A Neptun rendszer erőforrás használatának elemzése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Neptun rendszer erőforrás használatának elemzése"

Átírás

1 A Neptun rendszer erőforrás használatának elemzése Faragó Zsuzsa, Gál Zoltán, Debreceni Egyetem Informatikai Szolgáltató Központ (DISZK) 1. Bevezetés A Debreceni Egyetem szeptemberére tervezte minden karon a kredit rendszerű oktatás bevezetését. Ehhez elengedhetetlen a munkafolyamatok és az adatkezelés informatikai támogatása, egységes tanulmányi informatikai rendszer megteremtése közös adatbázis kialakításával. Korábban nem volt egységes tanulmányi rendszer, a karok/önálló intézetek eltérő módon oldották meg a nyilvántartási feladataikat A 14 kar illetve kar szintű intézményből álló Debreceni Egyetemen szükségessé vált egy korszerű hallgatói nyilvántartó és információs rendszer bevezetése. Az egyetem vezetése novemberben úgy döntött, hogy az Oktatási Minisztérium által támogatott Neptun2000 Egységes Tanulmányi Rendszer kerül bevezetésre az egyetem minden karán és önálló intézetében. Ez a rendszer eszköz a tanulmányi osztályokon folyó nyilvántartási feladatokhoz, a tanszékek oktatási feladatainak adminisztrálásához és a hallgatói ki- és befizetések kezeléséhez. Az oktatási egységek és a hivatalok a rendszer bevezetése nyomán egyetlen közös adatbázison, egységes informatikai rendszerrel végezhetik a munkájukat. Minden hallgató, oktató és dolgozó a jogosultságának, szerepkörének megfelelő információt érhet el a rendszerből. Az egyetemen működő informatikai rendszerek, meglévő nyilvántartások adatait át kellett konvertálni a Neptun adatbázisba, ennek következtében az adatok egy része (hallgatók személyi adata) nagyon hamar kezelhetővé vált, más részét (képzések, tárgyak, mintatantervek) be kellett kódolni, illetve át kellett dolgozni a Neptun rendszer igényeinek megfelelően. Feltétlenül meg kellett valósítani, hogy a bevezetésre kerülő rendszer adatkapcsolatban legyen az intézményben működő gazdasági informatikai rendszerrel. A Neptun projekt kiterjedt a hallgatói termináltermek kialakítására, amely a hallgatók rendszerelérését szolgálja. Ezen projekt keretében meg kellett teremteni az EFK (Egészségügyi Főiskolai Kar - Nyíregyháza) és a HPFK (Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar) megfelelő kapacitású bérelt vonali csatlakozását. A cél az volt, hogy a bevezetés során eszközt biztosítsunk az oktatási munka adminisztrálásához, ami támogatja a kredit rendszerű oktatás és a megnövekedett hallgatói létszám következtében keletkező többletfeladatok ellátását. A bevezetésre került rendszer alkalmazásával az oktatók, a hallgatók és az adminisztrációs tevékenységet folytatók rendszerezetten, átlátható formában jutnak hozzá az őket érintő információkhoz. A bevezetés egyik fontos eleme volt a betanítás, oktatás. A munkaköröknek, feladatköröknek megfelelően több szinten történt az oktatás. Külön került bemutatásra a rendszer a karok/önálló intézetek kijelölt tartalmi és informatikai felelőseinek, akik később felügyelik és segítik a karokon folyó munkát. A tájékoztatón bemutatásra kerültek a paraméterezési lehetőségek, amelyekkel a karon az egyedi beállítások elvégezhetők. A tanulmányi osztályok és a tanszéki adminisztrátorok betanítása több héten keresztül heti 1-2 alkalommal 2-3 óra volt. Ez idő alatt megtanultak egy-egy munkafolyamatot, amit a közbeeső napokban begyakorolhattak, miközben végezték az adatfeltöltést. Lényegesnek véltük, hogy az adatok az előírt ütemben kerüljenek a rendszerbe, mert az oktatási tematika úgy épül fel, hogy a tanulmányi osztályok és a tanszékek felhasználhatják az egymás által felvitt adatokat. Külön betanítás volt szükséges a speciális feladatokra (órarendkészítés, pénzügyek kezelés). Az intézmény oktatói tájékoztató és konzultáció keretében ismerkedhettek meg a rendszerrel, a hallgatókhoz pedig hallgatói fórumon és egyéb írásos információs anyagban juttattuk el a rendszerrel kapcsolatos tudnivalókat. A rendszer kialakítása során fontos lépés volt a felelősök meghatározása, illetve a feladatok pontos definiálása. Az egyes karokon és kar szintű intézetekben a felelősök feladatai közé tartoztak az előkészítő feladatok irányítása, informatikai illetve szakmai kérdések megoldása, az

2 adatgyűjtési feladatok irányítása, a karhoz tartozó tanszékek támogatása az üzemeltetési feladatokban, az üzemeltetés során felmerülő problémák megoldása, és a kapcsolattartás. Tehát több más felsőfokú oktatási intézményhez hasonlóan egyetemünk is a Neptun2000 Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer bevezetése mellett foglalt állást. Az Informatikai Szolgáltató Központra hárult az a feladat, hogy az alkalmazás működésének hardver és operációs rendszer szintű feltételeit biztosítsa, valamint kidolgozza az üzemeltetési környezet informatikai elemeit. 2. A Neptun rendszer felépítése A Debreceni Egyetemen a Neptun tanulmányi rendszert úgy alakítottuk ki, hogy a felhasználói társadalom számára minél könnyebben és egyszerűbben elsajátítható legyen a megkövetelt filozófia. Ennek érdekében egyszerre két adatbázis fut párhuzamosan: NEPTUN és TEST. A redundanciát az egyetem oktatási rendszerének bonyolultsága, illetve a szoftver újdonsága tették szükségessé. Ezzel biztosítjuk, hogy az éles adatbázis mindig valós tartalommal bírjon, és lehetőség nyíljon az újonnan érkező dolgozók számára az egyes funkciók mielőbbi megismerése. Az egyetemen a Neptun rendszer kapcsolatai a felhasználókkal elég heterogén jogosultság és elérés szempontjából egyaránt. Az Egyetemi Hallgatói Információs Központ koordinál a felhasználók, a Neptun rendszer, a Gazdasági Főigazgatóság, az üzemeltetők, és a fejlesztők között. Ellátja az adminisztrációs feladatokat, követi és felügyeli az információ áramlását (pl. statisztikák elkészítése), illetve továbbítja a felmerülő igényeket, problémákat az illetékes felelősöknek. A Gazdasági Főigazgatóság és a Neptun rendszer közötti adatáramlás elektronikusan (a NeptunA szerveren kialakított tárterületen keresztül), illetve papír formában történik. A karonként és feladatonként megjelölt felelős személyek végzik a szükséges teendőket, illetve az egyetemi szintű feladatokat a központilag kijelölt személyek látják el. A Neptun rendszer tartalmi oldalának menedzselése a tanulmányi osztályok feladata. Itt történik mindenféle ügyintézés, és a hallgatók illetve oktatatók ide fordulnak tanulmányügyi problémáikkal. A Tanulmányi Osztályok dolgozói egyszerre több feladatot is ellátnak a Neptun rendszerben, ehhez viszont többféle jogosultságra van szükségük: kari adminisztrátor, tanulmányi ügyintéző (TO ügyintéző), tanszéki adminisztrátor, diákigazolvány nyilvántartó, teremkezelő, statisztikakészítő, banki felhasználó, órarendszerkesztő. Az oktatók és a hallgatók tanulmányi ügyeiket (tantárgyfelvétel, vizsgára jelentkezés) intézik a rendszeren keresztül. Az SDA Kft. folyamatosan fejleszti a szoftvert, és a hozzátartozó modulokat (beleértve az adatbázison és az adatbázis szerveren szükséges módosításokat), átadja az elkészült bővítéseket, illetve a felhasználók betanítását is elvégzi. 1. ábra. A Neptun rendszer kapcsolati struktúrája

3 A DISZK a Neptun rendszer informatikai üzemeltetéséért felelős. A szerverek, és a rajtuk lévő szoftverek folyamatos menedzselése a fő feladata, illetve biztosítania kell a rendszer folyamatos elérését, és működését. Rendszerszinten jelentkező feladatok megoldása (account management, printer driver telepítés, mentések, update-k), szerverekkel kapcsolatos igények kielégítése, és a hálózattal, operációs rendszerrel kapcsolatos problémák kiküszöbölése. A Debreceni Egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói az intézmény hét nagy campusán, illetve telephelyén, az intézményi adatátviteli hálózatra kapcsolt számítógépekről férnek hozzá az informatikai rendszerekhez. Jelenleg az egyetemi hálózatra kapcsolt 5800 gép közül mindegyik Internet hozzáféréssel rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználók az egyetem területéről bárhonnan elérjék a rendszert. A Neptun rendszer csak Internet Explorer 5 vagy magasabb verziójával érhető el Interneten keresztül, illetve az adminisztrációra fenntartott terminál szerverre Terminal Services Client programmal lehet belépni. Sok felhasználó otthonról vagy munkahelyéről kísérli meg a bejelentkezést. Biztonsági okokból a cégek általában egy tűzfalat állítanak be, mely védi hálózatát a kívülről érkező betolakodók ellen. Lehetőség szerint a vállalat tűzfalán engedélyeztetni kell a 3389-es portot, mert a kliensprogram ezen a porton keresztül kommunikál a Neptun rendszerrel. Kezdetben a Debreceni Egyetemen a Neptun2000 Egységes Tanulmányi Rendszer üzemeltetéséhez 5 db szerver állt rendelkezésre, melyek közül 4 db terminál szerver, és 1 db adatbázisszerver. A szerverek hardver konfigurációja a következő: Szerver Konfiguráció Mennyiség [db] Adatbázis 4GB RAM, 2x900 MHz CPU, 60 GB HDD 1 Terminál 4 GB RAM, 900 MHz CPU, 36 GB HDD 6 Az adatbázis szerver 6 db, a terminál szerverek 2 db interfésszel rendelkeznek, vagyis használnak 1-1 olyan interfészt, melyek közvetlenül vannak összekötve. A Windows 2000 Server platformmal rendelkező négy darab terminál- és egy darab adatbázis szerver Oracle Kliens és MS Sql Server modulokat futtat, illetve az adminisztrátori feladatokat ellátó felhasználók igénye szerint a Microsoft Office programcsomag Word, Access és Excel programjainak installálása is megtörtént az általuk használt szerverekre, valamint további pénzügyi tranzakciók végrehajtásához szükséges kliens programok is felkerültek ezekre a platformokra. A banki utalásokat a Neptun rendszer kezdeményezi, és az utalási állomány általában szabványos GIRO formátumban készül el, filozófiánk szerint a Tanulmányi Osztályoknak a kari számfejtések eredményeként keletkező GIRO formátumú állományokat mellékleteként kell eljuttatniuk a Gazdasági Főigazgatóságra Hallgatói GIRO feladás program segítségével. Egyetemünk tanulmányi rendszerét egy linux-os tűzfal véd, melynek gondosan kialakított szigorú szabályai biztosítják a védelmet, illetve egy L2-es switch is tartozik Neptun szerverfarmunkhoz. 3. A Neptun rendszer erőforrás használatának tapasztalatai A rendszer felhasználásából adódó időben inhomogén, de trenddel rendelkező terhelés az üzemeltetésért felelős rendszergazdák számára egy, a folyamattal párhuzamos, intenzív odafigyelést feltételez. Mivel intézményünknél a Neptun-t hallagató és oktató nap, mint nap használja, a rendszer a telefonhoz hasonlóan nagyon nagy megbízhatósági színvonallal és rendelkezésre állási jellemzővel kell, hogy rendelkezzen. Emiatt a DISZK a többi kritikus alkalmazáshoz hasonlóan folyamatosan figyeli és elemzi a saját Neptun rendszerének erőforrás használatát. Ehhez tartozik nemcsak a szerverek CPU, RAM és hálózati interfészének folyamatos monitorozása, hanem a védelmi funkciót ellátó Neptun tűzfal elemei által érzékelt támadási típusok és azok gyakoriságának nyomon követése, valamint a gerinchálózati eszközök segítségével történő forgalommérések is. Az SNMP protokoll segítségével lekérdezett MIB változókat MRTG programmal rendszerezzük és ábrázoljuk. A begyűjtött állapotinformációk idősorait statisztikai eszközökkel dolgozzuk fel, amiből az erőforrások időszakos terhelésére vonatkozóan intelligens következtetéseket vonunk le.

4 Tapasztalataink és információink arra a következtetésekre jutattak, hogy a rendszerben több megoldandó problémát kell kielemeznünk. Egyik legszembetűnőbb a terminálszerverek egyenetlen terhelése. A szerverek jogosultság szerint vannak kiosztva a felhasználók között, vagyis az adminisztrátorok és a hallgatók különbözőképpen érhetik el a rendszert: míg a hallgatók IE böngésző segítségével bárhonnan bejelentkezhetnek, addig az adminisztrátorok csak egyetemi hálózatba kötött gépekről és saját azonosítóval kezelhetik adataikat. A hallgatók számára két, egymástól független terminálszerver áll rendelkezésre, így a hallgatók ízlés szerint választhatnak a NeptunC és NeptunD szerverek között. Az erőforrások optimális kihasználtsága érdekében, gondoskodtunk arról, hogy a hallgatói bejelentkezéskor egyenletes elosztás legyen a hallgatói szerverek között. Vagyis a Neptun rendszert védő tűzfal DNAT szabálya szerint egyik kérést az egyik, másik kérést a másik terminálszerver felé továbbítja. Sok esetben a hallgatók indokolatlanul hosszú ideig maradnak a rendszerben, vagy egyáltalán nem lépnek ki. Ez oktalan erőforrás használatot jelentett. Ennek kiküszöbölésére beállítottunk egy időlimitet, mely szerint a hallgatók félórás bejelentkezése megszakad. Mivel a hallgatók és oktatók ugyanazon felületen érik el a rendszert, így kezdetben ugyanazon terminálszerver állt rendelkezésükre. De a kialakított időkorlát következtében, a NeptunB szervert helyeztük üzembe az oktatók számára, és ezáltal lehetővé vált, hogy a NeptunC és NeptunD szerverekre csak hallgatók jelentkezzenek be. Ezeken a szervereken maximum fél óra időtartamig lehet bejelentkezve a felhasználó, továbbá figyeli azt is, hogy a hallgatók csak egy példányban lehetnek jelen a rendszerben. További foglaltságot jelent a szervereken, hogy a bejelentkezett adminisztrátorok helytelenül lépnek ki, és a háttérben futó, beragadt processzek továbbra is terhelik az erőforrásokat. Figyelmeztető üzenetekkel és az oktatáson nyomatékosan felhívtuk figyelmüket a szabályos kilépés fontosságára. A tanulmányi ügyek többrétű kezelése megkövetelte, hogy a dolgozók saját azonosítóval jelentkezhessenek be az általuk használt szerverre. A Neptun rendszer moduljai és egyéb programok használatán kívül, más szolgáltatásokat is biztosítanunk kellett. A felhasználók nyomtatási igényének is eleget kellett tennünk, így a használni kívánt nyomtatók driver-eit begyűjtöttük és feltelepítettük a szerverre. A nyomtatás mellett az adatfeldolgozás szükségessé tette az ftp hozzáférést is, melyhez természetesen hozzá tartozik a fizikai tárhely biztosítása. A felhasználóknak -ben kell jelezniük ezen igényüket a Hallgatói Információs Központ felé, amely rendelkezik egy általános címmel, melyet a hallgatók is használhatnak bármilyen információ és segítség kérésére. A begyűjtött adatok és a folyamatos monitorozás alapján, megállapítottuk, hogy a rendszer leterheltségének egyik kiküszöbölendő oka az ORACLE adatbázis beállítása. A 180 feletti felhasználó szám nem indokolna működési nehézségeket, tapasztalataink szerint mégis fennakadást okozott a 200 körüli létszám kiszolgálása. Különösen a tantárgyfelvétel és vizsgajelentkezés idején, amikor a hallgatók szinte rohamszerűen használják a rendszert. 2. ábra. 3. ábra.

5 Hosszú távú megoldást végül az jelentett, hogy sikerült egy nagyobb kapacitású adatbázisszervert beszerezni UNIX operációs rendszerrel, és a terminálszerverek számát is növelni tudtuk. Egyetértettünk abban, hogy ORACLE szakértőt is csak az új szerverek beállítása után kérjünk fel a rendszer hangolására. 4. A Neptun erőforrások fejlesztése és annak hatása A terminálszerver, mely egy IBM, x235 Xeon DP 2x2.4 GHz/400MHz CPU-val, 2 GB SDRAM-mal, és 2x36 GB HDD-vel rendelkezik. Az új terminálszerver az adminisztrátori feladatok ellátásához lett bekonfigurálva a NeptunA szerver mellé. Operációs rendszere Windows 2000 Server, tehát ugyanolyan környezet lett kialakítva, mint a többi terminálszerveren. Az új terminálszerver neve: Neptun-TO lett, és csak a Tanulmányi osztály dolgozói számára érhető el, saját azonosítóval. Az adatbázis szerver, mely egy IBM pseries 615 s szerver, 2.5 rperf értékű processzorral, 2x36 GB HDD-vel és 2x2048 MB RAM-mal rendelkezik, illetve 2 Gbps-os Fiber Channel interfésszel kapcsolódik a tárolóhoz, mely 1 db storage szerver (FastT200 Storage Server) 0.7 TB HDD-vel. Az új adatbázis szerver operációs rendszere AIX 5.2, és Oracle 9.2 adatbázis kezelő került feltelepítésre és beparaméterezve. Egyik fontos szabályozási terület az AIX 5L (5.2) operációs rendszer, operációs rendszer szintű illesztése az Oracle 9i adatbázis kezelőhöz. Az IBM legújabb ajánlásai alapján JFS2 filesystem segítségével lett kialakítva minden partíció. Ennek használatával lehetőség van 2 GB-nál nagyobb állományok létrehozására és kezelésére. A diszk alrendszer partícióinak elérését többféleképpen lehet kialakítani. Lehet hagyományos elérés, az OP szintű állománypufferelés (file cache), vagy a közvetlen, nem pufferelt elérés (direct IO - DIO, concurrent IO - CIO). Az IBM CIO típusú filesystem opció használata esetén közel (5-10%) olyan sebességet tud produkálni, mint ha RAW típusú partíciót kezelne. A Neptun rendszer Oracle9i RDBMS verzión való működése új szemléletű paraméter beállításokat kíván meg a korábbi Oracle8i verziótól eltérően. Ezek a paraméter állítások a rendszer működésének sebességét és teljesítményét szabályozzák, a rendszer bénító hatású leállására nincs közvetlen szerepük. Mégis az elmúlt hetekben tapasztalható volt a rendszer enyhe bénulása, mely úgy jelent meg, hogy a rendelkezésre álló memória terület nullára csökkent. Több konzultáció és elemzés után nyilvánvalóvá vált, hogy sem az előbb említett paraméterek módisítása, sem az AIX hangolható KERNEL paraméterei nem okozhatták a rendszer lassulását. Az operációs rendszer szintjén történt KERNEL paraméterváltoztatások, tapasztalati úton szerzett, több helyen kipróbált, letesztelt és biztonságosan működő AIX környezetből származnak. Így az először alkalmazott CIO technika az egyetlen olyan elem, amely okozója lehetett a felmerült problémának. Ennek bizonyítéka, hogy visszaállítva a filesystem-eket alaphelyzetükbe (kikapcsolva a CIO) a rendszerre korábban jellemző túlzott memória felhasználás megszűnt. A Neptun felhasználók számának növekedése esetén sem jelentkezett a teljes virtuális memória felhasználása, és a szerver átlagos teljesítménye a korábbi állapothoz képest erősen feljavult. A vmstat statisztikát figyelve követhető volt a CPU kihasználtsága március 25-én, amikor a bejelentkezett felhasználók számának átlaga 85 volt: CPU processz CPU terheltség User 9% System 2% Idle 84% Waiting I/O 5% Az előbbiekben részletezett fennakadás kiküszöbölése megtörtént, melynek hatása erőteljesen érezhető a rendszer működésén. Az elmúlt hetekben szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy az új hardver konfiguráció beüzemelése szükséges volt, illetve az operációs rendszer és oracle paraméterek módosítása is javító hatással bírt. A rendszer működését mind operációs rendszer szinten, mind pedig oracle szinten folyamatosan nyomon követjük. Ehhez jelentős segítséget nyújt a Java alapon fejlesztett

6 StatsPack böngésző, mely egy grafikus megjelenítő. A programcsomag által létrehozott strukturált adathalmazból az adatbázis működését jellemző összes információ kinyerhető. A sokrétű és nagyon részletesen eltárolt adatokból többféle jelentést lehet készíteni. A jelentések lehetnek összegző típusúak és lehetnek elemi adat részletességet tartalmazóak is. Az Oracle SW csomag tartalmaz egy összesítő jellegű jelentést, amely az adatbázis működésének fontosabb területein mért adatokból készül. A jelentések többsége egy-egy specifikus terület egy-két értékét kérdezi le. A kapott adathalmazok kiválóan használhatóak különböző kimutatások, grafikonok elkészítéséhez. A jelentés akkor ad használható kimenetet, ha a kezdeti és vég mintavételi azonosító (snapshot ID) között nem volt adatbázis újraindítás. A hardver fejlesztés során a mentési stratégiát is átdolgoztuk, és új szabályokat állítottunk fel. A Neptun adatbázis mentése eleinte mágnes szalagra történt, de jelenleg a mentés az Oracle SW csomag részeként meglévő Recovery Manager (RMAN) segítségével zajlik. Az adatbázis működésének hatékonysága érdekében az RMAN által támogatott on-line mentési módszert alkalmaztuk, és ennek következtében az adatbázis 7x24 órában képes üzemelni. A mentés minden nap hajnal három órakor indul el, és szombatonként pedig teljes adatbázismentés történik, amikor is minden adatbázis blokk elmentésre kerül. A hét többi napján a mentés inkrementális, csak azok az adatblokkok mentődnek el, amelyek az előző mentéshez képes megváltoztak. Az adatbázis blokkon kívül elmentésre kerülnek a kontrol állományok, a paraméter állományok (spfile, pfile) és az archivált napló állományok is. A mentési folyamat az AIX operációs rendszer CRON eszközének segítségével került időzítésre. Az indítást egy script végzi root felhasználói jogokkal, amely meghív egy másik scriptet, és oracle felhasználói jogosultsággal futtatja az általa meghívott RMAN scripteket. 4. ábra. Memória használat a NetptunDB2 adatbázis szerveren A folyamat során keletkező úgynevezett backupset-ek egy könyvtárban tárolódnak el ideiglenesen. Az adatbázis mentés befejezését követően egy script megvizsgálja a mentésről készült napló állományt, és a vizsgálat eredményétől függően, üzenetet küld a megadott címekre. Ezután visszaadja a vezérlést a vezérlő scriptnek, amely a mentés során keletkezett állományokat a gzip utility segítségével összetömöríti. Az összetömörített mentési állományok végleges alkönyvtárakban kerülnek eltárolásra. Ide kerülnek a mentések során keletkező eseményekről készülő napló állományok is, melyek heti gyakorisággal felülírásra kerülnek. A DE által megfogalmazott szabályok szerint az összetömörített mentési állományok heti gyakorisággal DVD-RAM médiára kerülnek kimásolásra. A másolás folyamatát nem lehet automatizálni, mivel a DVD-RAM lemezek

7 cseréje a meghajtóban csak manuálisan végezhető el. A másolás folyamata sok UNIX rendszer adminisztrátori tevékenységet foglal magába, és a fennálló szabályok szerint minden héten, pénteken kell a másolást elvégezni. A másoláshoz nyolc darab kétoldalas DVD-RAM lemez került kijelölésre, oldalankét 4,7 GB nyers tároló kapacitással. A mentési állományok jelenlegi mérete alapján egy heti teljes mentés ráfér egy-egy lemez oldalra, ennek következtében 16 hét hosszú mentési ciklust lehet kialakítani. 5. Konklúziók A felhasználók nyomtatási igényének eleget tettünk, vagyis a nyomtatók driver-ei felkerültek a terminál szerverekre, azonban a nyomtatási sorrend kezelése operációs rendszer szinten megoldásra vár. A felmerült probléma a Windows 2000 Szerver terminál szerver nyomtató session kezelésének sajátos tulajdonsága, mely nem nyomtató gyártó és nem driver specifikus. Az egyetem hallgatói létszáma újabb hardver fejlesztéseket igényel, mivel jelenleg két darab terminál szerver szolgálja ki a részükről érkező kéréseket. Terveink szerint, további két szerver segítené majd a szerverfarm hallgatói hozzáférését, tehát összesen 4 terminál szerver között oszlana meg a nap, mint nap bővülő terheltség. Az adatbázis szerveren alkalmazott CIO technika kikapcsolását átmeneti megoldásnak szántuk, véleményünk szerint szükséges a szerver memória bővítése minimum 2 GB RAM-mal. Nem csak hardveres bővítést tervezünk, hanem a terminál szerverek operációs rendszerének update-je is időszerű. A jelenlegi Windows 2000 Server helyett Windows 2003 Server telepítése a közeljövőben várható. Természetesen, ezzel egyidejűleg, a terminál szervereken levő Oracle Client ről Oracle 9.2 Client update-je is megtörténik. Az előadás a kiépített szerverfarm és a hálózati elemek erőforrásainak használatát részletezi, amely alapján a szükséges fejlesztési lépések és azok időszerűsége, valamint az üzemeletetési technikák bevezetése prognosztizálhatóvá válik. Az elemzés során felgyült gyakorlati tapasztalatot megosztjuk másokkal is, így a hasonló alkalmazást üzemeletető egyetemek, főiskolák számára a saját Neptun rendszerük napi üzemeltetési munkájának optimalizálása egyszerűbbé tehető. Irodalom [1] Cím1 [2] Cím2 [3] Cím3 [4] Cím4 [5] Cím5

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása S SDA Stúdió kft. A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása Kiadva: 2002.02.12. Oldalak száma: 7 A dokumentum története Verzió Dátum Módosítás rövid leírása Módosító

Részletesebben

Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon

Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon Németh Sándor Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás T. u. 8-10. nemeths@invitel.co.hu Tel. : +36 1 801 15 00 Tartalom 2 A tipikus IT infrastruktúra

Részletesebben

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba = hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba HaXSoN Szerver Vékonyterminál vékonyterminál A HaXSoN vékonyterminál jellemzői - kis méretű, alacsony fogyasztású,

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK I. BEVEZETÉS Koczka Ferenc -

OPERÁCIÓS RENDSZEREK I. BEVEZETÉS Koczka Ferenc - OPERÁCIÓS RENDSZEREK I. BEVEZETÉS Koczka Ferenc - koczka.ferenc@ektf.hu KÖVETELMÉNYEK GYAKORLATI JEGY: Két zárthelyi dolgozat eredményes megírása. Forrás: http://wiki.koczka.hu ELMÉLETI VIZSGA Az előadások

Részletesebben

CRA - Cisco Remote Access

CRA - Cisco Remote Access CRA - Cisco Remote Access Cseh Péter SZTE Szoftverfejlesztés Tanszék A recept Asztali munkaállomások + Soros és hálózati bővítőkártyák + Cisco eszközök + Szabad szoftverek+...fekete mágia + Böngésző =

Részletesebben

TIOP 1.1.2. Hatékony informatikai infrastruktúra a központi oktatási rendszerek szolgálatában

TIOP 1.1.2. Hatékony informatikai infrastruktúra a központi oktatási rendszerek szolgálatában TIOP 1.1.2 Hatékony informatikai infrastruktúra a központi oktatási rendszerek szolgálatában Varjasy Gábor Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. IT Fejlesztési Osztály Miről lesz szó? cél főbb

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

Oktatási cloud használata

Oktatási cloud használata Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnikai és Információs Rendszerek Tanszék Oktatási cloud használata Készítette: Tóth Áron (BME MIT), 2013. A segédlet célja a tanszéki oktatási cloud

Részletesebben

OE-NIK 2010/11 ősz OE-NIK. 2010. ősz

OE-NIK 2010/11 ősz OE-NIK. 2010. ősz 2010/11 ősz 1. Word / Excel 2. Solver 3. ZH 4. Windows 5. Windows 6. ZH 7. HTML 8. HTML 9. ZH 10. Adatszerkezetek, változók, tömbök 11. Számábrázolási kérdések 12. ZH 13. Pótlás A Windows felhasználói

Részletesebben

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag A Samsung SSM-8000 szoftvercsomag a Samsung által forgalmazott IP kamerák, digitális rögzítők, hálózati rögzítők, encoderek közös grafikai felületen történő megjelenítését

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Non-stop hozzáférés az üzleti információkhoz bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel

Non-stop hozzáférés az üzleti információkhoz bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel Non-stop hozzáférés az üzleti információkhoz bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel The Power to Change A NetWare 6 üzleti előnyeinek áttekintése NetWare 6: Az operációs rendszer szerepe a Hálózati szolgáltatásokban

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.) versenytárgyalást hirdet az intézmény székhelyén és telephelyén (Budapest V. Bajcsy Zsilinszky út 36-38.) üzemelő

Részletesebben

WebEC kliens számítógép telepítése és szükséges feltételek beállítása, az alábbi ellenőrző lista alapján történik.

WebEC kliens számítógép telepítése és szükséges feltételek beállítása, az alábbi ellenőrző lista alapján történik. WebEC kliens számítógép telepítése és szükséges feltételek beállítása, az alábbi ellenőrző lista alapján történik.! Feltétel a helyi tűzfalon engedélyezve legyenek a 2443 és a 6443-as portok. 1. HW/SW

Részletesebben

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról Az Informatikai Igazgatóság minden aktív egyetemi hallgató és munkaviszonnyal rendelkező egyetemi dolgozó részére úgynevezett proxy

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Felhasználói felület... 5

Részletesebben

TECHNIKAI SEGÉDLET. EMIR Azonosító: TÁMOP-3.2.1-08/1/A-2009-0001. Apertus Közalapítvány

TECHNIKAI SEGÉDLET. EMIR Azonosító: TÁMOP-3.2.1-08/1/A-2009-0001. Apertus Közalapítvány Apertus Közalapítvány NFT Iroda 1088 Budapest, Múzeum u. 17. Telefon: +361-411-5750 Fax: +361-209-3742 http://www.apertus.hu e-mail: iroda@apertus.hu EMIR Azonosító: TÁMOP-3.2.1-08/1/A-2009-0001 TECHNIKAI

Részletesebben

Hálózati operációs rendszerek II.

Hálózati operációs rendszerek II. Hálózati operációs rendszerek II. Novell Netware 5.1 Web-es felügyelet, DNS/DHCP szerver, mentési alrendszer 1 Web-es felügyelet Netware Web Manager HTTPS protokollon keresztül pl.: https://fs1.xy.hu:2200

Részletesebben

Vodafone ODI ETL eszközzel töltött adattárház Disaster Recovery megoldása. Rákosi Péter és Lányi Árpád

Vodafone ODI ETL eszközzel töltött adattárház Disaster Recovery megoldása. Rákosi Péter és Lányi Árpád Vodafone ODI ETL eszközzel töltött adattárház Disaster Recovery megoldása Rákosi Péter és Lányi Árpád Adattárház korábbi üzemeltetési jellemzői Online szolgáltatásokat nem szolgált ki, klasszikus elemzésre

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MUNKABÉRJEGYZÉK MODUL

ELEKTRONIKUS MUNKABÉRJEGYZÉK MODUL ELEKTRONIKUS MUNKABÉRJEGYZÉK MODUL nexonbér elektronikus munkabérjegyzék modul Kiszámolta már valaha, hogy mennyibe kerül egyetlen munkavállaló egyetlen havi munkabérjegyzéke (a nyomtatás, a borítékolás

Részletesebben

TELJESÍTÉNYMÉRÉS FELHŐ ALAPÚ KÖRNYEZETBEN AZURE CLOUD ANALÍZIS

TELJESÍTÉNYMÉRÉS FELHŐ ALAPÚ KÖRNYEZETBEN AZURE CLOUD ANALÍZIS TELJESÍTÉNYMÉRÉS FELHŐ ALAPÚ KÖRNYEZETBEN AZURE CLOUD ANALÍZIS Hartung István BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék TEMATIKA Cloud definíció, típusok, megvalósítási modellek Rövid Azure cloud bemutatás

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Üdvözöljük felhasználóik között! Köszönjük, hogy

Részletesebben

Hardver és szoftver követelmények

Hardver és szoftver követelmények Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Telepítési útmutató Hardver és szoftver követelmények A java-s nyomtatványkitöltő program az alábbi hardverigényt támasztja a számítógéppel szemben: 400 MHz órajelű

Részletesebben

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év Ajánlott konfiguráció A program hardverigénye: Konfiguráció: 2800 MHz processzor 512 Mbyte memória (RAM) / Szerver gépen 1G memória (RAM) Lézernyomtató

Részletesebben

E LŐTERJ E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

E LŐTERJ E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája E LŐTERJ E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Készült: Szécsény Város Önkormányzat 2011. október 25-ei ülésére. Előterjesztő: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE. TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése

INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE. TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése IDEGEN NYELVI KÉPZÉSEK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA A TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Részletesebben

[ISMERTETŐ] www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer

[ISMERTETŐ] www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer 2008 www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer [ISMERTETŐ] A www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer ingyenes Internetes szolgáltatás rövid ismertetője a Magyar

Részletesebben

NetWare 6 technikai áttekintés 2. rész

NetWare 6 technikai áttekintés 2. rész NetWare 6 technikai áttekintés 2. rész A non-stop rendelkezésre állás megvalósítása Novell Cluster Services, NetWare Remote Management, Tárolási Szolgáltatások Az operációs rendszer továbbfejlesztései

Részletesebben

Mikor és hogyan érdemes virtualizálni?

Mikor és hogyan érdemes virtualizálni? CNW Rendszerintegrációs Zrt. Tamási Leander» Rendszermérnök Mikor és hogyan érdemes virtualizálni? 2012. március 27.» IT üzemeltetés Főbb témák 30 percben 1) Virtualizáció célterületei, előnyei 2) Virtualizációs

Részletesebben

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv Image Processor BarCode Service Áttekintés CIP-BarCode alkalmazás a Canon Image Processor programcsomag egyik tagja. A program feladata, hogy sokoldalú eszközt biztosítson képállományok dokumentumkezelési

Részletesebben

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Integrált flash 4GB belső 16 kb nem felejtő RAM B&R tovább bővíti a nagy sikerű X20 vezérlő családot, egy kompakt vezérlővel, mely integrált be és kimeneti

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T14. ODBC adatkapcsolat 2009. augusztus 31. PRECÍZ integrált ügyviteli rendszer

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás SDX Professional 1.0 Telepítési leírás Készült: 2003. július 21. Utolsó módosítás időpontja: 2004. szeptember 22. E-Group Magyarország Rt. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Hardver és szoftver követelmények...3

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2010 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ ÜZEMBEHELYEZÉSI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ ÜZEMBEHELYEZÉSI KÉZIKÖNYV "REGISZTER" rendszerek FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ ÜZEMBEHELYEZÉSI KÉZIKÖNYV A népesség-nyilvántartás helyi rendszeréhez IBM PC számítógépre 4.0 Verzió Készítette: eközig ZRT. Készült: 2011. március Jelen

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 06 3 06 68 06.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 8 03 000 0 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Ön a jogi feladataira koncentrálhat, az informatikai hátteret mi biztosítjuk. Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Elektronikus cégeljárás Szoftver és hardver megoldások Ügyviteli

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

Szerver-üzemeltetés - Tudásközpont, Pécs

Szerver-üzemeltetés - Tudásközpont, Pécs Szerver-üzemeltetés - Tudásközpont, Pécs Hamburger György, informatikai osztályvezető hamburger.gyorgy@lib.pte.hu Az alapötlet Munkaállomások tömeges telepítése megoldott. Kamatoztassuk a tapasztalatokat

Részletesebben

13. óra op. rendszer ECDL alapok

13. óra op. rendszer ECDL alapok 13. óra op. rendszer ECDL alapok 1. Mire szolgál az asztal? a) Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. b) A telepített alkalmazások tárolására. c) A telepített alkalmazások ikonok általi gyors elérésére.

Részletesebben

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása 1. Általános célkitűzések: A kisvárosi helyi tömegközlekedés igényeit maximálisan kielégítő hardver és szoftver környezet létrehozása. A struktúra

Részletesebben

Cloud Akkreditációs Szolgáltatás indítása CLAKK projekt. Kozlovszky Miklós, Németh Zsolt, Lovas Róbert 9. LPDS MTA SZTAKI Tudományos nap

Cloud Akkreditációs Szolgáltatás indítása CLAKK projekt. Kozlovszky Miklós, Németh Zsolt, Lovas Róbert 9. LPDS MTA SZTAKI Tudományos nap Cloud Akkreditációs Szolgáltatás indítása CLAKK projekt Kozlovszky Miklós, Németh Zsolt, Lovas Róbert 9. LPDS MTA SZTAKI Tudományos nap Projekt alapadatok Projekt név: Cloud akkreditációs szolgáltatás

Részletesebben

BaBér. Bérügyviteli rendszer. Telepítési segédlet 2014.

BaBér. Bérügyviteli rendszer. Telepítési segédlet 2014. BaBér Bérügyviteli rendszer Telepítési segédlet 2014. Tartalom 1. Ajánlott konfiguráció... 3 2. A BaBér és az SQL2005 szerver telepítése... 5 3. A BaBér program és az SQL2005-ös adatbázis kezelő telepítése...

Részletesebben

Amit mindig is tudni akartál a Real Application Testing-ről. Földi Tamás Starschema Kft.

Amit mindig is tudni akartál a Real Application Testing-ről. Földi Tamás Starschema Kft. Amit mindig is tudni akartál a Real Application Testing-ről Földi Tamás Starschema Kft. Környezet Adattárház Oracle 9i, HPUX 13ezer tábla ~1400 betöltő folyamat ~8000 töltési lépés (mapping) Riportok BusinessObjects

Részletesebben

Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül

Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül Letöltési Procedúra Fontos: Ha Ön tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül dolgozik akkor a letöltés előtt nézze meg a Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet Témavezető: Bringye Zsolt

ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet Témavezető: Bringye Zsolt Témavezető: Bringye Zsolt Diplomamunka/szakdolgozat címe: X64 szerver virtualizáció technológiai kérdéseinek áttekintése, kereskedelmi termékekben történő megvalósításuk elemzése (funkcionalitás, teljesítmény,

Részletesebben

Grayteq. Grayteq DLP Teljesítmény Benchmark. Grayteq DLP Benchmark. Sealar Corporate Proprietary Commercial-in-confidence

Grayteq. Grayteq DLP Teljesítmény Benchmark. Grayteq DLP Benchmark. Sealar Corporate Proprietary Commercial-in-confidence Teljesítmény Benchmark Benchmark 1. oldal a 12-ből Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 A dokumentum célja 3 Részletek 3 3 Teszt alkalmazás 3 Általános hardver és szoftver mérések 3 CPU, Memória és HDD mérések

Részletesebben

Rendszerjavaslat mintapélda

Rendszerjavaslat mintapélda Rendszerjavaslat mintapélda Rendszerjavaslat A helyzetelemzés és a helyzetfelmérés alapján az új rendszer kialakítására elkészítettük az I. számú javaslatot. Az új rendszer kialakítását szükségessé tette

Részletesebben

SAP Business One. Áttekintés, gyakorlati ismertetı. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Áttekintés, gyakorlati ismertetı. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 technológia Minimum hardver- és szoftverkövetelmények Technológia Technológia Az is kétszintő kliens/szerver architektúrán alapul. A szerver a Microsoft

Részletesebben

Magyar Posta központi Oracle infrastruktúrája VMware alapokon

Magyar Posta központi Oracle infrastruktúrája VMware alapokon Magyar Posta központi Oracle infrastruktúrája VMware alapokon MP Zrt. Oracle infrastruktúra 1. Eredeti állapot Tervezés 2. Virtuális platform kiválasztása 3. Környezet felépítése 4. Üzemeltetési kihívások

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

Integrált-HardverSzoftver-Rendszer

Integrált-HardverSzoftver-Rendszer Integrált-HardverSzoftver-Rendszer dldh.hu dldh.hu/webshop Direct Line Kft DirectLine1 Direct-Line Kft. 2330-Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 14. email: info@dldh.hu weblap: www.dldh.hu Történet A Direct-Line

Részletesebben

Procontrol Clienter ügyfélhívó rendszer általános leírása

Procontrol Clienter ügyfélhívó rendszer általános leírása Procontrol Clienter ügyfélhívó rendszer általános leírása Létrehozás dátuma: 2009.01.26 11:53 1. oldal, összesen: 15 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 Rendszerelemek... 3 A rendszer működési

Részletesebben

Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások ANMS. távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés

Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások ANMS. távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások ANMS távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés ANMS Távközlési szolgáltatók számára Az ANMS egy fejlett

Részletesebben

Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor. Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft.

Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor. Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft. Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft. Áttekintés Struktúrált és egyéb Információk bármely forrásból dokumentumok

Részletesebben

3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül

3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül Hikvision IP kamera Gyorsindítási útmutató 3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül Megjegyzés: A kezelő tudomásul veszi, hogy a kamera internetes vezérlése hálózati biztonsági kockázatokkal

Részletesebben

Windows történet. 1985 Windows 1.0. DOS kiegészítő Grafikus felület

Windows történet. 1985 Windows 1.0. DOS kiegészítő Grafikus felület Windows 1985 Windows 1.0 DOS kiegészítő Grafikus felület 1987 Windows 2.0 Átlapoló ablakok Utolsó lemezekre telepíthető verzió 1990 Windows 3.0 VGA felbontás (640x480), 16 szín Monokróm üzemmód is van,

Részletesebben

Alkalmazások típusai Szoftverismeretek

Alkalmazások típusai Szoftverismeretek Alkalmazások típusai Szoftverismeretek Prezentáció tartalma Szoftverek csoportjai Operációs rendszerek Partíciók, fájlrendszerek Tömörítés Vírusok Adatvédelem 2 A szoftver fogalma A szoftver teszi használhatóvá

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról OTP BANK NYRT. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról Bankunk ügyfeleink folytonos szoftverhasználatát biztosító szempont alapján úgy döntött, hogy az új verziót (6.01-01) most nem a megszokott

Részletesebben

Rendszerkezelési útmutató

Rendszerkezelési útmutató Rendszerkezelési útmutató Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Képviselet az Európai Unióban: Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

KAMIONIRÁNYÍTÓ RENDSZER

KAMIONIRÁNYÍTÓ RENDSZER KAMIONIRÁNYÍTÓ RENDSZER Bevezető A piaci igényeket figyelembe véve a Nádor Rendszerház Kft. kifejlesztett egy olyan kamionirányító rendszert, amely zökkenőmentes és gyors telephelyi kommunikációt tesz

Részletesebben

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi ii iseries: Client Access Express - Mielőtt elkezdi Tartalom Rész 1. Client Access Express - Mielőtt elkezdi.................

Részletesebben

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1 G Data MasterAdmin TechPaper_#0202_2013_09_09 1 Tartalomjegyzék G Data MasterAdmin... 3 Milyen célja van a G Data MasterAdmin-nak?... 3 Hogyan kell telepíteni a G Data MasterAdmin-t?... 4 Hogyan kell aktiválni

Részletesebben

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Ön letölthető fájl tartalmazza az Evolut Főkönyv 2013. program telepítőjét. A jelen leírás olyan telepítésre vonatkozik, amikor Ön

Részletesebben

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Tűzfal fogalma Olyan alkalmazás, amellyel egy belső hálózat megvédhető a külső hálózatról (pl. Internet) érkező támadásokkal szemben Vállalati tűzfal Olyan tűzfal, amely

Részletesebben

Jogtár szolgáltatás elérése otthonról, Windows XP alól

Jogtár szolgáltatás elérése otthonról, Windows XP alól Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tájékoztató Jogtár szolgáltatás elérése otthonról, Windows XP alól ELTE ÁJK 2007. Jogtár szolgáltatás elérése otthonról, Windows XP alól 3 Bevezető,

Részletesebben

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. értékelési divíziója, mint a NAT által a NAT-1-1578/2008 számon akkreditált vizsgáló laboratórium

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Informatikai Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Telenor Webiroda. Kezdő lépések

Telenor Webiroda. Kezdő lépések Telenor Webiroda Kezdő lépések Virtuális Tárgyaló Tartalom 1. Bevezetés...2 2. A szolgáltatás elérése és a kliensprogram letöltése...3 3. A kliensprogram telepítése...6 4. A Virtuális Tárgyaló használatba

Részletesebben

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p A MeMOOC online informatikai egyetem és a szoftverkrízis Dr. Kusper Gábor, EKE Dr. Nehéz Károly, ME Dr. Hornyák Olivér, ME Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég

Részletesebben

IBM felhő menedzsment

IBM felhő menedzsment IBM Váltsunk stratégiát! Budapest, 2012 november 14. IBM felhő menedzsment SmartCloud Provisioning és Service Delivery Manager Felhő alapú szolgáltatások Felhasználás alapú számlázás és dinamikus kapacitás

Részletesebben

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány Cím: 1101. Budapest, Hungária krt. 9-11. 1581. Budapest, Pf. 15. Tel: 1 432-9130 Fax: 1 432-9121 e-mail: tamaska@zmne.hu

Részletesebben

1. A Windows Vista munkakörnyezete 1

1. A Windows Vista munkakörnyezete 1 Előszó xi 1. A Windows Vista munkakörnyezete 1 1.1. Bevezetés 2 1.2. A munka megkezdése és befejezése 4 1.2.1. A számítógép elindítása 4 1.2.2. Az üdvözlőképernyő 5 1.2.3. A saját jelszó megváltoztatása

Részletesebben

ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES

ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES Számítógép = Univerzális gép! Csupán egy gép a sok közül, amelyik pontosan azt csinálja, amit mondunk neki. Hardver A számítógép

Részletesebben

VIRTUALIZÁCIÓ KÉSZÍTETTE: NAGY ZOLTÁN MÁRK EHA: NAZKABF.SZE I. ÉVES PROGRAMTERVEZŐ-INFORMATIKUS, BSC

VIRTUALIZÁCIÓ KÉSZÍTETTE: NAGY ZOLTÁN MÁRK EHA: NAZKABF.SZE I. ÉVES PROGRAMTERVEZŐ-INFORMATIKUS, BSC VIRTUALIZÁCIÓ KÉSZÍTETTE: NAGY ZOLTÁN MÁRK EHA: NAZKABF.SZE I. ÉVES PROGRAMTERVEZŐ-INFORMATIKUS, BSC A man should look for what is, and not for what he thinks should be. Albert Einstein A számítógépek

Részletesebben

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés . Számítógépek működési elve Bevezetés az informatikába. előadás Dudásné Nagy Marianna Az általánosan használt számítógépek a belső programvezérlés elvén működnek Külső programvezérlés... Vezérlés elve

Részletesebben

SDL Trados szervermegoldások. Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft.

SDL Trados szervermegoldások. Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. SDL Trados szervermegoldások Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. Fókuszban A fájlalapú fordítási memória korlátai SDL TM Server 2009 A fájlalapú terminológiai

Részletesebben

A kezdeményezés célkitűzése

A kezdeményezés célkitűzése A kezdeményezés célkitűzése Oktatás Összefogni az oktatók tevékenységét Minőségi tananyagok, az oktatók továbbképzése Folyamatosan bővülő tananyagbázis, bárki számára elérhető Kutatás Támogatni a Java

Részletesebben

Útmutató R&MinteliPhy-hoz

Útmutató R&MinteliPhy-hoz Útmutató R&MinteliPhy-hoz Hálózati biztonság, költségtakarékosság és a karbantartási idő csökkentése. Ezek a modern, nagy teljesítményű hálózatok felé támasztott legfontosabb követelmények. Az R&MinteliPhy

Részletesebben

Intel Pentium G2120 Intel HD Graphics kártyával (3,1 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag)

Intel Pentium G2120 Intel HD Graphics kártyával (3,1 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag) Rendszerjellemzők Operációs rendszer Windows 8 64 Windows 8 Pro 64 Windows 7 Professional 32 Windows 7 Professional 64 Windows 7 Professional 32 (elérhető Windows 8 Pro 64 downgrade által) Windows 7 Professional

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

EgroupWare: A csoportmunka megoldás

EgroupWare: A csoportmunka megoldás EgroupWare: A csoportmunka megoldás Bemutatás Az egroupware egy üzleti szintű, PHP alapú, szabad csoportmunka szerver megoldás, a Stylite AG terméke. A közösségi verzió szabadon letölthető és ingyenesen

Részletesebben

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Az Uniós országokban már alkalmazott új lehetőségek Korszerű zárt hálózatok, rendszerek,

Részletesebben

Opensuse automatikus telepítése

Opensuse automatikus telepítése Leírás www.npsh.hu Opensuse automatikus telepítése Tartalomjegyzék I. Automatikus telepítés indokai... 3 II. Automatikus telepítés lehetőségei opensuse rendszerrel...3 III. Automatikus telepítés előkészítése...

Részletesebben

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával 6. A záróvizsga-jegyzőkönyv készítése A záróvizsga-jegyzőkönyveketa Karok többsége a jegyzőkönyvkészítésre Dr. Tánczos László által kifejlesztett Access alkalmazás használatával készíti el. A záróvizsga-jegyzőkönyv

Részletesebben

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel IBM Software Group Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel Rehus Péter Szoftver üzletág igazgató 2005. február 2. 2003 IBM Corporation On demand igény szerinti működési

Részletesebben

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1 KIRA rendszer Telepítési útmutató v1 1. Bevezetés A dokumentáció, illetve a dokumentáció mellékleteként megtalálható állományok segítségével készíthető fel a kliens oldali számítógép a KIRA rendszer működtetésére.

Részletesebben

SAP Business One. Méretre szabás. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Méretre szabás. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Méretre szabás Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Felhasználói menü Jogosultságok Felhasználói felület Felhasználói táblák, mezık Felhasználói menü Felhasználói menü Felhasználói menü

Részletesebben

SQLServer. SQLServer konfigurációk

SQLServer. SQLServer konfigurációk SQLServer 2. téma DBMS installáció SQLServer konfigurációk 1 SQLServer konfigurációk SQLServer konfigurációk Enterprise Edition Standart Edition Workgroup Edition Developer Edition Express Edition 2 Enterprise

Részletesebben

Windows Screencast teszt

Windows Screencast teszt Windows Screencast teszt Question 1 Mely rendszerbeállító komponens opcióit láthatjuk illetve állíthatjuk be legelsőként a Windows Server 2008 telepítése után? a. Initial Configuration Tasks b. Remote

Részletesebben

Minősítés és Technológia

Minősítés és Technológia IQDoc Megoldás a nagyvállalati iratkezelés problémáira Wéber Zoltán és Sudár Gábor Miért az IQDoc rendszer? Minősítés és Technológia Minősített iratkezelő rendszer (VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító

Részletesebben