ABIOTIKUS HATÁSOK KÉMIAI VIZSGÁLATA A KOCSÁNYOS TÖLGY (QUERCUS ROBUR L.) MAKK TÁROLÁSA ÉS KORAI ONTOGENEZISE FOLYAMÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ABIOTIKUS HATÁSOK KÉMIAI VIZSGÁLATA A KOCSÁNYOS TÖLGY (QUERCUS ROBUR L.) MAKK TÁROLÁSA ÉS KORAI ONTOGENEZISE FOLYAMÁN"

Átírás

1

2 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM, ERDŐMÉRNÖKI KAR, ROTH GYULA ERDÉSZETI- ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Az erdőgzdálkodás biológii lpji (E2) progrm Pozsginé Hrsányi Mónik ABIOTIKUS HATÁSOK KÉMIAI VIZSGÁLATA A KOCSÁNYOS TÖLGY (QUERCUS ROBUR L.) MAKK TÁROLÁSA ÉS KORAI ONTOGENEZISE FOLYAMÁN Társ-témvezető Dr. Albert Levente egyetemi tnár Társ-témvezető Dr. Németh Zsolt István egyetemi docens Sopron 2008

3 Abiotikus htások kémii vizsgált kocsányos tölgy (Quercus robur L.) mkk tárolás és kori ontogenezise folymán Értekezés doktori (Ph. D.) fokozt elnyerése érdekében Készült Nyugt-mgyrországi Egyetem, Erdőmérnöki Kr, Roth Gyul Erdészeti- és Vdgzdálkodási Tudományok Doktori Iskol, Az erdőgzdálkodás biológii lpji (E2) progrmjánk keretében Írt: Pozsginé Hrsányi Mónik Társ-témvezető: Dr. Albert Levente Elfogdásr jvslom (igen / nem) Társ-témvezető: Dr. Németh Zsolt István Elfogdásr jvslom (igen / nem) (láírás) (láírás) A jelölt doktori szigorlton... % -ot ért el, Sopron, Szigorlti Bizottság elnöke Az értekezést bírálóként elfogdásr jvslom (igen /nem) Első bíráló (Dr.... ) igen /nem (láírás) Második bíráló (Dr.... ) igen /nem (láírás) (Esetleg hrmdik bíráló (Dr.... ) igen /nem (láírás) A jelölt z értekezés nyilvános vitáján... % -- ot ért el Sopron, Bírálóbizottság elnöke A doktori (PhD) oklevél minősítése... Az EDT elnöke

4 TARTALOMJEGYZÉK A KUTATÁSI TÉMA JELENTŐSÉGE... 1 I. SZAKIRODALMI RÉSZ A KOCSÁNYOS TÖLGY (QUERCUS ROBUR L.) AZ EGYEDFEJLŐDÉS A mg kilkulás A tölgymkk kémii összetétele Nedvességtrtlom Szénhidrátok Lipidek Aminosvk, fehérjék Járulékos nygok Hormonok A csírázást befolyásoló tényezők Levegő Hőmérséklet Fény Vízfelvétel A mgvk csírázás Trtléktápnygok mobilizálás TÁROLÁS Tárolás ltt lejátszódó biokémii folymtok A NÖVÉNYI STRESSZ Stressztényezők csoportosítás A stressz szkszi A stresszre dott válsz Stresszjellemző szignál prméterek A polifenol-oxidáz (PPO; E.C ) A peroxidáz (POD, E.C ) A ktláz (KAT, EC ) Stressz jellemzése enzimkorrelációvl Az endogén formldehid A fenoloidok ABIOTIKUS HATÁSOK Hidegstressz htásár bekövetkező biokémii változások Fényhiánystressz htásár bekövetkező biokémii változások Szárzságstressz htásár bekövetkező biokémii változások KUTATÁSI CÉLOK II. KÍSÉRLETI RÉSZ MINTA, ANYAG ÉS MÓDSZER Kísérlettervezési szempontok... 39

5 5.2 Csírázttási, csemetenevelési körülmények Egyedfejlődés vizsgált Tárolási vizsgáltok Stresszvizsgáltok A meghtározott fiziki és kémii prméterek Mintelőkészítés, extrkció, nyg, eszköz és vizsgálti módszer A mkk tömegének és sűrűségének meghtározás Az endogén formldehidtrtlom meghtározás A fenoloidtrtlom meghtározás A ktláz enzim tivitásánk meghtározás A peroxidáz és polifenol-oxidáz enzimek tivitásánk meghtározás A mérési eredmények feldolgozás III. KÍSÉRLETI ERDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE A FIZIKAI ÉS KÉMIAI PARAMÉTEREK VIZSGÁLATA Biokémii és fiziki prméterek változás z egyedfejlődés ltt A csírázás htás kocsányos tölgy mkk fiziki sjátságir Az endogén formldehidtrtlom A fenoloidtrtlom A ktláz ktivitás A peroxidáz és polifenol-oxidáz ktivitások A fehérjetrtlom A tárolás, mint környezeti körülmény htás fiziki és biokémii prméterekre A tárolás htás csírképességre és mkk sűrűségére Az endogén formldehidtrtlom A fenoloidtrtlom A ktláz ktivitás A peroxidáz és polifenol-oxidáz ktivitások A fehérjetrtlom A kocsányos tölgy stresszvizsgálti A kocsányos tölgy mkk hidegstressz vizsgált Az endogén formldehidtrtlom A fenoloidtrtlom A ktláz ktivitás A kocsányos tölgy csemete hidegstressz vizsgált Az endogén formldehidtrtlom A fenoloidtrtlom A ktláz ktivitás A peroxidáz és polifenol-oxidáz ktivitások A fehérjetrtlom A kocsányos tölgy csemete fényhiánystressz vizsgált Az endogén formldehidtrtlom... 73

6 A fenoloidtrtlom A ktláz ktivitás A peroxidáz és polifenol-oxidáz ktivitások A fehérjetrtlom A kocsányos tölgy csemete szárzságstressz vizsgált Az endogén formldehidtrtlom A fenoloidtrtlom A ktláz ktivitás A peroxidáz és polifenol-oxidáz ktivitások A fehérjetrtlom A stressz jellemzése enzimkorrelációs vizsgáltokkl A hideg és fényhiánystressz enzimkorrelációs vizsgált A szárzságstressz enzimkorrelációs vizsgált IV. ÖSSZEFOGLALÁS AZ ELVÉGZETT KÍSÉRLETES MUNKA ÖSSZEGZÉSE TÉZISEK KIVONATOK V. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS VI. IRODALOMJEGYZÉK Ábrák jegyzéke Tábláztok jegyzéke Mellékletek jegyzéke VII. MELLÉKLETEK

7 A KUTATÁSI TÉMA JELENTŐSÉGE A kocsányos tölgy (Quercus robur L.) Mgyrország erdeinek 9,1 százlékát borító domináns, őshonos ffj. A jó termőhelyen álló kocsányos tölgyesek legértékesebb, legngyobb éves átlgos jövedelmet dó állományok közé trtoznk. Az ember legelőhöz, szántóföldhöz, fnyghoz vló jutásánk következményeként, múlt százdbeli iprosodássl járó erdőirtás és folyószbályozások mitt, - melyek leginkább z Alföldet érintették - vlmint z erőteljes tljvízszint csökkenés okán természetes erdőterületeink ngyság jelentős mértékben lecsökkent. A megmrdt állományok idegen ffjokkl történő felújítás, szélsőséges időjárás kedvezőtlen htás, cspdékhiány, vdkár mind-mind hozzájárulnk erdeink minőségi és mennyiségi leromlásához. Ezek károk legsúlyosbbn kocsányos tölgyeseinket érintették és érintik mi npig folymtosn. Folymtos problémát jelentenek friss hjtásokr z őszi kori fgyok, késői fgyok pedig vegetáció beinduláskor okoznk veszteségeket. A termőhely gondtln megválsztás következtében is legyengülhetnek erdei állományink, szbd utt biztosítv ezzel különféle kórokozók, károsítók számár. Fontosnk trtom még megemlíteni füstgáz kibocsátást, svs esőket és tljszennyezést, mint erdőállományinkt lttomosn korlátozó tényezőket. A kén-dioxid, fluor- és klórvegyületek, z ólom-, fém- és koromtrtlom nemcsk növényekben, de hozzájuk szorosn kpcsolódó életközösségekben is mélyrehtó változásokt indukálnk, melyek tünetei hosszú idő után megbetegedést okoznk fákon ót kocsányos tölgy egészséges fegyedeinek rány negyedére esett vissz s években elkezdődött erdősítési progrmnk köszönhetően hzánk erdőterülete folymtosn gyrpodik. A kezdeti célokt illetően leginkább gzdsági érdekek foglmzódtk meg. Elsődleges feldtként z erdők ftermésének fokozás, termőtlj védelme, illetve fellátás kpott hngsúlyt, mjd felismerték z erdők igzi értékét és jelentőségét: z oxigéntermelés mellett tisztítják levegőt, megkdályozzák tljeróziót, víz elfolyásánk lssításávl csökkentik z árvízveszélyt, mérséklik vihrok erejét és hőmérséklet-különbségeket, z ember egészségére közvetlenül pozitív htást gykorolnk. Ennek következményeként egyre inkább előtérbe került z erdőtelepítések közjóléti, környezet- és természetvédelmi szerepe és szolgálttási. Már Mgyrország egynegyedét borítják erdők. Vlmennyi telepítési időszk terveinek összeállítás és megvlósítás során z erdészeti kuttás eredményeit széles körben hsznosították. Az erdőtelepítéssel kpcsoltos kuttások kiemelt szerepet kptk. A ngyszbású erdőtelepítési progrm megvlósításánk lpvető előfeltétele szükséges szporítónyg (mg és csemete) megtermelése. Egyenletes csemeteellátásr vn szükség, melyhez szükség vn szporítónyg minőségromlás nélküli tárolásár, tárolt mkktétel minőségének nyomon követésére, csírázóképesség folymtos vizsgáltár. A mkk kereskedelmi értékének megőrzéséhez nélkülözhetetlen új tárolási technológiák fejlesztése, rezisztens egyedek kiválsztásához elengedhetetlen z egyedek biológii állpotánk jellemzése, melyhez gyors, htékony, könnyen kivitelezhető mérési módszerekre vn szükség. Mindezek megvlósítás gykorlti hsznosítássl kecsegtető elméleti feldt, melynek nemzeti erdősítési progrmbn rendkívül fontos szerepe vn. A Nyugt-mgyrországi Egyetem Kémii és Termőhelyismerettni Intézetének Kémi Tnszékén z Erdőművelési Tnszék okttóivl közösen több mint tíz éve fogllkoznk z erdei fák szporítónygánk biotikus és biotikus htásokr bekövetkező stresszvizsgáltávl. Az eddigi kuttások egyik célj csertölgy (Quercus cerris L.) mkk tárolási körülményeinek optimlizálás volt. Módszert dolgoztk ki csírképes 1

8 szporítónyg kiválsztásár, tnulmányozták csírázás optimális körülményeit z ontogenezis kori szkszibn. A csertölgy mgvink tárolás során és ontogenezisének kori szkszibn lezjló fiziológii és biokémii változások, vlmint gyógy- és hszonnövények élettni folymtink vizsgáltábn már régót sikerrel lklmzott endogén formldehid ciklus elméletét és kuttási módszereit kiterjesztettem kocsányos tölgyre (mkk és csemete). Az elmélet ezen növényeket érő környezeti htások nyomon követésére z endogén formldehidet és generátorit hsználj fel jelző molekulákként. Bizonyították, hogy z endogén formldehidtrtlom mérésén keresztül z állpotváltozások, illetve stresszszindróm lefolyás nyomon követhető. Értelmezték továbbá mkk imbibíciós folymtábn bekövetkező ktláz ktivitás változását is z endogén formldehid ciklussl kpcsoltbn. Kuttásim célj kocsányos tölgy mkk (Quercus robur L.) jelzőprméterek mennyiségi változásán keresztüli jellemzése z egyedfejlődés kori szkszábn, vlmint tárolás ltt. A szignál prméterek körét kibővítettem enzimktivitás mérésekkel, illetve polifenol-trtlom meghtározássl, melyek bizonyítottn stresszérzékeny indikátorok és fontos szerepet töltenek be növények fejlődése során. Abiotikus stresszvizsgáltokt végeztem kocsányos tölgy mgvkon és fitl csemete növényeken. Új környezetihtásvizsgálti módszert dolgoztm ki, melyben növény stresszre dott válszrekciój során megjelenő fiziológiás események nyomon követése enzimkorrelációs vizsgáltokkl történik, így lehetőség nyílik környezet növényekre gykorolt biotikus htásink finombb feltérképezésére. A szkirodlmi rész tárgylásánál célom vizsgált növényfj nygkészletének ismertetése, mgvk egyedfejlődése és tárolás folymán bekövetkező fiziológii és biokémii folymtok, és z ezt befolyásoló legfontosbb külső környezeti tényezők bemuttás, vlmint válsztott indikátor prméterek említett folymtokbn és növényi stresszben betöltött funkcióink áttekintő felvázolás. 2

9 I. SZAKIRODALMI RÉSZ 1. A KOCSÁNYOS TÖLGY (QUERCUS ROBUR L.) A kocsányos tölgy elsősorbn sík vidékek ffj. Különleges sjátosság, hogy ártéren, homokon és sziken egyránt megtlálhtó. Észkon 63. szélességi fokig, keleten z Urálig, délen Kis-Ázsiáig és Földközi tengerig, nyugton dél-spnyolországot kivéve egész Európ sík vidékein és lcsonybb dombvidékein megtlálhtó. A hzi erdők mintegy 10 %- kocsányos tölgy. Ngyobb területű állományi m már csk Sztmár-Beregisíkon, Körösök mentén és Dráv-síkon fordulnk elő. Erőteljes növekedéséhez enyhe éghjltot igényel. A hosszntrtó szárzságot jól tűri. Ez teszi homok- és szikfásítás legfontosbb ffjává. Hideg iránt sem érzékeny, de ngyon erős téli hidegek törzsén fgyrepedéseket okoznk. A kései fgyok mitt gykrn szenved, mert korán fkd. Fitlon árnylásávl és lombhullásávl kissé jvítj tljt, később erősen kigyérül, ltt elhtlmsodnk gyomnövények és cserjék. Alomj sok csersvt trtlmz, mi hátrálttj humuszképzést. A tlj tápnygtrtlmávl szemben ngyon igényes. A tápnygbn gzdg, mély, üde gygtljokt kedveli. Legjobbn növekszik z ártereken, mert ott megismétlődő árdások állndón új tápnygokkl gzdgítják tlját. A pngó vizeket nem szereti. Nem igényel feltétlenül háromszintes tljokt. Alkj: Elsőrendű f. Elérheti 40, sőt z 50 méteres mgsságot is, hzánkbn zonbn inkább csk 30 és 40 m közötti példányok vnnk. Szbd állásbn rövid törzset és földig boruló htlms félgömb lkú koronát fejleszt. Zárt állásbn hosszú hengeres törzset képez, de törzs rendszerint nem követhető csúcsig. Gyökere: m mélyen is megkeresi tljvizet. Ennek köszönheti ngy szárzságtűrését. Oldlgyökerei gzdgon elágznk és terjedelmesek. Rügyei: tojásddok, tomp csúcsúk, kopszok, többnyire ötszögletesek, világosbrnák. A csúcsrügyek szintén csoportosn helyezkednek el, de kisebb számbn, mint kocsánytlntölgynél. A fitl hjtások brnák vgy zöldesszürke színűek. Levelei: 4-12 cm hosszúk, 3-4 cm szélesek, egy-egy oldlán 4-6 kréjjl. Alkjuk rendkívül változtos, de rendszerint csúcs közeli hrmdábn legszélesebbek, innen nyél felé hldv hirtelen, mjd mérséklődően keskenyedők. A levéllp két fülcimp lkbn végződik. A nyél csk 2-6 mm hosszú. A kréjvégek lekerekítettek. H összekötjük kréjvégeket, ívelt körte lkot kpunk. Helyenként z öblökben is erek futnk. A levelek fényesek, sötétzöldek, fonákjuk világosbb, teljesen kopsz, fitl korbn zonbn lig kivehető finom pelyhek borítják. A levél ripcs helye félkör vgy háromszög lkú. Termése: Hosszú kocsányon lógó, pikkelyes, rücskös kupcsbn ülő termése vn. A mkkok vgy zömökek, vgy elnyúlt hordó lkúk, mm hosszúk mm vstgok. Felületük mindig sim, fényes, eleinte zöld, később világosbrn, sötétebb hossznti sávokkl trkított. A mkk lpos, egyenes tlpán megáll. Az első év októberében érik. A kupcs mkk 1/4-ét, 1/3-át, de sokszor csk 1/5-ét, 1/6-át tkrj, 8-10 évenként bőven, 4-5 évenként közepesen, 2-3 évenként gyéren terem. Szbd állásbn már 20, zárt állásbn csk év után terem. Növekedése: Az elvetett mkk 4-5 hét ltt csírázik. Először erőteljes krógyökeret fejleszt, és csk ezután nőnek ki föld felszínén ötösével álló, eleinte kerekded, lig kréjos levelei. Sziklevelei tljbn mrdnk. A kikelt csemeték igen lssn, csk z állomány záródás után, éves korbn kezdenek gyorsbbn növekedni éves korbn mgssági 3

10 növekedése visszesik, de erőteljes vstgsági növekedését még sokáig megtrtj. Több száz évig él. Áltlábn évig trtjuk fenn. A csemeték 3-4 évig eltűrik z árnyékolást, később fényigényük növekszik, mi egyébként minden tölgyfélére jellemző. Ezért kedvező termőhelyen tölgyek természetes úton is felújíthtók. Ugynolyn jól srjdzik, mint kocsánytlntölgy. Legjobbk gyökfőről nőtt srjk. Felhsználás: Sokoldlú f. Elsőrendű dongf, tlpf és bányf, jó fűrészáru és késelési nyg készül belőle. Kérgéből sok és értékes csersvt vonnk ki. Mkkját korábbn sertésekkel etették (mkkolttás), olj nem szárd. Gubcsából vs hozzádásávl tintát készítettek. Gyógynövényként is számos problém kezelésére lklms. Károsítói: Bár jelentős számbn vnnk károsítói, ritkán okoznk súlyosbb vészt. A kori fgyok másodhjtásokt, kései fgyok virágokt teszik tönkre. A téli ngy fgyok törzsön fgyrepedéseket okoznk. A fitl csemetéken és srjállományokon gykori liszthrmt. Csemetekertekben és fitl erdősítésekben cserebogár és drótféreg károsít. Idősebb törzsekben frontó tplók, sárg fgyöngy, mjd ezek nyomán hőscincér is jelentős károkt okoz. Gykori kárt okoznk gubcsdrzsk levélen, hjtáson és termésen képzett szárz, illetve zsíros gubcsokkl. A lepkék közül gypjs és búcsújáró pille is károsítj (SZILÁGYI, 2001). 2. AZ EGYEDFEJLŐDÉS Az élő szervezetek egyik legfontosbb sjátság morfogenezis, mely z egyedi életben, fejlődés során bekövetkező mennyiségi és minőségi változásink összessége. Ezek egy része morfológii, másik része fiziológii, melyek szorosn összetrtoznk. A növény szerves nyg készletének növekedésével járó irreverzibilis térfogt- és tömeggyrpodást növekedésnek, z új minőség kilkulását differenciálódásnk nevezzük. Ezek együttesen eredményezik növény fejlődését. Egyedi életük során végbemenő felépítés- és működésbeli változások törvényszerű egymásutánját ontogenezisnek nevezzük. A növekedés és fejlődés belső, öröklött tuljdonságok (genotípus), és külső környezeti tényezők interkciójánk következménye, mely kpcsoltrendszer rendkívül bonyolult. Egy növény morfológii és fiziológii sjátságit (fenotípusát), genetikilg determinált enzimkészlete htározz meg. A génktivitást elsősorbn környezet áltl befolyásolt hormonális egyensúly determinálj. A környezeti tényezők meghtározzák növény nygcseréjét, megjelenését, vlmint optimális növekedését, tehát közvetetten és közvetlenül is htnk génktivitásr, illetve z enzimrendszerek ktivitásár. Ez z ok, hogy z öröklött tuljdonságok csk megfelelő környezeti feltételek mellett relizálódnk. H növekedés és fejlődés feltételei nem esnek egybe, fiziológii zvr, növekedés vgy fejlődés korlátozás következik be (PETHŐ, 1993). A kétszkszos nemzedékváltkozás körébe trtozó történéseket morfológii változások lpján két fő fázisr lehet osztni. A sporofitikus szksz történései közé trtozik nyuglmi állpotbn lévő mg, csírázás, és vegettív fejlődés. A gmetofitikus szkszbn játszódik le virágképzés, megtermékenyítés, illetve z embrió- és mgképzés (IZSÁKI, 2004). 4

11 2.1 A mg kilkulás A mg nyitv- és zárvtermő növények genertív szporítószerve, mi z nynövényen megtermékenyülés után jön létre. A mg három fő részből áll. Ezek mghéj, táplálószövet (sziklevél) és z embrió (1. ábr). Ontogenetikilg mgbn lévő embrió új egyednek tekinthető, tehát z ontogenezis petesejt megtermékenyülésével kezdődik. 1. ábr A kétszikű mkk felépítése. A mg fejlődése, növekedése komplex fiziológii folymtok és körülmények sorozt. Ezek folymtok legtöbb mérsékelt égövi f esetében hsonlón mennek végbe (BONNER és NISLEY, 2002). Áltlánosságbn elmondhtó, hogy megtermékenyítéstől z érett mg létrejöttéig lezjló differenciálódási, biokémii és fiziológii folymtok együttes megnevezése mgképződés, illetve áltlánosn elterjedt kifejezéssel z érés. Az érés folymtát rendszerint morfológii és fiziológii prméterek lpján jellemzik. A fiziológii érettség állpot teljes csírázóképességet elért mgr jellemző. Az érése során z embrió fokoztosn befejezi növekedését. A nedvességtrtlom jelentősen csökken, z nygcserefolymtok intenzitás minimumr esik (SZABÓ, 1980). 2.2 A tölgymkk kémii összetétele A mgvk kémii összetevőinek ngy része z egyéb növényi szövetek komponenseivel megegyező (1.-2. táblázt). A mennyiségi összetétel zonbn jelentősen eltérő. A mgszövetek lkotói fehérjék, lipidek, szénhidrátok és járulékos nygok. A mgvk kémii összetétele genetikilg meghtározott, melyet környezeti tényezők (éghjlt, termőhely, stb.) reltíve kismértékben befolyásolnk. A táplálószövetben rktározott szénhidrátok, lipidek és fehérjék képezik z új egyed növekedéséhez szükséges szerves nyg- és energiforrást mindddig, míg csírnövény önálló táplálkozásr nem képes. 1. táblázt Quercus robur L. mkk kémii összetétele (SALAJPAL et l., 2004). Összetevő Tnnin Hmu Nyerszsír Szárz tömeg (g/kg sz..)

12 2. táblázt Tölgyfjok mkkjink kémii összetétele (BONNER és VOZZO, 1987). Fjt Nyerszsír Összcukor Összfehérje P C Mg Vörös tölgy, Erythroblnus % Q. cocine Q. flct vr. flct Q. flct vr. pgodoefoli Q. nigr Q. nuttllii Q. plustris Q. phellos Q. shumrdii Fehér tölgy, Lepidoblnus Q. lb Q. durndii Q. lyrt Q. mcrocrp Q. michuxii Q. muhlenbergii Q. stellt Q. virginin Nedvességtrtlom Az érett mkkok rendkívül mgs víztrtlomml rendelkeznek, fekete tölgy mkkjié 40 %, fehér tölgyé 50 % körüli (FINCH-SAVAGE et l., 1992). Nincs vlódi nyuglmi állpotuk. A legtöbb fjt kicsírázik röviddel lehullás után, néhány fj mkkji már fán, beleértve néhány Quercus fjt is. Ez jelenség z ún. vivipri. A kocsányos tölgy mkkji nem viselik el z erős vízvesztést, így hosszú időn keresztül nem tárolhtók életképességük jelentős csökkenése nélkül (ROBERTS, 1973). Nincs kifejezett érési szárz állpotuk, mert fejlődésük sohsem áll le teljesen (PLIEGO- ALFARO et l., 1996). Víztrtlmuk z érés utolsó periódusábn 40 % (2. ábr). 2. ábr Kocsányos tölgy mkk víztrtlm z érés ltt (PREWEIN et l., 2006). 6

13 2.2.2 Szénhidrátok A szénhidrátok mkkok egyik fő energi rktározói. A mgvkbn előforduló szénhidrátok ngy része keményítő és hemicellulóz. Keményítő trtlmú mgvk jellemzik gbonnövényeket, hüvelyeseket és tölgy fjokt is. Az egyes fjok között jelentős különbségek muttkoznk szénhidráttrtlom tekintetében. Vízi tölgy (Quercus nigr) érése során teljes szénhidráttrtlom 26 %, míg fehér tölgyre (Quercus lb) vontkozón ez z érték szárz tömeg 46 %-. Elsősorbn mghéj, gyökércsúcs és sziklevél szöveteiben fordulnk elő. Időszkos változásuk mindkét fj esetében hsonló. A kioldhtó szénhidrátok mennyisége z érés ltt fokoztosn növekszik, mjd éles csökkenés következik be, mint átlkulnk nem oldhtó formává. A sztrtifikáció ltt vízi tölgy esetében keményítő z embrió hjtásából gyök felé trnszlokálódik. Csírázás során zonbn, egyenletesen oszlik meg közöttük. A sziklevelek keményítőtrtlm folymtos csökkenést mutt teljes csírázási periódus ltt. Hsonló tendenci szerint változik hemicellulóz is, gyors sszimilációt követően mennyisége lecsökken. Fehér tölgy fjok esetében gykorltilg nincs lényeges különbség csírázó és nem csírázó mkkok nem kioldhtó szénhidrátjink loklizációját illetően. Mindkét állpotbn z embrió keményítőszemcséi méretben és mennyiségben hsonlók. Ezek mkkok csírázás beindulás előtt szénhidráttrtlékokt rktároznk z embrióbn (BONNER és VOZZO, 1987). Kocsányos tölgy mkk embriójánk különböző fejlődési állpotibn eltérő mennyiségű szénhidrátokt zonosítottk: inozitot, mnnitot, glktózt, trehlózt, xilózt, rbinózt, glükózt, fruktózt és szchrózt. A lignintrtlom mg kifejlődése során folymtosn növekvő értéket mutt, hsonlón keményőtrtlomhoz. A csírázóképes szomtikus embrióbn lignintrtlom mgsbb volt, mint z ugynbbn z állpotbn lévő, nem csírázóbn (PALADA-NICOLAU és HAUSMAN, 2001) Lipidek A mgvkbn lipidek áltlábn zsírsvk gliceridjeiként vnnk jelen. A vízi tölgy mkkjink nyerszsírszintje október végére mkkok szárztömegének 20 %-, míg fehér tölgynél ez z érték lig éri el 4 %-t. A foszfolipidek sziklevélben, z embrióbn, vlmint hjtáscsúcsbn koncentrálódnk z érési periódus ltt. Amint mkkok nyuglmi állpotból csírázási fázisb lépnek, lipidek sziklevélből z embrió tengelyébe trnszlokálódnk. A sztrtifikáció során lipidcseppek különválnk, és leginkább kis csoportokbn, egyedi cseppekként tlálhtók meg csírázó embrióbn. Fehér tölgyek csírázó mkkjibn foszfolipidek hjtáscsúcsbn koncentrálódnk, ritkán tlálhtók sziklevelekben (BONNER és VOZZO, 1987). Kocsányos és csertölgy mkkokból hétféle zsírsv komponenst zonosítottk, plmitin-, szterin-, rchidon-, plmitolj-, olj-, linol-, és α-linolénsvt. A legfontosbbk z oljsv (Q. robur: 44.3 %; Q. cerris: 43.0 %), illetve linolsv (Q. robur: 37.2 %; Q. cerris: 32.6 %), vlmint plmitinsv (PETROVIĆ et l., 2004). KAROLYI et l. (2007) ezen kívül mirisztin-, mrgrin-, és eikozénsv-trtlmt is kimutttk kocsányos tölgy mkkjibn. 7

14 2.2.4 Aminosvk, fehérjék A mgvk rktározó szöveteiben z egyedfejlődés során trtlékfehérjék szintetizálódnk. E fehérjekészlet fedezi fejlődő csírnövény N-szükségletét csírázás folymán (PETHŐ, 1993). Az egyes fjok között zonbn jelentős különbségek muttkoznk z minosvk minőségi és mennyiségi összetételét tekintve. Tölgymkkok esetében fehérjetrtlom lcsony értéket mutt szárztömeg százlékábn. Legngyobb mennyiségben citoplzm trtlmzz sziklevélben, z epidermiszben és szomszédos rétegeiben (BONNER és VOZZO, 1987). Érett tölgymkk összfehérje-trtlm 2.75 és 8.44 % közötti (ÖZCAN, 2006). Aminosvk közül legngyobb mennyiségben szprgin- és glutminsvt trtlmznk, leglcsonybb metionin szintje. Az esszenciális minosvk közül mindegyik fj reltíve ngy mennyiségben trtlmz leucint, lizint és vlint (3. táblázt). 3. táblázt Tölgyfjok összfehérje- és minosvtrtlm (kivont: ÖZCAN, 2006). Fj/Aminosv (mg/100g sz..) thr vl met ile leu tyr phe lys sp ser glu gly l his fehérje% Q. robur ssp. robur ,19 Q. cerris vr. cerris ,06 Q. ilex ,25 A tárolt fehérjék egy része biológiilg ktív vgy ktiválhtó (enzim fehérjék). A kocsányos tölgy rktározószöveteiből számos enzim mutthtó ki (4. táblázt). ZANETTO et l. (1996) csírázó mkk sziklevél-, gyök- és rügyszöveteiből tizennégy, ROTHE (1990) sziklevélszövetekből tizenhárom enzimrendszert vizsgált. 4. táblázt Csírázó kocsányos tölgy mkk enzim összetétele. Enzim név Rövidítés ECszám Szerzők szuperoxid-dizmutáz SOD Rcchi et l., 2001 ktláz KAT leucin-minopeptidáz LAP Znetto et l., 1996; Dnkwrdt és Rothe (nem publ.) α-eszteráz EST mendion-reduktáz MR foszfoglükóz-izomeráz PGI foszfoglükomutáz PGM peroxidáz POD Dnkwrdt és Rothe (nem publ.) glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz G6PDH lnin-minopeptidáz AAP Znetto et l., 1996 cid-foszftáz ACP diforáz DIA glutmát-dehidrogenáz GDH glutmát oxlocetáttrnszmináz GOT izocitrát-dehidrogenáz IDH mlát-dehidrogenáz MDH foszfoglükonát-dehidrogenáz 6-PGD sikimát-dehidrogenáz SKDH α-miláz AMY Ebermnn és Korori,

15 2.2.5 Járulékos nygok A mgok ásványinyg-trtlm fontos szerepet játszik csírázás és csemete kifejlődése során. A mgbn kkumulálódott mkro- és mikroelemek lpvető funkcióvl rendelkeznek metbolitktivitás szbályozásábn. A gyökérrendszer kilkulásáig biztosítják növény ásványi elem utánpótlását (KASTORI, 1984). A mgfejlődés folymán z nynövényből z poplsztb trnszlokálódnk, mjd z embrióbn felhlmozódnk (WOLSWINKEL, 1992). A szöveti struktúrákbn megoszlásuk eltérő. A mgok tényleges tápnygkészlete és termőhely ásványinyg-trtlm között nincs kölcsönhtás (KITAJIMA és FENNER, 2000). Felvételük, trnszportjuk és eloszlásuk genotípusonként változó (SARIĆ, 1981). Tizenhét kocsányos tölgy genotípus esetében áltlános szekvenciájuk z embrióbn következő: N > K > C > P > Mg > N > Fe > Zn > Mn > Cu. Az egyes szövetek kémii összetétele eltérő (5. táblázt). A C, Mg, Fe és Mn koncentrációj termésfl- és mghéjszöveteiben mgsbb, mint z embrióbn (NIKOLIĆ et l., 2006). 5. táblázt Kocsányos tölgy mkk átlgos nutrienstrtlm különböző szövetekben. N P K C Mg N Zn Szövet/Ásványinyg mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g μg/g koncentráció sz.. sz.. sz.. sz.. sz.. sz.. sz.. Fe μg/g sz.. Mn μg/g sz.. Embrió Termésfl+mghéj Kocsányos tölgy mkkji különböző tápnygok mellett számos biológiilg ktív vegyületet is trtlmznk (tnninok, gllusz- és ellgsv, glloil- és hexhidro-difenolos szármzékok), melyek ntioxidáns ktivitássl rendelkeznek (6. táblázt) (RAKIĆ et l., 2007). Ezek vegyületek, növényi metbolizmus másodlgos nygcseretermékei, komoly szerepet töltenek be z egészséges táplálkozásbn, mint ún. funkcionális élelmiszerek (FERRARI és TORRES, 2003). Mint 6. táblázt Kocsányos tölgy és csertölgy mkk fenoloid- és flvonoidtrtlm (RAKIĆ et l., 2007). Cu μg/g sz.. Fenoloid trtlom (mg gllusz sv ekv./mg sz..) Gllusz sv Flvonoidok FRAP (μmol/mg sz..) Teljes Nem-tnninok Tnninok (%) (%) Q. robur 0.223± ± ± ±0.03 Q. cerris 0.229± ± ± ± Hormonok A tápnygok felhlmozásávl egy időben hormonális változások történnek mkkon belül. A fő hormonok z uxinok, gibberellinek, citokininek és z bszcizinsv. Ezek hormonok nem teljesen tisztázott kulcsfontosságú szerepet játsznk mkkok növekedése és fejlődése során. A fő uxin mkkokbn z indolecetsv (IES), szbd és kötött állpotbn is megtlálhtó. Számos f mgjábn zonosították, vízi tölgyben, kocsányos tölgyben. Több mint 80 gibberellin ismert, melyeknek több mint felét kimuttták mkkokból, vízi tölgyből, kocsányos tölgyből. A citokinineket fás növények esetében ritkán tnulmányozták, de kocsányos tölgyben, lmábn és meggyben kimuttták. Sokkl több figyelmet fordítottk z bszcizinsvr (ABS) dormnciábn és kiszárdás elleni védelemben betöltött jelentős szerepe mitt. Azonosították kocsányos tölgyből, körtéből és brcból (BONNER és NISLEY, 2002). 9

16 2.3 A csírázást befolyásoló tényezők A csírázás nnk fejlődési folymtnk folyttás, mely z embrió kilkulásávl kezdődött el. Az embrionális fejlődés heterotróf szkszánk befejező fázisábn trtléktápnygok felhsználásávl csír kinő mgból és csírnövénnyé lkul. A legfontosbb csírázást befolyásoló környezeti fktorok vízfelvétel, hőmérséklet, fény és z oxigén (IZSÁKI, 2004) Levegő Amint mghéj felnyílik, fejlődő csírnövénynek z nygcsere-folymtihoz energiár vn szüksége. Az energiát z ATP szolgálttj, mely szénhidrátok oxidációs lebontásábn termékként keletkezik. A légzési láncbn cukrok szén-dioxiddá lkulásához viszont oxigénre vn szükség, ezért z oxigén jelenléte csírázás egyik kritérium (KRAMER és KOZLOWSKI, 1979). Természetes körülmények esetén, néhány növényfj kivételével, csírázáshoz z oxigén levegőből szármzik. Az oxigén-felvétel sebessége csírázás folymán hsonló tendenciát követ, mint vízfelvétel (KOZLOWSKI és GENTILE, 1959) Hőmérséklet A különböző fjok csírázássl kpcsoltos hőmérsékleti igénye fjonként változó optimumokt mutt. A csírázás hőmérsékleti optimumi ugynis zokt külső körülményeket jellemzik, melyek z dott fj fejlődéséhez szükségesek. Mérsékelt övi fák esetében ez minimum 2-3 C-tól mximum 45 C-ig terjedő trtomány (BONNER et l., 1994). Az áttelelő növények 10 C-nál, z egynyári növények C-nál csíráznk legjobbn. Kivételes esetet jelent z lcsony hőmérséklet pozitív htás már megduzzdt mgvkr. Vnnk olyn mgvk, melyek csk hideg sztrtifikálás, vgyis nedves közegben 0 C-ot lig meghldó hőmérsékleten vló tárolás után tudnk csírázni és zvrtlnul fejlődni. A hőmérséklet csírázás sebességét és nem teljes folymtot befolyásolj (BONNER és NISLEY, 2002). A csírázás hőmérséklet- és nedvességigénye nem független egymástól (GÁSPÁR, 1970) Fény Fás növények fejlődésében fénynek komplex szerepe vn. A fény fitokróm rendszer útján befolyásolhtj csírázást. A fény áltl serkentett és fény áltl gátolt mgvk fitokróm rendszere vörös- és sötétvörös hullámhosszt egyránt trtlmzó fényre eltérően regál. A fényen csírázó mgvkbn vörös fény P 660 -t P 730 -á, tehát pigment rendszer ktív formájává lkítj át, mely zután megindíthtj csírázást. A fényen gátolt mgvkbn vlószínűleg sötétben is elég ngy stcioner P 730 koncentráció hhoz, hogy csírázást beindíts. A sötétben csírázó mgvk megvilágításkor sötétvörös fénynek vn domináns htás, minek következtében már jelenlevő P 660 z ktív P 730 formáb lkul át (BEWLEY és BACK, 1994) Vízfelvétel A mgvk z érési periódus ltt nedvességtrtlmuk ngy részét elvesztik, így szignifikáns mennyiségű víz felvételére vn szükségük z egyedfejlődés folyttódásához. Körülbelül % nedvességtrtlomml kell rendelkeznie mgoknk. A csírázási folymt első lépése vízbszorpció (imbibíció), mely mgvk egy jellegzetes duzzdt állpotához vezet. A felvett víz sejtek megngyobbodását eredményezi, illetve kilkuló 10

17 nyomás elősegíti mgvk terméshéjánk felrepedését (IZSÁKI, 2004). A duzzdás sebességét három tényező htározz meg: mg összetétele, mghéj permeábilitás és mgfelülethez szállítódó víz trnszportj. A hidrolitikus biokémii folymtok tárolt mkromolekulákt (lipidek, keményítő, fehérjék) építőegységeikre bontják. A vízfelvétel és duzzdás eredményeként mgsűrűség csökkenése mellett mgvk tömege és térfogt növekedik, tömeg és sűrűség változás egymássl lineárisn korrelál (NÉMETH et l., 2004). A mgok vízfelvételének három fázis vn (VERTUCCI, 1989): egy kezdeti gyors vízfelvételt követően, egy lssú vízfelvétellel jellemzett rövid lg-periódus következik, melyet egy újbb gyors periódus követ z utócsírázás beindulás előtt (3. ábr). 3. ábr A vízfelvétel három fázis ltt lejátszódó biokémii folymtok (BEWLEY, 1997). 2.4 A mgvk csírázás A csírázás z embrionális fejlődés heterotróf időszkánk utolsó fázis, melyben specifikus biokémii események sorozt következik be (KIGEL és GALILI, 1995). A csír mg trtléktápnygink felhsználásávl kinő mgból és csírnövénnyé fejlődik. A fiziológii rektivizálódás szkszábn mgvk vízfelvételével párhuzmosn nő z nygcsere intenzitás, z embrióbn sjátos finomszerkezeti változások következnek be. Az érés során károsodott membránok regenerálódnk, intenzív fehérjeszintézis veszi kezdetét. A génműködés z bszcizinsvszint viszonylg mgs értéke mitt gátolt, ezért csk már szintetizálódott enzimek muttnk ktivitást (PETHŐ, 1993). Ezzel egyidejűleg fokozódik légzés, mely vízfelvételnél említett három szkszhoz hsonló mintáztot követ (4. ábr). 11

18 4. ábr Árp oxigén felvételének és fehérjeszintézisének kpcsolt csírázás kori szkszábn (Abdul-Bki, 1969). A kezdeti gyors intenzitás növekedés meglévő enzimkészlet ktiválódásából szármzik. Az ATP-szintézis sjátos úton vlósul meg (PERL, 1986) (5. ábr). 5. ábr Az ATP-szintézis útj csírázás kezdeti szkszábn (MAL - mlát; OA oxál-cetát; PEP - foszfoenol-piroszőlősv; NMN - nikotin-mid-mononukleotid; *-gl jelzett vegyületek z érés során felhlmozódnk) (PERL, 1986). Ezt egy állndó intenzitású lg-periódus követi, mely időszkkl párhuzmosn csír endogén szubsztrátkészlete fokoztosn kimerül, preformált enzimek és RNS-ek lebomlnk. A rktározó szövetekben megtörténik trtléktápnygok hidrolízise, vlmint mobilis szubsztrátok trnszlokációj csíráb. Nő génktivitás, minek eredményeképpen új RNS-ek és enzimek szintetizálódnk. Ezen új enzimkészlettel, vlmint rktározó szövetekben lévő szubsztrátokkl légzés ismételt fokozódás következik be, mellyel együtt nő mitokondriumok szám, élénkül z ATP-ciklus (BEWLEY és BACK, 1983; PETHŐ, 1993). 12

19 2.5 Trtléktápnygok mobilizálás A csírázás intenzív szkszábn megkezdődik trtléktápnygok lebontás. A nyuglmi periódussl nem rendelkező mgvk (Quercus robur L.) rktározott tápnygink hidrolízise és trnszlokációj csírázás intenzív szkszábn történik meg. A mgok rktározó szöveteiben z érési periódus ltt felhlmozódott keményítő bontás történhet hidrolitikusn milázok közreműködésével: keményítő α-miláz dextrin β-miláz mltóz szchrózszintetáz glükóz, illetve nem hidrolitikusn foszforiláz ktlízisével: keményítő UDPGpirofoszforilászintetáz szchróz- foszforiláz glükóz-1-p UDP-glükóz +P +UTP +fruktóz-6-foszfát szchróz-p foszftáz szchróz. Az utóbbi folymt csírázás kori szkszár, hidrolitikus lebontás, pedig későbbi szkszr jellemző (PETHŐ, 1993). A trtlékzsírokt döntően trigliceridek lkotják, melyeket lipáz zsírsvkr és glicerinre hidrolizál (WANG et l., 1984). A zsírsvk egy bizonyos hányd β-oxidáció során szchrózzá lkul és fejlődő csíráb irányul, másik részük lipidszintézis során hsználódik fel (BEEVERS, 1969). A lebontó és felépítő nygcsere-folymtok párhuzmosn zjlnk. Más két folymt szerepe és loklizációj is. A rktározó szövetekben lipidek lebontás fedezi szintetikus folymtok energiigényét. A lebontó folymt funkciój csír szén- és energiforrássl vló ellátás. A membránlipidek szintézise ezzel szemben z új sejtmembránok kilkulásánk, z nygcsere élénkülésének biztosítás csírábn és rktározó szövetekben egyránt. A mgvkbn tlálhtó fehérjék egy része enzimprotein, más része fejlődő csír N- forrásként (trtlékfehérje) szolgál. A trtlékfehérjék lebontását proteázok ktlizálják (CALLIS, 1995). A hidrolízis termékei (minosvk) csk részben metbolizálódnk rktározó szövetekben, jórészt csíráb trnszlokálódnk (BEWLEY és BACK, 1994; WANG et l., 2007). A fehérjék hidrolízise során keletkező minosvk egy része dezminálódik, ketosvk légzésben felhsználódnk. A felszbduló mmóni monomino-dikrbonsvkhoz kötődik és midok (szprgin, glutmin) formájábn szállítódik csíráb. A rktározott tápnygok kimerülése optimális esetben egybeesik fotoszintetizáló rendszer differenciálódásávl. A mgvk rendszerint elégséges trtléktápnyggl rendelkeznek. A hidrolitikus enzimek ktivitás fokoztosn csökken, rktározó szövetek (sziklevelek) fokoztosn elöregednek, elhlnk. A növények között e tekintetben is különbségek vnnk. Például bb elöregedett sziklevelei lehullnk, nprforgóé növényen mrdnk, megzöldülnek, s egy ideig sszimilálnk (PETHŐ, 1993). 13

20 3. TÁROLÁS A kocsányos tölgy mkkji reklcitráns mgvk csoportjáb trtoznk, melyek nem viselik el szárítást, így hosszú távú, életképességük csökkenése nélküli tárolásuk rendkívül nehéz (ROBERTS, 1973). A nedvességtrtlom kritikus értéke % közötti, ezen érték ltt mkk életképessége szignifikánsn leromlik. Mivel még lcsony hőmérsékleten is intenzív légzést folyttnk (SUSZKA, 1970; TYLKOWSKI, 1977), nem tárolhtók légmentesen lezárv. HOLMES és BUSZEWICZ (1955) nem légmentesen zárt edényben tárolták mkkot. SUSZKA (1970) úgy jvított ezen módszeren, hogy egy perforált csövet helyezett z edény közepére, mely leért egészen z edény ljáig mkk tömeg közepén és lehetővé tett egy bizonyos szellőzést (6.. ábr). Frnciországbn egymásr helyezett, átlyuggtott flú, ngy űrtrtlmú műnyg edényeket ( kg) is hsználnk tölgymkk tárolásr. Biztosítndó megfelelő O 2 CO 2 egyensúly fenntrtását, z edényeket nem töltik meg teljesen (6. b. ábr). 6.. és b. ábr Tölgymkk tárolási lehetőségei (Piotto és Di Noi, 2001).. SUSZKA és TYLKOWSKI (1980) kocsányos tölgy mgvk három éven keresztüli eredményes tárolásáról számoltk be, melynek során nedvességtrtlom lig csökkent. Tároló közegként tőzeget vgy szárz fűrészport lklmztk (1/1 térfogt ránybn mgvkkl) -1 C tárolási hőmérsékleten. A tároló közeg szerepe nedvesség felszívás, gázcsere lssítás, mgvk kiszárdásánk, illetve mgról-mgr történő gombfertőzésnek megkdályozás. Az utóbbi néhány évben új tárolási módszert dolgoztk ki, melynek során mkkokt egy diffúziós blkkl ellátott műnyg zsákb töltik, mit egy szilikon membrán zár le. Ez z blk ötször-htszor nnyi szén-dioxidot enged át, mint oxigént. A vízzel telt mgvk légzése mitt légtér gyorsn megtelik szén-dioxiddl, ugynkkor szegény lesz oxigénben, ennek következtében csökken mkkok légzése. A problém ott vn, hogy egy dott időtrtmú tároláshoz meg kell tudni htározni z blk méretét, mely lehetővé teszi csökkentett légzést, nélkül, hogy közben mgvk elpusztulnánk. Az optimális tárolási körülmények kiválsztásánál hőmérsékletre és mkkok víztrtlmár egyránt figyelemmel kell lenni. A mkkok hideggel szembeni ellenállóképességét szintén e két tényező htározz meg. Minél lcsonybb tárolási hőmérséklet és ezzel egyidejűleg, minél ngyobb víztrtlom, mkkok hidegtűrése nnál gyengébb. A 40 % nedvességtrtlmú kocsányos tölgy mkkok -9 C-nál, 45 % víztrtlmúk, pedig már -7 C-on tönkremennek. 14

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó Szombthelyi Csónkázó- és Horgásztó Előzmények A Sporthorgász Egyesületek Vs Megyei Szövetségének horgászti kezelésében lévő Gersekráti Sárvíz-tó után z idei évben elkészült Szombthelyi Csónkázóés horgásztó

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai . Fûtõtestek kiválsztás Fûtõtestek lklmzásánk elméleti lpji Az energitkrékos, üzembiztos, esztétikus és kellemes hõérzetet biztosító fûtés legfontosbb eleme fûtõtest. A fûtött helyiségben trtózkodó ember

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Nagykálló Városi Vízmű

Nagykálló Városi Vízmű Ngykáll lló Városi Vízmű 3600 3600 m 3 3 /d /d védendő vízhozmot három három működő termelő szolgálttj, (1/., (1/., 1/b. 1/b. 5. 5. sz. sz. )) egy egy pedig pedig strndfürdő hideg hideg vizes vizes j

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik.

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik. Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA BIOENERGETIKA I. 1. kulcsszó cím: Energia A termodinamika első főtétele kimondja, hogy a különböző energiafajták átalakulhatnak egymásba ez az energia megmaradásának

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A növényi növekedés és fejlődés áttekintése Előadás áttekintése 1. A növekedés, differenciálódás és fejlődés fogalma

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK.

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1 BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1Bevezetés. Biokomptbilis nygok különböző funkcionális testrészek pótlásár ill. plsztiki célokt szolgáló lkos, meghtározott méretű, nygok ill. eszközök, melyek trtósn vgy meghtározott

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z H e nk e l 2 0 1 4 - e s t e r m é k p l e t t á j á b ó l online kidás 1 Kedves Olvsó! Jelen kídványunkbn szintén szkinfo építzet honlp

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Versenyautó futóművek. Járműdinamikai érdekességek a versenyautók világából

Versenyautó futóművek. Járműdinamikai érdekességek a versenyautók világából Versenyutó futóművek Járműdinmiki érdekességek versenyutók világából Trtlom Bevezetés Alpfoglmk A gumibroncs Futómű geometri Átterhelődések Futómű kinemtik 2 Trtlom 2 Bevezetés Bevezetés Alpfoglmk A gumibroncs

Részletesebben

E5CN Alkalmazási segédlet

E5CN Alkalmazási segédlet PNSPO! E5N Alklmzási segédlet 2 TARTALOMJEGYZÉK Bekötések...4 Beállítások...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás (risztási funkcióvl)...6 PID szbályozás beállítás...7

Részletesebben

A % eltér. vegyi pari technikustól

A % eltér. vegyi pari technikustól 54 524 01 Lbortóriumi technikus Gykorlt A Lbortóriumi lpfeldtok 120 perc 20% Anygmint feldolgozás, vizsgáltr előkészítése (oldás, feltárás, törzsoldt-készítés) Klsszikus nlitiki feldt: mérőoldtok és regensek

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

szló 2, Hancz Csaba 1

szló 2, Hancz Csaba 1 Különböző oljok htás z friki hrcs és nílusi n tilápi növekedn vekedésére és húsminőségére Biró Jnk 1, Molnár r Eszter 2, Szthmári LászlL szló 2, Hncz Csb 1 1) Kposvári Egyetem Állttudományi Kr, Kposvár

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

Ellenállás mérés hídmódszerrel

Ellenállás mérés hídmódszerrel 1. Lbortóriumi gykorlt Ellenállás mérés hídmódszerrel 1. A gykorlt célkitűzései A Whestone-híd felépítésének tnulmányozás, ellenállások mérése 10-10 5 trtománybn, híd érzékenységének meghtározás, vlmint

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 23. héten ( )

A BUX-index alakulása a 23. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 14. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Sejtfal szintézis és megnyúlás Környezeti tényezők hatása a növények növekedésére és fejlődésére Előadás áttekintése

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

A Campylobacter jejuni és az emésztési folyamatok néhány kölcsönhatása broiler csirkékben

A Campylobacter jejuni és az emésztési folyamatok néhány kölcsönhatása broiler csirkékben A Cmpylocter jejuni és z emésztési folymtok néhány kölcsönhtás roiler csirkéken Dr. Dulecz Károly, egyetemi tnár Pnnon Egyetem, Georgikon Kr, Keszthely VIII. Prxismenedzsment Konferenci és Országos Álltorvos

Részletesebben

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK 6. Lbortóriumi gykorlt KAPAITÍV SZINTÉRZÉKELŐK. A gykorlt célj A kpcitív szintmérés elvének bemuttás. A (x) jelleggörbe ábrázolás szigetelő és vezető olyékok esetén. Egy stbil multivibrátor elhsználás

Részletesebben

M. 2. Döntsük el, hogy a következő két szám közül melyik a nagyobb:

M. 2. Döntsük el, hogy a következő két szám közül melyik a nagyobb: Mgyr Ifjúság (Rábi Imre) Az előző években közöltük Mgyr Ifjúságbn közös érettségi-felvételi feldtok megoldását mtemtikából és fizikából. Tpsztltuk, hogy igen ngy volt z érdeklődés lpunk e szám iránt. Évente

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

A kolposzkópia alapjai (1. rész)

A kolposzkópia alapjai (1. rész) A kolposzkópi lpji (1. rész) BÔSZE PÉTER DR. 1, SZIRTES ILDIKÓ DR. 2, BABARCZI EDIT DR. 3, KULKA JANINA DR. 2 Fôvárosi Szent István Kórház, 1 Szülészeti és Nôgyógyászti Osztály, 3 Ptológii Osztály, Budpest

Részletesebben

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot)

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot) Bevezetés: 1-2.GYAKORLAT Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állpot) - vsbeton két egymástól eltérő tuljdonságú nyg, beton és z cél, egyesítése - két nyg együttes felhsználás úgy történik, hogy zok

Részletesebben

BÜKK (FAGUS SYLVATICA L.) EXTRAKTANYAGOK KÉPZŐDÉSE, AKKUMULÁCIÓJA ÉS MEGOSZLÁSA

BÜKK (FAGUS SYLVATICA L.) EXTRAKTANYAGOK KÉPZŐDÉSE, AKKUMULÁCIÓJA ÉS MEGOSZLÁSA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ROTH GYULA ERDÉSZETI- ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Az erőgzálkoás iológii lpji (E2) progrm Visiné Rjzi Eszter BÜKK (FAGUS SYLVATICA L.) EXTRAKTANYAGOK

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. október 5. KÖZÉPSZINT I. ) Az A hlmz elemei háromnál ngyobb egyjegyű számok, B hlmz elemei pedig húsznál kisebb pozitív pártln számok. Sorolj fel z hlmz elemeit! ( pont) A B AB

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

5. Kétfázisú áramlás szállítási paramétereinek mérése korrelációs módszerrel

5. Kétfázisú áramlás szállítási paramétereinek mérése korrelációs módszerrel 265 5. Kétfázisú ármlás szállítási prmétereinek mérése korrelációs módszerrel A 4. fejezetben ismertetett, szállítóvezeték hossz menti nyomás- és sebességeloszlásánk számítási módszere mtemtiki-fiziki

Részletesebben

Logisztika A. 4. gyakorlat Egységrakomány képzés

Logisztika A. 4. gyakorlat Egységrakomány képzés Logisztik A tntárgy 4. gykorlt Egységrkomány képzés MISKOLCI EGYETEM Anygmozgtási és Logisztiki Tnszék TERMELŐ VÁLLALAT ANYAGÁRAMLÁSI RENDSZERE Csomgolás: Csomgolás feldti: áru védelme, áru fogyszthtóvá

Részletesebben

HÁRSFAJTÁK LEVELEINEK GÁZCSERÉJE KÜLÖNBÖZŐ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK MELLETT

HÁRSFAJTÁK LEVELEINEK GÁZCSERÉJE KÜLÖNBÖZŐ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK MELLETT HÁRSFAJTÁK LEVELEINEK GÁZCSERÉJE KÜLÖNBÖZŐ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK MELLETT 1, Tóth Endre György 2, Sütöriné dr. Diószegi Mgdoln 1, Dr. Hrotkó Károly 1 1 Budpesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kr,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

IX. A TRIGONOMETRIA ALKALMAZÁSA A GEOMETRIÁBAN

IX. A TRIGONOMETRIA ALKALMAZÁSA A GEOMETRIÁBAN 4 trigonometri lklmzás geometrián IX TRIGONOMETRI LKLMZÁS GEOMETRIÁN IX szinusz tétel Feldt Számítsd ki z háromszög köré írhtó kör sugrát háromszög egy oldl és szemen fekvő szög függvényéen Megoldás z

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat október 10. Monopólium

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat október 10. Monopólium űszki folymtok közgzdsági elemzése Elődásvázlt 3 októer onoólium A tökéletesen versenyző válllt számár ici ár dottság, így teljes evétele termékmennyiség esetén TR () = ínálti monoólium: egyetlen termelő

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon simply clever Service Mgzin A szerviz- és trtozékjánltok érvényessége: 2012. október 1. 2013. február 28. www.skodszervizek.hu Legyen klubtg, élvezze most induló Go! Service Progrm előnyeit! részletek

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek A felépítő és lebontó folyamatok Biológiai alapismeretek Anyagforgalom: Lebontó Felépítő Lebontó folyamatok csoportosítása: Biológiai oxidáció Erjedés Lebontó folyamatok összehasonlítása Szénhidrátok

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

Az SC-/TC-sorozat toldószalagjai. Kíméletes tárolás Sikeres betakarítás!

Az SC-/TC-sorozat toldószalagjai. Kíméletes tárolás Sikeres betakarítás! Az SC-/TC-sorozt toldószlgji Kíméletes tárolás Sikeres betkrítás! Többet nyújt Önnek: Grimme betárolási technik! Sok innovtív ötlet és ngy ményre, robusztusságr vlmint Grimme fejlesztések optimálják A

Részletesebben

Törésmechanika. Statikus törésmechanikai vizsgálatok

Törésmechanika. Statikus törésmechanikai vizsgálatok Törésmechnik (Gykorlti segédlet) A C törési szívósság meghtározás Sttikus törésmechniki vizsgáltok A vizsgáltokt áltlábn z 1. és. ábrán láthtó úgynevezett háromontos hjlító (TPB) illetve CT róbtesteken

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN. Doktori értekezés. Csoma Zoltán

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN. Doktori értekezés. Csoma Zoltán A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN Doktori értekezés Csom Zoltán Budpest 21 A doktori iskol megnevezése: tudományág: vezetője: Témvezető: Kertészettudományi

Részletesebben

Biológiailag aktív cukor szulfátészterek analógjainak, cukorszulfonátoknak és cukor-metilén-szulfonátoknak szintézise.

Biológiailag aktív cukor szulfátészterek analógjainak, cukorszulfonátoknak és cukor-metilén-szulfonátoknak szintézise. 1. Az értekezés előzményei és célkitűzései Biológiilg ktív cukor szulfátészterek nlógjink, cukorszulfonátoknk és cukor-metilén-szulfonátoknk szintézise Doktori (D) értekezés tézisei Lázár László Témvezető:

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Doktori (Ph. D.) értekezés tézisei

Nyugat-magyarországi Egyetem. Doktori (Ph. D.) értekezés tézisei Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori (Ph. D.) értekezés tézisei Abiotikus hatások kémiai vizsgálata a kocsányos tölgy (Quercus robur L.) makk tárolása és korai ontogenezise folyamán Pozsgainé Harsányi

Részletesebben

a b a leghosszabb. A lapátlók által meghatározott háromszögben ezzel szemben lesz a

a b a leghosszabb. A lapátlók által meghatározott háromszögben ezzel szemben lesz a 44 HANCSÓK KÁLMÁN MEGYEI MATEMATIKAVERSENY MEZŐKÖVESD, évfolym MEGOLDÁSOK Mutssuk meg, hogy egy tetszőleges tégltest háromféle lpátlójából szerkesztett háromszög hegyesszögű lesz! 6 pont A tégltest egy

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

BIZONYÍTOTT KOKCIDIUMELLENES SZER ÚJ FORMULÁBAN

BIZONYÍTOTT KOKCIDIUMELLENES SZER ÚJ FORMULÁBAN TAKARMÁNY- KIEGÉSZÍTŐ BIZONYÍTOTT KOKCIDIUMELLENES SZER ÚJ FORMULÁBAN Coxidin 200 mikrogrnulátum Kokcidioszttikus kiegészítő tkrmány rojlerek, tojójércék és pulykák számár 200 g monenzin-nátriumot trtlmz

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

kötőanyagban legkisebb mélységig beágyazott szemcsék figyelembevételével történik. Sok kutató a amilyen például

kötőanyagban legkisebb mélységig beágyazott szemcsék figyelembevételével történik. Sok kutató a amilyen például NME Közleményeí, Miskolc, III Sorozt, Gépészet, 30 (1985) kötet, 157164 A GYÉMÁNTSZEMCSÉS KORONGOKKAL TÖRTÉNŐ KÖSZÖRÜLÉS TERMELÉKENYSÉGÉNEK ELMÉLETI ANALIZISE"' M D UZUNJAN Ösuefogllás A cikk megdj gyémántszemcsés

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

REÁLIS GÁZOK ÁLLAPOTEGYENLETEI FENOMENOLOGIKUS KÖZELÍTÉS

REÁLIS GÁZOK ÁLLAPOTEGYENLETEI FENOMENOLOGIKUS KÖZELÍTÉS REÁLIS GÁZOK ÁLLAPOEGYENLEEI FENOMENOLOGIKUS KÖZELÍÉS Száos odell gondoljunk potenciálo! F eltérés z ideális gáz odelljétl: éret és kölcsönhtás Moszkópikus következény: száos állpotegyenlet (ld. RM-jegyzet

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

1. Laboratóriumi gyakorlat ELMÉLETI ALAPFOGALMAK

1. Laboratóriumi gyakorlat ELMÉLETI ALAPFOGALMAK . Lortóriumi gykorlt LMÉLTI ALAPFOGALMAK. Műveleti erősítők A műveleti erősítőket feszültség erősítésre, összehsonlításr illetve különöző mtemtiki műveletek elvégzésére hsználják (összedás, kivonás, deriválás,

Részletesebben