INTEGRÁLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTEGRÁLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER"

Átírás

1 ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI RÉSZÉRE A rendszer alapvetõ célja, hogy az államháztartás szervezeteinél egyre fokozódó adminisztratív munkát egyszerûbbé, gyorsabbá tegye, s egyben kiszolgálja mind a vezetés, mind a beszámolási kötelezettségek információs igényét. Az integrált rendszer fõbb jellemzõi: Grafikus felületen (Windows) mûködik, kihasználva a hálózat biztosította lehetõségeket MS SQL, Oracle alapú adatbázis kezelés A többszörös rögzítési feladatok kiküszöbölésével a manuális munka minimálisra szûkíthetõ Sokoldalú képernyõs lekérdezések, listázások választható szûrésekkel és rendezettséggel Testre szabott törzsadattárak felépítése elõre elkészített etalon törzsekbõl Több év adatainak kezelhetõsége egyszerre Esemény törzsadattárhoz hozzárendelhetõ (nem kötelezõ) automatikus kontírozás Sokoldalú gyûjtés: Telephely, szervezet, személy, szakfeladat + 3 szabad gyûjtõ (pl: munkaszám, pályázat) Adatbiztonság, ellenõrzési lehetõségek, visszakereshetõség teljes körû biztosítása Több idegen nyelv lehetõsége: kommunikációs nyelv, adatszolgáltatások nyelve is választható Integrált rendszer, melynek egyes elemei lépcsõzetesen is bevezethetõk, de akár el is hagyhatók Kapcsolódás más rendszerekhez: K11 költségvetési beszámoló. Mérleg és eredmény kimutatás készítõ program. Fogadás fõkönyvi könyvelésbe külsõ rendszerektõl. Az integrált rendszer részei: 1. KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁS AL 2. FÕKÖNYV-PÉNZÜGY AL Pénztár modul Bank modul Iktatási modul Folyószámla iktató forint és devizás Folyószámla lekérdezések, ÁFA kigyûjtések, lekérdezések, adatszolgáltatások Fõkönyvi modul 3. HÁZIPÉNZTÁR AL 4. KÉSZLET AL 5. SZÁMLÁZÁSI AL 6. TÁRGYI ESZKÖZ AL 7. KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÕ 8. BÉRELSZÁMOLÁSI AL 9. VEZETÕI INFORMÁCIÓK AL Mérleg és eredménykimutatás Ügyfél által összeállítható információs táblák Pénzforgalmi kimutatások Költségvetési beszámoló ûrlapok készítése Automatikus feladás a K11 APEH SZTADI programba Költségfelosztás Üvegzseb kimutatás További felvilágosítással informatikai szakembereink állnak az Önök rendelkezésére.,

2 KÖTELEZETTSÉG - VÁLLALÁS NYILVÁNTARTÁS AL A "Kötelezettség-vállalás nyilvántartás" az Integrált Számviteli Információs Rendszer egyik modulja, de önállóan is üzemeltethetõ. Elõirányzat keret kezelése (Az intézmények tervezett pénzforgalmi bevételeit és kiadásait tartalmazza) - Aktuális elõirányzat összegek saját jogcímre rögzítése (önálló mûködéskor fõkönyvi rendszer nélkül) - Elõirányzat átvétel a jogcím megfeleltetés alapján a fõkönyvi könyvelésbõl (integrálva a fõkönyvi könyveléssel) Hosszúlejáratú szerzõdés kezelése, nyomkövetése Szerzõdések nyilvántartása (szállítói - vevõi) - Döntésre váró ügyletek kezelése - Szerzõdések kezelése Számlák kezelése (pénzügyi alrendszer nélkül) - Szerzõdés számláinak iktatása (elõirányzat, szerzõdés maradvány aktualizálása) - Szerzõdés nélküli számlák iktatása (elõirányzat maradvány aktualizálása) Pénzügyi teljesítések kezelése (bank, pénztár könyvelés nélkül [elõirányzat, szerzõdés maradvány aktualizálás]) - Szerzõdések pénzügyi teljesítése - Szerzõdéshez nem kapcsolódó pénzügyi teljesítések Szerzõdések év-közi zárása Szerzõdések év-végi zárása - szerzõdésenkénti maradvány érték kezelés Szerzõdés állomány alakulása (intézmény, gyûjtõnként, kötelezettség-vállalás jogcímenként). Partnerenkénti szerzõdés állomány Maradvány (elõirányzat, szerzõdés) alakulása kötelezettség-vállalás jogcím bontásban (intézményi, gyûjtõnkénti összesen) Szerzõdés teljesülés alakulása (Iktatott számlák / Pénzügyi teljesítés szerint) Elõrejelzés (intézmény, gyûjtõnként) Maradvány tételes (szerzõdés, számla, bank, pénztár) állománnyal Üvegzseb kimutatás partnerenkénti szerzõdés állományból

3 KÖLTSÉGVETÉSI FÕKÖNYVI KÖNYVELÉS AL A "Fõkönyvi könyvelés alrendszer" az Integrált Számviteli Információs Rendszer egyik modulja, de önállóan is üzemeltethetõ. A fõkönyvi könyvelésbe az adatok nagy része az alrendszerekbõl napi, idõszaki feladással kerül be. A fõkönyvi könyvelésben kell rögzíteni az elõirányzatokkal kapcsolatos tételeket, a vegyes könyvelési tételeket (pl. hiányzó, nem alkalmazott alrendszerek feladásainak kézi rögzítése), valamint a nyitó tételeket elsõ esetben kézi rögzítéssel, további esetekben automatikus év zárás-nyitással. A könyvelés módszere lehet: - egy számla egy ellenszámla vagy - egy számla több ellenszámla típusú adatrögzítés. A fõkönyvi könyvelés adatai módosíthatók mindaddig, míg az idõszakot le nem zárták. Zárás után automatikus stornó lehetséges a következõ idõszakban. Az év 12 hónapján túl a rendszer kezeli még a 0. nyitó hónapot, a 13. hónapot a teljesítés számlák zárására, a 14. hónapot az állományi számlák zárására. A könyvelési idõszak (hónap) zárásának lehetõsége védi a rendszer adatait a véletlen visszakönyvelésektõl (pl. a féléves beszámoló készítése után az elsõ 6 hónapra könyvelni már nem lehet) A következõ kimutatások kérhetõk le telephelyenként, szervezetenként, személyenként, szakfeladatonként, és a három egyéb gyûjtõ csoportonként valamint intézményi szinten: Fõkönyvi kivonatok Fõkönyvi részletezõ kivonatok (másodlagos számla megbontás) Fõkönyvi tételes kimutatások (kartonok) Pénzforgalmi, elõirányzat jogcímenkénti kimutatások Központi költségvetési szerveknél kincstári tranzakciós kódok szerinti kimutatások Ellenszámla szerinti tételes kimutatások és összesítésük, fájlba gyûjtéssel. Feladás fogadása külsõ rendszerbõl: A SALDO által megadott struktúrában, az integrált rendszer elvárásainak megfelelõen kontírozott fõkönyvi tételeket képes a rendszer automatikusan fogadni más, külsõ modulokból.s

4 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZÜGY AL A "Pénzügy alrendszer" az Integrált Számviteli Információs Rendszer egyik modulja, de önállóan is üzemeltethetõ. Beérkezõ és kimenõ számlák rögzítése szigorú számadással iktatószám szerint az Áfa bevallásnak és a gyûjtési lehetõségeknek megfelelõ részletezéssel A kiszámlázott számlák külön feladás nélkül azonnal megjelennek az iktatott tételek között A kötelezettség-vállalás alrendszerben rögzített szerzõdések adatai felkínálhatók A beérkezõ számlákról utalványrendelet nyomtatható, amelyen a banki, vagy pénztári kiegyenlítés fõkönyvi kontírozása is elvégezhetõ, az utalványozás és igazolás menete a programmal követhetõ Átutalási megbízás kiírása nyomtatványra, vagy bank terminál kapcsolat Banki értesítõ feldolgozása tételsoronként, a gyûjtési lehetõségeknek megfelelõen a tételsorok tovább bonthatók A bankbizonylatok rögzítéssel egyidejûleg, vagy utólagosan kontírozhatók A házipénztár utólagos kontírozásának menete a bank feldolgozáshoz hasonló, amennyiben a házipénztár modult nem használjuk Az iktatott számlák adatai módosíthatók, míg áfa bevallásra nem került. A rögzített banki tételek módosíthatók, vagy törölhetõk a fõkönyvi feladásig Automatikus fõkönyvi feladás A feladott tétel automatikusan stornózható, de mód van a feladás visszavonására is Kiegyenlítetlen, kiegyenlített tételek egy meghatározott idõpontig Kintlévõségek és tartozások (az esedékesség idõpontjától várható bevételek és kiadások egy meghatározott idõpontig) Értékvesztéshez adatszolgáltatás, értékvesztés visszaírás Késedelmi kamatszámítás (partnerenkénti szerzõdés szerint vagy általános) levél Folyószámla egyeztetés, egyenlegközlõ levél Folyószámla kivonatok és tételes kimutatások Elõzetes áfa kimutatás lehetõsége Halasztott áfa kezelése Idõszaki áfában szereplõ kiegyenlítetlen tételek listája Önellenõrzés miatti áfa lista

5 HÁZIPÉNZTÁR AL A "Házipénztár alrendszer" az Integrált Számviteli Információs Rendszer egyik modulja, de önállóan is üzemeltethetõ. Forint házipénztár Valutanemenkénti valutapénztár kezelése Rögzítés alapbizonylatonként, automatikus összesítés, pénztárbizonylat kitöltés. Folyószámla kezelés (választhat a szerzõdések, folyószámlák rögzített adataiból) Valamennyi alapbizonylat az áfa bevallásnak és a gyûjtési lehetõségeknek megfelelõen részletezve rögzíthetõ. Pénztári elõlegek nyilvántartása Automatikus elõleg visszavételezés Automatikus stornó bizonylat kiállítása Kontírozható a pénztárbizonylat rögzítésével egyidejûleg, vagy utólag A rögzített bizonylat módosítható: A bizonylat kiírásáig teljes körûen A kiírt végleges bizonylat utólagosan kontírozható A kiírt végleges bizonylat automatikusan stornózható Automatikus fõkönyvi feladás Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok nyomtatása szigorú számadással Próba nyomtatás lehetõsége Idõszaki pénztárjelentés címletjegyzékkel A pénztári tételek elõkereshetõk bármely rögzített adat szerint

6 KÉSZLET AL A "Készlet alrendszer" az Integrált Számviteli Információs Rendszer egyik modulja, de önállóan is üzemeltethetõ. Az alrendszer megoldja a készletek körébe tartozó anyagok, saját termelésû félkész és késztermékek, kereskedelmi áruk, betétdíjas göngyölegek, növendék, hízó és egyéb állatok analitikus nyilvántartását. Megoldja a raktárak bizonylatolási funkcióit: - raktári be és kivételezési bizonylatot, - szállítólevelet készít. A mindenkori készletadatok és a rendelés állománya alapján dinamikus foglaltság kezelést biztosít. A mozgások paraméterezését gazdasági eseménytár, a fõkönyvi könyvelés felé történõ feladást kontírozó adattár segíti. Széleskörû lehetõséget biztosít a készletmozgások különbözõ szempontú kimutatására. Elkészíti a leltárfelvételi ívet és a leltár kiértékelést. A számviteli törvény által megengedett valamennyi értékelési eljárás alkal-mazható: - elszámolóár, - folyamatosan képzett mérlegelt ár, - idõszaki mérlegelt átlagár, - FIFO módszer. Az alrendszer megoldja a készletre vételezés után, utólag érkezõ számla alapján az ár/érték korrekciót, valamint a beszerzési árat módosító értékkülönbözetek kezelését. Lehetõséget biztosít a készletek értékvesztésének elszámolására, kezelésére és annak visszaírására. Kivonatok és kimutatások sokféle szempont szerint készíthetõk: Raktári kivonatok Tételes kimutatások Készletforgalmi kimutatások Idõszaki kimutatások

7 SZÁMLÁZÁS AL A "Számlázási alrendszer" az Integrált Számviteli Információs Rendszer egyik modulja, de önállóan is üzemeltethetõ. A számlák formátuma és tartalma megfelel az ÁFA, a számviteli törvény, és a 24/1995 (XI. 22.) PM. rendelet elõírásainak Export számla kiállításakor automatikusan elkészül a belföldi számla forintban is Automatikus stornó számla készítés Etalon számla alapján történõ számlázás lehetõsége A számla nyomtatása lehetséges a számlázással egy idõben vagy utólag. A kívánt példányszám igény szerint beállítható A számla tételei felvihetõk kézi billentyûzéssel vagy törzsadatokból Állandó és egyedi szövegek rögzítése több sorban lehetséges Engedmény, felár adható Vállalkozásoknál a kontírozás történhet a számla kiállításakor vagy utólag A rendelés nyilvántartás adatai alapján automatikus számlázás történhet A számla kiállítással egyidejûleg a rendelés nyilvántartás és a raktári készlet aktualizálható. Számla napló Vevõnkénti értékesítési kimutatás Termékenkénti értékesítési kimutatás. Keresések a számla tételekben tetszõleges paraméterek szerint

8 TÁRGYI ESZKÖZ NYILVÁNTARTÁS AL A "Tárgyi eszköz nyilvántartás" az Integrált Számviteli Információs Rendszer egyik modulja, de önállóan is üzemeltethetõ. A kis- és nagyértékû tárgyi eszközök, állatok és immateriális javak analitikus nyilvántartása, mennyiségben és értékben A befejezetlen beruházások nyilvántartása, felújítások gyûjtése és azok aktiválása A tárgyi eszközökhöz kapcsolódó bizonylatok automatikus kitöltése (üzembehelyezési-, selejtezési-, átadás-átvételi bizonylat) Értékcsökkenés számítás (a vállalkozásoknál a TAO és az SZT szerinti écs elszámolás) Nullás számlára történõ automatikus átvezetés Automatikus kontírozás un. Eseménytörzs alapján A leltár elkészítése és kiértékelése Piaci értékre történõ értékhelyesbítés Év végi automatikus zárás - nyitás Rögzítési naplók Egyedi nyilvántartó lapok Kivonatok fõkönyvi számra, eszközre, eszköz csoportra, nyilvántartási helyekre, választható egyéb szûrésekre Leltárfelvételi ív Leltár kiértékelõ lista Leltárhely lista ("szoba leltár") Fõkönyvi összesítõ

9 KÖLTSÉGVETÉSI VEZETÕI INFORMÁCIÓK AL A "VEZINFO alrendszer" az Integrált Számviteli Információs Rendszer moduljaként a többi alrendszer adatainak felhasználásával ad teljes körû rálátást a vezetés részére az intézmény pénzügyi számviteli helyzetérõl. Kötelezettségvállalás, fõkönyvi könyvelés, pénzügyi nyilvántartás, számlázás, raktár-készlet nyilvántartás és tárgyi eszköz nyilvántartás kimutatásai, képernyõs megjelenítései elérhetõk. Költségfelosztás - Bármelyik elsõdleges vagy másodlagos fõkönyvi számlát (illetve gyûjtõt) tetszõleges vetítési kulcs alapján oszthatunk fel. Táblázat kezelés: - Etalon minta táblázatok átemelhetõk az Integrált rendszer etalon állományából. - Kiadott táblák mellett új táblák létrehozhatók, letárolhatók, melyek alapján bármely idõszakra kigyûjthetõk az adatok. - Tetszõlegesen összeállítható, megnevezhetõ táblasorok - Sorokhoz választható oszlopok, vagy egyedileg meghatározható oszlopok - Sorokhoz hozzárendelhetõ képletek - Mezõkhöz meghatározható szûrési feltételek (kis programozói ismerettel). - Más összeállított táblázatok oszlop/soraira hivatkozva átemelhetõ adatok - Fõkönyvi kivonatból, elõirányzat kivonatból, tételes állományból gyûjthetõk a táblázatok. - Idõszakra, szervezetre, telephelyre, személyre, szakfeladatra, 3 egyéb gyûjtõre, jogcímre, KTK kódra, másodlagos számlára és adóalap számlára megadható tól-ig szûkítés - Ft-ban és ezer forintban kiíratható adatok - Képernyõre, nyomtatási képre, nyomtatóra kiíratás és excel táblába átemelés lehetõsége Mérleg, havi mérlegjelentés Költségvetési terv ûrlapok Beszámoló ûrlapok Egyedi táblák

Árlista és szoftverkatalógus Érvényes: 2014.10.04-2014.12.31.

Árlista és szoftverkatalógus Érvényes: 2014.10.04-2014.12.31. Árlista és szoftverkatalógus Érvényes: 2014.10.04-2014.12.31. www.armada.hu Tartalom Miért választják ügyfeleink az Armadát? Ügyviteli szoftvermodulok Bérprogram 2015. Főkönyvi Kettős Könyvelés Pénzügy

Részletesebben

CT-EcoSTAT. Integrált Gazdasági Rendszer

CT-EcoSTAT. Integrált Gazdasági Rendszer CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági Rendszer 1 Néhány szó a CompuTREND Kft.-rôl 2 A CT-EcoSTAT rendszer fejlesztésének alapelvei 5 5 8 9 10 11 15 17 19 19 21 21 21 22 24 24 25 26 27 28 29 29 31 31 A CT-EcoSTAT

Részletesebben

Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus

Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus DOKUMENTÁCIÓ GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATKÉRŐ Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus döntéstámogató

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

DimSQL integrált számviteli programrendszer általános leírása

DimSQL integrált számviteli programrendszer általános leírása DimSQL integrált számviteli programrendszer általános leírása TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ / TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS... 3 II. A DIMSQL PROGRAM ELİNYEI KÜLÖNBÖZİ FELHASZNÁLÓI KÖRÖK RÉSZÉRE... 3 II.1. KÖNYVELİIRODÁKNAK...

Részletesebben

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ TRON Integrált Vállalatirányítási Rendszer Termékismertetõ 2000 Bevezetés A mai felgyorsult, számítógépek által irányított gazdasági életben, tevékenységi körtõl függetlenül már a néhány fõt foglalkoztató

Részletesebben

Ügyviteli szoftverek. leírása. i-store.hu Szoftver webáruház 1

Ügyviteli szoftverek. leírása. i-store.hu Szoftver webáruház 1 Ügyviteli szoftverek leírása 1 TARTALOM InfoCentrum Számlázó Light...4 Számlázó Készlet...5 Számlázó Professional...7 RoadRegister Útnyilvántartás...8 RoadRegister Pro Útnyilvántartás...9 Kulcs-Soft Kulcs-Bér

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv NextStep Kereskedelmi programcsomag Felhasználói kézikönyv 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 9 A rendszer hardverigénye 9 Javasolt konfiguráció 9 Általános Szabályok 10 A rendszer használata 11 1. Forgalom 12

Részletesebben

Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF

Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF Készítette: Kiss Gábor folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan minőségügyi

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV VÁLLALKOZÓK KETTŐS KÖNYVVITELI, FOLYÓSZÁMLA, ÉS ÁFA - NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉHEZ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV VÁLLALKOZÓK KETTŐS KÖNYVVITELI, FOLYÓSZÁMLA, ÉS ÁFA - NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉHEZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A VÁLLALKOZÓK KETTŐS KÖNYVVITELI, FOLYÓSZÁMLA, ÉS ÁFA - NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉHEZ ( 2012. évi módosított változat ) Készítette: Hegyi Gertrúd Zalaegerszeg, 2012. április hó BEVEZETÉS

Részletesebben

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a Windows-os.

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a Windows-os. MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu Kezelői leírás a Windows-os Főkönyv Kettős könyvelést, automatikus kontírozást, számlanyilvántartást

Részletesebben

INFOTÉKA. Katalógus SZOFTVERKATALÓGUS 2014. www.infoteka.hu. www.infoteka.hu

INFOTÉKA. Katalógus SZOFTVERKATALÓGUS 2014. www.infoteka.hu. www.infoteka.hu INFOTÉKA Katalógus SZOFTVERKATALÓGUS 2014 INFOTÉKA ÜGYVITELI SZOFTVEREK 2 Infotéka Katalógus 2014 Bemutatkozás Az Infotéka Kft. 1991. februárjában alakult elsősorban ügyviteli szoftverek fejlesztésére.

Részletesebben

Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer NetSoft Informatika Kft.

Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer NetSoft Informatika Kft. Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer OKOS-SZÁMLA: online számlázó program írásos dokumentáció Verziószám: NS0003 Frissítés dátuma: 2014.10.06. Okos-Számla online számlázó program, mely összetett

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) Bevezetés... 4 A főkönyvi nyilvántartás... 4 A számlaosztályok tartalma... 4 Eszközök és források... 4

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT

BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA BIZONYLATI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva 2009. április 7-én 2 1. Általános rész A Nyíregyházi Főiskola bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

Megvalósult SAP megoldás hulladékgazdálkodás főtevékenységű vállalatoknál

Megvalósult SAP megoldás hulladékgazdálkodás főtevékenységű vállalatoknál Megvalósult SAP megoldás hulladékgazdálkodás főtevékenységű vállalatoknál A Synergon által bevezetett SAP rendszer egy cégcsoport három vállalatánál váltotta fel a korábbi sziget-alkalmazásokat, és nyújt

Részletesebben

Belföldi és deviza vevői számlázás

Belföldi és deviza vevői számlázás Belföldi és deviza vevői számlázás Net-Soft Számítástechnikai és Vállalkozásügyviteli Kft. Székhely: 1095 Budapest, Mester utca 21. 1. em. 15. v: 2.0.0.1. program verzió. (Paradox adatbázis kezelő) 2015.04.01.

Részletesebben

Forgalmazó: www.tensoft.hu

Forgalmazó: www.tensoft.hu Kettős könyvviteli rendszer felhasználói leírása 2010. Forgalmazó: TEN-SOFT Kft. 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. Telefon: (74) / 417-005 (74) / 529-430 (74) / 511-657 (30) / 9464-437 Fax: (74)

Részletesebben

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció 2014 v4.1 Integrált Felhasználói dokumentáció Fekete Prog-RAM Kft. 1992-2014 Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 Cégadatok... 3 Elérhetőségek... 3 Névjegy... 3 Rendszer követelmények... 5 Javascript engedélyezése...

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T08. Beszámolási rend 2009. július Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Mérlegkészítés

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

e-iroda Számla modul Felhasználói kézikönyv

e-iroda Számla modul Felhasználói kézikönyv e-iroda Számla modul Felhasználói kézikönyv IntraFox Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. ügyviteli rendszere az elektronikus iroda megvalósítására Tartalomjegyzék A modul általános ismertetése... 4 Számla

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bizonylati elv, számviteli bizonylatok... 3 A bizonylatokkal szemben támasztott követelmények... 3 A bizonylatok fajtái...

Részletesebben

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT.

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. KFKI ISYS MFG/PRO eb2 Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. B E V E Z E T Ô MFG/PRO integrált vállalatirányítási rendszer Az MFG/PRO integrált vállaltirányítási rendszer mûködésének

Részletesebben