Életrajz. Dr. Hufnagel Levente egyetemi docens Telefon: /1675 Otth:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életrajz. Dr. Hufnagel Levente egyetemi docens Telefon: 28-522-000/1675 Otth: 1-294-9875"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYTERMESZTÉSI INTÉZET 2103 GÖDÖLLŐ, PÁTER KÁROLY U. 1 TEL:(28) EXT Életrajz Dr. Hufnagel Levente egyetemi docens Telefon: /1675 Otth: Kutatási terület rövid leírása: Klímaváltozás hatásai a biodiverzitásra és ökológiai folyamatokra Ökológiai modellezés természetközeli és ember által befolyásolt rendszerekben Szezonális dinamikai folyamatok az ökoszisztémák állapotváltozásaiban Biomatematikai- biometriai módszerfejlesztés (sokváltozós mintázat-elemzés) Agrárinformatikai rendszerfejlesztés (többváltozós állapotsík-rendszerek) Poloskák (Heteroptera) és Páncélosatkák (Oribatei) taxonómiai, szisztematikai, faunis ztikai,cönológiai, állatföldrajzi, populációdinamikai, fenológiai, ökológiai vizsgálata A növényvédelmi prognosztika és zoocönológiai monitoring módszereinek fejlesztése Növényvédelmi és erdészeti fénycsapda-hálózati adatok tudományos feldolgozása Trópusi, szubtrópusi és hazai talajok, valamint vízi élõhelyek ökológiai, zoológiai vizs gálata Ökológiai indikáció lehetõségeinek kutatása a hidrobiológiában és biológiai vízminősít ésben Oldal: 1 / 6

2 Oktatás Biológia (ELTE FEB "Tehetségért Mozgalom" egyetemi elõkészítõjén) Állatrendszertani gyakorlat (gyakorlatvezetés, ELTE TTK) Ökológiai és zoológiai terepgyakorlat (gyakorlatvezetés, ELTE TTK) ( alkalmankénti elõadások rovartani, ökológiai, biometriai tárgykörben, KÉE KK) Adatértékelési módszerek a zoológiában (speciális kollégium, ELTE TTK) A természetvédelmi kutatómunka gyakorlati módszerei (szeminárium ELTE TTK- TFK) Biomatematikai módszerek (doktori kurzus SZIE Tájépítészet és Dönttám. Rendsz. DI) Környezeti informatika I-II. (tárgyfelelős, előadás SZIE KTK, majd BCE) Adatfeldolgozás, adatelemzés (szeminárium ELTE TTK Zoológus postgrad. képzés) Modellezési esettanulmányok I-II. (doktori kurzus SZIE Tájépítészet és Dönttám. Rendsz. DI) Biometria (tárgyfelelős, főkollégiumi előadás és gyakorlat, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszeripari Kar) Alkalmazott informatika(=korábban számítástechnika, tárgyfelelős, főkollégiumi szeminárium, BCE Kertészettudományi Kar, okl. kertészmérnök kieg. lev. szak) Biometria (tárgyfelelős, levelező BSc. képzés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszeripari Kar) Alkalmazott matematika, statisztika és informatika (tárgyfelelős, főkollégiumi előadás és gyakorlat, Budapesti Corvinus Egyetem, Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc.) Bioinformatika (tárgyfelelős, BCE) Biomatematika és informatika valamint Statisztikai és biometriai módszerek KÖGAM szakon (tárgyfelelős, BCE) Klímaváltozás következmények és alkalmazkodás (tárgyfelelős, BCE, PhD képzés) Modellezési módszertan (tárgyfelelős, BCE, PhD képzés) Ökológiai modellek és alkalmazásaik (tárgyfelelős, BCE, PhD képzés) Agroökológiai modellezés (tárgyfelelős, BCE, PhD képzés) Biometrics (tárgyfelelős, BCE, angol nyelvű kurzus) Oldal: 2 / 6

3 Legfontosabb publikációk listája Dr. Hufnagel Levente teljes publikációs listája elérhető az MTMT nyilvános felületén: Életmű, Tudományos és Társadalmi elismerések, Tagságok Végzettségek szakközépiskolai érettségi-képesítõ bizonyítvány (élelmiszer-analitikus szakképesítés) képesítõ bizonyítvány (házvezetõi szakképesítés) technikusi oklevél (élelmiszer-analitika) egyetemi oklevél (ELTE TTK, okleveles biológus szakképesítés, ökológia és evolúcióbiológia szakirányú betétlap) PhD oklevél (SZIE, summa cum laude, mezőgazdaság tudomány) PhD oklevél (ELTE, summa cum laude, biológia tud. (hidrobiológia)) Szakirányú továbbképzési oklevél (élelmiszerbiztonsági szakmérnök) Habilitált doktor cím (BCE, agrárműszaki tudomány) Post. doct. továbbképzések, postgrad. tanfolyamok: szaporodásbiológiai kurzus (SZIE ÁOK) növényvédelmi szakirányítói továbbképzés (SZIE KTK) Agridema training course on climate and crop models (Dept. Für Wasser- Atmosphare, Univ. für Bodenkultur, Wien) Tudományos és társadalmi elismerések ELTE TTK Biológus TDK III. díj ELTE TTK Biológus TDK I. díj állami PhD ösztöndíj MAE Növényvédelmi Társaság: Szelényi Gusztáv emlékérem MTA: Akadémiai Ifjúsági Díj BCE rektora: Budapesti Corvinus Egyetem Kutató Asszisztensi Ösztöndíja (témavezetőként) MTA: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Oldal: 3 / 6

4 2010. BCE rektora: Budapesti Corvinus Egyetem Kutató Asszisztensi Ösztöndíja (témavezetőként) MTA Bolyai Kuratórium: Elismerő Oklevél MISZK: "Bronz Jelvényes Igazságügyi Szakértő" cím Részvétel elnyert K+F pályázatokban: Tiszai vízgyűjtő környezeti állapota KM-KAC (témavezető: Prof. Dózsa-Farkas Klára DSc.) Precíziós növénytermesztés NKFP 4/037/2001: 12. alprogram (témavezető: Prof. Harnos Zsolt MHAS.) Növénytermesztési folyamatok modellezése OTKA T (témavezető: Prof. Harnos Zsolt MHAS.) KLIMAKTK - klímaváltozás hatásai NKFH Jedlik Ányos project ADAM - Adaptation and Mitigation for Climate Changes - Eu 6. keretprogram MTA TKI Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz Kutatócsoport pályázata MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázata Külföldi tanulmányutak, expedíciók, jelentősebb konferenciák: faunisztikai gyűjtőút (Görögország /Lamia/) ELTE botanikai tanulmányút (Szlovénia: Júliai-Alpok) faunisztikai gyűjtőút (Franciaország /Elzász/, Svájc /Bázel-kn./, Németország /Feketeerdő/) MTA-MTV trópusi talajzoológiai expedíció 1. (Kelet-Afrika: Seychelles, Mauritius, Reunion) MTA-MTV trópusi talajzoológiai expedíció 2. (Nyugat-Afrika: Gabon, Sao Tome) MTA-MTV trópusi talajzoológiai expedíció 3. (Dél-Amerika: Bolivia, Chile) EFITA Konferencia (Franciaország: Montpellier) Agridema training course on climate and crop models (Dept. Für Wasser- Atmosphare, Univ. für Bodenkultur, Wien) (Ausztria: Bécs) TICCIA Konferencia, és talajzoológiai gyűjtőút (Ausztrália: QLD, Cairns; Sydney ) Forest Ecosystem Genomics and Adaptation (Spanyolország: Madrid) IBC Konferencia, és talajzoológiai gyűjtőút (Brazília: Santa Catarina (Florianopolis): Serra do Tabuleiro NP) talajzoológiai gyűjtőút (Svédország: Örebro, Skövde) Oldal: 4 / 6

5 2012. ICCCH 2012 konferencia és talajzoológiai gyűjtőút (Szingapur: Bukit Timah NP és Ubin) KAZNAU University vendégoktatói meghívás és talajzoológiai gyűjtőút (Kazahsztán: Almaty) Tagságok Magyar Madártani Egyesület Magyar Rovartani Társaság MBT Állattani Szakosztálya MBT Ökológiai Szakosztálya MBT Környezet és Természetvédelmi Szakosztálya Magyar Természettudományi Múzeum Baráti Köre Magyar Agrárinformatikai Szövetség MTA Köztestülete (Mezőg. Biometria-Biomatematika Biz.) Nemzetközi Biometriai Társaság (IBS) Magyar Növényorvosi és Növényvédő Mérnöki Kamara Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete Klinikai Biostatisztikai Társaság Magyar Természettudományi Társulat Tudományos és szakmai tisztségek: titkár (Nemzetközi Biometriai Társaság, Magyar Régiója (IBS HR)) szerkesztőbizottsági tag (SZIE évkönyv) főszerkesztő (Applied Ecology and Environmental Research) alapító belső tag, témacsoport-vezető, majd 2009-ben programvezető (BCE, Multidiszciplináris Agrártudományok Doktori Iskola, Statisztika-Biomatematika Témacsoport, majd Tájépítészet és Környezetmodellezés Doktori Iskola, Földhasználat és Környezetmodellezés Doktori Program) titkár, VAHAVA II (KLIMAKKT konzorcium) programbizottsága szakmai zsűri tagja, Európai Latsis Díj (biodiverzitás) -European Science Foundation appointed reviewer -ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TOXICOLOGY (ERJEST) Oldal: 5 / 6

6 Egyetemi tisztségek: BCE, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola Tanácsának tagja BCE Élettudományi (szakterületi) Doktori Tanács tagja BCE Kertészettudományi Kar, Kari Tanács póttagja Egyházi Szolgálat Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában: ároni pap (priest) [2007. február-október egyházközségi vasárnapi iskola elnöke] melkisédeki pap (elder) főpap (high priest) [ cövek főtanácstag (Budapest Magyarország Cövek) ] [2009. EOSz felsőfokú hitoktatás tanára, egyháztörténet (CES institute teacher)] templomi munkás (temple worker: Freiberg, Germany Temple) püspök (bishop) Oldal: 6 / 6