Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013"

Átírás

1 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

2 Pilinszky János Általános Iskola munkaterve 2012/ Bevezetés Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok szerint Készült: - A közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX: törvény - A többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről - A gyermek és ifjúságvédelemről szóló évi XXXI. törvény - A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működését és pedagógiai tevékenységét meghatározó dokumentumok (Pedagógiai Program, SZMSZ) - A 2012/13-es tanév rendjéről szóló 3/2012 (VI.08.) EMMI rendelet - A munkaterv a Pedagógiai Program célkitűzéseire épül, része az intézmény stratégiájának. Meghatározza az éves célokat, feladatokat. - Köznevelési törvény 2011 évi CXC. - Köznevelési törvény végrehajtási rendelete 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A 2012/ es tanévben célunk: - az oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése - a tanulók munkafegyelmének, motivációs rendszerének fejlesztése - kompetencia alapú oktatás folytatása - IKT eszközök, a továbbképzéseken elsajátított korszerű módszerek további alkalmazása a tanítási órákon - egészségnevelés - tehetséggondozás - jó munkahelyi légkör megtartása, hatékony együttműködés a művészeti oktatást végző pedagógusokkal - az alapfokú művészetoktatás színvonalas működtetése 2. A tanév rendje Első tanítási nap Őszi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Utolsó tanítási nap Június 14. Ballagás évzáró Június 15. (szombat) A 2012/ es tanévben 182 tanítási nap van tervezve. Szabadon felhasználható 5 nap: 1 nap Nevelési értekezlet- október nap Pilinszky nap december nap Sport- és egészségnap május nap DÖK - napja május nap Tantestületi kirándulás-június 14. 1

3 Fogadó órák rendje Igazgató: Hétfő 10-11h Igazgatóhelyettes Hétfő 09-10h Tanárok Minden hónap 1. hétfője eseménynaptár szerint 16h Ifj.védelmi felelős Szerda h Értekezletek rendje: 1. Munkaértekezlet - Minden hónap első hétfőjén Osztályozó értekezlet: január június Tanulócsoportok, csoportbontás osztályok létszám Kenese 1/A. osztály 15 1/B. osztály osztály /A. osztály 19 3/B. osztály osztály osztály osztály 21 7/A. osztály 16 7/B. osztály a osztály 20+1 Összesen:

4 Létszámba számító SNI-s tanulók: 17 fő- összesen: + 19 főnek számítanak Két főnek számító BTM-s tanulók16 fő Iskola létszáma SNI - s és BTM-s tanulókkal: fő SNI-s tanulók felülvizsgálata: Ebben a tanévben 13 fő kontrollvizsgálatát kéri az iskola Tanulócsoportok: osztályok száma: 11 napközis csoport: 4 tanulószoba: 1 gyógytestnevelés csop.: 1 Összesen: 17 Csoportbontás: oszt. matematika oszt. német/angol , 8. oszt. német 5. és 7. osztály matematika, magyar 5. osztály informatika 4. Szakfeladatok Név Álich Klára Bicskei Zoltánné Papp Judit Bollókné Tóth Zsuzsanna Karászi Erzsébet Bölcsik Éva Farkasné Ferk Katalin Gárdonyi Anikó Dr. Kecskés Ferencné Zongorné Mátray Piroska Szakfeladat matematika - informatika tanító-napközi tanító-napközi tanító-napközi tanító-napközi tanító-napközi tanító-napközi Fejlesztő pedagógia, Szoc. Komp.1.-4.oszt. tanító-napközi napközi-tanító 3

5 Csősziné Molnár Katalin Csernay István Dr. Dukon Béláné Földes Magdolna Kissné Pethő Ildikó Jurcsó János Pusztayné Nemes Beáta Hausknecht Irén Révfalusiné Páczelt Gabriella Sellei Abigél Szabó Károlyné magyar-német testnevelés rajz technika - művészeti okt. - könyvtár-művészeti iskola-napközi Testnevelés matematika-német történelem földrajz tanulószoba biológia kémia term.ismeret szoc. komp. 8. oszt. Fizika Német Matematika Gyógytestnevelés Szabóné Németh Borbála ének tanító Vági Károlyné Csősz Gulnára Szuromi Miklós Séri Márta magyar-tanulószoba Zongora Fúvós szolfézs - zongora- szintetizátor 5. Óraterv Balatonkenesén Pilinszky János Általános Iskola óraterve 2012/2013 Tantárgy 1.A 1.B 2. 3.A 3.B A 7.B 8. Össz. magyar ny. és ir ,5 4, idegen nyelv matematika történelem és állp.ism környezetism.-termism biológia 1,5 1,5 2 5 kémia 2 2 1,5 5,5 fizika 1,5 1,5 1,5 4,5 4

6 földrajz 1,5 1,5 1,5 4,5 testnevelés és sport rajz ,5 8,5 informatika technika és él.vitel ,5 8,5 ének-zene ,5 8,5 osztályfőnöki inf. és médiaism. 0,5 0,5 kötelező órák össz ,5 22,5 27,5 27,5 27,5 261,5 nem szakr.oktatás ének-zene rajz tánc és dráma 0,5 0,5 1 technika és él.vitel életvitel -önálló tan. 1 1 matematika informatika idegen nyelv magyar ny. és ir köt.+szab.vál.órák összes ,5 31,5 31,5 296,5 tanórán kiv. Órák idegen nyelv 4 matematika 4 sport 10 énekkar 2 környezetvédő 2 könyvtár 5 informatika 4 fejlesztő 19 logopédia 4 tanulószoba 15 napközi 4 csop. 92 gyógytestnevelés 6 órakedvezmények 40 Összes óra 503,5 5

7 Művészeti Iskola óraterve 2012/2013 Tantárgy EK.1 EK TK.1 TK.2 Össz. Vizuális alapozó 2 2 Festészet-műhely elők.-gyak. 2 2 Rajz-festés-mintázás 2 2 zongora furulya korrepetició 2 2 kamara 2 2 szolfézs néptánc Szakmai munkaközösségek 65 Magyar-idegen nyelv-történelem Vági Károlyné Természettudományok, környezetvédelem Pusztayné Nemes Beáta Művészet-ének-rajz-technika Testnevelés Osztályfőnöki alsós-napközi Osztályfőnöki felsős-tanulószoba Dr. Dukon Béláné Földes Magdolna Bicskei Zoltánné Csősziné Molnár Katalin 7. Egyéb Diák közgyűlések időpontjai: szeptember dec május Egészségügyi vizsgálatok rendje: egész évben folyamatos (gyermekorvossal és fogorvossal való egyeztetés után) Beiratkozás időpontja: 1.osztályosok Intézmény fenntartó határozata alapján (márc.1.-ápr.30.) Felsőbb évfolyamosok év közben folyamatosan kérhetik a felvételüket. ( Feltételek: felvételi kérelem, anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, óvodai szakvélemény 1. osztályos esetén, gondviselői nyilatkozat) Művészeti iskola május ( Feltételek: felvételi kérelem, anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, gondviselői nyilatkozat, nyilatkozat a költségek vállalásáról) 6

8 Felvételik rendje: Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára Arany János Tehetséggondozó Program pályázatainak leadása Központi felvételi vizsga Pótló Központi felvételi vizsga Értesítés a központi felvételi vizsga eredményeiről Felvételi lapok postázása Felvételi lapok módosítása Végleges felvételi eredmények közzététele a középiskolákban Vizsgák rendje: Osztályozó vizsga: december január június Művészeti vizsgák: december január május Pótvizsga: augusztus Kompetenciamérés ütemezése: A mérés időpontját a 2012/2013. tanév rendjéről szóló 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 9. (3) bekezdése határozza meg. A mérés napja e rendelet alapján május 29. Az adatszolgáltatás határideje november 25. A mérések főbb részleteiről és az iskolákra háruló ezzel kapcsolatos feladatokról az érintett intézményeket az Oktatási Hivatal levélben tájékoztatja. 7

9 Tankönyvellátás ütemterve: Feladatok Határidő Felelős A szülők tájékoztatása a normatív tankönyvtámogatásról és egyéb kedvezményekről Tankönyvtámogatási igénylőlapok és igazolások fénymásolatainak begyűjtése Az igazgató tájékoztatja a nevelőtestületet, a szülői szervezetet és a diákönkormányzatot a Fenntartót a tankönyvtámogatási normatíva igényről Iskolai tankönyvrendelés elkészítése, szerződéskötés a tankönyvfelelőssel és a tankönyvterjesztővel A felvételt nyert tanulók és szüleik tájékoztatása a normatív tankönyvtámogatásról és egyéb kedvezményekről A felvételt nyert tanulók tankönyvtámogatási igénylőlapjainak, igazolásainak leadása Tankönyvrendelés módosításához adatok (csoportba sorolás, stb.) leadása az osztályfőnökök és a szaktanárok részéről November 15-ig November 15. November 30. Február 15. Április vége Május 10. Június 1. Tankönyvfelelős Osztályfőnökök Tankönyvfelelős Igazgató Igazgató, tankönyvfelelősök Szaktanárok, osztályfőnökök Iskolatitkár 1. osztályt tanítók Osztályfőnökök, tankönyvfelelősök Osztályfőnökök, szaktanárok Tankönyvrendelés módosítása Június 15. Tankönyvfelelős Könyvtárból kölcsönzött tankönyvek ellátása pecséttel, erről nyilvántartás készítése A tankönyvárusítás napja Iskolai könyvtáros 8. Eszközök fejlesztése: Szükséges szoftverek, digitális tananyagok Sötétítő függönyök pótlása Testneveléshez:labdák szükség szerint, mezek 1 terem bútorzatának cseréje Polcok, szekrények a tantermekbe Legszükségesebb hangszerek (furulyák, ritmus hangszerek) Iskola udvarára játszótéri eszközök, talaj balesetmentesítése 8

10 9. Oktató-nevelő munkánk alapelvei és céljai a 2012/ es tanévben a Pedagógiai Program szerint - Intézményünk nyitottsága minden polgár számára - Felkészítés továbbtanulásra, pályairányítás - Demokráciára törekvés - Esélyegyenlőség elve - Közösség formálása (osztályok, tanulócsoportok, nevelőtestület) - Értékmegőrzés, értékközvetítés - Egészséges életmódra nevelés Nevelési cél: a helyes erkölcsi értékrend megismertetése és elfogadtatása Oktatási cél: tehetséggondozás műveltségi hátrányok leküzdése, differenciált oktatás, tanulás technikájának tanítása Képzési cél: kompetencia alapján fejlesztés, ha szükséges, egyéni fejlesztés Tervezett tevékenységformák: tanulói képességfejlesztés napközi, tanulószoba informatika oktatás 1 osztálytól idegen nyelv oktatás 1 osztálytól természetjárás, túrázás, táborok sport és szabadidős programok, közösségi programok, kirándulások (osztályok) erdei iskola (önkormányzat segítségével) szakkörök házi versenyek rendezése Belső képzési feladatok - Nevelési értekezletek: Őszi téma: Tehetséggondozás, egészséges életmódra nevelés, - Tavaszi téma Elsősegély nyújtási alapismeretek felelevenítése - Külső képzési feladatok, továbbképzések: Álich Klára informatika mesterképzés Diákönkormányzat munkaterve a 2012/13-as tanévben Kiemelt feladataink változatlanok: Az iskolai demokrácia gyakoroltatása Ünnepségek, megemlékezések szervezésének segítése A szülőhelyhez való kötődés erősítése Egész iskolára kiterjedő szabadidős programok tervezése, szervezése, lebonyolítása és megvalósulásának értékelése a szülői munkaközösséggel együtt. A diákönkormányzat célja: Olyan ifjúsági szervezet működtetése, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, és ez által személyiségüket és környezetüket fejlesztik. 9

11 - Az együttműködés ösztönzése, gyakorlati tapasztalatok megosztása. - A résztvevők számára közös célok és irányelvek felállítása. - Vallási és politikai semlegesség. A diákönkormányzat tevékenysége: - Szervezeti és működési szabályzata alapján tevékenykedik. - Szervezi a közösség életét, tevékenyen részt vesz a munkatervben előirányzott programok lebonyolításában. - Éves munkatervet készít. - Évente egyszer beszámol tevékenységéről a választó közösségnek. - Megfogalmazza a diákságot érintő problémákat. - Meghatározza működési rendjét. - Véleményt alkot minden olyan kérdésben, mely az intézmény diákságát érinti. - Javaslatot tesz az ifjúságot érintő helyi döntések meghozatala előtt. - Egészséges életmódra ösztönöz. Éves munkaterv Szeptember - Az osztályok DÖK képviselőinek megválasztása az 5-8. évfolyamokon - Alakuló ülés: feladatok megbeszélése, munkaterv elfogadása, DÖK vezető - választása - Döntés1 tanítás nélküli munkanap felhasználásáról - A tavaszi jutalomkirándulás helyszínének megválasztása - A felelősök kijelölése - Őszi papírgyűjtés Október: - Idősek világnapja (okt. 1. szervezési feladatok) - Aradi vértanúk napja (okt. 6.) - Okt. 23. közös (ünnep a város lakosaival, koszorúzás) - Diákfórum előkészítése (felmérés, tájékozódás kivel szeretnének találkozni, beszélgetni) - Sportdélután November: - Nov. 27. Pilinszky-nap (koszorúzás, szervezési feladatok) - Játszóház - A faliújság frissítése - Diszkó szervezése a szülői munkaközösséggel együtt December: - Mikulás ajándékozás - Adventi vásár - Karácsonyi készülődésben segítség - Karácsonyi koncert - Műsorok a civil szervezetek felkéréseire Január: - A Diákönkormányzat munkájának féléves értékelése - Fotópályázat kiírása (Az én iskolám--- kiállítás a beérkezett képekből, a legjobb fotók díjazása) - Activity délután 10

12 Február: - A farsangi mulatság előkészítése, lebonyolítása (szervezés az SZM-mel) Március: - Márc. 15. (közös ünneplés a város lakosaival) - A KI MIT TUD előkészítése - Diákfórum Április: - Ápr. 11. A költészet napja (koszorúzás) - Tavaszi papírgyűjtés - Szemétszedés a FÖLD NAPJA alkalmából - KI MIT TUD? (SZM-mel közös szervezés) - Látogatás szervezése az Etyeki Filmstúdióba (7.-8. osztályoknak) Május: - Anyák napja (osztályonként) - Gyermeknap szervezése (SZM-mel közösen) - Máj. 8. A béke napja (műsorok, koszorúzás Kenesén és Akarattyán) - Máj. 27. Pilinszky-nap - Huba vezér emléktábla koszorúzása - Gyermeknap szervezése (SZM-mel közösen) - Az iskola valamennyi tanulójának tájékoztatása az éves munkánkról (diákgyűlés) Június: - Jutalomkirándulás - Az év értékelése Folyamatos feladatok a tanév során: - Havi rendszerességgel DÖK megbeszélések - Rendszeres kapcsolattartás az iskola vezetésével és a tantestülettel a hatékony együttműködés érdekében Melléklet: A választások után a diáktanács tagjainak névsora, elérhetősége. A szülői munkaközösség tagjainak névsora, elérhetősége. 10. Gyermek-és ifjúságvédelem munkaterve a 2012/2013-as tanévre A gyermekvédelem minden osztályfőnök és tanár feladata, amit a gyermekvédelmi felelős kordinál. A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat a Közoktatási Törvény 11/1994.(VI.8.) MKM 6. rendelete rendezi. Sajátossága, hogy előre csak részben tervezhető. Év közbeni feladatunk, az adott probléma megjelenésekor azonnal megtenni a szükséges lépéseket. A tervezhető feladataink nagy részét a megszokott, a tanévhez kapcsolódóan, a segítségnyújtások programozásával készítjük elő. Azt, hogy, mely feladatok kapnak kiemelt szerepet az iskolai munkatervbe, a következőképpen javasolom a megelőzés, a feltárás és a megszüntetés hármas egységét figyelembe véve. A megelőzés terén - Kapcsolattartás szülőkkel, családtagokkal családlátogatás és fogadóóra szorgalmazása. - -A hátrányos helyzetbe kerülő tanulók felmérése, különös tekintettel az iskolába most kerülő gyerekekre (nem csak az 1. osztályosok) 11

13 - -A DADA program 3. osztályos fenntartása. - Együtt működés a CSSSZ-tal és a gyermekvédelemmel foglalkozó más hatóságokkal. - -A tanulók folyamatos megfigyelése (éhség, bántalmazás nyomai, fáradtság, felszerelések folyamatos hiánya, ruházat elhanyagoltsága, higiéniás hiányok stb). - Hiányzások ellenőrzése, a törvényben előírtak szerint. - Anyagi támogatás az esélyegyenlőségre törekvés részeként (beiskolázáshoz, étkezéshez, kiránduláshoz, táborozáshoz). - Kapcsolódás a felvilágosító programokhoz. - A tanulók és szüleik tájékoztatása a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős személyéről és fogadóórájának idejéről, helyéről. - A tanulók és szüleik tájékoztatása a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények elérhetőségéről. A feltárásban - Az iskolán belül nem megoldható szakembert igénylő- feladatok koordinálása - Az iskola pszichológussal való folyamatos konzultáció - Családlátogatások az osztályfőnökökkel közösen, helyzetelemzés - Az esetmegbeszéléseken felmerülő adatok, új információk feldolgozása - Beszélgetés a tanulókkal - Az év eleji felmérések alapján, terv készítése a hátrányos helyzet enyhítésére A megszüntetésben - A felmérések megállapítási alapján a megfelelő fejlesztésre utalás és a részvétel ellenőrzése - A szakértői vélemények és felmentések folyamatosságának ellenőrzése - A szabadidős tevékenységekre való figyelemfelkeltés - Fegyelmi eljárások - Pályázatok figyelése - Magántanulói jogviszony kezdeményezése - Felvilágosító programok szervezése igény szerint, az osztályfőnöki órák keretében meghívott előadókkal is. A fent felsorolt feladatokon kívül a munkaköri leírásban szereplőket és az igazgató által meghatározottakat kell teljesítenem. Balatonkenese, augusztus 26. Bollókné Tóth Zsuzsa Ifjúságvédelmi felelős 11. Vezetői ellenőrzés értékelés - felelős: ig.- igh. Cél: Hiányok pótlása Hibák javítása Eredmények javítása Hatékony módszerek terjesztése Területei: Törvényesség biztosítása (alkalmazás, gyermekjogok, dokumentumok) Dokumentálás formai és tartalmi szabályozása Szakmai tevékenység, oktató-nevelő munka eredményei Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok Tanulói és gyermekbalesetek megelőzése intézkedések Pedagógus teljesítmény értékelés Iskolaépület állagának megőrzése, tisztaság, rend biztosítás 12

14 SZAKKÖRÖK 2012/2013 Nap Megnevezés Időpont Résztvevők Pedagógus Hétfő Rajz művészeti Festészet osztály Dr Dukon Béláné Foci Gyógytestnevelés o. fiú Földes Magdolna Szabó Károlyné Kedd Rajz művészeti Vizuális alapozó gyak Előképző Dr Dukon Béláné Mozgásfejlesztés Gyógytestnevelés Torna Szerda Foci Gyógytestnevelés o. Gárdonyi Anikó Szabó Károlyné osztály Gárdonyi Anikó o. fiú Földes Magdolna Szabó Károlyné Rajz művészeti Festészet o. Dr.Dukon Béláné Csütörtök Kosárlabda osztály Csernay István Péntek Kosárlabda Felsős foci Csernay István Szakkörök igényfelmérése: előző tanév végén május-június hónapban a szülők írásban nyilatkoznak a tanulók beiratkozási szándékukról Szakköri beiratkozás: tanév elején szeptember 15-ig szülő által aláírt beiratkozási lappal Szakkörök működése a házirend szabályozása szerint. 13

15 Hittan órák rendje 2012/2013 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 1.osztály Kat Ref osztály Kat osztály Kat Ref osztály Kat Ref osztály Kat Ref osztály Kat Ref osztály Kat osztály Kat Ref Magyar Megyei: Iskolai: VERSENYEK 2012/2013 Kazinczy szép magyar beszéd Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Padányi Bíró Márton versmondó verseny Titok levelező versenyek (Arany János anyanyelvi, Szöv. értés) Csermák Antal vers-és mesemondó verseny Bendegúz levelező verseny Szép magyar beszéd 2. Testnevelés Diákolimpia: Alsós: Felsős: Játékos ügyességi versenyek Labdarúgás Atlétika, mezei futás Torna Labdarúgás Kosárlabda Atlétika, mezei futás Torna 14

16 3. Természettudományok Országos szintű: Kaán Károly Természetismeret (5.-6. osztály) Herman Ottó Biológiaverseny (7.-8. osztály) Titok levelező verseny (természetismeret, biológia) Zöld szemfüles környezetismereti vetélkedő (internet, levelező) 4. Német 5. Matematika 6.Osztályfőnöki 7. Történelem Országos Német Tanulmányi Verseny (7.-8. osztály) Mese-színpad Kiejtési verseny Levelező verseny: Der Die Das Mozaik Titok Bendegúz Zrínyi Ilona Matematika verseny (3.-8. osztály) Alapműveleti Matematika verseny (4.-8. osztály) Sudoku verseny (3.-8. osztály) Bendegúz levelező verseny Megyei közlekedési verseny Honvédelmi verseny Titok levelező verseny MŰVÉSZETI VERSENYEK 2012/ Október Reich Károly illusztrációs rajzverseny (Balatonszemes) Állatok világnapja - rajzverseny November Pilinszky Napok illusztrációs rajzverseny Padányi Bíró Márton rajzverseny Március Gergely Napi Művészeti Fesztivál rajz, népdal (Gyenesdiás) XXII. Megyei Lantos Magda zeneiskolai zongoraverseny (Veszprém) A Víz Világnapja rajzverseny (Bakonykarszt Veszprém) Április VIII. Diákmuzsika (Balatonszemes) Május Balaton parti Zeneiskolák XVIII. Kamarazenei Találkozója (Balatonalmádi) 15

17 A MUNKATERV ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A munkatervet az iskolai Szülői szervezet a napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.... Szülői szervezet megbízott képviselője A munkatervet az iskolai diákönkormányzat a napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.... az iskolai DÖK megbízott képviselője A munkatervet a nevelőtestület a napján tartott ülésén elfogadta.... igazgató A munkatervet Balatonkenese Város és Küngös Község Önkormányzat Képviselőtestülete napján tartott ülésén jóváhagyta... Tömör István Balatonkenese Polgármestere... Szabó Gergely Küngös Polgármestere

18 Melléklet tartalma: Ellenőrzési terv Részletes feladatterv időpontokkal Munkaközösségek munkatervei 17

19 Ellenőrzési terv Ellenőrzés tárgya, területei Érintettek Módszer, eszköz Gyakoriság Határidő Felelős Intézkedések Szaktárgyi dok.. megléte tanítók és szaktanárok tanmenetek ellenőrzése, házirend évi 1 alkalom mk. vezetők, igazgató, igh. Dokumentálás formai, tartalmi szabályossága nevelőtestület naplók ellenőrzése havonta folyamatos igh. igazgató hiánypótlás Oktató-nevelő munka eredményessége Önálló ismeretszerzés szintjének mérése (olvasás-szövegértés) osztály napközis csoportok tanulószoba óralátogatás kéthavonta folyamatos igazgató igh. eredmények felhasználása, összehasonlítása a célokkal Neveltségi szintmérés Elmozd. Mérése osztály feladatlap évente év vége igazgató, o.fők analizálás a team munkához Tudásszint mérése matematika magyar német iskolai szinten és 8. osztály OKÉV feladatlap tanév vége tanév vége igazgató, ofők, szaktanárok kötelező országos mérés Technikai dolgozók ellenőrzése takarítók helyszíni ellenőrzés hetente 1-szer folyamatos ig. igh. hiányosságok azonnali pótlása Szabadidős tevékenységek szakkörvezetők, rendezvények felelősei látogatás és beszámolók munkarend és eseménynaptár szerint folyamatos igazgató, igh. javító team munka Tanári ügyelet ügyeletes tanár helyszíni és időpont ellenőrzés folyamatos folyamatos igazgató, igh. o.fők, mk. vezetők javító team munka 18

20 Tanulói fegyelem tanulók o.fői jelentés folyamatos folyamatos igh. o.fők javító team munka Teljesítmény mutató pedagógusok időkeret vezetése 2 havonta folyamatos ig. igh. hiányok pótlása 19

21 Eseménynaptár Augusztus - Szeptember Esemény időpont felelős Segítők Intézkedések Tankönyvek érkezése Kissné, Révfalusiné Dr. Kecskés Ferencné Dr Dukon Béláné Feltételek biztosítása Beiskolázási támogatás kérése Sió iskolatáska pályázat-táskák érkezése Bollókné Dukonné Ofők., igh. Egyeztetés Önk.-nál Dokumentumok elkészítése,szülők értesítése Alakuló értekezlet igazgató, igh. mk.vezetők tantárgyfelosztás, működési rend Munkatervek elkészítése igazgató Mk.vezetők, tantestület körlevél Tankönyvek árusítása Kissné, Révfalusiné Kecskésné Tanév előkészítő szakmai t.képz igazgató Igh. Veszprém- KÖRPI Óraterv leadása Igazgató, igh Tanévnyitó értekezlet Igazgató Igh. éves munkaterv javaslat Munkaterv elfogadása igazgató Igh. Időpontok meghatározása Dök gyűlés Váginé ofők Tankönyvek pótrendelése 09. Kissné, Révfalusiné Beszámoló Képv.- testületnek igazgató Igh,mk.vezetők Előkészítés, berendezés 20

22 Tanévnyitó ünnepély Farkasné, Csatáriné igazgató, o.fők ünnepélyes tanévnyitó Tanév első napja, házirend, balesetvédelem igazgató Igh. -Tantestület taneszközök, órarend Pótbeiratkozás az alapfokú művészeti oktatás tanszakaira Séri Márta,Dukonné, Csősz Gulnára zeneiskolai tanárok Beiratkozás Magyar tanulmányi versenyekre jelentkezés Váginé, Csősziné Iskola dekorációjának megújítása Anyagbeszerzés a művészeti iskolának és a technika tárgyhoz Dukonné Dukonné tanítók, tanárok Zongorné Mátray Piroska anyag biztosítása Itt van az ősz - kézműves fogl Dukonné napközis tanítók eszközök biztosítása Útravaló program folytatása 09. Váginé Igh. Szervezés, dokumentálás Diagnosztizáló felmérés mat. és magy.ból Szaktanárok Ofők. Szülői értekezlet Ig.-igh.. Ofők. Időpont közlése ellenőrzőben Isk. ünnepélyek felelőseinek kijelölése Igh. Munkaterv benyújtása a fenntartónak igazgató Szakkörvezetők, tanárok munkaterv leadása Szakkörök indítása igh. szakkörvezetők Tantárgyfelosztás szerint DIFER mérés elkezdése1. osztályban Gárdonyi Anikó tanítók 21

23 Szakértői Biz.-hoz tanulók beutalása 09. foly. Gárdonyi Anikó tanítók, szaktanárok Egyeztetések Német nyelvi tábor szervezése 09. Révfalusiné Csősziné, Kissné Környezeti nevelési feladatok beindítása 09. foly. Pusztayné program szerint Munkaterv elfogadása Tanulók fizikai teljesítménye-mérés 09. Földes M. szaktanárok Bendegúz levelező verseny 09. szaktanárok DADA program indítása, folytatása 09. Ig. Budai Tibor Egyeztetés a rendőrséggel Évszakonként szabadidős program szervezése osztályonként 09. ofők szaktanárok, tanítók az osztályfőnöki mk munkaterve szerint Óralátogatás 09. igazgató, igh., szaktanárok, tanítók óralátog. terv elk. Népmese napja 09 Bicskeiné tanítók Papírgyűjtés 09. Váginé ofők Tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatás Kecskés Ferencné tanítók, tanárok 22

24 Október Esemény időpont felelős Segítők Intézkedések Statisztika Igh isk.titkár pedagógusok Dokumentumok, naplók egyeztetése Fogadóóra Igh. Zenei világnap Szabóné N. Bora tanítók, zenetanárok Hangverseny szervezése Kodály évforduló 10. Szabóné N. B zenetanárok Idősek világnapja Váginé Iskolai statisztika elkészítése Miskolcziné, Sellei pedagógusok, Aradi vértanúk napja Váginé Állatok világnapja Dukonné,Bicskeiné Titok tört. levelező verseny nevezés Jurcsó János Német levelező versenyekre nevezés 10. Kissné Diákfórum 10. Váginé ofők Rajzverseny - B.szemesen 10. Dukonné igh. Kézmosás világnapja Pusztayné Bicskeiné, tanítók Kiállítás Madárfigyelő világnap Pusztayné Szabóné Bora Kecskésné, Zongorné madárodúk, etetők kihelyezése Családlátogatások problémás tanulóknál 10. Bollókné ofők Értékelés Iskolai megemlékezés Váginé 23

25 Nemzeti ünnep/iskolai megemlékezés Váginé Nemzeti ünnep Váginé ofők községi megeml. az 56-os emlékműnél Színházlátogatás felső tagozat, Bábszínház 10. Bicskeiné, Csősziné ofők Diákolimpia őszi forduló 10. Földes, Csernay szaktanárok, ofők foci, kosárlabda Sport délután DÖK 10. Váginé ofők, tesnevelők Országismereti csapatverseny (Ausztria) 10 Révfalusiné Csősziné, Kissné Segítő óralátogatások 10. igazgató, igh. szaktanárok, tanítók Tantervek, tanmenetek, dokumentumok ellenőrzése igazgató, igh. szaktanárok Diagnosztikai vizsgálat 1.o. határidő Bicskeiné- Gárdonyi ig OKÉV jelentés Levelező versenyek koordinálása szaktanárok ofők Zöld sarok frissítése foly. Pusztayné tanítók, tanárok, könyvtáros Információ Diákfórum 10. Váginé tanárok Disco 10. Váginé tanárok Kézműves foglalkozás 10 Dukonné napközis tanítók Őszi osztály programok 10. ofők. 24

26 MIP rendszer működtetése foly. Álich, Csősziné, Gárdonyi tanítók, tanárok feladatterv szerint Nevelési értekezlet igazgató igh. Téli ünnepkör tervezése, feladatok kiosztása 10. Révfalusi, Álich, Csőszi Papné 25

27 November Esemény időpont felelős Segítők Intézkedések Őszi szünet Őszi szünet utáni első tanítási nap ofők Padányi versmondó verseny 11. Csősziné, Váginé, Bicskeiné Fogadóóra tanárok Term.tud. versenyekre nevezés Pusztayné jelentkezési, számlakérő lapok A hátrányos helyzetű tanulók segítése a CSSSZ-szel együtt 11. Bollókné o.fők Esetmegbeszélés Fejlesztésre szoruló tanulók mérése 09.-től. fejl. pedagógus, logopédus o.fők, tanítók, tanárok fejlesztési terv készítése Márton napi lámpás felvonulás 11. Révfalusiné Csősziné, Kissné Szülői értekezlet Küngösön igazgató o.fők első negyedéves értékelés Igényfelmérés tankönyvrendeléshez és az érintettek tájékoztatása 11. Kissné, Révfalusiné Füstmentes nap Pusztayné felsős o.fők Sudoku verseny iskolai forduló 11. Sellei, Álich 26

28 Pilinszky-nap Ig.-Váginé Bicskeiné o.fők Szép magyar beszéd verseny Alsós versmondó Pilinszky-kupa Csernay, Földes ofők Illusztrációs rajzverseny Dukonné Padányi Bíró Márton rajzverseny 11. Dukonné Negyedévi értesítés a gyengén teljesítő tanulókról 11. Csősziné, Bicskeiné o.fők Ovi-suli 11. Bicskeiné tanítók Sítábor előkészítése 11. Szabóné o.fők 8. o. nyílt napok látogatása 11. Váginé Igh. Testnevelés: a fizikai állapotmérés őszi fordulójának értékelése 11. Földes testnevelést tanítók Játszóház 11. Váginé, Bicskeiné napközis tanítók Színházlátogatás alsó tagozat, felső tagozat 11. Bicskeiné, Csősziné Tanítók, tanárok Faliújság frissítése DÖK 11. Váginé Disco DÖK 11. Váginé SZM Karácsonyi projekt 12. Álich,Révfalusiné, Csősziné,Papné 27

29 December Esemény időpont felelős Segítők Intézkedések Fogadóóra tanárok Mikulás-nap, foci-kupa Csernay, Földes Szülők, DÖK, DSE Ajándékozás Ovi-suli 12. Dukonné művészeti iskola tanárai DÖK Mikulás Váginé Mikulás akadályverseny Földes Csernay Zöld szemfüles internetes vetélkedő 12. Pusztayné Téli osztály programok 12. ofők. Sudoku megyei verseny 12. Sellei Tankönyvtámogatás meghatározása, tájékoztatás módjának 12. Kissné, Révfalusiné Karácsonyi-vásár 12. Váginé DÖK vez.tagok Dekoráció 12. Dukonné Karácsonyi projekt 12. Álich,Révfalusi né, Csősziné, Kenese Újság falinaptár melléklete 12. Dukonné Dukonné Dokumentálás Városi adventi gyertyagyújtás 12. Váginé 28

30 Adventi koncert 12. Zeneiskola zeneisk. tanárok Pályaválasztási szándékfelmérés 12. Váginé szülők 8. o. nyílt napok látogatása 12. Váginé Községi karácsonyi ünnepség 12. Váginé Zeneiskola tanárai Civil szervezeteknek karácsonyi műsor 12. Csősziné, Bicskeiné, Váginé Balatonfűzfő megtekintése Csillagvizsgáló 12. Jurcsó János Korcsolyázás 12. Földes Csernay Téli szünet igazgató ofők 29

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013.

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012 13. tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE Kőbányai Harmat Általános Iskola 1 1 0 4 B u d a p e s t, H a r m a t u. 8 8. T e l e f o n : 2 6 0-1 8 1 7, f a x : 2 6 1-1837 E - m a i l : h a r m a t 8 8 @ t - o n l i n e. h u O M : 0 3 4 9 5 4 A

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15-ös tanév

MUNKATERV 2014/15-ös tanév MUNKATERV 2014/15-ös tanév KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Készítette: Orlovics Gyuláné A tanév feladatainak meghatározásánál a következő dokumentumokat, előírt kötelezettségeket

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: 2014. augusztus 29-én Szabó-Rácz Béla igazgató 1 BEVEZETÉS Az iskola nevelésfilozófiai elve: A tanító csak

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.; az 1995. évi CXXI.; AZ 1996. évi LXII. törvény a 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet alapján.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.; az 1995. évi CXXI.; AZ 1996. évi LXII. törvény a 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet alapján. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYTARCSA, MÚZEUMKERT U. 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.; az 1995. évi CXXI.; AZ 1996. évi LXII. törvény a 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE K ő b á n y a i H a r m a t Ál t a l á n o s I s k o l a 1 1 0 4 B u d a p e s t, H a r m a t u. 8 8. T e l e f o n : 2 6 0-1817, f a x : 2 6 1-1837 E - m a i l : h a r m a t 8 8 @ t - o n l i n e. h u

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V 2009/2010 tanév A tanév mottója: mindenki mindenre megtanítható, csak elegendő idő, megfelelő módszer és mester kell hozzá.

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE. a 2014/2015. tanévre

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE. a 2014/2015. tanévre Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 1. Helyzetelemzés Induló tanulólétszám, osztályok száma, indított szakképzések, oktatási forma Osztály Szakma,

Részletesebben