Vállalkozási szerződés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozási szerződés"

Átírás

1 KÜM/783-10/2012/ Adm. Vállalkzási szerződés amely létrejött egyrészről Magyarrszág Külügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rakpart 47.; pstai cím: 1394 Budapest, 62. Pf. 423.; képviseli: Misvicz Tibr, helyettes államtitkár) (tvábbiakban: Megrendelő), másrészről a GrlffSft Infrmatikai Zrt. (cím: 6723 Szeged, Felső-Tisza part M. l ház. fszt. 2.; adószám: ; cégjegyzékszám: ; képviseli: Fábián László, prjektigazgató és Walter Krisztián, kereskedelmi igazgató) (tvábbiakban: Vállalkzó), Megrendelő és Vállalkzó együtt a tvábbiakban: Szerződő Felek között az alulírtt helyen és napn az alábbi feltételekkel Előzmények Vállalkzó a "Magyar Aliarnkincstár által elfgadtt integrált ügyviteli-, pénzügyi rendszer (FORRAS) bevezetése, ktatása és támgatása, tvábbi speciá/is Frrás a/rendszerek kialakítása és bevezetése" tárgyában a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a tvábbiakban Kbt.) 125. (2) bekezdés b) pntja indíttt hirdetmény nélküli tárgyaláss közbeszerzési eljárásn ajánlatával elnyerte a jelen szerződésben meghatárztt feladatk elvégzésének lehetőségél l. A Szerződés tárgya 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkzó pedig elvállalja az alábbi FORRÁS alrendszerek (standard alrendszerek) bevezetését, a rendszer működésének támgatását, tvábbá a rendszer kezelésének ktatását: a) főkönyvi könyvelés és előirányzati analitika b) pénzügyi és kötelezettség-vállajási analitika c) külfóldi kiküldetési analitika d) tárgyi eszközök analitika e) vnalkóds leltári analitika f) raktári készletek analitika g) érték nélküli munkahelyi készletek analitika 1.2. Vállalkzó vállalja az 1.1. c) pntban meghatárztt külfóldi kiküldetési analitika alrendszerének kiegészítését az alábbi speciális funkciókkal: a) Napidíj pótlék nyilvántartása b) Utazáshz kiadtt biztsítási kártyák nyilvántartása c) Kiküldöttek bruttó és nettó napidíjának kiszámítása és nyilvántartása d) Ideiglenes kiküldetésekhez kapcslódó repülőjegyek nyilvántartása e) Delegációk egyszerűsített nyilvántartása

2 Vállalkzási szerződés 11Magyar Álfamkincstór ált'al elfgadtt int'egrált ügyviteli- pénzügyi rendszer {FORRAS) bevezetése, ktatása és tvábbi Frrás a/rendszerek kialakítása és bevezetése" t r Y.a. t) El nem számlt utazók listája és az el nem számlt utózók felszólító levelének generálása g) Tartós külszlgálatk nyilvántartása h) Tartós külszlgálathz kapcslódó utazási jegyek nyilvántartása i) Tartós külszlgálathz kapcslódó ingószállítás nyilvántartása 1.3. Vállalkzó vállalja, hgy Megrendelő igényeinek megfelelően kifejleszti a FORRÁS rendszer keretében a Gépjármű nyilvántartó alrendszer! Vállalkzó vállalja tvábbá, hgy Megrendelő igényeinek megfelelően kifejleszti a FORRÁS rendszer keretében a Külképviseleti alrendszer! A részletes vállalkzói feladatt a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, a közbeszerzési eljárás srán Vállalkzó által a 2/A-2!0. számú mellékletekben meghatárztt vállalásai valamint Vállalkzó február 23. napján kelt végleges ajánlata határzza meg. 2. A teljesítés helye, határideje 2.1. A teljesítés helye: Magyarrszág Külügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rkp. 47.) 2.2. A szerződés teljesítésének határideje: A szerződés teljesítésének véghatárideje szeptember 30. A szerződésben meghatárztt feladatkat Vállalkzó jelen szerződés 4.2. pntjában meghatárztt teljesítési részhatáridők betartásával köteles teljesíteni. 3. V állalkazó i díj 3.1. Szerződő Felek megállapdnak abban, hgy Vállalkzót a jelen szerződésben meghatárztt feladatainak hibátlan és hiánytalan teljesítéséért ,- Ft + ÁFA, azaz ötvenkétmillió-kétszázhetvennylcezer-négyszáz frint + ÁFA vállalkzói díj illeti meg a 4. pntban meghatárztt fizetési ütemezés szerint Vállalkzó a 3.1. pntban meghatárztt vállalkzói díjn felül egyéb díj, illetve költség felszámítására nem jgsult. 4. Fizetési feltételek 4.1. Vállalkzó tudmásul veszi, hgy Megrendelő előleget nem fizet, valamint azt, hgy számla kibcsátására kizárólag Megrendelő teljesítésigazlását követően kerülhet sr. Vállalkzó a teljesítésigazlást követően jgsult számlát kiállítani. A kiállíttt számlán szerepelnie kell a Megrendelő nevének és címének, az alábbiak szerint: Megrendelő neve: Magyarrszág Külügyminisztériuma Megrendelő címe: 1027 Budapest, Bem rkp Megrendelő a 3.1. pntban meghatárztt vállalkzói díjat öt részletben az alábbi táblázatban meghatárzttak szerint köteles megfizetni Vállalkzó részére. 2/70 /"-. ( -

3 Vállalkzási szerződés "Magyar Álfarnkincstár által elfgadtt integrált" ügyviteli- pénzügyi rendszer (FORRÁS) ".'!- ::. ::...?..?.-.? _<:!... :'i.. 9.n:?.f!.G_ :S.. ---?.. 9..!..: P t:...!._ " "-?.'..'.!.q" :. f!....!9..'.?..{.?..? Y.? A 3.1. pnt szerinti Feladat/mérföldkő vállalkzói díj %-s Teljesítési határidő megszlása A FORRAS standard alrendszerek bevezetése, a rendszer működésnek támgatása, a rendszer kezelésének ktatása (1.1. pnt) - éles indítás Az 1.1. pntnak megfelelő feladatk zárása A külföldi kiküldetési analitika standard raduljának kiegészítése speciális funkciókkal, (1.2. pnt) a fejlesztések átadása és a prgram éles indítása Az 1.2. pntnak megfelelő feladatk zárása 13 % % A FORRÁS rendszer keretében a Gépjármű nyilvántartó alrendszer belföldi 4% kifejlesztése (1.3. pnt), a fejlesztések külföldi 8% átadása és a prgram éles indítása Az 1.3. pntnak megfelelő feladatk zárása A FORRAS rendszer keretében a Külképviseleti alrendszer kifejlesztése (1.4. pnt), a fejlesztések átadása, és a prgram éles indítása Az 1.4. pntnak megfelelő feladatk zárása % % % a belföldi mdul: a külképviseleti mdul: % % Megrendelő részéről a teljesítésigazláskat a Gazdálkdási és Pénzügyi Fősztály fősztályvezetője vagy az által kijelölt vezető besztású munkatárs jgsult aláírni Az ellenszlgáltatás kitizetésének szabályai a Kbt (3) bekezdésével összhangban a következők: a) A Vállalkzó legkésőbb a teljesítésigazlás kiállítása napjáig köteles nyilatkzni a Megrendelő felé arról, hgy a Vállalkzó, tvábbá - ha ilyet igénybe vesz - alvállalkzója, illetve a Vállalkzó által munkavisznyban vagy egyéb fglalkztatási jgvisznyban nem álló szakemberek egyenként mekkra összegre jgsult(ak) az ellenszlgáltatásból. A Vállalkzó egyidejűleg köteles az alvállalkzókat és a szakembereket felhívni a számláik kiállítására. b) A teljesítési igazlást követően a Vállalkzó azn összegre vnatkzóan jgsult számlát kiállítani és benyújtani Megrendelő felé, amely az általa a szerződés teljesítésébe bevnt alvállalkzókat, illetve a Vállalkzóval munkavisznyban vagy egyéb fglalkztatási jgvisznyban nem álló szakembereket illeti meg. A 3/70

4 Vállalkzási szerződés "Magyar Államkincstár által elfgadatt integrált ügyviteli-, pénzügyi rendszer (FORRÁS) b J. ::_ - ---?. - -f:!- _c!: _(L :; tá'?l _Q_q_ :? !.- P. J- -!.: E.r.?f r_?_? :_ - - : c:.!q ( q _C! ::..:..: Y..?_ számláhz csatlni kell a Megrendelő erre jgsult képviselője által aláírt teljesítési igazlás máslatát. A Megrendelő a számla befgadásától számíttt 15 napn belül teljesíti a kifizetést a Vállalkzó Magyarrszági Vlksbank Zrt.-nél vezetett l szám ú bankszámlájára. c) A Vállalkzó köteles a vállalkzói díj fennmaradó részére vnatkzó számlája benyújtása előtt, vagy azzal egyidejüleg a Megrendelő részére benyújtani az alvállalkzó i, illetve a Vállalkzóval munkavisznyban vagy egyéb fglalkztatási jgvisznyban nem álló szakemberek számlái átutalásáról szóló igazlásai máslatai t, vagy - az Art. 361 A. (3) bekezdése szerinti esetben - az alvállalkzó vagy a szakember köztartzást mutató együttes adóigazlásának máslatát. d) A Vállalkzó az ellenszlgáltatás fennmaradó részére vnatkzó számlájáhz csatlni kell a Megrendelő erre jgsult képviselője által aláírt teljesítési igazlás máslatát. e) Amennyiben a Vállalkzó nem nyújtja be a jelen szerződés 4.4. c) pntjában szereplő igazláskat, a Megrendelő az ellenszlgáltatás fennmaradó részét őrzi az igazlás benyújtásáig, vagy addig, amíg a Vállalkzó hitelt érdemlő irattal igazlja, hgy az alvállalkzó vagy szakember nem jgsult a Vállalkzó által az 4.4. b) pntjában bejelentett összegre. f) Amennyiben a Vállalkzó által benyújttt számla a Kbt (3) bekezdés h) pntja alkalmazásával a jelen szerződés 4.4. d) pntja szerint kifizethető - a Megrendelő a számlát a kézhezvételétől számíttt 15 napn belül kiegyenlíti a Vállalkzó Magyarrszági Vlksbank Zrt.-nél vezetett l szám ú bankszámlájára g) A Megrendelő felhívja a Vállalkzó figyeimét arra, hgy jelen szerződés előzményeként leflytattt közbeszerzési eljárás közvetlen megvalósításáhz kapcslódóan megkötött valamennyi szerződés esetében a Vállalkzónak alvállalkzóját (alvállalkzóit) tájékztatnia kell arról, hgy a közöttük létrejött szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a tvábbiakban: Art.) 36/A. rendelkezésének hatálya alá esik Megrendelő magára nézve vállalja a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 305. (6) bekezdésében fglaltakat. A Megrendelő által a Vállalkzó rendelkezésére bcsáttt, a Kbt (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére szóló beszedési megbízást a jelen szerződés 3. szám ú melléklete tartalmazza Megrendelő késedelmes fizetése esetén, Vállalkzó a Ptk. 301/A. (2) bekezdésében meghatárztt kamatra jgsult. 4/70

5 Vállalkzási szerződés "Magyar Államkincstár által elfgdtt integrált iigyviteii-, pénzogyi rendszer (FORRÁS} b ev e z e - :. ".?...f!- _?.E.:!.. ::... '!!.!!!_<?gatás a, t vá bb j s p c_í.' ---é? C? _.. _ctjc - ci_ - r e k kialakít á sa és beveze té se " 5. Vállalkzó jgai, kötelezettségei 5.1. Vállalkzó a jelen szerződésben meghatárztt feladatkat a Megrendelő utasításai alapján, a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvnaln köteles a Szerződésben fglaltak szerint elvégezni Vállalkzó köteles a Szerződés teljesítése srán, a teljesítés helyszínén észlelt, a Megrendelő!, i Iletve harmadik személy! fenyegető, baleset és balesetveszély, katasztrófahelyzet vagy egyéb anyagi kár veszélyének elhárítása érdekében megtenni a szükséges elsődleges intézkedéseket Vállalkzó köteles a Megrendelőt minden lyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a feladatk eredményes vagy kellő időben történő elvégzését veszélyezteti vagy gátlja. 6. Megrendelő jgai, kötelezettségei 6.1. Megrendelő a jelen szerződésben meghatárztt feladatk teljesítéséhez szükséges munkaterületet a jelen szerződés hatályba lépésének napján adja át Vállalkzónak, és a teljesítés időtartama alatt biztsítja a szlgáltatás zavartalan teljesítéséhez szükséges munkakörülményeket Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatkat a Vállalkzó részére, megfelelő időben biztsitani. 7. Szavatsság, Jótállás 7.1. Vállalkzó kijelenti és szavatlj a, hgy nem létezik semmiféle lyan jgszabály, hatósági előírás, szerződés, nyilatkzat, vagy harmadik személy jga, amely a Megrendelő Szerződés szerinti használati jgát, annak megszerzését, illetve gyakrlását bármilyen módn vagy mértékben krlátzná, kizárná, illetve terhére a Szerződésben fglaltakn túl fizetési kötelezettséget eredményezne Vállalkzó szavatlja, hgy a Szerződés keretében elvégzett feladatk - feltéve, hgy Megrendelő azkat nem módsíttta és megfelelően, az elvárható gazdasági és gndssági követelmények betartása mellett használja - flyamatsan megfelelnek a Vállalkzó által rendelkezésre bcsáttt Műszaki leírásban meghatárztt elvárásknak /70

6 Vá!!a!kzásí szerződés "Magyar Államkincstár által elfgadtt integrált Ogyvit'eli- pénzúgyi rendszer (FORRÁS) b.:...:...c? - q "l!". "." f!!.:!._fi!.?...9..:? E9.. -!...: F!::.:!:! f_<?f. -! : "... J.<:.! -.[.q-.c:- :: :. :... :-.!..?X? Vállalkzó a Szerződés keretében elvégzett feladatkra jótállást vállal. Vállalkzó jótállási kötelezettsége a teljesítés (a teljesítésigazlás aláírása) napjától kezdődik és 12 hónapig tart Vállalkzó a jótállás időtartama alatt a Szerzödés keretében végzett munkával kapcslatsan keletkezett összes, írásban bejelentett hiba javítását elvégzi Felek a hiba kijavítása után írásban rögzítik a hiba megállapítható kát, a kijavítás tényét, a prbléma bejelentése óta eltelt időt, illetőleg a hiba elhárítását követően szükséges egyéb intézkedéseket 8. A szerződésszegés és annak következményei 8.1. Egyik fél sem sújtható kártérítéssel vagy a szerződésnek a mulasztás miatti megszűntetésével, ha késedelmes teljesítése vis mair következménye. A jelen pnt értelmezése szempntjából vis mair alatt lyan körülményeket kell érteni, amelyek a jelen szerződés megkötésének időpntjában előre nem láthatóak, és a Szerződő Felek érdekkörén kívül álló elháríthatatlan események gyűjtőfgalmába tartznak. (pl. sztrájk, hábrú vagy frradalm, tűzeset, árvíz, járvány, karantén krlátzásk és szállítási embargó) Szerződő Felek a vis mair tényéről kötelesek a másik felet értesíteni és tájékztatni annak káról és valószínű időtartamáról A szerzödésben fglalt határidők a vis mair időtartamával meghsszabbdnak. Amennyiben a vis mair időtartama meghaladja a 60 naptári napt, bármelyik telnek jgában áll a szerződést aznnali hatállyal felmndani a hátránys jgi következmények nélkül ly módn, hgy erről a másik félnek értesítést küld. Vis mair esetében mindkét fél maga viseli a nála felmerült kárkat, aznban a felmerült, vagy a már teljesített szlgáltatáskkal és ellenszlgáltatáskkal a Szerződő Felek kötelesek elszámlni A Vállalkzó jelen szerződésben fglalt kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén (kivéve: vis mair esetét) a Megrendelő az alábbi szankciókat érvényesítheti: a) késedelmi vagy hibás teljesítés esetén késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér alkalmazható, tvábbá b) meghiúsulás eselén meghiúsulási kötbérigény követelhető; c) kártérítés érvényesítése, d) a szerződés aznnali hatályú felmndása. 6/70 n '' \.'.'

7 Vállalkzási szerződés "Magyar Állarnkincstár ált'l elfgadtt" integrált ügyviteli-, pénzügyi rendszer (FORRÁS) bev :.:..!...?. at á _ _a -..!!!.?.f!.?.t.9..?.9....? : P..r:: íá l is!:?....?.. - -'.!- " - -.!.9..'... / 9..t'L. :...?... ::_:.. se " tá r gy b a n 8.4. Vállalkzó szerződésszegő magatartásának minősül különösen: a) a Vállalkzó késedelmes teljesítése miatt kitűzött póthatáridő eredménytelen eltelte, b) a Vállalkzó bármely kból előzetes írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti a szerződésben vállalt valamely kötelezettségét (ide nem értve a vis mair esetét), c) a Vállalkzó ellen felszámlási-, végelszámlási eljárás indult, vagy egyébként fizetésképtelenné vált A szerződésnek a 8.4. pntban kifejtettek szerinti megszegése a Megrendelő jgsult a Szerződést aznnali hatállyal [elmndani. Az aznnali hatályú felmndás eselén a Szerződő Felek a már teljesített szlgáltatáskkal és ellenszlgáltatáskkal elszámlni kötelesek Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jgi fenntartás nélküli elfgadása nem értelmezhető jglemndásként azn igényről vagy igényekről, amelyek Megrendelőt a szerzödésszegés jgkövetkezményeként megilletik. A bűncselekménnyel, szándéksan vagy súlys gndatlansággal kztt kárk, tvábbá testi sérülést vagy halált kzó szerződésszegés eselén a felelősség nem krlátzható. 9. Kötbér 9.1. Amennyiben Vállalkzó a Szerződés szerinti feladatait - neki felróható kból - nem szerződésszerűen teljesíti, Megrendelő a jelen pnt szerinti kötbérösszegekre jgsult azzal, hgy a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti Amennyiben a Vállalkzó neki felróható k miatt a Szerződésben meghatárztt feladatait a Szerződésben meghatárztt határidőben nem teljesíti, akkra a hibátlan teljesítés megtörténtéig (Teljesítésigazlás aláírásának napjáig), de legfeljebb 20 napig, köteles a Megrendelőnek napi l% kötbért fizetni. A késedelmi kötbér számításának alapja a késedelmes teljesítéssei érintett szlgáltatás nettó ellenértéke Hibás teljesítés esetén fizetendő kötbér. Ha a Vállalkzó hibásan teljesít, a Megrendelő ugyanlyan mértékű kötbért követelhet, mint a késedelem esetén arra az időre, mely a hibás teljesítéstől a kifgástalan minőségben történő teljesítés ig eltelt Ha a Vállalkzó neki felróható kból részben vagy egészben nem teljesít, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jgsult, melynek alapja a nem teljesítéssei érintett szerződéses rész nettó ellenértéke, mértéke annak 25%-a. 7/70

8 Vállalkzási szerződés "Magyar Áflamkíncstár által elfgadtt integrált iigyviteli-, pénzogyi rendszer (FORRÁS) bev -. " - -"9." -.9..'!_: _q_...:.f- m g?_ " -: (.. E.{9.!!'... E.?.: '!. :.l!.c -!?.. - /.q.'!... : :. - : : " -"!!.-.Y Megrendelőnek jgában áll az esedékessé vált kötbért a vállalkzói díjból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával, a Vállalkzó egyidejű értesítése mellett. A késedelmi kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít. 10. Felek együttműködése, kapcslattartás l 0.1. Felek a Szerzödéssel kapcs lats, egymásnak küldött értesítéseiket írásban (levél, fax, e mail) teszik meg, és a címzettnek az értesítést vissza kell igazlnia. Az értesítésben fglaltak a címzett által történő kézhezvételkr lépnek érvénybe. l 0.2. Felek megállapdnak abban, hgy a Szerződésben fglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint flyamatsan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékztatják egymást a Szerződésben fglaltak teljesítésén kívül minden lyan kérdésről (tény, adat, körülmény) is, amely a Szerződés teljesítésére kihatással lehet Felek az egymással való kapcslattartásra a következő személyeket jelölik ki: Megrendelő részéről: Csók Csilla, fősztályvezető-helyettes tel.: 06 (l) fax: 06 (l) Vállalkzó részéről: Fábián László, prjektigazgató tel.: 06 (l) fax: 06 (l) l 0.4. Felek a kapcslattartó személyében történő váltzást haladéktalanul kötelesek közölni egymással. A kapcslattartók személyében bekövetkező váltzás nem eredményezi a Szerződés módsítását. ll. Infrmációk felhasználása ll. l. Felek megállapdnak abban, hgy a Szerződés megkötése és teljesítése srán megismert adatk és infrmációk - ideértve az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 53. (l) bekezdése szerinti adótitkt is - üzleti titknak minősülnek. Felek ezen adatkat, tényeket kizárólag a másik fél írásban adtt engedélyével jgsultak nyilvánsságra vagy harmadik személyek tudmására hzni, illetőleg bármely más módn hasznsítani. A titktartási kötelezettség nem terjed ki azn adatkra, amelyek megismerését vagy nyilvánsságra hzatalát külön törvény közérdekből elrendeli. 8/70 G-{

9 Vállalkzási szerződés "Magyar Államkincstár által elfgdtt integrált ügyviteli-, pénzügyi rendszer (FORRÁS) bevezetése,. <? _?:.C:.... ::.....!!I ga :? _(."!?... - /!.... E.?:.C?:..... '!!. -qszerek kíalakitása és bevezetése'' Felek rögzítik, hgy a Szerződés teljesítése srán, annak eredményeként és azzal összefüggésben létrejött adatk felett kizárólag a Megrendelő jgsult rendelkezni. Vállalkzó ezen adatkat kizárólag a Megrendelővel történő előzetes egyeztetés! és a Megrendelő íráss jóváhagyását követően használhatja fel A Felek alkalmazttai és megbízttjai felé történő infrmációközlésnek bizalmasnak kell lennie, és csak lyan mértékig megengedett, amely a Szerződés teljesítésének szempntjából feltétlenül szükséges A titktartási rendelkezések a Szerződés megszűnése esetén is - az üzleti titk vnatkzásában a Szerződés hatályának megszűnésétől számíttt 3 évig, az adótitk vnatkzásában az erre vnatkzó törvényi szabályzás szerinti ideig - hatályban marad Felek rögzítik, hgy amennyiben Vállalkzó a titktartási kötelezettségét bármely kból megszegi, teljes anyagi kártérítési kötelezettség terheli és Megrendelő jgsult a Szerződést aznnali hatállyal felmndani, aznban - a felmndásra való tekintet nélkül - a Vállalkzó titktartási kötelezettsége az abban rögzített feltételekkel megmarad Vállalkzó tudmásul veszi, hgy a vnatkzó jgszabályk szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a Szerzödést és annak teljesítését ellenőrizhetik, s részükre a jgszabály szerinti infrmáció megadása üzleti titkra hivatkzással nem tagadható meg. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkzó köteles minden segítséget a Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálatn jelen lenni az ellenőrzés hatéknysága és Megrendelő ez irányú kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 12. Záró rendelkezések A Szerződés mindennemű módsítása és kiegészítése íráss frmában, a Megrendelő és a Vállalkzó egyetértésével a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) a szerinti esetben a Plgári Törvénykönyv rendelkezései alapján lehetséges Felek rögzítik, hgy esetleges jgvitáikat elsődlegesen békés útn, tárgyalásk útján kívánják rendezni, és csak akkr frdulnak bírósághz, ha a tárgyaláss rendezés nem vezetett eredményre. Felek a Szerződésből eredő valamennyi perben - hatáskörtől fliggően - kikötik a Budai Közpnti Kerületi Bíróság kizárólags illetékességét, illetve hatáskör hiányában a mindenkr hatálys Plgári Perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el. 9/70

10 Vállalkzási szerződés "Magyar Államkincstár által elfgadtt integrált ügyviteli-, pénzügyi rendszer {FORRÁS) bevezetése, kt atása és támg _ q_ 9.sa"? :J.?. cíá - Frrás a/rendszerek kialakítása és bevezetése" tárgyban A Szerződés értelmezésére és a Szerződésben nem szabályztt kérdésekre vnatkzóan a Magyar Köztársaság hatálys jgszabályai, különösen a Kbt., a Plgári Törvénykönyv (Ptk.) és az egyéb kapcslódó jgszabályk rendelkezései irányadók A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: l. sz. melléklet: Műszaki leírás, amely a következő elemekből áll össze: 1/A. sz. melléklet: december 22. napján megküldött ajánlattételi felhívás és dkumentáció műszaki leírása az 1/B. sz. mellékletben meghatárztt kiegészítésekkel 1/B. sz. melléklet: Tárgyalási jegyzőkönyvek alapján a műszaki leírás kiegészítése 2. sz. melléklet: Kereskedelmi és műszaki ajánlat, amely a következő elemekből áll össze: 2/A. sz. melléklet: Vállalkzó január 26. napján megtarttt tárgyalásn tett vállalása 2/B. sz. melléklet: Vállalkzó február 13. napján kelt módsíttt kereskedelmi és műszaki ajánlata 2/C. sz. melléklet: Vállalkzó február 20. napján adtt válasza 2/D. sz. melléklet: Vállalkzó február 22. napján adtt válasza 2/E. sz. melléklet: Vállalkzó február 23. napján kelt végleges ajánlata 3. sz. melléklet: Felhatalmazó levél aznnali beszedési meghízásra 10/70

11 Vállalkzási szerződés,_magyar Állarnkincstár áhal elfgadtt integrált" iigyviteli-, pénzügyi rendszer (FORRÁS) :.: e t ése,. t _! <;--"!!!.9.f! : E?.. i?.. ---S.P. - '....? ':..?J " - --.:.C. ---!9..?.-.!. -;_q_ "-. ' Y...!:... Felek a Szerződést átlvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 5, azaz öt eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá. Budapest, március 1.'>. Misvicz Tibr helyettes-államtitkár Magyarrszág Külügyminiszte képviseletében Budapest, március W Budapest, március?/.) Fábián László prjektigazgató Griff8ft Infrmatikai Zrt. képviseletében Walter Krisztián kereskedelmi igazgató Griff8ft Infrmatikai Zrt. képviseletében Magyarrszág Külügyminisztériuma részéről szakmailag ellenjegyzem: Budapest, :;:, pénzügyileg ellenjegyzem: Budapest, f.:.. jgilag ellenjegyzem: Budapest, r;jj. /.+... Csók Csilla fősztályvezető-helyettes Gazdálkdási és Pénzügyi Fősztály Berkecz Jánsné fősztályvezető Gazdálkdási és Pénzügyi Fősztály Dr. Szigethi Orslya sztályvezető Pályáztatási és Közbeszerzési Osztály 11/70

12 Vállalkzási szerződés,;magyar Allamkíncstár ált'al elfgadtt integróh ügyvit"efi- pénzogyi rendszer (FORRÁS) " " - - _q_:.f!.-. --E- :!!.?._f!.?... :.? --- -f!-- - -!... P. -.!!... C!f!" --9!. - -:: - --!.9..!.?..1..C!:.?.-.. : _f!_' Y.? l. szám ú melléklet MŰSZAKI LEÍRÁS, AMEL Y A KÖVETKEZŐ ELEMEKBŐL ÁLL ÖSSZE: 12/70

13 Vállalkzási szerződés "Magyar Állarnkincstár által elfgadtt integrált ügyviteli-, pénzügyí rendszer (FORRÁS) _?...:: se, k t q! 9..C: ?.:nf?<?...9..f!.-?..9.!?:..(..:y!..c:!.9.1 is Frr. '! ki l [!_(!: E :..:., t á r gyb a n ll A. szám ú melléklet DECEMBER 22. NAPJÁN MEGKÜLDÖTT AJÁNLATTÉTELI FELHÍV ÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ MŰSZAKI LEÍRÁSA 13/70

14 Vállalkzási szerződés "Magyar Államkincstár által elfgadtt integrált ügyviteli-, pénzügyi rendszer (FORRÁS) bev e ze t s,_"?.. - E!.?.?... :: :!}_:! ga tás_ a V /.- f!_ - -{9.. - f?..? '. -0.? :.!. ::- - a_ C? E 9.::? C: E :: Y.? MŰSZAKI LEÍRÁS- IGÉNYELT SZOLGÁLTATÁSOK Beszerzés tárgya Magyar Államkincstár által elfgadtt integrált ügyviteli- pénzügyi rendszer (FORRÁS) bevezetése, ktatása és támgatására, tvábbi speciális Frrás alrendszerek kialakítása és bevezetése. Beszerzés mennyisége, a beszerzés tárgyának részletezése: a Magyar Államkincstár által használt, illetve elfgadtt, a költségvetési intézmények pénzügyi, gazdálkdási tevékenységeinek közpnti infrmatikai támgatására kifejlesztett integrált rendszerhez, a FORRÁS-hz történő csatlakzás keretében a beszerzés tárgyát képezik: l. Az alábbi standard a/rendszerek bevezetése, ktatása és támgatása: főkönyvi könyvelés és előirányzati analitika pénzügyi és kötelezettség-vállalási analitika külfóldi kiküldetési analitika tárgyi eszközök analitika vnalkóds leltári analitika raktári készletek analitika érték nélküli munkahelyi készletek analitika 2. A FORRÁS ügyviteli rendszer standard külfóldi kiküldelések analitikája alrendszerének kiegészítése az alábbi speciális funkciókkal: 2.1. Az ideiglenes külfóldi kiküldelések nyilvántartása terén az alrendszemek alkalmasnak kell lenni az alábbi flyamatk kezelésére: Napidíj pótlék nyilvántartása Az ideiglenes kiküldelések srán a belső dlgzók biznys feltételek teljesülése eselén jgsulttá válnak napidíj pótlékra. A pótlékt a kinn töltött napk száma alapján a napidíjhz hasnlóan számfejtik, napi összege fix, euróban fizetik ki, és a számfejtett összege havnta nem haladhatja meg a személyenként meghatárztt keretösszeget A keretösszeg havnta kerül megállapításra. A pótlék bruttó összeg, melyből SZJA előleg kerüllevnásra úgy, hgy a kiküldöttek a nettó összeget kapják meg. Utazáshz kiadtt biztsítási kártyák nyilvántartása A külföldi kiküldelések elrendelésekr kötelező a kiküldöttekre biztsítást kötni. A Külügyminisztériumban az utazásk magas száma miatt ezt biztsítási kártyák kiadásával ldják meg. Az előlegek kifizetésekr a kiutazónak kiadják a kártyát, amelyet az utazás elszámlásakr vissza kell adnia. Az alrendszemek alkalmasnak kell lennie az utazó számára kiadtt kártyák nyilvántartására, valamint annak nyilvántartására, hgy az utazó a kártyát az utazás végén visszaszlgáltatta-e. A kártyák az igénybe vehető szlgáltatásk alapján különbömek, ezüst és arany kártya létezik. 14/70 C-

15 Vállalkzási szerződés "Magyar Államkincstár által elfgadtt integrált ügyviteli-, pénzügyí rendszer (FORRÁS) zet é se, ktat ása_ "!!: _ft_q" 9.:? :: vá bb i p_ :" íá l is F rr ó -.C!!. - - : - -C - --!.<:.!?...( _q:'> a és_ be_ s e " t á r gy_ A magas besztás ú és skat utazó munkatársak állandó kártyával rendelkeznek. Az utazásnkénti nyilvántartás mellett szükség van a pillanatnyilag kiadtt kártyák kimutatására. Belső és külsős dlgzók bruttó és nettó napi díjainak kiszámítása és nyilvántartása A napidíj minden kiküldött számára egységes napi összeg (jelenleg 40 EUR), ami SZJAköteles. A kiküldöttek részére nem a teljes bruttó napidíjat flyósítják, hanem az SZJAelöleggel csökkentett összeget. Az SZJA-levnás külsös és belsös dlgzók esetében eltér. Az alrendszemek alkalmasnak kell lennie a külsös és belsös napidíjak kalkulációjára és nyilvántartására. Ideiglenes kiküldetésekbez kapcslódó repülőjegyek nyilvántartása A ki utazáskhz kapcslódóan a nyilvántartás pénzügyi kapcslat nélkül tartalmazza az igénybevett repülöjegyeket és azk következő adatait: célrszág, várs, a kiállító légitársaság vagy utazási irda nevét, jegy számát, az indulási és érkezési adatkat és a repülöjegy sztályát és költségét, valamint pcinálisan ajáratszámt, számla dátumát, számla srszámát és kiállítóját A repülőjegyek számláinak és a kapcslódó kötelezettségvállalásk rögzítése külön a pénzügy mdulban történik. A repülöjegyekről utazási irdánkénti kimutatás készül. Delegációk egyszerűsitett nyilvántartása A nagybb delegációk (általában államfői és krmányfői delegációk) esetében az előleg felvételét és az elszámlást egy fö Ugyintéző végzi, aki az utazásn nem vesz részt. A napidíj és a dlgi költségek előlegfelvétele, előleg visszavétele és költségkiadása egyegy pénztárbiznylatn történik, melynek mellékjete a delegációs lista, amelyen a kiutazók aláírásukkal igazlják a napidíjak átvételét. El nem számlt utazók listája és el nem számlt utazók felszólftó levele Az alrendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hgy az el nem számlt utazók listáját adtt időpntra lehessen lekérdezni, melyen szükséges a felvett elölegek devizanemenkénti megjelenítése. Az el nem számlt utakról a kiutazóknak felszólítólevelet küldenek abban az esetben, ha az elszámlás határideje lejárt. A határidő jelenleg 1 O nap, de a lista indításakr beadható a nap száma. A határidő akkr tekinthető lejártnak, ha egy úttal a hazaérkezési követő l O napn belül nem száml el, kivéve, ha ezen idöintervallumn belül újra utaztt. Ha az utazásk közölt nem telt el 1 O nap, akkr az utlsó útról való hazaérkezéstől számítjuk az elszámlási határidő!. 15/70

16 Vállalkzási szerződés "Magyar Államkíncst6r áll'l elfgadtt integrált ügyviteli-, pénzügyi rendszer {FORRÁS) - - yezeté_...?. E:!.! :-.. - :!2':!..?.- 9.: E?.. -9.!..: P..:.:!.9.J!... E.!..C -..C!J!...'2?.. :!... --! Í.!.q :....:..:-. : - - :..!. -.Y..?.. - Az alrendszernek alkalmasnak kell lennie a felszólító levelek generálására, amelyben fel kell tüntetni az utasításról az utaztató fősztály!, mivel külsős személy esetén az adtt szervezeti egység számára küldik ki a felszólító levelet A tartós külszlgálatk nyilvántartása terén az alrendszernek alkalmasnak kell lenni az alábbi flyamatk kezelésére: Tartós külszlgálatk nyilvántartása Az alrendszernek lehetőséget kell biztsítani a tartós külszlgálatk nyilvántartására, melynek nyilvántartandó alapadatai a következők: kiküldött, állmáshely, külszlgálat kezdetének dátuma, külszlgálat vége, vele utazó hzzátartzók és rknsági fkuk, engedélyező ügyirat száma. Tartós külszlgálathz kapcslódó utazási jegyek nyilvántartása Pénzügyi kapcslat nélkül tartalmazza a tartós külszlgálatra kiküldött és családtagjai hazautazásainak alapadatait. A tartós külszlgálat srán a kiküldött és a vele utazó családtagk évente egy rendes hazautazásra jgsultak, tvábbá jgsultak lehetnek rendkívüli hazautazásra is. A hazautazás adatainak és költségeinek nyilvántartására szlgál a funkció. A nyilvántartás az adtt külszlgálathz kapcslódóan tartalmazza az igénybevevő nevét és adatait, a köztekedési eszközt, az utazás idejét, visznylatát, és a felmerül t költségeket A funkció nem rendelkezik pénzügyi kapcslattal. Tartós külszlgálathz kapcslódó ingóságszállítás nyilvántartása A külszlgálatra kihelyezésre kerülő kiküldöttek költözködési ingóságainak szállítási költségeinek kalkulációjára és a ténylegesen felmerül! költségek nyilvántartására szlgál a funkció. A kiküldöttek az ingóságaik kiszállítására az alábbi lehetőségek közül választhatnak, amelyet a FO RRÁ S-ban nyilván kell tartani: átalánydíjas költségtérítés, KÜM saját járműveivel és munkatársaival történő szállítás ("KÜM általi"), KÜM megrendelése alapján történő szállítás, egy biznys szállítóval a megadtt súly- és költséghatárig ("KÜM számla"). Ekkr a KÜM rendeli meg a szállítást, a számla kiegyenlítése átutalással történik. A kiküldött saját megrendelése és a hztt számla alapján a kiküldött költségeit a KÜM megtériti egy biznys összeghatárig ( " számla"). 3. A FORRÁS ügyviteli rendszer keretében kifejlesztésre kerülő Gépjármű nyilvántartó alrendszernek megvásárlása és bevezetése. 16/70

17 Vállalkzási szerződés "Magyar Államkincstár által elfgadtt integrált ügyviteli-, pénzügyi rendszer {FORRÁS) bevezetése, ktat ".l'!". ". t.!!!..?.ydtása, tvá.. f.: P.f'!. íáfis Frrás a/rendszerek kíalakítása és bevezetése" A kialakításra kerülő mdul feladata jármű fltta üzemeltetésével kapcslats tevékenységek támgatása. A költségek nyilvántartása, jármű gazdálkdás segítése. A kialakításra kerülő megldás a következő követelményeknek kell, hgy megfeleljen: 3.l. Működési környezet illeszkedjen az újnnan bevezetésre kerülő ügyviteli rendszerbe, hálózats működés támgatása, egyszerűsített adatfelviteli működés támgatása a külképviseletek részére jgsujtsági rendszer kezelése (minden telephely illetve kezelő csak a saját adatait kezelheti és kérdezheti le; a közpntban minden adat kezelhető; a külképviseletek adatai a jgsujtsági rendszemek megfelelően elszeparáltan kezelendők), pénzügy és számvitel által használt törzsek átvétele. (Ne kelljen új törzseket felvinni és kezelni.) 3.2. Adatk nyilvántartása jármű nyilvántartás saját gépkcsik nyilvántartása, egyéb járművek nyilvántartása (utánfutó), járművekkel kapcslats adatk nyilvántartása ( " GK frgalmi" adatai, tartzékk, kódk típusának nyilvántartása; MOL kártya nyilvántartása), frgalmi rendszámk kezelése (kb. 12 karakter) járművekhez kapcslódóan egyéb fnts megjegyzések rögzítésének lehetősége. (Téli, nyári gumi - tárlási hely, fgyasztási nrma, költséghely, tárgyi eszközhöz rendelése), átirányításk kezelése a külképviseletek között. jármű minősítés kezelése: pl. KGSZ (Külgazdasági szakdiplmata, OKM szakdiplmata, nagyköveti, stb., szlgáltató gépkcsi (szgk, kisbusz), turisztikai életút esemény törzs, szabadn definiálható események, melyek szükség eselén pénzügyi jgcímmel összerendelhetők gépjárművekkel kapcslats események nyilvántartása - jármű életút nyilvántartása Casc és KGFB számla adatk, tanklási események, büntetések, balesetek, szerviz események (eltöltött idő), szerviz költségek egyéb kézzel megadható események, (parklás, lajfgyasztás) az esemény adatk kézzel felvihető legyenek, és összekapcslható a szállítói számla srával, menetlevél fntsabb adatainak nyilvántartása belfóldi menetlevél adatai: Havi nyitó dátum, Nyitó km; Havi záró dátum, Záró km. 17/70

18 Vállalkzási szerződés "Magyar Államkincstár által elfgdtt integrált ügyviteli-, pénzügyi rendszer (FORRÁS) - " - :::. - -: - :...? _?._: _?. : tám()jj..9.!. :.9! (.. P- - 9.!.t _L?..:.!._ ----?.-! ?::. C- - --!.t?.! - -í - :"..Cl ---I:.. =-:. :.: r - _ ( az állóhelyi üzemanyag fgyasztás külön megadási lehetősége üzemórában tankalásk nyilvántartása Ml számla alapján Kp. tanklás felviteli lehetősége. engedélyek nyilvántartása Igazgatás vezetői engedélyt.(személy és srszám) parklási engedély 3.3. Főbb funkciók Törzsek karbantartása Jármű törzs kezelése JgsuJtsági rendszer figyelése Jármű tartzékk kezelése Idősrs adatk kezelése Életút események kezelése Menetlevél/Teljesítmény adatk felvitele Üzemanyag felhasználás regisztrálása Kézi felviteli lehetőség MOL számla belvasása rendszámhz kell rendelni, A mdulba belvastt MOL fájl tételes beaznsítása járművekhez, menetlevelekhez. Casc és kötelező biztsítási számla belvasása kötött struktúrájú excelben megadtt casc és kötelező biztsítási adatk belvasása, életút esemény létrehzása, 3.4. Jelentések és lekérdezési lehetőségek futásteljesítmény és kihasználtság (futtt és szervizben eltöltött idő alapján) tanklási adatk túlfgyasztás és megtakarítás (havi teletank rendszerhez) cégautó adó jármű törzslap nymtatása (Fntsabb adatk és események kinymtatása) események lekérdezése Speciális külképviseleti riprtk - melyek a külképviseleti mdulban kerülnek megldásra magánhasználatba vett járművek ktg. térítésének alapriprtja a féléves papíralapú jelentésre kinymtatása megtörtént-e szervizperióduskra figyelmeztető riprt biztsítás érvényességének lejárta előtt figyelmeztető riprt frgalmi érvényessége figyelmeztető riprt rszágból kiviteli határidő figyelmeztető riprt vámelőjegyzés közeledik figyelmeztető riprt 3.5. Egyéb elvárásk 18/70

19 Vállalkzási szerződés "Magyar Allmkincstár által elfgadtt integralt ügyviteli-, pénzügyi rendszer (FOR RAS) be v ezetés "? :.-?._ m g a ----? / - P.- - -{.9/!::...?.-? '. : : -.!.9..'.?..( 9: X !: Y.?_ Váltsa ki a jelenlegi kézi nyilvántartáskat Gépjármű nyilvántartás és elszámlási excel Költséghely nyilvántartás (Idősrs) GK rendszám váltzás nyilvántartása (Id ősrs) 3.6. Opciós kiegészítés készlet felhasználás regisztrálás lehetősége 4. A FORRÁS ügyviteli rendszer keretében kifejlesztésre kerülő Külképviseleti alrendszer megvásárlása és bevezetése. A Külképviseleti alrendszer a külképviseletek pénzügyi analitikus nyilvántartásainak, jelentési kötelezettségeinek teljesítésére,vezetésére alkalmas, a mindenkri költségvetési szabálykhz, KÜM belső utasításkhz alkalmazkdni tudó WEB-es felületen kifejlesztésre kerülő alrendszer kell, hgy legyen. A Külképviseleti alrendszer a külképviseletek alábbi analitikus nyilvántartásait kezelj e: 4.1. Pénzügyi analitikus nyilvántartásk Előirányzatk rögzítése A Külképviseleti alrendszerben legyen lehetőség a külképviseletek előre meghatárztt és a közpntban rögzített, saját hatáskörben módsítható előirányzatainak nyilvántartásaira, módsítására (biznys dlgi kiadáskra meghatárztt előirányzatk átcsprtsítása). Az előirányzatk nyilvántartása, módsítása legyen alkalmas lekérdezésekre és archiválásra. (Pl. adtt naptári napi állaptt le lehessen kérdezni, de alkalmas legyen a rendszer arra, hgy éves, negyedéves, havi állaptk elmenthetök és visszakérdezhetők legyenek hiteles módn. A lekérdezések elvégezhetők legyenek a külképviseleten és a GFOn IS. A lekérdezések legyenek alkalmasak papír alapú megjelenítésre is. Az előirányzatk legyenek összevethetőek a tényleges felhasználással O elenleg %-s összesítés PNWIN prgramban). Az előirányzatk legyenek csprtsíthatóak, Oelenleg a külképviseleteken több előirányzatt kezelnek, külképviseleti " saját", külgazdasági, mezőgazdasági, államplgársági ügyintézéssei kapcslats előirányzat. Ezeket az előirányzatkat és a kapcslódó felhasználáskat külön csprtként kell tudni kezelni. A prgramnak alkalmasnak kell lenni arra, hgy igény esetén ú jabb állmánycsprt létrehzása legyen lehetséges. Kötelezettségvállalás nyilvántartás 19/70

20 Vállalkzási szerződés "Magyar Államkincstár által elfgadtt integrált ügyviteli-, pénzügyi rendszer {FORRÁS) bev e zet é se, ktat ás a és tá " m'!r9 : :.9L?..<!.f?..f?./.. P. - 9.! :. -.:.:?_... C:.'!.. :.C.:....!.C:.!t?..(.?::.? : !. " Y A kötelezettségvállalásk nyilvántartására a krrekt és naprakész szabad keret kimutatás miatt van szükség. A szabad keret az adtt külképviseletre eső előirányzatból még rendelkezésre álló összeget jelzi a gazdaságis részére. Ahhz, hgy ez az adat naprakész legyen, nem elegendő az előirányzatt a teljesítésekkel összevetni, mert az nem a valós képet mutatja. A kötelezettségvállalási nyilvántartásnak meg kell felelnie a jgszabályi előírásknak. Csak azk a kötelezettségvállalásk kerülnének előre rögzítésre, amelyek hsszabb időszakt, akár az egész évet érintik. Ilyen például a bérleti díj. A prgramnak kezelnie kell az előre felrögzített kötelezettségvállaláskn kívül a pénzfrgalmból autmatikus. kötelezettségvállalás generálást. (Amr 72. (13) ban szereplő tételek és azk, amelyekre nem kell előzetes kötelezettségvállalás a KÜM belső szabályai szerint. Ennek a háttérben kell futnia, hgy minél kevesebb többletmunkát jelentsen ez a rögzítőnek Lehetőséget kell biztsítania a prgramnak a már krábban is említett szabad keret kimutatására. A szabad keret az előirányzat, a kötelezettségvállalás és a teljesítések összevetése egy kiadásnemre. A prgramnak kezelnie kell tudni azt a körülményt, hgy egy adtt főkönyvi számlaszámra több pénznemben is történik kifizetés. A kötelezettségvállalásk esetében az alábbi infrmációk rögzítésére mindenképpen szükség van: Szerződés, megrendelés száma, partnere, deviza összege, ÁFA tartalma, költséghelye A kötelezettségvállalásnak archiválhatónak, ennek érdekében kinymtathatónak kell lennie. A kinymtattt kötelezettségvállalásnak tartalmaznia kell az ellenjegyzésre vnatkzó adatkat, a kötelezettségvállaló személyét, is. A kötelezettségvállalási nyilvántartásnak kezelnie kell tudni a jelenleg " záradéklt " tételekkel kapcslats kötelezettségvállalást, tehát amikr nem a külképviselet " saját " költségvetése terhére történik kifizetés. Bank analitika A banki analitikai nyilvántartás esetében az alábbi infrmációk feltöltésére alkalmasnak kell lennie a rendszernek: Dátum (értéknap), kivnat srszáma, me g jegyzés, költséghely (vagy egyéb kntírzó infrmáció), összeg, AF A kulcs, kötelezettségvállalás hivatkzás, számla alapadatinak rögzítési lehetősége, belső biznylat készítése. Lehetőséget kell biztsitani, hgy a banki analitikai tételeket a megfelelő devizában tudja rögzíteni a felhasználó, amelyet a prgram autmatikusan az elszámló átlagárflyam alapján átszáml frint értékre. Ki kell tudnia a banki tételt egészíteni a hzzá kapcslódó számla alapadatival, amelyből autmatikusan a háttérben generálnia kell a prgramnak egy szállítói számlát. Meg kell teremteni a kapcslatt egy mezőn keresztül az előzetesen... felr g ít! t?t: I!ls g I l!i I s i X l!l - -!l!:.. x i "- -- " 20/70

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Felsőoktatási tematika Államháztartási szakterület

Felsőoktatási tematika Államháztartási szakterület Felsőktatási tematika Államháztartási szakterület Oktatási nap Időtartam 1. alkalm 4 Frrás SQL felépítése, mduljai A pénzügy-számvitel alrendszer szerepe, mduljai és elhelyezkedése a Frrásban. - A pénzügy,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek eversin Kft. Általáns Szerződési Feltételek 1. A szlgáltatás tárgya, az Általáns Szerződési Feltételek tartalma Az eversin Kft. (8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2., Adószám: 23079780-2-19, Cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: A szerződés tárgya II. A teljesítés helye, ideje és módja

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: A szerződés tárgya II. A teljesítés helye, ideje és módja SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Országs Onklógiai Intézet 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9. adószáma: 153-09769-2-43 fizetésiszámlaszáma: 10032000-01490538-00000000 képviseli: Prf. Dr. Kásler

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

TRX Sports Medicine keretszerződés

TRX Sports Medicine keretszerződés TRX SMSTC 2013. szeptember 1. 01. TRX Sprts Medicine keretszerződés (trainerek részére TRX SMSTC Sprts Medicine Suspensin Training Curse ) mely létrejött egyrészről R-med Orvsi Műszergyártó és Kereskedelmi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

minőségtigyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : : Átvételi időpont; Felhasználható összeg 2oi7-AO-02> Pénzügyi ellenjegyzés mi a M *»*

minőségtigyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : : Átvételi időpont; Felhasználható összeg 2oi7-AO-02> Pénzügyi ellenjegyzés mi a M *»* J V Ügyiratszám: J^?.^.í.Í ^ ^ Kötelezettségvállalást előkészítő sztály : j^.ííxws)..) j &$>J./\/.eí.'X A szerződés tárgya: l.fl;.^m:fl&u i^jf.'i.jí m A kötelezettségvállalás a..íwmí.'ít... évi költségvetés..

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2.

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. Építésügyi Fizetési Prtál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. ÉTDR hatósági felhasználók képzése Készítette: Szbnya Margit 2014.10.25. ÉTDR hatósági felhasználók képzése... 1 1. Építésügyi Fizetési Prtál

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3.,

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 3/2010. Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps, váltzó,

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS TERVEZÖI MŰVEZETÉSRE

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS TERVEZÖI MŰVEZETÉSRE szerződésszám: 1-/2279/U/20 14 MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS TERVEZÖI MŰVEZETÉSRE amely létrejött egyrészről a Budapest Fővárs XIV. Kerület Zugló Önkrmányzata Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Adószáma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött: az Országgyűlés Hivatala, Jobbik Parlamenti Frakció 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19., Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám:MÁK10032000-00292203-00000000 Képviseletében

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010.03.23 Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010.03.23 Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 1/2010.03.23 Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps,

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15 Jelen tájékztatóban fglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatkkal kapcslats infrmációk tájékztató jellegűek,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcslási szám: Számla tulajdns kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefn szlgáltatás igénybevételére amely létrejött a SUPRA KTV Kft. ( székhely: 8000 Székesfehérvár, Trencsényi

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészről: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet székhely: 1134 Budapest, Tüzér u.33-35. képviselő: Korinek Lívia szakmai vezető adószám: 15329884-2-41 számlavezető

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA Budapest Országs Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár RENDSZER SZABÁLYZATA Hatálys: 2010. július 1. Elfgadva: 2010. június 28. Tartalm 1. Bevezetés... 3 2. Alapelvek... 3 2.1 Igazságsság... 3 2.2 Pntsság...

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám /

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám / Tanulmányi Megállapdás az ASSET ECVET Prjekthez A kmpetens intézmények lgói ECVET ASSET Autóipari Szlgáltatási Szektr ECVET Tesztelés Hivatkzási szám - 2008 3991 / 001-001 1 Tanulmányi Szerződés (ASSET

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

Dolphin Kft. Dolphin InvoicePro. Funkciók. verziószám: 4.0.265

Dolphin Kft. Dolphin InvoicePro. Funkciók. verziószám: 4.0.265 Dlphin Kft. Dlphin InvicePr Funkciók verziószám: 4.0.265 Tartalm Általáns infrmáció... 1 Terméktámgatás... 1 Értékesítés... 1 A Dlphin Kft. egyéb elérhetőségei... 1 Tvábbi szftverek... 2 Kibcsátó adatai,

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

SZERVIZ 7. a kreatív rendszerprogram. Néhány szóban a szoftver nyújtotta lehetőségekről

SZERVIZ 7. a kreatív rendszerprogram. Néhány szóban a szoftver nyújtotta lehetőségekről SZERVIZ 7 a kreatív rendszerprgram Néhány szóban a szftver nyújttta lehetőségekről 3Sz-s Kereskedelmi és Szlgáltató Kft. 1155 Budapest, Bulcsú utca 44. Pstacím: 1158 Budapest, Jánshida utca 15. Tel: (06-1)

Részletesebben

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről a Rákóczi Üzletház Kft. (1084 Budapest,

Részletesebben

X o o o o. Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja

X o o o o. Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatals név: Méhkerék Község Önkrmányzata Pstai cím: Kssuth u. 80 Várs/Község:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: FORT Kereskedelmi Kft Címe: 1071. Budapest, Dózsa Gy.

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására 2015/3 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 R Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZ HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZ HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai Az igénylés típusa Igényelt hitelkeret összege Első igénylés HUF Hitelkeret devizae EUR HUF-nak megfelelő EUR A fizetési kötelezettségek teljesítésére választtt nap MKB 1X1

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Szciális fglakztatási prjekt a sárspataki

Részletesebben

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. )

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. ) ILLETÉKEK 2014. Tájékztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hgy az illetékekről szóló többször módsíttt 1990. évi XCIII. törvény szerint egyes vagynszerzési és eljárási illetékek az alábbiak 1. Államigazgatási

Részletesebben

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr Szabó

Részletesebben

A felhasználónak rendelkeznie kell mobiltelefonnal, amelynek telefonszámához érvényes szerződés tartozik.

A felhasználónak rendelkeznie kell mobiltelefonnal, amelynek telefonszámához érvényes szerződés tartozik. 1. SMS-Bank funkciók 1.1. Előfeltételek, javaslatk a használattal kapcslatban A felhasználónak rendelkeznie kell mbiltelefnnal, amelynek telefnszámáhz érvényes szerződés tartzik. SMS-Bank száma: 70/9000-666

Részletesebben