Az öregedés biológiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az öregedés biológiája"

Átírás

1 Az öregedés biológiája DIPLOMAMUNKA készítette: HAJNAL KATALIN biológia kémia szakos hallgató témavezető: DR. HOFFMANN GYULA PTE TTK GENETIKAI ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI TANSZÉK PÉCS,

2 I. BEVEZETÉS...3 II. AZ ÖREGEDÉS FOGALMA...4 III. ÖREGEDÉSI ELMÉLETEK, AVAGY MIÉRT ÖREGSZÜNK?...6 III. 1. A SZABAD GYÖKÖK ELMÉLETE (VÉLETLENSZERŰ ESEMÉNYEKRE ALAPOZOTT ÖREGEDÉSI ELMÉLET)... 7 III. 2.GENETIKAI ÓRA ÉS A TELOMÉRA ELMÉLET (CÉLSZERŰ ESEMÉNYEKRE ALAPOZOTT ÖREGEDÉSI ELMÉLET) III. 3. A NEUROENDOKRIN-TEÓRIA (CÉLSZERŰ ESEMÉNYEKRE ALAPOZOTT ÖREGEDÉSI ELMÉLET) III A fiatalság hormonjai...16 IV. FIATAL ÖREGEK AVAGY FELGYORSULT ÖREGEDÉS AZ EMBERNÉL17 IV. 1. AZ OKOK IV. 2. EGY MÁSIK ÖREGEDÉSI SZINDRÓMA V. AZ ÖREGEDÉS ÉS A TUMOR SZUPPRESSZIÓ...25 VI. A KUTATÁSOK TESZTÁLLATAI...29 VI. 1. A CAENORHABDITIS ELEGANS KÍSÉRLETI RENDSZER BEMUTATÁSA VI "Szuperférgek" (még egy kísérlet a C. elegans-sal)...34 VI. 2. A DROSOPHILA MELANOGASTER VI. 3. Öregedés az evolúció szemszögéből VII. HOGYAN VÁLTOZIK SZERVEZETÜNK AZ ÉLETKOR ELŐREHALADTÁVAL?...39 VII. 1. A SZÍV ÉS A KERINGÉSI RENDSZER VII. 2. A CSONTRENDSZER VII. 3. AZ IMMUNRENDSZER VII. 4. A NEUROENDOKRIN RENDSZER VII. 5. A SZAPORODÁS SZERVRENDSZERE: NŐI IVARSZERVEK VII. 6. A SZAPORODÁS SZERVRENDSZERE: FÉRFI IVARSZERVEK VII. 7. A KÖZPONTI IDEGRENDSZER ÉS AZ AGY ÖREGEDÉSE VIII. HOGYAN ÖREGEDNEK SEJTJEINK?...52 IX. MEDDIG IS ÉLÜNK?...56 IX. 1. NEM ÖREGEDŐ ÁLLATOK IX. 2. ROBBANÁSSZERŰ SZAPORODÁS ÉS ÖREGEDÉS IX. 3. SZÁZÉVESEK ÉS ANNÁL IDŐSEBBEK IX. 4. A KALÓRIABEVITEL KORLÁTOZÁSA X. A DIPLOMAMUNKÁM HASZNÁLHATÓSÁGA AZ OKTATÁSBAN ÉS A NEVELÉSBEN...64 X. 1. BEVEZETÉS X. 2. AZ ÓRA OKTATÁSI, NEVELÉSI ÉS KÉPZÉSI FELADATAI X.3. AZ ÖREGEDÉS ÉS AZ ÖREGKORI VÁLTOZÁSOK C. TANÍTÁSI EGYSÉG ÓRAVÁZLATA

3 IRODALOMJEGYZÉK SZ. MELLÉKLET SZ. MELLÉKLET SZ. MELLÉKLET XI. ÖSSZEFOGLALÁS...83 XII. IRODALOMJEGYZÉK...84 FÜGGELÉK...89 ÉRDEKESSÉGEK A NAGYVILÁGBÓL ÖREGEDÉS ELLENI CSOKOLÁDÉ ÁFONYA AZ ÖREGEDÉS ELLEN ÖREGEDÉS ELLENI SZEREK: TM SEJTALAPÚ TERÁPIA

4 I. Bevezetés Az ember már az ősidőktől fogva próbálta megfejteni az öregedés misztériumát. Minden kor kereste a maga csodatévő életelixírjét - a halhatatlanság csodaszerét. Az öregedéssel kapcsolatban két fogalmat kell megemlítenünk: gerontológia és geriátria. A gerontológia szót Ilja Mecsnyikov vezette be 1903-ban. A gerontológia (géron = öregember, -ológia = tudomány, tan ) az öregedési folyamat tudomanyos vizsgálatát jelenti. Alap- és alkalmazott kutatásokkal vizsgálja az életfolyamatok időben előrehaladó változásait, valamint az öregedés orvosi és szociális vonatkozásaival is foglalkozik; nem csak az idős emberek vizsgálatáról van szó, hanem valamennyi élőlény öregedésének vizsgálatáról. Az öregedéskutatással foglalkozó biológusok legtöbbje éppen ezért biogerontológusnak nevezi magát, így különülve el másfajta gerontológusoktól. A geriátria (idősgyógyászat), a gerontológia egyik ága, szakemberei az idősek egészségügyi problémáival foglalkoznak. A geriátria megelőző, gyógyító és rehabilitáló idősorvoslás. Az öregedés folyamatának meghatározása és analízise csak a XX. században indult meg. Gerontológiai kutatócsoportok (1945 Amerikai Gerontológiai Társaság; 1956 Szovjet Gerontológiai Intézet stb.) sorának alakulása és konferenciák sorozata jelezte, hogy valami elkezdődött az öregedés kutatásában. A XXI. század pedig már az anti- aging korszaka, melynek fő célkitűzése a minőségi öregedés és öregkor. A biogerontológia jelentősége napjainkban hihetetlenül megnőtt az Egyesült Államokban és a többi fejlett országban. Országos kutatóintézeteket hoznak létre, magánszervezetek alakulnak, hogy pénzeszközöket teremtsenek fiatal kutatók számára. A legjobban ismert, legsikeresebb ilyen magánszervezet az USA-ban a New York- i központú Amerikai Öregedéskutatási Szövetség (American Federation for Aging Research). Az öregedéskutatásban már egy közelgő új korszakot jeleznek a biotechnológiai cégek (Geron). meghatározni? De mi is az öregedés valójában? Hogyan tudnánk ezt a kicsit sem egyszerű fogalmat 4

5 II. Az öregedés fogalma Az öregedést úgy definiálhatjuk mint a szervezet reprodukciós érettsége után fellépő progresszív funkcionális kapacitáscsökkenést [1]. Egy másik definíció szerint: az öregedés időben elkerülhetetlenül és törvényszerűen kiszélesedő, jóval az öregkor előtt fejlődő, soklépcsős biológiai folyamat, amely elkerülhetetlenül a szervezet alkalmazkodóképességének csökkenéséhez, a halál valószínűségének növekedéséhez vezet. Az öregedés az önszabályozó mechanizmusoknak potenciális lehetőségeinek a csökkenése a genetikai apparátus szabályozásában bekövetkezett primer változások során. Az öregedés belső ellentmondást tartalmazó folyamat, amelynek során nemcsak anyagcsere-és funkciózavar, degradálódás jelentkezik, hanem az alkalmazkodást elősegítő fontos mechanizmusok is mobilizálódnak [2]. A kutatók régi törekvése, hogy meghatározzák, melyik az az életkor, amelyben beköszönt az öregség. Ez az életkor természetesen nem lehet egy éles határvonal, hiszen az öregedés sem egyik napról a másikra következik be, hanem egy fokozatos folyamat eredménye. A gerontológiában kétféle életkort különböztetünk meg: kronológiai kort, azaz a naptári, anyakönyvi életkort biológiai életkort akkor alkalmazzuk az életkor meghatározásához, amikor a szervezet tényleges, fiziológiás állapotát vesszük figyelembe A mai napig sincs egyetértés abban, hogy mi számít az öregkor alsó határának. Egyes kutatók a nyugdíjkortól számítják az öregkort, de tudjuk, hogy ez a különböző országokban más és más. Ezek a véleményeltérések abból adódnak, hogy egy ember öregségét valójában nem a kronológiai, hanem a szervezet tényleges állapota határozza meg. A biológiai öregedés kapcsolatban van a kronológiai életkorral, hiszen a szervezet öregedése az életkorral együtt halad. Ez a kapcsolat azonban nem elég szoros, hiszen előfordulhatott már mindenkivel, hogy meglepetten állapította meg valakiről, hogy milyen fiatalnak vagy öregnek látszik a naptári 5

6 életkorához képest. Az érzéki csalódásokat a plasztikai műtétek fiatalító eljárásai még tovább fokozzák és ez a jövőben még gyakoribbá fog válni. Minden élő fajnak, így az embernek is van maximális élettartama, amely a lakosság leghosszabb életű 10% -ának átlagos élettartama. Az orvostudomány és az életkörülmények javulása jelentősen megemelte a várható élettartamot, azt az életkort amelyet a születő gyermek várhatóan meg fog élni, de gyakorlatilag nem befolyásolta a maximális élettartamot, amit elérhetünk. Az emberé jelenleg 115 éves korra tehető. A gerontológia egyik megalapítója, Hufeland német biológus úgy vélte, hogy az emberi élettartamnak el kell érnie a 200. életévet. Mecsnyikov és A. A. Bogomolec a évet tartotta reálisnak [3]. 6

7 III. Öregedési elméletek, avagy miért öregszünk? A biogerontológia fiatal tudomány, nélkülözi a kísérletekkel igazolt tényekből álló szilárd alapot. Az öregedéssel nagyon sok elmélet foglalkozik, talán a biológiának egyetlen olyan ága sincs, ahol ennyiféle elméleti fejtegetéssel találkoznánk. Ennek egyik oka, hogy a különböző teóriákat nem lehet a megszokott szigorral ellenőrizni, egyetlen állításról sem mondhatjuk, hogy helytelen. A másik ok a nagyszámú kísérletes adat, illetve, hogy az idő függvényében történő változások a biológiai szerveződés minden szintjét érintik, igaz nem azonos módon. Mára azonban már, a molekuláris biológia nagymértékű fejlődésének köszönhetően, a tudósok lényegesen közelebb jutottak az öregedés folyamatának megértéséhez. Az öregedésről elegendő megfigyelési adat gyűlt össze ahhoz, hogy lehetővé váljon a különféle elméletek kísérleti próbája. A korábbi, ma már csak történeti csemegeként szolgáló elméleteket felváltották a korszerű vizsgálatokon alapuló elméletek. Az öregedési elméleteket két nagy csoportra oszthatjuk: az egyikbe tartoznak azok, amelyek egy eleve meglévő alaptervet feltételeznek, a másikba azok, amelyek véletlenszerű eseményekre alapoznak [4]. Az előbbiek az aktív folyamatokat vizsgáló, ún. programelméletek. Ezek az öregedést az események egymás utáni, folyamatos programjának tekintik, amit elsősorban a DNS molekulák nukleotid sorrendje és térszerkezete határoz meg. Ebben a csoportban fő helyet foglal el a biológiai óra eszméje. A biológiai óráról a későbbiekben még részletesen lesz szó. Az utóbbiak pedig a véletlenszerű károsodások összegződése és felhalmozódása révén lehetnek felelősek a szervezet öregedéséért. Ezen elméletek szerint az öregedés véletlenszerűen bekövetkező, nem célirányosan meghatározott események következménye. Az elmúlt évtizedekben számos elmélet született, amelyek közül csak a legjelentősebbeket és legérdekesebbeket említem meg. 7

8 III. 1. A szabad gyökök elmélete (véletlenszerű eseményekre alapozott öregedési elmélet) Ezen elméletnek, amely a legnépszerűbb öregedési elméletek közé tartozik, fő képviselője Denham Harman. Harman szerint az öregedés részben a szabad gyökök reakciójának eredménye. Köztudott, hogy minden aerob szervezet az életműködéshez szükséges energiát a táplálékként felvett szerves molekulák oxigén jelenlétében történő lebontásból nyeri, ennek helye pedig a sejtekben a mitokondrium. A lebontó folyamatok során azonban melléktermékek, ún. szabad gyökök (igen reakcióképes, rövidéletű, oxigéntartalmú vegyületek) keletkeznek, amelyek erősen oxidáló hatásúak. Ilyen aktív gyökök lehetnek: szinglet oxigén (O) hidroxilgyök (OH. ). hidroperoxilgyök (HO 2 ) szuperoxidgyök (O - 2 ) A gyökök keletkezése energetikai szempontból kedvezőtlen, így reakciókészségük nagy. A szabad gyökök nem stabilak, és a közelben található bármely makromolekulával reakcióba léphetnek. A legsúlyosabb következménye annak lehet, ha a sejtek működése szempontjából fontos fehérjéket, vagy még inkább ha a nukleáris DNS-t károsítják, tehát mutációt okoznak. Az oxigén szabadgyökök fő célpontja a mitokondriális DNS (mt DNS). Ennek egyik oka a mtdns közelsége, hiszen a belső membrán felszínéhez simul, éppen ahol a szabadgyökök képződnek. A másik ok, hogy nincs fehérjékhez kötve és a csupasz DNS védtelen a szabadgyökök támadása elől. Ráadásul itt nincs olyan hibajavító mechanizmus, mint a sejtmagban, így a mtdns károsodásait nem lehet kijavítani, rögzülnek és akkumulálódnak. A mitokondriális genom mutációi csaknem mindig fontos gént érintenek és hátrányos következményekkel járnak. Életünk folyamán a mitokondriális DNS-ben mintegy 25 szörösére szaporodnak fel a szomatikus mutációk. Mivel egy sejt több ezer mtdnsmolekulát tartalmaz, a mutációk következményei nem hirtelen, hanem fokozatosan jelennek meg : az öregedés során csökken a szövetek ATP-termelése és ha egy bizonyos szintet elér, kóros tünetek jelennek meg. 8

9 A fehérjék oxidatív károsodása keresztkötések kialakulásához, biokémiai funkciójuk elvesztéséhez vezet. Természetesen a legsúlyosabb következményei a nukleáris genom oxidatív károsodásának lehetnek. Az itt bekövetkező mutációk bázis-és cukormódosulást, lánctörést, nukleotidok közötti kovalens kötéseket, DNS-fehérje keresztkötéseket okozhatnak. Ezen hibák egy része a hibajavító mechanizmusok által kijavítódik, de nem mindegyik. A spontán mutációk száma a korral együtt nő, és ezek a mutációk olyan géneket is érinthetnek, amelyek termékei részt vesznek a repair-folyamatokban. A sejt reparációs kapacitásának csökkenése viszont gyorsítja a genom rombolását. Érdekes tény, hogy a DNS-repair örökletes zavarai mindig együtt járnak a sejtöregedés felgyorsulásával. Az egyik ilyen betegség, amelyről a későbbiekben még szó lesz, a Werner szindróma. Itt egy replikációs helikáz enzim hiányzik, melynek következtében degeneratív elváltozások, progéria jellemzik a betegséget. Ilyen betegségek még a xeroderma pigmentosum és a Cockayne-szindróma is. A sejtekben vannak olyan enzimek (szuperoxid-dizmutáz, glutation-peroxidáz ésreduktáz, valamint a kataláz), amelyek a szabadgyököket megsemmisítik. Kísérletekkel kimutatták, hogy a hosszabb élettartamú állatokban magasabb a szuperoxid-dizmutáz szintje [5]. A legmagasabb szintet az emberben mérték. A szabad gyökök valószínű szerepét bizonyítják a következő észrevételek: - több szabad gyök termelődik az idősebb állatokban, mint a fiatalabbakban - a hosszabb élettartamú állatokban, mint a rövidebb életű fajokban. Antioxidánsokkal is végeztek kísérleteket a szabad gyökök öregedési folyamatokban való szerepének bizonyítására. Az antioxidánsok, így az A, C és az E vitamin, valamint a glutation megakadályozzák a szabad gyökök keletkezését, illetve semlegesítik azokat. A kísérletben laboratóriumi állatokat olyan takarmánnyal etettek, amelyek nagy mennyiségű antioxidánst tartalmaztak. Ezután az eredményeket összehasonlították a kontroll állatoknál tapasztaltakkal. Ők egyáltalán nem kaptak antioxidánsokat tartalmazó takarmányt. A kísérletek különféle eredményeket hoztak, de mégis felfedezhető volt valamilyen tendencia arra nézve, hogy az antioxidánsokkal etetett állatok ténylegesen tovább élnek, mint a kontrollcsoport. Ilyen eredményeket kaptak egerekkel, patkányokkal, ecetmuslicákkal és fonálférgekkel [6]. 9

10 Vannak kutatók, akik ezen eredmények ellenére úgy gondolják, hogy a szabadgyökök nem játszanak jelentős szerepet az öregedési folyamatokban. Ezen véleményüket arra alapozzák, hogy a nagy mennyiségű antioxidánsokkal etetett állatok nem szeretik az ily módon kezelt táplálék ízét. Így felvetődött, hogy kevesebbet esznek, és az ebből következő kalóriamegvonás miatt élnek tovább, nem pedig azért, mert az antioxidánsok megakadályozzák a szabad gyökök reakcióit. A keletkező szabad gyökök károsító hatása elől a sejtek öngyilkosságba (apoptózis) is menekülhetnek, így megakadályozva, hogy a sérült DNS-ű sejt elszaporodjon. Olasz kutatók olyan egerekkel kísérleteztek, melyekben nem termelődött a p66shc fehérje egy gén funkciózavara miatt. A p66shc fontos szerepet tölt be a szabadgyökök elleni védekezésben. Normális esetben gátolja azokat a folyamatokat, amelyek a károsító szabad gyököket semlegesítik, így mintegy monitorozza a szabad gyökök mennyiségét. Az ily módon felszaporodó szabad gyökök hatására megváltozik a fehérje szerkezete, gátló hatása megszűnik, ugyanakkor a védekező rendszer aktiválódik. Ezekben a kísérleti egerekben a fehérje hiánya miatt a szükséges gátlás nem érvényesül. Így a védekező rendszer állandó készenléti állapotban volt. Ennek eredményeként ezen egerek élettartama 30% -al megnőtt normális társaikéhoz képest [7]. Ha a tudósok embernél is megtalálnák és kiiktatnák a p66shc-hez hasonló hatású fehérjét kódoló gént, akkor az ember átlagéletkorát 25-30% -kal lehetne növelni. A legújabb kísérleti adatok azt mutatják, hogy az antioxidánsok fokozzák a szervezet ellenállóképességét, megnövelik az élettartamot, ha nem is az öregedési folyamat lelassításával, de sok súlyos (rák, szív- és érrendszeri, központi idegrendszeri és immunrendszeri) betegség megjelenését késleltetik. Ha azt akarnánk bizonyítani, hogy akár az antioxidánsok, akár más tényezők befolyásolják az öregedési folyamatokat, akkor nem az átlagos élethossz, hanem a maximális élettartam növekedését kell kimutatnunk. 10

11 III. 2.Genetikai óra és a teloméra elmélet (célszerű eseményekre alapozott öregedési elmélet) A 19. század végén új technika jelent meg, amely forradalmasította a biológiai kutatást, és új korszakot nyitott az öregedési folyamatok megismerésében. A technikát szövettenyésztésnek, pontosabban sejttenyésztésnek nevezik. Az eljárás lényege, hogy emberből vagy állatból eltávolítanak egy pici élő szövetdarabot, és ezt, vagy az ebből kinyert sejteket laboratóriumi üvegedénybe helyezik. Ezután folyékony tápkeverékkel táplálják a sejttenyészetet, valamint testhőmérsékleten tartják, ennek következtében a sejtek növekedni és osztódni kezdenek. A 20. század elején Alexis Carrel francia kutató fontos kísérleteket végzett sejtkultúrákkal. Csirkeszívből vett szövetdarabot helyezett sejtkultúrába és biztosította a növekedésükhöz és osztódásukhoz megfelelő tápközeget. Carrel és kollégája 34 éven át tenyésztett egy csirkeszívből kivett szövetdarabkát. Carrel ezen munkája egy dogma kialakulásához vezetett, amely 50 éven át uralkodott a sejttenyésztés területén: ha a sejteket tenyészetbe helyezzük és biztosítjuk számukra növekedésükhöz a lehető legjobb körülményeket, akkor a végtelenségig élnek és osztódnak. A normális sejtek tehát halhatatlanok! Tudjuk, hogy a rákos sejtek mind tenyésztett sejtkultúrákban, mind az emberi szervezetben halhatatlanok. Ha igaz lenne Carrel állítása, vagyis hogy az állati szervezetből vett normális sejtek tenyészetbe helyezve vég nélkül osztódnak, akkor a normális sejtek nem öregednének, tehát eredendően halhatatlanok volnánk. Ebből a biogerontológusok azt a következtetést vonhatnák le, hogy a sejtek öregedését a szervezetben a sejteken kívül lejátszódó folyamatok okozzák. Ezt a dogmát Leonard Hayflick 1961-ben megjelent cikke döntötte meg. A cikkben Hayflick és munkatársa, Paul Moorhead, azt állította, hogy a normális sejtek a sejttenyészetben éppen úgy korlátozott ideig őrzik meg működő-és osztódóképességüket, mint az állati szervezetekben, amelyekből származnak [8]. Rámutattak, hogy egyes sejtpopulációk azért halhatatlanok, mert valamilyen szempontból abnormálisak, és majdnem mindig rákos sejtekké válnak. Kijelentették, hogy a normális tenyésztett sejtek halandók, és csak a tenyésztett daganatos sejtek halhatatlanok. Hayflick a kísérleteihez embrionális sejteket használt, és azt tapasztalta, hogy ezek a sejtek körülbelül 50x képesek osztódni. Ezen a ponton túl abbahagyták az osztódást és 11

12 elpusztultak. Az 50-nél kevesebbszer osztódott sejtek pedig további osztódásokat mutattak. Több kísérlet is igazolta az átlag 50 sejtosztódást. Ezek után felmerült a kérdés a tudósban, hogy hány megkettőződés történik, ha a kiinduló tenyészethez felnőtt emberekből származó sejteket használnak. A kísérletek azt mutatták, hogy ezek a sejtek kevesebbszer osztódtak, mint az embrióból származók. A későbbi kísérletek is igazolták, hogy minél idősebb a donor, annál kevesebbszer osztódtak a tenyésztett normális sejtek. Ezt a jelenséget kimutatták a fehérvérsejtek, bőr, aorta, máj és a szemlencse sejtjeinek esetében. Ezekből a kísérletekből úgy tűnt, hogy a normális embriók sejtjei számára valamiféle beépített óra körülbelül 50 megkettőződést tesz lehetővé. Számos kutató megerősítette az eredményeket, amelyek ma is relevánsak. Azóta a cikk a klasszikus rangra emelkedett-egyike a legtöbbet idézett 100 szakcikknek a hatvanas években a világon megjelent kétmillió közül. Még egy évtized kemény munkája kellett ahhoz, amíg a közvélemény elfogadta azt a gondolatot, hogy az öregedés sejtszinten is bekövetkezhet. Ezen ismeretek tudatában lehetővé vált, hogy lombikban végezzenek el olyan kísérleteket emberi sejtekkel, amelyek élő emberben lehetetlenek volnának. Két olyan rendellenesség esetében (mint a már említett Werner-szindróma, és a szintén említésre kerülő Hutchinson-Gilford progéria), amelyek a felgyorsult öregedés jeleit mutatják az emberben, vizsgálatot végeztek ilyen betegek sejtjeivel. Azt tapasztalták, hogy a bőrmetszetekből vett sejtek sokkal kevesebb megkettőződést éltek túl, mint az azonos korú normális vizsgálati alanyok sejtjei. Ez a megfigyelés is alátámasztotta azt a tételt, hogy a tenyésztett normális emberi sejtek véges osztódási képessége az öregedés sejtszintű megnyilvánulása lehet. A legújabb megfigyelések is egy, az osztódásokat számláló rendszer, genetikai óra meglétét bizonyítják. Ezzel az állítással szemben számos olyan kérdés merül fel, amelyre talán ma már tudjuk a választ. Hol helyezkedik el ez az óra a sejtben? Hogyan működik? Meg lehet-e zavarni? Ez az óra a sejtben a sejtmagban helyezkedik el. Tudjuk, hogy a sejtmagban helyezkedik el a sejt genetikai információjának hordozója a DNS, ez a kettős, csavarodott, helikális makromolekula. A sejtek osztódását megelőzően a DNS duplikálódik, majd a megkettőződött DNS állomány osztódáskor először kromoszómákba rendeződik, ezután megfeleződik, és így azonos genetikai információ jut a keletkező utódsejtekbe. 12

13 Az eukarióta kromoszómák, szemben a gyűrű alakú bakteriális DNS-sel, lineáris, a két végén nyitott DNS-t tartalmaznak. Ez a lineáris DNS szerkezet jelentős gondokat okoz a DNS szintézis során. Ennek kiküszöbölésére jöttek létre az eukarióta kromoszómák végein a telomér régiók, amelyekben fajra jellemző rövid DNS szekvenciák ismétlődnek, egymás után több példányban. Emberben a telomér-dns ismétlődő egységei kromoszómavégenként mintegy 2000 példányban ismétlődnek. Ez a régió géneket nem tartalmaz, szerepe a kromoszómavégek védelme. 1.ábra Kromoszóma végei a telomérákkal 2.ábra A teloméra régió rövidülése [http://swmed.edu/home pages/cellbio/shay/-wright/intro/gallery] A DNS szintézis során minden egyes duplikációkor a DNS egyik lánca rövidebb lesz. Tehát minél többet osztódik a sejt, annál kisebb lesz a telomér régió. A telomér-óra hipotézis feltételezi, hogy a sejt telomérjének rövidülésével méri életkorát, pontosabban azt, hogy élete során hány osztódáson esett át [9] ben felfedeztek egy enzimet, a telomerázt, amely képes megakadályozni a telomérrövidülést. A telomeráz enzim ribonukleoprotein, és reverz transzkriptáz, mivel RNS templáton dolgozik. Ez az enzim a DNS nem rövidülő szálát képes meghosszabbítani, amelyhez már a megfelelő enzimek hozzá szintetizálják az új DNS szálat, amely így az előző állapothoz képest nem rövidül. A telomerázaktivitás a legtöbb testi sejtből az egyedfejlődés korai szakaszában eltűnik. Ekkor kezdenek el rövidülni a telomérák. Egy bizonyos hossz elérése után a sejtek morfológiája megváltozik, többé nem osztódnak, bekövetkezik a sejtek öregedése. A csíravonal sejtjeiben a telomeráz tovább termelődik : a telomérek nem rövidülnek, az ivarsejtekbe ép, érintetlen genom kerül. Az immortalizált sejtek azonban találtak rá módot, hogy megvédjék telomérjeiket a sejtosztódáskori megrövidüléstől, így ezen sejtekben sem következik be a telomerek fogyása. Ma már tudjuk, hogy az immortális sejtek a telomeráz enzim gátlásának feloldásával kerülik ki a fogyást. 13

14 1998 elején kísérletes adatokkal is alátámasztották a telomér-óra mechanizmust. Tudósok telomeráz-negatív humán sejtekbe bejutatták a telomeráz-reverz transzkriptáz cdns-ét. Az így kezelt sejtek kromoszómáinak telomérjei megnyúltak, így a tenyészetek élettartama legalább 20 generációs idővel meghosszabbodott. Így igazolást nyert, hogy a telomeráz enzim expressziója meghosszabbítja a sejtek életét [9]. A kísérlet nagy visszhangot keltett mind a tudomános körökben, mind a közvéleményben. A sajtó pedig a halhatatlanság génjeként emlegette a telomeráz gént. Azonban most is akadtak kétkedők. Ők arra hivatkoznak, hogy a telomeráz enzim és a sejtek proliferációs képessége között nincs mindig szoros kapcsolat. Vannak halhatatlan sejtvonalak, melyek telomeráz-negatívak, és fordítva: normális, szomatikus sejtekben is kifejeződhet a telomeráz. Valamint a telomeráz-gén génterápiás bevitele az egyes sejtek, szövetek élettartamának meghosszabbításával valószínűleg nem hosszabbítaná meg az egész szervezet életét. Az emberi daganatok túlnyomó többségében kimutatható a telomeráz aktivitás. A telomeráz enzim megjelenése a tumorprogresszió során a daganatos megbetegedés fokozódását jelzi. Telomerázgátló anyagok fontos és hatásos ellenszerei lehetnek a tumoroknak. Előállítottak olyan egereket, amelyekből genetikailag hiányzik a telomeráz, ami az intenzíven osztódó szövetekben rendellenességekhez és kromoszóma instabilitáshoz vezetett. A telomeráz enzim génjének keresztezéssel visszajutatott egyetlen kópiája elegendő volt ahhoz, hogy a telomérák meghosszabbodjanak és az osztódási hibák megszűnjenek [10]. Más kísérleti eredmények azt mutatják, hogy a telomeráz-hiányos egerek rezisztensek a karciogenezisre [11], és csökken bizonyos tumorok, például a melanoma növekedése Sok kérdés merül még fel a telomérek és az öregedés kapcsolatában. Az emberi sejtek szigorú telomeráz-szabályozása talán gátolja az rákosodást. Az is lehetséges, hogy egy vagy több kromoszóma telomerje hosszúságának küszöb alattira való csökkenése az öregedés időzítésében játszhat szerepet. 14

15 III. 3. A neuroendokrin-teória öregedési elmélet) (célszerű eseményekre alapozott Mint ahogy a telomér a sejtek biológiai órájaként működik, hasonlóan a szervrendszerek öregedésének óraműve lehet a neuroendokrin rendszer. Legalább is ezen elmélet követői szerint. V. Dilman fogalmazta meg, hogy a hipotalamusz-hipofízis tengely képviseli ezt a bizonyos öregedési óraművet. Ifjúkorban a szabályozó rendszer óraműpontossággal működik a homeosztázis fenntartásának érdekében. Az öregedéssel pontatlanságok, hibák jelentkeznek. Dilman még betegségfolyamatnak tartotta az öregedést, ezért 25 éves kortól kezdve gyógykezelést javasolt. A belső elválasztású mirigyek hormonokat juttatnak a vérbe, amelyek ezután a szervezet célsejtjeire fejtik ki hatásukat. A hormonok sokféle működést szabályoznak az anyagcsere, a szaporodás, az immunfolyamatok, a növekedés és a viselkedés területén. Ismert, hogy nagy mennyiségben a hormonok képesek felgyorsítani egyes öregedési folyamatokat és lelassítani másokat. Nem újkeletű az az elképzelés sem, hogy az endokrin mirigyekben végbemenő változások az öregedés okozói. Már 1889-től kezdve próbálkoznak hormonkísérletekkel az öregedési változások visszafordítására. A múlt században sokan úgy hitték, hogy az öregedés elsősorban az ivarmirigyek működésének megszűnésével függ össze, és ebből következően a folyamat megelőzhető ivarmirigy átültetéssel, ill. ivarmirigy-kivonat vagy nemi hormonok bejuttatásával a szervezetbe. De sajnos keserű csalódás lett osztályrészük. Az ivarmirigyek kivonatai és átültetése sem fordította vissza az öregedést. A szaporodóképesség hanyatlását a neuroendokrin rendszer szabályozza, amely több különféle biológiai órával is kapcsolatban áll. Célszerű tehát a neuroendokrin rendszer szerepét megvizsgálni az öregedésben. Az erre irányuló vizsgálatok csak az as ill. az es években indultak meg. Először azt akarták tisztázni, hogy milyen kapcsolat van a hipotalamusz és az idősödő patkányok csökkenő szaporodása között. Joseph R. Meites megállapította, hogy a hipotalamusz váltja ki az idős nőstény patkányok ösztruszciklusának elmaradását [12]. A hipotalamuszt más okból is tanulmányozták. Amikor egyes állatokat olyan étrenden tartanak, amely tartalmaz minden létfontosságú tápanyagot, de kalóriaértéke alacsony, akkor 15

16 élettartamuk megkettőződhet. Felvetődött, hogy a kalóriamegvonás lelassítja az öregedést azáltal, hogy késlelteti az agyban működő hipotalamikus kronométert. A kalóriamegvonás egyike az öregedési folyamat megzavarását eredményező módszereknek. Az öregedéssel kapcsolatos hormonális elváltozásokról egy egész katalógust lehetne összeállítani. A menopauza jól példázza az életkorral összefüggő, az egész testre ható hormonális elváltozásokat. Bármilyen mély hatást is gyakorol a szervezetre a neuroendokrinrendszer, nincs rá közvetlen bizonyíték, hogy valamennyi öregedési változás innen eredne. 16

17 III A fiatalság hormonjai Az 1990-es években tapasztalták, hogy egy kevéssé ismert mellékvesehormon, a dehidro-epiandroszteron (DHEA) kapcsolatban van az öregedési folyamattal. Fiatal egereknek beadva csökkenti az emlőrák előfordulásának gyakoriságát, késlelteti az immunrendszer működési zavarait, megnöveli az élettartamot. Tény viszont, hogy a DHEA-val kezelt egerek keveset esznek, talán mert nem kedvelik a szer ízét, vagy elmegy az étvágyuk. Ebből adódóan egyes biogerontológusok arra következtetnek, hogy a DHEA-nak tulajdonított meghosszabbodott élettartam valójában a kalóriamegvonás élettartam-növelő hatásának következménye [13]. Grace Wong kutató, aki molekuláris onkológusként fejlesztette ki a rekombináns növekedési hormont, határozottan állítja, hogy az öregedés a fehérjék károsodásának következménye mind a sejtekben, mind a DNS-ben, RNS-ben. Szerinte a fehérjék degradálásának következménye a legtöbb öregedési jellegzetesség is. Ma kutatócsoportok sokasága vizsgálja a növekedési hormon hatását állatkísérletekkel és emberi vizsgálatokkal. Öregedést befolyásoló hatásai : gátolja az oxigén-szabad gyökös sejtpusztulást leállítja a programozott sejthalált a sejtképzés és-működés DNS-vezérlését is befolyásolja Egyre merészebben hangsúlyozzák, hogy a növekedési hormon hatására nemcsak az életminőség, hanem a maximális élettartam is növekedhet (a tudomány mai állása szerint ez 115 évnél nem lehet több). Eddig még senkinek sem sikerült megállítania vagy visszafordítania az öregedést egy vagy több hormon alkalmazásával. De izgatottan várjuk mit hoz a jövő ezen a cseppet sem unalmas kutatási területen. 17

18 IV. Fiatal öregek avagy felgyorsult öregedés az embernél Az ember esetében több olyan súlyos betegséget is ismerünk, amelyben a páciensek az idő előtti öregedés jeleit mutatják. Az egyik ilyen és talán legsúlyosabb kórt Hutchinson- Gilford progéria szindrómának (progeria infantorum) nevezik (a továbbiakban HGPS). Az ebben a betegségben szenvedők már nagyon fiatalon az időskorban végbemenő változások egész sorát mutatják. A HGPS nagyon ritka genetikai rendellenesség, amely négymillió ember közül egyet érint. Dr. Jonathan Hutchinson ban elsőként tudósított egy olyan fiúról, aki ebben a betegségben szenvedett, és ben egy másik ilyen esetet is vizsgált. A két pácienst később (1897- ben és ben) Dr. Hastings Gilford is megvizsgálta, és ő volt az, aki le is írta a betegség patológiai jellemzőit, valamint javasolta a progéria (idő előtti öregedés) meghatározást a tünetegyüttes elnevezésére. Mára már a szakirodalom számos e kórral küzdő betegről ad hírt, de ritka rendellenességről van szó, az ismert esetek száma nem több 100-nál. 3. ábra Egy HGP szindrómás ember 4. ábra Progériás gyermekek egy számukra jellegzetes arca kialakított terápiás központban [www.progeriafamilycircle.de] Az ilyen gyermek csecsemőkorában még nem mutat eltéréseket kortársaitól, de egyéves korban megjelennek a tünetek. Visszamaradnak növekedésben, ebből következően termetük alacsony lesz. Hajuk megritkul, majd kihullik. Jellemző az arckoponya és az agykoponya egymáshoz viszonyított aszimmetriája, a fejletlen és kicsi állkapocs. Koponyájuk relatíve nagy. Az arcuk madárszerű külsőt ölt, szemük kidülled, orruk horgassá válik és jellemző az úgynevezett csőrszerű orr. A bőr vékony és ráncos lesz, jellemző megbetegedése 18

19 a szkleroderma, valamint mindig megfigyelhetőek pigmentációs foltok a bőrön. Jellemző a zsírszövet hiánya a pofacsontok körül és a fülkagylón. Egész megjelenésük töpörödött öregemberre hasonlít. Szembetűnőek a vékony végtagok és az ún. lovagló testtartás, amely a csontváz fejlődési rendellenességének következtében alakul ki. Ízületeik megnagyobbodtak, mellkasuk keskeny. A progéria áldozatai mind hasonlítanak egymásra [14]. 5.ábra Egy HGPS ben szenvedő beteg életének különböző szakaszaiban [Progeria: A new kind of laminopathy : 1st European Symposium c. konferencia meghívólevele] Az ilyen idős gyermekek élettartama átlagosan év. De ismertek olyan esetek, ahol az érintett egyének a 27 éves kort is megélték. Az e rendellenességgel születő gyermekek fele azonban a 13. születésnapját már nem éri meg. A külső elváltozások mellett szívbetegség és az agyérrendszeri artériák elmeszesedése lép fel, vérnyomásuk magas. A halál oka az esetek 90%-ában szívroham vagy agyvérzés. Idegrendszeri fejlődésük zavartalannak látszik. Intelligenciájuk és mentális fejlődésük teljesen normális, sőt sokan közülük átlag feletti intelligenciával rendelkeznek. A progériás gyermekek szexuális fejlődése elmarad. Nem képesek szaporodni, de ha képesek lennének, akkor utódaik fele örökölné a betegséget. Ez a rendellenesség nőknél és férfiaknál egyaránt előfordul, földrajzi eloszlást nem mutat. 19

20 IV. 1. Az okok A betegség okáról nagyon keveset lehetett tudni az elmúlt évtizedekben, a változás az utóbbi pár évben állt be, amikor is számos cikk jelent meg e genetikai rendellenesség okáról. Leonard Hayflick 1994-ben megjelent könyvében még csak feltételezi, hogy a progériát valamilyen genetikai hiba okozza. Mára már tudjuk, hogy a HGPS-t a lamin-a gén, vagyis az LMNA gén mutációja okozza. A laminok a nukleáris lamina szerkezeti komponensei. A nukleári lamina egy fehérje hálózat, amely a belső nukleáris membrán alapját képezi. A lamina specifikus molekulái a közbülső filamentumok rendszerébe tartozó, polimerizációra képes lamin fehérjék. A laminnak három fő típusa, a lamin-a, -B és -C, vesz részt a lamina kialakításában. A laminmolekulák tetramerjei hálózatot képezve alkotják a maghártya belső lemezéhez kapcsolódó laminát. Foszforiláció hatására a lamin tetramerek dimerekké válnak szét, és a lamina leválik a maghártyáról. A lamina leválása az osztódás során következik be, majd a maghártya maga is szétesik apró vezikulumokká. A sejtosztódás telofázisában a laminmolekulák defoszforilációja indítja meg a maghártya és a lamina reorganizációját. A lamin-a molekulák a kromatinnal létesítenek kapcsolatot, és a dekondenzálódó kromatint a lamina kialakulása során rögzítik [15]. A laminok két típusát ismerjük : A-típusú laminokat (lamin A, C, C2) egy gén kódolja, az LMNA, amely különböző sejtekben fejeződik ki. B-típusú laminokat (B1 és B2/B3) két különböző gén kódolja, amely minden sejtben kifejeződik. 20

GENETIKA Oktatási segédanyag a Génsebész és Kertészmérnök hallgatók számára Összeállította: dr. Mara Gyöngyvér 2015, Csíkszereda

GENETIKA Oktatási segédanyag a Génsebész és Kertészmérnök hallgatók számára Összeállította: dr. Mara Gyöngyvér 2015, Csíkszereda GENETIKA Oktatási segédanyag a Génsebész és Kertészmérnök hallgatók számára Összeállította: dr. Mara Gyöngyvér 2015, Csíkszereda 1 1. BEVEZETÉS A GENETIKÁBA A XXI. SZÁZADI ISMERETEK TÜKRÉBEN 6,7 dia 1.1.

Részletesebben

EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE. Falus András. Összefoglalás

EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE. Falus András. Összefoglalás 1 EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE Falus András Összefoglalás Az epigenetika, az örökítőanyag softvere Kovalens módosulások Anyai hatás és az egyedfejlődés Mitokondriális öröklés Táplálkozás

Részletesebben

A természetes antioxidánsok és a fizikai aktivitás szerepe az oxidatív stresszre a neurodegeneratív elváltozásokban

A természetes antioxidánsok és a fizikai aktivitás szerepe az oxidatív stresszre a neurodegeneratív elváltozásokban Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola A természetes antioxidánsok és a fizikai aktivitás szerepe az oxidatív

Részletesebben

Az élőlények örökítő (genetikai) anyagát

Az élőlények örökítő (genetikai) anyagát A genetikai állomány stabilitása: helikáz enzimek szerepe a DNS-hibajavításban Gyimesi Máté Vellai Tibor Kovács Mihály Az élő szervezetek fennmaradásának és szaporodásának nélkülözhetetlen feltétele a

Részletesebben

2008 Az Agykutatás Legújabb Eredményei

2008 Az Agykutatás Legújabb Eredményei 2008 Az Agykutatás Legújabb Eredményei Bevezetés: Eve Marder, Ph.D. Kognitív képességeink és a művészet: Eddig nem ismert összefüggéseket sejtetnek a felfedezések Michael S. Gazzaniga, Ph.D. A mélyagyi

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA DOKTORI PROGRAM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA DOKTORI PROGRAM EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA DOKTORI PROGRAM A FÉRFI NEMZŐKÉPTELENSÉG HÁTTERÉBEN MEGHÚZÓDÓ KROMOSZÓMA ELVÁLTOZÁSOK ÉS POLIMORFIZMUSOK

Részletesebben

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában. Doktori értekezés. dr.

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában. Doktori értekezés. dr. Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában Doktori értekezés dr. Gergics Péter Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági

Részletesebben

Szendi Gábor PALEOLIT TÁPLÁLKOZÁS. A nyugati életmód és a civilizációs betegségek

Szendi Gábor PALEOLIT TÁPLÁLKOZÁS. A nyugati életmód és a civilizációs betegségek Szendi Gábor PALEOLIT TÁPLÁLKOZÁS A nyugati életmód és a civilizációs betegségek Copyright Szendi Gábor, 2009 Szerkesztette: Árkos Eszter Korrektor: Ligeti Szilvia, Thész Dóra Borítóterv: Hegyi Péter

Részletesebben

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell Frequently Asked Question Gyakran feltett kérdések George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell A fordítás alapja az alábbi kiadvány: George D. Birkmayer: All About

Részletesebben

Szendi Gábor PALEOLIT TÁPLÁLKOZÁS A nyugati életmód és a civilizációs betegségek

Szendi Gábor PALEOLIT TÁPLÁLKOZÁS A nyugati életmód és a civilizációs betegségek Szendi Gábor PALEOLIT TÁPLÁLKOZÁS A nyugati életmód és a civilizációs betegségek Szendi Gábor PALEOLIT TÁPLÁLKOZÁS A nyugati életmód és a civilizációs betegségek Budapest, 2009 Copyright Szendi Gábor,

Részletesebben

Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Faluhelyi Zsolt

Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Faluhelyi Zsolt Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Dr. Faluhelyi Zsolt Programvezető: Dr. Ember István Témavezető: Dr. Kiss István Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Orvosi Biokémia. Írták: Dr. Bánhegyi Gábor. Dr. Csala Miklós. Dr. Hrabák andrás. Dr. Keszler Gergely. Dr. Kukor Zoltán. Dr.

Orvosi Biokémia. Írták: Dr. Bánhegyi Gábor. Dr. Csala Miklós. Dr. Hrabák andrás. Dr. Keszler Gergely. Dr. Kukor Zoltán. Dr. Orvosi Biokémia 2 Orvosi Biokémia Írták: Dr. Bánhegyi Gábor Dr. Csala Miklós Dr. Hrabák andrás Dr. Keszler Gergely Dr. Kukor Zoltán Dr. Mandl József Dr. Mészáros Tamás Dr. Müllner Nándor Dr. Sőti csaba

Részletesebben

ŐSSEJTEK A KUTATÁSBAN ÉS AZ ORVOSI GYAKORLATBAN Apáti Ágota Uher Ferenc Sarkadi Balázs

ŐSSEJTEK A KUTATÁSBAN ÉS AZ ORVOSI GYAKORLATBAN Apáti Ágota Uher Ferenc Sarkadi Balázs ŐSSEJTEK A KUTATÁSBAN ÉS AZ ORVOSI GYAKORLATBAN Apáti Ágota Uher Ferenc Sarkadi Balázs Az őssejtek típusai, forrásai Szöveti (szomatikus) őssejtek a kutatásban és a gyógyításban Az emberi test szöveti

Részletesebben

A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról

A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról Dr. Szentirmay Zoltán, Dr. Orosz Zsolt Országos Onkológiai Intézet, Budapest CGH: komparatív genomiális hybridizáció DI: DNS index DNS: dezoxyribonukleinsav

Részletesebben

Hormonok világa. Készítette: Ur Judit

Hormonok világa. Készítette: Ur Judit Hormonok világa Készítette: Ur Judit 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 6 A HORMONOK FELFEDEZÉSÉBEN ÉS TANULMÁNYOZÁSÁBAN SZEREPET JÁTSZOTT TUDÓSOK ÁTTEKINTÉSE... 7 FITOHORMONOK... 12

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Az inzulin rezisztencia hatása a citosztatikumok okozta csontvelőtoxicitásra obez és inzulinrezisztens állatmodellekben Géresi Krisztina Témavezető: Dr. Benkő Ilona DEBRECENI

Részletesebben

Szabó János dr. Pecze Károly dr. Vérképzés, vérpótlás

Szabó János dr. Pecze Károly dr. Vérképzés, vérpótlás Szabó János dr. Pecze Károly dr. Vérképzés, vérpótlás Tartalomjegyzék Ajánlás Előszó Bevezetés A vérről és a vérképzésről A vér alkotóelemei és funkciói A vér sejtes (alakos) elemei A vér nem sejtes alkotórészei

Részletesebben

IDŐSEK A MÁBAN Geriátriai szocio-pszichológiai vizsgálat, az életminőség javításának lehetőségei

IDŐSEK A MÁBAN Geriátriai szocio-pszichológiai vizsgálat, az életminőség javításának lehetőségei PH. D. ÉRTEKEZÉS IDŐSEK A MÁBAN Geriátriai szocio-pszichológiai vizsgálat, az életminőség javításának lehetőségei Dr. Majercsik Eszter Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris Tudományos Doktori Iskola

Részletesebben

BÉRES JÓZSEF. A malignus daganatok biológiai, biokémiai okai

BÉRES JÓZSEF. A malignus daganatok biológiai, biokémiai okai BÉRES JÓZSEF A malignus daganatok biológiai, biokémiai okai BÉRES JÓZSEF A malignus daganatok biológiai, biokémiai okai BÉRES RT. BUDAPEST 2000 Tartalom Elõszó... 9 A rákkeletkezés biológiai, biokémiai

Részletesebben

Szergej Jevgenyijevics POSZTNOV. Határrétegvíz az élő szervezetben

Szergej Jevgenyijevics POSZTNOV. Határrétegvíz az élő szervezetben Szergej Jevgenyijevics POSZTNOV Határrétegvíz az élő szervezetben 2 Posztnov Sz. E. A műszaki tudományok kandidátusának, a hidrodinamika tudósának jelen könyve bevezeti az olvasót a víz biofizikai tulajdonságainak

Részletesebben

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS /tervezet/ Rikk János A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában Témavezető: Dr habil Kóródi Gyula PhD NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Rikk János A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában Doktori (PhD) Értekezés

Részletesebben

Bevezetés a biológiába

Bevezetés a biológiába Bevezetés a biológiába 1. előadás: Mi az élet? Jegyzetkezdemény (Müller Viktor) 0. Mi ez a jegyzet? Ez a jegyzetkezdemény gyors hiánypótlás, kidolgozottabb jegyzetre sajnos idén sem jutott időm. Az előadás

Részletesebben

Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban

Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban MTA Doktori Pályázat Doktori értekezés Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban Vellai Tibor Eötvös Loránd Tudományegyetem Genetikai Tanszék Budapest 2010 TARTALOMJEGYZÉK 2 1. RÖVIDÍTÉSEK

Részletesebben

PPP 1. Dr. Dean Ornish SPEKTRUM. Személyre szabott egészségprogram

PPP 1. Dr. Dean Ornish SPEKTRUM. Személyre szabott egészségprogram PPP 1 Dr. Dean Ornish Személyre szabott egészségprogram PPP 3 Dr. Dean Ornish Személyre szabott egészségprogram Art Smith receptjeivel 4 PPP A fordítás alapja: Dean Ornish, M. D.: The Spectrum. Ballantine

Részletesebben

Egy alapvető fontosságú ősi étel. Latinul azt jelenti: A Víz Láthatatlan Élő Virága. Egy kivételesen egészséges vadon növő kék-zöld algafajta

Egy alapvető fontosságú ősi étel. Latinul azt jelenti: A Víz Láthatatlan Élő Virága. Egy kivételesen egészséges vadon növő kék-zöld algafajta Egy alapvető fontosságú ősi étel Aphanizomenon flos-aquae Latinul azt jelenti: A Víz Láthatatlan Élő Virága Egy kivételesen egészséges vadon növő kék-zöld algafajta Tartalomjegyzék Beve z e t é s 7 Az

Részletesebben

A DANA Szövetség 2009. évi beszámolója az agykutatás legújabb eredményeiről

A DANA Szövetség 2009. évi beszámolója az agykutatás legújabb eredményeiről A DANA Szövetség 2009. évi beszámolója az agykutatás legújabb eredményeiről Tudományos szerkesztők: Dr. Floyd E. Bloom Dr. Dennis W. Choi Ph.D. Dr. Joseph T. Coyle, Szerkesztő: Ben Mauk AZ EURÓPAI DANA

Részletesebben

Járványtan és a fertőző betegségek

Járványtan és a fertőző betegségek 1 Járványtan és a fertőző betegségek I. rész Bevezető A jegyzet célja, hogy egy összefoglalást adjon a témakör áttekintéséhez. Nyilvánvalóan bizonyos részek kissé elnagyoltnak tűnhetnek, de a téma nagy

Részletesebben

Antioxidánsok: Az élõ sejtek energia termelõ szervecskéiben, a mitokondriumokban az energiafelszabadító folyamat során természetes módon keletkeznek peroxid és szuperoxid gyökök (szabadgyökök). Ezeket

Részletesebben

1. A genomika alapjai - A humán genom. 1.1. Genomika

1. A genomika alapjai - A humán genom. 1.1. Genomika 1. A genomika alapjai - A humán genom.... 1 1.1. Genomika... 1 1.2. Humán Genom Projekt... 1 1.3. DNS szekvenálás... 3 1.4. Résztvevők a humán genom projektben... 4 1.5. A HGP néhány eredménye... 4 1.6.

Részletesebben