4. SZÁMÚ MELLÉKLET TERVEZET A BAJA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA INTEGRÁLT KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. SZÁMÚ MELLÉKLET TERVEZET A BAJA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA INTEGRÁLT KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSÉRE"

Átírás

1 4. SZÁMÚ MELLÉKLET TERVEZET A BAJA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA INTEGRÁLT KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSÉRE 1

2 Bevezetés Az Európai Unió és sok más szervezet is nagy jelentőséget tulajdonít az önkormányzatok fejlesztésének, melynek fontos tényezője az önkormányzatokra háruló feladatok magas szintű ellátása. E terület fejlesztésének több irányvonala lehetséges, amelyből ezen anyag a gazdasági informatikai szegmens fejlesztését célozta meg, alábbiakban az e feladat ellátására alkalmas alkalmazásrendszer vázlatát mutatjuk be. Az alkalmazás bevezetését megelőzően javaslatunk szerint célszerű egy a szervezet(ek) gazdálkodási, ügyviteli folyamatait feltérképező, és újraszervező projektet (BPR) megvalósítani, jelen anyag e részre is kiterjed. A költségvetési gazdálkodási rendszer sikeres bevezetése alkalmassá teszi a Polgármesteri Hivatalt, és intézményeit egy a szervezetek gazdálkodását átfogó Controlling menedzsment rendszer létrehozására, ennek technikai hátterét szintén ismertetjük. A következőkben leírtak a Polgármesteri Hivatal jelenlegi informatikai helyzetének figyelembevételére alapulnak. Ennek keretében figyelemmel voltunk a jelenlegi informatika technikai paramétereire, szoftver és hardver összetevőire, jövőbeni rövid és hosszú távú szükségletekre és feladatokra. Mérlegelve lett a bevezetendő technikák környezeti hatása. A jelenlegi háttér hardver és szoftver adottságai, azok heterogenitásából kifolyólag, alapjaiban megérettek a megnövekedett feladatokból és követelményekből következően egy integrált és ésszerűen vezérelt átalakításra. A Hardver eszközök vonatkozásában csatolásra került a költséghatékonyság és a fejlesztés szempontjából előnyösnek tűnő CITRIX technológia megoldás ismertető anyaga. A hálózati fejlesztési és hardver-beruházási elemek részletezettsége nem része jelen tervezetnek. Az munkaanyagot az alábbi fejezetekben állítottuk össze: A BPR projekt Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer - A rendszer technológiai jellemzői - Az Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer felépítése - Az rendszer modulok funkcióinak vázlatos leírása Vezetői Döntéstámogató Rendszer Az információs rendszer bevezetése A beruházás tervezett költségei 2

3 Az Integrált Költségvetési Rendszer moduláris felépítésű integrált rendszer, melynek minden modulja önmagában is teljes funkcionalitással képes működni. A rendszer és a kiegészítő szoftverek használatával az intézmények egyes szervezeti egységei a működéssel kapcsolatos gazdasági-pénzügyi feladatok ellátását szervezheti meg az integrált ügyviteli rendszerre jellemző előnyök kiaknázásával, továbbá az önkormányzat hatáskörébe tartozó, és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek gazdasági feladatainak hatékony ellátására nyílik lehetőség. A bevezetésre kerülő rendszer moduláris felépítésű, így az ellátandó feladatok módosulása / bővülése esetén költségkímélő továbbfejlesztésre nyílik lehetőség. A kialakításra kerülő rendszer az évközi monitoring feladatok ellátására is lehetőséget nyújt, folyamatos adatkezelés esetén rendkívül nagy segítséget ad, és pontos naprakész információkat szolgáltat az előirányzatok és a tényfelhasználások ellenőrzésére, igény esetén, automatikus nyomon követésére. Megoldást biztosít a jogszabályok alapján szükséges beszámolási kötelezettség ellátására, így a zárszámadási rendelet tervezet, valamint az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány kimutatás és eredmény kimutatás gyors és pontos előkészítésénél, elkészítésénél. A bevezetés során a felhasználók, és a rendszerfelügyelettel foglalkozó szakemberek oktatására nagy hangsúlyt kell fektetni, a technikai ismereteken túl az operatív és stratégiai szintű felhasználáshoz egyaránt hasznosítható információt kell kapniuk. 3

4 1. A gazdálkodási feladat-ellátási folyamatainak átszervezése (BPR) projekt Az előzetes felmérések során hasznosítható dokumentumok alapján tapasztalataink szerint szükség lesz a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények (BPR), az információs rendszer optimális bevezetése, és az információs rendszer előnyeinek minél hatékonyabb kihasználása érdekében. A módszertan lényege a hivatali munkafolyamatok kikristályosítása, melynek célja az Integrált Költségvetési Gazdálkodási rendszer zökkenőmentes befogadása, valamint a hatékonyabb szervezeti működés elérése. A BPR módszertan fókuszában a szervezet belső folyamatainak újratervezése áll, ahol a cél a külső és belső ügyfél (saját dolgozók vagy az intézmény szervezeti alegységeinek) optimális kiszolgálása. A módszer főbb célkitűzései közé tartozik az optimális folyamat-utak meghatározása, a minőségi kiszolgálás elérése és az alkalmazottak moráljának javítása. A BPR projekt A szervezetek működési folyamatainak felállításánál a meglévő folyamatok racionalizálásával elterjedt módszer alkalmazását ajánljuk. Itt alapvetően hagyományos szervezési módszerekkel (interjúk, dokumentumok, kérdőívek) felmérésre, majd újraszervezésre kerülnek a folyamatok. A felmérő, szervező munkánál egy folyamatot részfolyamatra, azt folyamatelemekre, illetve azon belül tevékenységekre kell bontani lehetőleg az SSADM filozófiájának megfelelő eszközzel. A folyamatok megváltoztatásával a szervezeten belül megváltoznak: - A munkakörök, és struktúrák - Vezetési, és feladat ellátási rendszer - A szervezeti kultúra Mindezek természetesen a stratégiai bevonásával, a javaslatok megtárgyalásra kerülnek. 4

5 2. Az Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer bemutatása Több integrált rendszert megvizsgálva a következő általános érvényű elemeket és feltételeket figyelembe véve a Baja Város Önkormányzata és hatáskörében működő intézmények kiszolgálására javasolt egy un. Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer moduláris felépítésű alkalmazás bevezetése, amely felépítése az alábbiakban nyer bemutatást A rendszer a jelen anyagban foglalt feltételek mellett alkalmas a célul kitűzött integrált számítógépes gazdálkodási rendszer kialakítására. A rendszer technológiai jellemzői Az itt felsorolt tulajdonságok az Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer legfontosabb technológiai jellemzőit felé követelmény: Kliens-szerver architektúrájú, nagy megbízhatóságú, hibatűrő adatbázis-kezelés: fizikai és logikai tranzakció-kezelés. SQL (Oracle) alapú adatbázis-kezelés. MS Windows grafikus felhasználói felület. Skálázhatóság. Az adatbázis szerver az adott feladathoz választható és a későbbiekben, az adatbázis szerver cseréjével vagy bővítésével lépést lehet tartani a fölmerülő új igényekkel. A legkorszerűbb adatmodellezési módszertannal újratervezett, normalizált adatbázis. Objektum orientált programtervezés és kivitelezés. Teljes adatbiztonságot garantáló többszintű védelem. Kép és egyéb multimédia tárolásának lehetősége SQLBase esetén. Magas fokú konkurens hozzáférés-kezelő technológia. Magas fokú adatbiztonság. 5

6 Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer felépítése Az Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer moduláris felépítésű integrált rendszer, melynek minden modulja önmagában is teljes funkcionalitással képes működni, így lehetőség van egy induláskor korlátozott funkcionalitású rendszer folyamatos bővítésére, valamint lehetőség nyílik más önállóan-, részben önállóan gazdálkodó szervezetek pénzügyi gazdasági folyamatainak integrációjára is. Az Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer moduljai Törzsadat nyilvántartás Pénzügy nyilvántartás Készlet nyilvántartás Főkönyvi nyilvántartás Controlling rendszer Eszköz nyilvántartás Népjóléti ágazati nyilvántartás Helyi adó nyilvántartás Előirányzatok nyilvántartása Humánerőforrás-gazdálkodás A rendszer modulok funkcióinak vázlatos leírása Törzsadatok modul A Törzsadatok modul tervezetnek az alábbi lefedettséget kell biztosítania: Szervezeti egységek, Tevékenységek, Szervezet tevékenység összerendelések, Munkaszámok, Partnerek, Számlakönyvek, Fizetési módok, Egyéb törzsek és kódok, Dolgozó - Szervezet megfeleltetés, Aláírás jogosultság, Jogcím csoport, Jogcímszint, Jogcím típus, 6

7 Jogcím törzs, Törzsadatok generálása jogcímből, Szakfeladat csoport, Szakfeladat szint, Szakfeladat típus, Szakfeladat törzs, Törzsadatok generálása szakfeladatból, KTK csoport, KTK törzs, Intézménycsoport, Intézmények törzs, Hivatkozások, Végrehajtó, Aláírás típus, Program törzs, Ügytörzs. A fenti törzsadat modulok kialakításával az önkormányzati intézményeknek és gazdálkodó szervezeteinek gazdálkodása optimális hatékonysággal valósítható meg, biztosítva a helyi szakmai elvárásoknak való megfelelést. Megfelelően tervezhetővé, kalkulálhatóvá és ellenőrizhetővé válik az önkormányzati gazdálkodás valamennyi szegmense a nyilvántartásokon keresztül. Készlet modul A készletmodul feladata a cikktörzs kezelése, a költségvetési szervek által vásárolt vagy értékesített készletek, anyagok nyilvántartása értékben és mennyiségben, a készletek mozgásainak bizonylatolása, a tény felhasználások jogcímekhez, szakfeladatokhoz, szervezeti egységekhez való hozzárendelés, leltár késztése, zárási és főkönyvi feladási műveletek automatikus elvégzése. Pénzügy modul A Pénzügy modulban kerülnek rögzítésre a vevői és szállítói számlák, előleg számlák, a pénztári és banki teljesítések, pénzmozgások, a pénzügyi szerződések nyilvántartása, a folyószámla vezetés, a kintlévőségek és tartozások figyelése, az adóbevallások elkésztése. Minden pénzügyi művelet költségvetési jogcímhez illetve szakfeladathoz, ügyszámhoz és programhoz rendelhető hozzá. A pénzmozgások érvényesítése, szétbontása a befizetések 7

8 utalványozása és a kifizetések utalványozása funkciókkal lehetséges. A pénzügyi tételek automatikus és kézi kontírozással egyaránt feladhatók a főkönyvbe. Előirányzatok modul Az Előirányzatok modul csak költségvetésben használatos funkciókat tartalmaz, itt kezelhetők a jogcímek és a szakfeladatok előirányzatai, keretei, a keretek módosítható, lebonthatók, átcsoportosíthatók. Minden a keretekkel kapcsolatos változást bizonylatok rögzítése után naplóz a rendszer. A keretfoglalásokra és felszabadításokra a kötelezettségvállalási funkció szolgál, ahol kötváll. bizonylatok kerülnek rögzítésre. Minden típusú bizonylatot az aláírási funkciók teljes körű rendszerbeli használata véglegesít, zár le illetve hagy jóvá. Az előirányzatokat érintő gazdasági események, keretváltozások a megadott főkönyvi számokra lekönyvelésre kerülnek. Eszköz modul Az Eszköz modulban kerülnek nyilvántartásra a költségvetési szerv tulajdonában lévő tárgyi eszközök (ingatlanok, járművek, stb.) adatai, valamint ezek aktiválása illetve az értékcsökkenésük törvény szerinti elszámolása. A tárgyi eszközök mozgásai automatikus feladással kerülnek föl a főkönyvbe. Humán erőforrás gazdálkodás modul Ebben a modulban a költségvetés szerv dolgozóinak személyi-adat nyilvántartása, törvény szerinti bérszámfejtése történik. A bértételek jogcímekhez és szakfeladatokhoz egyaránt hozzárendelhetők. A bérek és járulékai automatikus feladással kerülnek föl a főkönyvbe. Ezen modul részletezettsége és megvalósítandó kidolgozottsága a központi bérszámfejtési rendszer függvénye. 8

9 Főkönyv modul A Főkönyv modulban történik az alrendszerekben analitikusan nyilvántartott gazdasági események könyvelése. A gazdasági események mind közgazdasági, mind funkcionális szempontból lekönyvelhetők. Minden könyvelési esemény jogcímkehez, szakfeladatokhoz, ügyszámhoz és programhoz kapcsolható. A rendszerben nyomon követhetők az előirányzatok teljesítései, tényleges felhasználásai. A jelentés és beszámoló készítő funkcióval elkészíthető a költségvetési szerv törvényben előírt mérlege és eredmény kimutatása, valamint egyéb jelentések. Controlling-modul A Controlling-modul feladata a költségekkel, kiadásokkal való gazdálkodás és elszámolás elemzési és ellenőrzési controlling funkciók megvalósítása, a likviditás és a cash-flow figyelése, a jogcím és szakfeladatok előirányzatainak keretmonitoringja, költségek költséghelyenként, költségviselőnként azon belül költségnemenként való kimutatása, tervezése, elemzése. Lehetőség van a profitorientált önkormányzati tulajdonú társaságok eredmény elemzésére is. 9

10 3. A Vezetői Döntéstámogató Rendszer Az előzőekben bemutatott információs rendszer feladata, hogy tartalmazza mindazon funkciókat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a velük dolgozó munkatársak munkájuk során hozzáférjenek az őket érintő és érdeklő információkhoz a legapróbb részletek vonatkozásában is. A hivatali vezető, a képviselő testület akiknek sok esetben ugyanarról a munkáról (projektről) több szervezeti részterület információira van szüksége, és első lépésként általában nem is a részletekre, hanem a nagyvonalú helyzetjelentésekre kíváncsi. Az egyik mód az informálásra, hogy minden terület rendszeres időközönként vagy ad-hoc módon jelentéseket készít, és eljuttatja a vezetőhöz, akinek aztán természetesen összegeznie (szintetizálnia) kell azokat. A másik, és egyben hatékonyabb módszer az, hogy a különböző rendszereket, illetve az azokból származó adatokat, információkat egy olyan csúcs-rendszerbe integráljuk, összegezzük, amelyből a vezető közvetlenül, külön jelentés-bekérés nélkül tud informálódni a vállalat vizsgált működési területéről vagy egy projektről Az információ-szolgáltató rendszerek működési módjukat tekintve kétfélék lehetnek: passzív és aktív típusúak. A passzív rendszerek esetén az információkérést (a kérdés feltételét, lekérdezést ) a felhasználónak (vezetőnek) kell generálnia, elindítania, amelyre megkapja a kijelölt információhalmazból a választ. Aktív rendszerek esetén különböző előre beállított paraméterek alapján a rendszer jelzést, figyelmeztetést (pl. ) vagy egyéb információt küld a felhasználónak (vezetőnek), amely alapján a további lépések megtehetők (azonnali beavatkozás, további részletes vizsgálat). A gyakorlatban a kétféle működési mód vegyes használata adhatja a leghatékonyabb vezetői információszolgáltatási megoldást. Az általunk ajánlott elvi megoldási struktúra a fenti feladatok kivitelezését hivatott megoldani, a Polgármesteri Hivatal, és az intézményeire nézve, portfolió szemléletében. Hasznos segítségére lehet a képviselőtestület döntési folyamatában a képi megjelenítő eszközök használatával demonstrált diagrammok, táblázatok. Ezen a fejlesztést az átfogó informatikai projekt harmadik szakaszában tartanánk fontosnak. 10

11 Megvalósítási vázlat Az alábbiakban feltételeztük az OLAP alapú termékek alkalmazását (pl.: Oracle OLAP, Microsoft OLAP). A technológia a felhasználói igények teljes spektrumának a kielégítését célozza meg az adattárakban tárolt adatokon végzett egyszerű lekérdezésektől a kifinomultabb elemzéseken, előrejelzéseken és modellezéseken át egészen az objektum-orientált OLAP alkalmazásoknak a teljes intézmény és résszervezetei számára történő kifejlesztéséig. Összegyűjti a tranzakciós rendszerben található adatokat, megfelelő összegzéseket és szűréseket elvégezve könnyen kezelhető információkká alakítja azokat. Kiegészítő adatokat rögzíthetünk kézzel, Excelből, Accessből importálhatunk bele adatokat. Táblázatok és grafikonok Excel 100 Integrált Költségvetési R n.év 2. n.év 3. n.év 4. n.év Adatok OFA Adatkockák 11

12 A rendszer többdimenziós adatmodellt használ, amely a felhasználók saját munkájukról való gondolkodásmódját tükrözi. Az multi-dimenzionális modell kiterjeszti a hagyományos táblázatok sor és oszlopon alapuló szemlélet módját többdimenzióssá. Idő Munkaszám Költségnem Az alkalmazandó eszköznek lehetővé kell tenni az egyes vezetők, elemzők számára a saját területük vagy az egész szervezetet érintő kritikus pénzügyi, elszámolási, analitikai elemzéseik lekérdezését, az okok feltárását, a kérdések megválaszolását. Az adatok integritását egy központi adatforrás megvalósítás révén támogatják OLAP alapú termék, ugyanakkor biztosítják, hogy a felhasználók hozzáférjenek a szükséges adatokhoz, megfelelő (feladatokhoz adekvát) jogosultságuk szerint. A hozzáférési szabályozás megengedi az adminisztrátornak, hogy felhasználónként meghatározhatja a szerkeszthető és megtekinthető adatok körét. Pénzügyi modellezési eszközeivel, az elemzők számos feladatát képes támogatni. Egy átfogó függvénykönyvtár segíti a felhasználókat előrejelzéseik készítésében a különböző teljesítmény-arányszámok kialakításában; bevonhatóak az elemzésekbe főkönyvi és nem főkönyvi adatok is, friss pénzügyi adatok származtatása és megosztása szempontjából. A modellek fontos jellemzője az ellenőrzött függetlenség, amely megengedi a felhasználóknak a különböző szervezetek és forgatókönyvek számára eltérően részletezett adatok beiktatását, ugyanakkor konzisztens számításokat, kalkulációkat tart fenn a konszolidált adatok számára. Az alkalmazott eszköz egyszerű grafikus felületet használ, amely könnyű hozzáférést biztosít a kifinomult analitikai eszközökhöz. Speciális Selektor eszköz biztosítja a lekérdezések és a kivétel alapú elemzések sokrétű lehetőségét (Oracle OLAP esetében). 12

13 Az eszköz kezelése könnyedén megtanulható, a táblázatkezelőkben való ismeretekre épít. Közvetlen kapcsolatot lehet létesíteni a szabványos táblázatkezelőkkel. A rendszerbe az adatok betöltése egy beépített file-olvasóval történhet. Az adatok betöltése és ellenőrzése különböző helyekről, rendszerekből nagyon egyszerű. A kapcsolódás a tranzakciós rendszerekhez közvetlenül is megtörténhet, vagy kapcsolódhatunk ASCII file-kon keresztül is. Egyéb adatok kézzel is betölthetőek, vagy Excel táblázatból másolhatóak, az un. Worksheet felületen keresztül. Az adatok betöltése és feldolgozása után a jelentésekben az adatok automatikusan frissülnek, megjelennek. A rendszer lehetőséget biztosít az adatok elemzése során lefúrásra, ami azt jelenti, hogy amennyiben egy összegzett adat összetevőnek értékeire vagyunk kíváncsiak, egyszerű kattintással kibonthatjuk, és a részleteket vizsgálhatjuk, egészen az elemi adatok szintjéig, mivel az adatok egy dimenzión belül hierarchiába vannak szervezve. 13

14 4. A információs rendszer bevezetése Tervezett informatikai projekt javasolt fő állomásai a bevezetési technika vonatkozásában a következő. Helyzetfelmérés A felmérés során átvilágításra kerül a szervezet teljes gazdálkodási folyamatrendszere, beleértve a piaci, szervezeti, kontrolling és információs struktúrákat. Ezen a ponton kerülnek meghatározásra az új rendszer bevezetésével kapcsolatos elvárások. - Ismerkedő megbeszélések - A gazdálkodási tevékenység, célok értelmezése - A rendszerrel szemben támasztott követelmények, és a rendszer funkcionalitásának összevetése Gazdálkodási folyamatok tervezése/újratervezése - Modellalkotás segítségével a kritikus folyamatok feltérképezése. - Gazdálkodási folyamatmodellezés Információ modell, Folyamat modell, Adat modell, Szervezeti modell, - Kritikus folyamat utak meghatározása - Összevetés - Amennyiben szükséges: üzleti folyamatok átszervezése (BPR) Konfigurálás - A módosítások szervezési anyagának elkészítése. - Az információs rendszer konfigurálása. - Tesztelés kiértékelés finomítás ciklus. 14

15 Implementáció - Éles adatbázis-struktúra létrehozás. - Meglévő adatok konverziója. - Éles adatbázis feltöltése alapadatokkal. - Folyamat teszt. - Végfelhasználói oktatás. - Rendszergazda oktatás Éles indítás - A rendszer szakaszolt indítása állandó felügyelettel. Folyamatmódosítási vagy új igények - A Projekt Menedzsment módszertan az Utógondozás fázisához biztosít hathatós segítséget. 15

16 5. A beruházás tervezett költségei Az alábbiakban az előző fejezetekben megfogalmazottakra tervezett költségeket mutatjuk be. Az alábbiakban a teljes projektet három megvalósítási szakaszra bontottuk. Előzetes felmérést követően részletes kalkulációra kerül sor, a hardware, alapszoftver, és más szükséges rendszerelemekre kiterjedően. 1. Megvalósítási szakasz A BPR projekt Megnevezés Ár /Ft/ Hardver, hálózatfejlesztés? BPR projekt összesen? 2. Megvalósítási szakasz Az Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer bevezetése Megnevezés Ár /Ft/ Hardver, hálózatfejlesztés? Licenc-díjak, egyedi fejlesztés? Bevezetés, paraméterezés felhasználói és? rendszergazda oktatás Alapszoftverek? Összesen:? 3. Megvalósítási szakasz A Vezetői Döntéstámogató Rendszer bevezetése Rendszer összesen Ár /Ft/ Szoftver licenszek összesen? Bevezetési költségek összesen? Telepítések összesen? Oktatások összesen? Hardver, hálózatfejlesztés? Rendszer összesen? 16

17 Az Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer által le nem fedett területek kielégítése egyedi fejlesztést igényel, melynek költségére csak a pontos specifikáció elkészítését lehetővé tevő helyszíni felmérések és konzultációk után adható részletes árkalkuláció. Várhalmi Miklós informatikai tanácsnok 17

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei. Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft.

Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei. Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft. Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft. Környezetvédelmi informatika Tevékenységi területek HULLADÉK TERMELŐK Veszélyes

Részletesebben

Szervezetfejlesztési alprojekt az SZTE-n

Szervezetfejlesztési alprojekt az SZTE-n Szervezetfejlesztési alprojekt az SZTE-n 2014. május 14. Dr. Majó Zoltán SZTE gazdasági és műszaki főigazgató Dr. Túróczi Imre rektor Szolnoki Főiskola High Level Design Magas szintű rendszerkoncepció

Részletesebben

MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása

MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása Az informatikai rendszer elsősorban húsipari cégek értékesítési folyamataira nyújt teljes körű megoldást, a megrendelések feldolgozásától,

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás A vezetői jelentésrendszer alapjai Információs igények, irányítás, informatikai támogatás Tartalomjegyzék Döntéstámogató információs rendszer piramisa Integrált rendszer bevezetésének céljai Korszerű információ-szolgáltatási

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján.

Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján. Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján. A rendszer általános jellemzői A program grafikus felületen (Windows) működik (Visual Foxpro, Oracle, SQL) Az alrendszerek közös

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László VIR alapfogalmai Előadásvázlat dr. Kovács László Információ szerepe Információ-éhes világban élünk Mi is az információ? - újszerű ismeret - jelentés Hogyan mérhető az információ? - statisztikai - szintaktikai

Részletesebben

FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR

FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR Termék ismertető Készítette: Fájl név: Verzió: First Line Experts Kft. First_Line_Hazipenztar_termekismerteto v1 1 / 5 1. Házipénztár modul funkcionális ismertetése 1.1. Integráció

Részletesebben

ttárgyi eszköz nyilvántartás folyamata és számvitele 2014-ben

ttárgyi eszköz nyilvántartás folyamata és számvitele 2014-ben ttárgyi eszköz nyilvántartás folyamata és számvitele 2014-ben CT-EcoSTAT 2014 Új jogszabály: 4/2013. (I. 11.) számú Kormány rendelet Számviteli rend változás Könyvelés bővülése: Költségvetés könyvelés

Részletesebben

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A cégvezetéshez adatok kellenek Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A Servantes Vezetői Információs rendszer a vállalatirányítási szoftvernek az a része, ahol a leginkább megmutatkozik, hogy a

Részletesebben

IV/4. sz. melléklet: Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció

IV/4. sz. melléklet: Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció IV/4. sz. melléklet: Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján.

Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján. Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján. A rendszer általános jellemzői A program grafikus felületen (Windows) működik (Visual Foxpro, Oracle, SQL) Az alrendszerek közös

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA A törzsadatok kialakítására a következő sorrendet javasoljuk: 1.) Rovattörzs kialakítása: elsődleges fontosságú, mivel a kötelezettségvállalás a rovatok

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

A költségvetés szerepe a református gazdálkodó szervezetek életében

A költségvetés szerepe a református gazdálkodó szervezetek életében A költségvetés szerepe a református gazdálkodó szervezetek életében Egyházi szervezetek gazdálkodásának célja: nem elsősorban a bevételek és kiadások pozitív különbözetének (nyereség) mérése és folyamatos

Részletesebben

Tartalom Tartalom...1 Bevezetés...2 Általános áttekintés...3 Az IFSZ Házipénztár modul alapkoncepciója... 3 Jogosultságkezelés... 4 Bizonylatszámozás... 4...5 Törzsadatok és beállítások... 5 Pénztári jogosultságok

Részletesebben

LogControl Raktármenedzsment

LogControl Raktármenedzsment LogControl Raktármenedzsment A rendszer kialakítása korszerű rendszertervezési módszertanok alkalmazása a hibalehetőségek minimálissá tétele (a lehető legtöbb helyen vonalkódok használata tárolóhely, cikk,

Részletesebben

Kontrolling támogató rendszer bevezetése a NISZ-ben

Kontrolling támogató rendszer bevezetése a NISZ-ben Kontrolling támogató rendszer bevezetése a NISZ-ben HOUG Siófok, 2014. március 26. Szalontay Gyöngyi Vezető Szakértő NISZ Zrt. Szabó Gábor Csoportvezető R&R Software Zrt. Tartalom Szabó Gábor Essbase áttekintés

Részletesebben

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Két évtized tapasztalatát sűrítettük ErdaGIS térinformatikai keretrendszerünkbe, mely moduláris felépítésével széleskörű felhasználói réteget céloz, és felépítését

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával. XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás

Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával. XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás Jogszabályi megfelelés Egy hulladékgazdálkodással foglalkozó

Részletesebben

IV/5. sz. melléklet: Beszerzési, logisztikai funkcionális specifikáció

IV/5. sz. melléklet: Beszerzési, logisztikai funkcionális specifikáció IV/5. sz. melléklet: Beszerzési, logisztikai funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 115/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. július 1-jei hatállyal a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

László Zsuzsanna Vezérigazgató. Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03.

László Zsuzsanna Vezérigazgató. Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03. László Zsuzsanna Vezérigazgató Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03.05 Budapest, 2015.03.05 Néhány szó rólunk - Cégbemutatás Miért

Részletesebben

ROOL Bázis - élelmiszeripar

ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Informatika Kft. www.rool.hu 4026 Debrecen, Péterfia u. 4. Tel.: 20/510-7853 ROOL Bázis célok Ágazatspecifikus megoldás az élelmiszeripar és beszállítói kör számára Operatív

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

HecPoll a vezérlő rendszer

HecPoll a vezérlő rendszer a vezérlő rendszer Az előnyei: Könnyű Integráció Ergonomikus kivitel Több nyelvűség Multi-Kliens támogatás Import / Export Interfész 2 Egyszerű integráció Csatlakozás a meglévő modern IT rendszerhez Egyszerű

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, BME

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, BME A BME ORACLE-alapú gazdálkodási rendszere R12 upgrade egyetemi környezetben Dr. Remzső Tibor Igazgató 2014 A szerződés története (2010-ig) 2007. február

Részletesebben

Herdon Miklós egyetemi docens. Rózsa Tünde egyetemi adjunktus

Herdon Miklós egyetemi docens. Rózsa Tünde egyetemi adjunktus Herdon Miklós egyetemi docens Rózsa Tünde egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem AGTC, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Gazdaságelemzés- módszertani és Alkalmazott Informatikai Intézet Forrás:

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI MODULJÁNAK

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI MODULJÁNAK Az vállalatirányítási rendszer LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI MODULJÁNAK bemutatása 1 Levegőtisztaság-védelmi modul 1 A LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI MODUL bemutatása Innotransz Mérnöki Iroda Kft. Ez a modul a társaság

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.

Részletesebben

EPER - mobil Szakértői Integrált Pénzügyi Számviteli Rendszer

EPER - mobil Szakértői Integrált Pénzügyi Számviteli Rendszer EPER - mobil Szakértői Integrált Pénzügyi Számviteli Rendszer Csizmazia Tibor 2015.03.27. EPER Vezetői információk mobil alkalmazás Az internetre kapcsolódó telefonok, táblagépek lehetővé teszik, hogy

Részletesebben

LIBRA: a programozott fejlődés

LIBRA: a programozott fejlődés www.mve.hu LIBRA: a programozott fejlődés Előadó: Galambosné Schuszter Anna Portfoliónk Kis- és Középvállalati rendszerek: LibraCom LIBRA3S LIBRA3S Standard Nagyvállalati rendszerek: LIBRA6i LIBRA6i spec.

Részletesebben

Technológia a gyógyítás szolgálatában. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel. Technológiai ismertető 2015. 04.

Technológia a gyógyítás szolgálatában. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel. Technológiai ismertető 2015. 04. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel Technológiai ismertető 2015. 04. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel Az Enterprise Group ehealth és Consulting ainak szoros együttműködésének

Részletesebben

Gazdasági informatika alapjai

Gazdasági informatika alapjai PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Gazdasági informatika alapjai

Részletesebben

Polisz Közigazgatási Rendszer Polisz 2010

Polisz Közigazgatási Rendszer Polisz 2010 Polisz Közigazgatási Rendszer Polisz 2010 Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. Ozsvár Ferenc vezérigazgató Turcsik István projektigazgató info@ecity.hu www.ecity.hu Kiknek ajánljuk a megoldásainkat Minden

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

INTEGRÁLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER

INTEGRÁLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI RÉSZÉRE A rendszer alapvetõ célja, hogy az államháztartás szervezeteinél egyre fokozódó adminisztratív munkát egyszerûbbé, gyorsabbá tegye, s egyben kiszolgálja mind a vezetés,

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

CMC minősítő előadás Mezei Szabolcs. Közszolgálati szervezetek irányítási és kontroll rendszerének kialakítása. Budapest, 2012. február 28.

CMC minősítő előadás Mezei Szabolcs. Közszolgálati szervezetek irányítási és kontroll rendszerének kialakítása. Budapest, 2012. február 28. CMC minősítő előadás Mezei Szabolcs Közszolgálati szervezetek irányítási és kontroll rendszerének kialakítása Budapest, 2012. február 28. Tartalom Bemutatkozás Jelenlegi működés elemzése Módszertani megközelítés

Részletesebben

Magyar Vegyipari Szövetség ADR-SEVESO munkaértekezlet ADR MODUL. fejlesztési igazgató Nagy Imre értékesítési tanácsadó Megatrend Zrt

Magyar Vegyipari Szövetség ADR-SEVESO munkaértekezlet ADR MODUL. fejlesztési igazgató Nagy Imre értékesítési tanácsadó Megatrend Zrt Magyar Vegyipari Szövetség ADR-SEVESO munkaértekezlet 2009.03.05 Veres József Radakovics János Szűcs János rendszerszervező rendszerszervező fejlesztési igazgató Nagy Imre értékesítési tanácsadó Megatrend

Részletesebben

Van-e ingyen-ebéd? Avagy mire elég a nyílt forráskodú Pentaho? Fekszi Csaba Ügyvezető 2012. október 4.

Van-e ingyen-ebéd? Avagy mire elég a nyílt forráskodú Pentaho? Fekszi Csaba Ügyvezető 2012. október 4. Van-e ingyen-ebéd? Avagy mire elég a nyílt forráskodú Pentaho? Fekszi Csaba Ügyvezető 2012. október 4. Omnit Solutions 2007 óta a piacon BI & adattárház tanácsadás 20 fős csapat Oracle, IBM és Pentaho

Részletesebben

Számítógépes könyvelés és analitika készítése

Számítógépes könyvelés és analitika készítése 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Számítógépes könyvelés és analitika készítése FONTOS: - Az útmutató áttekintése (vállalkozási tev., számlatükör, számviteli politika, program követelmények) - Az

Részletesebben

JAK -Járó Kontrolling

JAK -Járó Kontrolling JAK -Járó Kontrolling Kontrolling, finanszírozási benchmark minden járóbeteg ellátónak BSoft Informatikai Kft. Bakallár Sándor ügyvezető igazgató 1.JAK BSoft bemutatkozás Szoftver fejlesztés az egészségügyben

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalatirányítási szoftverek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalatirányítási szoftverek Tanszék:

Részletesebben

Szervezetfejlesztési alprojekt az SZTE-n

Szervezetfejlesztési alprojekt az SZTE-n Szervezetfejleszti alprojekt az SZTE-n 2013. december 12. Dr. Majó Zoltán SZTE gazdasági műszaki főigazgató High Level Design Magas szintű rendszerkoncepció Premisszák, alapelvek rögzíte Súlyponti kérdek

Részletesebben

Újdonságok az AX2012-ben! Hauserné Kozák Veronika

Újdonságok az AX2012-ben! Hauserné Kozák Veronika Újdonságok az AX2012-ben! Hauserné Kozák Veronika 2012. 11.27. Témakörök Szervezet irányítása Számlatükör, Pénzügyi dimenziók Kontrolling Szervezet irányítása Szervezet irányítása 1. Szerepkör Szerepre

Részletesebben

FORRÁS.Net Pénzügy főkönyv alrendszer adatbázisváltás

FORRÁS.Net Pénzügy főkönyv alrendszer adatbázisváltás Tisztelt Főigazgató- helyettes Asszony/ Úr! Tájékoztatom, hogy a Forrás.Net 2016. évi adatbázis a mai naptól a Szakképzési Centrumok felhasználói számára biztosított. A 2016. évi adatbázis a 2016. évi

Részletesebben

Integrált Ügyviteli Rendszer Bérelszámolási modul - Ismertető

Integrált Ügyviteli Rendszer Bérelszámolási modul - Ismertető Integrált Ügyviteli Rendszer Bérelszámolási modul - Ismertető A WinSarc Humáninformatikai Rendszer, vállalkozások, gazdasági társaságok, valamint könyvelő irodák számára kifejlesztett programtermék, mely

Részletesebben

KIRA FORRÁS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

KIRA FORRÁS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ KIRA FORRÁS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web:

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Tanirodai ismeretek I., II. Készítette: Rétfalvi Imre Semegi Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Tanirodai ismeretek I., II. Készítette: Rétfalvi Imre Semegi Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Tanirodai ismeretek I., II. Készítette: Rétfalvi Imre

Részletesebben

Integrált Illetékkezelő Rendszer

Integrált Illetékkezelő Rendszer Integrált Illetékkezelő Rendszer Ügyviteli koncepció Hatályos jogszabályoknak való megfelelés Rugalmasan alakítható, paraméterezhető ügyviteli folyamatok Adminisztrációs munka csökkentése, hatékonyság

Részletesebben

Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához

Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához 1. Célkitűzések A pályázat célja egy virtuális immunológiai osztály kialakítása, amelynek segítségével a különböző betegségekkel

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások KIFÜ színpad Infotér Konferencia 2016. november 9. Lázár János Távközlési Üzletágvezető Antenna Hungária vezeték nélküli stratégia és célkitűzések ANTENNA

Részletesebben

Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban

Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban Dr. Kárpáti József Főosztályvezető, KSH Tervezési főosztály Microsoft Szeminárium, 2007. március 21. E-mail: jozsef.karpati@ksh.hu Tel.:

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Seacon Access and Role Management

Seacon Access and Role Management Innovatív Információbiztonsági Megoldások Seacon Access and Role Management Csizmadia Attila CISA Jogosultságkezelés jelentősége Miért fontos? Mindenkinek van valamilyen válasza A válaszok különböző megközelítésűek

Részletesebben

Self Service szekció. XXVIII. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum. Havas Levente. Budapest, május 26. IFUA Horváth & Partners

Self Service szekció. XXVIII. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum. Havas Levente. Budapest, május 26. IFUA Horváth & Partners Self Service szekció XXVIII. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum Havas Levente Budapest, 2016. május 26. Self Service szekció XXVIII. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum Havas Levente Budapest,

Részletesebben

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Pető István Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdasági Informatika Tanszék I. Agrárinformatikai Nyári Egyetem, Gödöllő 2004. augusztus 25-27. Az előadás

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég.

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég. A vállalat mint rendszer Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Valóságos Működő Gazdasági

Részletesebben

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Mitől korszerű egy rendszer? Funkcionalitás, program szolgáltatásai Integráltság (más partnerekkel való adatkapcsolat) Kommunikáció = távolságtól független

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

ITIL V3 ALAPÚ IT SZOLGÁLTATÁSIRÁNYÍRÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE A GPITINER SEGÍTSÉGÉVEL. Sztrida Ákos IT ügyvezető igazgató helyettes ITIL Expert

ITIL V3 ALAPÚ IT SZOLGÁLTATÁSIRÁNYÍRÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE A GPITINER SEGÍTSÉGÉVEL. Sztrida Ákos IT ügyvezető igazgató helyettes ITIL Expert ITIL V3 ALAPÚ IT SZOLGÁLTATÁSIRÁNYÍRÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE A GPITINER SEGÍTSÉGÉVEL Sztrida Ákos IT ügyvezető igazgató helyettes ITIL Expert A BANKRÓL 100%-ban hazai tulajdonú bank Digitális banki stratégia

Részletesebben

A kiválasztás nehézségei

A kiválasztás nehézségei A kiválasztás nehézségei Bizonyára ismerik azt a viccet, melyben egy egészséges férfi testtartását addig torzítják a ruhabolt eladói, amíg elfogadhatóan nem áll rajta egy hétköznapi konfekcióöltöny. Kint

Részletesebben

Nyilvántartási Rendszer

Nyilvántartási Rendszer Nyilvántartási Rendszer Veszprém Megyei Levéltár 2011.04.14. Készítette: Juszt Miklós Honnan indultunk? Rövid történeti áttekintés 2003 2007 2008-2011 Access alapú raktári topográfia Adatbázis optimalizálás,

Részletesebben

1. SZÁMÚ FÜGGELÉK MŰSZAKI LEÍRÁS

1. SZÁMÚ FÜGGELÉK MŰSZAKI LEÍRÁS 1. SZÁMÚ FÜGGELÉK MŰSZAKI LEÍRÁS Az Enterprise Architect (EA) modell illesztése az számú, Komplex népegészségügyi szűrések elnevezésű kiemelt projekt megvalósításához kapcsolódóan 1. Fogalmak és rövidítések

Részletesebben

Kalumet Számlázó. Termék leírás

Kalumet Számlázó. Termék leírás Kalumet Számlázó Termék leírás Rendszerünk potenciális felhasználói Olyan vállalkozások, akiknél fontos cél, szempont, ügyfeleik kiemelt szintű kiszolgálása. Akik szeretnék, hogy a tevékenységeik, ügyfél

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Az elektronikus növényorvosi vény (e-vény) szoftver

Az elektronikus növényorvosi vény (e-vény) szoftver Az elektronikus növényorvosi vény (e-vény) szoftver Dr. Tar Ferenc Agro-Info Rendszerház Kft. Budapest, 2015. november 18. Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Friday 20 November 15 Az elektronikus

Részletesebben

Kevesebb ráfordítással, jobb eredmény. Manufacturing Support Modul Gyártást támogató modul. Termékismertető

Kevesebb ráfordítással, jobb eredmény. Manufacturing Support Modul Gyártást támogató modul. Termékismertető Kevesebb ráfordítással, jobb eredmény Manufacturing Support Modul Gyártást támogató modul Termékismertető www.turuls.com A Turul MSM modulról a Turul Standard megoldáshoz kapcsolódó Turul MSM modul a gyártási

Részletesebben

icrm ügyfélkapcsolatkezelő

icrm ügyfélkapcsolatkezelő Az megoldás egy általános értelemben vett partnerkapcsolati megoldás kiegészítve a partnerekkel folytatott különböző szintű kommunikációk nyilvántartására szolgáló funkciókkal. 1 megoldás Segíti a napi

Részletesebben

A CÉG. Vevők Bank KFT A FELADAT

A CÉG. Vevők Bank KFT A FELADAT A CÉG Vevők Bank KFT Állam Szállítók 1 A FELADAT A cég tevékenységének, működésének megismerése Üzleti folyamatok dokumentálása Információs rendszerrel szemben támasztott követelmények e meghatározása

Részletesebben

KÖLTSÉGHATÉKONY KÖZTISZTASÁGI HULLADÉKGYÜJTÉS

KÖLTSÉGHATÉKONY KÖZTISZTASÁGI HULLADÉKGYÜJTÉS Dr. Romhányi Gábor Lovák István KÖLTSÉGHATÉKONY KÖZTISZTASÁGI HULLADÉKGYÜJTÉS Szakmai nap 2011. Június 22. RG EGY. ADJ. Bemutatkozás Innotransz Mérnöki Iroda Kft. 1991 óta jelen a piacon Informatikai és

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

Részletes ismertetô. Projektmenedzsment

Részletes ismertetô. Projektmenedzsment Részletes ismertetô Projektmenedzsment proalpha - Projektmenedzsment A proalpha projektmenedzsment modul egy olyan eszköz, amellyel minden, a projekttel kapcsolatban felmerülô feladat kezelhetô. A többfelhasználós

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa. MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT

Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa. MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT A pályázat célja Technológia kidolgozása: légifelvételek nyilvántartására; nézőképek előállítására; a nyilvántartott

Részletesebben

Projekt beszámoló. Könyvelési Szakértői Rendszer Kifejlesztése Repetitív Könyvelési Feladatok Szabályalapú Feldolgozására

Projekt beszámoló. Könyvelési Szakértői Rendszer Kifejlesztése Repetitív Könyvelési Feladatok Szabályalapú Feldolgozására Projekt beszámoló Projekt azonosítója: Projektgazda neve: Projekt címe: DAOP-1.3.1-12-2012-0081 Számviteli Innovációs Iroda Kft. Könyvelési Szakértői Rendszer Kifejlesztése Repetitív Könyvelési Feladatok

Részletesebben