Pápa és Vidéke november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám"

Átírás

1 Pápa és Vidéke november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ nyílt napot rendeztek Pápán Pápa TV-s szülinap Hospice Önzetlenül adni és segíteni A daganatos betegek száma sajnos hazánkban drámai képet mutat. Évente több mint harmincezer ember hal meg súlyos, tumoros betegségben. Ezek a betegek életük utolsó szakaszában gyakran kórházak ápolási osztályán, családtagjaiktól, szeretteiktõl távol, teljesen elmagányosodva fejezik be földi életüket. A hospice szolgálat ott próbál segíteni, akiket már nem lehet megoperálni, akiknél nincs hatása a sugárkezeléseknek csak a fájdalomcsillapítás és a tüneti kezelés lehetséges. A végstádiumú, gyógyíthatatlan betegek utolsó heteit, hónapjait otthonában kíséri végig a Fehér Galamb Hospice Alapítvány. A civil szervezet a hospice ellátásról tartott nyílt napot a pápai Helyõrségi Mûvelõdési Házban november 22-én, szombaton. Részletek a 6. oldalon Schwetzingeni vendégek A partnervárosi kapcsolat folytatásáról és a jövõ évi programokról esett szó azon a találkozón, melyen a város vezetõi a schwetzingeni delegáció tagjait fogadták. Dr. René Pöltl fõpolgármester háromfõs kíséretével a múlt szombaton érkezett Pápára. Dr. René Pöltl elõször járt fõpolgármesterként városunkban, mivel ez év szeptemberében idõközi választáson szavaztak neki bizalmat német partnervárosunkban. Megválasztásához gratulált dr. Kovács Zoltán polgármester. Folytatás a 2. oldalon Háromórás élõ adással ünnepelte 15. születésnapját a Pápa Városi Televízió november 21-én, pénteken a Petõfi Filmszínházban. Az évforduló alkalmából olyan jeles mûvészek is meghívást kaptak a mûsorba, akiknek karrierje Pápáról indult. A jeles alkalmon debütált a Pápa TV új háttere a hozzáillõ szignálokkal együtt. Kedves fogadtatásban volt része valamennyi vendégnek, ugyanis a bejáratnál mézeskalács-szívecskéket osztogattak a televízió munkatársai. Az alkalmi stúdiót a mozi földszintjén alakították ki, így az ünneplõ közönség bepillantást nyerhetett az adás készítésébe és menetébe. A mûsort Huszár Hajnalka és Vadász Krisztina vezette közösen. A mûsorban az élõ beszélgetéseket és produkciókat egy-egy bejátszás színesítette. Így láthattuk ismét képernyõn Laczó Nórát, aki a Városi TV legelsõ mûsorát konferálta Varga András fõszerkesztõvel közösen. Folytatás a 3. oldalon 75 éves a Csókai óvoda A napokban ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját a Csókai óvoda. A két napon át tartó szülinap izgalmas programokat kínált az óvoda kis lakóinak, a szülõknek és a meghívott vendégeknek egyaránt. Gyõriné Füstös Katalin óvodavezetõt a múltról a jelenrõl és terveikrõl kérdeztük. Óvodánkat szeptember 10-én adták át, mely a Kerkápoly-Bodor Alapítvány kamataiból épülhetett meg. Kezdetben református óvodaként mûködött, hatvan kisgyermekkel, akiket Oravec Vilma vett a szárnyai alá. Õ volt az elsõ óvónõk egyike. Az intézmény az elmúlt 75 évben nagyon sokat változott. Egycsoportos óvodaként indult, ma négy csoporttal mûködik, és nyolc óvónõ neveli, oktatja a gyerekeket. Jelenleg 85 ovisunk van, és folyamatosan érkeznek az újabb beiratkozók. Ami a jövõt illeti, júniustól egy nagy beruházás kezdõdik. Új tornaterem épül, nyílászárókat és burkolatot cserélünk, megszépülnek a csoportszobák. Igyekszünk mindenben megfelelni majd a XXI. század követelményeinek. Továbbiak a 4. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke november 27. Schwetzingeni vendégek a hivatalban Folytatás az 1. oldalról A schwetzingeni fõpolgármester let- és gazdaságfejlesztési elképzelések, a diákcsere- elmondta: program felélénkítése, valet- örömmel látogatott Pápára, lamint a 2009-re tervezett hisz korábban már járt közös programok. Dr. nálunk, és nagyon kellemes emlékei vannak városunkról. Úgy érzi, barátok René Pöltltõl megtudtuk, jövõre szeretnének idehozni egy olyan kiállítást, ami közé jött, és külön örül annak, Schwetzingennek nevet hogy Pápa polgármes- tere személyében is barátra szerzett a képzõmûvészetben. A témája az egyik leg- lelt. Õ és a mögötte álló kedveltebb növényüknek, képviselõ-testület is fontosnak a spárgának a bemutatása tartja a partnersé- get, mind a személyes kapcsolatok, mûvészi eszközökkel. Ezt a kiállítást már bemutatták mind a városi két másik partnervárosuk- együttmûködés szintjén. ban, a franciaországi Luneville-ben Ezt követõen a két város és az olaszországi jövõjérõl beszélgettek, Spoleto-ban. A gazdasági ahol szóba kerültek a terü- válság miatt biztos, hogy nem tudnak annyi pénzzel gazdálkodni, mint eddig, de úgy gondolja, Pápa és Schwetzingen között a viszony ennek következtében nem változik. Olyan projekteken kell majd dolgozniuk, melyek kevésbé költségigényesek. A barátság, a kapcsolatok folytatása nem kérdéses - tette hozzá. A megbeszélésen részt vett dr. Kontrát Károly országgyûlési képviselõ, dr. Áldozó Tamás alpolgármester, a pápai önkormányzat bizottsági elnökei és Rádi Róbert mûvelõdési osztályvezetõ is. M.A. Gyógyászati adomány érkezett a kórháznak Értékes gyógyászati adomány érkezett a kórház gyermekosztályára. Az adományt Horváth Gábor burgenlandi néppárti képviselõ juttatta el bécsi gyermekgyógyász barátjától a kórház gyermekosztálya számára, ahol az osztály ápolói mondtak köszönetet és vették át a több csomagnyi gyógyszert, kötszert és egyéb gyógyászati eszközt. A nõvérkék már régi ismerõsként fogadták Horváth urat, aki már több alkalommal közvetített hasonló tartalmú küldeményt tájékoztatta lapunkat Venczel Csaba önkormányzati képviselõ. A Gyurátz Ferenc Gondolkodó Kör a megszokottól eltérõ idõpontban, december 1-jén, hétfõn 17 órakor tartja következõ összejövetelét. Elõadó: dr. Jeszenszky Géza volt külügyminiszter. Téma: Magyarország változó külföldi megítélése. Kossuth és 48/49 lelkes fogadtatása után Trianon, Utolsó csatlós, 56-os hõs nemzet, 89-es hidegháborús gyõzelem érdeme. Képviselõi fogadónapot tart a szokásostól eltérõ idõpontban, december 5-én, pénteken óráig Pápán, az MSZP irodán (Korvin u. 3.) Gõgös Zoltán államtitkár, az MSZP országgyûlési képviselõje, valamint dr. Németh Márta és Kovács József önkormányzati képviselõk. Fejlõdõ Erzsébetváros Venczel Csaba hat esztendeje képviseli az Erzsébetvárosiak érdekeit az önkormányzatban. Azt mondja, az utóbbi évek nagyberuházásainak köszönhetõen felgyorsult a fejlõdése ennek a városrésznek is. A vasútállomás és a Béke tér felújításának, a termálprojektnek és a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének köszönhetõen mára megújult az Erzsébetváros, s felzárkózott a többi vérosrészhez, bár még sok a megoldandó feladat. Venczel Csaba lakókörzete az Erzsébet Ligetnél kezdõdik és a hulladéklerakó telepnél ér véget. - Ha viszont a feladatok számát tekintem, a sorrend fordított. A hulladéklerakó telep környékén kezdõdnek mondta az önkormányzati képviselõ, majd folytatta -, ugyanis a telep bezárása több éve napirenden van. A térségi központi hulladéklerakó megépítésének elhúzódása tette szükségessé annak eddigi használatát. Elõreláthatólag 2010-ben tudja a város megszüntetni a beszállítást, ezt követi majd a terület visszaadása a természetnek, az úgynevezett rekultiváció. Addig is a környék lakóival és a rendõrséggel együttmûködve mindennapos küzdelmet vívunk a telep melletti illegális hulladéklerakókkal. A Rigó lakótelep és környéke közrendjének és élhetõségének javításához a hatósággal, a kisebbségi önkormányzattal és a Városgondnoksággal összehangoltan, és az ott élõkkel együttmûködve közösen láttunk hozzá. Fontosnak tartom a továbbiakban a konfliktusok megelõzése érdekében egy jelzõrendszer kiépítését. A magántulajdonban lévõ komfort nélküli társasházi ingatlanok állagmegõrzésérõl a tulajdonosoknak kellene gondoskodniuk, ám azt anyagi lehetõségeik sok esetben nem teszik lehetõvé. A nehéz körülményeken az önkormányzat a rászorulók szociális alapú támogatásával, a Városgondnokság a rendszeresen felhalmozódó hulladék elszállításával, a kóbor ebek befogásával és a telep bekötõútjainak murvázásával próbál segíteni. A Téglagyári út és a Vajda Péter lakótelep közti ún. külsõ várkerti gyepes terület rendezési terve elkészült. A lakótelep felõli szélen már épülnek az elsõ kertes házak, kezdetét vette a közmûvesítés. A szomszéd körzet képviselõjével, dr. Áldozó Tamás alpolgármester úrral szívügyünknek tartjuk ennek a 60 éve elhanyagolt vadregényes területnek környezetbarát fejlesztését, a város településszerkezetébe történõ kulturált beillesztését. Ez fontos a Téglagyári út és Vaszari út közötti szomszédos utcák lakóinak is, egyfelõl mert könnyebben elérhetõvé válik majd a körzet általános iskolája és óvodája, másfelõl az ide tervezett, kemping mögötti üdülõ övezet kiépülésével ingatlanaik is felértékelõdnek. Az új útburkolattal és a szakaszolt járdafelújítás folytatásával a Galamb, a Gém, a Rét, a Páva utcák a Tókerthez hasonló meghitt kertvárosi övezetté válnak mondta Venczel Csaba. Az Erzsébetváros egészét érintõ, az utóbbi évek legfontosabb beruházása a Pápa-Agglomeráció szennyvízelvezetõ és szennyvíztisztító rendszerének keretében megvalósult szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése. A teljeskörû kiépítés gyakran aprólékos elõkészítõ munkát igényelt. Például az ún. MÁV-lakótelepen lévõ társasházak bekötése érdekében több éven át tartó Venczel Csaba, a 6. sz. választókerület és Unger Tamás, a 7. sz. választókerület önkormányzati képviselõi november 29-én (szombaton) 10 órai kezdettel képviselõi fogadóórát tartanak a MÁV oktatótermében (Béke tér). Minden érdeklõdõt tisztelettel várnak. tárgyalást és levelezést követõen sikerült megszerezni a MÁV Zrt-tõl azt a területet, melyen keresztül megvalósulhatott a csatornagerinc kiépítése és az arra történõ rákötés. - A beruházás végére a városrész valamennyi utcája új aszfaltburkolatot kapott. A Kálvária és a Vörösmarty utca Gyõri út felõli részének díszburkolata nemcsak a környéken lakóknak nyújt kellemes esztétikai élményt, de a Kálvária temetõbe látogatóknak, vagy épp a vasárnapi sétára indulók számára is. Úgy gondolom, az Eszterházy úti járda, parksáv, valamint díszkerítés és támfal rekonstrukciójával ezek az utcák különleges, XIX. századi hangulatukkal harmonikusan fognak illeszkedni a szomszédos történelmi belváros építészeti örökségéhez. Az ütemezett Várkert-rekonstrukció keretében lombhullató és örökzöld fák ültetésére, valamint új padok, hulladékgyûjtõk elhelyezésére került sor. Felújítottuk a játszóteret, a Bakonyér hidat és a Petõfi Gimnáziumhoz vezetõ gyalogutat, és a Várkert utca is új burkolatot kapott részletezte az önkormányzati képviselõ. Vencel Csaba tagja az önkormányzat Oktatási Kulturális és Vallási, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottságának, s mint a most felújított Tarczy Lajos Általános Iskola igazgatója fontosnak tartja a város valamennyi óvoda- és iskolaépületének felújítását, a kulturális terek bõvítését, a történelmi egyházakkal való szoros együttmûködést, és a kórház, valamint a szociális intézmények számára külföldi karitatív adományok eljuttatását. - Horváth Gábor burgenlandi képviselõtársammal vasárnap immár sokadik alkalommal adtunk át gyógyszereket és gyógyászati eszközöket kórházunk gyermekosztálya számára. Fontosnak tartom a lakossággal való kapcsolattartást, a személyes és közösségi ügyek felkarolását. Az, hogy a lakókkal együtt több esetben sikerrel léptünk fel természeti környezetünk szennyezése ellen, közterületeink védelme érdekében, annak a jele, hogy szeretünk itt élni, magunkénak érezzük az Erzsébetvárost tette hozzá Vencel Csaba.

3 2008. november 27. Pápa és Vidéke 3 Folytatás az 1. oldalról A jeles napra jeles mûvészek kaptak meghívást.. Huzella Péter zeneszerzõ Szóka Júlia primadonna, a pápai táncospáros Charlie és Viola, Végvári Eszter énekesnõ, az Erkel Kórus, Sabján Johanna fõszerkesztõ örömmel szerepeltek az Pápa TV-s szülinap élõ mûsorban. Zséda és Pintér Tibor színmûvész felvételrõl köszöntötték a tévénézõket. Az adásban feltûntek azok is a képernyõn, akik napról napra szerkesztik és készítik a tévé adásait. A mûsorvezetésben régi kollégák közremûködtek, Borbély Zsolt, Kovács Arnold és Vadász Krisztina. Varga András intézményvezetõt az eltelt másfél évtized történéseirõl kérdeztük. Mint mondta, Mike László, akkori önkormányzati képviselõként önálló indítványként beadta a városi televízió létrehozásának ötletét. A képviselõ-testület támogatta az elképzelést, és november 16-án elkészült az elsõ adás. Felvételrõl, VHS technikával és kábelen történt a közvetítés. Hamarosan beadták a frekvenciapályázatot, amit megnyertek, és 1994 õszétõl rendszeres sugárzott adásuk van. A napi hírmûsor 1996-ban került bevezetésre, majd három év múlva csatlakoztak a Hálózat TV-hez. Jelenleg a digitális adásra készülnek. Az, hogy a digitális átállás befolyásolja-e a mûsorszerkezetet, még nem tudják. Varga András elmondta: a 15. születésnapra sokat készültek, a eteken át gõzerõvel dolgoztak azon, hogy minden rendben legyen. Az egész stáb kivette részét a munkából. Reméli, valamennyi meghívott vendégnek és tévénézõnek elnyerte tetszését a születésnapi összeállításuk. M.A. Adventi programok a Belvárosban Pápa város önkormányzata a Jókai Mór Mûvelõdési Központ szervezésében, a városban mûködõ oktatási-nevelési intézményekkel, egyesületekkel, civil szervezetekkel és az egyházak képviselõivel együttmûködve, adventi programsorozatot szervez november 30. és december 21. között a Belvárosban. A részletes programról a helyi sajtóból és a kifüggesztett plakátokról tájékozódhatnak. Advent négy vasárnapján az adventi gyertya meggyújtását követõen a Kossuth és Eötvös utca sarkán felállított színpadon színes programokkal várja az önkormányzat az érdeklõdõket. - A célunk nem is az, hogy vásárlásra ösztönözzük a lakosokat. Sokkal inkább azt szeretnénk, hogy az ünnepi idõszakban egy kicsit megálljanak az emberek, beszélgessenek egymással, s ha úgy gondolják, a felállított színpadon bemutassák karácsonyi mûsorukat, produkcióikat. A szereplésre a jelentkezéseket a JMK-ban várják. Érdekességként említem meg, hogy a tervek szerint a városunkban szolgálatot teljesítõ külföldi katonák is fellépnek mondta dr. Péntek Árpád önkormányzati képviselõ. Az önkormányzat a Fõ téren és a Kossuth utcán három-három faházat állít fel, amelyekben elsõsorban a város intézményei, iskolái árusítanak adventi hangulatot idézõ portékákat többek között mézeskalácsot, sütõtököt, forralt bort, kürtöskalácsot. A gyerekek részére advent második és harmadik vasárnapján a színpadi programok mellett kézmûves játszóházat is szerveznek. Végéhez közeledik a felszámolási idõszak a Pápai Hús Zrt-nél. Az új tulajdonos vagy tulajdonosok januártól vehetik át a cég vezetését. - Mikor két évvel ezelõtt elkezdõdött a Pápai Hús Zrt. felszámolása, akkor már látszott, hogy a cég olyan társadalmi súlyt képvisel a gazdasági súlyán kívül, ami különleges odafigyelést igényel. Míg a felszámolás két éve alatt a sertéstenyésztésben, sertésfeldolgozásban sorra mentek tönkre a cégek, addig a Pápai Hús mûködik fõvel dolgozik, új termékeket állít elõ. A felszámolás két éve alatt a cég közel 300 millió forintnyi beruházást hajtott végre, miközben termelési szerkezete a piac igényeinek megfelelõen alakult át mondta Varga Jenõ felszámolóbiztos a sajtótájékoztatón. A felszámolási idõszakban is új termékkel jelent meg a piacon a Pápai Hús Zrt. Több száz millió forintot fordított a cégfejlesztésre, valamint arra, hogy a hazai, az európai és a távol-keleti piacokon meg Hamarosan eladásra kerül a Pápai Hús Zrt. A felszámolási határidõ lejárta elõtt értékelhetõ vételi ajánlatot kapott a Pápai Hús Zrt. felszámolója. A cég vezetõi, beszállítói és az önkormányzat által létrehozott kft. nyereséges vállalkozást lát a cégben, és hosszútávon kívánja mûködtetni. A Foodapest kiállításon tartott sajtótájékoztatón Varga Jenõ felszámolóbiztos határozottan kiállt a vevõk komoly szándéka mellett. A felszámoló és a vásárlók kormányzati hiteltámogatást kértek, ennek meglétekor írhatják alá a szerzõdést. tudjon felelni a higiénés követelményeknek. A pápai üzemvezetõk, a Pápa környéki sertéstenyésztõk akik között az Agroprodukt Zrt-n kívül 28 sertéstenyésztõ társaság szerepel - és a helyi önkormányzat segítségével a Pápai Hús Zrt. fenn tudja tartani az egyensúlyt a sertésfelvásárlás területén, hangsúlyozta Varga Jenõ. - Pápa város életére nemcsak az 1380 ember egyéni sorsa jelent nagy befolyást, hanem a Pápa környéki sertéstenyésztõkön keresztül még család helyzete függ attól, hogy a Pápai Hús Zrt. megmarad-e. Pápa városának és a 2700 beszállítónak nagyon sokat jelent a cég fennmaradása. A városra nemcsak a munkanélküli segélyek és a végkielégítések kifizetése fejtene ki negatív hatást, hanem a sertéságazat is hatalmas problémákkal küszködne, hiszen a Pápai Hús egymaga ezer sertést dolgoz fel havonta. Ha a cég januártól nem dolgozza fel ezeket a sertéseket, túltartás alakul ki, mely a sertéstenyésztõ ágazat vesztét jelentené. A Pápai Hús Zrt. vezetõi, dolgozói, a Pápa környéki sertéstenyésztõk, Pápa város önkormányzata, valamint a Pápai Vízmû is részese annak a társaságnak, amely szellemi erõt, saját tõkét, saját pénzt fektet bele abba, hogy forrásért forduljon a Magyar Fejlesztési Bankhoz. Annak ellenére, hogy Magyarországot, Európát és a világot hitelválság sújtja, a Pápai Hús Zrt. rentábilisan mûködik, és kitermeli azt a törlesztõ részletet, kamatot, amelynek a visszafizetésére piaci kamatfeltételek mellett kötelezik. A cég nyereségesen tud mûködni abban az idõszakban, amikor más társaságok a húsiparban veszteséggel mûködnek. Dicséretes még, hogy a Pápai Hús Zrt ben Magyar Termék Nagydíj kitüntetõ címet kapott, ez is bizonyítja, hogy életképes a cég fogalmazott a felszámolóbiztos. A sajtótájékoztatón az egyik gyõri kereskedõ azt mondta, régóta árulja üzletében a Pápai Hús termékeit. Vevõi nagyon szeretik, és mióta az újságban és a tévében megjelent, hogy felszámolják a céget, többször megkérdezik, hogy ezt a nagyon jó minõséget, és ráadásul magyar termékeket elõállító céget miért kell felszámolni? A kérdésre Varga Jenõ azt válaszolta, maximum 10 nap múlva eldõl, hogy van-e -vevõje a Pápai Hús Zrt-nek, másik vevõt keresni pedig már nincs idõ. - Mondja a vevõinek, hogy bírjanak ki még 10 napot, addig is vásárolják a termékeinket. Drukkolok azért, hogy hamarosan a sajtó hírt adjon arról, hogy a Pápai Hús Zrt. január 1-tõl új tulajdonossal mûködik fogalmazott válaszában a felszámolóbiztos. A vállalat jelenlegi vezetõi évtizedek óta itt dolgoznak, és felelõsséget is éreznek a cég további sorsáért. - Szeretnénk, ha a Pápai Hús továbbra is megmaradna mondta Kanozsai József üzemvezetõ. A felszámoló és a vásárlók kormányzati hiteltámogatást kértek. Ennek meglétekor írhatják csak alá a szerzõdést. - A vásárlásra az önkormányzat, a sertéstartók és a gyárban lévõ dolgozók közös projektcége adta be a pályázatot. Reményeink szerint hamarosan megtudjuk, hogy a társaság elnyerte-e a kormányzati hitelt. A végleges döntés a felszámolóbiztos kezében van, õ dönti el majd, hogy eladjae ennek a társaságnak a gyárat. Egyébként széleskörû az összefogás ebben az ügyben, s azt gondolom, hogy még ebben a nehéz recesszív környezetben is jó minõségû termékekeivel a gyár talpon tud maradni. Az önkormányzat több mint 30 ezer emberért felelõs Pápa városában, ebbe beletartoznak a pápai húsgyárban dolgozók is, ráadásul a cég - az önkormányzat után - a város legnagyobb foglalkoztatója is. A kezdetektõl fogva amellett voltam, hogy mûködõ felszámolás legyen, és a végén ismételten privatizálni lehessen a céget. Ez azért fontos, mert megmarad az ott dolgozók munkahelye, és megmarad az a cég, amely termékeivel nap mint nap erõsíti a város hírnevét. A Pápai Hús megmaradása gazdasági szempontból sem mindegy, mert a város fontos adófizetõi közé tartozott a felszámolás elõtt. Reméljük, ez újra így lesz mondta dr. Kovács Zoltán polgármester.

4 4 Pápa és Vidéke november 27. Az olvasás öröme Mikszáth Kálmán a jelenben élõ múltról Mikszáth Kálmán az idõ mûvésze. Megsejtjük ezt már abból, ahogyan elbeszéli történeteit. A múltban zajló cselekmény ideje mögött ott érezzük az elbeszélés idejét is; a jelent, amelyben mesél az író, az élõbeszéd közvetlenségével elevenítve meg tájakat, embereket, eseményeket. S mindennek megadja a módját; nem siet, nem nézeget elõre-hátra, hanem teljesen átadja magát a történetnek. Mindig az a fontos, amirõl éppen beszél, legyen az névnapi ünnepség vagy kézfogó, megyegyûlés vagy választási korteshadjárat. Az elbeszélõ kitüntetett érdeklõdéssel rajzol minden jelenetet az olvasó pedig belefeledkezik, gyönyörûséggel adja át magát neki. Kristálytiszta epika ez, s alighanem igaza van Schöpflin Aladárnak, aki szerint Mikszáthoz fogható epikus kevés van az egész világirodalomban. Az idõ felõl érdemes megközelíteni Mikszáth mûveinek témáit, emberalakjait is. A nagy palóc páratlan megfigyelõ volt, s bámulatos emlékezõtehetséggel rendelkezett. Fõként arról írt, amit átélt, megtapasztalt. A gyermekkorában megismert paraszti világról, diákkorának kisvárosi-nyárspolgári miliõjérõl, legkivált azonban a már érett fõvel szemügyre vett vármegyei nemességrõl. Legnagyobb élménye a jelenben élõ múlt. Annak a fölismerése, hogy ami érték volt egykor, elértéktelenedhet, sõt káros, visszahúzó erõvé válhat a jelenben. Leggyakoribb hõstípusa az idõbõl kihullott vagy a történelemben eltévedt ember. Ilyen a Beszterce ostroma (1894) címû regény fõszereplõje, gróf Pongrácz István, aki olyan életet él várában a 19. század végén, mint néhai õsei a középkorban. Ilyen a legnagyobb magyar szatíra, az Új Zrínyiász (1898) központi alakja, a szigetvári hõs, aki katonáival együtt feltámad a gyorsan kapitalizálódó dualizmus-kori Magyarországon, s miután bankigazgatóként csõdbe juttatja pénzintézetét, vérfürdõt rendez a fölháborodott részvényesek körében. S ilyenek Sáros vármegye immár megyei hivatalokban gürcölõ kurtanemesei. A gavallérok (1897) szereplõi, akik vagyonos emberként parádéznak az ifjú pár esküvõjén, mert örökké abból tartanak fõpróbát, hogyan csinálnák, ha gazdagok lennének Ne gondoljuk azonban, hogy Mikszáth társadalomkritikája csupán a dzsentrit és az arisztokratát veszi célba. Kijut ebbõl a polgárságnak is bõségesen, sõt esendõségeik fényében olykor hajlamosabbak vagyunk megbocsátóbb szemmel tekinteni az elõbbiekre. Pongrácz István kétségtelenül becsületesebb, mint Zsolna város leggazdagabb polgárai, az önzõ és kegyetlen Trnowszky-fivérek. Az Új Zrínyiászban az úrhatnám polgár szatírája a legkíméletlenebb. S ha emlékezetünkbe idézzük Mikszáth utolsó regényét, A fekete várost (1910), tudhatjuk: a kapzsiság és a bosszúvágy uralta Lõcsénél még a nemes vármegye is rokonszenvesebb. Vannak persze kivételek is. Legnagyobb szabású regénye, a Noszty fiú esete Tóth Marival (1907) szimpátiával fordul az Újvilágban milliomossá lett kifligyáros, Tóth Mihály s barátai felé. Ez azonban csak keskeny szeletét adja a mûnek, amelyben fõleg a felvidéki nemesség életérõl kapunk szélesen hömpölygõ, feledhetetlen humorral átszõtt képet. A mû Pápához is kapcsolódik. A somlói szüreten, ahol a két címszereplõ elõször találkozik, kacskaringós beszédû pápai iparosokkal ismerkedünk meg, s Noszty Feri vesztét végül egy olyan levél okozza, amelyet a Griff fogadóban dobott a papírkosárba. A mûben egy egész vármegye lendül mozgásba, hogy segítsen megszerezni Noszty Ferinek Tóth Mari kezét. Ezt követeli tõlük a szokás és a virtus. Mert nem a jelenhez alkalmazkodnak õk, hanem egy tündökletesnek hitt múlt szokásaihoz. A másoktól (Arany Lászlótól, Móricztól, Adytól...) is ismerõs magyar betegség keríti õket hatalmukba nem az akaratgyengeség, hanem az energiák elfecsérlése, értelmetlen elherdálása miatt tartanak a pusztulásba. Ahogyan az író fogalmaz egyik korai regényében, A Mácsik, a nagyerejû címûben: Nagy ambíciók levegõbe építve, nagy cselekedetek ostoba célokra pazarolva. Igazán nem tudni, mi ölte meg õket rohamosabban? Hibáik-e vagy erényeik? Hauber Károly 75 éves a Csókai óvoda Folytatás az 1. oldalról A kétnapos születésnapi program elsõ napján együtt ünnepeltünk a szülõkkel. Délelõtt játszóház volt a gyerekeknek, ahol szüleikkel közösen sok érdekes apróságot készítettek. Ezután valamennyien összegyûltünk a macis teremben, és felszeleteltük a Ricsi cukrászdából kapott hatalmas szülinapi tortát. Az udvaron két tölgyfát ültettünk a nap emlékére, melyet a Bakonyerdõ Zrt-tõl kaptunk ajándékba. Ugyancsak ajándék az a madáretetõ együttes, melyet Nyulasi József fafaragó mester készített. A délelõtt körjátékkal Október végén 15 magyarországi biztosító tette közzé hivatalos tarifáját, melyek a gépjármû felelõsségbiztosítás évre vonatkozó díjait tartalmazzák. A biztosítók által kínált lehetõségek igencsak széles skálán mozognak, már ami az árakat illeti. Érdemes alaposabban körülnézni, hisz könnyen lehet, hogy kedvezõbb éves tarifára bukkanunk, mint a meglévõ. A különbség pedig több ezer forintra is rúghat, ennyivel több maradhat a zsebünkben. Még nincs késõ váltani, ugyanis a felmondásnak legkésõbb december 1-jén éjfélig kell beérkeznie a jelenlegi biztosítóhoz. Heti kérdésünkben, arról érdeklõdtünk, elégedettek-e biztosítójukkal, vagy a szeretnének-e váltani? Gulyás Attila - Ha olcsóbban tudnak biztosítást ajánlani, természetesen váltani fogok. Sajnos még nem volt idõm körülnézni az interneten. Jelenleg évi 45 ezer forintot fizetek, ami véleményem szerint elég sok. Ha olcsóbb ajánlatot találok, akkor biztosítót váltok. Káresetem nem volt, de saját hibámon kívül visszaestem a leg- fejezõdött be. Délután négy órára vártuk az óvoda régi dolgozóit: óvónõket és dajka néniket, akikkel egy kellemes beszélgetõs estét töltöttünk el - tudtuk meg az óvodavezetõtõl. Másnap délutánra a város vezetõsége és a társintézmények óvónõi kaptak meghívást. A vendégeket Gyõriné Füstös Katalin köszöntötte, majd ismertette az óvoda történetét. Elmondta, egykor ebbe az óvodába íratták be szülei azt a kisfiút, aki most polgármesterként foglal helyet az elsõ sorban. Ezután apró meglepetéssel kedveskedett dr. Kovács Zoltánnak. Vált biztosítót? Gulyás Attila Az akkori csoportnapló bejegyzéseibõl gyûjtött ki néhányat, és tette egy albumba. Városunk polgármestere ünnepi beszédében szólt arról a sikeres pályázatról, mely lehetõvé teszi az óvoda teljes megújulását, ami közel hatvan millió forintba kerül. A munkálatok jövõ nyáron kezdõdnek, és elõreláthatólag õszre fejezõdnek be. Végül egy 75 ezer forintot érõ emléklapot adott át az intézmény vezetõjének. A pénzen mosógépet vásárolnak majd. A kétnapos szülinapi program az óvodások mûsorával zárult. M.A. rosszabb bónuszba. Jelenleg az A1-ben vagyok. A biztosítómmal nincs kapcsolatom, így kellemetlen tapasztalatom sem. Korábban elõfordult, hogy egy üzletkötõ által ajánlott kötelezõt választottam, majd késõbb kiderült, jóval méltányosabb is lehetett volna az összeg, ha a kedvezményeket nem felejti el megemlíteni. Vanczalovszki Zsolt - Elégedett vagyok a biztosítómmal, de a következõ évben magasabb lenne az évi összeg, így biztosítót váltok. Körülbelül 5 ezer forinttal kellene többet fizetnem, ez pedig már elég jelentõs pénz ahhoz, hogy egy olcsóbb ajánlatot keressek. Mivel a szerzõdést interneten kötöm meg, így nekem semmi dolgom nem lesz. Nem kell utánajárnom és futkosni. A cég mindent megcsinál helyettem: értesíti a biztosítót, lebonyolítja a levelezést. Egyébként eddig évi 20 ezer forintot fizettem, balesetem szerencsére soha nem volt, jövõre B6-os bónuszom lesz. Baán Éva - Elégedett vagyok a biztosítómmal, és maradok, ugyanis tavaly váltottam. A Vanczalovszki Zsolt Színes mûsort szerveztek Nyugdíjasok köszöntése Döbröntén Évek óta hagyomány, hogy Döbröntén az év végéhez közeledve köszöntik a település nyugdíjaskorú lakóit. Nem volt ez másként idén sem, hiszen november 23-án a Hasik Hotel nagytermébe invitálták a bakonyi kisközségben élõ szépkorúakat. Az ünnepségen Cseh Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a döbröntei gyermekek verses-zenés mûsorával elkezdõdött a kulturális program. Õket a Gannai Asszonykórus követte, majd a Pápakovácsi Énekkar lépett a jelképes színpadra. Az ünnepi mûsor végén magyar nótákat hallgathattunk. A színes mûsor után Bodnár József hangulatos muzsikájával folytatódott a program. A döbröntei nyugdíjasok köszöntésére szervezett rendezvény este nyolc óra körül fejezõdött be. Polgár Sz. takarékszövetkezetnél hívták fel a figyelmemet arra, hogy érdemes lenne lecserélnem a meglévõ biztosításomat. Egy sokkal kedvezményesebbet ajánlottak, így felét fizetem annak, amit tavaly fizettem. Ezenkívül mindent elintéztek helyettem, semmit nem kellett tennem. Így idén meg sem néztem a biztosítók ajánlatait. Nem szeretek ide-oda ugrálni, tíz forintokért nem érdemes. De akkor nagyon megérte! A folyószámlámról vonják a kötelezõ díját, és mindig idõben megküldik az igazolást. Meleg Andrea Baán Éva

5 2008. november 27. Pápa és Vidéke 5 Két elõadás az ifjúsági, kettõ a felnõtt bérletben - Az elsõ bemutató novemberben A kisgömböc címû táncjáték volt mesélte lapunknak Bognárné Novák Ilona mûvelõdésszervezõ, rengeteg mozgással, bábjátékkal fûszerezve. A következõ elõadás december elsõ felében a Az üvegcipõ négyszer Molnár Ferenc színdarabjai ünnepelt és állandó szereplõi a hazai és külföldi színházi repertoárnak, mûveivel a világszínpadon képviseli a magyar irodalmat elég csak a Játék a kastélyban, a Liliom, a Delila, az Olimpia vagy éppen A testõr címû írásaira gondolni. Ehhez a felsoroláshoz méltán társítható Az üvegcipõ is, az 1924-ben íródott vígjátékot a gyõri Forrás Színház elõadásában láthattunk az elmúlt héten négy alkalommal is Pápán. A következõ elõadás a Ludas Matyi lesz Dr. Kovács Zoltán elsõként arra emlékeztette a megjelenteket, hogy a rendszerváltást követõen, 1992-ben elkészült a város általános rendezési terve, amelyben stratégiai kérdéseket fogalmaztak meg. Ezek közé tartozott, hogy az elkerülõ út keletrõl átkerült a város nyugati oldalára. Ebben a tervben jelölték ki a termálfürdõ, a sportcsarnok és a belsõ elkerülõ út helyét is. Azóta eltelt másfél évtized, és valamennyi terv megvalósult. A polgármester úgy fogalmazott, akkor maguk sem gondolták volna, hogy 2008-ra a Pápai Ipari Parkban 82 cég 3000 embert foglalkoztat majd, és azt sem gondolták volna, hogy sikerül a Széchenyi Terv segítségével 2 milliárd feletti költségvetéssel megvalósítani a termálfürdõt. Mint elhangzott, újabb nagy lépés elõtt áll a város, hiszen az Esterházy-terv elemei százalékban megvalósultak. Most európai uniós pénzekkel lehet újabb elõrelépéseket elérni. Az egyik ilyen terület a Belváros rekonstrukciója, a másik egy iskola- és óvoda fejlesztési program. A gazdaság fejlesztéséhez kapcsolódó pályázati lehetõsé- A két ifjúsági és két felnõtt bérletben csaknem kétezren látták Vágó Kriszta és Dörner György fõszereplésével a zseniális szerzõ színdarabját. A történetben a múlt század húuszas éveinek Hamupipõke meséje elevenedett meg, a fõhõs azonban nem fehér lovon érkezett. Ráadásul idõs, szegény és faragatlan is, ám Szabó Irma cselédnek mégis õ álmai hercege. A fordulatokban bõvelkedõ három felvonásos vígjátékot amelyet a pápai Pataki András rendezett a Molnár Ferencre oly jellemzõ elegáns jellemábrázolás, a finoman megrajzolt szereplõi tulajdonságok, valamint a könnyed és sziporkázó párbeszédek jellemzik. Molnár Ferenc az egész magyar irodalomból a világszerte legismertebb nevû és mûvû író, színházaink újra meg újra óriási sikerek közepette újítják fel vígjátékait. Az üvegcipõ az elmúlt évtizedek alatt mit sem vesztett értékébõl, ugyanolyan könnyed, csillogó és divatos, gek száma azonban igen alacsony. Dr. Kovács Zoltán ezt követõen a jelenlegi állapotokat ábrázoló fotókkal és látványtervekkel illusztrált beszámolót tartott az egyes területekkel kapcsolatos elképzelésekrõl. Ezek köz az Áruház épületével és a Petõfi Filmszínház épületével kapcsolatos tervekrõl is szólt. Dr. Kovács Zoltán az elõadással kapcsolatban elmondta, azért tartja fontosnak, hogy minél többen megismerjék a fejlesztéssel kapcsolatos terveket, mert együtt élünk a városban, és nem biztos, hogy minden esetben az a jó, amit a mérnökök, a várostervezõk vagy a képviselõ-testület tagjai gondolnak. Ezeken a találkozásokon, fórumokon lehetõségük van a pápai mint nyolcvannégy évvel ezelõtt. Polgár Szilárd Gyermek színházbérletek a JMK-ban A kisgömböc címû elõadással kezdetét vette a gyermek színházbérletes évad a Pöttöm, Fekete István, Lázár Ervin bérletekben a Jókai Mór Mûvelõdési Központban. Az óvodásoknak szóló színházi kínálatban három, az általános iskola alsó tagozatosainak összeállított bérletben négy elõadás szerepel. Elõadás a fejlesztési tervekrõl A keresztény Értelmiségiek Szövetségének Pápai Csoportja az elmúlt pénteken tartotta összejövetelét a Szent Anna templom nagy hittantermében. A rendezvényen dr. Kovács Zoltán polgármester, országgyûlési képviselõ tartott elõadást Pápa jövõje címmel. tatabányai Jászai Mari Színház bemutatója, a Ludas Matyi lesz Fazekas Mihály mûvében a fõbb szerepeket színészek játsszák, mellettük tizenhat színinövendék lép színpadra. A produkció játszóházzal kezdõdik, a színdarab történetébe bevonják a gyermekeket is, akik úgy érezhetik, hogy maguk is az elõadás részévé váltak. A harmadik bemutató a Veszprémi Pannon Várszínház elõadásában az egyik legõsibb magyar népmese, a Fehérlófia lesz. Márciusban pedig a Mátyás király álruhái kerül majd színpadra a Maros Mûvészegyüttestõl. Bognárné Novák Ilona elmondta azt is, hogy próbálták kihasználni a színházépület adottságait, a nagyszínpadot és a JMK technikai eszközparkját. Az elõadásokra fõként a városi óvodákból, iskolákból érkeznek a gyermekek - az óvodás bérletre az elõadások elõtt lehet még jegyeket vásárolni, ám sok csöppség jön Szanyból, Kertáról, Pápakovácsiból, Gyömörérõl, Pápateszérrõl, Nemesgörzsönybõl, Vaszarról, Nagyacsádról vagy éppen Nemesszalókról. Polgár Szilárd polgároknak, hogy elmondják ötleteiket. A város vezetõi pedig megfontolják, hogy ezek az elképzelések miként építhetõk be a tervekbe annak érdekében, hogy továbbra is szép környezetben élhessenek a pápaiak. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a tervek sok tekintetben találkoznak a jelenlévõk ízlésével. A polgármester azonban rámutatott, ezeknek a terveknek sok tekintetben a pénzhiány szab határt, õ azonban elégedett lesz, ha a jelenlegi elképzelések megvalósulnak. Azonban mindezek mellett még sok dolognak kell történnie annak érdekében, hogy ez a jó adottságokkal rendelkezõ város, Pápa véglegesen szép, élhetõ város legyen. Papp Eszter Programajánló November 27-én, csütörtökön 18 órakor kezdõdik a JMK Kertbarát Népfõiskola foglalkozása a Várkastély 1. termében. Téma: Integrált növényvédelem a zöldségeskertekben és gyümölcsösökben. Elõadó: Fehér Zsófia kertészmérnök. November 29-én, szombaton 9-18 óráig festményvásárt rendez a gyõri Kis-Duna Galéria a Pedagógus Mûvelõdési Házban. November 29-én, szombaton 9-12 óráig tartja foglalkozását a 12-es Színkör mûvészklub a Somogyi József Galériában (modell biztosítva). November 30-án és december 7-én, vasárnap 13 óra 30 perckor kezdõik A csodadoktor nyomában a Bruno Gröning Baráti kör nyilvános filmvetítése JMK elõadótermében. December 4-én, csütörtökön 16 órától AIDS elleni világnap a Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium dísztermében. December 5-én, pénteken 17 órakor nyílik a JMK emeleti elõterében Bozó József éremmûvész kiállítása. Megnyitja: Dr. Mail József apátplébános. December 6-án, szombaton 15 órától Mikulásváró játszóház, 17 órától Mikulásnapi mûsor a színházteremben. December 7-én, vasárnap 14 órától A csodadoktor nyomában nyilvános filmbemutató a Bruno Gröning Baráti Kör szervezésében a JMK elõadótermében. December 4-én, csütörtökön 18 órakor kezdõdik a JMK Kertbarát Népfõiskola foglalkozása a Várkastély 1. termében. Elõadó: dr. Csepregi István. Téma: A hõösszeg ismeretének jelentõsége a kertészetben. A Petõfi moziban november ig 19 órától A spanom csaja, november 29-én 17 órától A Spiderwick krónikák, december 2-3-ig 19 órától a Mázli, december 5-7-ig 19 órától a Quantum csendje címû filmet vetítik. Adventi programok a Belvárosban november 30. Advent elsõ vasárnapja Betlehem kinyitása Dr. Mail József apát-plébános áldása Közremûködnek a Szent István Római Katolikus Ált. Isk. tanulói. Helyszín: Fõ tér Az elsõ gyertya meggyújtása az adventi koszorún Civilek a Korzóért egyesület Helyszín: Kossuth u. Mándi Márton István u. sarok Az adventi rendezvénysorozat megnyitója Dr. Kovács Zoltán polgármester köszöntõje Eisenbeck Ágota éneke Wolf Péter: Ave Maria A belvárosi díszkivilágítás bekapcsolása Színpadi program Megafon Stúdió ünnepi mûsora Helyszín: Kossuth u. Eötvös u. sarok Bödey Tamás szeretettel meghívja Önt sok humorral fûszerezett második könyvének bemutatójára, melynek címe Miért (nem) vagyunk boldogok? Idõpont: november 29., szombat 16 óra. Helyszín: Bartók Béla Zeneiskola díszterme. A könyvet bemutatja Bódi László, zongorán közremûködik Németh-Vékes Erzsébet. Jótékonysági est Jótékonysági estet szerveznek Most élsz, most vigyázz, hogy jól csináld címmel a Pápai Humán Állatvédõ Egyesület javára november 28-án, pénteken fél hétkor a Pedagógus Mûvelõdési Ház nagytermében. A karitatív rendezvényen Piller Károly lép fel, a közel másfél órás esten többségében Máté Péter-dalok hangzanak el, valamint ismert musicalekbõl is felcsendülnek részletek, így többek között A padlás, a Most élsz Légy jó mindhalálig vagy a Rómeó és Júlia népszerû betétdalai. A jótékonysági est háziasszonya Mészárosné Varga Veronika lesz, a koncerten vokálisan közremûködik Ács Zsuzsa. A Pápai Humán Állatvédõ Egyesület megsegítésére rendezett programra belépõjegyek korlátozott számban a helyszínen és a Március 15-téri fodrászkellék boltban még válthatóak. Polgár Sz.

6 6 Pápa és Vidéke november 27. A december 3-át a fogyatékosok világnapjává nyilvánító ENSZ deklaráció több célt is kitûzött a tagállamok számára. Ezek közé tartozik, hogy folyamatosan javítani kell a sérült, akadályozott személyek életminõségét és társadalmi helyzetét. Emellett megfogalmazták azt is, hogy a fogyatékkal élõk számára egyenlõ esélyeket kell biztosítani az élet minden egyes területén, valamint, Fogyatékosok világnapja Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyûlése 1992-ben úgy határozott, hogy december 3-át a fogyatékosügy ünnepévé nyilvánítja. Az azóta eltelt idõben ezen a napon világszerte rendezvényeket tartanak a sérült és akadályozott emberek társadalmi szerepének hangsúlyozása, valamint az e területen elért eredmények bemutatása érdekében. Folytatás az 1. oldalról A hospice szolgálat esetében nem a beteget hozzák a kórházba, hanem az ellátás megy házhoz, a betegágy mellé. Veszprém megyében már évek óta mûködik ez a lehetõség, Pápán és környékén március 1-étõl érhetõ el a szolgáltatás, amelyben csak szakképzett dolgozók vehetnek részt. A szombati program amelynek háziasszonya Takács Annamária, a Fehér Galamb Hospice Alapítvány pápai területi ápolás koordinátora volt délelõtt szakmai elõadásokkal kezdõdött, ahol bemutatták a hospice ellátás mûködési modelljét, szó esett a jogszabályi háttérrõl, valamint a gondozási központ és a hospice ellátás együttmûködési lehetõségeirõl is. Délután a nyílt napot dr. Áldozó Tamás Pápa alpolgármestere nyitotta meg, aki beszédében elismerését fejezete ki mindazoknak, akik ebben a tevékenységben részt vesznek. - Az egészségügyi ellátásnak, az orvoslásnak sok szép területe van, a születés, vagy olyan orvosi tevékenység, amelynek a végén ott van a gyógyulás, a felépülés, az élet tovább folytatásának a lehetõsége. Nagyon nehéz lehet azonban hogy folyamatosan erõsíteni kell azokat a szolgáltatásokat, intézményeket és civil kezdeményezéseket, amelyek elõsegítik a fogyatékos emberek társadalmi integrációját. A fogyatékosok világnapjának tehát fõ célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse a fogyatékosügy törekvéseit, valamint, hogy erõsítse az imént megfogalmazott célok érdekében a társadalmi Hospice nyílt napot rendeztek Pápán úgy dolgozni, hogy bármennyire is jól végezzük a munkákat, mindezeket a célokat fel kell hagynunk fogalmazott beszédében az alpolgármester. A délutáni nyílt napra amelynek kulturális programjában fellépet a JMK Vadvirág Néptáncegyüttes, a Zafír Hastánccsoport, valamint a Szent Benedek Zenekar teljesen megtelt a összefogást. A Madridi Nyilatkozat szerint: Az a társadalom, amely számos tagját kirekeszti, elszegényedett társadalom. Hazánkban több mint 600 ezerre becsülik a tartósan egészségkárosodott és fogyatékkal élõ emberek számát. Az õ sorsuk alakulása közvetve a lakosság mintegy harmadát érinti. Ezért is különösen fontos, hogy a fogyatékosk világnapjáról minél szélesebb körben megemlékezzenek. Pápán a Balla Róbert téri Általános Iskola, Elõkészítõ Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény vállalta, hogy rendezvényt szervez a Önzetlenül adni és segíteni Helyõrségi Mûvelõdési Otthon nagyterme. Az érdeklõdõk a hospice ellátásban dolgozó orvosok, ápolók elõadásait hallgathatták meg. Különösen szívszorító volt az az õszinte vallomás, amelyben a fiatal, alig harmincéves Pinka Noémi beszélt daganatos betegségérõl, ezzel is erõt adva sorstársainak. A hospice szolgálat kapcsán mindig is rácsodálkozó, elismerõ szemmel nézünk azokra az elkötelezett szakemberekre, akik önmagukat adják oda a végsõ stádiumban lévõ betegek fizikai és lelki ápolásában. Önzetlenül adni és segíteni, ebben rejlik ennek a munkának a lényege. Segíteni, de nem várni érte feltétlenül kimondott hálát, hiszen sokszor csak egy beteg ember szeme vagy éppen a halálba fordulása mutatja meg, hogy milyen sokat jelent egyre gyengülõ, a földi életnek a túlvilág felõli világnap alkalmából. Csutiné Papp Orsolya, az intézmény igazgatója elmondta, december 3-án 10 órakor kezdõdõ rendezvényükön vendégül látják a Csókai óvodába járó gyermekeket. A rendezvényen az elmúlt évi országos versenyen kiváló eredménnyel szereplõ bábcsoportjuk elõadását láthatják a vendégek, de lesz karácsonyi börze az iskola diákjainak és pedagógusainak alkotásaiból, illetve az érdeklõdõk megtekinthetik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pápai Támogató Szolgálat Köztünk élnek elnevezésû rajzpályázatára érkezett pályamûveket is. Papp Eszter oldalára készülõ embertársunknak a gondos ápolás. - Az érdeklõdést sikerült felkeltenünk, sokan látogattak el a szombati rendezvényre, közöttünk jónéhány orvoskollégánk is. Az elõadások végén többen odajöttek hozzánk beszélgetni, és azt mondták, hogy hasznos volt ez a szakmai nap, megtudhatták mi is a hospice valójában, milyen betegekkel foglalkozunk. Szerencsére Pápán is egyre többen tudnak rólunk nyilatkozta újságunknak dr. Balogh Zsuzsanna sebész, gastroenterologus, a Fehér Galamb Hospice Alapítvány pápai csoportjának támogató szakorvosa. Anyakönyvi hírek A kézmûves hétvégék programsorozat részeként Adventi Kézmûves Délutánt rendeznek november 30-án, vasárnap 14 és 17 óra között a Zárda utcai Kópé- Várban. Az ünnepváró rendezvényen képeslapokat, Születés: Kett Balázs Pujszter Szilvia: Leila Elektra, Bariska Tamás Kocsis Anikó: Zoé Anna, Süle Ervin Chovanecz Hajnalka: Bence Ervin, Heigl Antal Varga Andrea: Dávid Antal, Molnár Zsolt Novák Zsuzsanna: Balázs. Halálozás: Zacsovics Lászlóné sz. Bendl Gabriella Rózsa, Végh Sándorné sz. Megyeri Jolán, Érsek Lajos, Horváth Károly, Trestyén Gáborné sz. Böjtös Margit, Rékasi Lajosné sz. Bálint Ilona, Ádovics Béláné sz. Gmoser Magdolna Mária, Nagy Gáborné sz. Petrovics Ilona, Meleg Gyuláné sz. Kolonics Teréz, Szanyi Géza, Nagy Lajosné sz. Takács Irén. Adventi kézmûves délután A Biga-csiga Alapítvány (Huszár lakótelepi óvoda) köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékát az alapítvány javára ajánlották fel. Az összeget, forintot játékvásárlásra és feltételeink javítására fordítottuk. * * * A Tánc-Lánc Alapítvány köszönetet mond azoknak, akik adójuk 1 százalékát az alapítvány részére ajánlották fel. A befolyt forintot az alapítvány alapító okiratában meghatározott céloknak megfelelõen használta fel. Értesítés gyertyatartókat, tündéreket, ablakdíszeket és gyöngy-szalvétagyûrûket készíthetnek az ügyes kezû gyermekek és szüleik. A program szervezõi minden érdeklõdõt szeretettel várnak. -p- Értesítjük Pápa város lakosságát, hogy az alábbi napokon a felsorolt utcákban kéményseprõink megjelennek a évben esedékes kéményseprési munkák elvégzése céljából. Kérjük, hogy a kémények tisztítását, illetve gázüzemû kémények használata esetén azok évenkénti felülvizsgálatát, szükség szerinti tisztítását tegyék lehetõvé kéményseprõinknek. A munka elvégzését a sormunkakönyvben aláírásukkal igazolni és az éves díjat megfizetni szíveskedjenek december 1 5. Kálvária utca, Hársfa utca, Szent I. utca páratlan oldal, Török B. utca páratlan oldal, László M. utca, Ligetköz, Vásár utca, Celli út, Bartók B. utca, Liszt F. utca, Szalmavári utca, Pály E. utca, Dózsa Gy. utca, Külsõ-Veszprémi út, Veszprémi út, Gazdaság utca, Hantai utca, Kishantai utca, Kossuth utca, Deák F. utca, Közép utca, Márton I. utca, Fõ utca, Böröczki domb, Csáky L. utca, Jókai M. utca. Kankalin utca, Jácint utca, Ibolya utca, Hóvirág utca, Klapka utca, Kisliget, Kolozsvári utca, Vasvári P. utca, Tókert utca, Szabadság utca, Ady E. sétány, Beke J. utca, Radnóti utca, Györök L. utca, Tapolca sétány, Erkel F. utca, Tamás utca, Temetõ utca, Alsóvárosi temetõ, Korona utca, Zárda utca, Rozmaring utca, Toldi utca, Munkás utca december Somlai út, Szabó e. utca, Szilágyi utca, Somody J. utca, Fûzfa utca, Wesselényi utca, Kertész utca, Jeges utca, Barázda utca, Tangazdaság, Teleki utca, Bocsor utca, Harmat utca, Viczay utca, Tulipán utca, Margaréta utca, Liliom utca, Szellõ utca, Muskátli utca, Bella utca, vermes I. utca, Dóra utca. Martonfalvy utca, Mohács utca, Világos utca, Czuczor G. utca, Kmetty utca, Kapossy L. utca, Rohonczy utca, Kinizsi utca, Szladik J. utca, Balla R. tér, Batthyány utca, Sárkány utca, Budai N. A. utca, Damjanich utca, Zrínyi utca, Szent I. u. Páros oldal, Török B. utca páros oldal, Csatorna utca, Flórián utca, Szentilonay utca, Varga utca, Barát utca, Kígyó utca, Korvin utca, Kurucz utca, Kard utca, Kiss tér, Bástya utca, Irhás utca, Szent L. utca. Együttmûködésüket elõre is köszönjük. Közszolg Kft. kéményseprõ részleg

7 2008. november 27. Pápa és Vidéke 7 Pápa város turizmusáért alapítvány pályázati felhívása I. A támogatás célja: A támogatás célja Pápa városában mûködõ kereskedelmi- és magánszálláshelyek minõségi kínálatának bõvítése, valamint az ezekhez kapcsolódó új turisztikai termékek létrehozatalának és piacra juttatásának támogatása, egyéb szolgáltató tevékenységek színvonalának emelése. II. A támogatásra jogosultak: Pápa városában a turizmus területén mûködõ a.) természetes vagy jogi személyek; b.) gazdasági társaságok akik/amelyek vállalják, hogy az elnyert összeget a pályázati cél és a pályázat keretében támogatható tevékenységek megvalósítására használják fel. III. Pályázati feltételek: 1. A pályázat keretében támogatható tevékenységek: a.) Pápa várost /vagy a pályázó termékét/, szolgáltatását bemutató kiadványok készítése, egyéb marketing feladatok támogatása; b.) Pápa városában megvalósuló olyan rendezvény támogatása, amely igazolhatóan növeli a városban eltöltött vendégéjszakák számát; c.) új turisztikai termék kialakítása és piacra jutásának támogatása. 2. A pályázat benyújtásához önrész nem szükséges, de az elbírálásnál elõnyt jelent, ha a pályázónak saját forrás is rendelkezésére áll. 3. Pályázatot nyújthat be az, aki: a.) a Pápa Város Turizmusáért Alapítványtól korábban kapott támogatásról a támogatási szerzõdésben foglaltak szerint határidõben elszámoltak, valamint b.) csatolják a helyi adóhatóság igazolását arról, hogy - amennyiben ilyen kötelezettségük fennáll - idegenforgalmi adó-bevallásukat határidõben teljesítik, továbbá idegenforgalmi adó-fizetési kötelezettségüknek november 30-ig hiánytalanul eleget tettek. IV. A pályázattal elnyerhetõ támogatás: 1. A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás. 2. A támogatás összegének folyósítása a támogatási szerzõdésben meghatározottak szerint történik. 3. Az Alapítvány jogosult ellenõrizni a pályázati cél megvalósítását. A fel nem használt, illetve a pályázati célnak nem megfelelõen felhasznált összeg visszafizetése a támogatási szerzõdésben meghatározottak szerint történik. V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: 1. A pályázat kizárólag pályázati formanyomtatványon nyújtható be, amely a Tourinform Irodában (Pápa, Kossuth u. 28.) munkanapokon (hétfõ-péntek óra és szombat óra között) vehetõ át. 2. A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban az alábbi címre kell megküldeni: Pápa Város Turizmusáért Alapítvány 8500 Pápa, Várkert út A pályázat benyújtásának határideje: december A pályázatokat a Pápa Város Turizmusáért Alapítvány Kuratóriuma december 31-ig bírálja el. A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás a 89/ telefonszámon kérhetõ. Pápa Város Turizmusáért Alapítvány Kuratórium Gólzáporos mérkõzés az ETO ellen Két vereség a Liga kupában Az elmúlt héten két találkozót játszott a Lombard Pápa labdarúgócsapata a Magyar Liga Kupa küzdelmeiben. Szûcs Lajosék elõször november 19-én a Perutz Stadionban fogadták az NB I-es Gyõri ETO gárdáját. A mérkõzésre nagyon kevesen látottak ki, õk azonban igazi gólzáporos találkozót láthattak a két együttestõl, amelyen végül vendégsiker született. 6-5-re nyert a gyõri csapat ez már vízilabdás eredménynek sem lenne rossz, a pápaiak közül Farkas Attila, Szabó Zsolt, Alex és Venczel Balázs kétszer volt eredményes. A gyõriek részérõl Kovács Zoltán öt (!) gólt szerzett. Vasárnap az MTK Budapesthez látogatott a Lombard, ahol Kovács László tanítványai 1-0-ra vezettek, ám a gyõzelmet mégsem sikerült megszerezni a pápaiaknak. Az MTK jó hajrával az utolsó tíz percben megfordította a mérkõzést, és végül 2-1 megnyerte az összecsapást, a Lombard gólját Gyömbér Gábor lõtte. A csapathoz kapcsolódó hír az is, hogy a múlt héten két próbajátékos érkezett az együtteshez. Az NB III õszi bajnokának, a Szigetszentmiklós csapatának két meghatározó labdarúgója, alapembere Avram Viktor és Palló Domonkos lépett pályára a Gyõri ETO elleni Magyar Liga Kupa találkozón a Lombard színeiben. Polgár Szilárd Sportajánló Galambászat: galambkiállítás, november 29., szombat 9-18 óra, vasárnap 9-15 óra, díjkisztó november 30., vasárnap 15 óra, Jókai Mór Mûvelõdési Központ. Labdarúgás: Liga Kupa Lombard- Pápa FC Haladás, november 29., szombat, 15 óra, Perutz Stadion, Pápa Kosárlabda: férfi NB I/B Pápa KC Enternet, november 30., vasárnap 18 óra, Sportcsarnok. Az Acsády Ignác Szakképzõ Iskola és Kollégium pályaválasztási fogadóórát tart december 9-én, kedden 16 órakor, melyre szeretettel várják az érdeklõdõ tanulókat és szüleiket.

8 8 Pápa és Vidéke november 27. Az év sikeres sportszakmai szereplõi ESZI-Kupa Harminchat sportszakmai személyt jutalmaztak idén a sportágak szokásos évvégi ünnepségen. A rendezvényt a Perutz Stadion klubépületében tartották november 20-án. A díjazottaknak dr. Kovács Zoltán, Pápa polgármestere gratulált. A 2008-as sportszakmai tevékenységért a következõk részesültek elismerésben: Ákos Csaba (labdarúgás), Balogh János (úszás), Cseh László (vízilabda), Dudás Szabolcs (asztalitenisz, diáksport), Eisler Ottóné (diáksport), Fodor Sándorné (kézilabda), Gresa Ferencné (ügyvitel), Györkös Béláné (labdarúgás), Gyûrûsi Gábor (labdarúgás), Hernádi Tamás (atlétika, diáksport), ifj. Hernádi Tamás (kosárlabda), Horváth Attila (tollaslabda, diáksport), Jámpa Péter (tenisz), Kis Károly (atlétika), Kiss Zoltán (diák- és szabadidõsport alapítvány), Knapp Zsolt (labdarúgás, kispályás labdarúgás), Koncz János (diáksport), Koncz Sándor ( labdarúgás, kispályás labdarúgás, diáksport), ifj. Koncz Sándor (diáksport), Markos László (diáksport), Máté István (labdarúgás), Németh Béla (kézilabda), Oroszvári Péter (diáksport), Polyák István (teke), Stemmer István (atlétika), Szabó Sándor (diáksport), ifj. Szabó Sándor (duatlon, triatlon), Szalai Éva (diáksport), Szepesi Mihály (labdarúgás), Sztanics Istvánné (sakk), Takács Ervin (labdarúgás), Tímár Tibor (asztalitenisz), dor (labdarúgás), Uhlár Tibor (diáksport), Végh József (judo), Vörös József (labdarúgás). Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye november 8-án nõi kézilabda tornát szervezett a Szociális Munka Napja alkalmából. Az Erkel Ferenc Általános Iskola tornatermében megrendezett tornán a Polgármesteri Hivatal, a Pápa Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás, és az ESZI csapata mérték össze tudásukat. A mérkõzéseket id. Koncz Sándor és ifj. Koncz Sándor vezették. A 2x10 perces mérkõzéseken a következõ erdmény született: ESZI Polgármesteri Hivatal: 8 10, Polgármesteri Hivatal - Pápa Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás: 16 0, Pápa Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás ESZI: Az összesítésben elsõ helyen végzett Polgármesteri Hivatal csapata Csõréné Põr Esztertõl, az Egyesített Szociális Intézmény igazgatójától vehette át az ESZI Kupa Vándorserleget. -p- Magyar bajnoki ezüstérem Labdarúgótorna tanároknak A kistelepülések tehetséges diákjainak képzésére indult a középiskolákban 2001-ben az Arany János Tehetséggondozó Program. Minden képzési év balatoni táborral indul, s az évek során az is kialakult, hogy a program tanárai találkoznak egy sportos hétvégén, megosztják egymással tapasztalataikat, és egy labdarúgó torna is belefér az idejükbe. Idén Pápa volt a helyszíne a találkozónak, a házigazda az Arany János Programban kezdetek óta résztvevõ Türr István Gimnázium és Kollégium. A tornára 12 iskola nevezett (az Arany János Program szerint oktató középiskolák száma 23 az országban). A nyertes Kisvárda csapata lett, a türrös tanárok csapata az elmúlt évek jobb helyezései után most a 12. lett. A csapatkapitány Grõber Attila kiemelte, hogy a diákokból álló szurkolótábor fergeteges buzdítása minden gyõzelemnél többet ért. November 15-én, Pécsen rendezték meg az akrobatikus Rock and Roll leányformációk Magyar Bajnokságát, tájékoztatta lapunkat Szegediné Murai Dóra, a Black Bunny Rock and Roll Club vezetõedzõje. A pápai klub Black Tigers junior leány kisformációja az utóbbi évek legjobb formációs eredményét, magyar bajnoki második helyezést szerezték meg. A csapat tagjai: Benkõ Zsófia, Karner Dóra, Kovács Petra, Simon Anna és Takács Roxána. A formációnak junior kategóriában ez volt az utolsó versenye, ugyanis a következõ szezonban felnõtt kategóriában tovább. versenyeznek pe Pápa és Vidéke Közéleti hetilap Megjelenik csütörtökönként. Kiadja: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Nyomdai munkák: Antók Nyomdaipari Kft., Celldömölk A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Március 15. tér 4. Pf Telefon/fax: 89/ web: ISSN Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!

Megkezdõdtek az adventi programok

Megkezdõdtek az adventi programok Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. december 2. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 43. szám Megkezdõdtek az adventi programok Megszépült a bölcsõde Több mint másfél millió forintból újult meg a Fenyveserdõ

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk Pápa és Vidéke 2012. március 8. Közéleti hetilap X. évfolyam 5. szám Pápa az Utazás kiállításon Vizsgálják a pápai múmiát CT-vizsgálatra vitték február 25-én a Pápai Református Gyûjteményekben õrzött múmiát.

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát 2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Erzsébetvárosi óvoda Ismét megújult egy óvoda Pápán A nyár elején három óvoda felújítása

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére

Részletesebben

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 15. Közéleti hetilap V. évfolyam 6. szám A felnõttéválás küszöbén Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Újra társulásra kényszerülnek

Részletesebben

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív Pápa és Vidéke 2013. október 3. Közéleti hetilap XI. évfolyam 20. szám Alternatív alkotóközösségek találkoztak Pápán Szépül a barokk kastély Õszi Dionüszia öt napon át Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán,

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl Pápa és Vidéke 2013. május 30. Közéleti hetilap XI. évfolyam 11. szám Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum Folytatódik a kastély felújítása A közelmúltban megkezdõdött az Esterházy-kastély

Részletesebben

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális Pápa és Vidéke 2012. január 12. Közéleti hetilap X. évfolyam 1. szám Elkészült Várkertfürdõ gyógyászati épülete Átadták Munkácsy-iskola felújított épületét A téli szünetet megelõzõen ünnepélyesen átadták

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él 2014. január 30. Közéleti hetilap XII. évfolyam 2. szám A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él Húszéves a Pro Cultura Díszoklevél Õrzik városunk hagyományait, értékeit Nagyszabású gálamûsorral

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát.

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát. Pápa és Vidéke 2015. június 11. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 8. szám Pedagógusnap Köszöntötték a város pedagógusait Készül az új épület Bokrétaünnep a kórházban A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti

Részletesebben

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán Pápa és Vidéke 2013. augusztus 8. Közéleti hetilap XI. évfolyam 16. szám Járdák és utak építésén dolgoznak a kivitelezõk Épül a fõtér A szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése Pápán volt a

Részletesebben

Átadták az Egri úti Tagóvodát. Városunk lapja XXV. évf. 21. szám 2013. október 17. városháza Úthelyreállítás a csatornázás után

Átadták az Egri úti Tagóvodát. Városunk lapja XXV. évf. 21. szám 2013. október 17. városháza Úthelyreállítás a csatornázás után 1 Városunk lapja XXV. évf. 21. szám 2013. október 17. LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE Átadták az Egri úti Tagóvodát városháza Úthelyreállítás a csatornázás után aktuális Segítő kezek Mezőkövesden Sportkalauz Legerősebb

Részletesebben

Tudásalapú mezõgazdaság

Tudásalapú mezõgazdaság Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 22. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 14. szám Szent György-napi Agrárexpó Tudásalapú mezõgazdaság Nagygyimót Felavatták az orvosi rendelõt Nem egészen egy

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XXI. ÉVFOLYAM 09. SZÁM (492) 2009. MÁJUS 8. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Amíg lehetôsége van, vegye igénybe a szociálpolitikai

Részletesebben

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 5. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Városi megemlékezés március 15-én Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Március idusa a legzordabb téli napokat megidéző ítéletidővel

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. 100% bankbetét! Bajnokait köszöntötte a város. évi 10% kamat (EBKM 10,43%) a 60 napra lekötött számlabetétekre! Írásunk a 13.

PAKSI HÍRNÖK. 100% bankbetét! Bajnokait köszöntötte a város. évi 10% kamat (EBKM 10,43%) a 60 napra lekötött számlabetétekre! Írásunk a 13. PAKSI HÍRNÖK XVI. ÉVF. 19. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2007. OKTÓBER 5. Bajnokait köszöntötte a város Írásunk a 13. oldalon 100% bankbetét! évi 10% kamat (EBKM 10,43%) a 60 napra lekötött számlabetétekre! PAKS,

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

Ker-Coop Matyóföld Kupa. 21. alkalommal rendezték meg a táncversenyt. A Dobó Kupán aratott sikerről Rosta István

Ker-Coop Matyóföld Kupa. 21. alkalommal rendezték meg a táncversenyt. A Dobó Kupán aratott sikerről Rosta István XXIII. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. február 10. Ker-Coop Matyóföld Kupa 21. alkalommal rendezték meg a táncversenyt Berecz Lászlóné kapta 2010-ben a Mezőkövesd Turizmusárt díjat A Dobó Kupán aratott

Részletesebben

J ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA Ú PESTI NAPLÓ. A labda bűvöletében

J ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA Ú PESTI NAPLÓ. A labda bűvöletében INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2014. szeptember 25., VIII. évf., 34. szám Ú PESTI NAPLÓ J ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Fotó: Várai Mihály A labda bűvöletében Egy héten belül

Részletesebben

» Mi lesz veled, TV-Cell? » Emelkedô díjszabások » Nádasdy Lajos 95 éves » Négy között a szuperligában 12. A Városi Általános Iskola elsô bálja

» Mi lesz veled, TV-Cell? » Emelkedô díjszabások » Nádasdy Lajos 95 éves » Négy között a szuperligában 12. A Városi Általános Iskola elsô bálja Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 116 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM (462) 2008. FEBRUÁR 8. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Mi lesz veled, TV-Cell? 3.» Emelkedô

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben