XVI. PRIMER PREVENCIÓS FÓRUM. Budapest május 20. Összefoglalók

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVI. PRIMER PREVENCIÓS FÓRUM. Budapest 2009. május 20. Összefoglalók"

Átírás

1 XVI. PRIMER PREVENCIÓS FÓRUM Budapest május 20. Összefoglalók A TERMÉSZETES ÖREGEDÉSSEL JÁRÓ PSZICHÉS FOLYAMATOK IDŐSKORI PSZICHÉS ZAVAROK Baraczka Krisztina Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, Budapest A biológiai tudományok fejlődésével, a természetes öregedéssel járó finom testi változások megismerésében jelentős előrehaladás történt. Az utóbbi néhány évtizedben került előtérbe a testi öregedést kísérő, vagy azoktól független, pszichés tünetek elemzése, a biológiai és szocioökonómiai hatások együttes vizsgálata. Az életkor jelentős emelkedésével párhuzamosan fontos, megoldandó kérdéssé vált, hogy az időskori mentál-higiénés ellátás terén előrelépés történjen. Az idősek elfogadható életminőségének biztosításához a szellemi teljesítőképesség megtartása mellett elsősorban a hangulati zavarok kialakulásának megelőzése és megfelelő kezelése szükséges. Annak megállapítása, hogy az idegrendszer természetes öregedési folyamata, vagy már betegség szintjét elérő elváltozása áll fenn, keresztmetszeti vizsgálat alapján aligha lehetséges. A fiatalkori személyiségjegyek, a tünetek, panaszok folyamatukban történő elemzése mellett, elsősorban a korszerű neuroradiológiai vizsgálatok adhatnak támpontot az agy aktuális funkcionális állapotáról, de nem vonható párhuzam az organikus elváltozás és a pszichés tünetek között. A tünetek oki elemzését nehezíti a komorbid testi betegségek (mint alvási apnoe, alul- vagy túltápláltság, cardiovascularis és mozgásszervi betegségek) jelentős aránya. A geriátriai betegek mintegy 50%-a szenved krónikus fájdalomtól, ami indukálhatja a hangulat kedvezőtlen alakulását. Magukat elbutultnak tartó idősek mintegy 50%-ában volt észlelhető minimális kognitív érintettség (MCI), ami lehet jele a kezdődő elbutulásnak, a vizsgáltak 25%-ánál azonban semmiféle elbutulásra utaló jel nem volt. A figyelmi funkció időskorban gyakran tapasztalható gyengülése és az exekutív diszfunkció a motoros teljesítmény csökkenéséhez vezethet. Idős korban a leggyakrabban előforduló pszichés betegségek az elbutulás és a depresszió. A betegség szintjét elérő globális kognitív funkció-csökkenés (demencia) rendszerint együtt jár a hangulati élet változásával. A kezelés megválasztása szempontjából lényeges, hogy a két kórképet egymástól lehetőség szerint elkülönítsük. Mindkét betegség esetében igen kifejezett tünet a szorongás, az agitáltság. Nem ritka, egyes közlések szerint eléri a 30%-ot a hangulati zavarral küzdő időseknél az időskori anorexia. Az időskori pszichés panaszok kezelésében a szokványos pszichotróp szerek mellett jelentős szerep jut a komorbid betegségek kezelésének. Az idősödő populáció pszichoedukációja, a szénium éveire történő felkészítése akár megelőzheti a hangulati élet zavarainak kialakulását, segíthet a kognitív deficit kellő időben történő észlelésében és a coping mechanizmusok kialakításában. Az időskori izoláció okozta pszichés tünetek kialakulásának prevenciójában nem mellőzhető a közvetlen család tevékeny részvétele. A kis közösségek (pl.: idősek napközi otthona, klubtevékenység) is jelentős szerephez juthatnak. A cél az, hogy az időskor élettani sajátosságait figyelembe véve, az idősebb embert motiváljuk a számára fontos és lényeges tevékenység fenntartásában, segítsünk a pihenés-tevékenység arányának megfelelő megválasztásában biztosítva ezzel az idősek megfelelő életminőségét. IMMUNTOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK ALTATÓGÁZ-EXPONÁLT DOLGOZÓKBAN Biró Anna 1, Fodor Zoltán 1, Tompa Anna 1,2 1 Országos Kémiai Biztonsági Intézet, 2 SE Közegészségtani Intézet, Budapest Az Országos Kémiai Biztonsági Intézetben a munkahelyi expozíciónak kitett dolgozók egészségvédelme érdekében évekkel ezelőtt megkezdtük az immunológiai állapot felmérését, ill. esetleges immuntoxikus hatások vizsgálatát. A jelen vizsgálatban foglalkozásuk során altatógázokkal exponáltak körében végeztünk immuntoxikológiai monitoro- ISSN Akadémiai Kiadó, BUDAPEST Magyar Onkológia 53: , 2009 DOI: /MOnkol

2 zást. Vizsgálataink során arra kívánunk választ kapni, hogy a 2008-ban vizsgált dolgozóknál a korábban mért immunológiai eltérések a kockázatkezelés (altatógázok elszívása) eredményeként javultak-e. Az előadásban az altatógázokkal exponált kórházi személyzet (21 fő) 2008-ban végzett immuntoxikológiai vizsgálatait mutatjuk be, 56 kontroll adataihoz, illetve az ugyanezen munkahelyeken korábban végzett vizsgálatokhoz (49 fő) viszonyítva. A vizsgálatok elvégzése előtt minden donorról részletes anamnézist vettünk fel, ami kiterjedt az aktuális egészségi állapotukon túl az alkoholfogyasztási és dohányzási szokásokra, életmódra, esetleges gyógyszeres kezelésekre. A keringő limfociták alcsoportjait és aktiváltsági állapotát immunfenotipizálás módszerével, áramlásos citofluorimetriával határoztuk meg. A vizsgált antigének: CD3, CD4, CD8, CD19, CD25, CD45, CD56 és CD71. Funkcionális tesztként elvégeztük a fehérvérsejtek reaktív oxigénintermedier-termelésének mérését Phagoburst segítségével. Az altatógáz-exponált csoportban szignifikánsan csökkent a CD71-pozitív, aktivált B-sejtek százaléka a kontrollhoz képest. Ez az érték a korábbi vizsgálatban is csökkent a kontrollhoz képest, de nem szignifikáns mértékben. A korábbi vizsgálatokban az NK-sejtek, illetve a CD25-pozitív, aktivált helper T-sejtek aránya alacsonyabb volt a kontrollnál, mely eltérések a jelen vizsgálatban közelítettek a kontroll átlagához. A 2008-ban mért monocitaszám szignifikáns emelkedést mutatott mind a kontrollhoz, mind az előző vizsgálathoz képest, a korábbi vizsgálatban tapasztalt csökkent eozinofilszám 2008-ban a kontroll értéket mutatta. A fehérvérsejtek reaktív oxigénintermedier-termelésében nem tapasztaltunk eltérést a kontrollhoz képest. Következtetés: A 2008-ban vizsgált altatógáz-exponált csoportban számos eltérést tapasztaltunk a kontrollhoz képest. Az észlelt immuntoxikológiai elváltozások továbbra is felvetik a munkahelyeken fennálló, immuntoxikus expozíciót, ezért a munkavégzés egész időtartama alatt a munkatér levegőjének minőségét a határértékek betartásával (pl. megfelelő elszívórendszerrel) kell biztosítani. Támogatás: ETT /2006 STRATÉGIÁK AZ IDŐSKORI PROBLÉMÁK MEGELŐZÉSÉRE Boga Bálint Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság, Budapest A stratégia: cselekvések hosszabb távú terve egy kitűzött cél elérése érdekében. A cél lehet a jelenlegi helyzet javítása, egy jelenlevő vagy előrelátható probléma megoldása illetve megelőzése. Az öregedési folyamat optimalizálása stratégiát igényel. Az öregedés biológiai folyamata alapjaiban genetikailag adott, de fenotípusában sok extrinsic tényező által befolyásolt, a genotípus manifesztációját is módosíthatja. A biológiai öregedés élettani folyamat, de legelőnyösebb formájában is a funkcióképesség beszűkülésével jár, az alkalmazkodás gyengül (kvázi-patológiás folyamat, kivétel a krisztallizált intelligencia). A fokozott sérülékenység és az időfaktor a betegségek szaporodását eredményezi (multimorbiditás), ami az önellátási képességet is felfüggesztheti. A társadalom az időseket ezek alapján és ezektől függetlenül más szerepkörbe, más státuszba helyezi. Mind a biológiai, mind a szociális változásokat mély pszichológiai jelenségek kísérik. Erikson pszichoszociális, ún. epigenetikus modellje minden életfejlődési fordulatot, mint egyedi krízis-szituációt kezel, amelynek lehet pozitív vagy negatív kimenetele. Az idősödés megélése, mint krízis az érettség, integráltság illetve a kétségbeesés, válság alternatívájának lehetőségét hozza. Ez lényegében a Reichard-féle idősödési 5 magatartás-típust osztja 2 csoportra: előnyös (konstruktív, dependens) illetve hátrányos (védelembe vonuló, rosszindulatú, önvádló) típusokra. Mindezek arra utalnak, hogy az öregedési folyamatnak vannak változó, nem determinált, változtatható tényezői, illetve az e folyamat mentén gyakrabban felmerülő, gyakran bio-pszicho-szociális problémák, kritikus helyzetek leképezhetők, elemezhetők, gyakran megjósolhatók és megelőzésük, megoldásuk megközelíthető, vagy legalábbis megkísérlendő. Ez adja a stratégia létjogosultságát az időskori problémáknál. Az egyéni ún. sikeres öregedés kell a stratégia végcélja legyen a hanyatlás késleltetése és a morbiditás megelőzése által. Rowe és Kahn szerint a sikeres öregedés jellemzői a következők: 1. betegségek elkerülése, 2. magasszintű fizikai és szellemi aktivitás, 3. részvétel a közösség életében. Ezek megvalósításához szükséges a makrotársadalom, az állam segítsége, szintén szabályozott formában, konszenzuson alapuló stratégia alapján. Ez az elősegítő, intézményesített magatartás az egész társadalom érdeke. A két stratégiának tehát, az egyéninek és a társadalminak találkoznia kell. Az egyéni stratégia az életmód összes területének tudatos, a jelenlegi tudomány elfogadott elveit figyelembe vevő befolyásolásán, tervezésén, módosításán kell alapuljon. Az előző előadások nagyrészt részletezték ezeket a tényezőket: idősödés késleltetése, primer prevenció lehetőségei, fizikai aktivitás, diéta (kalória-restrikció, összetétel, kiegészítő tápanyagok), fizikai környezet, betegség-megelőzés, toxikus anyagok hatása (nikotin és alkohol progériás hatása), pszichés megterhelések, ismeretszerzési igény. A társadalmi/állami stratégia a társadalmi élet összes területét magába kell foglalja, ahol idősek, az ő sajátságos problémáikkal megjelennek. Hazánkban előzetes próbálkozások után a közelmúltban ilyen stratégia tervezete került kidolgozásra, jelenleg folyik az egyeztetése, társadalmi vitára bocsátják. Egyik fő cél az idősek negatív diszkriminációjának (ageizmus) kiküszöbölése. Fog- 304 ISSN Akadémiai Kiadó, BUDAPEST Magyar Onkológia 53: , 2009 DOI: /MOnkol

3 lalkoztatás, nyugdíjazás, támogatási rendszer, kulturális célok (e-inclusion), egészségügy képezik a fő fejezeteket. Utóbbiban a primer, szekunder és tercier (rehabilitáció) prevenció intézményes rendszere, az idősek az általános ellátásban, a speciális geriátriai ellátó rendszer kiépítése (konzultációs rendszer, kórházi mobil team, geriátriai osztályok). A gazdasági válság úgy néz ki a rövidtávú elképzeléseknek gátját fogja szabni. IMMUNTOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK FORMALDEHID-EXPONÁLT DOLGOZÓKBAN Fodor Zoltán 1, Biró Anna 1, Tompa Anna 1,2 1 Országos Kémiai Biztonsági Intézet, 2 SE Közegészségtani Intézet, Budapest Az Országos Kémiai Biztonsági Intézetben a munkahelyi expozíciónak kitett dolgozók egészségvédelme érdekében évekkel ezelőtt megkezdtük az immunológiai állapot felmérését, ill. esetleges immuntoxikus hatások vizsgálatát. A jelen vizsgálatban foglalkozásuk során formaldehiddel exponáltak körében végeztünk immuntoxikológiai monitorozást. A vizsgálatokban formaldehiddel exponált patológusok és szövettani asszisztensek vettek részt (összesen 28 fő). A donorokat két csoportra osztottuk: az első csoportban 15 fő (főleg szövettani laboratóriumi dolgozók) a formaldehid mellett szerves oldószerekkel is, míg a második csoportban vizsgált 13 személy elsősorban csak formaldehiddel volt exponálva. Az adatokat 56 kontroll adataihoz hasonlítottuk. Minden donorról részletes anamnézis készült, mely az egészségi állapot felmérésén túl kiterjedt a munkahelyi expozícióra, életmódra, alkoholfogyasztási és dohányzási szokásokra illetve gyógyszeres kezelésre. Az immuntoxikológiai felméréshez a perifériás limfociták felszíni markereit mértük fluoreszkáló festékekkel jelölt monoklonális ellenanyagok segítségével, áramlásos citofluoriméteren. A vizsgált antigének: CD3, CD4, CD8, CD19, CD25, CD45, CD56 és CD71. Meghatároztuk a limfocita-szubpopulációk százalékát, illetve az aktivációs markereket expresszáló limfociták arányát. Funkcionális tesztként elvégeztük a fehérvérsejtek reaktív oxigénintermedier-termelésének mérését Phagoburst segítségével. A formaldehid-exponált csoportokban csökkent a citotoxikus T-sejtek aránya a kontroll csoporthoz képest, ez a Th/Tc arány eltolódásához vezetett. Az aktivációs antigéneket kifejező T- és B-limfociták csoportátlagai nem különböztek szignifikánsan a kontrolltól, és a fehérvérsejtek reaktív oxigénintermedier-termelésében sem tapasztaltunk eltérést a kontrollhoz képest. A formalinnal exponált dolgozók csoportjában a T-sejt-alpopulációk szignifikáns eltolódását mutattuk ki, ami arra utal, hogy immuntoxikus hatás érte a csoportot. Patológusok, szövettani asszisztensek expozíciójára elsősorban ott lehet számítani, ahol szövettani preparátumok készítése során szerves oldószerekkel, daganatkeltő hatású szövettani festékekkel, ill. formaldehiddel dolgoznak, vagy formaldehidben fixált mintákat értékelnek. Itt az expozíció csökkentésének legalkalmasabb módja a megfelelő helyi elszívás kialakítása a szövettani laboratóriumban, vagy az értékelő mikroszkópok mellett. Támogatás: ETT /2006 AZ ÖREGEDÉS NEUROBIOLÓGIÁJA Hámori József MTA-PPKE-SE Neuro-Infobionikai Kutatócsoport, Budapest Növekszik az átlagéletkor vannak országok, ahol már 80 év feletti, hazánkban ennél kisebb mértékű a növekedés, de a nyugdíjasok száma itt is gyorsan emelkedik. Világszerte felmerül a kérdés: hogyan lehetne a év feletti felnőttek életminőségét úgy biztosítani, hogy a Goethe-i boldog öregkor mind több embertársunknak valóban boldog, lehetőleg aktív életszakaszt jelentsen? A korosodást e biológiai korban több változás kíséri: a mozgásrendszer, az érzékszervek (látás, hallás) öregedéssel járó gyengülése és ami különösen lényeges a mentális-agyi képességek, folyamatok változásai. Feltűnő, hogy a fizikai állapot változása pl. csökkent mozgásképesség általában nem jelenti a szellemi képességek hasonló romlását. Most ünnepeltük Rita Levi-Montalcini, olasz Nobel-díjas 100 éves születésnapját, aki teljes szellemi aktivitással dolgozik ma is (a látása ugyan már korlátozott). Ő azt állítja, hogy a hosszú élet titka az örömszerző munkában töltött élet. Valóban, az idegrendszer-kutatók szerint az agyat épp úgy mint izmainkat állandóan tréningezni kell ahhoz, hogy működőképességét megőrizze. Ez azért is fontos, mert a korral az idegsejtek száma csökken, optimálisan éves korra is csak 10%-kal, de ha nem használjuk, jóval nagyobb mértékben. Az agyat érő más, patológiai inzultusok esetén (stroke, Alzheimerkór, stb.) természetesen a sejtpusztulás és ezzel együtt a mentális képességek radikális csökkenése tapasztalható; minél idősebbek, annál gyakrabban alakulhat ki az Alzheimer-kór. Normális öregedés esetén (s ez lehet ma is a többség) azonban az időskorúak saját erőforrásaik igénybevételével tudják sokszor megújítani a szellemi frissességet. Jóllehet a vizsgálatok szerint a foglalkozással kapcsolatos mentális aktivitás év után csökkenhet, de bizonyos tulajdonságokban (pl. a gondolkodásban oly lényeges bölcsességben ) a fiatalokkal összehasonlítva pozitív eredményeket tapasztalhattak a kutatók. Még lényegesebb, hogy a Homo sapiensre oly jellemző kreati- ISSN Akadémiai Kiadó, BUDAPEST Magyar Onkológia 53: , 2009 DOI: /MOnkol

4 vitás, alkotóképesség ebben a késői korban megfelelő elő-tréning esetén továbbra is jellemzője lehet az időskorúaknak. De mi ez az elő-tréning? Úgy tűnik, hogy a boldog, derűs és alkotó időskorra már nagyon fiatalon fel kell készülni. Néhány éve derült ki, hogy az elő-homloki lebenyben (gyerekkortól!) ún. tudati tartalék, cognitive reserve alakul(hat) ki, amelyet sok tapasztalati cselekvés, s főleg tanulással kapcsolatos élmények sorozata alakít ki úgy, hogy az így raktározott élményanyag a későbbiekben jól felhasználható, időskorban különösen. Egy példa: megfelelő raktár esetén az Alzheimer-kór megjelenése 8-10 évtől 2 évre redukálható. (A pusztuló kérgi sejtek funkcióit a raktár sejtjei sokáig képesek pótolni.) Ez aláhúzza a komoly és lehetőleg motivált tanulás fontosságát iskolában és azon kívül egyaránt. Az élethosszig tartó, élvezetet generáló tanulás és a dolgok iránti érdeklődés fenntartása pedig egyik ha nem a legfontosabb tényezője a Goethe-i boldog öregkor megvalósításának. FORMALDEHID-INDUKÁLT APOPTÓZIS ÉS KROMOSZÓMAABERRÁCIÓK FORMALDEHIDDEL EXPONÁLT DOLGOZÓKBAN Jakab Mátyás 1, Klupp Tibor, Besenyei Krisztina 1, Biró Anna 1, Major Jenő 1, Tompa Anna 1,2 1 Országos Kémiai Biztonsági Intézet, 2 SE Közegészségtani Intézet, Budapest A formaldehid (FA), illetve annak vizes oldata (formalin) az IARC I csoportjába sorolt, bizonyítottan rákkeltő vegyület. Vizsgálatainkat 4 patológiai osztályról, összesen 37 FA-val exponált egészségügyi dolgozó körében végeztük. Az FA-exponált személyek mind nők voltak. Eredményeinket 37 korban és nemben egyeztetett (csak nőket tartalmazó), ismert genotoxikus ágensekkel nem exponált kontrollokkal hasonlítottuk össze. A vizsgálatainkban szereplő FA-exponált személyeket két csoportra osztottuk: az első csoportban 16 donor (főleg szövettani laboratóriumi dolgozók) az FA mellett szerves oldószerekkel is, míg a második csoportban 21 vizsgált személy elsősorban csak FA-val volt exponálva. Annak ellenére, hogy a szövettani laboratóriumokban (a munkaterületek egy részén) elszívás is volt, a légtérben az FA jelenléte állandóan észlelhető volt. Ugyanakkor, a második csoport dolgozói esetén, a munkahelyeken elszívás nem volt. A légtéri FA-koncentráció mérése csak az egyik osztályról volt elérhető, ahol a munkaidő alatt mérhető átlagos légtéri FA-koncentráció 0,4 1,1 mg/m 3 között volt (átlag: 0,9 mg/m 3 ), jelentősen meghaladva az FA-ra vonatkozó magyarországi TWA-8 határértéket (0,6 mg/m 3 ). A vizsgálatok során, a klinikai laboratóriumi vizsgálatok mellett, részletes anamnézist vettünk föl. Genotoxikológiai vizsgálatainkat fitohemagglutinin (PHA) stimulált perifériás limfocitákból végeztük, a végpontok a következők voltak: HPRT pontmutációk, kromoszómaaberrációk (CA), testvérkromatida-kicserélődés (SCE) és high-frequency SCE (HF/ SCE) gyakorisága, korai centroméra-szétválás (PCD), UV-indukált DNS-repair szintézis. Áramlási citofluorimetriás mérések: limfocita S-fázis és apoptózis bróm-dezoxiuridint (BrdU) beépített sejtekből. Az apoptotikus aktivitás és CA átlaga az FA-exponáltak mindkét csoportjában szignifikánsan magasabb volt a kontrollok átlagánál. Az aberrációk elsősorban kromatid-típusú törések voltak. A vizsgált donorok elsősorban FA-val exponált csoportjában, az FA mellett elsősorban szerves oldószerekkel exponáltak csoportjához képest, a CA átlaga alacsonyabb, míg az apoptózis átlaga emelkedett volt. A PCD az FA-exponáltak mindkét csoportjában a kontrollokhoz képest szignifikánsan emelkedett volt. Az elsősorban FA-val exponáltak csoportjában a VF szignifikáns csökkenését és a HF/SCE (nem szignifikáns) emelkedését észleltük. Az FA-exponáltak körében egyértelműen igazolható volt a munkakörülmények összefüggése a CA-gyakoriságok és az apoptózis csoportátlagának változásával. Az FA-exponáltak csoportjaiban észlelt, FA-indukált CA (és HF/SCE, illetve PCD) az érintettek körében fokozott rákrizikóra utal. Az elsősorban FA-val exponáltak csoportjában észlelt, az FA mellett szerves oldószerekkel exponáltak csoportjához képest alacsonyabb CA és VF átlagértékek a károsodott sejtek FA-indukált apoptózis okozta fokozott eliminációjával magyarázhatók. Az eredmények ugyanakkor felhívják a figyelmet a munkahelyi rákkeltők, jelen esetben a légtéri FA mérésére, továbbá a védőeszközök alkalmazására, és a munkahelyi biztonsági rendszabályok fokozott betartására is. Vizsgálatainkat az NKFP-1/B-047/2004 sz. Széchenyi pályázat és az ETT /2006 támogatásával végeztük. A DEPRENIL CITOPROTEKTÍV ÉS ANTIAPOPTOTIKUS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA IN VITRO Kocsis Zsuzsanna 1, Marcsek Zoltán 1, Deák Veronika 1, Jakab Mátyás 1, Grósz Gábor 2, Tompa Anna 2 1 Országos Kémiai Biztonsági Intézet, 2 SE Közegészségtani Intézet, Budapest A deprenilt (fenil-izopropil-metil-propargilamin) 1962-ben szintetizálták magyar kutatók. Szelektíven és irreverzíbilisen gátolja a MAO-B enzimet. Ezt a hatását használják ki a Parkinson-kórban szenvedő betegek kezelésére. A deprenilt évtizedek óta használják neuroprotektív szerként, ennek ellenére molekuláris biológiai hatása, az apoptózis-szignálutak pontosítása még a mai napig nem tisztázott. Az újabb, in vitro sejtszintű vizsgálati eredmények hozzájárulhatnak a molekula szélesebb spektrumú felhasználásához. A régóta használt deprenil farmakológiai felhasználási spektrumának az esetleges bővítéséhez szükséges in vitro kísérleti adatok szolgáltatása. 306 ISSN Akadémiai Kiadó, BUDAPEST Magyar Onkológia 53: , 2009 DOI: /MOnkol

5 Citoprotektív hatás: MCF-7 és HepG2 sejteket kezeltünk szérummegvont környezetben, deprenillel. Az éheztetés alatt a deprenil kezelés szignifikáns mértékben csökkentette a sejtek pusztulását, nm dózistartományban. Éheztetés, azaz a szérummegvonás, mint környezeti stressz hatására a felhalmozódó reaktív oxigéngyökök fokozzák a DNS-degradáció mértékét. Az emelkedett DNS-károsodás azonban fokozott p53-expresszióváltozást eredményez. Eddigi vizsgálataink alapján feltételezzük, hogy a deprenil a p53-expresszió csökkenésén keresztül fejti ki antiapoptotikus hatását, amit további PCR-vizsgálatokkal szándékozunk alátámasztani. Antioxidáns hatás: A deprenil szignifikáns mértékben emelte a HepG2 sejtek antioxidáns kapacitását. A deprenil emeli a redoxfehérjék szintézisét, fokozza a Mn-SOD expresszióját, valamint a propargilamin scavenger aktivitása magyarázhatja a vegyület antioxidáns kapacitást fokozó hatását. A neuronális szervek intenzív oxigénfelhasználása emelkedett reaktív szabadgyök-termelést eredményez. Ismerve azt, hogy normális légzési körülmények között a felhasznált oxigén kb. 5%-a szabadgyökké alakul át a mitokondriális légzési lánc szerkezetéből adódóan, a deprenil neuroprotektív hatásának, ill. saját vizsgálataink alapján, univerzális citoprotektív hatásának egyik alapja antioxidáns tulajdonsága lehet. A szabadgyökök szintjét kemilumineszcenciás módszerrel mértük. Antiapoptotikus hatás: A mitokondriumok központi integráló szerepet töltenek be a sejthalál egyes útvonalaiban, érdekes, hogy a MAO-B enzim szintén a mitokondrium külső membránján rögzülő flavoprotein. Sejtbiológiai vizsgálatokban igazoltuk, hogy a deprenil apoptózist befolyásoló hatása bifázisú, azaz nagy dózisban mindkét sejtvonal esetén (MCF-7, HepG2) kimutattuk apoptotikus hatását, míg alacsony koncentrációban antiapoptotikus. Az antiapoptotikus hatásra magyarázat lehet az antioxidáns tulajdonsága, ill. a p53-ra kifejtett down-reguláló hatása. A deprenil, ill. a rokon propargilamin vegyületek antiapoptotikus hatásukat a sejtek apoptotikus útvonalainak gátlásával, valamint a reaktív szabadgyök-scavenger aktivitásukkal fejtik ki. További vizsgálatokkal az apoptózis-szignálútvonal pontosítását tervezzük. A MEGHOSSZABBODOTT ÉLETÉVEK FORRADALMA Kopp Mária SE Magatartástudományi Intézet, Budapest Az előadásban áttekintem a krónikus stressz szerepét a kronológiai, biológiai és pszichológiai öregedés folyamatában. A magyar népesség körében az idős korosztály arányának növekedése lényegesen kisebb fokú, mint az európai országok többségében, azonban ebben a helyzetben is alapvető volna tudatosan törekedni az időskori alkotóképesség, örömképesség, közösségi szerepek megőrzésére ig a 2002-ben 69 évnél idősebb megkérdezettek közül a férfiak 25,5%-a, a nők 20,4%-a halt meg. Megvizsgáltuk, hogy milyen társadalmi-gazdasági, pszichoszociális és életmódbeli tényezők különböztetik meg a túlélő és a meghalt 69 évnél idősebb személyeket, tehát hogy idős korban milyen tényezők a túlélés meghatározói. Az egészségi állapot mellett számos pszichoszociális tényező idős korban is szoros kapcsolatban áll a túlélés valószínűségével, azonban a nemi különbségek sokkal kevésbé lényegesek, mint a középkorú népesség esetében. Az idős férfiak 67%-a, a nők 55%-a mondta boldognak magát 2006-ban. Az idősek boldogság érzetét az egészségi mutatók mellett leginkább a saját tulajdon megléte erősíti és az, hogy tudnak segíteni másoknak, érdekes módon az idős nők boldogságát sokkal több pszichoszociális tényező befolyásolja, mint a férfiakét. ÖREGEDÉS-ELMÉLETEK A SZAKIRODALOMBAN Legoza József ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete, Debrecen Az öregedésről napjainkig több száz hipotézis született. Egyes teóriák végleg megdőltek, más elméleteket pedig rehabilitáltak. A biológiai (spontán) öregedés vizsgálata nehéz, mivel főleg a patológiás öregedés jelenségével találkozunk. A patológiás öregedés, mely az élettartamot rövidíti, különböző rizikófaktorok (egészségtelen táplálkozás, dohányzás, alkoholizmus, stressz, kemikáliák) és rizikóbetegségek (hipertónia, arterioszklerózis, diabétesz, köszvény) hatására alakul ki, de ezek nem tekinthetők primer okoknak. Az öregedés biológiai okainak számbavételekor a szervezetet károsító és védő folyamatok egyensúlyának felbomlása, a szabályozás megváltozása emelhető ki. Fontos tényezők: az ionizáló sugárzás, a vírusok (mutagének), kemikáliák és a stressz. Ezek hatásaival foglalkozik többek között a szabadgyök-, a membrán- és a genetikai elmélet. Érdekes a progeria (korai öregedés), mint modell értelmezése (Werner-szindróma, Hutchinson-Gilford progeria, xeroderma pigmentosum). Megfigyelhető a repair hiánya csökkent működése, a celluláris/humorális immunitás károsodása. A szakirodalom alapján tájékozódó olvasóban kialakul az a kép, hogy a különböző elméleteket egymással összekapcsolva, integrálva lehet szemlélni, és az öregedés multifaktoros folyamatnak tekinthető. ISSN Akadémiai Kiadó, BUDAPEST Magyar Onkológia 53: , 2009 DOI: /MOnkol

6 NÖVEKEDÉSI HORMONNAL AZ ÖREGEDÉS ELLEN? Nagy Katalin ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete, Debrecen Több száz tanulmány ismerteti a jelenleg létező, igen sokféle terápiás eljárást, amelyeket klinikai körülmények között alkalmaznak, valamint azokat a beavatkozásokat, melyek még a laboratóriumi kipróbálás stádiumában vannak, és lassítják, megelőzik, vagy talán még visszafordítják az öregedés degeneratív betegségeit, ill. azokat a degeneratív biológiai folyamatokat, melyek korai megbetegedéshez, rokkantsághoz és elhalálozáshoz vezetnek. Felnőtt korban jól ismert a növekedési hormon {angolul: Growth Hormon, GH) hiányához kapcsolódó megbetegedés. Felnőttek esetében a GH hiánya az élet minőségének romlását, a cardiovascularis megbetegedés, ill. mortalitás fokozódását, a csontok ásványianyag-tartalmának csökkenését, a szénhidrát- és lipidanyagcsere károsodását váltja ki. Több ellenőrzött klinikai kipróbálás igazolta a GH-pótló terápia hatékonyságát. A hypophysis-elégtelenségben szenvedő, felnőttkori GH-hiányos betegeknél, a vizsgált teljes csoport (n=304) esetében javult az életminőség a 12 hónapos GH-pótló terápia után javult a fizikai aktivitásuk, csökkent a kórházban, ill. betegállományban töltött napok száma (Hernberg-Stahl és mtsai, 2001). Optimalizálva a GH-pótló terápiát a felnőttkor különböző szakaszaira, a terápia remélhetően meg fogja akadályozni az osteoporosis kialakulását, és le fogja csökkenteni a hypophysiselégtelenséghez kapcsolódó megbetegedések és elhalálozások gyakoriságát (Toogood, 2005). A hormonpótló terápia segíthet a nők climax utáni tünetein, s mint a kutatási eredmények mutatják, a climax után kialakuló bizonyos megbetegedések esetén, így pl. osteoporosisban, Il-es típusú diabetesben és egyes cardiovascularis kórokoknál. A hormonpótló terápia minden bizonnyal javítani tudja az életminőséget, és feltehetően az élettartamot is az érintett nők esetében (Canderelli és mtsai, 2007). Kétségtelen, hogy a felnőttkori GH-hiány-szindróma tünetei szoros hasonlóságot mutatnak az egyes életfunkciók kortól függő csökkenésével. Elméleti gerontológusok megfontolása alapján az öregedést a felnőttkori GHhiány-szindrómának lehetne tekinteni. Mivel igazolódott a GH-pótló terápia hatékonysága a felnőttkori GH-hiány kezelésében, ez a megközelítés egy új, valószerű utat nyithat meg az eredményes orvosi beavatkozás kifejlesztéséhez az öregedés ellen. IDŐSKORI FERTŐZÉSEK ÉS MEGELŐZÉSÜK Ongrádi József, Kövesdi Valéria, Stercz Balázs SE Közegészségtani Intézet, Budapest Idős emberek könnyebben kapnak fertőzéseket, és ezek lefolyása sokszor súlyos, nemegyszer végzetes. Az idős korúak arányának növekedése miatt e kérdés népegészségügyi jelentőséget nyert. E fertőzések előfordulása, jellege függ egyrészt az immunrendszer öregedésétől ( immunosenescence ), másrészt külső tényezőktől. A sejtek telomérjeinek rövidülése az immunrendszer biológiai órája is. A természetes immunitásban fontos szerepet játszó ölősejtek száma akár növekedhet is, viszont citotoxikus aktivitásuk lényegesen gyengül, és ez elsősorban a vírusokkal szembeni védelem legyengüléséhez vezet. Termelődésük a csontvelőben csökken az IL-2 serkentő hatása iránti érzéketlenség miatt, de hosszabb élettartamuk miatt a funkcióképtelen sejtpopuláció dominál a szervezetben. A kórokozók fehérjéinek felismerésében fontos toll-like receptorok zavarai kóros citokin- és kemokinmintázatot eredményeznek, amely a természetes és adaptív immunitás további zavaraihoz vezet. Ugyancsak gyengül a makofágok és többmagvú falósejtek tevékenysége is. A csontvelő vérképző rendszere sorvad, helyét zsírszövet foglalja el, de a hematopoietikus őssejtek szaporodóképessége nem változik. A B-limfociták érésében, az IgG nehéz- és könnyűláncok képződésében zavarok támadnak, amelyek autoimmun folyamatokhoz vezetnek. Legfontosabb azonban a T-limfociták csökkent termelése, fokozott pusztulása, és a thymus sorvadásával kapcsolatban a serkentő citokinek, elsősorban az IL-7 termelésének hanyatlása. A T-sejt-receptorok száma nem, de változatosságuk csökken. A CD4 helper sejtek is kevesebb szabályozó citokint termelnek. A CD8 limfociták citotoxikus aktivitása is csökken. A sejtes védekező rendszer eme zavarai a vírusok, gombák, paraziták, daganatsejtek elleni védekezést rontják. A protein-energia malnutritio, éhezés szintén csökkenti az NK- és T-sejtek aktivitását, IL-2- kibocsátását, és a B-limfociták ellenanyag-termelését. Különféle perzisztáló herpesvírus-fertőzések, elsősorban CMV és EBV, valamint a fejlődő országokban a paraziták idült antigén stressz révén fokozott gyulladáskészséget tartanak fenn, ami végül is a nyiroksejtek kimerüléséhez, s e funkcióképtelen sjetek felhalmozódásához vezet. Idült tüdő-, szív-érrendszeri-, idegrendszeri és elmebetegségek, immunszuppresszív és daganatellenes kemo- és sugárkezelés, cukorbetegség, dohányzás, alkoholizmus és egyes társadalmi tényezők különböző mértékben befolyásolják az immunrendszer működését és a jelenleg alkalmazott vakcinák hatékonyságát. Mivel a fiatalabb korosztályokétól több vonatkozásban eltérő módon működik az idősek immunrendszere, a továbbiakban új utakat 308 ISSN Akadémiai Kiadó, BUDAPEST Magyar Onkológia 53: , 2009 DOI: /MOnkol

7 kell keresni az idősek immunrendszere működésének fenntartására. Szóba jön a nagyszámú anergiás sejt eltávolítása a szervezetből, a lappangó vírus- és parazitás fertőzések kiküszöbölése, a daganatellenes vakcinálásban az antigénprezentáló dendritikus sejtek aktiválása, a T- és NK-sejtek aktivitásának fokozása citokinek adása révén. Ugyanakkor a vakcinák hatásfokának javítására újfajta adjuvánsokat kell alkalmazni. FIZIKAI AKTIVITÁS ÉS AZ ÖREGEDÉS Pucsok József Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest Az öregedés mindkét nem számára nehéz periódus. Szomatikus és pszichés területen egyaránt csökkent az alkalmazkodási képesség. Az egyéntől fokozottabb adaptációt igényel. A fizikai erő csökkenése miatt labilissá válik az adaptációs képesség. A haj megőszül, elvékonyodik, a bőr sorvadásnak indul. A bőrben különböző pigmentszemcsék jelennek meg. Az idősek érzékenyebbé válnak az életkortól függő betegségekre. A fizikai aktivitás rendszeressége ebben a korban is nélkülözhetetlen. Az idős emberek sorsát és életvitelét súlyosbíthatja az elhízás, a cukorbetegség, a hipertónia, a szürkehályog, a csontritkulás, az érelmeszesedés és a mozgásrendszer betegségei. Különösen súlyos a helyzet, ha a hangulati labilitás mellett megjelennek az organikus neurológiai folyamatok és a memóriazavar. Az idős ember életmódjával összefüggő fizikai aktivitás jelentősen hozzájárul az említett betegségek megelőzéséhez, illetve a gyógyszeres kezelések kiegészítéséhez. A cukorbetegség, a hipertónia, a hiperkoleszterémia, az érelmeszesedés, a vázizomzat működése, az ízületi rendszer épsége, funkciójának megtartása érdekében az egyénre jellemző fizikai aktivitással javítható. A dinamikus és statikus terheléseknél fokozottan figyelembe kell venni a vérnyomás és az anyagcsere szabályzásban résztvevő folyamatokat. Lehetőség szerint a fizikai aktivitás mértékét egyénre szabottan kell megadni és az ellenőrzést rendszeressé tenni. A jól tervezett és kivitelezett mozgásprogram javítja a mindennapok teljesítőképességét, az egyén pszichés és fizikai állapotát, a szív és az erek funkcióját és az anyagcserét. Jelentős szerepe lehet a szövődmények megelőzésében. Különösen fontos, hogy az idős korban a fizikai aktivitás az életmód aktív része legyen, ugyanis a rendszeres fizikai aktivitás csökkenti a gyógyszerfogyasztást, ami mind az egyénnek, mind a társadalomnak jelentős gazdasági megtakarítást jelent. IDŐSGONDOZÁS A HÁZIORVOSI GYAKORLATBAN Rurik Imre DE OEC NK, Családorvosi Tanszék, Debrecen Az elöregedő társadalom gazdasági kihívásai és ennek hatása az egészségügyi rendszerre egyre inkább előtérbe kerül, nem egyformán terhelve az egészségügy különböző szektorait. A családorvos az, aki több generáción át, élete végéig kapcsolatban van betegével. Az idős ember több figyelmet, törődést vár el orvosától, ugyanakkor sok tényező zavarhatja az orvosával való optimális együttműködését. Az idős beteg, a család és az orvos háromszögére épülő együttműködés, megfelelő információáramlás lehet csak alapja az eredményes gondozásnak, a gyógyszerelés ellenőrzésének, a kezelés támogatásának. A családorvos nemcsak konkrét betegellátó tevékenységet végez, hanem geriátriai gondozást is. Munkájának része a szükséges vizsgálatok, az otthonápolás biztosítása és megszervezése, a szociális támogatások kezdeményezése, adminisztrációja. Az idősek családorvosi ellátásában nagyobb arányban lenne szükség a már kidolgozott szakmai protokollok alkalmazására. Ugyanakkor az egyre növekvő szükségletek kielégítésére a humán erőforrások és a gazdasági lehetőségek ésszerűbb felhasználása is egyre fontosabb szempont. AZ IDŐS EMBEREK ÉS AZ ORVOSSÁGOK Simon Tamás SE Közegészségtani Intézet, Társadalomorvosi Csoport, Budapest Ahogy az élet halad előre, az ember szervezete úgy kopik és egyre több idült betegség is zavarja az idős emberek életét. A kopások korrigálása és az idült betegségek karbantartása rendszeres orvosi felügyeletet, gyógyszerszedést és általában szoros együttműködést igényel a megfelelő életminőség fenntartására az idős embertől. A látás- és hallásromlás korrekcióra (szemüveg, ill. hallókészülék viselésére) szorul. A gyakori elesések megelőzésére a 80. év felett segítség a támbot. A betegségek a legtöbb idős embernél rendszeresen többféle orvosság együttes használatát követelik meg. Az előadás során a leggyakoribb idős korban előforduló idült betegségek gyógysze- ISSN Akadémiai Kiadó, BUDAPEST Magyar Onkológia 53: , 2009 DOI: /MOnkol

8 reiről, a gyógyszerekhez való hozzájutásról, az orvosságok együttszedésének veszélyeiről esik szó. Szükséges az automatikusan megismételt receptíráson túl a rendszeres és visszatérő, megismétlendő tanácsadás, a miből, miért, mennyit, meddig és hogyan kérdések rendszeres tisztázása. Az idős ember nehezen kérdez erre mindig gondolni kell. A gyógyszer csak akkor hat, ha kiváltják és rendszeresen használják, e témákban az árkérdés is felmerülő probléma lehet, amit a betegnek, orvosnak és gyógyszerésznek együtt lehet rendezni. Fontos kérdés a gyógyszerek megfelelő tárolása, unokák előli elzárása is, az esetleges balesetek elkerülésére. Tisztázandó a készenléti házipatika összetétele és megléte, valamint a maradék orvosságok kezelése is. A PRIMER PREVENCIÓ CÉLJA ÉS LEHETŐSÉGE IDŐSKORBAN Székács Béla SE II. sz. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Tanszékcsoport, Szt. Imre Kórház Geriátr. Rehab. Osztály, Budapest Az időskori primer prevenció fogalmát két vetületben is megközelíthetjük. Az elsőt a klasszikus, de napjainkra a korábbiaknál jóval összetettebb alapokon építkező, jóval komplexebb összefüggésekre figyelő prevenciós módozat jelenti. Ez a megközelítés belső és külső, többnyire jól pontosítható szöveteket, szerveket, vagy a szervezetet in toto támadó kockázati tényezők fékezésére fókuszál. Arra törekszik, hogy a biológiailag-molekuláris biológiailag (magának a genom sérülékenységének szempontjából) kiemelkedő kockázati jelentőségű előrehaladott életkor minél kevesebb jól ismert intrinsic, vagy extrinsic környezeti rizikófaktorral kombinálódhasson additive, vagy szinergizmusban. Kiemelkedő jelentőségű ebben az életszakaszban a szívérrendszeri belső és külső kockázati tényezők fékezése, amelyek túlnyomó részt nem minőségi, hanem mennyiségi, illetve szabályozó faktorok és rendszerek közötti egyszerű/összetett arányeltolódások felismerését, szűrését, illetve korrekcióját jelentik. A dohányzás, a fizikai aktivitás elégtelensége mellett azokkal gyakorta össze is fonódva a hasi visceralis zsírtömegben és a keringő plazma összetételében bekövetkezett változások jelentik a leginkább ismert és leginkább megvalósítható preventív korrekciós célpontokat az idősödő-idős népességcsoport viszonylag széles körében. Az egészséges öregedést segítő preventív célkitűzés a csontritkulás kialakulásának életmódbeli-táplálkozási módszerekkel, majd sz.e. farmakonokkal történő gátlása, azaz a kardiovaszkuláris védelem szempontjából is kiemelkedő fontosságú mozgásrendszer zavartalan működésének hosszabbtávú biztosítása. Az egyes fertőzések vitális fenyegetésének megelőzése kiemelt fontosságú a gyengült immunrendszerű idős szervezetben (influenza, pneumococcus elleni vakcinák). Az még nem tisztázott kérdés, hogy az atherosclerosisban potenciálisan szerepet játszó, a keringésbe is különböző mértékben és ideig bejutott, időskorban csak enyhébb tüneteket gerjesztő fertőző ágensek igényelnek-e antimikrobiális beavatkozást, és ez milyen típusú, milyen időrendű lehet. A kognitív funkciók fiziológiás-patológiás hanyatlásának megelőző fékezésében még nem beszélhetünk jól bevált, garantált módszerekről. A fehérállomány védelme aligha választható el a kardiovaszkuláris primer prevenciós beavatkozásoktól. Az időskori primer prevenciós célkitűzések népegészségügyi hatékonyságát csökkentheti, hogy az elmagányosodó idős személyek számára adott primer preventív módszerek elérését és megvalósíthatóságát sajátos negatív mikromakrokörnyezeti hatások, financiális korlátok, vagy éppen a fizikai fenyegetettség korlátozhatja. Az időskori primer prevenció fogalmának (titkosan) mindig is kívánt volt egy igen izgalmas második megközelítése is, nevezetesen az, hogy magát a patológiás folyamatok iránti sérülékenységet fokozó celluláris-szöveti öregedést próbáljuk lassítani. Ez a megközelítés sokáig tudományosan megalapozatlannak látszott. Ezzel harmonizált az öregedést gátló klinikai próbálkozások sikertelensége is, akár táplálkozási, endokrin, vagy más antiaging beavatkozások történtek. Az új biogerontológiai kutatási eredmények alapján egyre inkább körvonalazható egy olyan koncepció, amely szerint az öregedésben szerepet játszó molekuláris biológiai szabályozások a korábbiaknál nagyobb mértékben összefonódnak a primer prevenció célpontjaival, így talán önmaguk jogán is preventív célpontot jelenthetnek. A DAGANATOK KIALAKULÁSÁNAK ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGAI Tompa Anna SE Közegészségtani Intézet, Budapest Globalizálódó világunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi problémája az, hogy a várható élettartam jelentős növekedésével párhuzamosan megemelkedett a daganatos betegségek előfordulása és nőtt a halálozási ráta. Évente 7,6 millió ember hal meg rákban és 10 millió új esetet regisztrálnak. Magyarországon a rákhalálozás (kb. 34 ezer) különösen kedvezőtlenül alakult, és jelenleg az EU tagállamai között az élen áll. Ez nem csupán a diag- 310 ISSN Akadémiai Kiadó, BUDAPEST Magyar Onkológia 53: , 2009 DOI: /MOnkol

9 nosztikus és szűrési módszerek hatékonyságának, vagy egyszerűen az életkor meghosszabbodásának tudható be, mert abszolút mértékben korspecifikusan is emelkedett a megbetegedések száma. A év közötti korosztályban az utóbbi 30 évben a daganatos halálozás kiugróan magas, bár ez nem minden daganatféleségre igaz. A fejlett ipari országokban csökkenés is kimutatható, pl. a gyomorrák és a méhnyakrák halálozása jelentősen csökkent, de ugyanakkor a tüdő-, szájüregi-, emlőrák, prosztata- és vastagbélrák előfordulása megemelkedett. A méhnyakrák halálozása hazánkban az EU-átlag háromszorosa. A daganatok előfordulása különbözhet földrajzilag is, még egy olyan kicsi országon belül is vannak területi különbségek, nemek, életkor és szociális helyzet szerint, mint Magyarország. A daganatos morbiditás a primer prevenciótól függ, a mortalitás viszont a korai felismerés és a kezelés függvénye. A világon a leggyakoribb daganatféleség a tüdőrák, emlőrák, prosztatarák és a gyomorrák, majd ezt követi a vastagbél- és a májrák. A daganatok profilját az életkor alapvetően meghatározza. A gyermekkori daganatokra elsősorban a hematológiai kórképek jellemzőek, míg a felnőtt és időskori daganatok elsősorban szolid tumorok, sokszor évtizedek alatt fejlődnek ki. A rákkeltő tényezők komplex hatása (genetikai és epigenetikai) főleg az idős korúakat veszélyezteti, mert a hatás időtartama elnyúlik és nagyobb esély van a rákkeltők kumulációjára. A dohányzás széleskörű elterjedése a nők körében a tüdőrák korai megjelenését okozta, hiszen a hazai statisztikákban is látható, hogy a megbetegedés egyre fiatalabb korosztályt érint. Úgy tűnik, hogy a rákkeltő tényezők együttes előfordulása exponenciálisan növeli a daganatok kialakulásának valószínűségét, ami az expressziós idő lerövidülésével jár együtt. 80 év fölött a daganatos halálozás csökken, ami azért jó hír, mert ennek a századnak a közepére a 80 év fölöttiek létszáma meg fog duplázódni. Az élettartam kitolódása egyre nagyobb népegészségügyi problémát jelent és különösen jelentős feladatokat ró a primer prevencióval foglalkozó szakemberek számára. A cél az, hogy az életkor kitolódása ne jelentse egyben a betegséggel élők számának emelkedését is. Ezért a rákkeltők elkerülése és a daganatmentes öregkor elérése elsődleges népegészségügyi program a primer prevenciós stratégiák számára. ÉLETKOR BŐRDAGANATOK MEGELŐZÉS Tóth Veronika SE Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest Az utóbbi évtizedekben a földfelszínre érkező megnövekedett UV-sugárzás és a megváltozott napozási szokások következtében rohamos emelkedést mutat a rosszindulatú bőrdaganatok előfordulási gyakorisága. E tumorok nagy részéről elmondható, hogy kialakulásukban a genetikai tényezők mellett az elszenvedett napégések játszszák a legjelentősebb szerepet. Emiatt a malignus bőrdaganatok esetében a primer prevenció kulcsfontosságú, világszerte számos prevenciós programot, kampányt indítanak, melyek a napsugárzás káros hatásaira hívják fel a lakosság figyelmét. A megelőzés mellett a korai felismerés is igen fontos, a gyógyulás esélyét növeli. A bőrdaganatok kialakulásán túl az UV-sugárzás másik káros hatása a bőr korai öregedése, ami nemcsak kozmetikai probléma, hanem hajlamosít a bőrtumorok kialakulására is. Előadásunkkal az UV-sugárzás lehetséges veszélyeire, az UV-védelem fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet. ÖREGEDÉS, MELATONIN HORMON, ÉJJELI FÉNYTERHELÉS ÉS EGYÉB EGÉSZSÉGHATÁSOK Varró Mihály János, Szentmihályi Renáta Országos Környezetegészségügyi Intézet, Budapest Az utóbbi években Magyarországon fokozott figyelem irányul az éjjeli fényterhelés (ÉFT), a melatonin hormon termelődésének ezáltali gátlása, valamint a következményes káros egészségi hatások felé. Az a témakör, amely eddig elsősorban a csillagászokat érintette sok földi megfigyelőhely ellehetetlenülése miatt, de nem kevésbé az ökológusokat bántotta rengeteg állatfaj nagyfokú vesztesége okán, nagyobb mértékben vonta magára az orvosi, ezen belül is főként a környezet- és foglalkozás-egészségügyi szakemberek figyelmét. Az elmúlt időszakban több újságcikk, rádió- és tévériport is foglalkozott ezzel a civilizációs ártalommal, hazánkban is. Az interneten (elsősorban a csillagászok e témájú oldalain külföldön, de itthon is, hu, sőt, az OKI honlapján is, valamint más helyeken) egyre több anyag gyűlik a témában. A PubMed a melatonin címszóra az összefoglaló írásakor majdnem 15 ezer találatot ad, bár a témában még így is nagyon sok a megválaszolatlan kérdés. A melatonin erős scavenger, sőt onkosztatikus hormon, amelynek kifejezett hatása van az immunrendszerre is. Mindhárom út összefüggésben áll az öregedéssel; elegendő a degeneratív, daganatos, sőt, akár a fertőző megbetegedésekre gondolnunk. (Pl. a mell-, prosztata- és vastagbélrák esetében többé-kevésbé bizonyított az ÉFT károsító hatása; több ilyen sejtvonal rendelkezik ráadásul gátló hatású melatoninreceptorokkal.) További utakat jelenthetnek az ösztrogén- és kortizolszintre, a sejtosztódásra, az elhízásra, az al- ISSN Akadémiai Kiadó, BUDAPEST Magyar Onkológia 53: , 2009 DOI: /MOnkol

10 vásra, a reparatív mechanizmusokra stb. kifejtett hatások is. Tekintve, hogy irodalmi adatok szerint az életkorral a melatonin hormon termelődése csökken, felvetődik a hormon pótlásának lehetősége. Rendkívül fontos tény, hogy a szekréciójának fő idejét éjjel elérő hormon termelődésére erős gátló hatást fejt ki a kék színű fény, amely, ha a csukott szemhéjon is átszűrődik, a látás folyamatában részt nem vevő retinális ganglionsejteken keresztül, átkapcsolódással, a tobozmirigyben fejti ki hatását. Hogy az ÉFT által felgyorsított öregedési folyamatot (is) lassítsuk, szükséges primer prevencióban (is) gondolkodni. A téma aktualitásának lökést ad, hogy 2009 egyben a Csillagászat Nemzetközi Éve is, ld. A primer prevenció hazai lépéseihez szükséges, hogy a magyar helyzetet felmérjük környezet- és esetleg foglalkozásepidemiológiai vizsgálatokkal. Mindezekre a repertoár széles: kiinduláskor lehet ökológiai tanulmányt folytatni, pl. az ÉFT rendelkezésre álló műholdas felmérése alapján; helye lehet keresztmetszeti vizsgálatoknak is, akár biológiai monitorozással: a vizeletből kimutatható metabolit, a 6-szulfatoxi-melatonin mérésével egybekötve; eset-kontroll tanulmányok is szóba jöhetnek, pl. a daganatos megbetegedések esetében, akár az expozíció objektív mérésével: fényméréssel kombinálva; kohorszvagy retrospektív kohorszvizsgálatokra is sor kerülhet, mint pl. vak személyek egészségi adatainak elemzésével stb. Az ÉFT elleni küzdelemben az éjjeli világítások és az éjjeli/váltóműszakok törvényi szabályozása ugyanúgy szerepet játszhat, mint a környezet-egészségügyi szempontból lényeges lakossági éjjeli fényvédelem, jól záródó, vastag függönyök, redőnyök, vagy egyéni védőeszközök: szemvédők formájában. Jóllehet a témakörben jelenleg sok a még megválaszolatlan kérdés, a védelem szükségessége csak kevéssé az elővigyázatossági elven, hanem, sokkal inkább, bizonyítékokon alapul. AZ IDŐSEK HELYE A NÉPEGÉSZSÉGÜGYBEN Vértes László Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság, Budapest emberek lévén, közösségben élünk, tehát adósai is egymásnak. Rendre fölnövünk és eladósodunk. Törleszteni kell mindazt, amit másoktól, felnevelő szüleinktől, testvéreinktől, embertársainktól szívjóságban, lélekmelegítőként kaptunk a hosszú vándorútra. Sütő András Az idős is ember, az idős beteg is ember. Társadalmi, egészségügyi, szociális, azaz népegészségügyi helyzetének két döntő pillére van: etikai és szakmai. Mindkettőt tekintve teljes jogú állampolgár. Az egészséges etikus társadalom minősítésének öt tényezője: miként törődik a várandós édesanyákkal, gyermekekkel, a felnőttekkel, az idősekkel, a betegekkel, a természet más élőlényeivel, továbbá tárgyaival. Valamennyi területen súlyos hiányosságaink vannak. Az idősek számára is jogos a megelőzés, a szűrővizsgálat, a műtét, a rehabilitáció. A fokozott törődésre a multimorbiditás és az alkalmazkodóképesség szűkülése kötelez. A primer prevenció teljeskörűen illeti nagyszüleink, szüleink nemzedékét is. Fokozott empátia az etikus út. Nem a kronológiai, hanem a biológiai kor számít aktív egészségfejlesztéssel, átgondoltan (ld. az idősödők helyes tetanus elleni oltását, a mellőzött felvilágosítással!), szervezéssel. A prevencióhoz, a kedvezőbb népegészségügyi helyzethez tartozik a tragédiák elkerülésére az etikus szociálpolitika (lakás, közműárak, nyugellátások, klubok, stb.) biztosítása. A primer prevenció fogalomköre idősek vonatkozásában is sokkal szélesebb körű is, mint világhírű professzorunk, Jeney Endre fogalmazta meg a Magyar Tudományos Akadémia lexikonában: prevenció betegségek, elsősorban fertőző betegségek megelőzése. 312 ISSN Akadémiai Kiadó, BUDAPEST Magyar Onkológia 53: , 2009 DOI: /MOnkol

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS Mi az öregedés? Egyrészről az idő múlásával definiálható, a születéstől eltelt idővel mérhető, kronológiai sajátosságú, Másrészről az idő múlásához köthető biológiai,

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE A KÜLÖNBÖZŐ SZERVRENDSZEREK BETEGSÉGEINEK MEGELŐZÉSE BALESET MEGELŐZÉS, MÉRGEZÉSEK MEGELŐZÉSE A GYERMEK ÉS SERDÜLŐKORBAN

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Az onkológia alapjai Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Statisztika Megbetegedés halálozás Világ: 15 20 M 7-8 M Mo.: 70.000 36.000 Azaz hazánkban minden negyedik állampolgár daganatos

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata 1 A foglalkozás-egészségügy A foglalkozás-egészségügyi szolgálat A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata Foglalkozási ártalmak

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. Társadalomi elöregedés megoldásai Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar A keynes-i elvek alapján felépülő jóléti rendszerek hosszú évtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzálissá

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre Immunológia I. 4. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) 3.1. ábra A vérsejtek képződésének helyszínei az élet folyamán 3.2. ábra A hemopoetikus őssejt aszimmetrikus osztódása 3.3. ábra

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI Az erekben keringő vér nyomást fejt ki az erek falára: ez a vérnyomás. Szabályozásában részt vesz a szív, az erek, az agy, a vesék és

Részletesebben

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Tanárszakosok, 2017. Bev. 2. ábra Az immunválasz kialakulása 3.1. ábra A vérsejtek képződésének helyszínei az élet folyamán

Részletesebben

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley 16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley Életünknek mintegy negyedét töltjük azzal, hogy felnőttekké fejlődünk, és háromnegyedét azzal, hogy öregszünk. Az öregedés mindenkit személyesen

Részletesebben

Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL!

Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL! Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL! Az influenza ellen nem a C-, hanem a D-vitamin véd. A magyarok több mint 90 százaléka azonban tél végére D-vitaminhiányos. A tél végére

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Cukorbetegek kezelésének alapelvei

Cukorbetegek kezelésének alapelvei Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2007. június 2. Mozgásterápia cukorbetegségben Lelovics Zsuzsanna dietetikus, humánkineziológus, szakedző Egészséges Magyarországért Egyesület Cukorbetegek

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

Természetgyógyászati Klinikum

Természetgyógyászati Klinikum Természetgyógyászati Klinikum A Pszichiátria és a természetgyógyászat kapcsolata Fekete Szabolcs - 2016 pszichiátria A gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavaraival foglalkozó szakterület A terápiák

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja Sajtóközlemény 2011. Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 144 helyszín, közel fél millió vizsgálat, elkeserítő szűrési adatok, ez a 2010 év statisztikája. Tovább folytatódik

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 24. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre Dr. Kovács Attila 1 Elsődleges megelőzés /primer prevenció/: a betegség biológiai létrejöttének megakadályozását célozza meg

Részletesebben

Immunológia Világnapja

Immunológia Világnapja a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztály, Immunológiai Bizottsága és a Magyar Immunológiai Társaság Immunológia Világnapja - 2016 Tumorbiológia Dr. Tóvári József, Országos Onkológiai Intézet Mágikus

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. Gellai Nándor gyógytornász-fizioterapeuta Dr. Berecz Zsuzsanna reumatológus

Részletesebben

A KÉMIAI KOMMUNIKÁCIÓ ALAPELVEI. - autokrin. -neurokrin. - parakrin. -térátvitel. - endokrin

A KÉMIAI KOMMUNIKÁCIÓ ALAPELVEI. - autokrin. -neurokrin. - parakrin. -térátvitel. - endokrin A KÉMIAI KOMMUNIKÁCIÓ ALAPELVEI - autokrin -neurokrin - parakrin -térátvitel - endokrin 3.1. ábra: Az immunreakciók főbb típusai és funkciójuk. IMMUNVÁLASZ TERMÉSZETES ADAPTÍV humorális sejtes HUMORÁLIS

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai

Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai Dr. Budavölgyi Attila Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet www.omfi.hu budavolgyi@omfi.hu Magyarország korfája

Részletesebben

NÉPEGÉSZSÉGTAN (zh kérdések)

NÉPEGÉSZSÉGTAN (zh kérdések) NÉPEGÉSZSÉGTAN (zh kérdések) 1. Soroljon fel 5 egészségdeterminánst! -jövedelmi támogatottság -társadalmi támogatottság (szoc. ellátórendszer fejlettsége) -iskolázottság -foglalkoztatottság és munkakörülmények

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Aktív geriátriai ellátás Magyarországon kapcsolat a rehabilitációval

Aktív geriátriai ellátás Magyarországon kapcsolat a rehabilitációval Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXX. Vándorgyűlése Nyíregyháza, 2011. augusztus 25-27. Aktív geriátriai ellátás Magyarországon kapcsolat a rehabilitációval Prof. Dr.

Részletesebben

Magyar nyelvű összefoglaló KÖZÉP- ÉS IDŐSKORÚ NŐK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA, EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA ÉS ÉLETMINŐSÉGE. Dr. Maróti-Nagy Ágnes

Magyar nyelvű összefoglaló KÖZÉP- ÉS IDŐSKORÚ NŐK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA, EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA ÉS ÉLETMINŐSÉGE. Dr. Maróti-Nagy Ágnes Magyar nyelvű összefoglaló KÖZÉP- ÉS IDŐSKORÚ NŐK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA, EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA ÉS ÉLETMINŐSÉGE Dr. Maróti-Nagy Ágnes BEVEZETÉS A fertőző betegségek visszaszorításával párhuzamosan új kihívás

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 11. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 11. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 11. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide!

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide! Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Nap mint nap, emberek millió szenvednek valamilyen tüdőbetegség következtében, ráadásul a halálokok között is vezető szerepet betöltő COPD előfordulása

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERIÁTRIA Időskori elváltozások, betegségek és kezelésük VI Fertőző betegségek SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar FERTŐZÉSEK IDŐSKORBAN Régen vezető halálok

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31.

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31. Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 3. Részjelentés: 2003. November

Részletesebben

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály Szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének é hazai és nemzetközi megelőzésének egészségpolitikai lehetőségei Dr. Kökény Mihály az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának elnöke A szív- és érbetegség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

Életszakaszok 2010.12.13. GERONTOLÓGIAI TRENDEK ÉS A NŐI KARRIER ESÉLYEI, KOCKÁZATAI 40-50 ÉV FELETT. SEMSEI IMRE tudományos dékánhelyettes

Életszakaszok 2010.12.13. GERONTOLÓGIAI TRENDEK ÉS A NŐI KARRIER ESÉLYEI, KOCKÁZATAI 40-50 ÉV FELETT. SEMSEI IMRE tudományos dékánhelyettes GERONTOLÓGIAI TRENDEK ÉS A NŐI KARRIER ESÉLYEI, KOCKÁZATAI 40-50 ÉV FELETT Életszakaszok SEMSEI IMRE tudományos dékánhelyettes Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Öregek

Részletesebben

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót?

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi Főosztály E-mail cím: madaraszgy@lab.hu Telefonszám: +36 1 299 9090 Megelőzéssel

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak?

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Vezető betegségek Magyarországon Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Megválaszolandó Kérdések Melyek azok a betegségek amelyek a ranglistát vezetik? Mennyire vagyunk felelősek

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása,

Részletesebben

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei Dr. Budai András Országos Tisztifőorvosi Hivatal Budapest, 2010. június 14. Daganatok Rosszindulatú daganatos megbetegedés

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

IRODA MASSZÁZS. VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70.

IRODA MASSZÁZS. VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70. IRODA MASSZÁZS VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70. Irodai masszázs Az irodai masszázs a leghatékonyabb módja annak, hogy munkatársai mindig frissen, kipihenten dolgozzanak. A kezelést az Ön munkahelyén

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA

XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA 2016. 09.16. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS INTEGRÁLÁSA SZAKELLÁTÁSBA SZERZŐK: DR RABÓCZKI ANITA FŐIGAZGATÓ DR SUSKÓ MIHÁLY NŐGYÓGYÁSZ FŐORVOS SZAKÁCS IBOLYA EFI

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Központi vastagbéldaganat rizikó felmérési kérdőív 2012-2013-14. évi eredményei Dr.

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés Stroke Ne késlekedj kampány 2010 Stroke: szomorú tények Sajtófigyelés Stroke: szomorú tények http://www.168ora.hu/tudas/stroke-szomoru-tenyek-53262.html 2010. április 1. 20:52 Hazánkban évente 42 ezren

Részletesebben

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Szilvássy Z., Jávor A., Czeglédi L., Csiki Z., Csernus B. Debreceni Egyetem Funkcionális élelmiszer Első használat: 1984, Japán speciális összetevő feldúsítása

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése Miskolc, 2013.08.29-2013.08.31 A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből T E N K S Z A B I N A D R. U R B Á N E D I N A Kutatás

Részletesebben

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu Zaj a munkahelyen a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely mindnyájunknak

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése ÉVES JELENTÉS 2006 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával valósult

Részletesebben

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő IDŐSKORRAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK Az idősödés, időskori szerepek értelmezése, jelentősége kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő Élettartam mennyiségi növekedése minőségi élet megteremtésének

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Alkalmazkodás: megelőzés, védekezés az egészségügy feladatai

Alkalmazkodás: megelőzés, védekezés az egészségügy feladatai Alkalmazkodás: megelőzés, védekezés az egészségügy feladatai Páldy Anna Fodor József OKK Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetpolitikai fórum: A klímapolitika és a klímaváltozás főbb kérdései,

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt mus által támogatott projekt BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Kedves Betegeink! A daganatokról

Részletesebben

Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban. Németh Lajosné Bischof Géza

Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban. Németh Lajosné Bischof Géza Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest, 2006. május 20. Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban Németh Lajosné Bischof

Részletesebben

Vásárhelyi Barna. Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet. Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai

Vásárhelyi Barna. Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet. Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai Vásárhelyi Barna Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai Ösztrogénhatások Ösztrogénhatások Morbiditás és mortalitási profil eltérő nők és férfiak között Autoimmun

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS origamigroup www.origami.co.hu I. Rheumatoid arthritis Sokat hallunk napjainkban az immunrendszernek az egészség

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

DEMIN XIV. MAGYOTT PV Mcs. Farmakovigilancia

DEMIN XIV. MAGYOTT PV Mcs. Farmakovigilancia DEMIN XIV. 2014. május m 23. MAGYOTT PV Mcs Dr. Stankovics Lívia & Bagladi Zsófia Farmakovigilancia MIÉRT JELENTSÜNK? DHPC Egészségügyi szakembereknek szóló fontos Gyógyszerbiztonsági információról szóló

Részletesebben

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a Hódmezővásárhelyi Lakossági Egészségfelmérés HODEF2008 Dr. Vitrai József EgészségMonitor Nonprofit Közhasznú Kft. Kutatási cél, kutatási kérdések Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a

Részletesebben