Ve t é s é s Ara t á s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ve t é s é s Ara t á s"

Átírás

1 Eva n g é liu m i fo lyó ira t Ve t é s é s Ara t á s A teljes Írás Istentõl ihletett... (2 Timóteus 3,16) / é vfo lya m 3. s zá m

2 Írás a Bibliába Ez a könyv a könyvek könyve, Szegény ember drágagyöngye, Égi harmat lankadtaknak, Világosság földi vaknak. Bölcsességnek aranyútja; Boldog, aki rátalál! Szomjas lelkek forráskútja, Hol pohárral Krisztus áll. Ez a könyv az örök törvény, Királyon lánc, rabon napfény, Tévelygőnek hívó harang, Roskadónak testvéri hang. Elhagyottnak galambbúgás, Viharvertnek ereszet, Haldoklónak angyalsúgás: Ne félj, fogd a kezemet! Gyermeknek is mily szép rege, Bölcsnek rejtelmek tengere, Fal, s túl rajta élő hangok, Köd, s benn zengő hárfák, lantok. Templomok közt legszebb templom, Csak megnyitom, s benn vagyok, Ablakán a paradicsom Rózsáira láthatok. Minden fakult, minden romlik, Márványvár is összeomlik; Bíborleplek ronggyá málnak, Dicsőségek füstbe szállnak. Csak ez a könyv nem tér porba, Mintha volna élő lelke! Ez a könyv a Mózes bokra: Isten szíve dobog benne Gárdonyi Géza A tartalomból A tükör...4 Bizonyságtétel...5 Bibliánk...6 A Szentírás...8 Bibliai zoológia: A szarvasmarha...10 Ideje szembenéznünk...12 Keresztyén énekek és énekírók (4.)...14 Az igazság bizonyítéka...15 Gyermeksarok...17 A menekülő ember...18 Ha a világ betör a gyülekezetbe (1.)...20 Mi lenne akkor?...23 A hűség dala...24 Kész volt a mélybe szállni Nehezen érthető bibliai helyek...26 A mindenható Isten...28 Vetés és Aratás 2006/3 (44. évfolyam 3. szám) Megjelenik negyedévente (D.v.) az Evangéliumi Kiadó gondozásában. HU ISSN Szerkesztőség H-3300 Eger, Egészségház u. 23. Postacím: 3301 Eger, Pf Tel/Fax: Felelős szerkesztő: Soproni János Terjesztés H-1066 Budapest, Ó utca 16. Tel.: Fax: Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és mindenkinek költségmentesen megküldjük, aki azt írásban kéri. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 2 2 Vetés és Aratás

3 Kedves Olvasó! Olyan időben élünk, amikor zúdul ránk az információ. De egyre gyakrabban fordul elő, hogy a ma hallott tájékoztatás, a sok hír holnapra aktualitását veszti. A tudomány és a technika területén is a sokirányú kutatás ösztönző hatására az újabb és újabb felfedezések egyik napról a másikra új helyzetet teremtenek. Gondoljunk például az orvostudományra, a haditechnikára, a számítástechnikára, a híradástechnikára stb. A tudomány eredményei tehát változnak. Ami tegnap még igaz volt, ma már megcáfolták, vagy átformálták. És ez érthető és magyarázható is a technika forradalmi előrehaladásával. Még a történelem leírásai is változnak. Ma már az egyiptomi kronológiát is átírták egyes kutatók. Hol van ma egy biztos pont? Talán szándékosan működik egy félrevezetés? A bibliahű keresztyén embernek van egy tökéletes, biztos és megbízható információforrása: a Biblia, Isten szava. Örök érvényű, változhatatlan, mert az örökkévaló Isten kijelentését tartalmazza. Újabb felfedezések újabb tényeket tárnak fel. Bizonyára nem véletlen, hogy napjainkban a célpont éppen Isten Igéje, a Szentírás. A Sátán sok mindennel próbálkozott, hogy elhitesse az embert, csakhogy ne találjon vissza Istenéhez. Jött a felvilágosodás, a darwinizmus, az evolúció stb. Most a cél a Biblia hiteltelenítése. Ezt szolgálja többek között Dan Brown könyve is: A Da Vinci-kód, amely Jézus Krisztus isteni voltát és a Szentírás hitelességét akarja aláásni, és nem kevés sikerrel. De említhetnénk Júdás evangéliumát is, amely alapján Júdás már nem áruló, hanem hős, és Jézus maga szervezi meg a saját kivégzését. Más gnosztikus írásokat is előhoznak, amelyek állításai, leírásai kitalált dolgok. Nem szemtanúk írták le, mint az Újszövetséget. A Biblia kijelentései önmagukról tesznek bizonyságot, mert maga Isten szól benne. A próféciák beteljesedtek és beteljesednek a jövőre nézve is. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre (2Tim 3,16) A Biblia A Biblia: szövétnekünk; utunkra vet világot. A Biblia: erős alap, tedd rá egész világod! A Biblia: hű fegyverünk, megvéd ezernyi bajban. Kenyér: tápláló, éltető, örök s kifogyhatatlan. A Biblia: gyönyört adó, csodásan zengő hárfa. Hallgasd, figyelve hangjait, szíved-lelked kitárva. Az Ige fölfelé vezet, s az égi célt mutatja. Ki hozzá méri életét: megáldja égi Atyja. Az Ige: kulcs, az égi hont lelkünk előtt kitárja. Ki mindhalálig hű marad, ott élet üdve várja. Czeglédi Sándorné évi 3. szám

4 Néhány évvel ezelőtt a kisfiamat egy nagy tükör elé állítottam. Először nem ismerte meg magát benne, még túl kicsi és butácska volt hozzá. De láthatóan örült annak a kedves kisfiúnak, aki az üvegfal mögül rámosolygott. Egészen addig, amíg az arckifejezése meg nem változott, és a mozdulatok párhuzamosságára felfigyelve észre nem vette, hogy az ő maga. Így vagyunk mi is a Biblia alakjaival és eseményeivel. Először úgy látjuk őket, mint a régmúlt szereplőit, úgy hallgatjuk az érdekes történeteket, mint amelyekhez nekünk semmi közünk. De amikor megváltozik az arckifejezésünk, és a cselekedeteinket is vizsgálni kezdjük, rá kell döbbennünk: Ez itt én magam vagyok, valóban én, és senki más. Egyszerre csak első személyben tudjuk olvasni Isten üzenetét, nekünk szól. Ez valóban nagy esemény! Addig kell tehát nekünk a Tükör előtt ideoda mozgolódnunk, amíg pl. az Úr Jézus körüli emberek egyikével nem azonosítottuk magunkat. Ameddig nem ismerjük fel önmagunkat azokban az emberekben, addig nem ismerjük fel az Urat sem. Sajátságos felfedezést tehetünk ezután. Mindezekből az alakokból hirtelen a saját arcképünk tekint ránk. Mindezekben az eseményekben saját életünk helyszínrajzát látjuk feljegyezve: én vagyok a kételkedő Tamás... én vagyok a bűnös asszony én vagyok a tékozló fiú; és az atya, a mi mennyei Atyánk, aki vár minket. Meg kell azonban állnunk a Tükör, vagyis Isten Igéje előtt, és teljes szívünkből kell mondanunk: Ez én vagyok! Mert ha valaki csak hallgatója az Igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete (Jak 1,23-25). Helmut Thielicke Mikor John Wesley Dublinban prédikált, a városban lakó egyik férfi elhatározta, hogy eljár az összejövetelekre. A hittel szemben eléggé ellenségesen viselkedett, de nagyon szerette az egyházi zenét. Csak a zenét akarta meghallgatni, ezért az éneklés közti időben befogta a fülét. Istennek azonban sokféle eszköze van az ember lelkiismeretének a felébresztésére. Jelentéktelen dolgokat is fel tud használni. Így történt, hogy miközben zeneszerető barátunk befogta a fülét, egy légy szállt a homlokára. Ez annyira zavarta, hogy egyik kezét elvette a füléről, hogy vendégét elkergesse. Ebben a pillanatban mondta ki Wesley az evangéliumokban többször is előforduló mondatot: Akinek van füle, hallja! (Mt 11,15) Emberünk csodálkozva hallgatta tovább: Isten Igéje szíven találta, és nem hagyta nyugodni. Felszínre hozta előtte a múltját vendéglős volt, és nem éppen tisztességes módon gazdagodott meg. Attól kezdve Wesley minden prédikációját meghallgatta, míg végül megtalálta lelke békéjét, és az Úr Jézust a szívébe fogadta, mint Megváltóját. Istennek egészen különböző, kicsiny és nagy eszközei vannak az emberek felébresztésére, nemcsak a hitetlenek, hanem sokszor gyermekei érdekében is. Talán egy kis baleset, valami bosszantó probléma de vajon mit üzen általa Isten? Ne fogjuk be a fülünket, nagy veszteség érhet bennünket. Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják (Péld 4,20-22) Hilfe und Nahrung 4 Vetés és Aratás

5 Azzal kezdem, hogy 1993-ban férjem, három gyermekem apja gyilkosság áldozata lett. Egyedül maradtam akkor még kiskorú gyermekeimmel. Szégyenkezve kell elmondanom, hogy bizony férjem életében sem vetettem meg az alkoholt vele együtt. Halála után anynyira belemerültem az italozásba, hogy májkárosodást szenvedtem. Gyermekeimet elhanyagoltam, rendezetlen életet éltem januárjában életvitelem miatt kórházba kerültem. Gyermekeimet közeli hozzátartozóknál helyezték volna el, de senkinek sem kellettek, az anyósomnak sem. Egy kis időre férjem nagynénje vette őket pártfogásba, aki engem is rendszeresen látogatott. Gyermekeim ezután nevelőszülőkhöz kerültek, Istennek hála, egy családhoz mind a hárman. Fájdalmamat, bánatomat és megbánásomat nem tudom eléggé kifejezni. Hiába beszéltem velük telefonon, később személyesen vagy levél által, hatalmas volt és még most is az a bűntudatom áprilisában kiengedtek a kórházból, és ez az áldott nagynéni vett magához. Nem engedett az üres házamba vissza, ahol teljesen egyedül lettem volna. Tehát nem kellettünk senkinek, csak egyvalakinek, aki támogatta a családomat, akinek nagyon hálás vagyok, és akinél megkezdődött az én új életem. Ez úgy történt, hogy Klári néni elkezdett nekem Istenről beszélni. Vigasztalt, nyugtatott, emberi hangon beszélt velem, nem úgy, mint a saját családom, akik megvetettek, mint alkoholista nőt. Klári néni jött velem a gyermekeket meglátogatni is. Rengeteg szeretetet, odaadó gondoskodást és támogatást kaptunk tőle. Teljesen ingyen éltem a családjánál, pénzt sohasem fogadott el tőlem. Nem emlékszem, milyen alkalomra, de egy Bibliát kaptam tőle, hogy olvasgassam, ismerkedjek Istennel. Sajnos eddig nem volt a kezemben még imakönyv sem, így nem tudtam, hogyan fogjak az olvasáshoz. Nagynéném türelmesen magyarázott, beszélt és oktatott. Nekem még ekkor minden új volt, de ahogy beszélt az Úr Jézusról, csak csodálni tudtam. Telis-tele volt örömmel, szeretettel minden szava. Addig gyűlöltem a férjem gyilkosát, de nénje segítségével az Úr Jézus megváltoztatta ezt az érzést bennem, és én megbocsátottam. Már régen nem érzek sem gyűlöletet, sem haragot, amit Istennek és nagynénémnek köszönhetek. Eközben sokat sírtam, keseregtem a gyermekeim sorsa miatt, amit az én alkoholos életformám tett olyanná. De szép lassan kezdett bennem érlelődni az Úr iránt való hitem és reményem. Nap mint nap imádkoztam, könyörögtem Istenhez, hogy adja vissza elveszettnek hitt gyermekeimet. Ígéretet tettem, hogy amíg élek, soha nem iszom alkoholt (ennek hét éve). Isten meghallgatott engem, és megbocsátott nekem júniusában Isten irgalmából visszakaptam a gyermekeimet. Egy kis faluban telepedtünk le. Itt nagynénémnek majdnem a hasonmásával találkoztunk. Ez a kedves aszszony is erős és tiszta hittel rendelkezett, szeretettel beszélt a Megváltóról. Sokat magyarázott, és most már magam is hiszem és vallom, hogy létezik és bennünk is él az egy igaz Isten, ami Urunk Jézus Krisztus. Most már, ha gondom, bajom van, nyugodtan és bátran elmondom a Megváltómnak, mert bízom benne. Imádkozom, hogy erősítse hitemet, reményemet, és növelje a szeretetet bennem és gyermekeimben. Ami még örömet okoz, hogy gyermekeim egy-egy elejtett szavából megbizonyosodhattam, hogy ők is keresik Istent. Kérem Istent, hogy áldja és óvja nagynénémet és családját, és adja meg nekik, amire testüknek, lelküknek szükségük van. Kérem Istent, hogy bocsássa meg nekem a nap mint nap esetleg elkövetett vétkeimet, és ne hagyja el kis családunkat. Tiszta szívemből mondom, a Megváltó lett a mi reményünk, örömünk és boldogságunk. Engedje az Úr, hogy örökké szeressük, mert boldogító öröm Őt tisztelni! K. J.-né évi 3. szám

6 Bibliánk Az utóbbi időben sokakban támadt újra érdeklődés e régi könyv, a Biblia iránt, amelyet Isten Igéjének azaz szavának nevezünk. Hozzájuk szeretnék most a Biblia, vagy más szóval az Írás szellemi üzenetéről és messze terjedő hatásáról szólni. A Bibliának messzire nyúló hagyománya van és hatalmas örökséget jelent. Keletkezése 1600 évet vett igénybe, 66 könyvét több mint 30 tanult és tanulatlan szerző írta. Azonban az írók különbözősége ellenére az üzenet ugyanaz, és a 66 könyv voltaképpen mégis egy könyv. Egyetlen szerző sem ferdítette el a tényeket azért, hogy magát és korát kedvezőbb színben tüntesse fel. Mindenkinek a hibáit nyíltan elismerik, és senkinek sem takargatják az emberi gyöngéit. Bár hitünk nem függ emberi megismeréstől, mégis hálásan említjük meg azt a tényt, hogy különösen az utóbbi évek archeológiai (régészeti) leletei sok bibliai állítást erősítettek meg; és minden esetben megerősítették az igazságát! Így a Biblia az emberi nemzetség legfontosabb okmánya. Ami minden más történelmi írás fölé magasra emeli, az a sajátsága, hogy a keresztyénség keletkezésének alapokirata. Mint ilyen, tartalmazza Istennek az egész világ számára érvényes törvényeit. Istenismeretünk számára van még néhány más forrásunk is. A természeti törvények és a lelkiismeretünk is Őt hirdetik, de csak hiányos felvilágosítást adnak róla. Nem tudnak semmit Isten szentségéről, szeretetéről és kegyelméről. Tökéletes és félreérthetetlen kinyilatkoztatást Isten felől csak Igéjében, a Bibliában találunk. Ez az Ige szent követelményeket tár elénk. Ezért nincs semmi értelme a Bibliát felületes kritikával félretolni. Mindenkitől, aki mondani akar valamit róla, megkívánhatunk legalább annyit, hogy minden fejezetét gondosan átolvassa. Ne felejtsük el, hogy a Biblia Isten szava, és kijelentésének középpontja Jézus Krisztus személye. Erkölcsi felfogása vagy Izráel története csupán keretül szolgál. Első helyen Istennek az emberek iránt való kiengeszteléséről szól az Ő szent Fia, Jézus Krisztus által. Néhány íráskutató az egész Bibliában Jézus nyomdokait keresve megállapította: Mózes első könyvében Jézus mint az aszszony magva jelent meg. A második könyvben mint a páskabárány, a harmadikban mint a bűnért való áldozat, a negyedikben mint a megütött kőszikla, az ötödikben mint próféta. Józsuénál mint a Seregek Urát látjuk, a Bírák könyvében mint Szabadító, Ruth könyvében mint égi rokon, a Királyok könyvében mint a megígért Király látható. Nehémiás úgy mutatja be, mint a nép megújítóját, Jób könyvében az én Megváltóm, a Zsoltárokban egyetlenem és mindenem, a Példabeszédekben mintaképem, a Prédikátornál célom, az Énekek énekében örömöm hordozója. A prófétáknál mint az értünk szenvedő Messiást és az eljövendő békefejedelmet szemlélhetjük. Az evangéliumokban Ő Krisztus (= Isten Felkentje), aki eljött, hogy megkeresse és megmentse az embert. Az Apostolok cselekedeteiről írt könyvben Ő a feltámadott Úr. Az apostoli levelekben Jézus Krisztus az Atya jobbján ül, végül a Jelenések könyvében Ő a királyok Királya, a visszatérő és örökké uralkodó Krisztus. Ez a Biblia üzenete! Megismerteti velünk az üdvösség, a megmentés, az élet, a békesség, az örökkévalóság és a menny történetét. Ha ez az örömüzenet elveszett világunk emberei előtt manapság rejtett, akkor ez azért van, mert a Bibliát vagy egyáltalán nem olvassák, vagy helytelenül közelednek hozzá, ahelyett, hogy őszinte szívvel az igazságot keresnék benne. 6 Vetés és Aratás 200 Vetés és Aratás

7 Erről ír már Péter apostol is a levelében: A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösségnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek a neki adott bölcsesség szerint, szinte minden levelében, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére (2Pt 3,15-16). Jézus élete, halála és feltámadása az az örömüzenet, amely nélkül elvesznénk és elkárhoznánk. A Biblia tanítja, hogy van pokol és van mennyország. Jézus Krisztust hit által Üdvözítőnkként elfogadni és egészen rábízni magunkat: ez a menny felé vezető út. Mivel az Írás bizonysága szerint az emberek mindnyájan bűnösök, és a bűn zsoldja (= fizetsége) a halál, ezért az Isten és az ember között levő szakadék egyetlen hídja: Jézus Krisztus. Ő azt mondja önmagáról: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam (Jn 14,6). Ezt a Jézust, akit a Biblia kijelent neked, kedves Olvasó, még ma, most elfogadhatod Megmentődként és Üdvözítődként. Tedd meg! Akkor békességed lesz a lelkedben, békességed a lelkiismeretedben és békességed az egész életedben: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen (Jn 3,16). Ismerd meg Igéjéből ezt az örök érvényű igazságot: Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim, nem múlnak el (Mt 24,35). Billy Graham Vallomás Én hallom: Isten szavát A csodálatos csendben. Látom: Fenséges hatalmát A földön, az égen Érzem: Isten jóságát A fényben, a kenyérben. Csodálom: Drága szeretetét, Bűnt eltörlő vérben Hiszem: A látható világ Isten szavára lett. Tudom: Jézus a keresztfán Értem is szenvedett. Áldom: Jézus nevét, mert Értem adta életét. Imádom: Isten nevét, Mert megismertem Üdvözítő kegyelmét! Groska József 6. évi 3. szám évi 3. szám 7 7

8 A BIB Ez a könyv elmondja Isten szándékait, A Biblia fa: virágzik és gyümölcsöt ter az ember állapotát, a megváltás útját, a megátalkodott bűnösök büntetését és a hívők üd- A Biblia győztes: a legyőzötteket nem vösségét. Tanításai szentek, előírásai kötelezőek, történetei igazak és határozatai meg- A Biblia tolmács, sok nyelven A Biblia hajó: sohasem fut zátony ingathatatlanok. A Biblia híd: a mulandóságbó Olvasd, hogy bölcs légy! Élj aszerint, hogy szent légy! A Biblia világosságot ad, vezérel. Táplálék, amely éltet. Vigaszt nyújt és felüdít. A Biblia világosság. A legnag A Biblia bíró: személyválogat A Biblia az utazó térképe, a zarándok botja, a A Biblia az a könyv, amely kormányos iránytűje, a harcos kardja és a keresztyén zászlója. Általa az ég megnyílik, és a pokol kapui bezáratnak. A Biblia útmutató: aki fi A Biblia térkép: Isten Orszá Ennek a könyvnek magasztos tárgya Krisztus, célkitűzése a mi üdvösségünk, végcélja Isten dicsőítése. Arra A Biblia távcső: A messze adatott, hogy lényünket betöltse, szívünket igazgassa, és lábunkat vezérelje. A Biblia az a fegyver, am A Biblia eke: már sok kem Olvasd lassan, olvasd sokat és imádkozva! Gazdagság A Biblia út: A Golgotán forrása, öröm folyama lesz az életedben. Örömöt ad neked; felelősségre nevel, megjutalmazza munkádat. A Biblia vonat: utasai De mindenkit kárhoztatni fog, aki nem vette komolyan szent A Biblia ellenőr: min tartalmát. A Biblia eredete é A Biblia éltető v A Biblia Nap: vil A Biblia az eny John Wesley mondta a következőket: A Bibliát biztosan Isten írta. Rossz emberek vagy ördögök nem írhatták, hiszen benne van a bűnösökre váró félelmetes ítélet. Jó emberek vagy angyalok pedig nem mondhatnak hazugságot, amikor azt állítják, hogy Isten volt a szerző. Tehát a Bibliát Isten írta: A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre (2Tim 3,16). Szent Szelleme által indított embereket, hogy leírják az Ő szavait. Felhasználta az embert eszközül, hogy véghezvigye tervét az emberrel. mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek (2Pt 1,21). 8 Vetés és Aratás

9 LIA rem a legnagyobb szára rabokká, hanem szaba ra, és utasait biztosan tolmácsolja Isten ak l az örökkévalóságb tás nélkül igazságosa gyobb sötétségen is át nél jobbat nem lehet ága megismerhető bel gyel rá, nem tévedhet jövőbe lehet vele lát ény szívet megmunká ellyel a bűn megölhet át a dicsőségbe vezet t a mennybe szállítja denkit figyelmeztet. és értéke is örök. íz, üdítő levegő. ágít és melegít. yém. A tiéd is? Az új számítógépes technika egyre nagyobb teljesítménye láttán egy tömegkommunikációs szakember gyors halált jósolt a nyomtatás zsarnokságának, ugyanakkor megjósolta a papír korszakának végét is. Ennek ellenére egy átlag amerikai család évente 26 ezer újságoldalt vesz, vagy legalábbis ennyiért fizet. Ez azt bizonyítja, hogy a tévé virágkorában többet olvasnak az emberek (az más kérdés, hogy mennyire hasznos információkat), és a nyomdagépek még gyorsabban nyomtatják az újságoldalakat, mint ezelőtt. Amint ebből az érdekes vizsgálatból látható, ban a szalagvezérlésű Linotype-szedőgép még percenként 14 nyomtatott sort szedett ki, míg 1966-ban az RCAgép percenként már 1800 sort dobott ki. A CBX-Mergenthaler-Linotron szedőgépnek, amelyet 1967-ben állított üzembe az amerikai kormány nyomdája, percenként tizenötezer sor a teljesítménye, azaz egy Biblia. Ennek kinyomtatásához kb. 500 évvel ezelőtt a Majna menti Gutenberg mesternek még négy év kellett, a fent említett technikával pedig a 70-es években 77 perc alatt készült el. Vajon napjainkban hol tartunk? Egy turista hanyagul körülnézett egy firenzei képtárban, majd felkiáltott: Ezek az önök remekművei? Nem sok érdekeset látok bennük. Uram mondta az őr, nem a képek vannak itt kipróbálás alatt, hanem a látogatók. Így van ez a Bibliával is. Bár sokan kritizálják, mégsem az Írás van kipróbálás alatt, hanem az olvasók. Egyszer eljön az ítélet napja azokra, akik visszautasítják a bizonyságtételét. Jézus mondta: Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája: az az Ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon (Jn 12,48) évi 3. szám

10 A szarvasmarhafélék (héberül: bákár) a párosujjú patások rendjébe tartoznak, amelynek közismert családjai a tehén, a bika, a bivaly, az ökör stb. Kérődző állatok, általában füves és bokros területeken legelésznek, de megtalálhatók sivatagos területeken, hegyvidéken és erdőkben is. Magányosan, párosával vagy csordában élhetnek. Testfelépítésük alapján inkább zömökek, gondoljunk a bikákra. Mindkét nemre jellemző a belül üreges tülkös szarv. Testméretük változó, a bölény például elérheti a két méteres magasságot is. A szarvasmarhafélék jelenleg legnagyobb számban Afrikában találhatók, ahová Európából és Ázsiából vándoroltak be. Közülük kerültek ki a leghasznosabb háziállatok: a tehén, a bika, az ökör, a bivaly stb. A Bibliában található marhafajtákat az őstulokra lehet visszavezetni, amelyek Európa, Ázsia és Afrika területén éltek. Feltételezik, hogy Palesztina területén a nagyfokú irtás miatt pusztultak ki. Az annakidején történt háziasítás során a vadonélő szarvasmarha lényegesen megváltozott. Mindennapi hasznos állattá vált, akár mint élelmet termelő, akár mint igavonó vagy terherhordozó. Sokféle színben fordulnak elő, lehetnek fehérek, sárgák, vörösek, barnák, tarkák, szürkék és feketék. Palesztinában és környékén három faj fordul elő, a hosszúszarvú és a rövidszarvú marha, valamint a púpostulok. Nemük és koruk szerint különböző neveik vannak: a fiatal nőstény az üsző, de az első elléstől már tehénnek hívják. A hím szarvasmarha kortól függetlenül a bika (héberül: páráh). Az ivartalanított bika a tinó, négyéves kora után pedig ökör. A Bibliában számtalan helyen találkozunk a szarvasmarhák valamelyikével. Mózes, Isten embere, amikor halála előtt megáldotta Izráel népét, többek között említi a tehén első fajzását: Pompás, mint az elsőnek ellett bika, a szarvai bölényszarvak, népeket teper le velük, egészen a föld széléig. Ilyenek Efraim tízezrei és Manassé ezrei (5Móz 33,17). Jeremiás, amikor Egyiptom vereségéről szól, összehasonlítja egy borjúval: Szépséges üszőborjú Egyiptom, de bögöly száll rá északról (Jer 46,20). Hóseás pedig Efraimot hasonlítja össze egy üszővel: Efraim betanított üsző, szeret gabonát nyomtatni. Én megkíméltem szép nyakát, de majd igába fogom Efraimot, Júda szántani fog, Jákób meg boronál (Hós 10,11). A Bibliában szarvasmarháról első esetben Ábrahámnak az éhség elől Egyiptomba való menekülése kapcsán van szó: Abrámnak pedig jó sora lett az asszony révén: lettek neki juhai, marhái és szamarai, szolgái és szolgálói, nőstény szamarai és tevéi (1Móz 12,16). Ha Ábrahám a fáraótól ilyen állatokat kapott ajándékba, és azokat Kánaánba hozta magával, ez azt jelenthette, hogy ezek az állatok hamarabb voltak ismertek Egyiptomban, mint Kánaánban. Ábrahám később már egy gazdag marhacsordával rendelkezett: Abrámnak igen tekintélyes vagyona volt: jószága, ezüstje és aranya (1Móz 13,2). Az egyiptomi szarvasmarha elterjedtségéről olvasunk József történetében (1Móz 41,2-4), amely tükrözi, hogy Egyiptom gazdag tehénállománnyal rendelkezett. Ezeket az állatokat főképpen a Nílus partjainak zöld, füves területein legeltették. A Nílus deltája, különösen a Gósen földje, Egyiptom északkeleti részén adott nagy lehetőséget az állattenyésztésre. Az Istentől áldott és okos József ezért telepítette le testvéreit és atyját erre a területre, ahol állattenyésztőkként és pásztorokként élhettek. Az Egyiptomból kivonuló népnek sok marhája volt, és ezekből akartak áldozatot bemutatni a pusztában: A fiatalokkal és öregekkel megyünk, felelte Mózes, fiainkkal és leányainkkal, juhainkkal és marháinkkal megyünk, mert ünnepet ülünk az Úrnak (2Móz 10,9). A pusztai vándorlás során a nép hetvenkétezer marhát zsákmányolt: Ez volt az a prédának megmaradt zsákmány, amelyet prédául ejtett a hadinép: hatszázhetvenötezer juh, hetvenkétezer marha, és hatvanegyezer szamár 10 Vetés és Aratás

11 (4Móz 31,32-34). Izráelben a Sáron-fennsík igen jó legelőterületnek bizonyult (1Krón 27,29). A Jordán keleti oldalán Gibea területét Rúben fiai kapták, mert sok barmuk volt: Rúben és Gád fiainak igen sok jószága volt (4Móz 32,1). Amikor az Úr rendelkezett az áldozat bemutatásával kapcsolatban, ezt olvassuk: Szólította Mózest az ÚR, és így beszélt hozzá a kijelentés sátrából: Beszélj Izráel fiaival, és mondd meg nekik: Ha egy ember közületek áldozatot akar bemutatni az ÚRnak, valamilyen állatot, marhát, vagy juhfélét, így mutassátok be az áldozatot (3Móz 1,1-2) Az áldozatbemutatás sokszor családi ünnepet is jelentett. Amikor Adónijjá juhokat, marhákat és hizlalt borjúkat áldozott: meghívta minden testvérét, a királyfiakat és a király szolgálatában álló júdaiakat mind (1Kir 1,9). Az Újszövetségben is találkozunk ezekkel az állatokkal. Amikor az Úr Jézus példázatot mond a nagy vacsoráról, amelyben a gazda elküldte a szolgáit, hogy hívják meg a vendégeket, azok mentegetőzni kezdtek: A másik azt mondta: Öt iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem! (Lk 14,19) Az Úr, amikor szombatnapon gyógyított, a zsinagóga feje haragra gerjedt emiatt. Az Úr így válaszolt: Képmutatók, vajon szombaton nem oldja-e el mindegyikőtök a maga ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti-e ki itatni? (Lk 13,15) Amikor Jézus húsvét előtt fölment Jeruzsálembe, bement a templomba: A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból (Jn 2,14-15). Tehát azt tette, ami az Ő Atyja akarata volt: A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem (Jn 2,17). K. J. Te vagy a bölcs értelem, Szívemben az áhítatos érzelem. Kétségbeesésben a felkiáltás, Bűnömtől szabadító megbocsájtás. Te vagy az Igazság, ami szent, A Szeretet, aki teremt. Tisztaság, melyre nincs szó: Te vagy Istenem az Örökkévaló. Te vagy a hálából fakadó könnyezés, Te vagy a kezdés és a befejezés. Az adás, a szépség, a csodálat, Életet adó tiszta gondolat. Te vagy a hűség, a segítség, Szent pillanat s a békesség. A világosság, az érték, az öröm, Hálás szívben a köszönöm. Drága, felséges Mindenható, Téged szeretni mennyire jó! Örülve fáj a szeretet, Köszönöm, hogy megadtad nekem ezt. Horváth Éva (Szlovákia) Sok embernek nincs kifogása az ellen, hogy a Biblia a szükség és a szomorúság idején vigasztalásul legyen, de az már nem tetszik nekik, hogy tanácsadóként is használják a hétköznapi, munkás életben. C. H. Spurgeon évi 3. szám 11

12 Amit szívesen elhallgatunk Egyesek lelkiállapota ijesztő. Sok gyülekezetről lehetne elszomorító dolgokat mondani, és a helyzet egyre csak romlik. Olyan erkölcsi törvényekbe ütköző esetekről kaptunk hírt, amelyekben vezető hívő emberek és főfoglalkozásként az Úr szolgálatában álló férfiak voltak a vétkesek. Az ilyenfajta híreket természetesen nem egyházi újságokban olvassuk, ott minden csupa békesség és öröm. A félelmetes igazság azonban az, hogy nemrégiben néhány köztiszteletben álló lelki vezető esett nagy bűnbe, amelyeknek egyházi körökben szemmel láthatólag az volt az egyetlen következménye, hogy megpróbálják elsimítani az egészet, nehogy kiderüljön valami, ami árthatna jó hírüknek. Ti pedig felfuvalkodtatok ahelyett, hogy inkább megszomorodtatok volna (1Kor 5,2) Növekvő elvilágiasodás Ez azonban még nem minden: sokan szívükben anyagiasakká váltak. Odáig jutottak, hogy büszkébbek az összejöveteleiken jelenlevő sikeres üzletemberekre, mint Isten hűséges tanítványaira. Több figyelmet fordítanak az üzleti világ, mint Krisztus igényeire. Munkájuk fontosabb a gyülekezetnél. Rájuk illik ez a felismerés: Az arany utáni érzéketlen és könyörtelen vágy a magából kivetkőzött ember végső romlottságának a jele. Népünk már csak a címek és a pozíciók után vágyik. Mindent odadobnak egy tekintélyes állásért, egy színvonalas lakásért vagy luxusautóért. A gyerekeikről szőtt fennhéjázó terveik is saját hírnevük utáni vágyból fakadnak. Az igazság azonban az, hogy a világban elért sikerekre és a kényelmes életre való törekvés oda vezet, hogy sokan már ebben az életben érzik a tüzet, a másikban pedig a pokol kínjait kell majd elszenvedniük. Nemritkán jellemző a kettős élet. Kifelé a vallásosság és a becsületesség látszatát keltik. Hivatásukban azonban nem riadnak vissza a megvesztegetéstől, a kétes üzletektől, a becstelenségtől, és a kompromisszumok megszámlálhatatlan formájától sem. Magánéletükben pedig érezhetővé válik a ridegség, a keserűség, a veszekedés, a pletyka, a rágalmazás és a tisztátalanság. Hazugságban élnek. A gyermekek egyre nagyobb számban válnak a kábítószerek és az alkohol áldozatává, a szabad szerelmet hirdetik, és szexuális bűnökben élnek. Nem is szólva a többiekről, akik lázadók és szakadárok lettek. Ma már látható a szülők hamis elnézésének és türelmének a gyümölcse. De vajon kétségbe esnek és az Úrhoz fordulnak? A világ szellemisége teljesen hatalmába keríthet bennünket, ha szeretetünket és erőnket csak mulandó dolgokra pazaroljuk. Vannak, akik önként és szívesen engedik, hogy rájuk kényszerítsék a körülöttük élő világ sémáját és életstílusát. Van bennünk bűnbánat? Az imádság nélküli élet bűne mindenütt meglátszik. Nagy jólétünkben és önelégültségünkben már meg sem látjuk azt a nagy belső nyomorúságot, amelynek imára kellene késztetnie bennünket. Sok imaközösségünk elaludt. Ráadásul önteltek lettünk, és nem vagyunk hajlandók belátni bűneinket. Ahelyett, hogy belátnánk, mennyire szegényes a keresztyén életünk, a bűn eltitkolására, elkendőzésére törekszünk, csak senki se lássa, ráadásul azt reméljük, hogy az idő majd mindent meggyógyít. Meg lehet így szabadulni a bűntől? Nem sokkal inkább hamis felfogásunk gyümölcsét aratjuk, ahelyett hogy mindent bevallanánk? Mit szóljunk a széthullott családokhoz, a válásokhoz, a különéléshez? Mi lesz azokkal a szülőkkel és gyermekekkel, akik összetört szívvel szenvednek? Mikor értjük már meg, hogy Isten szól hozzánk a betegségben és a nehézségekben? Ter- 12 Vetés és Aratás

13 mészetesen igaz, hogy betegség, szenvedés és baleset bizonyos mértékben mindig előfordulhat, de ha ezek szokatlanul gyakran és rendkívüli körülmények között történnek, ne zárkózzunk el az elől, hogy az Úr próbál szívünkbe és lelkiismeretünkbe hatolni. Az Isten iránti hűtlenség más következményeit is megfigyelhetjük. Sok gyermek gyűlöli a szüleit, és azt szeretnék, ha több millió kilométerre laknának egymástól. Az ég mintha hét lakattal lenne elzárva előlünk szabályos imádságaink sohasem tudják áttörni. Mivel nem vagyunk hajlandók az Úrnak adni a tizedet, oda kell adnunk azt az orvosoknak és az autószerelőknek. Gondoljunk csak azokra a hívőkre (számuk egyre nő), akik egész vagyont adnak ki pszichiátriai kezelésekre. Erőtlen bibliaórák Éhezünk Isten Igéje után, szolgálatunkban pedig nincs erő. Legtöbbször az egész csak olyan dolgok felmelegítése, amelyeket már úgyis mindenki ismer. Az összejöveteleken már csak nagy néha ébredünk annak tudatára, hogy most a Szent Szellem szól hozzánk. Lelki életünkben fogyókúrázunk. De ezért ne csak az igehirdetőt hibáztassuk! Isten ítélete ez rajtunk a saját bűneink miatt. Az imaórákon legtöbbször hiányzik az elevenség. A sok kínos szünet a szellemet kiölő és tompító televízió világával való túlzott elfoglaltság eredménye. Az evangelizációkat az eredménytelenség jellemzi a halak nélküli fürdőkádban folyó horgászathoz hasonlítanak. Gyülekezeteinkben évek telhetnek el egyetlen megtérés nélkül. Hogyha még így sem látjuk be, hogy Isten ítélete ez rajtunk, akkor mit tegyen még az Úr, hogy végre felébredjünk? Olyanok vagyunk, mint Ézsaiás 1. fejezetében a nép bár tetőtől talpig összetörtek, még mindig túl buták és érzéketlenek vagyunk ahhoz, hogy megértsük: Isten szól hozzánk. Jaj, vétkes nemzet, bűnnel terhelt nép! Gonosz utódok, romlott fiak! Elhagyták az Urat, megvetették Izráel Szentjét, elfordultak tőle! Minél több verést kaptok, annál jobban ellenkeztek! Egészen beteg már a fej, egészen gyenge már a szív. Tetőtől talpig nincs rajta ép hely, csupa zúzódás, kék folt és gennyes seb. Nem nyomták ki, nem kötözték be, olajjal sem gyógyították. Országotok pusztaság, városaitokat fölperzselték, földeteket szemetek láttára idegenek tarolták le, pusztaság, mint ahol idegenek dúltak (Ézs 1,4-7). Mit tegyünk? Prófétai lelkületű, hűséges hívő emberekre van szükségünk, akik bűnbánatra vezetnek. Az idő szava az, hogy térjünk meg, hajoljunk meg a kereszt alatt, és valljuk meg, bár oly nehezünkre esik: Vétkeztünk! Személyesen kell megtérnünk, megvallanunk és elhagynunk minden bűnünket. Félre kell tennünk minden személyes ellenségeskedést, vagyis bocsánatot kell kérnünk azoktól, akik ellen valamit elkövettünk. A közösségben is el kell ismernünk a bűneinket. Bibliaóráinkon nagyon ritkán említjük a bűnt, pedig bűnbánatra kell jutnunk. Égetően szükségünk van rá. Legfőbb ideje, hogy olyan lelki-szellemi vezetőink legyenek, akik segítenek bűnbánatra térni, hogy Isten irtózatos haragja el ne pusztítson! Éreznünk kell a bűnt, és úgy kell viselkednünk, mint Dániel, aki a mások bűneit magáévá tette (Dán 9,5). Bízzunk Isten ígéretében, amelyet a 2Krónikák könyve 7,14-ben olvashatunk:...de ha megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utjaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. Ideje az Urat keresnünk, aki Hóseás szavával szól hozzánk: Térj meg, Izráel, Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el! Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz, ezt mondjátok neki: Bocsáss meg minden bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked! (Hós 14,2-3) Gőgös nép lettünk, amely híres igehirdetőinek az örökségével dicsekszik, és azt hiszi, hogy nagyon kiismeri magát a gyülekezeti rend kérdéseiben és a lelki-szellemi élet terén. Más hívőket kritizáltunk, de az Úr megítélte nagy mellényű önteltségünket. Csak egy dologban reménykedhetünk! A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek (Ézs 30,15). A megújuláshoz és ébredéshez vezető út az lenne, ha felismernénk állapotunk keserűen igaz voltát, átéreznénk Istennek az elveszett világ és az erőtlen gyülekezet fölött érzett szomorúságát, és az általa készített megoldás egyetlen útját Jézus Krisztusban. William MacDonald évi 3. szám

14 házban ismerkedtek meg egymással. Az apa unitárius, és egy újság kiadója, aki hat hónapig volt letartóztatva, mivel a francia forradalmat védelmezte, és egy Watson nevű püspök politikai magatartását kritizálta. A tragikus esemény, amely a Nearer my God to Thee ( Hadd menjek, Istenem ) kezdetű énekkel kapcsolódott össze, 1912 tavaszán történt, amikor a Titanic minden hajók remekműve, a szépségnek és az erőnek a dicsősége az Atlanti-óceán közepén több mint 2224 emberrel a fedélzetén elsüllyedt. Erről a szörnyű katasztrófáról, arról a vészterhes vasárnap reggelről sokan írtak már. Az idők ködén át mindmáig megmaradt e hatalmas hajónak, ennek az úszó városnak a víziója, amely elkápráztatta az embereket a sötét víz tükrén ragyogó fényével, sok emeletével és számtalan díszes termével. Aztán történt annakidején, miközben a fedélzet vidám zenéjének hangjai és a halk női nevetések a szélben tovaszálltak, hogy hirtelen szörnyű reccsenés hangzott fel, egy szétrepedt acéllemez hangja, amelyet egy rejtett jéghegy feltépett. A hatalmas utasszállító egy utolsó, nagy, kétségbeesett erőfeszítéssel, tántorogva süllyedt az óceán sötét mélységébe, a halálba. E szörnyű jelenet közepette egy kép elevenedik meg, amely ezzel a szörnyű katasztrófával örökre összekapcsolódik: amikor a menekülés reménysége kezdett szertefoszlani, a zenekar tagjai összegyűltek a fedélzeten, hogy a pánikot az utolsó pillanatig megakadályozzák. Elkezdtek vidám darabokat játszani, hogy az utasok bátorságát erősítsék. Amikor a hajó kettétörésének pillanata elérkezett, és ezzel minden remény eltűnt, feszült szünet következett a zenében. Majd felhangzott a hitre buzdító, szép melódiájú himnusz: Közelebb hozzád, Istenem. Eddig általában nem volt ismeretes, hogy John Harper, a walworth-i baptista egyház tagja javasolta ezt az éneket a süllyedő hajón. Londonból éppen Amerikába utazott a lányával. Az is kiderült, hogy az utasok egy részét összegyűjtötte, és velük együtt térdre esve imádkozott, miközben a hajó alámerült az óceánba. Az ő kérésére játszotta a zenekar ezt a bensőséges, ismert éneket. Egy megmenekült tengerész mesélte el az eseményt erről a prédikátorról, akinek a neve addig ismeretlen volt. Ének (részletek): Hadd menjek, Istenem, mindig feléd, Fájdalmak útjain, mindig feléd. Oly sok keresztem van, de ez az én utam, Mert hozzád visz, Uram, mindig feléd. Ha este száll reám, s csöndes helyen Álomra hajtanám fáradt fejem: Nem lesz, hol nyughatom, kő lesz a vánkosom, De álomszárnyakon szállok feléd. Csillagvilágokat elhagyva már, Megfáradt lelkem is hazatalál. Hozzád, ha eljutok, lábadhoz roskadok, Ott majd megnyughatom örökre én! (Dallam: Lowel Mason; ) A Titanic A Titanic angol utasszállító luxushajónak épült, és az angliai Southamtonból indult New Yorkba első hajóútjára április 12-én. A kor legnagyobb és legfényűzőbb hajója volt. 16 vízálló rekeszre osztották, és a hajó testét kettős fallal építették meg. Ez azt jelentette, hogyha ezek közül négyet elárasztana a víz, a hajó úszóképessége megmaradna, vagyis az óceánjárót elsüllyeszthetetlennek tartották. Amikor április 14-én éjfél előtt a Titanic jégheggyel ütközött, öt vízálló rekesze felszakadt, és a hajó 15-én hajnali 2 óra 20 perckor elsüllyedt. A katasztrófában 1515-en vesztették életüket 640 km-re délre a kanadai Újfundlandtól. 14 Vetés és Aratás

15 Az Egyesült Államokban és a Nagy-Britanniában lefolytatott vizsgálatok során kiderült, hogy a Californian nevű hajó egész éjjel alig 30 km-re tartózkodott a szerencsétlenség helyétől, és segítséget nyújthatott volna, ha a rádiósa szolgálatban van, és nem alszik. Akkor ugyanis foghatta volna a Titanic vészjeleit. A hajó süllyedésének döntő tragédiája akkor következett be, amikor a hajótest kettétört. A Titanic elsüllyedése után 80 perccel érkezett Carpatia nevű óceánjárónak köszönhették, hogy nem lelték halálukat még többen a jeges vízben. Az esetből okulva, 1913-ban hoztak egy nemzetközi rendeletet, amelyben meghatározták: a) a hajón annyi mentőcsónaknak kell lennie, ahány személy hiánytalanul befér a csónakokba (A Titanicnál ez nem így volt, mert azt mondták: a hajó elsüllyedése kizárt. Így a 2224 személyre csak1178 hely jutott!); b) az út során mentőcsónak-gyakorlatot kell végrehajtani; c) a hajókon éjjel-nappal rádiós ügyeletet kell tartani szeptember 1-jén robot-tengeralattjáróval amerikai és francia tudósok megtalálták a hajó roncsait, és megvizsgálták. Kiderült az igazság, mert az expedíció nyomát sem lelte annak a hosszú léknek, amelyet a jéghegy hasított volna a hajó oldalán. Ehelyett megállapították, hogy az ütközés erejétől felszakadt vagy meglazult a hajótest lemezeinek szegecselése, és így azok szétváltak. A betóduló víz pedig elsüllyesztette a hajót. Azt is vélik, hogy a hajó túl nagy volt a korabeli műszaki lehetőségekhez képest, így a masszív gépek rezgése is hozzájárulhatott a lemezek deformálódásához. Bárhogy is történt, az biztos, hogy a tudására büszke ember kudarcot vallott. Azzal, hogy kijelentette: a Titanic elsüllyeszthetetlen, önmagát Isten fölé emelte. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején (1Pt 5,6). Összeállította: S. J. Egy fiatal olasz lány szemmel láthatóan elmerülve egy kis könyv olvasásában egy gyümölcsös elárusítóhelynél üldögélt. Egy úr megállt, hogy gyümölcsöt vegyen, és megkérdezte, hogy mit olvas olyan nagy érdeklődéssel. Meglehetősen szégyenlősen válaszolta a lány: Isten szavát, uram! De a férfi kételkedő ember volt, azt kérdezte tehát: Ki mondta önnek, hogy a Biblia Isten szava? A lány gyermekes egyszerűséggel válaszolta: Isten maga. Isten? Lehetetlen! Hogyan mondta? Sohasem látta, sohasem beszélt vele! Hogyan mondhatta volna? A lány zavarba jött, és néhány pillanatig csendben volt. Azután felnézett és tiszteletteljesen azt mondta: Uram, ki mondta önnek, hogy van egy Nap ott fenn, az égen? Az úr meglehetősen gőgösen válaszolta: Ki mondta nekem? Senki. Nincs szükségem arra, hogy valaki mondja. A Nap saját maga beszél erről. Felmelegít engem. Szeretem a fényét. A fiatal olasz lány komolyan válaszolta: Világosan mondta, uram, ami a Napot illeti. Én a Bibliát olvasom, az felmelegíti a szívemet. Világosságot ad. Szeretem a fényét és a melegét. Senki más, csak Isten tudja adni ezt a fényt és meleget, amelyet én kapok ebből a könyvből. A férfi a lány egyszerű hitétől zavarba hozva csendesen továbbment. S. D. Gordon Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt (Zsoltár 19,8) évi 3. szám 15

16 Énekeljetek az Úrnak új éneket,...áldjátok az Ő nevét; hirdessétek napról napra az Ő szabadítását! (Zsoltár 96,1-2) Hív már az Úr... Hangoljátok szíveteket 304. (A Krisztusban hívő nazarénusok énekeskönyvéből) A Trans World Radio magyar nyelvû adásai márc. 31-tõl okt. 31-ig: délelõttönként, keddtõl szombatig: óra között egyszerre két helyen: a 41 és 49 méteres rövidhullámon (7210 illetve 6105 khz); este, naponta óra között a 39 méteres rövidhullámon (6245 khz). Ez a mûsor ismétlõdik a HOT BIRD mûholdról digitális adásként között: (TWR Radio Frequency: 12, MHz Transponder 84 Vertical Polary Symbol Rate symbols/sec FEC 3/4 SID: 3080 PID Audio: 3530). Ez az adás csak digitális vevõkészülékkel fogható! késõ este, naponta óra között az 1395 khz-es (215 m-en) középhullámon. Az evangéliumi adásokra hívjuk fel rokonaink, ismerõseink és szomszédaink figyelmét is! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány lapja az Antenna, amely a következõ címen igényelhetõ: MERA, 1428 Budapest, Postafiók 4. Web: Vetés és Aratás

17 L betűs rejtvény A sorok kitöltése után a kiemelt betűk összeolvasásával kapjuk a megfejtést: a héber eredetű Messiás szó görög megfelelőjét. Jelentése: Felkent. Ma Jézus nevéhez kapcsoljuk ezt a megnevezést. (A megfejtésben segíthetnek a következő bibliai fejezetek: 1Móz 19; 4Móz 3; 1Kir 17; Mt 8; 16; Jn 11; Kol 4; 2Tim 1) 1. mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri,. pedig kárt vall? 2. Milyen beteg mondta Jézusnak: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz? 3. Jákób harmadik fiának utódai. Papi és templomi feladatokat láttak el. 4. Az egyéves szárazság idején nem fogyott el az Illésről is gondoskodó szegény család fazekából. 5. Egy Jézushoz közelálló család tagja. Meghal, de négy nappal később Jézus életre kelti. 6. A sodomai istenítélet egyik túlélője. 7. A szeretett orvos így utal rá Pál, akit több útján is elkísérte. Ő írta le, hogy Jézus eltávozása után mit tett Isten az apostolokon keresztül. 8. Timóteus nagyanyja. Pál ismerte, és példaértékűnek tartotta képmutatás nélküli hitét. A kis beteg Palkó napokon és éjjeleken át sokat szenvedett. Akarata ellenére is nehéz könnycseppek gördültek végig az arcocskáján. Végre megszűntek a fájdalmak, de halálsápadtan feküdt az ágyában, és a régen nélkülözött álom várt rá. Palkó mégsem tudott aludni, és nem is akart. Édesanyja vajon alszik-e? Valamit elfelejtett, amit nem szabad elfelejtenie! Édesanyám! ébresztette fel. Ismét fájdalmaid vannak, gyermekem? kérdezte aggódva az anya. Nem, anyukám, de gyere csak gyorsan! És halkan a fülébe súgta: Édesanyám, arra gondoltam, hogy amikor azok a nagy fájdalmaim voltak, akkor olyan gyorsan hívtuk segítségül az Úr Jézust. Nem gondolod, hogy most megmondhatnánk neki, hogy már jobban vagyok? Ezt nagyon-nagyon meg kellene köszönnünk! A madarak beszélgetése A vörösbegy így szólt a verébhez: Hallod? Szeretnék tudni valamit: Itt ezek a nyugtalan emberek Mért szaladnak és aggódnak annyit? A kérdésre válaszolt a veréb: Barátom, előttem úgy tűnik fel, Hogy nekik nincs oly mennyei Atyjuk Mint AZ, AKI rólunk gondot visel. Angolból fordította: Dénes Ferenc évi 3. szám 17

18 Amikor Isten megteremtette az emberpárt, behelyezte egy kertbe, és az ember közvetlen kapcsolatban maradt Teremtőjével. Ez a felhőtlen közösség nem sokáig tartott. Az emberpár hitelt adott a kísértőnek és elbukott. Ezzel elkezdődött az ember menekülése Isten elől: elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között (1Móz 3,8). Az engedetlenség eredménye az lett, hogy Isten kiűzte az emberpárt az Éden-kertből. Az ember futása tovább folytatódott. Hogy ne kelljen az élő Istennel találkoznia, őmaga próbált isteneket faragni magának, kőből, fából, később elméletekből, és azt imádni. Már az Egyiptomból Isten által kimentett Izráel népe is hamarosan készített egy aranyborjút. Összegyűlt a nép Áron ellen és azt mondták neki: Jöjj, és készíts nekünk istent, hogy előttünk járjon (2Móz 32,1) És a bálványimádás ilyen vagy olyan formában azóta is tart, pedig Isten azon fáradozott és fáradozik, hogy visszahódítsa magához bukott teremtményét az embert, aki a teremtője helyett inkább a teremtményeket dicsőíti: a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével (Róm 1,23). Mindezek ellenére maradt az emberek jó részében bizonyos istenfélelem, vallásos érzés, amit azután a felvilágosodás eszméi igyekeztek szétrombolni. Istenről kijelentették, hogy nem létezik, a Bibliáról pedig azt, hogy mese, kitalálás. Charles Darwin megalkotta a törzsfejlődés elméletet, amely az evolúció tanának elterjesztéséhez vezetett, és már nem hagyott helyet Isten számára. Az is igaz, hogy ma már a tudósok egyre jobban kezdenek elhatárolódni az evolúció elméletétől, kételyeik támadnak annak tudományos bizonyíthatóságát illetően. Richard Dawkins, lelkes evolúcionista biológus kijelenti: Ha az állatok teljesen kifejlett állapotban jelennek meg (és ezt mutatják a kutatások), akkor va- lamilyen mindenható intelligencia kellett, hogy létrehozza őket. Francis Crick, aki sok éven át hitt a molekuláris evolúció elméletében, a DNS felfedezése után bevallotta, hogy ilyen bonyolult molekula nem jöhetett létre spontán, csak úgy véletlenül. Michael Denton, a biokémia profeszszora egyik könyvében kifejti: Az evolúció egy olyan tézis, amely válságos helyzetben van. Ebben a helyzetben a Sátán kénytelen egy másik menekülési utat mutatni az embernek. Napjainkban sok minden mellett szinte az egész világot átfogó kínálata egy könyv, amelyet Dan Brown írt: A Da Vinci-kód. Ez a könyv, amely eddig 40 millió példányban jelent meg, azt sugallja, hogy szinte minden hazugság, amit eddig elődeink Krisztusról tanítottak, beleértve magát a Bibliát is. Lényege, hogy Jézus nem Isten Fia, sőt felesége is volt, Magdalai Mária, és gyermekük született, akinek a leszármazottai Franciaország királyai lettek. Ennek bizonyítására megkérdőjelezi a Biblia szavahihetőségét. Tételeit áltudományos, hamis bizonyítékokkal próbálja igazolni. Könyvét nagyon is regényesen, lebilincselő módon írta meg. Aki olvassa, szinte nem tudja letenni, és mire észreveszi magát, már át is ment bizonyos fokú agymosáson. Nézzünk meg azért néhány állítást összevetve a tényekkel: A DA VINCI-KÓD ÁLLÍTÁSAI ÉS A TÉNYEK Állítás: Nagy Konstantin a 4. században ezerszámra semmisítette meg a dokumentumokat, amelyek állítólag a halandó Jézusról számoltak be. Tény: Nagy Konstantin nem csak hogy nem semmisítette meg a Jézusról szóló dokumentumokat, hanem írótermeiben sokszorosíttatta azokat. 18 Vetés és Aratás

19 Állítás: A császár megbízásából meghamisították a Bibliát. Tény: A hamisítás kizárhatóságát mi sem igazolja jobban mint az, hogy a jóval Konstantin előtt íródott Oxyrhynchus-, Chester Beaty-, és Bodmer-papiruszok szóról szóra ugyanazt az örömhírt tartalmazzák, mint amely a ma elfogadott Újszövetségben olvasható. Állítás: A Biblia merő kitalálás. Az igazság csak azokban az iratokban található meg, amelyek nem estek áldozatul Konstantin megsemmisítési akcióinak, mint pl. a Holt-tengeri tekercsek és az egyiptomi Nag-Hammadi kéziratok. Tény: A Nag-Hammadi kéziratok jóval az evangéliumok írásba foglalása után keletkeztek, ún. gnosztikus iratok. A Holttengeri tekercsek pedig ószövetségi írásokat tartalmaznak, és jóval Jézus születése előtt íródtak. A tekercseket összevetve a mai ószövetségi írásokkal, éppen azt bizonyítják, hogy milyen hűséggel adták tovább az egymást követő nemzedékek az ószövetségi szövegeket. Állítás: Konstantin a niceai zsinaton (Kr.u. 325) császári rendelettel nyilvánította Jézust Isten fiának. Tény: Az Újszövetség számtalan helyén olvashatjuk, hogy Jézust Isten Fiának tekintették a tanítványok és a követőik is. A zsinat amellett tett hitet, hogy ez tény, és hogy Jézus Krisztus egylényegű az Atyával. A Róma 3,23-26-ban (Kr. u. 54-ből) olvashatjuk, hogy akik hisznek Őbenne, azoknak bűneit megbocsátja. A bűnök bocsánatát pedig csak Isten adhatja meg. Állítás: Leonardó da Vinci tudta, hogy Magdalai Mária Jézus felesége volt. Az utolsó vacsora c. festményben ez látható kódolva évi 3. szám Holt-tengeri tekercsek Tény: A művészettörténészek csak fejüket csóválják, hiszen egy képnek, amelyet Jézus utolsó vacsorája után 1500 évvel festettek, nincs hiteles történeti jelentéstartalma, hanem csak alkotójának a felfogását tükrözi. Leonardo tanulmányi vázlata alapján egyértelműen kiderül, hogy a kérdéses alak János apostol. A könyv egyébként három gnosztikus evangéliumot is idéz bizonyítékul: Tamás evangéliuma, amelyet kb. Kr. u. 400-ban írtak. Fülöp evangéliuma, Mária evangéliuma, amelyek szintén jóval a szinoptikus evangéliumok után keletkeztek. Ez azt jelenti, hogy nem szemtanúk voltak azok, akik írták, mint az újszövetségi evangéliumokat, illetve leveleket, ezért nem vehetők bizonyítéknak. Még megemlíteném Júdás evangéliumát, amelyet a National Geographic ez év tavaszán sugárzott 80 perces külön kiadásban. Ez az elbeszélés feje tetejére állítja Krisztus elárulásának a történetét: az áruló Júdás itt hőssé válik, és Jézus Krisztus szervezi meg a saját kivégzését. Ezt a gnosztikus evangéliumot kb. a 4. században írták kopt nyelven. A C 14 -es radiokarbon vizsgálatok alapján keletkezése pontosabban 220 és 340 közé tehető. Tehát ezt sem szemtanúk írták. Arra viszont ez is felhasználható, hogy újabb Istentől való menekülési utat kínáljon az embereknek. KICSODA A NÁZÁRETI JÉZUS? Amikor Jézus a tanítványokkal Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait, hogy kinek tartják Őt? Simon Péter azt felelte: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia (Mt 16,16). Pál apostol az Úr Jézusról ezt írja a kolosséiaknak: Ő a láthatatlan Isten képe Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok,...minden általa és reá nézve teremtetett (Kol 1,15-16). János apostol első levelében pedig ezt írja: Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus?... Aki tagadja a Fiút, azé nem lehet az Atya sem (1Jn 2,22-23). Ezek a bizonyságtételek szemtanúktól és kortársaktól származnak, és önmagukért beszélnek. Hanz Sterner 19

20 Az Újszövetségben olvasunk arról, hogy Pál apostol hogyan hirdette az evangéliumot egy pogány, pluralisztikus (különböző, egyenértékűnek tartott nézeteket valló) társadalomban, ahol mindenkinek más elképzelése volt Istenről, és hogyan tett bizonyságot a változatlan igazságról anélkül, hogy saját kulturális adottságait, hagyományait belevitte volna az üzenetbe. Olvassuk el és vizsgáljuk meg az 1Királyok 18. részét. Mai társadalmunkban egy nagyon lényeges probléma a következő: Hogyan járunk el akkor, ha a miénktől eltérő nézetek, amelyek a világot jellemzik, behatolnak a gyülekezetbe? Hogyan reagálunk arra, ha a keresztyén közösség megfertőződik a szekuláris (világi), pluralista világnézettől ill. gondolkodásmódtól? Példa erre a Bibliából Illés története a Karmel-hegyén. Felforr a vérem, ha intoleráns emberekkel találkozom. Ha rajtam múlna, én minden intoleráns embert a falhoz állítanék ilyesmit mondott egyszer valaki a balkáni helyzetről a kilencvenes években. Ez a vélemény felvet egy kérdést. Hol vannak a tolerancia határai? Meddig élhetünk vissza mások türelmével? Gondolom, senki sem érzi magát szerencsétlennek, ha nem egy önkényuralom alatt kell élnie. A kérdés azonban az, hogy mennyi nézeteltérést vagy zavargást lehet elviselni toleranciánk, türelmünk áraként? Valahol kell határoknak lenniük! Nézetem szerint a tolerancia politikája csak akkor lehet gyakorlati, ha az része egy fölérendelt, erkölcsi és világnézeti egyetértésnek a társadalomban. Ha a társadalom nagy többsége nem egy abban, hogy mi a jó és mi a rossz, mi az igazság és mi az igazságtalanság, akkor nincsenek a toleranciának társadalmilag elismert határai. Tolerancia egy ilyen társadalomban azt jelenti, hogy mindent szabad. Ez közelebb áll az anarchiához, mint a szabadsághoz. Ez nagy probléma. Errefelé haladnak napjaink demokráciái is. A 20. század elejéig a keresztyén hitrendszer volt a filozófiai és az erkölcsi egyetértés alapja a legtöbb európai országban. Ez a keresztyén alap egy bizonyos egyensúlyt adott a polgárok személyi jogai és kötelességei között. A Biblia arra tanít, hogy tiszteljük egyrészt az emberi élet szentségét, másrészt respektáljuk a társadalmi rendszert és struktúrákat, mint pl. a kormányt és a családot. A bibliai ideál egyensúly az egyes személy szabadsága és polgári felelőssége között. Az utolsó évtizedek alatt sokan a keresztyén örökséget eldobták maguktól, és egy vallási és filozófiai pluralizmussal helyettesítették. Nincs többé bűn, nincs többé eretnekség. Ma csak véleménykülönbségek vannak. Ma Athénban élünk és nem Jeruzsálemben mondják. Ezért lettünk képtelenek megszabni szabadságunk határait. Az egyetlen, amit nem tolerálunk, az az intolerancia. Ezzel vakokká váltunk az ellentmondások felismerésére. Ebben a helyzetben tanulhatunk valamit Illés történetéből. Ő azokhoz az emberekhez tartozott, akik hosszú évekre visszamenően bibliai örökséggel rendelkeztek. Izráelnek évszázadokon keresztül voltak szent Iratai. De Illés napjaiban Izráel is rohamosan közeledett a pluralizmus felé. Ez akkor érte el a csúcspontját, amikor Izráel királya, Aháb elvette a szidóni hercegnőt, Jezábelt. Ez politikai házasság volt, amely megerősítette a két ország közötti kapcsolatot. Azonban a szellemi hatása katasztrofálissá vált Izráel számára. Jezábel harcias pogány nő volt, politikai ambíciókkal. Uralkodott a gyenge férj, Aháb felett. Kirobbantott egy kultúrforradalmat Izráelben. A célja az volt, hogy bevezesse a saját, otthonról hozott vallását és annak istenét, Baalt. Tevékenysége sok tekintetben sikeres volt, mert nem került szóba, hogy Isten népének, Izráelnek a feladata Jehova imádata lett volna. Ezzel szemben egy vallásos szinkretizmus állt elő. Isten imádata és Baal imádata az emberek fejében teljesen összekavarodott. Amint Illés az 1Királyok 18,21-ben mondja, ők kétfelé sántikáltak. Egyik nap Baalt imádták, hogy Jezábelnek 20 Vetés és Aratás

21 hízelegjenek, másnap imádták Jehovát, őseik Istenét. Végül nem tudták már, hogy melyik nap melyik istent imádták, az imádat összezavarodott bennük. Sok korunkbeli, politikailag korrekt megfigyelő, sőt teológus is ezt a folyamatot fejlődésnek, haladásnak értékelte volna. A Jezábel által bevezetett pluralizmus minden tekintetben toleránsabbnak tűnt, mint a korábbi, kizárólagos mózesi vallás. Az irónia mindebben az, hogy mégsem voltak toleránsabbak. A Baal-vallás hite és erkölcsi értékei szöges ellentétben álltak a Bibliával. A Baal-imádat együtt járt durva szexuális kicsapongással és politikai önkényuralommal. Ezek az idegen gondolatok igyekeztek teljesen aláásni Izráel társadalmi struktúráit. De a próféták csoportjának erre rá kellett volna mutatnia. Izráel prófétáinak évszázadokon át az volt a feladata, hogy visszahozzák a népet abba a különleges szövetségi viszonyba, amire el voltak híva. Ne legyenek előttem más isteneitek ez volt a parancsolat. A szabadság és a jólét, amelyben Izráel évszázadokon keresztül részesült, az a próféták szerint ehhez a szövetséghez való hűségük gyümölcse volt. Ha ezt a szövetségi viszonyt elvetik maguktól, akkor elveszítik mindazt az áldást, ami nekik, a kiválasztott népnek jár. Illés napjaiban egy ítéletes szárazságot küldött Isten, amelynek éhség volt a következménye az országban. A próféták szerint ez volt a jele Isten nemtetszésének a Baal-imádat miatt. Jezábel nem tűrte el, hogy a próféták az ő birodalmában neki ellenálljanak. Szidónban tudták, hogyan kell bánni az ilyenekkel. Falhoz kell állítani őket! Egy valamit nem tűrünk, az intoleranciát! Aháb együttműködött Jezábellel azok ellen, akik a bibliai hitet, mint a kizárólagos hitet képviselték. Aháb csak nézte, amint a 4. versben olvassuk, amikor Jezábel megölette az Úr prófétáit. A kérdés az, hogy mit tesz egy próféta vagy a mi esetünkben egy próféta barátja, amennyiben mi nem vagyunk próféták ilyen körülmények között? Milyen vonalra állunk, amikor egy pogány, világi kultúra behatol Isten gyermekei közé. Amikor aláássák az Istenhez való hűségünket, az Ige abszolút igényét az életünkre. Mennyi toleranciát kell felmutatnunk, mennyit kell eltűrnünk? A történet három lehetőséget mutat fel. A történelem során Isten népének mindig ezen lehetőségek közül kellett választania. 1. Az első az, hogy visszahúzódnak, és megkísérelnek valami mást, egy tiszta közösséget teremteni. Ezt a lehetőséget strucc -alternatívának nevezném. 2. Egy másik lehetőség, valamilyen kompromisszumot kötni, és megkísérelni a kultúrát belülről megújítani. Ezt a lehetőséget kaméleon - féle alternatívának nevezném. A kaméleon megváltoztatva a külsejét, tud alkalmazkodni a környezetéhez. 3. A harmadik lehetőség támadóan ellenállni, harcba szállni az elnyomóval, felszólítani a megtérésre. Ezt az oroszlán alternatívájának nevezném. Nézzük meg ezeket a választási lehetőségeket közelebbről az olvasott történet fényében. 1.) A struccok a mi történetünkben azok a próféták, akik elbújtak. Illés azt mondja a 22. versben: Egyedül én maradtam meg az Úr prófétájának. De a történet írója közölte már velünk, hogy ez nem egészen így volt. A 4. versben olvassuk, hogy még legalább 100 próféta Illés Aháb el tt megmaradt. Ők elrejtőztek két barlangban, és Óbadjáhú titokban táplálta őket. Illés tudott ennek a csoportnak a létezéséről, hiszen Óbadjáhú értesítette Illést erről a tényről (13. v.). De amikor Illés azt mondja a 22. versben, hogy egyedül ő maradt meg az ÚR prófétájának, akkor ezzel azt mondja, hogy akik a barlangban rejtőznek, azok eljátszották a prófétai szerepüket. Megszűntek próféták lenni, elvesztették ezen jogukat. Illés magát tekintette egyedül prófétának, aki megmaradt. A többiek remeték lettek! Akár kétségbeesésből, akár félelemből, de feladták a reményt, hogy meg tudják változtatni, vagy befolyást tudjanak gyakorolni az ő kultúrájukra. Elhatározták, hogy fejüket a homokba dugják, mint a strucc a közmondásban. Meg vagyok győződve arról, hogy ez a két 50-es csoport a barlangban az életét makulátlan biblikus alapon rendezte be. Rendszeresen imádkoztak, benső évi 3. szám 21

22 ségesen olvasták a Szentírást, énekeiket buzgón énekelték, vagyis nagyon kegyes csoportot alkottak. A szerzetesek mindig is kegyes emberek voltak. De ez egy privatizált kegyesség volt. Olyan kegyesség, amely szándékosan elfordult a világ többi részétől. Nem szabad elfelejtenünk, hogy bizonyos körülmények között a hit privatizálása az egyetlen helyes reakció. Jézus Krisztus gyülekezetének bizonyos értelemben másfajta közösségnek kell lennie, mint egy világi, társadalmi közösségnek. Bizonyos értelemben el kell ütnie a környezetétől, fel kell tűnnie a másságával. Bizonyos körülmények között, pl. üldözések idején, teljesen jogos lehet, hogy egy gyülekezet elrejtőzik saját túlélése érdekében. A mondottak ne keltsék azt a benyomást, hogy a strucc politika minden esetben rossz politika. De a történetünkből arra lehet következtetni, hogy ez a magatartás ezen körülmények között helytelen volt. Ez nem volt helyes időpont arra, hogy a próféták megszakítsák környezetükkel a kapcsolatot. Ebben az időpontban Istennek szüksége lett volna a prófétákra. Nem az óvóhelyen, hanem a lövészárokban lett volna a helyük. Ezek a próféták a barlangban túl korán mentek illegalitásba. Visszahúzódtak a barikádok mögé, mielőtt a csata elveszett volna! Ezzel a magatartásukkal magára hagyták Illést, akinek az egész csatát egyedül kellett megharcolnia. 2. Nézzük meg most a második, a kaméleon csoportot. Őket Óbadjáhú képviseli. Azt olvassuk a 3-4. versekben, hogy Óbadjáhú Aháb házának gondviselője, de ugyanakkor mélyen hívő ember volt. Ezen nincs mit kifogásolni. Miért ne dolgozhatna egy hívő állami hivatalnokként? Nátán Dávid udvarában, Dániel Nebukadneccar udvarában szolgált. De ha ezt az elhivatást a hívő ember elfogadja, ahhoz bátorság kell. Olyan bátorság, mint amilyenről Nátán tett bizonyságot, amikor Dávid elé lépett, és házasságtöréssel vádolta. Vagy olyan bátorság, amilyenről Dániel tett bizonyságot, amikor kész volt bemenni az oroszlánok vermébe, és nem adta fel a napi imaközösségét Istennel. Ha valaki ilyen állásban van, akkor nagy a kísértés, a nyomás, hogy kompromisszumokat kössön. Szomorú, hogy Óbadjáhú erkölcsi gyávaságról tett tanúságot, amikor nagy lett a nyomás. Sokat tett ugyan, amikor elrejtette a 100 prófétát Jezábel üldöztetése elől, de az Isten felé való titkos hűségét szembe kell állítanunk gyenge, nyilvános bizonyságtételével. Mit tesz az 5. versben? Bejárja az országot Aháb parancsára, hogy hol találhat még egy tenyérnyi legelőt a lovaknak, nehogy Aháb századait meg kelljen tizedelni. Ebben az időben a lovakat, az öszvéreket és a szamarakat hadi célokra tartották. Nem szolgáltak eledelre, csak legelőt vettek igénybe. Ha Óbadjáhú lelkiismeretét kínozta is, de nem olvassuk, hogy tiltakozott volna. Pedig a király a saját hadi büszkeségét akarta kielégíteni annak az árán, hogy Izráel népét, akiknek nem volt mit enniük, megfossza attól a maradék legelőtől is, ami még létezett, és amihez az izráeli alkotmány szerint nem lett volna joga. Óbadjáhú alkalmazkodott, engedelmeskedett a király parancsának, talán azért is van olyan gúnyos hang Illés szavaiban a 8. versben: menj el, mondd meg a te Uradnak. Én tudom, hogy ki a te urad! Habár Óbadjáhú hívő ember volt, de nyilvános, látható életében az ő hitének nem volt nyoma. Az ő ura Aháb volt, a király. Óbadjáhú nemcsak Aháb gondnoka volt, hanem abba a veszélyes helyzetbe jutott, hogy titkos munkatársa és kiszolgálója lett. Óbadjáhú a kaméleon stratégiáját választotta, hogy túlélje Jezábel uralmát. Megváltoztatta a külsejét, nehogy felismerjék. Talán azzal vigasztalta magát, hogy jó befolyást tud gyakorolni az udvarban. Talán más körülmények között ez sikerült volna, de Jezábel uralma túl pogány és túl agresszív volt ahhoz, hogy egy Óbadjáhú fékezni tudta volna. Ő titkos hívő volt, akinek hiányzott a bátorsága ahhoz, hogy nyilvánosan kiálljon. Ha ezt teszi, akkor a fejével játszik. Hallani a hangjából a tiltakozást, hogy még mint üzenetközvetítő, mint futár sem akart Illés szolgálatára állni, aki a körözött bűnösök listáján az első helyen állt. Mit vétettem, hogy Aháb kezébe akarod adni szolgádat, hogy megöljön? Az élő Úrra, Istenedre mondom, hogy nincs nép, sem ország, ahová el ne küldött volna az uram, hogy felkutasson téged. Ha azt mondták, nincs itt, akkor meg is eskette azt az országot és népet, hogy nem találtak meg téged. És most te mondod: Menj el, és mondd meg uradnak, hogy itt van Illés!? Megtörténhet, hogy amikor elmegyek tőled, elragad téged az ÚR Szelleme, nem is tudom hová. Ha én megyek, és hírt viszek Ahábnak, ő pedig nem talál itt téged, akkor megöl engem; pedig a te szolgád féli az Urat ifjúkorától fogva (9-12. v.). Óbadjáhút nem abból a fából faragták, hogy hősként viselkedjék. (Folytatjuk.) 22 Vetés és Aratás

23 Ragaszkodj az élet Igéjéhez! A Szentírás egyetlen magasztos célja: elmondani az embernek Isten csodálatos megváltói tervét. Gon dold csak meg, milyen értékes dolog, hogy van egy könyvünk, amely a szomorú embert megvigasz talja, és még a legromlottabbat is átalakítja Isten képmására. Félelmetesen nagy felelősség, hogy van a házunkban egy ilyen könyv. Vagy törő dünk a figyelmeztetéseivel, vagy elvetjük a tanítá sait. Így lesz számunkra a Biblia vagy halál illata a halálra, vagy élet illata az életre. És mi lenne, ha Isten elvenné tőlünk ezt a könyvet ezekkel a szavakkal: Nem akarok ezzel többé a terhetekre lenni?.. Egy fiatal lány kezébe vett egy könyvet, de nagyon unalmasnak találta. Később megismer kedett a könyv szerzőjével, és egy bizonyos idő elteltével férjhez ment hozzá. Ezután felis mer te, hogy mégiscsak fontos üzenete van annak a könyvnek, és megváltozott a róla alkotott véle ménye. A változás oka azonban nem maga a könyv volt, hanem saját maga: megismerte és megsze rette a könyv szerzőjét. Vannak, akik csupán kötelességből olvassák a Bibliát, ha ugyan egyáltalán olvassák; de amint valaki megismeri Jézus Krisztust, a Biblia köz ponti személyét, akkor ez a könyv Isten szerete tének a kijelentésévé lesz. Ahol a Bibliát elhanyagolják, ott nincs az erőnek teljessége sem az életben, sem a szolgá latban. A Szent Szellem munkájának nagy voltát ugyan elismerik, de az eszközt, amely által mun kálkodik, messzemenően elfelejtik. Ennek kö vetkezménye azután a csupán múlékony lelkese dés és a saját erőnkből való tevékenység. R. A. Torrey Az Ige Mivelhogy változhatatlan, ezért örök és mindig új az idő zúgó vihara is csak felette átvonul. Venyercsán László Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtar tsák. Bárcsak állhatatosan járhatnék utadon, megtartván rendel kezé seidet! Akkor nem vallanék szégyent... (Zsolt 119,4-6) Több okból kell Isten parancsolatait pon tosan megtartanunk. Nézzünk meg most ebből hármat! Először azért, mert ellenségünk, aki arra törekszik, hogy Isten parancsolatainak megszegése ál tal megfogjon bennünket, buzgón igyekszik kísér teni, és éjjelnappal azon ipar kodik, hogy elnyeljen bennünket (vö. 1Pt 5,8). Másodszor azért, mert gyengék és esendők vagyunk. Ha buzgóbbak lennénk, jobban tudnánk ügyelni magunkra az Ige fényében. Harmadszor azért, mert valahányszor győz fe lettünk a Sátán, mindannyiszor nagy vesz te séget szenve dünk. Tapasztalatból tudjuk, hogy könnyebb sebet ejteni, mint azt meg gyógyítani; éppen ilyen gyorsan jutunk rossz lelki ismerethez, de nem szabadulunk meg olyan gyorsan tőle. W. Cowper Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved és Ő egyengetni fogja ösvényeidet. (Péld 3,1.6) Kérésekkel az ÚR előtt Ha rosszat adsz rám, adj hozzá erőt, ha kedvezőt adsz, adj alázatot. Élő hitet adj, mélyből emelőt, élő IGÉT is, hitre biztatót! Adjál egyensúlyt jó és rossz között, hogy így lehessek tanúd, eszközöd! Füle Lajos évi 3. szám

24 Egy olyan világban élünk, amelyben az ígéretek elvesztették az értéküket. Nem lesznek új adók fogadkoznak a politikusok. Garantáljuk, hogy elégedett lesz velünk! hirdetik a reklámok. A marketing azt ígéri, hogy a termékek hosszantartóak és nem kopnak. Annyiszor, annyi módon csalódtunk a be nem tartott ígéretekben, hogy már nem is várjuk el, hogy betartsák őket. Ennek eredményeképpen szkeptikusak és bizalmatlanak vagyunk a nekünk tett ígéretekkel kapcsolatban, és hűtlenek azokban, amiket mi teszünk másoknak. Egy olyan világban élünk, mely úgy gondolja, a boldogsághoz jogunk van. A mai felgyorsult, felfelé törekvő társadalmunk türelmetlen embereket termel ki, akik azonnali kielégülést követelnek. A reklámszlogenek ezt az elképzelést naponta erősítik. Ha jól esik, tedd meg! Kényeztesd magad, megérdemled. Sajnos, ez a hozzáállás megfertőzheti a kapcsolatokat is. A férj eldobhatja a házasságát, mert már régi. A feleség lemondhat a házasságról, mert már kényelmetlen a megunt férjet szeretni. Megszeghetjük az ígéreteinket, igazolhatjuk magunk előtt a válást és a házasságon kívüli kapcsolatokat, mert ezt gondoljuk: Jogom van a boldogsághoz, ahhoz, hogy megértsenek és betöltsék a szükségleteimet. Hova vezet ez a fajta gondolkozás? Hűnek lenni a fogadalmunkhoz többet jelent annál, mint hogy ne lépjünk félre, és hogy nincs papírunk a válásról. A hűség azt jelenti, hogy megvan bennünk a szeretet, az odaadás, a tisztelet, a másik mellett való kitartás. A hűség egy pozitív és dinamikus fogalom; azt jelenti, hogy tevőlegesen törekszünk házastársunk jólétére. Ha azt mondjuk: Hűséges vagyok, hiszen sohasem követtem el házasságtörést akkor semmit nem fogtunk fel abból, amit Isten a hűségen ért. Emberi szempontból nézve lehetetlen hűségesnek maradni. De ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges (Mt 19,26). Isten képes arra, hogy megőrizzen téged a hűségben. Ő hűséges az irántad való szeretetében és odaadásában annyira, hogy meghalt érted. Arra vágyik, hogy Légy hű! (Jelenések 2,10) az Ő isteni szeretetét, isteni természetét beléd majd általad tovább árassza. Ha keresed Őt, és aláveted magad neki, akkor munkálkodni fog benned, hogy szeretni tudd a házastársadat. A hűség Istennel kezdődik. Az Ő neve: HŰ (Jel 19,11). Ő képes kimunkálni benned a hűséget (1Tesz 5,24). Isten számára az örökké nem azt jelenti, hogy amíg jól működik. Azt jelenti, hogy életünk hátralevő részére. Isten a hűséget úgy tekinti, mint ami állandó, és egész életünkön át köt bennünket. Ő arra buzdít, hogy tarts ki. Isten megdicsérte az efezusiakat az állhatatosságukért, de megfeddte őket, amiért eltávolodtak a Krisztus iránti első szeretetüktől. Három jó tanács segíthet visszatéríteni az első szeretethez: emlékezzél viszsza, térj meg, fordulj vissza! Ez a felszólítás a házasságunkra is vonatkozhat, ha a korai vágyódások szenvedélyét felváltotta a langyos ragaszkodás. Hogyan térhetünk vissza első szeretetünk izzásához? Úgy, hogy visszaemlékezünk az Úr szabadítására, megtérünk és visszafordulunk (Jel 2,3-5). De most térjünk vissza az eredeti kérdésünkhöz: Lehetséges hűségesnek maradni egy hűtlen világban? Igen, lehetséges! Csak bízzál Istenben, és hagyd, hogy a céljait megvalósítsa az életedben. Amikor egy keresztyén asszonytól az ötvenedik házassági évfordulóján megkérdezték, hogy nem unta-e soha, hogy ugyanazzal a férfivel van, ő mosolygott, és ezt mondta: Az én Györgyöm olyan, mint egy zongora. Egy zongorán lehet Beethoven ötödik szimfóniáját vagy a»boci, boci, tarká«-t játszani, de lehet bluest, gospelt, népdalokat vagy ragtime-ot is. Lehet rajta olyan dallamot játszani, ami megvigasztal, és olyat, ami megnevettet. Hogy untam-e? Nem, soha. Mi ketten állandóan új dalokat komponálunk. Bizony, erős a szeretet, mint a halál... Úgy lobog..., mint az Úrnak lángja" (Én 8,6). L. D. 24 Vetés és Aratás

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Az utolsó ítélet. (Advent 3.)

Az utolsó ítélet. (Advent 3.) Az utolsó ítélet (Advent 3.) Lectio: Mt 11,2-6 Textus: Jel 20,11-12 Az Ige felirata: Az utolsó ítélet. S valóban Jézus Krisztus visszajövetelekor lesz az utolsó ítélet. Az Ige azt mondja, hogy a fehér

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. SZÜKSÉGES BEMENETEL Lekció: Mt 7,13 14 Alapige: Mt 7,13 14 Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben