A TESTI FELÉPÍTÉS, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A FIZIKAI TELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐK VIZSGÁLATA ÉVES FIÚKNÁL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TESTI FELÉPÍTÉS, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A FIZIKAI TELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐK VIZSGÁLATA 10-13 ÉVES FIÚKNÁL"

Átírás

1 SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI (SPORTTUDOMÁNYI) DOKTORI ISKOLA A TESTI FELÉPÍTÉS, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A FIZIKAI TELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐK VIZSGÁLATA ÉVES FIÚKNÁL KÉSZÍTETTE: MAHMOUD OTHMAN TÉMAVEZETŐ: Dr. MÉSZÁROS JÁNOS Ph.D. egyetemi tanár BUDAPEST 2001 A Bíráló Bizottság: Prof. Dr. Makara Gábor, elnök Dr. Pápai Júlia, titkár Dr. Martos Éva, Prof. Dr. Gyenis Gyula Prof. Dr. Tihanyi Józef, Az értekezés opponensei: Prof. Dr. Buday Józef Prof. Dr. Gombocz János

2 Bevezetés A növekedés,a fejlődés és az érés komplex és plasztikus biológiai folyamat, melynek végeredményeként sok-sok belső (genetikai) és külső környezeti hatás eredőjeként alakul ki az adott életszakaszt vagy a fiatal felnőttkort jellemző morfológiai és funkcionális állapot (Eiben et al. 1998). Napjainkban már evidenciának tekinthető, hogy a harmonikus gyermekfejlődés egyik exogén feltétele a fejlődő gyermek rendszeres és a szükséges intenzitást elérő fizikai aktivitása. Malina és Bouchard (1991) ez utóbbi feltételt az egészséges gyermek fejlődését facilitáló egyéb környezeti hatásokkal (megfelelő táplálkozás, általánosan ingergazdag környezet, az egészségügyi ellátás minősége, a klíma, a család mérete és ezen belül a születési sorrend, a pihenés és az aktív periódusok rendszeressége és harmóniája stb.) egyenrangúnak minősíti. A gyermekek spontán fizikai aktivitása a fejlett társadalmakban, éppen a társadalmi hatások következtében (óvodai foglalkozások, iskola-előkészítő) jelentősen csökken 2-5 éves kor között és lényegében ez a redukált mennyiségű aktivitás marad konstans a fiúk mintáiban a posztpubertásig (Canada Fitness Survey 1983). A csökkent fizikai aktivitás (csupán 3-4 óra nem szervezett testmozgás hetente) káros következményeit az iskolai testnevelés önmagában még az órák napi gyakoriságával sem tudja kompenzálni (Bouchard et al. 1986, Mészáros 1990, Othman et al. 2000a). Szorító tehát a szükség, hogy mennyiségében és minőségében is megfelelő (tehát biológiailag adequat) aktivitási programot biztosítsunk gyermekeinknek és a program végrehajtását folyamatosan ellenőrizzük is (Barabás 1985, Frenkl et al. 1990, Mészáros et al. 1996). A rendszeres fizikai aktivitás kedvező hatásai azonban nemcsak a testi fejlődés, a testösszetétel vagy éppen az élettani és motorikus teljesítőképesség szempontjából értékelendők (Després et al. 1990). Függetlenül az állóképességet fejlesztő aktivitás céljától, de nem a rendszerességétől és alkalmankénti időtartamától, a fizikailag aktív életmód kedvező hatású a leggyakrabban említett rizikótényezők csökkentésében. Ezek: a különböző szív és koronária betegségek, a magas szérum koleszterin szint (HDL és LDL egyaránt), a vér triglicerid szintjének növekedése, 2

3 a magas vérnyomás, a törzsre lokalizálódó testzsírtartalom növekedés, a csökkent inzulinszekréció, a felesleges só és ásványi anyag felhalmozódás. A jelen vizsgálat célja Jellemezni az Egyiptomban és Magyarországon élő éves (tehát biológiailag nagy valószínűséggel még nem érett), rendszeresen nem sportoló fiatalok állóképességi, gyorsasági és robbanékonysági teljesítményét. Elemeztük továbbá a testi felépítés (a konstitúció vagy morfológiai alkat) és a testösszetétel (a testtömegre vonatkoztatott testzsírtartalom) népességenkénti különbözőségeit, vagyis olyan tényezőkét, amelyek teljesítményt növelő vagy csökkentő hatásai bizonyítottak. Célunk továbbá számszerűsíteni azt is, hogy a szekuláris trend néven ismert humánbiológiai változások milyen mértékben hatnak a prepubertáskorú fiúk motorikus teljesítőképességére. A kérdések megválaszolására, a vizsgálatra önként jelentkező, éves naptári életkorú, egészséges, egyiptomi és magyar fiúknál (N = 2191) végeztünk antropometriai, motorikus teljesítmény és terheléses élettani (spiroergometriai) adatfelvételt. Az egyiptomi fiatalok Banha város (Északkelet Egyiptom) lakói. A település megyeszékhely, lakosainak száma kb. 2.5 millió. A vizsgált fiatalok meghatározó hányada az egyiptomi középosztály gyermeke, nemzetiségét tekintve mindegyik arab. A magyarországi mintákat a fővárosban és a főváros környékén élő tanulók közül verbúváltuk. A magyar fiatalok többsége szintén középosztálybeli (a két középosztály azonban nem feltétlenül jelent azonos életszinvonalat), etnikai hovatarozásuk alapján mind europid. A vizsgálatban az időlegesen könnyített, vagy tartósan gyógytestnevelésre, rehabilitációs célú fizikai aktivitásra utalt gyermekek eredményeit nem elemeztük. Az adatfelvétel és feldolgozás során szakirodalmilag elfogadott antropometriai eljárásokkal (összevpnt mérőszámokkal, indexekkel és relatív mutatókkal) jellemeztük a vizsgáltak testi felépítését, növekedési és szomatotípusát, valamint 3

4 testösszetételükben a depózsír mennyiségét (Parizková 1961, Conrad 1963, Heath és Carter 1967, Drinkwater és Ross 1980). A spiroergometriai vizsgálatban a gyermekek biológiai fejlettségét a direkt mutatók mellett a csontéletkorral validált morfológiai életkorral is jellemeztük (Mészáros 1990). Az antropometriai jellemzéshez szükséges testdimenziók felvétele során a Nemzetközi Biológiai Program --IBP-- (Weiner és Lourie 1969) eljárási ajánlásait követtük. A motorikus teljesítőképesség jellemzésére a Központi Sportiskola munkatársai által kidogozott és beválásában ellenőrzött próbarendszert alkalmaztuk (Szabó 1977). Ennek elemei: 30 m futás a gyorsaság jellemzésére. Végrehajtás az atlétika szabályai szerint. A leolvasás pontossága: 0,1 s m futás a kardiorespiratorikus állóképesség jellemzésére. Végrehajtás az atlétika szabályai szerint. A leolvasás pontossága: 1 s. Helyből távolugrás a robbanékonyság és a kar-törzs-láb koordináció jellemzésére. Végrehajtás az atlétika szabályai szerint. A meghatározás pontossága: 1 cm. Három sikeres kísérletből a legjobb eredményét vontuk be a statisztikai feldolgozásba. Kislabdahajítás a kar-törzs-láb koordináció jellemzésére. Végrehajtás az atlétika szabályai szerint. A meghatározás pontossága: 10 cm. Három sikeres kísérletből a legjobb eredményét vontuk be a statisztikai feldolgozásba. A vita maxima-típusú terheléses gázanyagcsere vizsgálatot a Testnevelési és Sporttudományi Kar Spiroergometriai Laboratóriumában végeztük. A futószalagterhelés indukálta kardiorespiratórikus változásokat Jaeger µ-data-spir analizátorral mértük és a változások sebességét a 30 másodpercenként átlagolt és a jegyzőkönyv számára nyomtatott eredményekkel jellemeztük. A vizsgálat során a terhelés folytatását kizáró tünettel nem találkoztunk. A lépcsőzetesen növekvő fizikai terhelést a futószalag (Jaeger LE-6000) sebességének és meredekségének növelésével biztosítottuk a következő, kétpercenkénti lépcsőzés szerint: egyéni bemelegítés és 2 perc séta 5 km óra -1 sebességen és 0% meredekségen, 4

5 8 km óra -1 sebesség és 0% meredekség, 10 km óra -1 sebesség és 0% meredekség, 12 km óra -1 sebesség és 0% meredekség, 12 km óra -1 sebesség és 3% meredekség. Amennyiben az intenzitás még nem érte el a vizsgált személy aktuálisan jellemző teljesítmény maximumát, a továbbiakban a futószalag meredekségét növeltük 2 percenként 3%-kal. A terheléses gázanyagcsere vizsgálat során tanulmányozott változók: percventilláció (l min -1 ), rövidítése a továbbiakban = MV, légzésszám (légvétel min -1 ), rövidítése = BF, oxigén-kihasználási százalék, rövidítése (FO2), szén-dioxid termelési százalék, rövidítése (FCO2), terheléses gázcsere hányados, rövidítése = R, szívfrekvencia (ütés min -1 ), rövidítése = HR, abszolút aerob teljesítmény (l min -1 ), rövidítése = VO2, szén-dioxid termelés (l min -1 ), rövidítése = VCO2, oxigénpulzus (ml ütés -1 ), rövidítése = O2P, testtömegre vonatkoztatott aerob teljesítmény (ml kg -1 min -1 ), rövidítése = RVO2. A vonatkozó kérdésfeltevésünknek megfelelően ebben az összehasonlításban csak a terhelés maximumán jellemző gázanyagcsere paramétereket elemeztük. A 30 másodpercenként folyamatosan regisztrált adatoknak ebben a vizsgálatban csupán abban volt jelentősége, hogy pontosan megítélhessük: a vizsgált személy nagy valószínűséggel elértee aktuálisan jellemző maximumát, vagy pszichés okokból állította le a terhelést. Eredmények és megbeszélés A megfogalmazott kérdésekre adható válaszokat az alábbiakban foglaljuk össze. 5

6 a. A nyilvánvaló emberfajták közötti különbségek függvényében van-e biológiai vagy statisztikai differencia a két népességet jellemző növekedési típusban (mint a genotípus egyik becslésében), a növekedési típus korcsoportonkénti trendjében, valamint a testtömegre vonatkoztatott testzsírtartalmában? I. A vizsgált egyiptomi gyermekek testmagassága és testtömege következetesen és szignifikánsan kisebb, mint a magyaroké. Ez az eredmény értelmezhető az etnikai különbségek következményeként is, de a relatív testtömeg átlagok statisztikailag egyformák. A testtömeg különbözősége tehát alapvetően a testmagasság átlagok differenciáira vezethetők vissza. A statisztikailag különböző átlagok körüli szórások mindkét mutató esetében az egyiptomi mintában voltak nayobbak, vagyis az erre vonatkozó hipotézisünk nem tartható. II. A hasonló relatív tömegben a testzsírtartalom átlagai a 10 évesek korcsoportját kivéve statisztikailag egyformák de humánbiológiai megítélés alapján szinte kritikusan nagyok. A véleményünk szerint a testösszetétel nem lehet etnikai sajátosság, hiszen a minősítés mindkét mintára vonatkozik. A feltételezett okok között elsősorban az életmód negatív komponensei említhetők (elsősorban a nagyon redukált mennyiségű fizikai aktivitás és csak másodsorban a táplálkozási szokások). Nem lehet jogos elvárás az, hogy az életmód és az életvezetés társadalmi szinten jelentkező (tehát általánosnak tekinthető) hiányosságait (a Magyarországon csendes gyilkosnak nevzett kórt, az általános inaktivitást és az egészségtelen táplálkozást) a korlátozott számú és időtartamú testnevelés órák önmagukban kompenzálják. III. A növekedési típus átlagok mintánkénti és korcsoportonkénti különbségeinek elemzése után megállapítjuk. Valószínűen az etnikai differenciák egyik következményeként értelmezhetően az egyiptomi fiatalok növekedési típusa (a rendelkezésre álló magyar referenciák alapján) metromorf, de egyben normoplasztikus. A 2000-ben vizsgált magyar gyermekek testi felépítése (ugyanezen minősítési kritériumrendszer alapján) inkább mérsékelten leptomorf és mérsékelten hiperlasztikus. 6

7 IV. További, elsősorban módszertanilag figyelemre méltó eredményünk az, hogy a magyarországi minták vizsgálata után leírt, szignifikáns másodfokú tendencia (amelynek leptomorfiás csúcspontja Magyarországon következetesen a 13 éves fiúk korcsoportjára esik) az egyiptomi gyermekek metrikus és plasztikus indexsora alapján is felismerhető. Az egyetlen figyelemre méltó különbség ebben a vonatkozásban az, hogy az egyiptomi mintánál a leptomorfiás csúcspont a 12 évesek korcsoportjára tehető. Ez a csúcspont Szmodis és munkatársai (1976), valamint Mészáros (1990) megfogalmazása szerint egybeesik a serdülési növekedési lökés (Peak Height Welocity) időpontjával. Ismerve a két országban a megvilágított (tehát napos) órák számában bizonyítható differenciákat --amely Malina és Bouchard (1991), valamint Singh és munkatársai (1992) állítása szerint, hasonló életszinvonal mellett kapcsolatba hozható az érés időpontjával-- a korábbi nemi érés Egyiptomban nem zárható ki, bár erre vonatkozóan ebben a mintában nem gyüjtöttünk adatokat. A növekedési típus korábbi pozitív irányú változása az egyiptomi mintában szintén értékelhető az érés következményének is. b. Milyen különbségek bizonyíthatók a két népesség fiataljainak szomatotípusában (a konstitúció fenotipikus jellemzőinek megnyilvánulásában)? I. A mintánkénti szomatotípus különbségek elemzése után a legszembetűnőbb eredmény az, hogy összefüggésben a testzsírtartalomnál leírtakkal, mindkét népességnél az I. komponens viszonylagos stabilitása és más mintákétól kissé nagyobb mérőszáma a jellemző. A relatív robuszticitás mérőszáma numerikusan, általában csak kissé nagyobb, mint a relatív kövérségé. II. Megállapítható az is, hogy a serdüléssel kapcsolatos méret-, alak- és testösszetétel változások ezzel a módszerrel csak nagyon kis érzékenységgel regisztrálhatók. Talán ennek is a következménye az, hogy a nyolc korcsoport szomatotípusának korfüggése semmilyen észszerű matematikai modellel nem közelíthető. 7

8 A konstitúció becslésére használt két eljárással nyert közös eredmény az, hogy a magyar gyermekek kissé fokozottabb nyúlánksága a Conrad (1963) módszerrel is és a szomatotípus meghatározásával is bizonyítható. A bemutatott eredmények alapján ismételten bizonyítást nyert, hogy a két eljárás más-más humánbiológiai lényegét mutatja meg a morfológiai alkatnak. Párhuzamos alkalmazásuk az antropometriai kérdésfeltevésű vizsgálatokban tehát indokolt. c. Van-e statisztikai vagy testnevelő tanári megítélés alapján különbség a két népesség gyermekeit jellemző minták motorikus teljesítményében? I. A motorikus teljesítmények összefoglalásául elmondható. Függetlenül az alkalmazott próbák jellegétől és a végrahajtás időtartamától a két fiatalabb korcsoportban a mintánkénti teljesítményátlagok nagyon hasonlóak, a éves korosztályokban a magyar gyermekek eredményei jobbak. A szórások azonban minden próbában nagyok. Az átlagok korfüggése szignifikáns ugyan, de általában csak a szélső értékek különbsége jelentős. II. A mintánkénti és korcsoportonkénti eredményhasonlóság azonban nem az alkalmazott próbák érzéketlenségének a következménye. Szabó (1977) tapasztalatai szerint a négy próba együttes eredménye még a Központi Sportiskolába felvételizők teljesítményei között is jól szelektál, sőt, a beválásra vonatkozó előrejelző jelentősége sem elhanyagolható. A gyenge teljesítmények alapvető oka tehát a gyermekek ilyen tekintetben jellemző képzetlenségében keresendő. d. Változik-e vizsgáltjaink antropometriai jellemzőinek és motorikus teljesítményének megítélése ha a kövérnek minősülők (F% > 22) jellemzőit kihagyjuk az összehasonlításból? I. A bemutatott eredmények ismeretében megállapítjuk, hogy a kövérnek minősülők kihagyása a mintákból az alapadatoknál (testmagasság, testtömeg) korábban megfogalmazott következtetéseinket lényegesen nem befolyásolta. A magyar gyermekek értékelhetően magasabbak és a magasságuk arányában nehezebbek is, mint egyiptomi kortársaik. Az alapadatok korcsoportonkénti átlagai között bizonyított különbségeket elsősorban a nyilvánvaló antropológiai differenciákkal magyarázzuk. 8

9 A szelekció egyik eredményeként a teljes mintáknál leírt testösszetételbeli különbségek nem jelentősek és ami ilyen tekintetben fontosabb véletlenszerűek. A kövérek kihagyása a csoportból balra és fölfelé (vagyis fokozottan leptomorf, de hipoplasztikus irányba) mozdította el a Conrad-féle (1963) index-átlagok alapján megszerkeszthető korfüggő irányultságokat, de alapvetően nem változtatta meg azok biológiai tartalmát. II. A kövérek motorikus teljesítményeinek mellőzése nem változtatta meg a korábban megfogalmazott és öszszességében gyengének minősített gyorsasági, robbanékonysági és állóképességi teljesítményeket. Elfogadjuk ugyan a relatív testzsírtartalom és a fizikai teljesítőképesség kapcsolatára vonatkozó eredményeket, de hozzátesszük, ez a hatás csak akkor realizálható, ha a teljesítmények mögött valóban gyakorlás, rendszeres fizikai aktivitás feltételezhető. A bemutatott eredmények tehát ismételten bizonyítják, hogy mindkét országban valódi és hatékony beavatkozásra van szükség. Nem csupán azért, mert a kövérnek minősülők gyakorisága mindkét mintában nagy (ennek várható következményei megbízható pontossággal becsülhetők), hanem azért is, mert a motorikus teljesítményátlagok szinte teljes inaktivitásra utalnak. Ebben a vonatkozásban nem eléggé meggyőző érv, ha egyetlen testnevelő tanár szolgáltat risztó eredményeket, hiszen az akarat hiánya könnyen indokolható azzal, hogy a bemutatott eredmények mintafüggő jelenségek. Égetően szükséges lenne tehát egy valóban reprezentatív adatgyűjtés és elemzés. Hangsúlyozni kell azt is, hogy az adatgyűjtés önmagában nem elég, csupán csak az első lépés. Magyarországon több vizsgálati eredmény egybehangzóan bizonyítja, hogy adatainkat valóban nem tekinthetjük mintafüggőnek (Barabás 1985, 1989, Barabás és Makszin 1997, Eiben et al. 1991, 1998). A közlemények megjelenési dátuma által kijelölhető periódusban többször változott az oktatási és sportkormányzat, de átfogó intézkedés sajnos eddig még nem történt. A beavatkozásra valóban alkalmas szervek, intézmények vagy személyek javaslatai és határozatai csak üres frázisnak minősülnek, ha nem biztosítják a szervezeti, anyagi és személyi feltételeket az iskolai testnevelés és a szabadidősport hatékonyságának fejlesztéséhez. 9

10 e. Választ kerestünk arra is, hogy a jellemző motorikus teljesítmények hátterében milyen élettani teljesítőképesség (maximális abszolút és testtömeg-relatív oxigénfelvétel) becsülhető. I. Összefogflaló értékelésünk az, hogy spiroergometriai vizsgálatban részt vett gyermekek biológiailag nemhogy előretartók, inkább kismértékben, de nem a teljesítményt értékelhetően befolyásoló mértékben retardáltak. Test-összetételükben a kor függvényében növekvő relatív izomtömeg és a stabilan 12 % körüli testzsírtartalom a jellemző. II. A mért adatok és a számított eredmények tanúsága szerint vizsgáltjaink relatív oxigénfelvétele nem jobb, de nem is rosszabb, mint a más munkacsoportok által közölt eredmények (Al Hazza és Suliman 1993, Demeter 1981, Frenkl et al. 1990, Krahenbuhl et al. 1985, Ma Li-Hong 1996, Mészáros et al. 1996, Nieman 1995, Petrekanits 1995, Othman et al. 2000, 2000a). Ezek alapján joggal vetődik fel a kérdés, hogy mi lehet a magyarázata a fejezet első két részében bemutatott eredmények és a jelen adatok közötti valódi ellentmondásnak. Összhangban Bouchard és munkatársai (1996, 1997) megfogalmazásával, a népesség öröklött biológiai jellemzőinek módosulását egyértelműen kizárhatjuk a lehetséges okok sorából. A tapasztalt differenciák magyarázata két csomópont köré rendezhető. Az első feltételezett ok, a mintában vizsgált személyek érdeklődése a fizikai teljesítőképességük iránt. Bevallottan vagy burkoltan ezért vállalták a vizsgálatot. A lehetséges magyarázatok másik csoportja már összetettebb. A teljesítmény maximum adódik a laboratóriumi vizsgálat jellegéből. A spiroergometriai adatfelvételt egyénenként hajtottuk végre. Jelentős motiváció többletet ad továbbá, ha a vizsgált gyermek körül egyszerre több vizsgáló is tevékenykedik. A laboratóriumi vizsgálatban továbbá folyamatos a visszajelzés, ugyanis a vizsgáltat a terhelés folyamatában kialakuló változásokról rendszeresen tájékoztatjuk. A lényegi ok megítélésünk szerint azonban az, hogy a terhelés intenzitását a futószalagergometriás protokollban nem a vizsgált állítja be, ez adódik a vizsgálati elrendezésből (Otrhman 2000a). 10

11 A felsorolt motivációs tényezők és kényszerítő körülmények általában biztosítják, hogy a gyermek valóban maximumot teljesítsen, míg a pályavizsgálatok alkalmával az ilyen lehetőség nagyon korlátozott. II. A relatív aerob teljesítmény és a testméretek kapcsolata nagyon laza vagy nem is szignifikáns. A terheléses élettani mutatók közül az abszolút és a relatív percventilláció összefüggése a testtömegre vonatkoztatott oxigénfelvétellel viszont az adat nagysága és a terhelés alatti hőszabályozás hatékonysága szempontjából is jelentős. III. Az abszolút percventilláció (mivel nagymértékben életkor és testösszetétel függő adat) kevésbé szelektál az egyének között, mint a relatív mérőszám. Értelmezése azonban könnyebb, mint a testtömegre vonatkoztatott aerob teljesítményé. Az abszolút értékben kifejezett maximális oxigénfelvétel életkor és plasztikus index függése általában közepes erősségű vagy szoros. Az abszolút percventilláció lineáris kapcsolata az aerob teljesítménnyel erősebb, mint a relatív adaté. A bemutatott nagyon mérsékelt fizikai teljesítményeknek az abszolút értékben kifejezett aerob teljesítmény sem lehet biológiai magyarázata. f. Elemezzük azt is, hogy az elmúlt év folyamán Magyarországon jelentősen megváltozott társadalmi és gazdasági környezetnek milyen áttételes vetületei bizonyíthatók a prepubertás-korú fiatalok testalkati jellemzőiben és motorikus teljesítményében. I. A testméretek és a testösszetétel szekuláris trendjére vonatkozó összefoglaló következtetésünk az, hogy 25 év alatt szignifikánsan nagyobb lett a éves fiúk termete és testtömege is. Az eredmény burkoltan vagy direkten azt is jelenti azonban, hogy az elmúlt 25 alatt a testi fejlődésben még valóban jelentős volt lemaradás, azaz a pótlás szüksége (Sälzler 1975, Wolanski 1978, Mészárosd et al. 1981). A magasabb termet pozitív irányú nemzedéki változás, de a nagyobb tömegben 2000-ben szignifikánsan nagyobb a raktárzsír mennyisége és aránya is. Ez utóbbi két eredmény megítélése egyértelműen negatív, főleg akkor, ha figyelembe vesszük, hogy az átlagos fizikai aktivitású gyermekek relatív testzsírtartalma már 1975-ben is nagyobb volt, mint a fejlődésbiológiai szempontból kívánatos 14-16% (Mohácsi és Mészáros 1978, Szmodis et al. 1990). 11

12 II. A metrikus index korcsoportonkénti és mintánkénti különbségeinek elemzése után megállapítható, hogy a budapesti fiúk az ezredfordulón szignifikánsan nyúlánkabbak (leptomorfabbak, gracilisabbak) mint 25 évvel korábban. A karcsúbb konstitúciót azonban sem pozitív, sem negatív értéktartalommal nem társíthatjuk mindaddig, amig a gracilitás fokozódása a vitális szervek (elsősorban a szív és a tüdő) optimális működéséhez szükséges teret értékelhetően nem csökkenti. A növekvő gracilitás és a nagyobb relatív testzsírtartalom együttes megjelenése azonban már kedvezőtlen következmény. III. A mozgatórendszeri fejlettséget bemutató plasztikus index generációnkénti különbségei a magasabb termet ellenére sem bizonyíthatók. A plasztikus index és a motorikus teljesítmények szignifikáns korrelációja ismeretében (Mészáros és Szmodis 1977, 1986, Szabó és Pápai 1997, Szmodis et al. 1976, Szmodis és Mészáros 1980, Mészáros 1990) a 25 év alatt lényegében változatlan mozgatórendszeri fejlettség nem lehet prediktora a jobb fizikai teljesítményeknek az ezredfordulón. IV. Az ezredfordulón vizsgált éves fiúk motorikus teljesítménye az elemzett négy próbából háromban értékelhetően gyengébb, mint a 25 évvel korábban jellemző átlagok. Ilyen tekintetben az egyetlen kivétel a 30 m futás, amely próbában sem testneveő tanári, sem pedig statisztikai értelmezés szerint nem volt a minták átlagai között differencia. A gyengébb középértékek körüli szórások általában nagyobbak, mint a jobb teljesítményekhez tartozó variabilitások. Az 1975-ben és 2000-ben vizsgált motorikus teljesítmények öszszehasonlítása szükségszerűen új megvilágítást ad a szekulris trend következményeit elemző tanulmányoknak is. Nem ítélhetjük pozitívnak a testmagasság és a testtömeg generációnkénti növekedését, ha a méreteiben nagyobb gyermek értékelhetően gyengébb fizikai teljesítményre képes. Márpedig adataink többsége arra utal, hogy minden olyan próbában, amelyben az eredményességhez minimális gyakorlás szükséges, a 2000-ben vizsgált fiúk elmaradnak 25 évvel korábban élt társaik teljesítményétől. V. A bemutatott és negatívnak ítélt tendenciák feltételezett okai az elmúlt két évben megjelent és csak a magyarországi viszonyokat elemző tanulmányokban foglaltak (Laki és Nyerges 2000, Laki et al. 2001) ismeretében, megítélésünk szerint a következőkben foglalhatók össsze: 12

13 i. A teljesítménysport (élsport, látványsport) eredményessége (a klubcsapatok vagy válogatottak nemzetközileg is elsimert szereplése) Magyarországon továbbra is érték, de jelentősen csökkent a nem versenycentrikus fizikai aktivitás presztizse. ii. A 25 évvel korábban jellemzőhöz viszonyítva (alapvetően az anyagi fedezet hiányára hivatkozva) csökkent a testnevelési osztályok száma és aránya is. iii. Ugyancsak anyagi okokra visszavezethetően sok sportegyesületben megszűntek az utánpótlásnevelő szakosztályok és sportiskolák. Még az ilyen tekintetben kiemelt Központi Sportiskolában is, az elmúlt 15 év alatt több mint felére csökkent a működő szakosztályok és az ott rendszeresen sportoló gyermekek száma. iv. A rekreációs célzatú fizikai aktivitás lehetősége napjainkra lényegében árúvá vált. A családok többsége azonban nem tud vagy nem is akar anyagiakat fordítani a gyermekek rendszeres testmozgására. v. A technikai fejlődés eredményeként Magyarországon is általánossá vált a számítógép használat lehetősége és a Nyugat-európai országokhoz hasonlóan kialakult az úgynevezett screenage generáció, amely önmagában inkább üdvözlendő, mint kedvezőtlen. A negatív minősítés csak abban az összefüggésben társítható, ha rendszeres számítógép használat arányeltolódást eredményez a fizikai aktivitás és az ülőéletmód között. VI. Ebben a gondolatmenetben az elmúlt 25 alatt bekövetkező változásokat összességükben még jóindulattal sem nevezhetjük fejlődésnek, a tapasztalt módosulások inkább visszalépést jelentenek. A bemutatott és összességében egyáltalán nem kedvező eredményeket minősíthetjük meglepőnek, értékelhetjük riasztónak, károsnak vagy veszélyesnek, de azt nem állíthatjuk, hogy a disszertációban elemzett probléma Magyarországon új keletű. Ismereteink szerint az első ilyen tartalmú közlés 1913-ban jelent meg Földváry tanár úr tollából. Ezt követően Király Dezső (1925) sürgős segítséget kért, mert a Kispesti Reál Gimnázium tanulóinak egészsége, a testi fejlődése és fizikai teljesítőképessége kórosan elmaradt az akkor fiziológiásnak ítélt állapottól. Azt lehet hangsúlyozni, hogy az életkörülmények a XX. század elején jelentősen rosszabbak 13

14 voltak, mint napjainkban (mert ez is igaz), de ez nem magyarázat, vagy indok a már akkor kért segítség elmaradására. Mintegy évvel később (a gazdasági világválság és a II. világháború megpróbáltatásai után), az 1956-os forradalmat követő viszonylagos gazdasági stabilizáció idején (amikor már az ismét torzító hatások nélkül tanulmányozható volt a nemzedéki változás néven összefoglalt jelenség együttes) újra jogosan hangsúly kapott, mert már hangsúlyt kaphatott (legalább a szakirodalomban) az ifjúság testi fejlettségének és fizikai erőnlétének kétségbeejtő állapota. Arday (1972), Gyenis (1975), majd néhány évvel később Eiben és Pantó (1981) tudományos alapossággal bizonyította, hogy a testösszetétel változása kedvezőtlen, a fizikai teljesítőképesség csökken és az egészségkilátások folyamatosan romlanak. Talán ismétlésnek tűnik, de nem felesleges hangsúlyozni, hogy munkánkban éppen az ben jellemzőhöz, és már akkor is negatívan minősített adatokhoz hasonlítottuk a ben mért antropometriai jellemzőket és motorikus teljesítményeket. Nem a relativitás fintora, hogy ami évvel ezelőtt még aggodalomra adott okot, az napjainkban már kívánatos állapot! Felhasznált irodalom Al-Hazza, H.M. and Suliman, M.A. (1993): Maximal oxygen uptake and daily physical activity in 7 to 12-year-old boys. Pediatric Exercise Science, 5: Arday L. (1972): Ifjúságunk testalkatának módosulásáról aggódva. Valóság, 15: Barabás A. (1985): Magyar fiatalok motorikus tulajdonságai. Állóképességi mu-tatók. A Testnevelési Főiskola Közleményei, Barabás, A. and Makszin, I. (1997): Selected physical fitness and physical acti-vity of Hungarian schoolchildren. Acta Biologica Szegedinesis, 42: Bouchard, C.-Simoneau, J. A.-Lotrie, G.-Boulay, M. R.-Marcotte, M. and Thi-bault, M. C. (1986): Genetic effects in human skeletal muscle fiber type distribution and enzyme activities. Journal of Physiology and Pharmaco-logy, Bouchard, C.-Malina, R. M.-Pérusse, L. (1997): Genetics of fitness and physi-cal performance. Human Kinetics, Champaign, Illinois,

15 Canada Fitness Survey (1983): Canadian youth and physical activity. Govern-ment of Canada, Fitness and Amateur Sport, Ottawa. Conrad, K. (1963): Der Konstitutionstypus. Springer-Verlag, Berlin. Demeter, A. (1981): Sport im Wachstums- und Entwicklungalter. Anatomische, physiologische und psychologische Aspekte. Johann Ambrosius Barth, Leipzig. Després, J-P.-Bouchard, C. and Malina, R. M. (1990): Physical activity and co-ronary heart disease risk factors during childhood and adolescence. Ex-ercise and Sport Science Reviews, Drinkwater, D. T. and Ross W. D. (1980): Anthropometric fractionation of body mass. In: Ostyn, M.-Beunen, G. and Simons, J. (Eds.): Kinanthropomet-ry II. University Park Press, Baltimore, Eiben O.-Pantó E. (1981): A magyar ifjúság biológiai fejlődésének áttekintése. Adatok az ifjúságpolitika természettudományos megalapozásához. Hu-manbiologia Budapestinensis, Supplementum 1. Eiben, O. G.-Barabás, A.-Pantó, E. (1991): The Hungarian National Growth Study I. Reference data on the biological developmental status and phy-sical fitness of 3-18 year old Hungarian youth in the 1980s. Humanbio-logia Budapestinensis, 21. Eiben O.-Németh Á.-Barabás A. és Pantó E. (1998): Adatok Budapest ifjúsá-gának biológiai fejlettségéhez és fizikai erőnlétéhez. Humanbiologia Bu-dapestinensis, 24: Földváry, M. ( ): Testfejlődési viszonyok a nagyváradi Prem. főgimná-zium tanulóinál. A Premontrei Főgimnázium évkönyve, Nagyvárad. Frenkl, R.-Szabó, T.-Mészáros, J. (1990): Selección de deportistas de edad in-fantil. Archivos de Medicina del Deporte, VII. No Gyenis Gy. (1975): Az akceleráció és a civilizációs ártalmak. Anthropologiai Közlemények, 19: Heath, B. H. and Carter, J. E. L. (1967): A modified somatotype method. Ame-rican Journal of Physical Anthropology, Király D. (1925): Testi fejlődési viszonyok a kispesti Deák Ferenc Áll. Reálgimnázium tanulóinál. Anthropo-fiaiológiai tanulmány. Springer Gusztáv könyvnyomdája, Budapest,

16 Krahenbuhl, G. S.-Skinner, J. S. and Khort, W. M. (1985): Developmental as-pects of maximal aerobic power in children. Exercise and Sport Science Review, 13: Laki, L.-Nyerges, M. (2000): Sporting habits of youth in Hungary in the millen-nium. Kalokagathia, 75th Anniversary Special Issue, Laki L.-Szabó A.-Bauer B. (2001) (Szerk.): Ifjúság Gyorsjelentés. Nem-zeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest. 63. Ma Li-Hong (1996). Pubertás- és prepubertáskorú kínai és magyar fiatalok ae-rob teljesítményének összehasonlító vizsgálata. Egyetemi doktori érte-kezés, MTE, Budapest, 85. Malina, R. M. and Bouchard, C. (1991): Growth, maturation, and physical acti-vity. Human Kinetics Books, Champaign, Illinois. Mészáros J. (Szerk.) (1990): A gyermeksport biológiai alapjai. Sport, Budapest. Mészáros, J-Szmodis, I. (1977): Indices of physique and motor performance in pupils attending schools with a special physical education curriculum. In: Eiben, O. G. (Ed.): Growth and Developnemt; Physique. Akadémiai Kia-dó, Budapest, Mészáros J.-Szmodis I.-Mohácsi J. és Frenkl R. (1981): A nemzedéki változás és a gyermekkori fejlődés kérdései az 1970-es években végzett kereszt-metszeti vizsgálat alapján. Biológia, 29: Mészáros, J.-Mohácsi, J.-Petrekanits, M. and Frenkl, R. (1996): Anthropo-metric and exercise physiological characteristics of regularly training and non-athletic boys aged 9 to 14. In: Bodzsár, É. B. and Susanne, C. (Eds.): Studies in Human Biology. Eötvös University Press, Budapest, Mohácsi J. és Mészáros J. (1978): A test tejles zsírtartalmának változása gyer-mek-, serdülô- és fiatal felnôttkorban. A XIII. Biológiai Vándorgyűlés Elô-adásainak Ismertetése, Budapest, 38. Othman, M.-Sziva, Á.-Mészáros, J.-Mohácsi, J. (2000): Anthropometry and ae-robic power in athletic boys. Kalokagathia, Othman, M.-Mészáros, J.-Mohácsi, J. (2000a): Age dependency of exercised cardiorespiratory parameters in preadolescent boys. The 75th Anniver-sary 16

17 International Congress on Sport Sciences, Budapest, Programme and Abstracts, Nieman, D. C. (1995): Fitness and sports medicine. A health-realted approach. Bull Publishing Company, Palo Alto, California, 711. Parízková, J. (1961): Total body fat and skinfold thickness in children. Meta-bolism, Petrekanits M. (1995): A mellkas bőrének hőmérséklet-változása, mint terhe-léses élettani mutató. Felnőtt - gyermek és sportágankénti összehason-lítás. Kandidátusi értelezés (kézirat). MTE, Budapest. Sälzler, A. (1975): Die Akzeleration -ein gesselschaftlich und biologisch gestei-gerter Prozess. Anthropologiai Közlemények, 19: Singh, S. P.-Sidhu, L. S. and Singh, J. (1992): Skeletal maturity. Growth deve-lopment and physical activity. Sports Autority of India, Netaji Subbas Institute of Sports, Pathiala Szabó T. (1977): A Központi Sportiskola kiválasztási rendszere I. Az általános próák tapasztalatai. Utánpótlás-nevelés, KSI, Budapest, Szabó, T. and Pápai, J. (1997): Physical and motor structure characteristics of 11 to 17 year olds. In: Armstrong, N.-Kirby, B. J. and Welsman, J. R. (Eds.): Children and exercise XIX. Promoting health and well-being. E and FN SPON, London, Weinheim, New York, Tokyo, Melbourne, Mad-ras, Szmodis I.-Mészáros J.-Szabó T. (1976): Alkati és működési mutatók kapcso-lata gyermek-, serdülô- és ifjúkorban. Testnevelés- és Sportegészségü-gyi Szemle, 17: Szmodis, I. and Mészáros, J. (1980): Indices of physique and performance in prepubertal swimmers. Anthropologiai Közlemények, 24: Szmodis, M.-Mészáros, J. és Mohácsi, J. (1990): Changes of body fat content in children aged 7 through 18. FIMS World Congress of Sports Medicine, Abstracts, Amsterdam, 199. Weiner, J. E. S. and Lourie, J. A. (Eds.) (1969): Human Biology. A Guide to Field Methods. IBP Handbook, No. 9. Blackwell Scientific Publisher, Ox-ford. Wolanski, N. (1978): Secular trend in man: Evidences and factors. Collegium Anthropologicum, 2:

18 A disszertáció témakörében megjelent közlemények jegyzéke Othman, M. (1997): Antropometriai és terheléses élettani jellemzők összehasonlító elemzése elsőosztályú labdarúgóknál. Kispad,

19 Othman, M. (1998): A labdarúgók szelekciójának és felkészítésének elemzése terheléses élettani paraméterek alapján, Kispad, Mészáros, J.-Rostás, K.-Mohácsi, J.-Prókai, A.-Othman, M. (1999): Body composition and performance in athletes. Nauka i Sport, Mészáros, J.-Mohácsi, J.-Rostás, K.-Farkas, A.-Othman, M.-Soliman, Y (1999): Age group differences of exercised VO2 in athletic girls. Pediatric Exercise Science, 11: Othman, M.-Sziva, Á.-Mészáros, J.-Mohácsi, J. (2000): Anthropometry and aerobic power in athletic boys. Kalokagathia, Othman, M.-Mészáros, J.-Mohácsi, J. (2000): Age dependency of exercised cardiorespiratory parameters in preadolescent boys. The 75th Anniversary International Congress on Sport Sciences, Budapest, Programme and Abstracts, Mészáros, J.-Othman, M.-Mohácsi, J.-Farkas, A. (2001): Minősített sportolók testösszetétele: Edzéshatás vagy szelekció? Magyar Sporttudományi Szemle, Mészáros, J.-Othman, M.-Szabó, T. (2001): Anthropometry and motor performance scores in Hungarian schoolboys. A 25 years comparison. In: Hank, J. (Ed.): The exchange and development of sport culture in east and west. NTNU-AIESEP, Taipei, Othman, M.-Mészáros, J.-Szabó, T. (2001): Secular trend and motor per-formance scores in Hungarian school-boys. International Scientific Journal of Kinesiology and Sport, (in press). Othman, M.-Mészáros, J.-Soliman, Y.-Mohácsi, J. (2001): Somatotype and motor performance scores in Egyptian and Hungarian schoolboys. St. Kinanthropologica, (in press). Mészáros, J.-Othman, M.-Soliman, Y.-Mohácsi, J. (2001): Anthropometry and physiological performance in athletes. Facta USERPE, (in press). Othman, M.-Szabó, T.-Lee, C.P.-Tatár, A.-Mészáros, J. (2001): Generation comparison of endurance, speed and explosive strength. Hungarian Review of Sports Medicine (in press). 19

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL Készítette: Rostás Katalin Témavezetõ: Dr. Mészáros János egyetemi tanár A Tudományos Bizottság Sipos Kornél Ph.D. egyetemi tanár, elnök Bánhegyi

Részletesebben

A TESTI FELÉPÍTÉS, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A FIZIKAI TELJESÍTMÉNY-JELLEM- ZŐK VIZSGÁLATA 10-13 ÉVES FIÚKNÁL

A TESTI FELÉPÍTÉS, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A FIZIKAI TELJESÍTMÉNY-JELLEM- ZŐK VIZSGÁLATA 10-13 ÉVES FIÚKNÁL SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A TESTI FELÉPÍTÉS, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A FIZIKAI TELJESÍTMÉNY-JELLEM- ZŐK VIZSGÁLATA 10-13 ÉVES FIÚKNÁL KÉSZÍTETTE: MAHMOUD

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs.

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs. ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Szakály Zsolt Születési év: 1964 Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Iskolák: 1978-82. Árpád Gimnázium, Tatabánya. 1983-87. JPTE TK testnevelés-biológia szak. 1988-90. TFTI atlétika

Részletesebben

Dr. Mészáros János: Publikációs jegyzék

Dr. Mészáros János: Publikációs jegyzék Dr. Mészáros János: Publikációs jegyzék 1. Mészáros J., Nagy T (1976).: Testméretek és a fizikai teljes1tmény összehasonlítása egy felmérés keretében. A Testnevelés Tanítása, 12: 2. 35-42 2. Mészáros J.,

Részletesebben

A GYERMEKEK TESTSZERKEZETE ÉS SZOCIO-DEMOGRÁFIAI STÁTUSZA KÖZÖTTI KAPCSOLAT HAZAI JELLEMZŐI

A GYERMEKEK TESTSZERKEZETE ÉS SZOCIO-DEMOGRÁFIAI STÁTUSZA KÖZÖTTI KAPCSOLAT HAZAI JELLEMZŐI Anthrop. Közl. 50; 61 73. (09) A GYERMEKEK TESTSZERKEZETE ÉS SZOCIO-DEMOGRÁFIAI STÁTUSZA KÖZÖTTI KAPCSOLAT HAZAI JELLEMZŐI Zsákai Annamária 1, Tausz Katalin 2, Ágota Annamária 1 és Bodzsár Éva 1 1 Eötvös

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI - SPORTTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI - SPORTTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI - SPORTTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA EGÉSZSÉGMEGÕRZÉSI, EGÉSZSÉGNEVELÉSINEVELÉSI PROGRAMOK HATÉKONYSÁG VIZSGÁLATA GYÕR VÁROSI FELMÉRÉS ALAPJÁN KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A PUBERTÁSKORÚ GYERMEKEK SZOMATO-PSZICHÉS JELLEMZŐI. Jakab Kristóf

A PUBERTÁSKORÚ GYERMEKEK SZOMATO-PSZICHÉS JELLEMZŐI. Jakab Kristóf EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Erdei Anna DSc., egyetemi tanár IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA DOKTORI PROGRAM Programvezető: Dr. Détári László

Részletesebben

DEVELOPMENT OF ANAEROBIC POWER IN QUALIFIED SPRINTERS

DEVELOPMENT OF ANAEROBIC POWER IN QUALIFIED SPRINTERS SEMMELWEIS UNIVERSITY BUDAPEST DOCTORAL SCHOOL (Ph.D. thesis) DEVELOPMENT OF ANAEROBIC POWER IN QUALIFIED SPRINTERS WRITTEN BY: YASSER SOLIMAN ABDIEN ADVISER: PROF. JÁNOS MÉSZÁROS BUDAPEST 2002 Introduction

Részletesebben

A PSZICHIKUS FUNKCIÓK, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A BIOLÓGIAI ÉRÉS KAPCSOLATA HOSSZMETSZETI VIZSGÁLAT

A PSZICHIKUS FUNKCIÓK, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A BIOLÓGIAI ÉRÉS KAPCSOLATA HOSSZMETSZETI VIZSGÁLAT A PSZICHIKUS FUNKCIÓK, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A BIOLÓGIAI ÉRÉS KAPCSOLATA HOSSZMETSZETI VIZSGÁLAT Doktori tézisek VÖLGYI ESZTER SEMMELWEIS EGYETEM SPORTTUDOMÁNY DOKTORI ISKOLA Témavezető: Dr. Mészáros János

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNY-SPORTTUDOMÁNYI TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA

SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNY-SPORTTUDOMÁNYI TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNY-SPORTTUDOMÁNYI TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA A TESTMÉRETEK SZEKULÁRIS VÁLTOZÁSA ÉS A TESTÖSSZETÉTEL 10-18 ÉVES LEÁNYOKNÁL Készítette: UVACSEK MARTINA Témavezetõ:

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Személyes információk: Név: dr. Szőts Gábor

ÖNÉLETRAJZ. Személyes információk: Név: dr. Szőts Gábor Név: dr. Szőts Gábor Telefon:+36 1 4879200/61127 e-mail:szots@tf.hu Elérhetőségi időpontok: keddenként 8.00-9.30 tanszéki iroda Oktatott tantárgyak: biokémia, sportbiokémia, kémia Szakdolgozati és TDK

Részletesebben

A BALKAMRA MORFOLÓGIAI ÉS FUNKCIONÁLIS EDZETTSÉGI JELEI KÜLÖNBÖZŐ KORÚ ÉS SZÍNVONALÚ SPORTOLÓKNÁL Doktori tézisek KNEFFEL ZSUZSANNA

A BALKAMRA MORFOLÓGIAI ÉS FUNKCIONÁLIS EDZETTSÉGI JELEI KÜLÖNBÖZŐ KORÚ ÉS SZÍNVONALÚ SPORTOLÓKNÁL Doktori tézisek KNEFFEL ZSUZSANNA A BALKAMRA MORFOLÓGIAI ÉS FUNKCIONÁLIS EDZETTSÉGI JELEI KÜLÖNBÖZŐ KORÚ ÉS SZÍNVONALÚ SPORTOLÓKNÁL Doktori tézisek KNEFFEL ZSUZSANNA SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI DOKTORI

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ANTROPOMETRIAI PARAMÉTEREK DIAGNOSZTIKUS HATÉKONYSÁGA AZ ELHÍZÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A ZSIGERI ZSÍRFELHALMOZÓDÁS ÉS BIZONYOS KARDIOVASZKULÁRIS RIZIKÓTÉNYEZŐK TÜKRÉBEN Pintér Zoltán

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

A sport biológiai és szocializációs jelentősége PROF. FRENKL RÓBERT, SZMODIS MÁRTA, MÉSZÁROS JÁNOS

A sport biológiai és szocializációs jelentősége PROF. FRENKL RÓBERT, SZMODIS MÁRTA, MÉSZÁROS JÁNOS IFJUSÁGHIGIÉNE A sport biológiai és szocializációs jelentősége PROF. FRENKL RÓBERT, SZMODIS MÁRTA, MÉSZÁROS JÁNOS Semmelweis Egyetem, Budapest, Testnevelés és Sporttudományi Kar, Egészségtudományi és Sportorvosi

Részletesebben

KÜLÖNBÖZO ÉLETKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLO 9-14 ÉVES FIÚK TESTI FELÉPÍTÉSE, TESTÖSSZETÉTELE ÉS MOTORIKUS TELJESÍTMÉNYE

KÜLÖNBÖZO ÉLETKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLO 9-14 ÉVES FIÚK TESTI FELÉPÍTÉSE, TESTÖSSZETÉTELE ÉS MOTORIKUS TELJESÍTMÉNYE SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI-SPORTTUDOMÁNYI TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA KÜLÖNBÖZO ÉLETKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLO 9-14 ÉVES FIÚK TESTI FELÉPÍTÉSE, TESTÖSSZETÉTELE ÉS MOTORIKUS TELJESÍTMÉNYE

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ (SNI) ÉS TÖBBSÉGI TANULÓK TESTALKATI MUTATÓINAK ÉS MOTOROS KÉPESSÉGEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A NETFIT RENDSZERBEN

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ (SNI) ÉS TÖBBSÉGI TANULÓK TESTALKATI MUTATÓINAK ÉS MOTOROS KÉPESSÉGEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A NETFIT RENDSZERBEN SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ (SNI) ÉS TÖBBSÉGI TANULÓK TESTALKATI MUTATÓINAK ÉS MOTOROS KÉPESSÉGEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A NETFIT RENDSZERBEN Szerzők: Erdei Norbert Móra Ferenc Általános Iskola, Budapest

Részletesebben

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

3 18 ÉVES GYERMEKEK HUMERUS ÉS FEMUR CONDYLUS-MÉRETEI A 21. SZÁZAD ELEJÉN

3 18 ÉVES GYERMEKEK HUMERUS ÉS FEMUR CONDYLUS-MÉRETEI A 21. SZÁZAD ELEJÉN Folia Anthropologica 14; 103 109. (2015) 3 18 ÉVES GYERMEKEK HUMERUS ÉS FEMUR CONDYLUS-MÉRETEI A 21. SZÁZAD ELEJÉN Tóth Gábor 1, Suskovics Csilla 2, Buda Botond 3, Molnár Péter 1 1 Nyugat-magyarországi

Részletesebben

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Suskovics Csilla PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

SEMMELWEIS UNIVERSITY DOCTORAL SCHOOL

SEMMELWEIS UNIVERSITY DOCTORAL SCHOOL SEMMELWEIS UNIVERSITY DOCTORAL SCHOOL SECULAR GROWTH CHANGES IN BODY DIMENSIONS AND THE BODY COMPOSITION IN 10-18-YEAR OLD GIRLS UVACSEK MARTINA BUDAPEST 2005 Introduction The health, social and economical

Részletesebben

A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS

A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS A halandóság területi különbségeit már hosszú ideje kutatják Magyarországon. Az elemzések eddig vagy nagyobb területi egységek (megyék, újabban

Részletesebben

A JÁSZSÁGI GYERMEKEK TESTFEJLÕDÉSE ÉS FIZIKAI TELJESÍTMÉNYE AZ 1980 AS ÉVEK ELEJÉN

A JÁSZSÁGI GYERMEKEK TESTFEJLÕDÉSE ÉS FIZIKAI TELJESÍTMÉNYE AZ 1980 AS ÉVEK ELEJÉN Pápai Júlia A JÁSZSÁGI GYERMEKEK TESTFEJLÕDÉSE ÉS FIZIKAI TELJESÍTMÉNYE AZ 1980 AS ÉVEK ELEJÉN A gyermekek növekedését és testi fejlõdését, bár genetikailag programozott, a környezeti faktorok a társadalmi

Részletesebben

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején Az ELTE PPK Testkulturális Tudományos Diákkörön (valamint ennek jogelődjein) keresztül 1995 és 2011 között Tudományos Diákköri Konferenciákra nevezett diákok és pályamunkák OTDK ICSSS OTDK (PPKK) Országos

Részletesebben

- Civilizációs betegségek orvostudományi háttere többen Osztatlan tanári szak N/L

- Civilizációs betegségek orvostudományi háttere többen Osztatlan tanári szak N/L Dr. Farkas Anna - 4879200/61150 - farkas@tf.hu Fogadóóra kedd 15.15-16.00 Oktatott tárgyak 2015/16 II. félév - Civilizációs betegségek orvostudományi háttere többen Osztatlan tanári szak N/L - Gyógytestnevelés

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

A FIZIKAI AKTIVITÁS TESTFORMÁRA ÉS TESTÖSSZETÉTELRE GYAKOROLT HATÁSA

A FIZIKAI AKTIVITÁS TESTFORMÁRA ÉS TESTÖSSZETÉTELRE GYAKOROLT HATÁSA Anthrop. Közl. 47; 67 74. (2006) A FZKA AKTVTÁS TESTFORMÁRA ÉS TESTÖSSZETÉTELRE GYAKOROLT HATÁSA Tóth Katalin, Zsákai Annamária, Bodnár Andrea, Hornyák Gábor, Vitályos Áron és Bodzsár Éva Eötvös Loránd

Részletesebben

A labdarúgó tehetség kibontakoztatását befolyásoló pszichológiai tényezők vizsgálata

A labdarúgó tehetség kibontakoztatását befolyásoló pszichológiai tényezők vizsgálata Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A labdarúgó tehetség kibontakoztatását befolyásoló pszichológiai tényezők vizsgálata Orosz Róbert Témavezetők: Dr. Balogh László Dr. Máth János DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

DR. NAGYKÁLDI CSABA. Oktatás helye:

DR. NAGYKÁLDI CSABA. Oktatás helye: DR. NAGYKÁLDI CSABA Oktatás helye: nappali testnevelő tanári szak (elméleti) TF nappali angol nyelvű tanári szak (gyakorlati vívás) TF levelező testnevelő tanári és edzői szak (elméleti) TF nemzetközi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK Programvezető: Prof Dr. Rajna Péter Alprogramvezető: Prof. Dr. Kopp

Részletesebben

Bartusné Dr. Szmodis Márta /61383 kedd: ebédszünet. Tanulmányok

Bartusné Dr. Szmodis Márta /61383 kedd: ebédszünet. Tanulmányok Bartusné Dr. Szmodis Márta 487-9200/61383 szmodis@tf.hu kedd: ebédszünet Tanulmányok 1979-1983 Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Budapest 1983-1988 ELTE Természettudományi Kar, biológia-földrajz szak, Budapest

Részletesebben

.9o. számú előterjesztés

.9o. számú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere.9o. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségtérkép elfogadásáról I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

F L U E N T U. Nemzetközi gazdaság- és társadalomtudományi folyóirat International journal of Economic and Social Sciences. 2015. II. évfolyam 3.

F L U E N T U. Nemzetközi gazdaság- és társadalomtudományi folyóirat International journal of Economic and Social Sciences. 2015. II. évfolyam 3. F L U E N T U M Nemzetközi gazdaság- és társadalomtudományi folyóirat International journal of Economic and Social Sciences 2015. II. évfolyam 3. szám ISSN 2064-6356 www.fluentum.hu A KÁRPÁT-MEDENCE REGIONÁLIS

Részletesebben

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Dr. Élő Gábor Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Tézisek Semmelweis Egyetem 4. sz. Doktori Iskola Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Kovács Árpád Szociológus 2011 Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás:

Kovács Árpád Szociológus 2011 Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: 5 Kovács Árpád Szociológus 2011 Kovács Árpád (2011). Utánpótlás-nevelési rendszerek összehasonlító elemzése. Előadás: VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus, Győr. (Társszerzők: Szabó Attila (Dr.),

Részletesebben

RELATIONSHIP BETWEEN BODY DEVELOPMENT AND BONE MATURATION IN HUNAGARIAN GIRLS AND BOYS AGED YEARS

RELATIONSHIP BETWEEN BODY DEVELOPMENT AND BONE MATURATION IN HUNAGARIAN GIRLS AND BOYS AGED YEARS EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, FACULTY OF SCIENCE DOCTORAL SCHOOL OF BIOLOGY Head of the Doctoral School: Professor Erdei Anna DSc PROGRAM OF NEUROSCIENCE AND HUMAN BIOLOGY Program leader: Professor Détári

Részletesebben

Placebo-hatás a sportban

Placebo-hatás a sportban BÉRDI MÁRK Placebo-hatás a sportban Doktori disszertáció Tézisek Témavezető: Doktori iskola: Vezető: Doktori program: Vezető: Prof. Dr. Bárdos György, egyetemi tanár, a biológiai tudomány kandidátusa,

Részletesebben

Placebo-hatás a sportban

Placebo-hatás a sportban BÉRDI MÁRK Placebo-hatás a sportban Doktori disszertáció Tézisek Témavezető: Doktori iskola: Vezető: Doktori program: Vezető: Prof. Dr. Bárdos György, egyetemi tanár, a biológiai tudomány kandidátusa,

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET PROFESSZOROK HÁZA

FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET PROFESSZOROK HÁZA FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET PROFESSZOROK HÁZA INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION RESEARCH THE PROFESSORS HOUSE Polónyi István A hazai oktatás gazdasági jellemzői a 20-21 századfordulón különös tekintettek

Részletesebben

Személyes információk:

Személyes információk: ÖNÉLETRAJZ Személyes információk: Név: Dr. Mészáros János Születési hely: Miskolc Születési dátum: 1948. március 12. Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős, egy gyermek Végzettség: középiskolai testnevelő

Részletesebben

Mi történt 2004 és 2010 között a budapesti egyetemisták szabadidısportfogyasztásában?

Mi történt 2004 és 2010 között a budapesti egyetemisták szabadidısportfogyasztásában? Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8. (+36 1) 482-5566, Fax: 482-5567 www.uni-corvinus.hu/vallgazd Mi történt 2004 és 2010 között a budapesti egyetemisták szabadidısportfogyasztásában?

Részletesebben

A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET

A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET Az egészségmegőrzés és az egészségvédelem korunk legfontosabb feladatai közé tartozik. Az egészség a társadalom számára a legfontosabb

Részletesebben

A NAGYVÁROSI LAKÓTELEPEK KOMPLEX TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA BUDAPESTI MINTATERÜLETEKEN TÉMAVEZETŐ: EGEDY TAMÁS. Záróbeszámoló

A NAGYVÁROSI LAKÓTELEPEK KOMPLEX TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA BUDAPESTI MINTATERÜLETEKEN TÉMAVEZETŐ: EGEDY TAMÁS. Záróbeszámoló A NAGYVÁROSI LAKÓTELEPEK KOMPLEX TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA BUDAPESTI MINTATERÜLETEKEN TÉMAVEZETŐ: EGEDY TAMÁS Záróbeszámoló I. A kutatás célja A kutatás elsődleges célja az volt, hogy a lakótelepi

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149. -a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA):

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149. -a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA): Az oktató személyi-szakmai adatai Név: Dr Suskovics Csilla PhD születési év: 1962.07.02., Kaposvár végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója: biológia - testnevelés szakos tanár jó rendű diploma,

Részletesebben

Akilencvenes évek elejétõl a magyar gazdaság és társadalom gyors átrendezõdésen. tanulmány

Akilencvenes évek elejétõl a magyar gazdaság és társadalom gyors átrendezõdésen. tanulmány Csapó Benõ Molnár Gyöngyvér Kinyó László SZTE, Neveléstudományi Intézet, MTA-SZTE Képességkutató Csoport SZTE, Neveléstudományi Doktori Iskola A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Szalay Piroska Ágnes Ph.D egyetemi docens Testnevelési Egyetem (TF) Budapest, Alkotás u. 44. 1123 Hungary, Európa

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Szalay Piroska Ágnes Ph.D egyetemi docens Testnevelési Egyetem (TF) Budapest, Alkotás u. 44. 1123 Hungary, Európa Dr. Szalay Piroska Ágnes Ph.D egyetemi docens Testnevelési Egyetem (TF) Budapest, Alkotás u. 44. 1123 Hungary, Európa Tel.: +36-1-487-9200/61141 Mobile phone: +36-70-326-3343 E-mail privát: szalayhu@gmail.com

Részletesebben

PhD értekezés tézisei

PhD értekezés tézisei PhD értekezés tézisei Szabadidostruktúra és fizikai rekreáció Magyarországon 1963-2000 között, életmód-idomérleg vizsgálatok tükrében dr. Gáldi Gábor Budapest 2004 1. A témaválasztás indoklása, a kutatás

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Appendix of publications)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Appendix of publications) PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Appendix of publications) Könyv, könyvrész (társszerzőként) Ihász F., Király T., Rostás K. (1999): Testnevelési órák szívfrekvencia értékeinek elemzése. Apáczai Csere János Tanítóképző

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK MÉDIAELEMZŐ MŰHELY AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK FÜZETEK. 1 MÉRTÉK FÜZETEK 7. szám 2016. március Szerző: Timár János AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZA- BADSÁG-KÉPE 2015-BEN MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A SZENNYVÍZMINŐSÉG HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS DINAMIKUS SZIMULÁCIÓJÁNÁL Készítette: Pásztor István Témavezető: Dr. Kárpáti Árpád Pannon Egyetem Vegyészmérnöki

Részletesebben

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Tartalomjegyzék A kiadvány

Részletesebben

A NEMESNYÁR-TERMESZTÉS FEJLESZTÉSÉNEK

A NEMESNYÁR-TERMESZTÉS FEJLESZTÉSÉNEK Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Doktori (PhD) értekezés tézisei A NEMESNYÁR-TERMESZTÉS FEJLESZTÉSÉNEK ÚJABB EREDMÉNYEI Írta: Bárány Gábor Sopron 2011. Doktori Iskola: Roth Gyula Erdészeti

Részletesebben

Tanítási tanulási stratégiák az általános iskolai úszásoktatásban, különös hangsúllyal az interakciós helyzetekre

Tanítási tanulási stratégiák az általános iskolai úszásoktatásban, különös hangsúllyal az interakciós helyzetekre Tanítási tanulási stratégiák az általános iskolai úszásoktatásban, különös hangsúllyal az interakciós helyzetekre Doktori tézisek Bíró Melinda Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományok Doktori Iskola

Részletesebben

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan.

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan. OTKA T048849 A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATI MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS 1. KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK A kutatási tervben empirikus vizsgálatokkal

Részletesebben

Az elváltak párkapcsolatai

Az elváltak párkapcsolatai NKI NÉPESEDÉSI HÍRLEVÉL A KSH Népességtudományi Kutató Intézet kiadványa aktuális demográfiai kérdésekrôl 2006/4 Az elváltak párkapcsolatai A házasságok többségét ma már együttélés elôzi meg, ez azonban

Részletesebben

Opponensi vélemény. Kézdi Gábor: Heterogeneity in Stock Market Expectation. and Portfolio Choice of American Households

Opponensi vélemény. Kézdi Gábor: Heterogeneity in Stock Market Expectation. and Portfolio Choice of American Households Opponensi vélemény Kézdi Gábor: Heterogeneity in Stock Market Expectation and Portfolio Choice of American Households című, MTA doktori címre benyújtott disszertációjáról Kézdi Gábor disszertációjában

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

jelen és jövő élelmiszerei trendek, fejlesztések, kutatások Antal Emese dietetikus, szociológus TÉT Platform szakmai vezető

jelen és jövő élelmiszerei trendek, fejlesztések, kutatások Antal Emese dietetikus, szociológus TÉT Platform szakmai vezető jelen és jövő élelmiszerei trendek, fejlesztések, kutatások Antal Emese dietetikus, szociológus TÉT Platform szakmai vezető Egyesült Államok, 1000 személy, reprezentatív minta 47 % nem tudta (nem is

Részletesebben

A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kosáros Andrea

A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kosáros Andrea Természettudományi és Technológiai Kar A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben Doktori (PhD) értekezés tézisei Kosáros Andrea Témavezetı: Dr. Lakatos Gyula Debreceni Egyetem Természettudományi

Részletesebben

45/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. Tiszaújváros egészségterve

45/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. Tiszaújváros egészségterve 45/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete Tiszaújváros egészségterve 2014 Tiszaújváros egészségterve 2014 Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar 2014 Szerkesztette: Dr. Bíró Éva Lektorálta: Dr. Kósa Karolina

Részletesebben

Az atomenergia alkalmazásának nem műszaki szempontjai

Az atomenergia alkalmazásának nem műszaki szempontjai Az atomenergia alkalmazásának nem műszaki szempontjai Dr. Trampus Péter Trampus Mérnökiroda 2060 Bicske, Zrínyi Miklós u. 20., +36 22 262 418 Az atomerőművek azon nyilvánvaló adottságuk eredményeként,

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek

dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek Konzulens: Prof. Dr. Bihari Mihály és Ph.D. Balogh Zsolt György Budapest, 2011. 11. 10. I. A

Részletesebben

Rezidens orvosok szakterületválasztási és vidéki munkavállalási motivációi

Rezidens orvosok szakterületválasztási és vidéki munkavállalási motivációi Rezidens orvosok szakterületválasztási és vidéki munkavállalási motivációi Doktori tézisek Girasek Edmond Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Gaál Péter egyetemi

Részletesebben

DR. TÓTH JÁNOS. Személyes információk

DR. TÓTH JÁNOS. Személyes információk DR. TÓTH JÁNOS Személyes információk Születési adatok: 1959. szeptember 10. (Gyöngyöspata) Végzettség: PhD testnevelő tanár, labdarúgó szakedző Edzői fokozat: labdarúgó szakedző MSc, UEFA Pro licensz Anyanyelv:

Részletesebben

Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására

Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására Doktori tézisek Vécseyné Kovách Magdolna Testnevelési Egyetem

Részletesebben

Gyarmathy V. Anna. Legális és illegális szerek használata, nemi aktivitás, és AIDS oktatás magyar középiskolások körében. Doktori értekezés tézisei

Gyarmathy V. Anna. Legális és illegális szerek használata, nemi aktivitás, és AIDS oktatás magyar középiskolások körében. Doktori értekezés tézisei Gyarmathy V. Anna Legális és illegális szerek használata, nemi aktivitás, és AIDS oktatás magyar középiskolások körében Doktori értekezés tézisei Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Témavezető: Dr. Molnár

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

A lelkigondozó szakirányú továbbképzés curriculumának kidolgozása, eredményességvizsgálata és fejlesztése

A lelkigondozó szakirányú továbbképzés curriculumának kidolgozása, eredményességvizsgálata és fejlesztése A lelkigondozó szakirányú továbbképzés curriculumának kidolgozása, eredményességvizsgálata és fejlesztése Doktori tézisek Török Gábor Pál Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

A bölcsődés gyermek és a mese

A bölcsődés gyermek és a mese nyitrai Ágnes A bölcsődés gyermek és a mese Az utóbbi években a kisgyermekkori fejlődésre irányuló kutatások eredményei a korábbi évtizedekhez képest még árnyaltabban bizonyítják, hogy a mesélésnek a kisgyermek

Részletesebben

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 1 Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 2008. augusztus Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózatműködtetési

Részletesebben

A Kárpát-medence extrém hőmérsékleti paramétereinek XX. századi tendenciái

A Kárpát-medence extrém hőmérsékleti paramétereinek XX. századi tendenciái A Kárpát-medence extrém hőmérsékleti paramétereinek XX. századi tendenciái Pongrácz Rita, Bartholy Judit Összefoglalás. Cikkünkben a napi maximum-, minimum- és középhőmérsékletek alapján definiált extrémindexek

Részletesebben

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Doktori tézisek Fügedi Balázs Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Sporttudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa. Dr. Bódi Stefánia tanársegéd

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa. Dr. Bódi Stefánia tanársegéd ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Dr. Bódi Stefánia tanársegéd A magyar biztonságpolitikai gondolkodás etnikai konfliktusok rendezésére irányuló elméletei, különös tekintettel Bibó István

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 Hablicsek László Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 A magyarországi népesség-előreszámítások eddig a zárt népesség elvén készültek,

Részletesebben

Schenau, S.: A holland klímavédelmi politika értékelése a szatellit számla alapján

Schenau, S.: A holland klímavédelmi politika értékelése a szatellit számla alapján 1145 Schenau, S.: A holland klímavédelmi politika értékelése a szatellit számla alapján (SEEA as a Framework for Assessing Policy Responses to Climate Change.) Fifth Meeting of the UN Committee of Experts

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Helyzetelemzés a közigazgatás elérhetőségéről, a közigazgatási ügymenetről és a közigazgatás működését támogató egyes folyamatokról E dokumentum

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1895 2000

MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1895 2000 TÖRTÉNETI DOLGOZATOK MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1895 2000 LACZKA SÁNDORNÉ A rendszeres mezőgazdasági statisztikai adatszolgáltatás Magyarországon közel kétszáz éves, de a mezőgazdasági adatgyűjtések

Részletesebben

2.1.1 Demográfiai folyamatok

2.1.1 Demográfiai folyamatok 2.1.1 Demográfiai folyamatok A rendszerváltozás óta eltelt időszak demográfiai folyamatai két, jól elkülönülő időszakra oszthatók. A kilencvenes évek első felében folytatódott az 1980 után megindult, kezdetben

Részletesebben

REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA KÁDÁR KRISZTA: FUNKCIÓVÁLTÁS A SZOVJET KATONAI OBJEKTUMOK HELYÉN BARNAMEZŐS KATONAI TERÜLETEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

Részletesebben

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA Szerzők: Mező Ferenc Mező Katalin Lektorok: Szabó Edina Szilágyi Barnabás Schréder Veronika Első szerző e-mail címe: mezo.ferenc@ped.unideb.hu

Részletesebben

Leica SmartRTK, az aktív ionoszféra kezelésének záloga (I. rész)

Leica SmartRTK, az aktív ionoszféra kezelésének záloga (I. rész) Leica SmartRTK, az aktív ionoszféra kezelésének záloga (I. rész) Aki egy kicsit is nyomon követi a GNSS technológia aktualitásait, az egyre gyakrabban találkozhat különböző cikkekkel, értekezésekkel, melyek

Részletesebben

TERÜLETI-TÁRSADALMI ÉS IDŐBELI KÜLÖNBSÉGEK A SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI MEGBETEGEDÉSEK KOCKÁZATI TÉNYEZŐIBEN

TERÜLETI-TÁRSADALMI ÉS IDŐBELI KÜLÖNBSÉGEK A SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI MEGBETEGEDÉSEK KOCKÁZATI TÉNYEZŐIBEN TERÜLETI-TÁRSADALMI ÉS IDŐBELI KÜLÖNBSÉGEK A SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI MEGBETEGEDÉSEK KOCKÁZATI TÉNYEZŐIBEN DR. SZILÁRD ISTV Á N -D R. SÜMEGI GYÖNGYI Jelen előadás az 1982 1987-ben a MONICA Project keretében

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Ifjúságpolitikai vizsgálat Magyarországon

Ifjúságpolitikai vizsgálat Magyarországon Ifjúságpolitikai vizsgálat Magyarországon Nemzetközi jelentés (Európa Tanács, Ifjúsági és Sportigazgatóság) Andreas Walther, Manfred Zentner Bjørn Jaaberg Hansen (elnök) Roman Kühn Szelényi Zsuzsanna Elvira

Részletesebben

A MÉLYEBB TÜDŐRÉGIÓKBÓL TISZTULÓ RADON- LEÁNYTERMÉKEK DÓZISJÁRULÉKA A CENTRÁLIS LÉGUTAKBAN. Kudela Gábor 1, Balásházy Imre 2

A MÉLYEBB TÜDŐRÉGIÓKBÓL TISZTULÓ RADON- LEÁNYTERMÉKEK DÓZISJÁRULÉKA A CENTRÁLIS LÉGUTAKBAN. Kudela Gábor 1, Balásházy Imre 2 A mélyebb tüdőrégiókból tisztuló radon-leánytermékek dózisjáruléka a centrális légutakban 23 A MÉLYEBB TÜDŐRÉGIÓKBÓL TISZTULÓ RADON- LEÁNYTERMÉKEK DÓZISJÁRULÉKA A CENTRÁLIS LÉGUTAKBAN Kudela Gábor 1, Balásházy

Részletesebben

KISVÁROSI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LOKÁLIS HATÁSRENDSZERE AZ ALFÖLDÖN

KISVÁROSI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LOKÁLIS HATÁSRENDSZERE AZ ALFÖLDÖN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei KISVÁROSI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LOKÁLIS HATÁSRENDSZERE AZ ALFÖLDÖN Petrás Ede Témavezető: Dr. Pusztai Gabriella DEBRECENI EGYETEM Humán Tudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Ajánlásgyűjtemény, összesítő tanulmány

Ajánlásgyűjtemény, összesítő tanulmány Ajánlásgyűjtemény, összesítő tanulmány Felsőoktatási rangsorok mérési dimenziói, mutatószámai; a rendelkezésre álló és szükséges statisztikai adatbázisok, adatkörök Összeállította: Eruditio-Hungária Kft.

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u.10/b Telefon: (06-1) 209-0619 E-mail: sportkozpont@ppk.elte.hu

Részletesebben

Beszámoló a II. Területfejlesztők Napjáról. Report on the 2nd Congress of Spatial Developers

Beszámoló a II. Területfejlesztők Napjáról. Report on the 2nd Congress of Spatial Developers Tér és Társadalom / Space and Society 28. évf., 1. szám, 2014 Beszámoló a II. Területfejlesztők Napjáról Report on the 2nd Congress of Spatial Developers KOVÁCS SÁNDOR ZSOLT, RÁCZ SZILÁRD, TIPOLD FERENC

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK I. ÉVFOLYAM 52. SZÁM

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK I. ÉVFOLYAM 52. SZÁM Tisztelt Olvasó! A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) kiemelt célja, hogy a hazai médiában dolgozó szakembereket folyamatosan forrásanyaggal és hiteles információkkal lássa el az egészséges

Részletesebben

SPORT AZ EURÓPAI UNIÓBAN CIPRUSI NÉZŐPONTBÓL

SPORT AZ EURÓPAI UNIÓBAN CIPRUSI NÉZŐPONTBÓL SEMMELWEIS EGYETEM, TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR (TF), 5. SZ. DOKTORI ISKOLA SPORT AZ EURÓPAI UNIÓBAN CIPRUSI NÉZŐPONTBÓL ANTONIS ALEXOPOULOS PhD értekezés - Tézisek Témavezető: Földesiné Dr. Szabó

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben