EPILEPSZIÁS CSECSEMŐK ÉS KISGYERMEKEK ROHAMSZEMIOLÓGIAI KUTATÁSAI. Dr. Fogarasi András

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EPILEPSZIÁS CSECSEMŐK ÉS KISGYERMEKEK ROHAMSZEMIOLÓGIAI KUTATÁSAI. Dr. Fogarasi András"

Átírás

1 1 EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI EPILEPSZIÁS CSECSEMŐK ÉS KISGYERMEKEK ROHAMSZEMIOLÓGIAI KUTATÁSAI Dr. Fogarasi András Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza Neurológiai osztály Budapest, 2002

2 2 ÖSSZEFOGLALÁS Az epilepsziát visszatérő paroxizmális klinikai jelenségek (rohamok) formájában manifesztálódó kóros agyi működések jellemzik. A szemiológiai tudománya ezen rohamok alatt észlelt klinikai jelenségekkel foglalkozik, segítve az egyes rohamok pontos klasszifikálását. Az életkor- és lokalizáció-függő rohamszemiológia pontos ismerete és használata nagyban hozzájárul a rohamok kategorizálásához, és a roham által bevont agyi régiók lokalizálásához. Az orvosi irodalmat tanulmányozva számtalan felnőttkori szemiológiai vizsgálattal találkozunk, átfogó csecsemő- és kisgyermekkori lebenyfüggő szemiológiai leírások azonban eddig nem születtek. Munkámmal ezt a hiányt szeretném pótolni. Negyvenhét, hét év alatti, terápiarezisztens, léziós epilepsziás gyermek 304, videószalagon rögzített rohamát elemezve és a kapott eredményeket a felnőttkori leírásokkal összevetve számos hasonlóságot és különbséget észleltem a kisgyermekek illetve felnőttek rohamszemiológiája között. A napi rohamgyakoriság, a rövid rosszullétek, a magatartásbeli változás, az epilepsziás spazmus, illetve a roham késői szakaszában jelentkező orális automatizmus gyakori, míg a komplex automatizmusok és a szekunder generalizáció ritka jelenségek csecsemő- és kisgyermekkorban. A fiatal életkor és a gyakran társuló mentális akadályozottság miatt aura illetve más szenzoros tünetek rögzítése nehézségekbe ütközhet, ezért a videószalagon rögzített rohamok alapos elemzését egy nélkülözhetetlen szemiológiai módszernek tartom ebben a korcsoportban. Lebenyfüggő klinikai jelenségeket tanulmányozva azt találtam, hogy a temporális lebeny eredetű rohamok szemiológiája -leggyakrabban a negyedik életév során- egy folyamatos transzformáción megy keresztül. Néhány -a felnőttkorban már leírt- lateralizációs jelről sikerült igazolnom, hogy már ebben az életkorban is lateralizációs értékkel bír. A hátsó területi epilepsziás rohamokat vizsgálva leírtam három, a csecsemőkre és kisgyermekekre jellemző és eddig még nem publikált iktális jelenséget, mint a mosoly, a kipirulás, illetve a fejbiccentés. Utóbbiak közül az iktális mosoly jelentkezését egy új, a non-domináns féltekére jellemző lateralizációs jelnek találtam.

3 3 Reményeim szerint a csecsemők és kisgyermekek életkor- és lokalizáció-függő rohamszemiológiájának pontosabb ismerete hozzájárulhat a terápiarezisztens epilepsziás gyermekek korai és megbízható kivizsgálásához, ezen keresztül az időben végzett és adekvát konzervatív vagy sebészi terápiák alkalmazásához, életminőségük javulásához. 1. BEVEZETÉS Az epilepsziát visszatérő paroxizmális klinikai jelenségek (rohamok) formájában manifesztálódó kóros agyi működések jellemzik. A szemiológia tudománya ezen rohamok alatt észlelt klinikai jelenségekkel foglalkozik, segítve az egyes rohamok pontos klasszifikálását. A életkor- és lokalizáció-függő rohamszemiológia pontos ismerete és rendszeres használata sokat segíthet abban, hogy egy epilepsziás rosszullét alatt észlelt jelenségekből következtessünk arra, hogy a roham melyik agyi területről indult, illetve hol zajlott. Az epilepszia sebészeti kivizsgálás és ezen belül a tartós videó-eeg monitorizálás elterjedése óta a rohamszemiológiai ismereteink sokkal pontosabbá váltak, hiszen a videófelvételek többszöri visszanézésével olyan apró jelenségeket is megfigyelhetünk, melyek akár egy laikus akár egy szakember figyelmét könnyen elkerülhetik. Másrészről egy roham hosszáról vagy a rosszullét alatt jelentkező tudatzavar mértékéről, posztiktális látens hemiparézisről vagy szenzoros afáziáról objektív információkat csak videón rögzített és az ictus alatt és után tesztelt rohamfelvételek alapján nyerhetünk. Az orvosi irodalmat tanulmányozva számtalan felnőttkori szemiológiai vizsgálattal találkozunk, átfogó csecsemő- és kisgyermekkori lebenyfüggő szemiológiai leírások azonban eddig nem születtek. Munkámmal ezt a hiányt szeretném pótolni. 2. CÉLKITŰZÉSEK Kutatómunkám során célul tűztem ki, hogy 1. elkészítsem az első olyan szisztematikus, lokalizáció-függő csecsemő- és kisgyermekkori rohamszemiológiai elemzést, mely külön-külön foglalkozik a

4 4 - frontális - temporális - és posterior cortex eredetű rohamokkal; - elegendő számú, valóban fiatal gyermek adatain alapszik, - kizárólag videószalagon archivált rohamokat elemez, - több, egymástól független vizsgáló vesz részt a vizsgálatban - és a gold standard szabály alapján lokalizál. 2. a szemiológiai leírás mellett a kapott eredményeket összehasonlítsam a szakirodalomban talált felnőttkori leírásokkal, rögzítsem a legfontosabb hasonlóságokat és különbségeket és megvizsgálja, hogy a kisgyermekkori rohamok mutatnak-e lokalizáció-függő tulajdonságokat. 3. megvizsgáljam, hogy ezen az életkoron belül változik-e a szemiológia, különös figyelmet szentelve a temporális lebeny (TL) eredetű rohamokra. 4. ellenőrizzem, hogy a felnőttkorban leírt lateralizációs jelek közül melyek alkalmazhatóak kisgyermekkorban is. 3. BETEG ÉS MÓDSZER 3.1 Betegek Kevés olyan epilepszia sebészeti centrum létezik, ahol elegendő csecsemő- és kisgyermekkori eset gyűlt össze egy a gold standard szabályon alapuló- rohamszemiológiai munka elkészítéséhez. A Bethel Epilepszia Centrum (Bielefeld, Németország) és a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza között fennálló klinikai és tudományos együttműködés keretében lehetőségem nyílt arra, hogy különböző léziójú epilepsziás csecsemők és kisgyermekek videószalagon tárolt rohamfelvételeit tanulmányozzam és között mintegy 2,300 epilepsziás beteg tartós videó-eeg monitorizálását végezték el a Bethel Epilepszia Centrumban (Bielefeld, Németország). A jelen kutatás során azon 7 év alatti gyermekek rohamait vizsgáltam, akiknél a koponya mágneses rezonancia felvétel

5 5 frontális, temporális vagy hátsó területi léziót mutatott, és az epileptogén fókusz eltávolítása után rohammentessé váltak vagy jelentős javulást mutattak. Negyvenhét (24 fiú és 23 lány) 7 év alatti, farmakorezisztens epilepsziás gyermek került be a vizsgálatba, posztoperatív követésük 3 és 92 (átlag, 36) hónap között mozgott. A műtét utáni állapot felmérése az Engel-féle klasszifikációs rendszer alapján történt. A betegség indulásának ideje 2 nap és 56 hónap (átlag 10 hónap) közé esett, a videó-monitorizáláskor a gyermekek 3-81 (átlag 36) hónaposak voltak. A műtéti rezekátumok hisztológiai feldolgozása alapján az epilepsziáért fokális kortikális diszplázia (34), benignus tumor (10) és egy-egy esetben hippocampalis sclerosis, poszttraumás lézió, illetve sclerosis tuberosa volt felelős. Huszonöt gyermeknél jobb, huszonkettőnél bal oldali eltérést láttunk. 3.2 Rohamelemzés Negyvenhét beteg 304 db, videószalagra rögzített epilepsziás rohamát (átlagosan 6 roham/beteg) elemezte három egymástól független vizsgáló a külön erre a célra készített rohamelemző ív segítségével. Az íven értékeltük a beteg magatartásbeli, tudatállapotbeli, szenzoros, autonóm és motoros jeleit mind a roham alatt, mind posztiktálisan. Minden egyes esemény időbeli megjelenését is rögzítettük aszerint, hogy a klinikai roham indulása után hány másodperccel jelentkeztek. Az időskálán négy csoportot különítettünk el: azonnali, igen korai (<10 mp), korai (10-20 mp) és késői (>20 másodperccel a roham indulása után jelentkező) esemény. A rohamok egymással szinkronizált, de a videó és elektro-encefalogram (EEG) jeleket egymástól függetlenül rögzítő monitorizáló egységen lettek felvéve (VANGARD digitális EEG szoftver és SONY analóg videókamera). A rosszullétek alatt és után a betegeket szakképzett EEG-asszisztensek tesztelték: kérdések feltevésével és feladatok adásával vizsgálták a gyermekek tudatállapotát és az esetleges lateralizációs jeleket. A rohamok klasszifikálásához egy, a nagy epilepszia sebészeti centrumokban elterjedt, a rohamszemiológia megfigyelésén alapuló klasszifikációs módszer módosított változatát alkalmaztam. A videófelvételek elemzése mellett átnéztem a betegek orvosi dokumentációját és rögzítettem a legfontosabb klinikai, képalkotó, elektrofiziológiai és szövettani adatot.

6 6 3.3 Statisztikai analízis Spearman rank korrelációt alkalmaztam annak igazolására, hogy a motoros rohamkomponensek aránya mutat-e életkorfüggő változást a vizsgált temporális csoportban. A p<0,05 értéket tekintettem szignifikánsnak. 4. EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 4.1 Életkorfüggő sajátosságok Rohamfrekvencia A vizsgált csoportokban minden gyermeknek napi sűrűséggel jelentkező görcsei voltak (1-100 roham/nap), harmaduknál clusterjelenség is megfigyelhető volt. Felnőttkori frontális lebeny (FL) epilepsziában a betegek %-ának vannak napi rohamai és 50%-uk mutat cluster tendenciát. Temporális lebeny epilepsziás felnőttek ezzel szemben csak havi-heti gyakorisággal rohamoznak, a hátsó területi (posterior cortex: PC) epilepsziában szenvedő felnőtteknél pedig átlagosan havi 10 (1-60/hó) rosszullét jelentkezik. Úgy tűnik, hogy egyrészt a rohamfrekvencia korspecifikus: a gyógyszerekkel alig befolyásolható, rendkívül agresszív kisgyermekkori epilepsziák az évek során veszítenek aktivitásukból; másrészt viszont kisgyermekkori lebenyspecifikus csoportokat összehasonlítva, a TL epilepsziás rohamok már ekkor is ritkábban jelentkeznek az agy többi régiójához képest. A magas kisgyermekkori rohamaktivitás a kognitív fejlődést akadályozhatja, ezért a helyes farmako- vagy sebészi terápia alkalmazása ebben az életkorban nagy jelentőséggel bír. Rohamhossz Az általam vizsgált csoportokban az egyes epilepsziás rohamok hossza másodperc között mozgott. Bár a frontális csoportban jelentkeztek a legrövidebb rosszullétek (1-89, átlag 29 mp), szemben a temporális és a hátsó területi epilepsziák egy perc körüli (62, illetve 67 mp) átlagos hosszával, a kisgyermekeknél megfigyelt rohamhossz mindhárom csoportban rövidebb volt, mint a hasonló lokalizációjú felnőttkori epilepsziákban. Statisztikai módszerekkel ellenőriztem ezért, de az egyes kisgyermekkori csoportokon belül nem találtam szignifikáns összefüggést az életkor és a rohamok hossza között. Aura A felnőttkorban gyakran észlelt aurával szemben az általam vizsgált 47 gyermekből mindössze hét (15%) számolt be preiktális előérzetről, négy beteg nem-specifikus (fejfájás, hányinger), három pedig szomatoszenzoros aura formájában. Bár a gyermekek további 47%-

7 7 ánál észleltem megébredést, furcsa mozgásokat vagy magatartásbeli változást a rohamokat megelőzően, tartózkodtam attól, hogy ezeket a jelenségeket auraként értékeljem. Korábbi kutatások eredményeivel összhangban azt gondolom, hogy fiatal életkoruk és speciális kognitív fejlődésük miatt ez a betegcsoport nehezen tud beszámolni a preiktális és iktális tüneteiről, érzéseiről. Magatartásbeli változások ("Behavioral change") A három csoportban összesen 28 betegnél (60%) figyeltem meg, hogy rohamaik egy része magatartásbeli változással, a korábban megkezdett tevékenység (játék, evés, cumizás, stb.) hirtelen leállásával járt. Leggyakrabban (73%) a temporális csoportban észleltem ezt a jelenséget. A rohamok végeztével a gyermekek gyakran visszatértek korábbi tevékenységükhöz. Ezt a fajta rohamot egy típusos, erre a korra jellemző non-konvulzív jelenségnek találtam, ezért felismerését fontosnak tartom a kisgyermekkori differenciál-diagnosztikai problémák megoldása során. Késői orális automatizmusok A három csoportban vizsgált összesen 47 betegből 24-nél (51%) észleltem automatizmust, zömmel (20 gyermeknél) ennek orális formáját. Bár a lokalizációtól függően az automatizmusok aránya jelentősen eltért egy mástól (a temporális csoportban a betegek 87, míg FL epilepsziában csak 21 százalékának volt automatizmusa), megállapítható, hogy ebben az életkorban a rohamok késői szakaszában jelentkező orális automatizmus a leggyakoribb forma; az összes, automatizmust produkáló gyermekek 80%-ánál észleltem ezt a típust. Epilepsziás spazmus A fokális lézió ellenére a 47 gyermek közül nyolc (17%) generalizált epilepsziás spazmusokat is produkált a rosszullétek során, többségük (öt beteg) a frontális csoportba tartozott. Korábbi irodalmi adatokhoz hasonlóan az általam megfigyelt aszimmetrikus ES-ok is következetesen a kontralaterális oldalon voltak kifejezettebbek. Vokalizáció Felnőttkori szemiológiai vizsgálatok eredményéhez hasonlóan a vizsgált gyermekek körében is gyakran (49%) jelentkezett legalább egy alkalommal iktális vokalizáció, leggyakrabban a temporális, legritkábban a frontális csoportban. A kisgyermekeknél észlelt vokalizáció sírás, nyögés vagy morgás formájában jelent meg. Szekunder generalizált tónusos-klónusos rohamok hiánya Nagy epilepszia centrumok betegeit feldolgozó kutatások alapján a szekunder generalizált tónusos-klónusos roham (SGTCS) egy típusos felnőttkori jelenség, a betegek 61-91%-át érintheti a különböző lebenycsoportokban. Negyvenhét csecsemő és kisgyermek 304 rohamát megvizsgálva csak egyetlen betegnél észleltem SGTCS rohamot, és orvosi dokumentációját áttanulmányozva is csak további négy

8 8 gyermek anamnézise utalt erre a jelenségre. Ennek hátterében az agy fokozatos érési folyamatai, az alacsonyabb fokú myelinizáció, a két hemiszférium közti még kezdetleges szinkronizáció és az a tény állhat, hogy még csak rövid idő telt el (2-66, átlagosan 34 hónap) az epilepszia megjelenése és a monitorizálás időpontja között. Etiológia Vizsgálati csoportomban leggyakrabban fokális kortikális diszplázia (73%), illetve tumor (21%) állt az epileptogén léziók hátterében, így az etiológia nagy mértékben különbözött a felnőttkoritól, ahol hippocampalis sclerosis, tumor, illetve vaszkuláris eltérés dominál. 4.2 Lokalizáció-függő sajátosságok Frontális csoport Éjszakai tendencia A felnőtt FL epilepsziásokhoz hasonlóan betegcsoportomban is a rohamok jelentős része (36%) zajlott éjszaka, de a kisgyermekek felnőttekétől eltérő alvás-ébrenlét ciklusa miatt még nagyobb hányaduk (47%) jelentkezett alvás közben. Motoros jelenségek Ahogyan az a felnőttkori eredmények alapján várható volt, vizsgálati csoportomban valamennyi gyermeknek volt motoros rohama és a 111 roham közül csupán hat esetben nem jelentkezett motoros komponens. A tónusos rohamok mellett a klónusos komponens és ES volt a két vezető rohamtípus. Pszichomotoros rohamok A FL epilepsziában szenvedő 14 kisgyermek és csecsemő között csak két betegnél (14%) figyeltem meg típusos pszichomotoros rohamot arrest jelenséggel és orális automatizmussal kísérve. Felnőttkori tanulmányok szerint pszichomotoros rohamok inkább a frontális lebeny elülső kétharmadából indulnak, míg a motoros jelenségekért a hátulsó (sulcus centralishoz közelebb eső) lebenyterület léziói felelősek. Az általam vizsgált betegcsoport túl kisszámú volt ahhoz, hogy ezt az összefüggést kisgyermekeknél is igazoljam. Automatizmusok Bár a felnőttkori FL epilepsziás rohamokban viszonylag gyakori, egyetlen hét év alatti gyermeknél sem figyeltem meg bimanuális-bipedális vagy más komplex motor automatizmust. Azt gondolom, hogy a komplex motor automatizmusok és hipermotoros rohamok hiánya vizsgálati csoportomban a FL alacsonyabb fokú myelinizációjával, illetve a kortikális összeköttetések éretlenségével magyarázható. Posztiktális tudatzavar Bár az életkori sajátosságok miatt nehéz volt objektíven értékelni a tudatállapot szintjét a vizsgálati csoportban, az tisztán megfigyelhető volt, hogy a teszteléskor

9 9 jól kooperáló verbális gyermekek igen rövid, gyakran 10 másodpercen belüli posztiktális feltisztulást mutattak Temporális csoport Szemiológiai transzformáció A kisgyermekkori TL epilepszia rohamszemiológiája típusos, életkorra jellemző tulajdonságokat mutat. Biztosan TL epilepsziában szenvedő csecsemőket és kisgyermekeket vizsgálva azt találtam, hogy ez a szemiológiai transzformáció az iskoláskor előtt fokozatosan alakul ki, és a felnőttekre jellemző pszichomotoros roham a 4. életév során lesz először domináns megjelenési forma. Negyvenkét hónapos kor alatt a motoros komponensek magas arányát találtam tónusos, klónusos, mioklónusos roham és ES formájában. Ezen életkor felett a komplex parciális rohamszemiológia vált mind gyakoribbá, illetve a gyermekek felében dominánssá. Spearman rank korrelációt alkalmazva lineáris fordított arányosságot találtam a motoros rohamkomponensek aránya és az életkor között ebben a korcsoportban (r = - 0,64; p < 0,01). Megvizsgáltam, és a motoros rohamkomponensek arányát az epilepszia megjelenésekor észlelt életkortól függetlennek találtam. Ezt nem csak a 15 gyermek keresztmetszeti vizsgálata igazolta, hanem egy betegem hosszú távú nyomon követése is, aki definitív szemiológiai változásokat mutatott 1 és 4 éves kora között. Ugyancsak nem találtam statisztikai összefüggést a motoros rohamkomponensek aránya és az epileptogén lézió lokalizációja (mediális vagy laterális) illetve lateralizációja (jobb vagy bal) között sem. Feltételezhető, hogy az első 3 életév során az éretlen limbikus rendszer kevéssé aktiválható és klinikailag néma marad a rohamok során. Lateralizációs jelek Kétféle, a felnőttkori TL epilepsziákban leírt lateralizációs jelet a kisgyermekkori csoportban is észleltem. Hat betegnél jelentkezett disztóniás kéztartás, öt esetben az epilepsziás fókusszal ellentétes, egyszer pedig mindkét oldalon. Posztiktális orrtörlést a TL epilepszia közismert ipszilaterális jelenségét- szintén hat gyermeknél rögzítettem: négynél az ipszilaterális, kettőjüknél mindkét kézzel. Bár ezek az eredmények ígéretesek, hiszen a felnőttkorra jellemző lateralizációs jeleket kisgyermekeknél még senki sem vizsgálta módszeresen, azt gondolom, hogy a lateralizációs jelek vizsgálatát el kellene végezni nagyobb betegcsoporton is.

10 Posterior cortex csoport Motoros vizuális tünetek Okulomotoros jelenségeket a felnőttekhez hasonlóan gyakran (72%) észleltem nystagmus (39%), szemdeviáció (33%), szemhéj mioklónus (28%) és gyors, repetitív pislogás (17%) formájában. Két beteg rohama opsoclonust -a szemgolyók akarattól független, multidirekcionális, szabálytalan diszkinéziája- is tartalmazott. Iktális mosoly Öt betegnél (28%) figyelhettem meg a rohamok alatt jelentkező, feltehetően nem akaratlagos mosolyt. Ezt a jelenséget korábban parietális és temporális lebeny epilepsziás betegek esetismertetései során írták le, a nagyobb PC sebészeti adatbázisok pedig egyáltalán nem említik. Tudomásom szerint ez az első gyermekkori ismertetés erről az egyébként nem ritkán jelentkező- jelenségről. Az a tény, hogy mind az öt, iktális mosolyt produkáló betegem jobb oldali epilepsziás fókusszal rendelkezett, alátámasztja azt a korábbi megfigyelést, hogy az emocionális arckifejezések reprezentációjáért a szubdomináns félteke felelős. Iktális kipirulás Bár öt gyermeknél is észleltem az arc kipirulását a rohamok során, ezt a jelenséget a felnőttkori PC epilepsziák során egyáltalán nem írják le. Azt gondolom, hogy a különbség oka a vokalizáció esetéhez hasonlóan- ismét az egymástól eltérő megfigyelési és feldolgozási módszerekben keresendő. Iktális bólintás A mioklónusos rohamok leggyakrabban fejbólintással, a nyak- és esetenként a vállizmok hirtelen, rövid megrándulásával jelentkeztek. Ez a jelenség is típusosnak mondható csoportomban: hét vizsgált gyermeknél (39%) volt felismerhető, hármuknál sorozatokban jelentkezett. Mivel a felnőttkori tanulmányok nem említenek hasonló motoros komponenst, feltételezem, hogy ez a bólintó mozgás hasonlóan az epilepsziás spazmushoz- egy generalizált rohamforma, melynek életkorfüggő kialakulásában az agy érési folyamatai játszhatnak szerepet. Automatizmusok A PC epilepsziás kisgyermekek 44%-ában figyelhettem meg automatizmust. Nagy számú felnőtt betegen végzett kutatások eredményei azt mutatták, hogy az okcipitális lebeny epilepsziában szenvedő betegek 50-75%-ánál jelentkeznek iktális automatizmusok, míg a parietális lebeny epilepsziás betegeknél ez az arány jóval alacsonyabb: 12%. Ez a különbség kismértékben, de ebben a betegcsoportban is megjelent: 15, az okcipitális régiót is érintő epileptogén fókuszú gyermek közül nyolc produkált automatizmust, míg az izolált parietális lebeny epilepsziában szenvedő három beteg közül egy sem. Hosszmetszeti követés Két vizsgált betegemnél két különböző időpontban történt monitorizálás: először skalp elektródákkal, második alkalommal szubdurális gridekkel. Bár a

11 11 két vizsgálat között 31, illetve 49 hónap telt el, egymáshoz nagyon hasonló, ugyanolyan okulomotoros tüneteket produkáló rosszulléteik voltak a két különböző időpontban. E két beteg adata azt sugallja, hogy a PC epilepszia lokalizáció-specifikus ezen az életkoron belül. 5. ÖSSZEFOGLALÁS A gold standard szabály alapján kiválogatott betegek videószalagon rögzített rohamait elemezve és a felnőttkori szemiológiai leírásokkal összehasonlítva elmondhatjuk, hogy a kisgyermekkori és felnőttkori léziós epilepszia számos hasonló klinikai tulajdonsággal bír, ugyanakkor fontos korfüggő sajátosságot is mutat. A napi rohamgyakoriság, a rövid rosszullétek, a magatartás megváltozása, az epilepsziás spazmus, illetve a roham késői szakaszában jelentkező orális automatizmus gyakori, míg a komplex motoros automatizmusok és a SGTCS ritka jelenségek csecsemő- és kisgyermekkorban. A fiatal életkor és a gyakran társuló mentális akadályozottság miatt aura illetve más szenzoros tünetek rögzítése nehézségekbe ütközhet, ezért a videószalagon rögzített rohamok alapos elemzését egy nélkülözhetetlen szemiológiai módszernek tartom eben a korcsoportban. Lebenyfüggő klinikai jelenségeket tanulmányozva azt találtam, hogy a TL eredetű rohamok szemiológiája -leggyakrabban a negyedik életév során- egy folyamatos transzformáción megy keresztül. Néhány -a felnőttkorban már leírt- lateralizációs jelről sikerült igazolnom, hogy már ebben az életkorban is lateralizációs életkorral bír. A hátsó területi epilepsziás rohamokat vizsgálva leírtam három, a csecsemőkre és kisgyermekekre jellemző és eddig még nem publikált iktális jelenséget, mint a mosoly, a kipirulás és a fejbiccentés. Utóbbiak közül az iktális mosoly jelentkezését egy új, a non-domináns féltekére jellemző lateralizációs jelnek találtam. Az epilepszia műtéten étesett csecsemők és kisgyermekek alacsony száma miatt kutatási eredményeim egy viszonylag kis számú populáció vizsgálatán alapultak. Időközben hazánkban is beindult a korszerű tartós videó-eeg monitorizálás, ezért tervezem a fenti eredményeket a hazai betegekkel kiegészített nagyobb gyermekpopuláción is megvizsgálni. Reményeim szerint a csecsemők és kisgyermekek életkor- és lokalizáció-függő rohamszemiológiájának pontosabb ismerete hozzájárulhat a terápiarezisztens epilepsziás gyermekek

12 12 korai és megbízható kivizsgálásához, ezen keresztül az időben végzett és adekvát konzervatív vagy sebészi terápiák alkalmazásához, életminőségük javulásához.

13 13 6. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton szeretném megköszönni Peter Wolf professzor úrnak (Bethel Epilepszia Centrum) és Dr. Dizseri Tamás főigazgató úrnak (MRE Bethesda Gyermekkórháza, Budapest), akik bizalma és segítsége nélkül betheli tanulmányutam nem jöhetett volna létre. Úgyszintén hálával tartozom mentoraimnak Dr. Ingrid Tuxhorn főorvosnőnek (Bethel) és Dr. Halász Péter professzor úrnak (Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, Budapest) számtalan hasznos tanácsukért és szeretetteli kritikájukért munkám elkészítése során. Hálás vagyok munkahelyi főnökeimnek: Dr. Neuwirth Magdolnának, Dr. Herczegfalvi Ágnesnek és Dr. Velkey Györgynek, akik nap mint nap megmutatják, hogyan kell a betegágy mellett tiszta fejjel és tiszta szívvel gondolkodni. Köszönöm szerzőtársaimnak és barátaimnak, elsősorban Dr. Janszky Józsefnek (Budapest), illetve Dr. Bognár Lászlónak (Budapest), Dr. Barsi Péternek (Budapest), Dr. Hegyi Mártának (Budapest), Dr. Sólyom Andrásnak (Budapest), Dr. Vajda Jánosnak (Budapest), Dr. Hennric Jokeitnak (Zürich), Dr. Tom Piepernek (Vogtareuth) és Dr. Eduardo Faveretnek (Rio de Janeiro) a közösen végzett munka örömét. Kollégáimnak és munkatársaimnak (mind a Bethesda Gyermekkórházban, mind a Bethel Epilepszia Centrumban) nagy szerepük volt abban, hogy a klinikum mellett tudományos munkával is foglalkozhassam. Köszönöm feleségem, lányaim és fiam türelmét, illetve szüleim és testvéreim segítségét, hasznos tanácsait, bíztatásukat. * * * Munkámat Dr. Kovács István (Budapest) és Dr. Hans-Erich Boenigk (Bethel) emlékének ajánlom: mindketten a beteg és fogyatékos gyermek szeretetére tanítottak.

14 14 7. BIBLIOGRÁFIA 7.1 Tudományos közlemények 1. Tuxhorn I, Faveret E, Fogarasi A. Localizing and lateralizing ictal semiology in children with early onset temporal lobe epilepsy (abstract). Epilepsia 1999;40 (Suppl 7): Fogarasi A, Janszky J. A csecsemő- és kisgyermekkori frontális lebeny eredetű epilepsziás rohamok szemiológiája. Pediáter 2000;9(4): Janszky J, Fogarasi A, Jokeit H, Ebner A. Are ictal vocalisations related to the lateralisation in frontal lobe epilepsy? J Neurol Neurosurgery Psychiatry 2000;69(2): Fogarasi A, Janszky J, Faveret E, Pieper T, Tuxhorn I. A detailed analysis of frontal lobe seizure semiology in children under 7 years of age. Epilepsia 2001;42: Janszky J, Fogarasi A, Jokeit H, Ebner A. Lateralizing value of unilateral motor and somatosensory manifestations in frontal lobe seizures. Epilepsy Research 2001;43: Janszky J, Fogarasi A, Jokeit H, Schulz R, Hoppe M, Ebner A. Spatiotemporal relationship between seizure activity and interictal spikes in temporal lobe epilepsy. Epilepsy Research 2001;47: Janszky J, Rásonyi G, Fogarasi A, et al. Mûtéttel gyógyítható epilepszia - összefoglaló tanulmány. Orv Hetil 2001;142:

15 15 8. Fogarasi A, Neuwirth M, Halász P. et al. Epilepsziás gyermekek sebészeti kivizsgálása és kezelése. Gyermekgyógyászat 2001;52(5): Fogarasi A, Neuwirth M, Békési A, Bocskai E. Anyai vegan diéta talaján kialakult csecsemőkori B 12 vitamin hiányos megaloblastos anaemia idegrendszeri tünetekkel. Orv Hetil 2001;46: Halász P, Balogh A, Neuwirth M,, Fogarasi A, et al. A műtéti kezelés helye az epilepszia gyógyításában. Clin Neurosci/Ideggy Szle 2001;54: Fogarasi A, Janszky J. A csecsemő- és kisgyermekkori temporális lebeny eredetű epilepsziás rohamok néhány életkorfüggő sajátossága. Pediáter 2002;11: Fogarasi A, Janszky J. A csecsemő- és kisgyermekkori hátsó területi epilepsziás rohamok szemiológiája. Pediáter 2002 (in press) 7.2 A témához szorosan kapcsolódó előadások 1. Fogarasi A, Neuwirth M. Presurgical evaluation of epileptic children in the Epilepsy Center of Bethesda Children s Hospital. Nemzetközi Gyermekgyógyász Társaság XXII. világkongresszusa, Amszterdam, Fogarasi A. Epilepsziás gyermekek epilepszia sebészeti kivizsgálása Bethelben. Budapest-Bethel Epilepszia Centrum továbbképző program, Janszky J, Fogarasi A, Halász P. Az interiktális tüske-hullám minta értékelése az epilepszia sebészeti kivizsgálás során. Központi Fizikai Kutató Intézet, Budapest, Fogarasi A, Janszky J, Tuxhorn I. A kisgyermekkori frontális rohamok szemiológiája.

16 16 Magyar Ideg és Elmegyógyászati Társaság Kongresszusa, Budapest, Fogarasi A, Janszky J.: A kisgyermekkori epilepsziás rohamok néhány szemiológiai sajátossága. Magyar Gyermekorvosok Társasága Közép-magyarországi Területi Szervezetének tudományos ülése, Budapest, Fogarasi A. A PET szerepe a Rasmussen encephalitis korai diagnosztikájában. Budapest-Bethel Epilepszia Centrum továbbképző program, Fogarasi A, Janszky J, Faveret E, Tuxhorn I. A kisgyermekkori temporális lebeny eredetű epilepsziás rohamok életkorfüggő szemiológiája. Magyar Gyermekneurológiai Kongresszus, Esztergom, Fogarasi A, Janszky J, Faveret E, Tuxhorn I. A kisgyermekkori temporális lebeny eredetű epilepsziás rohamok szemiológiai sajátosságai. Nemzetközi Epilepsziaellenes Liga Magyar Tagozata 5. Kongresszusa, Nyíregyháza, Fogarasi A, Neuwirth M. Gyermekkori differenciáldiagnosztikai problémák megoldása tartós videó-eeg monitorizálás segítségével (poszter). Nemzetközi Epilepsziaellenes Liga Magyar Tagozata 6. Kongresszusa, Budapest, Fogarasi A, Siegler Zs, Neuwirth M. Videó-EEG monitorizálás gyermekkorban (poszter). Magyar Gyermekorvosok Társasága Közép-magyarországi Területi Szervezetének tudományos ülése, Budapest, 2002.

A gyermekkori epilepsziák felismerése

A gyermekkori epilepsziák felismerése A gyermekkori epilepsziák felismerése Dr. med. habil. Fogarasi András Tudományos igazgató Bethesda Gyermekkórház, Budapest fogarasi@bethesda.hu Tel: 4222-875 Fıbb lépések Felismerés Diagnózis Klasszifikáció

Részletesebben

A KORTIKÁLIS HÁLÓZATOK SZEREPE A GYERMEK- ÉS FELNŐTTKORI TEMPORÁLIS LEBENY EPILEPSZIA SZEMIOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAIBAN (SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS)

A KORTIKÁLIS HÁLÓZATOK SZEREPE A GYERMEK- ÉS FELNŐTTKORI TEMPORÁLIS LEBENY EPILEPSZIA SZEMIOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAIBAN (SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS) A KORTIKÁLIS HÁLÓZATOK SZEREPE A GYERMEK- ÉS FELNŐTTKORI TEMPORÁLIS LEBENY EPILEPSZIA SZEMIOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAIBAN (SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS) Kutatás időtartama: 2004. október 1 2007. szeptember 30 OTKA ny.szám:

Részletesebben

Dr. Fogarasi András. Gyermekkori rohamok és epilepszia szindrómák tünettana és videó- EEG korrelátumai. című

Dr. Fogarasi András. Gyermekkori rohamok és epilepszia szindrómák tünettana és videó- EEG korrelátumai. című OPPONENSI VÉLEMÉNY Dr. Fogarasi András Gyermekkori rohamok és epilepszia szindrómák tünettana és videó- EEG korrelátumai című MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉSRŐL Az értekezésben a szerző azokat az EEG módszertani

Részletesebben

Gyermekneurológia. Fogarasi András. Bethesda Gyermekkórház, Budapest. Gyermekgyógyászati Kötelező Továbbképző Tanfolyam

Gyermekneurológia. Fogarasi András. Bethesda Gyermekkórház, Budapest. Gyermekgyógyászati Kötelező Továbbképző Tanfolyam Tel: 4222-875 Gyermekneurológia Fogarasi András Bethesda Gyermekkórház, Budapest Gyermekgyógyászati Kötelező Továbbképző Tanfolyam fog.andras@gmail.com Budapest, 2012. november 22-24. Gyermekneurológiai

Részletesebben

Gyermekkori rohamok és epilepszia szindrómák tünettana és videó-eeg korrelátumai

Gyermekkori rohamok és epilepszia szindrómák tünettana és videó-eeg korrelátumai Gyermekkori rohamok és epilepszia szindrómák tünettana és videó-eeg korrelátumai MTA Doktori értekezés tézisei Fogarasi András Budapest, 2015. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a videó-eeg monitorizálás klinikai

Részletesebben

Janszky JózsefJ PTE ÁOK Neurológiai Klinika

Janszky JózsefJ PTE ÁOK Neurológiai Klinika Epilepszia mőtéti m ti kezelése Janszky JózsefJ PTE ÁOK Neurológiai Klinika Az epilepsziasebészet szet helye az epilepszia terápi piájában 2005-ben Epilepszia prevalenciája: 0,5-1 % kb. 20-30%-ban az epilepszia

Részletesebben

A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán

A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán (klinikai tanulmány terv) Péley Iván, Janszky József PTE KK Neurológiai Klinika Az (emberi) agy egyik meghatározó

Részletesebben

Vélemény Dr. Fogarasi András: Gyermekkori rohamok és epilepszia szindrómák tünettena és videó-eeg korrelátumai című akadémiai doktori értekezéséről

Vélemény Dr. Fogarasi András: Gyermekkori rohamok és epilepszia szindrómák tünettena és videó-eeg korrelátumai című akadémiai doktori értekezéséről Vélemény Dr. Fogarasi András: Gyermekkori rohamok és epilepszia szindrómák tünettena és videó-eeg korrelátumai című akadémiai doktori értekezéséről A szerzőt nem ismerem személyesen. Számomra nem közeli

Részletesebben

Gyimesi Csilla, Janszky József, Alois Ebner, Komoly Sámuel

Gyimesi Csilla, Janszky József, Alois Ebner, Komoly Sámuel Epilepsziás rohamok és rohamtünetek Gyimesi Csilla, Janszky József, Alois Ebner, Komoly Sámuel A szemiológia Epilepsziás roham: elsődleges tünet jelentősége életminőséget döntően meghatározó faktor beteg

Részletesebben

EEG és videó-eeg jelentősége az epilepsziában, epilepsziás rohamok tünettana (videó)

EEG és videó-eeg jelentősége az epilepsziában, epilepsziás rohamok tünettana (videó) EEG és videó-eeg jelentősége az epilepsziában, epilepsziás rohamok tünettana (videó) Kötelező Szintentartó Neurológiai Továbbképzés, PTE ÁOK/2013.II/00141, 2013.11.25-29., Pécs Gyimesi Csilla Epilepszia:

Részletesebben

Epilepszia és s epilepsziás rohamok diagnózisa

Epilepszia és s epilepsziás rohamok diagnózisa Epilepszia és s epilepsziás rohamok diagnózisa Janszky József Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika Epilepsziás s roham definíci ciója Objektív vagy szubjektív klinikai tünetek Ok: agyi neuronpopuláció

Részletesebben

Doktori tézisek. Dr. Szabó Léna. Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola. Dr. Fogarasi András egyetemi magántanár Ph.D.

Doktori tézisek. Dr. Szabó Léna. Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola. Dr. Fogarasi András egyetemi magántanár Ph.D. Gyermekkori pszichogén nem epilepsziás rohamok szemiológiai elemzése és klasszifikálása video-eeg monitorizálási adatok alapján Doktori tézisek Dr. Szabó Léna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi

Részletesebben

Válasz Prof. Dr. Kamondi Anita kérdéseire

Válasz Prof. Dr. Kamondi Anita kérdéseire Válasz Prof. Dr. Kamondi Anita kérdéseire Köszönöm szépen Professzor asszony részletes, minden részletre kiterjedő értékelését és építő megjegyzéseit. Az általa javasolt javításokkal egyetértek, nevezetesen:

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

PERIÓDIKUS EEG MINTÁK. Dr Besenyei Mónika KNF Tanfolyam Debrecen 2011.

PERIÓDIKUS EEG MINTÁK. Dr Besenyei Mónika KNF Tanfolyam Debrecen 2011. PERIÓDIKUS EEG MINTÁK Dr Besenyei Mónika KNF Tanfolyam Debrecen 2011. Periódicit dicitás s az EEG-ben Regulárisan, meghatározott, intervallumonként jelentkező minta Az ismétlődő minta lehet: meredek hullám,

Részletesebben

RITMUSOS DELTA AKTIVITÁSOK ÉS EPILEPSZIA

RITMUSOS DELTA AKTIVITÁSOK ÉS EPILEPSZIA RITMUSOS DELTA AKTIVITÁSOK ÉS EPILEPSZIA Dr. Dömötör Johanna Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Neurológia Osztály, Debrecen Magyar Epilepszia Liga XIII. Kongresszusa 2016. május 26-28. Szeged Bevezetés

Részletesebben

SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ. Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció

SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ. Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

A motoros funkciók és a beszéd reorganizációja

A motoros funkciók és a beszéd reorganizációja A motoros funkciók és a beszéd reorganizációja Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés Dr. Kalmár Zsuzsanna Pécsi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika Témavezető: Prof. Dr. Janszky József, az MTA Doktora, Prof.

Részletesebben

III./2.3.: Klinikai jellegzetességek, tünetek. III./2.3.1.: Migrén

III./2.3.: Klinikai jellegzetességek, tünetek. III./2.3.1.: Migrén III./2.3.: Klinikai jellegzetességek, tünetek III./2.3.1.: Migrén Egyes felmérések szerint a migrén az orvosok által leggyakrabban látott neurológiai kórkép. Nagy epidemiológiai vizsgálatok szerint a migrén

Részletesebben

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő Egészségnevelés Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő A kisgyermek fejlődésének adatai Súlyfejlődés: - Születési súly: átlagosan 2500-3500g - 1. hó: 300g/hó - 2-6. hó: 600g/hó - 7-12. hó: 500g/hó - Ideális súly

Részletesebben

Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet

Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet Molekuláris Medicina Mindenkinek Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika 2012. December 4. Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet Felosztás Neurofibromatózis I. (Recklinghausen

Részletesebben

A temporális lebeny epilepszia szemiológiája és változásai

A temporális lebeny epilepszia szemiológiája és változásai A temporális lebeny epilepszia szemiológiája és változásai Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés Dr. Gyimesi Csilla Pécsi Tudományegyetem, Neurológia Klinika Témavezető: Dr. Janszky József Ph.D. Programvezető:

Részletesebben

III./3.2.3.3. Egyes dystonia szindrómák. III./3.2.3.3.1. Blepharospasmus

III./3.2.3.3. Egyes dystonia szindrómák. III./3.2.3.3.1. Blepharospasmus III./3.2.3.3. Egyes dystonia szindrómák III./3.2.3.3.1. Blepharospasmus A blepharospasmus jellemzője a szemrést záró izomzat (m. orbicularis oculi) tartós vagy intermittáló, kétoldali akaratlan kontrakciója.

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

A TEMPORÁLIS LEBENY EPILEPSZIA ÉS AZ ALVÁS: VIZSGÁLATOK AZ INTERIKTÁLIS TÜSKÉK ÉS A MEMÓRIAKONSZOLIDÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL

A TEMPORÁLIS LEBENY EPILEPSZIA ÉS AZ ALVÁS: VIZSGÁLATOK AZ INTERIKTÁLIS TÜSKÉK ÉS A MEMÓRIAKONSZOLIDÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL Ph.D értekezés tézisei A TEMPORÁLIS LEBENY EPILEPSZIA ÉS AZ ALVÁS: VIZSGÁLATOK AZ INTERIKTÁLIS TÜSKÉK ÉS A MEMÓRIAKONSZOLIDÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL Clemens Zsófia Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Szentágothai

Részletesebben

B.V.Kirova A neurológiai tünetek EMF- (EHF)-punktúrás terápiája//a nemzetközi részvétellel megrendezett

B.V.Kirova A neurológiai tünetek EMF- (EHF)-punktúrás terápiája//a nemzetközi részvétellel megrendezett Az idegrendszer megbetegedései B.V.Kirova A neurológiai tünetek EMF- (EHF)-punktúrás terápiája//a nemzetközi részvétellel megrendezett Magánpraxis Bulgária Milliméteres hullámok a kvantumgyógyászatban

Részletesebben

A temporális lebeny epilepszia szemiológiája és változásai

A temporális lebeny epilepszia szemiológiája és változásai A temporális lebeny epilepszia szemiológiája és változásai Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés Dr. Gyimesi Csilla Pécsi Tudományegyetem, Neurológia Klinika Témavezető: Dr. Janszky József Ph.D. Programvezető:

Részletesebben

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek Dr. Pikó Károly Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórháza

Részletesebben

Epilepszia és epilepsziás rohamok. Janszky József Egyetemi adjunktus

Epilepszia és epilepsziás rohamok. Janszky József Egyetemi adjunktus Epilepszia és epilepsziás rohamok Janszky József Egyetemi adjunktus Epilepsziás roham definíciója Objektív vagy szubjektív klinikai tünetek Ok: agyi neuronpopuláció abnormálisan synchron aktivációja Epilepsziás

Részletesebben

A Bethesda Gyermekkórház magyar nyelvű tudományos publikációi 1

A Bethesda Gyermekkórház magyar nyelvű tudományos publikációi 1 A Bethesda Gyermekkórház magyar nyelvű tudományos publikációi 1 2008 Réti Csaba. Otogén szövődmények. Gyermekorvos Továbbképzés 2008. Herczegfalvi A, Henriett P, Karczagi V. Veleszületett neuromuscularis

Részletesebben

Epilepszia és epilepsziás rohamok I-II. Janszky József Egyetemi adjunktus

Epilepszia és epilepsziás rohamok I-II. Janszky József Egyetemi adjunktus Epilepszia és epilepsziás rohamok I-II Janszky József Egyetemi adjunktus Epilepsziás roham definíciója Objektív vagy szubjektív klinikai tünetek Ok: agyi neuronpopuláció abnormálisan synchron aktivációja

Részletesebben

Gyermekkori rohamok és epilepszia szindrómák tünettana és videó-eeg korrelátumai

Gyermekkori rohamok és epilepszia szindrómák tünettana és videó-eeg korrelátumai Gyermekkori rohamok és epilepszia szindrómák tünettana és videó-eeg korrelátumai MTA Doktori értekezés Fogarasi András Budapest, 2015. Neuwirth Magda (1939 2014) emlékére 2 Tartalomjegyzék Rövidítések

Részletesebben

Epilepszia. Dr. Barsi Péter SE MR Kutatóközpont, Budapest

Epilepszia. Dr. Barsi Péter SE MR Kutatóközpont, Budapest A kérőlaptól a diagnózisig - MR vizsgálatok a gyakorlatban ( Amit tudni akarsz az MR-ről ) Tanfolyam orvosoknak és radiográfusoknak Mediworld Plus Diagnosztikai Kft, Székesfehérvár, 2013. május 24 Epilepszia

Részletesebben

Diploma: I.sz. Szechenov Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Moszkva 1974

Diploma: I.sz. Szechenov Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Moszkva 1974 Pályakép Dr. Herczegfalvi Ágnes Ph.D. Diploma: I.sz. Szechenov Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Moszkva 1974 Szakképesítések: csecsemő és gyermekgyógyászat, felnőtt neurológia és gyermekneurológia.

Részletesebben

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31.

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31. Z GENERÁCIÓ: Magyar serdülők életmódja és jellemző trendek az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás 1997-2010 közötti adatai alapján Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság

Részletesebben

VI. Gyermekszív Központ

VI. Gyermekszív Központ VI. Gyermekszív Központ Dr. Szatmári András Magyarországon évente kb. 8 gyermek születik szívhibával, mely adat teljesen megegyezik az európai országok statisztikáival, nevezetesen, hogy 1 millió lakosra

Részletesebben

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Neurorehabilitációs Osztály Dr.Hajnalka Imre Sztupa Márta Dr.Mód Gabriella Osztályos

Részletesebben

A gyakorlatban általában kizárásos diagnózis.

A gyakorlatban általában kizárásos diagnózis. Az ultrahangvizsgálat megbízhatósága lymphadenitis mesenterialis gyermekkori diagnosztikájában MOLNÁR DIANA, BÉLI TÍMEA, HÉJJ ILDIKÓ, TÓTH ILDIKÓ HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ Lymphadenitis mesenterialis Akut

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

A TEMPORÁLIS LEBENY EPILEPSZIA ÉS AZ ALVÁS: VIZSGÁLATOK AZ INTERIKTÁLIS TÜSKÉK ÉS A MEMÓRIAKONSZOLIDÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL

A TEMPORÁLIS LEBENY EPILEPSZIA ÉS AZ ALVÁS: VIZSGÁLATOK AZ INTERIKTÁLIS TÜSKÉK ÉS A MEMÓRIAKONSZOLIDÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL A TEMPORÁLIS LEBENY EPILEPSZIA ÉS AZ ALVÁS: VIZSGÁLATOK AZ INTERIKTÁLIS TÜSKÉK ÉS A MEMÓRIAKONSZOLIDÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL Ph. D értekezés Clemens Zsófia Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Idegtudományok Doktori

Részletesebben

Opponensi vélemény. Dr Tajti János A migrén kórfolyamatának vizsgálata című MTA doktori pályázatáról

Opponensi vélemény. Dr Tajti János A migrén kórfolyamatának vizsgálata című MTA doktori pályázatáról Pécs, 2016. szeptember 21. Opponensi vélemény Dr Tajti János A migrén kórfolyamatának vizsgálata című MTA doktori pályázatáról A szerző 159 oldalas doktori pályázatot nyújtott be, mely 18 közleményen alapul,

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

Syncope: mi köze k. a neurológusnak? Janszky JózsefJ Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika

Syncope: mi köze k. a neurológusnak? Janszky JózsefJ Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika Syncope: mi köze k a neurológusnak? Janszky JózsefJ Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika Ritka neurológiai kórképek ritkán járhatnak syncopéval Parkinson kórban ritkán és a multiszisztémás atrófia

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

AZ EPILEPSZIA DIAGNOSZTIKÁJA

AZ EPILEPSZIA DIAGNOSZTIKÁJA AZ EPILEPSZIA DIAGNOSZTIKÁJA PTE ÁOK, V. évfolyam Pécs, 2014.04.23. Gyimesi Csilla I. Az epilepszia betegség felismerése definíció klasszifikáció differenciáldiagnózis II. Kivizsgálásának lépései III.

Részletesebben

Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján

Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján Kovács Éva 1,Várallyay György 2, Harkányi Zoltán 1, Rosdy Beáta 3, Móser Judit 3, Kollár Katalin 3, Barsi

Részletesebben

Míg az epilepszia diagnosztikájában, gyógyszeres

Míg az epilepszia diagnosztikájában, gyógyszeres 123 Legnagyobb hiba, amit az orvosok elkövetnek, hogy a testet anélkül próbálják meggyógyítani, hogy az elmét is gyógyítani próbálnák. Pedig az elme és a test egy, és nem szabadna külön kezelni. (Platón)

Részletesebben

A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET

A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZŐI (2003) SZAUER ERZSÉBET Az egészségmegőrzés és az egészségvédelem korunk legfontosabb feladatai közé tartozik. Az egészség a társadalom számára a legfontosabb

Részletesebben

A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ

A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ A gazdaságilag aktív nő életútjának, életciklusainak kutatását bemutató tanulmányomban (Molnár,

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK HORVÁTH MÓNIKA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK HORVÁTH MÓNIKA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK BIOMECHANIKAI JELLEMZÕI HORVÁTH MÓNIKA SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA SEMMELWEIS EGYETEM, TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI

Részletesebben

A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata

A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata Doktori tézisek Dr. Segatto Emil Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Fogorvostudományi Kutatások Témavezető:

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Klinikai neurofiziológiai vizsgálatok

Klinikai neurofiziológiai vizsgálatok Klinikai neurofiziológiai vizsgálatok jelentısége a különbk nbözı fejfájáskórképekben Dr. Kondákor István PTE OEC ÁOK Neurológiai Klinika, Pécs Vizsgálati metodikák Neurofiziológiai vizsgálatok EEG Kiváltott

Részletesebben

Invazív elektródák szerepe az epilepszia sebészeti kivizsgálásában

Invazív elektródák szerepe az epilepszia sebészeti kivizsgálásában Invazív elektródák szerepe az epilepszia sebészeti kivizsgálásában Doktori tézisek Dr. Erőss Loránd Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Halász Péter egyetemi

Részletesebben

Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 19. számú módszertani levele

Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 19. számú módszertani levele Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 19. számú módszertani levele a traumákhoz kapcsolódó pszichés kórképek igazságügyi orvosszakértői véleményezéséről A különböző súlyosságú sérüléseket, különösen a

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Életkorhoz adaptált táplálásterápia különleges tápanyagigényekkel járó betegségek esetén 2012. május 10. csütörtök: Moderátor: Havasi Anikó és Valent Ádám 9 30-9 40

Részletesebben

EPILEPSZIA. Fekete István. DE OEC Neurológiai Klinika. Debrecen, szeptember 13.

EPILEPSZIA. Fekete István. DE OEC Neurológiai Klinika. Debrecen, szeptember 13. EPILEPSZIA Fekete István DE OEC Neurológiai Klinika Debrecen, 2011. szeptember 13. Az epilepszia mint betegség Mindazon tünetegyüttesek összefoglaló neve, amelyekre jellemző: klinikailag rohamszerű tünetek,

Részletesebben

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version Nyelv Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Personal Converter trial version

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 53 810 02 Mozgássérültet segítő kutya kiképzője Komplex szakmai vizsga Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Segítő kutyák alkalmazásához szükséges rehabilitációs

Részletesebben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Németh Ágnes 1, Kertész Krisztián 1, Örkényi Ágota 1, Költő András

Részletesebben

Utóbbi 5 év az epileptológiában

Utóbbi 5 év az epileptológiában Utóbbi 5 év az epileptológiában Janszky József egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika ILAE: mi az epilepszia? Definíció:Az epilepszia diagnózisa egyetlen nemprovokált roham alapján is

Részletesebben

Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA

Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA Mi a disszociáció? Énvédő mechanizmus Bizonyos feltételek mellett a traumák emlékei leválnak a tudat többi részétől, a tudaton kívül

Részletesebben

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre.

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre. II. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosítása az Európai Gyógyszerügynökség előterjesztésére Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye

Részletesebben

A funkcionális MR kihívásai és lehetőségei gyermekkorban esetsorozat

A funkcionális MR kihívásai és lehetőségei gyermekkorban esetsorozat Szentágothai TK - Semmelweis Egyetem MR Kutatóközpont A funkcionális MR kihívásai és lehetőségei gyermekkorban esetsorozat 1 Kozák Lajos Rudolf, 1 SzabóÁdám, 2 HegyiMárta, 1 BarsiPéter, 1 RudasGábor 1

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Behcet-kór Verzió 2016 1. MI A BEHCET-KÓR 1.1 Mi ez? A Behçet-szindróma vagy Behçet-kór (BD) egy szisztémás vaszkulitisz (az egész testre kiterjedő érgyulladás),

Részletesebben

FEJLŐDÉSNEUROLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM FOGJUNK ÖSSZE!

FEJLŐDÉSNEUROLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM FOGJUNK ÖSSZE! FEJLŐDÉSNEUROLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM Konszenzus konferencia a fejlődésneurológiával, a korai fejlesztéssel és a rehabilitációval foglalkozók részére BUDAPEST, MERCURE BUDAPEST BUDA 2016. MÁRCIUS 31

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

Légzőszervi megbetegedések

Légzőszervi megbetegedések Orrmelléküreg-gyulladás (sinusitis) Légzőszervi megbetegedések Az orr melléküregeinek gyulladása, melyet leggyakrabban baktériumok okoznak. Orrnyálkahártya-gyulladás (rhinitis) Különböző típusú gyulladások

Részletesebben

MAGYAR KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIAI TÁRSASÁG 47. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. június 4-6.

MAGYAR KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIAI TÁRSASÁG 47. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. június 4-6. MAGYAR KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIAI TÁRSASÁG 47. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. június 4-6. TUDOMÁNYOS PROGRAM 2015. június 4., csütörtök 10.00-10.15 Köszöntők Prof. Dr. Kamondi Anita, Dr. Annus János Kristóf

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

A VELESZÜLETETT KÓROS MOZGÁS ÉS ÉRTELMI FEJLÔDÉS PREVENCIÓJA, KORAI KEZELÉSE ÉS REHABILITÁCIÓJA

A VELESZÜLETETT KÓROS MOZGÁS ÉS ÉRTELMI FEJLÔDÉS PREVENCIÓJA, KORAI KEZELÉSE ÉS REHABILITÁCIÓJA A VELESZÜLETETT KÓROS MOZGÁS ÉS ÉRTELMI FEJLÔDÉS PREVENCIÓJA, KORAI KEZELÉSE ÉS REHABILITÁCIÓJA Tudományos szakmai konferencia gyermekgyógyász, gyermekneurológus, neonatológus, házi gyermekorvos, pszichológus,

Részletesebben

Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása

Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása Készítette: Szabó Ágnes logopédus hallgató; ELTE Bárczi

Részletesebben

GYERMEKGYÓGYÁSZAT EPILEPSZIA. I. Alapvetõ megfontolások DEFINÍCIÓ PANASZOK, TÜNETEK A ROHAMOK OSZTÁLYOZÁSA: EüM

GYERMEKGYÓGYÁSZAT EPILEPSZIA. I. Alapvetõ megfontolások DEFINÍCIÓ PANASZOK, TÜNETEK A ROHAMOK OSZTÁLYOZÁSA: EüM GYERMEKGYÓGYÁSZAT EPILEPSZIA EüM Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium Szerzõk: dr. Farkas Viktor, dr. György Ilona, dr. Kálmánchey Rozália Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

Részletesebben

MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában

MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában Gion Katalin 1, 2; Szabovik Géza 3; Palkó András 2 Diagnoscan Magyarország Kft. Affidea Csoport 1; SZTE Radiológiai Klinika 2;

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Csecsemő és gyermekápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 3 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Gépjárművezetői alkalmasság

Gépjárművezetői alkalmasság Gépjárművezetői alkalmasság Havasi B. SZTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet Rezidens törzstanfolyam Nemzetközi (EU) szabályozás 91/439/EEC direktíva A gépjárművezetésre való alkalmasság minimumkövetelményei

Részletesebben

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok Hidasi Zoltán Szorongás Meghatározás Fiziológiás szorongás Tünetek Szorongásos zavarok Terápia Fogászati vonatkozások Félelem v. szorongás Szorongás:

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

Dr. Kásler Miklós: A fej-nyaki tumorok epidemiológiája, incidenciája és mortalitása a nemzetközi adatok tükrében. Teendők, lehetőségek

Dr. Kásler Miklós: A fej-nyaki tumorok epidemiológiája, incidenciája és mortalitása a nemzetközi adatok tükrében. Teendők, lehetőségek ELŐZETES PROGRAM 2017. február 23. csütörtök Megnyitó 13.00-14.50 ONKOLÓGIAI AKTUALITÁSOK I. Plenáris előadások Üléselnök: Dr. Tamás László 13.00-13.25 Dr. Tamás László: A családorvosok és a szakrendelőben

Részletesebben

Demyelinisatios betegségek

Demyelinisatios betegségek Demyelinisatios betegségek Dr. Zsigmond Ildikó MR Kutatóközpont, Mediworld Plus Kft., Mediworld Diagnosztika Kft. 2013. május 24. Székesfehérvár A fehérállomány: - Az idegsejtek velőshüvellyel borított

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS)

Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS) Verzió 2016 1. MI A CAPS 1.1 Mi ez? A kriopirin-asszociált periodikus szindrómák (Cryopyrin-Associated Periodic

Részletesebben

Időeltolásos tévénézés Magyarországon

Időeltolásos tévénézés Magyarországon www.agbnielsen.hu Időeltolásos tévénézés Magyarországon A 2011. októberi TSV teszt eredményei A digitális műsorszórás beindításával, illetve az ehhez kapcsolódó időeltolásos tévénézést lehetővé tevő eszközök

Részletesebben

Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi

Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi A memóriatréning hosszú távú hatásai időskorban: Egy longitudinális vizsgálat Sara Bottiroli,

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Pákáski Magdolna SZTE, ÁOK Pszichiátriai Klinika

Pákáski Magdolna SZTE, ÁOK Pszichiátriai Klinika Pákáski Magdolna SZTE, ÁOK Pszichiátriai Klinika Történet Lewy testek azonosítása Parkinson-kórban (Lewy, 1912) Lewy testek azonosítása demenciában (Okazaki, 1961) LBD 1. konszenzus konferenciája (McKeith,

Részletesebben

A tanulás affektív tényezõi. Józsa Krisztián. Fejes József Balázs

A tanulás affektív tényezõi. Józsa Krisztián. Fejes József Balázs 8. A tanulás affektív tényezõi Józsa Krisztián Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet Bloom tanulással-tanítással kapcsolatos

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Zárójelentés. A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása Azonosító: K 48949

Zárójelentés. A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása Azonosító: K 48949 Zárójelentés A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása Azonosító: K 48949 Kutatásaink legfontosabb eredménye, hogy pszichofizikai, eseményhez kötött potenciálok (EKP) és funkcionális mágneses rezonancia

Részletesebben