Grafikus programok az adatbázis-kezelés tanításában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Grafikus programok az adatbázis-kezelés tanításában"

Átírás

1 Grafikus programok az adatbázis-kezelés tanításában Czenky Márta Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Informatika Tanszék Absztrakt Az egy féléves adatbázis-kezelési tárgy fő témakörei az adatmodellezés és az SQL nyelv. Az adatmodellezés terén az egyed-kapcsolat és a relációs modell tanítjuk. Mind az adatmodellezés, mind az SQL nyelv tanításában használunk ingyenesen hozzáférhető grafikus programokat. Elvégeztünk egy felmérést is, hogy vajon szignifikánsan jobb megoldások születnek-e, ha a hallgatók grafikus programok segítségével modelleznek, illetve van-e lényeges különbség a különböző programokkal készített adatmodellek helyessége között. Kulcsszavak: adatbázis-kezelés, grafikus programok, felmérés Oktatási körülmények A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán mérnök-informatikus szakirányos gépészmérnök hallgatók számára kötelezően választható az Adatbázis-kezelés tárgy az 5. félévben. A tárgy egy féléves, heti két órás, főbb témakörei az adatbázis-kezelő rendszerek főbb jellemző, az egyed-kapcsolat modell, a relációs modell és az SQL nyelv. A gyakorlatban az SQL Server Express, a MySQL, az Oracle Express és az Access adatbázis-kezelő rendszereket használjuk, valamint grafikus programokat, melyek az adatmodellezést és az SQL utasítások szerkesztését segítik. Az adatmodelleket a sémák megadásán túl grafikusan is ábrázoljuk, ezek a diagramok a vizuális szemléletű hallgatók számára jól áttekinthetők, könnyebben érthetők. Ilyen adatmodelleket megjelenítő diagramok: az egyed kapcsolat diagram (ER), a relációs modell táblázatai és kapcsolatai diagramon (RD, Bachman), valamint az objektum-orientált adatmodellhez kapcsolódó UML osztálydiagram (UML). Ez utóbbi az objektum-orientált adatmodellel együtt egy szabadon választható tárgy egyik témája. A relációs modellnél felrajzolható a függőségi diagram, mely egy adott táblázatban fennálló funkcionális függőségeket jeleníti meg (FD). Ezeknek a diagramoknak az elkészítéséhez használunk grafikus rajzoló programokat. [5] [30] Az SQL nyelv tanulása terén kezdetben a fő gondot a szintaktikai hibák jelentik, melynek okozói elsősorban a gépelési hibák, az angol kulcsszavak helyesírási hibái. Problémát jelent a záradékok helyes sorrendű megadása, szemantikailag helyes használata is. Ezeken a nehézségeken kívánnak segíteni az adatbázis-kezelő rendszerek lekérdezés editorai, és ezért javasoljuk a hallgatóknak az SQL utasítások szerkesztését segítő grafikus programok használatát is. [27] A hallgatók kevésbé kedvelik a programleírásokat, ezért a programok kezelését, azokban a modellezés menetét, az SQL utasítások szerkesztésének módját videón mutatjuk be. Intelligens oktató rendszerek Az elméleti ismeretek megértése, megtanulása általában nem jelent problémát a hallgatóknak. Az otthoni modellezési feladatmegoldások ellenőrzésére viszont nem mindig bizonyul elégségesnek az ideális megoldások bemutatása. A legfőbb probléma a visszajelzés hiánya. Ha a hallgatók megakadnak a feladatmegoldás során, szükségük lenne némi iránymutatásra, hogy hogyan folytassák. Ha eljutottak egy megoldáshoz, de az nem egyezik teljesen az általunk bemutatott megoldással, visszajelzést igényelnének, hogy mi jó az ő megoldásukban, és ami nem jó, az miért nem jó. Az SQL lekérdezési feladatok megoldása során is szükséges lenne jóval informatívabb visszajelzésre annál, mint amivel az 168

2 adatbázis-kezelő rendszerek jelzik hibákat. Egy lekérdezésnek alternatív megoldásai is lehetnek, ezek helyességéről is meg szeretnének győződni a hallgatók. Egyrészt az egyed-kapcsolat modellezés, illetve a funkcionális függőségek elmélete és a normalizálás tanítására, másrészt az SQL nyelv tanítására is léteznek intelligens oktató rendszerek. E-K modellezést tanít például az EER-Tutor, az ACME, a COLER rendszer. A funkcionális függőségek és a normalizálás tanításával foglalkozik a NORMIT, az FD-Tutor, a Gradiance és több más rendszer, míg az SQL nyelv tanítása a célja az SQL-Tutor, az SQLator, az SQLify stb. rendszereknek. [16] [18] [23] [24] [31] A felsorolt rendszereknek sok egyéni jellemzőjük van, de a hallgatói megoldásokat a rendszer ellenőrzi és visszajelzést ad, esetleg javaslatot tesz a megoldás folytatására, vagy kérésre megmutatja az ideális megoldást. Némelyikben tanári, esetleg hallgatótársi visszajelzés is lehetséges. Intelligens oktató rendszerek hiányában olyan grafikus programok használatával próbálkoztunk, amelyek reményeink szerint előbbre visznek a feladatmegoldásban, azzal együtt, hogy visszajelzést, javaslatot nem adnak, bár az általunk használt programok között van olyan is, mely a diagramot ellenőrizni tudja. Diagramszerkesztő programok Eddig csak a hallgatók kis része készített programmal szerkesztett diagramot, sokan a nyelvi nehézségekre hivatkoztak nem ismerik az angol nyelvet. A másik visszatartó erő, hogy a géppel rajzolt diagramok elkészítésére fordított idő sok esetben hosszabb, mint kézzel rajzolás esetén, a hallgató pedig mindig időhiánnyal küzd. A gépi diagramrajzolás mellett szólnak a következő érvek: Igényesebb munkavégzésre kényszerít. A programmal történő rajzolás arra készteti a hallgatókat, hogy jobban átgondolják a feladatot, pontosabban azonosítsák a modellezési alapelemeket, a köztük fennálló kapcsolatokat. A diagramok áttekinthetőbbek. A géppel rajzolt diagramok könnyebben javíthatók. A programmal rajzolt diagramok ellenőrzése könnyebb. A diagramok egyes grafikus programoknál ellenőrizhetők. A gépészmérnök hallgatók már tanulmányaik elejétől használnak grafikus tervező programokat (pl. AutoCAD), tehát az általunk javasolt egyszerű rajzoló programoknak a használata sem okoz számukra túl nagy problémát. Ha tudunk magyar nyelvű programot is javasolni, a nyelvi megértés sem akadály többé. Program ER FD RD UML JPEG Tutorial Nyelv Dia angol magyar Diagram Designer angol StarUML angol Toad Data Modeler angol 1. Táblázat Az oktatásban használt ingyenes rajzoló programok tudásszintje Olyan ingyenes diagramszerkesztő programokat kerestünk, melyek alkalmasak a kívánt diagramok, megszerkesztésére, valamint könnyen installálhatók és kezelhetők, van hozzájuk súgó esetleg tutorial, és tudják exportálni a diagramot valamely jól ismert képfájl formátumba. A programok tudásszintjét az 1. táblázatban foglaltuk össze. A Dia és a Toad Data Modeler freeware, a másik kettő open source program. A Dia program fő előnye, hogy magyarosított változata is van, 169

3 viszont a súgó és a tutorial angol nyelvű. A Toad Data Modeler program az adatmodell alapján képes DDL szkriptet generálni és a diagramot ellenőrizni. [6] [7] [8] [26] [29] 1. ábra Toad Data Modeler programmal rajzolt logikai adatmodell Az egyed-kapcsolat és a függőségi diagramok készítésekor az angolul nem tudó hallgatók a Dia programot részesítik előnyben. Bár a Dia programmal is lehet UML osztálydiagramot készíteni, annak rajzolásához magasabb tudásszintje miatt inkább a StarUML programot javasoljuk. Az órán idő hiányában nem programmal modellezünk, de a házi feladat készítésnél a tervezési módszer függvényében a hallgatóknak programmal kell megrajzolnia vagy az egyed-kapcsolat diagramot, vagy a függőségi diagramot, illetve másodikként a relációs modell táblázatait és azok kapcsolatait megjelenítő logikai adatmodellt. Adatbázist kezelő grafikus programok Számtalan ingyenes program létezik, melyekkel különféle relációs adatbázisok objektumait és adatait lehet grafikus felületen kezelni. Olyan programokat kerestünk, melyek Képesek kezelni SQL Server, az Oracle, illetve a hallgatók által igen kedvelt MySQL adatbázisokat, valamint ODBC-n vagy JDBC-n keresztül más típusú adatbázisokat is. Rendelkeznek az alábbi funkciók közül eggyel vagy többel: ERD készítés. Reverse engineering. ERD szinkronizálás az adatbázissal. DDL szkript létrehozása. A QBE rácsoknál jobb lekérdezés-szerkesztés. SQL editor. Természetesen itt is szempont volt az ingyenesség, a könnyű installáció és kezelhetőség. A kiválasztott programok tudásszintjét, és az általuk kezelt adatbázisokat a 2. és 3. táblázat tartalmazza. Mind a négy általunk kiválasztott program open source. A MySQL Workbench programnak nincs SQL editora, de a programból indítható a MySQL Query Browser lekérdezés szerkesztő program. Az órán a MySQL Workbench program használatát mutatjuk be, de ez csak MySQL adatbázist kezel, más 170

4 adatbázisok esetén a hallgatóknak a hasonló tudásszintű Open System Architect program használatát javasoljuk. [12] [19] [20] [25] Program ERD DDL szkript Szinkro nizálás SQL editor Query Builder Free Query Builder MySQL Workbench Open System Architect SQLeonardo 2. Táblázat Az adatbázisokat kezelő programok tudásszintje Program Oracle DB2 MS SQL Server MySQL Access Reverse engineering Postrgre- SQL MySQL Workbench Free Query Builder Open System Architect SQLeonardo 3. Táblázat A kiválasztott programok által kezelt adatbázisok Az SQL nyelv megtanulása nem problémamentes, nem minden hallgatónak sikerül a nyelvet kiválóan megtanulni. Vizsgaeredmények csoportátlagait ábrázoltuk a 2. ábrán. A vizsgán 10 darab SQL lekérdezést kellett megszerkeszteni SQL editorban. Csak a teljesen hibátlan megoldásokat fogadtuk el. Subselect Join+SFW Subselect 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% SF The proportion of the correct solutions SFW SFW ZH2_1_2007 ZH2_2_2007 ZH2_3_2007 Aggr+SFW ZH2_3_2008 SFGH Aggr+SFG Aggr+SF 2. ábra SQL vizsga eredményei Az ábráról látható, hogy a HAVING záradékot is tartalmazó csoportosító, az összekapcsoló és az alkérdéses lekérdezések azok, melyek hibátlan megszerkesztése a hallgatók többségének problémát jelentett. Az órákon mindvégig SQL editorban dolgozunk, de az otthoni gyakorlás során kezdetben javasoljuk valamilyen lekérdezés-szerkesztő használatát, melynek előnyei: Az SQL utasítások szintaktikai és szemantikai szabályainak kellő ismerete nélkül is eredményre vezethetnek. 171

5 Nem kell foglalkozni a záradékok sorrendjével, és bizonyos esetekben az összekapcsolási műveletekkel sem. A hallgatók az SQL nyelv szabályai helyett a lekérdezések megszerkesztésére koncentrálhatnak. A lekérdezés szerkesztők használata az SQL nyelv tanulásában is segít annyiban, hogy a megszerkesztett SQL utasítások az SQL editorban megtekinthetők. A lekérdezések szerkesztéséhez rács áll rendelkezésre több általunk használt adatbázis-kezelőben is. Sajnos ez a megoldás az alkérdések összeállításában nem segít, ugyancsak nem támogatja az egyesítés műveletét, illetve az Insert, Update, Delete utasítások szerkesztését sem. Az összekapcsolási műveletek többnyire automatikusak, tehát ezek megtanulását sem segíti. A FreeQueryBuilder program a rács típusú lekérdezés szerkesztés alternatívája, vezérlőelemeket használ, szerkeszthetők az összekapcsolási műveletek, viszont nem támogatja az alkérdéseket és az egyesítést tartartalmazó lekérdezések szerkesztését. [12] Az SQLeonardo program lekérdezés-szerkesztője, a legjobb a vizsgált programok között, vezérlőelemekkel dolgozik, de grafikusan is megjeleníti az egymásba épülő SELECT utasításokat, a szerkesztett SQL utasítás javítható az SQL editorban is. Tudja kezelni az alkérdéseket és az uniót is. Érdekesség, hogy a BETWEEN predikátumot nem használja, a többi predikátum használatát biztosítja, az aggregát függvények listából történő kiválasztását is lehetővé teszi. Van továbbá egy parancs szerkesztője az Insert, Update, Delete utasítások szerkesztéséhez. Magasabb tudásszintje miatt ennek a programnak a használatát javasoljuk. [25] 3. ábra SELECT utasítás grafikus megjelenítése az SQLeonardo programban 172

6 Az ingyenes programoknál fennáll az a probléma, hogy fejlesztésük nem mindig tart lépést az adatbázis-kezelő rendszerek fejlesztésével, ez alól talán kivétel a MySQL. Így magasabb tudásszintű programok bizonyos funkciói az újabb verziójú adatbázis-kezelőkkel nem mindig használhatók. Grafikus programok használata más intézményekben Kérdőíves felmérést nem végeztünk, ezért hazai és külföldi egyetemek oktatási gyakorlatának megismerését a tudományos cikkek, az Interneten hozzáférhető tantárgyi tematikák, oktatási anyagok tették lehetővé. Ezek alapján a 4. táblázatban sorolunk fel néhány olyan intézményt, melyek a modellezésben ingyenes diagramszerkesztő programokat használnak. Az ingyenes diagramszerkesztő programok mellett sok intézményben használnak fizetős programokat is, mint például Visio, Visual Paradigm, Rational Rose, MagicDraw. Van olyan intézmény is, ahol saját fejlesztésű modellező szoftverrel oktatnak, például #EER (University of Niš [3]), E-R modeler (University of Alabama [33]). Program Funkció Egyetem Dia E-R Miskolci Egyetem és Szegedi Tudományegyetem, modellezés Magyarország [15] [28] University of Tampere, Finland [1] Toad Data Modeler StarUML Logikai adatmodellezés UML modellezés University of Dayton, USA [32] King Fahd University of Petroleum & Minerals, Saudi Arabia[14], Chandler-Gilbert Community College, USA [13] Australian National University [2] Florida International University, North Dakota State University, USA, [4] 4. Táblázat Ingyenes diagramszerkesztő programok más intézmények oktatási gyakorlatában Az adatbázis-kezelés, a lekérdezés szerkesztés tanítása elsősorban a jól ismert adatbáziskezelőrendszerek valamelyikével történik. Kevés példát találtam, ingyenes grafikus felületű programok használatára. Ennek talán az is oka, hogy terjednek a webes felületen keresztül történő adatbázis lekérdezést biztosító eszközök. A más intézményekben használt adatbázist kezelő grafikus programokat az 5. táblázat tartalmazza. Program Funkció Egyetem HSQLDB (HyperSQL Database) adatbázismotor és lekérdező eszköz Szegedi Tudományegyetemen [28] University of Jordan CASE tool (UJ- CASE-TOOL) MySQL Workbench ERD készítés adatbázis táblákból, illetve SQL utasításokból ERD, DDL, reverse engeneering University of Jordan [17] The State University of New York [22] Utah State University [9] IT University of Copenhagen [21] Elon University, USA [10] 5. Táblázat Ingyenes adatbázist kezelő programok más intézmények oktatási gyakorlatában 173

7 A modellező szoftverek használatának hatása a megoldások eredményességére A 2008/2009-es tanév első félévében használtuk először a tárgyalt programokat. A félév végén elvégeztünk egy vizsgálatot, melyben azt vizsgáltuk, hogy a modellező szoftverekkel történő modellezés szignifikánsan jobb megoldásokat eredményez-e, illetve, hogy van-e lényeges különbség a kétfajta programmal készített megoldások között ben 25 hallgató, 2008-ban 15 hallgató munkáját vizsgáltuk. A hallgatóknak az órán, papíron kellett elkészíteni egy feladat E-K modelljét, melynek során három egyedhalmazt, két kapcsolatot és tizennyolc tulajdonságot kellett modellezniük. Házi feladatuk a feladat önálló definiálása után az adatmodell megtervezése egyed-kapcsolat modellezéssel, annak átírása relációs modellbe, majd a logikai adatmodell megrajzolása volt. Az egyed-kapcsolat modell elkészítéséhez a Dia programot, a logikai adatmodell megrajzolásához a Toad Data Modeler programot kellett használniuk. A modellezendő alapelemek száma az órai feladatnál több volt mégpedig, 3-7 egyedhalmaz, 1-6 kapcsolat, tulajdonság. A modellezendő elemek átlagos száma: 4,2 egyedhalmaz, 3,6 kapcsolat, 21,3 tulajdonság. A házi feladatként készítendő adatmodell tehát szinte minden hallgatónál több elemet tartalmazott, mint az órai feladat adatmodellje. Az adatmodellek ellenőrzése, és a hibák javítása után mindhárom adatmodellben számba vettük alapelem fajtánként a jól, a hibásan és a nem modellezett elemek számát, melyeket elosztva a fajtánként összesen modellezendő elemek számával a következő két táblázat százalékosan kifejezett értékei tükrözik a megoldások eredményességét. Egyedhalmaz Kapcsolat Diagram Jól Hibásan Nem Jól Hibásan Nem modell modelleze modelle modell modelle modell ezett tt zett ezett zett ezett E-K papíron 70,8% 16,7% 12,5% 43,8% 12,5% 43,8% E-K Dia 89,7% 6,9% 3,5% 80,0% 16,0% 4,0% TDM ,9% 10,5% 10,5% 75,0% 12,5% 12,5% Bachman ,5% 5,4% 7,1% 61,4% 28,9% 9,6% 6. Táblázat Jól, hibásan és nem modellezett elemek százalékos megoszlása, egyedhalmaz és kapcsolat A feladatok osztályozásánál a jól modellezett elemekért 2 pont, a hibásan modellezettekért 0 pont a nem modellezettekért -1 pont járt. A pontszámokat modellezési alapelem fajtánként határoztuk meg, a végső pontszám ezek átlaga. Természetesen a házi feladatra a több modellezendő elem miatt magasabb pontszámokat kaptak a hallgatók. A feladatok összehasonlíthatósága érdekében a pontszámokat elosztottuk a hibátlan megoldásokra járó pontszámokkal, így egységesen százalékosan kifejezve jelent meg az eredmény. Tulajdonság Diagram Jól modellezett Hibásan modellezett Nem modellezett E-K papíron 54,9% 11,1% 34,0% E-K Dia 78,4% 13,5% 8,2% TDM ,9% 7,8% 7,3% Bachman ,5% 14,5% 6,0% 7. Táblázat Jól, hibásan és nem modellezett elemek százalékos megoszlása, tulajdonság 174

8 Az eredmények azt mutatják, hogy legjobban az egyedhalmazokat modellezik a hallgatók, kevésbé jól a tulajdonságokat és legrosszabbul a kapcsolatokat. A fogalmakkal tisztában vannak, de problémát jelent elsősorban annak felismerése, hogy a valós világ dolgai melyik modellezési elemnek felelnek meg. A hibák másik része abból adódik, hogy nem tudják, hogy az adott modellben az egyes elemeket hogyan kell modellezni. Első vizsgált kérdésünk, hogy a Dia programmal történő modellezés szignifikánsan jobb megoldást eredményez-e, mint a papíron, segédeszköz nélkül történő modellezés. A 2007 évi házi feladat E-K modelljei már nem állnak rendelkezésre, ezért az órai feladat E-K modelljeit hasonlítottuk össze a házi feladat Dia programmal készült adatmodelljeivel. Null hipotézisünk: H0: nincs kapcsolat az alkalmazott megoldási módszer és az eredmény között. Függetlenség vizsgálatot végeztünk, a megfigyelt gyakorisági értékeket tartalmazó kontingencia táblázatokon Khi-négyzet próbát hajtottunk végre. nem jó hibás modellezett összesen Órai Házi Összesen Táblázat Kontingencia táblázat a megfigyelt gyakorisági értékekkel tulajdonságok modellezése A Khi-négyzet próba eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza. egyedhalmaz kapcsolat tulajdonság χ2 3, , ,631 szabadságfok szignifikancia szint 0,211 0,01 0,01 kritikus érték 3, , , Táblázat A Khi-négyzet próba eredményei az E-K modellek vizsgálatnál Az egyedhalmazok modellezésénél 78,8% valószínűséggel állíthatjuk, hogy null hipotézisünk nem igaz, míg a kapcsolatok és tulajdonságok modellezésénél ez a valószínűség 99%. Összességében úgy tekinthetjük, hogy a Dia programmal készült modellek szignifikánsan jobbak, mint a papíron készült modellek. A jobb eredményt nem csak a Dia programmal történő modellezés okozta. Ez az eredmény azt is jelzi, hogy a házi feladatnál a megoldandó feladatot a hallgatók maguk találták ki és fogalmazták meg, tehát feltehetően jobban megértették, így pontosabban tudták azonosítani a modellezési elemeket. Több idejük volt a házi feladat elkészítésére, mint az órai feladat megoldására, és ha a házi feladat készítése során problémájuk adódott, a tananyagban a kérdéseikre választ kereshettek. Második vizsgálatunkban a 2007 évi házi feladat megoldás során készült adatbázisok kapcsolati (Bachman) diagramját, melyek a papíron készült Bachman diagramok szerint készültek, hasonlítottuk össze a Toad Data Modeler programmal készült Bachman diagramokkal. A 2007 évi papírra készült modellek sajnos már nincsenek meg. A feladatkiírás megegyezett a két évben, az elkészítés körülményeiben sem volt lényeges különbség. Ez esetben is függetlenség vizsgálatot végeztünk, melynek során null hipotézisünk: H0: az adatsorok függetlenek, azaz az eredmény nem függ az alkalmazott megoldási módszertől. A Khi-négyzet próba eredményeit a 10. táblázat tartalmazza. Az egyedhalmazok esetén 26%-os, a kapcsolatok esetén 77,4%-os, a tulajdonságok esetén 40,8%-os valószínűséggel állíthatjuk, hogy a null 175

9 hipotézis nem igaz. Ezek az értékek azt tükrözik, hogy a programmal történő modellezés nem eredményez szignifikánsan jobb megoldásokat. egyedhalmaz kapcsolat tulajdonság χ2 0, , , szabadságfok szignifikancia szint 0,741 0,227 0,592 kritikus érték 0, , , Táblázat A Khi-négyzet próba eredményei Bachman diagramok vizsgálatnál Harmadik vizsgálatunk arra vonatkozott, hogy van-e az eredményességet tekintve különbség a Dia és a Toad Data Modeler programokkal történő modellezés között, azaz szignifikánsan jobb megoldásokat eredményez-e valamelyik program használata. Homogenitás vizsgálatot hajtottunk végre, melynek során a null hipotézisünk: H0: a két adatsor azonos eloszlású, azaz nincs lényeges különbség a kétfajta programmal készített megoldások eredménye között Az alapelem fajtánként végrehajtott Khi-négyzet próba mind az egyedhalmazoknál, mind a kapcsolatoknál, mind a tulajdonságoknál azt mutatja, hogy 99% valószínűséggel az adatsorok eloszlása megegyezik, tehát egyik modellező szoftver használata sem eredményez szignifikánsan jobb megoldást a másiknál. [11] egyedhalmaz kapcsolat tulajdonság χ2 4, , , szabadságfok szignifikancia szint 0,01 0,01 0,01 kritikus érték 11, , , Táblázat A Khi-négyzet próba eredményei a homogenitás vizsgálatnál Összefoglalás Összefoglalásként elmondható, hogy megfelelő grafikus eszközök állnak rendelkezésre az adatbáziskezelés oktatásában ahhoz, hogy a hallgatók, igényesen, áttekinthetően jelenítsék meg grafikusan a különböző adatmodelleket, illetve kellő támogatást kapjanak az SQL nyelv utasításainak megtanulásához. Várakozásunkkal ellentétben nem tudtuk bizonyítani, hogy a programmal történő modellezés szignifikánsan jobb megoldásokat eredményez. Ennek oka lehet a hallgatók kis létszáma is, ezért a vizsgálatokat a következő tanévekben is elvégezzük. A vizsgálat eredményének ellenére az oktatásban a továbbiakban is használni fogjuk a diagramszerkesztő programokat, illetve előírjuk használatukat a házi feladatok készítésénél a korábban felsorolt előnyök miatt. Az adatbázisokat kezelő programokat a továbbiakban arra használjuk, hogy be tudjuk mutatni az ERD készítés, a reverse engineering és szinkronizálás funkciókat, de a lekérdezések szerkesztéséhez egy már készülő, webes felületű eszköz használatát tervezzük. 176

10 Irodalom [1] Tero Ahtee1 - Timo Poranen: Teaching Software Projects at Universities in Tampere [2] Australian National University, School of Accounting and Business Information Systems: Information Systems Analysis & Modelling [3] M. Bogdanović - A. Stanimirović N. Davidović L. Stoimenov: The Development and Usage of a Relational Database Design Tool for Educational Purposes, Proceedings of the Informing Science & IT Education Conference (InSITE) [4] Peter J. Clarke - Yali Wu - Andrew A. Allen - Tariq M. King: Experiences of Teaching Model-Driven Engineering in a Software Design Course [5] Czenky Márta: Adatmodellezés, SQL és Access alkalmazás, SQL Server és ADO ComputerBooks Kiadó, Budapest, 2005, p. 458 [6] Dia for Windows [7] Dia Tutorial [8] Diagram Designer [9] Curtis Dyreson: Database Systems [10] Elon University: Database Management reassessment.pdf [11] Falus Iván Ollé János: Az empirikus kutatások gyakorlata, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2008, p. 341 [12] FreeQueryBuilder [13] Phillip Jalowiec: Data Modeling and Relational Database Design [14] King Fahd University of Petroleum & Minerals, Information and Computer Science Department: Database Systems [15] Kovács László: Adatbázis rendszerek I, Szemantikai adatmodellek [16] Hsiang-Jui Kung - Hui-Lien Tung: An Alternative Approach to Teaching Database Normalization: A Simple Algorithm and an Interactive e- Learning Tool, Journal of Information Systems Education, Vol. 17(3), [17] Fawaz A. Masoud - Heba_tallah Khattab - Mahmoud Al-Karazoon: University of Jordan Case Tool (Uj-Case-Tool) for Database Reverse Engineering, World Academy of Science, Engineering and Technology Vol , [18] Antonija Mitrovic - Pramuditha Suraweera - Brent Martin - Amali Weerasinghe: DB-suite: Experiences with Three Intelligent, Web-based Database Tutors, Journal of Interactive Learning Research, 177

11 [19] MySQL Workbench [20] Open System Architect [21] A. Pagh R. Pagh: Data Storage and Formats [22] Michalis Petropoulos: Web Data Engineering [23] Ferran Prados - Imma Boada - Josep Soler - Jordi Poch: A Web-Based Tool for Entity- Relationship Modeling, Computational Science and Its Applications - ICCSA 2006, Springer 2006, [24] M. de Raadt - S. Dekeyser Tien Yu Lee: Computer Assisted Assessment of SQL Query Skills, Proceedings of the Eighteenth Conference on Australasian Database, 2007, Vol. 63, [25] SQLeonardo [26] StarUML [27] Stolnicki Gyula: SQL kézikönyv, ComputerBooks Kiadó, Budapest, 1995, p. 494 [28] Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport: Adatbázisok [29] Toad Data Modeler [30] J. D. Ullman J. Widom: Adatbázisrendszerek alapvetés, Panem, Budapest, 1998, p. 507 [31] Jeffrey D. Ullman: Gradiance On-Line Accelerated Learning, Proceedings of the Twentyeighth Australasian Conference on Computer Science - Volume 38, 3-6 [32] University of Dayton: Database Management Systems [33] Song Zhou - Chuanxi Xu - Hui Wu - Jing Zhang - Yuehua Lin - Juanqin Wang - Jeff Gray - Barrett Bryant: E-R Modeler: A Database Modeling Toolkit for Eclipse, ACM Southeast Regional Conference, Proceedings of the 42nd annual Southeast regional conference, 2004 SESSION: Software engineering and middleware,

MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, 2008. szeptember 25 26.

MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, 2008. szeptember 25 26. CZENKY MÁRTA Grafikus eszközök az adatbázis-kezelés tanításában Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Informatika Tanszék marta.czenky@t-online.hu Absztrakt Az egy féléves adatbázis-kezelési tárgyak

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Programozás Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. április 22. Bevezetés Adatbáziskezelés

Részletesebben

Adatbázisok I 2012.05.11. Adatmodellek komponensei. Adatbázis modellek típusai. Adatbázisrendszer-specifikus tervezés

Adatbázisok I 2012.05.11. Adatmodellek komponensei. Adatbázis modellek típusai. Adatbázisrendszer-specifikus tervezés Adatbázisok I Szemantikai adatmodellek Szendrői Etelka PTE-PMMK Rendszer és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@pmmk.pte.hu Adatmodellek komponensei Adatmodell: matematikai formalizmus, mely a valóság

Részletesebben

A könyv tartalomjegyzéke

A könyv tartalomjegyzéke A könyv tartalomjegyzéke Elıszó Bevezetés Adatbázis-kezelı rendszerek Adatmodellezés Alapfogalmak Egyedhalmaz, egyed Kapcsolat, kapcsolat-elıfordulás, kapcsolat típusa Tulajdonság, tulajdonságérték, értékhalmaz

Részletesebben

KÖTELEZŐ PROGRAM, SZÁMONKÉRÉSEK. Részletek

KÖTELEZŐ PROGRAM, SZÁMONKÉRÉSEK. Részletek KÖTELEZŐ PROGRAM, SZÁMONKÉRÉSEK Részletek FELADATOK Két zárthelyi dolgozat Önállóan kidolgozandó feladat (adatbázis alapú mintaalkalmazás készítése) A KÖTELEZŐ FELADAT A félév során kötelező programot

Részletesebben

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Két évtized tapasztalatát sűrítettük ErdaGIS térinformatikai keretrendszerünkbe, mely moduláris felépítésével széleskörű felhasználói réteget céloz, és felépítését

Részletesebben

Adatbázis alapú rendszerek (2015 tavaszi félév) Előadás

Adatbázis alapú rendszerek (2015 tavaszi félév) Előadás Adatbázis alapú rendszerek (2015 tavaszi félév) Óraterv (2 óra) Előadás 1. Bevezetés, SSADM bevezető, módszertani alapok 2. SSADM technikák 3. SSADM maradék, Oracle alapok, SQL*Plus, SQL Developer 4. PL/SQL

Részletesebben

Adatbázis, adatbázis-kezelő

Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázisok I. rész Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázis: Nagy adathalmaz Közvetlenül elérhető háttértárolón (pl. merevlemez) Jól szervezett Osztott Adatbázis-kezelő szoftver hozzáadás, lekérdezés, módosítás,

Részletesebben

Adatmodellezés. 1. Fogalmi modell

Adatmodellezés. 1. Fogalmi modell Adatmodellezés MODELL: a bonyolult (és időben változó) valóság leegyszerűsített mása, egy adott vizsgálat céljából. A modellben többnyire a vizsgálat szempontjából releváns jellemzőket (tulajdonságokat)

Részletesebben

A relációs adatmodell

A relációs adatmodell A relációs adatmodell E. Codd vezette be: 1970 A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of ACM, 13(6). 377-387. 1982 Relational Databases: A Practical Foundation for Productivity.

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

ADATMODELLEZÉS. Az egyed-kapcsolat modell

ADATMODELLEZÉS. Az egyed-kapcsolat modell ADATMODELLEZÉS Az egyed-kapcsolat modell AZ ADATMODELLEZÉSRŐL Amikor egy adatbázist hozunk létre, a valóság valamilyen szeletéről szeretnénk eltárolni adatokat Elengedhetetlen, hogy valamilyen modellalkotási

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 2. Adatbáziskezelés eszközei Adatbáziskezelés feladata Adatmodell típusai Relációs adatmodell

Részletesebben

BEVEZETÉS Az objektum fogalma

BEVEZETÉS Az objektum fogalma BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1 Program (1) Adat (2) Objektum Adatmodell (2) A valós világ

Részletesebben

Informatika szigorlati témakörök gazdasági informatika egyetemi képzés hallgatói részére

Informatika szigorlati témakörök gazdasági informatika egyetemi képzés hallgatói részére Informatika szigorlati témakörök gazdasági informatika egyetemi képzés hallgatói részére Az Informatika szigorlat alapvetően az IR-fejlesztés, valamint az OO-fejlesztés c. tantárgyi blokkok, valamint az

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Adatbáziskezelés III. (elmélet+gyakorlat) Készítette: Kupcsikné Fitus Ilona

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Adatbáziskezelés III. (elmélet+gyakorlat) Készítette: Kupcsikné Fitus Ilona Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Adatbáziskezelés III. (elmélet+gyakorlat) Készítette:

Részletesebben

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei

BGF. 4. Mi tartozik az adatmodellek szerkezeti elemei 1. Mi az elsődleges következménye a gyenge logikai redundanciának? inkonzisztencia veszélye felesleges tárfoglalás feltételes függés 2. Az olyan tulajdonság az egyeden belül, amelynek bármely előfordulása

Részletesebben

MOODLE TESZTEK EREDMÉNYEINEK ELOSZLÁS VIZSGÁLATA

MOODLE TESZTEK EREDMÉNYEINEK ELOSZLÁS VIZSGÁLATA Czenky Márta MOODLE TESZTEK EREDMÉNYEINEK ELOSZLÁS VIZSGÁLATA ABSZTRAKT Saját oktatói gyakorlatunkban a Moodle rendszer használata az évek során kiszorította az elméleti ismeretek számonkérésében a papír

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai SQL ALAPOK Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai BEVEZETÉS SQL: Structured Query Language Strukturált Lekérdező Nyelv Szabvány határozza meg, azonban számos nyelvjárása létezik

Részletesebben

Kedvenc Linkek a témakörben: MySQL mindenkinek Vizuális adatbázis tervezés

Kedvenc Linkek a témakörben: MySQL mindenkinek Vizuális adatbázis tervezés Nagyon fontos, hogy az adatbázis tervezések folyamán is, ugyan úgy mint a megvalósítandó programhoz, legyenek modelljeink, dokumentációk, diagramok, képek, stb.., ezek segítségével könnyebben átlátjuk

Részletesebben

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Tartalomjegyzék - Tartalomkezelő rendszerek Miért jó a CMS alapú website? CMS rendszerek - Mi szükséges ezen CMS-ekhez? - Információ építészet

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. alapfogalmak

Adatbázis-kezelés. alapfogalmak Adatbázis-kezelés alapfogalmak Témakörök Alapfogalmak Adatmodellek Relációalgebra Normalizálás VÉGE Adatbázis-kezelő rendszer Database Management System - DBMS Integrált programcsomag, melynek funkciói:

Részletesebben

Ismeretanyag Záróvizsgára való felkészüléshez

Ismeretanyag Záróvizsgára való felkészüléshez Ismeretanyag Záróvizsgára való felkészüléshez 1. Információmenedzsment az információmenedzsment értelmezése, feladatok különböző megközelítésekben informatikai szerepek, informatikai szervezet, kapcsolat

Részletesebben

gyakorlatban nagy.gusztav@gamf.kefo.hu Nagy Gusztáv

gyakorlatban nagy.gusztav@gamf.kefo.hu Nagy Gusztáv A WSDM weboldaltervezési módszer a gyakorlatban nagy.gusztav@gamf.kefo.hu Nagy Gusztáv Webfejlesztés Technikai feladatok: (X)HTML oldalak szerkesztése CSS adatbázis tervezés, megvalósítás programozás Ezekrıl

Részletesebben

Vizuális programozás gyakorlat

Vizuális programozás gyakorlat Vizuális programozás gyakorlat A gyakorlat célja az entitás modell készítésének és az MS SQLEXPRESS használatának gyakorlása. A gyakorlat során egy könyvtári szoftver adatmodelljét tervezzük meg, valamint

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

Adatbázisok - 1. előadás

Adatbázisok - 1. előadás Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar (AMK) Székesfehérvár 2015. október 15. Köszönet A tárgyat korábban Kottyán László tanította. Köszönöm neki, hogy az általa elkészített

Részletesebben

Informatika szigorlati témakörök gazdasági informatika egyetemi képzés hallgatói részére

Informatika szigorlati témakörök gazdasági informatika egyetemi képzés hallgatói részére Informatika szigorlati témakörök gazdasági informatika egyetemi képzés hallgatói részére Az Informatika szigorlat alapvetően az IR-fejlesztés, valamint az OO-fejlesztés c. tantárgyi blokkok, valamint az

Részletesebben

Az IBM WebSphere Multichannel Bank Transformation Toolkit V7.1 felgyorsítja a többcsatornás alkalmazásfejlesztést

Az IBM WebSphere Multichannel Bank Transformation Toolkit V7.1 felgyorsítja a többcsatornás alkalmazásfejlesztést IBM Európa, Közel-Kelet és Afrika szoftverbejelentés ZP11-0164, kelt: 2011. május 17. Az IBM WebSphere Multichannel Bank Transformation Toolkit V7.1 felgyorsítja a többcsatornás alkalmazásfejlesztést Tartalomjegyzék

Részletesebben

A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői

A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői Az első adatbázis-kezelő rendszerek a hierarchikus modellen alapultak. Ennek az volt a magyarázata, hogy az élet sok területén első közelítésben elég jól lehet

Részletesebben

SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN

SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN Almási Béla, almasi@math.klte.hu Sztrik János, jsztrik@math.klte.hu KLTE Matematikai és Informatikai Intézet Abstract This paper gives a short review on software

Részletesebben

Bevezetés az SQL-be. Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009

Bevezetés az SQL-be. Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 Bevezetés az SQL-be Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.3. Relációsémák definiálása SQL-ben Kulcsok megadása (folyt.köv.7.fej.) -- még: Relációs

Részletesebben

AZ ELSŐÉVES HALLGATÓK INFORMATIKA TANULÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA ADATBÁNYÁSZATI ESZKÖZÖKKEL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLÁN

AZ ELSŐÉVES HALLGATÓK INFORMATIKA TANULÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA ADATBÁNYÁSZATI ESZKÖZÖKKEL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLÁN Informatika a felsőoktatásban Debrecen,. augusztus 7-9. AZ ELSŐÉVES HALLGATÓK INFORMATIKA TANULÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA ADATBÁNYÁSZATI ESZKÖZÖKKEL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLÁN THE ANALYSING OF THE COMPUTER

Részletesebben

Adatbáziskezelés Delphi 5 alatt. Bese Antal 2006. http://toni.web.elte.hu/delphi

Adatbáziskezelés Delphi 5 alatt. Bese Antal 2006. http://toni.web.elte.hu/delphi Adatbáziskezelés Delphi 5 alatt Bese Antal 2006. http://toni.web.elte.hu/delphi 1. Bevezetés Számítógépes adattárolás fájlokban. Az egész adatbázist egy fájlban (Pl.: Access, Interbase,és a legtöbb SQL

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak ADATBÁZIS-KEZELÉS 1. Alapfogalmak... 1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 2 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs adatmodell...

Részletesebben

CMDB architektúra megjelenítése SAMU-val Rugalmas megoldás. ITSMF 2015. 10. 30. Bekk Nándor Magyar Telekom / IT szolgáltatás menedzsment központ

CMDB architektúra megjelenítése SAMU-val Rugalmas megoldás. ITSMF 2015. 10. 30. Bekk Nándor Magyar Telekom / IT szolgáltatás menedzsment központ CMDB architektúra megjelenítése SAMU-val Rugalmas megoldás ITSMF 2015. 10. 30. Bekk Nándor Magyar Telekom / IT szolgáltatás menedzsment központ Tartalom Nehézségeink CMDB adatok és függ ségek vizualizációja

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Adatbázis alapú rendszerek (2016 tavaszi félév) Előadás

Adatbázis alapú rendszerek (2016 tavaszi félév) Előadás Adatbázis alapú rendszerek (2016 tavaszi félév) Együtt tartott kurzusok (pontosan a tavalyi meghirdetés mintájára): IB152 Adatbázis alapú rendszerek 2+2 órás, IB412 Adatbázis alapú rendszerek 3+2 órás,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Adatbázis parancsok 2 Táblaparancsok 2 A táblázat létrehozása 2 A táblázat módosítása 3 A tábla törlése 3 Indextábla létrehozása 3

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

01. gyakorlat - Projektalapítás

01. gyakorlat - Projektalapítás 2 Követelmények 01. gyakorlat - Projektalapítás Szoftvertechnológia gyakorlat OE-NIK A félév során egy nagyobb szoftverrendszer prototípusának elkészítése lesz a feladat Fejlesztési módszertan: RUP CASE-eszköz:

Részletesebben

Adatbázisok* tulajdonságai

Adatbázisok* tulajdonságai Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 4. előadás 2010. 10. 05. Adatbázisok* tulajdonságai Rendezett, logikailag összefüggő és meghatározott szempont szerint tárolt adatok és/vagy információk halmaza Az

Részletesebben

Környezeti informatika

Környezeti informatika Környezeti informatika Alkalmazható természettudományok oktatása a tudásalapú társadalomban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038 Eger, 2012. november 22. Utasi Zoltán Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: AutoCAD LT 2007 Fóliák, tulajdonságok

Dr. Pétery Kristóf: AutoCAD LT 2007 Fóliák, tulajdonságok 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Közösség, projektek, IDE

Közösség, projektek, IDE Eclipse Közösség, projektek, IDE Eclipse egy nyílt forráskódú (open source) projekteken dolgozó közösség, céljuk egy kiterjeszthető fejlesztői platform és keretrendszer fejlesztése, amely megoldásokkal

Részletesebben

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán Kiss Gábor BMF, Mechatronikai és Autótechnikai Intézet kiss.gabor@bgk.bmf.hu

Részletesebben

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I.

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek. Alapvetés. 4.fejezet Magas szintű adatmodellek (4.1-4.3.fej.) (köv.héten folyt.köv. 4.4-4.6.fej.) Az adatbázis modellezés

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával megvalósuló KKC-2008-V-08-08-101 számú projekt B2CR ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával megvalósuló KKC-2008-V-08-08-101 számú projekt B2CR ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ azaz, hogyan használjuk fel az internet lehetőségeit cégünk sikerei érdekében. MarkCon előadó: Vendler Balázs, ügyvezető TARTALOM (1) Az internetről általában (2) Webes megjelenések

Részletesebben

Migráció MS Access-ről Oracle Application Express-re

<Insert Picture Here> Migráció MS Access-ről Oracle Application Express-re Migráció MS Access-ről Oracle Application Express-re Sárecz Lajos Oracle Hungary Izsák Tamás Független szakértő Program Miért migráljunk Microsoft Access-ről? Mi az az Oracle Application

Részletesebben

A.NET keretrendszer (.NET Framework) három alapvetõ összetevõbõl áll:

A.NET keretrendszer (.NET Framework) három alapvetõ összetevõbõl áll: Bevezetés Üdvözöljük a C# adatbázis-programozás mesteri szinten tanfolyamán! Amint az Olvasó bizonyára tudja, a technológiai forradalom következõ lépcsõje elkerülhetetlenül a.net felület lesz. A.NET erõssége,

Részletesebben

5. Előadás tartalma Magas szintű adatbázismodellek Adatmodellezés

5. Előadás tartalma Magas szintű adatbázismodellek Adatmodellezés Sapientia - Erdelyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 5. Előadás tartalma Magas szintű adatbázismodellek Adatmodellezés Az Egyed-kapcsolat (E/K) diagramok C.J. Date szerinti kapcsolatok Varjúláb

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatika Kar

Debreceni Egyetem Informatika Kar Debreceni Egyetem Informatika Kar Webes kerékpárkölcsönző implementálása Témavezető: Mecsei Zoltán Pál Egyetemi Tanársegéd Készítette: Komlósi Dávid Gazdaságinformatikus Debrecen, 2010 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Programozás 1. 2.gyakorlat

Programozás 1. 2.gyakorlat Programozás 1. 2.gyakorlat Ismétlés Objektum: Egy a való világból vett elem (ami lehet elvonatkoztatott is) számítógépes ábrázolása. Pl: Kurzus, Személy stb Minden Objektum rendelkezik: Állapottal Viselkedéssel

Részletesebben

DSD DSD. Egy országos méretű orvosi adatbázissal kapcsolatos informatikai kihívások. Kovács László Pataki Balázs Pataki Máté MTA SZTAKI DSD

DSD DSD. Egy országos méretű orvosi adatbázissal kapcsolatos informatikai kihívások. Kovács László Pataki Balázs Pataki Máté MTA SZTAKI DSD MTA SZTAKI Department of Distributed Systems Egy országos méretű orvosi adatbázissal kapcsolatos informatikai kihívások Kovács László Pataki Balázs Pataki Máté Témakörök MTA SZTAKI bemutatása Nemzeti Rákregiszter

Részletesebben

ADATBÁZIS ALAPÚ RENDSZEREK

ADATBÁZIS ALAPÚ RENDSZEREK ADATBÁZIS ALAPÚ RENDSZEREK Szoftverrendszerek fejlesztése SSADM Diagramok készítése A SZOFTVER, MINT TERMÉK Nem csupán a végrehajtható állományok Sokkal több Számos különböző komponensből áll Maga a számítógépes

Részletesebben

Dodé Réka (ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori IskolaAlkalmazott Alknyelvdok 2017 nyelvészet program) február 3. 1 / 17

Dodé Réka (ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori IskolaAlkalmazott Alknyelvdok 2017 nyelvészet program) február 3. 1 / 17 Doménspecifikus korpusz építése és validálása Dodé Réka ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet program 2017. február 3. Dodé Réka (ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori IskolaAlkalmazott

Részletesebben

Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja. Hesz Gábor

Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja. Hesz Gábor Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja Hesz Gábor A szív felépítése http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=fájl:diagram_of_the_human_heart_hu.svg http://en.wikipedia.org/wiki/file:conductionsystemoftheheartwithouttheheart.png

Részletesebben

A mezőgazdaság jövője

A mezőgazdaság jövője Zelenák Dávid Óbudai Egyetem NIK, 2013 A mezőgazdaság jövője Döntéstámogató rendszerek a Mezőgazdaságban "Mint sok sportágban az időzítés - minden. Megfelelő pillanatban egy üzleti húzás lehet eredményes,

Részletesebben

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára 2010-2011 Őszi félév Heizlerné Bakonyi Viktória HBV@ludens.elte.hu Titkosítás,hitelesítés Szimmetrikus DES 56 bites kulcs (kb. 1000 év) felcserél, helyettesít

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Tankönyv példák kidolgozása

Tankönyv példák kidolgozása Tankönyv példák kidolgozása Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 Áttekintés: Rel.algebra és SQL Példák: Tk.2.4.14.Feladatok Tk.54-57.o. 2.4.1.feladat

Részletesebben

A tananyag. Témakörök. Optimum. Tudja meghatározni a numerikus, és karakteres adtok tárolt alakját.

A tananyag. Témakörök. Optimum. Tudja meghatározni a numerikus, és karakteres adtok tárolt alakját. Informatika helyi tanterv a PEDELLUS NOVITAS Kiadó Informatika 9-10. tankönyvéhez Szerzők: Kiss Albert,Ludányiné Prém Judit tankönyv+munkafüzet - kerettantervre épülő A tananyag Óraszám: 2 éves tantárgy

Részletesebben

Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata:

Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata: ADATSZERVEZÉS Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata: fájlrendszerek (a konvencionális módszer) és adatbázis rendszerek (a haladóbb

Részletesebben

BBS-INFO Kiadó - 2007.

BBS-INFO Kiadó - 2007. BBS-INFO Kiadó - 2007. 4 MySQL.NET Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a kiadó írásbeli hozzájárulásával történhet. A könyv nagyobb mennyiségben megrendelhető

Részletesebben

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség DR. KOKOVAY ÁGNES Személyes információk Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota Képzettség Középiskolai testnevelő tanár (1978) Aerobic oktató (1983) Kézilabda szakedző (1989) C kategóriás néptáncoktató

Részletesebben

Geoinformatikai szakember szakirányú továbbképzési szak

Geoinformatikai szakember szakirányú továbbképzési szak Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai szakember szakirányú továbbképzési szak távoktatásos szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Székesfehérvár, 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap

Részletesebben

A 10 legfontosabb érv, amiért érdemes kipróbálni a Visio 2010 programot

A 10 legfontosabb érv, amiért érdemes kipróbálni a Visio 2010 programot A 10 legfontosabb érv, amiért érdemes kipróbálni a Visio 2010 programot A Microsoft Visio 2010 tökéletesített diagramkészítő eszközei, a dinamikus, adatközpontú szemléltetőeszközök és a valós idejű internetes

Részletesebben

Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS)

Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS) Networkshop, 2008 Márc. 17 19., Dunaújváros Holl Erdődi: Fejlett kereső... 1 Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS) Holl András Erdődi Péter MTA Konkoly Thege Miklós

Részletesebben

Eloszlás-független módszerek (folytatás) 14. elıadás ( lecke) 27. lecke khí-négyzet eloszlású statisztikák esetszámtáblázatok

Eloszlás-független módszerek (folytatás) 14. elıadás ( lecke) 27. lecke khí-négyzet eloszlású statisztikák esetszámtáblázatok Eloszlás-független módszerek (folytatás) 14. elıadás (7-8. lecke) Illeszkedés-vizsgálat 7. lecke khí-négyzet eloszlású statisztikák esetszámtáblázatok elemzésére Illeszkedés-vizsgálat Gyakorisági sorok

Részletesebben

Az értékelés során következtetést fogalmazhatunk meg a

Az értékelés során következtetést fogalmazhatunk meg a Az értékelés során következtetést fogalmazhatunk meg a a tanuló teljesítményére, a tanulási folyamatra, a célokra és követelményekre a szülők teljesítményére, a tanulási folyamatra, a célokra és követelményekre

Részletesebben

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK EXCEL ALAPOK

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK EXCEL ALAPOK LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK EXCEL ALAPOK Lénárt Balázs tanársegéd TANTERV Hét Dátum Előadó Előadások Időpont: szerda 8:30-10:00, helye: LFSZÁMG Dátum Gyakvezető 1. 9. 11. Tokodi Adatbázis kezelés

Részletesebben

A szürke háttérrel jelölt fejezet/alfejezet szövege a CD-mellékleten található. A CD-melléklet használata. 1. Elméleti áttekintés 1

A szürke háttérrel jelölt fejezet/alfejezet szövege a CD-mellékleten található. A CD-melléklet használata. 1. Elméleti áttekintés 1 A szürke háttérrel jelölt fejezet/alfejezet szövege a CD-mellékleten található meg. A CD-melléklet használata Bevezetés xi xiii 1. Elméleti áttekintés 1 1.1. Adatmodellezés 3 1.2. Táblák, oszlopok és sorok

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN

MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN A FELSŐOKTATÁS TARTALMÁNAK ÉS A MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN Határterületek tanterve Milyen közgazdasági ismeretekre van szüksége egy jogásznak, mérnöknek,

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán és Berényi Attila

Adatbázis rendszerek. Molnár Bence. Szerkesztette: Koppányi Zoltán és Berényi Attila Adatbázis rendszerek Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán és Berényi Attila A tárgyról A tárgyról 2 kredit 1 zárthelyi 2 házi feladat 70%-os jelenlét hibrid előadások http://web.fmt.bme.hu/abr http://www.fmt.bme.hu/fmt/htdocs/oktatas/

Részletesebben

PHP-MySQL. Adatbázisok gyakorlat

PHP-MySQL. Adatbázisok gyakorlat PHP-MySQL Adatbázisok gyakorlat Weboldalak és adatbázisok Az eddigiek során megismertük, hogyan lehet a PHP segítségével dinamikus weblapokat készíteni. A dinamikus weboldalak az esetek többségében valamilyen

Részletesebben

Kinek szól a könyv? Hogyan épül fel a könyv? Megjelenés előtti szoftver A hálózati kézikönyv tartalma A könyv támogatása Kérdések és megjegyzések

Kinek szól a könyv? Hogyan épül fel a könyv? Megjelenés előtti szoftver A hálózati kézikönyv tartalma A könyv támogatása Kérdések és megjegyzések Előszó Köszönetnyilvánítás Bevezetés Kinek szól a könyv? Hogyan épül fel a könyv? Megjelenés előtti szoftver A hálózati kézikönyv tartalma A könyv támogatása Kérdések és megjegyzések xiii xv xvii xvii

Részletesebben

Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban

Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban SÜVEGES Gábor Béla Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc stsuveges@uni-miskolc.hu Az utóbbi években egyre

Részletesebben

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések

Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Adatbázis kezelés Delphiben. SQL lekérdezések Structured Query Language adatbázisok kezelésére szolgáló lekérdező nyelv Szabályok: Utasítások tetszés szerint tördelhetők Utasítások végét pontosvessző zárja

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin 1. Alapfogalmak...1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 1 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Nappali Tagozat ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT NÉV: MÁK VIRÁG NEPTUN KÓD: A DOLGOZAT CÍME: Jani bácsi székadatbázisa Beadási határidő: 14. oktatási hét

Részletesebben

Gépészmérnöki és Informatikai Karának

Gépészmérnöki és Informatikai Karának A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának 2009/2010 TANÉV II. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓ KURZUSÉRTÉKELÉSE Készítette: a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottsága

Részletesebben

Akilencvenes évek elejétõl a magyar gazdaság és társadalom gyors átrendezõdésen. tanulmány

Akilencvenes évek elejétõl a magyar gazdaság és társadalom gyors átrendezõdésen. tanulmány Csapó Benõ Molnár Gyöngyvér Kinyó László SZTE, Neveléstudományi Intézet, MTA-SZTE Képességkutató Csoport SZTE, Neveléstudományi Doktori Iskola A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

Bevezetés: Relációs adatmodell

Bevezetés: Relációs adatmodell Bevezetés: Relációs adatmodell Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 2.1. Adatmodellek áttekintése 2.2. A relációs modell alapjai --Megjegyzés:

Részletesebben

Biostatisztika VIII. Mátyus László. 19 October

Biostatisztika VIII. Mátyus László. 19 October Biostatisztika VIII Mátyus László 19 October 2010 1 Ha σ nem ismert A gyakorlatban ritkán ismerjük σ-t. Ha kiszámítjuk s-t a minta alapján, akkor becsülhetjük σ-t. Ez további bizonytalanságot okoz a becslésben.

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK BEVEZETÉS

LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK BEVEZETÉS LOGISZTIKAI ADATBÁZIS RENDSZEREK BEVEZETÉS Lénárt Balázs tanársegéd TANTERV, SZOFTVER, IRODALOM Hét Dátum Előadó Előadások Időpont: szerda 8:30-10:00, helye: LFSZÁMG Dátum Gyakvezető 1. 9. 11. Tokodi Adatbázis

Részletesebben

Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1

Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1 Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1 /17 Tartalomjegyzék A térinformatikáról általánosságban Célok Felhasznált eszközök Fejlesztés lépései Adatbázis Grafikus

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

Informatika 11. Adatbázis szerverek Kottyán, László

Informatika 11. Adatbázis szerverek Kottyán, László Informatika 11. Adatbázis szerverek Kottyán, László Informatika 11.: Adatbázis szerverek Kottyán, László Lektor: Cseri, Tamás Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért

Részletesebben