SZÍNHÁZI TÁRGYÚ FILM DOKUMENTUMOK KATALÓGUSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÍNHÁZI TÁRGYÚ FILM DOKUMENTUMOK KATALÓGUSA"

Átírás

1 SZÍNHÁZI TÁRGYÚ FILM DOKUMENTUMOK KATALÓGUSA MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET

2

3 MAGYAR SZÍNHÁZI TÁRGYÚ FILMDOKUMENTUMOK KATALÓGUSA BUDAPEST 1971 MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET

4 A Magyar Filmtudományi Intézet Filmarchivumának és a Magyar Televízió Archívumának anyagából összeállította és szerkesztette SZ AK ÁTS KÁROLY A kiadásért felelős a Magyar Szinházi Intézet igazgatója

5 / BEVE ZE TŐ E katalógusban a magyar színháztörténet uj, fontos és eddig fel nem használt forrásanyagának jegyzékét állítottuk össze: az összes Magyarországon fellelhető, szinházi vonatkozású filmek cimeit. Ez az utóbbi hatvan évben keletkezett anyag a szinházi előadások mozgó és hangzó elemeit őrzi, s megfelelő felhasználásuk kiegészítheti egy-egy produkciónak egyéb források alapján rekonstruált képét. Adatokat szolgáltat egy kornak színpadi játék- és beszédstílusához, vagy egy színész előadásmódjának érzékeltetéséhez is. Kiadványunkban a Magyar Filmtudományi Intézet Filmarchivumának és a Magyar Televízió Archívumának szinházi vonatkozású filmdokumentumait katalogizáltuk. Nem csak a szinházi előadások vagy azok egy-egy részének filmfelvételeit, hanem minden más szinházi vonatkozású filmdokumentumot is felvettünk a katalógusba. A katalógusban külön csoportosítottuk a Filmarchivum és külön a tv archívumának anyagát. Mindkét csoportban elválasztottuk egymástól a hiradófilmeket, a rövidfilmeket és a Magyar Televízió Archívumának anyagában ezen felül a teljes előadásfelvételeket is. (Teljes előadásfelvétel a Filmarchivum anyagában nem szerepel.) A Filmarchivum anyaga az 1914-es évvel, a Magyar Televizió Archívumának anyaga az 1959-es évvel kezdődik - először ezekben az években találtunk szinházi vagy színházzal kapcsolatos felvételeket -, és mindkét anyag katalogizálását 1969 decemberével zártuk. A címfelvételnél az alábbi rendszert követtük: 1. A Magyar Filmtudományi Intézet Filmarchivumának anyagában a Hiradófilmeknél a jelzet a hiradófilmre, számára és évére utal.. 2. A Filmarchivum Rövidfilméinél a jelzet és a rövidfilm cime után közöljük az évszámot. 3. A Magyar Televizió Archívumának anyagában teljes előadásfelvételek is vannak. Ezeknél a jelzet és adás-idő mellett - zárójelben - azt is megtalálhatjuk, hogy hol és mikor volt a szinházi bemutató. A jelzetek raktári jelzetek, melyekre hivatkozással magát az anyagot a megfelelő archívumban, tehát a Magyar Filmtudományi Intézet Archívumában, illetőleg a Magyar Televizió Archívumában meg is találhatjuk. A jelzetek rövidítésének magyarázata a Rövidítések között lelhető fel.

6 Az egyes címfelvételeket viszonylag részletes annotációval láttuk el, melyek alapján világosan kitűnik, hogy a szinházi vonatkozású vagy egyenesen szinházi anyagban mi érdekelheti a kutatót. A katalógus használatát igen részletes mutatórendszer segiti. Cim-, név- és szinházak, illetőleg szinjátszóhelyek, szinházi szervezetek mutatójának közlésével könnyitjük az anyagban való tájékozódást. A mutatók számai katalógusunk tételeire utalnak, a tételek folyamatos számozásúak, függetlenül attól, hogy a Filmarchivum vagy a Televizió Archívumának; hiradófilm, rövidfilm vagy teljes előadásfelvétel anyagában található a tétel. A mutatókba felvettük azokat a darabcimeket, szerzők és a szinház nevét is, melyek a címfelvételben kifejezetten nem szerepelnek ugyan, de amelyekről kétségtelenül megállapítható volt, hogy az anyagban éppen arról a darabról, éppen arról a szerzőről, színházról van szó. RÖVIDÍTÉSEK Bem. = bemutató comopt. - fényhangos film ff. = fekete-fehér FŐ = földrajzi fv. = felvonás ITI = Nemzetközi Szinházi Intézet m = méter MAFILM = Magyar Filmiroda MAFIRT = Magyar Film és Riport MFHKK = Magyar Filmhíradó külön kiadása MÜV = művészeti RJ = rövid játékfilm sepmag = két szalagos film (külön a kép, külön a magnó hangszalag) TÁ = társadalmi TÖ = történelmi TVH = a Televizió hiradója

7 A MAGYAR FILMTUDOMÁNYI INTÉZET FILMARCHIVUMA

8

9 HÍRADÓ-FILMEK 1. KINO RIPORT, 1914 Bachó Aladár nyugalomba vonult. Partitura részlet. Bachó Aladár padon ülve újságot olvas. 2. KINO RIPORT, 1914 A Böském cimü operett szerzői, Szomory Emil és Gajáry István a főpróba előtt megrohanják Mezei Adolfot, a Népopera főrendezőjét a szinház udvarán. Mezei Adolf, Szomory Emil és Gajáry István vidám beszélgetése. 3. KINO RIPORT, 1914 A Sybill szerzői premier előtti izgalomban. Bródy, Martos és Jacobi Beöthy igazgatóval tácgyalnak a szinház udvarán. Bródy, Martos, Jacobi, később Beöthy igazgató. 4. EST FILM - 2, 1918 Ujságirónap a Nemzeti Parkban. Népszórakoztatás, szabadtéri színpad. Huszár Pufi mint kikiáltó virsli versenyevésen. 5. EST FILM - 2, 1918 Balogh László, a Babaszinpad életunt gyermekszinésze. Fiatal színész mosolygó arccal, padon. 6. EST FILM -3, 1918 Szentgyörgyi Márta szülésznő temetése. Gyászszertartás, kép a ravatalozóból, gyászmenet, gyászolók a sir körül. 7. EST FILM - 3, 1918 Fali Leó zeneszerző magyar állampolgár lett. Fali Leó nagyezélü kalapban. 8. EST FILM - 4, 1918 Ivánfi Jenőt a Nemzeti Szinház örökös tagjává nevezték ki. Ivánfi Jenő lakása erkélyén. 9. EST 7ILM - 4, 1918 Krecaónyi Ignác, a Buda-temesvári szinikerület igazgatója nyugalomba vonult. I elolvasás keretében búcsúzott a közönségtől. Krecsányi Ignác képe.

10 EST FILM - 5, 1918 Uray Tivadar a Magyar Szinház uj tagja. A mosolygó Uray Tivadar. 11. VÖRÖS RIPORTFILM -4, 1919 Toborzóünnep a Népligetben. Góthné Kertész Ella szaval, a közönség hallgatja. Aczél Ilona előadását olvassa. 12. VÖRÖS RIPORTFILM - 5, 1919 A színészek szakszervezete május 1-i felvonulása. A Vigszinház, a Király Szinház, a Magyar Szinház művészei táblák alatt a felvonuláson. 13. VÖRÖS RIPORTFILM - 16, 1919 A munkások gyermekszinházának megnyitása. Gyermekközönség érkezik a színházba. A gyermekek az Internacionálét éneklik. Az uzsonnán vendégül látott gyermekek az asztal körül. 14. MAGYAR HIRADO - 38/8, 1924 Gyenes László, a Nemzeti Szinház örökös tagjának temetése. A Nemzeti Szinház épülete gyászdrapériával, előtte gyászoló közönség. A koporsót kihozzák az épületből és a halottas kocsihoz viszik. A koporsó felirata: Solymosi Gyenes László élt 68 évet, meghalt A halottas kocsi elindul, nyomában a gyászoló közönséggel. 15. MAGYAR HIRADO - 62/9, 1925 Alpár Gitta esküvője. Alpár Gitta menyasszonyi ruhában. Férje karján kilép a Dohány utcai templomból. Násznép a templom előtt. Alpár Gitta és férje kocsiba szállnak. 16. MAGYAR HÍRADÓ - 63/1, 1925 Környei Béla operaénekes temetése. A gyászdrapériás operaházi bejárat. A koporsót kihozzák az épületből. A gyászmenet. 17. MAGYAR HÍRADÓ - 76/6-7, 1925 Lakner Lajos, a Royal Apolló igazgatójának temetése. A ravatalozóból kihozzák a koporsót. Gyászolók kisérik a sirhoz. Tasnádi Szüts Andor gyászbeszédet mond a simái. A koporsó sirbahelyezése. 18. MAGYAR HIRADO - 100/4, 1926 Blaha Lujza temetése. A nemzet csalogányának utolsó utja. A ravatal, gyászoló közönség. A gyászdrapériás Nemzeti Szinház. Apponyi Albert a gyászolók között. A papság, az egyházi szertartás. 19. MAGYAR HÍRADÓ -111, 1926 S.Fáy Szeréna, a Nemzeti Szinház örökös tagja szaval a II.Rákóczi Ferenc 250. születési évfordulóján rendezett ünnepségen. Fáy Szeréna szavalás közben.

11 20. MAGYAR HIRADO - 138, 1926 Jászai Mari temetése. A Nemzeti Szinház gyászdrapériával. Kihozzák a koporsót. A gyászoló tömeg. Klebelsberg Kunó a gyászolók között. A gyászmenet a temető felé halad. 21. MAGYAR HÍRADÓ - 144, 1926 Rózsahegyi Kálmán, a Nemzeti Szinház művésze hazaérkezett Amerikából és uj otthonából - melyet a szeretet és elismerés emelt - üdvözli közönségét. Villaépület. Rózsahegyi Kálmán a teraszon kutyájával. 22. MAGYAR HÍRADÓ -150, 1927 JanKiepura, a hires lengyel tenorista Budapesten vendégszerepelt, s a Faust címszerepét énekelte. A vendégművész elbúcsúzik az Operaház előtt partnerétől, Nagy Margittól, aki Gretchent énekelte. Kiepura virágcsokrot nyújt át Nagy Margitnak. 23. MAGYAR HÍRADÓ - 153, 1927 Gál Gyula most ünnepli színészi pályájának negyvenéves jubileumát. Az Operaház épülete, a szfinxszel, előtte Gál Gyula kemény kalapban. 24. MAGYAR HIRADO -158/4, 1927 Csathó Kálmán, akinek Te csak pipálj Ladányi! cimü színmüve nagy sikert aratott a Nemzeti Szinházban. A régi Nemzeti Szinház épülete. Csathó Kálmán a szinház elé érkezik. 25. MAGYAR HÍRADÓ - 161/1, 1927 Zilahy Lajos a Fehér szarvas szerzője. Zilahy Lajos Kiss Ferenccel és Pethő Attilával, a darab főszereplőivel. Zilahy Lajos a kutyájával. 26. MAGYAR HIRADO - 176/12-13, 1927 Képek a Pátria Klub szentendrei hajókirándulásáról. A vidám hangulatról Ferenczy Károly gondoskodik. Hajóhíd a beszálló utasokkal. Verklit tóinak be a hajóhídon. Ferenczy Károly vidám produkciója a verklivel. 27. MAGYAR HÍRADÓ - 260, 1929 A Pátria Klub február 10-én megrendezte a Vigadóban a Régi Magyarország cimü bálját. Az Operaház balettkara eltáncolta Liszt Rapszódiáját. A balett-kar tánca, közönség képekkel. T. Mátrai Erzsi, a Nemzeti Szinház művésznője Gyula diák ünnepi ódájával idézte a 63 vármegyét. A vármegyék cimerével magyar ruhás nők vonulnak fel és hódolnak Hungária előtt. Mátrai Erzsi szaval. 28. MAGYAR HÍRADÓ - 276, 1929 Gardenparty a Kormányzónál a Budai Várban. Budai Vár diszes vaskapuja. Gépkocsival érkező előkelőségek. A Kormányzó felesége Márkus Emíliával és Váradi Arankával beszélget.

12 29. MAGYAR HÍRADÓ - 305/4, 5, 1929 Móricz Zsigmond a Légy jó mindhalálig cimü szinmü szerzője. Móricz Zsigmond dolgozószobájában, íróasztalánál, majd írógépen dolgozik. Vaszary Piri, a Nemzeti Szinház művésznője, a darab főszereplője mint Nyilas Misi. 30. MAGYAR HÍRADÓ - 323/6, 1930 Országos Katona-ünnep Kecskeméten. A Szentháromság temetőben hatalmas uj síremléket állítottak a száz év előtt elhunyt Katona Józsefnek, a Bánk bán szerzőjének. Katona József síremléke a kecskeméti temetőben. A síremlék avatása, gyászszertartás, szónoklat. 31. MAGYAR HÍRADÓ - 350/1, 1930 Halottak napján avatták fel a Kerepesi temetőben a Nemzeti Szinház művészének, Pethes ImréneTc síremlékét. A síremlék avatása a Nemzeti Szinházban. A gyászoló közönség. Gyászbeszéd. 32. MAGYAR HÍRADÓ 361/3, 1931 Uj müvésztehetségek tűntek fel a Nemzeti Szalonban rendezett csoportkiállitáson. Kiállítási termek, képek, szobrok, látogatók a kiállításon. Rákosi Szidi a látogatók között. 33. MAGYAR HIRADO -362/4, 1931 Hétezer jelentkező közül választották meg Magyarország évi szépségkirálynőjét. Simon Böske Tasnády Fekete Máriára tűzi a Miss Hungária szalagot. Tasnády Fekete Mária Incze Sándorral a tömeg között autóhoz igyekszik. 34. MAGYAR HÍRADÓ - 364/1, 1931 Meleg ünneplésben részesítették tanítványai, Rózsahegyi Kálmánt, sziniiskolájának 25. éves jubileuma alkalmából. Rózsahegyi Kálmán ünneplők csoportjában. 35. MAGYAR HIRADO - 364/3, 1931 Szűkebb hazája - Miskolc - lelkesedéssel fogadta a választásról hazaérkező Miss Hungáriát, Tasnády Fekete Máriát. Tasnády Fekete Mária érkezése Miskolcra. Ünnepelve fogadják, virágcsokorral halmozzák el. 36. MAGYAR HÍRADÓ - 379/6, 1931 Képek a Kormányzó Gardenpartyjáról. A Várkert előkelőségekkel. Kiss Fernnc cilinderben a vendégek között. 37. MAGYAR HÍRADÓ - 382/5, 1931 A szegedi Fogadalmi tér áhítatos szépsége szolgált keretül a Nemzeti Szinház által bemutatott Magyar Passiónak. Szabadtéri színpad, háttér a Fogadalmi templom. A Magyar Passió jelenetei, előadás részletek.

13 (1931 októberétől hangos filmek.) 38. MAGYAR VILÁGHIRADÓ - 464/3, 1933 Részletek a Pesti Karneválból. Liszt Ferenc rapszódiái után összállitott táncjáték az Operaházban. 39. MAGYAR VILÁGHIRADÓ -479/2, 1933 Szobrot emeltek Hegedűs Gyulának. A nagynevű művész barátai, pályatársai és felejthetetlen művészetének tisztelői körében vette át Liber alpolgármester - a főváros nevében - a szobormüvet., 40. MAGYAR FILM IRODA - 536/3, 1934 Szerémy Zoltán juta lom játéka. A Vigszinháztól és a Magyar Színháztól búcsúzik az alagi villájába visszavonuló magyar művész. 41. MAGYAR FILM IRODA - 546/4, 1934 Szabadtéri előadás Baján. Nagy érdeklődéssel mutatták be dr. József Ferenc királyi herceg Kolumbus cimü darabját az e célra megépitett 46 méter hosszú és 28 méter széles magas korhű hajón. 42. MAGYAR FILM IRODA - 606/4, 1935 A Nemzeti Színházról. Németh Antal dr. igazgató nyilatkozik a megújult Nemzeti Szinház célkitűzéseiről. 43. MAGYAR VILÁGHIRADÓ - 680/3,1937 A nemzet napszámosai. Sebestyén Lajos kolozsvári színész magyar nyelvű bábjáték-előadásokat tart a Székelyföldön. 44. MAGYAR VILÁGHIRADÓ - 702/5, 1937 Kacsoh Pongrác János vitéz. Nagyszámú nemzetközi közönség előtt arattak sikert a szegedi Fogadalmi templom előtt rendezett szabadtéri játékok. 45. MAGYAR VILÁGHIRADÓ - 705/4, 1937 Szent Erzsébet legendája. Nagy sikert arattak Vasvárott a szentkuti kegyhelyen rendezett ünnepi misztériumjátékok. 46. MAGYAR VILÁGHIRADÓ -709/4, 1937 Madách Imre emléke. Balassagyarmaton leleplezték Az Ember tragédiája szerzőjének első szobrát.

14 47. MAGYAR VILÁGHIRADÓ - 714/5, 1937 Nemzeti Szinház. Fényes díszelőadással ünnepelte a magyar nyelv és irodalom otthona alapításának 100 éves évfordulóját. 48. MAGYAR VILÁGHIRADÓ - 747/2, 1938 Szabadtéri játékok. Nagyszabású előkészületek előzték meg a margitszigeti uj szabadtéri színpad megnyitását. 49. MAGYAR VILÁGHIRADÓ - 747/8, 1938 Ünnepi hét Pécsett. Az ünnepséget a Missa Solemnis szabadtéri előadásával nyitották meg. 50. MAGYAR VILÁGHIRADÓ - 753/3, 1938 Ünnepi játékok. A szegedi szabadtéri játékok idei újdonságának, a Háry Jánosnak előadása. 51. MAGYAR VILÁGHIRADÓ /5, 1941 Az erdélyi színművészet gyásza. Kolozsvárott, 93 éves korában elhunyt Várady Miklós népszinmüénekes, Erdély legöregebb színésze. Az erdélyi színjátszás nagy halottját a kincses város ünnepi részvétele kisérte utolsó útjára. 52. MAGYAR VILÁGHIRADÓ - 926/6, 1941 Zene- és színművészeti kiállítás. Az első magyar zene- és színművészeti kiállítást a szinház- és zenevilág nagy érdeklődése közepette Fáy István államtitkár nyitotta meg Kolozsvárott. 53. MAGYAR VILÁGHIRADÓ - 947, 1942 Magyar-Német Kulturkapcsolatok. Heinrich George, a berlini Schiller-Szinház intendánsa a Nemzeti Szinházban Schiller Ármány és szerelem cimü müvét rendezi. A német vendég dr. Németh Antal, a Nemzeti Szinház igazgatója és felesége társaságában bejárta fővárosunkat. A margitszigeti szabadtéri színpadon megbeszélték egy vendégjáték lehetőségét. 54. MAGYAR VILÁGHIRADÓ - 961/1, 1942 A Bécsi keringő cimü Strauss-operett a margitszigeti szabadtéri színpadon. 55. MAGYAR VILÁGHIRADÓ - 993/1, 1943 Lehár Ferenc, a világhírű magyar zeneszerző Garabonciás cimü uj dalmüvét vezényli az Operaházban megtartott ősbemutatón. Részletek az előadásból: Kóréh Endre, Orosz Julia, Osváth Julia és Udvardy Tibor énekel. Ballay Zoltán és Bordy Bella táncol.

15 56. MAGYAR VILÁGHIRADÓ /5, 1943 Keledy Tibor dr., Kolozsvár polgármestere és br.kemény János, a Nemzeti Szinház főigazgatója szinügyi értekezletet hivott egybe Kolozsvárott az általános színházi kérdések megbeszélésére. Az értekezleten Bánffy Miklós, Zilahy Lajos, Tamási Áron és Zsindely Ferencné tartottak előadást. Az értekezlet után a résztvevők megtekintették a Mikó-kertet. 57. MAGYAR VILÁGHIRADÓ /8, 1943 Lehár Ferenc Vig özvegy cimü operettjét nagy sikerrel mutatták be a margitszigeti Szabadtéri Színpadon. 58. HETI HÍREK -3, 1945 Jávor Pál hazaérkezett. A Hunnia udvarán nyilatkozik a riporternek. 59. HETI HÍREK -3, 1945 Sportcsarnoki revümüsor. Idén még a legnagyobb nyári kánikulában is élvonalbeli művészeink gondoskodnak a munkában kifáradt közönség szórakoztatásáról. A Sportcsarnok revüjében is a közönség színpadi kedvencei szerepelnek elsőrangú artistaszámokkal váltakozva. Bordy Bella táncol. Csoportos táncszám - orosz tánc. Sárdy János, Dayka Margit és Csortos Gyula jelenete. Közönségképek. Artistaszám - kerékakrobata. Balettszám. Rátonyi Róbert és Selényi Eta párosa. Pataki Jenő és Rév Erzsi páros jelenete. Latabár Kálmán és Csikós Rózsi páros jelenete. 60. HETI HÍREK -4, 1945 Csortos Gyula temetése. A gyászoló közönség és a gyászmenet. Csortos Gyula szerepeiben. Az egyházi szertartás. Gyászoló közönség a sir körül. 61. HETI HrREK -6, 1945 A Bánk bőn díszelőadásával ismét régi otthonában nyitotta meg uj évadját a Nemzeti Szinház. Az előadás előtt bensőséges ünnepség keretében, a szinpadon összegyűlt ruhammunkások előtt Tolnai Pál, az állami szinházak műszaki főfelügyelője adta át Major Tamásnak, az igazgatónak, az újjáépült Nemzeti Szinházat. Bánk bán szinházi plakát. A Nemzeti Szinház épülete az ostrom után. Külseje még romos, de zászlódiszben. A nézőtér, a páholysorok közönséggel. Tolnai Pál a szinpadon ünnepélyesen átadja a színházat Major Tamás főrendezőnek. A szinház művészei félkörben állnak a szónok mögött. Major Tamás emlékplakettet ad át Oltványi Imre pénzügyminiszternek, Vas Zoltán polgármesternek, Gergő Zoltánnak, a Nemzeti Segély elnökének és Fischer József ujjáépitési kormánybiztosnak. Zilahy Lajos ünnepi beszédet mond. Major Tamás évadnyitó beszéde. A Bánk bán nyitó jelenete. 62. MAFJTRT KRÓNIKA -8, 1945 Újjáépítették az ostrom alatt súlyosan megsérült Royal Apollót. A megnyitó díszelőadásra a demokratikus Magyarország előkelőségei érkeznek.

16 63. MAFIRT KRONKA - 20, 1946 Törzs Jenő temetése a Kerepesi temetőben. Nagyszámú gyászoló részvéte mellett temették el a Kerepesi temetőben a magyar színjátszás egyik kiválóságát, Törzs Jenőt. Pályatársak bucsuz - tatták a hosszas betegeskedés után elhunyt nagy színművészt. 64. MAFIRT KRÓNIKA - 25, 1946 Az újjáalakult Fészek Klub megnyitása. A főváros politikai és művészvilágának számos kiválósága jelent meg az újjáalakult Fészek Klub megnyitóján. 65. MAFIRT KRÓNIKA - 38, 1946 Nagy sikert aratott karikatúra-kiállítás. A látogatók saját magukat is lerajzoltathatják. Hont Ferenc arcéle szinte vonzza a karikaturistákat. 66. MAFIRT KRÓNIKA -46, 1946 Külkey László tenorista, Maleczky Oszkár tanítványa. Rákóczi kesergőjét énekli az Operaház ösztöndíjas tagja. 67. MAFIRT KRÓNIKA - 58, 1947 Rodolfó bűvész szórakoztatja a közönséget. Bű vés zmuta tvány ok. 68. MAFIRT KRÓNIKA - 61, 1947 Bábszínház. A Nemzeti Segély vándor-bábszínháza sorra felkeresi a gyárak napköziotthonait, a külvárosok iskoláit, sőt a lakóházakat is, hogy a gyermekek testi ellátás mellett haladó szellemű szórakozásban is részesüljenek. Részletek a bábszínház játékából. A bábuk és a bábukat mozgató művészek. 69. MAFIRT KRÓNIKA - 64, 1947 Egerek és emberek a Madách Szinházban. A főváros egyik legnépszerűbb színházában még telt házakat vonz a jelenleg műsoron levő darab, de ha bepillantunk a szinház belső életébe, kitűnik, hogy a társulat már javában készül a következő bemutatóra. Bálint György és Alszeghy Lajos rendezők megbeszélik a szereposztást. Kárpáti Aurél igazgató tárgyal a diszletmesterrel. Greguss Zoltán nap mint nap magára ölti nagy sikert aratott szerepének tartozékait. Újra meg újra felállítják az amerikai farm díszletét. Ladányi Ferenc jellegzetes szerepéhez készíti ki magát. Közönségkép. 70. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 4, 1948 Prokofjev Concertója az Operaházban. Budapestre érkezett Janine Charrat, a párizsi Opera szólótáncosnője. Az operaházi balerinákkal uj táncokat gyakorol a művésznő. A balett-terem szines forgatagában uj mozdulatok, piruettek születnek, Janine Charrat tanácsai nyomán. Részlet az Operaház esti bemutatójából, Prokofjev Concertója a francia vendégmüvésznő felléptével.

17 71. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 18, 1948 A Színművészeti Főiskola záróünnepe. A Színművészeti Főiskola épülete. Előadóterem a hallgatókkal. Hont Ferenc főigazgató kiosztja az okleveleket. 72. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 30, 1948 Gellért Endre - A lélekbúvár. Kéthetes romániai vendégjátékáról hazaérkezett a budapesti Nemzeti Szinház. Érkező vonat a pályaudvaron. Ortutay Gyula kultuszminiszter fogadja az együttest és üdvözlő beszédet mond. Major Tamás válaszol. Somlay Artúr, Ladányi Ferenc és Basti Lajos az érkezők között. Hont Ferenc a fogadók között. Szinházi próba a Nemzeti Szinházban Illyés Gyula A lélekbúvár cimü darabjából. Gellért Endre munka közben. Előjátszik Mészáros Áginak és Ladányi Ferencnek. író, rendező és a sugó tanulmányozzák a darabot. Sulyok Mária, Mészáros Ági, Ladányi Ferenc figyelik a rendezőt. 73. MAFIRT KRÓNIKA -101, 1948 Kodály Zoltán kitüntetése 65. születése napján. Ortutay Gyula kultuszminiszter átnyújtja a köztársasági elnök kitüntetését, a magyar érdemrend nagykeresztjét a csillagokkal. 74. MAFIRT KRÓNIKA -103, 1948 A Magyar Színészek Szabad Szakszervezetének Nőbizottsága színésznők részére előadást tartott bemutatóval a színpadi ruhákról. A rohamodelleket fiatal színésznők mutatták be a megjelent élvonalbeli szinésztársaiknak. Kiss Manyi, Makay Margit és Ráday Imre a nézőtéren. 75. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 39, 1949 Az államosított színházak művészei a munkáskertíletekben. Rögtönzött előadások, ízelítők az államosított színházak műsorán. Előadás után a színházbérletek megrendelőlapjait osztják szét a közönség között. 76. MAGYAR FILMHÍRADÓ -45, 1949 Díszünnepség a Nemzeti Szinházban a Nagy Októberi Szocialista Forradalom ünnepén. Major Tamás nevében Gobbi Hilda ismerteti a moszkvai Kis Szinház forradalmi jelentőségét. Somlay Artúr és Ladomerszky Margit Gorkij Je gor Bulicsovjának egyik jelenetét adják elő. 77. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 1, 1950 Meghalt P. Márkus Emilia. A ravatal a Nemzeti Szinház előcsarnokában. Losonczy Géza államtitkár emlékbeszédet mond. Major Tamás igazgató a Nemzeti Szinház dolgozói nevében búcsúzik.

18 78. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 2, 1951 Üzenet az élőknek. A Belvárosi Szinházban bemutatták Jurij Burjakovszkijnak Julius Fucsik börtönnaplójából készült színdarabját. Ülés Béla ünnepi beszédet mond. A bemutatón megjelent Auguszta Fucsikova, a cseh iró özvegye, akit úttörők köszöntenek. 79. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 8/4, 1951 Meghalt Bajor Gizi, Kossuth-dijas, a Magyar Népköztársaság kiváló művésze. Hatalmas tömeg búcsúztatta a színjátszás nagy halottját. A Nemzeti :-..ÍÍház előcsarnokában elhelyezett ravatalnál a szinház művészei álltak diszőrséget. A kormány nevében Jánosi Ferenc, a népművelési miniszter első helyettese mondott gyászbeszédet. Major Tamás a Nemzeti Szinház nevében búcsúzott. Somlay Artúr Bajor Gizi művészetéről emlékezett. 80. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 13/3, 1951 Kossuth-díj A Parlament kupolatermében ünnepélyes keretek között osztották ki az évi Kossuth-díjakat. Rónay Sándor, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke nyújtotta át a dijakat a tudomány, a művészet és a termelés terén kiemelkedő eredményt elért dolgozóknak. A színművészet terén kifejtett munkásságukért többek között Bihari Józsefet, Tolnay Klárit és Somlay Artúrt tüntették ki Kossuth-díjjal. 81. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 39/3, 1951 Meghalt Rátkai Márton Kossuth-dijas, a Magyar Népköztársaság kiváló művésze. Felejthetetlen alakításai Gogol Revizor cimü színdarabjában és Molière Fösvény cimü vígjátékában. A Nemzeti Szinház előcsarnokában búcsúztatták. A szinház és a művészek nevében Major Tamás búcsúztatta. 82. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 43/2, 1951 A Szinház- és Filmművészeti Szövetség második konferenciája. Ladányi Ferenc, a Népköztársaság érdemes művésze a szinészi alkotómunka kérdéseiről, Gellért Endre Kossuth-dijas a rendezés kérdéseiről, Bán Frigyes Kossuth-dijas a filmről és filmrendezésről tartott beszámolót. A záró ülésen felszólalt Révai József népművelési miniszter. 83. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 47/2, 1951 Meghalt Somlay Artúr, a Magyar Népköztársaság kiváló művésze, kétszeres Kossuth-dijas. Közeli fénykép Somlay Artúrról. Somlay átveszi a Kossuth-dijat. AKossuthv dij, közeli. Másik közeli fénykép Somlay Artúrról. Fénykép Somlayról és Bajor Giziről. A Karenina Annában. Somlay a Lear királyban. Somlay Artúr Fischer érsek szerepében a Különös házasság cimü filmben. Jelenet a Jegor Bulicsovból. Somlay Artúr és Ladomerszky Margit. A Nemzeti Szinház fekete drapériával. Révai József népművelési miniszter. Jánosi Ferenc miniszterhelyettes beszél. Színészek és szinésznők diszőrsége a ravatalnál. Major Tamás beszél. A ravatal és a gyászolók. '-. - 's"* 1 :

19 84. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 49/3, 1951 Uj magyar opera: Huszti kaland. Operaház, totál. A Huszti kaland tervrajzát kiemeli egy kéz, látható lesz a festőterem. A festőműhelyben a több emelet magas díszleteket földre teritve festik. Fülöp Zoltán tervező ellenőrzi az utolsó ecsetvonásokat, földön fest két ember. Márk Tivadar jelmeztervező félközeli rajzzal. Jelmezpróba. Rendező és ügyelő félközeli. Az ügyelő keze. A szinpadon minden kész, nagytotál szinpad. Kadosa Pál zeneszerző közeli képe. Énekesek, kistotál. Szinpad, nagytotál. Részlet a II. felvonásból. Előadja Sándor Judit, Maleczky Oszkár és Udvardy Tibor. 85. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 52/3, 1951 A Magyar Néphadsereg Színháza. A régi Vígszínház épülete a fasiszták pusztításának áldozata lett. A szinház épületét újjáépítették és korszerűsítették, a Magyar Néphadsereg Színháza költözött falai közé. A nézőtérről eltűntek a páholyok, világítási berendezése a legkorszerűbb. December 21-én volt a szinházavató előadás: Szigligeti Ede H.Rákóczi Ferenc fogsága cimü drámájával. A romos Vígszínház. A romos belső. Az uj színházépület, külső. Homlokzat felirattal. A csillár. Karzat sor. Földszinti székek. A kivilágosodó szinpad. A kapcsoló tábla működtetés közben. Jelenet a színdarabból. 86. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 8/4, 1952 Megnyílt az első magyar szinészmuzeum, a Bajor Gizi emlékmúzeum. Az első teremben Jászai Mari emlékeit őrzik. A múzeum másik részében Márkus Emilia 75 éves pályafutásának emlékeit láthatjuk, mig a többi teremben Bajor Gizi otthonában lépünk. A Bajor szinészmuzeum külső. A múzeum egyik szobájába belépő látogatók. Gobbi Hilda magyaráz a látogatóknak. Régi Bánk bán szinlap. Jászai Mari mellszobra. Jászai Mari képe Szophoklész Elektrájából. Jászai Mari egyik legnagyobb alakítása volt. Márkus Emília szobra. Márkus Emiliát ábrázoló festmény. Bajor Gizi otthonába lépő látogatók. Bajor Gizi szobája. Gobbi Hilda feltesz egy lemezt, melyről Puskin meséjét hallhatjuk Bajor Gizi előadásában. Forgó gramofonlemez. Bajor Gizi mint Kleopátra az Antonius és Kelopátrából. Bajor Gizi utolsó szinpadi ruhája. Bajor Gizi kitüntetései. 87. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 13/1, 1952 Kossuth-dij, 1952 Március 15-én ötödik alkalommal osztották ki a tudomány, a művészet és a szocialista épités legkiválóbbjai között a Kossuth-dijat. A művészek közül Kodály Zoltán másodszor, Tolnay Klári másodszor, Dayka Margit a Farkasok és bárányok cimü színdarabban nyújtott alakításáért, Urban Ernő a Tűzkeresztség cimü darabjáért. Tapsoló közönség. 88. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 25/3, 1952 Vidéki színházak ünnepi hete. Régi színészeink a nemzet napszámosai voltak. Ekhós szekereken járták az országot, előadásaikat pajtákban tartották. A magyar kultúra, a magyar nyelv lelkes terjesztői voltak. A kapitalizmus kultúrpolitikája szindarabgyárosok darabjaival szórakoztatta a közönséget. Ekhós szekér.

20 Színjátszó pajta, régi színészek fényképei, régi müsorplakátok. Ma színházaink igazi kultúrával nevelik a dolgozókat. A vidéki színházak fejlődéséről a Budapesten évente megrendezett vidéki színházak ünnepi hete számol be. A vidéki színházak művészei ezalatt a Margitszigeten laknak. Dolgozó népünk becsüli és szereti a színészeket. Tájkép a Margitszigeten. Színészek a tó partján. A vidéki színházak művészei budapesti tartózkodásuk alatt kicserélik tapasztalataikat a fővárosi színházak művészeivel. A debreceni Csokonai Szinház Othello-előadásának főszereplői az Úttörő Szinház művészeivel beszélgetnek munkájukról. Színészek. Sminkelés. Színészek. A vidéki színházak második ünnepi hetét négynapos vita zárta le. Városház belső. Major Tamás a konferencia eredményeit foglalja öszsze. Közönség. Jánosi Ferenc, a népművelési miniszter első helyettese kitüntetéseket ad át a legjobb eredményt elért vidéki színészeknek. Pethes Ferenc. Tapsolók. Kitüntetés átvétele. Tapsolók. 89. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 47/3, 1952 Bábkiállitás a Népművészeti Intézetben. Érdekes kiállítást rendeztek a Népművészeti Intézet Székházában. Cilinderét leemelő bábu. Bábot mozgató férfi, figyelő kislány. Kiállított bábuk. A bábokat nézegető látogatók. Marionett-bábokat mozgatnak. Üvegszekrényben levő Obraszcov-bábok. Bábszínpad, előadás. A bonyhádi együttes Molière Botcsinálta doktor cimü darabját adta elő. Bábokat mozgató színészek előadás közben. Tapsoló közönség. Kati néni szerencséje cimü jelenet. Nevető közönség. A szinpadon folyó jelenet. Tapsoló közönség. 90. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 4/2, 1953 Az Állami Faluszinház. Budapesten, a Madách téren található az Állami Faluszinház országos központja. Ihnen indulnak ki országjáró útjukra a Faluszinház jól felszerelt csoportjai, melyek az ország legtávolabbi és legkisebb falvaiba is eljutnak. Ez a szervezet 2400 faluba és községbe sugározza szét a kultúrát. Induló autóbusz a Madách téren. Magyarország térképe a Faluszinház hálózatával. Autóbusz az országúton. Az autóbuszban ülő művészek. Az autóbusz megérkezik Szentpéterfára, a kis határmenti községbe. Gyermekek szaladnak utána. Kislány virágot ad át a kiszálló művészeknek. A Faluszinház plakátja. Jelenetek a szinpadon. Közönségképek. A színházból kijövő színészeket a közönség búcsúztatja. 91. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 13/2, évi Kossuth-díjasaink. Hatodszor osztották ki a Parlament kupolacsarnokában a tudomány, a művészet és a szocialista építőmunka kiváló képviselőinek a Kossuth-dijat. Illyés Gyula iró az Ozorai példa és a Fáklyaláng cimü drámáiért, a színművészet terén kifejtett munkájukért Feleki Kamill és Ungvári László, a balettmüvészét terén nyújtott magas szinvonalu teljesítményükért Rab István és Kovács Nóra kaptak Kossuth-díjat. Tapsoló közönség.

21 92. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 20/5, 1953 Hirek hazánkból: a Faluszinház milliomodik nézője. Az Állami Faluszinház Kisköre községben tartott előadása alkalmából ünnepelte milliomodik nézőjét. Mihályfi Ernő népművelési miniszterhelyettes beszédet mond. Mátrai József igazgató értékes könyyajándékot ad át a milliomodik nézőnek. 93. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 35/3, 1953 Művészek kitüntetése. Dobi István a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke művészeket tüntetett ki. Kiváló művész cimet kapott: Honthy Hanna, Latabár K álmán, Mészáros Ági, Weiner Leó. Érdemes művészek lettek: Komor Vilmos, Maletzky Oszkár, Uray Tivadar. Ajtay Andor érdemes művész mondott köszönetet. 94. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 47/4, ;0a javunkra. Bemutató a Bábszínházban. Poljakov vígjáték bemutatójára készül az Állami Bábszínház. A bábuk több példányban állnak készenlétben. Ebben a szinházban ugyanis nincs átöltözés. Ez itt Odutov Őslénytanprofesszor 6 példányban. És ime szerelmese Vera Petrova. Életrekeltőik Lázár Gida és Szöllősi Irén. Teleszkov, a szerelmesek igazi barátja Levitczki Andor. Szegő Iván, a darab rendezője. 95. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 48/5, 1953 Latyi. A humor koronázatlan királya Latabár Kálmán. Estéről estére sok ezer ember szivében fakaszt derűt. Kiváló és érdemes művészi kitüntetés. Kossuth-dij. Dédapja, a miskolci szinház megalapítója. Nagyapja, a Nemzeti Szinház bonvivánja. Édesapja, a Király Szinház komikusa. Családja körében Latabár Kálmán. 96. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 2/4, 1954 A pécsi Nemzeti Szinházban. Iszajev és Galics vígjátéka került bemutatásra, a Nem magánügy. A darab főszereplői: Somló Ferenc, Tomanek Nándor, Szalma Lajos és Bus Gyula. Nagy sikert aratott a színháznál a bemutatott Leányvásár is. Szereplők: Táncos Tibor, Szabó Samu, Kertész János, Péter Gizi, Kovács Anni és Korodini Ferenc. 97. MAGYAR FILMHÍRADÓ - 5/3, 1954 Ifjú gárda. Fagyejev világhírű regényét elevenítette meg Mejtusz szovjet zeneszerző müve. Operaházunk is műsorra tűzte a szovjet dalmüvet. Oláh Gusztáv és Nádasdy Kálmán kitűnően oldották meg a díszletek és a rendezés problémáját. Kőrody András vezényelt. Részlet a harmadik felvonásból. Oleg Kosevojt Simándy József alakítja.

125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár

125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár 125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár Összeállította: Németh Lászlóné ÓMI Városi Múzeum, 2009. 1884. XI. 24. A régi iskola épületében 31 fővel megalakult a Rimamurány Munkásszemélyzet Olvasó

Részletesebben

Mirandolina Székesfehérváron A cikk a 20. oldalon olvasható. Márciusi díjeső. Mirr-Murr Veszprémben. A tartalomból: 268 Ft, határon túl: 1 uro

Mirandolina Székesfehérváron A cikk a 20. oldalon olvasható. Márciusi díjeső. Mirr-Murr Veszprémben. A tartalomból: 268 Ft, határon túl: 1 uro 268 Ft, határon túl: 1 uro V. évfolyam, 3. szám 2013. március A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Lapis Erika 15. oldal Szabó Gyôzô és

Részletesebben

Nyári színházak színházak nyara. 268 Ft, határon túl: 1 uro. A Magyar Teátrumi Társaság havilapja. V. évfolyam, 6. szám 2013.

Nyári színházak színházak nyara. 268 Ft, határon túl: 1 uro. A Magyar Teátrumi Társaság havilapja. V. évfolyam, 6. szám 2013. 268 Ft, határon túl: 1 uro V. évfolyam, 6. szám 2013. június A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Gulyás Attila 7. oldal XIII. POSZT 3.

Részletesebben

268 Ft, határon túl: 1 uro. III. évfolyam, 5. szám 2011. május. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán!

268 Ft, határon túl: 1 uro. III. évfolyam, 5. szám 2011. május. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! 268 Ft, határon túl: 1 uro III. évfolyam, 5. szám 2011. május A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Körtvélyessy Zsolt 15. oldal Legyőzte

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS. Doktori tézis. (Kivonat)

AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS. Doktori tézis. (Kivonat) 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI OKTATÁSI, KUTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM AZ AMERIKAI MAGYAR

Részletesebben

268 Ft, határon túl: 1 uro. I. évfolyam, 2. szám 2009. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán!

268 Ft, határon túl: 1 uro. I. évfolyam, 2. szám 2009. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! 268 Ft, határon túl: 1 uro GOGOL 200 I. évfolyam, 2. szám 2009. október A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Ukrán vagy orosz író? Két ország

Részletesebben

Budapest, 1943. aug. 18 V. évi. 33. sz. Egyes szám ára: 70 HU. UMt^jMArikt élei, Gyártotta és forgalombahozz< játssza: MAGYAR FILMÍRÓD NEMZETI APOLLÓ

Budapest, 1943. aug. 18 V. évi. 33. sz. Egyes szám ára: 70 HU. UMt^jMArikt élei, Gyártotta és forgalombahozz< játssza: MAGYAR FILMÍRÓD NEMZETI APOLLÓ Budapest, 1943. aug. 18 V. évi. 33. sz. Egyes szám ára: 70 HU. játssza: NEMZETI APOLLÓ UMt^jMArikt élei, Gyártotta és forgalombahozz< MAGYAR FILMÍRÓD i i i i i,m Wm I I I B l. - imii a BUBUS F Ő S Z E

Részletesebben

RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000.

RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000. 1 RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000. 1975. Új magyar zene a Rádióban Közönségdíj Hajdú Mihály: Magyar capriccio Kritikusok díja Balassa Sándor: Táblaképek (Tabulae) 1975. januárjában negyedik alkalommal rendezték

Részletesebben

tartalom kalendárium 3 zenei közéletünk kritika mûhely hangversenynaptár próbajátékok 26, 40, 41, 42, 43

tartalom kalendárium 3 zenei közéletünk kritika mûhely hangversenynaptár próbajátékok 26, 40, 41, 42, 43 tartalom 2 kalendárium 3 zenei közéletünk NYári zenekari körkép Bár minden zenekarnál a nyár a szabadságolások idôszaka, emellett azért az együttesek promenádkoncerteket adnak, külföldi vendégszerepléseken

Részletesebben

Kínai Televíziós Hét Szombathelyen. emlékmű a Gettókapu helyén. Kezdődhet a mérnökképzés. Polgármesterjelölt. polgármester

Kínai Televíziós Hét Szombathelyen. emlékmű a Gettókapu helyén. Kezdődhet a mérnökképzés. Polgármesterjelölt. polgármester ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 25. SZÁM 2014. július 11. Polgármesterjelölt polgármester Kínai Televíziós Hét Szombathelyen emlékmű a Gettókapu helyén Kezdődhet a mérnökképzés Önkormányzati hírek 2

Részletesebben

A 184. füredi Anna-bál szépei

A 184. füredi Anna-bál szépei A TARTALOMBÓL ÍRÁS ZÁKONYI FE- RENCERŐL ÉS ZÁ- KONYI FERENCTŐL Augusztus 28-án a helytörténész, idegenforgalmi szakember születésének századik évfordulójára emlékeznek. BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ

Részletesebben

Angela Gheorghiu Létay Kiss Gabriella. A bűvös vadász A kéjenc útja Lukrécia meggyalázása A lakatlan sziget. Bemutatók: december

Angela Gheorghiu Létay Kiss Gabriella. A bűvös vadász A kéjenc útja Lukrécia meggyalázása A lakatlan sziget. Bemutatók: december 2014. november december Angela Gheorghiu Létay Kiss Gabriella Bemutatók: A bűvös vadász A kéjenc útja Lukrécia meggyalázása A lakatlan sziget Karitatív karácsonyi rendezvények Harangozó Gyulára emlékezünk

Részletesebben

Média kalendárium [2008]

Média kalendárium [2008] Megszûnõ vonalak - részlet Móricz Simon 2006. évi sajtófotó-nagydíjas sorozatából Média kalendárium [2008] KAJÁN TIBOR RAJZA Köszönetet mondunk minden kedves kollégánknak, a szerkesztõségeknek, sajtószerveknek,

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô

Újpesti. Helytörténeti Értesítô Volt idô, amikor Újpesten nem téglajegyeket, vagy megvásárolható bársony - szé keket árultak a leendô színház javára, hanem a nem zet csalogányát kérték fel jótékony - sági elôadásra. Blaháné örömmel állt

Részletesebben

Átadták a Királyi Várót

Átadták a Királyi Várót XX. évf. 23. szám 2011. június 22. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Pásztor Ferencné nyugalmazott óvodavezető, Némedy Zoltánné tanítónő és Thuróczy Erzsébet

Részletesebben

XVIII. évfolyam, 28. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2008. augusztus 24.

XVIII. évfolyam, 28. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2008. augusztus 24. XVIII. évfolyam, 28. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2008. augusztus 24. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA ÉLETPÁLYÁNAK TEKINTI MUNKÁJÁT AZ ALJEGYZŐ 3. OLDAL Zenés irodalmi utazás

Részletesebben

Városunk. Kedves Olvasó! Újpesti. A Városvédõ Egyesület. Fényesebb a láncnál a kard Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Kedves Olvasó! Újpesti. A Városvédõ Egyesület. Fényesebb a láncnál a kard Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó I. évfolyam 1. (jubileumi) szám 1998. március Dr. Rédey Pál Kedves Olvasó! Fényesebb a láncnál a kard Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budavár ostroma, 1849. május Útjára

Részletesebben

Skandináviában rengeteg a liget,de

Skandináviában rengeteg a liget,de Alapította 1999-ben: Tar Károly 10. évfolyam 41-42. szám A DÉL - SVÉDORSZÁGI MAGYAROK CSALÁDI LAPJA 2009/ 3-4 Tíz éves a Skandináviában rengeteg a liget,de egy van! Jövőre tíz esztendős az Ághegy Ex Libris-díj

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI XXXVI. évfolyam 2015/1 MEGHÍVÓ A Magyar Kodály Társaság tisztelettel meghívja az UTAK KODÁLYHOZ című zenés beszélgetés-sorozat első alkalmára, amelyet 2015. február 13-án,

Részletesebben

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható!

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható! 2013 - Az 1. szám tartalomjegyzéke: Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Címlap: Gál Béla Hangverseny a Magyar Kultúra Napján (Kocsis Klára)...........................................................

Részletesebben

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM 2009. DECEMBER 18. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Ünnepi hangulat a Savoyai

Részletesebben

Kalendárium. Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált naptárral kedveskedünk olvasóinknak. Melléklet a 6-7. oldalon.

Kalendárium. Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált naptárral kedveskedünk olvasóinknak. Melléklet a 6-7. oldalon. Karácsonyi adomány Rászoruló családokhoz kísértük az önkormányzat és az Electrolux képviselőit adományozó útjukon. Riport a 3. oldalon Kalendárium Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014. OKTÓBER 12. TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Részletesebben

Épül az összekötő út. Újra a legjobb! Egyetem lehet Egerben. Maratoni közgyűlés. Kaláka először. Vakáció. Nyári szünet sem lesz

Épül az összekötő út. Újra a legjobb! Egyetem lehet Egerben. Maratoni közgyűlés. Kaláka először. Vakáció. Nyári szünet sem lesz Egyetem lehet Egerben Elhárulhatnak a jogi akadályok az egri főiskola egyetemmé válásának útjából. Habis László és dr. Lukács Tamás országgyűlési képviselők módosító indítványt nyújtottak be a felsőoktatási

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP. 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám. Meghívó

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP. 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám. Meghívó Szentandrási Híradó ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám Itt a helyem Itt a helyem, itt kell állanom egyenesen az élen. Mint a betüknek is megvan a helyük a könyvben s állniok

Részletesebben

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást.

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást. Eseménytár az 1997. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 5. Kovács László külügyminisztert izraeli látogatásán fogadta Benjamin Netanjahu izraeli államfő, akinek hivatalos magyarországi látogatásra

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 4. szám Ingyenes Pestszentimrei hagyományõrzõk Nosztalgiavonat, emléktábla avatás, kiállítás Katolikus templomok Budapesten Budapest Fõváros Levéltára

Részletesebben

Év- és évadnyitók. 2 millárd Szelektív hulladékgyűjtésre. Haladás Stadion - minek nevezzelek? Kemény Gyakorlatok Szombathelyen

Év- és évadnyitók. 2 millárd Szelektív hulladékgyűjtésre. Haladás Stadion - minek nevezzelek? Kemény Gyakorlatok Szombathelyen ÖNKORMÁNYZATI HETILAP I. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2013. szeptember 13. Kemény Gyakorlatok Szombathelyen Év- és évadnyitók 2 millárd Szelektív hulladékgyűjtésre Haladás Stadion - minek nevezzelek? Önkormányz ati

Részletesebben

KEDVES OLVASÓ! BEKÖSZÖNTÔ

KEDVES OLVASÓ! BEKÖSZÖNTÔ BEKÖSZÖNTÔ Visszanézni a megtett útra, akár hegyek közt, akár az életben, nem szerettem soha. Mindig csak arra néztem, ami elôttem volt. (Kodály Zoltán) KEDVES OLVASÓ! Iskolánk történetében az elmúlt esztendô

Részletesebben