Az integráció segítése vizuális művészeti fejlesztő foglalkozásokkal -Együtt a családdal-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az integráció segítése vizuális művészeti fejlesztő foglalkozásokkal -Együtt a családdal-"

Átírás

1 Az integráció segítése vizuális művészeti fejlesztő foglalkozásokkal -Együtt a családdal- Készítette: Bakonyi Zsófia Szakvizsgázott gyógypedagógus

2 Az előadásban Nevelési tanácsadóban dolgozó gyógypedagógusként, vizsgálom AMBULÁNS keretek között alkalmazva, a VIZUÁLIS MŰVÉSZETI PEDAGÓGIAI terápia egyes elemeit, mint terápiás munkát: egy több területen megkésett fejlődést mutató hat éves, gyermekhez illeszthető komplex gyógypedagógiai szolgáltatásként

3 Az előadásban Az esettanulmány ismertetésével, az integráció elősegítésének egy lehetséges módját, eszközét is be kívánom bemutatni a nevelési tanácsadás keretei között.

4 Képzéseim ELTE BGGYFK nappali, PSZTE-TATA szakpár , 2007.augusztustól főállásban gyógypedagógus Pesterzsébet Önkorm. Nev.tan-ban Szakvizsga képzés 2008-tól 2010.június-ig Bárczin 2009.szept január,Gyógypedagógia Ma szak Alapozó terápia 120órás képzés, 2009.június Kulcsárné: A tanulás öröm is lehet, 60órás Vadaskert-Művészetterápiás önismereti csop.vezetése

5 Hipotézisek 1.A vizuális művészeti fejlesztő foglalkozás a nevelési tanácsadóban, óvodás korú gyermekeknél komplex gyógypedagógiai intervencióként működik. 2. A választott esettanulmányból kirajzolódik, hogy a firkarajzoknak a gyógypedagógiai diagnosztika, és terápia szempontjából is nagy jelentősége van. 3.A kontextuális terápia pszichiátriából származó fogalommal körülírható a nevelési tanácsadó szerepe az integráció segítésében.

6 Módszerek Megfigyelés, mint feltáró módszert a sajátosságok összegyűjtésére, és összefüggések keresésére Ami a gyakorlatban kísérletezés elemeivel is összekapcsolódott

7 Esettanulmány ismertetése Találkozásunk időpontjában 6 éves kisfiú (Barna) Óvoda javaslatára, szülő jelentkezett a nevelési tanácsadónkban ellátást kérve Korai felismerés nem történt, 4 évesen került óvodába, védőnői, gyermekorvosi hálózat részéről nem történt jelzés Óvodapedagógiai vélemény szerint-a tanköteles nagycsoportos gyermek, nehezen szokott be az óvodai közösségbe, az étkezéseket visszautasította, önellátásban segítségre szorul, fiatalabb társaival teremt csak kapcsolatot, mozgása lassú, bizonytalan

8 Anamnesztikus adatok Anyától Tervezett gyermek Három terhességből első Terhesség alatt anya stresszes állapotban volt állása veszélybe került, építkeztek Anya 23.héten tüszős mandulagyull.miatt antibiotikumot kapott 39.hétre született, nem voltak fájások, fájáserősítőkre volt szükség, 18 óra vajúdás 3550gr-al, 53cm-el Sárgaság nem volt, felsírt Hasfájós, rossz alvó, sírós csecsemő 13 hónapig szopott, de nehezen rázódtak össze Kúszott, mászott, 8 hó felállt, 16 hó egyedül sétál Folyamatos beszéd:2,5-3 év Szobatisztaság nagyon nehezen, 3 év után 4évesen kerül óvodába, ekkor kistesó születik

9 Esettanulmány ismertetése 6;4 éves korában vett részt intézményünkben iskolakezdési vizsgálaton, (2008.febr.ban) Ekkor a csoportos, egyéni helyzetben is együttműködő volt, de feladathelyzetekben bizonytalan Bal kezes, CF:pontatlan, ábramásolásai egy-egy vonalból állnak

10 Esettanulmány ismertetése Általános tájékozottsága megfelelő Egy egységben kettőt ismer fel biztosan Mennyiségi relációkban bizonytalan Budapesti-Binet IQ(76):normál övezeten belüli, alacsony intellektus

11 Felmentés az iskolakezdés alól Legnehezebben boldogult: rajzkészséget, manipulációt, emlékezetet, térbeli tájékozódást igénylő próbákban Rajzkészségben kifejezett, jelentősebb mértékű elmaradás

12 Még egy év óvodai nevelés alatt Intervenciós tevékenységek: Óvodában heti 1 fejlesztőpedagógia, nev.tanban heti 1ó komplex gyógyped.(ebben a képzőműv.ped.ter valósult meg ), és heti 1ó pszichológus vezette Ayres-terápia egyénileg Kórelőzmény, és rajzkészségben tapasztalt jelentősebb elmaradás miatt neurológiai kivizsgálást javasoltuk Az apa ezt nagyon nehezen fogadta el, sok idő telt el a szakrendelésen való megjelenésig

13 Neurológiai szakvélemény SOTE, Tűzoltó u január Lassú tüske-hullám mintájú görcsjelek szinkron bilateralisan megtartott háttértevékenység mellett Alvás alatt folyamatosan, több, mint 50%-ban Itt mért Bp-i Binet IQ:62!!, elsősorban a figyelmi feladatokban, vizuomotoros koord. Terén gyenge meglepően jól oldotta meg a képekről való történetelmondást, jó verbalitással, logikus összefüggéseket mesél el. 2X1ml Keppra került beállításra

14 Iskolakezdési vizsgálat2x 2009.márciusban, 7;3éves Értelmi képességeit ismét felmértük Határeseti intellektusnak megfelelően teljesített-bp-i Binet IQ=73 Manipulációt igénylő feladatok továbbra is megterhelik, emlékezete, számfogalma elmarad az életkorilag elvárttól Szülő beleegyezésével továbbküldtük TKVSZRB-hez

15 Feltételezések Organikus hátterű teljesítményzavar IQ romlással együtt járó epilepszia Sajátos nevelési igényű tanuló, de integráció feltételei adottak lehetnek

16 Szakértői vélemény megállapításai Általános fejlettségi szint megállapítására:wisc-iv gyermekintellig. Teszt Teljes teszt IQ:68 Főskálák eredményei

17 Szakértői vélemény megállapításai VMI (Verb.megértés index):87!!!!!!! Alacsony átlagos-átlagos övezetben PKI (Perceptuális következtetés index):70 MmI (Munkamemória Index):62!!!! FsI(Feldolgozási sebesség index):71 (Teljes teszt IQ=68)

18 Diagnózis SNI tanuló, organikus okot feltételező rend. Miatt F70 Enyhe mentális retardáció, szélsőségesen alacsony-határeset intelligenciaszinten funkcionál G40 Epilepsia, de integrálható

19 Javaslatok Együttnevelhető Heti 3 óra rehabilitációs foglalkoztatásra jogosult Fejlesztést végző szakember:gyógypedagógus Fejlesztési területek: komplex gyógyped., figyelem fejl.

20 A terápiás intervenció módszere Sándor Éva gyógypedagógus nevéhez fűződő Képzőművészeti pedagógiai terápiaegy terápiás rendszer: 1. Szabad festés védelem alatt és 2. Képzőművészeti pedagógiai terápia

21 A terápiás intervenció módszere folyt. A Szabad festés módszere: a gyermek spontán alkotására helyezi a hangsúlyt, ezáltal feszültségoldást és komplex személyiségfejlesztést tesz lehetővé. A képzőművészeti pedagógiai terápia: a vizuális nevelés eszköztárából összeállított terápiás rendszer

22 Rajzelemzés elvei Alkotások elemzése-pedagógiai kompetenciáin belül!! Szerkezeti elemzés, lélektani vonatkozásoké nem Rhoda Kellogg rendszerében, mivel a 2-3 éves gyermek firkáitól indult a 6 éves Barna fejlesztése

23 A firkák jellemzői, jelentősége Rhoda Kellogg angol nyelvű szakiradalma alapján vizsgáltam a terápiás intervenció során született alkotásokat Az esettanulmányban szereplő kisfiú esetében érvényesültek Kellogg tapasztalatai

24 A firkák jellemzői, jelentősége Több száz kisgyermek rajzainak, firkáinak összegyűjtése és elemzése során azt találta, hogy a firkakorszak az a fontos tanulási folyamat, amely során a megindul a világról szerzett információk rendszerezése. 20 alapfirkát különböztet meg

25 A FIRKÁK FELOSZTÁSA Kellogg rendszerében: 20 alapfirka közül néhány: pont, egy függőleges vonal, egy vízszintes vonal, diagonális vonal, egy hajlított vonal, ezek sokszoros előfordulásai, nyitott és zárt hajlított vonal, hullámvonal, hurok, spirál, körkörös vonalakkal betöltött kör, tökéletlen kör stb.

26 A firkák felosztása folyt. A 20 alapfirka begyakorlása Kellogg szerint a 2. életévig tart, ezt az időszakot, MOTÍVUMSZAKASZnak nevezi Tapasztalatai alapján minden rajz, minta, alak, képi jel lebontható firka elemekké, alapvető vonalakká.

27 A firkák felosztása folyt. Kb.2 évtől 3 évig a FORMASZAKASz következik Ekkor jelennek meg az első diagrammok : a kereszt, kör, négyzet, háromszög, és a zárt forma (pl.: krumpliszerű alakzat) Két diagram összekapcsolásából a kombinátumok jönnek létre (pl.: csillag, mandala)

28 A firkák felosztása Amikor több diagrammot ad össze a gyermek azt aggregátumnak nevezi. Kellogg úgy tapasztalta, hogy a mandala és a nap-alakzatok nyújtanak elegendő ingert az első emberalak megformálásához. A gyermek által rajzolt struktúrák egy fejlődési utat járnak be.

29 A firkák felosztása Az emberfigura megjelenését az eredményezi, ha a kisgyermek firkákat és diagrammokat ad össze az alkotásain. Az első emberrajznál az arcot, ami egy aggregátum, ezt összerakja a testrészekkel, ami egy módosított mandalát tesz ki.

30 A firkák felosztása és jelentősége folyt. Kellogg véleménye szerint ha a gyermek magától kezd rajzolni tanulni, és utána próbálkozni, akkor fokozatosan összegyűjti a vonal formációk említett teljes vizuálislogikai rendszerét, mivel a próbálkozás során egyik vonal a másikhoz vezet.

31 Tér-, és emberábrázolás A gyermek tér-, és emberábrázolásának jellemzésére csak a fejlesztőfoglalkozáson készült alkotások álltak rendelkezésre Nem mutat linearitást, körformából-fejláb, törzstagozódik, arc tagozódik, de gyakran visszaesés is jell. Csak elölnézetből ábrázol, perspektívát nem

32 Barna firkafejlődése Az atipikus fejlődési ütemet mutató kisfiú rajzfejlődése lekövette az egészséges gyermekekét időbeli eltolódással, ezt a tényezőt a fejlesztés hatása mellett szóló érvnek gondolom

33 Fejlesztés kezdetén 1-1 csomóponti alkotás 2.Kép: Közös firka (A4-es méretű ceruzarajz), kedvetlen, reszketeg alapfirkák

34 Tekeredik a kígyó 14.Kép: Piros napocska, zöld kígyó (A4-es méretű vizes alapú festés) Kedvetlen, feszült A mondókára oldódik 2008.február Még csukott szemmel, de Nagyméretben kezdetben egyedül fest Ujjfestéssel, szivaccsal Kezdetben zavarja a festék Vizes papíron, temperával összefolyása Együtt, alapfirkák Bíztatom, majd szívesen alkot a technikával

35 Fejlesztés 1.hónapjában 2-3.hónap 19.Kép: Szép felhők (A4-es méretű vizes alapú festés) diagramok, kombinátumok 21.Kép: Autók, vonat (A4-es méretű vizes alapú festés), Diagramok, kombinátumok, képalkotó szakasz kezdete, téri távolság:alá-fölé helyezéssel

36 4.hónap 5.hónap 25.Kép: Szabálykövetés (A4-es méretű zsírkréta rajz) Sort, és ritmust is tart 36.Kép: Fa (A4-es méretű ceruzarajz) Ceruzával is szívesen alkot, lap alját, mint vezetőt elveszíti, aggregátumokat is használ

37 6.hónap 9.hónap 39.Kép: Ház, és ember (A4-es méretű ceruzarajz) Emberfigura megjelenésének időszaka, háromszög formát lapforgatással, lap aljához, mint vezetőhöz bizonytalanul alkalmazkodik 42.Kép: Kilincs (A4-es méretű ceruzarajz), emberfigura előzőkhöz képest kevésbé kidolgozott, hosszú idő után jött újra

38 10.hónap 11.hónap 47.Kép: Emeletes ház (A4-es méretű ceruzarajz) Aggregátumok, elmozdulás a sematikus háztól 52.Kép: Ez a templom (A4-es méretű ceruzarajz) Leggyakoribb ebben az időszakban a ház, emberfigura, változó kidolgozottság

39 12.hónap 54.Kép: Egy emberke (A4-es méretű ceruzarajz), Jól kidolgozott, főleg az arc, de levegőben helyezi el, egydimenziós marad, elölnézetből ábrázol Összegezve: alkotási kedve egyre nőtt, végigjárta a firkafejlődés egészséges gyermekeknél is jellemző szakaszait, még az utolsó erre alkalmas szenzitív időszakban, 6-7;5 éves kor aközött

40 Vizsgálat ideje/helye Óvoda Óvoda Összefoglaló táblázat a gyermek állapotához kapcsolódóan a diagnosztikus mérések idejéről, a mérőeszközökről, a gyermek életkoráról, és a fejlesztés időszakaszairól az éppen elért eredményekkel: Mérőeszköz MSST MSST Gyermek életkora 5;10 éves 6;6 éves Eredmények Motoros minták normapont:1p Vizuo-Perceptuo-Motoros teszt normapont:2p Nyelvi készség normapont: 4p MSST totál: 22p VESZÉLY Motoros minták normapont:1p Vizuo-Perceptuo-Motoros teszt normapont:9p Nyelvi készség normapont: 8p MSST totál: 36p ENYHE VESZÉLY Fejlesztés időszaka Azt megelőzi, a fejlesztés 2008.januártól absztrakt szakasz Fejlesztés 5.hónapja, átmenet a képalkotó szakasz felé Elért eredmény Együttrajzólást, festést elfogadja, alapfirkák feszültségoldás, Firkakorszak beindítása Presematikus korszak,mandalá k, kör, téglalap kombinátumai Óvoda MSST 7;6 éves Motoros minták normapont:3p Vizuo-Perceptuo-Motoros teszt normapont:11p Nyelvi készség normapont: 12p MSST totál: 45p közelíti az ÁTLAGOSt (ami 50pont) 1;5 év fejlesztési időszak vége Ekkor már komplex gyógyped.+ Ayres ter. Is! Nev. tan Neurológia Nev. tan TKVSZRB Bp-i IQ Bp-i IQ Bp-i IQ Binet Binet Binet 6;4 éves IQ= 76 7;2 éves IQ=62 13.hónap, 1.iskolakezdési vizsgálat A fejlesztési folyamat 1.évének vége Firkakorszak Sematikus korszak,kidolgoz ott emberfigura 7;4 éves IQ=73 Ayres terápia WISC-IV 7;7 éves IQ=68

41 Összegezve Barnánál egy valószínűleg határeseti IQ mellett későn kezelt rejtett epilepszia miatt a végrehajtó funkciók károsodtak, az intelligencia szint romlott. Kifejezett a motoros központ sérülése. (VmI=87,PkI=70) Ez az eltérés nem egy igazi, abszolút értelmi fogyatékosság képe A fejlesztés hatására a magas VMI, a kompenzációs mechanizmusok kiépülésére utal Az összteljesítményt nagyon lerontja, hogy a munkamemória a leggyengébb önmagához képest.

42 Jelenállapot Barna a körzeti ált.iskban 3.o.-os Jól érzi ott magát, szülői interjú szerint Heti 3-szor kerületi EGYMI gyped. Utazott hozzá 2.o.évvégéig, esedékes kontroll után az iskolai gyógypedagógus látja el heti 2 ó-ban és Alapozó terápiára jár a nevelési tanácsadóba, diagnózis új: kevert specifikus zavar Anya elmondása szerint jól halad ír, olvas, számol, az írásban vannak továbbra is a legnagyobb nehézségei

43 Táblázat a gyermek és környezetének egymáshoz való viszonyulásának alakulásáról a fejlesztési időszakban, és a kontextuális terápia szempontjából: szülő interjú és óvodapedagógusi konzultációk alapján Időszak Gyermek -Szülők Gyermek- Óvodapedagógus (6;2 éves) Anya részéről bíztatás, apa tagadás fázisában (7,2 éves) Fordulópont megfigyeléseim szerint: Megnyugvás-apa is együttműködik (neurulógia+tkvsz RB engedély) Az emberfigura megjelenése jan.ban Kudarcérzésinkompetencia Kudarcérzésijedtség, feszültség Félénk-IÉ vizsg. Miatt óvodapedus kicsit megnyugszik nem benne a hiba Biztonság-, és kompetencia érzés nő mindkettőjüknél Minden szereplő számára ez volt megnyugtató visszajelzés, főleg, hogy az óvoda víz.nev.programú! Gyermek-Óvodai csoport Kirekesztődés- Kortársaktól elutasítás, Kirekesztődés csökken-kisebb társaktól elfogadás, Bizalom a kortársak felé és viszont növekszik Eszköz:Kontextuáli s terápia is történt, a folyamatos konzultációk által!! Gyermek- Szakember Bizalmatlanság/biz alom-útkeresés, empátia Bizalom, mer segítséget kérni-a gy., és a fejl.módszer változt.nak elfogadása is Örömérzet mindkettőnkben a fejlődés hatására

44 Barnával végzett munka tapasztalati alapján : A vizuális művészeti pedagógia terápia, illetve annak elemeinek alkalmazását indokoltnak látom: Intervencióként megkésett mozgás, beszéd fejlődésű óvodás gyermekeknél és komplex elmaradás esetén sajátos nevelési igényű gyermekeknél az együttnevelés előkészítésében, támogatásában Prevencióként is a későbbi tanulási nehézségek megelőzésére: ép intellektus esetén is szenzomotoros, grafomotoros éretlenség esetén.

45 Felhasznált szakiradolom: Kellogg, Rhoda (1969): Analyzing Children s Art Gordosné Szabó Anna (Szerk., 2004): Gyógyító Pedagógia Sándor Éva (2006): Fejlesztés művészettel Sándor Éva (Szerk., 2003.): Az én házam és a te házad - Képzőművészeti pedagógiai terápia

46 Köszönöm a figyelmet!

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Sajátos nevelési igényű gyermek Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek Kiemelten tehetséges gyermek

Részletesebben

Esetfeltárás és fejlesztési terv a Frostig koncepció alapján

Esetfeltárás és fejlesztési terv a Frostig koncepció alapján Esetfeltárás és fejlesztési terv a Frostig koncepció alapján Készítette: Balogh-Bartus Anikó Szakvizsgázott gyógypedagógus, logopédus EPSZ nevelési tanácsadás Marianne Frostig (1906-1984) által kidolgozott

Részletesebben

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS 2014 BEVEZETÉS... 2 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE... 2 AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE... 2 MUNKÁNKAT BEMUTATÓ, SZEMLÉLETÜNKET TÜKRÖZŐ PUBLIKÁCIÓINK,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. Az értelmi fogyatékosok nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. Az értelmi fogyatékosok nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások. A követelménymodul megnevezése: Schmehl Júlia Az értelmi fogyatékosok nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások A követelménymodul megnevezése: Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek

Részletesebben

ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA. A Bartos Sándor Óvoda, Általános. Szabó Borbála Wagner Pálné

ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA. A Bartos Sándor Óvoda, Általános. Szabó Borbála Wagner Pálné BARTOS SÁNDOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ESZKI ÉS EGYMI - VÁRPALOTA MINŐSÍTETT GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM ok Országos Közoktatási Intézet ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

Részletesebben

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában TÁMOP 3.1.4/08/2008-0150 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában Készítették: Fetzer

Részletesebben

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek oktatása

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek oktatása Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek oktatása Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület AOSZ Autisták Országos Szövetsége Flóra Alapítvány A kiadvány az Aura Autistákat Támogató

Részletesebben

Kisokos - sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez-oktatásához

Kisokos - sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez-oktatásához Kisokos - sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez-oktatásához Felhasznált jogforrások: 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási

Részletesebben

A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes eszközcsoportok köre:

A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes eszközcsoportok köre: 22436 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 132. szám 5. melléklet a 31/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 21. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség

Részletesebben

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ 2012 1 A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai: Házi feladat A

Részletesebben

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ 2012 1 A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai: Házi feladat A

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában 2. sz. Módszertani levél A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában Dr. Büki György Dr. Gallai Mária Dr. Paksy László Készült az Országos Gyermekegészségügyi

Részletesebben

Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Gosztonyi Nóra Őszi Tamásné sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Budapest,

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK Pedagógiai program és tanterv 2008 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900 Fax: 215-4906 Internet: www.poli.hu e-mail: titkar@poli.hu

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? E kiadvány irói olyan intézmények pedagógusai

Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? E kiadvány irói olyan intézmények pedagógusai Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? Mindenkinek, aki szeretne új ismeretekkel, új tapasztalatokkal gazdagodva hozzájárulni a befogadó közoktatási rendszer alakításához a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók

Részletesebben

A Csodavár Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai programja

A Csodavár Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai programja A Csodavár Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai programja 2012 Csodavár Korai Fejlesztő Centrum 4400 Nyíregyháza Szent István út 21. Minden gyermek ajándékkal jön a világra, csak néhányuknak segíteni kell

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESTEISMERTETÉS

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESTEISMERTETÉS A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESTEISMERTETÉS KONZULENS TANÁR: GEREBEN ANITA KÉSZÍTETTE: SOMOGYI ÉVA KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI SZAK NYELV-ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ KÉPZÉS 2011 MOTTÓ: Teljes

Részletesebben

Szeged, 2013. március 31.

Szeged, 2013. március 31. AZ ODÚ FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szeged, 2013. március 31. Az Odú Fejlesztő Központ alapfeladatai Pedagógiai szakszolgálati feladatok Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA TARTALOM: 1. TANULMÁNY 2 2. VIZSGÁLATI PROTOKOLL 44 A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA Készítette: A Vadaskert

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK FODORNÉ FÖLDI RITA Enyhe agysérülés következtében kialakult tanulási zavart okozó funkciózavarok differenciál-diagnosztikája neuropszichológiai eljárások II Készítette: Lektor: Felelõs

Részletesebben

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje 2010-04-22 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősége Közalapítvány Autizmus Stratégiai Munkacsoport szerzők:

Részletesebben

Esettanulmány: Dániel története

Esettanulmány: Dániel története Tapasztalatok a Picture Exchange Communication System (PECS, a képkártya-csere módszer) alkalmazásával kapcsolatban az Autizmus Kutatócsoport Általános Iskola és Szolgáltató Központban Havasi Ágnes Õszi

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Az autizmussal élő gyermekek nevelés -

Részletesebben

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK KUNCZ ESZTER A szelektív mutizmus felismerése A tünetegyüttes differenciáldiagnosztikai feldolgozása két eset tükrében VI Készítette: Lektor: Felelõs szerkesztõ: Tervezõszerkesztõ:

Részletesebben

1_9. Janovszki Gabriella Gyógyító munka a XVIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban

1_9. Janovszki Gabriella Gyógyító munka a XVIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban 1_9. Janovszki Gabriella Gyógyító munka a XVIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban Tartalom: 1. A XVIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó múltja 2. A Nevelési Tanácsadó működésének

Részletesebben

Az autista gyermeket nevelő többségi pedagógusok nehézségei a mindennapokban

Az autista gyermeket nevelő többségi pedagógusok nehézségei a mindennapokban Az autista gyermeket nevelő többségi pedagógusok nehézségei a mindennapokban Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, Az anyajuhokat szelíden terelgeti. /Ézs.

Részletesebben