Népjóléti Minisztérium KLINIKAI ELEKTROFIZIOLÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. Engedélyszám: 20138/1997.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Népjóléti Minisztérium KLINIKAI ELEKTROFIZIOLÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. Engedélyszám: 20138/1997."

Átírás

1 Népjóléti Minisztérium A KLINIKAI ELEKTROFIZIOLÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Engedélyszám: 20138/1997.

2 2 Szerkesztette: dr. Nagy Aladár prof. Dr. Follmann Piroska dr. Rejtő Kálmán Demeter Józsefné dr. Bártfainé Gelencsér Teréz Szerzők: dr. Altdorfer Károly dr. Megyeri Mária dr. Bartos István dr. Nagy Aladár Baukó Mária dr. Németh János dr. Böröcz István dr. Rejtő Kálmán dr. Csengery Béláné dr. Rózsavölgyi Margit Demeter Józsefné dr. Sali Attila prof. Dr. Ferenczy Gyula Ságodi Zsuzsanna dr. Finta Zoltán Simon Lászlóné prof. Dr. Follmann Piroska Szálteleki Józsefné dr. Hulmann Anna Szeker Györgyné dr. Imre László dr. Szombath Dezső dr. Kerényi Ágnes Tóth Attila dr. Kundra Olga dr. Tóth Krisztina Lőrincz Andrásné Várnai Lászlóné Lektorálta: Pedagógiai vélemény: prof. Dr. Czopf József Laczkovich Jánosné Kiadó Népjóléti Minisztérium II. Ápolási és Egészségügyi Szakképzési Főosztály Érvényes: 1997/98-as tanévtől

3 3 TARTALOM I. fejezet ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ II. fejezet 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A képzés szervezésének feltételei A tanulók felvételének feltételei A képzés célja A képzés szakmai követelményei Szakképesítéssel betölthető munkakörök A képzés struktúrája A képzési idő A képzés tantárgyai A szakmai tantárgyak és az azokra fordítható ajánlott óraszámok Évközi vizsgák rendje A szakmai vizsgáztatásra vonatkozó előírások A vizsga részei A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei Egyéb feltételek, információk A SZAKMAI TANTÁRGYAK KÖZPONTI PROGRAMJA 1. Ápolástan, szakápolástan, gondozás Elektroklinikai ismeretek Etika Felvételtechnika Funkcionális anatómia Gyógyszerismeret Idegen nyelv (angol) Jogi, egészségügyi és gazdasági ismeretek Kórtan - klinikai ismeretek Mikrobiológia - általános járványtan Munkavédelem Műszerismeret Orvosi latin Pszichológia, mentálhigiéne, gyógypedagógia Számítástechnika... 86

4 4 III. fejezet Gyakorlatok 16. Elsősegélynyújtás Klinikai laboratóriumi gyakorlat Kommunikáció és szakmai kommunikáció Szakmai gyakorlatok MELLÉKLETEK 1. A szakmai gyakorlati vizsga ajánlott feladata A szakmai gyakorlat értékelőlapja Ajánlott óraterv az audiológiai- EEG- szemészeti asszisztensi szakképesítéssel rendelkezők részére szervezett képzéshez Ajánlott óraterv az audiológiai-, neurológiai-, szemészeti asszisztensi munkakörben - képesités nélkül - dolgozók részére szervezett épzéshez

5 5 I. fejezet ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ

6 6 1. A KÉPZÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK JOGI HÁTTERE A klinikai elektrofiziológiai asszisztens képzés az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés, mely az audiológiai, neurofiziológiai és szemészeti ambulanciák, laboratóriumok részére képez szakembereket. A képzés iskolarendszerben, az egészségügyi szakképző iskolák feladata. A képzés szervezését az alábbi jogszabályok teszik lehetővé: évi LXXIX. tv. a közoktatásról (Módosítás: évi CXXI. és évi LXII. törvény) évi LXXVI. tv. a szakképzésről (Módosítás: évi XVI. és évi LXXXIV. törvény) 3. 10/1993. (XII.30.) MüM r. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről (Módosítás: 4/1996. (V.24.) MüM rendelet) 4. 41/1996. (XI.26.) NM. r. a klinikai elektrofiziológiai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsga követelményeiről 5. 22/1997. (XII.30.) MüM. r. az Országos Képzési Jegyzékről 6. 2/1997. (I.22.) MüM r. A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről 7. 5/1996. (VI.4.) MüM-MKM e.r. A szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről 1.1 A KÉPZÉS SZERVEZÉSÉNEK FELTÉTELEI SZEMÉLYI FELTÉTELEK A klinikai elektrofiziológiai asszisztensek képzésében részt vesznek az egészségügyi szakoktatók, diplomás ápolók, orvosok, speciális szakmai gyakorlattal rendelkező asszisztensek, informatikai szaktanárok és nyelvtanárok. 1. Ápolástan, szakápolástan, gondozás eü. szakoktató 2. Elektroklinikai ismeret orvos (szakorvos - fül- orr- gégész, neurológus, szemész) 3. Elsősegélynyújtás eü. szakoktató 4. Etika eü. szakoktató 5. Felvételtechnika orvos, mérnök 6. Funkcionális anatómia eü. szakoktató biológia szakos tanár, orvos 7. Gyógyszerismeret gyógyszerész, orvos 8. Idegen nyelv /angol/ nyelvszakos tanár 9. Jogi, egészségügyi szervezés és jogász, és közgazdász, humán szervező, gazdasági ismeretek eü. menedzser 10. Klinikai laboratóriumi gyakorlat eü. szakoktató, laboratóriumi asszisztens 11. Kommunikáció kiképzett tréner, pszichológus 12. Kórtan-klinikai ismeretek orvos 13. Mikrobiológia - általános járványtan eü. szakoktató 14. Munkavédelem eü. szakoktató 15. Műszerismeret orvos, mérnök 16. Orvosi latin nyelvszakos tanár, orvos eü. szakoktató

7 7 17. Pszichológia, mentálhigiéné, pszichológus, gyógypedagógus, gyógypedagógia eü. szakoktató 18. Szakmai gyakorlatok a gyakorlati helynek megfelelő - eü. szakoktató - diplomás ápoló - gyógypedagógus - orvos - mérnök - asszisztens 19. Számítástechnika felsőfokú végzettségű informatikai szakember TÁRGYI FELTÉTELEK A képzést speciálisan felszerelt iskolai tantermekben/előadókban és demonstrációs termekben, a szakmai gyakorlatokat jól felszerelt intézeti /kórházi, rendelőintézeti/ egységekben kell folytatni. Az oktatás kiemelten fontos eszközei: - diavetítő - sebimitátor készlet - írásvetítő - mindennapos betegellátás eszközei - magnetofon - mulage-ok - video - csontváz, koponya - televízió - nyelvi labor - ápolási demonstrációs egység - számítógép-labor - reanimációs fantom - diasorozatok 1.2 A TANULÓK FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEI ISKOLAI ELŐKÉPZETTSÉG A beiskolázás feltétele: érettségi EGÉSZSÉGÜGYI FELTÉTELEK Az OMÜI Ifjúsági Egészségvédelmi Intézet részéről végzett egészségügyi alkalmassági vizsgálat 2. A KÉPZÉS CÉLJA A klinikai elektrofiziológiai asszisztens szakképzés célja olyan általános és speciális, elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező asszisztensek képzése, akik az audiológiai-, neurofiziológiai- és szemészeti szakrendelésben/laboratóriumokban képesek a szűrés, a diagnosztizálás, a gyógyítás és rehabilitáció területén felelőséggel, kompetenciájuknak megfelelően ellátni feladatukat. A képzés fontos része a hivatás gyakorlására, és az egészségügyben elvárt magatartási normákra való felkészítés.

8 8 3. KÉPZÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI 1. Általános követelmények: A klinikai elektrofiziológiai asszisztens legyen képes: - a munkahely /laboratórium/ zavartalan működését biztosítani, a betegforgalmat ésszerűen irányítani, - a vizsgálatokhoz szükséges eszközöket megfelelően megválasztani, előkészíteni, használhatóságukat ellenőrizni /kalibrálás, fogyóeszközök pótlása/, - a beteget megfelelően tájékoztatni a vizsgálat céljáról, - pszichológiai, ápolás-lélektani ismereteit alkalmazni a beteggel való kapcsolatteremtésben, szorongásának oldásában, - a vizsgálattal összefüggő kórelőzményi adatokat /anamnézist/ felvenni, - betegeket megfigyelni /vérnyomás, légzés, pulsus, szívműködés, pupillareakciók, magatartás, tudat, pszichés állapot/, a megfigyelés eredményét értékelni és dokumentálni, - a vizsgálatokhoz használt gyógyszereket szakszerűen alkalmazni, hatásukat, mellékhatásukat ismerni, az esetleges szövődményeket felismerni, és a szükséges intézkedéseket megtenni, - a vizsgálatok higiénés és munkavédelmi biztonságát ellenőrizni és fenntartani, - észlelni a beteg állapotát, rosszullét esetén elsősegélyt nyújtani, újraélesztést megkezdeni és megfelelő /orvosi/ ellátás érdekében intézkedni, - a fertőtlenítő és sterilezési eljárásokat ismerni, azokat munkája során önállóan végezni, - steril eszközöket szakszerűen használni és kezelni, - steril helyiségben /műtő/ végzett munka szabályainak ismeretében azokat betartva steril környezetben dolgozni, - orvosi utasításra helyi érzéstelenítést előkészíteni, intramuszkularis és szubkutan injekciót beadni, - segédkezni intravénás injekció beadásánál, infúzió bekötésénél, - eszméletlen beteget ellátni: garat-bronchus váladékot eltávolítani, leszívni, - elsősegélyt nyújtani /kollapszus, hipoglikémia, epilepsziás roham, hipokalcémia, sérülések, vérzések esetén/, - a vizsgálatoknál testnedveket, váladékokat, vért utasításra szakszerűen levenni, tárolni, laboratóriumba eljuttatni, - a betegforgalommal, vizsgálati eredményekkel összefüggő adminisztratív és dokumentációs feladatokat elvégezni /hagyományos és számítógépes eszközökkel is/, - a vizsgálatokat technikailag kivitelezni, a műszereket önállóan kezelni, valamint az orvos által végzett vizsgálatoknál segédkezni, - a munkavédelmi szabályokat betartani, - szakmai kommunikációt folytatni, latin és angol kifejezéseket ismerni és használni.

9 9 2. Speciális követelmények: 2.1 Audiológia: - a nagyothalló betegeket gyógykezelés és vizsgálatra való jelentkezéskor fogadni, - szubjektív küszöb, küszöb feletti és beszéd audiometriás vizsgálatokat önállóan elvégezni életkori megkötés nélkül, - objektív audiometriális vizsgálatot elvégezni, - akusztikus kiváltott potenciált /korai, közép, késői komponens és otoakusztikus emisszió/ önállóan regisztrálni, - elektronystagmográfiás vizsgálatot elvégezni, - altatásban végzett vizsgálatoknál segédkezni, - laboratóriumi körülményektől eltérő helyen vizsgálatot elvégezni /kórterem, szűrés/, - a hangképzés- és beszédzavaros betegek rehabilitációjában részt venni, - a hallókészülék illesztésében közreműködni, ezzel kapcsolatos feladatokat megoldani, - az elvégzett vizsgálatokat technikailag értékelni, szükség esetén a hibákat elhárítani, kiegészítő vagy ismételt vizsgálatokat elvégezni. 2.2 Neurológia: - a rutin EEG vizsgálatokhoz szükséges sapkát, elektródokat hibátlanul felhelyezni, hyperventillációs és fényingerléses terhelést önállóan kivitelezni hagyományos és papír nélküli készülékeken is, - laboratóriumi körülményektől elétrő helyen is /örző, intenzív osztály, műtő/ orvosi utasítás alapján a rutintól eltérő műszerkonfigurációt összeállítani, a vizsgálatot önállóan elvégezni, - a regisztrálás alatt a beteget megfigyelni, irányítani, az észlelt jelenségeket pontosan feljegyezni, - utasítás alapján speciális elektródákkal, poligráfiás, kazettás regisztrálást elvégezni, a szükséges paramétereket beállítani, - más speciális vizsgálatokat elvégezni /alvásregisztrálás, intraoperatív monitorozás, video felvétellel kombinált vizsgálat, eszméletlen beteg vizsgálata +EKG rögzítés, a vegetatív terhelési próbáknál közreműködés/, - orvos jelenlétében indukált alvást, vegetatív-keringési próbát regisztrálni, - quantitatív EEG felvételeket /MAP/ készíteni, - neonatológiai EEG vizsgálatot végezni, - kiváltott válasz /BAER, SEP, VEP/ regisztráláshoz szükséges elektródákat hibátlanul felhelyezni, - kiváltott válasz vizsgálatot /regisztrálást/ lebonyolítani, - eseményfüggő válaszokat /P300, CNV/ regisztrálni, - gerincvelői SEP vizsgálatot regisztrálni, - orvos által végzett transzkraniális motoros ingerléses vizsgálatnál /MEP/ és intraoperatív kiváltott válasz monitorozásnál segédkezni, - EMG vizsgálathoz előkészíteni /beteg és technikai előkészítés/ - perifériás ideg /motoros és sensoros/ vezetési sebesség mérését elvégezni, - különleges kívánalomnak megfelelő EMG és perifériás idegvizsgálatoknál segédkezni, - az elvégzett vizsgálatok technikai értékelését elvégezni, a hibákat felismerni, elhárítani, szükség esetén ismétléseket, kiegészítő vizsgálatokat elvégezni, - orvosi utasítás alapján a rutintól eltérő műszerkonfigurációt összeállítani,

10 Szemészet - látásélesség vizsgálatát elvégezni korrekció nélkül és korrekcióval, - rutin látótér vizsgálatot elvégezni Goldmann kinetikus periméterrel és számítógépes /automata/ periméterrel, - non-contact és elektrotonometriai, valamint elektrotonográfiai vizsgálatot elvégezni regisztráló készülékkel és anélkül, - a szem fénytörésének pontos meghatározását automata refraktométerrel elvégezni, - a szaruhártya görbületi sugarának, törőerejének mérését Schiötz-Javal oftalmométerrel, automata keratométerrel, illetve cornea topográffal elvégezni, - a kontrasztérzékenység meghatározására vizsgálatot elvégezni, - elektronystagmográfiai, szemizom EMG, oftalmodinamometriai és elektrofiziológiai (ERG, PERG, EOG, VEP) vizsgálatokat előkészíteni, a vizsgálatoknál segédkezni, - ultrahangos műlencsetervezéshez előkészíteni, és a vizsgálatnál segédkezni, - diagnosztikus ultrahangvizsgálatnál segédkezni, - szemfenéki angiográfiás vizsgálatokhoz /Flag, ICG/ előkészíteni és segédkezni a vizsgálat alatt, - sötét és világos adaptált állapot kialakítását elvégezni, - orvosi vizsgálat után, utasításra pupillatágításhoz és a szem felszíni érzéstelenítéséhez gyógyszert cseppenteni, - elektródákat és kontaktlencséket felhelyezni, - az elvégzett vizsgálatok technikai értékelését elvégezni, a hibákat felismerni, elhárítani, szükség esetén az ismétléseket, kiegészítő vizsgálatokat elvégezni. 4. A SZAKKÉPESÍTÉSSEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK A szakképesítéssel betölthető munkakör: Szakasszisztens /orvosi/ Klinikai elektrofiziológiai asszisztens FEOR száma: 3232 OKJ száma: Az alkalmazás területei: A klinikai elektrofiziológiai asszisztens a fekvő- és járóbetegellátás intézményeiben működő rendelők, szűrőállomások, üzemi rendelők audiológiai, neurofiziológiai és szemészeti ambulanciák, laboratóriumok asszisztenseként alkalmazható. 5. A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 5.1 A KÉPZÉSI IDŐ A képzési idő: 2,5 tanév (5 félév)

11 A KÉPZÉS TANTÁRGYAI Tudományterületek: 1. Ápolástudomány: Ápolástan, szakápolástan, gondozás elmélet Ápolástan, szakápolástan gondozás gyakorlat Szakápolástan gyakorlat Összesen: 101 óra 126 óra 360 óra 587 óra 2. Bevezetés az orvostudományokba: Elsősegélynyújtás 92 óra Elektroklinikai ismeretek 194 óra Funkcionális anatómia 85 óra Funkcionális anatómia gyakorlat 34 óra Felvételtechnika 58 óra Gyógyszerismeret 32 óra Klinikai laboratóriumi gyakorlat 34 óra Kórtan - klinikai ismeretek 143 óra Mikrobiológia - általános járványtan 34 óra Műszerismeret 102 óra Műszerismeret, felvételtechnika gyakorlat 1208 óra Összesen: 2016 óra 3. Társadalomtudományok: Etika Gyógypedagógia gyakorlat Jogi, egészségügyi szervezési és gazdasági ismeretek Pszichológia, mentálhigiéne, gyógypedagógia Összesen: 34 óra 120 óra 41 óra 75 óra 270 óra 4. Kiegészítő tudományok: Idegen nyelv /angol/ Kommunikáció Munkavédelem Orvosi latin Szakmai kommunikáció Számítástechnika elmélet Számítástechnika gyakorlat 5. Egyéb: Osztályfőnöki Összesen: 152 óra 34 óra 17 óra 34 óra 24 óra 34 óra 174 óra 469 óra 76 óra

12 12 A TUDOMÁNYTERÜLETEK MEGOSZLÁSA Ápolás-tudomány 17% Egyéb 2% Kiegészítő tudományok 14% Társadalom tudományok 8% Bevezetés az orvostudományba 59%

13 A SZAKMAI TANTÁRGYAK ÉS AZ AZOKRA FORDÍTANDÓ AJÁNLOTT ÓRASZÁMOK ELMÉLET TANTÁRGY I. II. III. IV. V. Megelőző Összesen f.élév félév félév félév félév vizsgafeladat Ápolástan, szakápolástan, gondozás Elektroklinikai ismeretek Etika Felvételtechnika Funkcionális anatómia Gyógyszerismeret Idegen nyelv* /angol/ Jogi, egészségügyi szervezési és gazdasági ismeretek Kórtan-klinikai ismeretek Mikrobiológia-általános járványtan Munkavédelem Műszerismeret Orvosi latin Osztályfőnöki Pszichológia, mentálhigiéne gyógypedagógia Számítástechnika ELMÉLET ÖSSZESEN: GYAKORLATOK Ápolástan, szakápolástan, gondozás* Elsősegélynyújtás* Funkcionális anatómia* Klinikai laboratóriumi gyakorlat* Kommunikáció* Számítástechnika* Műszerismeret, felvételtechnika* Összefüggő gyakorlat Fül-orr-gégészet /fekvőbeteg osztály/* Neurológiai és pszichiátriai /fekvőbeteg osztály/* Szemészet /fekvőbeteg osztály/* Gyógypedagógia IV.félév végén* /speciális intézeti gyakorlat/ Szakmai kommunikáció IV. félév végén* Számítástechnika II. félév végén* Fakultáció* Számítástechnika gyakorlat GYAKORLAT ÖSSZESEN ÖSSZES ÓRASZÁM HETI ÓRASZÁM Megjegyzés: a *-gal jelölt tantárgyakat csoportbontásban kell tanítani. A II. félévben heti 1 napot - 8 órát -, a IV. félévben heti 3 napot - 24 órát -, az V. félévben heti 4 napot - 32 órát - gyakorlaton töltenek a tanulók. A neurológia és pszichiátria gyakorlat megoszlása: neurológiai osztály: 80 óra pszichiátriai osztály: 40 óra

14 14 KLINIKAI GYAKORLATOK MEGOSZLÁSA A GYAKORLATI HELYEK FÜGGVÉNYÉBEN Számítástechnika 4% Szakápolástan 20% Gyógypedagógia 7% Kommunikáció 1% Műszerismeret, felvételtechnika 68%

15 ÉVKÖZI VIZSGÁK RENDJE A tanulók a félévek végén a 18. héten - az összefüggő gyakorlatok megkezdése előtt - az alábbi tantárgyakból tesznek vizsgát: (A sikertelen vizsga 1 alkalommal, 8 héten belül illetve javítóvizsga időszakában pótolható.) Félév Tantárgy A vizsgáztatás módja szóban írásban gyakorlatban I. Funkcionális anatómia x Mikrobiológia-általános járványtan x Orvosi latin x x II. Elektroklinikai ismeretek x Kórtan-klinikai ismeretek x Műszerismeret x Számítástechnika x III. Ápolástan, szakápolástan, gondozás x x Elsősegélynyújtás x Felvételtechnika x Gyógyszerismeret x IV. Kórtan-klinikai ismeretek x Műszerismeret, felvételtechnika x Pszichológia, mentálhigiéné, gyógypedagógia x V. Elektroklinikai ismeretek x Etika x Idegen nyelv x x A jogi egészségügyi szervezési és gazdasági ismeretek, a kommunikáció, a munkavédelem és klinikai laboratóriumi gyakorlat tantárgyakból a félévek végén megfelelt illetve nem felelt meg minősítéssel kell értékelni a tanulók teljesítményét. A félévek végén a vizsgaprogramban nem szereplő, de tanult tantárgyakból /a szakmai gyakorlatok kivételével/ az évközi számonkérés eredményeként - konvencionális érdemjegyekkel - kell lezárni a tanulókat. A szakmai gyakorlatok értékelésének útmutatása a III. fejezetben található. A tanulmányi könyvet a képzés során a tanult tantárgyakról, azok óraszámairól, a letöltött gyakorlatokról és a tantárgyankénti érdemjegyekről félévenként kell kiállítani. 6. A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 6.1 A VIZSGA RÉSZEI A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll. A vizsgarészek tantárgyai és időtartama: a., Az írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama Az írásbeli vizsga a Népjóléti Minisztérium által kiadott központi feladatlap megoldásából áll, mely felöleli kiemelten a Funkcionális anatómia, Kórtan-klinikai ismeretek,

16 16 Műszerismeret, Felvételtechnika és Elektroklinikai ismeretek témaköreit, valamint a képzés során tanult tantárgyak témáit. A megoldások értékelése egységes /központi/ megoldókulcs alapján történik. A feladatmegoldásra 180 perc áll a tanulók rendelkezésére. b., A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama A szóbeli vizsgán a vizsgázók az alábbi tantárgyakból összeállított vizsgakérdésekre adnak feleletet: - Elektroklinikai ismeretek - Felvételtechnika - Funkcionális anatómia - Kórtan-klinikai ismeretek - Műszerismeret A szóbeli vizsga tételsorát a Népjóléti Minisztérium központilag adja ki. A kérdések megválaszolására összesen 25 perc áll a tanulók rendelkezésére. A szóbeli vizsgán a tantárgyanként adott feleletet 1-5-ig terjedő osztályzattal kell értékelni. A tantárgyankénti érdemjegyek átlaga a szóbeli vizsga érdemjegye /...,61-től felfelé kell kerekíteni/. Amennyiben a szóbeli vizsga tantárgyainak bármelyike elégtelen, a vizsgázó szóbeli vizsgájának végső osztályzata is elégtelen. A szakmai elmélet végső eredményét /osztályzatát/ az írásbeli és szóbeli vizsgarészek átlag eredménye alapján kell megállapítani. Számtani középérték /...,5/ esetén a szóbeli vizsga osztályzata felé kell kerekíteni. Amennyiben az írásbeli vagy szóbeli vizsgarész elégtelen, átlag nem számítható. Az elégtelenre minősített vizsgarészt meg kell ismételni. c., Gyakorlati vizsga A gyakorlati vizsga két részből áll: 1. Megelőző vizsgafeladat - 5 képzési napig tartó gyakorlaton 10 audiometriai illetve foniátriai képzési napig tartó gyakorlaton 10 neurofiziológiai képzési napig tartó gyakorlaton 10 szemészeti - vizsgálat önálló elvégzése és technikai értékelése. A vizsgázók teljesítményét orvos vagy oktató asszisztens ellenőrzi. A megelőző vizsgafeladat gyakorlata az V. félév lezárása után a szakmai gyakorlat terhére szervezhető olyan intézményben, ahol a vizsgázó az évközi gyakorlatait töltötte. A megelőző vizsgafeladat értékelése a többi gyakorlati osztályzattól független. A megelőző vizsgafeladat érdemjegyére a vizsgabizottság munkáját segítő orvos vagy oktató asszisztens tesz javaslatot. 2. A vizsgabizottság előtt elvégzett feladat A vizsgabizottság előtt végzett feladat - kijelölt intézményben - audiometriai, neurofiziológiai, és szemészeti vizsgálat kivitelezése és technikai értékelése. A szakmai gyakorlati vizsga kérdéseit a szakmai vizsgát szervező intézmény állítja össze a szakképesítés követelménye és az adott napi betegforgalom figyelembe vételével.

17 17 A tételsort a szakmai vizsgát szervező intézmény vezetőjének javaslatára - a gyakorlati vizsga megkezdése előtt - a vizsgabizottság elnöke szakmai szervezetet képviselő vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá. A szakmai-gyakorlati vizsga ajánlott témaköreit a III. fejezet tartalmazza. A vizsga értékelésének szempontjai: - munkaszervezés - a tevékenység kivitelezése - elméleti ismeretek alkalmazása - team-ben való munkavégzés képessége - kommunikációs tevékenység hatékonysága - dokumentációs tevékenység - munkaeszközök megválasztása, előkészítése, alkalmazása - az elvégzett vizsgálatok technikai értékelése - a felmerült hibák felismerése, elhárítása - biztonságos munkavégzés - higiénés szabályok betartása A vizsgázó gyakorlati teljesítményét a megelőző vizsgafeladatokra /elektrofiziológiai, audiometriai, szemészeti szakmaterületre/ külön-külön adott részjegyekből kialakított érdemjegy, valamint a vizsgabizottság előtt végzett feladat érdemjegye alapján kell értékelni. A vizsgabizottság előtt a 3 területen végzett gyakorlatot 1-5-ig terjedő osztályzattal kell értékelni. A 3 területen elért érdemjegyek átlaga a vizsgabizottság előtt végzett gyakorlat érdemjegye /...,61-től felfelé kell kerekíteni/. A gyakorlat végső osztályzatának kialakításánál a vizsgabizottság előtt nyújtott teljesítményt nagyobb súllyal kell számításba venni. Amennyiben a gyakorlati vizsgarész részfeladatainak bármelyike elégtelen, a vizsgázó gyakorlati vizsgájának végső osztályzata is elégtelen. Az ismételt vizsgán csak az elégtelenre minősített vizsgarészt kell megismételni. 6.2 A SZAKMAI VIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI - szakképesítés központi programjában meghatározott szakmai gyakorlatok hiánytalan letöltése és annak igazolása a tanulmányi könyvben - gyakorlati követelmények teljesítése - a szakképesítés központi programjában meghatározott időtartamú elméleti képzés - a tanulmányi időszak eredményes osztályzattal való lezárása 6.3 A SZAKMAI VIZSGA EGYES RÉSZEI ALÓLI FELMENTÉS FELTÉTELEI A szakmai vizsga a teljes szakmai ismeretanyagot átfogja, ezért a vizsga egyes részei alól felmentés a módosított 10/1993. /XII.30./ MÜM rendeletben foglaltakon túl a követelmények megváltozása miatt nem adható.

18 18 7. EGYÉB FELTÉTELEK, INFORMÁCIÓK BESZÁMÍTHATÓ ELŐZETES TANULMÁNYOK A korábbi, és hitelesen igazolt egészségügyi szakképzésben folytatott tanulmányok elfogadásáról és a különbözeti vizsgáról - a tantervek követelményeinek összehasonlítása alapján - a szakmai vizsgát szervező intézet vezetője dönt. A KÖVETELMÉNYEK ALAPJÁN BESZÁMÍTHATÓ SZAKKÉPESÍTÉSEK - audiológiai asszisztens képesítés - EEG asszisztens képesítés - szemészeti asszisztens képesítés (A beszámítható szakképesítések figyelembe vételével szervezett képzési program ajánlott óratervét a III. fejezet tartalmazza.)

19 19 II. Fejezet A SZAKMAI TANTÁRGYAK KÖZPONTI PROGRAMJA /Megjegyzés: az Ápolástan, szakápolástan, gondozás, a Funkcionális anatómia a Számítástechnika és Kommunikáció tantárgyak együtt tartalmazzák az elméleti és gyakorlati képzés célját, követelményét, a tantárgy kapcsolatát más tantárgyakkal, az értékelés módját és a tárgyi feltételeket/

20 20 ÁPOLÁSTAN, SZAKÁPOLÁSTAN, GONDOZÁS TANTÁRGY KÖZPONTI PROGRAMJA 1. A program célja Az ápolástan, szakápolástan gondozás elmélet-gyakorlat tantárgy oktatásának célja a betegápolás elméleti és gyakorlati alapjainak megtanítása és gyakoroltatása, a betegek, fogyatékosok alapvető ápolására, gondozására való felkészítés. Felkészíteni a tanulókat az asszisztens speciális szakápolástani feladataira valamint prevenciós és rehabilitációs tevékenység végzésére. 2. A követelmények a program elvégzése után a tanuló legyen képes - az egészség és betegség egységes szemléletét alkalmazni - megfelelni az elektrofiziológiai asszisztenssel szembeni elvárásoknak, követelményeknek - a betegmegfigyelést önállóan elvégezni - a beteg-forgalommal, vizsgálati eredményekkel összefüggő adminisztratív és dokumentációs feladatokat elvégezni - a fertőtlenítő és sterilező eljárásokat ismerni és önállóan végezni - csoportosítani a gyógyszerformákat és beadási módjukat - gyógyszerelést végezni - előkészíteni és segédkezni injekciós beavatkozásoknál és infúzió bekötésénél - intramuszkularis és szubkután injekciót beadni - nyálkahártya érzéstelenítést elvégezni - a váladékokat felfogni, vizsgálatra küldeni - érzéstelenített beteget megfigyelni - eszméletlen beteget ápolni - az audiológiai, a neurofiziológiai és a szemészeti vizsgálókban a műszereket, eszközöet szakszerű alkalmazni - a higiénés szabályokat betartani - speciális elektrofiziológiai asszisztensi feladatokat elvégzni audiológián, neurológián és szemészeten - érzékszervi károsodott beteget ápolni, gondozni - a prevenció, a rehabilitáció és a gondozás speciális területein adódó feladatokat ellátni - a betegekkel megfelelő módon kommunikálni 3. Tananyag I, II, III. félév elmélet: 101 óra gyakorlat: 126 óra

21 Ápolástan, szakápolástan, gondozás elmélet 1. Az asszisztenssel szembeni elvárások, követelmények 2. Ápolás, gondozás, rehabilitáció 3. Ápolási modellek 4. Ápolási folyamat elmélete 5. Egészség-betegség fogalma 6. Szükségletek rendszere - táplálkozás szükséglete - ürítés szükséglete - mozgás szükséglete - pihenés-alvás szükséglete - biztonság szükséglete - higiénés szükségletek - magasabb rendű szükségletek - elektrofiziológiai eljárások kapcsán felmerülő szükségletek 7. A beteg megfigyelése - tünetekről általában - általános megfigyelés - tudat - magatartás - fájdalom - kardinális tünetek /hőmérséklet, pulzus, vérnyomás, légzés/ - pupillák megfigyelése - váladékok megfigyelése /köpet, hányadék, vizelet, széklet, sebváladék/ - a megfigyelés jelentősége az elektrofiziológiában 8. Adminisztráció-dokumentáció - kórlap - lázlap - eredmény-kimutatási lapok, leletek - vizsgálat-kérő lapok - ápolási lap - nyilvántartás - gondozási lap 9. Fertőtlenítés-sterilezés - a fertőtlenítés-sterilezés alapfogalmai - fertőtlenítés célja, módjai - sterilező eljárások - a steril munkavégzés követelményei - nozokomiális fertőzések megelőzése 10. Gyógyszerelés - gyógyszerelés alapszabályai - gyógyszerformák - gyógyszerek alkalmazásának módjai - injekciózás, véna biztosítása - gyógyszeradagok kiszámítása 21

22 11. Váladékok vétele, felfogása és vizsgálatra küldése - vér - vizelet - széklet - köpet - hányadék - egyéb testváladékok 12. Érzéstelenítés - formái - megfigyelési feladatok 13. Haldokló beteg ápolása, halottellátás - a haldoklás folyamata - a haldokló beteg ápolása, szükségleteinek kielégítése - a haldokló ellátásának etikai kérdései - a halott körüli teendők 14. A fül-orr-gége betegek szakápolástana - a vizsgáló felszerelése, tisztántartása, - eszközök sterilezése és tárolása - a betegek megfelelő fogadása - a betegek előkészítése a vizsgálatokhoz - a beteg megfigyelése - alkalmazott gyógyszerek - fizikális gyógymódok, ingeráram alkalmazása - speciális fül-orr-gégészeti vizsgálatok - segédkezés idegentest eltávolításánál - segédkezés paracentézisnél - a váladék vizsgálatra küldése - cerumen eltávolítása - kötözések - endoszkópos vizsgálatokhoz való előkészítés, segédkezés - halláskárosodottak /siketek-nagyothallók/ prevenciós lehetőségei, gondozásuk, rehabilitációjuk - gégekanülös beteg ápolása, gondozása; ápoláslélektani feladatok - teendők szédülő beteg ellátása kapcsán 15. Neurológiai szakápolástan - a laboratórium elhelyezése, berendezése, felszerelése - a beteg fogadása, speciális bánásmód - a beteg előkészítése és megfigyelése a vizsgálat alatt és után - konvulziók megfigyelése és ellátása - liquorvétel módjai, előkészítés, segédkezés - perifériás ideg-izom vizsgálatok - érzékszervi vizsgálatok - beteg-megfigyelés - tudat változások - beteg magatartásának megfigyelése - agresszív, zavart beteggel való bánásmód - eszméletlen beteg ápolása - bénult beteg ápolása, mozgatása - speciális dokumentáció vezetése 22

23 Szembetegek ápolása-gondozása - szemészeti vizsgáló helyiségek felszerelése, higiénéje - szemészetben alkalmazott eszközök és tisztántartásuk, tárolásuk - betegek fogadása, szükségleteinek kielégítése - a betegek vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz való előkészítése - vizsgálatok szembetegeknél - szemcseppek alkalmazása - szemkenőcsök alkalmazása - kötőhártya öblítés - szemkötések - kontakt lencse használatának megtanítása - érzéstelenített beteg megfigyelése, ellátása - prevenciós lehetőségek - rehabilitáció - gondozás lehetőségei - az asszisztens segítő tevékenysége a csökkentlátók és vakok életminőségének javításában; ápolás-lélektani feladatok - speciális dokumentáció a szemészeti rendelőben Ápolástan, szakápolástan gyakorlat 1. Általános ápolástan - anamnézis felvétele audiológiai, neurológiai és szemészeti betegeknél - a beteg ágya, ágyazási módok gyermeknél, felnőttnél - a beteg /gyermek, felnőtt/ passzív és aktív mozgatása - a higiénés szükségletek kielégítése - kardinalis tünetek megfigyelése /hőmérséklet, pulzus, légzés, vérnyomás mérése/ gyermeknél, felnőttnél - lázlap és ápolási dokumentáció vezetése - a testváladékok megfigyelése: hányadék, köpet, vizelet, széklet, sebváladék - a betegmegfigyelés adminisztrációja, dokumentálása - előkészítés sterilezéshez, steril eszközök tárolása és szakszerű használata, - a gyógyszerek alkalmazásának módjai, - gyógyszerek bevitele gyermeknél, felnőttnél - a gyógyszeradagok kiszámítása - váladékok vétele, felfogása és vizsgálatra küldése - a felnőtt beteg elhelyezése, és a gyermek rögzítése a váladék vételéhez - véna biztosítása - eszméletlen beteg ápolása

A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 31 5002 04 2. Szakképesítés

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 726 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 723

Részletesebben

A 9. sorszámú Egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 9. sorszámú Egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 9. sorszámú Egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 720 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Audiológiai szakasszisztens szakképesítés. 2372-06 Audiológia modul. 1. vizsgafeladat. 2011. február 04.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Audiológiai szakasszisztens szakképesítés. 2372-06 Audiológia modul. 1. vizsgafeladat. 2011. február 04. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ

KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM AZ ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ Moduláris képzési rendszer szerzői: Baukó Mária Dr. Bártfainé Gelencsér Teréz Dr. Drexlerné Solymos Mária Horváth Károlyné Holiné Füstös

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Csecsemő és gyermekápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 3 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

I. A szakképzés jogi háttere

I. A szakképzés jogi háttere 2.42. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 725 02 GYAKORLÓ KÉPI DIAGNOSZTIKAI, NUKLEÁRIS MEDICINA ÉS SUGÁRTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013.

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. 2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2436-06 Szemészeti eljárások elmélete és gyakorlata követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2436-06 Szemészeti eljárások elmélete és gyakorlata követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Felnőtt szemészeti rendelőbe érkezik egy beteg a háziorvosától hipertónia miatt szemfenék vizsgálatra. Az orvos megkéri Önt, hogy ismertesse a beteggel az esettel kapcsolatos tudnivalókat. Tájékoztassa

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

NEUROOPHTHALMOLÓGIA kézikönyv 2010

NEUROOPHTHALMOLÓGIA kézikönyv 2010 NEUROOPHTHALMOLÓGIA kézikönyv 2010 Bevezető (Halász Péter) A NEUROOPHTHALMOLÓGIA JELENTŐSÉGE, FELADATA Somlai Judit: A neuroophthalmológia jelentősége, feladata a szemészeti és neuroophthalmológiai klinikai

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 0 /0. tanévre Egészségügyi asszisztens szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 70 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. április 18.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. április 18. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai I/1. A szakképesítés azonosító száma: 54 5046 01 I/2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. július 17.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. július 17. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS ISZTI Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ (34 762 01) SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS azonosító száma: 34 762 01 ÉRVÉNYES: 2014. szeptember

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés. 2375-06 Diagnosztizálás monitorozás előkészítés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés. 2375-06 Diagnosztizálás monitorozás előkészítés modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A azonosító száma: 55 723 01 1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Ápoló 1.3. Iskolai

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Betegének vércukorszint ellenőrzést rendeltek el. Tájékoztassa a beteget a vércukorteszt elvégzéséről! - a vércukorszint mérésének módja, menete - az ápolásetika fontossága az eljárásban tájékozott

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. október 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. október 10. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

52 723 01 Gyakorló ápoló összefüggő szakmai gyakorlata

52 723 01 Gyakorló ápoló összefüggő szakmai gyakorlata 9.évfolyam 52 723 01 Gyakorló ápoló összefüggő szakmai gyakorlata Egészséges csecsemő és gyermek gondozása Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása. Napirend megismerése, napirend szerinti

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés. 2375-06 Diagnosztizálás - monitorozás - előkészítés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés. 2375-06 Diagnosztizálás - monitorozás - előkészítés modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló szakképesítés. 2325-06 Diagnosztika-terápia modul. 1. vizsgafeladat

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló szakképesítés. 2325-06 Diagnosztika-terápia modul. 1. vizsgafeladat Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés. 2376-06 Beavatkozás - asszisztálás - dokumentálás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés. 2376-06 Beavatkozás - asszisztálás - dokumentálás modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÁPOLÓ

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÁPOLÓ 1 Egészségügyi Minisztérium FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA (SZAKOSÍTÓ KÉPZÉS) 1999. Engedélyszám: 20567/99. Érvényes visszavonásig 2 Szerkesztette: Dr. Téglásyné Bácsi

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 05 1.2.

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. április 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. április 10. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Haladó sebészeti technikák alkalmazása a műtéti eljárásban

Haladó sebészeti technikák alkalmazása a műtéti eljárásban Haladó sebészeti technikák alkalmazása a műtéti eljárásban képzés Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. HELYI OKTATÁSI PROGRAMJA 2011. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

Részletesebben

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu Ellátandó lakosok száma: Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő Fekvőbeteg kapacitás: 210 aktív ágy 108 krónikus ágy 1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra Közalkalmazotti

Részletesebben

A Jegyzék 51. sorszáma szerint kiadott klinikai elektrofiziológiai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 51. sorszáma szerint kiadott klinikai elektrofiziológiai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 51. sorszáma szerint kiadott klinikai elektrofiziológiai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. október 09.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. október 09. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes Aktualitások humánerőforrás kríziskezelés tekintetében Képzéstámogatás Szakképzés átalakítás- Gyakorlati képzés hangsúlyossá

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Jogszabályok, jogszabály módosítások. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes

Jogszabályok, jogszabály módosítások. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes Jogszabályok, jogszabály módosítások WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes 2011. évi CLXXXVII. törvény 2013. szeptember 1-től hatályos verzióját kell alkalmazni. www.njt.hu

Részletesebben

A 60. sorszámú Nevelőszülő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 60. sorszámú Nevelőszülő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 60. sorszámú Nevelőszülő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1 A szakképesítés azonosító száma: 32 761 01 1.2 Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport 11. évfolyam ÁLLAPOTMEGFIGYELÉS -- ELMÉLET Bokor: Általános ápolástan és gondozástan Dr. Orbán Lászlóné: Váladékok

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

Foglalkozási napló. Fogászati asszisztens 14. évfolyam

Foglalkozási napló. Fogászati asszisztens 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Fogászati asszisztens 14. évfolyam (OKJ száma: 54 720 02) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 2330-06 Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. február 03.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 2330-06 Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. február 03. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés Betegápolás modul. 1. vizsgafeladat október 09.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés Betegápolás modul. 1. vizsgafeladat október 09. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés OKJ szám Szakképesítés Követelménymodul 54 723 1000 Ápoló 2321-2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324- Alapápolás 2325- Diagnosztika-terápia 2329- Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322- Gondozás 2330-

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 2330-06 Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. augusztus 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 2330-06 Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. augusztus 10. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Kovács Tünde A minősítő beosztása: mb. főosztályvezető

Részletesebben

A 61. sorszámú Lovász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 61. sorszámú Lovász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 61. sorszámú Lovász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 621 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Számviteli szakügyintéző OKJ

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK 54 723 01 1000 Ápoló 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban 2323-06 Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324-06 Alapápolás 2325-06 Diagnosztika-terápia 2329-06 Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322-06

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Max. inger. Fotopikus ERG. Szkotopikus ERG. Oscillatorikus potenciál Flicker (30Hz) ERG

Max. inger. Fotopikus ERG. Szkotopikus ERG. Oscillatorikus potenciál Flicker (30Hz) ERG ERG, VEP vizsgálatok. Elektrofiziológiai eto oógamódszerek e a látópálya funkcionális állapotának vizsgálatára Janáky Márta Jelentőségük nem invazív módszerek minimális kooperációt igényelnek objektív

Részletesebben

A 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben