október 30-ig kell meghozni a működtetésre vonatkozóan. Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag döntött a már korábbi évekről jól ismert Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához való csatlakozásról, mely pályázat jelenleg kiírás alatt áll. A következő előterjesztés keretében célszerűségi okokból hozott döntést a Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő Ruzsa 169/22. hrsz-ú ingatlan megosztásáról, majd döntött a szintén önkormányzati tulajdonú Ruzsa, 286/1. hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelöléséről. A döntéseket a Képviselőtestület egyhangúlag hozta meg. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekhez kapcsolódóan két eszköz selejtezése Képviselő-testületi hatáskörben történt meg 1 fő tartózkodásával. A következő napirendi pont keretében a Képviselőtestület 1 tartózkodással elfogadta Az Intelligens Faluért Egyesülettel kötött kölcsönszerződés módosítását, majd egyhangúlag elfogadta a Bölcsőde évekre vonatkozó Szakmai Programját. Ezt követően került sor a kistérségi szinten megalkotott területfejlesztési koncepció és Tanyafejlesztési Program megtárgyalására, melyeket a Képviselőtestület 1 tartózkodással fogadott el. Végül Sánta Gizella polgármester beszámolt a két ülés között eltelt időszak főbb eseményeiről, az időközben felmerült lehetőségekről, majd egyéb kérdés, hozzászólás, bejelentés hiányában az ülést berekesztette és zárt ülés megtartását rendelte el, ahol az átruházott hatáskörben szociális tárgykörben hozott döntéseiről számolt be, valamint döntöttek lakáscélú támogatás iránti kérelemről. A Képviselő-testület következő soros ülését október 31.-én, 13 óra 30 perckor tartja a Polgármesteri Hivatal (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. Az előterjesztések, valamint a kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetőek munkaidőben a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában, valamint a község honlapján. A Képviselő-testület ülése nyilvános. Fődi Anita - jegyző Megemlékezések községünkben Ha elveszítem a múltamat, akkor elveszítem önmagamat. Akkor nem látom, hogy mi köt az élethez. Az emlékek százlábú bogarak lábai. Velük a világba kapaszkodom. Voltam, tehát vagyok." november 01-jén Halottak napi megemlékezést tartunk a ruzsai temetőben. Ruzsa Község Önkormányzata október 23-án ünnepi megemlékezést tart a Szent Erzsébet sétányon lévő 56-os emlékműnél órától sírszentelés órától megemlékezés: vers, novella, közös imádkozás az elhunytakért, gyertyagyújtás atyáink sírjánál A megemlékezés helyszínei: - 16 órakor ünnepi szentmise a templomban - 17 órakor fáklyás menet indul a Kossuth parkból (Dózsa Gy. u.) órakor ünnepi műsor, koszorúzás, mécsesek elhelyezése az emlékműnél A megemlékezés végén közösen megkoszorúzzuk elhunyt díszpolgáraink sírját. Emlékezzünk együtt! Mindenkit szeretettel vár: Ruzsa Község Önkormányzata Ruzsa Község Önkormányzata 2.

3 NYÁRON ISMÉT MEGÚJULT AZ OVI S zeptemberben 71 kispajtás előtt nyílt meg a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda ajtaja, hogy megkezdjék az új nevelési évet. Közülük 13 kisgyerek elsőként lépte át az intézmény küszöbét, amely nyáron ismét megszépült a belső munkálatoknak köszönhetően. Legjelentősebb változás a csoportszobák lábazatának lambéria burkolattal való ellátása. A jótékonysági bál bevételéből idén Ft-ért lambériát vásároltunk. A burkolat felszerelését csoportonként egy-egy asztalos szülő vállalta társadalmi munkában. Az elvégzett munka értéke megegyezik az anyagköltséggel. Köszönjük a segítséget Csókási Istvánnak, Krisztin Lászlónak, és Bóka Gyulának, aki a beszerzésben is tevékenyen részt vett. A lambériázáson kívül festésre és mázolásra is sor került, ezeket a munkálatokat közhasznú festő végezte. A kívülről már az előző évben megszépült óvoda nyári belső munkálataiban mi dolgozók is nagymértékben kivettük a részünket. Lakkoztunk, takarítottunk, díszítettünk, hogy szeptember 3 -án minél otthonosabb, szebb környezetben fogadhassuk a gyermekeket,akik reméljük, szívesen járnak majd az új ruhát öltött csoportszobákba. Az óvoda játékállománya a nyár folyamán is bővült két adománnyal. Ezt szeretnénk megköszönni Zergényi Zsoltnak és feleségének Vetró Anitának, akik közel Ft értékben nyújtottak játéktámogatást. Köszönjük továbbá a puzzle játékokat Kilches- Bozsó Editnek. Az új nevelési évben minden kis óvodásnak kívánjuk, hogy érezze jól magát az óvodában, sokat játsszon, fejlődjön, okosodjon, és ügyesedjen. Az óvoda nevelőtestülete KRESZ TANFOLYAM GYERMEKSZÍNHÁZ ELADÓ KÖNYVEK Autóvezetői tanfolyam indul a művelődési házban a LELE Autósiskola közreműködésével. Minden gyermeket szeretettel várunk a községi könyvtár által a Magyar Népmese Napja alkalmából megrendezésre kerülő színházi előadáson I. alkalom óra október 08-án 14 órakor a művelődési házba. A községi könyvtár nyáron leselejtezett könyvei továbbra is kaphatóak a művelődési házban, emellett a legújabb könyvekkel és filmekkel várom az Olvasókat! helye: művelődési ház Előadás címe: Bogaras mese Belépőjegy ára: 500,-Ft/fő Közreműködik: a Grimm-Busz Színház 3. Császár Fodor Ágota könyvtáros

4 VAJDASÁGBÓL ADNÁNAK ENGEDÉLYT A JÉGRAKÉTA KILÖVÉSEKHEZ zerbiában - és így a Vajdaság területén - mintegy fél évszázada működő jégelhárítási rendszerhez Scsatlakozna Bács-Kiskun és Csongrád megye. Az évek óta tartó előkészítésnek köszönhetően jelenleg a megvalósíthatósági tanulmány összeállítása van folyamatban. Az egyeztetések újabb állomása zajlott szeptember 13-án, amikor a két megye Bányai Gábor és Magyar Anna közgyűlési elnökök által vezetett delegáció tagjai - köztük Kuris István László, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nemzetiségi, Civil Kapcsolatok, Egyházügyi és Sport Bizottság tagja - részt vettek a bajsai radarállomáson tartott szakmai bemutatón. A Szerb Köztársaság Belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Szektorának vezetője mellett a magyar vendégeket Pásztor István, a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke fogadta. Szerbiában 46 éve működik a jégelhárítási rendszer: a radar által felderített felhőbe rakétát lőnek, amely ezüst-jodidot permetez szét, ezzel megakadályozva a jelentősebb méretű jégdarabok kialakulását. Vagyis a felhőből vagy csak eső esik végül, vagy rosszabb esetben jelentéktelen jégdara. A szerbiai jégelhárító rendszer 7,7 millió hektárnyi területet véd 13 radar központ segítségével, ahonnan 1650 rakétakilövő állomást irányítanak. Ezeken a helyszíneken 231 főállású alkalmazottat foglalkoztatnak, akik munkáját 3300 mellékfoglalkozású rakétakilövő segíti. Utóbbiak főként földművesek, akik április 15. és október 15. között vannak készenlétben, amikor bármikor riaszthatók. A radarállomás szakemberei nem titkolták, hogy miért lenne számukra jó, ha megvalósulna a határ magyar oldalán a jégeső elhárítás. Utaltak egy június 11-i, Magyarország felől érkező jégeső felhőre. Hiába tudtak előre az érkezéséről, magyar oldalra nem lőhették ki a rakétát. Sőt a határnál is van egy 6-10 kilométeres sáv már szerb oldalon ahol nem lőhettek. A felhő a szerb-magyar határon vonult Románia felé, közben Vajdaság területén mintegy 2500 hektáron pusztított. A két megyét mintegy 250 rakétakilövő állomással lehetne védeni, radarra viszont nem lenne szükség. A bajsai radarállomás ugyanis látja Csongrád és Bács-Kiskun megye légterét is.bányai Gábor közgyűlési elnök az egyeztetésen leszögezte: gazdálkodó magánemberként és felelős politikusként is fontos feladatának tartja a projekt minél sikeresebb megvalósítását, amennyiben sikerül a következő uniós költségvetési ciklusban anyagi fedezetet biztosítani a mintegy 1,5-2 milliárdos beruházáshoz. A rendszer kiépítésével optimális esetben 260 kilövő állomás lenne létrehozva, melynek segítségével szinte a megye teljes területi védelme biztosítható a jégverés ellen. Magyar Anna asszony szintén a projekt létfontosságát emelte ki, hiszen mint mondta, bár a határok elválasztanak minket, a jégeső nem áll meg a határvonalban, így ebben is, mint sok minden másban csak a közös összefogás és tenniakarás segíthet. A megyei delegáció a Palicstól mintegy 3 kilométerre levő egyik kilövő állomásnál egy éles jégelhárító rakéta fellövését tekinthette meg, miután URH rádión a bajsai radarállomás megadta a koordinátákat és az engedélyt. Kuris István László 4.

5 MŰVELŐDÉSI HÁZ PRÓBÁI Szeptember hónaptól újraindultak a művelődési ház próbái az alábbiak szerint: Hétfő Jóga Zumba Kedd Gyermek néptánc Citera Szerda Gerinctorna Zumba Csütörtök Ifjúsági klub Jóga Aikido Péntek Zumba TŰZ ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ Elérhetőségünk: 105 (Szeged Városi Tűzoltóság ügyelet) a tűzoltóság segélyhívószáma. FIGYELEM A ruzsai 50 felettiek klubja és az Egészségügyi és Családgondozó Központ Idősek klubja találkozót szervez a környező települések klubtagjaival október 13-án 17 órától Helye: Móra ferenc Művelődési Ház és Könyvtár (Ruzsa, Tömörkény tér 1.) Bővebb információ az alábbi telefonszámon kérhető: 62/ A FALUGAZDÁSZ HÍREI NÉGYESHATÁR TALÁLKOZÓ Tisztelt Termelők! Az Országgyűlés július 22-én elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló évi CXXVI. törvényt. A augusztus 1-től hatályba lépő törvény kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi piaci szereplője számára a közeljövőben kiírandó országos kamarai választások nyomán létrejövő új Agrárkamarában. Regisztráció határideje november 30. Bővebb tájékoztatás az ügyfélfogadási időben, személyesen vagy telefonon :30/ Ruzsa: Hétfő: 8-tól - 16-ig Péntek: 8-tól ig Ruzsa, Halász Zsolt falugazdász Minden év őszén kerül sor a Négyeshatár találkozóra. Ez az ünnepség a Ruzsa, Pusztamérges, Öttömös és Balotaszállás határán található kopjafánál kerül megrendezésre. Ebben az évben október 12-én 11 órától várjuk az érdeklődőket. A műsort Balotaszállás csoportjai adják. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők PÁLYÁZATI PÉNZBŐL BÚTORCSERE A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt pályázaton (3505 -Szakmai eszközfejlesztésre, korszerűsítés támogatására) a ruzsai községi könyvtár ,-Ft - ot nyert, (10%-os önerő biztosításával), melyet a könyvtár az elavult és régi bútorok cseréjére fordított. ŐSZI RECEPTAJÁNLÓ MÁGLYARAKÁS ŐSZI GYÜMÖLCSÖKKEL Hozzávalók: 1 száraz kalács (1/2 kg), 4 dl tej, 3 tojás, 15 dkg porcukor, 1 csomag vaníliás cukor, 2 alma, 6 szem szilva, 2 körte, fahéj, vaj, zsemlemorzsa A tojások sárgáját kikeverjük 4 evőkanál cukorral, vaníliás cukorral, hozzáöntjük a tejet és meglocsoljuk vele a szikkadt, felkockázott kalácsot. Megmossuk és előkészítjük a gyümölcsöket, majd egy tűzálló edényt vajjal kikenünk, zsemlemorzsával kihintünk, és belerakjuk a beáztatott kalács felét. Rárakjuk a feldarabolt szilvát, körtét, és megszórjuk mandulával. Betakarjuk a maradék kaláccsal, almadarabokkal beterítjük, és kevés fahéjjal megszórjuk. Jó étvágyat kívánunk! 5.

6 ORVOSI - ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS RUZSÁN Szakrendelés neve Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Nőgyógyászat Dr Nyirati Ildikó Felszabadulás u Fül - orr - gégészet Dr Molnár G. Etelka Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Reumatológia Dr Ocskó Marica Felszabadulás u / Pszichiátria Dr Rekeczki Erika Napsugár Otthon, Pipacs tér 2. Rendelési időben: 0662/ Laboratórium Dr Sümeginé Dr Pap Éva Tömörkény tér / / 15-ös mellék Bőrgyógyászat Dr Tóth Kása Izabella Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Hétfő 9-13 óra, Csütörtök 9-14 óra Terhes tanácsadás: hétfő óra Szerda óra Kedd 8-13 óra Fizioterápia: hétfő - Péntek 8-12 óra Változó! Kedd, Csütörtök vérvétel Péntek vérvételi eredmény kiadás Csütörtök óra Szemészet Változó! Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Változó! Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Dr Hézsai Klára - vállalkozó háziorvos Egészségház, Tömörkény tér / /12-es mellék Dr Balogh Piroska - gyermekorvos Egészségház, Tömörkény tér / /13-as mellék Dr Gál Klára - fogorvos Egészségház, Tömörkény tér / /11-as mellék H-P : 8-12 óra H-P: 8-11 óra d.u.: óra Csecsemő tanácsadás: Sz:14-16 óra H: 8-14 óra K: iskolai fogászat, SZ: óra P: óra Dr Bánfi Tamás, Dr Bánfi György - háziorvos Fő u / H-P: óra és óra KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET Cím: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám: 104 Ügyelet: Hétköznap 16 órától másnap reggel 08 óráig. Hétvégén: pénteken 16 órától hétfő reggel 08 óráig. FRANK JÚLIA RUZSÁN Mindenkit szerettel várunk az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretén belül tartandó író - olvasó találkozóra október 05-én 18 órára a művelődési házba. Vendég: Frank Júlia - gasztronómus, újságíró, számos receptkönyv szerzője Miért okoznak fájdalmat az emberek szeretteiknek? Tudja meg! Jöjjön el a DIANETIKA SZEMINÁRIUMRA Jelentkezzen itt: 70/ Szeged, Honvéd tér 5/B Minden jog fenntartva. Szcientológia Egyház Szegedi Misszió (vallási egyesület) SZEMETESZSÁK ÁTVEVŐHELYÉNEK VÁLTOZÁSA! szeptember 16-tól a külterületen élő ruzsai lakosoknak járó emblémás szemeteszsákokat a Teleházban (Tömörkény tér 1.) lehet átvenni a befizetett csekk felmutatása ellenében, valamint ugyanitt lehet emblémás zsákokat vásárolni a belterületen élő lakosoknak is! 6.

7 HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK ANYAKÖNYVI HÍREK MEGÉRKEZTÜNK TV JAVÍTÁS helyszínen, garanciával minden szerdán és pénteken Hibabejelentés az Agro - és Műszaki Kisáruházban (Ruzsa, Piac tér 3.) vagy az alábbi telefonszámon: szeptember 13-án Ferenczi Renátának és Tikviczki Tamásnak Dániel nevű gyermeke született. Komlós László: 0630/ Balotaszállás, Petőfi S. u. 53. A Szülőknek gratulálunk és az egész családnak jó egészséget kívánunk! HALÁLOZÁS Tóthné Ágócsi - Kiss Éva További szolgáltatások: ź Villámsújtás esetén szakvélemény készítése ź Digitális földi sugárzás (MinDig TV) vételére alkalmas LCD televíziók, dekóderek (Set-Top Boxok) és antennák forgalmazása, beüzemelése elhunyt. Őszinte részvétünk a családnak! Biztosítások,15 éves szakmai tapasztalattal!!!!! RENDŐRSÉGI ÜGYELET Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendőr: Pálinkás Zoltán zászlós tel.: Ferenczi István zászlós tel.: 20/ órában elérhető: Mórahalom Rendőrőrs Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B. Telefonszám: 0662/ Vezetések telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 (Szegedi Rendőrkapitányság Ügyelet, itt kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Rendőrőrsöt.) LÁJKOLJ A FACEBOOK-ON RUZSA KÖZSÉG és TELEHÁZ RUZSA elérhető már a facebook-on is!!! Lájkolj és tudd meg te is az aktuális programokat, híreket a teleház oldaláról. A község oldalán a legfrissebb programjainkat olvashatod valamint letöltheted a falu rendezvényein készült fotókat is. CÍM VÁLTOZÁS!!! November 01.-től kezdődően a be ben érkező hirdetéseket a címre várom. A hu cím MEGSZŰNIK! Megértésüket köszönöm! Császár - Fodor Ágota 7. Krisztin Gábor Tel: , Ruzsa Paprika u. 4/3. (A második sor társasházban, a tüzép mögött) Amit kínálunk: Mindenféle biztosítás, egy helyen! Segítség nyújtás kárrendezés esetén! Ügyintézés helyben,diszkrét környezetben! Lakásbiztosítások, életbiztosítások körültekintően Önnek! Személyes kapcsolat a következő biztosítókkal: Aegon, AIM, Ahico, Allianz, Astra, Mondial April, Assistance, CIG, DAS, Eub, Generali-Providencia, Genertel, Groupama, ING, K&H, KÖBE, MKB, Qbe Atlasz, Signál, Union, Uniqa, Wabard, Posta stb.

8 HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Lakossági Apró Itt a fűtésszezon! Kártyajóslás, sorselemzés, szerelmi kötés -, oldás, rontáslevétel, fényképanalízis, tenyérjóslás, okleveles kártyajóslás tanfolyam. Interneten is megtekinthető: kartyajoslas.gportal.hu Érd.: 0630/ Ruzsai 3 szobás családi ház gyümölcsfákkal, nagy terasszal, melléképületekkel, pincével, aknás garázzsal, kétféle fűtéssel /konvektor, cserépkályha/ kis rezsivel, áron alul eladó. Iskola, központ 5-10 perc. Érd.: 0662/ ; 0662/ Ruzsán a Szegedi út mellett 1680 m2-es zárt kert eladó. Érd.: 0662/ ; 0630/ Boroshordó, szőlődaráló-, és prés eladó. Érd.: Ruzsa, Kossuth u. 20. Október hónapban minden méretű füstcsőre 5% kedvezményt adunk! ü Pe-Po alágyújtós akció egész télen 305,-Ft/db áron kapható Megkezdtük nyomtatványok ü számlatömbök, ü nyugtatömb, ü permetezési napló, ü szállítólevél stb. valamint ü őszi virághagymák és rózsatövek árusítását! Agro és Műszaki Kisáruház 6786, Ruzsa Piac tér 3. Tel.: 62/ Tűzvédelmi szabályzatok készítését, tűzvédelmi oktatás megtartását vállalom. Tűzvédelmi szaktanácsadás! Sipos Zoltán tűzoltó főhadnagy. Tel.: 0620/ ; .: Eladó 1db Siesta gázkályha, 1 db KD 160 típusú terménydaráló (három fázis), 1 db szegélyvágó (villany) és Tomas szivattyú motor. Érd.: 0630/ Eladó kb 1600db használt tetőcserép, 30,-Ft/db áron. Érd.: 0630/ Földmérés! ź ź ź ź megosztások, telekhatár kitűzések, épületfeltüntetés, szolgalmi jog bejegyzés, művelési ág változás, Elérhetőségünk: Ruzsán építési telek közművekkel eladó ,-Ft-ért. Érd.: 0630/ Babaholmik új és újszerű állapotban eladóak. Pl.: babakocsi, ágynemű, AVENT mellszívó stb. Érd.: 0620/ Ruzsa, Rózsa utcai családi ház eladó. Érd.: 0630/ Ruzsa központjában családi ház kiadó. Érd.: 0034/ vagy Lada kombi eladó. Ár: ,-Ft Érd.: kizárólag szombaton és vasárnap az alábbi telefonszámon: 30/ Ruzsa, József A. utca 29. sz. alatti 2 szobás, nappalis, konvektoros családi ház eladó. Érd.: 0630/ , 0630/ KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS október 19., november 02. (A szemetet reggel 6.00-ig kell kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) 8. ź személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!) ź telefon: / ź fax: ź weboldal: ź ź levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20.-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár - Fodor Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: Planet Corp. Szolgáltató Kft Szeged, Makai út 4. Tel.: 20/ Tel./Fax: 62/

18 órakor kezdődő Virág bálra,

18 órakor kezdődő Virág bálra, XX. évfolyam 201 NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Virág bál Tisztelettel meghívjuk a 201 november 17-én, szombaton 18 órakor kezdődő Virág bálra, valamint az azt követő vacsorára. A bálon kerülnek

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Hestia Tűzzsonglőrök showműsora www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 29-én tartotta soron

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 27-én tartotta soron következő rendes ülését, melyen

Részletesebben

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ XXI. évfolyam 2013. JÚNIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ Láttam a napot, súgta a szélnek: Várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg a táblán virul egy szó, Csupaszín betűkkel:

Részletesebben

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK XVIII. évfolyam 3. szám 2010. M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet

Részletesebben

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX.

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX. XIX. évfolyam 2011. NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Állampolgársági eskütétel Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Magyarnak lenni nagy szent akarat, Mely itt

Részletesebben

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák.

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JANUÁR www.ruzsa.hu BÚÉK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 15-én 1830 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja Kívül,

Részletesebben

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot!

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot! Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra? XVII. évfolyam 7. szám 2009. J Ú L I U S Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot,

Részletesebben

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu R uzsai H XXIII. évfolyam írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS www.ruzsa.hu 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 27-én rendes ülést

Részletesebben

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket.

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket. XXI. évfolyam 2013. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XV. falunap és fõzõverseny 2013. 05. 18. nevezési kategóriák 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat

Részletesebben

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám 1 XV. évfolyam 1. szám 2007. J A N U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. november 29-én tartott rendes ülésén először a 2006. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló

Részletesebben

XVII. évfolyam. 8. szám

XVII. évfolyam. 8. szám XVII. évfolyam 8. szám 2009. S Z E P T E M B E R Tisztelt Lakosság! Idén első alkalommal kerül megrendezésre községünkben a Burgonyafesztivál. Programjaink között szerepel burgonyából készült ételkülönlegességek

Részletesebben

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY 1 XV. évfolyam 5. szám 2007. M Á J U S Anyák Napja alkalmából minden kedves Édesanyát köszöntünk magam és Ruzsa Község Képviselô--testülete nevében. Sánta Gizella- polgármester Anyák napjára Sebesen suhanó

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A XXII. évfolyam R H uzsai írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2014. DECEMBER www.ruzsa.hu BIANKA MOSOLYA... A z idei év során többször is összefogott településünk a veleszületett szívizom rendellenességgel

Részletesebben

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! XVIII. évfolyam 4. szám 2010. Á P R I L I S Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a 2010. április 19-én

Részletesebben

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt Ruzsai Hírek 1. oldal 2010. június Ruzsai Hírek 2. oldal 2010. június VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! Hatalmas örömnek lehettünk tanúi és részesei a Falunap előestéjén. Játszóteret avathattunk, amire már nagyon régóta

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

egészségügyi, oktatási intézmény, vagy esetleg önkormányzat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a település

egészségügyi, oktatási intézmény, vagy esetleg önkormányzat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a település XXII. 6. SZÁM 2012. szeptember ÉVFOLYAM A falu, ahol élünk.. Az utóbbi idõben sok minden szárnyra kapott a település életével, jelenével, jövõjével kapcsolatban. Nem csoda ez, hiszen a folyamatos változás,

Részletesebben

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot XXV. 5. SZÁM 2015. június ÉVFOLYAM AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot június elsejével. Az immár

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XIX. ÉVFOLYAM 2013. FEBRUÁR Munkaköri változások a polgármesteri hivatalban A közigazgatás átszervezése, a járási hivatalok

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

a PIRAMIS KFT, Takács István mint generálkivitelezõ, alvállalkozók: Ódor István vállalkozó,

a PIRAMIS KFT, Takács István mint generálkivitelezõ, alvállalkozók: Ódor István vállalkozó, XX. évfolyam 7. szám Jánoshalma 2005. július Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának mûszaki fõtanácsosa Pippan Pongrác kérdésünkre

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. MÁRCIUS 23. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ZÁNKAI HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Fotó: Molnár Katalin KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések 6. oldal Változások a szemétszállításban 9. oldal Korcsolyázás Csömörön 17. oldal Kórustalálkozó és felvidéki nap

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 10. szám 2014. október. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 10. szám 2014. október. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 10. szám 2014. október Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Eredményes ciklust

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben