A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 243/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA ,- Ft, azaz százezer forint bírsággal sújtja.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 243/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA. 100.000,- Ft, azaz százezer forint bírsággal sújtja."

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 243/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Lánchíd Rádió Kft.- vel (1089 Budapest, Üllői út 102.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Lánchíd Rádió adóján (Budapest 100,3 MHz) és annak vételkörzet-bővítésein (Székesfehérvár 106,6 MHz+Balatonfüred 96,2 MHz+Zalaegerszeg 88,3 MHz+Keszthely 93,4 MHz+Győr 88,1 MHz+ 107,0 MHz) a november közötti időszakban eltért a vállalt műsorszerkezettől, továbbá megsértette a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelményeket, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz százezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Lánchíd Rádió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás november között sugárzott műsorát, amelynek során a szöveg, az ismétlések, a közszolgálati célt szolgáló műsorszámok, továbbá a hírműsorszámok napi aránya, a nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámok napi és heti aránya, illetve a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom napi aránya kapcsán vállalt műsorszerkezettől történő eltérés következtében az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése, a közösségi médiaszolgáltatókkal szembeni törvényi követelmények be nem tartása következtében pedig az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezés megsértése merült fel.

2 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjaiban foglalt hatáskörében január 14. napján hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint a 44/2014. (I. 14.) számú, MN/ /2013. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdésében rögzített iratbetekintés lehetőségéről. A visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató a Végzést január 23-án vette át, s nyilatkozata február 20-án érkezett meg a Médiatanácshoz. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában a szöveg napi arányának november 6-án történt alulteljesítése kapcsán előadta, hogy új műsorszerkezetet kíván kialakítani, amely vélhetően javítani fog a zene-szöveg napi arányán. Elismerte egyúttal a magyar zene körében irányadó törvényi kötelezettség teljesítésének elmulasztását, amelynek orvoslásaként egyrészt csökkentette az idegen nyelvű zenét, továbbá bővíteni tervezi zenei kínálatát a 80-as, 90-es évek minőségi magyar dalaival. A Médiaszolgáltató megjegyezte, hogy az oldies stílus meglehetősen behatárolta eddig a lehetőségeit, valamint kifejtette, hogy a kidolgozás alatt álló új műsorstruktúrával úgy tervezi javítani a zene-szöveg arányát, hogy főleg a külföldi számokat tartalmazó műsorok számát csökkenteni kívánja. Álláspontja szerint az Mttv. alapján percekben nem mérhető a zenei műsorok gerincét képező beszélgetés a művésszel vagy a zenekarral, de határozott véleménye, hogy a magyar zene ügyét komplettebben szolgálja egy 50 perces zenei beszélgetős portré, mint 50 perc nettó magyar zene. Az ismétlések maximum jellegű aránya kapcsán irányadó vállalás alulteljesítése körében megjegyezte, hogy e vállalás tarthatatlan, kizárólag hétvégén teljesíthető. E vállalások körében a tavalyi évben kérelmezett szerződésmódosítást, amelyhez a Médiatanács nem járult hozzá. A hírműsorszámok aránya körében megállapított alulteljesítéseket illetően a Médiaszolgáltató ismételten az említett szerződésmódosítási kérelemre utalt, amelyben mérsékelni kívánta nem teljesíthető vállalását, ugyanakkor a Médiatanács ehhez szintén nem járult hozzá. A nemzetiségi műsorok körében irányadó vállalás alulteljesítésével kapcsolatos hatósági megállapítást illetően a Médiaszolgáltató nem tartotta egyértelműnek, hogy mi tekinthető e kategóriába tartozónak. A helyi közélettel foglalkozó műsorszámok arányának alulteljesítésével kapcsolatban a Médiaszolgáltató utalt arra, hogy 2014 márciusától 13 adón fog szólni a műsora, amelynek következtében a jelenlegi időtartam teljesíthetetlenné válik, mivel a vételkörzetenkénti 2 óra több 24 óránál. Erre figyelemmel a Médiaszolgáltató szerződésmódosítást tart szükségesnek. A Médiaszolgáltató álláspontja szerint az éjszakai órák nélküli műsoridő vonatkozásában megállapított alulteljesítések kiküszöbölhetők némi átstrukturálással, ehhez azonban szükséges annak tisztázása, hogy a Hatóság mit tekint közszolgálati műsorszámnak. Nyilatkozata végén kifejtette, hogy mindenben meg kíván felelni az Mttv. és a Médiatanács elvárásainak, azonban a jelenleg érvényben lévő hatósági szerződései irreális követelményeket tartalmaznak, ezért továbbra is szükségesnek tartja a Hatósággal történő egyeztetést. A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: A Budapest 100,3 MHz körzeti vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatási jogosultságot érintően a Médiatanács 359/2011. (III. 17.) számú döntése alapján, március 21-én jött létre hatósági szerződés (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) rádiós médiaszolgáltatás folytatására. A Hatósági Szerződés a vételkörzet-bővítésekre (Székesfehérvár 106,6 MHz+Balatonfüred 96,2 MHz+Zalaegerszeg 88,3 2

3 MHz+Keszthely 93,4 MHz+Győr 88,1 MHz+ 107,0 MHz) tekintettel több alkalommal módosításra került. A Médiaszolgáltató által vállalt, a Hatósági Szerződés pontjaiban foglalt műsorszerkezeti adatok az alábbiak: 6.5. Az egyes műsorszám-típusok minimális aránya/időtartama a teljes műsoridőben: A közszolgálati médiaszolgáltatás Mttv ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámok minimális aránya A budapesti helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke A székesfehérvári helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke A balatonfüredi helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke A zalaegerszegi és keszthelyi helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke A győri és tatabányai helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke havi heti napi 75% 70% 76% 15% 216 perc 8,33% 120 perc 8,33% 120 perc 8,33% 120 perc 8,33% 120 perc 6.6. A műsorterv egyes egységeinek százalékos aránya: havi napi Szöveg aránya min. 75% min. 70% Ismétlések aránya max 16% hétvégén max. 46% hétköznap: max. 5% 6.7. Az egyes műsorszám-típusok aránya az éjszakai órák ( ) nélküli műsoridő minimális százalékaként: A közszolgálati médiaszolgáltatás Mttv ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámok minimális aránya A budapesti helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke A székesfehérvári helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke A balatonfüredi helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke A zalaegerszegi és keszthelyi helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke A győri és tatabányai helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke havi heti napi 86% 70% 87% 20% 216 perc 11,11% 120 perc 11,11% 120 perc 11,11% 120 perc 11,11% 120 perc 6.8. Az egyes közszolgálati műsorszám kategóriák aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Hírműsorszámok 17% 17% 20% A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő 5% 5% 5% 6.9. A Médiaszolgáltató hírműsorszámok időtartama tekintetében vállalt kötelezettsége: A Médiaszolgáltató az éjszakai órák ( ) nélküli műsoridőben minden órában legalább 3 perc hosszúságú egybefüggő hírműsorszámot szolgáltat, amely mellett további 21 perc hírműsorszámot szolgáltat oly módon, hogy egy hírműsorszám időtartama legalább 3 perc egybefüggően, az alábbiak szerint: 5:00 és 6:00 óra között: 3 perc, 6:00 és 7:00 óra között: 15 perc, szombaton 15 perc, vasárnap 3 perc, 3

4 7:00 és 8:00 óra között: 15 perc, szombaton 15 perc, vasárnap 3 perc, 8:00 és 9:00 óra között: 15 perc, szombaton 15 perc, vasárnap 3 perc, 9:00 és 10:00 óra között: 6 perc, szombaton és vasárnap 3 perc, 10:00 és 11:00 óra között: 6 perc, szombaton és vasárnap 3 perc, 11:00 és 12:00 óra között: 6 perc, szombaton és vasárnap 3 perc, 12:00 és 13:00 óra között: 15 perc, 13:00 és 14:00 óra között: 3 perc, 14:00 és 15:00 óra között: 3 perc, 15:00 és 16:00 óra között: 3 perc, 16:00 és 17:00 óra között: 3 perc, 17:00 és 18:00 óra között: 3 perc, 18:00 és 19:00 óra között: 15 perc, szombaton és vasárnap 3 perc, 19:00 és 20:00 óra között: 3 perc, 20:00 és 21:00 óra között: 3 perc, 21:00 és 22:00 óra között: 3 perc, 22:00 és 23:00 óra között: 3 perc. A hatósági ellenőrzés eredménye az alábbiakban foglalható össze. időtartam/arány (óra/perc/%) A teljesítések alakulása a napi teljes (00:00-24:00) műsoridőben: XI. 6. (sze) XI. 7. (csüt) XI. 8. (pén) XI. 9. (szo) XI. 10. (vas) 1. XI. 11. (hét) XI. 12. (kedd) összesen nap vállalás műsoridő (óra) óra - 2. szöveg időtartama (perc) szöveg (%) 66 69, , min. 70% - zene időtartama (perc) beazonosítatlan zene időtartama (perc) magyar zene időtartama (perc) magyar zene (%) 39,5 - ismétlés időtartama (perc) 4. hét 50% [Mttv. 66. (4) h)] ismétlés aránya (%) közszolgálati műsorszámok időtartama (perc) közszolgálati műsorszámok aránya (%) 5. hétvége: max. 46% hétköznap: max. 5% ,6 76% 70% - hírműsorszámok időtartama (perc)

5 hírműsorszámok aránya (%) nemzetiségi műsorok időtartama (perc) nemzetiségi műsorok aránya (%) BUDAPEST 12,8% 185 2,5% SZÉKESFEHÉRVÁR 36 BALATONFÜRED ZALAEGERSZEG, KESZTHELY GYŐR, TATABÁNYA , ,5-20% 17% , % 5% A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke 2,2% 32 3,7% 54 1,9% 27 19,9% % 187 4,5% 66 9,7% 140 4,5% 66 21,5% ,2% % % 245 8,8% % % 240 9,7% 140 9,7% % 149 8,4% ,1% 161 4% 62 4% 62 4% 62 32% 394 2,7% 39 2,7% 39 2,7% 39 2,7% 39 27% ,4% % ,5% % % 216 perc 8,33% 120 perc 8,33% 120 perc 8,33% 120 perc 8,33% 120 perc A teljesítések alakulása az éjszakai órák nélkül számított (23:00-05:00 óra) műsoridőben időtartam (óra/perc/%) XI. 6. (sze) XI. 7. (csüt) XI. 8. (pén) XI. 9. (szo) XI. 10. (vas) XI. 11. (hét) XI. 12. (kedd) összesen nap vállalás hét 1. műsoridő (óra) közszolgálati műsorszámok időtartama (perc) közszolgálati műsorszámok aránya (%) , ,65 87% 70% hírműsorszámok gyakorisága BUDAPEST SZÉKESFEHÉRVÁR BALATONFÜRED ZALAEGERSZEG, KESZTHELY GYŐR, TATABÁNYA 23 db 24 db 23 db 21 db 19 db 24 db 23 db - 3. minden órában 3 perc A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke 16,8% 182 3% 32 2,7% 29 4,6% 50 2,2% 24 20% ,6% 136 5,7% 62 12,6% 136 5,7% 62 32,5% ,7% ,5% ,% ,3% ,2% ,5% 189 7,3% 79 7,3% 79 9% 98 6,2% 68 10% 108 5,3% 58 5,3% 58 5,3% 58 26,6% 288 3,2% 35 3,2% 35 3,2% 35 3,2% 35 21% ,8% ,4% ,2% ,4% % 216 perc 11,11% 120 perc 11,11% 120 perc 11,11% 120 perc 11,11% 120 perc A fentiek alapján a Médiatanács az alábbiakat állapította meg. I. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy 1. a vizsgált adáshét egy napján (2013. november 6-án) nem teljesítette a szöveg napi aránya kapcsán irányadó vállalását (minimum 70%), ugyanis a szöveg aránya e napon 66% volt; 2. a vizsgált adáshét öt napján jelentős mértékben túllépte az ismétlések körében irányadó vállalását (hétköznaponként maximum 5%), ugyanis az ismételt műsorszámok aránya november 6-án 26%, 7-én és 8-án 25-25%, 11-én 30%, 12-én pedig 25% volt; 5

6 3. a közszolgálati műsorszámok éjszakai órák nélküli napi műsoridőhöz viszonyított aránya kapcsán irányadó vállalását (87%) a vizsgált adáshét öt napján nem teljesítette, ugyanis a szóban forgó arány november 6-án 82%, 7-én 84%, 8-án 79,5%, 11-én 85% és 12-én 79% volt; 4. a vizsgált adáshét egyetlen napján sem teljesítette a hírműsorszámok napi aránya körében vállalt 20%-os arányt, mivel a hírműsorszámok aránya november 6-án és 7-én 15-15%, 8-án 15,5%, 9-én 14%, 10-én 9%, 11-én 15%, 12-én pedig 15,5% volt; 5. a nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámok időtartama kapcsán tett vállalását (napi és heti 5%) a vizsgált adáshét négy napján és heti szinten is alulteljesítette (2013. november 6-án és 9-én nem került sor ilyen jellegű műsorszámok közzétételére, 8-án 3%, 11-én 0,5%, a heti arány pedig 4% volt); 6. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok/műsortartalom minimális értéke kapcsán, vételkörzetek szerinti bontásban irányadó vállalásokat a vizsgált adáshét több napján nem teljesítette, az alábbiak szerint: vételkörzet november 6. november 7. november 8. november 9. november 10. november 11. november 12. napi vállalás BUDAPEST 12,8% ,9% ,5% % 346 8,4% % % % 216 perc SZÉKESFEHÉRVÁR 2,5% 36 13% ,2% % ,1% 161 2,7% 39 15,4% 222 8,33% 120 perc BALATONFÜRED 2,2% 32 4,5% 66 20% 172 9,7% 140 4% 62 2,7% 39 15% 217 8,33% 120 perc ZALAEGERSZEG, KESZTHELY 3,7% 54 9,7% % 245 9,7% 140 4% 62 2,7% 39 15,5% 226 8,33% 120 perc GYŐR, TATABÁNYA 1,9% 27 4,5% 66 8,8% % 149 4% 62 2,7% 39 15% 217 8,33% 120 perc BUDAPEST SZÉKESFEHÉRVÁR BALATONFÜRED ZALAEGERSZEG, KESZTHELY GYŐR, TATABÁNYA 16,8% 182 3% 32 2,7% 29 4,6% 50 2,2% 24 A teljesítések alakulása az éjszakai órák nélkül számított időszakban: 20% ,6% 136 5,7% 62 12,6% 136 5,7% 62 32,5% ,7% ,5% % ,3% ,2% ,5% 189 7,3% 79 7,3% 79 9% 98 6,2% 68 10% 108 5,3% 58 5,3% 58 5,3% 58 26,6% 288 3,2% 35 3,2% 35 3,2% 35 3,2% 35 21% ,8% ,4% ,2% ,4% % 216 perc 11,11% 120 perc 11,11% 120 perc 11,11% 120 perc 11,11% 120 perc Az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. II. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezést is, ugyanis a vizsgált adáshéten szolgáltatott magyar zene műsorideje nem érte el a zenei műsorszámok bemutatására fordított heti műsoridő felét, mindössze 39,5%-ot. Az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontja értelmében: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: 6

7 h) rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja. A Médiatanács a médiaszolgáltatói nyilatkozattal kapcsolatban figyelemmel a hatósági ellenőrzés megállapításainak elismerésére is megállapította, hogy az abban foglalt érvek irrelevánsak a jogsértések megállapítása szempontjából, a médiaszolgáltató felelőssége az Mttv. 3. -a értelmében objektív, a médiaszolgáltatóknak biztosítaniuk kell a médiaigazgatásra vonatkozó jogszabályok és a hatósági szerződéseikben foglaltak teljesítését. A Médiatanács a műsorszámok közszolgálati kategóriába sorolása során az Mttv ában meghatározott kategóriákat veszi alapul. A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeit szolgáló körbe aszerint sorolja be a műsorszámokat, hogy a műsorszám témája kapcsolatba hozhatóe a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek életével, kultúrájával, nyelvével, stb., továbbá, hogy a műsorszám témája valamely ismérv szerint homogénnek tekinthető olyan csoport igényeit szolgálja-e, amely a társadalom e körbe nem tartozó tagjaihoz képest számbelileg kisebbségben van. A Médiaszolgáltató a vállalásainak teljesíthetetlensége kapcsán többször utalt Hatósági Szerződése módosításának szükségességére. E szándék a Médiatanács megállapítása szerint a jelen eljárás tárgyát képező jogsértések szempontjából nem releváns, azokat nem teszi meg nem történtté, figyelemmel az Mttv. fent említett, 3. -ában foglalt objektív felelősségre. A jogsértéseket alátámasztó részletes adatokat a jelen határozat melléklete tartalmazza, amely melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és a közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása a jogsértés időpontjában hatályos Magyarország Alaptörvénye IX. cikk (2) bekezdéséből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és a demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: 167. (1) A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: 167. (2) Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. 7

8 Az Mttv (1) bekezdés értelmében: 186. (1) Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint: 187. (4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács az Mttv január 1. napján történt hatályba lépése óta az alábbiak szerinti esetekben állapította meg az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben. médiatanácsi határozat száma médiaszolgáltatás jogsértés jogsértés ideje szankció (fajtája, mértéke) 171/2012. (I. 25.) Lánchíd Rádió Budapest Mttv. 63. (12) IX ,- Ft bírság 1218/2012. (VII. 5.) Lánchíd Rádió Győr Mttv. 63. (12) és II ,- Ft bírság (4) h) 345/2013. (II. 27.) Lánchíd Rádió 88,1 Mttv. 63. (12) IX ,- Ft bírság (Győr) és vételkörzetbővítései (Budapest, Székesfehérvár, Balatonfüred, Zalaegerszeg, Keszthely) 1761/2013. (XII. 11.) Lánchíd Rádió Pécs Mttv. 63. (12) és 66. (4) h) IX ,- Ft bírság Az Mttv (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdésének b) pontja szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben A Médiatanács a hírműsorszámok napi arányának alulteljesítése kapcsán a 187. (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán túl azok folyamatosságát is figyelembe vette, tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató a vállalt értékeket a vizsgált adáshét valamennyi napján, folyamatosan alulteljesítette. Az Mttv. fentebb idézett 187. (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében meghatározott ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. A Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv (4) bekezdése szerinti ismételtség nem áll fenn, tekintettel arra, hogy ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben 365 napon belül egy esetben valósította meg a jogerős, 1761/2013. (XII. 11.) számú médiatanácsi határozatban megállapított módon az Mttv. 63. (12) bekezdésében és a 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglaltak megsértését, 8

9 azonban figyelemmel arra, hogy a Médiaszolgáltató az Mttv.-ben előírt, illetve a Hatósági Szerződésben meghatározott vállalásaitól eltért, jelentősen alulteljesítette a magyar zene heti arányára vonatkozó törvényi kötelezettségét, a jelen jogsértések nem tekinthetők csekély súlyúnak. Bár a jogsértések ismételtségének fogalmi elemei nem teljesülnek, a Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel a fent kifejtett jogsértéseket együttesen nem tekinthette csekély súlyúnak, illetve jelen határozatában már ötödik alkalommal kerül sor az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglaltak, s harmadik alkalommal az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglaltak megsértésének megállapítására, továbbá e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a jogsértőt visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra, hogy egy esetleges következő alkalommal elkövetett jogsértés esetén alkalmazandó bírságszankció megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A fentiek okán a jogsértések súlyára, valamint az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése miatt a 187. (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (50 millió Ft) 0,2%-ának megfelelő összegű, azaz ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, március 18. a Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök Dr. Koltay András hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 9

10 Melléklet a Médiatanács 243/2014. (III. 18.) számú határozatához Lánchíd Rádió Budapest november 6. 00:00:00-24:00:00 műsorszám címe kezdete vége nettó idő szöveg zene magyar zene külföldi zene Hírek 00:00:00 00:04:55 00:04:55 00:04:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k ismeretlen zene közszolgálati kategória k ism. megjegyzés időjárás 00:04:55 00:05:33 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Ákos - A fénybe nézz 00:05:33 00:09:58 00:04:25 00:00:00 00:04:25 00:04:25 00:00:00 00:00:00 zene Keresztes Ildikó - A démon, aki bennem van 00:09:58 00:13:56 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00:00 zene Bikini - A szabadság rabszolgái 00:13:56 00:17:51 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00:00 zene Magna Cum Laude :17:51 00:22:33 00:04:42 00:00:00 00:04:42 00:04:42 00:00:00 00:00:00 zene Lenny Kravitz - Again 00:22:33 00:26:13 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:00:00 zene Neoton - Ádám, álmodj csak tovább 00:26:13 00:30:15 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00:00 zene Illés - Kugli 00:30:15 00:31:52 00:01:37 00:00:00 00:01:37 00:01:37 00:00:00 00:00:00 zene No - Lenn a folyónál 00:31:52 00:36:00 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:04:08 00:00:00 00:00:00 zene Gary Moore - After the War 00:36:00 00:39:59 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 zene külföldi zene 00:39:59 00:43:04 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 zene Sara Evans - A Real Fine Place To Start 00:43:04 00:47:00 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 zene V'Moto-Rock - A fény felé 00:47:00 00:50:52 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00:00 zene Delhusa Gjon - Ne félj (Adagio) 00:50:52 00:54:04 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 zene LGT - A Kicsi, a Nagy, az Artúr és az Indián 00:54:04 00:58:40 00:04:36 00:00:00 00:04:36 00:04:36 00:00:00 00:00:00 zene műsorajánló 00:58:40 00:59:57 00:01:17 00:01:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. Hírek 00:59:57 01:05:03 00:05:06 00:05:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 01:05:03 01:05:40 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Lokátor - könnyűzenei műsor (beszélgetés Zoránnal új lemeze megjelenése kapcsán; zene Anna and The Barbies, Eros 01:05:40 01:58:51 00:53:11 00:30:18 00:22:53 00:19:12 00:03:41 00:00:00 szinvonalas szórakoztatás k ism. Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, 10

11 Ramazzotti/Nicole Scherzinger, Zorán és barátai) külföldi zene - Santana 01:58:51 01:59:58 00:01:07 00:00:00 00:01:07 00:00:00 00:01:07 00:00:00 zene Hírek 01:59:58 02:04:56 00:04:58 00:04:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 02:04:56 02:05:34 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Lokátor - könnyűzenei műsor (Zorán Egypár barát c. lemezének bemutatása) 02:05:34 02:53:52 00:48:18 00:01:53 00:46:25 00:40:57 00:05:28 00:00:00 szinvonalas szórakoztatás k ism. műsorajánló 02:53:52 02:57:33 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. azonosítatlan zene 02:57:33 02:59:58 00:02:25 00:00:00 00:02:25 00:00:00 00:00:00 00:02:25 zene Hírek 02:59:58 03:05:04 00:05:06 00:05:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 03:05:04 03:05:42 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Dr. Boros rendel (zenei kívánságműsor: Gemini, Dogs, Metró, Balázs Fecó és Keresztes Ildikó, Révész Sándor, Charlie, Metró, The Who, The Byrds, Swinging Blue Jeans, Jean-Francois Morris, Koncz Zsuzsa) 03:05:42 03:55:59 00:50:17 00:08:27 00:41:50 00:29:55 00:11:55 00:00:00 nem ksz. Kívánságműsor ism. műsorajánló 03:55:59 03:58:16 00:02:17 00:02:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. azonosítatlan zene 03:58:16 03:59:58 00:01:42 00:00:00 00:01:42 00:00:00 00:00:00 00:01:42 zene Hírek 03:59:58 04:04:56 00:04:58 00:04:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, időjárás 04:04:56 04:05:34 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, Lecsó (hallgatók oszthatják meg gondolataikat a közéletről és aktuális politikai kérdésekről; zene: Status Quo - Down, Down) 04:05:34 04:55:51 00:50:17 00:47:05 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 ált. közéleti k ism. műsorajánló 04:55:51 04:56:49 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. LGT - Álomarcú lány 04:56:49 04:59:58 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 zene Hírek 04:59:58 05:05:04 00:05:06 00:05:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 05:05:04 05:05:42 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Bfüred, Budapest, Győr, 11

12 Kettesben (beszélgetés Dr. Körmendi Rácz Jánossal a méhek szerepéről, a méz jótékony hatásairól) 05:05:42 05:54:47 00:49:05 00:49:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ált.eü.ism.terj. k ism. Color - Az orvos majd válaszol 05:54:47 05:58:01 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:03:14 00:00:00 00:00:00 zene Szózat 05:58:01 05:59:56 00:01:55 00:00:00 00:01:55 00:01:55 00:00:00 00:00:00 művészeti alk. k Lánchíd Expressz - Reggeli hírjárat 05:59:56 08:59:59 zene Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, Hírek 05:59:56 06:24:16 00:24:20 00:24:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k benne: bp.-i hajléktalanok foglalkoztatása Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, időjárás 06:24:16 06:24:54 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Zegerszeg, közlekedés (BP) 06:24:54 06:25:39 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Budapest sporthírek 06:25:39 06:27:18 00:01:39 00:01:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ált. inform.sporthírek k INXS - Baby Don't Cry 06:27:18 06:29:57 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:00:00 zene k Hírek 06:29:57 06:33:36 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k taxis hiénák a Liszt Ferenc Repülőtéren - beszélgetés Hardy Mihállyal, a Budapest Airport kommunikációs igazgatójával 08:21:09 08:29:01 00:07:52 00:07:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Budapest műsorajánló 06:47:53 06:49:34 00:01:41 00:01:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. szarvasmarha ágazat helyzete, tejkvóta - beszélgetés Istvánfalvy Miklóssal, a Magyar Tejtermék Tanács elnökével 06:49:34 06:59:18 00:09:44 00:09:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ált. közéleti k reklám 06:59:18 06:59:43 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. azonosítatlan zene 06:59:43 06:59:59 00:00:16 00:00:00 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:16 zene k Hírek 06:59:59 07:18:33 00:18:34 00:18:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, időjárás 07:18:33 07:19:12 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Zegerszeg, közlekedés (BP) 07:19:12 07:21:19 00:02:07 00:02:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Budapest sporthírek 07:21:19 07:22:32 00:01:13 00:01:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ált. inform.sporthírek k Telebusz járatok a BKK új szolgáltatása - beszélgetés Somodi 07:22:32 07:28:15 00:05:43 00:05:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Budapest 12

13 László vezérigazgató helyettessel Ambrosia - Biggest Part Of Me 07:28:15 07:29:58 00:01:43 00:00:00 00:01:43 00:00:00 00:01:43 00:00:00 zene k Hírek 07:29:58 07:33:26 00:03:28 00:03:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Ős-Dráva Program - beszélgetés Tiffán Zsolt FIDESZ-es országgyűlési képviselővel 07:48:32 07:57:43 00:09:11 00:09:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Szigetvár, Siklós önkormányzatok adósság konszolidációja - beszélgetés Ékes József FIDESZ-es országgyűlési képviselővel 07:33:26 07:48:32 00:15:06 00:15:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ált. közéleti k KFT - Bál az Operaházban 07:57:43 07:59:59 00:02:16 00:00:00 00:02:16 00:02:16 00:00:00 00:00:00 zene k Hírek 07:59:59 08:17:10 00:17:11 00:17:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 08:17:10 08:17:46 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, közlekedés (BP) 08:17:46 08:19:25 00:01:39 00:01:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Budapest sporthírek 08:19:25 08:21:09 00:01:44 00:01:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ált. inform.sporthírek k öngyilkosságot akadályoztak meg Pécsett - beszélgetés egy szemtanúval, egy pszichológussal és Bodonovich Jenő Hírközlési biztossal 10:09:52 10:26:42 00:16:50 00:16:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Pécs azonosítatlan zene 08:29:01 08:29:57 00:00:56 00:00:00 00:00:56 00:00:00 00:00:00 00:00:56 zene k Hírek 08:29:57 08:33:44 00:03:47 00:03:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Széchenyi Kártya Program - beszélgetés Krisán Lászlóval, a KAVOSZ vezérigazgatójával 08:33:44 08:43:00 00:09:16 00:09:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ált. közéleti k Kulturális ajánló (fővárosi és pécsi, keszthelyi, zalaegerszegi programok) 08:43:00 08:47:59 00:04:59 00:04:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális k műsorajánló 08:47:59 08:50:16 00:02:17 00:02:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. sporthírek 08:50:16 08:55:32 00:05:16 00:05:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ált. inform.sporthírek k reklám 08:55:32 08:55:57 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. Tears for Fears - Break it Down Again 08:55:57 08:59:59 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 zene k Kalauz 08:59:59 11:59:59 Kalauz műsorelőzetes 08:59:59 09:00:59 00:01:00 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 belső promo k Hírek 09:00:59 09:04:55 00:03:56 00:03:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Budapest, Zalaegerszeg, Keszthely 13

14 időjárás 09:04:55 09:05:34 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, közlekedés (BP) 09:05:34 09:06:29 00:00:55 00:00:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Budapest Hungária - Csavard fel a szőnyeget 09:06:29 09:08:51 00:02:22 00:00:00 00:02:22 00:02:22 00:00:00 00:00:00 zene k lehet-e 420 Ft-l táplálót és finomat főzni - beszélgetés egy dunavarsányi óvoda vezetőjével, Zoltai Annával, a NÉBIH osztályvezetőjével, Némedi Józseffel, az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének elnökével 09:08:51 09:26:49 00:17:58 00:17:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Budapest Bergendy - Hadd főzzek ma magamnak 09:26:49 09:29:07 00:02:18 00:00:00 00:02:18 00:02:18 00:00:00 00:00:00 zene k műsorajánló 09:29:07 09:29:57 00:00:50 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. Hírek 09:29:57 09:33:11 00:03:14 00:03:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, időjárás 09:33:11 09:33:48 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Zegerszeg, Kalauz műsorelőzetes 09:33:48 09:34:12 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 belső promo k ZZ Top - Doubleback 09:34:12 09:37:04 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:00:00 zene k korlátoznák a miniszterelnök és a polgármesterek újraválasztását - beszélgetés Cservák Csaba alkotmányjogásszal, Gyutai Csaba zalaegerszegi polgármesterrel, Kiszeli Zoltán politológussal 11:08:56 11:25:23 00:16:27 00:16:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Zalaegerszeg műsorajánló 09:55:38 09:56:39 00:01:01 00:01:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. INXS - Devil Inside 09:56:39 10:00:05 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:00 zene k Kalauz műsorelőzetes 10:00:05 10:00:49 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 belső promo k Hírek 10:00:49 10:05:02 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, időjárás 10:05:02 10:05:43 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Zegerszeg, közlekedés (BP) 10:05:43 10:06:26 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Budapest Takáts Tamás - Élnem kell 10:06:26 10:09:52 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 zene k 14

15 innodiákok mutatkoznak be az Akadémián - beszélgetés fiatal tudós palántákkal, egy mentorral, a pécsi Leövey Klára Gimnázium fizikatanárával 09:37:04 09:55:38 00:18:34 00:18:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Pécs műsorajánló 10:26:42 10:27:32 00:00:50 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. Tolcsvay Trió - Esőben 10:27:32 10:29:58 00:02:26 00:00:00 00:02:26 00:02:26 00:00:00 00:00:00 zene k Hírek 10:29:58 10:33:10 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 10:33:10 10:33:49 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Kalauz műsorelőzetes 10:33:49 10:34:24 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 belső promo k Maggie Reilly - Everytime We Touch 10:34:24 10:38:10 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:00:00 zene k igazságügyi adatkezelés, ítélkezés nyilvánossága - beszélgetés Harangozó Attilával, a Szegedi Ítélőtábla elnökével 10:38:10 10:46:33 00:14:17 00:14:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ált. közéleti k Elton John - I'm Still Standing 10:46:33 10:46:33 00:02:08 00:00:00 00:02:08 00:00:00 00:02:08 00:00:00 zene k ésszerűbb lakossági gyógyszerellátás - beszélgetés Hankó Zoltánnal, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökével 10:48:41 10:57:31 00:08:50 00:08:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k reklám 10:57:31 10:58:16 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. műsorajánló 10:58:16 10:59:16 00:01:00 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. Dick Dale & The Del Tones - Misirlou 10:59:16 11:00:02 00:00:46 00:00:00 00:00:46 00:00:00 00:00:46 00:00:00 zene k Kalauz műsorelőzetes 11:00:02 11:00:54 00:00:52 00:00:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 belső promo k Hírek 11:00:54 11:04:49 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 11:04:49 11:05:30 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k közlekedés (BP) 11:05:30 11:06:15 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Budapest Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, Whitesnake - Fool For Your Loving 11:06:15 11:08:56 00:02:41 00:00:00 00:02:41 00:00:00 00:02:41 00:00:00 zene k Áron Nagy Lajos emlékkiállítás nyílik Székesfehérváron - beszélgetés Izinger Katalin művészettörténésszel 11:08:56 10:46:33 00:08:23 00:08:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Székesfehérvár műsorajánló 11:25:23 11:26:13 00:00:50 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. 15

16 Peter Cetera - Glory Of Love 11:26:13 11:30:05 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 zene k Hírek 11:30:05 11:33:06 00:03:01 00:03:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 11:33:06 11:33:44 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, Kalauz műsorelőzetes 11:33:44 11:34:25 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 belső promo k Deák Bill Gyula - Ha megérint a blues 11:34:25 11:36:59 00:02:34 00:00:00 00:02:34 00:02:34 00:00:00 00:00:00 zene k aláírásgyűjtésbe kezdtek Zuglóban az új Tesco megnyitása ellen - beszélgetés egy kisbolt tulajdonossal, Rozgonyi Zoltán alpolgármesterrel, a Tesco kapcsolati igazgatóval, egy hallgatóval, Vámos Györggyel, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárával 11:36:59 11:55:49 00:18:50 00:18:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Budapest reklám 11:55:49 11:56:24 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. műsorajánló 11:56:24 11:57:24 00:01:00 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. Afric Simone - Hafanana 11:57:24 11:59:59 00:02:35 00:00:00 00:02:35 00:00:00 00:02:35 00:00:00 zene k harangszó 11:59:59 12:00:19 00:00:20 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Lánchíd Expressz - Déli hírjárat 12:00:19 12:29:10 zene Hírek 12:00:19 12:25:19 00:25:00 00:25:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k közlekedés (BP) 12:25:19 12:25:55 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Budapest időjárás 12:25:55 12:26:46 00:00:51 00:00:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, sporthírek 12:26:46 12:29:10 00:02:24 00:02:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ált. inform.sporthírek k Kulturális ajánló (fővárosi és pécsi, keszthelyi, zalaegerszegi programok) 12:29:10 12:34:08 00:04:58 00:04:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális k ism. Michael Bublé - Heartache 12:34:08 12:36:04 00:01:56 00:00:00 00:01:56 00:00:00 00:01:56 00:00:00 zene Kulissza (beszélgetés Lánczi Tamással, a Századvég vezető elemzőjével aktuálpolitikai kérdésekről) 12:36:04 12:58:42 00:22:38 00:22:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ált. közéleti k reklám 12:58:42 12:59:07 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. Budapest, Zalaegerszeg, Keszthely 16

17 azonosítatlan zene 12:59:07 12:59:59 00:00:52 00:00:00 00:00:52 00:00:00 00:00:00 00:00:52 zene Hírek 12:59:59 13:04:56 00:04:57 00:04:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 13:04:56 13:05:51 00:00:55 00:00:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Történetem - Történelem (Dr. Buglya Sándor filmrendező, operatőr, producer, egyetemi tanár mesél életéről, munkásságáról) 13:05:51 13:50:12 00:44:21 00:44:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ált. közéleti k Nickelback - How You Remind Me 13:50:12 13:53:50 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00:00 zene The Beatles - Help 13:53:50 13:56:04 00:02:14 00:00:00 00:02:14 00:00:00 00:02:14 00:00:00 zene műsorajánló 13:56:04 13:57:05 00:01:01 00:01:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. Heaven Street Seven - Krézi srác 13:57:05 13:59:59 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:02:54 00:00:00 00:00:00 zene Hírek 13:59:59 14:05:15 00:05:16 00:05:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 14:05:15 14:06:13 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Szigorúan nyilvános (beszélgetés Molnár Györggyel, az Omega együttes gitárosával) 14:06:13 14:57:48 00:51:35 00:32:10 00:19:25 00:19:25 00:00:00 00:00:00 szinvonalas szórakoztatás k műsorajánló 14:57:48 14:58:55 00:01:07 00:01:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. ELO - So Serious 14:58:55 14:59:59 00:01:04 00:00:00 00:01:04 00:00:00 00:01:04 00:00:00 zene Hírek 14:59:59 15:04:55 00:04:56 00:04:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 15:04:55 15:05:51 00:00:56 00:00:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Dr. Boros rendel (zenei kívánságműsor: Duran Duran, LGT, Tina Turner, Prince, Tolcsvay Trió, Boots Randolph, Fancy, Depeche Mode, Mack feat Leo Sayer, Korda György, Gazebo) 15:05:51 15:55:59 00:50:08 00:08:30 00:41:38 00:07:57 00:33:41 00:00:00 nem ksz. Kívánságműsor műsorajánló 15:55:59 15:57:41 00:01:42 00:01:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. külföldi zene 15:57:41 16:00:01 00:02:20 00:00:00 00:02:20 00:00:00 00:02:20 00:00:00 zene benne: bp-i közlekedési hírek; bfüredi rendőrségi hír Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, benne: bp-i közlekedési hírek Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, benne: bp-i közlekedési hírek Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, 17

18 Hírek 16:00:01 16:05:59 00:05:58 00:05:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 16:05:59 16:06:53 00:00:54 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Dr. Boros rendel (zenei kívánságműsor: Illés, R-Go, Komár László, Máté Péter, Korda György és Balázs Klári, Beach Boys, The Easybeats,?; Bros, The Beatles, Animals, Tommy Steele, Adriano Celentano) 16:06:53 16:56:12 00:49:19 00:11:58 00:37:21 00:15:47 00:21:34 00:00:00 nem ksz. Kívánságműsor reklám 16:56:12 16:56:38 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. műsorajánló 16:56:38 16:57:55 00:01:17 00:01:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. Vaya Con Dios - Don't Cry For Louie 16:57:55 16:59:52 00:01:57 00:00:00 00:01:57 00:00:00 00:01:57 00:00:00 zene Hírek 16:59:52 17:04:47 00:04:55 00:04:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 17:04:47 17:05:44 00:00:57 00:00:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Lecsó (hallgatók oszthatják meg gondolataikat a közéletről és aktuális politikai kérdésekről; zene: Lenny Kravitz - I Belong To You) 17:05:44 17:58:49 00:53:05 00:48:55 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:00:00 ált. közéleti k reklám 17:58:49 17:59:34 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. műsorajánló 17:59:34 17:59:57 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. Lánchíd Expressz - Esti hírjárat 17:59:57 18:28:03 zene Hírek 17:59:57 18:24:28 00:24:31 00:24:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k közlekedés (BP) 18:24:28 18:24:59 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Budapest időjárás 18:24:59 18:25:32 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k sporthírek 18:25:32 18:28:03 00:02:31 00:02:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ált. inform.sporthírek k Junkies - Világvége 18:28:03 18:30:05 00:02:02 00:00:00 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 zene Kulissza (beszélgetés Lánczi 18:30:05 18:52:12 00:22:07 00:22:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ált. közéleti k ism. benne: bp-i közlekedési hírek Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, benne: bp-i közlekedési hírek; bp-i közbringa rendszer Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, benne: tüntettek a Bálnát építő alvállalkozók; bp-i közbringa rendszer Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, 18

19 Tamással, a Századvég vezető elemzőjével aktuálpolitikai kérdésekről) The Rembrants - I'll Be There For You 18:52:12 18:55:13 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:00:00 zene műsorajánló 18:55:13 18:56:31 00:01:18 00:01:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. Ákos - Indiántánc 18:56:31 18:59:59 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:00:00 00:00:00 zene Hírek 18:59:59 19:05:01 00:05:02 00:05:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 19:05:01 19:05:48 00:00:47 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Kettesben (beszélgetés Balla M. Anna író, szerkesztővel a közelmúltban megjelent könyvéről) 19:05:48 19:55:41 00:49:53 00:43:44 00:06:09 00:00:00 00:00:00 00:06:09 ált. közéleti k műsorajánló 19:55:41 19:56:56 00:01:15 00:01:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. V'Moto-Rock - Jégszív 19:56:56 19:59:51 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:02:55 00:00:00 00:00:00 zene Hírek 19:59:51 20:04:38 00:04:47 00:04:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 20:04:38 20:05:13 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Hittel és gitárral - keresztény kortárs zenei műsor (amerikai Live együttes 2003-as Birds of Pray c. lemezének bemutatása) 20:05:13 20:51:47 00:46:34 00:02:36 00:43:58 00:00:00 00:43:58 00:00:00 szinvonalas szórakoztatás k Ákos - A fénybe nézz 20:51:47 20:56:11 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:04:24 00:00:00 00:00:00 zene reklám 20:56:11 20:56:36 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. műsorajánló 20:56:36 20:57:40 00:01:04 00:01:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. külföldi zene 20:57:40 20:59:57 00:02:17 00:00:00 00:02:17 00:00:00 00:02:17 00:00:00 zene Hírek 20:59:57 21:04:32 00:04:35 00:04:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 21:04:32 21:05:07 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Lenny Kravitz - Again 21:05:07 21:08:48 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 zene Hittel és gitárral - keresztény kortárs zenei műsor (John Wetton 2003-as 21:08:48 21:49:18 00:40:30 00:02:07 00:38:23 00:00:00 00:38:23 00:00:00 szinvonalas szórakoztatás k benne: bp-i közbringa rendszer Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, benne: bp-i közbringa rendszer Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, 19

20 Sinister c. lemezének bemutatása) The Beatles - All My Loving 21:49:18 21:51:22 00:02:04 00:00:00 00:02:04 00:00:00 00:02:04 00:00:00 zene LGT - A Kicsi, a Nagy, az Artúr és az Indián 21:51:22 21:55:06 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00:00 zene műsorajánló 21:55:06 21:57:57 00:02:51 00:02:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. magyar zene 21:57:57 21:59:59 00:02:02 00:00:00 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 zene Hírek 21:59:59 22:04:47 00:04:48 00:04:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 22:04:47 22:05:20 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Történetem - Történelem (Dr. Buglya Sándor filmrendező, operatőr, producer, egyetemi tanár mesél életéről, munkásságáról) 22:05:20 22:49:47 00:44:27 00:44:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ált. közéleti k ism. Seal - Kiss From A Rose 22:49:47 22:54:16 00:04:29 00:00:00 00:04:29 00:00:00 00:04:29 00:00:00 zene műsorajánló 22:54:16 22:56:44 00:02:28 00:02:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. P. Molbil - Kétforintos dal 22:56:44 22:59:59 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00:00 zene Hírek 22:59:59 23:04:36 00:04:37 00:04:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 23:04:36 23:05:09 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Kettesben (beszélgetés Balla M. Anna író, szerkesztővel a közelmúltban megjelent könyvéről) 23:05:09 23:55:07 00:49:58 00:43:49 00:06:09 00:00:00 00:00:00 00:06:09 ált. közéleti k ism. műsorajánló 23:55:07 23:55:38 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem ksz. Edda - Kölyköd voltam 23:55:38 00:00:00 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:04:22 00:00:00 00:00:00 zene Lánchíd Rádió Budapest november 7. 00:00:00-24:00:00 benne: bp-i közbringa rendszer Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, Bfüred, Budapest, Győr, Szfvár, Dunaújváros, Pécs, Keszthely, Zegerszeg, műsorszám címe kezdete vége nettó idő szöveg zene magyar zene külföldi zene ismeretlen zene közszolgálati kategória k ism. megjegyzés benne: bp-i közbringa Hírek 00:00:00 00:04:50 00:04:50 00:04:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k rendszer BP, Győr, Bfüred, Keszhely, Zegerszeg, Pécs, időjárás 00:04:50 00:05:22 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő k Hitvilág (Tőkés György jezsuita misszionárius számol be srí-lankai 00:05:22 00:55:40 00:50:18 00:42:50 00:07:28 00:00:00 00:00:00 00:07:28 helyi közéleti, vallási k ism. Budapest 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 24. heti ülésszakának napirendjére június 13.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 24. heti ülésszakának napirendjére június 13. Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 24. heti ülésszakának napirendjére 2012. június 13. (szerda) Tájékoztató:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: TA/3554-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10802-7/2015. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/29213-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben