ill EGYUTT.. .. \}~ -'e~ KECSKEMET-NVARITABOR U G U S Z T U S ,,'to~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ill EGYUTT.. .. \}~ -'e~ KECSKEMET-NVARITABOR U G U S Z T U S ,,'to~"

Átírás

1 EGYUTT.. ill -'e~,,'to~.. \}~ A "SZULO K A HALLAsSERULT GYERMEKEKERT EGYESULET lis ALAPirv ANY" idoszakos kiadvanya x. evfolyam 2. szam december KECSKEMET-NVARITABOR A U G U S Z T U S

2 kin4'lbtab61: -Japan RIONET vizauo keszillekek -Elemek es akkumul&torok -Jl:bresztO ora es JelzOrendszerek (1dzai.r01ag az Omker &Ita1 forgalmazott) -Mindenre Idterjedo szervizeles -Ballasvizsg&iat. szakorvosi eu&tu

3 EGYUTTMUKiiDES ~ fele diiciigve Nem mindelll1api datum/ardulot erlletii"k meg hamarosclll, A legtobb ember kazriik magam is- nagy Vlirakozassal lekintek a jovd ev(ezred) Pdf!.. Egy kisse a/ygn ez millt a csodavaras. Tudjuk, hogy nines. megis hisziink benne. Be fog kovetkezlli. Ii va/ami nuisl (is) szeretllenk m;1lf ami eddig volt. Szeret"lmk fig a \liltig megjavlill1fl koriilottii"k, lia kevesebbet kelle dolgozmmk ugyanannyiert, lia tobb ida juma szeretteinkre, magunkra. ha jobb eredmellyeket tudnilllk jelmlllatlli, s IIa jobb eredmellyekel llldmjnak lie/... iink nwtatll;. Vannak do/gok amike! igyekszunk I1!lIso/n;, masokllf pee/ig sz;vesen elhagymink. Fogadkozizsok he/yelt mar most keszilheliink strategiiil a jovore. a mil, a hogyan es a mikepp kerdesej..te keresve a Viilas;:t. Egy kicsit milldellkihen bujkal a kivimcsisag, mit hoz a jov6, csalatillllkllak, kornyezetiillknek, orsuigllllkllak. De legf6kepp gyermekeillknek. Merl mindallnyillflk csalijdjabal1 a kozeppolllban all a gyerek. S alcalahan nelll is egyediil. Nagyolhalloleslvere mellell 011 van az ep hallasli is. S ohalallan oss:::.elwsolllilast lesziink kozolliik. Ugyere:::.ziik, hogy a hall6 testverek szinte milldellbenlolalle val1j1ak rosszul hallo testw!reiknek, holott sokszor nem is kene ezl a kenlest me/, lege/liilllk. Millda1l11yian tudjuk, hogy meij llyire igyekezllek kompeljz(illli de[ektuslikat a nagyothall6 gyerekek, es akar kezsegek, akar a ragaszkodizsuk litjilll igyeke:::. l1ek maguk [em t6bb jigyelmel irilllyital1i. Legyell figye/nlllllk ehhez! S legyell ahllo:::.

4 4 EGYU'I''I'MUKiiDES is. hogy megtalaljuk ve/iik a mindig megfelel6 hangol es a madszert is. Szimjllllk idol ni! Sajar tapasztalatbo! tl{{/om. hogy evekig ligy mintlza a /a/ijak besze/ne a:: emhel: Majd a Izallgatas kapujillllassal/ clftar! a remerlysugill; S lattllk kezd been,; a meddonek tr1n! himopok. evek mlll/kaja. S::ivos kitartas kell ho:;za. liefn vitas. De a mi gyermekeink a 1drsadalom s::cimara csak akkar leszljekjoll/osak fla mar pew!1 le,- me/nek, adof fize/ll ek, lehet61eg minet (obhet. A ilia; tarsadall1l; szemtelel mil/legy /esajndlja a Jogyatekos szemidyeket, ezzel mil1legy eros/lve bellniik a masodrendii allampolgar szerepk6rel. Mer! lehef dek/araln; a:: ese/yegyeil16.wtgel, "a az (il/al1lpo/garokjejeben a szem!elet liem vill/azik meg. 11(1 a hivatalllok. az elado /lelll erri kutya kotelessegellek a mi!ltilll)'os kis::olgijlast. a pedagoglis ar egyenloen billlas elvet s a kozemberek az oszime. 6nzetlen segitest. A:: inlegrciciollak az elel milldell leriilelcll kell(ene) cn1cnyesiilllie. Sokkal gordiijekellyebben milll allogy ma ezi crzekeljiik. Elllle:: az kell, hogy emberlarsaillkal lie egy kiil6nleges szemiivegen cit ne::ziik, merr sajllos barmikor liii is citkeriilhetiillk a masik oldalra. Afogyatckos nem egy kiilonleges embelfajta. Halrimyaiball seg/telli, kepessegeit petiig eros/teni kell. Millf ahogy azt - a mill/nk fejlellebb demokraci{ikball- hosszl; ideje leszik is. Ok e::f mar regehh ala gyakoroljcik. s miik6dik is a t6bbseg megejegedesere. Jo fell ll e az Europaba ve::elo titon rtitalollli a helyes hangstilyokra, az inlegrticio megfelelii erlefme::esere, a mosllmi docogos tempol kisse gyakarlatiasabb iramra val,all; s a Niharul6 feladmokb61 milldallllyitmkllak a megfelelo resz( kivenni. Sajllos miltmk sem a gazdascigi, sem a paiinke,;, sem a lcirsadalmi komyezet liem eleggefejlett a.. j'ogyalekos prohjemcik" meg{elelo kezelesere. ezerlne"-1. illk sziilok Ilek kellosszej'ogwl harcolnunk gyermekeinkjogaiert. A szemjeleh,ciltashoz a mi harcos kiollosullk is ke/l, merl sdk-sdk apro akadlilyllegylirve is esak igen apro eredme "yekel flldlink elemi. De ligy gontiolom, hogy akkor nezheliillk belefelliott gyermekiillk szemebe oszillfell ha lelkiismeretiink tis!la, serle l1em csak a csalizdbalj, hanem egy kiesit azon kiviil is tettiink valamit. Fischer lollon

5 EGYii'l''I'MUKiiOES 5 Dr. Vizkelety Tihor DIGITALIS TECHNIKA A HALLASSERULTEK SZOLGALATABAN Az elso hallasjavito kesziilek I 899-ben keriilt kereskedelmi forgalomba (Akoulallion, Akouphone Co., Alabama). Az.zota eltelt 100 ev alatt egyetlen technikai ujitas sern kapott akkora figyelmet a tomegtajekoztatasban, mint a digiu\lis kesziilekek megjelenese. Mi a digitalis technika lenyege, es milyen elonyoket nyujt a hallasjavitas teren? Az analog os a digitalis hangfeldolgozas A termeszetben elofordulo hangok analogjelek, vagyis fizik.ijellemzoik idiiben fo Iyamatosan valtoznak. Ha egy ilyen jelb61 bizonyos id6k6zonkent mintat veszunk, diszkret, szamokkal kifejezheto ertekeket kapunk. Ezt nevezziik al/alog-digitalis 111- alakiltisnak (AID konverzio). Az analogjel digitalisjelle torteno atalakitasa veszteseges folyamat, az eredeti jel visszaallitasanak pontossagat az hatarozza meg, hogy milyen gyakran vettiink mintat az analogjelb61 (mil/lavetelijrekvencia) es a digitalis jel milyen diszkret ertekeket vehet fel (kval/lizltis). Az abran hithato a mintaveteli frekvencia n6veil~simek hatasa: a 8 abnin a mintaveteli frekvenciat duphljara novelve a helyreallitottjel alakjajobban hasonlit az eredetire. A 8

6 6 EGYUTTMUKiiDES A digitalis hangfeldo lgozasmil a mintaveteli frekvencia sza bj a meg az atviheto hangfrekvencia felsa erteket, a kvantflias pedig a dinamikat. P61daui az audio CD technikaban haszmilt44, I kh z mintaveteli frekvencia es 16 bites kvantalas mintegy 20 kh z fe lsa hatarfrekvenciat es 96 db dinamikat tesz lehetove. A digitalis jelen rendkiviil sokfele es bonyolult mllvelet vegezheto el, ezt digitalis jeljeldolgozasnak nevezziik (DSP, digital signal processing). A folyamat vegen a digitalis jeiet anal6gjelle. esetiinkben hangga kell visszaalakitani, ez a digitfrlis-gllal6g atalakitas (D/A konverzio). Digita lis hallasj avit" kesziilekck Digitalis technikat mar az analog hallasjavito kesziilekekben is al kalmaztak. Egyreszt a programozhat6 keszul6kek programozasa tortent digitalis uton, masreszt nehany kesziilekbe digitalis aramkort (peldaul Zeta noise blocker, DFS) is beepitettek. A hangfeldolgozas azonban hagyomanyos, analog modon tortent. Az elso digitalis jelfeldolgozasu keszulek mar 1988-ban megjelent a piacon, de to meggyartasra nem kerult tavaszan a ket nagy dan hallokesziilek-gyarto, az Oticon es a Widex, kozel egy id6ben piacra dobta digitalis keszlil6keit, a DigiFocust es a Senso-t. Azota mindegyik jelentos gyarmegjeient sajat digitalis keszillekevel. es rna mar a mely hal16jarati kiviteltol a nagy teljesitmenyu fiilmogotti kesziilekekig szinte minden hallascsokkenesre letezik alkalmas digitalis hallasjavito kesziilek. A digitalis kesziilek olonyci Onmagaban az, hogy egy jel digitalis, meg nem jelent semmifele elonyt. Az igazi elony a hangfeldolgozas teren jelentkezik. A DSP aramkorokkel olyan bonyolult milveletek vegezhetok el, melyek t6bbnyire megval6sithatok lennenek ugyan analog aramkorokkel is, de egy ilyen keszlilek merete es aramfogyasztasa miatt a gyakorlatban nem lenne alkalmazhato. A mai digitalis halhisjavit6 keszulekek az alabbi fobb gyakorlati elonyoket nylljtjak: - tobbsavos jelfeldolgozas - pontos frekvenciaillesztes - tobbcsatomas jelfeldolgozas - az egyes csatomakon eltero parameterek allithatok be - tebb program haszmilata - akusztikus visszacsatolas hatekony csekkentese - alacsony sajftt zaj - kisfoku hallascsokkenes eseten is alkalmazhat6 kesziiiekek - immunitas a radi6frekvencias zavaro kkal szemben - zajban tertene komrnllnikaci6 javitasa

7 EGYUTTMUKiiDES 7 - automatikus muk6des - alacsony aramfogyasztas - kevesebb meghibasodasi lehetiiseg Kulan is erdemes kitemi a "zajszures" kerdesere, mivel a kornyezeti zajban torteno beszedmegertesjelenti a legnagyobb problemat hallokesziilek viselesenei. A "zajszgres" ugy t6rtenik, hogy a bej6vii jelet t6bb csatornara (peldaul moly-k6zep-magas frekvenciak) osztjuk, es az egyes csatormikon leva jelet elemezzuk, azt probal va megallapitani, hogy ot! hasznos (beszed), vagy karos (zaj) jel van-e jelen. Amennyiben ezl sikerli! eldonteni, a zajt tartalmaz6 csalomat kevesbc. a beszedet tartalm3zo csatomat jobban er6sitjuk. Tenneszetesen ez csak a modszer eive, a vajosagban nagyan bonyolult ajgoritmusok szerint t6rtenik ez a folyamat. Ezen a teren megjelentos fejlodes varhato, az automatikus beszedfelismeres akar teljesen ilj alapokea is helyezheti ajelenlegi modszereket. A digitalis hallasjavito kesziilekeket oriasi varakozassal fogadtak a hallasseriiltek es az audioj6gusok egyanint. Ez ncha irrealis remenyekben nyilvanult meg, ami termeszetesen csalodashoz vezetett. Nem szabad elfelejteni, hogy a hallast ezek a kesziilekek sem,javitjak", csak a hangot alakitjak ilgy at, hogy a maradek hall!lssal jobban feldolgozhatolegyen. Mint minden eszk6znek, ezeknek a kesziilekeknek is meg vannak a maguk korlmai, es egyaltalan nem biztos, hogy egy digitalis hallasjavito kesziilek alkalmazasaval a hagyomanyos analog kesziilekeknel tapasztalt minden problema megoldhato. Osszefoglalas A digitalis technika a hallasjavit6 kesziilekek kozott is rohamosan terjed. Ma Imir mindegyik jelentos va lla lat gyart digitalis kesziilekeket, es nehany even beliil ezek varhat6an kiszoritjak analog tarsaikat. A digitalis kesziilekek l11ar jejenleg is komoly e16nyoket nyujtanak, es meg 6riasi fejjodes elott allnak. Ahogy a piaci verseny elesedik, jelentos arcsokkenesre is szamithatunk, bar a digitalis keszuh~kek mar rna sem dragabbak a hasonlo kategoriaju analog kesziilekeknei. A legt6bb digitalis kesziilok hazankban is beszerezhet6, remelhet61eg a tamogatot! listara is egyre tiibb keri;1 fel k6ziiliik.

8 EGYUTTMUKiiDES Schill id-gioliiillil ill; Ha a gyerekre raiiin a "bolondora" Gyakran elfordul, hogy egyes gyerekek egeszen Mlatosan probaljak a felnaneket provokalni. A csecsema eleg gyorsnn rajon arm, hogy a hangjaval felkeltheti komyezete erdeklodeset. Konnyen valik belole zsamok, ha a fiatal sz1il5k nincsenek annak tudataban, hogy az egeszseges csecsemo fej lodesevel velejar az is, hogy naponta hosszabb-rovidebb idat sirassal tolt el. A nyolc-kilenc honapos csecsem5 mar teljesen celiranyosan yeti be sirasat. Peldatll, ha eppen nem latja a jol ismert szemelyekct, ha kezeivel valamit meg akar ragadni, s ez nem sikeriil nekl. Gondoz6janak dallamos hangia tobbnyire megnyugtatja at ezekben az esetekben. A szemkontaktus elegedett mosolyt valt ki a gyerekbiil. A gyereknek erre tenyleges szuksege van, s ezl a gondoz6ja ki is eiegiti. Milyen aranyos! - mondja mindenki. De kesobb kisse idosebb lesz az a kis aranyos, kezd mar besz6ini, s egyszer esak nem reagal Imir a megnyugtat6 szavakro, nem akarja azt eitogadni, V3&'Y azt csimilni, amit a szuiok eppen szeretnenek. A "nem" meglchetosen az else szavak koztjelenik meg. gyakran heves sirassal kiservc. Mindaddig, amig ezek a kitoresek a gyennek onhonaban znjlanak, addig sikeriil a sziiloknek, hogy ne figyeljenek oda rajuk tillzottan, nyugodtak is maradnak talan, s a gyermck tiltakozasa ellenere is ri:1djak a mhat, vagy kiveszik a kezeb6i a nem neki szant mrgyat. Mas a helyzet a nyilvanossag clott. Ha a gyennek egy bevasitrl6kozpontban kezd orditozni, rllgkapalni, leveti magat a fdldre, mert szeretne valamit megkapni. vagy nem lehet elhuzni egy laminyossilg elal, tobbnyire beavntkoznak li1asok is, akik,jobban tudjak", s megnehezitik a sziilak SZ{UII3m a helyes dontest, azt, hogy nem veszik meg a gyereknek, amiett.;ppen kiabal. A gyerekek tobbnyire jol megjegyzik a sziilak, vagy gondozok viselkedeset, s barmennyire kicsik is, ki is hasznaljilk czt. Hamarosan rajonnek, hogy a lakason kivill kenilve szinte mindent megkaphatnak, amit csak ki.iltozitssal, mgdal6dz.:-'tssal ellehet emi, s egyes szgi5k ezert mar nem is memek gyemlekiikkel vasilrlasi k6rlltra indulni. Meg nehezebb a helyzet, ha a szlila tudja, hogy a gyenllek hallilssetiilt. Ha eza gyerek kiabfli masok elott, akkor a szgi6k ezt t6bbnyire a hallasseri.iles rovasam irjak. A rokonok es ismerosok is elfelejtik hittelen, hogy saj{1t gyemlekeik ebben a korban hasonloan kiabaltak. De nemcsak a kialtozassal hozhatj{lk ki a gyerekek sziileiket a sodrukb6l, meg ha ezt nehezen valljak is be. A kisgyerekek nagyon hamar rajormek viselkedeslik hatalmara. igy pi. szomszedom ketcves kisfia nagyon gyorsan erzekeite, hogy rikoltoz:1silra anyja azonnai megszakitja a masokkal folytatott beszelgetest, hogy triciklijevel nekimehet az anyjaval tar-

9 EGYU'I"I'MUKiiDES 9 salgo felnottek labanak, hogy sziilei figyelmelazonnal magara vonhatja, ha grimaszol, kopaesol az asztalon, vagy hinta.zik a szeken. Ez a gyerek leljesen jol hall, s nincs mas fogyatekossaga sem. Egyszeriien arra akar rajonni, meddig mehel el. A nagyon ertelmesen reagalo sziilak mintaszeriien jamak el. A kisfiu kiserleteivel semmit nem er el, sat az ellenkeziijet, s igy lassan elmaradnak negativ kezdemenyezesei. Ha a kisfiu halhisserult Jenne, szi.ileinel ez val6szingieg gatlast valtana ki, s maskeppen reagainanak. A hallasseriilt gyerekek peldaul rovid id6 mul va rajannek arra, hogy azonnal odaszalad hozzajuk az anyjuk, ha kirantjak fiiliikbal a hallokesziileket (az anya meghallja a sipolast). Teljesen celtudatosan vetik ezt be, s csak akkor hagynak vele fel, ha a sziila egyszeriien csak felemeli a kesziih\ket, s einlegy vele. Mire perc mulva ismet felkeriil rajuk a kesziilek, mar elmuit a gyerek rosszkedve, s nehany nap mulva majd azt is eszreveszi, hogy ez a viselkedese nem vezet eredmenyre, nem hozza letre a kivant kapcsolatot. A hallasseriilt gyerekek is grimaszolnak, kioltik a nyelviiket, megpr6baijak kiboritani sztileiket, nem a hallasseriiles keszteti eket erre, hanem a tenneszetes oszton, hogy megisme~ek sajat hataraikat. Azok a gyerekek, akik elsa eveikhen nem lettek megfelela kesziilekekkel e11litva, s nem is reszesliltek az intenziv komi fejlesztesben, gyakran hallatnak l11onnogo hangokat jatek kozben. Kezdelhen ez egyszerii visszacsatolaskent jelentkezik, hiszen ak is elkezdenek gagyogni, s a hallo gyermekhez hasonloan keszen aiinanak a heszoore. Mivel nem halljak meg hangi megnyilvanlliasaikat, valamifele potlek a szamukra ez a morgas. Ha nem t6rtennek meg a megfelelo intezkedesek (hallokesziilek vagy cochlea implantjicio), az iskolaskorra is fennmarad a morgas, ha maser! nem, azert, mert ezuton is felhivatjak magllkra a sziil6k figyelmet. Az alig heszelo gyermekek a kortlirsaikhoz valo kozeledest gyakran fenyegeta mozdulatokkal kiserik. A figyelmeztetes gyakran eppen az ellenkewjet eri el. Az olyan megjegyzesek, mint "Ne jatssz vele, nem normal is", mel yen sebzik az erinten sziilaket. redig b'yakran latni jol heszela gyerekekel is, akik kepzeletbeli revolveriikkel fenyegetnek, kitepnek egy targyat a masik kezebal, stb. 6k azonban hallanak, es viselkedesiiket ezert "non11aliskenf' itelik meg. Azt javasolhatjuk a hallasseriilt gyermekek sziileinek, hogy egyenkenl hivjak meg a hallo pajtjisokal, jatsszanak egyun a gyerekekkel, hogy a hallasseriilt gyerek megtanlllja, nyelvileg is fenn lehet tartani egy kapcsolatot a masikkal, s mikozben az is kideriil, mit is ert meg a ebhen a helyzethen. Ekozben a hallo gyermek is Ilithatja, hogy hallasseriilt jlitszotarsuk ugyanugy tud jatszani meg akkor is, ha nem hall olyan j61. A felnattnek a jatekba valo hekapcsol6d3sa azert es csak addig fontos, amig a ket gyereknel ki nem alakul az egyiittes jatek,s bizonyos verbal is kommunikaci6. (Megjelent a Newsletter evi 76. szamaban.) Forditotta: Csanyi Yvonne

10 10 EGYUTTMUKiiDES Hirek Nehany uj adat a cochlea implantacion atesett gyermekek szinlulnak alakulasar61 Ev Vih\gszerre Eur6paban Megjegyzend6, hogy az I 996-os es I 999-es adatokban mar a magyarorszagi gyennekek mutetei is bennefoglaltatnak. (Csanyi Y) A kepen a kiilfold6n Imlr forgalmazott OAE-Echo-Screen lathato, amely egy leis mgszer az un. otoakusztikus emisszi6 men!sere. Segitsegevei az lljszulottek halhisanak szurese nehany masodperc alatt objektiven es biztosan hajthato vegre. Korabban ennek csak nagymeretu valtozatat forgalmaztak. Az eljaras lenyege, hogy a flilbe juttatott hangok egy resze vissza is ver6dik akkor, haj61muk6dik a gyennek bels6 flile (cochlea). Ezeket a visszavert hangokat regisztralja a muszer. A hallilsveszteseg tcnye, s nem a pontcs merteke hatarozhat6 meg, ami azulan tovabbi vizsgalatokat von maga ut{m. (Csanyi Y.)

11 EGYii'l''I'MUKiiDES 1/ Lassan egyesgletgnk 10 eves fenmilhisat UnnepelhetjUk. Mikozben eroteljesen elorenezlink, erdekes Os tanulsagos lehet egy kis visszapillantas is. A rendszervaltaskor az evtizedes szegregacios beidegzodes es az europai oktatitsugyek fejlodeseben valo tajekoztatlansag miatt mereven ejzilrkoztak az integracio gondolatatol is. Egy maroknyi gyogypedagogus csoport kezdte megismertetni az evtizedes nemzetkozi integracos tapasztalatokat. Az erdekelt sztilok kis csoportja dr.csanyi Yvonne-to I ertesliit ezekrol, s alapitotta meg I 990-ben egyestiletlinket, Peline Balog Eva vezetesevel. Hamarosan megjelent EGYOTT-mlikodes tijsagunk elso szama, s Eb'Yesliletlink letrehozta az Alapitvanyunkat is. liiyes professzor tir egyik el6adasaban hallottam, hogy az integraciot lehet lassitani, de megallitani oem. igy tortent. Lassan megindult mllunk is az integnihls. I 993-ban a Kozoktatasi Torveny elvileg lehetove tette. Amikor azonban a gyakorlati kivitelezes hivatalos beinditasat hianyoltuk, a miniszteriumtol azt a valaszt kaptuk, hogy a magyar gy6gypedagogiai tudomany meg nem dont6tte el, hogy szegregaci6, vagy integracia. K6ztudott, hogy ez nem vagy-vagy, hanem is-is kerdesc. Ma mar ott tartunk, hogy a miniszteri olctatasi szakember azt hangstilyozza, hogy az integmit oktatas kiemelt kerdes. Akik a rt!gi beidegz6deseik miatt meg ma scm bacitkoztak meg az integralt oktatas gondolataval, nem azt mondjak, hogy nem kell az integralas, hanem azt, hogy nincsenek meg meg a feltetelek. A kezderi felteteleket szeles iteni kell rolyamatosan, de Komyei allamtitkar tir szavait idezve, a legfobb feltetel a pozitiv pedagogus szemelyiseg. (A hatranyos helyzetg gyerekekkel kapcsolatos szegedi konferencia zarobeszedebol.) Ma mar pontosan tudjuk, hogy az integra It oktatas sikere, pedagogus vonatkoz:isban, a minden gyerek erdekeben kovetelmenykent allithato gyennek-kozpontll szemlelet os ennek gyakorlati kivitelezesen mtilik. Errol FOG6DZ6 "sziklalmiszashoz" szliloknek cimli kiadvanyunkban bovebben irtunk.. Tenneszetesen soha nem szabad megfeledkezni a szlil6-pedagogus-gyogypedagogus egylittmiikodes fontossagar61, s arrol sem, hogy van olyan serult gyerek, aki nem intcgralhato. Az is igaz. hogy van ojyan pedag6gus, aki szemlelete. felkeszultseg hianya miatt nem alkalmas az integnilasra.

12 12 EGYUftMUKODES Az a par huszoneves, 5 az a nem keyes tizeneves halhisseriilt gyerek, fialal, akiknek ma sikeres az integnicioja, azt elsosorban a kitart6 szlil6i segitsegnek, hozziuilhisnak koszonheti. K6zfuk vannak olyanok is, akiknek a sikeres integniciojaban a szakemberek scm remenykedtek. A szliloi hit es eros akarat czen a tetell is csodat muvelhet. A sziilok meg ma is kenytelenek pedag6gus es b'y6gypedag6gus asszisztenskent is kozremiikodni hal"isseriilt gyemlekeik fejleszteseben. Szepen beindult a korai fejlesztes. Megindult az erdeklodes a pedag6gusok reszer61 is az integraci6 icint. igy van remeny, hogy eljon az az ido, amikor a sziilok tenylegesen "csak" sziil6kent mukodnek kozre a hallasse- nilt gyermekiik integralt oktat<isaban. Minden szulo lelekben osszetorik, amikor meb>tudja, hogy gyenneke seriilt, hallass.riilt. Hazai es kiilfoldi tapasztalatokb61 is tudjuk, mennyire el tudja melyiteni egy orvos, egy szakember ezt a sebet erzeketlen hozzaalhisaval, de mennyi remenyt, erot tud adni egy val6saghu, segito tamiccsal, utbaigazitassal. A Szakert6i Bizottsag munkcijaban is van elorelepes, Ma mar, ha a szulo ragaszkodik, hatarozottan fellep, latva a tettrekesz homal"ist, tabbnyire hozz.;jarul a gyerek integralt tanulasahoz. De mi van a batortalanabb szulo integralhat6 gyermekevel? Nines infonmici6nk arr6l, hogyan segiti elo a Szakert5i Bizottsag a lehet5segek mef,tteremteset? Fe15, hogy ezen a h~ren meg nagy a lemaradas. Tavalyi ujsagunkban mar ideztiik Muth, Jakob cikkebol, hogy "az integraci6 nem egyeztethet6 ossze a speeialis iskola felveteli eljimis rendszerevel." Ez a m6dszer - irjilk -, a specialis iskolarendszer egyes tipusaiba val6 felvetelt szabalyozza. N tlunk is szukseg lenne mar olyan bizottsagra is. melyben integraci6ban jartas gy6gypedag6gus, integrnci6s oktahlsban jartas, esetleg sziil5i reszvelel mel lett donthetnenek, javasolhatnanak integrall6vodai, iskolai elhelyez';st. Egyuttal arra is torekedve, hogy a feltetelek minel szetesebb karben megval6sulhassanak, minel tobb 6voda, iskola vathasson befogad6va. Amig ez megval6sulhat, addig is feltetlenul sziikseg lenne a Szak';rt6i Bizottsagban egy integrnci6s szakerto jelenlete is. Ma mar egyre t6bb szegregaci6ban es integrnci6banjartos gy6gypedag6gus van, aki nem reszrehajl6 sem oda, sem ide, aki a gyerkek es a csahid erdekeit nezve tud inh~zkcdni,javasolni, segiteni tavaszan, marciusban szeteskarii sziil6-pedag6gus-gy6gypedag6gus asszejavelelt szervezunk a Fogyatekos Gyennekek, Tanul6k Felz.;rk6ztatasaert Orszagos Kazalapitvany palyazat segitsegevel. Ezzel is szeretnenk el6segiteni a videki szul5k helyi osszerogasat is. Peli L1josne

13 EGYUTTMUKiiDES 13 Amit en tudok az energiaforrasokrol! Az energiafom\sokat alapjaban veve harom f<i csoportra kell osztani Zink-Air (einklevego), azaz legzo elemekre, Mercury elemekre es akkumul3torokra. Ez ut6bbi esoporttal nem kivanok foglalkozni nepszeriitlensege miatt. Alapveto kultinbseg az elemek, es az akkumulatorok ktiztitt, hogy ez elemek nem, mig az ut6bbiak ujra ttilthetoek energiava!. A masik ket csoport koz6tt az az 6riasi kgl6nbseg, hogy a Mercury elemek igen iassan, de azert megis merlilnek al16helylikben, a gyanast61 sumitva. Ezett erdemes, esak a Mercury elemeket h(ltoszekrenyben uirolni. hogy az 6nki I11 ertih~st lecs6kkentsiik. Minden elem tart6jan olvashat6 ez a nev. Nem kell megijedni, meg szobahomersekleten is igen hosszl' az onkimeriilesi folyamat. A gyart6k nem veletlenuk memek tobbeves garancith vallalni arm, hogy a jelzett idopontig az energia mennyiseg (kapaeitas) 85 %-aval meg rendelkezik az aramforras (elem). A ktivetkezo kis tablawtbol, mely a teljesseg igenye nelkgl keszult, es a forgalomban h~v6 elemekrol beszerezheto adatok hiimya miatt csak ennyire sikereden, szembetuno, hogy a MERCURY elemek milyen alaesony energia-mennyiseggel (bpaeitassal) rendelkeznek. 675 lip 1,4V 250mAh Mercury 675 1,4 V 250mAh Mercury 675 A 1,4 V 540mAh Zink-Air 675 lipa 1,4 V 270mAh Zink-Air 675ZL 1,4 V 550mAh Zink-Air 675 lipx 1,4 V 610mAh Zink-Air A uiblawtb61 az is kitilnik, hogy esak 675-tis elemekrol teszek emlitest azert, mert a 312, 13, I O-es elemekre ugyanazok a fizikai tulajdonsagok es parameterek vonatkoznak. mint a 675-osre, esak kisebb tarol6kapacitas mel lett. Az egyszerlibb erthetoseg kedveert az egyik gyan6 elemcsaladja igy nez ki mah, mah, mah, mah kapaeitlisll. Csupan erdekessegkeppen em litem meg, hogy a gyan6k egyik f<i ttirekvese, hogy az adott nagysag (fizikai meretek) megtarillsa mellett minel nagyobb energiamennyiseget legyen kepes tarolni az elem. igy az egyik gyan6 19 ev alatt a 4 tipusu elemtarol6 kepesseget % ktiztitt ntivelte meg. A kis tablawtb61 kiti'mik, hogy az elemek kiiziitt tirol6kepesseg szempontjabol mily 6riasi kiiltinbsegek vannak, a Mercury e1emek kapacitasat figyelmen kivul hagyva. Velemenyem szerint a forgalomban levq t6bbi elem tarol6kepessege tobbe-kevesbe e ket szelso ertek ktiziitt ta!3lhato. Maris elerkeztilnk ahhoz az alland6an visszatero problemahoz, hogy az 0 keszuleke miert nem meriti ki az elemet olyan gyorsan, mint a mienk. Hal

14 14 EGYUTTMUKiioES elsosorban ezert az 6riisi nirol6kepesseg kulonhseg miatt nem mindegy, hogy az audiologian, forgalmaza iizletekben, boltokban, piacokon milyen elemhezjutunk hozl1. Ugye bnok is belmjak, hogy 270 mah- es 61 0 mah-as elem kozott ariasi kiilonbseg van. Hat igen, 2.25-szoros. Ha ida szempontjitb61 nezzlik az elterest, akkor a kiskapacitasll, pl. 80 oniig, addig a nagykapacitasl' 180 oraig kepes lizemeltetni a hall6keszuleket. Mint erdekesseg: a birtokomban van egy kulfoldi teszt tablazata, miszerint a TB altai is tamogaton gyinto eleme az egyik fajta teszten csupan 8, nem tevedes, 8 omt uzemeit, mig ezzel szemben mas gyartake 300,327,323 arlit volt kepes iizemelni. Az elem iizemelesi kepesseget nagyon nagy mertekben befolyasolja a kesziilek aramfelvetele, mely nyugalmi helyzetben es zajos k6ri..ilmenyek k6z6n mas es mas ertekii. Regebbi meresi eredrnenyeket el5keresve megd6bbento adatokat tahiltam a Ilyugalmi, azaz alaphelyzetben, es impulzus lizemu, vagyis zajos koriilm6nyek kozotti aramfelvctelek mcresi eredmcnyeinh Ma is forgalomba 16vo keszulekeket valasztottam ki: NYlIga/m; Ozem; ma 3.9 ma 3.6 ma 7.0 ma 1.0 ma 3.9 ma 0.8 ma 0.9 ma 2.2 ma 3.0 ma Es irhatniun tovabb, de gondolom e keyes adatbol is vilagosan kilgnik, hogy mennyire befolyasolja az elem elettartamat a keszulck alap (nyugalmi) es az impulzus lizemi (zajban) tortena aramfelvetele. Egy kisse meg befolyasoljak a belso szabalyzak alhisai a keszulek aramfelvetel6t. Csak erdekessegk6nt: a k6myezeti homerseklet is befolyasolja az elem 6lettartamat, de ez el.hanyagolhat6 tenyezo. A h6 hatasara megvaltozik az elem belso ellemlllasa 6s ezeft kisebb vagy l1agyobb lesz az onkimeriilese. I-1a mar itt tartunk, hogyan is mgkodik acink-ievego (Iegzo) elem? Azelem tipust6l fuggoen kiil6nbozo szinujelzessel van ellatva a fiirol6, vagy kul6nb6zo szing f61iaval van leragasztva az elem, ezt addig nem szabad eltavolitani, amig nem akarjuk beletenni a hallakesziilekbe. Amennyiben felteptuk a f61ial, akkorazelemen 16vo furat - fhratokon keresztul bej ut a levego oxigenje az elembe, e5 beindul a vegyi reakci6, melynek kovetkezmenye az aramszolgaltatas a hall6- kcszul6k mgk6dtetes6hez. Ha takan!koskodni akarok az elem clettartamaval, akkor visszaragasztom a foliat, 3mikornem haszmilom, 6s ezzellecsokkentem a folyamatokat az eiemben, de nem sziintetem meg. Az ilyen tipusu elemeket TILOS hutaben tarolni! Meg egy gondolatsor: az elem fesziiltsege terheletlen allapotban mindig 1,4 V. Abban a pillanatban, amikor bekapcsoljuk a keszuleket, az elem tipusat61 es a terhel6s nagysagatol fliggoen lecsokken 1,3 es 1,2 V k6z6tti tartoiminyba, es ezen a feszi.iltsegszinten mukodteti a hallakesziileket addig, amig a kapacitasa tart. Akkor hirtelen lezuhan a feszultsegszint, 6s pillanatok alatt megnemul a hallok6szlilek. Ezen mer6si eredmenyek bir-

15 EGYUTTMUKiiDES 15 tokaban is keptelenseg megallapitani bfumilyen elemellen6rz6vel, hogy meddig lesz meg mgk6d6kepes az eppen haszmilatban levq e1enllnei a kesztilek. Csupan csak azt tudjuk rnegallapitani az eszkoziinkkel, hogy e pillanatban kb. mekkora feszliltsegszint van az elemben, de hogy mennyi meg a benne levq energia mennyiseg. azt nem. Teves viszont az a nezet, - amit sokan vallanak -, hogy az 1,25 V-os elemet mar ki kell dohni. meg ha terhelt~ ses elemellen6rzovel merte is. Ezen a fesziiltsegszintell ugyanugy mukodik a hallokesziilek, mint magasabb feszii ltsegerteken. Ezen teny az utolso ket abrim nagyonjol vegig k6vethelo, hogy 625 ohmos terhelessel napi 12 oras iizemeles mellett a 21. napon egyszeruen meghal az elem. Pedig az utolso 8 napon at 1,25 V k6myeken es az alatt lizemelt es igy is teljes ertekiien miikodtette a hallokesziileket. A masik abran a folyamatos lizemel"sl kiilonboz6 terhelesek mellett kiserheljlik figyelemmel az egyik 675-os elemn';!' fcsziillscg 1,5 V 1,4 V 1,3 V 1,2 v 1,1 V 1,0 V 0.9 V 0,8 V 675-os elem clcttartama napi 12 or's haszn'lat mellett, 625 ohmos t"helesnel I nap 10 nap 2.1 nap LII rlrl hl1rln hl1l1l1 lr1r1r ,..., ~~,,'- \JU\J\, 0,0 200 ora 400 6ra 600 ora fcszfi ltscg 1,5 V 1.4 V 1,3 V 1,2 V 1,1 V 1.0 V 0,9 V 0,8 V,,,,,,, 675-os clem f1cttartam a kiilonbozo aramfelvetel mel lett t--- r- 150 ~hm 0, I I 1:220ohn 6250hm or.l Farag6 Peter Audiol6giai es hull6kesziilek miiszcrcsz Szolnok MA V K6rhaz cs Rcndel6intczct I ~

16 16 EGYUTTMUKiioES Dr. Perlusz Am/re(l: A hallasseriilt gyermekek integralt ovodai es iskolai ellatasanak helyzete Magyarorszagon - egy kutatas eredmenyei Lapunk j(miusi es decemberi szamaban mar koz61ti.ink reszleteket C&'Y az integralt hallasseriilt gyennekekkel kapcsolatos hazui kutatas leginkabb erdeklooesre S"' mot tarto eredmenyeibol. Most a megkezdett SOro",t befejezo reszet olvashatjak, melyben az intcgracio k6riilmenyeirol, az ovodai cs iskolai tenyezokrol. a gyogypedag6giai segitsegnyujtasr61, az integrnit neveles kapcsan a szi.il6k es a pedagogusok ~iltal eszlelt elony6k.r61 es harrnnyokrol es az integrnlt haliassergit gyennekek szocialis beilleszkedeserol kapott legfontosabb eredmenyeket mutatjuk be. Az integralt nevcles koriilmenyeinek vizsg<ilata az intcb'tilciolmcgel6z6 elokeszito tevekenysegre, a fagado intezmenyek kezdeti viszonyulasara, illetve bizonyos felteteleknek a vizsgaiat idopontjftban va16 civenyeslilesere terjedt ki. Az integra It neveh~s koriilmenyeinek vizsgalata saran eloszor arra voltunk kivancsiak, hogy a hallasseriilt gyemlek jfut-e mar kornbban masik integralt intezmenybe, s ha igen. akkor mi volt az intezmenyvaitas oka. A vizsgait gyemlekck 64%-a ncm jart korabban masik, azonos tipusu intezmenybe, ugyanakkor a gyennekek 34 %-a egy, illcrve ket alkalommal intezmenyvaltasra kenyszeriilt. Az intezmenyv{11l:1s to okai az eredmenyek tanllsaga szennt az integracio sikeressegetol fiiggetlen tenyezok voltak (pi. a sziilok elkoltoztek, megsziint az osztaly, illetve az iskola, stb.), azonban az intezmcllyvaltasball erintett 33 hallasscri.ilt gyennek 30%-a sziumira a fogado intezmclly legkore, a pedagogus hozzaallasa miatt kellett masik ovodat, iskolat keresni. A halhisseriilt gyennekek tobbsegi intczmenybe keriileset mcgelozo elok6szlto tevekenyseg vizsgalata soran annak kideritesere torekedtiink, hogy az csak a hallasseriilt gyennek szrumira alkalmas intezmeny megtalalasara vonatkozott-e, vagy kiterjedt a fogado intezmeny egyes szereploinek tajekoztauisara, segitesere is. Mivel az integraci6 elokeszitese tulajdonkeppen a togado intezmeny megnyereset jelenti, czert kedvezo esetben konkret segitsegnyujtastjelent a fogado k6zeg szereploi szamara. A vizsgajt esetek 90% aban tortent az integraciot megel6zoen elokeszites, azonban sajnalatos modon csak az esetek felent!! miik6d6tt k6zre gyogypedagogus, a t6bbi el5keszitest a sziilok vegeztek. A felkeszites tartalmijegycit illetoen a pedagogusok 80%-a kapott tajekoztatast a gyennek hallasseriilesenek sulyossagarol. Ez azonban kevesse nyujt ~1mpontot a pedagogusok Szilmara arrol, hogy az adon halhisseriilesi fok milyen specialis nevelesi szgksegleteket von maga utan, vagyis a pedagogusnak hogyan ken tanitania a hallasseriilt gyenneket. A kuta-

17 EGYiiTTMUKiiDES 17 tas soran arra is kivancsiak voltunk, hogy a fogado pedagogusok kaptak-e segitseget, 5 ha igen, milyen fonnaban az integralt neveles megkezdese utan. A pedagogusok 66%-a kapot! szakmai segitseget a hallasseriilt gyennek oktatas - nevelesehez, ennek leggyakoribb fonmli a k6vetkez6k voltak: - konzultacio a hallasseriilt gyerrnek sziileivel, - konzultaci6 a gy6gypedagogussal, - szakirodalom biztositasa, - utaz6tamiri szolgaltatas, - egyeb (pi. konzultacio a gyemlek korabbi pedagogusaval, az iskola logopedusaval, stb.). Mig azonban egyes pedag6gusok reszere a felsorolt segitsegnyujtasi fomlak kaziil tabb is rendelkezesre alit, addig masok teljesen segitseg nelkul maradtak. A vizsgalatban resztveva hallasseriilt gyerrnekek S4%-at keszitettek fel valamilyen modon az integraciora. A felkeszitest a leggyakrabban a szulak vegeztek, ami ertheta is, hiszen ak ismerik legjobban gyennekeiket, ak tudjak, hogy az adon gyennek eseteben mire kell a hangsulyt helyezni. A vizsgalat kitetjedt a fogad6 intezmenyek integraci6hoz vale viszonyulasara is. Meglepa, de mindenkeppen pozitiv az eredmeny, hogy az intezmenyek tabb, mint 80%-a azonnal elfogado hozzaallast tanusitott. Az ertelmezesnel azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a vizsgalatban csak a sikeresnek mondhato integracios esetek szerepeltek, vagyis ez a vizsgaiat oem nyujt infonmlci6t arm vonatkoz6an, hogy hany hallasseriilt gyennek integracioja hiusult meg a fogado intezmeny elutasite viszonyul<isa miatt. Az intezmenyek kezdeti hozzaalhisan tui az is fontos szem pont, hogy milyen koriilmenyeket teremtenek az egyes intezmenyekben a halhlsseriih hryennekek integraci6janak elosegitesere. A megkerdezett szglok 40%-a semminek nem erzi hianyat b'yem1eke integraci6ja soran, a tbbbiek bizonyos objektiv feltetelek hianyat (pi. ltd magas osztalyletszam, gyogypedagogus hianya, SIb.), illetve a pedagogus ele!,~elen segitsegnyujtasat (p I. nem fordul a hall;isseriilt gyennek fele, nem hasznalja az URI-I ad6-vevat, stb.) emelte ki. A szulaktol azt is megkerdeztiik, hogy kertek-e ak a pedagogust valamilyen specialis tenyeza figyelembe vetelere, 5 ha igen, ezt milyen mertl~kben teljesitettek. A gyem1ekek 22%-a eseh!ben a sziil6k semmilyen kerest nem inteztek a pedag6gushoz, 66%-uk valamilyen oklatasszervezesi kerdes, illetve tamiri tennivalo figyelembe vetelet kerte. A fennmarad6 esetekben egy-egy tantargy al61i felmentes, az ado-vev6 alkalmazasa, illetve a gyogypedagogussal valo kapcsolattartas fogalmazodott meg igenykent. A sziilai velemenyek.zerint a pedag6gusok kazel 80%-a figyelembe vette kereseiket. A vizsgftlat 6vodai- iskolai tenyez6k cimo fejezell!b61 azokat az eredmenyeket cmeljuk ki, melyek arra vonatkoztak, hogy a pedagogusok hogyan iteltek meg eredmenyesseguket a hallasseriilt gyermekek integralt oktatas - neve lese soran. EI6szor azt kerdeztlik a pedagogusoktol, hogy velemenyuk szerint szuksege van-e az oszta Iyukba j;iro hallasserult gyermeknek a special is odafigyelesre. A pedagogusok ve-

18 IH EGYUTTMUKiiDES Ierne-nyc szerint a gyermekek 17%-a ncm, 83%-uk viszont specifliis odafigyelc~st igenye!. A special is odafigyelest a pedagogusok leggyakrabban az allando figyelem es az egyeni bamism6d biztosihlsaban je loltek meg. A tovabbi emlitett tenyezok a kovetkezok voltak: megfelelo elhelyezkedes a szajrol olvas's bizlositasahoz, odafigyejes az artiku laci6ra, t6bb es alaposabb magyanizat a tanitas sonin, a feladatok megertesenek ellenorzese, szomagyarazatok, egyeni korrepetalas biztosita S3. A tovabbiakban aita is kivancsiak voltunk, hogy a pedag6gusok mennyire tartjak eredrnenyesnek magukat a hallasseriilt gyermekek oktatasaban. A valaszad6k lobbsege (60%) ugy erezle, hogy lobbe- kevesbe ki tudja elegiteni a hallasseriilt gyem,ek specia lis igenyei!. EZI erositi az is, hogy a pedagogusok tobbsege (88 ra) meg tudott fogalmazni va lamilyen sikert a hallasserult gyermek oktatasaval kapcsolatban, s joval kevesebben (34 fo) ulaltak klidarcokta. A sikerre vonalkoz6 valaszokat tartalmi szemponlbol negy csoportba soroltllk, melyek a kovelkezok: t. a pedagogus tevekenysegenek sikeret a halhisseriilt gyennckj6 tanulmanyi eredmenyeben jeloli meg. "A kislil1lyaz elozo lanevbell kituno bizollyinilllyi err el. Harmadik oszlalyban hal szaklanar kozreullikjjc!esevel ezf igenjo eredmellyll ek tal'lom." 2. a pedag6glls a sikert a halllisseriilt gyennek szoci,ilis beilleszkedesebenjeloli l11eg.., A gyel'l1iekjol erzi magar a csoporltmkbafl, egeszseges tijl:m;val egyenerteklinek lartja magar. a tcirsak elfogadtak or es segirik mindell terelj. " 3. a pedag6gus tevekenysegenek sikeret a hallasseriilt gyennekj6 tanulm{myi eredmcnyeben es szocialis beilleszkedeseben lalja. "A gyermekllek a falluhishallsikerelmimye vall, osztalytcit:mi s:ererik,jarsz(l1wk ve/e. 6 isjo/ etzi wagar az oszuilyball a siker abban ragadhat6 meg. hogy ez az osztaly minden tanul6ja szamara pozitiv eredmcnyeket hordoz.,. geszseges gyermekeim megtanullak tiszte/ili a mitssagot. Nagyotl oriil6k a: embersegr Umek... "Elsosorban az osztatyk6z6sseg szempolltjab6l volt pozitiv hatcisa. Tiirelmesebbek. megertobbek, tolen;llsabhak lettek egymassal szemben a gyerekek, mi6ra R. (lz oszullyban 1'( A fogado pedagogusok sikerre vonatkoz6 valaszai osszhangban allnak az integra It neveles szakirodalmaban szereplo legfontosabb elonyokkel. A pedagogusok a klldarcok fo ok<it az idohianyban, a gyob')'pcdag6glls segitsegenek hianyaban, illetve sajatszakmai felkesziiltsegiik hianyabanjelolik meg. Nehanyan a gyennek viselkedeset es kommunikacias, tanullisi problemait emlilettek, valamint a nemmegfelelo hallokesziilekel, a gyem,ek figyelmeuensegel, illetve a gyennek tillzolt elvarnsal onmagilval szemben. Az integnilt halhisserult gyennekek korehen vegzett kutatas soran a szocialis beilleszke-

19 EGYUTTMUKiiDES 19 des vizsgc\latara is torekedtiink. Eredmenyeink szerint a gyermekek kozei90%-anak vannak a ha1l6 csoportb61 1 osztalyb61 barmai, ami aitll utal, hogy a hallasseriilt gyennekek donto tobbsege szocialis szempontb61j61 beilleszkedett a hall6 kozossegekbe. Ugyanakkor a vizsgalt gyennekek kozel 60%-anak nines kapcsolata mas hallasseriilt gyennekekkel, a tobbiek eseteben a csailidban van masik hallasseriilt gyemlek is, illetve rendezvenyeken, taborozasok alkalmaval, valarnint a fejleszto foglalkozasok helyszinein van alka- 10m a sorstarsakkal val6 tahllkozasra. Erdekes teny, hogy a sziilok kazel 60%-a nem is tartja fontosnak, hogy a gyenneknek legyenek kapcsolatai hallasseriiltekkel, s ezek a szii- 10k eppen azon gyennekek sziilei, akiknek nincsenek is ilyen kapcsolatai. Vegezetiil a specialis gy6gypedag6giai segitsegnyijjtasr61 gyujtott infonn.ci6kat szeretnenk kozreadni, mely segitsegnyiljtlis az integraci6 sikeressege szempon~ab61 kulcsfontossagil tenyezo. Az integra It hallasseriilt gyennekek 73%-a reszesiilt korai fejlesztesben, ugyanakkor az integralt neveles soran mar csak a hallasseriilt gyennekek 57%-a kap gy6gypedag6giai megsegitest. A fejlesztes gyakorisaga is rneglehetosen eltero, a heti negy alkalamtal a havonkenti konzultaci6ig terjed. Az alacsony arany az utaz6tamiri hal6zat kiepitetlensegere utal, melynek hianya nemcsak a hallasseriilt gyennekek, hanem az integralt neveles tobbi szereploje szempontjab61 is hatffinyos. Bar nem minden hallasseriilt gyenneknek van sziiksege rendszeres gy6gypedag6giai segitsegre abhoz, hogy litlagos szinten tudjon haladni. mivel j6 kepessegei, tarnogat6 csahidi hattere es special is nevelesi szuksegleteinek figyelembe vetele a tanitils saran kedvezo k6riilmenyeket teremtenek az iskolai haladas szempontjab6l, ez azonban valtozhat. A gy6gypedag6giai segitsegnek mindig elerhetonek kellene lennie, hogy azt az integraci6ban erintettek szabadon, az adotl szituaci6 igenyei szennt haszmllhassanak fel. TAJlt KOZTAT As A Sziilok a Hallasseriilt Gyermekekert Alapitvany ezilton is ertesiti Tisztelt Tamogat6it, hogy az evi SZJA I %-at ( Ft-ot) a muk6desi k6ltsegeink mellett kiadvanyaink megjelentetesere, nyari taboroztatasra 1 rendezvenyeinkre, es a fejleszto ITIunkat segito celokra hasznalta fel. Tlimogatasaikat ezuton is kosz6njiik.

20 20 EGYUTTMUKODES SZULOKLUB HiREK Ez evi Sziilaklub programjaink a terveknek megfeleloen kezdadtek. Szeptember 30- an a kanadai UNITRON hallokeszulek-forgalmazo eeg mutatkozott be termekeivel. Az elozo ujsagunkban mar bemutatott US 80, ICON es SOUND FX hallokesziilekek mellett egy hordozhatolaptop szamitogepen illusztraltak a korszerii, szamitogeppel segitett hallokesziilek kivalasztast is. Ez egy olyan program, amely a bevitt hallasgorbe alapjan ad javaslatot az audiologusnak a legmegfelelobb keszulek kivalasztasahoz. Meg egy teehnikai erdekesseggel erkeztek: az UNIVOX I A T M sved, univerzalis hurokerosito parnat vehettuk kezbe, melynek lenyege: nem szukseges egy adolt lakoteret teljesen korbekabelezni, mert a megfelelo modon a TV-vel, radio val vagy egyeb hangtechnikai eszkozzel6sszekotott parmira lilve ugyanolyan magneses - indukci6s - hurkot alkot a felhasznalo korlil, csak a hall6keszuleket kell T-allasba kapcsolni. Tovabbi informaciokat az UNITRON markaszervizben lehet kemi. (F2.) Az oszi hetvegi osszejoveteliink oktober 9-en volt. Megcelzott temank, a cochlearis imp/antacid sok erdeklodot vonzott. kozttik nem csak olyan szi.i16ket akiknek gyermeke mar aresett ilyen muteten, hanem olyanokat is akik bizonytalanok a dontesiiket illetaen. A program Medgyessy Janos lenduletes eloadasaval kezdodolt, akinek a kislanya nemreg esett at egy ilyen mgteten. A sikeres mutet interpretalasa megadta az osszejovetel alaphangjat (errol reszletesen a oldalon olvashatnak) es sziilak, gyogypedagogusok beszelgettek, vitatkoztak az uj eljarasrol. Egy biztos: a mutet a lehetseges hal"isnak csak a technikai oldalat biztositja, sokkal nagyobb ajelentosege a megfelela utogondozasnak ami ben a gyogypedagogus csak egy kis reszt tud vallalni. A sokkal nagyobb szerep a esalade, hiszen a szakmai ininymutatasokat kovetve nekik kell a kisgyerekkel nap mint nap intenziven foglalkozni, s fokozatosan bevezetni az altala eddig nem ismert hangok birodalmaba. (F2.) Ebben az lljsagban mar nem kivanok reszletesebben foglalkozni a havi osszejovetelek egyre csokkena letszamaval, s bar sajnajatosan de a tenyeket tudomasul veve ugy dontott a kuratorium, hogy ajovo evtal evi negy alkalommal tartunk sziiloklub foglalkozasokat. Ezek mindegyiket het vegere, szombati napokra hirdetjiik meg, igy nem csak a videkiek, hanem a budapestiek is konnyebben raernek. Most ajovo elso felev 2 kituzott idopontjat kozoljuk, amirol egyebkent igyekszunk a HtRLEVEL-ben is elore ertesitc~st kuldeni. Terveink szerint tavasszal es osszel2-2 alkalommal tahi,lkoznank, az egyik osszejovetelt valamilyen szabadteri programmal kotnenk ossze, a l11asik alkalommal pedig a szokasos helyszin a F6iskola lenne.

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 14/2014.(III.27.) önkormányzati határozat 15/2014.(III.27.)

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

8 AZ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

8 AZ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 8 AZ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA Minden szakma és foglalkozás használ valamilyen eszközt a munkájuk megkönnyítésére. Az ács kalapácsot használ, a sebész szikét, és a pilóta iránytűt (navigációs rendszert). A Network

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek...

Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek... Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek... A pénz-érzelmekkel kapcsolatos, országosan egyedülálló felmérést kezdeményezte, készítette és a tanulmányt írta 2011 szeptemberében

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Gyerekszoba - pszichológus szemmel

Gyerekszoba - pszichológus szemmel Gyerekszoba - pszichológus szemmel A babaváró családok egyik legfontosabb problémája, hogy milyen legyen a gyerekszoba, hogyan, milyen bútorokat válasszanak, milyen tapétát, függönyt vagy kiságyat vásároljanak.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! Az alábbi kérdéssornak az

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2010-2011 TANÉV ÖMIP 6. SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN, A SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTÉSEKKEL

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2010-2011 TANÉV ÖMIP 6. SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN, A SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTÉSEKKEL ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2010-2011 TANÉV ÖMIP 6. SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN, A SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTÉSEKKEL I. Minőségpolitika és minőségfejlesztési rendszer I.1. Az intézmény minőségpolitikájának megvalósítása:a minőségirányítási

Részletesebben

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése Keller László tájékoztatja a a Képvisel -testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı Élete egyik igen fontos kérdése elıtt áll mintegy 3 millió ember, amikor az elkövetkezı hetekben saját idıskori sorsáról, azaz a majdani nyugdíjáról kénytelen dönteni. A friss nyugdíjtörvények teremtette

Részletesebben

A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik Gyomaendrődön -...

A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik Gyomaendrődön -... 1 / 7 2015.08.12. 13:55 Címlap (/)» Megyejárás (rovat/megyejaras) Békés megye (hirek/megye /bekesmegyei-cimlap) Gyomaendrőd (hirek/telepules/gyomaendrod-cimlap) A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetősége Tatabánya közoktatási intézményeiben KERTVÁROSI

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A gyermekek születése nem a szüléssel kezdódik és ér véget!

A gyermekek születése nem a szüléssel kezdódik és ér véget! Védónó szakirány A gyermekek születése nem a szüléssel kezdódik és ér véget! SZTE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR Veronika, a kismama mindent tudott a szülésről, mert jól felkészítették rá.

Részletesebben

Hallássérültek Felelős kiadó Kiadja a Siketek és Nagyothallók

Hallássérültek Felelős kiadó Kiadja a Siketek és Nagyothallók . Si Rö la da Világ ajno ság N m mu a ozha a si Óvodás O szágos lnö ségi lés... 32 6 Si Világna ja 4 14 Mi ll udni a ha ili áci s á yá l? Ella ici u ya, d iási s g ség 10 15 Baja Vá osi Sz v z év s 20

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.:I/128-28/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 19-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó

Részletesebben

Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán

Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán 2016. április 25., hétfő A 11. Életút Nap rendezvény kapcsán ez idáig összesen 69 megjelenést regisztráltunk. A megjelenések közel ötöde elektronikus médiumokban

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Söréd Községi Önkormányzat tárgyaló helyisége 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen

Részletesebben

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Konzulens tanár: Dr. Makai Katalin Készítette: Uri Kovács Lászlóné Mottó: Thomas Gordon idézetét választottam, mely azt gondolom teljes mértékben,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérem, amennyiben vásárlója, illetve felhasználója kíván lenni web-áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes

A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes 2011. május 1. vasárnap Úgy szülünk, ahogy születünk? 12 éve dolgozom a születés

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 3-án 17 00 órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartott közmeghallgatáson.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják,

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják, Útmutató a szülõknek A kilencvenes évek elején a kisgyermekek, óvodások nevelésével foglalkozó hasznos és tanulságos angol könyv szerzõje külön fejezetet szánt az átlagostól eltérõen fejlõdõ gyermekeknek.

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 2-án megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint. k ö t e l e z e m

H A T Á R O Z A T. 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint. k ö t e l e z e m Iktatószám: Tárgy: FEO/001/00913-0006/2015 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1. A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (2400 Dunaújváros, Építők útja 1. adószám:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló Tengelic Község Jegyzője Tervezet Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése írja

Részletesebben

Cafeteria Kisokos-2013.

Cafeteria Kisokos-2013. Fata László Cafeteria Kisokos-2013. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához Frissítve: 2012. 12. 06. Cafeteria Kisokos * 1 Hogyan adjunk olcsóbban juttatásokat? Bizony változtak az adótörvények

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Jakus Tünde, Kovács Gábor,

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V.AROS ALPOLGA~ESTERET6L Bekiscsaba, Szent Istwin rer 7.

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V.AROS ALPOLGA~ESTERET6L Bekiscsaba, Szent Istwin rer 7. BEKESCSABA MEGYEI JOGU V.AROS ALPOLGA~ESTERET6L Bekiscsaba, Szent Istwin rer 7. Ikt. sz.: V. 44212010. E16ad6: Perenyine Czibolya Edit, Dr. UrbGn-Zsilak Klara Mell.: 1 Hiv. sz.: Postacim: 5601 PI 112.

Részletesebben

34.) Napirend: A beruházások, fejlesztések értékelése, feladatok kijelölése

34.) Napirend: A beruházások, fejlesztések értékelése, feladatok kijelölése 34.) Napirend: A beruházások, fejlesztések értékelése, feladatok kijelölése Keller László kéri a Képvisel -testület tagjainak a beszámolóval kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, javaslatait. Rothauszky

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10. napján délután 17.30 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Ne hagyjuk, hogy ellopják tőlünk az iskola iránti szeretetet!

Ne hagyjuk, hogy ellopják tőlünk az iskola iránti szeretetet! Ne hagyjuk, hogy ellopják tőlünk az iskola iránti szeretetet! A köznevelés átalakuló rendszerében a nagyobb állami szerepvállalás célja az, hogy az ország minden iskolájában egyformán magas színvonalú

Részletesebben

5. Hiba Túlzottan teszteled a férfiakat!

5. Hiba Túlzottan teszteled a férfiakat! 5. Hiba Túlzottan teszteled a férfiakat! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com Az ötödik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Túlzottan teszteled a férfiakat! Az állatvilágban minden fajra

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL 23 FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN A tanulmány egy 2008-as vizsgálat eredményei 1 alapján mutatja be a szakiskolai tanulók szociális összetételét, iskolai kudarcait és az azokra adott iskolai

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2012-es évről 1 I. Az intézmény szakmai működése: 1. Szervezeti felépítés (lsd. melléklet) 2. Feladat mutatók Ellátás

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 26-i. nyilvános ülésének anyaga

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 26-i. nyilvános ülésének anyaga 20 Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 26-i nyilvános ülésének anyaga Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8446 Kislőd, Hősök tere 2. Szám: 3/2015.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2002. április 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 99-108 Rendelete: 6-7 Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét!

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét! V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l Országgyûlési Meg kell

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Mollóné dr. Balog Éva (17,50) Szalkai István 17,25)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Mollóné dr. Balog Éva (17,50) Szalkai István 17,25) JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 18-án (kedd) 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.)

Részletesebben

Hogyan vezesd jól a céged? 1/12 Írta: Dr. Nemes Imre

Hogyan vezesd jól a céged? 1/12 Írta: Dr. Nemes Imre Hogyan vezesd jól a céged? 1/12 Hogyan vezesd jól a céged? 2/12 HOGYAN VEZESD JÓL A CÉGED? Miről szól ez az írás? Cégvezetőként számos dologra kell odafigyeled azért, hogy a piac diktálta versenyben, a

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2008. szeptember 23-án került

Részletesebben

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről.

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Rendőrkapitányság hivatalos helyiségében a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén 2009. március 24-én. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS?

MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS? MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS? Készítette: Surányi Szabolcs MATEMATIKA C 8. ÉVFOLYAM 10. MODUL: ÁTLAGOS? TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

17 ELUTASÍTÁSOK KEZELÉSE

17 ELUTASÍTÁSOK KEZELÉSE 17 ELUTASÍTÁSOK KEZELÉSE A legnagyobb ellenségünk a Közvetlen Értékesítés/Network Marketing/MLM üzletben, az elutasítástól való félelem. Amiatt aggódunk, hogy vajon mit fognak gondolni az emberek az ajánlatunkról.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

IDŐSOROS ROMA TANULÓI ARÁNYOK ÉS KIHATÁSUK A KOMPETENCIAEREDMÉNYEKRE*

IDŐSOROS ROMA TANULÓI ARÁNYOK ÉS KIHATÁSUK A KOMPETENCIAEREDMÉNYEKRE* CIGÁNY KISEBBSÉG: OKTATÁS, EGYHÁZ, KULTÚRA PAPP Z. ATTILA IDŐSOROS ROMA TANULÓI ARÁNYOK ÉS KIHATÁSUK A KOMPETENCIAEREDMÉNYEKRE* Tanulmányunkban két témakört szeretnénk körüljárni. Egyrészt megvizsgáljuk,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben