Az önemésztés, sejtpusztulás és megújulás molekuláris sejtbiológiája dr. Juhász Gábor dr. Kovács Attila dr. László Lajos dr.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önemésztés, sejtpusztulás és megújulás molekuláris sejtbiológiája dr. Juhász Gábor dr. Kovács Attila dr. László Lajos dr."

Átírás

1

2 Az önemésztés, sejtpusztulás és megújulás molekuláris sejtbiológiája dr. Juhász Gábor dr. Kovács Attila dr. László Lajos dr. Lőw Péter

3 Az önemésztés, sejtpusztulás és megújulás molekuláris sejtbiológiája írta dr. Juhász Gábor, dr. Kovács Attila, dr. László Lajos, és dr. Lőw Péter Szerkesztette: dr. Lőw Péter Lektorálta: dr. Bánhegyi Gábor, a Semmelweis Egyetem Orvosvegytani Intézetének igazgatója Szerzői jog 2013 Eötvös Loránd Tudományegyetem E könyv kutatási és oktatási célokra szabadon használható. Bármilyen formában való sokszorosítása a jogtulajdonos írásos engedélyéhez kötött. Készült a TÁMOP A/1-11/ számú, E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n című projekt keretében. Konzorciumvezető: Eötvös Loránd Tudományegyetem, konzorciumi tagok: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, ITStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft.

4 Tartalom I. Bevezetés A celluláris önemésztés tanulmányozásának alapjai... 1 A testalkotók lebontásának, a fehérje metabolizmus folyamatának és kutatásának jelentősége... 1 A fehérje metabolizmus vizsgálatának kezdetei... 1 Új szemlélet, a testfehérjék dinamikus állapotának felfedezése... 2 Az intracelluláris fehérjelebontás létezésének közvetlen kísérleti bizonyítékai és további kérdések... 3 Az intracelluláris lebontó folyamatok komplexitásának feltárása; teljes citoplazma részek és organellumok lebontása autofágia révén... 5 A hosszú és rövid életidejű fehérjék lebontásának különbözőségei, a két fő lebontó mechanizmus létezésének felismerése... 6 Az autofágia folyamatának felfedezése és elektronmikroszkópos vizsgálatának kezdetei... 7 Az autofág vakuólák alapvető jellegzetességei és elektronmikroszkópos felismerésük kritériumai... 9 Az autofág folyamatok altípusai Az autofágia előfordulása és az elektronmikroszkópos eredmények alapján feltételezett legfontosabb funkciói Hogyan viszonyul egymáshoz az autofágia és a biokémiai módszerekkel mérhető lizoszomális fehérje lebontás? Az izoláló membrán keletkezésének néhány kérdése Ellenőrző kérdések Irodalom II. Az ubiquitin-proteaszóma rendszer Bevezetés Az ubiquitin szerkezete, feladatai, és az ubiquitiniláció enzimrendszere Az ubiquitin a fehérjebontási útvonalak általános jelzőmolekulája Az ubiquitin közvetítette fehérjebontás felfedezése Az ubiquitin szerkezete Ubiquitin gének Az ubiquitin feladatai Az ubiquitiniláció enzimrendszere Az ubiquitin ligázok és a szubsztrát felismerés A deubiquitiniláló enzimek Az ubiquitin rokonai Ellenőrző kérdések Irodalom A proteaszóma szerkezete és működése A 26S proteaszóma A 20S proteaszóma szerkezete A szabályozó komplexum Ellenőrző kérdések Irodalom Példák az ubiquitin-proteaszóma rendszer feladataira der minőségellenőrzés Neurodegeneratív betegségek Autofágia szabályozás Ellenőrző kérdések Irodalom Az ubiquitin-proteaszóma rendszer szerepe az apoptózis szabályozásában Apoptózis Ubiquitinilálódó célpontok az apoptózis útvonalán Az ubiquitin-proteaszóma rendszer részvétele a jelátviteli folyamatokban Ellenőrző kérdések Irodalom III. Autofágia A lizoszómák A lizoszómák feladatai A lizoszómák felépítése iii

5 Az önemésztés, sejtpusztulás és megújulás molekuláris sejtbiológiája A lizoszómák felfedezése, a lizoszóma-koncepció felállítása A lizoszómák morfológiai azonosítása A lizoszomális enzimek útja a lizoszómába A lebontandó anyagok útja a lizoszómákba A lebontandó anyagok útja a lizoszómákba - az endoszomális útvonal Lizoszóma-szerű sejtorganellumok Lizoszomális tárolási betegségek Lizoszomotróp ágensek Ellenőrző kérdések Irodalom Az autofág gének felfedezése és működése Az autofágia fő útvonalai Az autofág (Atg) gének azonosítása élesztőben Az Atg fehérjék működése Ellenőrző kérdések Irodalom Az autofágia mechanizmusa, jelentősége és TOR kináz-dependens szabályozása gerinctelen modellállatokban Talajlakó fonalférgek (példa: Caenorhabditis elegans) Rovarok (példa: Drosophila melanogaster) Az autofág fehérjekomplexek működése állati sejtekben Ellenőrző kérdések Irodalom Az autofágia kutatás során jelenleg leggyakrabban alkalmazott módszerek élesztő, gerinctelen és emlős rendszerekben Az Atg fehérjék hierarchiája Fluoreszcens és konfokális mikroszkópia Transzmissziós elektronmikroszkópia Western blot Genetikai analízis Gátlószerek alkalmazása Autofág fluxus vizsgálata Ellenőrző kérdések Irodalom Az autofágia élettani és patológiás szerepe emlősökben Az éhezés túlélése A megfelelő egyensúly (homeosztázis/homeodinamika) fenntartása az eukarióta sejtekben és élőlényekben Autofágia és öregedés Az autofágia és a sejthalál Adaptív immunválasz és gyulladás Az autofágia szerepe az egyéb betegségekben Ellenőrző kérdések Irodalom Szelektív autofág lebontás Chaperone-mediált autofágia Mikroautofágia (Makro)autofágia Ellenőrző kérdések Irodalom Az autofágia szerepe a sejtnövekedés és a rák kialakulása során Az autofágia és a sejtnövekedés rendszerint fordított arányban állnak Az Atg gének szerepe a tumor szuppresszióban A p62/keap1/nrf2 útvonal Metabolikus stressz Warburg effektus Onkogén és non-onkogén addikciós útvonalak Az autofágia pro-tumor és tumor szuppresszor hatásai iv

6 Az önemésztés, sejtpusztulás és megújulás molekuláris sejtbiológiája Ellenőrző kérdések Irodalom Az autofágia szerepe az idegsejtek pusztulásával járó betegségekben A neurodegeneratív betegségek meghatározása A fehérje homeosztázis fenntartásának eszközei A citoprotektív mechanizmusok egymásra épülése Mitől is pusztulnak a neuronok? Ellenőrző kérdések Felhasznált és ajánlott irodalom IV. Apoptózis Az apoptózis felfedezése és jellemzése C. elegans-ban A sejtpusztulás vizsgálatának korai szakasza A programozott sejthalál hipotézisének igazolása, genetikai és molekuláris folyamatainak alapvető jellemzése a Caenorhabditis elegans fejlődésének tanulmányozása alapján Ellenőrző kérdések Irodalom A kaszpázok szerepe az apoptózisban Az apoptózis jelensége A kaszpáz molekulacsalád A kaszpázok élettani funkciói Az apoptózis és a kaszpáz aktivitás betegségekben betöltött szerepe Ellenőrző kérdések Felhasznált és ajánlott irodalom A sejthalál receptorok, apoptózis külső stimulusra (I. típus) Indukció a halál receptorokon keresztül A DISC komplex Receptor-függő sejthalál útvonalak Ellenőrző kérdések Felhasznált és ajánlott irodalom A Bcl-2 fehérjecsalád és az apoptózis A gerincesek Bcl-2 fehérjecsaládja A külső mitokondriális membrán ellenőrzésének fontossága A Bcl-2 fehérjék nem-apoptotikus funkciói Ellenőrző kérdések Felhasznált és ajánlott irodalom A mitokondriumok, apoptózis belső stimulusra (II. típus) A mitokondriumok morfológiája és hálózata A mitokondriális hálózat átszervezésének jelentősége A mitokondrium és az apoptotikus szignálok A mitokondriális sejthalál kaszpáz-függő és kaszpáz-független útvonala A külső és a belső halálszignál útvonal összekapcsolása Ellenőrző kérdések Felhasznált és ajánlott irodalom Az apoptózis szabályozása: a IAP-ok, a hősokk fehérjék és a p A IAP fehérjecsalád Az apoptózis-szabályozó hatások A hősokk fehérjék A p53 szerepe az apoptózis szabályozásában Ellenőrző kérdések Felhasznált és ajánlott irodalom Az apoptózis és az immunrendszer működése Az öröklött és a szerzett immunitás A T limfociták, mint ölő sejtek Az apoptotikus sejtmaradványok eltakarítása A piroptózis Ellenőrző kérdések Felhasznált és ajánlott irodalom V. Függelék v

7 I. fejezet - Bevezetés A celluláris önemésztés tanulmányozásának alapjai A testalkotók lebontásának, a fehérje metabolizmus folyamatának és kutatásának jelentősége Első látásra talán különös lehet, hogy az emésztés és a pusztulás fogalma egy címben szerepel a megújulással. Ez a látszólagos ellentmondás valójában az élet lényegét tükrözi. A normális működés fenntartásához és a megfelelő alkalmazkodáshoz, a hibák kijavításához ugyanis folyamatosan meg kell újulniuk az élőlényeknek. A megújulás feltétele a testet felépítő korábban létrejött alkotórészek lebontása, amelyek közül különös fontosságúak a fehérjék. A lebontó folyamatok makromolekulákat, organellumokat és sejteket egyaránt eltávolítanak. Tanulmányozásuk viszonylag új tudomány terület, kezdetei a múlt század közepére vezethetők vissza. A róluk való tudásunk még mindig erősen hézagos. Egyre világosabban látszik azonban az, hogy a fejlődéstől, a mindennapi normális működés fenntartásán át a betegségek leküzdéséig minden biológiai folyamatban nélkülözhetetlen szerepet játszanak. Ennek megfelelően fokozódik irántuk az érdeklődés a biológiai és orvostudományi kutatómunkában. A fehérje metabolizmus vizsgálatának kezdetei Az élőlények egyedeinek élete során ősidők óta ismert, jól megfigyelhető változás a növekedés. A soksejtűek fejlődésének és, - a mikroszkópos vizsgálatok bevezetése után - a sejtek életciklusának is a növekedés volt az egyik feltűnő, jól látható jellegzetessége. Látványos, ahogyan az utódok megszületnek, növekednek, majd elérik a szaporodó képességet és a kisebb méretű utód újra és újra végigjárja ezt a folyamatot. A növekedés kitűnően elképzelhető volt felépítő (anabolikus) folyamatok sorozataként, és a fejlődés morfológiai változásai is magyarázhatóak voltak új, más minőséget létrehozó un. differenciális növekedési folyamatok megjelenésével. Nem meglepő tehát, hogy egészen a huszadik század 30-as éveiig az volt az uralkodó nézet, hogy az élőlényeket alkotó összetevők alapvetően stabilak, miután a környezetből felvett anyagok átalakítása révén a sejtek és a szervezet működő részeivé váltak. Leegyszerűsített hasonlattal élve ezen felfogás szerint az élőlény egy olyan gép, amelynek alkatrészei állandóak, a táplálék pedig főleg üzemanyagként szolgál, ill. kisebb részben az elhasználódott és elromlott alkatrészek pótlását végzi. Ez az un. wear and tear hipotézis, amelynek egyik első képviselője Karl von Voit (függelék 1. ábra) volt, akit a modern táplálkozástudomány megalapítójának tartanak. Hasonló nézeteket vallott Otto Folin (függelék 2-3. ábra) és Voit tanítványa Max Rubner (függelék 4. ábra). A fenti nézetet látszólag jól alátámasztotta az a 20. század elején már széles körben ismert tény, hogy az egészséges felnőtt szervezet N-egyensúlyban van, függetlenül attól, hogy egy adott étrend nagy, vagy kis N-tartalmú. Ennek megállapítását JohanKjeldahl (függelék 5-8. ábra) módszere tette lehetővé, amelynek révén a szerves vegyületek N-tartalmát ammóniává alakítva meg lehetett mérni. A N-egyensúly azt jelenti, hogy a szervezetbe döntően fehérjék (az őket alkotó aminosavak) formájában bevitt és az onnan a lebontás után főként a vizelettel (elsősorban urea formájában) ürülő nitrogén mennyisége azonos (1.1. ábra). 1

8 Bevezetés A celluláris önemésztés tanulmányozásának alapjai 1.1. ábra A fehérjék lebomlásából származó nitrogén tartalmú végtermékek mennyiségének változásai éheztetés és újra táplálás hatására Fejtörést okozott azonban egy jelenség, amit folytatódó fehérje metabolizmusnak neveztek el. Eszerint a nagy N- bevitelről a kicsire való átmenet során a vizeletben jelentős N-ürítés mérhető akkor is, ha a szervezet számára biztosítva van az energia nem N-tartalmú anyagokkal, tehát nincs ún. kalorikus éhezés, vagyis a szervezetnek nem kell lebontania az aminosavakat az energia termelés érdekében. (Természetesen a folytatódó protein metabolizmus észlelhető teljes éhezéskor is.) Ez csak azzal magyarázható, hogy ilyenkor valahol a szervezetben fehérjék bomlanak le. Mivel az éhezési körülmények között a táplálék révén nem jut a szervezetbe fehérje, ez a lebomlást jelző ürített N nem származhat közvetlenül a táplálkozással bevitt fehérjéből. Úgy látszik tehát, hogy nemcsak a táplálék fehérjéi, hanem a szervezetbe már korábban beépült fehérjék is lebomolhatnak. Megerősítette ezt a tényt az, hogy a folytatódó protein metabolizmus olyan körülmények között is kimutatható, amikor biztosították a N-egyensúly megtartását és csak a kén tartalmú aminosavak bevitelét szüntették meg (Keighley és Borsook, 1935)(1.2. ábra) ábra A folytatódó fehérje metabolizmus akkor is megjelenik, ha a nitrogén egyensúly fenntartása mellett csak a kén tartalmú aminosavakat vonják meg a táplálékban. Új szemlélet, a testfehérjék dinamikus állapotának felfedezése A folytatódó fehérje metabolizmus furcsa jelenségének magyarázatában a döntő lépést az izotópokkal végzett kísérletek jelentették. Ebben úttörő munkát végzett a magyar származású Hevesy György (függelék 9. ábra) akit eredményeiért Nobel-díjjal jutalmaztak. A Hevesy által kidolgozott módszer alapján Rudolf Schoenheimer (függelék ábra) az 1930-as években stabil [ 15 N]-izotópot használt a fehérjék metabolizmusának vizsgálatára. Arra a következtetésre jutott, hogy a táplálékkal felvett és megemésztett fehérjékből lényegesen több [ 15 N]-el jelzett aminosav épül a szervezetbe, mint amit az ürítés mutat (Schoenheimer, 1942). Schoenheimer hasonló kísérleteket végzett lipidekkel kapcsolatban is, és azt az általános következtetést vonta le, hogy a szervezet és a sejtek alkotórészei állandóan lebomlanak, anyaguk pedig frissen készült alkotók szintézisében azonnal újrahasznosul. Dinamikus egyensúly van tehát a felépítés (anabolizmus) és a lebontás (katabolizmus) között, ami az alkotórészek folyamatos megújulását (turnover) biztosítja. A folyamatot jól lehet illusztrálni egy szupermarket működésével. A polcokról a vásárlók folyamatosan és fajtánként változó sebességgel viszik el az oda kitett árut, az árufeltöltők 2

9 Bevezetés A celluláris önemésztés tanulmányozásának alapjai pedig, ideális esetben a fogyás mértéke szerint, pótolják a termékeket. Eközben az egyes áruféleségek mennyisége a polcokon állandó marad. (Schoenheimer eredetileg a hadseregbe való besorozással és az onnan való leszereléssel szemléltette felfogását.) Az a gondolat, hogy a testalkotó fehérjék intracellulárisan lebomolhatnak, tehát létezik ún. endogén proteolízis, rendkívül szokatlan volt. A folyamat létezésére feltétlenül egzakt kísérleti bizonyítékokat kellett találni. A továbbiak megértéséhez röviden ki kell térni a fehérjelebontás izotópok segítségével való mérésének módszerére. Az eljárás lényege, hogy megfelelő feltételek mellett egy jól megválasztott stabil, vagy radioaktív izotóppal jelzett aminosavat építünk a fehérjékbe, majd megmérjük annak a lebontás által felszabadított mennyiségét. Egy egyszerű in vitro végzett izotóp jelzéses kísérlet vázlatát mutatja az 1.3. ábra ábra A fehérjék izotópos jelzése és a lebontás mérése in vitro. Egy izotóppal (pl. b-sugárzó [ 14 C]- el jelzett, jól kiválasztott (nem metabolizálódó) aminosavat (pl. máj esetében ilyen a valin) adunk a sejteknek. A hozzáadott aminosavnak nem az összes molekulája jelzett, a jelzettség arányát az un. specifikus aktivitás mutatja meg (egysége radioaktivitás/mm aminosav). A fehérjeszintetizáló apparátus a jelzett (x) és a nem jelzett (x) valint egyaránt beépíti a fehérjékbe (kék vonal) (1). Ezután BSS-el (fiziológiás puffer) mossuk a sejtjeinket, hogy a jelzett szabad (fehérjébe be nem épült) aminosavat eltávolítsuk (2). A sejtekhez új médiumot adunk, amiben a jelző aminosav sokszoros koncentrációban van jelen ( chase médium). Ebben a médiumban tovább működnek a sejtek, új fehérjéket szintetizálnak is, és le is bontanak (3). A lebontott fehérjékből felszabadul az aminosav. Mivel a nem jelzett aminosav sokszoros koncentrációban van jelen, a felszabadult jelzett aminosav molekulák nem épülnek be jelentős mennyiségben az újonnan szintetizált fehérje molekulákba, így az oldatban felhalmozódnak (3). Erős sav segítségével kicsapjuk fehérjéket (4), majd centrifugálással ülepítjük őket (5). A felülúszóban (6) mérhető a lebontott fehérjékből felszabadult radioaktív aminosav. Ennek mennyiségéből következethetünk a lebontás mértékére. A fehérjék jelölését in vivo is el lehet végezni. Mivel olyan aminosav nincs amelyik valamilyen szervben ne metabolizálódna (ennek legföljebb a mértéke változik), számíthatunk arra, hogy a jelölés szétszóródik és in vivo az újra beépülés sem akadályozható meg, mivel nem alkalmazhatunk chase médiumot. Emiatt jelentős háttérjelölődést kapunk. A lebontás mérését in vivo jelölés után is jobb a kivett szerveken, vagy sejteken in vitro végezni, többek között azért, mert így könnyebb meggátolni az újra beépülést. Az in vivo jelölésből származó háttér jelölést a kísérlet indulásakor vett kontroll mintákkal lehet figyelembe venni. Az egyes fehérjék jelölődésének intenzitása a turnoverük sebességével egyenesen arányos lesz. Mivel az egyes fehérjéket nem különítettük el, az itt ismertetett egyszerű módszerrel egy átlagos lebomlási értéket mérünk. Ebben a jelölés időtartamától (azaz a radioaktív aminosavnak a fehérjeszintézis számára való rendelkezésre állásának időtartamától) függően reprezentálják magukat a fehérjék. A rövidebb jelölési idő a nagyobb, a hosszabb pedig a kisebb turnoverű fehérjéket preferálja. Ahhoz, hogy egy bizonyos fehérje turnoverére kapjunk adatokat izolálnunk kell az adott proteint. Az intracelluláris fehérjelebontás létezésének közvetlen kísérleti bizonyítékai és további kérdések Az intracelluláris fehérjelebontás egyik fontos sajátosságát feltáró első közvetlen és jelentős kísérleti bizonyítékot Melvin V. Simpson publikálta az1950-es évek elején. Eszerint a táplálék bélben való emésztésekor zajló 3

10 Bevezetés A celluláris önemésztés tanulmányozásának alapjai fehérjelebontás és a májsejtekben folyó endogén proteolízis alapvetően különbözik egymástól. Az utóbbi ugyanis oxigén hiány hatására csökken, tehát energiát (ATP-t) igényel (Simpson, 1953). Harry Eagle (függelék 12. ábra) és munkatársai 1959-ben döntő kísérletsorozatot publikáltak a szövettenyészeti sejtekben folyó fehérje megújulás (turnover) bizonyítására. [ 14 C]-el jelzett tirozint vagy fenilalanint adtak a médiumhoz, de egy vagy több más esszenciális aminosavat kihagytak belőle. Ilyen körülmények között, a korábbi elképzelés szerint stabil fehérjéket feltételezve, nem lehetett fehérjeszintézis. A szövettenyészet ilyenkor valóban nem növekszik, az összes fehérjetartalma vagy stagnál, vagy kissé csökken. Ennek ellenére a radioaktív aminosav 0,7-1 %/h sebességgel beépül proteinbe, az izotóp hozzáadása után 24-48h között mérve (Eagle és mtsai., 1959). Nem mérhető tehát netto protein szintézis, vagyis nincs protein tartalom növekedés, és mégis van aminosav beépülés, mégis van protein szintézis. Egy újabb kísérletben megmérték azt is, hogy növekvő tenyészetekben a protein tartalom növekedése által indokoltnál jelentősen nagyobb mértékben épült be a radioaktivitás. A további részletek mellőzésével a legfontosabb megállapítást idézem. Eszerint a sejtek saját fehérjéiket intracellulárisan maguk bontják le, és a lebontás eredményeként keletkezett aminosavak ugyancsak saját fehérjéik szintézisében újrahasznosulnak (Eagle és mtsai., 1959). Fontos megjegyezni még azt is, hogy további kísérletek szerint tévesnek bizonyult az a dogma, hogy a baktériumokban nincs fehérje turnover. Kimutatták, hogy ez a látszat azért keletkezett, mert optimális körülmények között élő, exponenciálisan növekvő tenyészeteket vizsgáltak, ahol valóban nincs endogén fehérjelebontás. Nem növekvő baktérium tenyészetekben az eukarióta sejtekéhez hasonló turnover mérhető (Mandelstam, 1958). A hatvanas évek elejére eldőlt tehát a kérdés, minden kétséget kizáróan megállapították, hogy létezik intracelluláris fehérje lebontás. (Az angol nyelvű szakirodalomban erre több szakkifejezést használnak pl. intracellular protein degradation, endogenous proteolysis, intracellular protein breakdown ). A sejtek saját citoplazmájukban, energia felhasználásával, aktívan és folyamatosan aminosavakra bontják saját fehérjéiket, és az így keletkezett aminosavakat azonnal felhasználják, főként új fehérje szintézisére. A döntő bizonyítékok megszületése után nyomban új kérdések sora merült fel. Miért energiaigényes az intracelluláris lebontás, amikor a bélben a fehérjelebontás nem az? Miért kell egyáltalán lebontani a már megszintetizált fehérjéket? A fehérjeszintézis idő és energiaigényes folyamat, a lebontása szintén az. A sejt és a szervezet tehát energiát és időt fordít arra, hogy lebontsa azt, amit idő és energia felhasználásával megszintetizált. Mi ennek az értelme? Az endogén fehérjék intracelluláris lebontásához nyilvánvalóan endogén proteázok kellenek. Melyek és hol találhatók a sejtben a lebontást végző proteázok, milyen jellegzetességeik vannak? Hogyan működik az endogén fehérjék intracelluláris lebontó rendszere, hogyan válogat, és mi szabályozza? Vajon csak egy, vagy több lebontó rendszer van? Ha az utóbbi igaz, akkor milyen viszonyban vannak egymással, milyen közöttük a munkamegosztás? A kérdésekre csak meglehetősen lassan születtek a válaszok, és természetesen újabb kérdések is felmerültek. Különösen az as években gyakran hangoztatták a témával foglalkozó kutatók, hogy az anabolikus folyamatokéhoz képest elmarad a katabolikus folyamatok tanulmányozása, és a róluk való tudásunk. Ez a kijelentés növekvő ismereteink ellenére, még ma sem vesztette érvényét. Már magának a lebontásnak a puszta jelentősége is kevésbé kézenfekvő a szintézisénél, emiatt fogadták el olyan sokáig a wear and tear hipotézist. Miért van tehát egyáltalán szükség lebontásra? Ennek magyarázata éppen a gyors és hatékony fejlődés és alkalmazkodás kényszeréből adódik. A hatékonyság alapfeltétele, hogy megfelelő minőségben, mennyiségben, könnyen és gyorsan hozzáférhető legyen az, amire éppen szükség van. Könnyebb belátni a lebontás jelentőségét a test minőségi összetételével kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy fölösleges megtartani mindazt, ami csak a fejlődés egy-egy szakaszában működik; nem érdemes hosszan tárolni azt, ami csak ritkán szükséges; el kell távolítani mindazt ami elkopott, elromlott, tehát hibás. A minőségi szabályozás mellett azonban a lebontásnak nélkülözhetetlen szerepe van az összes folyamatosan, de változó intenzitással használt testalkotó fehérje mennyiségi szabályozásában is. Ha egy testalkotó proteinből több, majd kevesebb, majd ismét több kell, akkor a csökkentést lebontás nélkül lehetetlen elérni. Emellett, ha ismét több kell valamiből, akkor a mennyiséget azonos szintézis sebesség mellett is el lehet érni a lebontás csökkentésével. A lebontásnak a mennyiségi 4

11 Bevezetés A celluláris önemésztés tanulmányozásának alapjai szabályozásba való belépése új dimenziót nyit a regulációs lehetőségek dinamikájának, és ezáltal az alkalmazkodó képességnek a fejlődésében (1.4. ábra) ábra A növekedés szabályozásának lehetőségei a lebontás részvételével. Az intracelluláris lebontó folyamatok komplexitásának feltárása; teljes citoplazma részek és organellumok lebontása autofágia révén Az 1950-es évek során a lebontó folyamatokkal kapcsolatos másik nagy jelentőségű új fejlemény a lizoszóma felfedezése volt. Christian de Duve (függelék 13. ábra) a szubcelluláris alkotók centrifugális ülepítésével olyan membránnal határolt részecskéket mutatott ki, amelyekben az összes sejtalkotó emésztésére alkalmas minden enzim jelen volt (de Duve, 1959; de Duve és mtsai., 1955). A felfedezés, és az azt követően kapott eredmények jelentőségét a de Duve-nek 1974-ben odaítélt orvosi Nobel-díj mutatja. A lizoszóma tehát elvileg képes lehetett arra, hogy elvégezze az intracelluláris fehérje lebontást. Az endogén fehérjelebontásról és a lizoszómákról szerzett kísérleti ismeretek azonban nagyon sok szempontból nem voltak egymással összeegyeztethetőek. A sejtbiokémiai mérések alapján az 1960-as évek közepére világosan kiderült, hogy ha összehasonlítjuk az egyes testalkotó fehérjék turnoverét, az igen tág határok között mozog. A turnovert leggyakrabban a fél-életidővel (half-life) jellemzik. A fél-életidő alatt azt az időt értjük, amely alatt egy a sejtben állandó koncentrációban jelen lévő fehérje molekuláinak fele lebomlik, és újra szintetizálódik. A mérések azt mutatták, hogy percekben, órákban, napokban, sőt hónapokban és években mérhető fél-életidejű fehérjék is léteznek (Goldberg és St John, 1976; Schimke, 1970). A heterogenitás nemcsak a citoszolikus fehérjékre értendő. Kiderült, hogy még az azonos organellumban és a membránokban lévő fehérjék turnovere is eltér egymástól (Siekevitz, 1972). Eközben normális esetben az egész kifejlett állatra, annak egyes szerveire, szöveteire és organellumaira nézve is lehet különböző az átlagos turnover és emellett a teljes protein tartalom hosszabb távon állandó marad. Mindez már a sejtek szintjén sem egyszerű, de amint azt az 1.5. ábra elvi sémája mutatja a teljes szervezet szintjén különösen bonyolult szabályozási folyamatok és kölcsönhatások meglétét vetítette előre (1.5. ábra). 5

12 Bevezetés A celluláris önemésztés tanulmányozásának alapjai 1.5. ábra A fehérje egyensúly szintjei soksejtű szervezetekben. A fehérje egyensúly megteremtése a soksejtű szervezetekben a különböző szerveződési szintek hierarchikus egymásra épülésének megfelelően történik. Minden szinten biztosítani kell a szintetikus és lebontó folyamatok megfelelő egyensúlyát. Ennek érdekében a szintetikus és a lebontó folyamatokat időben is össze kell hangolni. A pontosabb kép érdekében és a szabályozás bonyolultságának illusztrálására a fenti általános megállapítást ki kell egészíteni legalább két megjegyzéssel. 1. Az egyensúly általános tendenciaként érvényesül; állandó, dinamikus és bizonyos határok közötti fluktuáció mellett, ami a természetes fiziológiás alkalmazkodás része. Ilyen fluktuációt okozó hatások pl. a napszakos, a táplálkozási és a szexuális ciklus ritmusának változásai. 2. A lebontáshoz szorosan hozzátartozik az újrahasznosítás. Emellett azonban valódi fehérjeveszteség is történik (pl. szekréciós termékek, az elhalt bőr és bélhámsejtek, menstruációs vér, ejakulátum távozásával stb.), amit a szintézisnek szintén pótolnia kell. Az egyes fehérjék lebontásának egyedi értékei specifikus szabályozás és lebontó rendszer létére utaltak. Ez elméletileg megvalósulhat pl. úgy, hogy minden fehérjének létezik egy lebontó enzime. Egy ilyen rendszer azonban végtelen sorozathoz vezet (Schimke, 1970), mivel a lebontót és a lebontó lebontóját is le kell bontani, stb. Ezért elvi meggondolások alapján is világos, hogy ha vannak is adott fehérjére specifikus lebontó enzimek, léteznie kell legalább egy nem specifikus degradációs rendszernek is, amelyik nem csak egy adott fehérjét ismer fel. Az egyik fő kérdés tehát a lebontó rendszer szelektivitását érintette. Ennek magyarázatára felmerült, hogy az egyes fehérjéknek, mint szubsztrátoknak, különböző érzékenységük lehet egy feltételezett nem specifikus lebontó rendszerrel szemben. Emiatt az 1970-es években fellendülő kutatómunka jelentős mértékben a lebontást meghatározó molekuláris szerkezeti tulajdonságoknak, azaz a szelektivitás biokémiai alapjainak felderítésére irányult. Kiderült, hogy az aminosav analógok beépülésével létrehozott abnormális fehérjéket mind a baktériumok (Goldberg és Dice, 1974), mind az eukarióta sejtek fokozott sebességgel bontják (Knowles és mtsai., 1975; Rabinovitz és Fisher, 1964; Schimke és Bradley, 1975). Mivel az abnormális konformáció hajlamosít a lebontásra, felmerült az a lehetőség, hogy a normális proteinek egyedi élettartamát is valamilyen szerkezeti sajátosságuk határozza meg (Schimke és Bradley, 1975). Kimutatták pl. azt, hogy a fehérjék denaturálhatósága savas ph és magas hőmérséklet hatására, korrelációba hozható a fél-életidejükkel (Goldberg és St John, 1976). A lebontást befolyásoló tényezőként számos egyéb paraméter (hidrofobicitás, az alegységek mérete, izoelektromos pont, enzimek esetében a szubsztrát jelenléte, abnormális térszerkezet stb.) is szóba került (Ballard, 1977; Goldberg és St John, 1976), de ezeknek a tényezőknek a szerepe további vizsgálatra szorult. A hosszú és rövid életidejű fehérjék lebontásának különbözőségei, a két fő lebontó mechanizmus létezésének felismerése Poole és Wibo már 1973-ban megfigyelte, hogy patkány fibroblaszt tenyészetekben a friss médium tartalmaz valamilyen faktort ami csak a hosszabb életidejű fehérjék lebontását gátolja (Poole és Wibo, 1973). Knowles és Ballard szövettenyészetben tartott Reuber H35 hepatoma sejteken végzett kísérletei kimutatták, hogy egy sor egymástól nagyon különböző szer (inzulin, cikloheximid, puromicin, leupeptin, antipain és magzati borjúszérum), hasonló jelölési feltételek mellett, ugyanolyan maximális mértékben (30 %) képes gátolni a normális fehérjék intracelluláris lebontását. Hasonló körülmények között a fenti anyagok nem befolyásolták az aminosav analóg fluorofenilalanin (Neff és mtsai., 1979) vagy kanavanin (Knowles és Ballard, 1976) beépítésével abnormálissá tett 6

13 Bevezetés A celluláris önemésztés tanulmányozásának alapjai fehérjék, illetve egy rövid életidejű normális fehérje (foszfoenolpiruvát-karboxikináz) degradációját (Knowles és Ballard, 1976). A szerzők ezen eredmények alapján azt az elképzelést alakították ki, hogy két alapvető lebontó mechanizmus működik az eukarióta sejtekben. Az egyik az abnormális és rövid életidejű fehérjék lebontására specializálódott, amelyre a fenti gátlószerek nem, vagy alig hatnak. Ezen utóbbi lebontó mechanizmusnak a további vizsgálata során kapott eredmények vezettek el később az ubiquitin-proteaszóma rendszer felfedezéséhez, amit kémiai Nobel-díjjal ismertek el 2004-ben. A három díjazott Aaron Ciechanover, Avram Hershko és Irwin Rose (függelék 14.,15., 16. ábra). Közülük Avram Hershko, azaz Herskó Ferenc Magyarországon született. Az ubiquitin-proteaszóma rendszerrel könyvünk a későbbiekben részletesen foglalkozik. A jelzett fehérjék lebontásának sejtbiokémiai mérései alapján Knowles és Ballard egy másik lebontó rendszer létezésére is javaslatot tett (Knowles és Ballard, 1976). Ennek fő jellegzetességeit a következőkben látták. Az éhezés és a növekedési faktorok hiányában (angol kifejezéssel stepdown, tehát a katabolizmusnak kedvező, körülmények között) aktiválódik és az ellenkező, tehát anabolikus hatásokra (inzulin, aminosavak, szérum) gátlódik, emellett az átlagosan hosszabb életidejű fehérjék lebontását végzi. Az autofágia folyamatának felfedezése és elektronmikroszkópos vizsgálatának kezdetei A teljes kép felvázolásához ezen a ponton vissza kell térnünk az 1950-es évek sejtbiológiai vizsgálataihoz. Az 1950-es évek második felében következett be az a korszak, amikor a biológiai minták elektronmikroszkópos vizsgálatának módszerei elég fejlettek lettek ahhoz, hogy megkezdődjék a sejtek finomszerkezetének (ultrastruktúrájának) rendszeres vizsgálata. Az elektronmikroszkóp nagy felbontása révén a sejtek alkotórészeinek megfigyelése a nm-es tartományig tágult. Leírhatóvá váltak a sejteket felépítő legfontosabb organellumok és makromolekuláris komplexumok elektronmikroszkópos finomszerkezeti tulajdonságai. Megkezdődhetett ezeknek az alkotórészeknek a sejtbiokémiai módszerekkel kapott adatokkal való összevetése és funkciójuk felderítése. Ennek a kutatási trendnek Christian de Duve mellett két további képviselője (Albert Claude és George E. Palade) szintén megkapta a Nobel-díjat 1974-ben. A sejtek elektronmikroszkópos szerkezetét tanulmányozó kutatók 1954-ben (Rhodin, 1954) majd 1957-ben (Clark, 1957) szokatlan jelenségre lettek figyelmesek vese tubulusok hámsejtjeiben. Megfigyelték, hogy a citoplazmában található membránnal határolt sötétebb beltartalmú un. densz testek (dense bodies, sötét testek) belsejében különös módon néha mitochondriumok fordulnak elő. Újabb éveknek kellett eltelniük ahhoz, hogy 1959-ben Alex Novikoff, a kor legkiválóbb citokémikusa újra felfigyeljen erre a jelenségre. Novikoff azt találta, hogy az ureter lekötése után nagy számban jelennek a vese hámsejtjeiben, vagy májsejtekben Triton-WR1339-el kezelt állatokban nemcsak mitochondriumot, hanem a sejt saját citoplazmájának egyéb részeit is tartalmazó membránnal határolt testek. Azt is kimutatta, hogy ezekben lizoszomális enzimek találhatók (Novikoff és Essner, 1962) (1.6. ábra). 7

Orvosi Biokémia. Írták: Dr. Bánhegyi Gábor. Dr. Csala Miklós. Dr. Hrabák andrás. Dr. Keszler Gergely. Dr. Kukor Zoltán. Dr.

Orvosi Biokémia. Írták: Dr. Bánhegyi Gábor. Dr. Csala Miklós. Dr. Hrabák andrás. Dr. Keszler Gergely. Dr. Kukor Zoltán. Dr. Orvosi Biokémia 2 Orvosi Biokémia Írták: Dr. Bánhegyi Gábor Dr. Csala Miklós Dr. Hrabák andrás Dr. Keszler Gergely Dr. Kukor Zoltán Dr. Mandl József Dr. Mészáros Tamás Dr. Müllner Nándor Dr. Sőti csaba

Részletesebben

Összefoglalás Az eukarióta sejtek mennyiségileg legjelentősebb lebontó (katabolikus) folyamata az autofágia

Összefoglalás Az eukarióta sejtek mennyiségileg legjelentősebb lebontó (katabolikus) folyamata az autofágia AUTOFÁGIA (SEJTES DEGRADÁCIÓ) Vellai Tibor Összefoglalás Az eukarióta sejtek mennyiségileg legjelentősebb lebontó (katabolikus) folyamata az autofágia ( sejtes önemésztés ), amely során a citoplazma egy

Részletesebben

Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban

Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban MTA Doktori Pályázat Doktori értekezés Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban Vellai Tibor Eötvös Loránd Tudományegyetem Genetikai Tanszék Budapest 2010 TARTALOMJEGYZÉK 2 1. RÖVIDÍTÉSEK

Részletesebben

Az autofág gének szerepe az idegsejtpusztulás, a sejtméret és az öregedési folyamat szabályozásában Caenorhabditis elegansban

Az autofág gének szerepe az idegsejtpusztulás, a sejtméret és az öregedési folyamat szabályozásában Caenorhabditis elegansban Az autofág gének szerepe az idegsejtpusztulás, a sejtméret és az öregedési folyamat szabályozásában Caenorhabditis elegansban Doktori értekezés Tóth Márton Lóránt Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

BRT alapok. A bioinformatikai rendszerterápia alapismeretei. Lednyiczky Gábor

BRT alapok. A bioinformatikai rendszerterápia alapismeretei. Lednyiczky Gábor BRT alapok A bioinformatikai rendszerterápia alapismeretei Lednyiczky Gábor Tartalomjegyzék 1. Az emberi szervezet működését irányító folyamatok 2. A mitogenetikus sugárzás, a biofotonok 3. Külső és belső

Részletesebben

FIZIKAI AKTIVITÁS ÉS A TAKARMÁNY ZSÍRFORRÁSAINAK HATÁSA

FIZIKAI AKTIVITÁS ÉS A TAKARMÁNY ZSÍRFORRÁSAINAK HATÁSA KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet Doktori iskola vezetõje: Dr. Horn Péter az MTA rendes tagja Témavezetõ: Dr. Romvári Róbert egyetemi docens FIZIKAI AKTIVITÁS

Részletesebben

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Rikk János A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában Doktori (PhD) Értekezés

Részletesebben

DIABÉTESZ ÉS GÉNEK KOCKÁZATMÉRÉS TERMÉSZETES CSALÉTEK. LXVIII. évfolyam 5. szám 2013. február 1. Ára: 295 Ft. El fizet knek: 230 Ft.

DIABÉTESZ ÉS GÉNEK KOCKÁZATMÉRÉS TERMÉSZETES CSALÉTEK. LXVIII. évfolyam 5. szám 2013. február 1. Ára: 295 Ft. El fizet knek: 230 Ft. DIABÉTESZ ÉS GÉNEK KOCKÁZATMÉRÉS TERMÉSZETES CSALÉTEK LXVIII. évfolyam 5. szám 2013. február 1. Ára: 295 Ft El fizet knek: 230 Ft ÉLET estudomány Adószámunk: 19002457-2-42 Nanodióda ÉLET ÉS TUDOMÁNY LXVIII.

Részletesebben

A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata

A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata B I O K É M I A A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata XXXIX. évfolyam 2. szám 2015. június A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata Szerkesztőbizottság: Bősze Szilvia, Erdődi Ferenc,

Részletesebben

Ionokról, elektrolitokról egy belgyógyász-kardiológus szemével

Ionokról, elektrolitokról egy belgyógyász-kardiológus szemével Cardiologia Hungarica Supplementum 2007; 37 : B3 X 2007 Locksley Hall Media Ionokról, elektrolitokról egy belgyógyász-kardiológus szemével Sikter András Szt. Rókus Kórház és Intézményei, Budagyöngye Kórháza,

Részletesebben

Hormonok világa. Készítette: Ur Judit

Hormonok világa. Készítette: Ur Judit Hormonok világa Készítette: Ur Judit 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 6 A HORMONOK FELFEDEZÉSÉBEN ÉS TANULMÁNYOZÁSÁBAN SZEREPET JÁTSZOTT TUDÓSOK ÁTTEKINTÉSE... 7 FITOHORMONOK... 12

Részletesebben

Csermely Péter. Stresszfehérjék. Sejtjeink ősi védekező mechanizmusa. Vince Kiadó

Csermely Péter. Stresszfehérjék. Sejtjeink ősi védekező mechanizmusa. Vince Kiadó Csermely Péter Stresszfehérjék Sejtjeink ősi védekező mechanizmusa Vince Kiadó 3 A TUDOMÁNY-EGYETEM sorozat főszerkesztője: Glatz Ferenc akadémikus A Természettudomány alsorozat szerkesztője: Staar Gyula

Részletesebben

Bevezetés a biológiába

Bevezetés a biológiába Bevezetés a biológiába 1. előadás: Mi az élet? Jegyzetkezdemény (Müller Viktor) 0. Mi ez a jegyzet? Ez a jegyzetkezdemény gyors hiánypótlás, kidolgozottabb jegyzetre sajnos idén sem jutott időm. Az előadás

Részletesebben

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell Frequently Asked Question Gyakran feltett kérdések George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell A fordítás alapja az alábbi kiadvány: George D. Birkmayer: All About

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

A természetes antioxidánsok és a fizikai aktivitás szerepe az oxidatív stresszre a neurodegeneratív elváltozásokban

A természetes antioxidánsok és a fizikai aktivitás szerepe az oxidatív stresszre a neurodegeneratív elváltozásokban Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola A természetes antioxidánsok és a fizikai aktivitás szerepe az oxidatív

Részletesebben

A heparin-indukálta thrombocytopenia új aspektusai

A heparin-indukálta thrombocytopenia új aspektusai EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A heparin-indukálta thrombocytopenia új aspektusai Dr. Oláh Zsolt Témavezető: Dr. Boda Zoltán DEBRECENI EGYETEM LAKI KÁLMÁN DOKTORI ISKOLA Debrecen, 2012 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Apor Vilmos Katolikus Főiskola Természettudományi és Matematikai Intézet 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Konzulens:

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

2008 Az Agykutatás Legújabb Eredményei

2008 Az Agykutatás Legújabb Eredményei 2008 Az Agykutatás Legújabb Eredményei Bevezetés: Eve Marder, Ph.D. Kognitív képességeink és a művészet: Eddig nem ismert összefüggéseket sejtetnek a felfedezések Michael S. Gazzaniga, Ph.D. A mélyagyi

Részletesebben

Romlást okozó, potenciálisan toxinképző penészgomba fajok növekedésének modellezése a hőmérséklet és a vízaktivitás függvényében

Romlást okozó, potenciálisan toxinképző penészgomba fajok növekedésének modellezése a hőmérséklet és a vízaktivitás függvényében Romlást okozó, potenciálisan toxinképző penészgomba fajok növekedésének modellezése a hőmérséklet és a vízaktivitás függvényében Csernus Olívia doktori értekezése Készült a Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi

Részletesebben

A SZERVESKÉMIA ALKALMAZÁSA AZ ÉLETTANBAN ÉS A KÓRTANBAN

A SZERVESKÉMIA ALKALMAZÁSA AZ ÉLETTANBAN ÉS A KÓRTANBAN DR. JUSTUS LIEBIG A SZERVESKÉMIA ALKALMAZÁSA AZ ÉLETTANBAN ÉS A KÓRTANBAN 1842 A magyar kiadást sajtó alá rendezte: DR. KÁDÁR IMRE Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete Budapest,

Részletesebben

INFRASTRUKÚRA ÉS KÖZLEKEDÉS

INFRASTRUKÚRA ÉS KÖZLEKEDÉS Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Dr. Kerekes István Dr. Péterfalvi József Wimmer József INFRASTRUKÚRA ÉS KÖZLEKEDÉS Oktatási segédlet Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Erdőfeltárási

Részletesebben

IRODALMI ÖSSZEFOGLALÁS

IRODALMI ÖSSZEFOGLALÁS FOGPROTÉZIS SZILÁRDSÁGTANI VIZSGÁLATA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT 2001 SZERZOK: FÜSTÖS ATTILA NASZTAN OVICS FERENC IV. éves BM E Ép ítomérnök hallga tók KON ZULENS: BOJTÁR IMRE Tartószerkezetek Mechaniká

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZILÁGYINÉ DR. FÜLÖP ERIKA A GAZDASÁGI KAMARÁK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC, 2014 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

A patológiai vizsgálatok szerepe a célzott terápia kialakításában, hatásának monitorozásában

A patológiai vizsgálatok szerepe a célzott terápia kialakításában, hatásának monitorozásában Magyar Tudomány 2007/8 A patológiai vizsgálatok szerepe a célzott terápia kialakításában, hatásának monitorozásában és a betegségek kimenetelének előrejelzésében Kopper László az orvostudomány doktora

Részletesebben

FEJEZETEK A MODERN BIOFARMÁCIÁBÓL

FEJEZETEK A MODERN BIOFARMÁCIÁBÓL FEJEZETEK A MODERN BIOFARMÁCIÁBÓL 0 FEJEZETEK A MODERN BIOFARMÁCIÁBÓL Dr. Halmos Gábor Tanszékvezető egyetemi tanár Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Gyógyszerésztudományi Kar Biofarmácia

Részletesebben

Korunk tudománya. Selye János. distressz nélkül. Akadémiai Kiadó Budapest

Korunk tudománya. Selye János. distressz nélkül. Akadémiai Kiadó Budapest Korunk tudománya Selye János distressz nélkül Akadémiai Kiadó Budapest Előszó 11 Bevezetés 15 Életünk és a stressz 23 Mi a stressz? 23 A stressz a szervezet nem specifikus válasza bármilyen igénybevételre

Részletesebben

Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k

Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k (gmo -k) a tények tükrében Magyar Fehér Könyv Szerkesztők: Balázs Ervin, Dudits Dénes, Sági László Pannon Növény-Biotechnológiai Egyesület SZEGED,

Részletesebben