Vezeték nélküli fülhallgatóhoz használható AD-5B típusú Nokia Bluetooth-modul Használati útmutató kiadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezeték nélküli fülhallgatóhoz használható AD-5B típusú Nokia Bluetooth-modul Használati útmutató. 9230634 1. kiadás"

Átírás

1 Vezeték nélküli fülhallgatóhoz használható AD-5B típusú Nokia Bluetooth-modul Használati útmutató kiadás

2 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Mi, a NOKIA CORPORATION, saját felelõsségünkre kijelentjük, hogy az AD-5B termék megfelel az európai tanács által megfogalmazott 1999/5/EC irányelv rendelkezéseinek. A megfelelõségi nyilatkozat egy másolata a következõ webhelyen megtalálható: Copyright 2004 Nokia. Minden jog fenntartva. A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthetõ és nem tárolható a Nokia elõzetes írásbeli engedélye nélkül. A Nokia a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzõit elõzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze. A Nokia semmilyen körülmények között nem felelõs adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következményes vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt. A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetõségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor elõzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot. A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedõnél.

3 Tartalom 1. Bevezetés Használatba vétel... 6 Áttekintés... 6 A modul elsõ használata... 6 A készülék párosítása... 7 Több fülhallgató párosítása... 9 Fülhallgatók alaphelyzetbe állítása... 9 A vezeték nélküli fülhallgatóhoz használható Nokia Bluetooth-modul kikapcsolása A jelzõfény üzemmódjai Audiojelek átvitele A Nokia Bluetooth-modul véletlen leválasztása A modul használatának optimalizálása Kezelés és karbantartás Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 3

4 1. Bevezetés A vezeték nélküli fülhallgatóhoz használható Nokia AD-5B Bluetooth-modul lehetõvé teszi Bluetooth-technológiájú fülhallgató használatát azokon a Nokia telefonokon, amelyeken van Pop-Port TM csatlakozó, viszont nincs beépített Bluetooth-lehetõség. Ez nagyobb szabadságot biztosít, ha Ön kíván hívni valakit vagy Önt hívják, miközben úton van, vagy dolgozik. Gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót, mielõtt a Nokia AD-5B modult használatba venné. A felhasználói utasításban leírtaktól való eltérés veszélyekkel járhat, sõt törvénysértõ lehet. Részletesebb információkat, köztük fontos biztonsági és kezelési tudnivalókat a telefon, illetve a fülhallgató használati útmutatójában talál. Megjegyzés: Bizonyos területeken a vezeték nélküli Bluetooth-eszközök használatát korlátozhatják. Ezzel kapcsolatban a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphat tájékoztatást. A vezeték nélküli Bluetooth-technológiát használó funkciók, illetve azok háttérben történõ használata más funkciók igénybe vétele közben növeli az akkumulátor energialeadását, és csökkenti annak élettartamát. A vezeték nélküli készülékek interferencia-érzékenyek lehetnek, ami idõnként a teljesítmény csökkenését okozhatja. A vezeték nélküli fülhallgatóhoz használható Nokia Bluetooth-modulja csak kompatibilis Nokia fülhallgatókkal (és egyéb kompatibilis fülhallgatókkal) mûködik együtt, más gyártótól származó Bluetooth-eszközökkel nem. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 4

5 A Nokia Bluetooth-modul gyári csomagjában a modul és a hozzá tartozó használati útmutató található. A Bluetooth-beléptetõkulcsot, amelyre a modul fülhallgatóval történõ használatához szükség van, a fülhallgató csomagolásában levõ kártya tartalmazza. A beléptetõkulcsot õrizze biztonságos helyen. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 5

6 2. Használatba vétel Áttekintés A vezeték nélküli fülhallgatóhoz használható Nokia Bluetooth-modul részei: 1 Vezérlõgomb: A modul be- és kikapcsolása. A vezérlõgombbal változtatható meg a modul üzemmódja is. 2 Jelzõfény: A jelzõfény a modul aktuális állapotát mutatja. Lásd A jelzõfény üzemmódjai címû részt a 10. oldalon. Megjegyzés: Az optimális Bluetooth-kapcsolat érdekében ne takarja le a modult. Megjegyzés: Amióta azoknál a Nokia telefonoknál, amelyeknél a Bluetooth vezeték nélküli technológia nem áll rendelkezésre, kiegészítõként beszerezhetõ a vezeték nélküli fülhallgatóhoz használható Nokia Bluetooth-modul, a telefonkészüléken már nincs menü vagy más felhasználói kezelõfelület. A modul elsõ használata A Bluetooth-modult és a vele együtt használandó fülhallgatót elõször társítani, párosítani" kell. A kompatibilis fülhallgatónak meg kell felelnie a Bluetooth 1.1- es elõírásoknak. A párosításhoz szüksége lesz a modulra, egy kompatibilis Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 6

7 mobiltelefonra, valamint a fülhallgatóra a PIN-kódjával együtt. Minden fülhallgatót csak egyszer kell párosítani. Csatlakoztassa a vezeték nélküli fülhallgatóhoz használható Nokia Bluetoothmodult a mobiltelefon Pop-Port TM bemenetéhez. A telefonnak készenléti állapotban, használatra készen kell állnia, és a kijelzõjén semmilyen elõre begépelt karakter nem lehet. A modul zöld jelzõfénye rövid felvillanással jelzi, hogy az eszköz bekapcsolt állapotban van. Azt az állapotot, amikor a a modul még nincs fülhallgatóval párosítva, lassan, folyamatosan villogó piros fény jelzi. Ha a telefon billentyûzete zárolva van, a modul csatlakoztatásakor automatikusan megszûnik a zárolás. Ha a telefon Néma üzemmódban van, az automatikus hívásfogadás nem mûködik. Emellett a világítás legyen kikapcsolt üzemmódban, mert az állandó világítás csökkenti az akkumulátor élettartamát. A készülék párosítása Kapcsolja be a fülhallgatót, mielõtt elkezdi a fülhallgató és a Nokia Bluetoothmodul párosítását. Ügyeljen arra, hogy ne legyen egyéb bekapcsolt fülhallgató vagy egyéb kompatibilis audioeszköz 10 méteres távolságon belül. 1. Tekintse át a fülhallgató felhasználói leírását, hogy megtudja, hogyan párosítható fülhallgató. 2. Csatlakoztassa a modult mobiltelefonja Pop-Port TM bemenetéhez. Várjon, amíg a vörös jelzõfény lassan villogni kezd. Válassza ki a PIN-kód beviteli módot Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 7

8 a modulon a Vezérlõgomb egyszeri lenyomásával, amelynek hatására a modul megkeresi a kompatibilis fülhallgatót. Ha nincs kompatibilis mobil Bluetooth-fülhallgató 10 méteres távolságon belül, a jelzõfény vörös színnel villogva jelzi, hogy hiba történt. A modul ezután Alaphelyzet módra áll, és a jelzõfény lassan, vörös fénnyel villog. Lásd A jelzõfény üzemmódjai címû részt a 10. oldalon. 3. Ha a modul talál kompatibilis fülhallgatót, akkor a jelzõfénye zöld színnel, 20 másodpercig folyamatosan világít. Írja be a telefonba a négyjegyû Bluetooth-beléptetõkulcsot a fülhallgató erre az idõszakra érvényes párosításához. A számjegyek megjelennek a telefon kijelzõjén. A beléptetõkulcs bevitelét a gomb lenyomásával fejezze be. A Bluetooth-beléptetõkulcs a fülhallgató gyári csomagolásában levõ kártyán van feltüntetve. Ha a párosítás sikeres, a telefon kijelzõjérõl minden adat törlõdik. A modul jelzõfénye kialszik, és a telefon kijelzõjén jel jelenik meg. A Bluetooth-modul számára az a fülhallgató lesz az alapértelmezett eszköz, amelynek a beléptetõkulcsát elsõként megadja. A modul és a fülhallgató most már használatra kész. Ne feledje, hogy most már valamennyi hangjelzés, így a hívásjelzõ hangok is a fülhallgatóban hallhatók. 4. Ha a párosítás sikertelen, akkor nyomja meg egyszer röviden a vezérlõgombot, vagy húzza ki a modult a telefonból, és ismételje meg a párosítási eljárást az elsõ lépéstõl kezdve. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 8

9 Több fülhallgató párosítása Ha újabb fülhallgatót kíván párosítani, ismételje meg a fenti eljárást. Elõzetesen viszont gyõzõdjön meg arról, hogy a már párosított fülhallgató ki van kapcsolva, és csak a párosítatlan, új fülhallgató van a modul 10 méteres körzetében. Megjegyzendõ, hogy a modul egyidejûleg nem párosítható kettõnél több fülhallgatóval. Több fülhallgató használata esetén a modul elõször az alapértelmezésû felhasználót próbálja megkeresni ez az elsõként párosított fülhallgató, majd ezt követõen a másodlagosat. Ha újabb fülhallgatót akar párosítani, az új fülhallgató a másodlagos felhasználó helyébe lép. A másodlagos felhasználót annyiszor cserélheti le, ahányszor csak akarja. Ha az alapértelmezett felhasználót akarja kicserélni, alaphelyzetbe kell állítania a modult. Tudnia kell, hogy az alaphelyzetbe állítás törli az adatokat a modul memóriájából, és emiatt a másodlagos felhasználó is törlõdik. Fülhallgatók alaphelyzetbe állítása Az alaphelyzetbe állítás töröl minden párosítási és felhasználói információt. A modul alaphelyzetbe állításához nyomja le és 10 másodpercig tartsa lenyomva a vezérlõgombot. Az alaphelyzetbe állást 10 másodperces, váltakozó piros-zöld villogás jelzi vissza. Elõfordulhat, hogy a fülhallgató csak korlátozott számú párosítást fogad el, és a párosítás elvégzéséhez az eszközt alaphelyzetbe kell állítania. A fülhallgató alaphelyzetbe állításának módját olvassa el a fülhallgató használati útmutatójában. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 9

10 A vezeték nélküli fülhallgatóhoz használható Nokia Bluetooth-modul kikapcsolása A modult ki is kapcsolhatja, ha egy ideig nem használja. A modul kikapcsolásához nyomja le és 2 másodpercig tartsa lenyomva a vezérlõgombot. A modul vörös fénnyel egyet villan, és a jel eltûnik a telefon kijelzõjérõl. Amikor a modul ki van kapcsolva, a telefon úgy mûködik, mintha a modul nem lenne csatlakoztatva hozzá. A modul visszakapcsolásához nyomja le egyszer a vezérlõgombot. A jelzõfény üzemmódjai A jelzõfény üzemmódjai a következõk: Lassan villogó vörös jelzõfény (világít 0,2 másodpercig, kialszik 5 másodpercig) A modul Alaphelyzet üzemmódban van. Ez azt jelenti, hogy a modul csatlakoztatva van a telefonhoz. A modul mindaddig Alaphelyzet üzemmódban marad, amíg ki nem kapcsolja a modult, illetve amíg meg nem nyomja a vezérlõgombot, hogy új fülhallgatót keressen. Gyorsan villogó zöld jelzõfény (világít 0,2 másodpercig, kialszik 0,8 másodpercig) A modul vagy Lekérdezés üzemmódban van, ami azt jelenti, hogy a modul Bluetoothkapcsolatra képes fülhallgatót keres. Ha a modul fülhallgatót talál, átkapcsol Párosítás üzemmódba. Ha a modul nem talál fülhallgatót, visszatér Alaphelyzet üzemmódba. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 10

11 vagy Keresés üzemmódban van, ami azt jelenti, hogy párosított fülhallgatókat keres. Folyamatosan világító zöld jelzõfény (20 másodpercig világít) A modul Párosítás üzemmódban van. Ez azt jelenti, hogy 20 másodperce van arra, hogy elkezdje telefonján a Bluetooth-beléptetõkulcs megadását. Ha a párosítás sikeres, a modul átkapcsol Készenléti üzemmódba. Ha a párosítás sikertelen, a modul visszatér Alaphelyzet üzemmódba. Villogó zöld jelzõfény (világít 0,2 másodpercig, kialszik 2 másodpercig) A modul Készenléti üzemmódban van. A telefon kijelzõjén a ikon jelenik meg. A telefon és a Bluetooth-kapcsolatra képes fülhallgató most már használatra kész. Lassan villogó zöld jelzõfény (világít 0,2 másodpercig, kialszik 5 másodpercig) A modul Audiokapcsolat üzemmódban van, ami azt jelenti, hogy hívás van folyamatban, és a hangkimenet a fülhallgatóra van állítva. 10 másodpercig vörös-zöld színnel villogó jelzõfény (világít 0,5 másodpercig, kialszik 0,8 másodpercig) A modul Visszaállítás üzemmódban van. Ha az alaphelyzetbe állítás sikeres volt, a jelzõfény vörös színnel villog. A jelzõfény semmit nem jelez A modul Energiatakarékos üzemmódban van, ami azt jelenti, hogy kikapcsolt. A modul kikapcsolásakor visszajelzésképpen a jelzõfény vörös színnel egyszer felvillan. Ebben az üzemmódban a ikon eltûnik a telefon kijelzõjérõl, és a Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 11

12 hívásokat, mint rendesen, a telefon kapja meg. Az Alaphelyzet üzemmód visszaállításához nyomja meg egyszer a vezérlõgombot. Audiojelek átvitele Ha Audiokapcsolat üzemmódban történõ hívás közben egyszer, röviden megnyomja a vezérlõgombot, a hangjelek átkerülnek a telefonra, és a hívás zökkenõmentesen folytatódik. Ha a hangot vissza kívánja állítani a fülhallgatóra, nyomja meg a modul vezérlõgombját vagy a Fülhallgató gombot. Ha telefonja Készenléti üzemmódban van, a vezérlõgomb egyszeri, rövid megnyomásával kapcsolhatja vissza a hangot a fülhallgatóról a telefonra. Ha a hangot vissza kívánja kapcsolni a fülhallgatóra, nyomja meg a modul vezérlõgombját vagy a Fülhallgató gombot. Ne feledje, hogy amikor a hangjelek a fülhallgatóra vannak átirányítva, valamennyi hang így minden hívásjelzõ hang is a fülhallgatóban hallható. A Nokia Bluetooth-modul véletlen leválasztása Ha hívás közben a modul véletlenül kihúzódik a Pop-Port TM csatlakozóból, vagy a fülhallgató eleme lemerül, a hívás átirányítódik a telefonra, és a megszokott módon folytatódik. Viszont megmarad a párosítási információ, amely a modul állandó memóriájában tárolódik. A modul és a fülhallgató közötti 10 méteres korlát túllépése esetén, vagy ha a fülhallgató és a modul közötti rádiókapcsolat megszakad, a modul és a fülhallgató rövid ideig próbálkozik a kapcsolat helyreállításával. Ha a kapcsolatot nem lehet Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 12

13 újraéleszteni, a hívás átkerül a telefonra és a megszokott módon folytatódik, a Nokia Bluetooth-modul pedig visszaáll Készenléti állapotba. A modul használatának optimalizálása Az alábbiak segítségére lesznek, hogy a modult a legmegfelelõbb módon használhassa: A telefon háttérvilágítását állítsa Automatikus üzemmódra a fölösleges akkumulátorhasználat megelõzése érdekében. A legtöbb Nokia telefonban ez a Beállítások => Eszközbeállítások => Kihangosító => Világítás útvonalon érhetõ el. Ezután válassza az Automatikus menüpontot. A telefon beépített rezgõje csak akkor mûködik, ha a modul Energiatakarékos üzemmódban van. Ne használja telefonján a Néma üzemmódot, mivel ilyenkor nem hallható a csengõhang, és elõfordulhat, hogy nem veszi észre a hívást. Az Automatikus hívásfogadás nem mûködik, amikor a Néma üzemmód be van kapcsolva. Ha telefonját kikapcsolta, és a modul csatlakoztatva van hozzá, a modul Alaphelyzet üzemmódba kapcsol, amikor a töltõt a telefonhoz csatlakoztatják. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 13

14 Kezelés és karbantartás Ez az eszköz kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tehessen, s hogy a készüléket hosszú ideig problémamentesen használhassa. A készüléket, annak minden tartozékával együtt, tartsa kisgyermekek számára elérhetetlen helyen. Az eszközt tartsa szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót elõidézõ ásványi anyagokat. A készüléket ne használja és ne tárolja poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit. Ne tartsa az eszközt túl meleg helyen. A magas hõmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotórészek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort és deformálhatja vagy megolvaszthatja a mûanyag alkatrészeket. Ne tartsa az eszközt túl hideg helyen. A normál hõmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket. Ne próbálja meg felnyitni az eszközt. A szakképzetlen kezelés károsíthatja az eszközt. Az eszközt ne ejtse le, ne ütögesse és ne rázogassa. A durva bánásmód tönkreteheti a nyomtatott áramköröket. A készüléket ne tisztítsa erõs vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel. Ne fesse be az eszközt. A festék akadályozhatja a mozgó alkatrészeket, ami használhatatlanná teheti az eszközt. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 14

15 Ha az eszköz nem mûködne megfelelõen, forduljon a legközelebbi márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerû segítséget nyújtanak majd, és ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 15

AD-42W Nokia vezeték nélküli audiojel-továbbító 9247811/1

AD-42W Nokia vezeték nélküli audiojel-továbbító 9247811/1 AD-42W Nokia vezeték nélküli audiojel-továbbító 9247811/1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy az AD-42W készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

A Nokia PT-3 zsebfényképezõgép Felhasználói kézikönyv. 9356923 2. kiadás

A Nokia PT-3 zsebfényképezõgép Felhasználói kézikönyv. 9356923 2. kiadás A Nokia PT-3 zsebfényképezõgép Felhasználói kézikönyv 9356923 2. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A Nokia Hungary Kft, 1461 Budapest Pf. 392, mint a Nokia Mobile Phones (Keilalahdentie 4,02150 Espoo, Finland)

Részletesebben

AD-43 Nokia audiovezérlõ 9255407/1

AD-43 Nokia audiovezérlõ 9255407/1 AD-43 Nokia audiovezérlõ 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255407/1 Az áthúzott, kerekes szemétgyûjtõ-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyûjtõhelyre kell

Részletesebben

MAGYAR AD-47W Nokia vezeték nélküli audioadapter

MAGYAR AD-47W Nokia vezeték nélküli audioadapter AD-47W Nokia vezeték nélküli audioadapter Az AD-47W adapterrel egy Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató kompatibilis fülhallgatót csatlakoztathatunk a számítógéphez (vagy egyéb kompatibilis

Részletesebben

CK-20W Nokia multimédia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató

CK-20W Nokia multimédia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató CK-20W Nokia multimédia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató 9245865 1. kiadás, HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-20 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EK

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Hordozható vezeték nélküli hangszóró (MD-12)

Felhasználói kézikönyv Hordozható vezeték nélküli hangszóró (MD-12) Felhasználói kézikönyv Hordozható vezeték nélküli hangszóró (MD-12) 1.1. kiadás HU Felhasználói kézikönyv Hordozható vezeték nélküli hangszóró (MD-12) Tartalom Biztonság 3 Kezdő lépések 4 A tartozék ismertetése

Részletesebben

CK-10 autóskészlet Felhasználói útmutató. 9233639 1. kiadás

CK-10 autóskészlet Felhasználói útmutató. 9233639 1. kiadás CK-10 autóskészlet Felhasználói útmutató 9233639 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Mi, a NOKIA CORPORATION, saját felelõsségünkre kijelentjük, hogy a HF-7 jelû termékünk megfelel az Európai Tanács által

Részletesebben

DC-11/DC-11K Nokia akkucsomag 9212429/2

DC-11/DC-11K Nokia akkucsomag 9212429/2 DC-11/DC-11K Nokia akkucsomag 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. Minden jog fenntartva. Bevezetés A DC-11/DC-11K (a továbbiakban: DC-11) Nokia akkucsomaggal egyidejûleg tölthetjük fel két kompatibilis

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Felhasználói kézikönyv Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Felhasználói kézikönyv Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. kiadás HU Felhasználói kézikönyv Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Tartalom Biztonság 3 A tartozék ismertetése

Részletesebben

Nokia 3230 Felhasználói útmutató. 9234644 1. kiadás HU

Nokia 3230 Felhasználói útmutató. 9234644 1. kiadás HU Nokia 3230 Felhasználói útmutató 9234644 1. kiadás HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy az RM-51-es készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

Home Media Server. A Home Media Server telepítése aszámítógépre. A médiafájlok kezelése. Home Media Server

Home Media Server. A Home Media Server telepítése aszámítógépre. A médiafájlok kezelése. Home Media Server 2007 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Nseries a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye

Részletesebben

Nokia C5 00 - Felhasználói kézikönyv

Nokia C5 00 - Felhasználói kézikönyv Nokia C5 00 - Felhasználói kézikönyv 3.0. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 5 A készülékről 5 Irodai alkalmazások 6 Hálózati szolgáltatások 6 Használatbavétel 7 A készülék gombjai és részei 7 A SIM-kártya

Részletesebben

sola Használati útmutató

sola Használati útmutató sola Használati útmutató Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók...7 Android mi ez és mire való?...8 Alkalmazások...8 Első lépések...9 Összeszerelés...9 A telefon be- és kikapcsolása...10 Telepítő varázsló...11

Részletesebben

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

Kiegészítő kezelési útmutató

Kiegészítő kezelési útmutató Rendelési szám: 6515 6925 21 Cikkszám: 172 584 16 81 Z100 Kiadás: NA 2011/03c Kiegészítő kezelési útmutató Audio 20 Kiegészítő kezelési útmutató Audio 20 Üdvözöljük a ercedes-benz világában! indenekelőtt

Részletesebben

Használati útmutató. ST21i/ST21a. tipo

Használati útmutató. ST21i/ST21a. tipo Használati útmutató ST21i/ST21a tipo Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók...6 Android mi és miért?...7 Alkalmazások...7 Első lépések...8 Összeszerelés...8 A telefon be- és kikapcsolása...10 Telepítő varázsló...10

Részletesebben

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Felhasználói kézikönyv Magyar 2010. június Az áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre

Részletesebben

Online nyomtatás 4.0. 1. kiadás

Online nyomtatás 4.0. 1. kiadás Online nyomtatás 4.0 1. kiadás 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Nseries a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation

Részletesebben

Ahasználatiútmutatólegfrissebbverziója letölthető a www.polar.fi/support címről.

Ahasználatiútmutatólegfrissebbverziója letölthető a www.polar.fi/support címről. MAGYAR Gratulálunk! Üdvözöljük a boldog Polar G5 GPS érzékelő tulajdonosok körében! A G5 érzékelő a globális helymeghatározó (GPS) technológia segítségével megadja a sebességre, a megtett távolságra és

Részletesebben

Terméktámogatási információ a www.sonyericsson.com/support webhelyen található.

Terméktámogatási információ a www.sonyericsson.com/support webhelyen található. Köszönjük, hogy a Sony Ericsson W890i telefont választotta. Ez a vékony és stílusos telefon biztosítja, hogy kedvenc zenéit bárhol, bármikor élvezhesse. A telefonnal használható további tartalom letöltéséhez

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a készüléket. Használati útmutató A készülékhez az alábbi

Részletesebben

HP Officejet 4300 All-in-One Series. Használati útmutató

HP Officejet 4300 All-in-One Series. Használati útmutató HP Officejet 4300 All-in-One Series Használati útmutató HP Officejet 4300 All-in-One series Felhasználói kézikönyv Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információk

Részletesebben

AR-M165 AR-M207 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER. HASZNÁLATI UTASÍTÁS (általános információ és másológép) A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT 12 HIBAKERESÉS ÉS

AR-M165 AR-M207 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER. HASZNÁLATI UTASÍTÁS (általános információ és másológép) A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT 12 HIBAKERESÉS ÉS TÍPUS AR-M65 AR-M07 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS (általános információ és másológép) AR-M65 Oldal. RÉSZ: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ... A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT HIBAKERESÉS ÉS... KARBANTARTÁS

Részletesebben

Használati útmutató. Xperia SP C5302/C5303/C5306

Használati útmutató. Xperia SP C5302/C5303/C5306 Használati útmutató Xperia SP C5302/C5303/C5306 Tartalomjegyzék Xperia SP Használati útmutató...6 Első lépések...7 Erről a használati útmutatóról...7 Android mi ez és mire való?...7 Az eszköz áttekintése...7

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Különleges információ

Különleges információ - - 1 - - Különleges információ A készülék elemekkel vagy egy külső áramforrásról (adapter) működik. Ne üzemeltesse azt más áramforrásról mint amit a kezelési útmutató előír, vagy ami a készülék hátulján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

AZ ELSŐ LÉPÉSEK. CP1L CPU egység CP1L-L14D - CP1L-L20D - CP1L-M30D - CP1L-M40D - Rövid áttekintés

AZ ELSŐ LÉPÉSEK. CP1L CPU egység CP1L-L14D - CP1L-L20D - CP1L-M30D - CP1L-M40D - Rövid áttekintés Cat. No. W07E-HU-01A CP1L CPU egység CP1L-L14D - CP1L-L20D - CP1L-M30D - CP1L-M40D - AZ ELSŐ LÉPÉSEK Rövid áttekintés 17 Rendszertervezés 25 Felszerelés és bekötés 35 Programok készítése 75 Programok letöltése

Részletesebben