Cégnév: GlobalPress 2001 Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzék szám: Elérhetőség:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cégnév: GlobalPress 2001 Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzék szám: 01-09-693802 Elérhetőség: shop@mightyleaf.hu, mightyleaf@mightyleaf."

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek Hatályos június 13-tól A vagy mightyleaf.hu (URL) internetes cím alatt elérhető internetes boltban (továbbiakban: Webshop) történő megrendelés esetén szerződés jön létre a Webshop üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) és az azt használó felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) között, (Üzemeltető és Felhasználó együttesen a továbbiakban: Felek, valamelyikük: Fél), az alábbiak szerint. Az 1.1 szerinti Üzemeltető adatai Cégnév: GlobalPress 2001 Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzék szám: Elérhetőség: Képviselő: Sajó Zsuzsanna Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 41. Adóigazgatási szám: Pénzforgalmi jelzőszám: Pénzforgalmi jelzőszám kezelője: MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 38) Pénzforgalmi számla pénzneme: magyar forint Statisztikai számjel: Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartója: Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: XIII/10711/2012/B szerződés nyelve: magyar 1. A szerződés létrejötte és hatálya 1.1 A szerződés minden esetben tartalmazza egyrészt a szerződés létrejöttekor hatályos általános szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), másrészt a megrendelés menete során a Felhasználó által megadott adatokat, beleértve többek között a megrendelt termékekre és / vagy 1

2 szolgáltatásokra, a kiszállításra és a fizetésre, valamint magára a Felhasználóra vonatkozóakat. A évi CVIII. törvény 5. (2) b) pontja szerinti kötelezettségnek megfelelően tájékoztatjuk, hogy a Felek között létrejövő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet Üzemeltető elektronikus adatbázisban iktat, és amely iktatott szerződés utóbb Üzemeltető számára hozzáférhető oly módon, hogy az adott megrendelésben rögzített adatokat és az adott megrendelés alapján létrejött szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF szövegét párosítja, valamint a évi CVIII. törvény 5. (2) e) pont szerint tájékoztatjuk, hogy az ÁSZF magatartási kódexre nem utal. A évi CVIII. törvény 5. (1) bekezdése szerint tájékoztatjuk, hogy az ÁSZF szövegét a Felhasználónak lehetősége van tárolni és előhívni azáltal, hogy Felhasználó az ÁSZF-et böngészőjében megjelenítő oldalt böngészőjével saját eszközére elmenti, majd az elmentett állományt böngészőjével előhívja vagy az oldalon megtalálható (tartalmilag megegyező) Portable Document Format (PDF) file verzióval teszi ezt. 1.2 A szerződés szempontjából Felhasználónak az a természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiség nélküli szervezet tekintendő, akinek / amelynek azonosító adatai a Vásárlás befejezése nevű szekcióban, az 1-es (ADATOK című) űrlapon kitöltésre kerültek. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan megváltoztassa. A módosuló rendelkezéseket Üzemeltető a hatályba lépést megelőzően 3 nappal jelen honlapon teszi közzé. A módosuló rendelkezéseket a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre vonatkozóan kell alkalmazni. Üzemeltető ezen túlmenően külön felhívást, értesítést a változással kapcsolatban alkalmazni nem köteles, de vállalja, hogy az ÁSZF Webshopban megjelenített szövegének elején jelzi a hatálybalépés dátumát. Megrendelés feltétele jelen ÁSZF-ben, valamint az Adatvédelem c. mellékletben foglaltak elfogadása. Megrendelés elküldésével Felhasználó önkéntesen és határozottan kinyilvánítja, hogy a kérdéses dokumentumokat megtekintette, értelmezte, megértette, és az abban foglaltakat magára nézve mint akaratával megegyezőt kötelezőként elfogadja. 1.3 A gazdálkodó vagy egyéb bejegyzett szervezet nevében történő szerződéskötés esetén szükséges a szerződés megkötésére jogosultsággal rendelkező személy nevének megadása, aki meg kell hogy egyezzen azzal a személlyel, aki a Webshopban a vásárlás teljes folyamatát végzi. A Webshopban a vásárlás teljes folyamatát végző személy nevétől és adataitól eltérő más személy nevének vagy adatainak megadása esetén a szerződés nem jön létre. A szervezet nevében szerződő személy a szerződéskötéskor egyben nyilatkozik is arra vonatkozóan, hogy a szervezet nevében történő szerződés megkötésére jogosult. 1.4 Minden egyes beküldött megrendelést követően új szerződés jön létre, abban az esetben is, ha a Felek azonosak. 2

3 1.5 Bár jelen megállapodás elsősorban a Webshop frontend (azaz a webshop rendszer Felhasználó által elérhető része, továbbiakban: Frontend) felületén keresztül történő megrendelésekkel létrejövő szerződések szabályait rögzíti, a megrendelés rögzítése, ill. feldolgozása, módosítása, teljesítése során más formában is történhet kommunikáció Felek között (pld: , telefon, stb.), amely révén a megrendelés ill. annak feldolgozása, módosítása, teljesítése részben vagy egészben a Webshop Frontend használata nélkül történik. A Frontenden kívül eső és a Webshoppal összefüggő kommunikáció beleértve pld. hírlevélben, egyéb elektronikus vagy nem elektronikus módon küldött vagy megjelenített tartalmak, hirdetések, egyéb felhívások, stb. jelen szerződés szempontjából Frontenden keresztül történtnek tekintendő, és azzal azonos szabályozás alá esik, valamint jelen szerződés (kontextusukban értelmezhető rendelkezéseinek) hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely Felek között jön létre. A Webshopban történő vásárlást elsősorban Magyarország Kormányának 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete (a fogyasztó és a váĺlalkozáś közötti szerződések részletes szabáĺyairóĺ) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény ( Ektv. ) szabályozza, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.). Tájékoztató jelleggel közöljük, hogy a hivatkozott jogszabályok elérhetőek a magyarorszag.hu vagy a net.jogtar.hu weboldalakon. Harmadik személyek által üzemeltetett honlapok tartalmáért, az ott közzétett tartalmakért Üzemeltető nem vállal felelősséget. 2. A megrendelés folyamata 2.1 A megrendelés folyamata 2 fő részből áll: o A Felhasználó által választott termék(ek) böngészése, tulajdonságainak, adásvételi feltételeinek megismerése, és a megrendelni kívánt termék(ek) kosárba helyezése és darabszámának megadása. o A vásárlás befejezése, melynek során a Felhasználó 4 egymást követő lépésben megadja a számlázásra, kézbesítésre, szállítási módra, (ÁSZF 5. pont szerinti) fizetésre vonatkozó adatokat, valamint véglegesíti megrendelését és egyben nyilatkozik jelen szerződés elfogadásáról. A 4-ik lépésben az addig elvégzett folyamatban keletkezett adatokat és nyilatkozatokat a Webshop elektronikus úton továbbítja Üzemeltetőnek, amely lépést követően az 5-ik lépésben a webshop rendszer megrendelés összesítőt és egy üzenetet jelenít meg arra vonatkozóan, hogy a megrendelés elküldése sikeres volt-e, vagy valamilyen hiba okán nem volt sikeres. Ha a sikeresen elküldött megrendelést a webshop rendszer befogadta és abban az érkeztetésre került, akkor a Felhasználó erről a tényről az általa megadott címre küldött, automatikusan generált tájékoztató levélben kap értesítést. Üzemeltető ezzel tesz eleget azon jogszabály által előírt kötelességének, mely szerint Üzemeltető köteles Felhasználó megrendelésének megérkezését Felhasználó felé elektronikus úton 3

4 haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. Következésképpen, Felhasználó megrendelésének elküldésével csupán vételi és szerződéskötési ajánlatot tesz Üzemeltetőnek, az ezen ajánlat beérkezését visszaigazoló üzenet azonban még nem jelenti azt, hogy Üzemeltető elfogadta a megrendelés teljesítésének kötelezettségét. Az automatikus visszaigazolás elküldését követően Üzemeltető újabb ben értesíti Felhasználót a megrendelés elfogadásáról, ez az újabb értesítés már elfogadó nyilatkozatnak minősül, amelynek a Felhasználóhoz történő megérkezésével a távollevő felek között létrejön a szerződés. Amennyiben Üzemeltető a megrendelésben szereplő feltételektől eltérő feltételekkel tudja csak elfogadni a megrendelés teljesítését, akkor erről a lehető legrövidebb határidőben tájékoztatja Felhasználót. A Felhasználó eredeti ajánlatától eltérő tartalmú Üzemeltetői elfogadást új ajánlatnak kell tekinteni, szerződés akkor jön létre, ha Felhasználó az új feltételekkel is igényt tart a teljesítésre. 2.2 A megrendelés folyamatában a 2.1 szerinti 5-ik lépést megelőző bármely stádiumban Felhasználónak lehetősége van mind a kosár tartalmának, mind a 2.1 szerint szolgáltatott adatok tekintetében változtatásokat eszközölnie szabadon. Következésképpen a megrendelés minden esetben a 2.1 szerinti 5-ik lépésben jelzett tartalommal keletkezik, függetlenül attól, hogy azok korábban megadott adatok módosításával keletkeztek-e vagy sem. Felhasználó felelőssége, hogy figyelemmel kövesse a megrendelést, és a megrendelést követően részére küldött automatikus érkeztetési igazolás nek a Megrendelés összegző részében található termékeket, tulajdonságokat, összegeket ellenőrizze közvetlenül a megrendelés beküldését követően, és esetleges megjegyzéseit, kifogásait haladéktalanul válasz ben jelezte Üzemeltető felé. 2.3 Felhasználónak megrendelésre 2 módon (státusz szerint) van lehetősége: vendégként (Felhasználói Fiókkal nem rendelkező Felhasználóként) vagy regisztrált felhasználóként (Felhasználói Fiókkal rendelkező Felhasználóként). Az egyes megrendelések adat-tartalma szempontjából a 2 mód alapvetően megegyezik, azonban az ingyenes regisztráció a Felhasználói Fiókkal rendelkező Felhasználónak lehetőséget nyújt arra, hogy a megrendelést követően a webshop felhasználói felületén keresztül ingyenesen tájékozódjon aktuális megrendelésének feldolgozottsági állapotáról, megtekintse korábbi megrendelés(ei)nek részleteit, valamint kedvezményezettje legyen olyan nem személyre szóló akcióknak, amelyeket Üzemeltető kizárólag újonnan regisztráló vagy korábban már regisztrált Felhasználóknak tesz elérhetővé. 3. Felelősségek, jogok, felelősség korlátozása 4

5 A Webshop használatával (böngészés, megrendelés, elektronikus vagy egyéb kommunikáció, stb.) összefüggően Felhasználó az alábbi kötelezettségeket vállalja, ill. az alábbiak szerint mentesíti Üzemeltetőt egyes felelősségek alól: 3.1 Felhasználó minden esetben köteles valós és a megadáskor érvényes adatokat szolgáltatni, amelyek személyéhez köthetőek. Ha Felhasználó szervezet (gazdasági társaság, bejegyzett egyesület, stb.) nevében jár el, köteles továbbá a szervezethez kötődő adatok szolgáltatása tekintetében is ugyanígy eljárni. Ha Felhasználó harmadik fél részére kívánja kézbesíttetni megrendelésének tartalmát (pld. ajándékozás céljából), akkor a harmadik félhez kötődő adatok megfelelősége tekintetében is Felhasználó vállal felelősséget. Továbbá ez esetben megrendeléskor automatikusan nyilatkozatot tesz, hogy bírja a harmadik fél beleegyezését a megrendelés tartalmának harmadik fél részére történő kézbesítése tekintetében, ill. előreláthatóan joggal feltételezhette, hogy harmadik fél megfelelően átveszi a részére a Felhasználó által megadott adatok szerint továbbított megrendelés tartalmát. Felhasználó, mint szerződéses Fél, minden szempontból úgy felel a harmadik fél tekintetében, mintha maga járna el, többek között különösképpen abban az esetben, ha utánvétes fizetést választott megrendelésekor, mivel ebben az esetben harmadik félnek keletkezik készpénzfizetési kötelezettsége az átvételkor, de a számla szerinti vevő ez esetben is Felhasználó. 3.2 Felhasználó felel azért, hogy az általa szolgáltatott adatok ne hibásan legyenek megadva, mivel Üzemeltető alap esetben nem ellenőrzi azok helyességét, ezért Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli a nem megfelelő vagy nem megfelelően szolgáltatott adatokból eredő következményekért. Felhasználó köteles helytállni minden olyan következmény tekintetében, amely nem megfelelő vagy nem megfelelően szolgáltatott adatokból ered, és amely hátrányosan érinti Üzemeltetőt. Ha jelen megállapodás Üzemeltető általi megfelelő teljesítése vagy teljesíthetősége tekintetében olyan Felhasználó általi adatközlésre van szükség (vagy olyan körülmény, információ keletkezik vagy jelentkezik Felhasználó viszonylatában, amelyről kellő gondosság esetén feltételezni lehetett, hogy átadása szükséges), amely kívül esik a webshop Frontend technikai korlátain, az esetben Felhasználó köteles haladéktalanul egyéb úton (pld levél küldés útján) közölni a teljesítéssel összefüggőeket. 3.3 Felhasználó, függetlenül attól, hogy 2.3 szerinti melyik státuszban van, felel azért, hogy az általa megadott cím helyes legyen és olyan fiókhoz tartozzon, amelyre küldött üzenetek kézbesíthetőek és amely fiókba érkező üzenetek érkezését gyakorta ellenőrzi, ill. amelyek érkezéséről rendszeresen értesül, mivel ez nem csak a Felek közötti elsődleges kommunikációs csatorna, hanem pld. a szállítással és a számlázással összefüggő adatforgalom és értesítések is ezúton kerülnek átadásra Felhasználó és Üzemeltető megbízottjai, szolgáltatói között. Felhasználó a megrendeléssel (annak teljesítésével, szállításával, fizetésével, stb.) összefüggő elektronikus vagy hagyományos papír alapú leveleket, egyéb bizonylatokat, jegyzőkönyveket, stb. köteles megőrizni. 5

6 3.4 Felhasználó köteles saját hatáskörében intézkedni a tekintetben, hogy aktuális megrendelését minden egyes esetben oly módon továbbítsa Üzemeltető felé, hogy az adott megrendeléshez köthető cím megfeleljen a 3.3 szerinti követelményeknek. Ha Felhasználó 2.3 szerint Regisztrált Felhasználó, és aktuális megrendelésekor egy korábbi regisztráció alkalmával megadott címtől eltérő címen keresztül érhető el, az esetben Felhasználó köteles Felhasználói Fiókjához tartozó címét frissíteni az új cím helyes megadásával, amelyre a korábban regisztrált cím és jelszó kombinációjával Fiókjába történt bejelentkezése után van lehetősége, ill. 2.3 szerinti vendég státuszban vásárolva is lehetősége van megadni aktuális címét. 3.5 Üzemeltető egy adott regisztráció létrejöttét vagy megrendelés adatait ellenőrizheti, amennyiben kétség merül fel az abban foglalt vagy ahhoz köthető adatok érvényességében. Ennek befejeztéig felfüggesztheti a szerződés megkötését vagy teljesítését, és az ellenőrzésből adódó esetleges késedelmek nem eredményezik a teljesítés késedelmét, hanem az ellenőrzés időtartamával automatikusan meghosszabbítják jelen szerződésben Üzemeltető által vállalt határidőket. Felhasználó jelen bekezdés szerinti jogát, mint lehetőség gyakorolja, és nem vállal kötelezettséget az ellenőrzésre. 3.6 A 3.5 szerintiekből nem következik vagy keletkezik Üzemeltető semminemű olyan felelőssége, ami a Webshop Felhasználó általi helytelen, hamis, félrevezető vagy egyéb módon nem megfelelő, ill. jogszabályba vagy jelen szerződésben kikötött szabályba ütköző adatokkal vagy nyilatkozatokkal történő használatával összefüggésbe hozható, és az ilyen használattal összefüggő minden felelősség Felhasználót vagy az adatokkal visszaélést megkísérlőt vagy megvalósítót terheli. 3.7 Felhasználó vállalja, hogy Felhasználói Fiókjának elérési jogosultságait (regisztrált cím és jelszó kombináció) sem szándékosan, sem gondatlan módon nem teszi hozzáférhetővé harmadik félnek. Harmadik fél által a Felhasználó Felhasználói Fiókjának elérési jogosultságaival történő bárminemű adatcsere, adat elérés, adat használat vagy kommunikáció jogosulatlannak tekintendő, függetlenül attól, hogy a Frontenden keresztül vagy más úton történik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jogosultságai illetéktelen vagy rosszhiszemű felhasználásával összefüggően minden következmény tekintetében felelősség Felhasználót terheli. 3.8 Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van a világháló, az arra kapcsolódó eszközök és az azt kiszolgáló hálózati infrastruktúra használatának alapvető elveivel, rendelkezik azok felhasználói ismereteivel, és ismeri a használat egyes korlátait, kockázatait, különös tekintettel többek között az esetlegesen felmerülő hibákra, veszélyforrásokra és technikai teljesítménykorlátokra, függetlenül attól, hogy azok melyik Fél vagy mely harmadik fél információ-technológiai rendszerének bármely elemével, vagy egyéb szereplők (pld: internet szolgáltató, szerver üzemeltető, Eszámla szolgáltató, stb.) rendszerével vannak összefüggésben, külön-külön vagy együttesen. Tekintettel ezen sajátosságokra, Felhasználó kizárólagos 6

7 felelőssége annak az eszköznek a biztonságossága, védelme és megfelelő működésének biztosítása, amelyen keresztül a Webshop-ot eléri, használja, ill. azzal összefüggően adatot küld vagy fogad bármely más elektronikus úton. Üzemeltető kizárólag saját közvetlen felügyelete alatt működő eszközök tekintetében vállal felelősséget, a jogszabályok által előírtak szerint. Az Üzemeltető által a teljesítésbe bevont közreműködő harmadik felek elektronikus kommunikációja, adatcseréje és azok esetleges hátrányos következményei tekintetében nem vállal felelősséget különösképpen, de nem kizárólag a következőkkel kapcsolatban: o működési hiba, korlátozott működés, kimaradás, digitális adatcsere megszakadás az internetes hálózatban o meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon o részleges vagy teljes adatvesztés adatcsere közben vagy tárolt adatállományban, adatelérés átmeneti korlátozottsága o o szoftver vagy hardver hiba, meghibásodás egyéb abnormális esemény feltételezve, hogy ezekkel összefüggésben Üzemeltető úgy járt el, ahogy az adott helyzetben az elvárható. 3.9 Üzemeltető legjobb igyekezete ellenére is előfordulhat, hogy egyes adatok, képek, információk tévesen vagy nem teljes körűen jelennek meg a honlapon. Amennyiben ezt Üzemeltető észleli, erről haladéktalanul értesíti Felhasználót. Ebben az esetben a 2.1 pontban foglaltak szerint tájékoztatja Felhasználót arról, hogy a megrendelésben szereplő tartalomtól eltérő feltételekkel tudja csak elfogadni a megrendelést. Amennyiben Felhasználó elfogadja Üzemeltető új ajánlatát, létrejön a szerződés a Felek között. 4. Szállítás, csomagátvétel, elállás, visszáru, panaszkezelés, vitarendezés 4.1 A Webshopban leadott megrendelések tartalmát Üzemeltető közreműködő harmadik fél útján, becsomagolva juttatja el a Felhasználó által megadott szállítási címre és személy részére. Harmadik közreműködő fél alap esetben Üzemeltető szerződéses megbízottja, csomagküldésre szakosodott professzionális vállalkozás (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Felhasználó megrendelése részeként Üzemeltető részére megfizeti a kiszállítás Üzemeltető által meghatározott díját, amelynek pontos mértéke a oldalon érhető el. Üzemeltető jelen megállapodás megfelelő teljesítése érdekében átadja szállítási megbízottjának azon - Felhasználó által Üzemeltetőnek szolgáltatott - adatokat, amelyek a kiszállításhoz szükségesek: a címzett nevét, szállítási 7

8 címét, címét és telefonszámát, valamint bármely olyan adatot vagy információt, amelyet Felhasználó a szállítás megfelelő teljesítésével összefüggésben hozott Üzemeltető tudomására. Szállító vállalkozás jogosult a szállítással összefüggésben a címzettet annak elérhetőségein keresnie koordináció ill. egyéb, saját megfelelő teljesítésével összefüggő okból. A szállító vállalkozása számára átadott adatok védelmével, titokvédelemmel összefüggésben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben foglaltak figyelembevételével jár el. Felhasználónak kötelessége mind Üzemeltetővel, mind szállítási megbízottal együttműködnie annak érdekében, hogy a csomag átadása késedelem nélkül, a Felhasználó által szolgáltatott adatok szerint megtörténhessen. Üzemeltető ben értesíti Felhasználót a megrendelést tartalmazó csomag szállítási megbízott részére történt átadásáról, így Felhasználó az átadást megelőzően Üzemeltetővel, azt követően szállítási megbízottal egyeztet. Szállítási megbízott ingyenes lehetőséget biztosít saját ügyfélszolgálatán (munkanapokon 7-20 óra között, a telefonszámon, a GLS csomagszám alapján) az esetlegesen szükségessé váló koordinációra (pld. ha valamilyen előre nem látható körülmény merül fel, amely a kiszállítást befolyásolja), így címzett ill. Felhasználó köteles haladéktalanul közölni Szállítási megbízottal, ha a megrendeléskor megadottakhoz képest releváns változás következik be, és egyeztetni az új körülmények szerinti szállításról. Tekintettel arra, hogy a csomagszállítással kapcsolatos személyes és egyéb adatok elérése és megváltoztatása a csomagszám ismeretében válik elérhetővé ill. lehetővé (a GLS honlap csomagkeresőjének használatával, telefonos, vagy egyéb kommunikációs úton), ezért Felhasználó különösen gondosan kell hogy eljárjon, valamint felel azért, hogy az tudta, szándéka és beleegyezése nélkül ne kerüljön más birtokába, és elfogadja, hogy jogosulatlan használattal összefüggésben Üzemeltető nem felel. Felhasználó felel szándékossággal elmaradt vagy elvárható együttműködésének elmaradásával összefüggően, vagy a neki felróható hibából eredően elmaradt átadással keletkező károkért, kötelezhető a felmerülő költségek (szállítás, csomagolás, stb.) megtérítésére, valamint kötbérként kötelezhető a megrendelt termékek vételárának 50%-át meg nem haladó összeg megfizetésére, és a továbbiakban kizárható a Webshopon keresztül történő megrendelést igénybe vevők köréből. Felhasználó úgy felel a szállítással, átvétellel összefüggésben, mintha maga járt volna el abban az esetben is, ha címzett, átvevő nem egyezik meg Felhasználóval. Bizonyos esetekben például ha a megrendeltek kézbesítése ezáltal az alap esetben alkalmazott (GLS általi) szállítási módhoz képest rövidebb idő alatt teljesíthető Üzemeltető választhat egyéb szállítási módot is, amely azonban Felek ettől eltérő megegyezése hiányában nem lehet hátrányos (például költségesebb) Felhasználó számára. 4.2 A megrendelést tartalmazó csomagot nem csak a címzett veheti át (bár külön igény jelzése és kapcsolódó kiegészítő szolgáltatási díj ellenében egyéni személyazonosítás mellett történő átadás is kérhető). Az alapszolgáltatás részeként a szállítási megbízott nem ellenőrzi az átvevő személy személyazonosságát, továbbá a csomagok kiadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akikről a körülmények 8

9 szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók mindenekelőtt a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők. A kézbesítés megtörténtét a címzett (vagy egyéb személy) aláírásával igazolja a szállítási megbízott által rendszeresített formában, aki az aláírás mellett kéri az átvevő nevének megadását is, és amely információk egybek mellett Üzemeltető felé továbbításra kerülnek. Felhasználó elfogadja, hogy a csomag megfelelő kézbesítettségének tényét igazolja az aláírás és név rögzítése, nem megfelelő személynek történt kézbesítés vagy a csomagnak vagy annak bármely tartalmának eltűnése kizárólag Felhasználó felelőssége, ha szállítási megbízott fentiek szerinti eljárási rendnek megfelelően végezte a kézbesítést. Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy megítélje, hogy szüksége van-e a személyazonosítás mellett történő kézbesítésre és azt megrendelését kiegészítő ben a megrendelés napján kiegészítő szolgáltatásként megrendelje üzemeltetőtől, valamint vállalja annak díját. A kézbesítés csak az utánvét (ha van) kifizetése, és az átvételi igazolás aláírása után történik meg, a címzett azt megelőzően nem ellenőrizheti a csomag tartalmát, azonban köteles a csomagolását részletesen szemrevételezni, és ha a csomagoláson bármi rendellenesség (pld. ragasztószalag hiánya, megbontása, stb.) vagy sérülés észlelhető, köteles a csomag tartalmát is körültekintően szemrevételezni és annak tekintetében mennyiségi, minőségi, vagy egyéb hiányosságot vagy hibát, sérülést feltáró kifogásait a szállítási megbízottal közölni, és annak tényállásáról és körülményeiről egyértelmű, dátum, helyszín és időpont megjelöléssel is ellátott, közösen felvett nyilatkozatot (jegyzőkönyvet) készíteni, lehetőség szerint jól értelmezhető fényképeket készíteni, a jegyzőkönyvet a szállítási megbízottal is hitelesíttetni és annak egy faximile példányát számára átadni, valamint haladéktalanul bejelentést tenni en Üzemeltető felé ezekkel kapcsolatban. Ha címzett úgynevezett fedett sérülést észlel a csomag tartalmában, (azaz csomag külső csomagolása ép volt átvételkor, de a megrendelt áru sérült, deformálódott, elázott, elszíneződött, stb.), azesetben címzett haladéktalanul köteles útján részletes, a problémát egyértelműen bemutató, fényképpel is ellátott, tanuk által igazolt bejelentést tenni Üzemeltető felé. Jogos kárigény fedett sérülés esetén akkor keletkezik, ha a csomag átadását követő 2 munkanapon belül címzett megfelelő bejelentést tesz Üzemeltető felé, mivel Üzemeltetőt 8 napos jogvesztő határidő köti (2003 évi CI. törvény a postáról 27. ) a kárigénynek általa szállítási megbízott felé intézendő bejelentése tekintetében, valamint igazolnia kell, hogy a kár bizonyíthatóan a szállítási megbízottnak felróható okból keletkezett. A határidő mulasztása a kárigényt semmissé teszi. Minden károsult vagy fedett sérülést szenvedett csomag esetében lehetővé kell tenni, hogy a kárt a szállításási megbízott, vagy annak megbízottja megszemlézze, ennek érdekében a kár eseménykori állapotot meg kell őrizni. A szemlére vonatkozóan a kárérték közlését követő 3 munkanapon belül jelzi igényét Szállítási megbízott Üzemeltetőnek, amely azt a lehető leghamarabb továbbít Felhasználónak. 9

10 Üzemeltető beleegyzése nélkül bárminemű biztosítási, kártérítési, pótlási, visszatérítési igény Felhasználó általi engedményezése harmadik fél részére nem megengedett. Üzemeltető felelőssége a megrendelés szerinti teljesítéssel összefüggésben az érintett tételek szerződéses forgalmi értékét meg nem haladó mértékig terjed. Következményi károk kizárva. 4.3 Tekintettel a 4.2 szerintiekre, ha Felhasználó személye nem egyezik a csomag átvevőjének személyével, azesetben is Felhasználó úgy felel a csomagot átvevő vonatkozó cselekedeteiért, mintha maga járt volna el, mivel az átvevő harmadik fél személyazonosságát Üzemeltető előzetesen nem ismerheti bizonyossággal, valamint harmadik fél nincs közvetlen szerződéses jogviszonyban Üzemeltetővel. Az átvevő személy személyétől függetlenül jelen megállapodás feltételei minden tekintetben úgy kötik Felhasználót, mintha maga járt volna el az átvételkor. 4.4 Szállítási címként Felhasználónak olyan címet kell megadnia, ahol a címzett vagy 4.2 szerinti egyéb személy a kézbesítés várható napján amely egy nem munkaszüneti hétköznap tartózkodni fog 8-17 óra között. A szállítási megbízott az átadás előtt nem várakoztatható, várakoztatás esetén az a kézbesítési kísérletét megszakíthatja, és átadás nélkül távozhat, azonban a szállítás díjában bennefoglaltatik egy ingyenes ismételt átadási kísérlet ugyanazon a címen és napon. 4.5 Mivel Felhasználó a hatályos jogi szabályozás értelmében a kézhezvételtől számított 14 napon belül indoklás nélkül élhet a Felek közötti ügylettől való részleges vagy teljes elállási jogával, ezért az általa nem kívántnak ítélt terméket visszaszolgáltathatja Üzemeltetőnek, ha az indoklás nélküli elállási jog gyakorlásának egyéb feltételei teljesülnek: a Felhasználó fogyasztónak minősülő személy és az indoklás nélküli elállás tárgya nem az elállási jog tárgyköréből kizárt termék, vagy szolgáltatás, ill. nem tartozik azon szerződések közé, amelyekre jogszabály szerint nem alkalmazandó: 1. éĺelmiszer és egyé b mindennapi fogyasztaásra szánt terméḱnek a fogyasztó lakó helyéŕe, tartoózkodáśi helyéŕe vagy munkahelyéŕe törtéńő gyakori éś rendszeres száĺlítáśáŕa vonatkozó szerzoődésre; 2. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéńiai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Ebből következően a fenti elállási jog nem vonatkozik a Webshopban megvételre kínált teákra, viszont alkalmazandó minden egyéb kiegészítő termékre (kínáló dobozok, kancsók, stb.), kivéve olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (pld. egyedi menükártya, logoval, felirattal egyediesített tárgyak, stb.). A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény értelmében fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre 10

11 vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje; ettől eltérően a pénzügyi jogok biztosára vonatkozó szabályok alkalmazásában a pénzügyi szervezet szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy ideértve az egyéni vállalkozót is és mikrovállalkozás. A - terméḱnek, - több terméḱ adáśvé telekor, ha az egyes termékek szolgáĺtatáśa eltéŕő idoőpontban törtéńik, az utoljáŕa szolgáĺtatott terméḱnek, - több tételből vagy darabbóĺ áĺló termeék esetéń az utoljáŕa szolgáĺtatott té telnek vagy darabnak, Felhasználó, vagy az áĺtala megjelölt, a fuvarozó tóĺ eltéŕő harmadik személy áĺtali á tvé teléńek napjá tóĺ száḿí tott 14 (tizennéǵy) napon belül gyakorolhatja indoklás nélküli elállási jogát. Felhasználó a szerződéś megkötéséńek napja és a terméḱ(ek) á tvé teléńek napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. Felhasználó ezen elállási jogát az Elállási Nyilatkozat c. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű írásos nyilatkozat útján is gyakorolhatja. Indoklás nélküli elállás esetén a termék(ek) megfelelő visszajuttatásának költsége a Felhasználót terheli. Ha Felhasználó élhet és élni kíván indoklás nélküli elállási jogával, az esetben köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az eláĺláś közléśé től száḿí tott tizennéǵy napon belül visszaküldeni, illetve a Üzemeltetőnek vagy Üzemeltető áĺtal a termék á tvé teléŕe meghatalmazott szeméĺynek á tadni. A visszaküldeés hataáridőben teljesítettnek minősül, ha Felhasználó a terméḱet a határidő lejáŕta előtt elküldi. Ha Felhasználó indoklással áll el az indoklással történő elállás (kézhezvételtől számított 8 munkanapos) határidején belül, és az indoklás a Webshopban megjelenített ajánlatok és a teljesítettek közötti eltérés nagy mértékére alapozott, amelynek megalapozottságát Üzemeltető írásbeli nyilatkozattal elismeri, az esetben Felhasználó mentesül a Magyarország területéről történő visszaszállítás költsége alól, ha az az Üzemeltető által meghatározott vagy Felek között egyeztetett és Üzemeltető által jóváhagyott módon történik. Ha Üzemeltető helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, az indoklás nélküli elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek Üzemeltetőt terhelik. A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítése Felhasználó kötelessége. 11

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Alfa-Klíma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.alfa-klima.hu

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Extreme Digital Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF):

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): 1. Felek 1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója: Cégnév: GardenGate

Részletesebben

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük az Island Management Group Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu Üdvözöljük a Wieland és Wieland Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

www.aco-shop.hu Ön mint felhasználó a www.aco-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

www.aco-shop.hu Ön mint felhasználó a www.aco-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.aco-shop.hu Ön mint felhasználó a www.aco-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 1. A Honlapon folytatott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu Ön mint felhasználó a www.burkolo-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 1. A Honlapon folytatott

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. ekszertaska.hu

Általános Szerződési Feltételek. ekszertaska.hu Általános Szerződési Feltételek ekszertaska.hu 1 Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák Szeiler Gábor egyéni vállalkozó (székhely: 9024 Győr,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Információ A jelen általános szerződési feltételek a Tchibo Budapest Kft. valamennyi, a www.tchibo.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf) Tartalom: 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya 2. Regisztráció 3. A vásárlás

Részletesebben

http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérünk, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a http://szakallasember.hu

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Szavatossági feltételek ruházatra Kérjük, őrizd meg a számlát arra az esetre, ha minőségi problémával fordulnál a HELL Energy Store-hoz. FIGYELEM! Ez a termékkör nem esik

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu A leadott rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! Üdvözöljük Tóth Erika egyéni vállalkozó (továbbiakban:

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A www.rpibolt.hu (továbbiakban webáruház) online áruházat az rpi Bolt" egyéni vállalkozás üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a "rpi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webgépész Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban:szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.kazanpont.hu

Részletesebben

2. Rendelés előzetes regisztráció nélkül, automatikus regisztráció

2. Rendelés előzetes regisztráció nélkül, automatikus regisztráció Általános Szerződési Feltételek FüggönyFutár Webáruház www.fuggonyfutar.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.fuggonyfutar.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Jelen ÁSZF hatálybalépésének ideje: 2013. október 20.

Általános Szerződési Feltételek. Jelen ÁSZF hatálybalépésének ideje: 2013. október 20. Általános Szerződési Feltételek Jelen ÁSZF hatálybalépésének ideje: 2013. október 20. Jelen dokumentum tartalmazza a Nettrade Szolgáltató és Tanácsadó Kft., mint szolgáltató által üzemeltetett www.kreativjatek.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Masszazsolajok.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

A Mászás.hu mászófelszerelés webáruház Általános Szerződési Feltételei

A Mászás.hu mászófelszerelés webáruház Általános Szerződési Feltételei A Mászás.hu mászófelszerelés webáruház Általános Szerződési Feltételei Jelen Általános Szerződési Feltételek (röviden ÁSzF) tartalmazza a www.maszas.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diamondnails.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

RENDELÉSI FELTÉTELEK és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Kérjük, hogy vásárlás előtt olvassák el figyelmesen a következő feltételeket:

RENDELÉSI FELTÉTELEK és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Kérjük, hogy vásárlás előtt olvassák el figyelmesen a következő feltételeket: RENDELÉSI FELTÉTELEK és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérjük, hogy vásárlás előtt olvassák el figyelmesen a következő feltételeket: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.mybabyhug.com webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Amely a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által nyilvántartott HHP Trade Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Vállalkozás), illetve a

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a LED-DISZKONT Kft. (székhely:1151 Budapest, Bogáncs u. 6-8., adószám:23159624-2-42), mint szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://iho.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://iho.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://iho.hu Üdvözöljük a Complex Plusz Bt. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

Az ABLAKEMELOK.HU webáruház ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (Érvényes: 2015. február 26-tól)

Az ABLAKEMELOK.HU webáruház ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (Érvényes: 2015. február 26-tól) Az ABLAKEMELOK.HU webáruház ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (Érvényes: 2015. február 26-tól) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ablakemelő Kft. (továbbiakban: Szolgáltató),

Részletesebben