Népjóléti Minisztérium KLINIKAI ELEKTROFIZIOLÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. Engedélyszám: 20138/1997.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Népjóléti Minisztérium KLINIKAI ELEKTROFIZIOLÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. Engedélyszám: 20138/1997."

Átírás

1 Népjóléti Minisztérium A KLINIKAI ELEKTROFIZIOLÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Engedélyszám: 20138/1997.

2 2 Szerkesztette: dr. Nagy Aladár prof. Dr. Follmann Piroska dr. Rejtő Kálmán Demeter Józsefné dr. Bártfainé Gelencsér Teréz Szerzők: dr. Altdorfer Károly dr. Megyeri Mária dr. Bartos István dr. Nagy Aladár Baukó Mária dr. Németh János dr. Böröcz István dr. Rejtő Kálmán dr. Csengery Béláné dr. Rózsavölgyi Margit Demeter Józsefné dr. Sali Attila prof. Dr. Ferenczy Gyula Ságodi Zsuzsanna dr. Finta Zoltán Simon Lászlóné prof. Dr. Follmann Piroska Szálteleki Józsefné dr. Hulmann Anna Szeker Györgyné dr. Imre László dr. Szombath Dezső dr. Kerényi Ágnes Tóth Attila dr. Kundra Olga dr. Tóth Krisztina Lőrincz Andrásné Várnai Lászlóné Lektorálta: Pedagógiai vélemény: prof. Dr. Czopf József Laczkovich Jánosné Kiadó Népjóléti Minisztérium II. Ápolási és Egészségügyi Szakképzési Főosztály Érvényes: 1997/98-as tanévtől

3 3 TARTALOM I. fejezet ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ II. fejezet 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A képzés szervezésének feltételei A tanulók felvételének feltételei A képzés célja A képzés szakmai követelményei Szakképesítéssel betölthető munkakörök A képzés struktúrája A képzési idő A képzés tantárgyai A szakmai tantárgyak és az azokra fordítható ajánlott óraszámok Évközi vizsgák rendje A szakmai vizsgáztatásra vonatkozó előírások A vizsga részei A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei Egyéb feltételek, információk A SZAKMAI TANTÁRGYAK KÖZPONTI PROGRAMJA 1. Ápolástan, szakápolástan, gondozás Elektroklinikai ismeretek Etika Felvételtechnika Funkcionális anatómia Gyógyszerismeret Idegen nyelv (angol) Jogi, egészségügyi és gazdasági ismeretek Kórtan - klinikai ismeretek Mikrobiológia - általános járványtan Munkavédelem Műszerismeret Orvosi latin Pszichológia, mentálhigiéne, gyógypedagógia Számítástechnika... 86

4 4 III. fejezet Gyakorlatok 16. Elsősegélynyújtás Klinikai laboratóriumi gyakorlat Kommunikáció és szakmai kommunikáció Szakmai gyakorlatok MELLÉKLETEK 1. A szakmai gyakorlati vizsga ajánlott feladata A szakmai gyakorlat értékelőlapja Ajánlott óraterv az audiológiai- EEG- szemészeti asszisztensi szakképesítéssel rendelkezők részére szervezett képzéshez Ajánlott óraterv az audiológiai-, neurológiai-, szemészeti asszisztensi munkakörben - képesités nélkül - dolgozók részére szervezett épzéshez

5 5 I. fejezet ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ

6 6 1. A KÉPZÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK JOGI HÁTTERE A klinikai elektrofiziológiai asszisztens képzés az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés, mely az audiológiai, neurofiziológiai és szemészeti ambulanciák, laboratóriumok részére képez szakembereket. A képzés iskolarendszerben, az egészségügyi szakképző iskolák feladata. A képzés szervezését az alábbi jogszabályok teszik lehetővé: évi LXXIX. tv. a közoktatásról (Módosítás: évi CXXI. és évi LXII. törvény) évi LXXVI. tv. a szakképzésről (Módosítás: évi XVI. és évi LXXXIV. törvény) 3. 10/1993. (XII.30.) MüM r. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről (Módosítás: 4/1996. (V.24.) MüM rendelet) 4. 41/1996. (XI.26.) NM. r. a klinikai elektrofiziológiai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsga követelményeiről 5. 22/1997. (XII.30.) MüM. r. az Országos Képzési Jegyzékről 6. 2/1997. (I.22.) MüM r. A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről 7. 5/1996. (VI.4.) MüM-MKM e.r. A szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről 1.1 A KÉPZÉS SZERVEZÉSÉNEK FELTÉTELEI SZEMÉLYI FELTÉTELEK A klinikai elektrofiziológiai asszisztensek képzésében részt vesznek az egészségügyi szakoktatók, diplomás ápolók, orvosok, speciális szakmai gyakorlattal rendelkező asszisztensek, informatikai szaktanárok és nyelvtanárok. 1. Ápolástan, szakápolástan, gondozás eü. szakoktató 2. Elektroklinikai ismeret orvos (szakorvos - fül- orr- gégész, neurológus, szemész) 3. Elsősegélynyújtás eü. szakoktató 4. Etika eü. szakoktató 5. Felvételtechnika orvos, mérnök 6. Funkcionális anatómia eü. szakoktató biológia szakos tanár, orvos 7. Gyógyszerismeret gyógyszerész, orvos 8. Idegen nyelv /angol/ nyelvszakos tanár 9. Jogi, egészségügyi szervezés és jogász, és közgazdász, humán szervező, gazdasági ismeretek eü. menedzser 10. Klinikai laboratóriumi gyakorlat eü. szakoktató, laboratóriumi asszisztens 11. Kommunikáció kiképzett tréner, pszichológus 12. Kórtan-klinikai ismeretek orvos 13. Mikrobiológia - általános járványtan eü. szakoktató 14. Munkavédelem eü. szakoktató 15. Műszerismeret orvos, mérnök 16. Orvosi latin nyelvszakos tanár, orvos eü. szakoktató

7 7 17. Pszichológia, mentálhigiéné, pszichológus, gyógypedagógus, gyógypedagógia eü. szakoktató 18. Szakmai gyakorlatok a gyakorlati helynek megfelelő - eü. szakoktató - diplomás ápoló - gyógypedagógus - orvos - mérnök - asszisztens 19. Számítástechnika felsőfokú végzettségű informatikai szakember TÁRGYI FELTÉTELEK A képzést speciálisan felszerelt iskolai tantermekben/előadókban és demonstrációs termekben, a szakmai gyakorlatokat jól felszerelt intézeti /kórházi, rendelőintézeti/ egységekben kell folytatni. Az oktatás kiemelten fontos eszközei: - diavetítő - sebimitátor készlet - írásvetítő - mindennapos betegellátás eszközei - magnetofon - mulage-ok - video - csontváz, koponya - televízió - nyelvi labor - ápolási demonstrációs egység - számítógép-labor - reanimációs fantom - diasorozatok 1.2 A TANULÓK FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEI ISKOLAI ELŐKÉPZETTSÉG A beiskolázás feltétele: érettségi EGÉSZSÉGÜGYI FELTÉTELEK Az OMÜI Ifjúsági Egészségvédelmi Intézet részéről végzett egészségügyi alkalmassági vizsgálat 2. A KÉPZÉS CÉLJA A klinikai elektrofiziológiai asszisztens szakképzés célja olyan általános és speciális, elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező asszisztensek képzése, akik az audiológiai-, neurofiziológiai- és szemészeti szakrendelésben/laboratóriumokban képesek a szűrés, a diagnosztizálás, a gyógyítás és rehabilitáció területén felelőséggel, kompetenciájuknak megfelelően ellátni feladatukat. A képzés fontos része a hivatás gyakorlására, és az egészségügyben elvárt magatartási normákra való felkészítés.

8 8 3. KÉPZÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI 1. Általános követelmények: A klinikai elektrofiziológiai asszisztens legyen képes: - a munkahely /laboratórium/ zavartalan működését biztosítani, a betegforgalmat ésszerűen irányítani, - a vizsgálatokhoz szükséges eszközöket megfelelően megválasztani, előkészíteni, használhatóságukat ellenőrizni /kalibrálás, fogyóeszközök pótlása/, - a beteget megfelelően tájékoztatni a vizsgálat céljáról, - pszichológiai, ápolás-lélektani ismereteit alkalmazni a beteggel való kapcsolatteremtésben, szorongásának oldásában, - a vizsgálattal összefüggő kórelőzményi adatokat /anamnézist/ felvenni, - betegeket megfigyelni /vérnyomás, légzés, pulsus, szívműködés, pupillareakciók, magatartás, tudat, pszichés állapot/, a megfigyelés eredményét értékelni és dokumentálni, - a vizsgálatokhoz használt gyógyszereket szakszerűen alkalmazni, hatásukat, mellékhatásukat ismerni, az esetleges szövődményeket felismerni, és a szükséges intézkedéseket megtenni, - a vizsgálatok higiénés és munkavédelmi biztonságát ellenőrizni és fenntartani, - észlelni a beteg állapotát, rosszullét esetén elsősegélyt nyújtani, újraélesztést megkezdeni és megfelelő /orvosi/ ellátás érdekében intézkedni, - a fertőtlenítő és sterilezési eljárásokat ismerni, azokat munkája során önállóan végezni, - steril eszközöket szakszerűen használni és kezelni, - steril helyiségben /műtő/ végzett munka szabályainak ismeretében azokat betartva steril környezetben dolgozni, - orvosi utasításra helyi érzéstelenítést előkészíteni, intramuszkularis és szubkutan injekciót beadni, - segédkezni intravénás injekció beadásánál, infúzió bekötésénél, - eszméletlen beteget ellátni: garat-bronchus váladékot eltávolítani, leszívni, - elsősegélyt nyújtani /kollapszus, hipoglikémia, epilepsziás roham, hipokalcémia, sérülések, vérzések esetén/, - a vizsgálatoknál testnedveket, váladékokat, vért utasításra szakszerűen levenni, tárolni, laboratóriumba eljuttatni, - a betegforgalommal, vizsgálati eredményekkel összefüggő adminisztratív és dokumentációs feladatokat elvégezni /hagyományos és számítógépes eszközökkel is/, - a vizsgálatokat technikailag kivitelezni, a műszereket önállóan kezelni, valamint az orvos által végzett vizsgálatoknál segédkezni, - a munkavédelmi szabályokat betartani, - szakmai kommunikációt folytatni, latin és angol kifejezéseket ismerni és használni.

9 9 2. Speciális követelmények: 2.1 Audiológia: - a nagyothalló betegeket gyógykezelés és vizsgálatra való jelentkezéskor fogadni, - szubjektív küszöb, küszöb feletti és beszéd audiometriás vizsgálatokat önállóan elvégezni életkori megkötés nélkül, - objektív audiometriális vizsgálatot elvégezni, - akusztikus kiváltott potenciált /korai, közép, késői komponens és otoakusztikus emisszió/ önállóan regisztrálni, - elektronystagmográfiás vizsgálatot elvégezni, - altatásban végzett vizsgálatoknál segédkezni, - laboratóriumi körülményektől eltérő helyen vizsgálatot elvégezni /kórterem, szűrés/, - a hangképzés- és beszédzavaros betegek rehabilitációjában részt venni, - a hallókészülék illesztésében közreműködni, ezzel kapcsolatos feladatokat megoldani, - az elvégzett vizsgálatokat technikailag értékelni, szükség esetén a hibákat elhárítani, kiegészítő vagy ismételt vizsgálatokat elvégezni. 2.2 Neurológia: - a rutin EEG vizsgálatokhoz szükséges sapkát, elektródokat hibátlanul felhelyezni, hyperventillációs és fényingerléses terhelést önállóan kivitelezni hagyományos és papír nélküli készülékeken is, - laboratóriumi körülményektől elétrő helyen is /örző, intenzív osztály, műtő/ orvosi utasítás alapján a rutintól eltérő műszerkonfigurációt összeállítani, a vizsgálatot önállóan elvégezni, - a regisztrálás alatt a beteget megfigyelni, irányítani, az észlelt jelenségeket pontosan feljegyezni, - utasítás alapján speciális elektródákkal, poligráfiás, kazettás regisztrálást elvégezni, a szükséges paramétereket beállítani, - más speciális vizsgálatokat elvégezni /alvásregisztrálás, intraoperatív monitorozás, video felvétellel kombinált vizsgálat, eszméletlen beteg vizsgálata +EKG rögzítés, a vegetatív terhelési próbáknál közreműködés/, - orvos jelenlétében indukált alvást, vegetatív-keringési próbát regisztrálni, - quantitatív EEG felvételeket /MAP/ készíteni, - neonatológiai EEG vizsgálatot végezni, - kiváltott válasz /BAER, SEP, VEP/ regisztráláshoz szükséges elektródákat hibátlanul felhelyezni, - kiváltott válasz vizsgálatot /regisztrálást/ lebonyolítani, - eseményfüggő válaszokat /P300, CNV/ regisztrálni, - gerincvelői SEP vizsgálatot regisztrálni, - orvos által végzett transzkraniális motoros ingerléses vizsgálatnál /MEP/ és intraoperatív kiváltott válasz monitorozásnál segédkezni, - EMG vizsgálathoz előkészíteni /beteg és technikai előkészítés/ - perifériás ideg /motoros és sensoros/ vezetési sebesség mérését elvégezni, - különleges kívánalomnak megfelelő EMG és perifériás idegvizsgálatoknál segédkezni, - az elvégzett vizsgálatok technikai értékelését elvégezni, a hibákat felismerni, elhárítani, szükség esetén ismétléseket, kiegészítő vizsgálatokat elvégezni, - orvosi utasítás alapján a rutintól eltérő műszerkonfigurációt összeállítani,

10 Szemészet - látásélesség vizsgálatát elvégezni korrekció nélkül és korrekcióval, - rutin látótér vizsgálatot elvégezni Goldmann kinetikus periméterrel és számítógépes /automata/ periméterrel, - non-contact és elektrotonometriai, valamint elektrotonográfiai vizsgálatot elvégezni regisztráló készülékkel és anélkül, - a szem fénytörésének pontos meghatározását automata refraktométerrel elvégezni, - a szaruhártya görbületi sugarának, törőerejének mérését Schiötz-Javal oftalmométerrel, automata keratométerrel, illetve cornea topográffal elvégezni, - a kontrasztérzékenység meghatározására vizsgálatot elvégezni, - elektronystagmográfiai, szemizom EMG, oftalmodinamometriai és elektrofiziológiai (ERG, PERG, EOG, VEP) vizsgálatokat előkészíteni, a vizsgálatoknál segédkezni, - ultrahangos műlencsetervezéshez előkészíteni, és a vizsgálatnál segédkezni, - diagnosztikus ultrahangvizsgálatnál segédkezni, - szemfenéki angiográfiás vizsgálatokhoz /Flag, ICG/ előkészíteni és segédkezni a vizsgálat alatt, - sötét és világos adaptált állapot kialakítását elvégezni, - orvosi vizsgálat után, utasításra pupillatágításhoz és a szem felszíni érzéstelenítéséhez gyógyszert cseppenteni, - elektródákat és kontaktlencséket felhelyezni, - az elvégzett vizsgálatok technikai értékelését elvégezni, a hibákat felismerni, elhárítani, szükség esetén az ismétléseket, kiegészítő vizsgálatokat elvégezni. 4. A SZAKKÉPESÍTÉSSEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK A szakképesítéssel betölthető munkakör: Szakasszisztens /orvosi/ Klinikai elektrofiziológiai asszisztens FEOR száma: 3232 OKJ száma: Az alkalmazás területei: A klinikai elektrofiziológiai asszisztens a fekvő- és járóbetegellátás intézményeiben működő rendelők, szűrőállomások, üzemi rendelők audiológiai, neurofiziológiai és szemészeti ambulanciák, laboratóriumok asszisztenseként alkalmazható. 5. A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 5.1 A KÉPZÉSI IDŐ A képzési idő: 2,5 tanév (5 félév)

11 A KÉPZÉS TANTÁRGYAI Tudományterületek: 1. Ápolástudomány: Ápolástan, szakápolástan, gondozás elmélet Ápolástan, szakápolástan gondozás gyakorlat Szakápolástan gyakorlat Összesen: 101 óra 126 óra 360 óra 587 óra 2. Bevezetés az orvostudományokba: Elsősegélynyújtás 92 óra Elektroklinikai ismeretek 194 óra Funkcionális anatómia 85 óra Funkcionális anatómia gyakorlat 34 óra Felvételtechnika 58 óra Gyógyszerismeret 32 óra Klinikai laboratóriumi gyakorlat 34 óra Kórtan - klinikai ismeretek 143 óra Mikrobiológia - általános járványtan 34 óra Műszerismeret 102 óra Műszerismeret, felvételtechnika gyakorlat 1208 óra Összesen: 2016 óra 3. Társadalomtudományok: Etika Gyógypedagógia gyakorlat Jogi, egészségügyi szervezési és gazdasági ismeretek Pszichológia, mentálhigiéne, gyógypedagógia Összesen: 34 óra 120 óra 41 óra 75 óra 270 óra 4. Kiegészítő tudományok: Idegen nyelv /angol/ Kommunikáció Munkavédelem Orvosi latin Szakmai kommunikáció Számítástechnika elmélet Számítástechnika gyakorlat 5. Egyéb: Osztályfőnöki Összesen: 152 óra 34 óra 17 óra 34 óra 24 óra 34 óra 174 óra 469 óra 76 óra

12 12 A TUDOMÁNYTERÜLETEK MEGOSZLÁSA Ápolás-tudomány 17% Egyéb 2% Kiegészítő tudományok 14% Társadalom tudományok 8% Bevezetés az orvostudományba 59%

13 A SZAKMAI TANTÁRGYAK ÉS AZ AZOKRA FORDÍTANDÓ AJÁNLOTT ÓRASZÁMOK ELMÉLET TANTÁRGY I. II. III. IV. V. Megelőző Összesen f.élév félév félév félév félév vizsgafeladat Ápolástan, szakápolástan, gondozás Elektroklinikai ismeretek Etika Felvételtechnika Funkcionális anatómia Gyógyszerismeret Idegen nyelv* /angol/ Jogi, egészségügyi szervezési és gazdasági ismeretek Kórtan-klinikai ismeretek Mikrobiológia-általános járványtan Munkavédelem Műszerismeret Orvosi latin Osztályfőnöki Pszichológia, mentálhigiéne gyógypedagógia Számítástechnika ELMÉLET ÖSSZESEN: GYAKORLATOK Ápolástan, szakápolástan, gondozás* Elsősegélynyújtás* Funkcionális anatómia* Klinikai laboratóriumi gyakorlat* Kommunikáció* Számítástechnika* Műszerismeret, felvételtechnika* Összefüggő gyakorlat Fül-orr-gégészet /fekvőbeteg osztály/* Neurológiai és pszichiátriai /fekvőbeteg osztály/* Szemészet /fekvőbeteg osztály/* Gyógypedagógia IV.félév végén* /speciális intézeti gyakorlat/ Szakmai kommunikáció IV. félév végén* Számítástechnika II. félév végén* Fakultáció* Számítástechnika gyakorlat GYAKORLAT ÖSSZESEN ÖSSZES ÓRASZÁM HETI ÓRASZÁM Megjegyzés: a *-gal jelölt tantárgyakat csoportbontásban kell tanítani. A II. félévben heti 1 napot - 8 órát -, a IV. félévben heti 3 napot - 24 órát -, az V. félévben heti 4 napot - 32 órát - gyakorlaton töltenek a tanulók. A neurológia és pszichiátria gyakorlat megoszlása: neurológiai osztály: 80 óra pszichiátriai osztály: 40 óra

14 14 KLINIKAI GYAKORLATOK MEGOSZLÁSA A GYAKORLATI HELYEK FÜGGVÉNYÉBEN Számítástechnika 4% Szakápolástan 20% Gyógypedagógia 7% Kommunikáció 1% Műszerismeret, felvételtechnika 68%

15 ÉVKÖZI VIZSGÁK RENDJE A tanulók a félévek végén a 18. héten - az összefüggő gyakorlatok megkezdése előtt - az alábbi tantárgyakból tesznek vizsgát: (A sikertelen vizsga 1 alkalommal, 8 héten belül illetve javítóvizsga időszakában pótolható.) Félév Tantárgy A vizsgáztatás módja szóban írásban gyakorlatban I. Funkcionális anatómia x Mikrobiológia-általános járványtan x Orvosi latin x x II. Elektroklinikai ismeretek x Kórtan-klinikai ismeretek x Műszerismeret x Számítástechnika x III. Ápolástan, szakápolástan, gondozás x x Elsősegélynyújtás x Felvételtechnika x Gyógyszerismeret x IV. Kórtan-klinikai ismeretek x Műszerismeret, felvételtechnika x Pszichológia, mentálhigiéné, gyógypedagógia x V. Elektroklinikai ismeretek x Etika x Idegen nyelv x x A jogi egészségügyi szervezési és gazdasági ismeretek, a kommunikáció, a munkavédelem és klinikai laboratóriumi gyakorlat tantárgyakból a félévek végén megfelelt illetve nem felelt meg minősítéssel kell értékelni a tanulók teljesítményét. A félévek végén a vizsgaprogramban nem szereplő, de tanult tantárgyakból /a szakmai gyakorlatok kivételével/ az évközi számonkérés eredményeként - konvencionális érdemjegyekkel - kell lezárni a tanulókat. A szakmai gyakorlatok értékelésének útmutatása a III. fejezetben található. A tanulmányi könyvet a képzés során a tanult tantárgyakról, azok óraszámairól, a letöltött gyakorlatokról és a tantárgyankénti érdemjegyekről félévenként kell kiállítani. 6. A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 6.1 A VIZSGA RÉSZEI A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll. A vizsgarészek tantárgyai és időtartama: a., Az írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama Az írásbeli vizsga a Népjóléti Minisztérium által kiadott központi feladatlap megoldásából áll, mely felöleli kiemelten a Funkcionális anatómia, Kórtan-klinikai ismeretek,

16 16 Műszerismeret, Felvételtechnika és Elektroklinikai ismeretek témaköreit, valamint a képzés során tanult tantárgyak témáit. A megoldások értékelése egységes /központi/ megoldókulcs alapján történik. A feladatmegoldásra 180 perc áll a tanulók rendelkezésére. b., A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama A szóbeli vizsgán a vizsgázók az alábbi tantárgyakból összeállított vizsgakérdésekre adnak feleletet: - Elektroklinikai ismeretek - Felvételtechnika - Funkcionális anatómia - Kórtan-klinikai ismeretek - Műszerismeret A szóbeli vizsga tételsorát a Népjóléti Minisztérium központilag adja ki. A kérdések megválaszolására összesen 25 perc áll a tanulók rendelkezésére. A szóbeli vizsgán a tantárgyanként adott feleletet 1-5-ig terjedő osztályzattal kell értékelni. A tantárgyankénti érdemjegyek átlaga a szóbeli vizsga érdemjegye /...,61-től felfelé kell kerekíteni/. Amennyiben a szóbeli vizsga tantárgyainak bármelyike elégtelen, a vizsgázó szóbeli vizsgájának végső osztályzata is elégtelen. A szakmai elmélet végső eredményét /osztályzatát/ az írásbeli és szóbeli vizsgarészek átlag eredménye alapján kell megállapítani. Számtani középérték /...,5/ esetén a szóbeli vizsga osztályzata felé kell kerekíteni. Amennyiben az írásbeli vagy szóbeli vizsgarész elégtelen, átlag nem számítható. Az elégtelenre minősített vizsgarészt meg kell ismételni. c., Gyakorlati vizsga A gyakorlati vizsga két részből áll: 1. Megelőző vizsgafeladat - 5 képzési napig tartó gyakorlaton 10 audiometriai illetve foniátriai képzési napig tartó gyakorlaton 10 neurofiziológiai képzési napig tartó gyakorlaton 10 szemészeti - vizsgálat önálló elvégzése és technikai értékelése. A vizsgázók teljesítményét orvos vagy oktató asszisztens ellenőrzi. A megelőző vizsgafeladat gyakorlata az V. félév lezárása után a szakmai gyakorlat terhére szervezhető olyan intézményben, ahol a vizsgázó az évközi gyakorlatait töltötte. A megelőző vizsgafeladat értékelése a többi gyakorlati osztályzattól független. A megelőző vizsgafeladat érdemjegyére a vizsgabizottság munkáját segítő orvos vagy oktató asszisztens tesz javaslatot. 2. A vizsgabizottság előtt elvégzett feladat A vizsgabizottság előtt végzett feladat - kijelölt intézményben - audiometriai, neurofiziológiai, és szemészeti vizsgálat kivitelezése és technikai értékelése. A szakmai gyakorlati vizsga kérdéseit a szakmai vizsgát szervező intézmény állítja össze a szakképesítés követelménye és az adott napi betegforgalom figyelembe vételével.

17 17 A tételsort a szakmai vizsgát szervező intézmény vezetőjének javaslatára - a gyakorlati vizsga megkezdése előtt - a vizsgabizottság elnöke szakmai szervezetet képviselő vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá. A szakmai-gyakorlati vizsga ajánlott témaköreit a III. fejezet tartalmazza. A vizsga értékelésének szempontjai: - munkaszervezés - a tevékenység kivitelezése - elméleti ismeretek alkalmazása - team-ben való munkavégzés képessége - kommunikációs tevékenység hatékonysága - dokumentációs tevékenység - munkaeszközök megválasztása, előkészítése, alkalmazása - az elvégzett vizsgálatok technikai értékelése - a felmerült hibák felismerése, elhárítása - biztonságos munkavégzés - higiénés szabályok betartása A vizsgázó gyakorlati teljesítményét a megelőző vizsgafeladatokra /elektrofiziológiai, audiometriai, szemészeti szakmaterületre/ külön-külön adott részjegyekből kialakított érdemjegy, valamint a vizsgabizottság előtt végzett feladat érdemjegye alapján kell értékelni. A vizsgabizottság előtt a 3 területen végzett gyakorlatot 1-5-ig terjedő osztályzattal kell értékelni. A 3 területen elért érdemjegyek átlaga a vizsgabizottság előtt végzett gyakorlat érdemjegye /...,61-től felfelé kell kerekíteni/. A gyakorlat végső osztályzatának kialakításánál a vizsgabizottság előtt nyújtott teljesítményt nagyobb súllyal kell számításba venni. Amennyiben a gyakorlati vizsgarész részfeladatainak bármelyike elégtelen, a vizsgázó gyakorlati vizsgájának végső osztályzata is elégtelen. Az ismételt vizsgán csak az elégtelenre minősített vizsgarészt kell megismételni. 6.2 A SZAKMAI VIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI - szakképesítés központi programjában meghatározott szakmai gyakorlatok hiánytalan letöltése és annak igazolása a tanulmányi könyvben - gyakorlati követelmények teljesítése - a szakképesítés központi programjában meghatározott időtartamú elméleti képzés - a tanulmányi időszak eredményes osztályzattal való lezárása 6.3 A SZAKMAI VIZSGA EGYES RÉSZEI ALÓLI FELMENTÉS FELTÉTELEI A szakmai vizsga a teljes szakmai ismeretanyagot átfogja, ezért a vizsga egyes részei alól felmentés a módosított 10/1993. /XII.30./ MÜM rendeletben foglaltakon túl a követelmények megváltozása miatt nem adható.

18 18 7. EGYÉB FELTÉTELEK, INFORMÁCIÓK BESZÁMÍTHATÓ ELŐZETES TANULMÁNYOK A korábbi, és hitelesen igazolt egészségügyi szakképzésben folytatott tanulmányok elfogadásáról és a különbözeti vizsgáról - a tantervek követelményeinek összehasonlítása alapján - a szakmai vizsgát szervező intézet vezetője dönt. A KÖVETELMÉNYEK ALAPJÁN BESZÁMÍTHATÓ SZAKKÉPESÍTÉSEK - audiológiai asszisztens képesítés - EEG asszisztens képesítés - szemészeti asszisztens képesítés (A beszámítható szakképesítések figyelembe vételével szervezett képzési program ajánlott óratervét a III. fejezet tartalmazza.)

19 19 II. Fejezet A SZAKMAI TANTÁRGYAK KÖZPONTI PROGRAMJA /Megjegyzés: az Ápolástan, szakápolástan, gondozás, a Funkcionális anatómia a Számítástechnika és Kommunikáció tantárgyak együtt tartalmazzák az elméleti és gyakorlati képzés célját, követelményét, a tantárgy kapcsolatát más tantárgyakkal, az értékelés módját és a tárgyi feltételeket/

20 20 ÁPOLÁSTAN, SZAKÁPOLÁSTAN, GONDOZÁS TANTÁRGY KÖZPONTI PROGRAMJA 1. A program célja Az ápolástan, szakápolástan gondozás elmélet-gyakorlat tantárgy oktatásának célja a betegápolás elméleti és gyakorlati alapjainak megtanítása és gyakoroltatása, a betegek, fogyatékosok alapvető ápolására, gondozására való felkészítés. Felkészíteni a tanulókat az asszisztens speciális szakápolástani feladataira valamint prevenciós és rehabilitációs tevékenység végzésére. 2. A követelmények a program elvégzése után a tanuló legyen képes - az egészség és betegség egységes szemléletét alkalmazni - megfelelni az elektrofiziológiai asszisztenssel szembeni elvárásoknak, követelményeknek - a betegmegfigyelést önállóan elvégezni - a beteg-forgalommal, vizsgálati eredményekkel összefüggő adminisztratív és dokumentációs feladatokat elvégezni - a fertőtlenítő és sterilező eljárásokat ismerni és önállóan végezni - csoportosítani a gyógyszerformákat és beadási módjukat - gyógyszerelést végezni - előkészíteni és segédkezni injekciós beavatkozásoknál és infúzió bekötésénél - intramuszkularis és szubkután injekciót beadni - nyálkahártya érzéstelenítést elvégezni - a váladékokat felfogni, vizsgálatra küldeni - érzéstelenített beteget megfigyelni - eszméletlen beteget ápolni - az audiológiai, a neurofiziológiai és a szemészeti vizsgálókban a műszereket, eszközöet szakszerű alkalmazni - a higiénés szabályokat betartani - speciális elektrofiziológiai asszisztensi feladatokat elvégzni audiológián, neurológián és szemészeten - érzékszervi károsodott beteget ápolni, gondozni - a prevenció, a rehabilitáció és a gondozás speciális területein adódó feladatokat ellátni - a betegekkel megfelelő módon kommunikálni 3. Tananyag I, II, III. félév elmélet: 101 óra gyakorlat: 126 óra

21 Ápolástan, szakápolástan, gondozás elmélet 1. Az asszisztenssel szembeni elvárások, követelmények 2. Ápolás, gondozás, rehabilitáció 3. Ápolási modellek 4. Ápolási folyamat elmélete 5. Egészség-betegség fogalma 6. Szükségletek rendszere - táplálkozás szükséglete - ürítés szükséglete - mozgás szükséglete - pihenés-alvás szükséglete - biztonság szükséglete - higiénés szükségletek - magasabb rendű szükségletek - elektrofiziológiai eljárások kapcsán felmerülő szükségletek 7. A beteg megfigyelése - tünetekről általában - általános megfigyelés - tudat - magatartás - fájdalom - kardinális tünetek /hőmérséklet, pulzus, vérnyomás, légzés/ - pupillák megfigyelése - váladékok megfigyelése /köpet, hányadék, vizelet, széklet, sebváladék/ - a megfigyelés jelentősége az elektrofiziológiában 8. Adminisztráció-dokumentáció - kórlap - lázlap - eredmény-kimutatási lapok, leletek - vizsgálat-kérő lapok - ápolási lap - nyilvántartás - gondozási lap 9. Fertőtlenítés-sterilezés - a fertőtlenítés-sterilezés alapfogalmai - fertőtlenítés célja, módjai - sterilező eljárások - a steril munkavégzés követelményei - nozokomiális fertőzések megelőzése 10. Gyógyszerelés - gyógyszerelés alapszabályai - gyógyszerformák - gyógyszerek alkalmazásának módjai - injekciózás, véna biztosítása - gyógyszeradagok kiszámítása 21

22 11. Váladékok vétele, felfogása és vizsgálatra küldése - vér - vizelet - széklet - köpet - hányadék - egyéb testváladékok 12. Érzéstelenítés - formái - megfigyelési feladatok 13. Haldokló beteg ápolása, halottellátás - a haldoklás folyamata - a haldokló beteg ápolása, szükségleteinek kielégítése - a haldokló ellátásának etikai kérdései - a halott körüli teendők 14. A fül-orr-gége betegek szakápolástana - a vizsgáló felszerelése, tisztántartása, - eszközök sterilezése és tárolása - a betegek megfelelő fogadása - a betegek előkészítése a vizsgálatokhoz - a beteg megfigyelése - alkalmazott gyógyszerek - fizikális gyógymódok, ingeráram alkalmazása - speciális fül-orr-gégészeti vizsgálatok - segédkezés idegentest eltávolításánál - segédkezés paracentézisnél - a váladék vizsgálatra küldése - cerumen eltávolítása - kötözések - endoszkópos vizsgálatokhoz való előkészítés, segédkezés - halláskárosodottak /siketek-nagyothallók/ prevenciós lehetőségei, gondozásuk, rehabilitációjuk - gégekanülös beteg ápolása, gondozása; ápoláslélektani feladatok - teendők szédülő beteg ellátása kapcsán 15. Neurológiai szakápolástan - a laboratórium elhelyezése, berendezése, felszerelése - a beteg fogadása, speciális bánásmód - a beteg előkészítése és megfigyelése a vizsgálat alatt és után - konvulziók megfigyelése és ellátása - liquorvétel módjai, előkészítés, segédkezés - perifériás ideg-izom vizsgálatok - érzékszervi vizsgálatok - beteg-megfigyelés - tudat változások - beteg magatartásának megfigyelése - agresszív, zavart beteggel való bánásmód - eszméletlen beteg ápolása - bénult beteg ápolása, mozgatása - speciális dokumentáció vezetése 22

23 Szembetegek ápolása-gondozása - szemészeti vizsgáló helyiségek felszerelése, higiénéje - szemészetben alkalmazott eszközök és tisztántartásuk, tárolásuk - betegek fogadása, szükségleteinek kielégítése - a betegek vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz való előkészítése - vizsgálatok szembetegeknél - szemcseppek alkalmazása - szemkenőcsök alkalmazása - kötőhártya öblítés - szemkötések - kontakt lencse használatának megtanítása - érzéstelenített beteg megfigyelése, ellátása - prevenciós lehetőségek - rehabilitáció - gondozás lehetőségei - az asszisztens segítő tevékenysége a csökkentlátók és vakok életminőségének javításában; ápolás-lélektani feladatok - speciális dokumentáció a szemészeti rendelőben Ápolástan, szakápolástan gyakorlat 1. Általános ápolástan - anamnézis felvétele audiológiai, neurológiai és szemészeti betegeknél - a beteg ágya, ágyazási módok gyermeknél, felnőttnél - a beteg /gyermek, felnőtt/ passzív és aktív mozgatása - a higiénés szükségletek kielégítése - kardinalis tünetek megfigyelése /hőmérséklet, pulzus, légzés, vérnyomás mérése/ gyermeknél, felnőttnél - lázlap és ápolási dokumentáció vezetése - a testváladékok megfigyelése: hányadék, köpet, vizelet, széklet, sebváladék - a betegmegfigyelés adminisztrációja, dokumentálása - előkészítés sterilezéshez, steril eszközök tárolása és szakszerű használata, - a gyógyszerek alkalmazásának módjai, - gyógyszerek bevitele gyermeknél, felnőttnél - a gyógyszeradagok kiszámítása - váladékok vétele, felfogása és vizsgálatra küldése - a felnőtt beteg elhelyezése, és a gyermek rögzítése a váladék vételéhez - véna biztosítása - eszméletlen beteg ápolása

Népjóléti Minisztérium CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

Népjóléti Minisztérium CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995 Engedélyszám: 20303/95. A Népjóléti Minisztérium megbízásából a program (tanterv) készítésének munkálatait koordinálta:

Részletesebben

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995. Engedélyszám: 20310/95. 2 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Szerkesztő: Petrók Jánosné Szerzők:

Részletesebben

Jogszabály szöveg. MHK adatbázis

Jogszabály szöveg. MHK adatbázis MHK adatbázis Jogszabály szöveg 1/1996. (I. 12.) NM rendelet 1999. augusztus 21. - Lekérdezés ideje: 2004. július 26. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. szereplo adatai 1/1996. (I. 12.) NM

Részletesebben

XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei

XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 251/2005. (IX. 23.) Korm. r. a felsõoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program 1/ I. Általános információk A Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye Fejér

Részletesebben

Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez

Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez elvárosi I. István Középiskola ugát Pál Tagintézménye OM 030 211 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00332-2011 Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez 2011. 1. Általános

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.13. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Központi program a REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERAPEUTA szakképesítéshez

Központi program a REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERAPEUTA szakképesítéshez NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TERAPEUTA szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-12/2011/EAHUF

Részletesebben

Központi program a MŰTŐTECHNIKUS szakképesítéshez

Központi program a MŰTŐTECHNIKUS szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MŰTŐTECHNIKUS szakképesítéshez 2011. Ne Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-8/2011/EAHUF MŰTŐTECHNIKUS

Részletesebben

Helyi oktatási program az ÁPOLÓ szakképzés megszervezéséhez

Helyi oktatási program az ÁPOLÓ szakképzés megszervezéséhez Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája Helyi oktatási program az ÁPOLÓ szakképzés megszervezéséhez 2009. Szerkesztette: Nagy

Részletesebben

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-6/2011/EAHUF MASSZŐR szakképesítés

Részletesebben

A képzésre történő jelentkezés módja

A képzésre történő jelentkezés módja A"ELEKTROENKEFALOGRÁFIA" ÉS "ELEKTRODIAGNOSZTIKA" (KLINIKAI NEUROLÓGIA) SZAKKÉPESÍTÉSEK Klinikai Neurofiziológus szakképesítés megszerzéséhez szükséges feltételek összefoglalása (összeállította és elfogadta:

Részletesebben

11/1997. (V. 28.) NM rendelet. a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

11/1997. (V. 28.) NM rendelet. a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről A természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. -ának

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY 1 Tartalom oldalszám Kötelező tantárgyak 4 1. A szülészeti nőgyógyászati osztály berendezése, műszerei...5 2. Az egészségügyi ellátás

Részletesebben

KÖZPONTI OKTATÁSI PROGRAM. egészségügyi asszisztens. szakképzés megszervezéséhez

KÖZPONTI OKTATÁSI PROGRAM. egészségügyi asszisztens. szakképzés megszervezéséhez KÖZPONTI OKTATÁSI PROGRAM az egészségügyi asszisztens szakképzés megszervezéséhez Készült az Egészségügyi Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 13677-2/2008-0003 EGP Szerkesztette: Szabó Nóra Lektorálták:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 szeptember TARTALOMJEGYZÉK Ápoló Szak munkatársai Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Kari Tanács által elfogadott

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

35/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet

35/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 1. oldal 35/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szakápoló és az izotópasszisztens szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésrl szóló 1993. évi LXXVI.

Részletesebben

A Jegyzék 52. sorszáma szerint kiadott gyógyúszás foglalkoztató szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 52. sorszáma szerint kiadott gyógyúszás foglalkoztató szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 52. sorszáma szerint kiadott gyógyúszás foglalkoztató szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító

Részletesebben

Központi program a KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS szakképesítéshez

Központi program a KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS szakképesítéshez NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS szakképesítéshez 2011. Kórszövettani, szövettani szakasszisztens 1 Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából

Részletesebben

Központi program a FOGTECHNIKUS szakképesítéshez

Központi program a FOGTECHNIKUS szakképesítéshez NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a FOGTECHNIKUS szakképesítéshez 2011. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Általános irányelvek 1 Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási

Részletesebben

Helyi oktatási program a MŰTÉTI ASSZISZTENS szakképzés megszervezéséhez

Helyi oktatási program a MŰTÉTI ASSZISZTENS szakképzés megszervezéséhez Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája Helyi oktatási program a MŰTÉTI ASSZISZTENS szakképzés megszervezéséhez 2009. 1 Szerkesztette:

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - F e l n ő t t k é p z é s 1 Tartalom 3.6. Felnőttoktatási helyi tantervek... 4 1.

Részletesebben

Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez

Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült.

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító

Részletesebben

A gyakorló ápoló( 52 723 01) szakképesítés helyi programja

A gyakorló ápoló( 52 723 01) szakképesítés helyi programja A gyakorló ápoló( 52 723 01) szakképesítés helyi programja Helyi tanterv az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A SELYE JÁNOS HUMÁN ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN Szerkesztette: Rodney

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KERTI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben