Musical information processing

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Musical information processing"

Átírás

1 BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY CLUJ NAPOCA FACULTY OF MATHEMATICS AND INFORMATICS SPECIALIZATION: COMPUTER SCIENCE Diploma Thesis Musical information processing Abstract There will be a lot of citation from this book [Zölzer, 2008] This work is the result of my own activity. I have neither given nor received unauthorized assistance on this work JUNE ALBERT CSANÁD - ISTVÁN ADVISOR: TEACHING ASSISTANT BODÓ ZALÁN-PÉTER, PHD.

2 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICÃ ŞI INFORMATICÃ SPECIALIZAREA INFORMATICÃ Lucrare de diplomă Procesarea informaţiei muzicale CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: ASISTENT UNIVERSITAR DR, BODÓ ZALÁN - PÉTER. ABSOLVENT: ALBERT CSANÁD - ISTVÁN IUNIE 2011

3 BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA KAR INFORMATIKA SZAK Diplomadolgozat Zenei információ feldolgozása TÉMAVEZETŐ: DR. BODÓ ZALÁN - PÉTER, EGYETEMI TANÁRSEGÉD. SZERZŐ: ALBERT CSANÁD - ISTVÁN 2011 JÚNIUS

4 Tartalomjegyzék 1. Digitális jelfeldolgozás DSP Jel Jelfeldolgozás Analóg-Digitális konvertálás Mintavételezés Kvantálás Kódolás Digitális hangfeldolgozás Fast Fourier transzformáció Alkalmazási terület Alkalmazási terület, célközönség Motiváció Technológiák, API-k A Java TM Sound API javax.sound.sampled javax.sound.midi Fast fourier Transzformáció (FFT) Dokumentáció amíg jobb cím nem jut az eszembe Célok

5 1. fejezet Digitális jelfeldolgozás Összefoglaló: Ebben a fejezetben általánosságban fogjuk tárgyalni a digitális jelfeldolgozást, az analóg jelnek digitálissá való átalakítását, a digitális hangfeldolgozást és a fast Fourier transzformációt DSP A digitális jelfeldolgozás már az 1960-as években elkezdett rohamosan fejlődni, majd a processzoroknak a gyors fejlődése tette lehetővé, hogy a digitális jelfeldolgozásra kifejlesztett algoritmusok igazán használhatóak legyenek.[hayes, 1999] A digitális jelfeldolgozásnak az egyik fő célja az analóg jelnek a digitális formában való tárolása, értelmezése és feldogozása Jel A jel [Proakis és Manolakis, 1995] az idő, tér vagy más független változónak a függvényében változó fizikai mennyiség. Ezeket a jeleket le lehet írni pontosan függvények segítségével (pl.: f(t) = t 2 ), bár általában ez nem lehetséges, mert vagy nem ismerünk függvényt, ami leírná, vagy ha ismerünk, akkor túl komplikált, hogy használható legyen valamire. Például a beszédet nem lehet leírni egyszerű függvények segítségével, de le lehet írni különböző (frekvenciájú, amplitúdójú) szinuszoid függvények összegeként Jelfeldolgozás A jeleket fel tudjuk dolgozni analóg úton: szűrhetjük, megnövelhetjük a frekvenciáját és az amplitúdóját. Ugyanezeket a műveleteket, más komplexebb műveleteket és olyan műveleteket is elvégezhetünk digitálisan, amikre nem érdemes áramkört tervezni, illetve gyártani, ehhez a jelet át kell alakítani digitálissá, majd általában vissza analóggá, ezeket analog-to-digital konverterrel (ADC) illetve digital-to-analog konverterrel (DAC) valósítják meg [Proakis és Manolakis, 1995]. A digitális jelfeldolgozásnak rengeteg előnye van az analóg jelfeldolgozással szemben, ezek közül talán a legfontosabb, hogy sokkal összetettebb műveleteket lehet végezni a jelen. Egy másik fontos előnye, hogy sokkal költséghatékonyabb, ha egy analóg jelfeldolgozót más célra szeretnénk átalakítani, akkor általában az egész áramkört újra kell tervezni és építeni, míg a digitálisnál csak a szoftvert kell kicserélni. Egy másik nagy előnye, hogy míg az analóg feldogozás során a jelnek a pontosságát nagyon nehéz megőrizni, szinte lehetetlen, addig a digitális jelfeldolgozásnál, miután megtörtént a digitális jellé való átalakítás, gyakorlatilag nem veszít a jel a pontosságából. 3

6 1. FEJEZET: DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS A digitális jelfeldolgozásnak megvannak a hátrányai is az analóggal szemben: ha egy nagyon egyszerű műveletet akarunk végezni a jelen, akkor sokkal drágább a digitális megoldás, mint az analóg. Ha olyan jeleket szeretnénk feldolgozni, amelyeknek nagyon magas a frekvenciájuk, vagy nagyon nagy a sávszélességük, akkor olyan ADC-re van szükségünk, amelynek nagyon magas a mintavételezési frekvenciája, ami nagyon költséges, de egy bizonyos szint fölött már lehetetlen megfelelő konvertert készíteni, ilyenkor maradnak az analóg megoldások Analóg-Digitális konvertálás A digitális jelfeldolgozás egyik kulcsfontosságú része az analóg adatok digitálissá való alakítása, mivel a digitális jelek nagy részét analóg jelekből nyerjük (hang, rádió, videó), nagyon kevés kivétellel, ilyen például a valutaárfolyam. Ezt általában analog-to-digital konverterekkel (ADC) szoktuk elérni. A ma használatban levő asztali számítógépek többsége rendelkezik legalább egy ilyen konverterrel, mégpedig a hangkártyán található mikrofonbemenettel, ami a hangot alakítja át digitális jellé. Az átalakítás folyamata három fő részből áll: a mintavételezésből, a kvantálásból és a kódolásból Mintavételezés A mintavételezés folyamán megmérjük a bemenő folytonos jelet. Ha x a (t) a bemenő jel, akkor x a (nt ) x(n), ahol T a mintavételezési idő [Proakis és Manolakis, 1995]. A mintavételezés mikéntjére rengeteg megoldás ismeretes, ezekből a legelterjedtebb az egyenlő időközönként való mintavételezés (periodikus), aminek a lényege, hogy T időközönként veszi a mintát, ahogy ez a 1.1 ábrán is látszik. A T -t mintavételi 1.1. ábra. Analóg jelnek periodikus mintavételezése. [Proakis és Manolakis, 1995] 4

7 1. FEJEZET: DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS időnek nevezzük és ennek a fordítottját ( 1/T = F s ) mintavételi frekvenciának nevezzük, az angol nyelvű szakirodalomban sampling rate vagy sampling frequency néven ismert. Ennek a mintavételi frekvenciának a helyes kiválasztására érdemes odafigyelni, különben előfordulhat a 1.2 ábrán megfigyelhető aliasing jelenség, ahol túl kicsinek van megválasztva a mintavételezési frekvencia (1Hz), és így a 7/8Hz-es jelből 1/8Hz-es jel fog látszani a digitalizálás után. Ha ugyanezt a 7/8Hz-es jelet 7/8Hz-es mintavételezési frekvenciával próbálnánk digitalizálni, akkor egy nulla amplitúdójú jelet kapnánk, ami bizonyos esetekben még rosszabb, mint az előző esetben kapott 1/8Hz-es jel ábra. Aliasing Ennek a jelenségnek az elkerülésére az általános megoldás, hogy minimum kétszer akkorára választjuk meg a mintavételezési frekvenciát, mint a digitalizálni kívánt analóg jelnek a maximális frekvenciája. Tehát ha az analóg jelünk 30Hz és 50Hz között mozog, akkor másodpercenként minimum 100 alkalommal kell mintát vegyünk a jelből, hogy ugyanazt a frekvenciájú jelet tudjuk majd visszanyerni, ami volt Kvantálás A kvantálás folyamán a folytonos értékkészletet diszkrétté alakítjuk, minden mintának egy értéket feleltetünk meg egy véges értékkészletből. x q (n) = Q[x(n)] A kvantálási folyamat során felosztjuk a bejövő x(n) analóg jelnek az amplitúdóját L intervallumra. Ha egy x(n) érték beleesik egy ilyen [x(k), x(k + 1)] intervallumba, akkor egy x q (k) értéket rendelünk hozzá ebből az intervallumból. 5

8 1. FEJEZET: DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS 1.3. ábra. Kvantálás. [Hayes, 1999] A véges értékkészletből kifolyólag a még nem kvantált érték és a kvantált érték kis eltérést fog mutatni, ezt kvantálási hibának, kvantálási zajnak nevezzük. e q (n) = x q (n) x(n) Gyakorlatban ezt a hibát minimálisra, elhanyagolható szintre le lehet csökkenteni, de ennek ellenére az átalakítással mindig fog elvesztődni információ, mert mindig lesz két (vagy sokszor több száz) analóg érték, amihez a kvantáló ugyanazt a kvantált értéket fogja rendelni, emiatt a kvantálás vissza nem fordítható folyamat, a kvantált jelből csak egy bizonyos pontossággal lehet visszaállítani az eredetit Kódolás A kódolás folyamán minden kvantálási szinthez egy egyedi bináris számot rendelünk. Ha L intervallumra osztottuk fel az analóg jel amplitúdóját a kvantálási folyamatban, akkor b log 2 L bites szóhosszúságú számokra lesz szükség a kódoláshoz Digitális hangfeldolgozás A digitális jelfeldolgozás egy nagyon ágas-bogas tudományággá nőtte ki magát, rengeteg területen alkalmazható, ezek közül az egyik terület a hangfeldolgozás. A hangfeldolgozás a digitális jelfeldolgozás azon területe, amellyel majdnem minden ember találkozott már, hiszen ott van a számítógépeinkben, a mobiltelefonjainkban és az mp3-lejátszóinkban. Egy zenefájlnak a stúdiótól, addig a pontig, amíg mi halljuk, rengeteg feldolgozáson megy keresztül. Az első lépés a stúdióban a felvétel, ahol a hangot mikrofonok segítségével analóg elektronikus jellé alakítják, majd ezt ADC segítségével digitalizálják, ezzel a digitalizált jellel a stúdióban gyakorlatilag bármit el tudnak végezni, hogy élvezhetőbb, tetszetősebb legyen: visszhang hozzáadása, zajszűrés, több külön felvett sáv összekeverése stb. Majd miután a üzletekből a számítógépünkbe vagy lejátszónkba kerül, megint egy sor digitális jelfeldolgozáson megy keresztül, mielőtt megint analóg, számunkra hallható hang lesz belőle: gondoljunk itt arra, amikor a kedvenc zenelejátszónknak a hangszínszabályzójában (equalizer) felhúzzuk a basszust, ami tulajdonképpen a 40Hz körüli frekvenciák amplitúdóját növeli meg, vagy az mp3-lejátszónkon beállítjuk 6

9 1. FEJEZET: DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS a zenestílust, amit hallgatunk, és máris sokkal élvezhetőbb lesz a zene. A fizikai hangmagasságnak nincsenek korlátai, azonban az emberi hallásnak vannak ( Hz), és ennek a tartománynak is a felső határa már fülsértő, fájdalmat okoz az ember számára [Kesztler, 2000]. Ezért a digitális hangfeldolgozásban a vizsgált frekvenciatartomány lényegesen leszűkül, így viszonylag olcsó berendezésekkel már előállíthatjuk az analóg jelből a pontos digitális jelet. Ha tovább szeretnénk a berendezésen spórolni, akkor érdemes megnézni, hogy a hang milyen célt fog szolgálni. Egy telefonbeszélgetésnél elégséges csak 3200Hz alatti tartományt vizsgálni, így egy általában 8000Hz-es mintavételezési frekvenciát használunk a telekommunikációban, ugyanez a 3200Hz az ember számára hallható frekvenciatartomány körülbelül 16%-a, mégis a hasznos információnak körülbelül 90%-át tartalmazza. Viszont ha zenéről van szó, akkor legalább 20000Hz-ig kell vizsgálni, amire általában 44100Hz-es mintavételezési frekvenciát használhatunk. Ezen kívül a vételezett mintákat is más hosszúságú szavakban tárolhatjuk: egyszerű beszédnél elég egy 8 bites szó, míg ha zenéről van szó, akkor legalább egy 16 bites szó kell a tároláshoz. Ezeket figyelembe véve, sokkal kisebb számítási kapacitással kell rendelkeznie egy egyszerű beszédet feldolgozó rendszernek ( 64kbit/s), mint egy zenére kifejlesztett rendszernek ( 706kbit/s) [Smith, 1997] Fast Fourier transzformáció A diszkrét Fourier transzformációk alapja, hogy minden jelet fel tudunk írni szinuszoid függvények sorozataként. A diszkrét Fourier transzformációk átviszi a jelet az idő tartományából a frekvencia tartományba, így lehetővé teszi számtalan műveletet elvégzését a jellel, amelyek nem lennének lehetségesek az idő tartományában, például spektrumanalízis vagy egy rendszer frekvenciaválaszának az elemzése. A diszkrét Fourier transzformációnak egyik megoldási módszere a fast Fourier (gyors Fourier) transzformáció. Amint a neve is mutatja, az egyik fő tulajdonsága az, hogy gyors, ezzel az algoritmussal ugyanolyan pontos eredményt lehet elérni, mint más diszkrét Fourier transzformációt számoló algoritmusokkal, csak sokkal hatékonyabban. A fast Fourier transzformáció tette lehetővé a digitális jelfeldolgozásban ma használt módszereknek a kialakulását. A fast Fourier transzformáció nagyon rövid, de nagyon bonyolult algoritmus, egyike a legbonyolultabbaknak, amit használ a digitális jelfeldolgozás. 1 A fast Fourier transzformáció kiszámítására több algoritmus is ismert: Radix-2 (Cooley-Turkey): 2 n méretű mintákra, oszd meg és uralkodj módszeren alapszik, a legelterjedtebb. Prim factor: N méretű mintákra, ahol N felírható N = N 1 N 2 formában, ahol N 1 és N 1 relatív prímek. Bővebben a pontos algoritmusokat megtalálhatjuk a [Hayes, 1999] könyvben. 1. Részlet Smith [1997] könyvéből: While the FFT only requires a few dozen lines of code, it is one of the most complicated algorithms in DSP. 7

10 2. fejezet Alkalmazási terület Összefoglaló: Ebben a fejezetben a programnak a célcsoportjáról, alkalmazási területéről, megírásának a motivációjáról lesz szó Alkalmazási terület, célközönség Az előző fejezetben láthattuk, hogy a digitális jelfeldolgozás nagyon nagy tudományág, ezen belül a digitális hangfeldolgozás szintén külön tudományágnak tekinthető. A program ebből a nagy tudományágból egy kis részt ragad ki, ezzel kíván foglalkozni, mégpedig hogy hogyan lehet kinyerni egy audiofájlból a zeneileg fontos információkat, valamint, hogy ezekkel az információkkal mit lehet kezdeni, hogyan lehet feldolgozni ezeket. A program elsősorban otthoni használatra készült, a célcsoportjába olyan kreatív, alkotni vágyó emberek tartoznak, akiknek van minimális zenei ismeretük, tudják értelmezni, amit a képernyőn látnak, tehát tisztában vannak a hangmagasságokkal, az akkordokkal. Ez utóbbinak a hiánya viszont nem jelenthet nagy akadályt, hiszen ez hamar pótolható, például [Kesztler, 2000] könyvéből vagy a [Muszty és Dobay, 2005] könyvből. Az első, az alkotni vágyás, az nem szerezhető be sajnos könyvekből. Egy másik potenciális célcsoportba tartoznak a már komolyabb zenei ismeretekkel rendelkező emberek, akik a hangjukat szeretnék képezni. De ha valaki ezekből egyikre sem akarja használni, akkor akár metronómként is használható, vagy egyszerűen hangfelvevésre, illetve lejátszására. A programnak nem célja, hogy a zeneszerzők munkáját elvegye, inkább pályakezdőknek, amatőröknek kedvcsináló, hogy szorgalmazza az alkotást. Nem tudja helyettesíteni a zenetanárt, aki megmondja, hogyan formáljuk a hangot, tehát ez a program segédeszköz lehet az alkotáshoz, de önmagában nem garancia sem a fejlődésre, sem az igazi, egyedi zene készítésére Motiváció A program megírásául szolgáló fő motiváció talán az volt, hogy elkezdtem gitározni tanulni, így elkerülhetetlenül, ezzel párhuzamosan, elkezdtem gondolkodni azon, hogyan lehetne elősegíteni, megkönnyíteni számítógép segítségével akár a tanulást, akár a zenealkotást. Ennek eredményeként született meg ez a program is. A megírás másik mozgatórugója az volt, hogy hasonló program jelenleg a piacon nem túl sok van, és ezek közül, ami ingyenes, az nem versenyképes, ami meg versenyképes, annak 40$ körüli ára van. 8

11 2. FEJEZET: ALKALMAZÁSI TERÜLET Egy hasonló programot említenék meg: a Microsoftnak a SongSmith nevű programját. A SongSmithszel véleményem szerint az a legnagyobb baj, hogy azért az árért, amiért árulják, viszonylag keveset nyújt, akinek csak azok a funkciók kellenek, amiket a SongSmith nyújt, az nem feltétlenül fog kifizetni érte 40$-t. Aki viszont zenével keresi a kenyerét, tehát megéri neki, hogy belefektessen, annak nem nyújt eleget a program. A programnak a kinézete is azt sugallja, hogy inkább egy játék, mint komoly alkalmazás. Egy ilyen jellegű programnál a minimális elvárás, hogy tudja felvenni a hangokat mikrofonon keresztül, tudja lementeni azt, tudja lejátszani, és hogy ajánljon akkordokat a felvett éneknek a függvényében. A program ezeken az alapfunkciókon kívül még képes más programban felvett audiofájloknak a megnyitására is 1 és ezt ugyanúgy tudja kezelni megnyitás után, mintha most vettük volna fel. Valamint nemcsak akkordokat ajánl a felvett hangok függvényében, hanem még ki is írja, hogy milyen hangokat énekeltünk. Ez a funkció szerintem nagyon lényeges, hiszen így nyomon tudjuk követni, hogy tényleg azt énekeltük-e amit szerettünk volna, vagy elcsúsztunk egy félhanggal, netán egy egész hanggal, és akkor tudjuk, hogy a hangunkon még van, amit csiszolni. 1. Amennyiben a megfelelő audioformátumban volt lementve. 9

12 3. fejezet Technológiák, API-k Összefoglaló: Ebben a fejezetben a programban használt API kerül bemutatásra, illetve a hangmagasság detektálásra használt FFT A Java TM Sound API A program, mivel hangokkal dolgozik, fel kell vennie a hangokat, le kell játszania a hangokat. Ezt a Java TM Sound API-nak a használatával valósítottam meg. A Java TM Sound API alsó szintű támogatást nyújt audio és MIDI adatok lejátszásához, felvevéséhez és feldolgozásához.[oracle, 2001] Az alapimplementáció támogatja: Az AIFF, AU és WAV audiofájl formátumokat, ezekből a programban a WAV fájlformátum van használva. A lineáris, az a-law és a mu-law kódolásait a fent felsorolt fájlformátumoknak. Az RMF, MIDI 0 és 1-es típusú zenefájl formátumokat. A 8 és 16 bites, a mono és sztereó, 8000 Hz és Hz közötti mintavételezési frekvenciájú hangformátumokat. A MIDI hardverekhez való hozzáférést. Hangszintézist szoftverből. A program szempontjából az API-nak 2 csomagja érdekes (ezeken kívül még kettő van, de ezek az API-nak a kibővítésére szolgálnak): javax.sound.sampled javax.sound.midi javax.sound.sampled Ahhoz, hogy a Java TM Sound API segítségével letudjunk játszani, vagy fel tudjunk venni egy hangot legalább három dologra van szükségünk: formázott audioadatra, keverőre és egy sávra. A formázott audioadatot nem szabad összekeverni az audiofájlnak a formátumával. Az audioadat formátuma tartalmazza az összes információt, ami az audioadatnak a lejátszásához, vagy rögzítéséhez szükséges. Ezek az információk: 10

13 3. FEJEZET: TECHNOLÓGIÁK, API-K encoding: lineáris, vagy valamelyik nemlineáris kvantálási algoritmus volt használva (lineáris: PCM, nemlineáris: a-law, mu-law) samplerate: mintavételezési frekvencia samplesizeinbits: hány bites egy minta channels: mono vagy sztereó hang framesize: általában: chanels samplesizeinbytes, de tartalmazhat plusz információkat is, ilyenkor másképpen kell számolni framerate: ez általában egyenlő a samplerate-el, de ha a frame tartalmaz más információt akkor nem bigendian: big-endian vagy little-endian sorrendben vannak egy mintán belül a byte-ok, csak ha nagyobb a minta mint 8 bit akkor releváns A keverő (mixer) lényegileg hasonlít a fizikai keverőkhöz, amiket koncerteken, hangosításoknál használnak. A Java TM Sound API-ban minden fizikai audio eszköznek (pl.: hangkártya) megfelel egy keverő, valamint fordítva: több bemenetet szétválasztani, vagy összekeverni audiofolyamokba. A sávot (line) egy fizikai keverőnek a ki és bemeneti csatlakozóihoz lehet hasonlítani. A sávok segítségével küldhetünk adatokat a keverőnek, vagy kaphat adatokat a keverőből. Leegyszerűsítve a hang lejátszása így néz ki a Java TM Sound API segítségével: 1 public void play(audioinputstream playbackinputstream) { AudioFormat format = playbackinputstream.getformat(); DataLine.Info info = new DataLine.Info(SourceDataLine.class, format); SourceDataLine line = (SourceDataLine) AudioSystem.getLine(info); line.open(format, bufsize); 6 byte[] data = new byte[bufferlengthinbytes]; int numbytesread = 0; line.start(); while (true) { if ((numbytesread = playbackinputstream.read(data)) == 1) { 11 break; } int numbytesremaining = numbytesread; while (numbytesremaining > 0) { numbytesremaining = line.write(data, 0, numbytesremaining); 16 } } line.drain(); line.stop(); line.close(); 21 } javax.sound.midi A MIDI (Musical Instrument Digital Interface) a számítógépek és az elektronikus hangszerek közti kommunikációra fogalmaz meg egy protokollt. A program szempontjából ez annyiban érdekes, hogy a segítségével könnyedén tudjuk utánozni majdnem bármilyen hangszernek a hangját. Ehhez a csomagból fontos: 11

14 3. FEJEZET: TECHNOLÓGIÁK, API-K Synthesizer: a csomagnak ez az objektuma állítja elő (szintetizálja) a hangszereknek a hangját. midiüzenetek (ShortMessages, SysexMessages, MetaMessages) segítségével lehet kommunikálni vele. Az objektum audioadattá alakítja a midiüzeneteket. programchange(): ennek a metódusnak a segítségével adhatjuk meg, hogy milyen hangszernek a hangján szeretnék utánozni. noteon(int notenumber, int velocity): ez egy ShortMessages, ennek a metódusnak a segítségével mondhatjuk meg a Synthesizernek, hogy melyik hangot, és milyen hangerővel szeretnénk lejátszani. Analógia állítható fel a metódus között és a zongorának a billentyűi között: note megfelel a lenyomott billentyűnek, a velocity a lenyomásnak a gyorsaságával 3.1. noteoff(int notenumber, int velocity): hasonló a noteon-hoz, csak ez elhallgattat egy hangot ábra. MIDI, zongora analógia. Egy hangnak a lejátszása a Java TM Sound API segítségével: public void playmidi(int note, int volume, int duration) throws Exception{ Synthesizer synth = MidiSystem.getSynthesizer(); synth.open(); 4 Soundbank soundbank = synth.getdefaultsoundbank(); synth.loadallinstruments(soundbank); MidiChannel[] channels = synth.getchannels(); MidiChannel channel = channels[0]; channel.programchange(46); //Hárfa 9 channel.noteon(note, volume); Thread.currentThread().sleep(duration); channel.noteoff(note, volume); } Bővebben lehet olvasni a Java TM Sound API-ról a [Oracle, 2001] weboldalán Fast fourier Transzformáció (FFT) Ezt nem tudom, hogy ide kéne-e írjam, vagy a fontosabb algoritmusok bemutatásához... 12

15 4. fejezet Dokumentáció amíg jobb cím nem jut az eszembe... Összefoglaló: Ebben a fejezetben a projektnek a specifikációja kerül tárgyalásra, illetve még néhány fontosabb dokumentum Célok A projekt fő célja egy olyan platformfüggetlen, ingyenes szoftvernek az elkészítése, amely zenei kíséretet készít a felhasználó énekére Felhasználói követelmények Biztosítson lehetőséget a felhasználónak, hogy egy mikrofon segítségével fel tudjon venni egy éneket. Biztosítson metronómot a felvételhez. A metronómnak lehessen állítani a tempót és az ütemet. A felvételt lehessen lementeni, illetve betölteni. A szoftver jelenítse meg a felvételt hanghullám formájában. A hanghullámon jelenítse meg az ütemeket. Minden ütemre ajánljon egy akkordot (kíséretet), amit a hanghullám fölött jelenítsen meg. Adjon lehetőséget a kíséret stílusának a megválasztására. Adjon lehetőséget a stílus, tempó és az ütemnek utólagos módosítására. 13

16 Irodalomjegyzék Hayes, M. H. Schaum s Outline of Theory and Problems of Digital Signal Processing. Schaum s Outline series. The McGraw-Hill Companies, Kesztler, L. Zenei alapismeretek. Lyceum könyvek. Atheneum 2000 Kiadó, 2 edition, Muszty, B. és Dobay, A. Új Gitáriskola és daloskönyv. Muszty-Dobay Bt., Oracle,. Java tm sound programmer guide. sound/programmer_guide/, October Proakis, J. G. és Manolakis, D. G.. Digital Signal Processing - Principles, Algorithmi, Applications. PRENTICE-HALLINTERNATIONAL, 3 edition, Smith, S. W. The Scientist and Engineer s Guide to Digital Signal Processing. California Technical Publishing, Zölzer, U. Digital Audio Signal Processing. John Wiley & Sons, 2 edition,

VIZSGADOLGOZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI KAR DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS 2004. MÁJUS

VIZSGADOLGOZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI KAR DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS 2004. MÁJUS VIZSGADOLGOZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI KAR DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS 2004. MÁJUS Konzulens: Oláh András Csercsa Richárd Magony Andor TARTALOM 1.Bevezetés... 3 2.Folytonos

Részletesebben

3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS

3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS 3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS Az analóg jelfeldolgozás során egy fizikai mennyiséget (pl. a hangfeldolgozás kapcsán a levegő nyomásváltozásait) azzal analóg (hasonló, arányos) elektromos feszültséggé

Részletesebben

Modern informatikai eszközök

Modern informatikai eszközök informatika Modern informatikai eszközök tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló

Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló Készítette: Rancz Lajos Konzulens: dr. Sujbert László, MIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. Alapvető szintézistechnikák 6 2.1. Additív szintézis..........................

Részletesebben

2. TÉTEL. Információ: Adatok összessége. Értelmezett adat, mely számunkra új és fontos.

2. TÉTEL. Információ: Adatok összessége. Értelmezett adat, mely számunkra új és fontos. INFORMÁCIÓ ÁBRÁZOLÁS 02. tétel (SZÁM, LOGIKAI ÉRTÉK, SZÖVEG, KÉP, HANG, FILM STB). 2. TÉTEL Adat: A bennünket körülvevő mérhető és nem mérhető jellemzők a világban. - mérhető: hőmérséklet, távolság, idő,

Részletesebben

Flexibilisen alkalmazható ipari mérés adatgyűjtő rendszerek kialakítása TCP/IP hálózat felhasználásával

Flexibilisen alkalmazható ipari mérés adatgyűjtő rendszerek kialakítása TCP/IP hálózat felhasználásával Balogh Róbert Máté Flexibilisen alkalmazható ipari mérés adatgyűjtő rendszerek kialakítása TCP/IP hálózat felhasználásával Szak: Mérnök Informatikus BSc Konzulens: Tihanyi Attila Budapest, 2011 1 Nyilatkozat

Részletesebben

4. A közegelérési alréteg

4. A közegelérési alréteg 4. A közegelérési alréteg Ahogy már az első' fejezetben rámutattunk, a hálózatok két kategóriába sorolhatók: vannak, amelyek kétpontos összeköttetést, és vannak, amelyek adatszóró csatornát használnak.

Részletesebben

G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN

G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN Neumann János Informatikai Kar Informatikai Automatizált Rendszerek Szakirány Humánfejlesztési- és Módszertani Intézet Mérnök Tanári Képzés G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN Név: BEDŐK DÁVID Konzulens: DR.

Részletesebben

Valós idejű gesztusfelismerő szoftver tervezése és fejlesztése GPU-n Microsoft Kinect szenzor segítségével. Mérnök Informatikus BSc Szakdolgozat

Valós idejű gesztusfelismerő szoftver tervezése és fejlesztése GPU-n Microsoft Kinect szenzor segítségével. Mérnök Informatikus BSc Szakdolgozat Valós idejű gesztusfelismerő szoftver tervezése és fejlesztése GPU-n Microsoft Kinect szenzor segítségével Mérnök Informatikus BSc Szakdolgozat Készítette: Cserháti Sebestyén Konzulens neve: Cserey György,

Részletesebben

Fogalom alapú állománykezelés

Fogalom alapú állománykezelés MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR DIPLOMAMUNKA Fogalom alapú állománykezelés Piller Imre Mérnök informatikus MSc Konzulens: Dr. Fegyverneki Sándor egyetemi docens Alkalmazott Matematikai

Részletesebben

Forrás: http://www.doksi.hu

Forrás: http://www.doksi.hu Főiskolai jegyzet Dr. Medzihradszky Dénes Figyelem! A jegyzet nyers verzióját tartja kezében, amely még számos hibát tartalmazhat és további szerkesztést igényel! A frissített változatok az ILIAS-ban lesznek

Részletesebben

Analóg helyi televíziók digitálisra történő átállásának vizsgálata

Analóg helyi televíziók digitálisra történő átállásának vizsgálata I. Kivonat Magyarország országgyűlése -ben megszavazta, hogy hazánkban 2012-ig le kell zajlania a digitális átállásnak. Ennek keretében 2012. január 1-ei határidővel lekapcsolják az analóg földfelszíni

Részletesebben

Tudományos Diákköri Dolgozat 2008

Tudományos Diákköri Dolgozat 2008 Tudományos Diákköri Dolgozat 2008 Intelligens környezet, intelligens iroda virtuális üzenőfal megvalósítása Készítették: Sik András Ferenc e-mail: andras.sik@gmail.com Gruber Kristóf e-mail: gk@lka.hu

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Kétszemélyes logikai játékok

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Kétszemélyes logikai játékok Debreceni Egyetem Informatikai Kar Kétszemélyes logikai játékok Témavezető: Mecsei Zoltán Egyetemi tanársegéd Készítette: Szabó Dániel András Programtervező Informatikus Debrecen 21 Ezúton szeretnék köszönetet

Részletesebben

Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése

Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése Készítette: Novák György Témavezető: Bátfai Norbert Debreceni Egyetem Informatikai Intézet Debrecen 2004. Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2.

Részletesebben

Ha érdekli Önt az informatikán belül a programozás, a

Ha érdekli Önt az informatikán belül a programozás, a 2004 szeptember.06 code Nemzetközi Számítástechnikai-Programozói Szaklap Kedves Kolléga! FÕSZERKESZTÕ: Hevesi Zsolt h.zsolt@codexonline.hu SZERKESZTÕ Dr. Medzihradszky Dénes FELELÕS KIADÓ CODEX INTERSOFT

Részletesebben

Programozás alapjai, programtervezés

Programozás alapjai, programtervezés Programozás alapjai, programtervezés Mûszertechnika Oktatás Kft. Összállította: Kertész György tanfolyami jegyzete alapján Kovalcsik Géza 1107 Budapest Szállás u. 21 Telefon: 260-87-14 Tel/Fax: 260-43-48

Részletesebben

Akut myocardialis infarctus (AMI) lokalizációjának automatikus meghatározása

Akut myocardialis infarctus (AMI) lokalizációjának automatikus meghatározása Akut myocardialis infarctus (AMI) lokalizációjának automatikus meghatározása Mesterséges intelligencia módszereinek alkalmazása az orvostudományok területén Írta: Ferenci Tamás Email: tamas.ferenci@medstat.hu

Részletesebben

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI Írta: SIMON GYULA A PROGRAMOZÁS ALAPJAI Egyetemi tananyag 2011 COPYRIGHT: 2011 2016, Dr. Simon Gyula, Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Rendszer- és Számítástudományi Tanszék LEKTORÁLTA: Dr. Szeberényi

Részletesebben

Preklinikai MRI berendezés szekvencia készletének bővítése

Preklinikai MRI berendezés szekvencia készletének bővítése DIPLOMAMUNKA Preklinikai MRI berendezés szekvencia készletének bővítése Kovács Noémi Témavezető: Nagy Kálmán fejlesztőmérnök Mediso Kft. Konzulens: Dr. Légrády Dávid egyetemi docens BME Nukleáris Technikai

Részletesebben

1. forduló. 1.1. Az adat, az információ és a hír jelentése és tartalma. A kommunikáció

1. forduló. 1.1. Az adat, az információ és a hír jelentése és tartalma. A kommunikáció 1. Az információ 1.1. Az adat, az információ és a hír jelentése és tartalma. A kommunikáció A tárgyaknak mérhető és nem mérhető, számunkra fontos tulajdonságait adatnak nevezzük. Egy tárgynak sok tulajdonsága

Részletesebben

Bevezetés a Visual C# 2008 használatába

Bevezetés a Visual C# 2008 használatába Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok informatika területre Bevezetés a Visual C# 2008 használatába 11. évfolyam TANULÓI JEGYZET A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Colophon. Maximiliennek, Élisenek, Lucillenek, Augustinnek és Alexanenak.

Colophon. Maximiliennek, Élisenek, Lucillenek, Augustinnek és Alexanenak. Grace Hopper, a compiler feltalálója : «Számomra a programozás több mint alkalmazott tudomány. A programozás a tudás mélységeibe vezető érdekes kutatás is.» Maximiliennek, Élisenek, Lucillenek, Augustinnek

Részletesebben

Webszerkesztés, a web programozás alapjai. 3. modul PHP programozás

Webszerkesztés, a web programozás alapjai. 3. modul PHP programozás Webszerkesztés, a web programozás alapjai 3. modul PHP programozás Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 Szemere Bertalan

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL. Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL. Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc 2010 1 2 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc 2010 A könyv kiadását

Részletesebben

BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ

BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ FÓTHI ÁKOS BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ Harmadik, javított kiadás c Fóthi Ákos, 2012 Tartalomjegyzék 1. Alapfogalmak 11 1.1. Halmazok................................ 11 1.2. Sorozatok................................

Részletesebben

Szintézis Informatikai Rt.

Szintézis Informatikai Rt. Számítástechnikai alaptanfolyam Jegyzet a NEFELEJCS Nyugdíjas Klub részére Számítástechnikai alapismeretek (8 óra) Microsoft Windows felhasználói ismeretek (12 óra) Szövegszerkesztési ismeretek (15 óra)

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

Dinamikus webprogramozás Király, Roland

Dinamikus webprogramozás Király, Roland Király, Roland Király, Roland Publication date 2011 Szerzői jog 2011 EKF Matematikai és Informatikai Intézet Copyright 2011, EKF Mat.- Inf. Int. Tartalom 1. Dinamikus webprogramozás... 1 1. Tartalom kezelő

Részletesebben

HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA

HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA Írta: ÉSIK ZOLTÁN GOMBÁS ÉVA NÉMETH L. ZOLTÁN HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA Egyetemi tananyag 2 COPYRIGHT: 2 26, Dr. Ésik Zoltán, Dr. Gombás Éva, Dr. Németh L. Zoltán, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben