Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE"

Átírás

1 FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Fõszerkesztõ: Dr. Karabélyos Csaba Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes Dr. Mátrai Zoltán Dr. Nemes László Dr. Paál Mária Dr. Pál Katalin Prof. Zeher Margit Szerkesztõbizottság tanácsadó testülete: Prof. Fekete György Prof. Kiss Attila Prof. Kiss István Prof. Komoly Sámuel Prof. Lipták József Prof. Mándi Yvette Prof. Maródi László Prof. Medgyesi György Dr. Mészner Zsófia Dr. M. Tóth Antal Dr. Nagy Kálmán Prof. Pálóczi Katalin Prof. Perner Ferenc Prof. Pénzes István Prof. Péter Ferenc Prof. Romics Imre Prof. Rozgonyi Ferenc Prof. Sas Géza Prof. Schuler Dezsõ Dr. Siklós Pál Prof. Szegedi Gyula Dr. Szita János Prof. Tekeres Miklós Prof. Tímár László Dr. Trestyánszky Zoltán Prof. Tulassay Tivadar Alapító: Biotest Hungaria Kft. Kiadja és a nyomdai munkáért felelõs: Dursusz Bt. Szerkesztõség és levelezési cím: 2045 Törökbálint, Torbágy u. 15/A ISSN: Megjelenik: évente négyszer Elõfizetési díj: évre 2012,- Ft + 5% áfa Tartalomjegyzék Focus Medicinae Bevezetés 2 /Introduction/ Prof. Fekete György Új vírusok okozta vertikális és perinatális fertõzések 3 /Vertical and perinatal infections caused by new viruses/ Dr. Berencsi György, Dr. Csire Márta, Dr. Farkas Ágnes, Dr. Szomor Katalin, Dr. Takács Mária A perinatális infekciók neonatológiai vonatkozásai 9 /Neonatological aspects of perinatal infections/ Dr. Görbe Éva Perinatális infekciók hepatológiai vonatkozásai, diagnosztika és terápia 18 /Hepatological aspects of perinatal infections, diagnostics and therapy/ Dr. Szõnyi László Perinatális infekciók szemészeti vonatkozásai, diagnosztika és terápia 24 /Ophtalmological aspects of perinatal infections, diagnostics and therapy/ Prof. Salacz György Perinatális infekciók bõrgyógyászati vonatkozásai 30 /Dermatological aspects of perinatal infections/ Dr. Wikonkál Norbert Cytomegalovírus okozta perinatális infekciók, diagnosztika és terápia 35 /Perinatal infections caused by CMV, diagnostics and therapy/ Dr. László Dániel, Dr. Radnai Katalin, Dr. Siklós Pál p65 1

2 FOCUS MEDICINAE Interdiszciplináris tudományos folyóirat Focus Medicinae Tisztelt Kolléganõk! Tisztelt Kolléga Urak! A Focus Medicinae szerkesztõsége legújabb számában a tudományos folyóirat sokéves hagyományainak megfelelõen több szakterület orvosait érdeklõ, aktuális témát választott: a perinatális fertõzések megjelenési formáit, diagnosztikáját és kezelését. A hat tanulmány kiváló, nemzetközileg is nagyra becsült szerzõinek munkái olyan korszerû összefoglaló képet adnak az emberi élet legmagasabb mortalitásával járó idõszakának fertõzéses megbetegedéseirõl, amely ilyen részletességgel egyetlen tankönyvben sem található meg. Reményünk szerint tehát a mostani szám is hasznos forrás lehet az orvosképzés és szakorvosi továbbképzés számára. A perinatális infekciók neonatológiai, szemészeti, hepatológiai és bõrgyógyászati vonatkozásai mellett részletes ismertetést kapunk a nem hagyományos, ún. új vírusok által okozott infekciókról és a cytomegalovírus okozta perinatális infekciókról. Kiemelt fontosságúak az anyai és újszülöttkori immunológiai védekezõ mechanizmusokra vonatkozó új adatok. A jelen számban közölt tanulmányok különös érdekessége az, ahogyan az azonos kórokozók által kiváltott fertõzéseket a különbözõ szakterületek képviselõi bemutatják. Elsõ megközelítésben a betegség leírások olykor ismétléseknek tûnhetnek, azonban a figyelmes olvasó ritka élményként értékelheti a szemléletmód sokszínûségét, az orvosi megközelítés egyéni kiemeléseit, specialitásait. A téma tudatos multidiszciplináris ismertetése arra is szeretné felhívni a figyelmet, hogy a korai, perinatális infekciók pontos diagnosztikája, kezelése és a gyermekek habilitációja, rehabilitációja ma már csakis az érintett szakorvosok tudatos együttmûködésével lehet eredményes. Prof. Fekete György egyetemi tanár ÚTMUTATÓ SZERZÕINKNEK: A folyóiratban eredeti és áttekintõ jellegû közleményeket, valamint folyóiratreferátumokat jelentetünk meg. A kézirattal kapcsolatos formai követelmények (eredeti és áttekintõ /review/ jellegû közlemények) a következõk: A kézirat sorrendje: magyar nyelvû cím, szerzõvel, intézettel együtt magyar nyelvû absztrakt magyar kulcsszavak angol nyelvû absztrakt angol kulcsszavak szöveg (csak magyarul) irodalomjegyzék (max. 30) táblázat(ok) ábrá(k), ábrajegyzék Cím: a szerzõk a munkahelyük megjelölésével szerepeljenek a közlemény címét követõen. Absztrakt: maximálisan 1 oldal terjedelmû legyen, az absztraktok esetén bekezdéseket ne használjunk, folyamatosan történjen a gépelés. Kulcsszavak: 5-10 jellemzõ kulcsszót emeljünk ki a szöveg elé, mindkét nyelven. Szöveg: (az itt felsorolt követelmények természetesen az absztraktra is vonatkoznak) 1 oldal: sor 1 sor: 70 leütés Betûtípus: Arial, normál 12-es méretû, (a szöveg, amennyiben lehetséges Windows XP vagy újabb változatban készüljön). Maximális oldalszám: 10 (esetenként ettõl eltérés lehet a szerkesztõbizottság döntése alapján), kívánt oldalszám: 6-8 oldal (A/4). Helyesírás: ahol lehet, magyar kifejezéseket és magyaros írásmódot használjunk. Irodalomjegyzék: a hivatkozások száma ne haladja meg a 30-at, a szövegben az adott bekezdés végén levõ, dõlt, zárójelbe tett szám jelezze a citált publikációt, az irodalomjegyzék elsõ szerzõ szerinti ABC-rendben készüljön. Formai kérések: 1. Szerzõk megjelölése dõlt betûvel (elõl családnév, utána keresztnév elsõ betûje ponttal zárva). 3-nál több szerzõ esetén az elsõ három szerzõ után et al.: álljon. 2. A cikk teljes címe 3. A folyóirat hivatalos rövidítése (pl. N. Engl.J.Med.), kötetszáma és oldalszáma, majd legvégül az évszám (pl. 73(1), , 1986) Táblázat(ok): a táblázatok Windows XP vagy újabb verzióval készüljenek, és legyenek címmel ellátva. Ábrá(k): színes ábrákat és fotókat nem áll módunkban leközölni, az esetleges színes ábrák fekete-fehér kópiában jelennek meg. Folyóiratreferátumok: Ezek esetében csak a referáló nevét és a forrást kell feltüntetni, (felül magyarra fordított cím, alatta a forrás pontos adatai, alul a referáló neve). A folyóirat-referátum a két gépelt oldal terjedelmet ne haladja meg, az elõbbiekben valamint az eredeti közleményeknél említett követelmények megtartása mellett. Kérjük a szerzõket, hogy a cikkeket -en adják le szerkesztõségünknek, és amennyiben mód van rá, kinyomtatott formában is juttassák el azt a Biotest Hungaria Kft. irodájába. Cím: 2045 Törökbálint, Torbágy u. 15/A vagy p65 2

3 Új vírusok okozta vertikális és perinatális fertõzések Dr. Berencsi György, Dr. Csire Márta, Dr. Farkas Ágnes, Dr. Szomor Katalin, Dr. Takács Mária Országos Epidemiológiai Központ, Budapest Új vírusok okozta vertikális és perinatális fertõzések Összefoglalás: Az emberek vírusfertõzései legnagyobb részt együtt fejlõdtek a gazdáikkal az evolúció során, azonban ezeket csak a közelmúltban fedezték fel. Új vírusok csak nagyon ritkán alakulnak ki a természetben. A gazdaváltás teszi lehetõvé, hogy az állatvilágból idõnként kiszabadulnak a vírusok és átkerülnek az emberekre. Az édesanyáról a magzatra különbözõ utakon kerülhetnek át a vírusok. Ezeknek az utaknak nem mindegyike specifikus, mert az édesanya által belégzett nanorészecskék egy része eljuthat a magzati szövetekbe. A transzplacentáris fertõzésnek vannak azonban vírusreceptor-függõ valamint neonatális FcRn receptorfüggõ útjai is. A fertõzés szülés-körüli (perinatális) útjait az teszi lehetõvé, hogy az édesanyában lappangó vírusok kiszabadulnak az immunrendszer módosulásai miatt. Ezek a szülés alatt kerülnek át az újszülöttre. Ha az édesanya közvetlenül a szülés elõtt fertõzõdik, akkor nincs ideje ellenanyagokat termelni, sem azokat a magzatnak átadni. Ezek a vírusok is megbetegíthetik az újszülöttet. Az anyatejben is lehetnek vírusok, amelyek fertõzést okozhatnak. Az újonnan felfedezett vírusok közül leggyakrabban azok okoznak magzati fertõzéseket, amelyek az emberhez adaptálódtak. Az ízeltlábúak által terjesztett vírusok számára az ember csak zsákutca. A természetes körforgásban állatok vesznek részt. Ezért ezek és a zoonózisok ritkábban okoznak magzati fertõzést, mert az állati gazda és az ember placentájának a szerkezete eltérõ. A légúti fertõzések rendszerint szintén nem okoznak magzati fertõzéseket, mert a magzati légutak még fejletlenek. Kulcsszavak: vírus, evolúció, nanorészecskék, magzati fertõzés, zoonózis Bevezetés Az új vírusok kifejezés értelmezése Summary: Viral infections of humans were mostly developing with hosts during evolution, but they were discovered just recently. New viruses are very rarely develop in the nature. Due to the host/carrier switching, sometimes viruses getting out from the animal world and they are transferred to humans. Viruses can go over from the mother to the fetus in different ways. Not all of these ways are specific, because some nanoparticles inhaled by the mother can reach the tissues of fetus. However transplacental infections have virus receptordependent and neonatal FcRn receptor-dependent variants as well. It makes possible the perinatal ways of the infections, that due to the immune system modifications the latent viruses in mother get out. These are transferred to the newborn during the birth. If the mother was infected directly before the birth, she does neither have time to produce antibodies nor give them over to the fetus as well. These viruses can make the newborn sick. Viruses can be found in the breast milk, what can cause infections. Mostly the newly discovered viruses will cause fetal infections which are adapted to humans. Humans are just a dead end for the arthropod-borne viruses. Animals take part in the natural cycle. Therefore these zoonosis cause less fetal infection, because the structure of placenta of an animal carrier and of a human being are different. Respiratory infections usually do not cause fetal infection, because fetal respiratories are still underdeveloped. Keywords: virus, evolution, nanoparticles, fetal infection, zoonosis Új vírusok nagyon ritkán alakulnak ki a természetben. Az emberi vírusok közül a kanyaróvírusról japán kutatók bizonyították be, hogy a 11/12. században kerülhetett át az emberre, a szarvasmarha paramyxovírus (rinderpest) vírus genetikai változásai következtében (25). Ezért okozhatott tömeges pusztulást az indiánok között, amikor Columbus felfedezte Amerikát. Az újonnan felfedezett vírusok rendszerint az állatvilágból kerülnek át az emberekre. A denevérekrõl a veszettség, a súlyos heveny légúti tünetcsoport (SARS) vírusa, az EBOLA és a Marburg vírusok, a repülõ kutyákról a halálos paramyxovírus fertõzések (Ázsiában a NIPAH vírus, Ausztráliában a HENDRA vírus), amelyek valószínûleg Afrikában is elõfordulnak (22). A globális felmelegedés következtében korábban kisebb földrajzi területeken elõforduló vírusok átkerülhetnek más földrészekre. Ez történt a sárgaláz vírusával Afrikából Amerikába a rabszolga-kereskedelem kapcsán, dengue láz vírusaival a 80-as években és a West- Nile vírussal (Nyugat-Nílusi láz) 1999-ben (36). Helyi átmeneti éghajlatváltozások is kiszabadíthatnak vírusokat a rágcsálókból, ahogyan ez Amerikában a tüdõ hantavírus esetében bekövetkezett, holott már az indián ábrázolások is bizonyították, hogy a kórokozó jelen van évszázadok óta az országban (39). A HIV/AIDS vírus és a betegség is azonban új az ember számára (43). A várandós édesanya immunológiai változásainak hatása a vírusszaporodásra A várandós asszonyok vírusfertõzéseinek egy része (human cytomegalovírus, rózsahimlõ, bárányhimlõ) károsíthatja a magzatot, hasonlóan egyes bakteriális és protozoon fertõzésekhez (listeriosis, toxoplasmosis). Ezen kívül számos más virális kórokozó átkerülhet a p65 3

4 várandós asszonyról a magzatra, szerencsére azonban legnagyobb részük semmilyen kárt nem okoz az újszülöttnek. Ezeket a perinatális fertõzéseket, amikor a kórokozó az édesanya-magzat határt lépi át, vertikális fertõzéseknek nevezzük. A vertikális vírusfertõzések bekövetkezhetnek úgy, hogy a vírusok átjutnak a méhlepényen (transcytosis valamelyik mechanizmusa segítségével) vagy immunkomplex formájában együtt az anyai ellenanyagokkal az FcRn azaz a magzati Fc-receptor segítségével mûködõ sejten belüli vezikuláris transzport közvetítésével. Van azonban egy olyan lehetõség is, hogy az édesanyáról a magzatra átkerülõ sejtek (anya-magzati transcytosis) viszik át azokat a vírusokat, amelyek az anyai sejtekben lappanganak (58). Az édesanya immunválasz-képessége a terhesség során megváltozik, nehogy károsítsa az édesapa génjeit hordozó magzat fejlõdését. Ennek az immunmodulációnak az elõnyét élvezik az édesanyában lappangó vírusok, mert büntetlenül és tünetmentesen elszaporodhatnak és ráragadhatnak az újszülöttre, miközben áthalad a szülõcsatornán. A magzati fertõzésnek ezt a formáját nevezzük perinatális fertõzésnek (59). A rózsahimlõ, bárányhimlõ és Hepatitis-B átvitelét a védõoltások jelentõsen korlátozták (41). Az elmúlt 40 évben felfedezett új emberi vírusok között azonban sikerült olyanokat találni, amelyek többnyire klinikai következmények nélkül képesek átjutni a magzatra (46,49). Az új vírusok lehetséges hatását a terhességre és a magzatra foglalja össze ez a közlemény. Nanorészecskék, immunkomplexek, pinocytosis és phagocytosis Kitérõt kell tenni, mielõtt a vírusokra kerül a sor, mert a vezikuláris transzport nemcsak fertõzõ nanorészecskéket képes átjuttatni az édesanyáról a magzatba. A levegõszennyezéseket okozó nanopartikulák, és az iparban alkalmazott nanorészecskék nem szaporodóképes egységek, de a nagyságrendjük egy része azonos a vírusok méretével. Kiderült, hogy a kipufogó gázokból és az iparból származó nano-részecskék átjuthatnak a magzatba (45). A vírusok a nanorészecskék nagyságrendjébe tartoznak. A sejtek a részecskéket sejtitatás (pinocytosis ~ 100 nm) és sejtfalás (phagocytosis > 250 nm) formájában kebelezik be méretük szerint. A vírusok nagyságrendje olyan, hogy csak különálló vírusrészecskéket tudnak a sejtek felvenni (28). A receptor-közvetítette vírusfelvétel is szigorú nagyságrendi ellenõrzés alatt áll (37,38,57). A coxsackie-vírus-adenovírus receptor (CAR) nem jelenik meg a syncytiotrophoblast és cytotrophoblast sejtek felszínen sem a terhesség elsõ, sem a harmadik trimeszterében, ezért a transzplacentáris fertõzés nagyon ritka a terhesség alatt (29). Ha azonban a terhes enterovírus fertõzése a szülés elõtt két-három héttel következik be, akkor a magzatnak nem lesznek specifikus ellenanyagai, ezért az édesanya székletével ürülõ vírus Új vírusok okozta vertikális és perinatális fertõzések perinatálisan megfertõzheti az újszülöttet, ami néha számos csecsemõ súlyos megbetegedését okozhatja. Ilyen okból 1989-ben Magyarországon 11 csecsemõ hunyt el echovírus 11 fertõzés következtében (23). Herpesvírus receptorok sincsenek az édesanya és a magzat közötti határfelületet képezõ syncytiotrophoblast sejteken, azonban a magzati Fc-receptorok (FcRn) lehetõvé teszik IgG-vírus komplexek és idiotípus-antiidiotípus IgG dimérek transzportját az anyai vérbõl a magzati keringésbe (9,10,35,59). Az anti-idiotípus IgG átjutása a placentán átjuttatja a méhlepényen a magzatba mindazoknak az antigéneknek (epitopoknak) a másolatait, amelyekkel az édesanya a terhessége elõtt és alatt találkozott. Ezt transzgenerációs öröklésnek nevezte el Hilar Lemke kieli biokémia professzor (9,10,31,32). Togavírusok A szúnyogok által terjesztett Chikungunya vírus a globális felmelegedéssel összefüggésben 2007-ben telepedett meg Olaszország felsõ harmadában. Korábban trópusi országokban megfigyelték a vertikális átvitelt, ami az elsõ trimeszterben magzati halált okozott, de a terhesség késõbbi szakaszaiban károsodások nélkül zajlott le (53). A szülést megelõzõ fertõzés miatt azonban idegrendszeri elváltozások voltak kimutathatók néhány nappal a születést követõen (26). Flavivírusok A Nyugat-Nílusi Láz Vírusa (WNV) a 20. század végén a globális felmelegedés következtében telepedett meg Romániában, Oroszországban, Észak-Amerikában és Magyarországon. Az elsõ transzplacentáris átvitelt 2002-ben írták le. Az újszülött kétoldali chorioretinitisben szenvedett, és az agyi MRI súlyos cerebralis elváltozásokat mutatott, a fehérállomány károsodásával mind a temporalis mind az occipitalis területen. A köldökzsinór vérben magzati IgM és neutralizáló ellenanyagok voltak kimutathatóak (13). A Hepatitis-C vírust (HCV) amelyet a Hepacivírus genusba sorolnak, 1979-ben fedezték fel. Régen ismert, hogy a HCV-hordozó édesanya nyugodtan szoptathatja az újszülöttjét, mert az anyatej végtelenül ritkán fertõzi meg az újszülöttet. Hangsúlyozni kell, hogy a keringésben vírus-rns-t nem hordozó édesanyák is 1-3%-ban megfertõzhetik a magzatjaikat. A természetes úton lezajlott szülés és a császármetszés között nincs különbség a perinatális HCV fertõzések bekövetkezése szempontjából. A korai burokrepedést követõen mintegy 6 óra múlva viszont jelentõsen megnõ a magzati fertõzõdés kockázata (2). Ennek a cikknek a szerzõji azt feltételezik, hogy az anyatejjel történõ fertõzõdés azért nem következik be, mert az anyatejben nagy vírus-ellenanyag aggregátumok vannak, de az újszülött bélnyálkahártyáján keresztül csak egyedi vírus-ellenanyag komplexek képesek átjutni (a). Az anyatejben levõ ellenanyagok nem tud p65 4

5 ják neutralizálni az aggregátumokban lévõ vírusokat, de a vírus-ellenanyag kötõdés érzékennyé teszi azokat az újszülött gyomornedvei iránt, ami az összes vírus inaktiválódásához, illetve széteséséhez vezethet (b). A természetes szülés és a császármetszés között pedig valószínûleg azért nincs különbség, mert a magzatok 1-3%-ában a fertõzés transzplacentárisan a microchimerizmus, azaz az édesanyáról a magzatba átkerülõ élõ sejtek közvetítésével jön létre. Az anya-magzat határfelület vírusellenes védelmet biztosít. Kimutatták, hogy a természetes ölõsejtek (NK) és az MHC-bemutatást nem igénylõ γδ-t és NKT sejtek nagyobb gyakorisággal vannak jelen a méhlepényben, mint a köldökvérben. Az NK és NKT sejtek citotoxikus képessége nagyobb volt a placentában, és a HCV fertõzés következtében az NKT sejtek ölõ-képessége tovább fokozódott. A HCV expozíciónak többféle hatása volt a veleszületett immunitást közvetítõ sejtekre: csökkentek az aktivációs markerek (CD69, TRAIL és NKp44) az NK sejteken, és csökkent a plazmasejtszerû dendritikus sejtek száma mind a placentában, mind a köldökvérben a fertõzés hatására. Valószínûleg ennek köszönhetjük, hogy a HCV átvitele a terhesség alatt csak 5-6% még akkor is, ha az édesanyának viraemiája van (56). A Hepatitis-G vírus is a Flavivírusok családjába tartozik, és ugyanolyan gyakorinak találták az édesanyáról a magzatra történõ átvitelét, mint a Torque Teno (TTV) Anellovírusét (40,54, illetve Dencs Ágnes, Csire Márta, Takács Mária nem közölt eredmények, 2008). Orthomyxovírusok A szövettani vizsgálatok és az elektronmikroszkópia kimutatta, hogy a Mexikóban kezdõdött influenza A/H1N1 variáns világjárvány során képes volt szaporodni a második trimeszterben a placentabolyhok sejtjeiben (34). A magas lázon kívül ez is megmagyarázza a többszörösére nõtt magzati károsodások számát, amiket az influenza világjárványok során megfigyeltek a járványokat követõen született gyermekekben (1,18). Paramyxovírusok Új vírusok okozta vertikális és perinatális fertõzések Transzplacentáris átvitelt leírtak a Mumps vírusfertõzéssel kapcsolatban is (15) a PubMed szerint. Az eredeti szöveg azonban nem elérhetõ. A Metapneumo vírus is egy újonnan felfedezett vírus, azonban a vertikális átvitelre vonatkozó adat nem áll rendelkezésre. Analógia alapján ez valószínûleg nem fog megváltozni, mert a régen ismert paramyxovírusok, a légúti óriássejtes vírus sem kerül át a terhesség alatt a magzatra vagy az újszülöttre történõ vertikális átvitel eredményeképpen. A legújabban felfedezett paramyxovírusok a HENDRA (denevér, ló, ember) valamint a NIPAH vírus (denevér, sertés, ember). Ezeket közös genusba sorolták (Nipah vírusok). Azonban az édesanyáról magzatra vagy újszülöttre történõ átvitelrõl nincsenek adatok. A vertikális átvitel bizonyítva van denevérekben, sertésekben, tengerimalacban és macskában (20). Ez azonban nem jelent az ember szempontjából semmit, mert ezeknek az állatoknak eltérõ placenta szerkezetük van. Humán parvovírusok Az adenovírus függõ AAV-2 (Dependovírusok) képesek beépülni az emberi spermiumok kromoszómáiba, és így hibákat okozni az újszülöttek fejlõdésében. Amennyiben a terhesség alatt AAV-2 specifikus IgM kimutatható, annak magzati halálozás, preeclampsia és a méhlepény elfajulása lehet a következménye (6,7). Újonnan felfedezett parvovírus a Bocavírus is, amely légúti fertõzéseket okoz, de szerencsére a DNS-ét nem sikerült a magzatvízben kimutatni (24). Anellovírusok Torque teno vírusnak (TTV = vékony nyaklánc) nevezik, amelyet az elmúlt évtizedben fedeztek fel. A sertésekben is jelen van (50). Három molekuláris formája ismeretes (19). Jelen van az anyatejben, és a magzatvízben is (54). Szerencsére mind a mai napig semmilyen betegséggel sem hozták összefüggésbe. Ez azért fontos, mert a magzatvíz mintáknak több mint felében kimutatható az egyszálú, cirkuláris DNS genomja (Csire és Dencs, nem közölt adatok). Polyomavírusok Négy új emberi polyomavírust fedeztek fel a közelmúltban: a Ki, Wu, Merkel és trychodysplasia spinulosa polyomavírust (44,55). Ezekrõl azonban nem sikerült kimutatni az anya-magzat átvitelt. A papillomavírusok átvitele a magzatra már régen ismert, de már nem számítanak új vírusoknak. Herpesvírusok A 8 emberi herpesvírus közül a Humán Herpesvírus 6-ról (HHV-6) a közelmúltban mutatták ki, hogy egyes családokban beépültek a kromoszómákba, és ezután a Mendel szabályok szerint öröklõdnek. Így lehet egy három évtizeddel korábban felfedezett vírusról teljesen új szempontokat meglátni (4, 5). A HHV-6 vírus, szaporodóképes formában is átkerülhet a magzatra (58, 59). A kutatás folyamatban van, mert a magzati fertõzésnek a klinikai következményei még nincsenek tisztázva. Az egyik daganatkeltõ gamma herpesvírust, az Epstein-Barr vírust (EBV) és a Kaposi sarcoma daganatot már régóta ismeri az orvostudomány. A másik gamma herpesvírust, a Kaposi sarcoma Herpesvírust (KSHV) azonban csak 1994-ben fedezték fel. Azt pedig, hogy mindkettõ átkerülhet a magzatba, arra csak a közelmúltban derült fény. Felmerült az a lehetõség is, hogy Burkitt limfómát azok az afrikai gyermekek kapnak, akikbe az Epstein-Barr vírus a magzati korban került át, és ezért az immuntolerancia miatt nem tud p65 5

6 születése után sem megfelelõ immunválaszt produkálni (59). Ugyanez a lehetõség szerepelhet a Kaposi sarcoma betegség patogenezisében is (21). Kiderült, hogy myeloma multiplexben és lymphomákban szenvedõ betegekben a KSHV teljesen eltérõen viselkedik a többi limfotrop herpesvírustól (EBV, CMV, HHV-6). Az utóbbiak minden betegben szerológiai választ indukálnak, és a szeropozitív betegek egy részében ki lehet mutatni a vírus DNS jelenlétét is. Ezzel szemben a KSHV DNS pozitív betegek nagyobbik részében egyáltalán nem lehet ellenanyagválaszt kimutatni, ami közvetetten arra utal, hogy a fertõzést magzati korban kaphatták meg (16). Hepatitis-E vírus A non-a non-b májgyulladás vírusok közül a Hepatitis-E vírus májkárosító hatását 1983-ban fedezték fel önkísérlet segítségével (8). Egyes földrajzi régiókban a vírus fontos oka a májgyulladásoknak. A várandós asszonyok halálozási aránya 20-30% is lehet. A nagyon magas víruskoncentráció, és a progeszteron szabályozás zavara felelõs a magas halálozásért várandósokban (3). Károsodik ugyanis a progeszteron által indukált blokkoló faktor (PIBF) termelõdése, ami egy 34-kDa molekulatömegû protein, aminek jelentõs abortusz-gátló hatása van in vivo (12). A fehérjét a decidua CD56 + sejtjei termelik. A Hepatitis-E diagnózisa ritkán fordul elõ ipari országokban. A kisszámú szeropozitivitást valószínûleg állatoktól származó tünetmentes fertõzések okozzák (42). Az anyai és magzati halálozás, abortus, koraszülés vagy az élve született csecsemõ halála a HEV fertõzés gyakori szövõdménye. Az embereket megfertõzni képes törzseket állati eredetû és nem állati eredetû genotípusokra osztják fel. A non-zoonotikus típusok az 1-es és 2-es, a zoonotikus genotípusok a 3-as és 4-es. A Hepatitis-E vírus jelenléte egyre gyakoribb mind Nyugatmind Kelet-Európában és Japánban (48). A legtöbb ilyen betegséget a 3-as állati eredetû genotípus okozza. A fertõzési utat azonban még nem tisztázták. Kimutatták, hogy a vaddisznók 60%-a is szeropozitív Kelet-Európában (43). A HEV nehézkesen szaporodik emberi szövettenyészeten. A Kernow-C1 (3-as genotípus) vírustörzs, amit egy krónikusan fertõzött egyénbõl izoláltak, lehetõvé tette azonban az emberi, sertés és õz sejtvonalaknak az azonosítását, amelyeken jobban nõnek a HEV vírusok. Kimutatták, hogy egy emberi hepatoma sejtvonalhoz történõ adaptációt követõen szelektálódott egy olyan rekombináns, amelybe beépült az emberi riboszóma génbõl egy 178 nukleotid (58 aminosav) hosszúságú szakasz (47), aminek a biológiai jelentõsége még nem tisztázott. Humán Retrovírusok Új vírusok okozta vertikális és perinatális fertõzések A Humán T-sejtes Leukemia-limfóma Vírust (HTLV) a HIV/AIDS vírussal csaknem egy idõben fedezték fel. A vírus elterjedtsége és járványtana szokatlan volt. Kiderült, hogy az újszülöttek mintegy negyedrésze megfertõzõdik, amennyiben az édesanyjuk vírus pozitív. Amennyiben a szûrõvizsgálatok során pozitívnak talált asszonyok újszülöttjeit mesterségesen táplálják, akkor csak minden 50. újszülött kapja meg a fertõzést (27). Ez arra mutat, hogy az anyai-magzati vertikális átvitel maximum 2,3% lehet. A Humán Immundeficiencia Vírust (HIV) szintén 30 évvel ezelõtt fedezték fel. Kezdetben a vertikális átvitel gyakorisága 25% körül volt. Jelenleg a nagy hatékonyságú vírusellenes kezelés segítségével (HAART) a vertikális fertõzést 2-5%-ra sikerül csökkenteni. A vertikális fertõzésnek egyaránt elõfordul a transzplacentáris és perinatális formája is. Az anyatejjel történõ fertõzés is gyakori. Az anyai microchimerizmusnak, az anyai sejtek magzatba kerülésének a szerepét nem sikerült bizonyítani (30). Következtetések Számos új vírus jelent meg az elmúlt 40 év alatt az emberiségben. Szerencsére a legtöbbjük, amelyek az állatvilágból kerülnek rá a várandós asszonyokra (Marburg vírus, Ebola vírus, Hantavírusok, Arenavírusok, humán Coronavírusok, stb.) nem tudnak az emberi méhlepényen átjutni. A magzati károsodások akkor következnek be, ha a fertõzés az édesanya egészségét károsítja olyan mértékben, hogy az összeegyeztethetetlen a terhességgel, vagy a magzati fejlõdéssel. Ezek közül az egyik legfontosabb tényezõ a magas láz. A kettõs fertõzés jelentõségét Angliában és Debrecenben kezdték el elõször vizsgálni (17,51,52). Azóta igazolást nyert, hogy az édesanya HIV-fertõzése megnöveli a HCV, és számos más vírus átjutását a magzatba. A receptor közvetítette anya-magzat IgG átvitelnek is lehetnek súlyos következményei a magzatra nézve. Ezek közül a legsúlyosabb, ha a dengue Flavivírus elleni ellenanyagok kerülnek át a magzatba az anyai IgG transzport segítségével a trópusi országokban. A születés után ezek az újszülöttek, amennyiben szúnyogcsípés közvetítésével megfertõzõdik a vírus egy másik szerotípusával, már az elsõ fertõzés után is vérzéses lázat kap. Ez a kockázat a 8. hónapos életkoráig fenyegeti az újszülöttet, ameddig az anyai ellenanyagok még elegendõ koncentrációban vannak jelen a szervezetében (33). Irodalomjegyzék 1. Acs N., Banhidy F., Puho E. et al.: Maternal influenza during pregnancy and risk of congenital abnormalities in offspring. Birth Defects Res. Part A. Clin. Mol. Teratol., 73, , Airoldi J., Berghella V.: Hepatitis C and pregnancy. Obstet. Gynecol. Surv., 61, , Arankalle V.A., Jha J., Favorov M.O. et al.: Contribution of HEV and HCV in causing fulminant non-a, non- B hepatitis in western India. J Viral Hepat., 2, , Arbuckle J.H., Medveczky M.M., Luka J. et al.: The latent human herpesvirus-6. A genome specifically integ p65 6

7 rates in telomeres of human chromosomes in vivo and in vitro. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 107, , Arbuckle J.H., Medveczky P.G.: The molecular biology of human herpesvirus-6 latency and telomere integration. Microbes Infect., 13, , Armbruster-Moraes E., Ishimoto L.M., Leao E. et al.: Detection of human papillomavirus deoxyribonucleic acid sequences in amniotic fluid during different periods of pregnancy. Am. J. Obstet. Gynecol., 166, 35-40, Armbruster-Moraes E., Ishimoto L.M., Leao E. et al.: Presence of human papillomavirus DNA in amniotic fluids of pregnant women with cervical lesions. Gynecol. Oncol., 54, , Balayan M.S., Andjaparidze A.G., Savinskaya S.S. et al.: Evidence for a virus in non-a, non-b hepatitis transmitted via the fecal-oral route. Intervirology, 20, 23-31, Berencsi Gy., Csire M., Kapusinszky B. et al.: A magzati immunrendszer módosítása anyai ellenanyagok, anti-idiotípusok, vírusok és vírus-ellenanyag komplexek által. Focus Med., 10, 3-10, Berencsi Gy., Csire M., Takács M.: Anyai ellenanyagok, vírus-ellenanyag komplexek és antiidiotípusú ellenanyagok átkerülése a magzati szövetekbe. Egészségtudomány, LIV. évf. 2. szám, 48-62, Berencsi Gy., Csire M.: Maternal-fetal infections with human viruses. in Maternal Fetal Transmission of Human Viruses and their Influence on Human Tumorgenesis (Ed. Berencsi Gy.) Springer Science, Dordrecht, NL, Bose P.D., Das B.C., Kumar A. et al.: High viral load and deregulation of the progesterone receptor signaling pathway: association with Hepatitis E-related poor pregnancy outcome. J. Hepatol., 54, , CDC-Centers for Disease Control and Prevention: Intrauterine West Nile virus infection - New York, Morb. Mortal Wkly. Rep., 51, , Chang Y., Cesarman E., Pessin M.S. et al.: Identification of herpesvirus-like DNA sequences in AIDS-associated Kaposi s sarcoma. Science, 266, , Chiba Y., Ogra P.L., Nakao T.: Letter: Transplacental mumps infection. Am. J. Obstet. Gynecol., 122, , Csire M., Mikala G., Peto M. et al.: Detection of four lymphotropic herpesviruses in Hungarian patients with multiple myeloma and lymphoma. FEMS Immunol. Med. Microbiol., 49, 62-67, Csoma E., Bacsi A., Liu X. et al.: Human herpesvirus 6 variant infects human term syncytiotrophoblasts in vitro and induces replication of human immunodeficiency virus type 1 in dually infected cells. J. Med. Virol., 67, 67-87, Czeizel A.E., Puho E.H., Acs N. et al.: Delineation of a multiple congenital abnormality syndrome in the offspring of pregnant women affected with high Új vírusok okozta vertikális és perinatális fertõzések fever-related disorders: a population-based study. Congenit Anom (Kyoto) 48, , Dencs A., Hettmann A., Szomor K.N. et al.: Prevalence and genotyping of group 3 torque teno viruses detected in health care workers in Hungary. Virus Genes, 39, 39-45, Dimitrov D.S., Wang L.F.: In utero transmission of Nipah virus: role played by pregnancy and vertical transmission in Henipavirus epidemiology. J. Infect. Dis., 196, , Di Stefano M., Calabrò M.L., Di Gangi I.M. et al.: In Vitro and In Vivo Human Herpesvirus 8 Infection of Placenta. PLoS ONE, 3(12), e4073, Drexler J.F., Corman V.M., Gloza-Rausch F. et al.: Henipavirus RNA in African Bats. PLoS One, 4(7), e6367, El-Sageyer M.M., Szendrõi A., Hütter E. et al.: Characterization of an echovirus type 11 (prime) epidemic strain causing haemorrhagic syndrome in newborn babies in Hungary. Acta Virol., 42, , Enders M., Lindner J., Wenzel J.J. et al.: No detection of human bocavirus in amniotic fluid samples from fetuses with hydrops or isolated effusions. J. Clin. Virol., 45, , Furuse Y., Suzuki A., Oshitani H.: Origin of measles virus: divergence from rinderpest virus between the 11th and 12th centuries. Virol. J., 7, 52, Gérardin P., Barau G., Michault A. et al.: Multidisciplinary Prospective Study of Mother-to-Child Chikungunya Virus Infections on the Island of La Réunion. PLoS Med., 5, e60, Hino S.: Establishment of the milk-borne transmission as a key factor for the peculiar endemicity of human T-lymphotropic virus type 1 (HTLV-1): the ATL Prevention Program Nagasaki. Proc. Jpn. Acad. Ser. B Phys. Biol. Sci., 87, , Hu H.M., Zhang X., Zhong N.Q.: Study on galactosepoly(ethylene glycol)-poly(l-lysine) as novel gene vector for targeting hepatocytes in vitro. J. Biomater. Sci. Polym. Ed., Mar 4., Koi H., Zhang J., Makrigiannakis A. et al.: Differential expression of the coxsackievirus and adenovirus receptor regulates adenovirus infection of the placenta. Biol. Reprod., 64, , Lee T.H., Chafets D.M., Biggar R.J. et al.: The role of transplacental microtransfusions of maternal lymphocytes in in utero HIV transmission. J. Acquir. Immune Defic. Syndr., 55, , Lemke H., Coutinho A. and Lange H.: Lamarckian inheritance by somatically acquired maternal IgG phenotypes. Trends Immunol., 25, , Lemke H., Tanasa R.I., Trad A. et al.: Benefits and burden of the maternally-mediated immunological imprinting. Autoimmun Rev., 8, , Libraty D.H., Acosta L.P., Tallo V. et al.: A prospective nested case-control study of Dengue in infants: rethinking and refining the antibody-dependent enhancement dengue hemorrhagic fever model. PLoS Med., Oct;6(10), e , p65 7

Intrauterin magzati infectiók. Dr. Timmermann Gábor

Intrauterin magzati infectiók. Dr. Timmermann Gábor Intrauterin magzati infectiók Dr. Timmermann Gábor Definíció Az amnionűr fertőzése a magzat és/vagy az endometrium érintettségével Iu. infectiók jelentősége Vetéléshez, koraszüléshez vezethetnek Fejlődési

Részletesebben

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése MALDI-TOF MS módszerrel Pappné Ábrók Marianna, Arcson Ágnes, Urbán Edit, Deák Judit Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Perinatalis fertõzések

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Perinatalis fertõzések Perinatalis fertõzések Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium Infektológiai Szakmai Kollégium Definíció és alapvetõ megállapítások A perinatalis infekciók a magzati életben és az élet elsõ 28

Részletesebben

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 11. 2016. nov 30. 17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 17.3. ábra A sejtközötti térben és a sejten belül élő és szaporodó kórokozók ellen kialakuló védekezési mechanizmusok

Részletesebben

A perinatológia a születéskörüli eseményekkel foglalkozó klinikai tudomány,

A perinatológia a születéskörüli eseményekkel foglalkozó klinikai tudomány, -2013- A perinatológia a születéskörüli eseményekkel foglalkozó klinikai tudomány, ugyanúgy magába foglalja a megszületés előtt álló, az éppen megszülető és a már világrajött magzatot, mint a köldökzsinór

Részletesebben

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERIÁTRIA Időskori elváltozások, betegségek és kezelésük VI Fertőző betegségek SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar FERTŐZÉSEK IDŐSKORBAN Régen vezető halálok

Részletesebben

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák Chlamydiaceae család Obligát intracelluláris baktérium Replikáció: élő szövetekben, élőlényekben Replikációs ciklus: Elemi test, reticularis test Antigenitás Csoportspecifikus LPS antigen Faj- és típusspecifikus

Részletesebben

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Dr. Koiss Róbert TÁMOP.6.1.3. Szakmai Vezető A HPV szerepe a rosszindulatú daganatok kialakulásában 1974: a HPV-k szerepet játszhatnak a méhnyakrák kialakulásában (H.zur

Részletesebben

Egyetemi Doktori (Ph. D.) Értekezés Tézisei

Egyetemi Doktori (Ph. D.) Értekezés Tézisei Egyetemi Doktori (Ph. D.) Értekezés Tézisei A Doppler-ultrahangvizsgálat szerepe a kóros lepényi m ködés és a magzati hipoxia felismerésében Írta: Dr. Aranyosi János Témavezet : Prof. Dr. Tóth Zoltán egyetemi

Részletesebben

Perinatalis infectiók

Perinatalis infectiók Perinatalis infectiók Intrauterin és s 1. élethó között szerzett bakteriális, virális lis,, gomba és s parazita fertőzések Etiológia az infekció ideje szerint Intrauterin/transzplacent transzplacentárisris

Részletesebben

ÚJSZÜLÖTTEK, KORASZÜLÖTTEK KEZELÉSE Dr. Görbe Éva

ÚJSZÜLÖTTEK, KORASZÜLÖTTEK KEZELÉSE Dr. Görbe Éva ÚJSZÜLÖTTEK, KORASZÜLÖTTEK KEZELÉSE Dr. Görbe Éva Az újszülöttek gyógykezelése sokat változott az elmúlt évtizedekben. Az 1900-as évek elején még nagyon magas volt az újszülöttek, koraszülöttek halálozása,

Részletesebben

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit December 1. az AIDS világnapja 1th December is the World AIDS Day forrai.judit@med.semmelweis-univ.hu Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Initially submitted November 15, 2013; accepted for publication

Részletesebben

Akut májelégtelenség. Szınyi László I. Sz. Gyermekklinika Budapest május 5. Bókay délután 1

Akut májelégtelenség. Szınyi László I. Sz. Gyermekklinika Budapest május 5. Bókay délután 1 Akut májelégtelenség Szınyi László I. Sz. Gyermekklinika Budapest 2011 2011. május 5. Bókay délután 1 Acut hepatitis jellemzıi Gyulladás Hepatocyta necrosis 2011. május 5. Bókay délután 2 Fulmináns májelégtelenség

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4.

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4. ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4. Élelmiszerrel terjedő vírusok Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Élelmiszerekkel terjedő vírusok A vírusok sejtparaziták, csak élő sejtekben képesek szaporodni.

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére július 28-án tartják a fertőző májgyulladás elleni küzdelem világnapját, melynek idei mottója: Gondolja át újra!

Részletesebben

KÖZPONTI IDEGRENDSZERI INFEKCIÓK

KÖZPONTI IDEGRENDSZERI INFEKCIÓK KÖZPONTI IDEGRENDSZERI INFEKCIÓK dr. Hollódy Katalin AKUT BAKTERIÁLIS MENINGITIS LEGGYAKORIBB KÓROKOZÓI AZ ÉLETKOR SZERINT KOR 0-4 hét 1-3 hónap 3 hó-18 év Kórokozó Streptococcus agalactiae B csoportú

Részletesebben

Herpesvírusok. A herpeszvírus fertőzések általános jellemzői. Herpes simplex vírusok (HSV-1, HSV-2) Herpes simplex vírusok (HSV-1, HSV-2)

Herpesvírusok. A herpeszvírus fertőzések általános jellemzői. Herpes simplex vírusok (HSV-1, HSV-2) Herpes simplex vírusok (HSV-1, HSV-2) Általános tulajdonságok Herpesvírusok Herpesviridae család >100 faj fertőzi a gerinceseket burkos dsdns vírus burok a gazdasejt magmembránjából származik tegumentum (matrix proteinek) nucleocapsid (DNS

Részletesebben

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28.

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28. Magyar Nőorvosok Lapja Szerkesztősége Semmelweiss Egyetem Egészségtudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1389 Budapest, Pf.: 112. Prof. Dr. Doszpod József Főszerkesztő Úr Tisztelt Főszerkesztő

Részletesebben

TORCH vizsgálatok rutin mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriumban

TORCH vizsgálatok rutin mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriumban TORCH vizsgálatok rutin mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriumban Kristóf Katalin Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium Bevezetés A perinatalis

Részletesebben

A védőoltásokról. Infekciókontroll képzés szakdolgozóknak. HBMKHNSzSz Dr. Kohut Zsuzsa Járványügyi osztályvezető

A védőoltásokról. Infekciókontroll képzés szakdolgozóknak. HBMKHNSzSz Dr. Kohut Zsuzsa Járványügyi osztályvezető A védőoltásokról Infekciókontroll képzés szakdolgozóknak HBMKHNSzSz Dr. Kohut Zsuzsa Járványügyi osztályvezető 2012.10.24-25. Céljaink a vakcináció során: egyéni védelem biztosítása, az átoltottság fenntartása,

Részletesebben

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS Dr. Mohamed Mahdi MD. MPH. Department of Infectology and Pediatric Immunology University of Debrecen (MHSC) 2012 Diagnózis HIV antitest teszt: A HIV ellen termel

Részletesebben

Csecsemő és gyermekkori védőoltások

Csecsemő és gyermekkori védőoltások Csecsemő és gyermekkori védőoltások Kedves szülő! Ezzel az összefoglalóval szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy könnyebben tudjon eligazodni gyermeke védőoltásai között. Együtt ismertetjük az életkorhoz

Részletesebben

Új lehetőség a bárányhimlő megelőzésére Tévhitek tények Győri József

Új lehetőség a bárányhimlő megelőzésére Tévhitek tények Győri József Új lehetőség a bárányhimlő megelőzésére Tévhitek tények Győri József HGYE XX. őszi konferencia Budapest, 2014. november 15. Az előadást az MSD támogatta. Az itt közölt információk az előadó nézeteit tükrözik,

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Hepatitiszt okozó vírusok molekuláris vizsgálata. N. Szomor Katalin. Budapest 2009.

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Hepatitiszt okozó vírusok molekuláris vizsgálata. N. Szomor Katalin. Budapest 2009. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Hepatitiszt okozó vírusok molekuláris vizsgálata N. Szomor Katalin Budapest 2009. 2 1. BEVEZETÉS A világ legjelentősebb népegészségügyi problémái közé tartozik a vírusok által

Részletesebben

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer Dengue-láz Dr. Szabó György Pócsmegyer Történelem Az ókori Kínában leírták. 1906-ban igazolták, hogy szúnyog terjeszti a betegséget. 1907-ben igazolták, hogy vírus. A II. világháború után kezdett megvadulni

Részletesebben

Vírusok Szerk.: Vizkievicz András

Vírusok Szerk.: Vizkievicz András Vírusok Szerk.: Vizkievicz András A vírusok az élő- és az élettelen világ határán állnak. Önmagukban semmilyen életjelenséget nem mutatnak, nincs anyagcseréjük, önálló szaporodásra képtelenek. Paraziták.

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

Terhesség és immunitás 2012.03.02. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója

Terhesség és immunitás 2012.03.02. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója Egészségügyi szakdolgozók transzfúziológiai továbbképzése 2012. március 5-9. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Országos Vérellátó Szolgálat Terhesség

Részletesebben

Jurásné Lukovics Mónika, Dr. Bohaty Ilona, Dr. Kozma László PhD OVSz Debreceni RVK

Jurásné Lukovics Mónika, Dr. Bohaty Ilona, Dr. Kozma László PhD OVSz Debreceni RVK Jurásné Lukovics Mónika, Dr. Bohaty Ilona, Dr. Kozma László PhD OVSz Debreceni RVK Az újszülöttben kialakuló trombocitopénia (

Részletesebben

A vizsgálatok árai tartalmazzák a mintavevőt és a szakmai konzultáció lehetőségét. Az egészségügyi szolgáltatás tárgyi adómentes.

A vizsgálatok árai tartalmazzák a mintavevőt és a szakmai konzultáció lehetőségét. Az egészségügyi szolgáltatás tárgyi adómentes. Bakteriológiai vizsgálatok (tenyésztés, szerológia) Felső légúti váladék (orr-, torok-, külsőfül-, középfülváladék, nasopharyngealis váladék) aerob kórokozó baktérium és gomba tenyésztése, identifikálás,

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

AZ INFEKTOLÓGIA AKTUÁLIS PROBLÉMÁI. SZOLNOK, 2013.szeptember 4. Prinz Gyula

AZ INFEKTOLÓGIA AKTUÁLIS PROBLÉMÁI. SZOLNOK, 2013.szeptember 4. Prinz Gyula AZ INFEKTOLÓGIA AKTUÁLIS PROBLÉMÁI SZOLNOK, 2013.szeptember 4. Prinz Gyula WEST NILE VÍRUS FERTŐZÉSEK A fertőzöttek 20-40%-ban jelentkezik enyhe influenza szerű megbetegedés A fertőzöttek kevesebb mint

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA TÓTH ADÉL TÉMAVEZETŐ: DR. GÁCSER ATTILA TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS

Részletesebben

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban).

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). 1. A GYÓGYSZER NEVE Zovirax 40 mg/ml belsőleges szuszpenzió 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). Ismert hatású segédanyagok:

Részletesebben

Immunszupprimáltak, transzplantáltak és immunkompromittáltak infekciói. ORFI, 2016 Kádár János

Immunszupprimáltak, transzplantáltak és immunkompromittáltak infekciói. ORFI, 2016 Kádár János Immunszupprimáltak, transzplantáltak és immunkompromittáltak infekciói ORFI, 2016 Kádár János Kikről beszélünk malignitás (nem kontrollált) kemo/radioterápia haemopoieticus őssejt / solid szerv átültetés

Részletesebben

Transzfuzióvalátvihető fertőzések

Transzfuzióvalátvihető fertőzések Transzfuzióvalátvihető fertőzések A transzfuzió aktuális kérdései Dr. Miskovits Eszter Budapest, 2013. 04. 12. 88 millió vérvétel a világon Kb. 2 milliárd fertőzött az ismert 5 hepatitis vírussal HBV 350

Részletesebben

Listeriosis. Dr. Maszárovics Zoltán Eger

Listeriosis. Dr. Maszárovics Zoltán Eger Listeriosis Dr. Maszárovics Zoltán Eger Listeria monocytogenes G+pálcákvagycoccobacillusokcsillóvaltokésspóranélkül.Egyszerűagaronisteny észikvéresagaronβhemolízistmutatfélfolyékonytáptalajban:37 Connemmozogs

Részletesebben

MAGYARORSZÁG DÉLALFÖLDI RÉGIÓJÁBAN A LAKOSSÁG HEPATITIS VÍRUS MÁRKEREI; AZ EMBERI VÍRUSOK PERINATÁLIS ÉS/VAGY TRANSZPLACENTÁRIS ÁTVITELE

MAGYARORSZÁG DÉLALFÖLDI RÉGIÓJÁBAN A LAKOSSÁG HEPATITIS VÍRUS MÁRKEREI; AZ EMBERI VÍRUSOK PERINATÁLIS ÉS/VAGY TRANSZPLACENTÁRIS ÁTVITELE MAGYARORSZÁG DÉLALFÖLDI RÉGIÓJÁBAN A LAKOSSÁG HEPATITIS VÍRUS MÁRKEREI; AZ EMBERI VÍRUSOK PERINATÁLIS ÉS/VAGY TRANSZPLACENTÁRIS ÁTVITELE PhD ÉRTEKEZÉS Szerző: Younes Saleh Ali, M.Sc., M.D. A Semmelweis

Részletesebben

Tyúk vagy tojás? Pék Tamás 2014.12.04.

Tyúk vagy tojás? Pék Tamás 2014.12.04. Tyúk vagy tojás? Pék Tamás 2014.12.04. terápia: Augmentin, Normaflore 12 éves fiú Panaszok megelőzően betegsége nem volt felvételét megelőzően 5 nappal belázasodott, 2 napig volt lázas fejfájás (kezdetben

Részletesebben

Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén. Dr. Bánhidy Ferenc

Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén. Dr. Bánhidy Ferenc Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén Dr. Bánhidy Ferenc Emlőrák Várandósság alatt az emlőrák az egyik leggyakoribb rosszindulatú daganattípus. Pregnancy associated breast cancer

Részletesebben

Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra.

Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra. Egészséges magzat, biztonságos jövő Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra. A veleszületett fejlődési

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Újszülöttkori thrombocytopenia

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Újszülöttkori thrombocytopenia Újszülöttkori thrombocytopenia Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium Az irányelvet összeállította: dr. Balogh Lídia Definíció és alapvetõ megállapítások Thrombocytopeniáról akkor beszélünk,

Részletesebben

3. Kombinált, amelynek van helikális és kubikális szakasza, pl. a bakteriofágok és egyes rákkeltő RNS vírusok.

3. Kombinált, amelynek van helikális és kubikális szakasza, pl. a bakteriofágok és egyes rákkeltő RNS vírusok. Vírusok Szerkesztette: Vizkievicz András A XIX. sz. végén Dmitrij Ivanovszkij orosz biológus a dohány mozaikosodásának kórokozóját próbálta kimutatni. A mozaikosodás a levél foltokban jelentkező sárgulása.

Részletesebben

Méhnyakrák megelőzés - beszéljük meg!

Méhnyakrák megelőzés - beszéljük meg! Méhnyakrák megelőzés - beszéljük meg! Dr. Ács Nándor Semmelweis Egyetem II.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Az előadás a GlaxoSmithKline Kft. felkérésére készült A méhnyakrák gyakori betegség Világszerte:

Részletesebben

Újszülöttkori fertőzések elkülönítő diagnosztikája. Dr. Pataki Margit SE. I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Újszülöttkori fertőzések elkülönítő diagnosztikája. Dr. Pataki Margit SE. I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika Újszülöttkori fertőzések elkülönítő diagnosztikája Dr. Pataki Margit SE. I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika Újszülöttkori fertőzések kialakulása Koraszülött Anyai immunitás Transzplacentális antitest koncentráció

Részletesebben

A korai kezdetű újszülöttkori B csoportú Streptococcus-szepszis megelőzésének helyzete Magyarországon 2012-ben

A korai kezdetű újszülöttkori B csoportú Streptococcus-szepszis megelőzésének helyzete Magyarországon 2012-ben EREDETI KÖZLEMÉNY A korai kezdetű újszülöttkori B csoportú Streptococcus-szepszis megelőzésének helyzete Magyarországon 2012-ben Egy országos felmérés adatai Sziller István dr. 1 Szabó Miklós dr. 2 Valek

Részletesebben

A magzat növekedésbeli eltérései. A várandós nő tüdő, gastrointestinalis, máj és neurológiai kórképei

A magzat növekedésbeli eltérései. A várandós nő tüdő, gastrointestinalis, máj és neurológiai kórképei A magzat növekedésbeli eltérései. A várandós nő tüdő, gastrointestinalis, máj és neurológiai kórképei Prof. Dr. Rigó János egyetemi tanár, igazgató Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz.

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

Irányelv. Az influenza klinikuma, kezelése és a megelőzés lehetőségei

Irányelv. Az influenza klinikuma, kezelése és a megelőzés lehetőségei Irányelv Az influenza klinikuma, kezelése és a megelőzés lehetőségei Infektológiai Szakmai Kollégium Az irányelv összeállításában résztvettek: Bánhegyi Dénes, prof. Budai József, Karászi Júlia, Ludwig

Részletesebben

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban Legfontosabb tények az antibiotikum rezisztenciáról A mikroorganizmusok antibiotikumokkal szemben kialakuló rezisztenciája

Részletesebben

Az oldat tartalma milliliterenként: humán plazmaprotein... 200 mg (legalább 98%-os tisztaságú IgG)

Az oldat tartalma milliliterenként: humán plazmaprotein... 200 mg (legalább 98%-os tisztaságú IgG) 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Hizentra 200 mg/ml oldatos injekció bőr alá történő beadásra 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Humán normál immunglobulin (SCIg). Az oldat tartalma milliliterenként: humán

Részletesebben

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE VII. Praxismenedzsment Konferencia Budapest, 2013. november 23. A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE Fodor László Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Részletesebben

A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók. Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21.

A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók. Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21. A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21. IBR és BVD mentesítés IBR mentesítés 1. ge negatív állomány kialakítása 2. IBR negatív állomány kialakítása

Részletesebben

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Szeretném megköszönni Szabó Professzor Úr véleményét, építő jellegű kritikáját és a doktori értekezés elfogadására tett javaslatát. A különböző témakörökkel

Részletesebben

REGIONÁLIS VIROLÓGIAI LABORATÓRIUM GASTROENTERÁLIS VÍRUSOK NEMZETI REFERENCIA LABORATÓRIUMA

REGIONÁLIS VIROLÓGIAI LABORATÓRIUM GASTROENTERÁLIS VÍRUSOK NEMZETI REFERENCIA LABORATÓRIUMA REGIONÁLIS VIROLÓGIAI LABORATÓRIUM GASTROENTERÁLIS VÍRUSOK NEMZETI REFERENCIA LABORATÓRIUMA Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium (NAT-1-1458/2006) Nemzeti Akkreditáló

Részletesebben

Útmutató a varicella kezeléséhez

Útmutató a varicella kezeléséhez ÚJ Útmutató a varicella kezeléséhez Szerkesztõségi irányelv Bevezetés A bárányhimlõ az esetek többségében a klinikai kép alapján kórismézhetõ, nagy contagiositasú, kizárólag humán herpeszvírus okozta fertõzés.

Részletesebben

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kanyarójárvány az Egyesült Államokban, 2014-2015 77 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 83 Fertőző betegségek

Részletesebben

Két oltás bárányhimlő ellen minden életkorban mi a háttere?

Két oltás bárányhimlő ellen minden életkorban mi a háttere? Két oltás bárányhimlő ellen minden életkorban mi a háttere? Dr. Mészner Zsófia Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Gyermekegészségügyi Intézet Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE. Felelős szerkesztő: Dr. Szolnoky Miklós. Bevezetés...2 /Introduction/ Dr. Jákó Kinga

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE. Felelős szerkesztő: Dr. Szolnoky Miklós. Bevezetés...2 /Introduction/ Dr. Jákó Kinga FOCUS MEDICINAE Felelős szerkesztő: Dr. Szolnoky Miklós Főszerkesztő: Dr. Karabélyos Csaba Szerkesztőbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes Dr. Mátrai

Részletesebben

A prokalcitonin prognosztikai értéke

A prokalcitonin prognosztikai értéke A prokalcitonin prognosztikai értéke az első 24 órában Dr. Tánczos Krisztián SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Carlet et al. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2012, 1:11 Carlet

Részletesebben

HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) ÉS AIDS

HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) ÉS AIDS HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) ÉS AIDS Dr. Mohamed Mahdi MD. MPH. Department of Infectology and Pediatric Immunology University of Debrecen 2010 Történelmi tények a HIV-ről 1981: Első megjelenés San

Részletesebben

2 2. O R S Z Á G O S A N T I B I O T I K U M T O V Á B B K É P Z Ô TA N F O LYA M

2 2. O R S Z Á G O S A N T I B I O T I K U M T O V Á B B K É P Z Ô TA N F O LYA M PROGRAM 2016. NOVEMBER 17. CSÜTÖRTÖK 10.00 20.00 Regisztráció 13.00 Megnyitó 13.05 13.35 Lázas megbetegedés szokatlan oka: Haemophagocytosis Dr. Szombati Andrea főorvos Fővárosi Önkormányzat Egyesített

Részletesebben

Általános tulajdonságok

Általános tulajdonságok Herpesvírusok Általános tulajdonságok Herpesviridae család >100 faj fertőzi a gerinceseket burkos dsdns vírus burok a gazdasejt magmembránjából származik tegumentum (matrix proteinek) nucleocapsid (DNS

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Légzőszervi megbetegedések

Légzőszervi megbetegedések Orrmelléküreg-gyulladás (sinusitis) Légzőszervi megbetegedések Az orr melléküregeinek gyulladása, melyet leggyakrabban baktériumok okoznak. Orrnyálkahártya-gyulladás (rhinitis) Különböző típusú gyulladások

Részletesebben

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT A terhességek kb. 1%-ában az újszülött teljesen egészséges szülőktől súlyos szellemi vagy testi fogyatékkal születik. A veleszületett értelmi

Részletesebben

FERTŐZÉSEK ÉS ATHEROSCLEROSIS: CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE PERZISZTENCIA EGÉRMODELLEN, CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE ÉS HUMÁN

FERTŐZÉSEK ÉS ATHEROSCLEROSIS: CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE PERZISZTENCIA EGÉRMODELLEN, CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE ÉS HUMÁN FERTŐZÉSEK ÉS ATHEROSCLEROSIS: CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE PERZISZTENCIA EGÉRMODELLEN, CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE ÉS HUMÁN CYTOMEGALOVÍRUS KAPCSOLATA AZ EMBERI DENDRITIKUS SEJTEKKEL Doktori (Ph. D.) értekezés

Részletesebben

A Virológiai főosztály szolgáltatásainak jegyzéke

A Virológiai főosztály szolgáltatásainak jegyzéke Virológiai főosztály szolgáltatásainak jegyzéke Virológiai főosztály osztályai (VF) laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatokat végeznek, a megrendelő(k) által beküldött, és az Intézet Vérvételi helyén vett

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

Terhesség immunológiai vonatkozásai. Dr. Kovács László SZTE ÁOK Reumatológiai Klinika Immunológiai Alapok Tanfolyam Szeged, október 2-3.

Terhesség immunológiai vonatkozásai. Dr. Kovács László SZTE ÁOK Reumatológiai Klinika Immunológiai Alapok Tanfolyam Szeged, október 2-3. Terhesség immunológiai vonatkozásai Dr. Kovács László SZTE ÁOK Reumatológiai Klinika Immunológiai Alapok Tanfolyam Szeged, 2014. október 2-3. Az immunrendszer terhességben Magzat: szemiallograft Th1/Th2/Th17

Részletesebben

Connatalis fertőzések gyakorlati vonatkozásai megelőzés, diagnosztika és kezelés

Connatalis fertőzések gyakorlati vonatkozásai megelőzés, diagnosztika és kezelés BETEGSÉGEKRŐL RÖVIDEN Connatalis fertőzések gyakorlati vonatkozásai megelőzés, diagnosztika és kezelés Galamb Ádám dr. Langmár Zoltán dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Szülészeti

Részletesebben

Általános tulajdonságok

Általános tulajdonságok Herpesvírusok Általános tulajdonságok Herpesviridae család >100 faj fertőzi a gerinceseket burkos dsdns vírus burok a gazdasejt magmembránjából származik tegumentum (matrix proteinek) nucleocapsid (DNS

Részletesebben

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19.

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19. 9. Ävfolyam 5. szåm 2002. Åprilis 9. A NÄpegÄszsÄgÇgyi TudomÅnyos TÅrsasÅg felhévåsa Candidasis: napjaink problämåja? TÅjÄkoztatÅs a szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs

Részletesebben

A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC

A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC Nemzetközi Szarvasmarha Akadémia Szarvasmarha telepi BRDC menedzsment a gyakorlatban Budapest, 2012. november 30. A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC Fodor László Szent István

Részletesebben

Antibiotikumok a kutyapraxisban

Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikum választás Bakteriális fertőzés Célzott Empirikus Megelőző Indokolt esetben Ismert betegség kiújulásának megelőzésére Rizikócsoportoknál Mikor ne adjunk? Nem

Részletesebben

NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA

NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA Infektológiai Szakmai Kollégium Az invazív (akut hematogén) candidiasis bizonyos kockázati csoportba sorolható betegek körében elõforduló súlyos

Részletesebben

Védőoltásokról a célzott terápiák korszakában

Védőoltásokról a célzott terápiák korszakában Védőoltásokról a célzott terápiák korszakában Onozó Beáta HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2014-2016. 2017. ÁPRILIS 20-21 Autoimmun betegeket fokozott infekcióhajlam jellemzi!

Részletesebben

HIV prevenció. A magyarországi HIV/AIDS helyzet Bagyinszky Ferenc

HIV prevenció. A magyarországi HIV/AIDS helyzet Bagyinszky Ferenc HIV prevenció A magyarországi HIV/AIDS helyzet Bagyinszky Ferenc o HIV: Human Immunodeficiency Virus (emberi immunhiány vírusa) o AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome (szerzett immunhiányos tünetegyüttes)

Részletesebben

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika 1. Meggyógyítunk egy fertőző betegséget HBV prevalencia 2006 Hepatitis B vírus terjedése - szexuális

Részletesebben

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Á N T S Z Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Dr. Ócsai Lajos Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi

Részletesebben

VIZSGÁLATOK A VÁRANDÓSSÁG ALATT diagnosztikai vizsgálatok a baba és a mama egészségéért

VIZSGÁLATOK A VÁRANDÓSSÁG ALATT diagnosztikai vizsgálatok a baba és a mama egészségéért Az anya citomegalovírus-fertőzése a várandósság alatt vagy a szoptatás időszakában terjedhet a magzatra, illetve a csecsemőre. A magzati fertőzés súlyos, halmozott fejlődési rendellenességek kialakulásához

Részletesebben

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1) Mi a szerepe a HIV-vírusnak az AIDS kialakulásában? 2) Hogyan, milyen módon terjedhet a HIV-vírus? a, b, c, 3) Sorolj fel két olyan testnedvet, amely tartalmazhatja a vírust?

Részletesebben

Sertés újszülött kori coli hasmenése. Kórfejlődés, vakcinázás

Sertés újszülött kori coli hasmenése. Kórfejlődés, vakcinázás Sertés újszülött kori coli hasmenése Kórfejlődés, vakcinázás ETEC (enterotoxikus E. coli) Naposkori (első héten jelentkező) megbetegedésekért felelős Fontosabb antigének: Adhesinek: Pilusok, fimbriák Toxinok:

Részletesebben

Zoonózisok és élelmiszer eredetű események Európában az EFSA és az ECDC 2012 évi zoonózis jelentése alapján

Zoonózisok és élelmiszer eredetű események Európában az EFSA és az ECDC 2012 évi zoonózis jelentése alapján Zoonózisok és élelmiszer eredetű események Európában az EFSA és az ECDC 2012 évi zoonózis jelentése alapján Dr. Szeitzné Dr. Szabó Mária Kerekes Kata NÉBIH-ÉKI 2014. április 15. Miről lesz szó? Hogyan

Részletesebben

PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI

PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI Orosz Mónika ÁOK VI. évfolyam Témavezető: Dr. Deli Tamás DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika POLYCYSTÁS OVARIUM SZINDRÓMA Rotterdami Kritériumok

Részletesebben

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása 23. évfolyam 45. szám 2016. november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS Magyarország, 2016. szeptember 30. 549 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 553 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

A iatrogén fertőzésektől az infekciókontrollig a kórházhygiéne 30 éve

A iatrogén fertőzésektől az infekciókontrollig a kórházhygiéne 30 éve A iatrogén fertőzésektől az infekciókontrollig a kórházhygiéne 30 éve Dr Melles Márta főigazgató főorvos Országos Epidemiológiai Központ Országos Epidemiológiai Központ National Center for Epidemiology,

Részletesebben

Mintavételi útmutató

Mintavételi útmutató ÁNTSZ LABORATÓRIUM KFT. FŐVÁROSI ÉS PEST MEGYEI MIKROBIOLÓGIAI LABORATÓRIUMA Mintavételi útmutató ELÉRHETŐSÉGEINK: Telephely: 1044 Budapest, Megyeri út 53. Levelezési cím: 1325 Budapest, Pf.: 56. Telefon:

Részletesebben

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István www.szulesz-nogyogyaszt.hu 1. Fogamzás előtti ( praeconceptionalis ) tanácsadás, gondozás 2. Kismamák gondozása a szülésig 1. A kismama és fejlődő magzatának

Részletesebben

SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ KÓROKOZÓK DIAGNOSZTIKÁJÁNAK SAJÁTOSSÁGAI. Dr. Ostorházi Eszter

SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ KÓROKOZÓK DIAGNOSZTIKÁJÁNAK SAJÁTOSSÁGAI. Dr. Ostorházi Eszter SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ KÓROKOZÓK DIAGNOSZTIKÁJÁNAK SAJÁTOSSÁGAI Dr. Ostorházi Eszter SE LMI STD Diagnosztikai és Infekciószerológiai Laboratórium 2015 Szexuális úton (is) átvihető fertőző betegségek Lokális

Részletesebben

Nemi úton terjedő kórokozók általi fertőzések STD STI STV, STB

Nemi úton terjedő kórokozók általi fertőzések STD STI STV, STB Nemi úton terjedő kórokozók általi fertőzések STD STI STV, STB Szociológia, pszichológia - Szexuális viselkedés, kultúra, vallás Mikrobiológia kórokozók tulajdonságai (érzékenyek) Epidemiológia csendes

Részletesebben

Ph.D. Thesis. Márta Csire

Ph.D. Thesis. Márta Csire REACTIVATION AND MULTIPLICATION OF LYMPHOTROPIC HUMAN HERPESVIRUSES (HHV-4, HHV-5, HHV-6 ÉS HHV-8) IN PATIENTS SUFFERING FROM PLASMA CELL DYSCRASIAS AND EOSINOPHILIC GRANULOMA Ph.D. Thesis Márta Csire

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Prof. Dr. Machay Tamás Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika 2013.Május 3.

Prof. Dr. Machay Tamás Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika 2013.Május 3. Újszülöttkori-csecsemőkori transzfúziók sajátosságai,transzfúziók indikációja Prof. Dr. Machay Tamás Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika 2013.Május 3. Az újszülöttkori anaemia okai Fiziológiás anaemia

Részletesebben

ADENOVÍRUSOK OKOZTA BETEGSÉGEK BAROMFIÁLLOMÁNYOKBAN

ADENOVÍRUSOK OKOZTA BETEGSÉGEK BAROMFIÁLLOMÁNYOKBAN ADENOVÍRUSOK OKOZTA BETEGSÉGEK BAROMFIÁLLOMÁNYOKBAN Benkő Mária 1, Ivanics Éva 2, Palya Vilmos 3, Nemes Csaba 4, Kecskeméti Sándor 5, Dán Ádám 2, Kaján Győző 1, Glávits Róbert 2 1 MTA Állatorvos-tudományi

Részletesebben

Terhesség és emlőrák genetikai szempontok. Kosztolányi György PTE Orvosi Genetikai Intézet

Terhesség és emlőrák genetikai szempontok. Kosztolányi György PTE Orvosi Genetikai Intézet erhesség és emlőrák genetikai szempontok Kosztolányi yörgy PE Orvosi enetikai Intézet Előfordulás 1 emlőrák / 3000 várandós fokozódása várható: öröklődő emlőrák diagnózisa családon belül : I. generáció

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség

Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség Végső Gy, Piros L, Toronyi É, Chmel R, Török Sz, Földes K, Molnár M, Langer R Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest A daganatok

Részletesebben