A jólét garanciája a belső piac

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jólét garanciája a belső piac"

Átírás

1 OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG AJÁN LÓ Ne hagyja, hogy elfolyjon a pénze 2. oldal Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek VIII. év fo lyam 3. szám március A panaszkönyvtől a békéltetőig 2. oldal Az idős fogyasztó sem becsapható 4. oldal Van és lesz egészséges magyar tojás 5. oldal Hamis mosószerek a piacon 5. oldal Háztartási vegyszerek nem árt az óvatosság 12. oldal Az NFH vizsgálta a webáruházakat II. 3. oldal Olyan fogyasztóvédelem működjön, mely mindenki megelégedésére szolgál Szatmáry Kristóf belgazdasági államtitkár válaszai az A KONTROLL című országos fogyasztóvédelmi újság számára - A fogyasztóvédelem ügye kiemelt fontosságú az Európai Unióban. Mind az Európai Bizottság, mind az Európai Parlament megnyilatkozásai erre utalnak. Ön hogyan ítéli meg a magyar fogyasztóvédelem helyzetét? - A fogyasztóvédelem az Európai Unión belül az amszterdami szerződés hatályba lépésétől horizontális szakpolitikaként van jelen. Uniós kötelezettségeink teljesítése során tekintettel kell lennünk az unió alapvető működési elveire, a közép és hosszú távú szakpolitikai célmeghatározásokra, az aktuális jogalkotási fejleményekre. Ráadásul fogyasztóvédelmi téren jól láthatóan érvényesül a minél szélesebb körű harmonizációra való törekvés. Ez kétségtelenül kedvező hatással van a fogyasztók és a vállalkozások számára, ugyanakkor jelentős terhet rak a hazai jogalkotóra. Sok esetben a maximum harmonizáció, a szabályok egyre erőteljesebb közelítése oda vezet, hogy az Európa szerte egységes szabályozás megvalósítása érdekében fel kell áldozni a szigorúbb hazai szabályokat, nem ritkán ellenérzést váltva ki az érintettekből. Az azonban vitán felül áll, hogy az unió általános célkitűzése, a minél magasabb szintű fogyasztóvédelem elérése, Magyarországon is prioritással bír. Különösen olyan nehéz időkben, mint amelyeket a évi válságot követően éltünk és élünk, rendkívül fontos, hogy a kiszolgáltatott, gyakran kétségbeesett embereket megfelelő védelemben részesítsük, illetve erősítsük tájékozottságukat. - Elégedett-e az EU jogszabályok hazai alkalmazásával, szükségesnek tartja-e a hozzáigazításokat, változásokat? - Az Uniót sajátos működési mechanizmus jellemzi, amely igaz a jogalkotásra is. Mivel egyszerre 27 tagállami érdeket megjeleníteni lehetetlen, a megszülető jogszabályok mindig valamilyen kompromisszum eredményei. Rendkívül nehéz sok kérdésben konszenzusra jutni, a tagállamok érthető módon nem szeretnék feladni önállóságukat, ugyanakkor a harmonizált szabályok könnyebbséget jelentenek mind a fogyasztóknak, mind a jogszabályok megtartására kötelezett vállalkozásoknak. Az uniós törekvések, a megalkotott jogszabályok kötik a hazai jogalkotót, sok tekintetben csak igen szűk mozgásteret engedve. A közösségi jogszabályok megfelelő alkalmazhatóságát azonban már a tagállami jogalkotó köteles megteremteni a magyarországi végrehajtást szolgáló jogszabályok megalkotásával. Ehhez pedig, gyors, szakszerű, precíz munkavégzés szükséges. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem szűkölködünk jó munkaerőben, felkészült szakapparátus segíti az uniós jognak való megfelelést. - Szük sé ges nek tartja-e a hazai fogyasztóvédelem rendszerének korszerűsítését, s tervez-e változásokat? - Termé szete sen szükség van változtatásokra. A fogyasztóvédelem terén egy régi, mára meghaladottá vált megközelítés él a kiszolgáltatott fogyasztó és a gonosz vállalkozás képével. A XXI. szászadban nem célszerű ennyire sarkítani a képet. A vállalkozások között is szép számmal vannak fogyasztóorientált, környezettudatos, modern felfogásban működő cégek, amelyek amellett, hogy törekednek a jogszabályi előírások messzemenő betartására, önkéntes jelleggel a vásárlók, ügyfelek életét megkönnyítő, az ügyintézést elősegítő többletszolgáltatásokat nyújtanak. Úgy vélem, hogy a korábbi szemlélet nem domborította ki eléggé az arra érdemesek erényeit, holott a kiegyensúlyozott fogyasztó-vállalkozás kapcsolat alapja a bizalom kell, hogy legyen. A fogyasztóvédelmi rendszer modernizálását, az elavult szemlélet feladását azonban úgy kell elvégezni, hogy közben a korábbi fogyasztóvédelmi vívmányok ne sérüljenek. Az egyensúly megteremtése nem egyszerű, de a célunk az, hogy olyan fogyasztóvédelem működjön, amely mindenkinek megelégedésére szolgál. - A magyar lakosság fogyasztóvédelmi ismeretei és tudatossága erősödött, közelíti az európai átlagot. Államtitkár úr egyet ért-e azzal, hogy ez a hatósági és a civil fogyasztóvédelem együttműködésének eredménye? - Komoly előrelépésnek tekinthető, hogy a fogyasztók tudatossága, ismeretanyaga folyamatosan erősödik, bővül, ugyanakkor a fejlett nyugat-európai államokhoz képest még vannak lemaradásaink. A pénzügyek terén meglátásom szerint igen alacsony a fogyasztók tájékozottsága. Olyan jelenségek, mint a fogyasztói csoportok, a lakáshiteleseknek, nyugdíjasoknak, BAR listásoknak címzett megtévesztő reklámok, csak a lakosság elégtelen pénzügyi tudatossága mellett valósulhatnak meg. A jogérvényesítés terén is vannak elmaradások, még mindig csak kevesen ismerik az alternatív vitarendezési eszközöket, a fogyasztók nem tudják, milyen ügyben, mely hatósághoz fordulhatnak, nagy a bizalmatlanság a vállalkozásokkal szemben. A hatósági szemléletváltás és a Foly ta tás az 5. ol da lon A jólét garanciája a belső piac Az Európai Parlament Belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottsága delegációját közös ülésen fogadta a Magyar országgyűlés Fogyasztó védelmi Bizottsága március 23-án a Parlament Delegációs Termében. A többórás tanácskozás témák sokaságát vette fel, ebből adunk ízelítőt olvasóinknak a teljességre való törekvés igénye nélkül, a hozzászólások egy-egy érdekes részletének is a közzétételével. Simon Gábor a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke köszöntötte a vendégeket és bemutatta Zsigó Róbertet és Szabó Zsoltot a bizottság alelnökeit Hangsúlyozta, hogy az állandó parlamenti bizottság kormánypárti és ellenzéki tagjai kifejezetten szakmai orientációjú együttműködésben a fogyasztóvédelem ügyét, mint szakmai ügyet kép- hogy az egységes piaccal és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos két területet csak 2004-ben egyesítették egy szakbizottságban. Fontos az egységes piac működésével foglalkozniuk, illetve azzal, hogy mennyire jelentős a fogyasztók szerepe ezen az egységes belső piacon. Rendkívül lényeges, hogy óvják, védjék, tájékoztassák a fogyasztókat, hogy azok valóban éljenek a belső piac előnyeivel, és lehetőségeivel. - Elmondta, hogy sokat dolgoznak a fogyasztói szervezetekkel, rendszeresen találkoznak velük, és együttműködnek a különböző vállalkozások képviselőivel is. Kiemelten kezelik a kis- és középvállalkozásokat, Ne kicsinyeld le mások terhét, míg ki nem próbáltad a súlyát (Marion Bradley) Felelősségteljes munka a rászorultakért Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, és dr. Szőke László, fogyatékosságügyi főosztályvezető válaszai az A KONTROLL -nak Ha fehér bottal közlekedő vagy kerekesszékes embertársunkkal találkozunk az utcán, gyakran zavarba jövünk: miként könynyíthetünk a helyzetükön. A fogyatékossággal élők, pedig nem szánakozást várnak ép embertársaiktól, hanem esélyt arra, hogy ők is bizonyíthassanak a munkában, a sportban és az élet számos más területén. Magyarországon mintegy 600 ezer ember él valamilyen fogyatékossággal. Csak kevesen dolgozhatnak közülük, a többségük az államtól kapott pénzbeli támogatásokból él. Az előző, szocialista-liberális kormányzat idején a sorsuk nem javult, sőt, tapasztalhatták, hogy a korábbi kormányzat a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegeivel szemben is kimutatta nemtörődömségét, lelketlenségét. A tavaly, május 29-én hivatalba lépett kormány az első olyan kabinet Magyarországon, amelynek programjában kiemelt figyelmet kapnak a fogyatékossággal élő emberek. Jó példáját mutatja ennek, hogy a szolidaritás nagyköveteként pedig, egy látássérült fiatalember járja az országot és beszél életéről a középiskolák tanulóinak. Aki figyelemmel kíséri a híradásokat, gyakran találkozhat Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár nevével. A kereszténydemokrata politikust a közvélemény úgy ismeri, mint aki nemcsak a Parlamentben, hanem nagyon sok más fórumon is felemeli a szavát az elesettek, a rászorulók érdekében. A Nem zeti Erőforrás Minisztériumban kész séggel válaszolt a kérdéseinkre. - Államtitkár úr! Ön szerint a társadalom mindig egyenrangú állampolgárokként tekint a nehéz sorsú és a fogyatékos emberekre? A fogyatékosságügy valamennyiünk közös ügye, de ennek felismeréséhez szemléletváltásra van szükség. Bár van még mit tennünk a társadalmi Foly ta tás a 6. ol da lon viselik. Folyamatosan nyomon követik az európai uniós jogharmonizáció ügyét, van információjuk a magyar elnökség ehhez kapcsolódó, a fogyasztóvédelmet érintő kérdéseiről. A magyar bizottság tagjai számtalan témát vetettek föl a tanácskozáson. Beszéltek többek között a fogyasztói jogok fokozásáról, a fogyasztók információval való megfelelő ellátásáról, s ennek a segítéséről. Leszögezték, hogy a kis- és középvállalkozásokat, illetve a piaci szereplőket még a hatóságnak sem feltétlenül csak büntetnie kellene. Említést tettek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál készülő pozitív listáról, amellyel követendő példává kívánják tenni a megfelelő fogyasztóvédelmi magatartást a versenyszférában. Felvetették a Magyarországon nemzeti alapanyagból gyártott és előállított termékek piaci védelmének ügyét. Malcolm Harbour (Nagy- Britannia), az Európai Parlament Belső piaci és Fogyasztóvédelmi bizottságának elnöke ismertette, mert úgy vélik, hogy azok nem vehetik ki kellő mértékben a részüket az egységes piacból. Néha úgy érzik, hogy megfélemlítik azokat, mert nehézkes eljárásokat gördítenek eléjük. - Ami a fogyasztói jogok irányelvét illeti, szorosan együttműködnek a magyar elnökséggel. Nagyon fontos a törvények, jogszabályok harmonizációja, de olyan módon, hogy elősegítsék a határokon átnyúló tranzakciókat. Ami a tisztességtelen fo gyasztói szerződéses feltételeket illeti, valószínűleg e téren is eredményt érnek el a harmonizáció területén. - Aztán ott van a biztonságos Foly ta tás a 7. ol da lon Fo gyasz tó ként ért sé rel me it, pa na sza it il le tõ en ke res se fel hon la pun kat: Kér dé se i re szak jo gá szunk vá la szol.

2 2 A KONTROLL VIII. évf. 3. szám Amit a vízóráról tudni kell Ne hagyja, hogy elfolyjon a pénze! A közműves ivóvíz szolgáltatásért minden évben egyre emelkedő összeget vagyunk kénytelenek fizetni. Ma már, ez a közüzemi szolgáltatás sem tartozik az olcsó kategóriába, érdemes tehát odafigyelnünk, hogy helyes mérésen alapuló, korrekt összeg kerüljön megállapításra a számlánkon. Emellett az sem elhanyagolható szempont a vízhasználattal kapcsolatban, hogy vízkészleteink megőrzése, és környezettudatos felhasználása mindnyájunk közös érdeke. Az elfogyasztott víz mérésével kapcsolatban, elsőként, egyes alapfogalmakat kell megismernünk. Kétféle vízórát különböztethetünk meg, a bekötési vízmérőt és a mellékvízmérőt. A bekötési vízmérő az a vízóra, amely a bekötővezeték végpontjára van telepítve. Családi házak esetében ez a vízóra, többlakásos társasházak, panelházak esetében ez a főmérő. A másik típusú mérőeszköz a mellékvízmérő. A mellékvízmérő a bekötési vízmérő után beépített, az elkülönített vízhasználat mérésére szolgáló vízmérő. Ez a vízmérő két célt szolgálhat: megosztási vagy elszámolási célú mérőeszköz lehet. Többlakásos ingatlanok esetében, a lakóközösség döntésének megfelelően, a mellékvízmérők szolgálhatnak csupán a ház teljes fogyasztásának pontos megosztására lakásonként. Ebben az esetben a társasház részére a szolgáltató egy számlát állít ki, amit a lakók a beszerelt mellékmérők óraállásának megfelelően osztanak szét egymás között. Léteznek számlázási célú mellékvízmérők is, s ez esetben a szolgáltató minden mellékízmérővel felszerelt ingatlan számára mellékszolgáltatási szerződés keretében külön számláz. Számlázás alapjául kizárólag hiteles mérőeszköz szolgálhat. A mérőórák hitelesítését a Magyar Kereskedelmi Engedé lye zési Hivatal végzi. A különböző órákról tudnunk kell, hogy a bekötési vízmérő a szolgáltató tulajdonát képezi, ő helyezi üzembe, ő cserélheti és szerelheti le, üzembe helyezéskor is ő látja el bélyegzéssel, zárral (plombálja le). A mellékvízmérő jellemzően a fogyasztó tulajdonában álló mérőeszköz, de előfordul, hogy a szolgáltató a mellékszolgáltatási szerződés létrejöttét ahhoz a feltételhez köti, hogy a mellékmérő is az ő tulajdonában álljon. A szolgáltatónak minden esetben kötelessége arról gondoskodni, hogy a mellékszolgáltatási szerződés alapját képező mellékvízmérőt üzembe helyezéskor bélyegzéssel és zárral lássák el. A plombálás célja, hogy a mérőeszközt megvédje bármilyen illetéktelen beavatkozástól, leszereléstől, a szabályos mérés befolyásolásától. Fontos követelmény a behelyezésre kerülő vízórákkal kapcsolatban, hogy tengelyük függőleges, számlapjuk vízszintes legyen. Ez az elrendezés biztosítja ugyanis a leginkább, hogy a mérő a megengedett hibahatáron belül a lehető legpontosabban mérjen. Hiteles-e a mérőóránk? A vízmérő házán vagy a skálalapon egyes információknak és jelzéseknek kötelezően szerepelniük kell, így fel kell tüntetni: a gyártó nevét vagy jelét a gyártási számot és a gyártási évet a vízmérőtípus megfelelőségét az áramlás irányát nyíllal a beszerelési helyzetre vonatkozó jelölést a mérőt jellemző névleges térfogatáram értékét és az átáramoltatható víz maximális hőmérsékletét. Magyarországon kereskedelmi forgalomba kizárólag egyedi hitelesítésnek alávetett vízmérők kerülhetnek. A mérőórák hitelessége bekötési vízmérők esetében 4 év, mellékmérők esetében 6 év. Minden beszerelésre kerülő vízóra esetében alapvető követelmény, hogy azok hitelesek legyenek. Tévhit, hogy társasházak esetében a kizárólag költségmegosztási célú mérőórákra ez a szabály nem kötelező. A költségmegosztási célú órák esetében annyi kedvezmény érvényesül, hogy azok hitelessége nem korlátozódik 6 évre, így nem szükséges azokat 6 évente kötelezően újra hitelesíttetni. A vízmérők hitelessége tehát időben korlátozott. A vízórák hitelességét a plombán lévő hitelesítési dátum segítségével ellenőrizhetjük. A hitelességi idő lejárta a plombán szereplő dátumtól számított negyedik, illetve hatodik év vége (december 31.). A költségmegosztási célú vízórák esetében ugyan nincsen törvényi kötelezettségünk azokat 6 évente újrahitelesíttetni, időszakos felújításuk és újrahitelesítésük azonban a pontos mérés érdekében ajánlott. A mérőórák évek elteltével megkopnak, és jellemzően a fogyasztó hátrányára kezdenek a helyes méréstől eltérni. Ezért a szolgáltató mellett a fogyasztónak is jól felfogott érdeke lehet, hogy odafigyeljen mérőórájának hitelességére. A felszerelt vízórák ép állapotának megőrzése mindig a fogyasztó kötelezettsége és felelőssége. Akkor is, ha a mérőeszköz a szolgáltató tulajdonában van, a fogyasztónak kell biztosítania a vízmérő akna hozzáférhetőségét, tisztán tartását, ép állapotának megőrzését, és ha a vízmérő rendellenes működését tapasztalja, haladéktalanul értesíteni köteles szolgáltatóját. A szolgáltatónak jogában áll mindezt ellenőriznie. Amennyiben hibát vagy sérülést észlel a vízmérőn, jogában áll az új mérőeszköz beszerelésének és az újrahitelesítésnek költségei mellett, egyéb szankciókat is alkalmaznia a fogyasztóval szemben üzletszabályzatának és általános szerződési feltételeinek megfelelő mértékben. Nem árthat ezért mérőóránkra két leolvasás között (ez általában kéthavonta történik) is egyszer-egyszer rápillantani a biztonság kedvéért. Ha arra gyanakszunk, hogy a mérőóránk meghibásodott, érdemes elsőként otthon végeznünk egy próbát a hiba feltárása érdekében. Ilyenkor zárjunk el minden csapot, és figyeljük meg a mérőóra állását. Ezután töltsünk meg egy pontosan meghatározható űrtartalmú edényt, és olvassuk le ismét a mérőórát. Ha a két mérőállás közötti különbség több mint 4 %-kal eltér az edényben felfogott mennyiségtől, akkor gyanakodhatunk a mérőóra hibájára. Egyértelműen rendellenesen működik a mérőóránk, ha egy csap megnyitását követően a vízmérő csillagkereke mozdulatlan marad, ilyenkor nem méri a fogyasztást. Ugyanígy rendellenes működésre utaló jel, ha a vízmérő sérült, üvege törött, vagy az összekötő idomok nem zárnak, és a vezetékből vagy a mérőórából folyik a víz. Valószínűleg nem a mérőóra hibáját jelenti viszont, ha minden csap megfelelően zárva van, de a vízmérő mutatói mégis fogyasztást jeleznek. Ilyenkor általában a vezetéken belül lehet elfolyás, rejtett szivárgás. Ha úgy ítéljük meg, hogy vízmérőnk nem megfelelően működik, szolgáltatónktól kérhetjük mérőóránk rendkívüli hitelesítését is. Ezt általában a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal végzi el. Fontos azonban ezzel a szolgáltatással kapcsolatban megjegyeznünk, hogy a rendkívüli hitelesítésnek több ezer forintos díja van (ezzel kapcsolatban szolgáltatónktól kérhetünk bővebb felvilágosítást), és a költségeket általában a fogyasztónak kell megelőlegeznie, és azt utólag is általában csak abban az esetben téríti meg számára a szolgáltató, ha a fogyasztó felelőssége kizárható a meghibásodás tekintetében, és az óra még garanciális. Amennyiben a rendkívüli vizsgálat keretében a vízmérő megfelelőnek minősül, a hitelesítés költsége a fogyasztót terheli. Ha mindezt a körültekintést tanúsítjuk a közműves ivóvízellátás igénybevételével kapcsolatban, jó esélyünk van rá, hogy a számla kézhezvételekor nem ér bennünket meglepetés, és az esetlegesen felmerülő problémákat még módunkban áll időben kezelni a lehető legkisebb ráfordítással. Mindent egybevetve: nem folyik ki kezünk közül a pénz. Ágh Zsuzsanna Dr. NFH A panaszkönyvtől a békéltetőig Se szeri, se száma azoknak az eseteknek, amikor úgy véljük, fogyasztóként sérelem ért bennünket: megkárosítottak, rossz minőségű, lejárt szavatosságú árut, nem a szerződésben foglalt szolgáltatást kaptuk, modortalan volt velünk az eladó, netán a biztonsági őr, vagy hiába vittük vissza a hibás terméket a blokkal együtt három napon belül, nem kaptuk vissza a pénzünket, hanem - jogtalanul - az összeg levásárlására akartak rávenni bennünket. A legcélszerűbb, ha panaszunkat ott helyben előadjuk. Ha a szolgáltató orvosolja szóbeli kifogásunkat, elkerülhető a következő lépés. Ha nem, akkor beírhatunk a régről ismert Panaszkönyvbe, ami újabban a Vásárlók könyve nevet viseli, hiszen nem csak panaszoknak, hanem javaslatoknak, észrevételeknek, dicsérő szavaknak is helye van benne. Nem nekünk kell felkutatnunk, netán elkérnünk a szolgáltatótól, hiszen jól látható és hozzáférhető helyen kell lennie, még a piaci árusoknál is. Nem egy szamárfüles irkába kerülnek a bejegyzések, hanem egy hitelesített, a szolgáltató pecsétjével ellátott, számozott oldalakból álló dokumentumba, méghozzá két példányban, melyből az egyik a panaszosé. A beírásunk mellett fel kell tüntetni a nevünket, lakcímünket és az aznapi dátumot. A panaszkönyvi bejegyzést a szolgáltatónak azonnal ki kell vizsgálnia és erről harminc napon belül, írásban értesítenie bennünket. Az észrevételeket, panaszokat és az azokra adott válaszokat az illetékes önkormányzat jegyzője és a fogyasztóvédelmi hatóság, viszszamenőleg is vizsgálhatja. A mulasztások, szabálysértések utólag is büntethetők. A Vásárlók könyvébe írt panaszunk egy esetleges későbbi békéltető testületi eljárásnál is bizonyítékként szolgál. Ha már túl vagyunk a panaszkönyvi beíráson, és mégsem orvosolták a sérelmünket bármilyen súlyos is az ügyünk nem célszerű rögtön a bírósághoz fordulnunk, hanem érdemes előbb a békéltető testületek segítségét igénybe vennünk. Így esélyünk van arra, hogy elkerüljük a hosszadalmas és költséges bírósági eljárást. A békéltető testületek a gazdasági kamarák mellett működő független intézmények. Mint nevükből is kitűnik, a céljuk, hogy békés úton érjenek el egyezséget a fogyasztó és a bepanaszolt kereskedő, szolgáltató, vállalkozás közti vitás ügyben. S hogy milyen ügyekben érdemes hozzájuk fordulnunk? Ha a termék, vagy a szolgáltatás minőségével, a szolgáltatásnak a szerződésben ígért teljesítésével kapcsolatos panaszainkra, sérelmeinkre keresünk megoldást. A jellemző panaszok közé tartoznak az újonnan leváló talpú, vagy a varrásnál szétfeslő cipők, a frissen kicsomagolt, de nem működő műszaki cikkek, például mobiltelefonok, számítástechnikai eszközök, a rosszul kivitelezett építőipari és egyéb szakipari szolgáltatások, az ígért szolgáltatást nem teljesítő utazási és egyéb szerződések. Egy gyakran előforduló esetre példa: a vadonatúj mobiltelefon többször meghibásodik. Amikor a vevő a második javítás után cserét kér, ezt elutasítja a vállalkozás. De a készülék a javítás után sem működik megfelelően. A vásárló ezek után a vételárat szeretné visszakapni, de hiába. Szintén nem ritka a fogyasztói csoportok tevékenységével kapcsolatos panasz. Például, a fogyasztó szerződést köt a vállalkozással fogyasztói csoportban való részvételre. Mivel meggondolja magát, szeretné visszakapni a szerződéskötéskor befizetett nem kevés pénzből azt, ami neki jár a vállalkozást megillető levonás után. Erre a vállalkozás nem hajlandó, holott benne van a szerződésben, hogy a fogyasztó egy hónapon belül elállhat a részvételi szándékától. Egyre gyakrabban lehet találkozni azzal a műszaki jellegű problémával, hogy a vezetékes telefonoknál a díjszámlázás mindaddig tart, amíg a hívó le nem teszi a telefonkagylót. Azonban sok készüléknek nem üzembiztos a bontása, s így a fogyasztó szándéka ellenére horribilis összegű számlák keletkezhetnek. Fogyasztói jogainknak tehát egyszerűen, gyorsan és hatékonyan szerezhetünk érvényt a békéltető testület segítségével, ráadásul teljesen ingyenesen; azonban néhány formai követelményt be kell tartanunk. A békéltető testületi eljárás megindításának kérelmét a lakóhelyünk szerint illetékes békéltető testület elnökéhez írásban kell benyújtanunk, feltüntetve nevünket, lakhelyünket (illetve tartózkodási helyünket), a bepanaszolni kívánt vállalkozás nevét, telephelyét. Problémánkat tényekkel, bizonyítékokkal alátámasztva kell leírnunk, csatolva a dokumentumot - például a Vásárlók könyvében írottakat - arról, hogy a szolgáltató elutasította panaszunk orvoslását. Azt is rögzítenünk kell, hogy mit szeretnénk elérni. Például azt, hogy cseréljék ki az első napi hordás után levált talpú cipőt, javítsák ki vadonatúj, de használhatatlan fényképezőgépünket, kapjunk kártérítést a befizetett tengerparti üdülő erkélyes szobája helyett alagsori elhelyezést nyújtó utazási irodától, cseréljék ki az újonnan felszerelt, de selejtes bejárati ajtót A békéltető testület többnyire három tagból álló tanácsának egyik tagját, az eljárást kérelmező fogyasztó, egy másik tagját, pedig az eljárással érintett vállalkozás jelöli ki a testületi tagok listájáról. Az eljáró tanács elnökét a békéltető testület elnöke bízza meg, biztosítva a függetlenség és pártatlanság követelményét. A vitás felek egyaránt jogosultak álláspontjuk ismertetésére, ezt követően a tanács elnöke egyezség létrehozására törekszik, s ha szükséges, tájékoztatja a fogyasztót jogairól és kötelezettségeiről is. A kérelem, illetve a válaszirat az eljárás során, szabadon módosítható vagy kiegészíthető. Ha nem sikerül egyezségre jutni, a bepanaszolt fél elfogadja a testület döntését. Ha ez sem történik meg, akkor a testület úgynevezett ajánlást tartalmazó határozatot hoz, amit nem kötelező ugyan betartani, de érdemes. Ugyanis a békéltető testületnek joga van közzétenni a vállalkozás nevét, székhelyét, és tevékenységét, és a fogyasztó nevének megjelölése nélkül ismertetni a nyilvánosság előtt a vitás esetet. Részlet egy ajánlásból a sok közül: A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a csizmát cserélje ki, amennyiben erre nem képes, fizesse vissza a csizma vételárát a fogyasztónak. A fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV törvény (Fgytv.) 34. (2) bekezdése szerint a tanács határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. Álljon itt egy jellemző fogyasztói vélemény: Jól prosperáló fogyasztóvédelmi eljárás lenne a békéltető testületi panaszügyi tárgyalás, ha a jelenleginél SOKKAL nagyobb médianyilvánosságot kapnának az ott elmarasztalt gazdálkodó szervezetek. Inkább kártalanítsák a fogyasztókat, mintsem azt kockáztassák, hogy a nagy nyilvánosság elé került ügyük kapcsán rengeteg, leendő fogyasztót veszítsenek el, ezáltal sokkal jelentősebb anyagi kárt okozva maguknak. Amennyiben a fogyasztó a békéltető testülethez fordul, a kérelme benyújtásával párhuzamosan nem fordulhat bírósághoz is, csak miután a tanács meghozta határozatát, megtette ajánlását. Mindez persze nem zárja ki azt, hogy a fogyasztó ne kereshesse fel - a békéltető testület mellőzésével - közvetlenül a bíróságot a panaszával. A fogyasztó feladata és gondja, hogy mérlegelje a kétféle eljárás előnyeit és hátrányait. A fővárosi békéltető testület címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) , Az egész országban működnek békéltető testületek. A honlapon megtalálható az elérhetőségük, tagjainak listája, a békéltető testület eljárását kérelmező fogyasztó számára szükséges formanyomtatvány és sok más, a testületek tevékenységével és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos, hasznos információ. Szádvári Lídia

3 A KONTROLL VIII. évf. 3. szám 3 Az Interneten vásárlók védelmében Az NFH vizsgálta a webáruházakat II. A témavizsgálat teljes időtartama alatt, a felügyelőségek összesen 298 webáruházat vontak ellenőrzés alá, melynek keretében 70, a korábbi évek során már vizsgált és kifogásolt webáruház ismételt ellenőrzése is megtörtént. A felügyelőségek 3 alkalommal tártak fel olyan jogszerűtlen tájékoztatást, amely azt tartalmazta, hogy elállás esetén a szolgáltató nem a fogyasztó által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) téríti vissza, hanem abból bizonyos összeget kötbérként vagy használati díjként levon. A webáruházak üzemeltetői az esetek 47%-ában nem tájékoztatták a fogyasztókat előzetesen arról, hogy elállás esetén a szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának a megtérítését. A webáruházak 4%-ának tájékoztatása azért nem volt megfelelő, mert az elállási jogra vonatkozó feltételeket pusztán a jogszabály elnevezésére és számára történő utalással ismertette. Egy webáruház tájékoztatási gyakorlata pedig, azért került kifogásolásra, mert a fogyasztó az elállás feltételeiről egy külső linkre kattintással kaphatott tájékoztatást, ezáltal a szolgáltató nem tett eleget a közvetlen és folyamatos információnyújtás követelményének. A szolgáltatók 5%-a az átláthatóság és egyértelműség követelményét sértette meg azzal, hogy a fogyasztót az elállási jogáról, illetve annak feltételeiről a jogszabály teljes szövegének idézése által informálta. A vizsgálat során a felügyelőségek 61 alkalommal tártak fel olyan jogsértő tájékoztatást, amely szerint az elállási jog gyakorlása során a termék kizárólag az eredeti csomagolásban küldhető vissza. Szintén jogszabályba ütköző az a tájékoztatás, amely az elállási jog gyakorlásához az eredeti számla visszaküldését követeli meg, a felügyelőségek 28 webáruház esetében tapasztaltak erről szóló tájékoztatást. Jogellenes feltétel és tájékoztatás Az elállási jog gyakorlásának jogellenes feltételhez kötése az az eset, amikor a szolgáltató meghatározott alakiságot követel meg a fogyasztótól. A felügyelők találkoztak olyan web áruházzal, amely kizárólag bizonyos formanyomtatványon fogadta el az elállási jog bejelentését. Lényeges jogszabályi rendelkezés, hogy nem csupán az elállási jogról és gyakorolhatóságának feltételeiről szükséges a fogyasztókat előzetesen tájékoztatni, hanem annak hiányáról is, amennyiben a webáruházban az elállási jog alóli kivételek közé tartózó termékeket forgalmaznak. Jogsértő azonban a szolgáltatók azon tájékoztatása is, mely szerint az elállást a csomagolás felbontása, vagy a termék használatba vétele kizárja. A webáruházak 15%-ának honlapján volt olvasható ilyen jogszerűtlen tájékoztatás. Jogellenes az a tájékoztatás, mely szerint az elállási jog nem gyakorolható, amennyiben a terméket a fogyasztó személyesen, a webáruház üzlethelyiségében veszi át, ugyanis a szerződés a teljesítés módjára vonatkozik. A felügyelők a webáruházak 3%-ánál találkoztak ilyen megtévesztő tájékoztatással. Nem nagy számban ugyan, de pozitív tapasztalata is lett a témavizsgálatnak: voltak olyan webáruházak, amelyek honlapján az elállással kapcsolatos tájékoztatás minden szempontból megfelelő volt. A próbavásárlások tapasztalatai A témavizsgálat során a felügyelőségek 107 webáruházban végeztek tényleges kiszállítással és átvétellel járó próbavásárlást. Az elvégzett próbavásárlások közül 81 webáruház kereskedelmi gyakorlata került kifogásolásra, melyből 22 webáruház olyan internetes áruház volt, amelyből a korábbi évek témavizsgálatai során is próbavásároltak a felügyelőségek. A 107 próbavásárlás során 8 esetben mulasztották el a vállalkozások a nyugtaadási kötelezettségüket. A felügyelőségek 15 web áruház esetében állapították meg, hogy az általuk vásárolt termék nem felelt meg a honlapon feltüntetett tulajdonságoknak, 2 esetben az áru nem a vállalkozás által visszaigazolt áron került értékesítésre, 7 esetben pedig, a honlapon közzétett szállítási költség nem egyezett a ténylegesen fizetendő szállítási díjjal. Nem a honlapon előzetesen feltüntetett vállalkozás teljesített 4 esetben, 8 esetben pedig a kiszállítás nem a feltüntetett határidőben történt. A próbavásárlások során egy termék kipróbálásától a vizsgálatot végző felügyelőség a termék nem biztonságos megítélése miatt eltekintett. A termék nem rendelkezett CE jelöléssel, nem szerepelt a feszültségtartomány rajta, a váltóáram jele, illetve az érintésvédelmi osztály (kettős szigetelés). A bekötéshez sorozatkapcsot nem biztosítottak, továbbá ennek típusát sem adták meg. Mindezek mellett a hálózati vezetéket sem tehermentesítették. A hatóság műszaki laboratóriumában elvégzett vizsgálat következtében megállapítást nyert, hogy a termék - szarvasagancs falikar - áramütés-veszélyes. Annak érdekében, hogy a fogyasztó is tisztában legyen az ügyletükre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, és egy esetleges jogvita bekövetkeztével bizonyítani tudja a közte és a szolgáltató között létrejött jogügylet szerződéses feltételeit, a vállalkozásnak legkésőbb a termék kiszállításával egyidejűleg egy, a fogyasztói jogérvényesítéshez szükséges írásbeli tájékoztatást, írásbeli megerősítést kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátania. Az ellenőrzés során elvégzett 107 próbavásárlás közül 63 esetben kaptak írásbeli megerősítést a felügyelőségek. A rendelkezésre bocsátott 63 írásbeli megerősítésből 21 esetben egyáltalán nem volt tájékoztatás a jótállás feltételeiről, 12 esetben pedig, a rendelkezésre bocsátott tájékoztatás nem bizonyult megfelelő tartalmúnak. A felügyelőségeknek átadott 63 írásbeli megerősítésből 45 nem tartalmazott tájékoztatást a fogyasztót megillető elállási jog meglétéről, gyakorlásának feltételeiről, illetve azokról a kivételszabály alá tartozó esetekről, amikor a fogyasztó nem érvényesítheti elállási jogát. A vizsgált 63 írásbeli megerősítés közül 1 azért került kifogásolásra, mert az elállási jogról szóló tájékoztatás hiányosnak bizonyult. A rendelkezésre bocsátott írásbeli megerősítések közül a fogyasztói kifogások megtételének helyéről 13 esetben hiányzott a tájékoztatás. A jótállási jegyről A vállalkozás köteles a Jótállási Rendelet mellékletében felsorolt termékekkel együtt a fogyasztónak külön kérés nélkül, közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven megfogalmazott, a Jótállási rendeletbe foglalt tartalmi elemeket magában foglaló jótállási jegyet átadni. Mindezek mellett a jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A témavizsgálat során a felügyelőségek 85 olyan tartós fogyasztási cikket vásároltak, amelyek tekintetében a szolgáltatókat jogszabály alapján jótállási kötelezettség terhelte, 20 esetben azonban a jótállási jegyek nem kerültek átadásra. A jótállási jegyek tartalmi vizsgálata során a felügyelőségeknek átadott 65 jótállási jegyből 42 került kifogásolásra. A vizsgált jótállási jegyek közül valamennyi magyar nyelven volt megfogalmazva, azonban 2 esetben nem közérthetően, nem egyértelműen kerültek megfogalmazásra, 15 esetben pedig a jótállási jegy nem tartalmazott utalást arra vonatkozóan, hogy a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A gyártó nevét 22, a címét 29 jótállási jegy nem tartalmazta, külföldről származó termék esetében pedig 14 jótállási jegy nem tartalmazott tájékoztatást az importáló nevéről és címéről. További 15 jótállási jegy nem tartalmazta a termék megnevezését, 7 esetben hiányzott a termék típusának, 13 esetben a termék gyártási számának megjelölése. A jótállás alapján a fogyasztót megillető jogokról szóló tájékoztatás 15 jótállási jegy esetében nem került feltüntetésre. Mindezek mellett pedig, a fogyasztói jogok érvényesíthetőségének határidejéről 3, helyéről 10, a jogérvényesítés feltételeiről 28 jótállási jegy nem tartalmazott információt. Az üzembe helyezés időpontja feltüntetésének hiányát, - ami internetes vásárlás esetében a termék kézhezvételének megfelelő időpont, - 17 jótállási jegy esetében állapították meg a felügyelőségek. Félrevezető tájékoztatások A jótállási jegyek tartalmi vizsgálata a kötelező elemek feltüntetésének ellenőrzésén túl arra is kiterjedt, hogy tartalmaznak-e a jótállási jegyek a fogyasztót megtévesztő, félrevezető tájékoztatást. Ezen ellenőrzési szempont keretében a felügyelőségek 25 jótállási jegy vonatkozásában állapították meg, hogy azok egy, vagy több félrevezető tájékoztatást tartalmaztak. A félrevezető tájékoztatások közül 16 jótállási jegy szerződéses kikötése a jótállási igényérvényesítés feltételéül szabta a számla, illetve blokk meglétét, még abban az esetben is, ha a fogyasztó más dokumentummal is bizonyítani tudja a vásárlás tényét. A felügyelőségek 4 esetben találkoztak a olyan tartalmú félrevezető kikötéssel, amely értelmében a vállalkozás nem biztosított egyes jótállási jogokat, 5 szerződéses kikötés pedig, a jótállási idő alatt a bizonyítási kötelezettséget a fogyasztóra hárította. Az igényérvényesítési határidőkről szóló félrevezető tájékoztatást 5 jótállási jegy esetében tapasztaltak a felügyelőségek, valamint 3 esetben állapítottak meg félrevezető tájékoztatást amiatt, hogy a vállalkozások a jótállási jogok gyakorlását a termék eredeti csomagolásának meglétéhez kötötték. Mindezek mellett a félrevezető tájékoztatások közül 2 szerződéses kikötés eltért a jótállás alapján érvényesíthető jogok sorrendjétől, 1 kikötés értelmében pedig a fogyasztó a jótállási igényét kizárólag a kijelölt szerviznél érvényesíthette. A fenti félrevezető tájékoztatásokon túl a felügyelőségek találkoztak olyan kikötéssel is, amely értelmében a jótállási jegyen történő bármilyen javítás a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után, továbbá a jótállási jegy szabálytalan kiállítása esetén a jótállási igény nem érvényesíthető. Az elállási jog érvényesítésekor tanúsított szolgáltatói reakciók A felügyelőségek, a próbavásárolt termék kézhezvételét követő 4-6 munkanapon belül, a szolgáltató címére elküldött levél útján jelezték elállási szándékukat, érdeklődtek a termék visszaszállításának módjai iránt, és kérték a termék, illetve a szállítási díj visszatérítését. A felügyelőségek által elküldött Az emberek szeretnek gyorsan vásárolni a megszokott üzleteikben. Ezért a már megismert polcokat keresik, hogy minél hamarabb végezhessek. Néha azonban keserű csalódás és meglepetés éri őket. Időnként meglepődve tapasztalják, hogy teljesen megváltoztak a kedvenc áruházaik. Na, nem kívülről újultak meg az üzletek vagy nem a kiszolgálás lett kedvesebb, hanem inkább kedvezőtlen módosítások történtek. Az éveken át begyakorolt útvonalak helyett újakat kell tanulni, mivel olykor teljesen átrendezik az üzleteket. Az egyik nagyáruházban - egyik napról a másikra - a diétás termékeket áthelyezték a zöldséges osztályra, a lisztet egy másik polcra vezényelték, oda, ahol a rizst árulták. Mondjuk, már korábban is logikusabb lett volna egy polcon tartani a gabonaféléket, de az áruház vezetőinek elállási nyilatkozatra a hatósági vizsgálat megtörténtének felfedése előtt a vizsgálat során lebonyolított 107 próbavásárlásból 16 esetben válaszolták azt a vállalkozások, hogy a fogyasztót nem illeti meg az elállás joga, 4 vállalkozás pedig, nem kívánta visszafizetni a termék teljes vételárát. A 4 esetből 1 vállalkozás az egyébként általa átvállalt, ingyenes szállítási költség árával csökkentett összeget fizette csak vissza a próbavásárlást végző felügyelőségnek, 21 vállalkozás pedig a szállítási költség viszszafizetési kötelezettségének nem tett eleget. Ugyancsak 21 webáruház esetében tapasztalták azt a felügyelőségek, hogy a vállalkozások kereskedelmi gyakorlata nem felelt meg a honlapukon közzétett előzetes tájékoztatásnak, miszerint az általuk forgalmazott termékek közül valamennyi, még a kivételszabály alá tartozó termékkörök esetében is biztosítják az elállási jog gyakorlását. Összegzés Az országos ellenőrzés az elmúlt évek vizsgálati eredményeihez képest javuló tendenciát mutatott. A tapasztalatok szerint a vállalkozások közel fele elmulasztotta a fogyasztói jogok érvényesítését megkönnyítő írásbeli megerősítést a termék kiszállításakor átadni, amennyiben erre mégis sor került, a Mert nem csak húszéveseké a világ Az állandóság is lehet kifizetődő mostanában jutott mindez eszébe. Ráadásul, amikor a megújulás szellemében átpakolják egyik terméket a másik polcra, nem helyeznek el útjelző táblákat, hogy mi, hol található. A fogyasztó bolyong össze-vissza, eladóra vadászva, hogy útbaigazítást tudjon kérni, hová tűntek a keresett termékek. Gyakran azonban eladót sem lehet találni, így a helyzet szinte kilátástalannak tűnik. Az árucikkek új helyének megtalálásával és az informálódással rengeteg idő megy el. Felmerül az emberben, hogy az áruház vezetői valószínűleg azért rendezték át a helyiséget, mert arra számítanak, hogy a vásárló a bolyogás közben esetleg megpillant valamit és megveszi. Nem egyszer megesik, hogy a bosszankodó vásárló ilyenkor, kifordul az üzletből és nem vesz semmit, mert máshol, ahol hamarabb meg fogyasztók többnyire hiányos tartalmú tájékoztatást kaptak az elállási joguk gyakorlásáról és a jótállás feltételeiről. A felügyelők az ellenőrzött honlapok felénél tártak fel szabálytalanságokat, hiányosságokat a fogyasztók elállási jogáról szóló tájékoztatással kapcsolatban, és a vállalkozások azonosítása is többször nehézségbe ütközött az ehhez szükséges adatok feltüntetésének elmulasztása miatt. A szállítás költségeiről és feltételeiről a vállalkozások többsége nyújtott hiánytalan tájékoztatást a fogyasztóknak, azonban előfordult, hogy a elállás jogszerűsége dacára, a kereskedő a termék kiszállításának költségeit jogszabálysértő módon a fogyasztónak nem fizette vissza. A virtuális áruházak üzemeltetői jobbára biztosították a vásárlóknak az adatbeviteli hibák kijavításának technikai feltételeit, ismertették a termék lényeges tulajdonságait, feltüntették azok árát, valamint teljesítették a nyugtaadási kötelezettséget. Az ellenőrzések során megállapított, a korábbi ellenőrzések eredményeihez képest javuló kifogásolási arány mellett is, indokolt a fokozott hatósági jelenlét az online kereskedelem területén. dr. Fehér Mónika, dr. Turzó Tünde és Biczi Zsolt NFH tudja jegyezni, mi hol van, tizedannyi idő alatt végez. Érthető a nagyáruházak törekvése, hogy szeretnének megújulni, növelni szeretnék a forgalmukat, bár így is több tíz százalékos haszonnal dolgoznak, vagy éppen a felmérések alapján elérkezettnek látják az időt a változtatásra. Azonban megfeledkeznek arról, hogy számos fogyasztót éppen ez riaszt vissza és el a vásárlástól. Arról van szó, hogy az emberek gyakran ragaszkodnak az állandósághoz és nem örülnek a változásoknak. A megszokás nagy úr, mert valóban hamarabb végeznek az áruk keresgélésével, ha ismerik az útvonalat. A vevőt nem azzal lehet rábírni arra, hogy vegyen még több terméket, ha átrendezik az üzletet és hagyják bolyongani, hanem azzal tudják motiválni, ha olcsóbban adnak valamilyen árut. A jó árut is. Ilonka Mária

4 4 A KONTROLL VIII. évf. 3. szám A téli sportruházat rendeltetésszerű használatának velejárója az elesés is Egy tanulságos sínadrág-reklamáció A téli külföldi vakáción részben síelt, részben snowboar do zással próbálkozott a fogyasztó. Az illető saját bevallása szerint nem rendelkezett jelentős téli sportolási gyakorlattal, főként a snowboard területén hiányzott a megfelelő begyakorlottság. A magas áron vásárolt márkás sí-öltözéket, mindössze egy hétig viselte. A rövid idejű használat során vizuálisan fokozottan érzékelhető kedvezőtlen külsőképi elváltozások következtek be. Főként a nadrágtermék térd-környezeti felületeinél és az üleprészeknél váltak láthatóvá fakulásos kopási felületek. A pórul járt emberünk, a vásárlástól számított három hét múlva visszavitte a kifogásolt öltözéket az értékesítőnek, jelezve, hogy szavatossági jogaival élve kifogásolja a termék minőségét. Az eladó első reakcióként azzal próbálta elutasítani a reklamációt, hogy terméke csak síelésre használható, a snowboardozáshoz egészen más jellegű termék alkalmas csak. Ezt a panaszos nem fogadta el, a forgalmazó külső szakintézetet vett igénybe, hogy (a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésről szóló vonatkozó rendelet alapján) vizsgálatot végeztessen. A szakintézet a szakvéleményében nem tartotta megalapozottnak a fogyasztó hibás teljesítésre vonatkozó kifogásolását (mondván az alapanyag színtartósága, ezen belül száraz- és nedves dörzsöléssel szemben megfelelő, továbbá a nadrág színkopása a használatból eredő helyi, mechanikai igénybevétel következménye). A fogyasztó nem fogadta el az érvelést miután, állítása szerint rendeltetésszerűen használta a terméket - ezért polgári peres eljárás során kívánta igazát bizonyítani. Az újabb, igazságügyi szakértői vizsgálat derített fényt a valóságos hiba-okra: A külsőképi szemrevételezés alapján megállapítható volt, hogy a fekete nadrág térd-környezeti szövetfelületeinél és az üleprészénél szűrkés színhatású, fakulásos kopási felületek fordulnak elő. Ezeknél, a fokozottan igénybevett felületeknél, az ún. őszibarackhéj -szerű, csiszolt kikészítésre emlékeztető fogás volt tapasztalható. Nagyításban jól észlelhetővé vált, hogy a fakult felületeknél a szövetet felépítő szerkezet lazábbá vált, de sérülés nem következett be. Továbbá a nadrág fokozottan igénybevett üleprészénél (hátsó felmenet kétsoros tűzővarratánál) a varrócérna folytonossága megmaradt, mindössze helyenként sodrat lazulás és minimális szálkibolyhozódás volt tapasztalható. A sínadrág általános jellemzői Az egyébként valóban korszerű, high-tech anyagok felhasználásával és élenjáró technikai eljárásokkal készített termék - kifogástalan minőségben - valóban igen magas használati értéket képvisel. Karakterében nívós, szövött, fekete poliészter kelméből szabták az egyenes-szárú deréknadrág terméket, a szárrészek külső oldalán más színű felületek kombinálásával. E borítókelme kiváló víztaszítását teflon-bevonatos technológiával érték el, az alatta elhelyezett poliuretán anyagú membrán is vízálló volt. A lábszárrészek belső bélése 100 % poliamid (nylon) összetételű szövött anyagból állt. A terméket képező összetett szerkezet fiziológiailag optimális volt (lélegző képessége g/m²/24 óra páratranszferáló képességgel rendelkezett). A szárrész több darabból szabott, térdrésze szűkítő varrásokkal formázott. A szárak külső felületének alján, a befelé eső oldalrészek trapéz alakú kopást gátló rátéttel fedettek. A szárak alsó részén, belül vízhatlan bélésből kialakított, tépőzáras nyílással ellátott hófogó részek kerültek felvarrásra. A szárak aljavonalában belül tapadást fokozó felületű, rugalmas szalaggal szabályozott kialakítás, illetve nyomó-kapoccsal megoldott záródás fordul elő. A nadrág eleje és háta felmenet kétsoros varrattal tűzött. Elkülönülnek-e a sí- és snowboard termékek? A sí - és snowboard termékek között alapanyagbeli eltérések nincsenek, a kínált cikkek elvileg mindkét téli sportra alkalmasak. Üleperősítővel, illetve egyéb kopásállóságot fokozó rátéttel ellátott snowboard ruházat ma már szinte nincs is. Maximum az jellemző, hogy a snowboard termékeknél (főleg nadrág) a valamivel bővebb szabást (főleg szárrészeknél) alkalmaznak a mozgásszabadság fokozására. Esetenként fordul elő üleperősítő rátét alkalmazása, azonban ez is a főanyagból készített többletfelület. A térdrészeken egyáltalán nem tapasztalható többlet anyag. Tehát nem reális az a forgalmazói megközelítés, miszerint a síruházatként ajánlott termék-együttes snowboardozásra nem használható. A havas téli sportolásra ajánlott ruházati-termékeknek hosszú ideig bírniuk kell a hóval való érintkezést (beleértve az esésekből származó súrlódó igénybevételt), azaz külső képük (például lokalizált színváltozás), illetve kelmeanyaguk folytonossága számottevően nem változhat (nem ritkulhatnak, szakadhatnak). Mire szolgál a dörzsöléssel szembeni színtartóság kontroll? A felek közötti vita eldöntését célzó szakintézeti vizsgálat a dörzsállóságra, mint színtartósági kontrollra koncentrált. Ezzel kapcsolatban kiemelendő, hogy a textilanyagok dörzsöléssel szembeni színtartóság vizsgálata és megfelelő eredménye azt célozza, hogy a használatban (viselés, mosás) egymással - aránylag kismértékben - súrlódva érintkező kelmefelület esetén egyik se színezze a másikat, illetve saját színük ne változzon. A szabványos (száraz és nedves) dörzsöléshez felhasznált fehér kísérőszövetet meghatározott nyomófelületű fejbe fogva, vízszintes irányban 10 cm-es távolságban tízszer ide-oda mozgatják a simán rögzített próbadarabon. Ennél a - a súrlódó igénybevétel szempontjából kíméletesnek jellemezhető - színtartóság meghatározó módszernél a kelmefelületében résztvevő színes szálak felületét veszik valamennyire igénybe, vizsgálva, hogy az esetlegesen ledörzsölődő színezékrészecskék miként okoznak lefogást a fehér kísérőszöveten (továbbá figyelendő a próbadarab színváltozása is). A száraz és nedves dörzsöléssel szembeni színtartósági vizsgálatok a reklamált fekete sínadrágnál kifogásolható eltérést nem mutattak ki. Ebből is következik, hogy a dörzsöléssel szembeni színtartóság vizsgálata a szóban forgó hiányosság eredetére nem ad egyértelmű felvilágosítást. Ismételten kieme lendő, hogy ez a meghatározás a használatban (viselés, mosás) egymással súrlódva érintkező két (különböző színű, például egyik fehér vagy esetleg pasztellszínű) kelmefelület viselkedésére terjed ki (különös tekintettel a fehér textilanyagra történő lefogásra). A téli színes sportöltözékek esetében az idegen anyaggal (például különböző minőségű hó-felület) való súrlódásos igénybevételek modellezése, vizsgálata, például az esztétikai kopásállóság figyelembevétele a meghatározó. A koptatás hatására bekövetkező színváltozás meghatározása A különböző textilanyagok kopását közismerten az azonos vagy idegen anyaggal való súrlódásos igénybevételek okozzák. Az ebből eredő - a termék életciklusára koncentrált fejlesztésű alapanyag és a funkciónak megfelelő konfekcionálás ismeretében - számottevő negatív esztétikai és tartóssági hiányosságok csak a jelentősebb intervallumú (sokéves, minden télen rendszeres) rendeltetésszerű használat után következhetnek be. A kopásállósági tesztek során biztonsággal prognosztizálható, hogy a ruházati-termékfelület mennyire áll ellen a viselés során fellépő általában intenzív - súrlódásos hatásoknak, azaz hogyan alakul az esztétikai- és tartósságra kiható külsőképi és szerkezeti kelmeváltozás. A textilanyagot (jelen esetben szintetikus alapanyagú, feketére színezett szövött méteráru) felépítő szálak felületére ható erőteljes igénybevétel (lekoptatás) általában vizuálisan észlelhető elváltozásokat (például színfakulás) okoz. Általá nos ságban akkor nevezhető kopottnak a felület, ha külsőképe foltszerűen, jól észlelhetően és maradandóan megváltozott a környező felülethez képest. A kifogásolt sínadrágterméknél fennálló hiányosság eredetének megállapításához alapvetően az esztétikai kopásállóság vizsgálata vált szükségessé. A téli sportruházat rendeltetésszerű használata során a textilanyag esztétikai kopásállósága is alapvető kritérium További vizsgálat A koptatási igénybevételnél tapasztalt kedvezőtlen színtartósági tulajdonság ( színkopás ) arra utal, hogy a poliészter szövet, illetve annak szálai színezése során a fekete színezék behatolása illetve rögzítése nem volt megfelelő (jelentős mennyiségű színezék a szálak/multifilament-fonalak felületén maradt. Ezért tájékoztató jelleggel egyéb, a textilszínezékek PVC-bevonatba való migrációjának kiértékelése tárgyú szabvány szerinti kontrollra is sor került. Az összetett próbadarab 80 o C-os vizsgálata megerősítette, hogy a fekete poliészter szövet színezéke lazán kötött, könnyen levándorol (2-es fokozat). Végső megállapítás A szóban forgó sínadrág gyártásához felhasznált kelmetétel színezése nem volt megfelelő. A poliészter eleve nehezen színezhető szálasanyag, mert kicsi a nedvességfelvétele, rendkívül zárt a belső szerkezete (alig duzzad) és a szál belsejében nincsenek színezékmegkötésre alkalmas csoportok. Optimális körülmények (megfelelő magas hőmérséklet, előírt hosszú színezési idő, esetleg színezékvivő segédanyag) között a molekulákra bontott színezék kötődik a szálon, majd bekerül a szál belső részébe. A másodrendű kötőerőkkel rögzítődő elemi színezékrészek biztosítják az elvárt nedves színtartósági tulajdonságokat (például mosással-, vízzel-, nedves dörzsöléssel szemben). Amennyiben viszont a színezékrészecskék a szál külső felületén, lazán kötődnek, úgy főleg a kopási igénybevételekre leválnak, a színes szál emiatt egyre jobban fakulni kezd. A dörzsöléssel szembeni színtartóság- meghatározás aránylag kíméletes súrlódó igénybevételnek teszi ki a szálfelületeket. Így kedvező eredménye csak arról ad felvilágosítást, hogy a használat során (viselés, mosás) az esetenként egymással gyengén súrlódó, érintkező kelmefelületek miként hatnak egymásra (például, nem színezi a másikat, illetve saját színe nem változik). Az egyes textilanyagok kopását közismerten az azonos- vagy idegen anyaggal való súrlódásos igénybevételek okozzák. Az emiatt bekövetkező, számottevő negatív esztétikai és tartóssági hiányosságok megfelelő termékminőség esetén - csak a jelentősebb időtartamú rendeltetésszerű használat után következhetnek be. A kopásállósági anyagvizsgálatokkal, pontosan kimutatható, hogy a ruházati textilfelület mennyire áll ellen a viselés során fellépő súrlódásos hatásoknak, azaz változik-e aránylag rövid behatás után a külsőképe illetve szerkezete. Így ilyen módszerrel szűrhető ki az olyan anyaghiba is, amely a cikk tárgyát képező sínadrág esetében egy heti használat után bekövetkezett. Feltehetően a szóban forgó rejtett hiba azért okozott bosszúságot a vásárlónak (nem beszélve az átlagosnál lényegesen magasabb fogyasztói árról, amely a neves márkával és korszerű szerkezettel együtt jár), mert a sínadrág alapanyagát képező kelmetétel színezése-kikészítése után a külföldi kikészítőüzemben - nem végezték el az esztétikai kopásállóság vizsgálatát. Bizonyára, többek között csak a száraz- és nedves dörzsöléssel szembeni színtartóságot kontrollálták, így a sínadrág borítókelméje anyaghibás volt, amire a rövid idejű használat derített fényt. A feldolgozást nem megfelelő minőségű, a konfekcionálás során már rejtett hibás szövött anyag b ól végez ték. Klasszikusan olyan hibáról volt szó, amely a vásárlás során egyértelműen a termékben benne volt. A peres eljárás jelenlegi állása szerint, első fokon a vásárlónak adott igazat az eljáró bíróság. Bízunk benne, hogy az eljárás végén is győztesként kerül ki a jóhiszemű és sok bosszúságot átélt fogyasztó. Kutasi Csaba textil-mérnök Ott vásároljunk, ahol megbecsülnek Az idős fogyasztó sem becsapható Mostanában egyre több aprósággal, azaz bosszantó dologgal kénytelenek szembesülni a kispénzű emberek. Sajnos, van olyan kereskedő is, aki igyekszik kihasználni a fogyasztók figyelmetlenségét és a megadottnál kissé nagyobb áron számolja el a termékeket. A vásárlók, az állandó áremelkedések mellett, leginkább azon bosszankodnak, ha néhány kereskedő megpróbálja átvágni és mondjuk, a két kiló 200 forintos burgonyáért 500 forintot kér el. Ez, érdekes módon, általában azoknál az eladóknál fordul elő, ahol még a mai napig hagyományos mérleget használnak. Ilyenkor kinyílhatna a fogyasztó zsebében a képzeletbeli bicska. Ez azért felháborító, mert a vevő az amúgy is gyakran indokolatlanul megnövelt áron kénytelen megvásárolni a különböző zöldségeket, húsokat, húskészítményeket, másrészt arcátlanság, hogy erre az árra a kereskedő még rá is pakol némi pluszt, mivel azt hiszi, a vásárló ezt úgysem veszi észre. A minap, a pesterzsébeti piacon két ilyen eset is történt, csak Zoltán Ervinné nyugdíjas vásárló figyelmes volt és észrevette a nem is olyan apró turpisságot. A gond csak az, hogy ugyanazt a trükköt próbálta meg eljátszani a zöldséges és a hentes is. A zöldséges hagyományos, a hentes viszont digitális mérleggel mért, utóbbi mérőeszköz kiírta a termékek árát is. Mikor a fogyasztó az utóbbinak szóvá tette a kiírt és az elszámolt ár közötti különbséget, akkor a hentes eladó nagyon elszégyellte magát és többször bocsánatot kért és azt hangsúlyozta: nem tudja, miként történhetett mindez. Elfogadott gyakorlat, hogy ha valaki fél kiló húst vagy húskészítményt kér és a hentes 60 dekát ad, akkor emiatt nem problémáznak a fogyasztók, hiszen ennyi belefér. De amikor az összesen 1000 forintba kerülő másfél kiló akciós húsért akar egy hentes elszámolni 1300 forintot, az már kissé zavaróan hat. Főleg akkor, hogy ha a digitális mérleg is a vásárló igazát támasztja alá. Ráadásul mindez azért is fájó, mert a fogyasztó évek óta odajár, tehát nyugodtan hihette, hogy itt legalább megbecsülik. Persze ilyen jelenség nem csak a piacokon fordul elő, hanem az áruházakban is, üzletlánctól függetlenül, rendszeresen rosszul árcímkéznek. Így a polcon 500 forintért szereplő termék a pénztárnál való fizetéskor már 800 forintos áron szerepel. A legszomorúbb az, hogy amikor ezt a vásárló szóvá teszi, akkor nem elnézést kérnek tőle a hiányosságért, a nem frissített pénztári rendszerért, hanem szinte még neki kell szégyenkeznie, mert egyáltalán szólni mert. Gyakran hallani az eladókat, amint szidják a vásárlót: Mit képzel magáról, hiszen nem látja, hogy feltartja a sort?! Ezzel a magatartással olyan helyzetbe hozzák a vevőt, hogy az többet nem fog abba az áruházba menni, mivel megszégyenítették. Ez azokkal az emberekkel fordul elő, akik egyedül vásárolnak, és maguk az eladók is gyakran rosszul ítélik meg a vevőt, aki ha elég bátor, akkor követeli a vásárlók könyvét, vagy hívja a műszakvezetőt, aki netán rendre utasítja az alkalmazottjait. Az idősebb vásárlókkal fordul gyakrabban elő, mert azt gondolják róluk, hogy gyengék, nem tudnak harcolni, tehát mindent megtehetnek velük szemben. Manapság, amikor minden termék szabadáras, valóban több választási lehetőség van az áruházak között. Lehet, hogy előbb utóbb észrevehető lesz, ha az idősek, - és netán mások is - a másik boltba mennek. Ilonka Mária

5 A KONTROLL VIII. évf. 3. szám 5 Olyan fogyasztóvédelem működjön, mely mindenki megelégedésére szolgál Folytatás az 1. oldalról civilek jelenléte kétségtelenül segít e hiányosságok felszámolásában. Az államtól, hatóságtól elkülönülő civil munkára nagy szükség van, önkéntes alapú munkájuk bővíti, színesíti a területtel összefüggésben elérhető információkat. Eltökéltségük eredményeként sok fogyasztói jogvita rendeződhetett békés úton, erejüket és lehetőségeiket meghaladó jogsértések tapasztalása esetén pedig,+ ráirányították a médiafigyelmet a megoldandó kérdésekre. - A hazai fogyasztóvédelemben kétségtelenül hangsúlyváltásra van szükség. A fogyasztóvédelemben a fogyasztók, a vállalkozások piaci egyenrangúsága jegyében a résztvevők partneri magatartását kívánja elérni. Rendelkezésre állnak-e eszközök ennek megvalósítására? - A fogyasztóvédelmi hatóság új vezetése 2010 nyarán azzal a határozott szándékkal fogott munkához, hogy változtasson a korábbi gyakorlatokon. Új szemléletben zajlik a hatósági munka, melynek alapja a partneri viszony, a hatósági nyomást gyakorló eszközök alkalmazása helyett a prevenció és az ismeretbéli hiányosságok kiigazítása. Az eredmények magukért beszélnek: a vállalkozások bizalmát úgy sikerült erősíteni, hogy az nem ment a jogkövetési hajlandóság rovására, sőt, a vállalkozások olyan programok révén, mint a pozitív lista, vagy a tervezett fogyasztóbarát vállalkozás védjegy még inkább motiváltabbá váltak és válnak a jogkövetésben. - Véleményünk és tapasztalatunk szerint az eddigi eredményekben jelentősége volt a széles körű fogyasztóvédelmi kommunikációnak sajtó, honlap, tv filmek, rádióműsorok. Állam titkár Úr egyet ért-e ezzel, támogatja-e a további megvalósulásukat? - Már fentebb is jeleztem, hogy sok esetben a civil szervezetek tevékenysége eredményeként értesülhetnek a fogyasztók és néha maguk az állami szereplők is súlyos problémákról. A médiajelenlét a modern információs társadalom korában elengedhetetlen. Szerencsére a fejlett infokommunikációs eszközök, az internet lehetővé teszik, hogy az információk gyorsan, ingyenesen, széles körben hozzáférhetőek legyenek, sok esetben kiváltva a hagyományos papír alapú formátumokat. Természetesen fontosnak érezzük, hogy a fogyasztók számára a jövőben is minőségi, megbízható forrásból származó, szakmailag megalapozott információs csatornák álljanak rendelkezésre. A Nemzeti Fogyasztó vé delmi Hatóság közelmúltban megvalósult honlapfejlesztése jó példa erre; naponta frissülő információk mellett, szórakoztató tartalmak is elérhetőek, melyek közelebb hozzák az emberekhez a területet. Tisz tában vagyunk azzal, hogy sokan még mindig nem rendelkeznek internet hozzáféréssel, főleg az idősebb korosztály számára fontos, hogy rendelkezésre álljanak alternatív információs források is. - Kamarai elnökként jelentős civil kapcsolatokkal is rendelkezett. Államtitkári munkájában tudja-e, kívánja-e ezeket a jó ügy érdekében hasznosítani? - A fogyasztóvédelemnek világszerte sajátja a fokozott civil jelenlét, örömteli, hogy ez nálunk sincs másként. Jó látni, hogy a szervezetek nagy része több lábon áll, azaz szűk értelemben vett fogyasztóvédelem mellett olyan kérdésekkel is foglalkoznak, mint egészségvédelem, táplálkozás, környezetvédelem, fenntarthatóság, betegjogok, szociális ellátottak, fiatalkorúak vagy fogyatékkal élők jogai. Minél színesebb a tevékenységi spektrum, annál több emberhez jutnak el az ismeretek. Azt gondolom, hogy Magyarországon a civil társadalom tagjai már eljutottak egy magasabb fejlettségi fokra: képesek hosszú távra tervezni, határozott célkitűzéssel és jövőképpel rendelkeznek, minőségi kommunikációt folytatnak, működésüket szilárd alapokra helyezik, alternatív forráskutatási technikákat alkalmaznak, élnek a pályázati lehetőségekkel. Az ilyen alapokon nyugvó civil szféra hosszú távon is fenntartható, és magam is ilyennek szeretném látni a jövő fogyasztóvédelmi társadalmi szervezeteit. Az A KONTROLL szerkesztői köszönik a választ. Hiszékenyek vámszedői Üzenet a szélhámosnak! Trükkös tolvajok, álügynökök, karitatív célokra kalapozók, közüzemi szolgáltatók hivatalos emberei, statisztikai adatokat gyűjtők, és ki tudja ki mindenki, kér bebocsátást nem egyszer otthonainkba, de gyakran felhasználják a telefon, posta eszközeit, vagy az internetet is. A legkülönbözőbb trükkökkel, kitalált mesékkel igyekeznek megkörnyékezni, és meggyőzni a kiszemelt potenciális áldozatot, legtöbbször váratlan pénzt, nyereményt, segélyt ígérve, és sajnos sokszor elérik céljukat, annak ellenére, hogy sok figyelmeztetés hangzik el a fokozott óvatossággal kapcsolatban. Hozzánk levél érkezett a minap, annak rendje, módja szerint postai úton, hófehér borítékban. A feladó: Direkt Market Kft. Moson magyar óvár. Érdeklődéssel bontottam fel, és még nagyobb érdeklődéssel olvastam Donatella Reyes levelét, mely így kezdődött: Azon okból, amelyet mindjárt megmagyarázok, olthatatlan vágyat éreztem, hogy Önnek kártyát vessek. Majd három Tarot kártya képét láthattam, és jelentésük szerint a nagy nyeremény, gazdagság, a boldogság és szerelem ígéretét. Hát kell ennél több? Ki ne kiáltana fel boldogan ilyen esélyek olvastán? De tovább olvasva a sorokat, egyre zavarosabbá váltak a jóslatok. Mert mint kiderült csak az első konzultáció ingyenes A továbbiakban még szükséges egy valódi tarot konzultáció, ami a távolból történik, így levélváltáson keresztül, csakhogy ahhoz ki kell tölteni a címzettnek egy adatlapot, írja a jósnő, hogy igénybe vehesse a távolsági tarot jóslás szolgáltatásait. A sorselemzés kézhezvételekor 8990 Ft plusz postaköltség összegének kifizetéséről is írásban kell nyilatkozni. Hoppá! Akkor itt üzletről van szó. Ha a címzett nem vevő a jóslásra, akkor nincs sorselemzés, nincs nyeremény, szerelem, boldogság. És ha mindez nem tetszik, vissza lehet kérni a befizetett összeget?! Hát mi ez, ha nem garancia?! Ahogy az már egy tisztességes üzletben dukál. De ki ez a titokzatos hölgy, Donatella Reyes? Idézem a levélből: napjaink egyik utolsó látnoka, akinek segítségét számos közismert személyiség is igénybe veszi. Mind az öt kontinensen foglalkozik tanácsadással. Donatella Reyes távolsági jóslásra is képes, még több ezer kilométer távolságból is. Kedves Donatella Reyes! Van egy rossz hírem az Ön számára! Ezúttal nagyon mellé nyúlt a Tarot kártyáival, és nagyon messzire ment jóstehetségével, látnoki képességeivel. Ugyanis levele címzettje a 14 éve halott, néhai férjem. Ezért olvastam el én, a sokat ígérő sorait. Sajnálattal közlöm tehát, hogy a címzettnek nem áll módjában igénybe venni távolsági szolgáltatásait. És, bár én nem rendelkezem semmiféle jövőbe látó képességgel, ennek ellenére biztonsággal borítékolhatom az Ön számára, hogy ez a fajta szolgáltatás előbb-utóbb a bűnügyi statisztikát gyarapítja, csak sajnos addig még jó néhány átejtett áldozat kerülhet látnoki hálójába. L. Gy. Garanciát ad a koronás védjegy Van, és lesz egészséges magyar tojás Kot, - kot, - kotkodács, minden napra egy tojás,- ki ne emlékezne a sokat hallott gyermekmondókára. De hol van már az, az idő, mikor a gondos gazdaaszszony végigjárta rendre a baromfi ólakat, hogy még azon melegében kiszedje a frissen tojt tojásokat a szorgos tyúkanyók alól. A minden napra egy tojás nem csak a tyúkokra vonatkozik, hanem a fogyasztókra is. Mert a tojás az egyik legegészségesebb, és legkedveltebb élelmiszer, még akkor is, ha időnként egyes okostojások ellenkező hírét keltik, és tudományos alapon megkísérlik trónfosztását. A hiteles álláspont szerint, az anyatejet követően a legteljesebb, mással nem pótolható fehérjéket tartalmaz, és zsírjai, ásványi anyagai is nélkülözhetetlenek az emberi szervezet számára. A nem egyszer vádlottak padjára ültetett tojás, tehát állja a sarat, és mindig győztesen kerül ki a körülötte kavargó érdekharcokból, és spekulációkból. Ez olyannyira így van, hogy 1999 óta, a Nemzetközi Tojásszövetség kezdeményezésére, minden évben megtartják a tojás világnapját. E sajátos ünnepet nálunk tojásfesztiválok színes eseményei is gazdagítják, vagyis a tojás így, vagy úgy, de mindig terítéken van. Igaz, mostanában mintha újra viharfelhők gyülekeznének tojás felett, már csak azért is, mert vészesen közeleg az ominózus dátum, januárja, amikor lejár az EU által kitűzött határidő, és a tojást tojó tyúkokat modern tartási technológiával lehet csak nevelni. Ez valójában a baromfiudvar reneszánszát jelenti, vagyis nincs új a nap alatt, mert régen is a szabadban, tágas baromfiudvarokon kapirgáltak a csirkék és tyúkok, de most jog szerint megilleti őket ez a bánásmód, tehát ki kell kerülniük a kicsiny, zsúfolt ketrecekből, melyek nem méltóak a tyúkkirálynőkhöz. Ahogy Földi Péter, a Magyar Tojásszövetség alelnöke jósolja, az EU közel négymilliós tyúkállománya nem egykönnyen telepíthető ilyen kényelmi körülmények közé. - Ez az átállás ugyanis pénzbe kerül és nem is kevésbe, milliárdos nagyságrendről van szó - mondja az alelnök, - azt máris borítékolhatjuk, hogy a magyar tojástermelőknek legalább 30 százaléka nem képes eleget tenni a szigorú követelményeknek, és EU viszonylatban is gondot okoz legalább a termelők 25 százalékának. A nagyobb terület, a ketrec csere pénzigényes, a magyar tyúkoknak jelenleg csak alig 15 százaléka élvez ilyen körülményeket. Mindehhez járul még az a gond, hogy egy év alatt 50 százalékkal emelkedett a takarmány ára. A tojástermelők tehát igen nehéz időszak elé néznek. - Előfordulhat tehát, hogy az ország, amely korábban teljesen önellátó volt tojásból, a jövőben egyre nagyobb mennyiségű importra szorul, mert sokan bedobják a törölközőt, akiknek eddig a tojás biznisz jelentette a megélhetést? Földi Péter: - A fogyasztóknak nem kell tojás hiánytól félni, hiszen túltermelés van belőle egész Európában. Persze, hogy a jövő szigorú trendje mit hoz, nem tudhatjuk. Már ma is sokfelől, nagy mennyiségű zúdítják ránk az olcsó, tojást, tehát a piacon nem lehet hiányt érzékelni, ellenkezőleg. Az viszont egyáltalán nem mindegy, hogy milyen minőségű a tojás. A magyar fogyasztó már megszokta, hogy a Magyar Baromfi védjegy mellett megjelent a Koronás tojás. A vásárló számára ez egyértelmű jelzés, hogy friss, egészséges, belföldön előállított terméket vesz. A védjegy garancia, hogy a koronás tojást tojó tyúk kizárólag állati fehérjétől mentes takarmányon nevelkedik. Az ilyen védjeggyel ellátott termék hitelt érdemlően biztonságos, és hazai. Mind a termelőket, mind pedig, a csomagolókat évente négyszer ellenőrzik az eredet, a nyomon követhetőség, az egészségügyi szabályok szigorú betartása szempontjából. - A jövőben viszont, a hírek szerint az agrártárca kezdeményezésére egységes jelzést kapnak a hazai élelmiszerek, mert jelenleg sokféle magyar védjegy van forgalomban, az élelmiszeriparban, és a fogyasztó nehezen igazodik el, meg a csalók, hamisítók is vérszemet kapnak. Földi Péter: - Az egységes minősítési rendszer még csak terv, de, ha megvalósul, szigorú követelmények szerint történik. A nemzeti színű pántlika nem Február közepén kaptuk az értesítést dr. Sárközi Andrea pénzügyőr őrnagytól, a Nemzeti Adóés Vámhivatal bűnügyi szóvivőjétől, hogy a múlt év végi nagy fogást követően, ezúttal egy pécsi raktárban bukkantak népszerű mosószerre hasonlító, ám nem a márkatulajdonostól származó termékre a pénzügyi nyomozók. A pécsi raktáron kívül, ahol több ezer liter mosószert tároltak, az ország másik részén rátaláltak a komplett gyártóüzemre, ahol az eredeti termék csomagolására hasonlító matricákat és flakonokat állítottak elő a gyanúsítottak. A telephelyen és a gyártóüzemben összesen több mint nyolcezer liter gyanús mosószert találtak. Az eddigi adatok elegendő egy termék magyar, és minőségi voltának garantálására. A védjegynek egyértelműen orientálnia kell a fogyasztót, hogy minden tekintetben hazai eredetű, feldolgozású, és kiváló minőségű terméket kap a pénzéért. Ez el is várható. De remélhetőleg a ma már használatos, és bevált, megszokott védjegyekkel márkázott termékek között lesz olyan, ami kiállja a próbát. Konkrétan arra gondolunk, hogy a korona talán nem esik le a vásárlók körében népszerű magyar tojásról. Már csak az ezeket tojó tyúkokkal szemben sem lenne lojális intézkedés. (leopold) Tetten érték a gyártót is Hamis mosószerek a piacon alapján a gyártással és forgalmazással gyanúsítható személyek majdnem négymillió forint értékben követték el, az áru hamis megjelölése bűncselekményt, az összeget a továbbiakban szakértő pontosítja. A pénzügyi nyomozók az üzemben talált flakonfújó gépeket szintén lefoglalták, amelyek értéke közel három millió forint. A nyomozást a NAV Déldunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága rendelte el, jelenleg négy gyanúsított van az ügyben, akik tettükért három évig terjedő szabadságvesztést kaphatnak. A NAV nyomozói ismét bebizonyították, hogy számtalan területen vigyázzák a fogyasztói érdekeket. Kőhalmi

6 6 A KONTROLL VIII. évf. 3. szám Felelősségteljes munka a rászorultakért Folytatás az 1. oldalról tudatformálás terén, de véleményem szerint sokat változott az emberek felfogása és magatartása a fogyatékossággal élők irányában. Természetesen, nem lehet azonnal látványos eredményt elérni, idő kell ahhoz, hogy az emberek gondolkodása átalakuljon, és előítéletek nélkül tekintsenek fogyatékossággal élő társaikra. Az biztos, hogy ezen a területen is fontos a mértékletesség, mert ha folyton csak a fogyatékos emberek érdekeiről beszélünk, ellenállást válthatunk ki a többségi társadalomból. Mondok egy példát: ha folyamatosan azt hangoztatjuk, hogy a foglalkoztatáskor a fogyatékosoknak előnyt kell élvezniük, előbb-utóbb az ép emberek nemtetszésével találjuk szemben magunkat. A helyes arányokat tehát itt is meg kell találni. A kormány milyen módon szándékozik javítani a fogyatékosok foglalkoztatási arányán, ami hazánkban jelenleg az európai 40 százalékkal szemben mindössze 10 százalék? Nagyon fontos, hogy az emberek egészségi állapotát objektíven mérni lehessen. Vagyis, derüljön ki pontosan, hogy milyen mértékben maradt meg valakinek a munkaképessége. Ebben elsődleges szerepet kap a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH), koráb bi nevén: Országos Rehabi li tációs Szociális Szakértői Intézet. Megvalósítottuk és felgyorsítottuk azt a pályázatot is, amelyet még az előző kormány nyert el, de realizálni nem tudott. Ennek következében új helyre költözik az NRSZH és olyan orvosi berendezések segítik majd az ott folyó munkát, amelyek segítségével az objektív mérés nagyobb szerephez jut az eddigi, szubjektív vizsgálattal szemben. Aki képes és tud, az dolgozhasson. A munka fontosságát nem elég hangoztatni, ha lehetőség van rá, élni kell vele. A korábbi támogatási rendszer pazarló és egyenlőtlen volt. Amiben mi segíteni tudunk, az ennek a támogatási rendszernek az átalakítása, amit hosszú, társadalmi egyeztetés előz meg. A piacteremtés feltételeit is elő kell segítenünk. Ezt megtehetjük a segítő vásárlás propagálásával, piacteremtéssel és közbeszerzéseken keresztül. Megváltozott munkaképességű embertársaink sikerrel mutatkoztak be az elmúlt év végén a Segítő Vásár néven meghirdetett kiállításon és vásáron. A Mil le nárison bemutatott és fogyatékos embertársaink által előállított ipari és egyéb árucikkek arról győzték meg a látogatókat, hogy a sérült emberek is képesek kiváló termékek előállítására. A kormány a megalakulása után azonnal eltörölte az adományok áfáját és visszapótolta azt a támogatást a nagy érdekvédelmi szervezetek számára, amit az előző, szocialista-liberális kormány elvett tőlük. A közeli jövőben milyen módon szeretne könnyíteni a kormány a fogyatékos állampolgárok életén? Ez nagyon nehéz kérdés, mert a könnyítés az egyik oldalról anyagi, a másik oldalról pedig, lelki segítségadást jelent, természetesen mindkettőre szükség van. Ha a fizikai környezetre gondolunk, nem elhanyagolható, milyen lehetőséget kapnak a fogyatékos emberek az oktatásban, a közlekedésben, a munkahelyi elhelyezkedésben, az otthonteremtésben. Ma már, sokan tudják, hogy nem elég a fizikai környezetet átalakítani, gondolni kell az infó-kom munikációs akadálymentesítésre is. Vagyis nemcsak az épületek vagy épületelemek akadálymentessége, hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése a cél, amely kizárólag a fizikai és az infókommunikációs akadálymentesség együttes megvalósításával érhető el. Az akadálymentesítés támogatása az elmúlt években döntően európai uniós forrásokból valósult meg. Az előző kormányzat több mint 11 milliárd forintot vont ki az akadálymentesítés területéről és csoportosított át más feladatok ellátására. A kormány az akadálymentesítési munkába bevonja a nagy érdekvédelmi szervezeteket, hogy a rehabilitációs szakmérnökökkel együtt megtalálják a legjobb megoldásokat az egyenlő esélyű hozzáférés és az egyetemes tervezés elvének érvényesítése érdekében. Mit tehet azért a kormány, hogy a fogyatékosok állami támogatásai ne értéktelenedjenek el? A napi híreket figyelemmel kísérő emberek tudják, hogy nemcsak hazánk, hanem egész Európa gazdasági helyzete lehangoló. Magyarország államadóssága ma a GDP 80 százalékát teszi ki ben az államadósság még 53 százalékos volt. A közötti szocialista-liberális kormányzati politika következtében emelkedett 80 százalékra. Ez az adósságállomány olyan terhet jelent az országnak és olyan pénzügyi következményei vannak, hogy tovább nem tartható fenn az a támogatási rendszer, ami eddig volt. Itt is változtatnunk kell. A szociális rendszert úgy alakítjuk át, hogy valóban azok kapják a támogatást, akik rászorultak, továbbá a támogatottaknak is teljesíteniük kell bizonyos feltételeket. Például, ha kell, közmunkát végezzenek. A mi feladatunk, hogy a meglévő közpénzek eljussanak a ténylegesen rászorulókhoz, így a fogyatékossággal élő emberekhez is. Fontosnak tartom, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium költségvetéséből zárolt közel 40 milliárd forint nem érintheti a fogyatékosságügyet, s ez is azt bizonyítja, hogy a kormány kiemelten kezeli ezt a területet. Ön miként látja, mi jelentené ma a legfontosabb segítséget a fogyatékossággal élő embertársaink számára? Az egészséges embereknek ügyelniük kell arra, hogy amit akár jogi, egészségügyi vagy oktatási szempontból cselekszenek, az a fogyatékos embertársaik életét miként befolyásolhatja. Nagyobb figyelmet kap a gyógyászati, valamint az életvitelt könnyítő segédeszközökhöz jutás támogatása. Célunk, hogy azok valóban az érintettek hasznára legyenek, például ne foglalják feleslegesen a helyet a polcon, ha esetleg nem használhatóak. A fogyatékos emberek társadalmi integrációja nem képzelhető el az egészséges emberek toleranciája, empátiája nélkül. Sokan nem gondolnak arra, hogy a fogyatékosság az ő életükben is bekövetkezhet. Például, ha valaki egy baleset vagy betegség következtében elveszíti a látását, a hallását vagy valamelyik végtagját, nyilvánvaló, hogy az életét másként lesz kénytelen folytatni, mint addig. Erre is gondolnunk kell, amikor fogyatékos emberrel találkozunk. Többet tehetek Dr. Szőke László tavaly július óta a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fogyatékosságügyi főosztályának vezetője májusában, amikor a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsé gének küldöttgyűlése újból elnök ké választotta, még nem gondolta, hogy ilyen váltás követ kezik be az életében. Amikor Soltész Miklós államtitkár felkérte az új feladatra, ő igent mondott. Mi késztette arra, hogy ezt a pozíciót elvállalja? Az a meggyőződésem, hogy főosztályvezetőként többet tehetek fogyatékos embertársaimért. Az elmúlt több mint fél év arról győzött meg, hogy jól döntöttem. A döntésemet hosszas vívódás előzte meg, ugyanis szerettem az addigi munkámat. Ügyvédi tevékenységem is kötődött a szociális területhez, hiszen hoszszú évek óta lakóhelyemen, Várpalotán a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat keretében ingyenes jogsegélyszolgálatot láttam el. A MVGYOSZnek, valamint a Vakok és Gyengénlátók Veszp rém Megyei Egyesületének elnökeként is szívesen dolgoztam. Mi minden tartozik a fogyatékosságügyi főosztály tevékenységi körébe? A pályázatok kiírásán túlmenően hozzánk tartozik a fogyatékos ügyet érintő jogszabálytervezetek kidolgozása, véleményezése, amelyek kiterjednek a fogyatékossággal élők integrációját és rehabilitációját biztosító pénzbeli ellátásokra és természetbeni szolgáltatásokra, valamint a fogyatékosok önálló életvitelét elősegítő szolgáltatások fejlesztésére. Részt veszünk az Országos Fogyatékosügyi Prog ram elkészítésében, valamint az országos érdekképviseleti szervezetek támogatásának tervezésében. Programokat dolgozunk ki - más főosztályokkal együttműködve - az egyenlő esélyű hozzáférés és a komplex rehabilitáció elősegítésére. Javasoltam, hogy vegyük fel a főosztály feladatai közé a fogyatékossággal élők életvitelét könnyítő segédeszköz-ellátás támogatását, az ezzel kapcsolatos jogszabályok kidolgozását is. A fogyatékosságügyi főosztályon egyébként összesen heten dolgozunk. A különböző előterjesztések egyeztetése, véleményezése azonban ennél sokkal szélesebb körben történik, emellett rendszeresen kapunk feladatokat a minisztérium más területein dolgozó kollégáktól is. A kormányzati struktúra megváltozása miatt elkerülhetetlenné vált az Országos Fogyatékosügyi Tanács újjáalakítása is. Milyen feladatok várnak önökre 2011-ben? Ez év első felében Magyarország az Európai Unió soros elnöke. Ez kiemelt jelentőségű a fogyatékosságügy szempontjából is. Ezt hangsúlyozva, tanácsi következtetést készítettünk elő a fogyatékosságügy két egymással szorosan összefüggő területére vonatkozóan. Ezek: a fogyatékos személyek oktatása, valamint a fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása. Ezzel kívánunk válaszolni az Európai Unió közötti időszakra vonatkozó fogyatékosságügyi stratégiájára. Április án nemzetközi konferenciát rendezünk Budapesten, melynek témája az oktatás és foglalkoztatás kérdésén túlmenően a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtása az Európai Unió tagállamaiban. Elkészítjük továbbá az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint az ezzel összefüggő középtávú intézkedési tervet a as időszakra. Terveink között szerepel továbbá a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény módosítása. Ennek keretében a törvény fogyatékosságügyi definícióját hozzá kell igazítanunk az ENSZegyezmény fogyatékosságra vonatkozó fogalom-meghatározásához. Ez természetesen nem csupán ennek a szabálynak a módosítását jelenti, hanem szükségessé teszi a fogyatékosokat érintő valamennyi jogszabály áttekintését is. Az év második felében egyeztetést kezdeményezünk az egészségügyi államtitkársággal az életvitelt könnyítő segédeszközök társadalombiztosítási támogatása érdekében. Önben bíznak a fogyatékosságügyi szervezetek, hiszen koráb bi munkakapcsolatuk alapján már megismerhették egymást. Mit várnak Öntől, mi ben kérnek elsősorban segítséget? A különböző egyeztetéseken, a többi fogyatékos-ügyi szervezet képviselőivel együtt vettem részt, így többé-kevésbé Dr. Szőke László főosztályvezető lehetőségem volt megismerni az ő speciális problémáikat is. Úgy érzem, az érdekvédelmi szervezetek képviselői is bíznak bennem, megosztják velem a problémáikat, ily módon képviselni tudom álláspontjukat a különböző egyeztetések során. A kormány fogyatékosokat érintő intézkedéseit is üdvözlik, hiszen nagy segítséget jelentett számukra például, az adományokat terhelő áfa kötelezettség megszüntetése, valamint az előző kormány által csökkentett költségvetési támogatás visszapótlása. Jól tudják azt is, hogy a támogatások nem egy személy döntésén múlnak, például a pályázatok elbírálásáról általában bizottságok döntenek. A szervezetek között eddig is volt együttműködés, rendszeresen találkoztunk a különböző egyeztetési fórumokon, és ismertük egymás álláspontját is a bennünket érintő alapvető kérdésekben. Főosztályvezetői ténykedésem alatt valamennyi országos fogyatékos-ügyi ernyőszervezet képviselőjével sikerült személyesen találkoznom. Mind annyian bíznak abban, hogy a segítségemmel közvetlenül eljutnak észrevételeik, javaslataik a döntéshozókhoz. Erre korábban csak közvetett módon volt lehetőségük. Ön vak emberként látja el a feladatait. Hatalmas munkabírását, felkészültségét ismerve sem mindennapi teljesítmény ez. Ha vezetőként most három kívánsága hirtelen teljesülhetne, mi lenne ez a három kívánság? Szeret ném, ha valamenynyi fogyatékos ember számára rendelkezésre állna az akadálymentes környezet, fizikai és infó-kom mu ni kációs értelemben egyaránt. Ne kelljen szoronganiuk, hogy lesz-e segítség például az ügyeik intézéséhez, ha kimozdulnak otthonról, a megszokott környezetükből, eljutnak-e időben az iskolába, vagy a munkahelyükre. A második kívánságom az lenne, hogy minden rászoruló részére alanyi jogon rendelkezésre álljanak a megfelelő segédeszközök. Ne kelljen erejükön felül beruházniuk például egy nagy értékű olvasó berendezés meg vásárlásakor annak érdekében, hogy hatékonyan tanulhassanak, dolgozhassanak. A harmadik és nem kevésbé fontos kívánságom: minden fogyatékos ember dolgozhasson, aki dolgozni akar, illetve dolgozni tud. Ez jelenthetné számukra ugyanis a valódi esélyegyenlőséget, azt, hogy a fogyatékos emberek a társadalom hasznos tagjaként minél teljesebb életet élhessenek. Garamvölgyi Annamária

7 A KONTROLL VIII. évf. 3. szám 7 A jólét garanciája a belső piac Folytatás az 1. oldalról termékek kérdése, a garancia, illetve a jótállás nagyon fontos ügye is. Ez nagyon változó, eltérő országonként, önöknél is. Nagyon remélem, hogy előre tudunk lépni ezen a területen ilyen megkötésekkel vagy koncessziókkal. A magyar parlamenti bizottság tagjainak többsége ekkor a hazánkba beáramló olcsó termékek elleni uniós, illetve belső szabályozás lehetőségei iránt érdeklődtek. A témát a legmarkánsabban Boldog István fogalmazta meg. Szerinte nemcsak az olcsó élelmiszerekkel van gond egész Európában, hanem egyáltalán az olcsó árukkal. Azokkal az olcsó árukkal, amelyek, mondjuk, a Távol- Keletről érkez nek, és lenyomják a mi saját belső piacunkat, azokat az értékes árukat, amelyeket mi is elő tudnánk állítani. A saját iparunkat és a saját munkahelyeinket is védenénk és segítenénk. Szabó Zsolt arról szólt, hogy számunkra az élelmiszerbiztonság nagyon fontos terület. - Gyakran halljuk indokként, amikor alacsony minőségű, de olcsó termék jön be Magyarországra, hogy a szabadpiaci versenyt sérti, ha mi ezt bármilyen áron és bármilyen ágon jogszabályilag szabályozzuk. Magyar ország agrárország, mi az agrártermékeinkre nagyon büszkék vagyunk, ezt szeretnénk erősíteni - ez minőségi mezőgazdasági terméket jelent. A konkrét kérdés tehát az, hogy a szabadpiaci versenyre való hivatkozással mit lehet tenni, hogyan tudjuk megvédeni a saját piacainkat? Malcolm Harbour (Nagy- Britannia), az Európai Parlament Belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottságának elnöke a következő álláspontot képviselte: - A kérdések rávilágítanak arra, hogy miért fontos ilyen párbeszédet folytatni. Garantálni szeretnénk, hogy a magyar gyártók, a magas minőségű termékek gyártói - legyen az élelmiszer, bor, más termék - az egész Európai Unióban, a 27 tagállamban el tudják adni ezeket a termékeket, hogy eljuttathassák az 500 millió fogyasztóhoz, hiszen nagyon érdekes, kiváló minőségű termékeket gyártanak. Az egységes piac erről szól, nem pedig, védő záradékokról. Ha megnézzük, hogy Magyarország mennyire képes minőségi termékeket sok ágazatban előállítani, azt látjuk, hogy például, az autóiparban nagyon fontos szerepet játszik Magyarország, nagy a potenciál ezen a területen. - Én nagyon óvatos lennék, óva intenék attól, hogy azt mondjuk: az európai ipar szenved. Valaki azt mondta, hogy alacsony minőségű termékek érkeznek külföldről. A nemzetközi kereskedelem lényege, hogy biztonságosak legyenek a termékek. Be kell tartani, tartatni a biztonsági rendelkezéseket, és a fogyasztó dönti majd el, hogy neki a termék minősége megfelel-e vagy sem. Az, az elegáns ruha, amit Corazza Bildt asszony visel, Kínában készült, de senki nem mondaná, hogy az egy alacsony minőségű, rossz minőségű termék. Kérem tehát, hogy legyünk nagyon óvatosak, amikor a minőségről ítélkezünk. - Nagyon sok jó példa van például az élelmiszeripar területén is, ahol azt látjuk, hogy jó, sőt kiváló minőségű, autentikus agrártermékek, amelyek más ízzel jelennek meg, többletértéket teremtenek. Ezen termékek gyártóinak nagyon fontos, hogy megfelelő marketingstratégiákkal valóban ki tudják venni a részüket a belső piacon. Antonio Fernando Correia de Campos (Portugália) szintén ehhez a témához kapcsolódva azt mondta: - Vannak olyan eszközök, amelyekkel Európa rendelkezik. Ilyen például a minőségvédelem, a rossz minőségű termékek harmadik országból történő behozatalának a megakadályozására. A gyógyszeripari ágazatban is vannak ilyen eszközök. A gyógyszeripari ágazat az egyik legkritikusabb ilyen szempontból. Ter mé szetesen a nemzeti gyógyszeripari hatóságoknak kell dönteniük arról, hogy elfogadják-e a generikus terméket vagy nem - az egy másik kérdés, hogy minden alapanyagot megvizsgáltak-e vagy sem, de ez egy nemzeti hatáskörbe tartozó kérdés. Egy másik példa: a külső határ ellenőrzése harmadik országból érkező termékek esetében nagyon is eltérő. Ha meglátogatjuk az európai kikötőket, más gyakorlat van itt, más gyakorlat van ott, vannak nagyon szigorú kikötői szabályok, de vannak olyan kikötők, ahol egy kicsit engedékenyebbek. Anna Maria Corazza Bildt (Svédország) is kifejtette a témában a véleményét: - Svéd képviselő vagyok, de nem Svédország nevében szólok. Bármit teszünk, mi 500 millió embert képviselünk, 500 millió fogyasztót, az ő jólétüket, egészségüket - ez az én küldetésem az Európai Parlamentben. Lojális vagyok azokkal szemben, akik megválasztanak minket. Én aggódom, amikor azt látom és hallom, hogy nem liberalizálni kívánják a belső piacot, hanem a válság miatt, egyre többen korlátozni azt. Így kevesebb lehetőséget teremtünk a növekedés, a munkahelyteremtés számára. Persze mindenkinek indokolt a félelme, de azért mégis csak együtt kellene ezen elgondolkodnunk, és nagyon óvatosnak kellene lennünk, amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehetne a legjobban kilábalni a válságból. Szerintem a kereskedelem előtt ki kell tárni a lehetőségek tárházát. Nagyon fontos a belső piacról szóló csomag, én a teljes harmonizációt támogatom. Persze beszélhetünk a harmonizáció mértékéről, de szerintem nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy én valóban hiszek a belső piac erejében, ennek segítségével tudunk kilábalni a válságból, nem pedig, protekcionista intézkedésekkel. - Európai szinten nagyon jó lenne az embereket arra ösztönözni, hogy éljenek az egységes belső piaccal, ami azt is jelenti, hogy európai szinten lehetőség van a termék visszaküldésére, a panasztételre, ha egy más országból érkezik a termék, tudni kell, hogy milyen panasztételi lehetőségek vannak, milyen jótállás van. Tehát nagyon fontos a tagállamok saját fogyasztóvédelmi mechanizmusait európai mechanizmusokkal kiegészíteni, és így jobban fog működni a belső piac is. Malcolm Harbour (Nagy- Britannia), az Európai Parlament Belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottságának elnöke fejezte be a válaszadók sorát. - Amennyiben megengedik, néhány kérdésre reagálva zárnám ezt a mai tárgyalást. Világos, hogy a harmadik országbeli import termékeknek, ugyanazoknak a biztonsági előírásoknak kell megfelelniük, mint az Európai Unión belüli termékeknek. Ami az élelmiszert illeti, ha az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség azt látja, hogy van egy veszélyes termék, amely nem felel meg az európai biztonsági rendelkezéseknek, akkor ezt a terméket, amely harmadik országból jön, betiltják az EU egész területén. Több ilyen példát láttunk a közelmúltban. - Ami a minőségi szabványokat illeti, ha valaki egy drágább terméket vesz meg, mert az organikus, biotermék, autentikus termék, vagy lehet, hogy egy Magyarországon készült Audit vásárolnak, nem pedig egy másutt készített, olcsóbb terméket, az egy minőségi döntés. De világossá kell tenni, hogy mi garantálni szeretnénk azt, hogy biztonságos termékek legyenek a fogyasztók számára, és persze nagyon fontos, hogy ha egy élelmiszertől megbetegszik az ember, akkor mindenkinek joga legyen jogor voslatot, komp enz ációt kérni. Nagyon fontos, hogy biztonságos termékeket gyártsanak a gyártók. Ezért megreformálni kívánjuk a termékbiztonsági irányelvet. - Össz egé szében - és ez a záró gondolatom - oda jutok vissza, ahol a bevezetőmet kezdtem: mi lelkesedünk, mi lelkesen támogatjuk az egységes piacot abból a szempontból, hogy reméljük, hogy ez az egységes piac, a belső piac egyszer majd mindenki számára elhozza a valódi jólétet és a boldogulás lehetőségét, hogy több lesz a verseny, több lesz a választási lehetőség, hogy új termékek érkeznek a piacainkra. Ezt szeretnénk elérni, és ezt szeretnénk elérni minden méretű vállalkozás számára. Kiváltkép pen szeretnénk megfelelően felfegyverezni vagy felvértezni a kkv-kat. Remélem, hogy az önök támogatásával az én szakbizottságom mindent megtesz a jövőben, hogy elérjük ezt a célt. Simon Gábor a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke megköszönve a közös munkát a következő gondolatokkal zárta le a tanácskozást. - Mi ezt, a most megkezdett konzultációt önökkel, szeretnénk folytatni. A bizottságunk még ebben az ülésszakunkban, április-május során Brüsszelben kíván egy konzultáción részt venni. *** A tanácskozás befejeztével lapunk újságírója kérdést intézett Malcolm Harbourhoz, az Európai Parlament Belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottságának elnökéhez. - Mi a szerepe a civil fogyasztóvédelmi szervezeteknek az Európai Unióban, és hogyan támogatja az EU azokat? Szeretnék a kommunikáció jelentőségéről, módszereiről is néhány gondolatot hallani. - Azt hiszem, világos, hogy a fogyasztóvédelmi szervezeteknek minden szempontból fontos szerepük van a politikák kidolgozása során. Az Európai Bizottság rendszeresen konzultál velük, létrejött egy fogyasztóvédelmi konzultációs bizottság, amelynek tagjai a tagállamokból különböző fogyasztóvédelmi szervezetek. Engem is meghívnak néha a szakbizottság nevében, tehát én is tudok velük beszélgetni. - Ami azt illeti, hogy támogatást biztosítunk-e fogyasztóvédelmi szervezetek számára, az Európai Bizottságnak van külön költségvetése, s a mi szakbizottságunk őrködik ezen költségvetési összegek felett. Nagyon jó, ha az Európai Bizottság elősegíti a fogyasztóvédelmi egyesületek, szervezetek működését, ez egy nagyon jó befektetés. Kivált képpen az Európai Unió újabb tagállamai számára kellene ilyen támogatást biztosítani, hiszen nagyon sok új európai uniós tagállamnak nincs olyan hagyománya, fogyasztóvédelmi szervezeti hagyománya, mint a régieknek. - Nagyon fontosak például, az irodák létrehozására, a fiatalok számára kidolgozott programok, honlapok, információs anyagok kidolgozására szánt támogatások, és egyre inkább azt látjuk, hogy nagyon sok páneurópai fogyasztóvédelmi szervezet van. Ez azt jelenti, hogy a bizottság együttműködik a tagállamok fogyasztóvédelmi hatóságaival. - Tegnapelőtt találkoztunk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ható sággal. Ők adatokat gyűjtenek a fogyasztóvédelmi, fogyasztói problémákról, amelyek egész Európában megvalósulnak. A legjobb példa az utazási honlapokkal, illetve a repülőjegyek árával kapcsolatos felmérés volt. Nagyon sok ellentmondás és paradoxon van, nagyon sok az eltérés az árak között. Karácsony előtt készült egy nyilatkozat, amely összegezte ezeket az eredményeket. Aztán kiderült, hogy nagyon sok probléma van az e-kereskedelemmel, a tranzakciók 40 százaléka valósult csak meg. Az összes próbálkozásból 40 százalék volt tehát csak sikeres. Kőhalmi Dezső

8 8 A KONTROLL VIII. évf. 3. szám A Tár sa dal mi Unió Fo gyasz tó vé del mi Ta nács adó Iro dái és Klub jai Február 07-én,14-én, 21-én és 28-án este tartottuk meg a klubnapokat, ismételten a 20 fő áldozatos munkát végző civil szervezeti vezetőivel, aktívával ültünk össze a tevékenységünk részletes megbeszélésére, s áttekintettük a feladatokat. A klubfoglalkozásokon két alkalommal megjelent az Esélyegyenlőségi Iroda munkatársa is, aki a klub tagjaival, az aktívákkal elbeszélgetve javasolta, hogy a tudatos fogyasztói magatartást a különböző civil foglalkozásokon el kell sajátítani, például helyzetgyakorlatok, megbeszélések útján. Megbe széltük, hogy a Hír TV Pa naszkönyv adását rendszeresen figyeljük, s annak tartalmáról a klubfoglalkozásokon megbeszélést tartunk A TU-MÚOSZ védelmi újságíró klub idén pár- Fogyasztóbeszédet és üzleti alapú együttműködést indít a szakmai szövetségekkel, valamint a kommunikációs ügynökségekkel, hogy a weblap, valamint az újság fogyasztóbarát melléklettel váljék teljesebbé, a tudatos vásárlókat kiszolgáló orgánummá. Klubunk januárban és februárban a Társadalmi Unióval, valamint a MÚOSZ Nonprofit és Fogyasztóvédelmi Szakosztállyal együttműködésben megkezdte a rendezvényszervezést. Lefoglaltuk a helyszínt, és a szükséges technikai eszközöket megrendeltük, összeállítottuk a programot, megszerkesztettük az invitálókat, előkészítettük a helyszínen átadásra kerülő háttéranyagokat, felvettük a kapcsolatot a szakmai szövetségekkel, aktualizáltuk elérhetőségeiket. A fogyasztóvédelmi orgánum prezentálására felkértük Jován Lászlót a Társadalmi Unió kommunikációs igazgatóját, és Széchenyi Lászlót a Társadalmi Unió főtitkárát, az A KONT ROLL országos fogyasztóvédelmi újság lapigazgatóját. A média-bemutatóra meghívtuk a Társadalmi Unió országos fogyasztóvédelmi tanácsadó-irodahálózatának vezetőit. A programajánlót feltöltöttük az akontroll.hu-ra, valamint megküldtük két szakmai partner, a MÚOSZ, Magyar Marketing Szövetség - weboldalára, hírlevelébe való megjelenítésre. Alig két nappal a rendezvény előtt, a kommunikációs igazgatónkat váratlan és halaszthatatlan feladat elé állította a munkahelye, s ez a rendezvény elhalasztására késztetett minket. Számos bejelentkezett meghívottjainkat azonnal tájékoztattuk erről, valamint a folytatásról is. A folytatásról, az együttműködések kialakulásáról folyamatosan közlünk majd híreket az A KONTROLL újságban, és az akontroll.hu weblapon. dr. Mérő Éva a fogyasztóvédelmi újságíró klub vezetője Február 21-én hétfőn délután pedig megtartottuk a mintegy 15 nem szombathelyi, szenvedélybeteg - segítő civil szervezet vezetőinek a tájékoztatást a klub működéséről, újságokat és anyagokat tunk szét. osztot- Konkrét panaszok észrevételezések: K. Jné panaszosunk elmondta, hogy több mint 10 éve vásárolt egy jól működő erős, robosztus kivitelű elektromos kenyérszeletelő gépet. Tavaly év végén a vágó kés élezése megkopott, nagyon sok javító szervizben járt, de a kés, vagy korong élezését nem vállalták. A márkaszervizben végül is elmondták, hogy tartalék alkatrész-tartási kötelezettség 5-6 év után lejár a hazai kereskedelemben, de a központjuk jelezte, hogy külföldről még megrendelhető, ami nem lesz olcsó. Panaszosunk végül is megrendeltette az új vágó korongot, amiért majdnem annyit fizetett, mint a gép újkori ára volt, de elfogadta, mert az eredeti géphez nagyon ragaszkodott. Panaszosunk viszont felhívta a figyelmünket arra, hogy a vásárláskor a vásárlót tájékoztatni kell(ene) az áru kísérő irataiban a tartalék alkatrész biztosításának időtartamáról is. N.Gy. panaszosunk elmondta, hogy január hónapban főbejárati ajtót cseréltek a lakásán, mivel az erősen elhasználódott. A korszerű, műanyag tokozású és szerelvényű légzárós ajtót szaküzletben vette meg, igaz drága áron, de tudta, hogy ez nagyon sokáig jó lesz. A behelyezését egy kisiparos vállalta el, de néhány fontos kiegészítő elemet egyszerűen nem tett be a befalazásakor, így az új ajtó egy - két hét múlva vetemedett, nem zárt. Panaszosunk többször is reklamált az iparosnál, aki nem volt hajlandó a javítást saját költségén elvégezni. Panaszosunk érdekében eljártunk, a helyi iparos szövetségnél, akik segítettek abban, hogy a roszszul elvégzett munkát ingyen és három napon belül kijavítsa. Ez esetből is látható, hogy az erőteljesebb fellépés előbb vagy utóbb meghozza az eredményt. H.K. panaszosunk, elmondta, hogy február hónap elején, a kisebb üzletekben, kiske- reskedelmi egységekben az áruk ára úgy emelkedik, hogy az, semmilyen módon nincs jelezve. A reklamációra vála- szolva elnézést kértek, hogy még nem volt idejük a tájékoztatást kitenni, melyet rögtön pótoltak. Ez esetből az a tanulság, hogy az észrevételeinket nem szabad elhallgatni. T. Kné panaszosunk ismételten kórházában volt, hosszabb kezelésre volt szüksége egy év után. Megdöbbenve állapította meg, hogy már nemcsak speciális (asztma) gyógyszereit kérték, hogy hozza magával, hanem az izületi fájdalmaira szóló mindennapos gyógyszereit is kérték. Mikor reklamált ezért, minősíthetetlen hangnemben beszéltek vele, panaszosunk attól félve, hogy ez az ápolását fogja megnehezíteni, minden gyógyszert beszerzett és behozatott. Sérelmeit azonban nem tudta feldolgozni ezért hozzánk fordult. Segítséget ismételten a betegjogi képviselőtől kértünk, az ügy megnyugtató rendedzése folyamatban van. Gyarmati Norbert Az elmúlt hetekben az úgynevezett flottás telefonokkal kapcsolatos fogyasztói panaszokat jeleztek. Nagyon népszerű, hogy kedvezményes percdíjakért valamilyen gazdálkodó - legyen az önkormányzat, egyesület, vállalkozás vagy intézmény - által működtetett flottához csatlakozhat a magánszemély. H.I-nének a Telenor által működtetett telefonszolgáltatással akadt problémája. Számlafizetőként rendesen fizette a számláját. November hónapban, véletlenül, a saját számlája helyett a fia számláját fizette ki, a sajátját nem. Viszont a következő hónaptól már rendesen fizette a számlát A téves számlafizetésről akkor értesült, mikor minden értesítés nélkül kikapcsolták a kimenő hívásait. Felkereste a szolgáltatót panaszával, aki teljesen elzárkózott a probléma rendezésétől, hivatkozva arra, hogy a szolgáltatásra nem közvetlenül vele kötöttek szerződést, hanem az intézménnyel, akin keresztül csatlakozott. Ugyanilyen eset állt elő L.M. nevű fogyasztónknál, csak a szolgáltató a T-Mobil és a szerződő a lakhelye szerint illetékes Önkormányzat. Ügyfelünk a számla összegét elektronikusan utalta, - amit már több alkalommal is tett, de a szolgáltató, valami oknál fogva nem könyvelte az utalását. A saját könyvelési hibáját azzal tetézte a szolgáltató, hogy az ügyfél telefonját kapcsolta ki. Hiába írt panaszlevelet a szolgáltatónak, mellékelve az utalás bizonylatának másolatát, a szolgáltató máig csak válaszra sem méltatta a számlafizetőt. A fentieken túlmenően többen aggodalmukat fejezték ki abban a tekintetben, hogy mi várható az élelmiszerpiacon, meddig drágulnak a cukor, a liszt, a lisztes készítmények. S immár örökzöld téma: a Zalaegerszegen lakók közül többen jelezték, hogy erősen kifogásolható a Zalaegerszeg- Budapest között közlekedő vonatok műszaki állapota, s azt, hogy a járatott kocsik fűtése is kifogásolható. Fekécs Imre Göcsej Alkoholmentes Klub elnöke Februárban is megtartottuk klubfoglalkozásainkat, a Hír TV Panaszkönyv című műsorai voltak terítéken. Sokan panaszkodtak a friss tej minőségére egy tatai kisüzletben. A leszállított, nem tartós literes tejnek, bár szavatossági időn belül, de rossz volt a szaga, és savanyú volt. Jeleztük az üzletben a hozzánk fordulók észrevételeit, és a szállító cég felülvizsgálta a beérkező panaszokat, majd kicserélte a romlott tejet. -VJ panaszosunknak problémája volt LG plazmatévéjével. A garanciális idő lejárta után pár héttel lett totálkáros a nem kevés pénzért vásárolt készülék. Mint kiderült, a tápegység panelje károsodott, ami nagyon ritka. Szerencsére a márkaszerviz szerelője szerűen járt el, és a szavatos- szakság lehetőségét ajánlotta ügyfelünknek, ami 3 év a vásárlástól számítva. Panaszosunk nagyon megörült a kínálkozó megoldásnak. Jó tudni, hogy vannak még olyan emberek, akik a fogyasztók érdekeit nézik, és tájékoztatják lehetőségeikről. Így a jelzett embernek nem kellett fizetni a javításért. LG is és sokan panaszkodtak az elmúlt időben, többek között az utak állapotáról így tél végén. Panaszolták, hogy a közlekedés során bekövetkezett gépkocsi károkat a biztosító nem minden esetben ismeri el az út hibájának, mivel nincs, vagy nem egységesen használt a kátyúk okozta károk felelősei, okozói. Jó lenne, ha egységesen tudnánk kezelni ezt a problémát, és az utakon keletkező, rongálódás okozta károkat a biztosító társaságok elismernék, és nem kellene több kört is futniuk a kocsi tulajdonosoknak az esetleges bekövetkezett károkért. Továbbra is terjesztjük az információkat a lakosság körében. Jó, hogy lehet tudni, milyen panasszal hová érdemes fordulni- mondták a hozzánk fordulók, és mi próbálunk segíteni lehetőségeinkhez mérten. Váliné Hohl Klára,, a Szőlőtő Egyesület titkára Két klubnapunkat február 10-én és 24-én tartottuk meg. Érzékelhető, hogy a fogyasztás visszaesett, főképpen az élelmiszer és ruházat vonalon, mivel ilyen jellegű panasszal nem kerestek meg. H.Zs. klubtagunk a Telenor merev eljárását panaszolta el. Történt ugyanis, hogy egy mobil internet előfizetés kapcsán a modem meghibásodott, ezt elvitte az üzletbe javításra. Az eszközt onnan tovább küldték a szervizbe, garanciális javításra, majd egy hét múlva jött az SMS értesítés, hogy a javítás elkészült. Ez azonban nem így történt, mivel a szervizlapon az szerepelt, hogy garanciában nem javítható a készülék. Ezek után panaszosunk úgy döntött, hogy egy új, olcsóbb tarifacsomagot vásárol cége részére. Megjelent mindenféle szükséges iratokkal felszerelve, azonban egy APEH igazolás hiánya miatt az üzlet nem jött létre. Másnap pótolva a hiányosságot megtörtént a szerződés, ekkor kiderült az is, hogy nem volt szükség a hiányzó iratra. Elegáns kis dossziéban a dokumentációval és az eszközzel távozott klubtagunk. Csak a következő napon, a munkahelyén derült ki, hogy a kifizetett összegről elfelejtettek számlát adni, pedig külön rákérdezett, hogy miért nem kap számlát, amire az volt a válasz, hogy minden benne van a dossziéban. Ő ezt a helyszínen nem ellenőrizte, ezért futhatott még egy kört. Egy-egy ilyen ügyintézés, információ, stb. minimum félórás várakozást von maga után. Fekete Csaba P.T-né azzal keresett meg, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel éves hűségszerződést írt alá, mégis a jövő hónaptól tarifa-emelésről tájékoztatta a szolgáltató. Áttekintettük a szerződési feltételeket, melyek között szerepel, hogy a szolgáltató vállalja, hogy a hűségidő alatt fix tarifát alkalmaz. Javasoltuk, hogy a szolgáltató felé jelezze ezt, majd amennyiben nem veszik figyelembe észrevételét, erre az esetre megadtuk a Nemzeti Hírközlési Hatóság elérhetőségét. A győri TU Klub működéséről, elérhetőségeiről folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket és az A Kontroll újságot kihelyezzük a Győr-Moson- Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Széchenyi Egyetem, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Kara, a Megyei Rendelőintézet, Petz Aladár Megyei Kórház, Győri Nemzeti Színház és a Városháza épületében, valamint a vasútállomás és a helyközi buszmegálló várótermeibe is, ahol napközben kiemelten nagy személyforgalom van. Török Antal Százhalombattán, egy kiemelkedően közhasznú szervezet a meglévő telephelye mellé újat kapott az önkormányzattól. A szervezet elnöke személyesen járt el a szükséges adminisztráció és átírás ügyében. Az ügyintézés közben a következő megpróbáltatások érték: Az ELMÜ érdi fiókjában, az elnökasszony kérésére, mely szerint külön számlát kívánnak nyitni az új telephelyre, de az előfizető a szervezet marad, és a központi telephely szerepeljen a számlán, illetve a számlát postafiók címre kívánták megkapni - az ügyintéző fiatalember hátradőlt, és pökhendien közölte, hogy azt nem lehet megtenni. A képviselő elkérte a panaszkönyvet, amit a fiatalember nem adott oda. Végül odahívták a fiókvezetőt, akivel meg tudta beszélni a problémát, de az továbbra is elintézetlen maradt. Az ügyfél határozott fellépése azonban nem volt hasztalan, hiszen másnap az ELMÜ hívta fel a szervezetet, és közölte, hogy az átírást és a számlázást mégis meg lehet oldani a kért módon Ugyanez a szervezet T-Online előfizetést kívánt kötni az új telephelyre. A képviselő bement az érdi központba, és egy órás procedúra és bizonytalankodás eredményeként megkötötték a szerződést. Az ügyfélszolgálaton a hölgy felkínált az új előfizetőnek vagy egy ingyenes Panasonic telefonkészüléket, vagy fél éves díjkedvezményt. Végül a telefonkészülék mellett döntöttek. Amikor végül megérkezett a helyszínre a telefonszerelő, nem hozott magával telefont, közölte, hogy céges előfizetésnél soha nem is szoktak. A szerződésre a szervezet vezetője ráírta, hogy a szolgáltató egyoldalúan megváltoztatta a szerződést -, ezt a telefon technikus is aláírta. A meglepetés csak az Internet bekötését követően érkezett- ugyanis a két előfizetés az egy szervezet nevén valahogy nem működik. Vagy az egyik helyen, vagy a másik helyen van kapcsolat. De a számla mindkettőre érkezik J.-né Szabó Éva Dr. Ny. Péter törökbálinti lakos T-Online előfizetéssel rendelkezett, mely többször a szolgáltató hibájából műszaki hiba miatt nem működött. Az előfizető rendszeresen fél órákat töltött a többszöri menüválasztással, telefonálással, hogy a hibát bejelentse, és a kijavítását kérje. Amikor több mint egy hónap alatt sem történt meg a javítás, az előfizető írásban felmondta az előfizetést. Kifizette az érkező számlákat, csak a több hónappal a szerződésbontást követően érkező Ft-os szerződésbontási számla miatt csodálkozott. Írásban jelezte azt az előfizetőnek, aki a levelére azt válaszolta, hogy mivel a szerződésbontás a T-Online műszaki hibája miatt történt meg, tekintse a Ftos díjat tárgytalannak. - Pelle J. törökbálinti lakosnak az üvegvisszaváltással kapcsolatban akadtak problémái: Naponta vásárolt két üveg sört, a helyi hentesboltban, ahol felszámították az üvegbetétet. Mikor már összegyűlt egy szatyorra való üveg, a vásárló ismerőse kamasz gyermekének adta az üvegeket, ha visszaváltja, legyen egy kis zsebpénze. A fiatalnak azonban nem váltották vissza a hentesboltban, közölték vele, hogy ez nem üvegvisszaváltó. Felháborodásában Pelle Úr is elment a hentesboltba, ahol neki is ugyanezt mondták. A vásárló két ok miatt is zokon vette a választ: ő személyesen vásárolta a boltban az üvegbetétes terméket, és ennek a költségét is felszámolták. Mikor egyenként földhöz akarta vágni az üvegeket a hentesboltban, mégis csak visszaváltották Schmidt Mónika A Szülők Fóruma Egyesület elnöke Fo gyasz tó ként ért sé rel me it, pa na sza it il le tően ke res se fel hon la pun kat: Kér dé se i re szak jo gá szunk vá la szol.

9 A KONTROLL VIII. évf. 3. szám 9 A Tár sa dal mi Unió Fo gyasz tó vé del mi Ta nács adó Iro dái és Klub jai Ha nem is könyvelhető el teljes sikernek, némileg megnyugtató, hogy a bürokrácia lassan működő malmai azért mégiscsak őrölnek. B.K. fél év elteltével kapott választ az állampolgári jogok biztosától, akihez szervezetünkön keresztül azért fordult panasszal, mert véleménye szerint a lakóhelyén működő szolgáltatók önkényes hatóságot játszanak, a víz- és elektromos művekkel a lakók nem tudnak szót érteni. Ügye nem rendeződött ugyan véglegesen, de miután a szolgáltatók beperelték, a bíróság azt állapította meg, hogy a művek nem tudják hitelt érdemlően bizonyítani a fogyasztó mulasztását, s amennyiben ezt okmányokkal nem pótolják, a bíróság úgymond ejti az ügyet. /Az egyik tárgyalásra magam is elkísértem a panaszost, s volt szerencsém tapasztalni, hogy a szolgáltató képviselője igencsak felkészületlen volt./ Az ombuds man mostani levele lényegében arról szólt, hogy köszöni a bizalmat, ám a dolog nem rá tartozik, s elnézést kér a késedelmes válaszért. K.I. egy hideg januári éjszakán Győrből igyekezett haza Budapestre, s szerencsétlenségére az autópályán elütött egy állatot, amely a felismerhetetlenségig összeroncsolódott, a kocsiban több százezer forintnyi kár keletkezett. Kérésére írtam egy levelet az Állami Autópálya Kezelő Zrt.-nek, hogy fizessék ki a kárát, mert mint mondta, mit keres egy állat azon az autópályán, amely két oldalról el van kerítve, a megengedett sebesség 120 km/óra, az összeütközés szinte elkerülhetetlen. Arról nem is beszélve, hogy az autópálya használatáért bizony fizetni kell. Válasz egyelőre nem érkezett. A.G. panasza sem új keletű. Lassan egy éve próbálunk egyezségre jutni a UPC-vel egy jogtalan számlakövetelés miatt. Legutóbb együtt jártunk a Békéltető Testületnél, ahol az ottani munkatársak jelenlétünkben hívták fel a szolgáltatót, s azt a felvilágosítást kapták, - s ezt a panaszos is hallhatta - hogy minden rendben van, nincs követelésük, belátják, hogy jogos a sérelem. Január végén azonban érkezett egy levél, miszerint a cég nem magyar, ezért az ügyet a strasbourgi bírósághoz továbbították. Eléggé furcsa. Sz.K. arról panaszkodott, hogy otthon, a munkahelyén telefonon és esetenként személyesen folyamatosan zaklatják ajánlataikkal a különféle telefonos szolgáltatók. Sajnos, nem lehet nyomára jutni annak, hogy miként töröljenek valakit a címlistából, és az ilyen esetek megszűnjenek. Jómagam unokám 2 éves születésnapjára vásároltam egy műanyag hajót, három elemmel, s még aznap este kipróbáltuk a fürdőkádban. A Titanic 1600 forintba került, s élt vagy 10 percet, aztán elsüllyedt, s miután kiszárítottuk, sem indult be többé a motor. Igaz, hogy boldogult őse valamivel nagyobb és drágább volt, s tovább is bírta, mégis úgy gondoltam, hogy visszaviszem a boltba. Ez meg is történt, a boltvezető, aki nem barátságos magatartásáról híres, közölte, hogy ő aztán nem tud mit tenni, másik hajó nincs. Kértem, esetleg adná vissza a pénz. Erről szó sem lehet, mondá a hölgy zordan, legfeljebb levásárolhatom. Így a hajó átlényegült egy konyhai tepsivé. És még nekem kellett hálásnak lennem. Medvegy Magdolna A T. U. Székesfehérvári Fogyasz tóvédelmi Klub és Tanács adó Iroda február hónapban klubfoglalkozásait 8-án és 22-én tartotta meg. A február 8-i, keddi klubfoglalkozás témájaként az üzleten kívüli kereskedelem szerepelt, amit a klubvezető D. Sándorné vezetett fel válaszként, a T. U. Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Klub és Tanács adó Irodához érkezett K. László panaszára. A jelenlévő érdeklődők és a megjelent klubtagok tapasztalataik és a rendelkezésre álló tájékoztatóanyagok alapján felelevenítették az üzleten kívüli kereskedelemmel kapcsolatos, hasznos tudnivalókat. A megjelentek érdeklődők közül Ny. Sándor kérésére megvitatták az üzleten kívüli kereskedelem rendezvénye alkalmával előforduló szerződésfajtákat. Megvitatásra került, mit tartalmazzon, és mit tartalmazhat egy üzleti elő-, és a vásárlási szándékot rögzítő Vásárlói szerződés, nem elfelejtkezve a vásárló 8 napon belüli, üzlettől való elállás törvényi lehetőségéről, összegezve az elállás feltételeit. A február 22-i, keddi klubösszejövetel témája a használt autók kereskedelmével kapcsolatos tudnivalók szerepeltek. A témát B. Gábor gépjármű tulajdonos vetette fel, amikor beszámolt korábbi negatív és pozitív tapasztalatairól. Az egyik klubtag, D. Sándor felelevenített egy 2010-ben a klubhoz beérkezett, használt gépjárművel kapcsolatos fogyasztóvédelmi panaszt, kiemelve annak tanulságait. (A vásárolt gépjármű még a hazafelé vezető úton lerobbant és vita támadt a kereskedő képviselője valamint a panaszos között a javítási költségek finanszírozásával kapcsolatban. Végül az ügy hosszas vita után megoldódott, mert a hiba javítási költségét a kereskedő állta. A panaszosra a hibás gépjármű szervizbe szállítási díjának kifizetése maradt, ami a javítási költségnek a töredéke volt. Detki Sándorné, Február hónapban megkerestük a Veszprémi Nemzeti Fogyasztóvédelmi hivatalt, azzal kapcsolatban, hogy tervezett előadásainkra előadót szíveskedjenek biztosítani. A hivatal vezetőjétől Dr. Somogy Istvántól kedvező elbírálást kaptunk és segítségünkre lesznek a diákelőadások és nyugdíjas témájú előadások biztosításában. Az előadások konkrét időpontjáról még egyeztetünk a Hivatallal. Február hónapban az alábbi panasz ügyekben nyújtottunk segítséget tagjainknak: - H.Gábor csabrendeki lakos azt sérelmezte, hogy nagyon nagy összegű vízszámlát kapott, holott nem volt csőtörése. Konkrétan Ft-os számlát küldtek ki neki. Felvettük a kapcsolatot a sümegi vízszolgáltató ügyfélszolgálatával és az alábbi tájékoztatást kaptuk: A fogyasztó kérheti a vízóra bevizsgálását, de ha megállapításra kerül,hogy jól mér az óra, akkor a bevizsgálás költségeit a fogyasztóra terhelik, mely Ft összeg is lehet. Tovább iakban is H. Gábor segítségére leszünk az ügyintézésben. - B. Krisztián matracot vásárolt az ajkai JYSK Áruházban és azt panaszolta, hogy sajnos rossz méretet választott. Felvilágosítottuk, hogy a vásárlást igazoló nyugtával keresse fel az áruházat és kicserélik a terméket. Idő közben B. Krisztián tájékoztatott bennünk, hogy problémája a jó tanács hatására megoldódott és az üzletben megfelelő méretű matracot választhatott. Tanai Tamásné - P.I. a Kéményseprő Vállalattól kapott egy felszólítást, hogy a évi kéményseprési díjat fizesse be. Amikor az ügyfélszolgálatnál megkérdezte, hogy mikor végzett nála a cég bármilyen tevékenységet, mert ő nem tud róla, nem tudták megadni a választ. A kérdése az, hogy elvégzetlen munka után miért kell neki fizetnie? - S.Z. az Ofotértnél szemüveget készítetett Ft-ért. A szemüvegre lehet külön garanciát kötni. Ezt ő nem kötötte meg, mert nem volt rá pénze. A kérdése az, hogy egy ilyen összegért jár-e alapgarancia (ha egy cipőre jár, egy szemüvegre nem jár)? Az Ofotértnek kellett volna kiadnia a vásárló részére egy tájékoztatást, hogy mit javítanak garanciálisan alapból. - B.Á. telefonja elromlott és elvitte egy GSM javítóhoz. Kérte, hogy állapítsák meg a hibát és annak függvénye, hogy kéri-e a javítást. Azt mondták neki, hogy csak akkor bontják szét a telefont, ha megjavíttatja és náluk végezteti el a javítást. - M.T. a Tesco-ban vásárolt. Otthon ellenőrizte a blokkot, de olyan rövidítések voltak rajta, hogy nem tudta beazonosítani a termékkel. Miért nem lehet olyan rövidítést kita- lálni, amit a vásárló is be tud azonosítani? - Hasonló a problémája Sz. T.-nek, aki a nyírteleki Reál üzletben vásárolt. A blokkon a termékek neve helyett gyűj- tőszámokkal voltak a termékek feltüntetve, így nem azonosíthatók be a termékek az áraikkal. Pál Istvánné Az Életsorsok Egyesület titkára Pécsi Fogyasztóvédelmi Klubunk 2011-ben is a megszokott helyen üzemel az Origó-Házban, 7629 Pécs, Komlói út alatt az eddigi szolgáltatásokkal, hírlapárusítással, internetkávézó üzemeltetésével, a Civil De centrum szolgáltatásaival és az újonnan indított Köz biztonsági Mikro centrum szol gáltatásaival. Hétköz na po kon 8-18 óráig, szombatonként pedig 8-12 óráig várjuk az érdeklődőket, észrevételeiket, fogyasztóvédelmi panaszaikat az Origó- Házban. Rádió mű sora inkban, mely már a Kisközösségi rádió címszó alatt interneten is hallható. (Origó-Ház Rádió FM 87,8 MHz) Minden fórumunkon, személyesen, interneten telefonon (72/ ) állunk a panaszosok rendelkezésére, segítésére, mind Fogyasztó védelmi Klubunk, mind rádióműsoraink, valamint újságcikkeink által a nagyobb nyilvánosság elérésének érdekében. - B. Cs. pécsi lakos egy ismerőse lakáseladási kálvá- riáját panaszolta el. P. Cs. hivatalos ingatlanközvetítőnél hirdette eladásra lakását. Vevőként jelentkezett nála 2 személy, aztán jelezték, hogy egy másik ingatlanközvetítő cég, az ECHO csoport munkatársai. Azonnali, kizárólagos szerződést kötöttek vele, annak ellenére, hogy elmondta, szerződésben áll mással. 300 ezer forint közvetítési díjat is megjelenítettek a szerződés összegében oly módon, hogy avval növelték az eladási árat. Néhány nap múlva állítólagos vevőjelöltekkel jelentek meg, de már 1,3 millió forinttal kevesebbről írattak alá szerződést, majd újabb egy nap elteltével még félmilliót lefaragtak. Lehengerlő stílusukkal, számbeli fölényükkel visszaélve olyan helyzetbe hozták P. Cs-t, hogy mindent aláírt. Kikö tötték, hogy ha a szerződéstől 8 napon belül eláll, 125 ezer forintot, ha azon túl, 225 ezer forintot köteles fizetni számukra. Ezt meg is tette, hogy szabaduljon tőlük. Világosan látszik, hogy a cég nem kívánt szolgáltatást nyújtani, csak napokon belül lefaragni az árat, lehetetlen helyzetbe hozva az eladót, vagy pedig élni az elállási díjjal. Jó példa arra, hogyan lehet néhány órai munkával sok pénzt keresni. P. Cs. nehéz anyagi helyzete miatt kívánt megválni a lakásától, de csak újabb, - nem is kicsi - kiadása keletkezett. Az neten rengeteg panaszt talál- intertunk a fent nevezett céggel kapcsolatban. Felháborítónak tartjuk ezt az üzletpolitikát és felvettük a kapcsolatot az Echo Csoport képviselőjével, az ügy folyamatban van. - K.D. Kővágótöttösi lakos a következő panaszt hozta el Klubunkba. A T-Home szolgáltatásra telefonon kötöttek szerződést, amit egy évig fizetett is. Ezt követően a Szolgáltató önkényesen árat emelt és kérte, hosszabbítsa meg papíron nem létező szerződését, amire az ügyfél nem volt hajlandó. Lemondta a szolgáltatást és kérte, ne számlázzanak tovább. Azonban a szolgáltatást nem függesztették fel és a számlák továbbra is folyamatosan érkeztek kamatokkal együtt. Egy idő után a szolgáltatást kikapcsolták és kérték, ha fizesse be a számlákat a visszakapcsoláshoz. Az ügyfél nem is értette a helyzetet, hiszen már régen lemondta a szolgáltatást azzal, hogy a továbbiakban nem tart rá igényt. A szerződést is csak ezután küldték ki számára visszamenőleges dátummal, amit nem volt hajlandó aláírni. Eztán többszöri levélváltást folytatott a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Műkö dő Részvény társa ság gal, ezt követően miután nem jutottak megegyezésre, a Hírközlési és Média Biztost kereste fel panaszával, aki elutasította, hogy nem kompetenciája a számlák eltörlése. Mivel az ügyben nem nyilvánvaló kinekkinek a felelőssége, így megkerestük a Magyar Tele kom Távközlési Nyil vánosan Működő Rész vény társaságot és most kaptuk meg annak a személynek a nevét, aki tájékoztatást tud adni az Ő verziójukról, hiszen mindkét fél meghallgatása szükséges a továbblépéshez. Jelenleg tehát nem zárult le az ügy, sokszor nagyon nehéz a szolgáltatóval még a kapcsolatteremtés is. Amennyiben végleg lezárult az ügy, tájékoztatást adunk a fejleményekről. Kis Varga István A fogyasztóvédelmi klub és tanácsadó iroda vezetője A Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület elnöke A TU Fo gyasz tó vé del mi Klu bok cí mei, el ér he tő sé ge a 11. ol da lon ol vas ha tók Az évszakváltás sok kedves női vásárlót köztük klubtagjainkat is cipővásárlásra buzdít. Válogatni van miből! Mind a multik, mind a kínai áruházak, de a neves olasz cipőboltok kirakatai is, tele vannak szebbnél szebb ünnepi, alkalmi lábbelivel! - M. Gyné panaszosunk nyugdíjas, aki szereti a jó minőségű cipőket. Azt vallja, hogy ritkán és megfontoltan vesz új cipőt, de az kényelmes, elegáns és jó minőségű legyen! Most is így tett. Hetekig szemezett a Belvárosi Cipőszalon kirakatában egy kosztümcipővel. Aztán Ft ért tavaly októberben megvásárolta. Vásárolt hozzá illő táskát is. A cipőt október elején vásárolta, kétszer-háromszor használta. Egyik alkalommal, körülbelül 250 méter távolságból sétált haza, mikor esett az eső. A cipőt is érte egy kis víz. Mire hazaért állítása szerint a cipő olyan volt, mintha le akarna mállani a lábáról! Kitágult teljesen! Mire másnap megszáradt, a díszítőbetét teljesen beráncosodott. Visszavitte a boltba, ahol először azt mondták neki, hogy a használati utasításban az van írva, hogy nem vízálló. Persze arra az is rá volt írva, hogy tavaszi-őszi viseletre. Vicces nem? Egy kontinentális éghajlaton. Aztán bevizsgálták a cipőt. Panaszosunk december környékén kapott egy kézzel írott levélkét, amelyben megállapították, hogy a cipőt nem rendeltetésszerűen használta. Ez elég kiábrándító! Mit tehetnénk, ha egyszer ezen a kontinentális éghajlaton élünk? És tavasszal, ősszel rendszerint esik az eső Akkor azt kellene a használati utasításba írni, hogy a cipőt egyáltalán nem érheti egy csepp víz sem! Nem? Szóval, panaszosunk, megkeresett bennünket, mi pedig az üzletet. Sajnos a cipőszalon a mi megkeresésünkre sem lett engedékenyebb. Tehát panaszosunkat továbbirányítottuk a helyi Fogyasz tó védelmi Kirendeltségre. Reméljük, ők tudnak valami okosat, erre a problémára! Természetesen mi is továbbra is segítségére leszünk. Egyébként klubfoglalkozásainkon, februárban több ilyen esettel is találkoztunk! Kicsit bővebben áttanulmányoztuk a már korábban megbeszélteket a szavatosságról. Ráczné Szabó Györgyi A KONT ROLL, or szá gos fo gyasz tó vé del mi tár sa dal mi új ság (Meg je le nik min den hó utol só hét főjén) Főszer kesz tő: Sza bó Mik lós Tör de lőszer kesz tő: Jován Lász ló Fo tó ro vat-ve ze tő: Bud Lász ló Szer kesz tő sé gi tit kár: Var ga Sándorné Lap igaz ga tó: Szé che nyi Lász ló Ki ad ja: a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um tá mo ga tá sá val a Tár sa dal mi Unió. Cím: 1055 Bu da pest, Falk Mik sa u. 13. I/4. Tel./fax: , ISSN: Ked ves Ol va sónk! Mi ko mo lyan ves szük az Ön fo gyasz tó ként szer zett ta pasz ta la ta it, pa na sza it és ja vas la ta it. Kér jük, for dul jon hoz zánk le ve lé vel és szá mít hat az ér de mi vá lasz ra. A Kont roll szer kesz tői

10 10 A KONTROLL VIII. évf. 3. szám A számítógép-perifériák teremtette kábeldzsungel ellen A szabadulás kulcsa a WUSB Beporosodott kábelhalmaz, összegubancolódott vezetékek, átláthatatlan gordiuszi csomók a számítógépház mögött és környezetében Hosszas vizsgálódások után sem tudni, hogy mi, mivel van, mi, merre megy. Valódi káosz keletkezik az egyszínű kábelrengetegben. Akár egy dzsungel. Ráadásul még egészségtelen is, mert tökéletes gyűjtőfelületet biztosít a por számára, egyszerű módon kitakaríthatatlanul, mely fokozhatja az arra érzékenyek allergiás hajlamát. Ismerős a kép Sokunknak, már elege van a modern számítógépes rendszerek kényszerű velejárójából, az adatkábelekből. Manapság, már az USB1.0, 2.0, 3.0 (Universal Serial Bus - univerzális soros busz) rendszerű, nagy sebességű soros adatcsatlakozási lehetőség a legelterjedtebb. Tulajdonképpen minden nyomtató, fax, szkenner, webkamera, külső eszközök, digitális fényképező, media-box és egyéb periféria, USB felülettel csatlakozik, a számítógéphez. A szabványosított megoldás ugyan nagy előrelépés volt annak idején, de a mára felhalmozódott eszközök számszerűsége egyre több csatlakozóaljzatot követel, ezzel együtt kábelt is. A sok vezeték nagyon megnehezítheti a mindennapi életünket, a már említett okokból. A fejlesztők gondoltak egyet és kidolgoztak egy olyan új, egyedülálló USB szabványváltozatot, mely megteremtette az USB -kábelrengeteg felszámolásának lehetőségét. A technika, a szórakoztatóelektronika területén, már több mint 30 éve törekszünk a felesleges vezetékek, kábelek felszámolására. Ennek nemcsak kényelmi, hanem praktikus szempontjai is vannak. Gondoljunk csak bele, hogy az infravörös távvezérlő egységek ezt a célt is szolgálják, hiszen elődeik vezetékes kapcsolatban álltak a vezérelt készülékkel. A vezeték nélküli, foto-optikai, illetve rádiókommunikációs kapcsolattal rendelkező készülékek nagy szabadságot jelentettek a telekommunikációban, az internet hasz ná latban és még számos területen. Ez ugyancsak teret hódított a digitális adatátvitelnél is. Ezen gondolatmenet mentén léptek egy nagyot az USB szabvány fejlesztői és úgy gondolták, hogy tenniük kell valamit az ellen, hogy manapság minden számítógéphez csatlakozó készülékhez tartozik egy USB - adatkábel. Teljesen kézenfekvő volt a megoldás, hogy a rádiókommunikációs irány jelentheti a megoldást. A rádiófrekvenciás adatátviteli lehetőségek teljesen kiszorították az infravörös portokon (IRDA) történő átvitelt. Az elsők között jelentkező Bluetooth (rövid hatótávolságú, adatcseréhez használt, nyílt, vezeték nélküli szabvány), WiFi (wireless fidelity - vezeték nélküli adatátvitel, hálózati csatlakozás) már nagyszerű megoldást kínált, a vezetékszám redukálására. Azonban ezen szabványok, technológiák újként, célorientáltan készültek, nem pedig valamilyen bevált rendszer újraszületett változataiként léptek színre. Az USB eszközöknek, technológiának van múltja és adatátviteli sebességben is folyamatosan fejlődött. Egyfajta egymásra épülő, lefelé kompatibilis fejlődési folyamat eredménye. Éppen ezért olyan fejlesztés, beavatkozás lehetséges csak, mely a jelenlegi alapokra építve, nem csak hozzátesz a már jól bevált létezőhöz. Ezen a szemüvegen keresztül nézve a dolgok állását, indultak el a fejlesztők a legjobb megoldás irányába. A fő vezérelv, a hosszú távú korszerűség, illeszthetőség, kompatibilitás, olcsóság és a jelenlegi rádiókommunikációs rendszerekkel való interferenciamentesség. Megszületett a megoldás, mely a Wireless USB (vezeték nélküli USB), vagy egyszerűen csak WUSB elnevezést kapta. Első hallásra semmilyen újdonság nincs az új rendszerben, hiszen eddig is voltak USB csatlakozású vezeték nélküli eszközök. Gondoljunk csak az USBportra csatlakozó vezeték nélküli billentyűzetekre, egerekre, az USB-s csatlakozású Blue tooth szabványú adó-vevő kommunikációs egységekre, vagy az ugyanily módon kapcsolódó WiFi adó-vevő modulokra. Felületesen megközelítve a dolgot, a megállapítás valahol igaz is lehet, de, ha közelebbről nézzük meg, akkor már bárki belátja, hogy egyáltalán nem igaz a kissé elmarasztaló megállapítás. Az eddigi USB-porthoz csatlakozó rádiókommunikációs eszközök csak egyfajta adapterek voltak, melyek egy teljesen más rendszert illesztettek a számítógéphez. Tulajdonképpen plusz eszközmodulok, melyek ugyancsak vezetékes kommunikációt valósítottak meg a gép alaplapja felé. Tehát, ha az univerzális soros busz szempontjából nézzük az eddigi megoldásokat, azok egyike sem merítette ki a vezeték nélküliség fogalmát. A teljes rendszert tekintve funkcionálisan természetesen igen. Miben különbözik hát a WUSB? A WUSB egy önálló rendszer. Azonban a valóság egyelőre sokkal ellentmondásosabb és ingoványosabb, mint gondolnánk. A megoldást már a 2006-os évben bejelentették, mint irányadó elvet és kész szabványt, de nagyon tág határokat biztosítottak számára, hogy a későbbiekben a gyakorlati alkalmazás kialakíthassa a megfelelő és járható utakat. Elsőként az USB/ WUSB illesztők kerültek forgalomba. Ezek napjainkra már elég nagy árcsökkenésen mentek keresztül. Azonban, az előző kijelentéssel, mégpedig azzal, hogy önálló rendszerről van szó kissé ellentmondásban állnak a jelenleg kapható illesztőegységek léte. Ugyanis, most is USB-portra csatlakozó WUSB- HUB szerű eszközökről beszélhetünk csak. Ugyanis egyelőre nagyon ritkák még az eleve WUSB rádiókommunikációs porttal szerelt asztali, illetve hordozható számítógép alaplapok. Mivel az új dolgoknak illeszthetőnek kell lenniük egy darabig a még meglévő környezethez, míg azok erkölcsileg el nem avulnak, ezért csak lassan lehet kifuttatni a múltat és teljes mértékben átállni az újra. Még mindig átmeneti megoldás. Ennek megfelelően olyan USB csatlakozású WUSB-HUB (intelligens hálózat-elosztó eszköz) illesztő eszközök kaphatók, melyekhez elméletileg, maximálisan 127 eszközt lehetne fizikailag csatlakoztatni, akárcsak a vezetékes változatnál, csillagpontos módon. Azonban ez a szám természetesen jóval kevesebb. A legáltalánosabban a rádiókommunikációs, vezeték nélküli USB-hub egységek terjedtek el. Azonban ezekhez egy külön vevőegység tartozik, melyet az USB-porthoz kell csatlakoztatni, hogy a kapcsolat létrejöjjön az eszköz és a gép között. A HUB-hoz csakúgy, mint a vezetékes változatoknál, általában 4, 6, 8 vagy 12 USB periféria csatlakoztatható. Tehát fizikailag is ennyi porttal rendelkezik. Itt csak a vezetékezés van kikerülve. Minden esetben igaz, hogy a csatlakozó perifériákat egyenként lehet engedélyezni, összepárosítani a számítógéppel. Már egyre több olyan periféria eszköz, nyomtató, merevlemez, digitális fényképezőgép van forgalomban, mely rendelkezik ilyen kapcsolódási lehetőséggel. Az új berendezésekben és számítógépekben ez az opció egyre természetesebb lesz. Egyfajta Bluetooth alternatívaként, illetve versenytársként kíván előretörni. És a paraméterek szerint, ehhez nem is fér sok kétség, hiszen a képesség önmagáért beszél. Tulajdonképpen egy Bluetooh előnyökkel rendelkező USB 2.0/3.0 sebességre képes, rendkívül rugalmas rendszer született. Hatótávolság szempontjából közel azonos eredményeket tudhat magáénak az új megoldás. Mire képes a WUSB? Kis hatótávolságú, helyhez kötött rendszernek szánták, a vezetékes csatlakozások kiváltására, ezért a maximális sávszélességet, adatátviteli sebességet 3m-es körzetben tudja kihasználni, ami eléri a 480 Mbit/s-os sebességet. Ez tulajdonképpen az USB 2.0 adatátviteli sebességének felel meg. A távolság növekedésével az adatátviteli sebesség is drasztikusan csökken. Ennek rádiófrekvenciás okai vannak. Mivel ilyen adatkommunikációnál, már nagyon komoly hibajavításra, adatredundanciára van szükség, ezért gyengébb, esetlegesen ugrándozó, szakadozó, labilis vételi viszonyok között is megoldható a stabil kapcsolat, de csakis a sávszélesség csökkentésével, mivel sokkal gyakoribb adatismétlésre, hibajavításra van szükség. A fejlesztők nyilatkozatai szerint 10 méteres távolságban már csak 110 Mbit/s-ra csökken a sebesség. Bár, még ez is rengeteg általános alkalmazás esetében. Azonban már a rendszer fejlesztésének kezdetén kijelentették a gyártók, hogy mérnökeinek célja a jövőbeni 1Gbit/s-os felső határ. Arról azonban semmi információ nincs, hogy a rádiófrekvenciás jel erősségének nagysága milyen határok közé van beszorítva, vagy esetleg az is változtatható úgy, mint a Bluetoothdongle egységek esetén. Mivel ott is megkülönböztetnek 3, 10 és 100 méter hatótávolságú változatokat. Amennyiben ilyen kitétel nincs, úgy véleményem szerint az adásteljesítmény növelésével a nagyobb távolságú maximális sebességű adatátvitel is elérhető. Azonban nincs értelme ezen rágódni, mert a számítástechnika kimondottan az a terület, ahol minden folyton változik, a határ a csillagos ég és azokat folyton tágítják. A WUSB rádiófrekvenciás spektruma a 3,2-10,6 GHz-es tartományba esik, így nincs zavaró hatással a hagyományos WiFi, valamint Bluetooth eszközökre, esetleg dect telefonkészülékekre és mobiltelefonokra. Visszatérve az adásteljesítményre, mindenképpen fontos kiemelni, hogy a WUSB lényege, hogy a Bluetooth-al és a Wi-Fi-vel ellentétben, alacsony energiájú rádiójelekkel operál, mivel az UWB (Ultra Wide Band ultraszéles-sáv) technológiát alkalmazva működik. Így villamos fogyasztása is fele akkora, mint riválisainak. Éppen ezért behatároltabb a rádióteljesítmény mértéke. Ez főleg a hordozható eszközök esetében jelent nagy előnyt. Egy biztos, hogy a sokakat bosszantó kábeldzsungel felszámolásához vezető kulcsot és lehetőséget hordozza. Természetesen ez csak akkor mondható el, ha a periféria eszköz is rendelkezik ilyen kommunikációs opcióval. A WUSB egyre jobban terjed és a közeljövőben léte nem is lesz kérdés. Jobban belegondolva a már nem is annyira új, de még hódító útját bejáró rendszer kínálta lehetőségekbe, belátható, hogy nemcsak az esztétikai, egészségi szempontokból nagyszerű megoldás, hanem technikailag is, mivel a nem folyamatosan csatlakozó perifériák és a számítógép csatlakozóit többé nem kell kitenni az állandó használatnak, idő előtti elkopásnak. A bekerülés ára Mint mindig, most is nagyon fontos az anyagi vonzatról néhány szót ejteni. Periféria oldalról megközelítve, tulajdonképpen, megállapításom szerint nem érdemes kitérni, mivel a WUSB opciós készülékeknél nem tapasztalható a felár. Egyre elterjedtebb és gyakoribb. Főleg nyomtatóknál. A HUB oldalon már nagyon változó a vételár. Ezért csak egy tól-ig sávot lehet említeni, melyet természetesen a kiszolgálási paraméterek határoznak meg. Jelenleg ez az intervallum átlagban ezer Ft között van. Egykor, mikor a telefon még technikai újdonágnak számított, elkezdtek kiépülni a pókhálószerű légvezetékek szövevényei. A folyamat odáig fajult, hogy már nyomasztólag hatott a rendszer látványa az emberek mindennapi életében. A telefonközpont megjelenésével az össze-vissza, szanaszét futkosó kábelek száma csökkent ugyan, de csak a földkábeles elrejtés tett rendet. Az 1990-es évek elején kibontakozó mobilkommunikációs technológia fejlődősével már láthatatlan kapcsolatok ezrei jöttek létre. Úgy látszik, ez a folyamat nem állt meg. A végcél, a teljes vezeték-nélküliség elérése. Napjainkban is röpködnek körülöttünk a láthatatlan fény és hanginformációk milliárdjai. Megannyi kapcsolat, adatátvitel, információ, láthatatlanul. Amikor egy WUSB rendszerű készüléket vásárolunk, akkor mindig jusson eszünkbe, hogy nemcsak kényelmünket váltottuk meg, hanem egy komoly lépést tettünk a jövő felé, hiszen a valóban fejlett technika olyan, hogy nem is látszik a jelenléte, csak a háttérben észrevehetetlenül meghúzódva látja el feladatát. Balogh Dezső

11 A KONTROLL VIII. évf. 3. szám 11 Filléres praktikák Természetgyógyász téma a budapesti klubnapon Kiss Anna egykori közgazdász és számítástechnikai rendszerszervező - ma életmód tanácsadó. Huszonkét éve foglalkozik alternatív, természetes életvitellel, gyógymódokkal, eszközökkel. Csak saját magát és legközelebbi családtagjait, kutyáit kezeli. Emlékezetes számára az, az időszak, amikor kutyusának az életét sikerült meghosszabbítania. A kutyusról három hónapos korában lemondtak az orvosok egy vastagbél elzáródás miatt - mesélte Anna a Buda pesti Fogyasztóvédelmi Klubnapon. - Jelenleg 8 éves ez a kutyusom és jól van, az életmentő kamillás beöntésnek és egy hegyikristály lámpának köszönhetően. - Sok alternatív gyógymódot, eszközt is megismertem az elmúlt két évtizedben. Olyanokat, amiket inni, s olyanokat is amelyeket enni kell, vagy amelyeket energiával lehet és kell kezelni. Elég széles ismeretekkel rendelkezem a természetgyógyászat terén, amely a hobbim is egyben. Ismerek gyógymódokat, amelyek fillérekbe kerülnek és ugyanolyan jók, mint amelyekért jóval több pénzt kell fizetni. Aztán mindenki azt veszi meg, amelyiket gondolja. Tapaszta la tom, hogy akinek sok pénze van, az nem hisz abban, ami csak fillérekbe kerül, vagy amit csak saját maga is előállíthat. Van, aki azt mondja: ha Forintba kerül valami, hozzon kettőt. De ha azt válaszolom, hogy ezt Ön is, fillérekből elkészítheti akkor így reagál: Az nekem nem kell, mert az olcsó nem jó. Szerinte. A legtöbb probléma abból adódik, hogy az emberek nem ismerik a saját szervezetük működését. Olyan sok ma már a környezeti ártalom, hogy hatványozottan oda kell figyelni magunkra. Ismernünk kell, hogy mi a jó és mi a rossz nekünk. Ha valakinek az jó, hogy napjában 5-ször étkezik, akkor ezt tegye. Ha valaki rohanós életet él, akkor valamilyen módon ellensúlyoznia kell ennek az életmódnak a hátrányos következményeit. - Nos, vágjunk a gyógyítás közepébe. - Akkor vizsgáljuk meg először a legfontosabb területet, a vastagbelet. Ez felelős az immunrendszer mintegy 80 százalékáért. Ha nem megfelelően funkcionál, a bélbolyhok már elzáródtak, vagy elhaltak a sok antibiotikumtól, akkor nem várhatunk normális felszívódást, székletet. A megoldás egyszerű: ki kell tisztítani a vastagbelet. Érdemes idegen kultúrák egészséges szokásaira is odafigyelni. Például a távol-keletiek az étkezéseket valamilyen savanyított zöldséggel kezdik. Az ételt sokáig rágják, s ezzel üzennek a szervezetnek, hogy mindjárt jön az étel, tessék a szükséges enzimekkel felkészülni. TU-MUOSZ Új ság írói klub és iro da Dr. Mé rő Éva Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-1064 Bu da pest, Vö rös mar ty u. 47/a. Bu da pest Medvegy Mag dol na Tel: (+36 30) Iro da: H-1112 Bu da pest, Cir mos u. 8. Ta nács adás: ked den és csötörtökön órá ig Klub: H-1119 Bu da pest, Ete le út 38/a fsz.4. Klub nap: pá rat lan hé ten szer dán órá ig Deb re cen Klub- és iro da ve ze tő: Ráczné Sza bó Györ gyi He lyet te se: Zenkovics Zoltánné El ér he tő ség: 4031 Deb re cen, Ist ván u. 51. Tel.: 52/ Mo bil: 06-20/ Ta nács adás: pá rat lan hé ten hét főn órá ig Klub nap: pá ros hé ten hét főn órá ig S az ételt tökéletesen meg tudják emészteni. Emellett fontos az is, hogy mindig ugyanabban az időben együnk felkészítve a szervezetet az étel fogadására. Aki nem mindig ugyanakkor eszik, folytonosan nassol, annál nincs megfelelően előkészítve az emésztés. Később megjelenhetnek a komolyabb problémák is. Ilyenkor már beijed, kapkod az ember, képes komoly pénzeket áldozni a gyógyulásáért. A megoldás pedig, kézenfekvő: vissza kell térni a normális étkezésre. E mellett rendszeresen tisztítsuk a szervezetünket, belülről is. Megjegyzem: a samponok, tusfürdők kimondottan szervezetellenes dolgok, ugyanis bőrön keresztül rengeteg méreganyag kerül általuk a szervezetbe. Kiszáríthatják a bőrt, amire aztán testápolót kell használni. Holott vannak olyan módszerek, hogy vegyszerek használata nélkül is megtisztuljon az ember. Például a mikroszálas kendők használatával. (Ez egy külön téma, erre később visszatérünk, azaz hogyan lehet vegyszermentesen takarítani a lakást és a bőrünket, hajunkat.) Jász be rény Lipták Zol tán Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-5100 Jász be rény, If jú ság út 24. Ta nács adás: hét főn és szer dán 9-11 órá ig Klub nap: szer dán órá ig Nyír egy há za Pál Istvánné Tel: (+36 20) Iro da és klub: H-4400 Nyír egy há za, Re ze da u. 79/a. Ta nács adás: hét fő től-pén te kig órá ig, de idő pont egyez te tés sel szük ség sze rint. Klub nap: min den ked den órá ig Pécs-Ba ra nya Kiss Var ga Ist ván Tel: (+36 72) Tel: (+36 20) Tel: (+36 20) Iro da és klub: H-7629 Pécs, Kom lói út (Origó-Ház) Ta nács adás és klub nap: hét fő től-pén te kig 8-17 órá ig Za la eger szeg Fekécs Im re Tel: (+36 30) A sokoldalú hegyikristály Nagyon egyszerű és könnyen kivitelezhető szemtisztítást mutatott be ezután Kiss Anna, amelyet gyógynövény-hatású hegyikristállyal kell végezni. Több ezer éve használják gyógyításra a hegyikristályt. A csodálatos hatásának bemutatására konkrét példa: vegyünk két pohár vizet, egyikbe tegyük bele a hegyikristályt. Napok, hetek múlva nézzük meg a vizet. Azt tapasztaljuk, az egyik algás, a hegyikristályt tartalmazó pohár vize pedig kristály tiszta. A szem tisztítása is a hegyikristály tisztító hatásán alapszik. Beletesszük egy pohár vízbe a hegyikristályt és belepislogunk. Ez a legolcsóbb módszer az én jelenlegi tudásom szerint akár hályog kialakulásának a megelőzésére, megszüntetésére. Ahhoz, hogy elinduljon a kedvező folyamat, az első napon fél-egy óránként bele kell ezt tennünk, majd két héten át napi háromszor, ezt követően már elég naponta egyszeri belepislogás a szinten tartáshoz. A szervezetben elindult negatív folyamatot először le kell állítani, aztán visszafordítani. Ezt, ha hetekig, hónapokig elhúzzák az emberek, az eredmény is várat magára. Ilyenkor szokták megunni és idő előtt abbahagyni a kúrát. - A hegyikristály csökkenti a gyulladást, - folytatta Anna. - A szürke és zöld hályog ellen tisztítja a könnycsatornákat. Patta nások, égési sérülések, bőrallergiák, csalánkiütés ellen is jó hatású. A hátés gerincproblémák, izületi gyulladások, porckorong panaszok, csípő gyulladás, lumbágó, véredények tágítása, szűkülése ellen. Hashajtó, bélgörcsöket enyhíti, gyomor, bélpanaszok, fekély, hasmenéses problémák esetén is hasznos. Ellenálló képesség növelése. - Hogyan kell használni? - A hegyikristály az ősi földenergiát hordozza. S ránk, emberekre, mint a Föld szülötteire, a Föld energiái hatnak, akár hisszük akár nem. Mivel az emberi test kétharmada víz, s a hegyikristály is vízből kristályosodott ki, ezért is a szervezetünk nagyon gyorsan ráhangolódik a hegyikristály energiáira, rezgéseire. Egyébként 7,8 Hz-en rezeg, ami a Föld eredeti rezgése. Ezt hívják Schumann hullámnak, ami már jelenleg 7,84 Hz. Az a 0,04 század a Föld életében nagy változás. Ettől lehet szökőár, vulkán kitörés, stb. A kő viszont az ősi, eredeti információt hordozza. Amikor azt mondom, hogy fogok egy darab hegyikristályt a kezemben akár marokkőnek, akár üvegben és belepislogok -, akkor a kő az eredeti információra figyelmezteti a szervezetet és azt erősíti, hogy az eredeti minta szerint kell működnie. - Ha jól értettem eddig, az egészséges és a beteg szervezet más-más szinten rezeg? - Így van, a hegyikristály visszaállítja a szervezetet az eredeti, vagyis az egészséges rezgés szintre. Hogy sikerül-e jó útra téríteni a szervezetet, az attól, függ, hányszor emlékeztetjük a kristály segítségével az ősi rezgésszám felvételére. Ez egy tanulási folyamat, amelyben a szervezetnek ismét meg kell próbálkoznia az eredeti síkon működni. Türelem, kitartás kell hozzá. - Hogyan használjuk a hegyikristályt? - Lehet magunkhoz venni az energiáját úgy, hogy beletesszük a vízbe és megisszuk a vizet. Lehet úgy használni, hogy belepislogunk. Lehet a lakás különböző részein elhelyezni, hogy begyűjtse a negatív energiákat. Marokkőként is alkalmazható. Kapható színtárcsával ellátott lámpa formában is, amellyel oda világítok, ahol a probléma van. A hegyikristályt például lehet úgy is használni, hogy a Iro da és klub: H-8900 Za la eger szeg, Kert u. 8. Ta nács adás: hét főn és pén te ken órá ig Klub nap: hét fő től-pén te kig 9-12 órá ig Csabrendek - Sü meg Ta nai Tamásné Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-8474 Csab rendek, Rá kó czi út 14/a. Ta nács adás: a hét min den nap ján órá ig Klub nap: min den má so dik csütörtö kön órá ig Ta pol ca Fo dor Gyu la Tel: (+36 20) Ta nács adás: min den hét főn órá ig. Klub nap: min den pá ros hé ten pénte ken órá ig Iro da és klub: H-8300 Ta pol ca, Fő tér 10. (Köny ves bolt) Bu da ke szi Fe ke te Csa ba Tel: (+36 23) Fax: (+36 23) Iro da és klub: H-2092 Bu da ke szi, Fő u Ta nács adás: radiátoron lévő párologtató vízbe tesszük bele. Ez megakadályozza, hogy baktériumtelepek alakuljanak ki a párolgó vízben, ami a levegőbe kerül és beszívjuk. De akár párologtatóba is beletehetjük a hegyikristályt, a benne lévő víz nem algásodik el. - Mi a teendő, ha valakinek nagyon száraz a bőre? - Belülről kell megolajozni a szervezetet búzacsíra olaj fogyasztásával. Lehet kapni kapszulában is. Egyszer kell egy ilyen kúrát végigcsinálni és elmúlik a bőrszárazság. A sarok szárazsága általában a nemi szervek problémáját jelzi. A baj megjelenik például, ha a petefészek gyulladásban van, vagy cisztásodik. A testen lévő más elváltozások szintén jelzés értékűek, érdemes rájuk odafigyelni. Azonnal keresni kell az okot. Értisztításra, meszesedésre, magas koleszterinre van egy nagyon egyszerű és olcsó receptem folytatta a vendég előadó. - Vegyünk 30 gerezd fokhagymát, 5 citromot. A fokhagymát törjük, a citromot héjastól kis darabokra vágjuk és 1 liter vízzel melegítsük első forradásig. Ha kihűl, leszűrjük és jól kinyomkodjuk. A belőle készült italt betesszük a hűtőbe és minden étkezés előtt 3 centilitert, kis pohárka mennyiséget iszunk belőle. Ez egy havi adag. Ha ezt valaki még sosem csinálta, akkor 6 hét múlva ismételje meg, utána pedig, évente egyszer. Csak először kell egy dupla kúra, hogy kitisztuljon a szervezet. Ez nemcsak az érrendszert tisztítja ki, hanem az összes mészlerakódást leszedi a csontokról. - Ismerik-e az ágyas vizet? kérdezte hallgatóságát Kiss Anna. - Nos, én az ágyas vizet több szempontból alkalmazom. Bizonyos betegségekre különböző gyógyhatású köveket válogatok össze, vízbe teszem egy ideig, majd a vízzel a kövek összetett gyógyító energiáját megiszom. Az általános információkat hordozó vízből főzök levest, issza a család, a kutyák a nedűt, a virágokat is ezzel a vízzel öntözöm. Olyan információt ad a szervezetnek, hogy továbbra is jól működjön. A különféle problémákra allergiára, emésztésre, ekcémára, bármire össze lehet állítani köveket, amelyek mind jók nem csak az adott problémára, hanem sok minden másra is. De ha az emésztés javítása mindegyik kő jó tulajdonsága, akkor valamennyi nemcsak ezt az információt hozza előtérbe, hanem az egyes kövek egymás hasonló tulajdonságait fel is erősítik. Ettől függetlenül a kövekben lévő egyéb gyógyító hatások is hatnak. A TU fo gyasz tó vé del mi ta nács adó iro dák és klu bok hét főn, szer dán, pén te ken: órá ig, ked den és csü tör tö kön 9-14 órá ig Klub nap: ugyan ott, ugyan ak kor. Száz ha lom bat ta - Érd Kis tér sé gi Fo gyasz tó vé del mi Klub J-né Sza bó Éva Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-2440 Száz ha lom bat ta, Csenterics út 4. Ta nács adás: hét főn: órá ig Klub nap: min den má so dik ked den órá ig. Szé kes fe hér vár Detki Sán dorné Tel: (+36 20) Iro da és klub: H-8000 Szé kes fe hér vár, Ősz ut ca 6. Ta nács adás: ked den ig és szer dán ig Klub nap: a pá ros hé ten ked den órá ig Szol nok Lipták Zoltánné Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-5000 Szol nok, Saj tó u. 10.I.3. Ta nács adás: ked den és szer dán órá ig Klub nap: két he ten ként egyez te tés sze rint Tat a Hohl Klá ra Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-2890 Ta ta, Ka zinc bar ci ka út 4/c Ta nács adás: szer dán órá ig Klub nap: ugyan ott, ugyan ak kor. Gyön gyös Szoó Sán dor Tel: (+36 37) Tel: (+36 20) Iro da és klub: H-3200 Gyön gyös, Jász sá gi út 3/B Ta nács adás: Ked den és csü tör tö kön órá ig Klub nap: ugyan ott, ugyan ak kor. Tö rök bá lint - Bu da örs - Kistér sé gi Schmidt Mó ni ka Tel: (+36 70) Iro da és klub: H-2045 Tö rök bá lint, De ák Fe renc u. 51. Ta nács adás: ked den órá ig il let ve te le fo nos be je lent ke zés alap ján. Klub nap: pá ros hé ten csü tör tö kön órá ig Nagy ka ni zsa Sze ri Fe renc Tel: (+36 30) Sokan szenvednek manapság az elsavasodástól. - Nagyon hatásos módszer erre a problémára a petrezselyem kúra. Napi öt csomag petrezselyem zöld egy héten keresztül, garantáltan megszünteti a savasodást. Rá lehet tenni a vajaskenyérre, bele lehet tenni az erőlevesbe, a legtöbb főzelék elbírja a petrezselymet, a joghurtba, kefirbe belerakható, stb. Az a lényeg: 5 csomag, 7 napon keresztül. Ez egy remek lúgosító kúra. Kérdés: Meddig garantálja a hatást? Ez attól függ, hogy utána ki miket és hogyan eszik. De igazából ez egy évre kellene, hogy jó legyen. Ehhez az is kell, hogy odafigyeljünk az étkezésünkre. Például, hogy evés után ne együnk gyümölcsöt, mert rögtön el kezd erjedni a szervezetben. A gyümölcsöt délelőtt, vagy az étkezések előtt fél órával együk. Főleg annak kell ezt betartani, akinek sok a sava, vagy cukor problémával küzd. Az étkezésnek vannak aranyszabályai. Bizonyos ételeket nem szabad enni, illetve keverni. A főétkezés előtti gyümölcs egyébként, megalapozza a jó emésztést, beindítja a szükséges enzimeket fűzi hozzá Kiss Anna. - Akinek gyomor problémája van, annak ajánlom az alábbi barnarizs-nyák kúrát. Veszünk egy fél kilo barnarizst, 5 liter vizet, amelyet csipetnyi sóval 8 órán keresztül lassú tűzön felfőzünk. Egyik klubtag megjegyzése: - Ha valaki nem akarja 8 órán át főzni, megteheti azt is, hogy a rizst egy napig forró vízbe áztatja. Így már elég 5 órán át főzni. - A lényeg, nyákos legyen a végén teszi hozzá Anna. - Amikor elkészül, csak ezt szabad enni, semmi mást. Evések közben vizet, üres teát, gyógyteát lehet inni. Mivel hozzá vagyunk szokva a különféle ízekhez, javasolt a tea, hogy egy kis változatosságot vigyen az íztelenségbe. Könnyebben csússzon a rizs. Ameddig ez a nyák tart, ezt kell enni. Hogy hány nap alatt fogy el, az attól, függ, ki mekkora étvágyú. Két-három nap alatt általában el szokott fogyni. Béltisztításra is kiváló a kúra. Akinek jelentős bélsárlerakódása van, annak kiszedi a bélfodrokból a lerakódásokat. Egy másik barnarizs-kúra, - ez 10 napig tart, - jellemformáló is egyben. Mert aki végigcsinálja, a nagyon fegyelmezett egyéniség. A kávé hiányzott a legjobban. Fekete teát készítettem helyette. A jó viszont az, hogy rengeteg energiája van ilyenkor az embernek. Úgy éreztem ez alatt a tíz nap alatt, hogy hegyeket képes lennék elmozdítani. Hozzáteszem: A barna rizs az anyatej után a második legteljesebb értékű tápanyag. Minden vitamin és ásványi anyag benne van. - A cukorbetegségre is vannak gyógyító kövek. A cukorbetegségnél szintén nagyon oda kell figyelni az étkezésre, általa teljesen vissza lehet szorítani. Mivel a hasnyálmirigy kevésbé működik, serkenteni kell a működését. A szénhidrát, zsír bevitelt korlátozni kell. Ismerek több olyan személyt, aki ezt felismerte, betartotta az utasításokat, és ma már semmilyen gyógyszert nem szed. - Az érfalat C-vitaminnal lehet erősíteni, mert kollagén termelést ösztönöz. A kollagén pedig kell a bőrhöz, az erek falának rugalmasságához. Minden prob lémát lehet étkezéssel valamelyest orvosolni. Javas lom, hogy egy héten egyszer tartsunk egy úgynevezett mononapot. Ekkor csak egyféle ételt eszünk, például csak csirkemellet, vagy csak rizst, vagy csak almát stb. Ez azért jó, mert egy kicsit tehermentesítjük az emésztést, tisztulni tud a szervezet. Mellette lehet vizet, gyógyteát, gyümölcsteát inni. Javaslom, hogy a napot langyos vízzel, vagy almaecetes vízzel, gyógyteával indítsuk. Kinek mi esik jól. Ez beindítja az anyagcserét, felpezsdíti a keringést. A Föld mágnesessége az utóbbi 500 évben sajnos a felére csökkent. E miatt megsokasodtak a vérlemezek összetapadásából adódó betegségek. Agyembólia, tüdőembólia, szívinfarktus. A vérlemezkék összetapadása azt eredményezi, hogy jelentősen lecsökken a vér oxigénszállító képessége. A különféle mágneses eszközökkel el lehet érni, hogy ezek a vérlemezkék ne tapadjanak össze. Mágnest lehet használni úgy is, hogy helyileg, ahol a fájdalom található. Be lehet indítani a keringést úgy is, hogy mágneses ékszereket hordunk. Nem állandóan, hanem kúraszerűen célszerű ezeket használni. A jelenlévők érdeklődtek a mágnes lepedő hatékonysága felől. Kiss Anna személy szerint inkább a kristály lepedőt részesíti előnyben. A benne található hegyikristály, ametiszt, rózsakvarc és krizopráz napról napra mély és édes álomba ringatja a természetgyógyászt. Pintér Matild Szerkesztőségi megjegyzés: Érdekes, sokak számára izgalmas téma, de azért ne hanyagoljuk el az orvost sem. Tel: (+36 70) Iro da és klub: H-8800 Nagy ka ni zsa, Pe tő fi u. 5. II Ta nács adás: a hó nap el ső és har ma dik he té ben csü tör tö kön órá ig Klub nap: a hó nap má so dik és ne gye dik he té ben csü tör tö kön órá ig Ceg léd Kő hal mi De zső Tel: (+36 30) Iro da: H-2700 Ceg léd, Rá kó czi út 37/a Ta nács adás: hét főn és ked den órá ig Klub: Kos suth Mû ve lő dé si Köz pont és könyv tár H-2700 Ceg léd, Kos suth tér 5. Klub nap: a hó nap el ső és utol só előt ti szom ba ton órá ig. Győr Iroda- és klubvezető: Török Antal Tel/Fax: (+36 96) Tel: (+36 20) Iroda és klub: H-9024 Győr, Orgona u. 10. Tanácsadás: szerdán óráig Klubnap: a hónap első és utolsó szerdán ugyanakkor, ugyanott.

12 12 A KONTROLL VIII. évf. 3. szám Többet árthatnak, mint használnak Háztartási vegyszerek nem árt az óvatosság Lassan elérkezik a tavaszi nagytakarítás időszaka. Sok háziaszszony a nagy munka előtt felfrissíti, kiegészíti a vegyszerkészletét. A vásárlók többségében azonban nem tudatosul, hogy a színes, esztétikus csomagolásban olyan vegyszerek veszik körül a hétköznapokban, amelyek az egészségére is ártalmasak lehetnek. Valójában mérgek lapulnak a bevásárlókocsiban, a konyhában, a garázsban. A vegyipar újabb és újabb termékkel áll elő, melyek reklámjaiban unalomig ismételt klisékkel sulykolják az emberekbe, hogy nem látható, de a televízióban csúnyának, ijesztőnek bemutatott kórokozók veszélyeztetik egészségüket. A kereslet egyre nő, hiszen a hirdetések az emberek alapvető igényére, a tisztaság utáni vágyára építenek. Az európai vásárlók évről évre hatalmas összegekért a környezetre és az egészségükre is ártalmas vegyszereket cipelnek haza boldogan. Sok háztartásban antibakteriális, fertőtlenítő szerek vásárlásával próbálják elérni a reklámok ragyogó és színtiszta világát. A szakértők azonban óvnak a túlzásba vitt tisztaság-mániától, a tisztítószerek ugyanis többet árthatnak, mint használnak: a vegyi hatóanyagok allergiás tüneteket, bőrirritációt okozhatnak. A reklámok gyakran próbálnak hatni a szülőkre, olyan képet közvetítenek, amelyben az a szülő gondoskodik megfelelően gyermekeiről, aki a nap minden szakában, mindenhol, teljes körűen kipusztítja a gyermekek körül ólálkodó baktériumokat és kórokozókat. Ezzel szemben a szakértők állítják, hogy a túl steril környezet egyáltalán nem egészséges a gyermek számára, hiszen a gyermek immunrendszere csak a baktériumokkal való érintkezés hatására tud kialakulni. Amíg a korábbi generációk által használt, természetes anyagok feledésbe merülnek, a szintetikus tisztítószerek térhódítása a környezetre is káros hatással jár, hiszen a vegyszerek a felhasználásuk során, a lefolyón keresztül a szennyvízbe kerülnek, márpedig a szennyvíz elvezetése és kezelése több országban - így hazánkban sem - nem teljesen megoldott. Hétköznapi életünk során nagyon sok esetben találkozunk vegyi anyagokkal, az élelmiszerek, a zöldségek, gyümölcsök, az édességek, az üdítőitalok, a ruházati termékek mesterséges anyagokat tartalmaznak. A vegyi anyagok önmagukban is allergiás reakciót válthatnak ki az arra érzékeny emberekből, sok anyag pedig, egymással kölcsönhatásban járul hozzá az allergiás megbetegedés kialakulásához. A szintetikus vegyszerek e mellett közvetlenül is fenyegetik az egészséget, a sajtóban rendszeresen érkeznek hírek esetenként súlyos, halálos kimenetelű, a háztartási vegyi anyagok okozta mérgezésekről. A gyerekek, az idősek, az alkoholos befolyásoltság alatt állók különösen nagy veszélyben vannak. Annak érdekében, hogy csökkentsük az egészségünkre, a környezetünkre, és a pénztárcánkra leselkedő veszélyeket, érdemes röviden áttekinteni a háztartásban használt, kockázatot jelentő anyagok körét. Mosogatószerek, súrolók, vízkőoldók, lefolyótisztítók A különféle tisztítószerek közös jellemzője, hogy irritálják a bőrt, a szemet, egyesek közöttük erős savakat, illetve lúgokat tartalmaznak. Szennyezik a környezetet és károsíthatják az egészségünket is. A vízkőoldók és a lefolyótisztítók maró hatású vegyszerek, bőrre kerülve égési sebet okozhatnak. Ráadásul, ha a vízkőoldó más szerrel keveredik mérgező klórgáz képződik. Kerüljük ezért a klórtartalmú tisztítószereket, használjunk helyettük természetes savakat: ecetet, citromot. A lefolyó eldugulását előzzük meg szűrő elhelyezésével, dugulás esetén próbáljuk meg pumpával elhárítani a víz útjában levő akadályt. Tartsuk szárazon a konyhát, a mosogatószivacsot cseréljük rendszeresen, mert a kórokozók, a baktériumok a nedvességet kedvelik. Szakértők véleménye szerint antibakteriális hatóanyagú vegyszert csak orvosi tanácsra alkalmazzunk. Ha mégis vegyi tisztítószert használunk, ügyeljünk, hogy azt ne túl nagy mennyiségben tegyük. A használat előtt a flakon oldalán olvasható útmutatót, figyelmeztetést el kell olvasni és a használat során annak megfelelően kell eljárni. A helyiségben gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről. Sokszor előfordul az is, hogy egy felület megtisztítására egyszerre több féle vegyszer is felhasználásra kerül, kiindulva abból a helytelen feltételezésből, hogy így nagyobb tisztítóhatást lehet elérni. Ez azonban azzal a veszéllyel jár, hogy az ilyen koktélok esetén mérgező klórgáz szabadul fel, ezért semmi esete se keverjük a szereket egymással. Össze nem illő párok: savas tisztítószerek Cillit vízkőoldó Háztartási sósav Alfa vízkőoldó lúgos, klórtartalmú tisztítószerek Domestos Hypo Clorox Az otthoni tisztítási feladatok többsége egy általános tisztítószerrel, mosogatószerrel és a vízkő oldásához alkalmas ecettel elvégezhető. Ne feledjük, hogy a vegyipari cégek által előállított, szintetikus tisztítószerek esetében sem a tisztító hatást kiváltó vegyszerek, sem az illatanyagok között nem találunk természetes anyagokat, a mesterséges összetevők az arra érzékenyekben allergiát okozhatnak. Mosószerek Bár a televíziós reklámokban a mosóporokat intelligensnek, hatékonynak mutatják be gyártóik, fontos tudni, hogy a mosószerek nagy mennyiségben tartalmaznak kémiai összetevőket: felületaktív anyagok, kémiai fehérítőket, vízlágyító anyagokat, fertőtlenítőszereket, illatanyagokat, amelyek jelentős mértékben szennyezik az élővizeket. Emiatt törekedjünk arra, hogy lebomló, foszfátmentes mosóport vásároljunk. Egyes vélemények szerint a gyártók, a mosóporok csomagolásán esetenként, a szükségesnél nagyobb adagolási mennyiséget tűntetnek fel, ezért érdemes lehet a valóban szükséges mennyiséget otthon kikísérletezni. Az öblítők illatananyagai allergiát válthatnak ki, ezért kerüljük az illat- és színezőanyagot tartalmazó öblítőszereket. Növényvédő- és rovarirtó szerek A peszticidek használata nagy odafigyelést igényel, mivel az összes ilyen szer nem más, mint méreg. Az emberi szervezetben irritációt okozhat, megzavarhatja az ideg- és a keringési rendszert. Csak elkerülhetetlen esetben használjuk őket, fokozottan ügyeljünk a használati útmutató betartására. Ajánlott a védőkesztyű használata, a spray-k esetén az arctól minél nagyobb távolságban használni, fontos, hogy ilyenkor gyermek nem lehet a közelben. Fontos szerepe lehet a megelőzésnek: a hangyák, csótányok megjelenését a konyha és a szemetes tisztán tartásával, az ételmaradékok, morzsák eltakarításával, valamint a falakon, a csövek mellett lévő rések elzárásával lehet megakadályozni. A repülő rovarok ellen a legjobb védekezés a szúnyogháló használata, vagy ahol ez nincs az ablakok, ajtók zárva tartása, villanyvilágítás mellőzése, korlátozása. A kellemetlenkedő szúnyogokat elriasztják a különböző illóolajok: a citromfű, a levendula, az eukaliptusz, a kámfor, a rozmaring, a kerti kakukkfű, a borsos menta, a fokhagyma. A termékeken található veszélyszimbólumok: Festékek, lakkok, ragasztók Annak ellenére, hogy az utóbbi években egyre több olyan festék és lakk kerül forgalomba, amelyek a korábbi termékekhez képest kevésbé ártalmas oldószereket tartalmaznak, a lakás kifestése, egyes tárgyak mázolása számos kockázatot rejt mind az egészségre, mind a környezetünkre nézve. A festékek, pácok, lakkok, ragasztók továbbra is jelentős arányban tartalmaznak illékony vegyszereket és oldószereket. Ezek az anyagok használat során nagyon könnyen a levegőbe kerülnek, nagyobb mennyiséget belélegezve irritáló hatásúak, fejfájáshoz és hányingerhez, rosszulléthez vezethetnek. Hosszabb távon akár az idegrendszer károsodását is okozhatják. Ezért ha tehetjük víz bázisú festékeket és ragasztókat használjunk, ha ilyen nem áll rendelkezésre, akkor válasszunk kevés szerves oldószert tartalmazó terméket. A festés, mázolás alatt és után is gondoskodni kell a helyiség alapos szellőztetéséről, s lehetőleg használjunk védőkesztyűt. Pillanat ragasztót csak indokolt esetben használjunk, abban ugyanis sok egészségkárosító anyag (például cianoakrilát) található. Gyógyszerek Bár a gyógyszerek alapvetően az egészségi állapotunk helyreállítását szolgálják, nem megfelelő felhasználás esetén könnyen épp az ellenkező hatást, mérgezést okozhatnak. Kisgyermekek pedig, akik a tablettákról formájuk, színük alapján azt gondolhatják, hogy valamilyen édesség, különösen nagy veszélynek vannak kitéve. A gyógyszereket feltétlenül gyermekek számára nem hozzáférhető helyen kell tartani, emellett ajánlott az eredeti csomagolásban, betegtájékoztatóval együtt tárolni, ezzel elkerülhető a - tévedésből adódó - nem megfelelő gyógyszer alkalmazása. Illatosítók A különböző légfrissítők, illatosítók - legyen az spray, illatgyertya vagy párologtató - jelentős mennyiségben juttatnak a lakóhelyiség légterébe vegyi anyagokat; az illat, amit létrehoznak, bármennyire természetesnek hangzik, mesterséges. Sok spray propánbután hajtógázzal működik, ami azzal jár együtt, hogy ezek a termékek veszélyt rejtenek magukban, ugyanis fokozottan tűzveszélyesek. A rossz szagok ellen szellőztetéssel, szobanövények beszerzésével, gyümölcsökkel, szárított növényekkel (levendula, menta) védekezhetünk. A vegyszerek hulladékai A háztartási vegyszerek felhasználásuk során egyrészt folyékony hulladékot jelentenek, másrészt csomagolásuk - a műanyag flakonok - veszélyes szilárd hulladéknak tekinthetők a bennük levő vegyszermaradékok miatt. Veszélyes hulladékként, elméletben, nem is keveredhetnek a többi háztartási hulladékkal, gyakorlatban - más biztos és kényelmes megoldás híján - mégis ugyanabban a szemetesben végzi a kiürült üdítős palack, mint a vízkőoldó flakonja. Sajnálatos tény, hogy jelenleg a hazai háztartásokban keletkező egyéb veszélyes hulladék (például akkumulátor, használt sütőolaj) begyűjtése sem megoldott, az egyetlen megfelelő megoldás lehet, ha a tisztítószerek hulladékait is az erre a célra fenntartott hulladékudvarokon, hulladéktelepeken, vagy - ahol van ilyen - az önkormányzat által szervezett veszélyes hulladék visszagyűjtési akciók során adjuk le. Ha kényelmetlen is, de családunk, környezetünk, önmagunk egészségét és jövőjét védjük ezzel. Általános tanácsok Saját egészségünk és a környezetünk védelme érdekében ahol tudjuk, kerüljük vagy csökkentsük a vegyszerek felhasználását. Ha mégis vegyszer használata mellett döntünk, a felhasználás előtt mindig olvassuk el a használati utasítást, a figyelmeztetést, keressük a feltűntetett veszélyszimbólumot, amely egy narancssárga alapon fekete jelzés (irritatív, maró, mérgező, fokozottan tűzveszélyes stb.). A használati utasítás tartalmazza az adott anyagra vonatkozó elsősegély nyújtási teendőket is. A vegyszereket az élelmiszerektől elkülönített helyen, gyermekek számára nem elérhető helyen kell tárolni. Alapvető fontosságú továbbá, hogy ezeket az anyagokat az eredeti csomagolásukban tartsuk, soha ne tegyük át eredetileg élelmiszerek tárolására gyártott csomagolóeszközbe az összecserélhetőség, a mérgezés veszélye miatt. Használat közben ügyeljünk arra, hogy gyermek ne tartózkodjon a közelben, a veszélyes anyagot ne hagyjuk elöl, kinyitva, felügyelet nélkül. Ha valamilyen baleset történne, mindig azonnal forduljunk orvoshoz a vegyszer okozta esetlegesen később jelentkező hatások, egészségkárosodás megelőzése érdekében. Az orvos számára fontos tudni, hogy milyen szer került a szervezetbe, ezért vigyük magunkkal a mérgezést okozó anyag csomagolását. Tisztítás vegyszerek nélkül Aki egészség- és környezettudatosan szeretné vezeti háztartását, szintetikus tisztítószerek helyett a korábbi generációk által is sikeresen alkalmazott megoldásokhoz fordulhat: ecettel, mosószódával, konyhasóval, szódabikarbonáttal veheti fel a harcolt a szennyeződésekkel szemben. Az emberek nagy része azonban már hozzászokott a minden üzletben készen kapható, gyorsan bevethető, friss illatú eszközökhöz. A megoldást a tisztítószerek új nemzedéke jelentheti, amelyek sav, lúg, és foszfát nélkül is ugyanolyan tisztító hatást érnek el mint a hagyományos vegyszerek. Egyelőre ezek a készítmények még nem érthettek el áttörést a piacon, mert a gyártók és a fogyasztók is a korábbi megoldásokhoz ragaszkodnak. Mindezek ellenére az új, környezetre és az egészségre nem káros, lebomló anyagokat tartalmazó tisztítószerek már ma is kaphatók, keresni kell őket, néhány üzletben már megvásárolhatók. Biczi Zsolt NFH Fo gyasz tó ként ért sé rel me it, pa na sza it il le tően ke res se fel hon la pun kat: Kér dé se i re szak jo gá szunk vá la szol.

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ELLENŐRZÉSI GYAKORLATA A hatóság 2004 óta évről-évre, visszatérő rendszerességgel

Részletesebben

Panaszkezelési kiskáté

Panaszkezelési kiskáté Panaszkezelési kiskáté Milyen jogszabályok vonatkoznak a panaszkezelésre? A kiskereskedelmi egységekben a panaszkezelési tevékenységet elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997. évi CLV. törvény)

Részletesebben

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai dr. Fehér Mónika 2015. március 19. ALAPVETÉS A jelenlegi jogszabályi háttér ÚJDONSÁGOK 1. Egységesítés 2. Hosszabb elállási határidő 3. A vételár

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Iktatószám: Tárgy: HE/001/00105-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1609k-00005 H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43.

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS Ha a szolgáltatott dolog minőségileg hibás, az szerződésszegést jelent és a hibás teljesítés következményeit, szavatossági, jótállási igényeket von maga után. A szavatosság és a

Részletesebben

különös tekintettel a január 1. utáni változásokra Petrik Sándor

különös tekintettel a január 1. utáni változásokra Petrik Sándor különös tekintettel a 2017. január 1. utáni változásokra Petrik Sándor A fogyasztóvédelmi hatóság kijelölése a háttérintézményi átalakulást követően 2017. január 1. után főszabály szerint a Kormány általános

Részletesebben

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A reklamáció intézése - Kis boltokban az eladó feladata - Nagyobb kereskedelmi egységekben a vezető intézi

Részletesebben

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Iktatószám: Tárgy: BK/FO/00517-0006/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Részletesebben

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BÍRÓSÁGI JOGESET 1. Borsod Megyei Békéltető Testület még nem vesztett pert 15 év alatt A vállalkozás az

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK CZINEGE ÁGNES NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok Sebõ Elektronik - Sebõ Attila e.v. internetes csomagküldõ kereskedelem Általános fizetési rendelési és szállítási feltételek és tájékoztató a panaszkezelés módjáról Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Részletesebben

Vedd a neten! webshop minősítő workshop. 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban. dr. Kriesch Attila Igazgató

Vedd a neten! webshop minősítő workshop. 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban. dr. Kriesch Attila Igazgató Vedd a neten! webshop minősítő workshop 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban (2013. március 6. ) dr. Kriesch Attila Igazgató Az előadás célja Új, hazánkban 2014-től alkalmazandó uniós

Részletesebben

MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERE DOKUMENTUM

MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERE DOKUMENTUM MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERE DOKUMENTUM Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51985/2012., NAIH-51987/2012., NAIH-51489/2012. Fővárosi Vízművek Zrt. tölti ki Üzleti partnerszám Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket?

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket? FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS 2015 Mikor vihetem vissza a hibás terméket? Készítette: A Forum Controll Egyesület a támogatásával A leggyakoribb téves tájékoztatások: A pénztártól való távozás után reklamációt

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi adatok

Fogyasztóvédelmi adatok Fogyasztóvédelmi adatok Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti adat- és információ közzététel: a./ A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve: Halasi Városgazda Beruházó,

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

B - 733 Antidecubitus betét

B - 733 Antidecubitus betét HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B - 733 Antidecubitus betét REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja.. Vj48 Név: Eladószerv tölti ki! JÓTÁLLÁSI JEGY

Részletesebben

HATÁROZAT. k ö t e l e z i,

HATÁROZAT. k ö t e l e z i, Iktatószám: Tárgy: BA/001/00657-0005/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Full Sunny KFT-t

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A S z a b á l y z a t c é l j a : A Szabályzat az ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft. (Továbbiakban: ÁRGUS-SECURITY) üzleti tevékenységével és működésével

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet: Iktatószám: Tárgy: BA/001/00854-0013/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Gigamatrac Kft.-t

Részletesebben

Dr. Baranovszky György Budapest, 2015.11.25. Szakmai fórum LÉTÉSZ

Dr. Baranovszky György Budapest, 2015.11.25. Szakmai fórum LÉTÉSZ Dr. Baranovszky György Budapest, 2015.11.25. Szakmai fórum LÉTÉSZ A békéltető testületi eljárás célja: a fogyasztó és vállalkozás közötti vita ingyenes, gyors, egyszerű rendezése egyezség létrehozatala

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a veszélyes termékek és a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére Budapest, 2012.

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

HATÁROZAT. A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t

HATÁROZAT. A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t Iktatószám: Tárgy: VE/O001/00657-0009/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t (székhely: 1163 Budapest, Veres

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Internetjogi változások 2014.

Internetjogi változások 2014. Dr. Keisz Nikolett Dr. Krausz Miklós Dr. Garai Zsófia ügyvéd Dr. Rácz József ügyvéd Dr. Pál Zoltán ügyvédjelölt Net-jog Internetjogi Tanácsadó Iroda Internetjogi változások 2014. Összefoglaló 2014. jelentős

Részletesebben

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György Budapest, 2014. december 4. Mi alapján ítél a fogyasztó? - Szempontok A hétköznapokban nyert saját tapasztalatok. A média, mint hírforrás

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Iktatószám: Tárgy: BE/13/00872-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya

Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya Amit tudni illik a szavatosság, jótállás és panaszkezelés szabályairól dr. Pethő Hajnalka Katalin Gyomaendrőd, 2016. április 20. JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2014-BEN: Új Ptk. (2013. évi V. törvény) MÁRC. 15.

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

Uniós támogatással fejlesztik a fogyasztóvédelmi rendszert

Uniós támogatással fejlesztik a fogyasztóvédelmi rendszert Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 40/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2011. augusztus 19. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

pénzügyi panaszunk PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha van

pénzügyi panaszunk PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha van PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van Pénzügyeink terén nem ismerhetünk kompromisszumokat. Bármilyen pénzügyi szolgáltatóval, piaci szereplővel állunk

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Készítés dátuma:2014.12.01. Utolsó módosítás:2015.07.28. Hatályos:2015.07.28. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Easy-Shop Kereskedelmi és

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL Kötegyán Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu JÓTÁLLÁSI JEGY Termék megnevezése:... Termék típusa/cikkszáma: Termék gyártási száma : Vásárlás id pontja: 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

Ezen túlmenően a Vállalkozást arra

Ezen túlmenően a Vállalkozást arra Iktatószám: Tárgy: BA/001/00661-0001/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Thermo

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00833-0027/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma:13338037-2-44) kötelezem

Részletesebben

Elsőfokú bírságot kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: VE/O001/00656-0004/2016 Elsőfokú bírságot kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) I. a Tesco-Global Zrt.-t (székhely:2040 Budaörs,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról,

Részletesebben

2012. ÁPRILIS TARTALOMJEGYZÉK:

2012. ÁPRILIS TARTALOMJEGYZÉK: 2012 AZ AKTÍV IDİSÖDÉS ÉS A NEMZEDÉKEK KÖZÖTTI SZOLIDARITÁS EURÓPAI ÉVE A HÓNAP TÉMÁJA: VITARENDEZÉS 2012. ÁPRILIS TARTALOMJEGYZÉK: MIELİTT BÍRÓSÁGHOZ FORDULNÁNK ALTERNATÍV VITARENDEZÉS MIT KELL TUDNI

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA 25 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

TÁVHŐ Üzletág. Panaszkezelés 2015.

TÁVHŐ Üzletág. Panaszkezelés 2015. TÁVHŐ Üzletág 2015. Panaszügyek kezelése Panaszügyek kezelése A felhasználó a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszával, észrevételeivel a szolgáltató kijelölt ügyfélszolgálati irodáihoz, telefonos ügyfélszolgálatához,

Részletesebben

*Az érintett pénzügyi szolgáltató (pl. bank, biztosító):

*Az érintett pénzügyi szolgáltató (pl. bank, biztosító): A Magyar Nemzeti Bankhoz az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén forduljon kérelemmel: Ön fogyasztó, azaz gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül eső célból vesz/vett igénybe pénzügyi

Részletesebben

OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER. Használati útmutató

OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER. Használati útmutató OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER Használati útmutató 1. ÜZEMBE HELYEZÉS Ez a játékgép tölthető elemekkel működik. Óvatosan helyezze be az elemeket az elemtartóba, és töltse a készüléket 12 órán át az első

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

ÖT FOGYASZTÓI JOG, AMIT JÓ, HA ISMER

ÖT FOGYASZTÓI JOG, AMIT JÓ, HA ISMER ÖT FOGYASZTÓI JOG, AMIT JÓ, HA ISMER Vásárlás előtt ismerje meg a jogait! Vásárlóként, amikor egy termékért vagy szolgáltatásért fizet akár online, akár egy boltban, saját országában vagy bárhol az EU-ban,

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az biosmart Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.biosmart.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

IMCO CONSULTING Kft.-t (székhely: 5900 Orosháza, Rákóczi utca 3-5. fsz., adószám: , továbbiakban: vállalkozás) k ö t e l e z e m

IMCO CONSULTING Kft.-t (székhely: 5900 Orosháza, Rákóczi utca 3-5. fsz., adószám: , továbbiakban: vállalkozás) k ö t e l e z e m Iktatószám: Tárgy: BE/13/01044-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat Tisztelt Ügyfelünk! Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk ki,

Részletesebben

Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalatai

Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalatai Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalatai dr. Balku Orsolya Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály főosztályvezető. Hatósági ellenőrzések Évről évre visszatérően 2011-ben

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

J. P. Mali Kft. Kerékpár jótállási jegy_ JÓTÁLLÁSI JEGY

J. P. Mali Kft. Kerékpár jótállási jegy_ JÓTÁLLÁSI JEGY JÓTÁLLÁSI JEGY JAVÍTÓ SZOLGÁLAT NEVE ÉS CÍME: A/z/ gyártmányú típusú, Magyarország területén vásárol új kerékpárra a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő, a 72//2005. (IV.21.)

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 3. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 3. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

Ft, azaz hatvanezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi,

Ft, azaz hatvanezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi, Iktatószám: Tárgy: BA/001/00062-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal

Részletesebben