JELENTÉS. a Központi Statisztikai Hivatal részére a PHARE forrásból juttatott pénzügyi támogatás felhasználásának vizsgálatáról február 185.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Központi Statisztikai Hivatal részére a PHARE forrásból juttatott pénzügyi támogatás felhasználásának vizsgálatáról. 1994. február 185."

Átírás

1 JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal részére a PHARE forrásból juttatott pénzügyi támogatás felhasználásának vizsgálatáról február 185.

2 A vizsgálatot vezette: Kemény Emil számvevő tanácsos A vizsgálatban részt vettek: Bank Lajos Dr. Bogáti Edit Fülöp Istvánné Jakab Péter Réthelyi Jenő Rundik János Tardos József számvevő tanácsos osztályvezető főtanácsos számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő tanácsos tanácsos tanácsos

3 TARTALOMJEGYZÉK Oldal I. BEVEZETÉS....,... l Il. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK....4 ' ÁL ''. ID. RESZLETES MEG LAPITASOK... 9 l. TERVEZÉS, ELŐKÉSZÍTÉS l. l. A program előkészítése Tenderkiírás és értékelés A PHARE PROGRAM ÉS A STATISZTIKAI TEVÉKENYSÉG KORSZERŰSÍTÉSE... ll Z. l. Új statisztikai törvény... ll 2.2. A Gazdasági Szervezetek Statisztikai Regisztere A PHARE PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA l. A KSH PHARE iroda működése A rendszer telepítése Áttérés az új számításteclmikai rendszerre Adat biztonság, adatvédelem Továbbképzés A PROlliKT PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSE Alapszerződés Munkaprogramok Adózási, vám- és illetékszabályok A Pénzügyi nyilvántartás rendszere Bankszámlák Kifizetések A PHARE-on kívüli források... 34

4 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-35/ Tsz.: 201 JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal részére a PHARE forrásból juttatott pénzügyi támogatás felhasználásának vizsgálatáról I. BEVEZETÉS A közép- és kelet-európai országok átalakulásának elősegítésére az Európai Gazdasági Közösség (továbbiakban: EK) PHARE néven 1989-ben segélyprogramot kezdeményezett. Ennek magyarországi végrehajtásáról az 1156/1989. (12.22.) MT határozat, az azt módosító (07.18.), illetve az 1003/1991. (01.14.) kormányhatározatok rendelkeznek. A program végrehajtásának feltételeiről az EK Brüsszeli Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) és a Magyar Kormány keretmegállapodást írt alá IX. 3-án. Ennek alapján került sor a "Magyar Statisztikai Információs Rendszer" című Finanszírozási Megállapodás megkötésére. A Megállapodást a Magyar Kormány nevében a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban KSH) elnöke, az EK nevében a Bizottság elnökhelyettese írta alá március 19-én, illetve április 13-án.

5 -2- A szerződés főbb adatai: A projekt száma: H 9201 Időtartama: az aláírást követő három éven belül. Célkitűzése: - könnyen elérhető, megbízható információk biztosítása a statisztikai adatok felhasználói számára, ezáltal is támogatva a folyamatban lévő magyarországi reformot; - megteremteni egy gyorsan alkalmazkodó és rugalmasan változó statisztikai adatfeldolgozás feltételeit az egyre növekvő komplex követelmény_eknek megfelelően; - elősegíteni a magyar statisztikai információs rendszer integrálódását az európai rendszerbe, az Európa Tanács adatvédelmi alapelveinek fenntartása mellett. A program költségelőirányzata: ECU. A projekt megvalósításáért a KSH elnöke, az általa kijelölt elnökhelyettes, illetve az erre a célra szervezett PHARE programiroda a felelős. Az Állami Számvevőszék a vizsgálatot elnökének határozata alapján végezte, szem előtt tartva az Európai Közösség Számvevőszékével kialakított együttműködést. Ennek megfelelően az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy: - az előkészítésért és megvalósításért felelős KSH hogyan érvényesíti az EK és a kormány között megkötött Keretmegállapodásban, és a Finanszírozási Megállapodásban foglaltakat, - a program megvalósítása megfelel-e a Finanszírozási Megállapodásnak, - a PHARE források felhasználása illeszkedik-e a hazai jogszabályi keretekhez, hogyan ellenőrzik a pénzeszközök felhasználását, - az adatok felvétele, feldolgozása, tárolása, az adatvédelmi rendszer kialakítása és biztonságamennyiben felel meg a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekü adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény előírásainak.

6 -3- Az ellenőrzés módszere: Az Állami Számvevőszéknél kialakított, s a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő módszertan alapján a vizsgálati programhoz rendeltük a projekt megvalósításának kritikus pontjait és folyamatait, majd ezekhez rendeltük az ellenőrzés kérdésköreit és követelményeit. Ellenőrzésünk megállapításai a KSH által rendelkezésünkre bocsátott angol és magyarnyelvű dokumentumokra, a különböző szintű vezetőkkel folytatott interjúkra és helyszíni szemlékre támaszkodnak. Ellenőrzött időszak: Az ellenőrzés alapvetőerr a Finanszírozási Megállapodás aláírásának időpontjától az november 30. közötti időszak eseményeire terjedt ki, de a program előkészítésének megítéléséhez feldolgoztuk a tervezés 1989-ig visszanyúló dokumentumait is. A helyszíni ellenőrzés kezdete: október 4., befejezése: november 30. volt. Az ellenőrzött szervezet: Központi Statisztikai Hivatal l 024 Budapest, Keleti Károly u Ezen belül: -PHARE Programiroda -Informatikai Főosztály - Gazdasági Ágazatok Főosztály - Adatgyújtés és Módszertani Koordinációs Főosztály -Oktatási (önálló) Osztály -Nemzetközi Tájékoztatások Osztálya - Heves Megyei KSH Igazgatóság -Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KSH Igazgatóság A jelentés angol fordítását az ÁSZ Elnöke megküldi az Európai Közösség Számvevőszékének, tájékoztatás céljából.

7 -4- II... ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK Összefoglaló megállapítások - A PHARE program megteremtette a lehetőséget a Központi Statisztikai Hivatal müködési feltételeinek korszerüsítéséhez, forrást biztosítva világszínvonalú hardver és szoftver eszközök beszerzésére, közel egy, milliárd forinttal tehermentesítve a költségvetést. - A projekt előkészítése körültekintő és szakmailag alapos volt; megfelelő hátteret teremtett az informatikai rendszer fejlesztésének sikeres megvalósításához. - A KSH - a PHARE program végrehajtása során- figyelembe vette a statisztikáról szóló évi XLVI. új törvény követelményeit, illetve a programból adódó lehetőségekkel megfelelően készíti elő a törvényben megfogalmazott feladatok végrehajtását. A PHARE program által megvalósuló eszközrendszer megteremti a technikai lehetőségét a Gazdasági Szervezetek Statisztikai Regiszterének kialakítására és hatékony müködtetésére. A PHARE programnak, ezen belül a Gazdasági Szervezetek Statisztikai Regiszterének szerves részét képező statisztikai információs rendszer külső adatforrásainak jelenlegi helyzete miatt a különböző külső államigazgatási, vagy ún. adminisztratív adatforrások hasznosítását korlátozzák, hogy = a statisztikai törvényben a különböző államigazgatási szervek, vagy szervezeteik részére előírt elvi adatátadási kötelezettség ugyan kiinduló alap, de nem elegendő arra, hogy ezen kötelezettségnek az érintettek valóban eleget tegyenek. = Hiányzik a főbb információs rendszerek (statisztikai, pénzügyi. monetáris, külkereskedelmi) közötti összhang megteremtéséről intézkedő kormányrendelet az átfedések és párhuzamosságok kiiktatása érdekében.

8 -5- = Nincs eidöntve kormányzati szinten, hogy ki felel az adatok rninőségéért (tartalmi és számszerű rnegalapozottság) a KSH adatgyűjtésén kívüli adatforrások esetében. A különböző államigazgatási, vagy ún. adminisztratív adatforrások átfedés és párhuzamosság nélküli hasznosítása, az adatminőség biztosítása jelentős költségvetési megtakarításra nyújtana lehetőséget. - A teljes szoftver és hardver rendszer telepítése (installálása), minőségi átvétele ütemezve, a tervek szerint történt, bár a helyszíni ellenőrzés lezárásának időpontjában még a fejlesztés ezen szakaszának lezárását jelentő teljes rendszerdokumentáció nem állt rendelkezésünkre. Az új számítástechnikai rendszerre történő áttérés (rnigrálás) megvalósítására - a szoftver és hardver installálását követően - 2 évet prognosztizált a KSH. A rnigráció végrehajtása - több ezer program áttelepítése és az új adatok integrálása az új rendszerre- alapvetőerr a KSH informatikai rnunkatársaira vár, akik egyébként is ezen rendszerek fejlesztői, illetve használói. A PHARE forrásból megvalósuló - közel l Mrd Ft értékű - fejlesztés teljes hasznosulásához szükséges a migráció mielőbbi befejezése és a Regiszter üzembe állítása. A rnigráció felgyorsításához jelentős nemzetgazdasági érdek fűződik. A Kormány rnűködését támogató korszerű információk elrnaradásán túl a berendezés évente, hozzávetőleg 200 M Ft-ot veszít az értékéből (erkölcsi, fizikai amortizáció). A KSH belső gazdálkodási lehetőségei nem nyűjtarrak lehetőséget a rnigráció felgyorsításához. A feladat megoldására a vizsgálat lezárásakor a KSH részletes migrációs és pénzügyi ütemtervvel nem rendelkezett. Az ütemterv készítése folyamatban van. - Az adatvédelern fogalmát a jelentésben komplex rnódon értelrneztük, beleértjük az adat- és titokvédelrnet, valamint a rnűködésbiztonságot. A projekt keretében beszerzett hardver és szoftver eszközök potenciálisan alkalmasak a feladatok biztonságos elvégzésére.

9 -6- A törvények által megkívánt adatvédelem az alapszoftverrel kielégítöen támogatott, de az adatvédelem végrehajtása lemaradásban van, és az adatvédelem szabályozása még csak részben és átmenetileg történt meg. A vizsgálat idöszakában a KSH nem tudott rendelkezésünkre bocsátani olyan feladattervet, amely az adatvédelem belső intézkedéseit, és ennek időbeli ütemezését tartalmazta volna. - A program pénzügyi teljesítésében december 31-ig a várható kötelezettség 751!,6 eecu, ezzel szemben a finanszírozáshoz csak eecu áll rendelkezésre, így a fennálló forráshiány 808,8 eecu. A KSH Programiroda 1993 júniusában kelt harmadik 6 havi munkaprogramban jelentette, hogy a folyamatos finanszírozás érdekében szükséges további 1260 eecu átutalása BrüsszelbőL Az EK szerződés szabályai szerint a segély második részének átutalását meg kell előznie egy auditálásnak, de a vizsgálat befejezéséig a PHARE segély felhasználását sem az EK Bizottság munkatársai, sem függetlé11;~uditáló cég nem ellenőrizte. - A Keretmegállapodás "Általános feltételek" 13. cikk l. pontja kimondja, hogy ~ "adók, vámok és importilletékek nem finanszírozhaták az EK segélyből". A megállapodásban foglaltak végrehajtása folyamatosan gondot okozott a PHARE forrás felhasználói számára. A PM 1992-ben állásfoglalásban intézkedett az ÁFA visszaigényléséről, de évre az új adótörvény ezt a lehetőséget megszüntette. Az adóvisszaigénylés körüli bonyodalmak rendezésére az NGKM OECD Segélykoordinációs Titkársága nem a hazai szabályozásorr keresztüli megoldást választotta, hanem felhatalmazást kért és kapott a kormánytól a nemzetközi Keretmegállapodás módosításának kezdeményezésére, amire!993. márciusában került sor. A javasolt módosítás lényegileg törli az Általános Feltételek 13. cikk l. pont 2. bekezdését. Ezzel a Keretmegállapodás hatálya kiterjedne a magyar szállítók számlázási rendjére is. Ez a megoldás gyakorlatilag csak úgy végrehajtható, ha a PM vagy az APEH egyedileg engedélyezi a magyar szállítóknak, hogy az általános eljárási rendtől, a hatályos ÁFA törvénytől eltérő módon - ÁFA tartalom nélkül - számlázzanak.

10 szeptember 28-án az EK átutalt ECU-t az első munkaprogram alapján a Magyar Hitelbank Rt.-nél vezetett számlára novemberében a PHARE Programiroda (továbbiakban PMU) egy második bankszámlát is nyitott az Iparbanknál, ahová 3.7 millió ECU-t áthelyezett az MHB számláról. Az Iparbanknál A PMU csak a 3,1 millió ECU tartós lekötéséről intézkedett, 0,6 millió ECU-t azonnal lehívható betétként kezeitek. A számlán egy májusi kifizetést követően minimális pénzmozgás volt, tartós lekötésre azonban mégsem került sor. Az Iparbankkal kötött szerzödés és számlakezelés - az MHB szerzödéshez viszonyítva - hátrányos volt a projekt részére, mivel a második számla megnyitásamiatt 5550 ECU átutalási költségtöbblet, és az MHB-nél a tartós lekötés lehívható betétté minösítése miatt mintegy ECU kamatelmaradás keletkezett. Fentieken kívül becslésünk szerint további, mintegy ECU kamatbevételtől is elestek, az Iparbank - a tételek zömében alacsonyabb - kamatértékei és a tartós lekötések elmaradása miatt. A szabad pénzek körültekintöbb tartós lekötésével és a második bank gondosabb kiválasztásával a kamat mértékét jelentösen növeini Iehetett volria. - A KSH Programiroda által rendelt - saját működéséhez szükséges - szolgáltatási és szállítási számláknál, a teljesítés és átvétel elismerésére nem találtunk igazolást. A PMU ügykezelési rendszerében nein látható a Programiroda, mint bonyolító szervezet és a KSH, mint intézmény számviteli rendszerének kapcsolata, a beszerzett eszközök leltárba, illetve nyilvántartásba vétele. - A PMU a kifizetéseket ECU egyenértékben, a számlát adó által igényelt valuta nemében teljesítette. Több esetben találkoztunk idegen valutában történt kifizetéssel magyarországi cégek, vállalkozók, magánemberek teljesítésének elszámolásakor. Ezen esetekben figyelmen kívül hagyták a hatályban l év ö 1/1974. PM rendelet megfelelő elöírásait, amely szerint devizahatósági engedély nélkül magyar állampolgár munkavégzéséért csak forint javadalmazást kaphat.

11 -8- Ajánlások Kormánynak: - Gondoskodjon a statisztikáról szóló évi XLVI. törvényben megfogalmazott adatátadási kötelezettségnek - az (V.2l.) kormányhatározatoll túlmenő - részletes szabályozásáról, amely biztosítja az adatszolgáltatás egységességét, összhangját és miriőségét, továbbá tisztázza a felelósségi viszonyokat. - Vizsgálja meg az új statisztikai rendszerre való áttérés gyorsításához szükséges többletforrás juttatásának lehetőségét fejezeten belüli forrásból, vagy a központi költségvetési tartalék terhére. - Gondoskodjon arról, hogy az NGKM és a PM rendezzék a PHARE, illetve az egyéb nemzetközi segélyprogramok igénybevételénél jelentkező ÁFA folyó évi visszatérítésének kérdését, és soron kívül intézkedjék a Keretmegállapodásban foglalt kötelezettség teljesítése érdekében. A KSH Elnökének: - Dolgozlassa ki a IDigráció részletes ütemtervét és terjessze a kormány elé a végrehajtás gyorsításához szükséges többletforrás igényét. - Intézkedjen egy részletes adatvédelmi feladatterv kidolgozására, majd az abban foglaltak tételes végrehajtásáról. - Számoitassa be a PMU vezetőjét a második bankszámla nyitásáról és a kamatkiesés körülményeiről. - Szabályazza a KSH szervezetén belül működő PMU a pénzügyi-bizonylati és számviteli rendjét - az intézet számvitelével összhangban -, illetve a tulajdon védelmét - Vizsgáltassa felül az l /1974. PM rendelet előírását sértő deviza kifizetéseket és szükség szerint éljen a felelősségre vonással.

12 -9- ill. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK l. TERVEZÉS, ELŐKÉSZÍTÉS 1.1. A program előkészítése Az 1980-as évek végére a KSH számítástechnikai rendszere elérte teljesítőképessége határait; a működő rendszer a megnövekedett szolgáitatásoknak nem, vagy csak nehezen tudott eleget tenni. A vezetés 1989-ben átfogó változásokat tartalmazó koncepció tervet dolgozott ki. E koncepció terv és az EUROSTAT KSH-ról készített tanulmánya alapján a KSH "Project Javaslatot" készített a PHARE támogatás elnyerésére, amely tartalmazta a statisztikai rendszer átalakításának igényét előidéző folyamatokat, az átalakítás koncepcióját, megalapozását és a fejlesztési stratégiát. A dokumentum rögzítette a ~ardver, szoftver és telekommunikációs célkitűzéseket, felvázolta a fejlesztés alternatíváit, és a várható beruházási költségekel Megvalósíthatósági tanulmányban meghatározták a hardver és szoftver igényeket, abból kiindulva, hogy a statisztikai rendszer átalakítása mit igényel. Ekkor még érezhető a meglévő IBM rendszer meghatározó szerepe. A tervezés dokumentumai alapján megállapíthattuk, hogy a projekt előkészítése körültekintő és szakmailag alapos volt; megfelelő hátteret teremtett a fejlesztés sikeres megvalósításához Tenderkiírás és értékelés A KSH a Projekt megvalósítására irányuló tender felhívását március 28-án tette közzé, a tender bontására július l-én került sor. A döntési és beszerzési folyamat lépéseit a KSH szabályosan hajtotta végre és a célszerűség szempontjait figyelembe vette.

13 -10- Tételesen: a.) Megvalósíthatósági tanulmányokkal megalapozták a hardver- és szaftvereszközök összetételét, figyelemmel az üzemeltetés költségeire is. b.) A. beszerzendő eszközök alternatíváinak kidolgozásában a fejlesztő, és a felhasználói oldal is közreműködött. c.) Több lépcsőben elemezték a potenciális szállítókat, a pályáztatás! körül tekintően. hajtották végre és a beérkezett ajánlatokat szabályos körülmények között értékelte ki a KSH, szakmailag elismert zsűri segítésével - Elemeztük a kiértékelésnél alkalmazott súlyozást. A tender kiértékelésénél alkalmazott súlyozás 1. sz. ábra 12% 12 % 10% 4% 9% Az EK gyakorlatnak megfelelőerr a technikai/műszaki és ár jellemzők 50-50%-os megoszlását tükrözi a diagram. A KSH a szállítói megbízhatóságot (különválasztva a garancia-tényezőtől) 3 %-os súllyal a hetedik (utolsó) helyen szerepeltette, míg ez a hazai, de különösen a nemzetközi gyakorlatban második, vagy harmadik tényező (lásd l. sz. ábra).

14 -ll- -A bírálati szempontok megfelelő részletességgel kiterjedtek a technikai paraméterekre és teljesítményi tulajdonságokra. A központi számítógép esetében az egyetértési (konkordancia) mutató megfelelt a szokásos értéknek. d.) A program ellenőrzésére létrehozott Felügyelő Bizottság (Steering Committee) jóváhagyásával alakult ki a végső sorrend az IBM és a Hewlett Packard (továbbiakban HP) között, utóbbi javára. A program előkészítésével és indításával kapcsolatos észrevéteteink a következők: -A projekt gyakorlati beindítása, az EK részére történt - a HP szerződéssel kapcsolatos -kiegészítő információk megküldése, megválaszolása és elfogadása miatt 3 hónapot késett a magyar fél szerződéstervezetének megküldéséhez képest. -Tekintettel a számítástechnikai beszerzés legmagasabb fokú koncentrációjára - amikor mindent egy szállítótól rendelnek meg - a viszonylag alacsony kereskedelmi/megbízhatósági súlyszám felvételét kockázatos tényezöként értékeljük a rövidlistás zsűrizés során. 2. A PHARE PROGRAM ÉS A STATISZTIKAI TEVÉKENYSÉG KORSZERŰSÍ TÉSE 2.1. Ú j statisztikai törvény A projekt megvalósításának időszaka alatt született a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény, amely előírja a Központi Statisztikai Hivatal feladatait. Az Országgyűlés, a kormányzat, a gazdaság és a társadalom részéről nagy mértékben nőtt az igény a friss, új információk iránt. Ennek a követelménynek a KSH csak az adatgyűjtési idő lerövidítésével és a központi adatbázis-információk elérési lehetőségeinek megnövelésével tud eleget tenni.

15 sz. ábra A KSH kiil~o kapcsolatai So jól atl;dszolg~ltatók M1n1szté:r11lllto k, egyéb Intézmények KSH Ne1nzetközi d EUROSTAT lolbózlsok KorJul{nyzat Pubilkó <Iók Iutonnatlkal szolgáltatások A rendszerváltással, (privatizációval) kapcsolatosan ugrásszerűen megnőtt a gazdasági egységek száma, amely a korábban kidolgozott statisztikai rendszerek átdolgozását, új alapokra helyezését igényli. A statisztikai adatszolgáltatás iránti igény is megváltozott, amit a statisztikai törvény is kifejez. A KSH - a PHARE program végrehajtása során - figyelembe vette a törvény módosításából következő feladatokat A Gazdasági Szervezetek Statisztikai Regisztere (Business Register) A kormány részére készített KSH előterjesztés az évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról ( október) ki emelt feladatként kezeli a statisztikai regiszter fejlesztését. A PHARE program megteremtette a technikai feltételeit annak, hogy a Regiszter egységes és korszerű adatbázisra épüljön.

16 Pénzligy -13- A KSH adatforrásai 3. sz:. ábra L:Rkosság Gazdálkotld szervezetek önkonltányzatok Jninls ztél'imu A.Uunl Nétlességnytlv;rinbrtó Hlv~bl Allóltlvabl Cégbiróság Neutzetközl Gaztlasági K:RJicsobtok Mlnlsztérluuta A statisztikai adatszolgáltatók nyilvántartásához szükséges adatok több külső és belső adatforrásból származhatnak. A különböző államigazgatási nyilvántartások adatainak hasznosítása szorosan kapcsolódik a PHARE projekt tartalmához és hatékony müködtetéséhez. A különböző államigazgatási, vagy ún. adminisztratív adatforrások átfedés és párhuzamosság nélküli hasznosítása jelentős költségvetési megtakarítási lehetőséget tartalmaz. E kérdés vizsgálatát az egész államigazgatásban végre kellene hajtani és kapcsoini a várható államigazgatási és államháztartási reformhoz. A KSH az évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programra (OSAP) vonatkozó előterjesztésében hivatkozik az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság OSAP-hoz csatolt véleményére: "Szükséges tájékoztatni a kormányt az egyes főbb információs rendszerek (statisztikai, pénzügyi, monetáris, vám) közötti összehangolás jelenlegi helyzetéről és arról, hogy. az évi OSAP eredményez-e érdemi változást e téren, és melyek a további teendők." A kialakult évi statisztikai program átmeneti állapotot

17 tükröz miután még nem került elfogadásra a statisztikai törvény végrehajtásáról intézkedő kormányrendelet. Kormányzati szinten nincs eldöntve, ki felel az adatok minőségéért a KSH adatgyűjtésén kívüli adatforrások esetében. A statisztikai törvényben a különböző államigazgatási szervek részére előírt adatátadási kötelezettség kiinduló alap, de nem elegendő a kötelezettség realizálására. 3. A PHARE PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA 3.1. A KSH PHARE Programiroda müködése A PHARE program kialakult gyakorlatának megfelelőerr a KSH létrehozta a PHARE Programirodát (Programme Management Unit; PMU) és szerkezetileg ' illesztette a KSH müködési rendjébe. A KSH-PHARE program megvalósulásának szervezeti struktúrája 4. sz. ábra Mogyor KorJUáuy EK EUROSTAT T~vloll tervezés AlkalJUazás Mnukacsoportok Fliggetleu szokértllk (teclmlkol és Jogi)

18 A rendszer telepítése (installálás) A tendert -generál szállítóként-elnyerő Hewlett-Packard Hungary ütemtervet készített vállalt kötelezettségének teljesítésére, amely tartalmazta a központ ba, valarnint a megyei kirendeltségekhez telepített hardver és szaftver eszközök átvételének, tesztelésének teljesítésigazolásának lépéseit. A rendszer installálása az ütemterveknek megfelelően történik Megyei Igazgatóságok A gépek átvétele szervezetten, szakszerűen történt. Az átvételre a rendszer későbbi üzemeltetőit egy Útmutató segítségével készítették fel. A minöségi átvétel (provisional acceptance) során elvégezték azokat a működési teszteket, amelyeket a HP állított össze a KSH követelményeinek megfelelöen. Az esetleges hibákat, észrevételeket C eljegyezték. A minöségi átvételt dokumentálták, amelyet a HP és a KSH megyei igazgatóságán kijelölt személy írt alá (Provisional Acceptance Form). Mindkét általunk vizsgált megyei igazgatóságorr aminőségi átvétel amint~szerű előkészítés következtében egy nap alatt megvalósult, említésre méltó hiányosság nem volt. A KSH személyi számítógép állományának alakulása a telepítés befejezése után: 5. sz. ábra PC-s munkahelyek száma

19 - 16- A régi és az új központi rendszer néhány jellemzőjének összehasonlítása 6. sz. ábra memória 832 ~ o J 2 I Rt;OiiiiÚj Háttértár kapacitás Alkalmazások sebessége,if J + ~~~~~ ~~~ ~.. ~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~2 t~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~.. ~~...

20 A központban először az egyik szerver (központi egység) felszerelése történt meg, annak érdekében, hogy minél hamarabb elkezdhessék a munkatársak oktatását. Ezután telepítették a HP munkaállomásokat. A központ hálózatának kialakítása után jutott el a fejlesztés oda, hogy a legnagyobb központi gépet (Emerald - a vezéregységet azonosító fantázianév) installálják, az IBM-HP gép-gép kapcsolatot teszteljék és átvegyék. A központi gép teljesítményének vizsgálatához a teszteket a HP-vel közösen dolgozták ki és hajtották végre. (Proposal of the Emerald performance tests for the Hungariarr Statistical Office). A telje_sítmény tesztelés három feladatot tartalmazott: -Egy SAS Programrendszerben fejlesztett alkalmazás összehasonlítását a két központi gépen. A teljesítményvizsgálat eredményeképpen kiderült, hogy a HP több mint ötször gyorsabb a korábbi IBM központi gépnél -Az általában szűk keresztmetszetet jelentő input-output műveletek végrehajtását az Emerald fele annyi idő alatt végezte el, mint a korábbi IBM gép.. - Vizsgálták az Emerald teljesítményét abból a szempontból is, hogy milyen időket tapasztalnak akkor, ha nagyméretű adatállományokat generálnak ORACLE V.7 adatbáziskezelő segítségével A régi és az új központi gép (mainframe) néhány jellemzőjének összehasonlítását a 6. sz ábra mutatja Az X.25 típusjelű távadathálózat kiépítése, installálása, konfigurálása, tesztelése megtörtént, a helyszíni vizsgálat során létrejött a kapcsolat a központtal Az alapszoftverek installálását, a hardver-teszttel egyidejűleg hajtották végre. Az ORACLE V.6 adatbáziskezelő tesztelési útmutató alapján történt. installálása és tesztelése az ORACLE A SAS és az SPSS statisztikai programrendszerek installálása, átvétele megtörtént.

21 - 18- A rendszerekhez a dokumentációk is rendelkezésre állnak, többségük magyar nyelven. A levelező rendszer a helyszíni vizsgálat időpontjában még nem működött teljeskörűen. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a teljes rendszer installálása, minőségi átvétele gondosan ütemezve, a tervek szerint történik. A helyszíni ellenőrzés lezárásának időpontjában az átvétel még nem fejeződött be és így a rendszerdokumentáció nem állt rendelkezésünkre Áttérés az új számítástechnikai rendszerre (Migráció) Az új számítástechnikai rendszerre történő áttérés megvalósítására a szaftver és hardver installálását követően - 2 évet prognosztizált a KSH, ennek megfelelőerr a vizsgálat időpontjában a készüliségi állapot egy kezdeti fázist tükrözött. A KSH felmérte a felhasználói igényeket - egyelőre a fejlesztés költség- és idővonzala nélkül -, elemezte az adatvagyont archiválási és közvetlen elérési szempontból, és folyik a metaadatbázis kialakítására a javaslat előkészítése. Előirányozták és részben megkezdték a kísérleti rendszerek fejlesztését, üzemeltetését, amely az informatikusok, statisztikusok együttműködését segíti elő és pontosíthatóvá teszi a korábbi javaslatokban szereplő idő- és kapacitásszükségletek aktualizálását. A migráció végrehajtása - tehát több ezer program áttelepítése és az új adatok integrálása az új rendszerre - a KSH informatikai munkatársaira vár, akik egyébként is ezen rendszerek fejlesztői, illetve használói. E szakembergárda feladata a jelenlegi felkészülés, majd a migrációval kapcsolatos fejlesztés a statisztikai szolgáltatások párhuzamos ellátása mellett. A PHARE forrásból megvalósuló - közell Mrd Ft értékű - fejlesztés teljes hasznosulásához szükséges a migráció mielőbbi befejezése, és a Regiszter üzembe állítása. A KSH belső gazdálkodási lehetőségei nem nyújtanak kellő alapot a migráció felgyorsításához. PHARE forrásból a feladat nem valósítható meg. Mivel a KSH tartalékokkal, átcsoportosítható pénzeszközökkel nem rendelkezik, ezért az átállásból következő többlet feladatokat csak abban az esetben tudja végrehajtani, ha az ezekhez szükséges erőforrások is rendelkezésre állnak.

22 - 19- A migráció fázisaira és azok finanszírozására a KSH részletes ütemtervvel a vizsgálat időpontjában nem rendelkezett. Az ütemterv készítése folyarnatban van Adatbiztonság, adatvédelem Az adatvédelem fogalmát a jelentésben komplex módon értelmezzük, beleértjük az adat- és titokvédelmet, valamint a működésbiztonságot. A vizsgálat időpontjában az adatbiztonsági és adatvédelmi intézkedések és eljárások gyakorlati megvalósítására, tesztelésére, illetve e módszerek finomítására még nem került sor. Ebből következően csak az volt vizsgálható, hogy az adott hardver vagy szaftver eszköz potenciálisan alkalmas-e az igényeknek, illetve a törvényi előírásoknak megfelelő adat- és titokvédelmi környezet megvalósítására, beleértve a személyiségi jogokat érintő adatállományok kezelését és hozzáférhetőségét is. A teljes rendszer adat- és működésbiztonsági, valamint titokvédelmi kockázatelemzésére nem került sor és ezt nem is tervezik A rendszer fizikai környezete A központi szervereket a meglévő klimalizáll számítógépterembe telepítették, így környezetük biztonsági szempontból megfelelőnek minősíthető. Mindemellett illetéktelen behatolás ellen védelmet nyújtó riasztó rendszerrel a központi gépterem nincs ellátva. Automatikus tűzoltó berendezés nincs, és mivel a rendszer 24 órás felügyelet nélküli üzemét tervezik, az éjszakai portaszolgálat feladata az intézkedés egy esetleges géptermi tűz esetén. A számítógépterem gyors és teljes áramtaláníthatósága megnyugtatóan nem megoldott. A központi gépterem másodiagos elektromágneses sugárzás szempontjából nem árnyékolt, így nem védett a külső lehallgatástól vagy az esetleges manipulációs külső behatolástól A vidéki központokban a géptermek megfelelő elkülönítése a befogadó épületben nem mindenhol megoldott. A géptermeket tűzjelzőberendezés védi. Automatikus tűzoltó berendezés, illetve illetéktelen behatolás ellen védő riasztóberendezés nincs.

23 Az adatbiztonság hardver feltételei Az új központi gépek, illetve munkaállomások egységes hardver, illetve szoftver architektúrát képviselnek, minőségüket, technikai megoldásaikat tekintve magas műszaki színvonalú eszközök: -a központi gépek automatikus hibakorrekcióra képes memória-blokkokkal rendelkeznek; -a központi szerverek háttértárai biztonsági diszk-alrendszerekből állnak, melyek hiba esetén lehetövé teszik a rendszerleállítás és adatvesztés nélküli diszkcserét; -a rendszer architektúrájából adódóan jelentős bővítési lehetőségekkel rendelkezik, a rendelkezésre álló háttértárakról a folyamatos és biztonságos mentési eljárásokhoz szükséges kapacitás rendelkezésre áll. A mentések fizikailag elkülönített tárolása az új rendszerben megoldható. Jelenleg ez még nem gyakorlat, a mentések üzemszerű szabályozása kialakítás alatt van; -a rendszer háttértárainak tartalmát az állományok aktivitási mutatói alapján hierarchikus módon kezeli; -valamennyi szervert ún. BATTERY BACKUP rendszer védi áramkimaradáskor. E rendszer 15 perces áramkimaradás áthidalására alkalmas. Mivel szünetmentes tápegység e szervereket nem védi, 15 percet meghaladó áramkimaradás esetén e gépek adatvesztések nélküli újraindíthatósága nem garantált; -a HP es szerver (Emerald) önálló intelligens szünetmentes tápegységről üzemel (hálózat-kimaradás esetén képes a központi vezérgép adatvesztések nélküli automatikus leállítására). E tápegység nem áll a hálózat menedzser szoftver felügyelete alatt; Sem a központi gépeknél, sem a munkaállomásoknál nem volt szempont azok lehallgathatósága, zavarhatósága, másodiagos elektromágneses sugárzásukból visszanyerhető információk védelme.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Határidő: azonnal Felelős: polgármester ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.- 32. -ai szerint előírt éves i tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az éves i terv

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Old. A Megbízás ismertetése 1. B/1 A kiadások jellegének, jogszerûségének és rendszerességének az elemzése és ellenõrzése 2.

Tartalomjegyzék. Old. A Megbízás ismertetése 1. B/1 A kiadások jellegének, jogszerûségének és rendszerességének az elemzése és ellenõrzése 2. Tartalomjegyzék Old. A Megbízás ismertetése 1. B Az ellenõrzés megállapításai 2. B/1 A kiadások jellegének, jogszerûségének és rendszerességének az elemzése és ellenõrzése 2. B/2 Az elõlegek felhasználásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA 248/2013.(XII.19.)HÖ. sz. határozattal jóváhagyott 2014. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet 29.-32. -ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I.

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. PÁLYÁZATI AUDIT PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. Elkülönített pályázati dokumentáció: eredeti bizonylatok, kifiz. kérelem sorrendjében, egyértelműen, beazonosíthatóan A könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátani

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai GISopen Földmérési és Távérzékelési Intézet TAKARNET24 szolgáltatásai A TAKARNET24 projekt a Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül Az adatszolgáltatás tekintetében

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30.-TÓL 1 INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Készült a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a szerzői

Részletesebben

Informatikai és Biztonsági Szabályzat. I. Bevezető rendelkezések

Informatikai és Biztonsági Szabályzat. I. Bevezető rendelkezések Informatikai és Biztonsági Szabályzat A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása és egységes alkalmazása, valamint

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2014 ÉV

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2014 ÉV ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet 29.-32. -ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15.

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15. A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai Kisgergely István, felügyeleti vezető Ellenőrzések célja, időszaka Miniszteriális feladatok Ágazati irányítás Alapítói jogok

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

STARTÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV

STARTÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV STRTÉGII TERV 370/2011. (XII.31.) kormány rendelet 30. -a szerint előírt stratégiai ellenőrzési tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni. STRTÉGII ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzata

Balatonakarattya Község Önkormányzata Balatonakarattya Község Önkormányzata Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. február 18. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya Község Önkormányzat

Részletesebben

Informatikai Biztonsági szabályzata

Informatikai Biztonsági szabályzata A NIIF Intézet Informatikai Biztonsági szabályzata Készítette: Springer Ferenc Információbiztonsági vezető Ellenőrizte: Jóváhagyta: Császár Péter Minőségirányítási vezető Nagy Miklós Igazgató Dátum: 2008.05.09.

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/ INTÉZKEDÉSI TERV

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/ INTÉZKEDÉSI TERV Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/483-100 E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu INTÉZKEDÉSI TERV Dévaványa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009.

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat.

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi átfogó ellenőrzéséről készült jelentésben megfogalmazott hiányosságok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

Részletesebben

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2016 ÉV

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2016 ÉV ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.-32. -ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni: Az

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Éves ellenőrzési terv

A Baranya Megyei Önkormányzat Éves ellenőrzési terv A munkaterv 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi ellenőrzési terve A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. rendelkezik - többek között - a helyi önkormányzatok

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Ellenőrzés kialakulása

Ellenőrzés kialakulása 2016. február 26. Címszavakban. Ellenőrzés kialakulása Cél: a hadsereg fenntartási költségeinek vizsgálata a költségvetés felhasználásának és az adófizetési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13935-1/2014. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Részletesebben

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje ASP 2.0 PROJEKT Tájékoztató Bevezetés tervezett határideje 2018.01.01. Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3 I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, 2012. október 3 TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0019 A Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése Számvitel az államháztartásban

Részletesebben

Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez

Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez 1 Baloghné Gáspár Anikó - Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára - Siklósi Ágnes Sisa Krisztina - Veress Attila Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez Budapest, 2007 2 Szerzők: Baloghné

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában dr. Kása Karolina, osztályvezető, NRSZH Siófok, 2013. május 16. 4. Az Igénybevevői Nyilvántartás

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

Év zárás év nyitás tapasztalatok. Istvánovszki Krisztina mb.gazdasági főigazgató-helyettes

Év zárás év nyitás tapasztalatok. Istvánovszki Krisztina mb.gazdasági főigazgató-helyettes Év zárás év nyitás tapasztalatok Istvánovszki Krisztina mb.gazdasági főigazgató-helyettes Év zárás év nyitás tapasztalatok 2014. évről az először elkészült beszámoló jóváhagyása: 2015. 03.25. 2014. évről

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL JELENTÉS A KSH-STRATÉGIÁRÓL (2006)

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL JELENTÉS A KSH-STRATÉGIÁRÓL (2006) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL JELENTÉS A KSH-STRATÉGIÁRÓL (2006) Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2007 ISBN 978 963 235 102 5 FELELÕS KIADÓ: Dr. Pukli Péter, a KSH elnöke KÉSZÜLT: a KSH Tervezési

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményei Milos Katalin, Pályázatkezelési igazgató Veszprém, 2013.12.05. GOP 1-3. prioritás Eredmények 2007-2013* 42

Részletesebben