4. SZÁMÚ MELLÉKLET TERVEZET A BAJA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA INTEGRÁLT KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. SZÁMÚ MELLÉKLET TERVEZET A BAJA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA INTEGRÁLT KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSÉRE"

Átírás

1 4. SZÁMÚ MELLÉKLET TERVEZET A BAJA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA INTEGRÁLT KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSÉRE 1

2 Bevezetés Az Európai Unió és sok más szervezet is nagy jelentőséget tulajdonít az önkormányzatok fejlesztésének, melynek fontos tényezője az önkormányzatokra háruló feladatok magas szintű ellátása. E terület fejlesztésének több irányvonala lehetséges, amelyből ezen anyag a gazdasági informatikai szegmens fejlesztését célozta meg, alábbiakban az e feladat ellátására alkalmas alkalmazásrendszer vázlatát mutatjuk be. Az alkalmazás bevezetését megelőzően javaslatunk szerint célszerű egy a szervezet(ek) gazdálkodási, ügyviteli folyamatait feltérképező, és újraszervező projektet (BPR) megvalósítani, jelen anyag e részre is kiterjed. A költségvetési gazdálkodási rendszer sikeres bevezetése alkalmassá teszi a Polgármesteri Hivatalt, és intézményeit egy a szervezetek gazdálkodását átfogó Controlling menedzsment rendszer létrehozására, ennek technikai hátterét szintén ismertetjük. A következőkben leírtak a Polgármesteri Hivatal jelenlegi informatikai helyzetének figyelembevételére alapulnak. Ennek keretében figyelemmel voltunk a jelenlegi informatika technikai paramétereire, szoftver és hardver összetevőire, jövőbeni rövid és hosszú távú szükségletekre és feladatokra. Mérlegelve lett a bevezetendő technikák környezeti hatása. A jelenlegi háttér hardver és szoftver adottságai, azok heterogenitásából kifolyólag, alapjaiban megérettek a megnövekedett feladatokból és követelményekből következően egy integrált és ésszerűen vezérelt átalakításra. A Hardver eszközök vonatkozásában csatolásra került a költséghatékonyság és a fejlesztés szempontjából előnyösnek tűnő CITRIX technológia megoldás ismertető anyaga. A hálózati fejlesztési és hardver-beruházási elemek részletezettsége nem része jelen tervezetnek. Az munkaanyagot az alábbi fejezetekben állítottuk össze: A BPR projekt Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer - A rendszer technológiai jellemzői - Az Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer felépítése - Az rendszer modulok funkcióinak vázlatos leírása Vezetői Döntéstámogató Rendszer Az információs rendszer bevezetése A beruházás tervezett költségei 2

3 Az Integrált Költségvetési Rendszer moduláris felépítésű integrált rendszer, melynek minden modulja önmagában is teljes funkcionalitással képes működni. A rendszer és a kiegészítő szoftverek használatával az intézmények egyes szervezeti egységei a működéssel kapcsolatos gazdasági-pénzügyi feladatok ellátását szervezheti meg az integrált ügyviteli rendszerre jellemző előnyök kiaknázásával, továbbá az önkormányzat hatáskörébe tartozó, és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek gazdasági feladatainak hatékony ellátására nyílik lehetőség. A bevezetésre kerülő rendszer moduláris felépítésű, így az ellátandó feladatok módosulása / bővülése esetén költségkímélő továbbfejlesztésre nyílik lehetőség. A kialakításra kerülő rendszer az évközi monitoring feladatok ellátására is lehetőséget nyújt, folyamatos adatkezelés esetén rendkívül nagy segítséget ad, és pontos naprakész információkat szolgáltat az előirányzatok és a tényfelhasználások ellenőrzésére, igény esetén, automatikus nyomon követésére. Megoldást biztosít a jogszabályok alapján szükséges beszámolási kötelezettség ellátására, így a zárszámadási rendelet tervezet, valamint az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány kimutatás és eredmény kimutatás gyors és pontos előkészítésénél, elkészítésénél. A bevezetés során a felhasználók, és a rendszerfelügyelettel foglalkozó szakemberek oktatására nagy hangsúlyt kell fektetni, a technikai ismereteken túl az operatív és stratégiai szintű felhasználáshoz egyaránt hasznosítható információt kell kapniuk. 3

4 1. A gazdálkodási feladat-ellátási folyamatainak átszervezése (BPR) projekt Az előzetes felmérések során hasznosítható dokumentumok alapján tapasztalataink szerint szükség lesz a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények (BPR), az információs rendszer optimális bevezetése, és az információs rendszer előnyeinek minél hatékonyabb kihasználása érdekében. A módszertan lényege a hivatali munkafolyamatok kikristályosítása, melynek célja az Integrált Költségvetési Gazdálkodási rendszer zökkenőmentes befogadása, valamint a hatékonyabb szervezeti működés elérése. A BPR módszertan fókuszában a szervezet belső folyamatainak újratervezése áll, ahol a cél a külső és belső ügyfél (saját dolgozók vagy az intézmény szervezeti alegységeinek) optimális kiszolgálása. A módszer főbb célkitűzései közé tartozik az optimális folyamat-utak meghatározása, a minőségi kiszolgálás elérése és az alkalmazottak moráljának javítása. A BPR projekt A szervezetek működési folyamatainak felállításánál a meglévő folyamatok racionalizálásával elterjedt módszer alkalmazását ajánljuk. Itt alapvetően hagyományos szervezési módszerekkel (interjúk, dokumentumok, kérdőívek) felmérésre, majd újraszervezésre kerülnek a folyamatok. A felmérő, szervező munkánál egy folyamatot részfolyamatra, azt folyamatelemekre, illetve azon belül tevékenységekre kell bontani lehetőleg az SSADM filozófiájának megfelelő eszközzel. A folyamatok megváltoztatásával a szervezeten belül megváltoznak: - A munkakörök, és struktúrák - Vezetési, és feladat ellátási rendszer - A szervezeti kultúra Mindezek természetesen a stratégiai bevonásával, a javaslatok megtárgyalásra kerülnek. 4

5 2. Az Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer bemutatása Több integrált rendszert megvizsgálva a következő általános érvényű elemeket és feltételeket figyelembe véve a Baja Város Önkormányzata és hatáskörében működő intézmények kiszolgálására javasolt egy un. Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer moduláris felépítésű alkalmazás bevezetése, amely felépítése az alábbiakban nyer bemutatást A rendszer a jelen anyagban foglalt feltételek mellett alkalmas a célul kitűzött integrált számítógépes gazdálkodási rendszer kialakítására. A rendszer technológiai jellemzői Az itt felsorolt tulajdonságok az Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer legfontosabb technológiai jellemzőit felé követelmény: Kliens-szerver architektúrájú, nagy megbízhatóságú, hibatűrő adatbázis-kezelés: fizikai és logikai tranzakció-kezelés. SQL (Oracle) alapú adatbázis-kezelés. MS Windows grafikus felhasználói felület. Skálázhatóság. Az adatbázis szerver az adott feladathoz választható és a későbbiekben, az adatbázis szerver cseréjével vagy bővítésével lépést lehet tartani a fölmerülő új igényekkel. A legkorszerűbb adatmodellezési módszertannal újratervezett, normalizált adatbázis. Objektum orientált programtervezés és kivitelezés. Teljes adatbiztonságot garantáló többszintű védelem. Kép és egyéb multimédia tárolásának lehetősége SQLBase esetén. Magas fokú konkurens hozzáférés-kezelő technológia. Magas fokú adatbiztonság. 5

6 Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer felépítése Az Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer moduláris felépítésű integrált rendszer, melynek minden modulja önmagában is teljes funkcionalitással képes működni, így lehetőség van egy induláskor korlátozott funkcionalitású rendszer folyamatos bővítésére, valamint lehetőség nyílik más önállóan-, részben önállóan gazdálkodó szervezetek pénzügyi gazdasági folyamatainak integrációjára is. Az Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer moduljai Törzsadat nyilvántartás Pénzügy nyilvántartás Készlet nyilvántartás Főkönyvi nyilvántartás Controlling rendszer Eszköz nyilvántartás Népjóléti ágazati nyilvántartás Helyi adó nyilvántartás Előirányzatok nyilvántartása Humánerőforrás-gazdálkodás A rendszer modulok funkcióinak vázlatos leírása Törzsadatok modul A Törzsadatok modul tervezetnek az alábbi lefedettséget kell biztosítania: Szervezeti egységek, Tevékenységek, Szervezet tevékenység összerendelések, Munkaszámok, Partnerek, Számlakönyvek, Fizetési módok, Egyéb törzsek és kódok, Dolgozó - Szervezet megfeleltetés, Aláírás jogosultság, Jogcím csoport, Jogcímszint, Jogcím típus, 6

7 Jogcím törzs, Törzsadatok generálása jogcímből, Szakfeladat csoport, Szakfeladat szint, Szakfeladat típus, Szakfeladat törzs, Törzsadatok generálása szakfeladatból, KTK csoport, KTK törzs, Intézménycsoport, Intézmények törzs, Hivatkozások, Végrehajtó, Aláírás típus, Program törzs, Ügytörzs. A fenti törzsadat modulok kialakításával az önkormányzati intézményeknek és gazdálkodó szervezeteinek gazdálkodása optimális hatékonysággal valósítható meg, biztosítva a helyi szakmai elvárásoknak való megfelelést. Megfelelően tervezhetővé, kalkulálhatóvá és ellenőrizhetővé válik az önkormányzati gazdálkodás valamennyi szegmense a nyilvántartásokon keresztül. Készlet modul A készletmodul feladata a cikktörzs kezelése, a költségvetési szervek által vásárolt vagy értékesített készletek, anyagok nyilvántartása értékben és mennyiségben, a készletek mozgásainak bizonylatolása, a tény felhasználások jogcímekhez, szakfeladatokhoz, szervezeti egységekhez való hozzárendelés, leltár késztése, zárási és főkönyvi feladási műveletek automatikus elvégzése. Pénzügy modul A Pénzügy modulban kerülnek rögzítésre a vevői és szállítói számlák, előleg számlák, a pénztári és banki teljesítések, pénzmozgások, a pénzügyi szerződések nyilvántartása, a folyószámla vezetés, a kintlévőségek és tartozások figyelése, az adóbevallások elkésztése. Minden pénzügyi művelet költségvetési jogcímhez illetve szakfeladathoz, ügyszámhoz és programhoz rendelhető hozzá. A pénzmozgások érvényesítése, szétbontása a befizetések 7

8 utalványozása és a kifizetések utalványozása funkciókkal lehetséges. A pénzügyi tételek automatikus és kézi kontírozással egyaránt feladhatók a főkönyvbe. Előirányzatok modul Az Előirányzatok modul csak költségvetésben használatos funkciókat tartalmaz, itt kezelhetők a jogcímek és a szakfeladatok előirányzatai, keretei, a keretek módosítható, lebonthatók, átcsoportosíthatók. Minden a keretekkel kapcsolatos változást bizonylatok rögzítése után naplóz a rendszer. A keretfoglalásokra és felszabadításokra a kötelezettségvállalási funkció szolgál, ahol kötváll. bizonylatok kerülnek rögzítésre. Minden típusú bizonylatot az aláírási funkciók teljes körű rendszerbeli használata véglegesít, zár le illetve hagy jóvá. Az előirányzatokat érintő gazdasági események, keretváltozások a megadott főkönyvi számokra lekönyvelésre kerülnek. Eszköz modul Az Eszköz modulban kerülnek nyilvántartásra a költségvetési szerv tulajdonában lévő tárgyi eszközök (ingatlanok, járművek, stb.) adatai, valamint ezek aktiválása illetve az értékcsökkenésük törvény szerinti elszámolása. A tárgyi eszközök mozgásai automatikus feladással kerülnek föl a főkönyvbe. Humán erőforrás gazdálkodás modul Ebben a modulban a költségvetés szerv dolgozóinak személyi-adat nyilvántartása, törvény szerinti bérszámfejtése történik. A bértételek jogcímekhez és szakfeladatokhoz egyaránt hozzárendelhetők. A bérek és járulékai automatikus feladással kerülnek föl a főkönyvbe. Ezen modul részletezettsége és megvalósítandó kidolgozottsága a központi bérszámfejtési rendszer függvénye. 8

9 Főkönyv modul A Főkönyv modulban történik az alrendszerekben analitikusan nyilvántartott gazdasági események könyvelése. A gazdasági események mind közgazdasági, mind funkcionális szempontból lekönyvelhetők. Minden könyvelési esemény jogcímkehez, szakfeladatokhoz, ügyszámhoz és programhoz kapcsolható. A rendszerben nyomon követhetők az előirányzatok teljesítései, tényleges felhasználásai. A jelentés és beszámoló készítő funkcióval elkészíthető a költségvetési szerv törvényben előírt mérlege és eredmény kimutatása, valamint egyéb jelentések. Controlling-modul A Controlling-modul feladata a költségekkel, kiadásokkal való gazdálkodás és elszámolás elemzési és ellenőrzési controlling funkciók megvalósítása, a likviditás és a cash-flow figyelése, a jogcím és szakfeladatok előirányzatainak keretmonitoringja, költségek költséghelyenként, költségviselőnként azon belül költségnemenként való kimutatása, tervezése, elemzése. Lehetőség van a profitorientált önkormányzati tulajdonú társaságok eredmény elemzésére is. 9

10 3. A Vezetői Döntéstámogató Rendszer Az előzőekben bemutatott információs rendszer feladata, hogy tartalmazza mindazon funkciókat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a velük dolgozó munkatársak munkájuk során hozzáférjenek az őket érintő és érdeklő információkhoz a legapróbb részletek vonatkozásában is. A hivatali vezető, a képviselő testület akiknek sok esetben ugyanarról a munkáról (projektről) több szervezeti részterület információira van szüksége, és első lépésként általában nem is a részletekre, hanem a nagyvonalú helyzetjelentésekre kíváncsi. Az egyik mód az informálásra, hogy minden terület rendszeres időközönként vagy ad-hoc módon jelentéseket készít, és eljuttatja a vezetőhöz, akinek aztán természetesen összegeznie (szintetizálnia) kell azokat. A másik, és egyben hatékonyabb módszer az, hogy a különböző rendszereket, illetve az azokból származó adatokat, információkat egy olyan csúcs-rendszerbe integráljuk, összegezzük, amelyből a vezető közvetlenül, külön jelentés-bekérés nélkül tud informálódni a vállalat vizsgált működési területéről vagy egy projektről Az információ-szolgáltató rendszerek működési módjukat tekintve kétfélék lehetnek: passzív és aktív típusúak. A passzív rendszerek esetén az információkérést (a kérdés feltételét, lekérdezést ) a felhasználónak (vezetőnek) kell generálnia, elindítania, amelyre megkapja a kijelölt információhalmazból a választ. Aktív rendszerek esetén különböző előre beállított paraméterek alapján a rendszer jelzést, figyelmeztetést (pl. ) vagy egyéb információt küld a felhasználónak (vezetőnek), amely alapján a további lépések megtehetők (azonnali beavatkozás, további részletes vizsgálat). A gyakorlatban a kétféle működési mód vegyes használata adhatja a leghatékonyabb vezetői információszolgáltatási megoldást. Az általunk ajánlott elvi megoldási struktúra a fenti feladatok kivitelezését hivatott megoldani, a Polgármesteri Hivatal, és az intézményeire nézve, portfolió szemléletében. Hasznos segítségére lehet a képviselőtestület döntési folyamatában a képi megjelenítő eszközök használatával demonstrált diagrammok, táblázatok. Ezen a fejlesztést az átfogó informatikai projekt harmadik szakaszában tartanánk fontosnak. 10

11 Megvalósítási vázlat Az alábbiakban feltételeztük az OLAP alapú termékek alkalmazását (pl.: Oracle OLAP, Microsoft OLAP). A technológia a felhasználói igények teljes spektrumának a kielégítését célozza meg az adattárakban tárolt adatokon végzett egyszerű lekérdezésektől a kifinomultabb elemzéseken, előrejelzéseken és modellezéseken át egészen az objektum-orientált OLAP alkalmazásoknak a teljes intézmény és résszervezetei számára történő kifejlesztéséig. Összegyűjti a tranzakciós rendszerben található adatokat, megfelelő összegzéseket és szűréseket elvégezve könnyen kezelhető információkká alakítja azokat. Kiegészítő adatokat rögzíthetünk kézzel, Excelből, Accessből importálhatunk bele adatokat. Táblázatok és grafikonok Excel 100 Integrált Költségvetési R n.év 2. n.év 3. n.év 4. n.év Adatok OFA Adatkockák 11

12 A rendszer többdimenziós adatmodellt használ, amely a felhasználók saját munkájukról való gondolkodásmódját tükrözi. Az multi-dimenzionális modell kiterjeszti a hagyományos táblázatok sor és oszlopon alapuló szemlélet módját többdimenzióssá. Idő Munkaszám Költségnem Az alkalmazandó eszköznek lehetővé kell tenni az egyes vezetők, elemzők számára a saját területük vagy az egész szervezetet érintő kritikus pénzügyi, elszámolási, analitikai elemzéseik lekérdezését, az okok feltárását, a kérdések megválaszolását. Az adatok integritását egy központi adatforrás megvalósítás révén támogatják OLAP alapú termék, ugyanakkor biztosítják, hogy a felhasználók hozzáférjenek a szükséges adatokhoz, megfelelő (feladatokhoz adekvát) jogosultságuk szerint. A hozzáférési szabályozás megengedi az adminisztrátornak, hogy felhasználónként meghatározhatja a szerkeszthető és megtekinthető adatok körét. Pénzügyi modellezési eszközeivel, az elemzők számos feladatát képes támogatni. Egy átfogó függvénykönyvtár segíti a felhasználókat előrejelzéseik készítésében a különböző teljesítmény-arányszámok kialakításában; bevonhatóak az elemzésekbe főkönyvi és nem főkönyvi adatok is, friss pénzügyi adatok származtatása és megosztása szempontjából. A modellek fontos jellemzője az ellenőrzött függetlenség, amely megengedi a felhasználóknak a különböző szervezetek és forgatókönyvek számára eltérően részletezett adatok beiktatását, ugyanakkor konzisztens számításokat, kalkulációkat tart fenn a konszolidált adatok számára. Az alkalmazott eszköz egyszerű grafikus felületet használ, amely könnyű hozzáférést biztosít a kifinomult analitikai eszközökhöz. Speciális Selektor eszköz biztosítja a lekérdezések és a kivétel alapú elemzések sokrétű lehetőségét (Oracle OLAP esetében). 12

13 Az eszköz kezelése könnyedén megtanulható, a táblázatkezelőkben való ismeretekre épít. Közvetlen kapcsolatot lehet létesíteni a szabványos táblázatkezelőkkel. A rendszerbe az adatok betöltése egy beépített file-olvasóval történhet. Az adatok betöltése és ellenőrzése különböző helyekről, rendszerekből nagyon egyszerű. A kapcsolódás a tranzakciós rendszerekhez közvetlenül is megtörténhet, vagy kapcsolódhatunk ASCII file-kon keresztül is. Egyéb adatok kézzel is betölthetőek, vagy Excel táblázatból másolhatóak, az un. Worksheet felületen keresztül. Az adatok betöltése és feldolgozása után a jelentésekben az adatok automatikusan frissülnek, megjelennek. A rendszer lehetőséget biztosít az adatok elemzése során lefúrásra, ami azt jelenti, hogy amennyiben egy összegzett adat összetevőnek értékeire vagyunk kíváncsiak, egyszerű kattintással kibonthatjuk, és a részleteket vizsgálhatjuk, egészen az elemi adatok szintjéig, mivel az adatok egy dimenzión belül hierarchiába vannak szervezve. 13

14 4. A információs rendszer bevezetése Tervezett informatikai projekt javasolt fő állomásai a bevezetési technika vonatkozásában a következő. Helyzetfelmérés A felmérés során átvilágításra kerül a szervezet teljes gazdálkodási folyamatrendszere, beleértve a piaci, szervezeti, kontrolling és információs struktúrákat. Ezen a ponton kerülnek meghatározásra az új rendszer bevezetésével kapcsolatos elvárások. - Ismerkedő megbeszélések - A gazdálkodási tevékenység, célok értelmezése - A rendszerrel szemben támasztott követelmények, és a rendszer funkcionalitásának összevetése Gazdálkodási folyamatok tervezése/újratervezése - Modellalkotás segítségével a kritikus folyamatok feltérképezése. - Gazdálkodási folyamatmodellezés Információ modell, Folyamat modell, Adat modell, Szervezeti modell, - Kritikus folyamat utak meghatározása - Összevetés - Amennyiben szükséges: üzleti folyamatok átszervezése (BPR) Konfigurálás - A módosítások szervezési anyagának elkészítése. - Az információs rendszer konfigurálása. - Tesztelés kiértékelés finomítás ciklus. 14

15 Implementáció - Éles adatbázis-struktúra létrehozás. - Meglévő adatok konverziója. - Éles adatbázis feltöltése alapadatokkal. - Folyamat teszt. - Végfelhasználói oktatás. - Rendszergazda oktatás Éles indítás - A rendszer szakaszolt indítása állandó felügyelettel. Folyamatmódosítási vagy új igények - A Projekt Menedzsment módszertan az Utógondozás fázisához biztosít hathatós segítséget. 15

16 5. A beruházás tervezett költségei Az alábbiakban az előző fejezetekben megfogalmazottakra tervezett költségeket mutatjuk be. Az alábbiakban a teljes projektet három megvalósítási szakaszra bontottuk. Előzetes felmérést követően részletes kalkulációra kerül sor, a hardware, alapszoftver, és más szükséges rendszerelemekre kiterjedően. 1. Megvalósítási szakasz A BPR projekt Megnevezés Ár /Ft/ Hardver, hálózatfejlesztés? BPR projekt összesen? 2. Megvalósítási szakasz Az Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer bevezetése Megnevezés Ár /Ft/ Hardver, hálózatfejlesztés? Licenc-díjak, egyedi fejlesztés? Bevezetés, paraméterezés felhasználói és? rendszergazda oktatás Alapszoftverek? Összesen:? 3. Megvalósítási szakasz A Vezetői Döntéstámogató Rendszer bevezetése Rendszer összesen Ár /Ft/ Szoftver licenszek összesen? Bevezetési költségek összesen? Telepítések összesen? Oktatások összesen? Hardver, hálózatfejlesztés? Rendszer összesen? 16

17 Az Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer által le nem fedett területek kielégítése egyedi fejlesztést igényel, melynek költségére csak a pontos specifikáció elkészítését lehetővé tevő helyszíni felmérések és konzultációk után adható részletes árkalkuláció. Várhalmi Miklós informatikai tanácsnok 17

ENTERPRISE APPLICATIONS

ENTERPRISE APPLICATIONS QAD ENTERPRISE APPLICATIONS QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 1. oldal 2. oldal Ritkán állunk meg a mindennapi munka során, hogy átgondoljuk, honnan jöttünk és hová tartunk. Cégünk húszéves jubileuma azonban

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Kontrolling (vezetői információs) rendszer rendszerterve

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Kontrolling (vezetői információs) rendszer rendszerterve LOGO-VIR Rendszerterv Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer rendszerterve 1/193 Alapadatok Dokumentum neve LOGO-VIR Rendszerterv Dokumentum azonosítója LVT-0002

Részletesebben

CT-EcoSTAT. Integrált Gazdasági Rendszer

CT-EcoSTAT. Integrált Gazdasági Rendszer CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági Rendszer 1 Néhány szó a CompuTREND Kft.-rôl 2 A CT-EcoSTAT rendszer fejlesztésének alapelvei 5 5 8 9 10 11 15 17 19 19 21 21 21 22 24 24 25 26 27 28 29 29 31 31 A CT-EcoSTAT

Részletesebben

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT.

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. KFKI ISYS MFG/PRO eb2 Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. B E V E Z E T Ô MFG/PRO integrált vállalatirányítási rendszer Az MFG/PRO integrált vállaltirányítási rendszer mûködésének

Részletesebben

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. 1 Tartalomjegyzék 1 A dokumentum célja...

Részletesebben

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ TRON Integrált Vállalatirányítási Rendszer Termékismertetõ 2000 Bevezetés A mai felgyorsult, számítógépek által irányított gazdasági életben, tevékenységi körtõl függetlenül már a néhány fõt foglalkoztató

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola

Eszterházy Károly Főiskola Eszterházy Károly Főiskola Informatikai stratégia 2007-2013 Eger Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETŐ... 5 3. KÜLDETÉS... 6 4. Az EKF INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRÁJA... 7 4.2. Az informatikai

Részletesebben

Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál

Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál Debreceni Egyetem Informatika Kar Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál Témavezetők: Dr. Fazekas Gábor Egyetemi docens Zajdóné Kiss Ilona Külső konzulens Készítette: Fige Zoltán

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus

Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus DOKUMENTÁCIÓ GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATKÉRŐ Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus döntéstámogató

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata A költségvetés tervezési folyamat felülvizsgálata és új tervezési módszertanok bemutatása

Részletesebben

Vállalatirányítási filozófia Comshare MPC

Vállalatirányítási filozófia Comshare MPC Vállalatirányítási filozófia Comshare MPC A TERVEZÉS, BESZÁMOLÁS ÉS ELEMZÉS INTEGRÁLT ESZKÖZRENDSZERE www.comtrans.hu COMTRANS K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t. T a r t a l o m COMSHARE

Részletesebben

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON WWW.ENIAC.HU Automatizált vállalati tevékenységek Átlátható üzleti folyamatok Könnyedebb irányítás Megalapozott vezetõi döntések Csökkenõ operatív feladatok Több idõ az üzletszerzésre Növekvõ ügyfél-elégedettség

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása 1. Bevezetés Az intézmények, hivatalok hatékony működtetésében, a cégek, vállalatok világában és a köztük folyó piaci versenyben egyre fontosabbá válik az általuk felhasznált informatikai rendszerek minél

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Informatikai tanulmány Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

Az egészségügyi információs rendszerek követelményei

Az egészségügyi információs rendszerek követelményei Az egészségügyi információs rendszerek követelményei (verzió: 9.0) Összeállította: a GYEMSZI szakértői munkacsoportja 2011. november Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető... 1 1 Előszó... 1 Általános

Részletesebben

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása 2006. október 1 Előszó Az 1965-ben alapított Nemzetközi Projektmenedzsment

Részletesebben

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt

Részletesebben

Az ege szse gü gyi informá cio s rendszerek ko vetelme nyei

Az ege szse gü gyi informá cio s rendszerek ko vetelme nyei Az ege szse gü gyi informá cio s rendszerek ko vetelme nyei (verzió: C1.0) Összeállította: a GYEMSZI szakértői munkacsoportja 2013. augusztus Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 1 Előszó 1 Szószedet

Részletesebben

SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Hírközlési Felügyeletnél

SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Hírközlési Felügyeletnél Kódszám: SZT-IS-14/12 SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Hírközlési Felügyeletnél Budapest, 2002. november 27. IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon:

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 4 2. Folyamatba épített, előzetes és

Részletesebben

1. Bevezetés 4 1.1. Az ABAS Software AG 4 1.2. Az ERP projektek sikertényezői 4 1.3. Szoftver 5 1.4. Kompetencia 11 1.5.

1. Bevezetés 4 1.1. Az ABAS Software AG 4 1.2. Az ERP projektek sikertényezői 4 1.3. Szoftver 5 1.4. Kompetencia 11 1.5. 1/152 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 1.1. Az ABAS Software AG 4 1.2. Az ERP projektek sikertényezői 4 1.3. Szoftver 5 1.4. Kompetencia 11 1.5. Módszer 19 2. Alaprendszer 23 2.1. Adatbázis 23 2.2. Változótáblázatok

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Tanulmány Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Az informatika felhasználásának lehetősége a felszámolási eljárásokban egy integrált ügyviteli rendszer alkalmazásával

Részletesebben