JELENTÉS. a Központi Statisztikai Hivatal részére a PHARE forrásból juttatott pénzügyi támogatás felhasználásának vizsgálatáról február 185.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Központi Statisztikai Hivatal részére a PHARE forrásból juttatott pénzügyi támogatás felhasználásának vizsgálatáról. 1994. február 185."

Átírás

1 JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal részére a PHARE forrásból juttatott pénzügyi támogatás felhasználásának vizsgálatáról február 185.

2 A vizsgálatot vezette: Kemény Emil számvevő tanácsos A vizsgálatban részt vettek: Bank Lajos Dr. Bogáti Edit Fülöp Istvánné Jakab Péter Réthelyi Jenő Rundik János Tardos József számvevő tanácsos osztályvezető főtanácsos számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő tanácsos tanácsos tanácsos

3 TARTALOMJEGYZÉK Oldal I. BEVEZETÉS....,... l Il. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK....4 ' ÁL ''. ID. RESZLETES MEG LAPITASOK... 9 l. TERVEZÉS, ELŐKÉSZÍTÉS l. l. A program előkészítése Tenderkiírás és értékelés A PHARE PROGRAM ÉS A STATISZTIKAI TEVÉKENYSÉG KORSZERŰSÍTÉSE... ll Z. l. Új statisztikai törvény... ll 2.2. A Gazdasági Szervezetek Statisztikai Regisztere A PHARE PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA l. A KSH PHARE iroda működése A rendszer telepítése Áttérés az új számításteclmikai rendszerre Adat biztonság, adatvédelem Továbbképzés A PROlliKT PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSE Alapszerződés Munkaprogramok Adózási, vám- és illetékszabályok A Pénzügyi nyilvántartás rendszere Bankszámlák Kifizetések A PHARE-on kívüli források... 34

4 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-35/ Tsz.: 201 JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal részére a PHARE forrásból juttatott pénzügyi támogatás felhasználásának vizsgálatáról I. BEVEZETÉS A közép- és kelet-európai országok átalakulásának elősegítésére az Európai Gazdasági Közösség (továbbiakban: EK) PHARE néven 1989-ben segélyprogramot kezdeményezett. Ennek magyarországi végrehajtásáról az 1156/1989. (12.22.) MT határozat, az azt módosító (07.18.), illetve az 1003/1991. (01.14.) kormányhatározatok rendelkeznek. A program végrehajtásának feltételeiről az EK Brüsszeli Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) és a Magyar Kormány keretmegállapodást írt alá IX. 3-án. Ennek alapján került sor a "Magyar Statisztikai Információs Rendszer" című Finanszírozási Megállapodás megkötésére. A Megállapodást a Magyar Kormány nevében a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban KSH) elnöke, az EK nevében a Bizottság elnökhelyettese írta alá március 19-én, illetve április 13-án.

5 -2- A szerződés főbb adatai: A projekt száma: H 9201 Időtartama: az aláírást követő három éven belül. Célkitűzése: - könnyen elérhető, megbízható információk biztosítása a statisztikai adatok felhasználói számára, ezáltal is támogatva a folyamatban lévő magyarországi reformot; - megteremteni egy gyorsan alkalmazkodó és rugalmasan változó statisztikai adatfeldolgozás feltételeit az egyre növekvő komplex követelmény_eknek megfelelően; - elősegíteni a magyar statisztikai információs rendszer integrálódását az európai rendszerbe, az Európa Tanács adatvédelmi alapelveinek fenntartása mellett. A program költségelőirányzata: ECU. A projekt megvalósításáért a KSH elnöke, az általa kijelölt elnökhelyettes, illetve az erre a célra szervezett PHARE programiroda a felelős. Az Állami Számvevőszék a vizsgálatot elnökének határozata alapján végezte, szem előtt tartva az Európai Közösség Számvevőszékével kialakított együttműködést. Ennek megfelelően az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy: - az előkészítésért és megvalósításért felelős KSH hogyan érvényesíti az EK és a kormány között megkötött Keretmegállapodásban, és a Finanszírozási Megállapodásban foglaltakat, - a program megvalósítása megfelel-e a Finanszírozási Megállapodásnak, - a PHARE források felhasználása illeszkedik-e a hazai jogszabályi keretekhez, hogyan ellenőrzik a pénzeszközök felhasználását, - az adatok felvétele, feldolgozása, tárolása, az adatvédelmi rendszer kialakítása és biztonságamennyiben felel meg a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekü adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény előírásainak.

6 -3- Az ellenőrzés módszere: Az Állami Számvevőszéknél kialakított, s a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő módszertan alapján a vizsgálati programhoz rendeltük a projekt megvalósításának kritikus pontjait és folyamatait, majd ezekhez rendeltük az ellenőrzés kérdésköreit és követelményeit. Ellenőrzésünk megállapításai a KSH által rendelkezésünkre bocsátott angol és magyarnyelvű dokumentumokra, a különböző szintű vezetőkkel folytatott interjúkra és helyszíni szemlékre támaszkodnak. Ellenőrzött időszak: Az ellenőrzés alapvetőerr a Finanszírozási Megállapodás aláírásának időpontjától az november 30. közötti időszak eseményeire terjedt ki, de a program előkészítésének megítéléséhez feldolgoztuk a tervezés 1989-ig visszanyúló dokumentumait is. A helyszíni ellenőrzés kezdete: október 4., befejezése: november 30. volt. Az ellenőrzött szervezet: Központi Statisztikai Hivatal l 024 Budapest, Keleti Károly u Ezen belül: -PHARE Programiroda -Informatikai Főosztály - Gazdasági Ágazatok Főosztály - Adatgyújtés és Módszertani Koordinációs Főosztály -Oktatási (önálló) Osztály -Nemzetközi Tájékoztatások Osztálya - Heves Megyei KSH Igazgatóság -Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KSH Igazgatóság A jelentés angol fordítását az ÁSZ Elnöke megküldi az Európai Közösség Számvevőszékének, tájékoztatás céljából.

7 -4- II... ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK Összefoglaló megállapítások - A PHARE program megteremtette a lehetőséget a Központi Statisztikai Hivatal müködési feltételeinek korszerüsítéséhez, forrást biztosítva világszínvonalú hardver és szoftver eszközök beszerzésére, közel egy, milliárd forinttal tehermentesítve a költségvetést. - A projekt előkészítése körültekintő és szakmailag alapos volt; megfelelő hátteret teremtett az informatikai rendszer fejlesztésének sikeres megvalósításához. - A KSH - a PHARE program végrehajtása során- figyelembe vette a statisztikáról szóló évi XLVI. új törvény követelményeit, illetve a programból adódó lehetőségekkel megfelelően készíti elő a törvényben megfogalmazott feladatok végrehajtását. A PHARE program által megvalósuló eszközrendszer megteremti a technikai lehetőségét a Gazdasági Szervezetek Statisztikai Regiszterének kialakítására és hatékony müködtetésére. A PHARE programnak, ezen belül a Gazdasági Szervezetek Statisztikai Regiszterének szerves részét képező statisztikai információs rendszer külső adatforrásainak jelenlegi helyzete miatt a különböző külső államigazgatási, vagy ún. adminisztratív adatforrások hasznosítását korlátozzák, hogy = a statisztikai törvényben a különböző államigazgatási szervek, vagy szervezeteik részére előírt elvi adatátadási kötelezettség ugyan kiinduló alap, de nem elegendő arra, hogy ezen kötelezettségnek az érintettek valóban eleget tegyenek. = Hiányzik a főbb információs rendszerek (statisztikai, pénzügyi. monetáris, külkereskedelmi) közötti összhang megteremtéséről intézkedő kormányrendelet az átfedések és párhuzamosságok kiiktatása érdekében.

8 -5- = Nincs eidöntve kormányzati szinten, hogy ki felel az adatok rninőségéért (tartalmi és számszerű rnegalapozottság) a KSH adatgyűjtésén kívüli adatforrások esetében. A különböző államigazgatási, vagy ún. adminisztratív adatforrások átfedés és párhuzamosság nélküli hasznosítása, az adatminőség biztosítása jelentős költségvetési megtakarításra nyújtana lehetőséget. - A teljes szoftver és hardver rendszer telepítése (installálása), minőségi átvétele ütemezve, a tervek szerint történt, bár a helyszíni ellenőrzés lezárásának időpontjában még a fejlesztés ezen szakaszának lezárását jelentő teljes rendszerdokumentáció nem állt rendelkezésünkre. Az új számítástechnikai rendszerre történő áttérés (rnigrálás) megvalósítására - a szoftver és hardver installálását követően - 2 évet prognosztizált a KSH. A rnigráció végrehajtása - több ezer program áttelepítése és az új adatok integrálása az új rendszerre- alapvetőerr a KSH informatikai rnunkatársaira vár, akik egyébként is ezen rendszerek fejlesztői, illetve használói. A PHARE forrásból megvalósuló - közel l Mrd Ft értékű - fejlesztés teljes hasznosulásához szükséges a migráció mielőbbi befejezése és a Regiszter üzembe állítása. A rnigráció felgyorsításához jelentős nemzetgazdasági érdek fűződik. A Kormány rnűködését támogató korszerű információk elrnaradásán túl a berendezés évente, hozzávetőleg 200 M Ft-ot veszít az értékéből (erkölcsi, fizikai amortizáció). A KSH belső gazdálkodási lehetőségei nem nyűjtarrak lehetőséget a rnigráció felgyorsításához. A feladat megoldására a vizsgálat lezárásakor a KSH részletes migrációs és pénzügyi ütemtervvel nem rendelkezett. Az ütemterv készítése folyamatban van. - Az adatvédelern fogalmát a jelentésben komplex rnódon értelrneztük, beleértjük az adat- és titokvédelrnet, valamint a rnűködésbiztonságot. A projekt keretében beszerzett hardver és szoftver eszközök potenciálisan alkalmasak a feladatok biztonságos elvégzésére.

9 -6- A törvények által megkívánt adatvédelem az alapszoftverrel kielégítöen támogatott, de az adatvédelem végrehajtása lemaradásban van, és az adatvédelem szabályozása még csak részben és átmenetileg történt meg. A vizsgálat idöszakában a KSH nem tudott rendelkezésünkre bocsátani olyan feladattervet, amely az adatvédelem belső intézkedéseit, és ennek időbeli ütemezését tartalmazta volna. - A program pénzügyi teljesítésében december 31-ig a várható kötelezettség 751!,6 eecu, ezzel szemben a finanszírozáshoz csak eecu áll rendelkezésre, így a fennálló forráshiány 808,8 eecu. A KSH Programiroda 1993 júniusában kelt harmadik 6 havi munkaprogramban jelentette, hogy a folyamatos finanszírozás érdekében szükséges további 1260 eecu átutalása BrüsszelbőL Az EK szerződés szabályai szerint a segély második részének átutalását meg kell előznie egy auditálásnak, de a vizsgálat befejezéséig a PHARE segély felhasználását sem az EK Bizottság munkatársai, sem függetlé11;~uditáló cég nem ellenőrizte. - A Keretmegállapodás "Általános feltételek" 13. cikk l. pontja kimondja, hogy ~ "adók, vámok és importilletékek nem finanszírozhaták az EK segélyből". A megállapodásban foglaltak végrehajtása folyamatosan gondot okozott a PHARE forrás felhasználói számára. A PM 1992-ben állásfoglalásban intézkedett az ÁFA visszaigényléséről, de évre az új adótörvény ezt a lehetőséget megszüntette. Az adóvisszaigénylés körüli bonyodalmak rendezésére az NGKM OECD Segélykoordinációs Titkársága nem a hazai szabályozásorr keresztüli megoldást választotta, hanem felhatalmazást kért és kapott a kormánytól a nemzetközi Keretmegállapodás módosításának kezdeményezésére, amire!993. márciusában került sor. A javasolt módosítás lényegileg törli az Általános Feltételek 13. cikk l. pont 2. bekezdését. Ezzel a Keretmegállapodás hatálya kiterjedne a magyar szállítók számlázási rendjére is. Ez a megoldás gyakorlatilag csak úgy végrehajtható, ha a PM vagy az APEH egyedileg engedélyezi a magyar szállítóknak, hogy az általános eljárási rendtől, a hatályos ÁFA törvénytől eltérő módon - ÁFA tartalom nélkül - számlázzanak.

10 szeptember 28-án az EK átutalt ECU-t az első munkaprogram alapján a Magyar Hitelbank Rt.-nél vezetett számlára novemberében a PHARE Programiroda (továbbiakban PMU) egy második bankszámlát is nyitott az Iparbanknál, ahová 3.7 millió ECU-t áthelyezett az MHB számláról. Az Iparbanknál A PMU csak a 3,1 millió ECU tartós lekötéséről intézkedett, 0,6 millió ECU-t azonnal lehívható betétként kezeitek. A számlán egy májusi kifizetést követően minimális pénzmozgás volt, tartós lekötésre azonban mégsem került sor. Az Iparbankkal kötött szerzödés és számlakezelés - az MHB szerzödéshez viszonyítva - hátrányos volt a projekt részére, mivel a második számla megnyitásamiatt 5550 ECU átutalási költségtöbblet, és az MHB-nél a tartós lekötés lehívható betétté minösítése miatt mintegy ECU kamatelmaradás keletkezett. Fentieken kívül becslésünk szerint további, mintegy ECU kamatbevételtől is elestek, az Iparbank - a tételek zömében alacsonyabb - kamatértékei és a tartós lekötések elmaradása miatt. A szabad pénzek körültekintöbb tartós lekötésével és a második bank gondosabb kiválasztásával a kamat mértékét jelentösen növeini Iehetett volria. - A KSH Programiroda által rendelt - saját működéséhez szükséges - szolgáltatási és szállítási számláknál, a teljesítés és átvétel elismerésére nem találtunk igazolást. A PMU ügykezelési rendszerében nein látható a Programiroda, mint bonyolító szervezet és a KSH, mint intézmény számviteli rendszerének kapcsolata, a beszerzett eszközök leltárba, illetve nyilvántartásba vétele. - A PMU a kifizetéseket ECU egyenértékben, a számlát adó által igényelt valuta nemében teljesítette. Több esetben találkoztunk idegen valutában történt kifizetéssel magyarországi cégek, vállalkozók, magánemberek teljesítésének elszámolásakor. Ezen esetekben figyelmen kívül hagyták a hatályban l év ö 1/1974. PM rendelet megfelelő elöírásait, amely szerint devizahatósági engedély nélkül magyar állampolgár munkavégzéséért csak forint javadalmazást kaphat.

11 -8- Ajánlások Kormánynak: - Gondoskodjon a statisztikáról szóló évi XLVI. törvényben megfogalmazott adatátadási kötelezettségnek - az (V.2l.) kormányhatározatoll túlmenő - részletes szabályozásáról, amely biztosítja az adatszolgáltatás egységességét, összhangját és miriőségét, továbbá tisztázza a felelósségi viszonyokat. - Vizsgálja meg az új statisztikai rendszerre való áttérés gyorsításához szükséges többletforrás juttatásának lehetőségét fejezeten belüli forrásból, vagy a központi költségvetési tartalék terhére. - Gondoskodjon arról, hogy az NGKM és a PM rendezzék a PHARE, illetve az egyéb nemzetközi segélyprogramok igénybevételénél jelentkező ÁFA folyó évi visszatérítésének kérdését, és soron kívül intézkedjék a Keretmegállapodásban foglalt kötelezettség teljesítése érdekében. A KSH Elnökének: - Dolgozlassa ki a IDigráció részletes ütemtervét és terjessze a kormány elé a végrehajtás gyorsításához szükséges többletforrás igényét. - Intézkedjen egy részletes adatvédelmi feladatterv kidolgozására, majd az abban foglaltak tételes végrehajtásáról. - Számoitassa be a PMU vezetőjét a második bankszámla nyitásáról és a kamatkiesés körülményeiről. - Szabályazza a KSH szervezetén belül működő PMU a pénzügyi-bizonylati és számviteli rendjét - az intézet számvitelével összhangban -, illetve a tulajdon védelmét - Vizsgáltassa felül az l /1974. PM rendelet előírását sértő deviza kifizetéseket és szükség szerint éljen a felelősségre vonással.

12 -9- ill. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK l. TERVEZÉS, ELŐKÉSZÍTÉS 1.1. A program előkészítése Az 1980-as évek végére a KSH számítástechnikai rendszere elérte teljesítőképessége határait; a működő rendszer a megnövekedett szolgáitatásoknak nem, vagy csak nehezen tudott eleget tenni. A vezetés 1989-ben átfogó változásokat tartalmazó koncepció tervet dolgozott ki. E koncepció terv és az EUROSTAT KSH-ról készített tanulmánya alapján a KSH "Project Javaslatot" készített a PHARE támogatás elnyerésére, amely tartalmazta a statisztikai rendszer átalakításának igényét előidéző folyamatokat, az átalakítás koncepcióját, megalapozását és a fejlesztési stratégiát. A dokumentum rögzítette a ~ardver, szoftver és telekommunikációs célkitűzéseket, felvázolta a fejlesztés alternatíváit, és a várható beruházási költségekel Megvalósíthatósági tanulmányban meghatározták a hardver és szoftver igényeket, abból kiindulva, hogy a statisztikai rendszer átalakítása mit igényel. Ekkor még érezhető a meglévő IBM rendszer meghatározó szerepe. A tervezés dokumentumai alapján megállapíthattuk, hogy a projekt előkészítése körültekintő és szakmailag alapos volt; megfelelő hátteret teremtett a fejlesztés sikeres megvalósításához Tenderkiírás és értékelés A KSH a Projekt megvalósítására irányuló tender felhívását március 28-án tette közzé, a tender bontására július l-én került sor. A döntési és beszerzési folyamat lépéseit a KSH szabályosan hajtotta végre és a célszerűség szempontjait figyelembe vette.

13 -10- Tételesen: a.) Megvalósíthatósági tanulmányokkal megalapozták a hardver- és szaftvereszközök összetételét, figyelemmel az üzemeltetés költségeire is. b.) A. beszerzendő eszközök alternatíváinak kidolgozásában a fejlesztő, és a felhasználói oldal is közreműködött. c.) Több lépcsőben elemezték a potenciális szállítókat, a pályáztatás! körül tekintően. hajtották végre és a beérkezett ajánlatokat szabályos körülmények között értékelte ki a KSH, szakmailag elismert zsűri segítésével - Elemeztük a kiértékelésnél alkalmazott súlyozást. A tender kiértékelésénél alkalmazott súlyozás 1. sz. ábra 12% 12 % 10% 4% 9% Az EK gyakorlatnak megfelelőerr a technikai/műszaki és ár jellemzők 50-50%-os megoszlását tükrözi a diagram. A KSH a szállítói megbízhatóságot (különválasztva a garancia-tényezőtől) 3 %-os súllyal a hetedik (utolsó) helyen szerepeltette, míg ez a hazai, de különösen a nemzetközi gyakorlatban második, vagy harmadik tényező (lásd l. sz. ábra).

14 -ll- -A bírálati szempontok megfelelő részletességgel kiterjedtek a technikai paraméterekre és teljesítményi tulajdonságokra. A központi számítógép esetében az egyetértési (konkordancia) mutató megfelelt a szokásos értéknek. d.) A program ellenőrzésére létrehozott Felügyelő Bizottság (Steering Committee) jóváhagyásával alakult ki a végső sorrend az IBM és a Hewlett Packard (továbbiakban HP) között, utóbbi javára. A program előkészítésével és indításával kapcsolatos észrevéteteink a következők: -A projekt gyakorlati beindítása, az EK részére történt - a HP szerződéssel kapcsolatos -kiegészítő információk megküldése, megválaszolása és elfogadása miatt 3 hónapot késett a magyar fél szerződéstervezetének megküldéséhez képest. -Tekintettel a számítástechnikai beszerzés legmagasabb fokú koncentrációjára - amikor mindent egy szállítótól rendelnek meg - a viszonylag alacsony kereskedelmi/megbízhatósági súlyszám felvételét kockázatos tényezöként értékeljük a rövidlistás zsűrizés során. 2. A PHARE PROGRAM ÉS A STATISZTIKAI TEVÉKENYSÉG KORSZERŰSÍ TÉSE 2.1. Ú j statisztikai törvény A projekt megvalósításának időszaka alatt született a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény, amely előírja a Központi Statisztikai Hivatal feladatait. Az Országgyűlés, a kormányzat, a gazdaság és a társadalom részéről nagy mértékben nőtt az igény a friss, új információk iránt. Ennek a követelménynek a KSH csak az adatgyűjtési idő lerövidítésével és a központi adatbázis-információk elérési lehetőségeinek megnövelésével tud eleget tenni.

15 sz. ábra A KSH kiil~o kapcsolatai So jól atl;dszolg~ltatók M1n1szté:r11lllto k, egyéb Intézmények KSH Ne1nzetközi d EUROSTAT lolbózlsok KorJul{nyzat Pubilkó <Iók Iutonnatlkal szolgáltatások A rendszerváltással, (privatizációval) kapcsolatosan ugrásszerűen megnőtt a gazdasági egységek száma, amely a korábban kidolgozott statisztikai rendszerek átdolgozását, új alapokra helyezését igényli. A statisztikai adatszolgáltatás iránti igény is megváltozott, amit a statisztikai törvény is kifejez. A KSH - a PHARE program végrehajtása során - figyelembe vette a törvény módosításából következő feladatokat A Gazdasági Szervezetek Statisztikai Regisztere (Business Register) A kormány részére készített KSH előterjesztés az évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról ( október) ki emelt feladatként kezeli a statisztikai regiszter fejlesztését. A PHARE program megteremtette a technikai feltételeit annak, hogy a Regiszter egységes és korszerű adatbázisra épüljön.

16 Pénzligy -13- A KSH adatforrásai 3. sz:. ábra L:Rkosság Gazdálkotld szervezetek önkonltányzatok Jninls ztél'imu A.Uunl Nétlességnytlv;rinbrtó Hlv~bl Allóltlvabl Cégbiróság Neutzetközl Gaztlasági K:RJicsobtok Mlnlsztérluuta A statisztikai adatszolgáltatók nyilvántartásához szükséges adatok több külső és belső adatforrásból származhatnak. A különböző államigazgatási nyilvántartások adatainak hasznosítása szorosan kapcsolódik a PHARE projekt tartalmához és hatékony müködtetéséhez. A különböző államigazgatási, vagy ún. adminisztratív adatforrások átfedés és párhuzamosság nélküli hasznosítása jelentős költségvetési megtakarítási lehetőséget tartalmaz. E kérdés vizsgálatát az egész államigazgatásban végre kellene hajtani és kapcsoini a várható államigazgatási és államháztartási reformhoz. A KSH az évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programra (OSAP) vonatkozó előterjesztésében hivatkozik az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság OSAP-hoz csatolt véleményére: "Szükséges tájékoztatni a kormányt az egyes főbb információs rendszerek (statisztikai, pénzügyi, monetáris, vám) közötti összehangolás jelenlegi helyzetéről és arról, hogy. az évi OSAP eredményez-e érdemi változást e téren, és melyek a további teendők." A kialakult évi statisztikai program átmeneti állapotot

17 tükröz miután még nem került elfogadásra a statisztikai törvény végrehajtásáról intézkedő kormányrendelet. Kormányzati szinten nincs eldöntve, ki felel az adatok minőségéért a KSH adatgyűjtésén kívüli adatforrások esetében. A statisztikai törvényben a különböző államigazgatási szervek részére előírt adatátadási kötelezettség kiinduló alap, de nem elegendő a kötelezettség realizálására. 3. A PHARE PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA 3.1. A KSH PHARE Programiroda müködése A PHARE program kialakult gyakorlatának megfelelőerr a KSH létrehozta a PHARE Programirodát (Programme Management Unit; PMU) és szerkezetileg ' illesztette a KSH müködési rendjébe. A KSH-PHARE program megvalósulásának szervezeti struktúrája 4. sz. ábra Mogyor KorJUáuy EK EUROSTAT T~vloll tervezés AlkalJUazás Mnukacsoportok Fliggetleu szokértllk (teclmlkol és Jogi)

18 A rendszer telepítése (installálás) A tendert -generál szállítóként-elnyerő Hewlett-Packard Hungary ütemtervet készített vállalt kötelezettségének teljesítésére, amely tartalmazta a központ ba, valarnint a megyei kirendeltségekhez telepített hardver és szaftver eszközök átvételének, tesztelésének teljesítésigazolásának lépéseit. A rendszer installálása az ütemterveknek megfelelően történik Megyei Igazgatóságok A gépek átvétele szervezetten, szakszerűen történt. Az átvételre a rendszer későbbi üzemeltetőit egy Útmutató segítségével készítették fel. A minöségi átvétel (provisional acceptance) során elvégezték azokat a működési teszteket, amelyeket a HP állított össze a KSH követelményeinek megfelelöen. Az esetleges hibákat, észrevételeket C eljegyezték. A minöségi átvételt dokumentálták, amelyet a HP és a KSH megyei igazgatóságán kijelölt személy írt alá (Provisional Acceptance Form). Mindkét általunk vizsgált megyei igazgatóságorr aminőségi átvétel amint~szerű előkészítés következtében egy nap alatt megvalósult, említésre méltó hiányosság nem volt. A KSH személyi számítógép állományának alakulása a telepítés befejezése után: 5. sz. ábra PC-s munkahelyek száma

19 - 16- A régi és az új központi rendszer néhány jellemzőjének összehasonlítása 6. sz. ábra memória 832 ~ o J 2 I Rt;OiiiiÚj Háttértár kapacitás Alkalmazások sebessége,if J + ~~~~~ ~~~ ~.. ~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~2 t~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~.. ~~...

20 A központban először az egyik szerver (központi egység) felszerelése történt meg, annak érdekében, hogy minél hamarabb elkezdhessék a munkatársak oktatását. Ezután telepítették a HP munkaállomásokat. A központ hálózatának kialakítása után jutott el a fejlesztés oda, hogy a legnagyobb központi gépet (Emerald - a vezéregységet azonosító fantázianév) installálják, az IBM-HP gép-gép kapcsolatot teszteljék és átvegyék. A központi gép teljesítményének vizsgálatához a teszteket a HP-vel közösen dolgozták ki és hajtották végre. (Proposal of the Emerald performance tests for the Hungariarr Statistical Office). A telje_sítmény tesztelés három feladatot tartalmazott: -Egy SAS Programrendszerben fejlesztett alkalmazás összehasonlítását a két központi gépen. A teljesítményvizsgálat eredményeképpen kiderült, hogy a HP több mint ötször gyorsabb a korábbi IBM központi gépnél -Az általában szűk keresztmetszetet jelentő input-output műveletek végrehajtását az Emerald fele annyi idő alatt végezte el, mint a korábbi IBM gép.. - Vizsgálták az Emerald teljesítményét abból a szempontból is, hogy milyen időket tapasztalnak akkor, ha nagyméretű adatállományokat generálnak ORACLE V.7 adatbáziskezelő segítségével A régi és az új központi gép (mainframe) néhány jellemzőjének összehasonlítását a 6. sz ábra mutatja Az X.25 típusjelű távadathálózat kiépítése, installálása, konfigurálása, tesztelése megtörtént, a helyszíni vizsgálat során létrejött a kapcsolat a központtal Az alapszoftverek installálását, a hardver-teszttel egyidejűleg hajtották végre. Az ORACLE V.6 adatbáziskezelő tesztelési útmutató alapján történt. installálása és tesztelése az ORACLE A SAS és az SPSS statisztikai programrendszerek installálása, átvétele megtörtént.

21 - 18- A rendszerekhez a dokumentációk is rendelkezésre állnak, többségük magyar nyelven. A levelező rendszer a helyszíni vizsgálat időpontjában még nem működött teljeskörűen. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a teljes rendszer installálása, minőségi átvétele gondosan ütemezve, a tervek szerint történik. A helyszíni ellenőrzés lezárásának időpontjában az átvétel még nem fejeződött be és így a rendszerdokumentáció nem állt rendelkezésünkre Áttérés az új számítástechnikai rendszerre (Migráció) Az új számítástechnikai rendszerre történő áttérés megvalósítására a szaftver és hardver installálását követően - 2 évet prognosztizált a KSH, ennek megfelelőerr a vizsgálat időpontjában a készüliségi állapot egy kezdeti fázist tükrözött. A KSH felmérte a felhasználói igényeket - egyelőre a fejlesztés költség- és idővonzala nélkül -, elemezte az adatvagyont archiválási és közvetlen elérési szempontból, és folyik a metaadatbázis kialakítására a javaslat előkészítése. Előirányozták és részben megkezdték a kísérleti rendszerek fejlesztését, üzemeltetését, amely az informatikusok, statisztikusok együttműködését segíti elő és pontosíthatóvá teszi a korábbi javaslatokban szereplő idő- és kapacitásszükségletek aktualizálását. A migráció végrehajtása - tehát több ezer program áttelepítése és az új adatok integrálása az új rendszerre - a KSH informatikai munkatársaira vár, akik egyébként is ezen rendszerek fejlesztői, illetve használói. E szakembergárda feladata a jelenlegi felkészülés, majd a migrációval kapcsolatos fejlesztés a statisztikai szolgáltatások párhuzamos ellátása mellett. A PHARE forrásból megvalósuló - közell Mrd Ft értékű - fejlesztés teljes hasznosulásához szükséges a migráció mielőbbi befejezése, és a Regiszter üzembe állítása. A KSH belső gazdálkodási lehetőségei nem nyújtanak kellő alapot a migráció felgyorsításához. PHARE forrásból a feladat nem valósítható meg. Mivel a KSH tartalékokkal, átcsoportosítható pénzeszközökkel nem rendelkezik, ezért az átállásból következő többlet feladatokat csak abban az esetben tudja végrehajtani, ha az ezekhez szükséges erőforrások is rendelkezésre állnak.

22 - 19- A migráció fázisaira és azok finanszírozására a KSH részletes ütemtervvel a vizsgálat időpontjában nem rendelkezett. Az ütemterv készítése folyarnatban van Adatbiztonság, adatvédelem Az adatvédelem fogalmát a jelentésben komplex módon értelmezzük, beleértjük az adat- és titokvédelmet, valamint a működésbiztonságot. A vizsgálat időpontjában az adatbiztonsági és adatvédelmi intézkedések és eljárások gyakorlati megvalósítására, tesztelésére, illetve e módszerek finomítására még nem került sor. Ebből következően csak az volt vizsgálható, hogy az adott hardver vagy szaftver eszköz potenciálisan alkalmas-e az igényeknek, illetve a törvényi előírásoknak megfelelő adat- és titokvédelmi környezet megvalósítására, beleértve a személyiségi jogokat érintő adatállományok kezelését és hozzáférhetőségét is. A teljes rendszer adat- és működésbiztonsági, valamint titokvédelmi kockázatelemzésére nem került sor és ezt nem is tervezik A rendszer fizikai környezete A központi szervereket a meglévő klimalizáll számítógépterembe telepítették, így környezetük biztonsági szempontból megfelelőnek minősíthető. Mindemellett illetéktelen behatolás ellen védelmet nyújtó riasztó rendszerrel a központi gépterem nincs ellátva. Automatikus tűzoltó berendezés nincs, és mivel a rendszer 24 órás felügyelet nélküli üzemét tervezik, az éjszakai portaszolgálat feladata az intézkedés egy esetleges géptermi tűz esetén. A számítógépterem gyors és teljes áramtaláníthatósága megnyugtatóan nem megoldott. A központi gépterem másodiagos elektromágneses sugárzás szempontjából nem árnyékolt, így nem védett a külső lehallgatástól vagy az esetleges manipulációs külső behatolástól A vidéki központokban a géptermek megfelelő elkülönítése a befogadó épületben nem mindenhol megoldott. A géptermeket tűzjelzőberendezés védi. Automatikus tűzoltó berendezés, illetve illetéktelen behatolás ellen védő riasztóberendezés nincs.

23 Az adatbiztonság hardver feltételei Az új központi gépek, illetve munkaállomások egységes hardver, illetve szoftver architektúrát képviselnek, minőségüket, technikai megoldásaikat tekintve magas műszaki színvonalú eszközök: -a központi gépek automatikus hibakorrekcióra képes memória-blokkokkal rendelkeznek; -a központi szerverek háttértárai biztonsági diszk-alrendszerekből állnak, melyek hiba esetén lehetövé teszik a rendszerleállítás és adatvesztés nélküli diszkcserét; -a rendszer architektúrájából adódóan jelentős bővítési lehetőségekkel rendelkezik, a rendelkezésre álló háttértárakról a folyamatos és biztonságos mentési eljárásokhoz szükséges kapacitás rendelkezésre áll. A mentések fizikailag elkülönített tárolása az új rendszerben megoldható. Jelenleg ez még nem gyakorlat, a mentések üzemszerű szabályozása kialakítás alatt van; -a rendszer háttértárainak tartalmát az állományok aktivitási mutatói alapján hierarchikus módon kezeli; -valamennyi szervert ún. BATTERY BACKUP rendszer védi áramkimaradáskor. E rendszer 15 perces áramkimaradás áthidalására alkalmas. Mivel szünetmentes tápegység e szervereket nem védi, 15 percet meghaladó áramkimaradás esetén e gépek adatvesztések nélküli újraindíthatósága nem garantált; -a HP es szerver (Emerald) önálló intelligens szünetmentes tápegységről üzemel (hálózat-kimaradás esetén képes a központi vezérgép adatvesztések nélküli automatikus leállítására). E tápegység nem áll a hálózat menedzser szoftver felügyelete alatt; Sem a központi gépeknél, sem a munkaállomásoknál nem volt szempont azok lehallgathatósága, zavarhatósága, másodiagos elektromágneses sugárzásukból visszanyerhető információk védelme.

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről 0334 2003. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységének vizsgálatáról, különös tekintettel a PHARE program megvalósulására

JELENTÉS. a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységének vizsgálatáról, különös tekintettel a PHARE program megvalósulására JELENTÉS a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységének vizsgálatáról, különös tekintettel a PHARE program megvalósulására 1994. július 213. A vizsgálatot vezette: Kemény Emil számvev6 tanácsos

Részletesebben

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről 0408 2004. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről 2001. szeptember 0132 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Bihary Zsigmond számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

A digitális földhivatal távlatai I. rész

A digitális földhivatal távlatai I. rész A digitális földhivatal távlatai I. rész Szendrő Dénes ny. minisztériumi osztályvezető, a Földmérési és Távérzékelési Intézet informatikai tanácsadója ELŐZMÉNYEK A jelenlegi földügyi szakigazgatási szervezetet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök TÁJÉKOZTATÓ az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről 1123 J/5029 2011. november Domokos László elnök Erőforrás Gazdálkodási Főigazgató Számvevői Iroda Iktatószám: VE-004-043/2011

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2008. évi költségvetésének. végrehajtása

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2008. évi költségvetésének. végrehajtása Az V. Állami Számvevőszék fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2009. május hó 2 Az intézmény konszolidált, stabil feltételek mellett, szervezeti rendszereit folyamatosan fejlesztve, zárt technológiai

Részletesebben

JELENTÉS. 100 millió márka kedvezményes hitel (START-hitel) és az 50 millió márka értékű német szénsegély felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. 100 millió márka kedvezményes hitel (START-hitel) és az 50 millió márka értékű német szénsegély felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS 100 millió márka kedvezményes hitel (START-hitel) és az 50 millió márka értékű német szénsegély felhasználásának ellenőrzéséről 1995. október 281. A vizsgálat végrehajtásáért felelős: az ÁSZ IV.

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2001. november 0136 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné

Részletesebben

Projekt Alapító Dokumentum V100

Projekt Alapító Dokumentum V100 EKOP-1.1.10.-2012-2012-0001 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése projekt Projekt

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről 0429 2004. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-26-76/2003-2004. Témaszám:

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

JELENTÉS a mozgáskorlátozottak támogatására előirányzott pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a mozgáskorlátozottak támogatására előirányzott pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a mozgáskorlátozottak támogatására előirányzott pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0344 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről 0549 2005. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0913 2009. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda Tartalomjegyzék 222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ

SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ 2009. 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport 1312.

Részletesebben

JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2001. július 0119 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Bihary Zsigmond számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: dr.

Részletesebben

JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december

JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december JELENTÉS a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről 0647 2006. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-12-38/2006.

Részletesebben

JELENTÉS. az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről. 0845 2008. december

JELENTÉS. az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről. 0845 2008. december JELENTÉS az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről 0845 2008. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0233 J/758 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a 2005. évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 99/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés 2011. Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben