Európai Bizottság. A fogyasztói piacok eredménytáblájának második kiadása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európai Bizottság. A fogyasztói piacok eredménytáblájának második kiadása"

Átírás

1 Európai Bizottság A fogyasztói piacok eredménytáblájának második kiadása

2 Sem az Európai Bizottság, sem pedig a Bizottság nevében eljáró más személy nem vállal felelősséget az itt szereplő információk további felhasználásáért. photos: A Europe Direct szolgáltatása segít Önnek választ találni az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire A szolgáltatás új, ingyenesen hívható telefonszáma*: * Egyes mobiltelefon-szolgáltatók nem engedélyezik 8-as számok tárcsázását, vagy ezeket a hívásokat is kiszámlázzák A fogyasztói piacok eredménytáblájának második kiadása Az Európai Unióval kapcsolatban nagy mennyiségű további információ áll rendelkezésre az Interneten. Ez az Europa szerveren érhető el (http://europa.eu). Katalogizáló adatok a kiadvány végén olvashatók. Luxemburg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 29 ISBN: Európai Közösségek, 29 Másolat készítése a forrás megjelölésével megengedett. Pr i n t e d in Be l g i u m Európai Bizottság

3 Tartalomjegyzék Összefoglalás 1. Bevezetés A fogyasztókat érintő következmények figyelemmel kísérése a fogyasztói piacok eredménytáblájának második kiadása rész A fogyasztói piacok átvizsgálása rész A kiskereskedelmi piaci integráció megvalósításában elért haladás rész A nemzeti fogyasztóvédelmi politikák teljesítményértékelése A következő lépések...15

4 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az egységes piac fogyasztói eredményeinek monitorozása: a fogyasztói piacok eredménytáblájának második kiadása Összefoglalás Ez a közlemény a fogyasztói piacok eredménytáblája második kiadásának eredményeit mutatja be, és kiegészíti a Bizottság szélesebb körű piacfelügyeleti gyakorlatát 1 azáltal, hogy további információkat szolgáltat a piacok fogyasztói oldalon tapasztalt működési zavaráról. Az eredménytábla fő célja megállapítani, hogy a belső piac mely elemei azok, amelyek a fogyasztók szemszögéből nem működnek megfelelően. Az eredménytábla fő következtetései az alábbiak: A fogyasztók elégedetlenebbek a szolgáltatások piacával, mint az áruk piacával, azaz a szolgáltatások terén több problémát tapasztalnak. A legproblémásabb vizsgált ágazatok az energia-, a közlekedési (busz és vasút) 2 és a banki szolgáltatások. Az energiaágazat különösen a szolgáltatóváltás terén szerepel rosszul, ráadásul az elégedettség és panaszok tekintetében egyike a kevésbé jól teljesítő ágazatoknak. Az elmúlt két év alatt a fogyasztóknak csak 7 %-a váltott energiaszolgáltatót, pedig a fogyasztók kevesebb mint kétharmada van csak megelégedve szolgáltatójával. A fogyasztók a busz- és vasúti közlekedés ágazatával a legelégedetlenebbek, ezekben az ágazatokban sok panasz érkezik. A banki ágazatban szolgáltatóváltás csak ritkán történik, és az ajánlatokat nehéz összehasonlítani. A tagállamok között a banki kezelési költségek jelentős különbségei nem a kiadások szintjének különbségeivel magyarázhatók. A három fenti ágazat közül a fogyasztók energiára költik a legtöbbet (háztartási költségvetésük 5,7 %-át), és az energián belül a villamos energia teszi ki a fogyasztói kiadások legnagyobb részét (2,1 %-ot). A lakossági villamosenergia-piac tehát az az ágazat, amelyen a fogyasztók problémáinak részletesebb értékelhetősége végett nyomon követő piacelemzést kell végezni. Azokon a piacokon, ahol gyakrabban történik szolgáltatóváltás, mint pl. a gépjármű-biztosítás, az internet- és mobiltelefon-szolgáltatók terén, a fogyasztók ritkábban jelentenek be áremelkedéseket. A legfontosabb kiske- 1 SEC(28)74 Piacfelügyelet: az aktuális helyzet és tervezett nyomon követés. 2 A Bizottság a közlekedés két problémás területén hozott intézkedéseket. A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 27. október 23-i 1371/27/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 29 decemberében fog hatályba lépni. A Bizottság nemrégiben rendeletjavaslatot fogadott el az autóbusszal közlekedő utasok jogairól, valamint a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 26/24/EK rendelet módosításáról [COM(28)817] is. reskedelmi szolgáltatások terén a szolgáltatóváltás folyamatának megkönynyítését szakpolitikai prioritásnak kell tekinteni. Miközben az internetes vásárlás egyre elterjedtebbé válik, a határokon átnyúló elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem) a gátló tényezők miatt nem fejlődik olyan ütemben, mint belföldön. Az eredménytáblával egyidőben közzétett e-kereskedelmi jelentés részletes képet fest az e-kereskedelem jelenlegi helyzetéről az EU-ban. 29-ben a kiskereskedelmi piaci jelentés külön fejezetet fog szentelni az online kereskedelemre, amely számba veszi az online piac földrajzi szegmentációjával foglalkozó különféle kezdeményezéseket, és felvázolja, milyen akadályokkal néznek szemben azok a fogyasztók, akik határaikon túl online vásárolnak, valamint milyen erőfeszítéseket tesznek az akadályok elhárítására. A piacok megfelelő működéséhez a hatékony végrehajtás és jogorvoslat elengedhetetlen: az eredmények szerint a tagállamok között számottevő különbségek vannak, valamint a végrehajtási és a jogorvoslati mechanizmusok terén még van hová fejlődni. A Bizottság ezeket a kérdéseket a végrehajtásról egy közleménnyel, valamint a kollektív fogyasztói jogorvoslatról szóló zöld könyv nyomon követésével fogja kezelni. Megbízható fogyasztói adatbázis kialakításához több jó minőségű adatra van szükség. A Bizottság folytatja a megfelelő módszer kidolgozását az összehasonlítható és reprezentatív áruk és szolgáltatások átlagárainak összegyűjtéséhez. Harmonizált módszert dolgoz ki a fogyasztói panaszok osztályozására is. A fogyasztói panaszokról, az árakról, az elégedettségről, a szolgáltatóváltásról és a biztonságról jelenleg rendelkezésre álló adatok még mindig nem elegendőek ahhoz, hogy végleges következtetéseket lehessen levonni, ennek ellenére a következőket lehet megállapítani: Az elégedettségi adatok azt mutatják, hogy a szolgáltatások piaca nagyobb elégedetlenséget vált ki, mint az áruké. A szolgáltatások bonyolultabb szerződésekkel és ügyfélkapcsolatokkal, illetve a piacok liberalizálásával változó fogyasztói környezettel járnak. A busz- és vasúti közlekedési szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók a legelégedetlenebbek, ők tapasztalják a legtöbb problémát: a fogyasztók kevesebb mint fele van megelégedve ezekkel a szolgáltatásokkal, és közülük minden negyediknek már akadt gondja velük. Az általános elégedettség alacsony a vezetékestelefon-szolgáltatásokkal, a postai szolgál- 4 5

5 tatásokkal és az energiaszolgáltatókkal (villamos energia és gázellátás) szemben is. Ezeken a piacokon az elégedetlenség fő okai az árszintek, a kereskedelmi ajánlatok előnytelenségében, a vásárlás nehézkességében és a fogyasztók érdekeinek figyelmen kívül hagyásában keresendők. A panaszokról rendelkezésre álló adatok az összehasonlíthatósági problémák ellenére arra mutatnak rá, hogy a szolgáltatások piacán sok a panasz, különösen a közlekedés, a kommunikáció (telekommunikációs és postai szolgáltatások), valamint a banki szolgáltatásokat és a biztosítást tartalmazó csoport terén. A szolgáltatóváltással kapcsolatos adatok szerint a banki szolgáltatások (bankszámlák) és az energiaszolgáltatás (villamos energia és gázellátás) az ajánlatok összehasonlíthatóságát, a szolgáltatóváltás zökkenőmentességét és a tényleges szolgáltatóváltást illetően okoznak különösen gondot. A folyószámlatulajdonosoknak csak 9 %-a váltott bankot, a fogyasztók 7 %-a váltott gázszolgáltatót és 8 %-uk villamosenergia-szolgáltatót. Ezek az arányszámok igen alacsonyak ahhoz képest, hogy a fogyasztók 25 %-a váltott gépjármű-biztosítót. átnyúló e-kereskedelem még nem fejlődik olyan ütemben, mint a belföldi internetes vásárlás. Azoknak a fogyasztóknak a százalékos aránya, akik úgy érzik, hogy a meglévő intézkedések által megfelelő fogyasztóvédelem alatt állnak, tagállamonként igen változó. 28-ban csak az európaiak fele volt meggyőződve arról, hogy a meglévő intézkedések megfelelő fogyasztóvédelmet biztosítanak. Ezen kívül amikor a fogyasztók problémás esetet próbálnak megoldani, vagy jogorvoslathoz folyamodnak, úgy tűnik, nehézségekbe ütköznek. A panaszt tévő európai fogyasztók fele nem volt megelégedve azzal, ahogyan panaszát kezelték. Tízből csak négy tartja úgy, hogy az eladókkal és szolgáltatókkal kialakult vitát alternatív vitarendezés útján könnyen el lehet simítani, és tízből csak három gondolja úgy, hogy a vitát bírósági úton könnyű rendezni. Ezek a számok 26-hoz képest némileg csökkentek. 1. Bevezetés január 29-én a Bizottság elfogadta Az egységes piac fogyasztói eredményeinek monitorozása: a fogyasztói piacok eredménytáblája című közleményt 3 és az azt kísérő szolgálati munkadokumentumot 4, az eredménytábla első kiadását. A belső piac fogyasztókkal szembeni teljesítményének figyelemmel kísérésére irányuló kezdeményezés az egységes piac felülvizsgálatának 5 eredménye, amely arra szólított fel, hogy újra alakítsunk ki kapcsolatot az uniós polgárokkal, a szakpolitikák vegyék jobban figyelembe a polgárok sérelmeit, valamint a politikaalkotás az eddigieknél még inkább a kutatási eredményeken alapuljon, és a fogyasztókat érintő tényleges következmények jobb megértése vezérelje őket november 18-án az Európai Parlament jelentést fogadott el, amelyben jóváhagyta a módszert és a mutatókat, és a fogyasztók tudatosságáról mint pl. iskolázottság és készségek további adat gyűjtésére szólított fel. Hangsúlyozta ezen kívül a tagállamokkal folytatott szoros együttműködést és az eredmények nyilvánossá tételét. 2. A fogyasztókat érintő következmények figyelemmel kísérése 4. Az egységes piac felülvizsgálatának keretén belül a Bizottság szélesebb körű monitorozási gyakorlatba kezdett, amelynek célja a piacok rendszeres figyelemmel kísérése két fázisban. Mivel az adathiány miatt a fogyasztói dimenzió csak részben mutatkozik meg, a fogyasztói eredménytábla hozzájárulhat ahhoz, hogy megfelelőbb adatok szolgáltatásával a fogyasztói dimenzió jobban beépüljön a piacfelügyeletbe. A Bizottság ezúttal négy ágazatban indított részletes elemzést, ezek az élelmiszer-ellátási lánc, a kiskereskedelmi ágazat, az elektronikus árucikkek és a gyógyszeripar. 8. körülményekről, amelyeket egymáshoz viszonyítva értékeltek. A mutató a bizalmat, az átláthatóságot és a panaszok körülményeit vizsgálja. E módszer alapján Norvégia hasonló fogyasztói elégedettségi mutatót dolgozott ki, az Egyesült Királyság pedig felmérést készített a fogyasztók helyzetéről. Franciaország, az Egyesült Királyság és Portugália a politikaalkotás terén átfogó panaszkezelési rendszereket hozott létre, több tagállam (pl. Olaszország és Belgium) pedig ármegfigyelő központokat állított fel. Az eredménytábla első kiadása csak az akkoriban rendelkezésre álló korlátozott adatokat tartalmazta, és csak demonstrálta, hogy milyen lesz az eredménytábla. Az első gyakorlat fő következtetése az volt, hogy hiányoznak azok a releváns, összehasonlítható uniós adatok, amelyekkel megállapítható, hogy a fogyasztóknak kedvez-e a belső piac. 9. Az eredménytáblát kísérő e-kereskedelmi jelentés előzetes eredményeket mutat be a határokon átnyúló e-kereskedelmi tendenciákról. 29 első felében a Bizottság értékeli a lakossági pénzügyi szolgáltatások átláthatatlanságából adódó fogyasztói sérelmeket. Az árakról rendelkezésre álló adat még mindig kevés a belső piac megfelelő figyelemmel kíséréséhez. A legtöbb jelenleg rendelkezésre álló adat kísérleti jellegű, a rendelkezésre álló árak megkísérelt elemzése azonban számos áru és szolgáltatás esetében felderítetlen különbségeket tár fel az országok között. Ilyenek a banki kezelési költségek, néhány csúcstechnológiai termék (DVDlejátszó és üres CD-k), néhány élelmiszeripari termék (kávé, natúr joghurt, olívaolaj, fagylalt, narancslé, fekete tea, lekvár, tonhalkonzerv), mosópor és szélessávú internethozzáférés. A határokon átnyúló kiskereskedelem akadozik. A külföldön vásárló fogyasztók aránya 26 óta nem emelkedett, és a külföldön tevékenykedő kiskereskedők száma is csökkenőben van. Ennek ellenére miközben az elmúlt 12 hónapban a fogyasztók 25 %-a vásárolt külföldön, jövőre ezt már 33 %-uk tervezi. Ha az EU-ban harmonizált fogyasztóvédelmi szabályozás lépne életbe, a kiskereskedők 49 %-ának állna érdekében külföldön értékesíteni. Ez a jelenleg külföldön tevékenykedő 2 %-hoz képest jelentős előrelépés lenne. Az internetes vásárlás egyre elterjedtebbé válik, de a határokon 2. Az egységes piac 28. február 25-i felülvizsgálatának következtetéseiben, amelyeket az Európai Tanács 28. március i következtetéseiben jóváhagyott, a Versenyképességi Tanács üdvözli a Bizottság arra vonatkozó szándékát, hogy a tagállamokkal együtt fogyasztói piaci eredménytáblát és új fogyasztóiár-adatokat dolgoz ki. 3 COM(28) SEC(28) Az eredménytábla azért készült, hogy a fogyasztók szemszögéből két fázisban átvizsgálási és elemzési fázis figyelemmel kísérje a piacokat. Az eredménytábla célja továbbá az, hogy a verseny és a fogyasztók terén, illetve más területeken a nemzeti politikaalkotók számára összehasonlítható adatok gazdag forrásaként szolgáljon, és ezáltal segítse őket abban, hogy felismerjék a piac nemzeti szintű működési zavarait. Az eredménytábla első szakasza öt kulcsmutatóra lebontva a különböző gazdasági ágazatok piacának teljesítményét kíséri figyelemmel. Megállapítja, melyek azok az ágazatok, amelyek a fogyasztókat érintő gazdasági és szociális következmények szempontjából leginkább ki vannak téve a működési zavar kockázatának. A második szakaszban a mutatók a kiskereskedelmi piaci integráció megvalósításában elért haladást hívatottak bemutatni. Az eredménytábla harmadik szakasza a nemzeti fogyasztói környezet teljesítményértékelésére vonatkozóan mutat be adatokat. A piacokat fogyasztói szemszögből nemzeti szinten is figyelemmel kísérik. Dániában 57 piac tekintetében éves mutatót tettek közzé a fogyasztói ban a Bizottság komoly munkába fogott, hogy felmérések és tanulmányok segítségével, a tagállamok érdekelt feleivel azaz a nemzeti statisztikai hivatalokkal, a fogyasztóvédelmi politikaalkotókkal, a végrehajtási hatóságokkal és a fogyasztói szervezetekkel együttműködésben fogyasztói adatokat dolgozzon ki és gyűjtsön össze. Az adatok minőségének biztosítása külön figyelmet kapott. Noha a második eredménytábla a mutatókról több adatot mutat be, sok területen (pl. árak, panaszok, végrehajtás) még mindig van mit tenni: nem minden fogyasztói piacról áll rendelkezésre még adat, és időnként a piac különböző definíciói alapján gyűjtik őket, folytatni kell a mutatók kidolgozását, és a gyűjtés során figyelembe kell venni a nemzeti rendszerek közötti különbségeket. Néhány tagállam jelenleg nem használ semmilyen adatot a fogyasztói piacok figyelemmel kísérésére, és az adatok összesítésekor nehézségbe ütköznek. A nehézségek ellenére azonban 28 szilárd alapot teremtett a további fejlődéshez. 5 COM(27)

6 3. a fogyasztói piacok eredménytáblájának második kiadása 11. Az eredménytábla második kiadása megerősíti a kutatási eredményeken alapuló megközelítés értékét annak megállapítására, hogy a fogyasztók számára mely piacok nem működnek megfelelően. Arra is rámutat, hogy az összes fő fogyasztói piac értékeléséhez teljesebb adatokra van szükség. 1. rész A fogyasztói piacok átvizsgálása 12. A működési zavar kockázatával járó fogyasztói piacokat öt mutató a panaszokról, az árakról, az elégedettségről, a szolgáltatóváltásról és a biztonságról segít beazonosítani. Egy mutató önmagában nem elég csak több mutató együttes vizsgálatával lehet következtetéseket levonni arról, hogy hol van szükség további elemzésre. Ezen túlmenően ha egy adott ágazatról kiderül, hogy további elemzésre van szükség, ez még nem jelenti azt, hogy a piac működésében zavar tapasztalható. A fogyasztói piacok átvizsgálása kiegészíti a piacfelügyelet keretében végzett átvizsgálási gyakorlatot. 13. A fogyasztói panaszok a rosszul működő piacok kulcsfontosságú mutatója, amelyet a nemzeti politikaalkotók a problémák gyors felismerésére széles körben használnak. A panaszokat minden tagállamban a nemzeti hatóságok gyűjtik össze, de a fogyasztói panaszok adatai még nincsenek harmonizálva, így a piacok és az országok között nem lehet őket megfelelően összehasonlítani. A Bizottság nyilvános konzultációt tartott a fogyasztói panaszok osztályozása céljából harmonizált módszer kidolgozásáról 6. Az érdekeltek a harmadik felekhez (ezáltal a vállalatoknak címzett panaszokat kizárva) intézett panaszok osztályozására és bejelentésére önkéntes módszer kialakítását támogatták. A módszer lehető legszélesebb körű elfogadtatásának biztosítása érdekében a Bizottság valamennyi érdekelttel együttműködik. 6 Minden egyéni válasz a DG SANCO honlapján olvasható egy összefoglaló vázlat kíséretében 14. A fogyasztói panaszokról 23 tagállam, Norvégia és Izland hatóságai szolgáltattak adatokat. Az összegyűjtésbeli és osztályozásbeli különbségek ellenére az összesített adatok összehasonlíthatók. Az 1. ábra adatai egyértelműen korlátozottak a válaszok teljessége nagy különbségeket mutatott, és az összesítés szintje túl magas ahhoz, hogy különbséget tegyen az egyes fogyasztói piacok között. Mindemellett szemmel látható közös vonás, hogy a fogyasztók a szolgáltatások piacai tekintetében több problémáról számolnak be. 1. ábra: Harmadik felekhez intézett fogyasztói panaszok COICOP 7 Fő címsorok Élelmiszer és alkoholmentes italok 292 Alkoholtartalmú italok és dohány Ruházat és lábbeli Lakhatás, víz, villamos energia, gáz és egyéb üzemanyagok Forrás: tagállamok és EGT-hatóságok Bútorzat, háztartási berendezések és rendszeres karbantartás Egészségügy Közlekedés 3888 Kommunikáció Pihenés és kultúra 85 Oktatás Éttermek és szállodák 7828 Egyéb (ideértve banki szolgáltatásokat, biztosítást és más árukat és szolgáltatásokat) 15. Jóllehet a panaszokról szóló adatok fontosak a működési zavarok felismeréséhez, a panaszok hiánya nem mindig jelenti azt, hogy nincsenek problémák. A 2. 7 Egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása (COICOP) ábra azt mutatja, hogy bizonyos piacokon pl. a busz- és vasúti közlekedés terén és élelmiszeripari piacokon, mint pl. a zöldség- és gyümölcspiacokon a fogyasztók problémák esetén sem hajlamosak panaszt tenni. 2. ábra: Problémákat bejelentő és azoknak utánajáró vagy panaszt tévő fogyasztók 19 áru- és szolgáltatási piacon azok a fogyasztók, akik megbeszélték problémájukat az eladóval/szolgáltatóval, (a problémát tapasztaló fogyasztók %-ában) % % problémát tapasztaló fogyasztók %-a Forrás: IPSOS fogyasztói elégedettségi felmérések 26-ban és 28-ban A fogyasztók részéről az egyik legfontosabb szempont az 16. árak, amelyek jólétük fontos meghatározói. Az indokolatlan árkülönbségek a piac működési zavaraira és megosztottságára utalhatnak. Míg az árkülönbségek a költségek vagy az életszínvonal, fogyasztói preferenciák, adók, a termékek eladhatóságának vagy eladhatatlanságának jelei lehetnek, a belső piac megosztottságát vagy helytelen működését is jelenthetik. Alkoholmentes italok Hús Szórak. és szabadiő Vízellátás Elektronikus berendezések Gáz Ruházat és lábbeli Bizt. szolgáltatások Légi közlekedés IKT-berendezés Villamosenerg. Zöldség-gyümölcs Mobiltelefon Lakossági banki szolg. Új gépjárművek Postai szolgáltatások Vezetékes telefon Városon belüli közlekedés Városon kívüli közlekedés 8 9

7 17. Az áradatok csak korlátozott számú árura és szolgáltatásra állnak rendelkezésre 8. Az országok között megállapított árkülönbségek gyakran a kiadási szintek különbségeivel függnek össze 9. Vannak azonban olyan termékek, amelyek esetében a megállapított árkülönbségek nem a kiadások szintjével hozhatók összefüggésbe. Ezek a termékek a következők: néhány csúcstechnológiai termék (DVD-lejátszó és üres CD-k), néhány élelmiszeripari termék (kávé, natúr joghurt, olívaolaj, fagylalt, narancslé, fekete tea, lekvár, tonhalkonzerv), mosópor, a banki kezelési költségek és szélessávú internethozzáférés. Meg kell azonban jegyezni, hogy az árakat tükröző néhány adat a Eurostat által összegyűjtött kutatási adat, amelyet ebben a fázisban még kísérletinek kell tekinteni. 18. A rendelkezésre álló adat még mindig kevés a belső piac megfelelő figyelemmel kísérésére. Növelni kell az árak alapján vizsgált termékek és szolgáltatások körét, és javítani kell az adatok minőségét, különösen az adatok összehasonlíthatósága és piaci reprezentativitása tekintetében. A szakmai szolgáltatásokról például szinte egyáltalán nincs adat, pedig a Bizottság egyik tanulmánya 1 az országok között jelentős árkülönbségeket tár fel. Az átláthatósági adatok azt is igazolják, hogy törődnek a polgárok mindennapos sérelmeivel. A Bizottság együtt fog működni a nemzeti statisztika hivatalokkal, hogy az elkövetkező években a tagállamokban számos termék tekintetében összegyűjtsék és közzétegyék az árakat. 8 A Eurostat és tagállam, Izland és Norvégia nemzeti statisztikai hivatala által végzett egyik kísérleti kutatási projekt keretén belül 66 termék és szolgáltatás indikatív árait gyűjtötték össze. A gépkocsik, telekommunikáció, energia és bankszámlák árai szintén több forrásból származnak. 9 A kiadások szintjét itt a tényleges egyéni fogyasztás jelöléseként alkalmazzák, amely az háztartások által fogyasztott és állami és magánforrásokból finanszírozott áru és szolgáltatás összesen. Az árszámítás eredményeit az e közleményt kísérő szolgálati munkadokumentum 1.2 szakasza írja le. 1 COMP/26/D3/3 Conveyancing Services Markets, 27. december. 19. A fogyasztói elégedettségi szintek a fogyasztók választásait, az árak összehasonlíthatóságát, valamint a minőséget, az átláthatóságot és a bizalmat tükrözik. A 3. ábra 19 piaccal való általános elégedettséget mutatja a szolgáltatások esetében 26-ban, az áruk esetében pedig 28-ban összegyűjtött adatok alapján. A számadatok szerint a fogyasztók a szolgáltatásokkal következetesen elégedetlenebbek, mint az árukkal. Valószínűleg ez azt tükrözi, hogy a szerződéses viszonyok és a szolgáltatások nyújtása az árukhoz képest bonyolultabbak, az áruknál ugyanis az értéket még a vásárlás előtt fel lehet mérni. A busz- és vasúti közlekedéssel való általános elégedetlenség azzal magyarázható, hogy a fogyasztók sok problémát tapasztalnak, és elégedetlenek az árakkal, nem találják a vásárlás lebonyolítását zökkenőmentesnek, és a hiányolják a fogyasztóorientáltságot. A tagállamok közötti különbségek jóval nagyobbak, mint a piacok közötti különbségek. 3. ábra: Általános elégedettség/elégedetlenség 19szolgáltatási- és árupiaccal Városon belüli közlekedés Városon kívüli közlekedés Vezetékes telefon Postai szolgáltatások Villamosenergia-szolgáltatás Gázellátás Vízellátás Lakossági banki szolgáltatások Biztosítási szolgáltatások Mobiltelefon Légi közlekedés Zöldség és gyümölcs IKT-berendezések Ruházat és lábbeli Szórakozási és szabadidős árucikkek Hús Elektronikus háztartási berendezések Alkoholmentes italok Elégedett Elégedett Elégedetlen Új gépjárművek 8 18 % Forrás: IPSOS fogyasztói elégedettségi felmérések 26-ban és 28-ban 2. A jövőben az eredménytáblákban az elégedettségi felmérések ki lesznek terjesztve valamennyi fontos fogyasztói piacra, hogy (azonos években) összehasonlítható értékeléseket lehessen végezni. 21. A szolgáltatóváltás lehetősége a piacgazdaságban a verseny elengedhetetlen eleme. A szolgáltatóváltásnak csak akkor kedvező a hatása, ha az anyagi, időbeli és erőfeszítésbeli ráfordítás a szolgáltatás árához képest kellőképpen kicsi. A fogyasztók továbbá csak akkor tudják kiválasztani a legjobb ajánlatot, ha megértik az ajánlatokat, és össze tudják őket hasonlítani. 22. A 4. ábra a kiválasztott piacokon a szolgáltatóváltás arányát és a bejelentett nettó átváltozást mutatja 11. A legtöbb fogyasztó a gépjármű-felelősségbiztosítás terén váltott szolgáltatót: az elmúlt két évben a biztosítottak negyede sz. Eurobarométer gyorsfelmérés A fogyasztók véleménye a szolgáltatóváltásról váltott biztosítót. Ezután a telekommunikációs szolgáltatások következnek: internet- (22 %), mobiltelefon- (19 %) és vezetékestelefon-szolgáltatók (18 %). A lakossági banki szolgáltatásokat igénybe vevőknek átlagosan csak 11 %-a váltott az elmúlt két évben szolgáltatót vagy terméket. Legnagyobb valószínűséggel a jelzáloghitel-termékek és befektetési termékek (mindkettő 13 %) tulajdonosai váltanak, míg meglévő bankszámláikat csak 9 % és hosszú távú hitel-keretmegállapodásukat 1 % változtatja meg. Legkevésbé az energiaágazatban váltanak: a fogyasztók 7 %-a váltott gázszolgáltatót, és 8 %-uk villamosenergia-szolgáltatót. 4. ábra: Piaci mobilitás és az árak alakulása szolgáltatási területenként A bejelentett árváltozások iránya (az áremelkedést bejelentő fogyasztók %-a mínusz az árcsökkenést bejelentő fogyasztók %-a) szolgáltatót váltó fogyasztók %-a Forrás: 243. sz. Eurobarométer gyorsfelmérés A fogyasztók véleménye a szolgáltatóváltásról 23. A szolgáltatót váltó fogyasztók nagyobb része szerint az eljárásból pénzügyi előnye származott. Ennél fontosabb az, hogy azokon a piacokon, amelyeken a fogyasztók gyakrabban váltanak szolgáltatót, összességében kisebb valószínűséggel jelentenek be árcsökkenést (4. ábra). A szolgáltatóváltás mellett döntő fogyasztók javítják az összes fogyasztóra vetített eredményeket. gépjárműbiztosítás internet mobiltelefon vezetékes telefon jelzáloghitelek megtakarítás vagy befektetés lakásbiztosítás hosszú távó hitelek folyószámla villamos energia gáz 1 11

8 24. A fogyasztói árucikkek és szolgáltatások biztonságának garantálása a fogyasztóvédelmi politika egyik prioritása. Az egyik felmérés 12 rámutatott, hogy a fogyasztók általában megbíznak a termék biztonságában. A fogyasztók csaknem fele hiszi, hogy csak néhány olyan termék van, amely nem biztonságos, és további 17 % gondolja, hogy alapvetően minden termék biztonságos. A fogyasztók 18 %-a azonban úgy véli, hogy a termékek jelentős aránya nem biztonságos. Azokban a tagállamokban, ahol a fogyasztók bíznak a biztonságosságban, a kiskereskedők szintén hasonlóan viszonyulnak a kérdéshez 13. A tagállamok között azonban jelentős különbségek vannak. 25. Egy közös rendszerből, a sérülési statisztikák adatbázisából (IDB) 16 tagállam gyűjti a sérülési és baleseti adatokat. Az 5. ábra azt mutatja be, hogy tíz tagállamban különböző termékkategóriák milyen mértékben érintettek balesetekben (a,5 %-nál kisebb arányt képviselő termékkategóriák nincsenek feltüntetve). A fogyasztói termékek között a közúti járművek vagy közúti közlekedési eszközök és a főleg sportolásra / szabadidős tevékenységre használt eszközök aránya a legnagyobb. A tényleges százalékos arányok azonban viszonylag alacsonyak (7,7 illetve 4,5 % a meghatározatlan termékek nagy aránya miatt) sz. Eurobarométer különjelentés: Fogyasztóvédelem a belső piacon, ábra: A balesetben részt vevő termékek szerinti sérülések tíz tagállam összesített átlaga % ,4 Meghatározatlan tárgy vagy nincs tárgy/anyag 9,5 Másutt nem besorolt anyag 8,33 Állat, növény vagy személy 8,2 Épület, épületi elem vagy kapcsolódó tartozék 7,66 Közúti járművek vagy közúti közlekedési eszközök 4,47 Főleg sportolásra / szabadidős tevékenységre használt eszközök 3,92 3,6 Főleg munkához kapcsolódó tevékenységre használt eszközök, gépek, berendezések Bútorok/lakberendezés Forrás: IDB valamennyi sérülés Európában 3,3 Egyéb meghatározott tárgy/anyag 2,46 Talaj vagy talajszerkezet 2,37 Eszközök vagy tartály 1,45 Étel, ital 1,27 Emberi felhasználásra szánt gyógyászati termék, azaz drog, gyógyszer 1,23 Főleg személyes használatra szánt eszköz 1,14 Főleg háztartásban használt berendezés,7 Csecsemőknek vagy gyermekeknek szánt termék,54 Mobil gép vagy különleges célú jármű 2. rész A kiskereskedelmi piaci integráció megvalósításában elért haladás 26. A kiskereskedelmi belső piac megvalósítása alapvető feltétel ahhoz, hogy szembe lehessen nézni az Európa előtt álló gazdasági kihívásokkal, és kézzelfogható előnyök könnyítsék meg a polgárok életét. A jól működő belső piac a fogyasztóknak a lehető legkedvezőbb árakon szélesebb körű termékeket, ugyanakkor magas szintű fogyasztóvédelmet kínál. 27. A határokon átnyúló kiskereskedelem vegyes képet mutat. Tavaly az európai fogyasztók negyede vásárolt külföldön (kb. ugyanannyian, mint 26-ban). A kiskereskedők 75 %-a 14 csak hazai fogyasztóknak értékesít (valamelyest többen, mint 26-ban). Noha a külföldön vásárló fogyasztók aránya nem növekedett, egyre több fogyasztó viszonyul kedvezően a külföldi vásárláshoz. A külföldi vásárlásokra fordított átlagos kiadások jelentősek (fejenként 737 euro évente). A kiskereskedők külföldi eladásokból származó bevételének aránya az értékesítési csatornától függően 1 17 %, ami hasonló, mint 26-ban. A kiskereskedők külföldi eladásra való ösztönzésének egyik formája a harmonizált uniós szintű szabályozás lehetne. Ilyen szabályozás mellett a mostani 2 %-hoz képest csaknem minden második kiskereskedő hajlandó lenne külföldön is értékesíteni. Ha az akadályokat fel lehetne ismerni és el lehetne hárítani, a közeljövőben egyértelműen növelni lehetne a külföldi értékesítések arányát. 28. A 6. ábra azt mutatja, hogy a határokon átnyúló tevékenységek gyakorisága még mindig igen eltérő az EU-n belül. A legtöbb olyan országban, ahol sok fogyasztó vásárol külföldön, a kiskereskedők is értékesítenek külföldön, és ez fordítva is igaz. Az, hogy a legtöbb kiskereskedő csak hazai fogyasztóknak értékesít, és csak 7 % értékesít hat vagy több európai országnak, arra vezethető vissza, hogy a valaha is külföldön vásárló fogyasztók 8 %-ának támadtak nehézségei abból adódóan, hogy nem az adott országban éltek, amikor külföldön próbáltak árucikkeket vagy szolgáltatásokat venni. A kiskereskedők határaikon túl átlagosan csak 1,3 uniós tagállamba értékesítenek. 6. ábra: Külföldön vásárló fogyasztók és külföldön értékesítő kiskereskedők % Legalább egyszer külföldön vásárló fogyasztók Legalább egy külföldi országban értékesítő kiskereskedők EU27 LU SE DK AT FI NL SI EE BE MT UK CY CZ IE LV DE SK FR ES LT PL HU IT RO EL PT BG Forrás: 298. sz. Eurobarométer különjelentés: Fogyasztóvédelem a belső piacon, 28. június; 25. sz. Eurobarométer különjelentés: Fogyasztóvédelem a belső piacon, 26. március 29. Az e-kereskedelem egyre elterjedtebbé válik, de a határokon átnyúló e-kereskedelem nem fejlődik olyan ütemben, mint belföldön. Tavaly a fogyasztók 33 %-a vásárolt online a 26-os 27 %-hoz képest. Ez a növekedés nem nyilvánul meg a határokon átnyúló internetes vásárlások számadatában, amely stagnált (6 % 26-ban és 7 % 28-ban). Az e-kereskedelemről külön jelentés mutatta be részletesebben az internetes kiskereskedelem jelenlegi helyzetét az EU-ban sz. Eurobarométer gyorsfelmérés a vállalkozások viszonyulásáról a határon átnyúló kereskedelemhez és a fogyasztóvédelemhez, Leszámítva az üzletekben a határokon átnyúló eladásokat

9 3. rész A nemzeti fogyasztóvédelmi politikák teljesítményértékelése. Hatékony nemzeti fogyasztóvédelmi politikák és intézmények megléte a belső piac működésének elengedhetetlen feltétele. Az uniós teljesítményértékelési eredmények elősegítik a helyes gyakorlatok felismerését, és biztosítják a gazdasági szereplőket, a fogyasztókat és a hatóságokat afelől, hogy egyenlő versenyfeltételek uralkodnak. A biztonságos termékek szabad mozgása és a fogyasztók védelme a tisztességtelen kereskedőktől a tagállamokban a végrehajtás és a piacfelügyelet hatékonyságán múlik. A tudatos fogyasztók a piacok hatékony működésének kulcselemei, ugyanis a megfelelően működő és a fogyasztók igényeit a leginkább szem előtt tartó szolgáltatókat részesítik előnyben. 31. Azon fogyasztók aránya, akik a meglévő intézkedések által megfelelő védelem alatt érzik magukat, tagállamonként igen változó, és a legtöbb országban 28-ban alacsonyabb volt, mint 26-ban. Az európaiak közel fele van meggyőződve arról, hogy a meglévő intézkedések megfelelő fogyasztóvédelmet biztosítanak. Amikor a fogyasztók problémás esetet próbálnak megoldani, vagy jogorvoslathoz folyamodnak, úgy tűnik, jelenleg nehézségekbe ütköznek. A panaszt tévő európai fogyasztók fele nem volt megelégedve azzal, ahogyan panaszát kezelték. Tízből csak négy tartja úgy, hogy az előadókkal és szolgáltatókkal kialakult vitát alternatív vitarendezés útján könnyen el lehet simítani, és tízből csak három gondolja úgy, hogy a vitát bírósági úton könnyű rendezni. 7. ábra: Azon fogyasztók százalékos aránya, akik a meglévő intézkedések által megfelelő védelem alatt érzik magukat % NL DK UK SEFI BE DE LU AT EU15 IE CY ES MT EU27/25 EE HU CZ PL SK SI FR EU12/1 RO PT LV IT EL LT BG Forrás: 298. sz. Eurobarométer különjelentés: Fogyasztóvédelem a belső piacon, 28. június; 25. sz. Eurobarométer különjelentés: Fogyasztóvédelem a belső piacon, 26. március 32. Az összegyűjtött adatok azt igazolják, hogy az EU-ban a végrehajtás és a tudatosság messze nem egységes, és a legtöbb országnak vannak erős és gyenge pontjai. Ebben a fázisban azonban a számadatokat körültekintően kell értelmezni. Az adatok jobb megértése érdekében a Bizottság 21-ben nagyszabású tudatossági felmérést kíván végezni A következő lépések 33. A fogyasztói eredménytáblához hasonló piacfelügyeleti eszköz elősegíti, hogy a Bizottság felismerje azokat a pontokat, ahol a piacok a fogyasztók elégedetlenségét váltják ki, és kiegészíti a szélesebb körű piacfelügyeleti gyakorlatot. A második kiadás felismeri az egységes piac néhány hiányosságát, de egyben hangsúlyozza a megbízható adatok szolgáltatásának szükségességét is, hogy a Bizottságnak időszerű és informatív piaci adatai legyenek, amelyekre építve cselekedni tud. 34. A tagállamokkal való együttműködés kulcsfontosságú ahhoz, hogy folytatódjon a szükséges adatbázis kiépítése. A fogyasztókat érintő következmények tagállamok közötti összehasonlítása és a nemzeti szintű fogyasztói környezet teljesítményértékelése fontos része a fogyasztók érdekeit szem előtt tartó belső piac megvalósításának. A panaszokról, árakról és végrehajtásról született nemzeti adatok átláthatóbbá és egyértelműbbé teszik a belső piac működéséről folytatott vitát, és a helyes gyakorlatot igazolják. A Bizottság a tagállami bizottságok, munkacsoportok és a nemzeti statisztikai hivatalok nemzeti szakértőivel, valamint fogyasztóvédelmi szervezetekkel fog együttműködni. 35. A 29-re kijelölt cselekvési pontok a következők: A lakossági villamosenergia-piacról kutatást kell végezni. A kiskereskedelmi piacról szóló tanulmányban külön fejezetet kell szentelni az online piac földrajzi szegmentációjára, amely elemzi a fogyasztók által külföldi vásárlás során tapasztalt problémákat. Közleményt kell készíteni a végrehajtásról, amely globális stratégiát dolgoz ki a fogyasztóvédelmi vívmányok hatékony végrehajtásának biztosítására. A Eurostatnak és a nemzeti statisztikai hivataloknak meg kell szervezniük az összehasonlítható fogyasztói árucikkek és szolgáltatások átlagárának rendszeres összegyűjtését. A fogyasztói panaszok osztályozására harmonizált önkéntes módszert kell kidolgozni. A nemzeti érdekeltekkel együttműködésben megfelelő mutatókat kell kidolgozni a végrehajtás és a tudatosság mérésére

10 Európai Bizottság a fogyasztói piacok eredménytáblájának második kiadása Luxemburg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala pp x 21 cm ISBN:

11 ND-AP-9-1-HU-C

Európai Bizottság. A fogyasztói piacok eredménytáblájának második kiadása

Európai Bizottság. A fogyasztói piacok eredménytáblájának második kiadása Európai Bizottság A fogyasztói piacok eredménytáblájának második kiadása Sem az Európai Bizottság, sem pedig a Bizottság nevében eljáró más személy nem vállal felelősséget az itt szereplő információk további

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.22. COM(2009)557 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.7.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189/19 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. július 19.) a 2004/49/EK irányelv 7. cikkében említett közös biztonsági célokról (az értesítés a C(2010) 4889. számú dokumentummal

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.22. COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem)

Részletesebben

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22 Az adókijátszás és adócsalás elleni stratégiája keretében az Európai Bizottság a mai napon tett közzé egy külső tanácsadó cég által készített, 25 tagállamra kiterjedő tanulmányt a fizetendő és ténylegesen

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan

EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan 25.05.2005-31.12.2005 A beállított feltételeknek 826 felel meg a(z) 826 válaszból. Jelölje meg vállalkozásának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.16. COM(2014) 363 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Összegző jelentés az ivóvíz minőségéről az EU-ban a 98/83/EK irányelv szerinti, a 2008 2010 közötti időszakra vonatkozó

Részletesebben

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 14.4.2010 2010/2012(INI) VÉLEMÉNYTERVEZET az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 354 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.9. COM(2015) 633 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Digitális szerződések Európa részére

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.9. COM(2012) 99 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív

Részletesebben

Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény

Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény 31/03/2008-28/04/2008 A beállított feltételeknek 371 felel meg a(z) 371 válaszból 0. A válaszadó adatai Ország DE - Németország 58 (15.6%) PL - Lengyelország

Részletesebben

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 2 tagországában Eredményeket tartalmazó csomag az EU2 és Magyarország

Részletesebben

Gondolatok az élelmiszerkidobásról. KE-GTK Dr. Borbély Csaba 2013. november 11.

Gondolatok az élelmiszerkidobásról. KE-GTK Dr. Borbély Csaba 2013. november 11. Gondolatok az élelmiszerkidobásról KE-GTK Dr. Borbély Csaba 2013. november 11. 1 Élelmiszer pazarlás Élelmiszer veszteség: a termelés, a feldolgozás, a szállítás, a kereskedelem és a fogyasztás során keletkező

Részletesebben

A növekedést, foglalkoztatottságot és a versenyképességet meghatározó tényezõk

A növekedést, foglalkoztatottságot és a versenyképességet meghatározó tényezõk hanem egyes helyeken koncentrálódnak (1.7 térkép). Ezeken a területeken meg kell tisztítani a környezetet és meg kell akadályozni a további károk okozását. De nem kevésbé fontos az sem, hogy meg kell elõzni

Részletesebben

A Bizottság konzultációt indított arról, hogyan kerülhetne Európa a Web 3.0-ra való átállás élvonalába

A Bizottság konzultációt indított arról, hogyan kerülhetne Európa a Web 3.0-ra való átállás élvonalába IP/08/1422 Brüsszel, 2008. szeptember 29. A Bizottság konzultációt indított arról, hogyan kerülhetne Európa a Web 3.0-ra való átállás élvonalába Európa vezető szerepet tölthetne be az internet következő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE

A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.26. COM(2015) 700 final A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE amely a következőt kíséri: a Bizottság közleménye a 2016. évi éves növekedési

Részletesebben

Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője

Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője az Európai Tanács 2013. május 22-i ülésére A globális energiapiac új realitásai A pénzügyi válság hatása A magánberuházások

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA. amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA. amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.3.8. SWD(2016) 53 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA amely a következő dokumentumot kíséri Javaslat Az Európai Parlament

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 916 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló 2009/21/EK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 31 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás

Részletesebben

Plenáris hírlevél, 2009. november 23-26. Gumiabroncsok címkézése: jobb tájékoztatás. Koppenhágai csúcs: ambiciózus megállapodást szeretne az EP

Plenáris hírlevél, 2009. november 23-26. Gumiabroncsok címkézése: jobb tájékoztatás. Koppenhágai csúcs: ambiciózus megállapodást szeretne az EP Plenáris hírlevél, 2009. november 23-26. Végszavazás a telekom-csomagról: garantált internethozzáférés Gumiabroncsok címkézése: jobb tájékoztatás Koppenhágai csúcs: ambiciózus megállapodást szeretne az

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi hatásai

Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi hatásai Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Friedrich Ebert Stiftung és a Jól-Lét Alapítvány konferenciája Budapest, 2012. május 14., Benczúr Szálló Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi

Részletesebben

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Győri Enikő EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR KAP REFORM 2014-2020 AGRÁRGAZDASÁGI KIHÍVÁSOK Budapest, 2012. július 3. 7 éves Keretköltségvetés:

Részletesebben

A harmadik pillérbe tartozó nyugdíjtermékek fogyasztóvédelmi kérdései

A harmadik pillérbe tartozó nyugdíjtermékek fogyasztóvédelmi kérdései EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2013. április 11. BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A harmadik pillérbe tartozó nyugdíjtermékek fogyasztóvédelmi kérdései KONZULTÁCIÓS

Részletesebben

Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember

Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember Mikor az ember valóban felnőtté válik Gazdaság és fenntarthatóság a XXIszázadban Dr. Borbély Csaba borbely.csaba@ke.hu 30-5647533 Fogalmi

Részletesebben

2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9

2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9 2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9 A BIZOTTSÁG 653/2007/EK RENDELETE (2007. június 13.) a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének megfelelő biztonsági tanúsítványok

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2014) 21 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Energiaárak

Részletesebben

Közös közlemény az IP Translator végrehajtásáról v1.2, február 20.

Közös közlemény az IP Translator végrehajtásáról v1.2, február 20. Közös közlemény az IP Translator végrehajtásáról v1.2, 2014. február 20. A Bíróság a C-307/10. sz. IP Translator ügyben 2012. június 19-én hozta meg ítéletét, amelyben a következő válaszokat adta a vonatkozó

Részletesebben

Az ADR ellenőrzés EU szabályozása és gyakorlati végrehajtásának fő jellemzői

Az ADR ellenőrzés EU szabályozása és gyakorlati végrehajtásának fő jellemzői Dr. Lázár Gábor Az ADR ellenőrzés EU szabályozása és gyakorlati végrehajtásának fő jellemzői Szerzőnk az említett biztonsági intézkedés vizsgálatát is magában foglaló közúti ellenőrzés európai uniós szabályozását,

Részletesebben

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében Szélenergia a tények szélenergia integrációja Magyarországon, EWEA Budapest, 2009 június 12. EUROPEAN COMMISSION

Részletesebben

FEHÉR KÖNYV. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final}

FEHÉR KÖNYV. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} EURÓPI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.16. COM(2012) 55 final FEHÉR KÖNYV megfelelő, biztonságos és fenntartható európai díjak menetrendje (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} FEHÉR

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.29. COM(2016) 32 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az élelmiszer-ellátási lánc vállalkozások közötti, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

A Bíróság a C-307/10. számú IP Translator ügyben június 19-én hozta meg ítéletét, amelyben a következő válaszokat adta a vonatkozó kérdésekre: 1

A Bíróság a C-307/10. számú IP Translator ügyben június 19-én hozta meg ítéletét, amelyben a következő válaszokat adta a vonatkozó kérdésekre: 1 Közös közlemény a nizzai osztályozás szerinti fejezetcímek általános kifejezéseire vonatkozó közös gyakorlatról v1.2, 2015. október 28. A Bíróság a C-307/10. számú IP Translator ügyben 2012. június 19-én

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Részletes vizsgálat MAGYARORSZÁG tekintetében. amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Részletes vizsgálat MAGYARORSZÁG tekintetében. amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. SWD(2013) 119 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Részletes vizsgálat MAGYARORSZÁG tekintetében a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról

Részletesebben

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon!

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! 2013. június 15., szombat 10:51 (NAPI) Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! Az Európai Bizottság már egy ideje egyre hangsúlyosabban forszírozza, hogy a munkát

Részletesebben

A mobilitás jelentősége az Európai Unióban

A mobilitás jelentősége az Európai Unióban A mobilitás jelentősége az Európai Unióban Bokodi Szabolcs felsőoktatási csoportvezető Tempus Közalapítvány Balatonszárszó, 2013. augusztus 10. A Tempus Közalapítvány tevékenységi köre A mobilitás előzményei

Részletesebben

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27.

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. 1 Nézzük először globálisan. Jól teljesítők Magyarország

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.27. COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyéni védőeszközökről (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Részletesebben

Az Európai Unió támogatási alapjai

Az Európai Unió támogatási alapjai Az Európai Unió támogatási alapjai Kazatsay Zoltán főigazgató-helyettes Európai Bizottság Foglalkoztatás, Társadalmi Ügyek, Szociális Befogadás Főigazgatóság kohéziós politika Az Európai Unió Intézményei

Részletesebben

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015.

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015. Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai Miért (nem) Magyarországon? 53. Közgazdász vándorgyűlés Logisztikai szekció Miskolc, 2015. szeptember 4. 2015. Tartalom Az e-kereskedelem növekedési

Részletesebben

Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai. 2015. április 22. Budapest, MTA

Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai. 2015. április 22. Budapest, MTA Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai 2015. április 22. Budapest, MTA Vázlat Foglalkoztatottság Jövedelmek Szegénység Roma statisztikák Munkanélküliségi ráta 12,0 Munkanélküliségi

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS: MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS: MAGYARORSZÁG Candidate Countries Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 2004.1 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS A TAGJELÖLT ÉS CSATLAKOZÓ ORSZÁGOKBAN Terepmunka: 2004 február-március Nyilvánosságra hozatal: 2004 július

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben

A K+F és az innováció támogatása II. Nemzeti Fejlesztési Tervünkben (2007-2013) Dr. Halm Tamás elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Hivatal

A K+F és az innováció támogatása II. Nemzeti Fejlesztési Tervünkben (2007-2013) Dr. Halm Tamás elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Hivatal A K+F és az innováció támogatása II. Nemzeti Fejlesztési Tervünkben (2007-2013) Dr. Halm Tamás elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Hivatal 900 800 700 600 Kohéziós támogatások 2000-2013 (Phare, ISPA, SAPARD,

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Hent-füzetek 2. Tények és adatok a hamisításról magyarországon

Hent-füzetek 2. Tények és adatok a hamisításról magyarországon Hent-füzetek 2. Tények és adatok a hamisításról magyarországon M a g ya r S z a b a d a l m i H i v a t a l 2 1 TÉNYEK ÉS ADATOK A HAMISÍTÁSRÓL MAGYARORSZÁGON Tartalomjegyzék Bevezetés 2 I. A magyar fogyasztók

Részletesebben

A hazai szállítmányozók és logisztikai szolgáltatók szerepe a gazdaságban

A hazai szállítmányozók és logisztikai szolgáltatók szerepe a gazdaságban Karmazin György Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) regionalitásért és rendezvényekért felelős alelnök BI-KA Logisztika Kft. tulajdonos A hazai szállítmányozók és logisztikai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

Gazdaságra telepedő állam

Gazdaságra telepedő állam Gazdaságra telepedő állam A magyar államháztartás mérete jóval nagyobb a versenytársakénál Az állami kiadások jelenlegi szerkezete nem ösztönzi a gazdasági növekedést Fókusz A magyar államháztartás mérete

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26.

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26. Brüsszel, 2011. január 10. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE 2011. január 26. 6. PONT AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁSOK (EGTC) PLATFORMJÁNAK LÉTREHOZÁSA Előterjesztő: a főtitkár

Részletesebben

Egységes európai megközelítés kialakítása közlekedési projektek értékelésében 1

Egységes európai megközelítés kialakítása közlekedési projektek értékelésében 1 Egységes európai megközelítés kialakítása közlekedési projektek értékelésében 1 BME Közlekedésgazdasági Tanszék Mészáros Ferenc Bevezetés A közlekedési létesítmények magas minőségi színvonala elemi fontosságú

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Laszlovszky Gábor főosztályvezető Előzmények 1990- BSE Reformok az Európai Unió élelmiszer politikájában egyik alappillér a

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés)

Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés) Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés) Budapest, 2010. január 11. Koller Péter Európai Bizottság Környezetvédelmi Fıigazgatóság EU

Részletesebben

Előadás vázlata. Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések

Előadás vázlata. Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések Az EU költségvetése Előadás vázlata Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések Általános jellemzők Az országok közötti erőforrás-újraelosztási rendszer legfontosabb fóruma a közösségi költségvetés.

Részletesebben

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Hungary

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Hungary ZA5559 Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Hungary Fl321 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to consumer transactions

Részletesebben

Működőtőke-befektetések Adatok és tények

Működőtőke-befektetések Adatok és tények Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 1. Konjunktúrafórum 13. november. Működőtőke-befektetések Adatok és tények Működőtőke-befektetések állománya Magyarországon 1.1.31., származási ország szerint,

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2093(INI) 17.7.2013

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2093(INI) 17.7.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 17.7.2013 2013/2093(INI) JELENTÉSTERVEZET az összes szereplő javát szolgáló európai kiskereskedelmi cselekvési tervről (2013/2093(INI))

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint megállapodás alkalmazásáról

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.9. COM(2013) 513 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A SZERVEZETT

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Helyzetkép a magyar gazdaságról

Helyzetkép a magyar gazdaságról Helyzetkép a magyar gazdaságról Borsod-Abaúj Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLIII. Küldöttgyűlése 213. április 3. Palócz Éva KOPINT-TÁRKI Zrt. palocz@kopint-tarki.hu Az előadás témái Rövid visszatekintés,

Részletesebben

Embargó után, kvótakivezetés előtt

Embargó után, kvótakivezetés előtt Embargó után, kvótakivezetés előtt Tejpiaci helyzet kihívások a tejágazatban 2014. november 27. Tudásmegosztó nap, Székesfehérvár Varga Sándor szakértő A tejkvóta megszüntetése Helyünk az EU tejágazatában

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.1. COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 1174/2009/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 1174/2009/EK RENDELETE L 314/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.12.1. A BIZOTTSÁG 1174/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) az 1798/2003/EK rendelet 34a. és 37. cikkének a 2008/9/EK tanácsi irányelv szerinti héavisszatérítéssel

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

CP5. Viszonylagos kizáró okok Összetéveszthetőség

CP5. Viszonylagos kizáró okok Összetéveszthetőség CP5. Viszonylagos kizáró okok Összetéveszthetőség (A megkülönböztető képességgel nem rendelkező/gyenge elemek hatása) Harmonizálja a megkülönböztető képességgel nem rendelkező/gyenge védjegyelemekkel kapcsolatos

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

L 137/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.3. AJÁNLÁSOK

L 137/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.3. AJÁNLÁSOK L 137/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.3. AJÁNLÁSOK A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2010. június 2.) az élelmiszerek akrilamidszintjének megfigyeléséről (EGT-vonatkozású szöveg) (2010/307/EU) AZ EURÓPAI

Részletesebben

az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. július 12. (OR. en) 12259/13 CONSOM 141 MI 637 TOUR 4 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI))

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 27.2.2013 2012/2322(INI) JELENTÉSTERVEZET az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

Tartalomalapú nyelvoktatás (CLIL, EMILE) az európai iskolákban

Tartalomalapú nyelvoktatás (CLIL, EMILE) az európai iskolákban Tartalomalapú nyelvoktatás (CLIL, EMILE) az európai iskolákban A fordítást az EURYDICE Magyarországi Képviselet készíttette és gondozta az angol nyelvű változatból. Eurydice Az európai oktatási információs

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 24.5.2005 COM(2005) 203 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Bérezési tanulmány 2010-2011

Bérezési tanulmány 2010-2011 Bérezési tanulmány 2010-2011 Bérek és versenyképesség Dirk Wölfer 2010.12.09 1 Befektetési döntések Motívumok gazdaságosság költségcsökkentés piacbıvítés helyi piac kiszolgálása vevıszolgálat kockázatok

Részletesebben

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Biztos alapok az innovációhoz DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár EU Innovációs Eredménytábla (2013) Az innováció dimenziói Potenciálok Piaci tevékenység Eredmények Humánerőforrás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.8. COM(2013) 269 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 2013. évi

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon. Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály

A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon. Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály Költségvetési fenntarthatóság és átláthatóság Válság államadósság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 215.11.26. COM(215) 691 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK A riasztási

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni?

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni? Témakörök Gazdasági szabályozás. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék i megközelítések Gyakorlati példák Kutatási eredmények Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

A gyümölcs- és zöldségágazat reformja. 2007. január 24.

A gyümölcs- és zöldségágazat reformja. 2007. január 24. A gyümölcs- és zöldségágazat reformja 2007. január 24. 1. Főbb jellemzők: Termelés A világ jelentősebb termővidékei, millió tonnában (2003-2005 átlag*) Világ: 1 314 millió tonna *Kivéve: Latin-Amerika,

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben