Az is kedvezô, hogy a bankkártyával továbbra is gyûjthetôk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az is kedvezô, hogy a bankkártyával továbbra is gyûjthetôk"

Átírás

1 Az OTP Bank ügyfélmagazinja XVII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, OKTÓBER ÚJ BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON Biztos kézben Az OTP Bank a MasterCard -dal együttmûködésben elsôként alkalmazza Magyarországon a PayPass érintésnélküli bankkártyás fizetési rendszert. Az innovatív kártyatechnológiáját a MasterCard 2002-ben vezette be, amely gyors és biztonságos alternatívát nyújt a kisöszszegû készpénzes vásárlások helyettesítésére. A technológia sikerét jól mutatja, hogy június végére világszerte közel 61 millió PayPass kártya volt forgalomban, az elfogadóhelyek száma pedig elérte a et. Az elsô európai PayPass kártyákat Törökországban bocsátották ki, mára a régió több országában, így Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában és Szerbiában is alkalmazzák a technológiát. Új technológia A PayPass ideális megoldást jelent a gyors fizetést igénylô környezetben, például gyorséttermekben, kávézókban, tömegközlekedési eszközökön, vagy drogériák és mozik pénztárainál. Az új technológiával készült bankkártyák elônye, hogy fizetéskor a plasztikot elegendô néhány centiméterre közelíteni a terminálhoz. A PayPass kártyás fizetéskor forint összeghatár alatt nem szükséges megadni a PIN kódot, vagy aláírni bizonylatot, ami a MasterCard adatai szerint akár 5 másodperc alá is szoríthatja a PayPass fizetési tranzakciók átlagos idejét. Ugyanakkor a PayPass terminál nemcsak érintésnélküli fizetésre alkalmas, hanem hagyományos vásárlási tranzakcióra is, így Ft feletti vásárláskor automatikusan hagyományos bankkártyás fizetés történik. A bankkártya az OTP bankszámláihoz igényelhetô, így a vásárlás közvetlenül a kártyabirtokos számlájáról történik. A bankkártya elônyei Az OTP Bank Multipont Maestro PayPass betéti kártyája egyesíti az érintésnélküli bankkártya és a klasszikus mágnescsíkos és chipes bankkártya elônyeit. A plasztikkal világszerte valamennyi Maestro logóval jelölt kereskedôi elfogadóhelyen lehet vásárolni, illetve alkalmas készpénzfelvételre a Maestro logóval ellátott bankjegy-automatákon keresztül. Emellett az OTP Bank ATMhálózatában a következô mûveletek hajthatók végre a bankkártyával: PIN csere, egyenleglekérdezés, telefonkártya feltöltés, szolgáltatói számlák kiegyenlítése, készpénz befizetés, szerencsejáték fogadás és kedvezményes utasbiztosítás. Az is kedvezô, hogy a bankkártyával továbbra is gyûjthetôk Multipontok, amelyek beváltására a MOL töltôállomásokon és shopok-ban, illetve a CBA üzletekben van lehetôség. A Multipont PayPass bankkártya október 31-ig az elsô éves kártyadíj megfizetése nélkül igényelhetô az weboldalon és 11 budapesti OTP bankfiókban. Gyors és biztonságos A legnagyobb magyarországi hitelintézet tervei szerint idén Multipont PayPass bankkártyát bocsát ki, az elfogadóhelyek száma október végére eléri a 350-et. Az induláskor budapesti kereskedôi elfogadóhelyeken, elsôsorban gyorséttermekben, kávézókban, mozikban, papír-írószer boltokban lesz elérhetô a szolgáltatás: a Burger King, a Don Pepe, az Il Treno, a McDonald s, a Vapiano, a Coffee California, a Coffee Heaven, az Inmedio, a Relay, a CBA, a Palace Cinemas és a Pirex üzleteiben. Az OTP Bank Magyarország mellett a régió nyolc országában összességében több mint 13,5 millió ügyfelének nyújt pénzügyi szolgáltatásokat 1500 egységbôl álló fiókhálózatán, 4000 bankjegy-automatáján, illetve az elektronikus csatornákon keresztül. A bankcsoport által kibocsátott bankkártyák száma az elsô félév végén több mint 9,4 millió darab volt mondta az OTP Bank vezérigazgató-helyettese. Kovács Antal kiemelte, reményei szerint az új szolgáltatás bevezetésével a bank hatékonyan járul hozzá a pénzügyi kultúra fejlesztéséhez és tovább bôvül a készpénzkímélô megoldásokat használók száma. A Multipont Maestro PayPass bankkártya magyarországi bevezetésének sikere megalapozhatja annak lehetôségét, hogy a technológia alkalmazására, illetve bankkártya kibocsátásra az OTP Bank külföldi leánybankjainál is sor kerülhessen. A PayPass bankkártyás fizetési megoldás amellett, hogy gyors, biztonságos is: a kártyát jellemzôen 3 4 cm távolságra kell tartani a terminálhoz, ami gyakorlatilag kiküszöböli a kártyák véletlen leolvasását. A PayPass az NFC (near-field communication) technológián alapul, amely lehetôvé teszi a terminál és a bankkártya közötti adatátvitelt. A tranzakció a megfelelô azonosítást követôen történik. Az OTP PayPass kártya minden olyan üzletben használható, ahol az alábbi MasterCard PayPass elfogadási szimbólum látható: A PayPass termináloknál a kártyát az alábbi nemzetközi érintésnélküli jelhez közelítve lehet fizetni.

2 Stabil, kiegyensúlyozott pozíció Az OTP Csoport elsô féléves valós üzleti folyamatokat tükrözô IFRS konszolidált adózott eredménye 85,1 milliárd forint, a második negyedéves korrigált adózott eredmény 41,7 milliárd forint volt. Az IFRS konszolidált mérlegfôösszeg az elmúlt egy évben 7%-kal nôtt, nagysága elérte a milliárd forintot. A bankcsoport konszolidált tôkehelyzete stabil, nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedôen magas a tôkemegfelelési mutatója. A likviditási helyzet kiegyensúlyozott, sôt javul, a év egészében esedékes lejáratok nagy többségének visszafizetése már az elsô félévben megtörtént. A prudens kockázatkezelés és konzervatív céltartalékolási politika maximálisan figyelembe vette az elhúzódó globális válság banküzemi mûködésre gyakorolt negatív hatását, ezzel egyidejûleg a stabil üzemi eredmény lehetôséget adott a tervezettnél nagyobb céltartalékképzésre. A bankcsoport IFRS szerinti konszolidált tôkemegfelelési mutatója 15,9%, az elsôdleges tôke nagysága pedig 12,0%, ami lényegesen meghaladja a bank legfôbb versenytársainak hasonló mutatóit. A bankcsoport saját tôkéje milliárd forintra emelkedett, és a teljes mérleg 11,8%-át képviselte. A konszolidált ROA (1,8%) 1%-ponttal, míg a ROE (15,8%) 10,5%-ponttal mérséklôdött az elmúlt egy évben. A bankcsoporton belül az OTP Core (magyarországi alaptevékenység) elsô féléves adózott eredménye éves szinten gyakorlatilag nem változott. A hitelállomány a bázisidôszakhoz képest 10%-kal bôvült. A bank fokozott hangsúlyt helyezett a betétgyûjtésre, ennek megfelelôen az állomány éves szinten 5%-kal bôvült. Az állományi dinamikák valamennyi csoporttag esetében jelentôsen mérséklôdtek, mely részben a hitelezési aktivitás visszafogásának, részben az idôszaki keresztárfolyam változások eredôje. A bulgáriai DSK Csoport bruttó hitelállománya éves szinten 2%-kal nôtt, betétei ennél nagyobb mértékben, 5%-kal bôvültek. A 12 milliárd forintos adózott eredmény év/év alapon 21%-os visszaesést mutat, ami döntôen a jelentôsen emelkedô kockázati költségek következménye. Az ukrajnai leánybank ugyan a második negyedévben is veszteséges maradt, azonban a veszteség csak tizede az elôzô negyedévinek. A korábbi jelentôs hiteldinamika visszaesett, a betétállomány eróziója viszont lényegesen lassult, sôt a lakossági állomány csökkenése megállt. Az oroszországi leánybanknál a hitelállomány a mérsékelt kereslet következtében visszaesett, a korábban dinamikus POS-hitelezés csak júniustól mutat élénkülést. A betétek gyakorlatilag változatlan szinten maradtak a év végéhez képest. A kisebb leánybankok között a legjobb eredményt féléves (1,9 milliárd forint) és negyedéves (1,1 milliárd forint) szinten a horvátországi OBH érte el, de dicséretes a romániai leánybank teljesítménye is, mely a veszteséges elsô negyedév után a második negyedévben 1,3 milliárd forintos eredményt realizált. Utóbbi bank rendkívül sikeres betétgyûjtô tevékenységet folytatott, az állomány 6%-kal nôtt az elmúlt negyedévben. A montenegrói CKB az erôs nettó kamatbevételek ellenére a növekvô mûködési költségek és megugró céltartalékolás miatt veszteséges negyedévet produkált. A szlovákiai leánybank a minimális elsô negyedéves eredmény után 0,3 milliárd forintos veszteséget termelt a második negyedévben. A szerbiai leánybank második negyedéve (így hat havi eredménye) veszteséges volt, a hitelvolumen visszaesett, a betétállomány viszont nôtt. A bankcsoporton belül a külföldi leánybankok eredményhez történô hozzájárulása nôtt, a második negyedévben 12%-ra emelkedett; részesedésük a hitelportfólión belül 48%, a betétek vonatkozásában pedig 38% volt. Forrás a megtakarításhoz A legnagyobb hazai hitelintézet elkötelezett a környezetvédelem, a Föld erôforrásainak ésszerû felhasználása és a környezettudatos vállalati magatartás mellett, amit üzletpolitikájában is érvényesít. A banknál több éve elérhetôek azok a kedvezô kamatozású, államilag támogatott hitelkonstrukciók, amelyek finanszírozási forrást nyújtanak lakóépületek energiatakarékossági, környezetvédelmi célú felújításához társasházi, lakásszövetkezeti lakóközösségeknek. A kölcsönök egyebek mellett a tavalyi és az idei panelpályázatokhoz, valamint a hagyományos lakóházak korszerûsítését célzó Nemzeti Energiatakarékossági Programhoz kapcsolódnak. A 2008-as panelpályázat esetében a központi költségvetés a évek forrásai terhére tudja az állami támogatást a nyertes pályázóknak kifizetni. Az eddigi hitelkonstrukciók mellett az OTP Bank a pozitívan elbírált 2008-as panelpályázatokhoz elôfinanszírozást nyújt az állami vissza nem térítendô támogatás összegére, annak érdekében, hogy a lakóközösségek mielôbb el tudják kezdeni a beruházásokat. Így a fejlesztések hamarabb megvalósulhatnak, az energia-megtakarítás korábban jelentkezik, és a kivitelezô cégeknek is elônyt jelent az elôrehozott beruházás. Az elôfinanszírozás az OTP Bank legfeljebb 10 éves futamidejû Thermo hitelébôl valósítható meg, közös tulajdonrészek esetében kamattámogatással. Elôfinanszírozáskor a futamidô alatt csak kamat fizetendô, tôketörlesztés nem. A támogatás elôfinanszírozására külön kölcsönszerzôdést kell kötni és annak lejárata a támogatás kiutalásának napja, amennyiben ez a szerzôdéskötéskor nem ismert, úgy február 15. A hitel forintban igényelhetô. A támogatás kiutalásakor az elôfinanszírozott összeget, azaz a hitel teljes tôkeösszegét a társasház egy összegben törleszti. Az elôfinanszírozási hitel folyósítása a pályázó által vállalt saját forrás (és az önkormányzati támogatás) kifizetésének igazolásával, a Támogatási szerzôdésben meghatározott feladatok elvégzését követôen, utólag, egy összegben, az utólagos ellenôrzést követôen történik. Az OTP Bank a környezetvédelmi tárca által a közelmúltban meghirdetett Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram keretében benyújtandó pályázatokhoz kapcsolódóan is a Thermo hitelt ajánlja a lakóközösségek részére, a hiányzó saját erô kiegészítésére. A panelházak energiatakarékossági felújítását támogató, a széndioxid kibocsátás csökkentését célzó pályázat keretében utólagos támogatás nyerhetô, azaz a támogatás a kifizetett számlák ellenében hívható le, ezért az OTP Bank ebben az esetben is nyújt elôfinanszírozási lehetôséget augusztus 31-én lezárult a Nemzeti Energiatakarékossági Program, amely támogatás formájában nyújt fedezetet a hagyományos módon épült lakóingatlanok energetikai korszerûsítéséhez, vagy az energiaigény kiváltásához megújuló energiahordozó felhasználásával. A támogatáshoz kapcsolódóan, vagy a támogatás nélkül, többek között a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében igényelhetô hitel az OTP Banktól. A kölcsön összege, hitelcéltól függôen, támogatáshoz kapcsolódóan lakásonként Ft-tól Ft-ig terjedhet, de nem haladhatja meg a beruházás teljes költségének az egyes pályázatokban megadott maximális százalékos mértékét. Állami támogatás igénybevétele nélkül a hitelösszeg lakásonként Ft-tól Ft-ig terjedhet. A hitelhez nem szükséges saját erô. A futamidô szerzôdéskötéstôl számítva legalább 4, legfeljebb 20 év lehet. 2

3 INTERJÚ Gauder Milánnal Jelentôs az elôrelépés a bankkártya használatában Gauder Milán a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett, részt vett a prágai Károly Egyetem Oktatási és Kutatási Központjának kurzusain. Több publikáció szerzôje, az árfolyampolitikáról írt tanulmányokkal több elismerést, díjat nyert. Pályafutását a Deloitte tanácsadó cégnél kezdte, ahol üzleti tanácsadó volt, majd a McKinsey & Company budapesti képviseletén dolgozott ben került a MasterCard Europe-hoz mint ügyfélkapcsolati igazgató ôszétôl a cég Magyarországért, Horvátországért és Szlovéniáért felelôs üzleti igazgatója. A szakember egyebek mellett a magyarországi bankkártya-piac fejlôdésérôl nyilatkozott. Mikor kezdôdött az együttmûködés a magyarországi bankrendszer szereplôivel, melyek az együttmûködés fejlôdésének legfontosabb állomásai? A magyar bankkártya-történet tulajdonképpen a rendszerváltás utánra vezethetô vissza, de a késôi kezdés ellenére nincs szégyenkeznivalónk: a kezdetektôl napjainkig sok tekintetben egyedi fejlôdés, sôt világelsô magyar találmányok jellemezték a színes plasztiklapok hazai útját. A klasszikus hôskor ig, a devizatörvény életbelépéséig terjed. Az egyik elsô valódi, szélesebb tömegek számára elérhetô bankkártyát éppen az OTP Bank bocsátotta ki. Ez a kártya az átutalási betétszámlához és az OTP takarékcsekkhez kapcsolódott, melyet a kezdetben csak Budapesten telepített ATM-eken készpénzfelvételre lehetett használni. Az elsô Magyarországon kibocsátott, hitelkerettel rendelkezô bankkártyát azonban a Dunabank tudhatta magáénak. Az évtized közepéig több bank és Takarékszövetkezet is bocsátott ki plasztikot, bankonként akár több tízezres nagyságrendben. Ebben az idôben kezdôdött az ATM-hálózat országos kiépítése is. Mint már említettem, a vízválasztót az 1995-ös év jelentette, hiszen ebben az évben majdnem megduplázódott az elôzô évben forgalomban lévô kártyák száma, elérve az 1,3 milliót. A forint konvertibilis fizetôeszközzé válásának köszönhetôen ettôl az évtôl kezdve fokozatosan kezdtek eltûnni a Valid only in Hungary, azaz a Csak Magyarországon használható feliratok a kártyákról. Az OTP Bank is ebben az idôszakban konvertálta kártyáit, és nagyon sok plasztikra került fel a MasterCard kártyatársaság valamely termékének logója. A kilencvenes évek második fele a kibontakozó versenyrôl szólt a bankkártya kibocsátásban, és az évezred végéig minden jelentôsebb kereskedelmi bank jelentkezett valamilyen hitelkártya konstrukcióval is. A 2000-es években aztán megjelentek az újítások, az internetkártyák, a co-branded- és visszatérítéses kártyák, valamint azon plasztikok, melyek több újítást kombináltak. Ezzel egyidejûleg megnyílt az út a prémium kártyaprogramok elôtt, sorban jelentek meg az arany-, ezüstmajd platinakártyák, a kártyás vásárlások biztonságát pedig jelentôsen növelte az SMS értesítés elterjedése. Lassan, de biztosan elindult a kártyaelfogadás terjedése is. Hogyan jellemezné a magyarországi bankkártya-piac jelenlegi helyzetét? Magyarország, hasonlóan a többi régióbeli országhoz, alapvetôen betéti kártya dominanciájú ország, a kibocsátott kártyák darabszámát és a kártyahasználatot tekintve egyaránt. Jól haladunk afelé, hogy nálunk is hasonlóan elterjedt legyen a kártyás fizetés, mint a nyugateurópai országokban, ám a fejlôdés ezen a téren jelenleg még tart. A fejlett piacokra jellemzô kártyahasználatnak ugyanis sok elôfeltétele van, elsôsorban az, hogy a kártyákat minél több kereskedôi elfogadóhelyen lehessen vásárlásra használni. Ezen a területen hatalmas lépést tettünk elôre az elmúlt 2 3 évben. Részben a MasterCard kereskedôi elfogadást ösztönzô kampányának, és az abban résztvevô bankok munkájának tudható be, hogy gyakorlatilag megduplázódott a bankkártya elfogadó helyek száma Magyarországon. Milyen azonosságok és különbségek fedezhetôk fel a magyarországi és a nyugat-európai bankkártya-használatban? A bankkártyák mérete és alakja megegyezik idehaza és a nyugat-európai országokban. A viccet félretéve a MasterCard nyújtotta globális szolgáltatás lényege, hogy az egész világon kényelmes, biztonságos és gyors fizetési és készpénzfelvételi lehetôséget biztosít a kártyabirtokosoknak, ahol a kártyatársaságunk által forgalmazott termékek emblémája megjelenik. Ami az emberek kártyahasználati szokásait illeti, természetesen jelentôs különbségek vannak. A nyugati országokban mintegy kétszer annyi kártya jut egy lakosra, mint itthon, elsôsorban azért, mert a hitelkártyák száma jelentôsen magasabb. Ugyanakkor a kártyahasználat (kártyás vásárlás) mértéke többszöröse a magyarországinak, az egy lakosra jutó elfogadóhelyek száma pedig átlagosan háromszorosa az itthoni hasonló adatnak. Az OTP Bank élenjáró volt a kártyakontroll szolgáltatás bevezetésében. A MasterCard hogyan fogadta az újdonságot? A MasterCard nagy örömmel fogadta ezt a kezdeményezést, azóta is világszerte támogatjuk a módszert, mint mûködô innovációt, és örömmel látjuk, hogy más országokban is nagyban növeli a kártyás vásárlás biztonságát. Magyarországon a 90-es évek végén viszonylag magas volt a bankkártya visszaélések aránya. Az OTP Bank kezdeményezése is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt 10 évben hazánk az élmezônybe került a kártyabiztonság területén. Mit várnak a PayPass bevezetésétôl és használatától, milyen elônyei vannak az ügyfelek számára? Köszönhetôen az OTP Bank úttörô szerepének és kitûnô munkájának, Magyarországon is megjelenhet a MasterCard újító technológiája a PayPass. Bevezetésével a magyarországi kártyás fizetési üzletág két szempontból is fontos állomásához érkezett. Egyrészrôl az OTP Multipont Maestro PayPass bankkártyával elsô alkalommal tapasztalhatják meg a hazai kártyabirtokosok az érintés nélküli fizetés élményét, másrészt az új technológia egy olyan kereskedelmi szegmens számára teszi még vonzóbbá a bankkártya-elfogadást, ahol eddig alapvetôen a készpénz dominált. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a PayPass bevezetésével sok olyan kereskedelmi lánc dönt a kártyaelfogadás mellett, amely az innovatív technológia bevezetése elôtt nem fogadott el bankkártyát. Milyen további innovációk várhatóak a bankkártya-használatban és a készpénzkímélô fizetési rendszerek fejlesztésében? A jövôt számos olyan tényezô befolyásolja, amire nincs kihatásunk, így inkább azokról a folyamatokról beszélnék, amik már elkezdôdtek. Már látjuk, hogy néhány alkalmazás esetében, mint például a PayPass, megkezdôdött a kártyától, mint formától való elszakadás és a pénzünket akár mobiltelefonról vagy más eszközrôl (pl. karóra) költhetjük, így véve igénybe a MasterCard szolgáltatásait. Október utolsó munkanapján ünneplik a Takarékossági Világnapot. A világ egyik vezetô kártyatársasága hogyan értékeli a 85 évvel ezelôtti kezdeményezést? Nyilvánvaló, hogy a mai nehéz gazdasági helyzetben egyre nagyobb hangsúlyt kap az öngondoskodás, melynek egyik legfontosabb eleme a takarékoskodás. Mint bankkártya társaság, mi is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy felelôs költésre ösztönözzük ügyfeleinket. Kommunikációnkban is elôtérbe került a bankkártyáknak az a jó tulajdonsága, hogy a havi számlakivonat segítségével a személyes pénzügyek jobban átláthatók, a költések kontrollálhatók. 3

4 Az OTP Tripla Fix II. Alap jegyzése Biztos hozam újratöltve Sikeresen zárult az OTP Tripla Fix Alap jegyzése: a július 13-tól szeptember 18-ig tartó jegyzési idôszakban 6,3 milliárd forint lakossági tôke áramlott az alapba. Az OTP Alapkezelô a sikeres fogadtatás miatt a folytatás mellett döntött, az OTP Tripla Fix II. Alap befektetési jegyei szeptember 21-tôl jegyezhetôek. Az új alapról kérdeztük Gáti Lászlót, az OTP Alapkezelô marketing és értékesítési igazgatóját. Mi lehetett az OTP Tripla Fix Alap sikeres jegyzésének a titka? A globális pénzügyi válság hatására az elmúlt egy-másfél évben nagyon visszaesett az érdeklôdés a befektetési alapok iránt. A hazai befektetôk inkább a biztonságos és magas kamatjövedelmet nyújtó bankbetétek felé fordultak. Az utóbbi hónapokban azonban már csökkenésnek indultak a betéti kamatok, miközben örvendetesen megélénkültek a tôkepiacok, így a befektetôk ismét fogékonnyá váltak a hosszabb távon magasabb jövedelmezôséget biztosító értékpapír befektetések iránt. Az alap vonzereje pedig abban rejlik, hogy a válság miatt óvatossá vált befektetôk számára is megfelelô, hiszen a tôke megôrzése és háromszori biztos hozamfizetés mellett biztosít részesedési lehetôséget az európai részvényárfolyamok növekedésébôl. A biztos hozam mértéke is vonzó volt, hiszen a 3,25 éves futamidô során 11%+5%+5%, azaz összesen 21% biztosan kifizetésre kerül (EHM 6,58%). Az OTP Tripla Fix II. Alap is ugyanilyen kedvezô feltéteket nyújt? Igen, a feltételek hasonlóan versenyképesek a jelenlegi kamatkörnyezetet tekintve. Az új alap is tôkevédett, tehát a 3,25 éves futamidô végén mindenképp visszafizeti a jegyzéskor elhelyezett tôkét, függetlenül a befektetések teljesítményétôl. Ezen felül három alkalommal is biztos hozamot fizet. Az elsô év végén a befektetési jegyek névértékére vetített biztos kifizetés mértéke 9%, majd a második év végén és lejáratkor további 4% 4% kerül kifizetésre, azaz összesen 17%. (EHM 5,34%) Az elsô jegyzési idôszak kezdete, július óta évi 9,5%-ról évi 8%-ra csökkent a jegybanki alapkamat, így az OTP Tripla Fix II. Alap biztos hozamígérete az aktuális kamatkörnyezetben hasonlóan versenyképes, mind az elsô jegyzés kezdetén júliusban. Ezen felül természetesen a befektetôk továbbra is profitálhatnak az európai fejlett részvénypiacok árfolyam növekedésébôl. Összesen mekkora hozamra számíthatnak a befektetôk? Azt természetesen nem tudjuk 3 4 évre elôre megjósolni, miként teljesítenek majd a tôkepiacok, de azt pontosan meg tudjuk mondani, minimálisan és maximálisan mekkora hozam kerülhet kifizetésre. Az OTP Tripla Fix II. Alap a futamidô elsô évét követôen fix 9% hozamot fizet, ez nem függ a befektetések teljesítményétôl. A 24. hónapot követôen és lejáratkor újabb hozamfizetésekre kerül sor, amelyek mértéke a befektetéseket képezô, a fejlett európai részvénypiacokat reprezentáló DJ EuroStoxx 50 index teljesítményétôl függ. A két kifizetés maximum 64% és 101,5% lehet, így összesen 174,5%-kal (9%+64%+101,5%, éves szinten 43,44%) gyarapodhat a befektetett tôke. Amennyiben a részvénypiacok mégis kedvezôtlenül teljesítenének, második és harmadik hozamfizetés akkor is esedékes, ilyen esetben a minimális 4% 4% kerül kifizetésre (9%+4%+4%, összesen 17%, EHM 5,34%). Ezek a számok persze elméleti határok. Mi arra számítunk, hogy az alap jelentôsen felülteljesíti majd a minimális hozamígéretet. Hol és meddig lehet az OTP Tripla Fix Alap befektetési jegyeit jegyezni? A jegyzés szeptember 21-tôl október 30-ig tart az OTP Bank több mint 300 kijelölt fiókjában. A befektetési jegyeket a névértéknél olcsóbban, diszkont árfolyamon lehet jegyezni. A diszkont kamatláb évi 9%, vagyis az Alap már indulása elôtt is biztosít hozamot. Együttmûködés a Budapesti Corvinus Egyetemmel Szorosabbra fûzi együttmûködését a Corvinus Egyetem és az OTP Bank: a két intézmény közötti partnerség az egyetemi és a bankszakmai tevékenység több területét érinti. Az errôl szóló hároméves megállapodást az egyetem részérôl Mészáros Tamás rektor, a hitelintézet Budapesti Régiója nevében Vági László ügyvezetô igazgató írta alá augusztus 31-én. Vági László (balra) és Mészáros Tamás Új bankkártya diákoknak Az OTP Bank szeptember közepétôl új bankkártyával áll a hallgatók rendelkezésére: az OTP ISIC kártya egy bankkártya és a Nemzetközi Diákigazolvány ötvözete, amelylyel nemcsak a klasszikus bankkártyákhoz kapcsolódó szolgáltatások érhetôk el, hanem több mint 40 ezer elfogadó helyen, a világ több mint 120 országában biztosít kedvezményeket. Az OTP ISIC kártya a diákstátusz A megállapodás lehetôséget teremt a két intézmény közötti szorosabb együttmûködésre több területen is. Szakmai együttmûködés keretein belül a bank szakképzési hozzájárulással, innovációt eredményezô megbízásokkal fejleszti az egyetem oktatási tevékenységét, valamint egyetemi rendezvényeket, kiadványokat szponzorál. Az OTP Bank fontosnak tartja a magyar felsôoktatási intézmények anyagi és szakmai támogatását. A bank a hallgatók szakmai fejlôdésének elôsegítése érdekében a Corvinus Egyetem azon hallgatóinak, akiket az intézmény erre jelöl, lehetôséget biztosít szakmai gyakorlat megszerzésére, valamint diplomamunkájuk elkészítéséhez kiemelkedô tudással és tapasztalattal rendelkezô szakembert biztosít a konzulensi feladatok ellátására. A pénzintézet kiemelt hangsúlyt helyez a pénzügyi kultúra fejlesztésére, amelyet jól szemléltet az egyetemmel kötött együttmûködési megállapodás. Ugyanakkor a pénzügyi kultúra fejlesztésének fontos része az ügyfélkiszolgálás színvonalának folyamatos javítása, a termék, szolgáltatás és csatorna paletta folyamatos fejlesztése, szélesítése. Az egyetem dolgozóinak, óraadóinak és hallgatóinak a bank kedvezményes bankszámlacsomagokat kínál, amely lehetôséget teremt hatékony és költségtakarékos bankolásra. Emellett a bank a megállapodás értelmében helyszíni ügyintézést biztosít, valamint vállalta, hogy az aktuális ajánlatairól felvilágosítást nyújt. Évente két alkalommal tájékoztatja a hallgatókat és az egyetem dolgozóit a pénzügyi szférához kapcsolódó kérdésekrôl. A Corvinus Egyetem, mint a hazai, és egyben a közép-európai gazdasági felsôoktatás élvonalába tartozó, nemzetközileg is elismert intézmény nagyon fontosnak tartja az üzleti szféra kiemelkedô intézményeivel való kapcsolattartást és együttmûködést. hangsúlyozta dr. Mészáros Tamás rektor. igazolására alkalmas itthon és külföldön, ugyanakkor ingyenes segítség és tanácsadás kapcsolódik hozzá, valamint 20 50% kedvezménnyel lehet használni a világon számos múzeumban, szálláshelyen, étteremben, szórakozóhelyen. Telefonkártyaként aktiválható kedvezményes hívásokra és internetezésre, valamint EUB csoportos biztosítási kedvezményre használható. 4

5 Huszonöt éves az OTP Travel Utazások foglalása interneten is Fennállásának negyedszázados évfordulóját ünnepli idén a hazai idegenforgalom egyik legjelentôsebb, folyamatosan fejlôdô szereplôje, az OTP Csoport tagja, az OTP Travel Kft. A társaság változatlanul egyik legfontosabb célja, hogy minôségi szolgáltatásokat nyújtson, s ezzel járuljon hozzá az OTP Csoport jó híréhez mondta Molnár Judit, az utazási iroda ügyvezetô igazgatója. A hazai utazási piac meghatározó résztvevôje 25 évvel ezelôtt alakult OTP-Penta Tours néven, az elsô vegyes tulajdoni formában mûködô utazási irodaként. Az OTP Bank a társaság alapító tulajdonosa volt, az akkori két másik tulajdonossal a bécsi központú Penta Reisen Gmbh-val és a Hungarhotels-szel együtt ben 100 százalékosan magyar tulajdonba, az OTP Bank tulajdonába került, s ezzel együtt változott a társaság neve OTP Travelre. Az OTP Travel teljes körû idegenforgalmi szolgáltatással áll az ügyfelek rendelkezésére, foglalkozik repülôjegyek, nemzetközi vasúti és autóbuszjegyek értékesítésével, belföldi és külföldi szállásfoglalással, tengerparti nyaralások, hegyvidéki üdülések, városlátogatások, körutazások szervezésével, cégek teljes körû hivatalos utazástatásának lebonyolításával, szakmai és incentive utazások szervezésével, utasbiztosítások értékesítésével, autóbérléssel, vízumügyintézéssel. Az intenzív piaci versenyben az OTP Bank által biztosított stabil tulajdonosi háttérnek köszönhetôen a társaság kiszámítható, megbízható mûködéssel, színvonalas szolgáltatásaival élvezi ügyfelei bizalmát és egyike az elsô öt legnagyobb utazási irodának Magyarországon. Az OTP Travel folyamatosan figyel az ügyfelek változó igényeire. A tapasztalatok szerint az utasok egyre szélesebb körben tájékozódnak az interneten az utazásuk megtervezésekor. Az elmúlt idôszakban egyre nagyobb az igény arra is, hogy a szolgáltatások interneten keresztül, online foglalhatóak legyenek, ugyanakkor fontos az utazások hatékony értékesítése. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektet az iroda weboldalának fejlesztésére azért, hogy gyorsan, kényelmesen és biztonságosan minél változatosabb szolgáltatásokat érhessenek el ügyfelek hangsúlyozta az ügyvezetô igazgató. Az OTP Travel honlapján online foglalható repülôjegy, szálloda és utasbiztosítás, illetve a legújabb fejlesztés eredményeként saját szervezésû, a katalógusban, illetve a honlapon megjelentetett külföldi utazás is. Az ügyfél a szolgáltatást lefoglalja és választása szerint interneten bankkártyával fizethet, vagy befáradhat valamelyik OTP Travel irodába kiegyenlíteni a szolgáltatás ellenértékét. Az utazási iroda ugyanis 6 budapesti és 8 vidéki irodájában nyújt teljes körû idegenforgalmi szolgáltatásokat, kiemelten szakosodva a hivatalos célú utaztatásra. Az OTP Travel forgalmának mintegy 70%-át kitevô hivatalos és ezen belül jelentôs diplomáciai utaztatás színvonalát a magasan képzett és folyamatos továbbképzésben részesülô munkatársak biztosítják. A társaság a Magyar Országgyûlés hivatalos utaztatója, valamint a Központi Szolgáltatási Fôigazgatóság által kiírt pályázat egyik nyerteseként valamennyi minisztérium, illetve intézményeik részére nyújt utazási szolgáltatásokat. Ugyanakkor számos, a versenyszférához tartozó magyar és külföldi vállalkozást is az ügyfelei között tudhat. A megváltozott piaci körülményekhez, a változó kereslethez való alkalmazkodás természetes követelmény. Az OTP Travel folyamatosan frissíti szolgáltatásait, új úti célokat, új úttípusokat ajánl az utazni vágyóknak. Ez egyre nehezebb, hiszen sokan, sok helyen jártak már a világban. Ugyanakkor viszonylag új utazási típust jelentenek a tengeri hajóutak. Napjainkban ezek az utak már nem számítanak luxusutazásnak. Gyakran egy egyhetes tengeri utazás ára ugyanannyiba kerül, mintha a tengerparton, egy szállodában nyaralna az ügyfél tette hozzá az iroda vezetôje. Vannak azonban régóta közkedvelt úti célok is. Évek óta népszerûek és a hûvösebbre forduló ôszi idô esetén különösen vonzó pihenési lehetôséget kínálnak az OTP Travelnek a Vörös-tenger partján található Sharm el Sheikh-be szervezett utazásai. E program vonzerejét jelzi, hogy az irodának sok utasa ötödször is visszatér az egyiptomi üdülôparadicsomba. Természetesen a belföldi programok is keresettek. Balatonalmádiban például a 4 csillagos Ramada Hotelben kedvezô áron nyílik lehetôség wellness-szel egybekötött ôszi kikapcsolódásra mondta el Molnár Judit. Fókuszban az internetes ügyféligények Új designnal, módosított struktúrával, intelligens oldaltérképpel, megújult keresôvel, mobiltelefonra optimalizált, vakok és gyengénlátók számára készült oldalakkal várja az internetes látogatókat az OTP Bank új honlapján. Az elektronikus csatornákon is piacvezetô legnagyobb magyarországi hitelintézet OTPdirekt szerzôdéssel rendelkezô ügyfeleinek száma tavaly év végén meghaladta az 1,6 milliót, amelybôl közel 800 ezren vették igénybe az internet banki szolgáltatást, a honlap látogatók száma havi 3 millió. Az OTP Bank, amely a Privátbankár.hu internetes szavazásán elnyerte a Közönségdíjas Internetbank 2008 díjat, további fejlesztéseket valósított meg, hogy minél jobban megfeleljen az egyre magasabb szintû internetes ügyfél-elvárásoknak. A honlap megújításakor a cél olyan felhasználóbarát platform létrehozása volt, amely tartalmi és szerkezeti szempontból is megfelel a legújabb internetes trendeknek és kihasználja az új technikai lehetôségeket. A struktúra átalakítása mellett számos szempont befolyásolta a fejlesztéseket, melyek közül néhány kiemelt fontosságú. Az intelligens oldaltérkép keresô és gyorsmenü lehetôvé teszi a kívánt tartalom minél gyorsabb elérését, hogy a bank weboldalának látogatója a lehetô legrövidebb idôn belül megtalálja a számára fontos információt. A rendszer már a keresett kifejezés beírásakor megmutatja, hogy más felhasználók milyen, hasonló kifejezésekre kerestek, ráadásul a keresés valamennyi az OTP Csoporthoz kapcsolódó honlapon is megtörténik. További segítséget nyújt, hogy a leggyakrabban keresett kifejezések a láblécben is megjelennek, illetve maga az oldaltérkép is rendelkezik keresôvel. A mobiltelefonokra optimalizált internetes oldalak a mobil internet folyamatosan növekvô népszerûsége miatt kerültek elôtérbe, hiszen a hagyományos weblapok többsége csupán korlátozottan használható mobiltelefonnal, részben a képernyô felbontása, részben a használt technikai megoldások miatt. Az OTP Bank internetes mobil weblapja a mobil.otpbank.hu címen érhetô el, rövid híreket, devizaárfolyamokat, ATM és térképes fiókkeresôt tartalmaz. Az OTP Bank a vakok és gyengénlátók számára is elérhetôvé tette azokat az elônyöket, amiket az internet jelent. Társadalmilag felelôs vállalatként a fejlesztés során a bank kiemelt figyelmet fordított ezen látogatóira, akik a vakbarat.otpbank.hu címen vagy a hagyományos weblap jobb felsô sarkában megjelenô vakbarát ikonra kattintva ismerhetik meg a bank aktuális híreit, akcióit, valamint legfontosabb lakossági termékeit. 5

6 Lakásbiztosítás kedvezménnyel A Groupama Garancia Biztosító áprilistól új lakásbiztosítással áll ügyfelei rendelkezésére, mely immár teljes körûen elérhetô az OTP Bank fiókjaiban is. Az ügyfelek egyedi igényeik szerint különbözô szintû szolgáltatásokat nyújtó csomagok közül választhatnak, miközben az új lakásbiztosítás számos címen nyújt díjkedvezmény elérésére is lehetôséget. Biztosítási csomagok Új lakáshitelek Az új, állami kamattámogatásos hiteleket október 1-jétôl nyújtja az OTP Bank. A hitelt új lakás vásárlására, építésére és meglévô lakás korszerûsítésére 35 éves kor alattiak, illetve 45 éves kor alatti több gyermekesek vehetik igénybe. A kölcsönkérô más lakás tulajdonnal nem rendelkezhet, és más támogatott hitele sem lehet. Az építési költség és a vételár maximált, Budapesten és a megyei jogú városokban 25 millió forint, egyéb településen 20 millió forint, a hitel összege pedig legfeljebb ennek a fele lehet. Korszerûsítésnél költséghatár nélkül, és minden településen maximum 5 millió forint összegû hitel nyújtható. A hiteldíj maximálisan az állampapír hozam 110 százaléka+3 százalék lehet, az ügyfélnek ennek a kamattámogatással csökkentett mértékét kell fizetnie. A kamattámogatás az állampapír hozam százaléka. A Groupama Garancia Biztosító új lakásbiztosítása csomagrendszerû, három szabadon megválasztható alapbiztosítási csomagot kínál. A magasabb szintû szolgáltatásokat nyújtó csomagok (Komfort és Prémium) mellett elérhetô az alapvetô igényekre megfelelô fedezetet teremtô csomag (Bázis) is, melyekhez természetesen kiegészítô biztosítások is köthetôek. A Groupama Garancia Biztosító új lakásbiztosítása a hazai piacon egyedülálló módon lehetôséget nyújt munkanélküliség vagy hosszan tartó betegállomány idején a biztosítási díj fizetésének szüneteltetésére, ezen esetek bekövetkezte esetén ugyanis a biztosító átvállalja a díjfizetést. A termék új típusú díjengedmények elérését teszi lehetôvé: a díj csökkentése érdekében önrészesedés vállalására is lehetôség nyílik. A biztosító díjengedményt nyújt a kármentes évek után is, az október végéig tartó akció keretében most ráadásul megelôlegezi ügyfelei részére a bizalmat: 10% elôzetes kármentességi díjkedvezményt nyújt. Ugyancsak újdonság a környezetbarát módon üzemeltetett ún. zöld házakra nyújtott kedvezmény. Azoknál az épületeknél, amelyeknél környezetbarát építési anyagokat, építészeti megoldásokat alkalmaznak, illetve nagy hangsúlyt helyeznek az energiatakarékos fûtési, melegvíz-ellátási rendszerek kiépítésére, 5% zöld ház kedvezményt ad a biztosító a termék biztosítási díjából. Több szolgáltatás Az új lakásbiztosítás több szolgáltatást nyújt az ügyfeleknek, így bôvül a fedezetbe vonható biztosítási események köre is. Az új biztosítás kiterjed a következô kockázatokra is: az épületre felszerelt tartozékok lopása, az épület rejtett hibái, a szolgáltatás kimaradása (pl. fagyasztott élelmiszer megromlása), készpénzt ért károk, ellopott, elveszett kulcs pótlása, háztartási gépek géptörése. Kiegészítô elemként megteremthetô a különleges üvegek, üvegezések (pl. értékes tükör, téli kert üvegezése Nôtt az online bankhasználat stb.), valamint az egyéni mellett a mikrovállalkozás vagyontárgyainak biztosítási védelme is. A Groupama Garancia Biztosító új lakásbiztosításával további újdonságokat is bevezetett, így például a lakásbiztosítás keretében lehetôség nyílik a házi kedvencek biztosítására is. A Komfort vagy a Prémium csomag választása esetén a biztosító megtéríti a kutyák vagy a macskák balesete miatti gyógyítás, temetés költségeit. Nyolcvanöt éve Takarékossági Világnap Idén is, mint az elmúlt évtizedekben évente világszerte megemlékeznek a Takarékossági Világnapról. A milánói nemzetközi szakmai tanácskozás 1924-ben fordult azzal a felhívással a világ takarékpénztáraihoz, hogy október utolsó munkanapját a takarékosság világnapjaként ünnepeljék minden évben. Az Országos Takarékpénztár 1964-ben csatlakozott a tanácskozás alapelveihez, 1984-ben pedig emlékplakettet alapított a magyar takarékossági mozgalom megteremtôje, Fáy András tiszteletére. A tavalyi év elsô félévéhez képest egy év alatt jelentôsen, 110 ezerrel, 1,8 százalékponttal nôtt azoknak a banki ügyfeleknek a száma, akik online veszik igénybe a pénzintézetek szolgáltatásait állapítja meg a GfK Hungária Piackutató Intézet Pénzügypiaci Adatszolgáltatás címû tanulmányában. A felmérésrôl szóló, a sajttaj.hu-n olvasható közlemény szerint ezzel ellentétben, nagyjából hasonló mértékben csökkent a bankfiókba járók száma elsô félévében már több mint 800 ezer olyan banki ügyfelet tartanak számon, akik az internetet használják a mindennapi ügyintézésre. Az idei év elsô félévének átlagában a éves korosztály 82 százaléka volt legalább egy bank ügyfele. Ez ebben a korosztályban mintegy 6 millió banki ügyfelet jelent. Az intézet megjegyzi, hogy a bankhasználati szokások az elektronikus csatornák megjelenésével egyre inkább átalakulnak. Eleinte a különbözô telefonos ügyfélkapukat használták a fogyasztók, ám ezek népszerûségét hamar megelôzte az internetes ügyintézés lehetôsége. A GfK megállapítja, hogy az online csatornák elôretörése mind a hagyományos bankfióki, mind a mobilbanki szolgáltatások iránti csökkenô igényekben megmutatkozik. Ha valaki igénybe veszi az online banki szolgáltatásokat, egyúttal gyakoribb bankhasználóvá is válik. Míg a lakosság havonta átlagosan alig több mint 1 alkalommal tér be egy bankfiókba, addig egy átlagos online bankoló több mint 5 alkalommal jelentkezik be az igénybe vett bank weboldalán keresztül állapítják meg. Az internetes banki szolgáltatások igénybevétele jelentôsen függ az ügyfél társadalmi státuszától. A felsôfokú végzettségûek körében már minden negyedik ügyfél online banki ügyfél, míg életkor szerint a évesek a legaktívabbak ebben a tekintetben. A férfiak és a nôk online banki szokásai közötti nem igazán jelentôs a különbség: 14 a férfiak, 13 százalék a nôk körében mért arány. 6

7 CEE TOP 100 vállalatából második az OTP Bank Regionális CSR (Corporate Social Responsibility, vállalati társadalmi felelôsségvállalás) értékelés alapján az OTP Bank a második legjobb teljesítményt érte el a vállalati felelôsségvállalási gyakorlat és átláthatóság terén nyújtott teljesítményéért négy ország TOP 25 vállalata közül. A pénzügyi kultúra fejlesztéséért Az OTP Fáy András Alapítvány Magyarországon egyedülálló módon komplex tartalommal pénzügyi, vállalkozási, karrier- és életvezetési ismereteket oktat középiskolai tanárok részére. A tréning módszerû oktatási program szeptember 11-én indult Szombathelyen. Az elsô képzésen 12 tanár vett részt, akik idén tavasszal pályáztak az OTP Fáy András Alapítványnál a képzés elvégzésére. A trénerképzés elsô helyszínén fôként szombathelyi és veszprémi tanárok vettek részt. A két megyei jogú város Térségi Integrált Szakképzô Intézménye a 2009/2010-es tanévben minden iskolájában bevezeti gazdasági szemléletû életvezetési- és karrier tréningjét. Az idei évben további 59 tanár kap lehetôséget az akkreditált képzésben való részvételre. Az Alapítvány a korábbi diákképzés eredményei alapján 2008-ban készítette A CEE-100 legnagyobb árbevétellel rendelkezô bolgár, lengyel, román és magyar vállalatai közül az OTP Bank 73%-os eredménnyel végzett a dobogó második fokán, a legnagyobb hazai hitelintézetet egyedül a Magyar Telekom elôzte meg. A kutatás a nyilvánosan elérhetô információk alapján mérte a vállalatok fenntarthatósági teljesítményét. Az értékelési keretrendszer nemzetközi standardokon (Accountability Rating és GRI), valamint az ENSZ Global Compact elvein alapult. A tíz általánosan elfogadott alapelv az emberi jogok, a munka, a környezet és a korrupcióellenesség területére terjed ki. A módszertan 7 vizsgált dimenziója: az átláthatóság és kommunikáció, a vállalatirányítás, az érintetti kapcsolatok, a környezeti felelôsségvállalás, a gazdasági felelôsségvállalás, a társadalom és az emberi erôforrások. A hitelintézet sikeres szereplése a felmérésben elsôsorban azon törekvéseknek köszönhetô, amelyeket az utóbbi években a fenntarthatóságért tett. Jól átgondolt stratégia mentén valósítja meg évrôl évre programjait, melyek eredményeirôl jelentésben számol be. Az OTP Bank Társadalmi felelôsségvállalási jelentése elérhetô a bank internetes honlapján (www.otpbank.hu). elô és akkreditáltatta az Alapok Program tanárképzési tréningjét. Ezzel a módszerrel így összesen 71 középiskolai pedagógust képeznek majd a 2009/2010-es tanévben. Az oktatás eredményeként a tanárok korszerû munkavállalói, vállalkozási pénzügyi, életpálya tervezési ismereteket adhatnak át a középiskolai tanulók részére, hozzájárulva a korszerû pénzügyi, gazdasági ismeretek széles körû terjesztéséhez. Az OTP Fáy András Alapítvány Alapok programján keresztül már több éve kiemelt figyelmet fordít a középiskolásokra. A program keretében óta szervez pénzügyi, gazdasági, vállalkozási ismeretekkel és karrierépítéssel kapcsolatos tréningeket középiskolákban gyerekek számára. Eddig nyolc megyében (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod- Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Nógrád, Baranya, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok és Bács- Kiskun megye) több mint 1500 középiskolás vett részt a képzéseken. A Messiások a Modemben Az OTP Bank szponzorációs és támogatási tevékenységének célja, hogy minél több olyan értékes programot, ügyet támogasson, amelyek a társadalom egészének érdekeit és igényeit szolgálják. A legnagyobb hazai hitelintézet a Híd program keretében a debreceni Modem Modern Mûvészeti és Kortárs Mûvészeti Központ egyedülállóan izgalmas tárlatát is támogatja, mely augusztus 13- án nyílt meg. A kiállítás témája a messianizmus és a megváltás vallásos, illetôleg profán tapasztalata a nyugati kultúrában. A világ minden részérôl kölcsönöztek mûalkotásokat a tárlatra: a csaknem 200 remekmûbôl 113 külföldrôl, összesen 14 országból érkezett, többek között olyan neves múzeumokból, mint például a párizsi Musée d Orsay vagy az amerikai Andy Warhol Múzeum. Picasso, Chagall, Dalí, Kokoschka, Munch, Andy Warhol, Serrano, Bacon, Redon, Abramovic munkái mellett számos más jelentôs mûvész alkotása is látható december 31-ig a Modemben. A nemzetközi kiválóságok mellett a magyar képzômûvészet meghatározó képviselôitôl is szerepel izgalmas válogatás a tárlaton Csontvárytól egészen Reigl Juditig. A messianizmus és a megváltás gondolatával foglalkozó modern és kortárs alkotásokat így együtt, ilyen átfogó, mindazonáltal számos értelmezési lehetôséget felkínáló kontextusban még sehol nem láthatta a közönség. A tárlat témája egy olyan kérdés, amely a romantika óta megkerülhetetlen a mûvészetben: megváltható-e a világ? A kiállítás a messianizmus és a megváltás vallásos, illetôleg profán szféráját egyaránt megmutatja egymás mellett, ám egymástól nem függetlenül. Bízzon a szerencsében! A betételhelyezési lehetôségek bôvítése érdekében az Országos Takarékpénztár 1961 elején bevezette a gépkocsinyeremény betétformát. A konstrukció lényegét széles körû tájékoztatás ismertette. Eszerint a 3 hónaponként megtartott sorsoláson részt vett minden olyan , illetve forint összegben váltott gépkocsinyeremény betétkönyv, amelyben a sorsolás hónapját megelôzôen legalább 3, illetve 6 hónapig az összeg megszakítás nélkül takarékbetétben volt. Minden ezer darab, sorsolásban résztvevô betétkönyvre egy-egy különféle gyártmányú és típusú (Wartburg, Trabant, Simca stb.) gépkocsi került kisorsolásra. Az elsô sorsolást 1961 augusztusában tartották. A 70-es évek közepéig a nyilvános, esztrádmûsorokkal kísért, sorsolási kerekekkel lebonyolított sorsolásokat rendszeres és intenzív reklámkampány elôzte meg, de a nyeremény autók átadása is nagy várakozással kísért rendezvények keretében történt. A gépkocsinyeremény betét népszerûsége azóta is törtetlen, napjainkban már nemcsak 5 és 10 ezer, hanem 20 és 50 ezer forint összegû betétkönyvek is válthatók. A ma már havonta történô, számítógépes sorsolásokra váró betétkönyvek száma csaknem 900 ezer darab, melyek összértéke közel 10 milliárd forint. 7

8 MAGAS NYAKÚ PULÓVER BEL ELLEN- TÉTE BANTU MONDÁS A VERÔÉR IDEJÉN, KÖZBEN LÁZÍTÁS SZÁNDÉ- KOS HERÉLT KECSKE FELSÜLÉS KEDVEZÔ 5 IFJÚ HÖLGY BICEG AMAZ PÁRJA HÁGCSÓ PÁRZIK (TÁJSZÓ) ELÉBE KERÜL KAUKÁZUSI NÉP VOLT KIPLING KÍGYÓJA 7 SÍRÁSRA KÉSZTET A Bankó idei hatfordulós pályázatában a hat keresztrejtvény számozott négyzeteinek betûibôl alkotott szavakból a megjelenés sorrendjében összeállítható mondat egy, az OTP Bankra vonatkozó megállapítást tartalmaz. A megfejtôk az így összeállított mondatot január 23-ig küldhetik be címünkre. Az éves rejtvényt helyesen megfejtôk között 50 ezer forint értékû utazási utalványt sorsolunk ki. A keresztrejtvény fôsorainak megfejtôi között 5 db ajándékcsomagot sorsolunk ki. Az októberi megfejtés beküldésének határideje: november 20. A megfejtéseket a következô címre küldjék: 1051 Budapest, Nádor u. 16. Médiakommunikációs Osztály. Augusztusi rejtvényünk helyes megoldása: A zseni soha nem várt még az alkalomra. Háromezer forint értékû ajándékcsomagot nyertek: Kertész Ferencné, Ózd; Tóth Angéla, Szolnok; Lóránth Sándorné, Budapest XXI. ker.; Simon Gyuláné, Zalaegerszeg; Sós Józsefné, Miskolc. KALAUZOL MISTER, RÖV. BEDOB MÁLYVA- FÉLE KIMARAD, ELMARAD HÚSÁRUS, BÖLLÉR 6 MISKOLC HEGYE ORRÁHOZ, NÉPIESEN TÁRUL 2 TRÓPUSI NÖVÉNY Az augusztusi REJTVÉNYVIRÁG megoldása: ZSALUS. A feladványt helyesen megfejtôk közül ötezer forint értékû ajándékcsomagot nyertek: Kiss Jánosné, Budapest XIX. ker.; Baráth Lukács, Eger; Fábiánffy Jenô, Budapest XXI. ker. Októberi feladványunk a LABIRINTUS. Keresse meg a legrövidebb utat a bejárat és a kijárat között! A megfejtést november 20-ig kérjük eljuttatni a szerkesztôségbe. A helyes megoldást beküldôk közül 3 nyertest sorsolunk ki. SZÓL A KECSKE NOSZA! HAZAI TÉVESEN JEGYEZ GYAPJÚ- SZÔTTES RENGE- TEG KAVICS AZ ELSÔ CSALÁD- FÔ FIVÉR BORDA- SZELET 4 MEGOL- VADT TÉLI CSAPADÉK ÉRTESÜLÉS VÁGÓ- ESZKÖZ MIND- UNTALAN ÁRKUS, BÓGNI PUHA FÉM HIMFY NÉVBETÛI ODÉBB GÖRGET LYUKAT KÉSZÍT 1 SZAPORÍ- TÓSEJT L A B I R I N T U S NEHÉZ, KESERVES NÉHÁNY FÉL- DRÁGAKÔ GYÚJTÓ PÁLCIKA VÍZPARTI NÖVÉNY 8 REGÉNY SZERZÔJE 3 RÓMAI ÖTÖS VÉD, OLTALMAZ BANKÓ ÜGYFÉLMAGAZIN Ez a lap ajándék Önnek XVII. évfolyam 5. szám, október Az OTP Bank Nyrt. ügyfeleknek szóló ingyenes kiadványa. Megjelenik kéthavonta. Felelôs szerkesztô: Emôdi Anna Mária Szerkesztô: Horák Péter Szerkesztôség: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Telefon: Szerkeszti a szerkesztôbizottság Felelôs kiadó: OTP Bank Nyrt. Készült: az Artemis Kft. gondozásában az Offset Nyomda Zrt.-ben F.v.: Gerhard Stocker igazgató 8

Mi a PayPass? Hogyan működik a PayPass?

Mi a PayPass? Hogyan működik a PayPass? A PayPass kártya jellemzői: Lakossági, betéti bankkártya Nem dombornyomott Internetes fizetésre alkalmas A beépített antenna segítségével PayPass fizetési eszközként funkcionál A PayPass kártya chipet

Részletesebben

Az elnök-vezérigazgató üzenete

Az elnök-vezérigazgató üzenete Az elnök-vezérigazgató üzenete T i s z t e lt R é s z v é n y e s e k! Elmúlt évi köszöntőmben azzal indítottam, hogy a 2013-as év nehéz lesz. Igazam lett, de ennek egyáltalán nem örülök. Öt évvel a globális

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016.

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016. Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az azon bonyolított forgalmazást érintő

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését

Részletesebben

Sajtóközlemény. FŐGÁZ Kártyával a 6%-kal olcsóbb gázért! Hat százalék kedvezményt ad a FŐGÁZ fogyasztóinak a Budapest Bankkal közös FŐGÁZ Kártya!

Sajtóközlemény. FŐGÁZ Kártyával a 6%-kal olcsóbb gázért! Hat százalék kedvezményt ad a FŐGÁZ fogyasztóinak a Budapest Bankkal közös FŐGÁZ Kártya! Sajtóközlemény FŐGÁZ Kártyával a 6%-kal olcsóbb gázért! Hat százalék kedvezményt ad a FŐGÁZ fogyasztóinak a Budapest Bankkal közös FŐGÁZ Kártya! Budapest, 2009. június 10. A legnagyobb fővárosi gázszolgáltató

Részletesebben

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai részére Az UniCredit Csoport Az UniCredit Csoport vezető

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek II.B. igényelhető lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2008. november 6-tól visszavonásig 1. 2008. november 5. után nem igényelhető forint lekötött betétek 1. 1. Raiffeisen Vegyespáros

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

OTP Bank évi előzetes eredmények

OTP Bank évi előzetes eredmények OTP Bank 25. évi előzetes eredmények SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Dr. Csányi Sándor, elnök-vezérigazgató Dr. Spéder Zoltán, alelnök, vezérigazgató-helyettes 26. február 14. A 25. év főbb kihívásai 14/2/26 25. január

Részletesebben

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya TAKARÉKPONT BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2014. szeptember 22-től HUNGÁRIA TAKARÉK Kártyatermékek: TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től I. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. A meghatározott aktivitási feltételek teljesítése 2. A meghatározott típusú bankszámla szerződéses kapcsolat a)

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a munkáltatói Arany ajánlatról. Érvényes: 2015. július 22-től

HIRDETMÉNY. a munkáltatói Arany ajánlatról. Érvényes: 2015. július 22-től Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9.

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9. Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel Budapest, 2015. szeptember 9. A gyorsaság és a biztonság mindenek előtt Biztonság + Gyorsaság = 2 Bizalmas, üzleti és banktitok A globális trendek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az OTP Munkavállalói ajánlatról. Hatályos: március 27-től I. OTP MUNKAVÁLLALÓI AJÁNLAT ALAPJÁT KÉPEZŐ FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK

HIRDETMÉNY. az OTP Munkavállalói ajánlatról. Hatályos: március 27-től I. OTP MUNKAVÁLLALÓI AJÁNLAT ALAPJÁT KÉPEZŐ FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető lakossági bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

1/23. 42/2016. számú ülés nélküli Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től.

1/23. 42/2016. számú ülés nélküli Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től. 1/23 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a Lakiteleki, a Nemesnádudvar és Vidéke, valamint a Tompa és Vidéke Takarékszövetkezettel történt egyesülés

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

Hegedüs Éva az év bankára 2015-ben

Hegedüs Éva az év bankára 2015-ben MasterCard Az év bankára 2015 Online sajtófigyelés 2015. november 17-18. Figyelő Online Hegedüs Éva az év bankára 2015-ben 2015.11.18 13:30 http://figyelo.hu/cikkek/426319-hegedus-eva-az-ev-bankara-2015-ben

Részletesebben

BANKKÁRTYA K O N D Í C I Ó S L I S T A Magánszemélyek részére

BANKKÁRTYA K O N D Í C I Ó S L I S T A Magánszemélyek részére CIB Inspire Electron 1, 1 2,3 Classic 4 Gold (Tensi CIB CIB Internet 2 234 Ft 4 48 16 733 Ft 856 Ft FŐKÁRTYA ÉVES DÍJA 7 CIB XL Átutalási Magánszámlához és CIB Alapszámlához CIB VISA Inspire vagy Electron

Részletesebben

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK Kártyatermékek: TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex,

Részletesebben

Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek!

Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek! Valami plusz csak Önnek Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek! munkavállalói számára A munkáltatói kedvezmények igénybevételének alapvető feltétele, hogy a munkáltatótól jövedelem érkezzen a munkáltatói

Részletesebben

1/13 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: PayPass TaPassz termék értékesítésének megszüntetése. Hatályos 2015. február 02-től. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket,

Részletesebben

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon szakszervezeti tag ügyfelek által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a szakszervezete és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény 4.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 25-től Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Business MC Electronic Business VISA Online Kártyadíjak Éves

Részletesebben

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II.

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex, valamint Üdvözlő

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. január 1-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák Kártyatermékek:

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Rábaközi Takarékszövetkezet Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Használt lakás vásárlásra 4,16% 4,16% 4,16% 4,34% adósok kamattámogatásra nem jogosultak. az első öt kamatperiódusban

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. július 31-től 1. EgySzámla számlavezetési díjkedvezmény, amennyiben 2015. július

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: december 12-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: december 12-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel Széchenyi Beruházási Hitel Hitelvizsgálati díj Hatályos: 2017. január 1-től Hitelkamat állami támogatás nélkül 1 havi BUBOR + évi 4,5 % Kamattámogatás mértéke 1 5 % vetítve 2 vetítve, Ügyfél által fizetendő

Részletesebben

1/13. A hirdetmény módosításának oka: MasterCard PayPass TaPassz éves díjának változása.

1/13. A hirdetmény módosításának oka: MasterCard PayPass TaPassz éves díjának változása. 1/13 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: PayPass TaPassz éves díjának változása. 45/2013.10.15. számú ülés nélküli Eszköz Forrás Bizottsági határozattal

Részletesebben

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel Széchenyi Beruházási Hitel Hitelvizsgálati díj Hatályos: 2015. augusztus 18-tól Hitelkamat állami támogatás nélkül 1 havi BUBOR + évi 4,5 % Kamattámogatás mértéke (a futamidő első 3 évére) 1 5 % vetítve

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához kapcsolódó bankkártyák

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához kapcsolódó bankkártyák TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2014. szeptember 22-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete 1. Általános rendelkezések Top Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

BANKKÁRTYA K O N D Í C I Ó S L I S T A Magánszemélyek részére

BANKKÁRTYA K O N D Í C I Ó S L I S T A Magánszemélyek részére CIB Inspire Electron 1, 1 2,14, 2,3 Classic 4 Gold CIB Gold CIB Internet FŐKÁRTYA ÉVES DÍJA 7 3 032 Ft CIB XL Átutalási Magánszámlához és CIB Alapszámlához CIB VISA Inspire vagy Electron főkártya éves

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Electronic Hitelkártya MC Business MC Electronic Business VISA Online 4.sz. melléklet Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. december 13. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása.

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. 7/2015. számú Ügyvezetői Testületi határozattal elfogadva

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.08.15. Számlavezetés PSZ /A. sz. melléklet: Már nem köthető lakossági forint bankszámlák, bankszámlacsomagok kondíciói PSZ/B. sz.

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak 1/d.sz. melléklet Érvényes: 215. április 1. Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak Induló betét minimális összege Számlanyítási díj Meghatalmazott, kedvezményezett bejelentése törlése,

Részletesebben

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17.

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. 2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt.

A Raiffeisen Bank Zrt. A Raiffeisen Bank Zrt. első negyedévi teljesítménye (nem konszolidált, IFRS adatok) Dia 1 Az üzleti expanzió alakulása Márc. / Márc. mérlegfőösszeg 1 263 607 1 584 954 1 679 669 33% ügyfél hitelek összesen

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL Kamat* jbk + 3-6% Egyszeri kezelési költség 1-2% Folyósítási jutalék 0,5% Zárlati költség nincs Rendelkezésre tartási jutalék 1% : 12 + 12 hónap *Takarékszövetkezetünk

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: november 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: november 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon szakszervezeti tag ügyfelek által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a szakszervezete és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: március 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése, fix

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON

A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON (2002. év) Készítette: Pénzforgalmi emissziószabályozási és szervezési főosztály Keszy-Harmath Zoltánné 2 Bevezetés Bankkártyák számának alakulása Az elmúlt három

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Hitel teljes megnevezése Devizanem Min. Max.

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS É l ő, de má r n e m n y i tható szá ml á k kondíciói. I. Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS É l ő, de má r n e m n y i tható szá ml á k kondíciói. I. Számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

2005 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 483,8 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt

2005 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 483,8 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt 2 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 3, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az EU EMOGA alapjából történő folyósítások előfinanszírozása, milliárd forint összegben

Részletesebben

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Ajándék betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Ajándék betét

Részletesebben

K&H Bank innovatív szolgáltatása szállodák és éttermek számára

K&H Bank innovatív szolgáltatása szállodák és éttermek számára K&H Bank innovatív szolgáltatása szállodák és éttermek számára Tubai Csilla K&H Bank Bankkártya elfogadás vezetője MSZÉSZ Közgyűlés 2013.05.09.Kecskemét tartalom a K&H Bank a K&H Bank bankkártya elfogadás

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft.

Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft. Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft. Lakáshitelek Lakástakarékpénztár Kamattámogatott lakáshitel Zöld hitelek Zöld hitel - K&H Energia takarékos finanszírozás Erste Ökohitel UniCredit Új Széchenyi-terv

Részletesebben

Az együttműködés keretében az OTP Bank Nyrt. az alábbi munkáltatói bankszámlák, számlacsomagok igénybevételére biztosít lehetőséget:

Az együttműködés keretében az OTP Bank Nyrt. az alábbi munkáltatói bankszámlák, számlacsomagok igénybevételére biztosít lehetőséget: Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015. Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1. EgySzámla számlavezetési díjkedvezmény, amennyiben 2015.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: december 12. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: december 12. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A Multipont bankkártyák a Bank által kért adatok /dokumentumok rendelkezésre bocsátása/ bemutatása mellett, a lentebb meghatározott feltételek együttes teljesítése esetén

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói

Hirdetmény Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

OTP SZÉP kártya. Három cafeteria-elem egyetlen e-kártyán, számos új szolgáltatással. Tájékoztató. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 2012.

OTP SZÉP kártya. Három cafeteria-elem egyetlen e-kártyán, számos új szolgáltatással. Tájékoztató. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 2012. OTP SZÉP kártya Három cafeteria-elem egyetlen e-kártyán, számos új szolgáltatással Tájékoztató 2012. Tartalom A SZÉP kártya Az OTP SZÉP kártya eredmények Elfogadási technikák Klasszikusok (POS terminál,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról H I R D E T M É N Y Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági bankszámla kamata Megnevezés Éves kamatláb % EBKM % Látra szóló

Részletesebben

Miért az OTP-t választották?

Miért az OTP-t választották? Miért az OTP-t választották? Energiahatékony épület felújítások Budapest Előadó: Tukarcs József Társasházi szakértő 2017. Társasházi és lakásszövetkezeti számlavezetés Társasházi üzemeltetési számla Több

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15.

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15. Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8 2 5 8 B a d a c s o n y t o m a j K e r t u. 1 2. T e l. / F a x. : 8 7 / 4 7 1-6 1 1 E m a i l : k o z p o n t @ b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍRPIAC Október. Havi Tájékoztató. ÁLLAMi garanciával

ÁLLAMPAPÍRPIAC Október. Havi Tájékoztató. ÁLLAMi garanciával ÁLLAMPAPÍRPIAC Havi Tájékoztató 2004. Október ÁLLAMi garanciával 2 004 elsô tíz hónapja során a kincstári kör hiánya hitelátvállalással együtt 1328,6 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

TakarékPont Számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák. TakarékPont Haladás Maestro. TakarékPont Lazítás Maestro

TakarékPont Számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák. TakarékPont Haladás Maestro. TakarékPont Lazítás Maestro NEM FORGALMAZOTT TAKARÉKPONT BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY 2014. szeptember 22-től 1. oldal A Hirdetményben szereplő termékek értékesítése 2014.09.22-től megszűnt. Kártyatermékek: TakarékPont Számlacsomagokhoz

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y HITELEK

H I R D E T M É N Y HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y HITELEK Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel Lakásszövetkezeti és társasházi lakóépületek

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10.

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10. 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1/6 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 06..0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) Személyi kölcsön havi BUBOR + 7 00.000.000.000 Személyi kölcsön csoportos hitelfedezeti életbiztosítás

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Egyedi Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

Jelentés 2009. január QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés 2009. január QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2009. január Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2009. január Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei Nagy Márton ügyvezető igazgató Vállalati finanszírozás 214 214. október 29. 1 Tartalom Az NHP eddigi eredményei Az NHP második szakasza folytatódik Az

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l

É r v é n y e s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l H a t á l y o s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Téti Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak, költségek,

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva . Jelenérték (PV, NPV), jövő érték (FV) Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelen és jövőértékét. Az A,B,C ajánlatok három külön esetet jelentenek. 0% kamatlábat használjon minden lejáratra. Jövőértéket a.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben