Nyugat-Európa keleti határa: mobilitás az ütközőzónában 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-Európa keleti határa: mobilitás az ütközőzónában 1"

Átírás

1 Clair Wallace - Oxana Chmouliar - Elena Sidorenko Nyugat-Európa keleti határa: mobilitás az ütközőzónában 1 (Részletek) A Kelet- és Nyugat-Európa között húzódó vasfüggöny lebontása új mobilitási formák kialakulásához, a Kelet- és Nyugat-Európa közötti kapcsolatok gyökeres megváltozásához vezetett. Korábban két Európa létezett: Kelet és Nyugat. Ma az egyik oldalon az Európai Unió országai vannak, a másikon pedig azok a kelet-európai országok, amelyekben hetven évig pusztított a kommunizmus. Európa középső részén pedig megjelent egy olyan országcsoport (Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország), amelyet ütközőzónának" tekintünk, és amely a Kelet és Nyugat közötti - társadalmi, gazdasági és kulturális - kapcsolatok terepévé vált. Az ütközőzónában a rendszerváltás óta hallatlan mértékben megemelkedett az utazások száma, és radikálisan megváltozott a mobilitás mértéke és formája egyaránt 2. Előzetes vizsgálatunk (a Cseh Köztársaságban, lásd IOM, 1994a és Wallace and Palyanitsya, 1995) azt mutatta, hogy a tranzitmigráció 4 nem az egyetlen, sőt nem is a fő oka a helyváltoztatásoknak: azok az emberek, akikkel interjút készítettünk, különféle irányokba mozogtak, és nem mindenki akart Nyugatra menni, vagy ha ez volt is az úti cél, akkor sem akartak oda kivándorolni. így jutottunk arra a következtetésre, hogy az ütközőzóna mozgásait szélesebb szempontrendszer alapján kell vizsgálni és összehasonlítani más országok mozgásaival. A csehországi tranzitmigráció tanulmányozása során értettük meg, hogy az ütközőzónán belüli és e körüli mozgás inkább írható le mobilitásként, mint migrációként, kivándorlásként. [...] Az ütközőzóna létrejötte A posztkommunista országokban a vasfüggöny lebontása megnyitotta az utat az új piaci formák, a nyugati kapitalista befektetések új mintái előtt, új tulajdonformák jöttek létre, megváltozott a fogyasztói magatartás. A közép-európai posztkommunista államokra nagy hatást gyakorolt az Európai Közösség, különösen annak egyik legnagyobb és 1 The Eastern frontier of Western Europe: mobility in the buffer zone. New Community, Volume 22, Number 2, April 1996, pp Szerk.: A Magyarországra irányuló migráció mértékéről lásd a kötetben található magyar nyelvű szakirodalmi válogatásból: Dövényi, 1992, 1997; L. Rédei, 1992c; Kovács, 1993a, 1993b; Nagy, 1994; Sik, 1998; Sik és Tóth, 1993b; Tóth R, Szerk.: Egy harmadik országba való kivándorlás szándékával történő átutazás az adott (tranzit-) országon keresztül. 1

2 leggazdagabb tagjának: Németországnak a közelsége. A közösségen belüli kötelékek szorosabbra fűzése, a kapcsolatok elmélyítése nyomán - amely a keleti határok megnyitásával párhuzamosan zajlott - a korábbinál jóval egységesebb nyugati blokk jött létre. Európa két fele között - a hidegháború és a vasfüggöny múltán - egyre inkább csak gazdasági fejlettség és intézményi szerkezet szempontjából, semmint ideológiai és katonai szempontok alapján lehet különbséget tenni. Míg korábban a közép-európai ütközőzóna volt a legerősebben őrzött határ Nyugat és Kelet között, addig most ez a posztkommunista világ leginkább nyugatorientált pereme, amelyben a legnagyobb volt az előrehaladás a piacgazdaság és a demokratikus intézményrendszer kifejlesztésében, és amely a legfogékonyabbnak bizonyult a nyugati hatásokra (Haerpfer és Zeilhofer, 1995). Ahhoz, hogy megértsük az ütközőzóna működését, három tényezőt kell közelebbről megvizsgálnunk: az Európai Unió politikáját, az ütközőzóna és Nyugat-Európa közötti munkamegosztást, valamint az ütközőzónában zajló reformok intézményi és jogi összefüggéseit. Az Európai Unió hatása Az ütközőzóna kialakulása részben az Európai Unió politikájának következménye. A tönkretett, elszegényedett kelet-európaiak tömeges beáramlásától rettegő EU-országok arra törekedtek, hogy az új világrendben is megőrizzék társadalmi-gazdasági stabilitásukat, és termékeiknek új piacokat szerezzenek. Ezért előbb a körülöttük elhelyezkedő országokkal sorra társulási szerződést kötöttek, majd - szűkített tartalommal - ezt kiterjesztették Szlovéniára, Romániára, Bulgáriára és a balti államokra is. A reformok korai szakaszában ezekben az országokban olyan segélyprogramok indultak el, mint amilyen a PHARE, a TEMPUS és más EU-s rendszerek. Az érintettek maguk is erősen törekedtek arra, hogy csatlakozzanak az unióhoz, és intézményi reformjaik kialakítása során az európai mintákat követték, összehangolva ezeket az EU-s szabályokkal és normákkal. Az ütközőzónába tartozó államok sokkal több magánbefektetőt vonzottak, mint a többi keleti ország. Ez egyszerre volt oka és következménye politikai és gazdasági stabilitásuknak, valamint annak, hogy sikerült liberális, piaci demokráciákat létrehozniuk. Bár 1989 után valamennyi érintett országban drámai gazdasági változásokra került sor, ennek következményeit fél évtized alatt nagyrészt felszámolták. [...] az ütközőzóna országai az évezred végére a világ egyik leggyorsabban növekvő régiójává alakultak át. A másik említésre méltó fejlemény, hogy az érintett országok és a nyugati szomszédaik között húzódó határokat (amelyeket korábban megfigyelőtornyokkal, kutyákkal, fegyveres katonákkal őriztek) lebontották. Az ütközőzóna országainak állampolgárai vízummentesen utazhatnak keresztül-kasul a határon, amely mára láthatatlanná vált számukra. Az eredmény: új formák jöttek létre a kelet- és nyugat-európai gazdasági kapcsolatokban, megváltoztak a fogyasztói szokások, növekedett a mobilitás. A vásárlás, a turizmus és a szezonális munka mind segítséget nyújtanak a tőke, az életstílusok, az ízlések és a törekvések körforgásához. [...] Az ütközőzónától keletebbre, elsősorban a volt Szovjetunió területén, élő emberek azonban csak addig utazhatnak, amíg az ütközőzóna határaihoz nem érnek, és komoly nehézségekkel találják szembe magukat, ha Nyugat- Európába akarnak lépni. A nyugatiak számára - bár nem tilos, de - nehézkes és drága az 2

3 ütközőzónától keletre lévő országok felkeresése. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy az ütközőzóna kivételes jelentőségre tegyen szert akár a rövid távú látogatások, akár a hosszabb távú befektetések szempontjából. Az ütközőzóna országai nyugat-európai integrációjának egy eleme - a migráció szabályozása - számos megállapodás 4 tárgya (Niessen, 1992; Kussbach, 1992). A kommunizmus idején az ütközőzóna országaiban nem volt szükség migrációs politikára, mert negyven évig minden mozgás - még a kommunista államok között is - szigorúan korlátozva volt, és csak keveseknek és nagy megpróbáltatások árán lehetett átlépni a vasfüggönyön. Ez idő alatt az ütközőzóna államaira a kivándorlás volt a jellemző. Az utóbbi években azonban az érintett országoknak nagyon gyorsan ki kellett alakítaniuk migrációs politikájukat, hogy reagálni tudjanak az új helyzetre. Elsősorban arra törekedtek, hogy átültessék a Nyugat-Európában alkalmazott vízum-, munkavállalási engedély és menekültpolitikák modelljeit, és hónapról hónapra egyre szigorúbb korlátozásokat vezettek be. Hogyan történt ez? A nyomás mindenekelőtt az Európai Unió migrációs politikája felől érkezett. Hiszen most, hogy a szögesdrótok és megfigyelőtornyok szerepét a zöldhatár" ellenőrzése vette át, az EU abban lett érdekelt, hogy ellenőrizhető legyen, ki jön át ezen a zöldhatáron. [...] Azok az európai országok - mint Németország és Ausztria -, amelyek a legjobban tartanak a keletről érkező új bevándorlási hullámtól, kialakították saját, koordinált politikáikat, és kétoldalú megállapodásokat kötöttek arról, hogy az illegálisan bejutó harmadik országbeli állampolgárokat" visszafordítsák. E gyakorlat szerint az illegális bevándorlókat abba az országba toloncolják vissza, amelyben utoljára törvényesen tartózkodtak: ez pedig az esetek legnagyobb részében az ütközőzónában található. Ahogy folyamatosan előrehaladt a még fennálló határok lebontásának szabályozása a shengeni országok között, úgy nőtt az aggodalom a külső határok átjárhatósága miatt, különösen azokban az országokban, amelyeknek nagy kiterjedésű a határuk van az ütközőzóna államaival. Az Európai Unió számos politikai célkitűzésével, állásfoglalásával arra törekszik, hogy politikai és társadalmi stabilitást teremtsen az ütközőzónában, s ezzel elérje, hogy az utazás szabadsága ne sarkallja az emberek tömegeit exodusra. [...] Migrációs fenyegetés" a posztkommunista közép-európai országok privilegizált ütközőzónáján kívülről várható, főleg egyes keleti és déli államokból. Következésképpen az ütközőzóna orszá- 4 Bár nincs EU-szintű migrációs politika, az EU országcsoportjai kialakították saját szabályaikat. így a - Németországot, Franciaországot és a Benelux államokat magában foglaló - schengeni csoport megállapodott abban, hogy saját határaikon belül nem korlátozzák a mozgást, közös szabályokat állítanak fel azonban a külső határokra ben, a dublini egyezményben a menekültekre és a menedékjogot kérőkre vonatkozóan közös politikát fogalmaztak meg ben a schengeni csoport - amelynek létszáma ez időre megnövekedett - egyezményt írt alá a harmadik országok állampolgáraival szemben alkalmazandó eljárásokról. A schengeni egyezményeket azonban nem sikerült megvalósítani, részben azért, mert Kelet-Európában állandósult a bizonytalanság. A bevezetésre végül is 1995-ben került sor. Az 199l-es Európai Biztonsági és Együttműködési Megállapodást követően megkíséreltek egy olyan - az ütközőzóna államaira kiterjedő - övezetet létrehozni, amelyben viszonylag könnyű utazni, de amelyben korlátokat állítanak fel a harmadik országok állampolgárai számára. Szerk.: Az Európai Unió migrációs szabályozásáról - s különösen annak a magyarországi jogi rendszer alakulására gyakorolt hatásáról - lásd a kötetben található magyar nyelvű szakirodalmi válogatásból: Javaslat 1999, Nagy, 1994; Nyíri, 1999; Tóth, 1993a, 1993b; Tóth P.; 1994; valamint a migráció és politika kapcsolatáról szóló blokkot a Migráció és politika című kötetben (szerk.: Sik Endre és Tóth Judit, Budapest, MTA PTI, ) 3

4 gai - amelyekre nyomás nehezedik, hogy ellenőrizzék a saját térségeikben zajló migrációt - maguk is az Európai Unió külső határaivá váltak. A saját érdekeik is erre ösztönözték az érintetteket, hiszen egyre emelkedik azoknak a migránsoknak a száma, akik illegálisan lépték át a határokat, és akiket Nyugat-Európából visszatoloncoltak. [...] Bár az ütközőzóna országai inkább a saját migrációs politikájuk kialakítására koncentráltak és kevésbé arra, hogy kollektív megállapodások szülessenek, az közötti időszakban mégis hasonló elveket követve cselekedtek. Már csak azért is, mert az ütközőzónán belül is igen nagy mértékű mobilitás zajlik. Az 1980-as években Magyarország - a rendszer liberalizmusa és az előrehaladottabb piaci reformok következtében - sok emberre gyakorolt vonzerőt Lengyelországban, a korábbi Kelet-Németországban és a régi Csehszlovákiában (Fullerton, Sik és Tóth, 1995). A Cseh Köztársaságban jelenleg tapasztalható alacsonyabb munkanélküliség Lengyelországból, valamint Szlovákiából csalogat bevándorlókat (valójában ennek alapja is már jóval a rendszerváltás előtt létrejött). A lengyelek lettek a kis tételekkel utazva kereskedés úttörői, amiben az utazás lengyelországi liberálisabb szabályozása, valamint a nagyméretű lengyel diaszpóra játszott szerepet. Az átalakuló európai munkamegosztás Az új európai gazdasági kapcsolatok és határok megváltoztatták Európa szerkezetét, s ez hatást gyakorolt a munka, a foglalkoztatás és a tőke elosztására (Sassen, 1988, 1995). Bár a hajdani kommunista gazdaságok által használt technológia nagy része elavult, ezek az országok mégis képesek voltak bizonyos termékeket olcsóbban előállítani, mint Nyugat-Európa. Az egymással folytatott szocialista kereskedelem összeomlását követően az ütközőzóna országai a nyugati piacok felé fordultak, és nagyon gyorsan ide irányították át a kivitelük zömét, az EU által alkalmazott - a versenytársak elrettentését célzó - import vámtarifák ellenére. Ellentétes irányba áradtak a befektetések az ütközőzóna" országaiba. A befektetők a meghonosodott iparágakban hoztak létre vegyes vállalatokat, ahol lehetőséget láttak arra, hogy - az olcsó, de képzett munkaerő koncentrálódásából adódóan - előnyre tegyenek szert. Az ütközőzóna fő befektetői a nyugati szomszédok: Németország és Ausztria. Úgy tűnik, a beruházási minták a korábbi történelmi kapcsolódások sémáját követték: az osztrák cégek főleg Magyarországon és Szlovákiában fektettek be, a német vállalatok pedig Lengyelországban és a Cseh Köztársaságban. Ezen túl a régióban megindult a krónikusan alulfejlett szolgáltató szektor növekedése, gomba módra szaporodtak az éttermek, kávézók, számítástechnikai és videokölcsönző üzletek, idegenforgalmi irodák és egyéb vállalkozások. A kommunizmus negyven éve alatt elavult infrastruktúra fizikai rekonstrukciója hatalmas feladat, s a magántulajdonú lakások megjelenése a városokban és szerte a vidéken nagy keresletet támasztott az építőipari munkaerő és anyagok iránt. Néhány társadalmi csoportnak - különösen az úgynevezett újgazdagoknak" - a közelmúltban felhalmozott gazdagsága hozzájárult ahhoz, hogy új vállalkozások jöjjenek létre, éppen az ő kiszolgálásukra. 4

5 Intézményi és jogi reform Sok vállalkozás a gazdaság informális szférájában kezdte meg és folytatja működését. [...] A kommunizmus összeomlásával azok a tevékenységek, amelyek korábban illegálisak voltak - mint a magánkereskedés, a spekuláció, az üzleti vállalkozás -, megszűntek azok lenni. Sőt, számos olyan tevékenységet, amelyeket valaha elítéltek, most ösztönözni kezdtek. [...] A tegnapi csalóból lett a mai kapitalista (Sik, 1993). Ugyanakkor számos tevékenység illegális maradt, vagy azért, mert a rá vonatkozó jogszabályok még nem születtek meg, vagy ahol a szabályokat esetleg már törvényben rögzítették, ott a kezdeti nehézségekkel küzdő, demokratikus államoknak nincsenek eszközeik azok végrehajtására. Egy sor olyan tevékenység van, amely ily módon se nem törvényes, se nem törvénytelen. A munkavállalók teljes körű nyilvántartásának a hiánya például lehetővé tette a határok mellett élő emberek számára, hogy igénybe vegyék a társadalombiztosítási juttatásokat, ugyanakkor a határ másik oldalán dolgozzanak. A civil társadalom alulfejlettsége azt is jelenti, hogy sok területen nem védi semmi a munkavállalók és a fogyasztók érdekeit. Olyan foglalkoztatási szerződések születnek a magánszektorban, amelyek törvénytelenek lennének az EU-országokban. Ily módon azokat a rugalmas foglalkoztatási praktikákat, amelyek Németországban és Ausztriában - a munkásvédelem és a foglalkoztatási feltételek szabályozásának erős hagyományai miatt - visszaszorulóban vannak, akadálytalanul be lehet vezetni az ütközőzóna új vállalatainál. A szabadpiaci kapitalizmus robbanásszerű megjelenése kedvez a kizsákmányoló foglalkoztatási módszerek kialakulásának, s ez még vonzóbbá teszi az ütközőzóna országait az új befektetők számára. Beszélni kell a széles körű korrupcióról is, amely ugyancsak a korábbi rendszernek az öröksége, s ami lehetővé teszi, hogy a törvényeket ott is megkerüljék, ahol egyáltalán léteznek törvények. Azok számára, akik tisztában vannak azzal, hogyan lehet ilyen rendszerben dolgozni, az ütközőzóna államai igen előnyös és rugalmas működési területeket jelenthetnek. [...] Az ütközőzónába befelé és az ütközőzónából kifelé irányuló migráció formái Azok a vizsgálatok, amelyeket az utóbbi négy évben ebben a régióban végeztek, jelzik, hogy a mobilitás új típusai jelentek meg. Ezek igen sokfélék, sokszor bonyolult formákat öltenek, és különböző módon érintik az etnikai csoportokat (Carter, French és Salt, 1993; Verhaeren, 1993). Az elszegényedett kelet-európai milliók inváziója - amitől az Európai Unió rettegett - eddig nem következett be, és úgy tűnik, nem is fog bekövetkezni 5, de a migráció más formái jelentőssé váltak. A következőkben bemutatjuk azokat a migrációs típusokat, amelyek az ütközőzónában előfordulnak. Ennek során részben a hagyományos tipizálással dolgozunk - például megkülönböztetve a kényszer-, a tranzit-, az etnikai migrációt és a munkaerő-vándorlást -, részben kevésbé általános kategóriákat alkalmazunk: turisták, üzletelők, kalandorok. 5 Szerk.: A migrációs potenciálról lásd a magyar szakirodalmi válogatásból: Berencsi és Sik, 1996; Biró, 1994; Brym, 1993; Oláh, 1994; Sik, 1994, 1998a. 5

6 Kényszermigránsok A Nyugat-Európaiak páni félelme a menekülők áradatától - ami már az 1980-as években kialakult Nyugat-Európában - akkor öltött óriási méreteket, amikor a vasfüggöny lerombolása lehetővé tette, hogy a menekültek az ütközőzónán keresztül a világ valamennyi részéről meginduljanak azok felé az országok felé, amelyekről úgy gondolták, hogy a legkedvezőbb feltételeket kínálják. Különösen Németország és Svédország lett ennek a beáramlásnak a célpontja, bár más európai országokat is értek hasonló hatások. A háború kitörése a Balkánon, majd Kelet-Európa más régióiban jelentősen megnövelte a beáramlást, becslések szerint csak 1992-ben félmillió menekült gyűlt össze Németországban. Tekintettel arra, hogy az 1970-es években a legtöbb nyugati ország szigorúbb ellenőrzésnek vetette alá a bevándorlást, az egyetlen törvényes migrációs stratégia a menedékjog kérése maradt. A menekültek elismerési kritériumainak szigorítása és a kérelmek megsokszorozódása együttesen azzal a következménnyel járnak, hogy most már a kérvényeknek csak igen kis hányada sikeres (1994-ben Németországban nyolc százalék körül volt a sikeres kérelmek aránya). Ahogy egyre nehezebbé vált Nyugat-Európában menedékjogot szerezni, a kényszermigránsok úgy kezdték az ütközőzónát célnak tekinteni. Mivel itt az átalakulást követő első években hiányoztak a szigorú letelepedési szabályok, és kezdetben liberális volt a régió menedékügyi politikája (s lehetőség nyílt az illegális határátlépésre), az ütközőzóna államai a kényszermigránsok célországai lettek. Magyarország nagyszámú kényszerbevándorlót fogadott be, ami ebben az esetben a földrajzi közelségre és azokra az etnikai-történelmi kötelékekre vezethető vissza, amelyek Romániához fűzték, ahonnan a kényszermigránsok első hulláma érkezett. 6 Őket követték - a szintén határos - volt Jugoszlávia polgárai. Ugyanakkor az ütközőzóna országai kezdték kidolgozni a menedékjog szigorúbb, jobban alkalmazható szabályait, hiszen nem kívánták viselni azokat a terheket, amelyeket a nagyszámú, bárhonnan érkező menekült ellátása jelent ben például a Cseh Köztársaságban csak a kérelmek 11 százaléka volt sikeres. [...] Lengyelországban ötvenezerre becsülték az országban tartózkodó kényszermigránsok létszámát, de hivatalosan csak 590 főt tartottak nyilván menedékjogot kérőként (IOM, 1994b). A Cseh Köztársaságban 1211 menekült volt 1994-ben, akik ideiglenes menedékjogot kaptak - a volt Jugoszláviából (főleg Boszniából) érkező -, másik 2415 menekülttel együtt, jóllehet a be nem jelentett menekültek tényleges létszáma közel százszorosa is lehetett ennek. Magyarországra megdöbbentően sok, kényszermigráns érkezett 1987 óta, de csak mintegy három százalékuk, 3652 fő volt menekültként nyilvántartva (Nagy, 1995). A kényszermigránsok közül sokan csak ki akarják várni, hogyan alakulnak országukban az események, mielőtt hazatérnek. Sokan, akik most Magyarországon tartózkodnak, el sem távolodtak a szülőföldjükhöz legközelebb eső határtól. [...] Sokakat a megélhetési lehetőségek ösztönöznek arra, hogy az ütközőzónában maradjanak, de a kényszermigránsok egy távolabbról jött csoportja számára - idetartoztak a kurdok, a Libériából, Szomáliából és más afrikai országokból érkezők - az ütközőzóna 6 Szerk.: A Romániából történő bevándorlás első hullámáról lásd a magyar szakirodalmi válogatásból: Biró, 1994; Hunyadi, 1992; Hárs, 1992; Oláh, 1994; Sik, 1990; Sik és Tóth, 1993b; Drexler és mások, 1993; Szakáts, 1996; Tóth O., 1992; Tóth R,

7 biztonságos célországot jelentett. Sok ember a régi Jugoszláviából azért emigrált, mert ki akarták kerülni a katonai szolgálatot. Az egyik stratégia az volt, hogy egyetemistaként jelentkeztek az ütközőzóna államaiban, azzal a céllal, hogy mentességet szerezzenek, és lehetőséget kapjanak a legális tartózkodásra. A másik stratégia az etnikailag vegyes házasság volt, például egy boszniai szerb és egy horvát nemzetiségű között. Egy ilyen házasságkötés után már nem élhettek egyik fél országában sem. Más esetekben egyszerűen csak meg akartak szökni a mindennapi élet ellenségeskedései elől. Akik például Örményországból érkeztek, elmagyarázták, hogy bár közvetlenül nem számítottak háború kitörésére, de a blokád - amelyet a szomszédos országok vontak köréjük - azt jelenti, hogy nincs elektromos áram, nincs termelés, nincs lehetőség normális gazdasági életre, és a közszolgáltatások is összeomlottak. Egy ember azután szökött el a családjával, hogy a fia megbetegedett, mert fertőzött vizet ivott (a víztisztító berendezések nem működtek az elektromos áram hiánya miatt). Sokan a régi Jugoszláviából szintén azt fejtegették, nem volt lehetőségük arra, hogy országukban a tanulók vagy a dolgozók normális életét éljék. Grúziából - még azok is, akik nem a konfliktusok színhelyén éltek - azt panaszolták, hogy hirtelen el kellett jönniük az általános káosz és 'anarchia miatt, amit még a fűtés hiánya is tetézett: Mostanra a bűnözők lettek a legfontosabb emberek az országban, nincs többé helye a tisztességes embereknek. Kimész az utcára, és nem tudod, hogy élve, vagy holtan térsz-e majd vissza. Megölhetnek, de legalábbis megsebesülhetsz. Mert valaki úgy gondolta, játszik egy kicsit egy puskával, csak nem tudta, hogyan működik, vagy valaki éppen nem szeret téged, csak úgy, minden ok nélkül, és elhatározta, hogy el kell tűnnöd. Hogyan lehet megmaradni ilyen körülmények között?... és itt, a Cseh Köztársaságban, először is nincsenek problémák a maffiával, nincsenek problémák a tolvajokkal, nincsenek problémák a kormánnyal. Szabadon teheted, amit akarsz - persze akkor, ha az nem bűncselekmény -, senki sem avatkozik be az üzletedbe, vagy a tevékenységedbe." (29 éves grúz nő) Tranzitmigránsok A közép-európai ütközőzóna kialakulásával létrejött a migrációnak egy új megjelenési formája a régióban: a tranzitmigráció. [...] A lyukacsos kelet-európai határok áteresztették a távolsági migrációt: Afrikából vagy a Közel-Keletről, és egyre nagyobb mértékben Kínából (IOM, 1994a, b, c, d). A világ más részeiből érkező migránsok számára kiváló belépési pontot jelentenek azok az országok, amelyek között nincs határellenőrzés (mint például Oroszország és Ukrajna között), és amelyekben - a központi ellenőrzés összeomlása nyomán - minden hivatalos ügymenetet homály fed és virágzik a korrupció. Kedvező belépési útvonal vezet például a Cseh Köztársaságba Ukrajnán keresztül, ahol az emberek turistautalványokat vásárolhatnak (amelyeket előzőleg a hivatalos turistaszervezet, az Intourist ellenőrzött; számos utazási iroda egyszerűen csak utalványokat árul, az eladási ártól függően 10 és 100 dollár közötti haszonnal). Az ilyen utalványok tulajdonosai három napra beléphettek Szlovákiába, s onnan (1991 és 1994 között) úgy utazhattak tovább a Cseh Köztársaságba, hogy közben nem volt határellenőrzés. Itt aztán várhattak a vízumra vagy más engedélyre, amellyel továbbmehettek nyugat felé, 7

8 vagy megkockáztatták, hogy gyalog kelnek át a zöldhatáron", a Cseh-erdőn keresztül. Lengyelország is úgy jelent meg az egyik beszámolóban, mint egy hatalmas váróterem", ahol a migránsok csempészekkel kerülhetnek kapcsolatba, információkat, hamis dokumentumokat szerezhetnek (IOM, 1994b). A volt Szovjetunió országainak lakossága által elnyert viszonylagos utazási szabadság eszközzé vált azok számára, akik nyugatra akartak menni. Az EU-országok és az ütközőzóna országai között született kétoldalú toloncegyezményben előírták, hogy azokat, akiket illegális határátlépéskor elfognak, vissza kell küldeni abba a legutolsó országba, ahová legálisan beléptek. Ez leginkább az ütközőzóna valamelyik országa volt. [...] 1993-ban illegális határátlépő utazott keresztül a Cseh Köztársaságon. Közülük legtöbben Németországba próbáltak eljutni, és közülük embert visszatoloncoltak Németországból a Cseh Köztársaságba. Lengyelországban illegális határátlépési kísérlet történt Németország felé (a becslések szerint mindkét országban mindössze százalékát fogták el a ténylegesen próbálkozóknak), és 1800 főt toloncoltak vissza. Bulgáriában évente 3000 embert fognak el, akik illegálisan próbálnak bejutni Görögországba (IOM, 1994c). Ezek a toloncegyezmények arra ösztönzik az ütközőzóna országait, hogy valamennyi keleti szomszédjukkal hasonló megállapodásokat kössenek, és hogy erősítsék meg a keleti határaikat. Ukrajna és nyugati szomszédai között például öt kilométeres határsáv húzódik, hogy megpróbálják ellenőrzésük alatt tartani az átmenő forgalmat. Mégis - szemben az évi mindössze 28 fővel ban en lépték át illegálisan a határt nyugat felé Ukrajnából. Bár a kényszerrel visszafordítottak közül sokat egyenesen hazaküldenek, az ütközőzóna országainak és keleti szomszédaiknak gyakran nincs elég pénzük arra, hogy hazaszállítsák a kitoloncoltakat, különösen, ha nagyon messziről jöttek. Következtetésképpen azok, akiket megállítottak a határon, majd felraktak egy vonatra, egyszerűen elmehettek, vagy leszálltak a következő állomáson, és ismét nekivágtak a határnak. Sokan közülük egyszerűen eltűntek. Mindegyik országban általános gyakorlat volt, hogy - az illegális határátlépők hulláma elleni védekezésül, a kétoldalú egyezményeknek megfelelően - kitoloncolták az illegális migránsokat, és ennek eredménye az lett, hogy radikálisan, mintegy a felére csökkent a számuk. Erre először Magyarországon került sor, később Lengyelországban, majd a Cseh Köztársaságban. Valószínű, hogy a törvények változásával az illegális határátkelések az egyik országból a másikba terelődnek át. [...] Etnikai migránsok A hajdani kommunista tömb sok országában semmibe veszik az etnikai kisebbségek jogait. Az etnikai konfliktusok feltámadásának az idejét éljük. Az országok szétdarabolódásának felgyorsulása és a nacionalizmus feléledése sok esetben nem megoldja, hanem kiélezi az etnikai kisebbségek problémáit. Sok migrans érkezett az ütközőzóna országaiba olyan térségekből, ahol üldözik a kisebbségeket. Jellegzetesen ebbe a csoportba tartoznak a Romániából érkező magyarok, akiknek hosszú történelmi időszak alatt kellett diszkriminációt elszenvedniük, és sokan közülük Magyarországra jöttek, amikor erre lehetőségük nyílott. Ugyanakkor ezeknek a csoportoknak viszonylag magas volt a stá- 8

9 tusuk és az iskolázottságuk, jó a gazdasági helyzetük és a kulturális jártasságuk a román társadalmon belül. A romániai romáknak ugyanakkor Európa nagy részén évszázadok óta negatív megkülönböztetés volt az osztályrészük, kemény üldözéseknek estek áldozatul. A romákat olyan etnikai csoportként tartják számon, amely eleve hajlamos a mobilitásra. Ok alkotják általában a lakosság legszegényebb rétegeit, náluk a legnagyobb annak a valószínűsége, hogy munkanélkülivé váljanak, közöttük a legnagyobb a létminimum alatt élő háztartások aránya. Helyzetük a rendszerváltással nem javult, sőt gyakran még ténylegesen romlott is. Számukra az új életkezdés lehetősége jelent ösztönzést, amely egy prosperálóbb, toleránsabb környezetben vár rájuk. Ok teszik ki nagy részét annak a csoportnak, amely megpróbált illegálisan bejutni Németországba, és akik - ahogy az egyik beszámolóban megfogalmazták - bármire készek a kijutás érdekében (IOM, 1994b). 7 Ide kapcsolható bizonyos etnikai csoportok visszatérő migrációja az anyaországukba. Ebbe a kategóriába tartoznak az úgynevezett etnikai németek, azok az oroszok, akik az újonnan függetlenné vált országokból térnek vissza Oroszországba, a fekete-tengeri görögök Görögországba, a krími tatárok a Krímbe és a száműzött lengyelek Szibériából vagy Közép-Ázsiából Lengyelországba stb. [...] Turizmus és bevásárlóturizmus A régióban a mobilitás egyik legelterjedtebb formája a turizmus és a bevásárlóturizmus volt 8. A rendszerváltás után egy ideig ez volt a leggyorsabban növekvő, határokon túlnyúló tevékenység Nyugat-Európa és az ütközőzóna között. A turizmus valójában főleg nyugatról tart keletre. Az ütközőzóna és az EU-országok közötti árkülönbség igen kedvező lehetőségeket kínált az olcsó bevásárlási alkalmat kereső nyugatiak számára, és a határ mentén kis üzletek sora gondoskodott a megfelelő kínálatról. Magyarország nyugati határán egész falvak épültek erre a tevékenységre. Karácsonykor a prágai üzletek tele voltak német vásárlókkal. Egy újság arról is beszámolt, hogy a lengyel határ mentén virágzó üzletág épült azokra a lengyel áruházi szarkákra", akik a német üzletekből ellopják az árukat, majd Lengyelországban továbbadjak azokat a kereskedőknek, akik azután eladják a német turistáknak, alacsonyabb áron, mint amennyiért Németországban kapható. Az idegenforgalmi ágazat a Cseh Köztársaságban a legfejlettebb, és Prága az egyik legnagyobb turista célállomás lett, amely 80 millió látogatót vonzott 1993-ban. A turizmus ugyanakkor az utazás olyan minőségileg sajátos formáját jelenti, amelyben több a véletlen, mint a megtervezett célszerűség, és inkább az élvezetekre és a fogyasztásra épül, mint a haszonszerzésre (Urry, 1990). Mégis vannak átfedések a migráció más formáival, mert sokan, akik az ütközőzónából vagy azon kívülről turistaként valamelyik országban tartózkodnak, e tartózkodást használják fel, hogy kereskedésbe vagy más gazdasági tevékenységbe kezdjenek. 7 Szerk.: A roma migrációról lásd a Mozgó Világ, októberi számában szereplő tanulmányokat, különösen Kállai, 2000; Kováts, 2000; Hajnal, 2000; Vajda és Prónai, Szerk.: A kereskedőturizmusról lásd Konstantinov tanulmányát kötetünkben; a KGST-piacokról a magyar nyelvű szakirodalmi válogatásból: Sik, 1997a, 1999c. 9

10 Amellett, hogy a nyugatiak keletre jönnek, az ütközőzónában élő állampolgárok is szabadon utazhatnak most Nyugat-Európába, és sok távolsági busz - amely az ütközőzóna országaiból érkezett - látható az autópályákon Európa-szerte, tanúsítva, hogy most már szeretnék látni a korábban tiltott országokat. Egy reprezentatív mintavétellel készített, 1993-as felmérés szerint Magyarországról az útnak indulók 29 százaléka látogatott Ausztriába, 12 százaléka Németországba, 12 százaléka Olaszországba, 3 százaléka Görögországba, 3 százaléka Franciaországba és 21 százaléka más országokba (Berencsi és Sik, 1995). Mindemellett a turizmus maga is teremt keresletet áruk és szolgáltatások iránt, és viszont: ez a kereslet ösztönzi a gazdasági tevékenység új formáinak kialakulását, mind a belföldiek, mind pedig a külföldiek számára. A távolabbi országokba irányuló turizmushoz kapcsolódó üzleti ipar kialakulása serkentőleg hatott vissza a mobilitás e legnépszerűbb formájára. Az ütközőzónában nagymértékben felgyorsult a kapcsolódó szolgáltatások fejlődése, a bárok és a prostitúció éjjel-nappal gondoskodnak a vendégek szórakoztatásáról. Ezek az üzletágak az alkalmi és szezonális munkalehetőségek egész sorát teremtették meg, amelyeket gyakran migránsokkal végeztetnek. Mindehhez még hozzátartozik, hogy számos - korábban eldugott helyen fekvő, hanyatló - város és régió indult gyors fejlődésnek, lett közkedvelt kiránduló- és pihenőhely, más térségek pedig - mint például a nyugati határövezetek -, amelyeknek népessége jelentősen lecsökkent és a legjobban megszenvedték a katonai megszállás éveit, most az érintetlen természeti szépség övezeteiként reklámozhatóak. Ezzel szemben az ütközőzónán kívüli országokban nem fejlődött sem a turizmus, sem a hozzá kapcsolódó szolgáltatások rendszere. A fogyasztásorientált életstílus kialakulása azonosságot teremtett az ütközőzóna és az Európai Unió országai között, az utazók továbbadták ízlésvilágukat, fogyasztási mintáikat, ezzel is hozzájárulva a régió erősebb kulturális integrációjához. A távolabbi, keletebbre fekvő országokból érkező utazók számára az ütközőzóna lett az a hely, ahol megszerezhetik a nyugati fogyasztási cikkeket és megismerhetik a nyugati életstílust. Sok, Ukrajnában árult hajmosó sampon, kozmetikai és ruházati cikk a Lengyelországból érkező utazóktól származik. Az utazásnak ez a formája feszültségeket is okoz az ütközőzóna és Nyugat-Európa polgárai között. Például az a hajtóvadászat, amit újabban a cseh közlekedési rendőrség rendez a német turisták rovására, felháborodott levelek és újságcikkek tömegét váltotta ki a határ mindkét oldalán, kölcsönösen kifogásolva a másik országban élő emberek kulturális magatartását és szokásait. Hazatérő emigránsok A volt kommunista országokban bekövetkező liberalizálódás lehetővé tette, hogy hazatérjenek azok a politikai okokból emigrált személyek, akik korábban a kelet-nyugati migráció legjellegzetesebb forrását jelentették. Hazatérhettek azok az emberek, akiket szülőföldjük elhagyására kényszerítettek, és néhány országban - mint például a Cseh Köztársaságban - erre ösztönözte őket a vagyoni kárpótlás is. Ezek az emberek üzleti jártasságokat és befektetéseket hoztak magukkal, de valójában nem sokan telepedtek le 10

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány A kutatási programot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával készítette: MTA Földrajztudományi

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Migrációs tendenciák, kihívások és az erre adott szakpolitikai válaszok az Európai Unióban

Migrációs tendenciák, kihívások és az erre adott szakpolitikai válaszok az Európai Unióban Migrációs tendenciák, kihívások és az erre adott szakpolitikai válaszok az Európai Unióban Keserű Dávid Glied Viktor Absztrakt Az európai uniós bevándorlási politika alapelvét sokáig a szolidaritás jellemezte,

Részletesebben

Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra

Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra HAJDUK ANNAMÁRIA Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra 2008. október Szerzôk: Szerkesztette: Hajduk Annamária, Kollányi Zsófia, Szajp Szabolcs Hajduk Annamária A tanulmány megírását az Open Society

Részletesebben

Záró tanulmány Biztos út a magyar munkaerőpiacra?! A bevándorlók munkaerőpiaci helyzete Magyarországon

Záró tanulmány Biztos út a magyar munkaerőpiacra?! A bevándorlók munkaerőpiaci helyzete Magyarországon Záró tanulmány Biztos út a magyar munkaerőpiacra?! A bevándorlók munkaerőpiaci helyzete Magyarországon Készítette: Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület, Szeged, 2009. A Projekt

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

Globális és európai trendek

Globális és európai trendek Cseresnyés Ferenc: Harmadik országokból, az Európa Unión kívülről érkező migránsok Magyarországon. A beilleszkedés nehézségei, társadalmi elutasítás, integráció és szegregáció a magyar társadalomban Globális

Részletesebben

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN A migrációt napjainkban gyakran emlegetik olyan modern jelenségként, ami korunk társadalmainak egyik legnagyobb kihívása. A migránsok helyzete

Részletesebben

"Azt hittem célt tévesztettem"

Azt hittem célt tévesztettem "Azt hittem célt tévesztettem" A bevándorló nők élettörténeti perspektívái, integrációja és a bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök nyolc európai országban Bevezető Az alábbi kutatási jelentés a 2006 és

Részletesebben

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Liszkayné dr. Nagy Éva Katalin A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata

Részletesebben

SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL. Illés Sándor 1 Lukács Éva 2. Bevezetés

SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL. Illés Sándor 1 Lukács Éva 2. Bevezetés SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL Illés Sándor 1 Lukács Éva 2 Bevezetés A személyek szabad áramlása csatlakozási tárgyalási fejezetben zajló megbeszélések egyik kulcskérdése a játék

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány A MENEDÉKKÉRŐK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE MAGYARORSZÁGON (ÉS KITEKINTÉS

Részletesebben

Az osztrák-magyar migráció dilemmái. SZGTI - Burgenland Forschungsgesellschaft/RSB. közös projekt

Az osztrák-magyar migráció dilemmái. SZGTI - Burgenland Forschungsgesellschaft/RSB. közös projekt Az osztrák-magyar migráció dilemmái SZGTI - Burgenland Forschungsgesellschaft/RSB közös projekt A projekt keretében elkészült részanyagok: 1. Arató Krisztina: 2. Andreas Polsterer: Literaturliste 2 Borbély

Részletesebben

HAZATÉRÉS KOSZOVÓBA REINTEGRÁCIÓS ASSZISZTENCIA ÉRTÉKELÉSE

HAZATÉRÉS KOSZOVÓBA REINTEGRÁCIÓS ASSZISZTENCIA ÉRTÉKELÉSE HAZATÉRÉS KOSZOVÓBA REINTEGRÁCIÓS ASSZISZTENCIA ÉRTÉKELÉSE JOGI NYILATKOZAT A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) elkötelezettje azon alapelvnek, hogy a humánus és szabályozott migráció a migránsok és

Részletesebben

Transznacionalitás és a közvetítő kisebbség-modell: kínai vállalkozók Magyarországon 1

Transznacionalitás és a közvetítő kisebbség-modell: kínai vállalkozók Magyarországon 1 NYÍRI PÁL (Macquarie University) Transznacionalitás és a közvetítő kisebbség-modell: kínai vállalkozók Magyarországon 1 A kínaiak Magyarország egyik legfontosabb bevándorló kisebbségét alkotják. Nem mintha

Részletesebben

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Országjelentés - Magyarország Dr. Tóth Judit A projekt az Európai Unió pénzügyi

Részletesebben

Az európai migráció története a második világháborút követően

Az európai migráció története a második világháborút követően Az európai migráció története a második világháborút követően Koller Inez Zsófia Bevezető E tanulmány fókuszában a második világháborút követő időszak Európába, de legfőképpen Nyugat-Európába irányuló

Részletesebben

Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban

Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban Erdei Nikolett Tuka Ágnes Európa és a migráció A világ népességének körülbelül 3%-a, mintegy 220 millió ember él szülőhazáján kívül, közülük ma már sokan

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Országjelentés - Egyesült Királyság Prof. Sonia McKay Working Lives Research Institute

Részletesebben

Urbanizáció és vándorlás afrikai útvonalak az Európai Unióba

Urbanizáció és vándorlás afrikai útvonalak az Európai Unióba Urbanizáció és vándorlás afrikai útvonalak az Európai Unióba Keserű Dávid Radics M. Péter Bevezető A globális migráció trendjeinek feltárásával egyre jobban megismerhetőek azok az útvonalak, amelyeket

Részletesebben

GYAKORLATI LÉPÉSEK AZ IRREGULÁRIS MIGRÁCIÓ CSÖKKENTÉSÉRE

GYAKORLATI LÉPÉSEK AZ IRREGULÁRIS MIGRÁCIÓ CSÖKKENTÉSÉRE GYAKORLATI LÉPÉSEK AZ IRREGULÁRIS MIGRÁCIÓ CSÖKKENTÉSÉRE 2012. február 20. TARTALOM Összefoglaló... 4 1. Bevezető... 5 1.1 Célok... 5 1.2 A tanulmányban használt szakkifejezések, definíciók... 5 1.3 Módszertan...

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI JELLEMZŐI HARGITA MEGYÉBEN Doktori (PhD) értekezés Péter Emőke Katalin Gödöllő

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ ,, INTEGRACIO ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ A projekt címe: EQUAL ESÉLY Munkaerõ-piaci orientáció menedékkérõknek Az Equal programot az Európai Szociális Alap és a Magyar

Részletesebben

A JAPÁNOK MAGYARSÁGKÉPE ÉS ANNAK KÜLGAZDASÁGI HOZADÉKAI

A JAPÁNOK MAGYARSÁGKÉPE ÉS ANNAK KÜLGAZDASÁGI HOZADÉKAI 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külkereskedelmi vállalkozások szakirány A JAPÁNOK MAGYARSÁGKÉPE ÉS ANNAK KÜLGAZDASÁGI HOZADÉKAI Készítette:

Részletesebben

MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2001-BEN. Írta Laky Teréz

MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2001-BEN. Írta Laky Teréz MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2001-BEN Írta Laky Teréz laky teréz Bevezetés 1. A magyar munkaerőpiacot alakító főbb gazdasági és nemgazdasági körülmények 2. A népesség gazdasági aktivitása 2.1. A foglalkoztatottság

Részletesebben

Globalizáció és migráció az emberi jogok szemszögéből

Globalizáció és migráció az emberi jogok szemszögéből Globalizáció és migráció az emberi jogok szemszögéből Szabó Gábor Absztrakt A tanulmány négy kérdéskör bemutatására törekszik. Az első, a globális népességmozgások általános trendjeinek vizsgálata, elsősorban

Részletesebben

Közvetlen értékesítés az Európai Unióban, illetve a magyarországi Zepter Kft. sorsa az Európai Unióba lépés után...5 I. A közvetlen értékesítés...

Közvetlen értékesítés az Európai Unióban, illetve a magyarországi Zepter Kft. sorsa az Európai Unióba lépés után...5 I. A közvetlen értékesítés... Közvetlen értékesítés az Európai Unióban, illetve a magyarországi Zepter Kft. sorsa az Európai Unióba lépés után...5 I. A közvetlen értékesítés...5 1.1. Bevezetés...5 1.2. Mi a közvetlen értékesítés?...7

Részletesebben