A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 243/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA ,- Ft, azaz százezer forint bírsággal sújtja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 243/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA. 100.000,- Ft, azaz százezer forint bírsággal sújtja."

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 243/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Lánchíd Rádió Kft.- vel (1089 Budapest, Üllői út 102.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Lánchíd Rádió adóján (Budapest 100,3 MHz) és annak vételkörzet-bővítésein (Székesfehérvár 106,6 MHz+Balatonfüred 96,2 MHz+Zalaegerszeg 88,3 MHz+Keszthely 93,4 MHz+Győr 88,1 MHz+ 107,0 MHz) a november közötti időszakban eltért a vállalt műsorszerkezettől, továbbá megsértette a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelményeket, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz százezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Lánchíd Rádió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás november között sugárzott műsorát, amelynek során a szöveg, az ismétlések, a közszolgálati célt szolgáló műsorszámok, továbbá a hírműsorszámok napi aránya, a nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámok napi és heti aránya, illetve a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom napi aránya kapcsán vállalt műsorszerkezettől történő eltérés következtében az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése, a közösségi médiaszolgáltatókkal szembeni törvényi követelmények be nem tartása következtében pedig az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezés megsértése merült fel.

2 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjaiban foglalt hatáskörében január 14. napján hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint a 44/2014. (I. 14.) számú, MN/ /2013. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdésében rögzített iratbetekintés lehetőségéről. A visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató a Végzést január 23-án vette át, s nyilatkozata február 20-án érkezett meg a Médiatanácshoz. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában a szöveg napi arányának november 6-án történt alulteljesítése kapcsán előadta, hogy új műsorszerkezetet kíván kialakítani, amely vélhetően javítani fog a zene-szöveg napi arányán. Elismerte egyúttal a magyar zene körében irányadó törvényi kötelezettség teljesítésének elmulasztását, amelynek orvoslásaként egyrészt csökkentette az idegen nyelvű zenét, továbbá bővíteni tervezi zenei kínálatát a 80-as, 90-es évek minőségi magyar dalaival. A Médiaszolgáltató megjegyezte, hogy az oldies stílus meglehetősen behatárolta eddig a lehetőségeit, valamint kifejtette, hogy a kidolgozás alatt álló új műsorstruktúrával úgy tervezi javítani a zene-szöveg arányát, hogy főleg a külföldi számokat tartalmazó műsorok számát csökkenteni kívánja. Álláspontja szerint az Mttv. alapján percekben nem mérhető a zenei műsorok gerincét képező beszélgetés a művésszel vagy a zenekarral, de határozott véleménye, hogy a magyar zene ügyét komplettebben szolgálja egy 50 perces zenei beszélgetős portré, mint 50 perc nettó magyar zene. Az ismétlések maximum jellegű aránya kapcsán irányadó vállalás alulteljesítése körében megjegyezte, hogy e vállalás tarthatatlan, kizárólag hétvégén teljesíthető. E vállalások körében a tavalyi évben kérelmezett szerződésmódosítást, amelyhez a Médiatanács nem járult hozzá. A hírműsorszámok aránya körében megállapított alulteljesítéseket illetően a Médiaszolgáltató ismételten az említett szerződésmódosítási kérelemre utalt, amelyben mérsékelni kívánta nem teljesíthető vállalását, ugyanakkor a Médiatanács ehhez szintén nem járult hozzá. A nemzetiségi műsorok körében irányadó vállalás alulteljesítésével kapcsolatos hatósági megállapítást illetően a Médiaszolgáltató nem tartotta egyértelműnek, hogy mi tekinthető e kategóriába tartozónak. A helyi közélettel foglalkozó műsorszámok arányának alulteljesítésével kapcsolatban a Médiaszolgáltató utalt arra, hogy 2014 márciusától 13 adón fog szólni a műsora, amelynek következtében a jelenlegi időtartam teljesíthetetlenné válik, mivel a vételkörzetenkénti 2 óra több 24 óránál. Erre figyelemmel a Médiaszolgáltató szerződésmódosítást tart szükségesnek. A Médiaszolgáltató álláspontja szerint az éjszakai órák nélküli műsoridő vonatkozásában megállapított alulteljesítések kiküszöbölhetők némi átstrukturálással, ehhez azonban szükséges annak tisztázása, hogy a Hatóság mit tekint közszolgálati műsorszámnak. Nyilatkozata végén kifejtette, hogy mindenben meg kíván felelni az Mttv. és a Médiatanács elvárásainak, azonban a jelenleg érvényben lévő hatósági szerződései irreális követelményeket tartalmaznak, ezért továbbra is szükségesnek tartja a Hatósággal történő egyeztetést. A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: A Budapest 100,3 MHz körzeti vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatási jogosultságot érintően a Médiatanács 359/2011. (III. 17.) számú döntése alapján, március 21-én jött létre hatósági szerződés (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) rádiós médiaszolgáltatás folytatására. A Hatósági Szerződés a vételkörzet-bővítésekre (Székesfehérvár 106,6 MHz+Balatonfüred 96,2 MHz+Zalaegerszeg 88,3 2

3 MHz+Keszthely 93,4 MHz+Győr 88,1 MHz+ 107,0 MHz) tekintettel több alkalommal módosításra került. A Médiaszolgáltató által vállalt, a Hatósági Szerződés pontjaiban foglalt műsorszerkezeti adatok az alábbiak: 6.5. Az egyes műsorszám-típusok minimális aránya/időtartama a teljes műsoridőben: A közszolgálati médiaszolgáltatás Mttv ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámok minimális aránya A budapesti helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke A székesfehérvári helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke A balatonfüredi helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke A zalaegerszegi és keszthelyi helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke A győri és tatabányai helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke havi heti napi 75% 70% 76% 15% 216 perc 8,33% 120 perc 8,33% 120 perc 8,33% 120 perc 8,33% 120 perc 6.6. A műsorterv egyes egységeinek százalékos aránya: havi napi Szöveg aránya min. 75% min. 70% Ismétlések aránya max 16% hétvégén max. 46% hétköznap: max. 5% 6.7. Az egyes műsorszám-típusok aránya az éjszakai órák ( ) nélküli műsoridő minimális százalékaként: A közszolgálati médiaszolgáltatás Mttv ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámok minimális aránya A budapesti helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke A székesfehérvári helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke A balatonfüredi helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke A zalaegerszegi és keszthelyi helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke A győri és tatabányai helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke havi heti napi 86% 70% 87% 20% 216 perc 11,11% 120 perc 11,11% 120 perc 11,11% 120 perc 11,11% 120 perc 6.8. Az egyes közszolgálati műsorszám kategóriák aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Hírműsorszámok 17% 17% 20% A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő 5% 5% 5% 6.9. A Médiaszolgáltató hírműsorszámok időtartama tekintetében vállalt kötelezettsége: A Médiaszolgáltató az éjszakai órák ( ) nélküli műsoridőben minden órában legalább 3 perc hosszúságú egybefüggő hírműsorszámot szolgáltat, amely mellett további 21 perc hírműsorszámot szolgáltat oly módon, hogy egy hírműsorszám időtartama legalább 3 perc egybefüggően, az alábbiak szerint: 5:00 és 6:00 óra között: 3 perc, 6:00 és 7:00 óra között: 15 perc, szombaton 15 perc, vasárnap 3 perc, 3

4 7:00 és 8:00 óra között: 15 perc, szombaton 15 perc, vasárnap 3 perc, 8:00 és 9:00 óra között: 15 perc, szombaton 15 perc, vasárnap 3 perc, 9:00 és 10:00 óra között: 6 perc, szombaton és vasárnap 3 perc, 10:00 és 11:00 óra között: 6 perc, szombaton és vasárnap 3 perc, 11:00 és 12:00 óra között: 6 perc, szombaton és vasárnap 3 perc, 12:00 és 13:00 óra között: 15 perc, 13:00 és 14:00 óra között: 3 perc, 14:00 és 15:00 óra között: 3 perc, 15:00 és 16:00 óra között: 3 perc, 16:00 és 17:00 óra között: 3 perc, 17:00 és 18:00 óra között: 3 perc, 18:00 és 19:00 óra között: 15 perc, szombaton és vasárnap 3 perc, 19:00 és 20:00 óra között: 3 perc, 20:00 és 21:00 óra között: 3 perc, 21:00 és 22:00 óra között: 3 perc, 22:00 és 23:00 óra között: 3 perc. A hatósági ellenőrzés eredménye az alábbiakban foglalható össze. időtartam/arány (óra/perc/%) A teljesítések alakulása a napi teljes (00:00-24:00) műsoridőben: XI. 6. (sze) XI. 7. (csüt) XI. 8. (pén) XI. 9. (szo) XI. 10. (vas) 1. XI. 11. (hét) XI. 12. (kedd) összesen nap vállalás műsoridő (óra) óra - 2. szöveg időtartama (perc) szöveg (%) 66 69, , min. 70% - zene időtartama (perc) beazonosítatlan zene időtartama (perc) magyar zene időtartama (perc) magyar zene (%) 39,5 - ismétlés időtartama (perc) 4. hét 50% [Mttv. 66. (4) h)] ismétlés aránya (%) közszolgálati műsorszámok időtartama (perc) közszolgálati műsorszámok aránya (%) 5. hétvége: max. 46% hétköznap: max. 5% ,6 76% 70% - hírműsorszámok időtartama (perc)

5 hírműsorszámok aránya (%) nemzetiségi műsorok időtartama (perc) nemzetiségi műsorok aránya (%) BUDAPEST 12,8% 185 2,5% SZÉKESFEHÉRVÁR 36 BALATONFÜRED ZALAEGERSZEG, KESZTHELY GYŐR, TATABÁNYA , ,5-20% 17% , % 5% A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke 2,2% 32 3,7% 54 1,9% 27 19,9% % 187 4,5% 66 9,7% 140 4,5% 66 21,5% ,2% % % 245 8,8% % % 240 9,7% 140 9,7% % 149 8,4% ,1% 161 4% 62 4% 62 4% 62 32% 394 2,7% 39 2,7% 39 2,7% 39 2,7% 39 27% ,4% % ,5% % % 216 perc 8,33% 120 perc 8,33% 120 perc 8,33% 120 perc 8,33% 120 perc A teljesítések alakulása az éjszakai órák nélkül számított (23:00-05:00 óra) műsoridőben időtartam (óra/perc/%) XI. 6. (sze) XI. 7. (csüt) XI. 8. (pén) XI. 9. (szo) XI. 10. (vas) XI. 11. (hét) XI. 12. (kedd) összesen nap vállalás hét 1. műsoridő (óra) közszolgálati műsorszámok időtartama (perc) közszolgálati műsorszámok aránya (%) , ,65 87% 70% hírműsorszámok gyakorisága BUDAPEST SZÉKESFEHÉRVÁR BALATONFÜRED ZALAEGERSZEG, KESZTHELY GYŐR, TATABÁNYA 23 db 24 db 23 db 21 db 19 db 24 db 23 db - 3. minden órában 3 perc A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke 16,8% 182 3% 32 2,7% 29 4,6% 50 2,2% 24 20% ,6% 136 5,7% 62 12,6% 136 5,7% 62 32,5% ,7% ,5% ,% ,3% ,2% ,5% 189 7,3% 79 7,3% 79 9% 98 6,2% 68 10% 108 5,3% 58 5,3% 58 5,3% 58 26,6% 288 3,2% 35 3,2% 35 3,2% 35 3,2% 35 21% ,8% ,4% ,2% ,4% % 216 perc 11,11% 120 perc 11,11% 120 perc 11,11% 120 perc 11,11% 120 perc A fentiek alapján a Médiatanács az alábbiakat állapította meg. I. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy 1. a vizsgált adáshét egy napján (2013. november 6-án) nem teljesítette a szöveg napi aránya kapcsán irányadó vállalását (minimum 70%), ugyanis a szöveg aránya e napon 66% volt; 2. a vizsgált adáshét öt napján jelentős mértékben túllépte az ismétlések körében irányadó vállalását (hétköznaponként maximum 5%), ugyanis az ismételt műsorszámok aránya november 6-án 26%, 7-én és 8-án 25-25%, 11-én 30%, 12-én pedig 25% volt; 5

6 3. a közszolgálati műsorszámok éjszakai órák nélküli napi műsoridőhöz viszonyított aránya kapcsán irányadó vállalását (87%) a vizsgált adáshét öt napján nem teljesítette, ugyanis a szóban forgó arány november 6-án 82%, 7-én 84%, 8-án 79,5%, 11-én 85% és 12-én 79% volt; 4. a vizsgált adáshét egyetlen napján sem teljesítette a hírműsorszámok napi aránya körében vállalt 20%-os arányt, mivel a hírműsorszámok aránya november 6-án és 7-én 15-15%, 8-án 15,5%, 9-én 14%, 10-én 9%, 11-én 15%, 12-én pedig 15,5% volt; 5. a nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámok időtartama kapcsán tett vállalását (napi és heti 5%) a vizsgált adáshét négy napján és heti szinten is alulteljesítette (2013. november 6-án és 9-én nem került sor ilyen jellegű műsorszámok közzétételére, 8-án 3%, 11-én 0,5%, a heti arány pedig 4% volt); 6. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke kapcsán, vételkörzetek szerinti bontásban irányadó vállalásokat a vizsgált adáshét több napján nem teljesítette, az alábbiak szerint: vételkörzet november 6. november 7. november 8. november 9. november 10. november 11. november 12. napi vállalás BUDAPEST 12,8% ,9% ,5% % 346 8,4% % % % 216 perc SZÉKESFEHÉRVÁR 2,5% 36 13% ,2% % ,1% 161 2,7% 39 15,4% 222 8,33% 120 perc BALATONFÜRED 2,2% 32 4,5% 66 20% 172 9,7% 140 4% 62 2,7% 39 15% 217 8,33% 120 perc ZALAEGERSZEG, KESZTHELY 3,7% 54 9,7% % 245 9,7% 140 4% 62 2,7% 39 15,5% 226 8,33% 120 perc GYŐR, TATABÁNYA 1,9% 27 4,5% 66 8,8% % 149 4% 62 2,7% 39 15% 217 8,33% 120 perc BUDAPEST SZÉKESFEHÉRVÁR BALATONFÜRED ZALAEGERSZEG, KESZTHELY GYŐR, TATABÁNYA 16,8% 182 3% 32 2,7% 29 4,6% 50 2,2% 24 A teljesítések alakulása az éjszakai órák nélkül számított időszakban: 20% ,6% 136 5,7% 62 12,6% 136 5,7% 62 32,5% ,7% ,5% % ,3% ,2% ,5% 189 7,3% 79 7,3% 79 9% 98 6,2% 68 10% 108 5,3% 58 5,3% 58 5,3% 58 26,6% 288 3,2% 35 3,2% 35 3,2% 35 3,2% 35 21% ,8% ,4% ,2% ,4% % 216 perc 11,11% 120 perc 11,11% 120 perc 11,11% 120 perc 11,11% 120 perc Az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. II. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezést is, ugyanis a vizsgált adáshéten szolgáltatott magyar zene műsorideje nem érte el a zenei műsorszámok bemutatására fordított heti műsoridő felét, mindössze 39,5%-ot. Az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontja értelmében: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: 6

7 h) rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja. A Médiatanács a médiaszolgáltatói nyilatkozattal kapcsolatban figyelemmel a hatósági ellenőrzés megállapításainak elismerésére is megállapította, hogy az abban foglalt érvek irrelevánsak a jogsértések megállapítása szempontjából, a médiaszolgáltató felelőssége az Mttv. 3. -a értelmében objektív, a médiaszolgáltatóknak biztosítaniuk kell a médiaigazgatásra vonatkozó jogszabályok és a hatósági szerződéseikben foglaltak teljesítését. A Médiatanács a műsorszámok közszolgálati kategóriába sorolása során az Mttv ában meghatározott kategóriákat veszi alapul. A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeit szolgáló körbe aszerint sorolja be a műsorszámokat, hogy a műsorszám témája kapcsolatba hozhatóe a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek életével, kultúrájával, nyelvével, stb., továbbá, hogy a műsorszám témája valamely ismérv szerint homogénnek tekinthető olyan csoport igényeit szolgálja-e, amely a társadalom e körbe nem tartozó tagjaihoz képest számbelileg kisebbségben van. A Médiaszolgáltató a vállalásainak teljesíthetetlensége kapcsán többször utalt Hatósági Szerződése módosításának szükségességére. E szándék a Médiatanács megállapítása szerint a jelen eljárás tárgyát képező jogsértések szempontjából nem releváns, azokat nem teszi meg nem történtté, figyelemmel az Mttv. fent említett, 3. -ában foglalt objektív felelősségre. A jogsértéseket alátámasztó részletes adatokat a jelen határozat melléklete tartalmazza, amely melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és a közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása a jogsértés időpontjában hatályos Magyarország Alaptörvénye IX. cikk (2) bekezdéséből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és a demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: 167. (1) A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: 167. (2) Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. 7

8 Az Mttv (1) bekezdés értelmében: 186. (1) Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint: 187. (4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács az Mttv január 1. napján történt hatályba lépése óta az alábbiak szerinti esetekben állapította meg az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben. médiatanácsi határozat száma médiaszolgáltatás jogsértés jogsértés ideje szankció (fajtája, mértéke) 171/2012. (I. 25.) Lánchíd Rádió Budapest Mttv. 63. (12) IX ,- Ft bírság 1218/2012. (VII. 5.) Lánchíd Rádió Győr Mttv. 63. (12) és II ,- Ft bírság (4) h) 345/2013. (II. 27.) Lánchíd Rádió 88,1 Mttv. 63. (12) IX ,- Ft bírság (Győr) és vételkörzetbővítései (Budapest, Székesfehérvár, Balatonfüred, Zalaegerszeg, Keszthely) 1761/2013. (XII. 11.) Lánchíd Rádió Pécs Mttv. 63. (12) és 66. (4) h) IX ,- Ft bírság Az Mttv (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdésének b) pontja szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben A Médiatanács a hírműsorszámok napi arányának alulteljesítése kapcsán a 187. (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán túl azok folyamatosságát is figyelembe vette, tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató a vállalt értékeket a vizsgált adáshét valamennyi napján, folyamatosan alulteljesítette. Az Mttv. fentebb idézett 187. (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében meghatározott ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. A Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv (4) bekezdése szerinti ismételtség nem áll fenn, tekintettel arra, hogy ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben 365 napon belül egy esetben valósította meg a jogerős, 1761/2013. (XII. 11.) számú médiatanácsi határozatban megállapított módon az Mttv. 63. (12) bekezdésében és a 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglaltak megsértését, 8

9 azonban figyelemmel arra, hogy a Médiaszolgáltató az Mttv.-ben előírt, illetve a Hatósági Szerződésben meghatározott vállalásaitól eltért, jelentősen alulteljesítette a magyar zene heti arányára vonatkozó törvényi kötelezettségét, a jelen jogsértések nem tekinthetők csekély súlyúnak. Bár a jogsértések ismételtségének fogalmi elemei nem teljesülnek, a Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel a fent kifejtett jogsértéseket együttesen nem tekinthette csekély súlyúnak, illetve jelen határozatában már ötödik alkalommal kerül sor az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglaltak, s harmadik alkalommal az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglaltak megsértésének megállapítására, továbbá e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a jogsértőt visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra, hogy egy esetleges következő alkalommal elkövetett jogsértés esetén alkalmazandó bírságszankció megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A fentiek okán a jogsértések súlyára, valamint az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése miatt a 187. (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (50 millió Ft) 0,2%-ának megfelelő összegű, azaz ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, március 18. a Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök Dr. Koltay András hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 9

10 Melléklet a Médiatanács 243/2014. (III. 18.) számú határozatához Lánchíd Rádió Budapest november 6. 00:00:00-24:00:00 műsorszám címe kezdete vége nettó idő szöveg zene magyar zene külföldi zene Hírek 00:00:00 00:04:55 00:04:55 00:04:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k ismeretlen zene közszolgálati kategória k ism. megjegyzés időjárás 00:04:55 00:05:33 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Ákos - A fénybe nézz 00:05:33 00:09:58 00:04:25 00:00:00 00:04:25 00:04:25 00:00:00 00:00:00 zene Keresztes Ildikó - A démon, aki bennem van 00:09:58 00:13:56 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00:00 zene Bikini - A szabadság rabszolgái 00:13:56 00:17:51 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00:00 zene Magna Cum Laude :17:51 00:22:33 00:04:42 00:00:00 00:04:42 00:04:42 00:00:00 00:00:00 zene Lenny Kravitz - Again 00:22:33 00:26:13 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:00:00 zene Neoton - Ádám, álmodj csak tovább 00:26:13 00:30:15 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00:00 zene Illés - Kugli 00:30:15 00:31:52 00:01:37 00:00:00 00:01:37 00:01:37 00:00:00 00:00:00 zene No - Lenn a folyónál 00:31:52 00:36:00 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:04:08 00:00:00 00:00:00 zene Gary Moore - After the War 00:36:00 00:39:59 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 zene külföldi zene 00:39:59 00:43:04 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 zene Sara Evans - A Real Fine Place To Start 00:43:04 00:47:00 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 zene V'Moto-Rock - A fény felé 00:47:00 00:50:52 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00:00 zene Delhusa Gjon - Ne félj (Adagio) 00:50:52 00:54:04 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 zene LGT - A Kicsi, a Nagy, az Artúr és az Indián 00:54:04 00:58:40 00:04:36 00:00:00 00:04:36 00:04:36 00:00:00 00:00:00 zene műsorajánló 00:58:40 00:59:57 00:01:17 00:01:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. Hírek 00:59:57 01:05:03 00:05:06 00:05:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 01:05:03 01:05:40 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Lokátor - könnyűzenei műsor (beszélgetés Zoránnal új lemeze megjelenése kapcsán; zene Anna and The Barbies, Eros 01:05:40 01:58:51 00:53:11 00:30:18 00:22:53 00:19:12 00:03:41 00:00:00 szinvonalas szórakoztatás k ism. Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, 10

11 Ramazzotti/Nicole Scherzinger, Zorán és barátai) külföldi zene - Santana 01:58:51 01:59:58 00:01:07 00:00:00 00:01:07 00:00:00 00:01:07 00:00:00 zene Hírek 01:59:58 02:04:56 00:04:58 00:04:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 02:04:56 02:05:34 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Lokátor - könnyűzenei műsor (Zorán Egypár barát c. lemezének bemutatása) 02:05:34 02:53:52 00:48:18 00:01:53 00:46:25 00:40:57 00:05:28 00:00:00 szinvonalas szórakoztatás k ism. műsorajánló 02:53:52 02:57:33 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. azonosítatlan zene 02:57:33 02:59:58 00:02:25 00:00:00 00:02:25 00:00:00 00:00:00 00:02:25 zene Hírek 02:59:58 03:05:04 00:05:06 00:05:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 03:05:04 03:05:42 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Dr. Boros rendel (zenei kívánságműsor: Gemini, Dogs, Metró, Balázs Fecó és Keresztes Ildikó, Révész Sándor, Charlie, Metró, The Who, The Byrds, Swinging Blue Jeans, Jean-Francois Morris, Koncz Zsuzsa) 03:05:42 03:55:59 00:50:17 00:08:27 00:41:50 00:29:55 00:11:55 00:00:00 nem ksz. Kívánságműsor ism. műsorajánló 03:55:59 03:58:16 00:02:17 00:02:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. azonosítatlan zene 03:58:16 03:59:58 00:01:42 00:00:00 00:01:42 00:00:00 00:00:00 00:01:42 zene Hírek 03:59:58 04:04:56 00:04:58 00:04:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, időjárás 04:04:56 04:05:34 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, Lecsó (hallgatók oszthatják meg gondolataikat a közéletről és aktuális politikai kérdésekről; zene: Status Quo - Down, Down) 04:05:34 04:55:51 00:50:17 00:47:05 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 ált. közéleti k ism. műsorajánló 04:55:51 04:56:49 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. LGT - Álomarcú lány 04:56:49 04:59:58 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 zene Hírek 04:59:58 05:05:04 00:05:06 00:05:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 05:05:04 05:05:42 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Bfüred, Budapest, Győr, 11