Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013"

Átírás

1 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

2 Pilinszky János Általános Iskola munkaterve 2012/ Bevezetés Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok szerint Készült: - A közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX: törvény - A többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről - A gyermek és ifjúságvédelemről szóló évi XXXI. törvény - A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működését és pedagógiai tevékenységét meghatározó dokumentumok (Pedagógiai Program, SZMSZ) - A 2012/13-es tanév rendjéről szóló 3/2012 (VI.08.) EMMI rendelet - A munkaterv a Pedagógiai Program célkitűzéseire épül, része az intézmény stratégiájának. Meghatározza az éves célokat, feladatokat. - Köznevelési törvény 2011 évi CXC. - Köznevelési törvény végrehajtási rendelete 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A 2012/ es tanévben célunk: - az oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése - a tanulók munkafegyelmének, motivációs rendszerének fejlesztése - kompetencia alapú oktatás folytatása - IKT eszközök, a továbbképzéseken elsajátított korszerű módszerek további alkalmazása a tanítási órákon - egészségnevelés - tehetséggondozás - jó munkahelyi légkör megtartása, hatékony együttműködés a művészeti oktatást végző pedagógusokkal - az alapfokú művészetoktatás színvonalas működtetése 2. A tanév rendje Első tanítási nap Őszi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Utolsó tanítási nap Június 14. Ballagás évzáró Június 15. (szombat) A 2012/ es tanévben 182 tanítási nap van tervezve. Szabadon felhasználható 5 nap: 1 nap Nevelési értekezlet- október nap Pilinszky nap december nap Sport- és egészségnap május nap DÖK - napja május nap Tantestületi kirándulás-június 14. 1

3 Fogadó órák rendje Igazgató: Hétfő 10-11h Igazgatóhelyettes Hétfő 09-10h Tanárok Minden hónap 1. hétfője eseménynaptár szerint 16h Ifj.védelmi felelős Szerda h Értekezletek rendje: 1. Munkaértekezlet - Minden hónap első hétfőjén Osztályozó értekezlet: január június Tanulócsoportok, csoportbontás osztályok létszám Kenese 1/A. osztály 15 1/B. osztály osztály /A. osztály 19 3/B. osztály osztály osztály osztály 21 7/A. osztály 16 7/B. osztály a osztály 20+1 Összesen:

4 Létszámba számító SNI-s tanulók: 17 fő- összesen: + 19 főnek számítanak Két főnek számító BTM-s tanulók16 fő Iskola létszáma SNI - s és BTM-s tanulókkal: fő SNI-s tanulók felülvizsgálata: Ebben a tanévben 13 fő kontrollvizsgálatát kéri az iskola Tanulócsoportok: osztályok száma: 11 napközis csoport: 4 tanulószoba: 1 gyógytestnevelés csop.: 1 Összesen: 17 Csoportbontás: oszt. matematika oszt. német/angol , 8. oszt. német 5. és 7. osztály matematika, magyar 5. osztály informatika 4. Szakfeladatok Név Álich Klára Bicskei Zoltánné Papp Judit Bollókné Tóth Zsuzsanna Karászi Erzsébet Bölcsik Éva Farkasné Ferk Katalin Gárdonyi Anikó Dr. Kecskés Ferencné Zongorné Mátray Piroska Szakfeladat matematika - informatika tanító-napközi tanító-napközi tanító-napközi tanító-napközi tanító-napközi tanító-napközi Fejlesztő pedagógia, Szoc. Komp.1.-4.oszt. tanító-napközi napközi-tanító 3

5 Csősziné Molnár Katalin Csernay István Dr. Dukon Béláné Földes Magdolna Kissné Pethő Ildikó Jurcsó János Pusztayné Nemes Beáta Hausknecht Irén Révfalusiné Páczelt Gabriella Sellei Abigél Szabó Károlyné magyar-német testnevelés rajz technika - művészeti okt. - könyvtár-művészeti iskola-napközi Testnevelés matematika-német történelem földrajz tanulószoba biológia kémia term.ismeret szoc. komp. 8. oszt. Fizika Német Matematika Gyógytestnevelés Szabóné Németh Borbála ének tanító Vági Károlyné Csősz Gulnára Szuromi Miklós Séri Márta magyar-tanulószoba Zongora Fúvós szolfézs - zongora- szintetizátor 5. Óraterv Balatonkenesén Pilinszky János Általános Iskola óraterve 2012/2013 Tantárgy 1.A 1.B 2. 3.A 3.B A 7.B 8. Össz. magyar ny. és ir ,5 4, idegen nyelv matematika történelem és állp.ism környezetism.-termism biológia 1,5 1,5 2 5 kémia 2 2 1,5 5,5 fizika 1,5 1,5 1,5 4,5 4

6 földrajz 1,5 1,5 1,5 4,5 testnevelés és sport rajz ,5 8,5 informatika technika és él.vitel ,5 8,5 ének-zene ,5 8,5 osztályfőnöki inf. és médiaism. 0,5 0,5 kötelező órák össz ,5 22,5 27,5 27,5 27,5 261,5 nem szakr.oktatás ének-zene rajz tánc és dráma 0,5 0,5 1 technika és él.vitel életvitel -önálló tan. 1 1 matematika informatika idegen nyelv magyar ny. és ir köt.+szab.vál.órák összes ,5 31,5 31,5 296,5 tanórán kiv. Órák idegen nyelv 4 matematika 4 sport 10 énekkar 2 környezetvédő 2 könyvtár 5 informatika 4 fejlesztő 19 logopédia 4 tanulószoba 15 napközi 4 csop. 92 gyógytestnevelés 6 órakedvezmények 40 Összes óra 503,5 5

7 Művészeti Iskola óraterve 2012/2013 Tantárgy EK.1 EK TK.1 TK.2 Össz. Vizuális alapozó 2 2 Festészet-műhely elők.-gyak. 2 2 Rajz-festés-mintázás 2 2 zongora furulya korrepetició 2 2 kamara 2 2 szolfézs néptánc Szakmai munkaközösségek 65 Magyar-idegen nyelv-történelem Vági Károlyné Természettudományok, környezetvédelem Pusztayné Nemes Beáta Művészet-ének-rajz-technika Testnevelés Osztályfőnöki alsós-napközi Osztályfőnöki felsős-tanulószoba Dr. Dukon Béláné Földes Magdolna Bicskei Zoltánné Csősziné Molnár Katalin 7. Egyéb Diák közgyűlések időpontjai: szeptember dec május Egészségügyi vizsgálatok rendje: egész évben folyamatos (gyermekorvossal és fogorvossal való egyeztetés után) Beiratkozás időpontja: 1.osztályosok Intézmény fenntartó határozata alapján (márc.1.-ápr.30.) Felsőbb évfolyamosok év közben folyamatosan kérhetik a felvételüket. ( Feltételek: felvételi kérelem, anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, óvodai szakvélemény 1. osztályos esetén, gondviselői nyilatkozat) Művészeti iskola május ( Feltételek: felvételi kérelem, anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, gondviselői nyilatkozat, nyilatkozat a költségek vállalásáról) 6

8 Felvételik rendje: Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára Arany János Tehetséggondozó Program pályázatainak leadása Központi felvételi vizsga Pótló Központi felvételi vizsga Értesítés a központi felvételi vizsga eredményeiről Felvételi lapok postázása Felvételi lapok módosítása Végleges felvételi eredmények közzététele a középiskolákban Vizsgák rendje: Osztályozó vizsga: december január június Művészeti vizsgák: december január május Pótvizsga: augusztus Kompetenciamérés ütemezése: A mérés időpontját a 2012/2013. tanév rendjéről szóló 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 9. (3) bekezdése határozza meg. A mérés napja e rendelet alapján május 29. Az adatszolgáltatás határideje november 25. A mérések főbb részleteiről és az iskolákra háruló ezzel kapcsolatos feladatokról az érintett intézményeket az Oktatási Hivatal levélben tájékoztatja. 7

9 Tankönyvellátás ütemterve: Feladatok Határidő Felelős A szülők tájékoztatása a normatív tankönyvtámogatásról és egyéb kedvezményekről Tankönyvtámogatási igénylőlapok és igazolások fénymásolatainak begyűjtése Az igazgató tájékoztatja a nevelőtestületet, a szülői szervezetet és a diákönkormányzatot a Fenntartót a tankönyvtámogatási normatíva igényről Iskolai tankönyvrendelés elkészítése, szerződéskötés a tankönyvfelelőssel és a tankönyvterjesztővel A felvételt nyert tanulók és szüleik tájékoztatása a normatív tankönyvtámogatásról és egyéb kedvezményekről A felvételt nyert tanulók tankönyvtámogatási igénylőlapjainak, igazolásainak leadása Tankönyvrendelés módosításához adatok (csoportba sorolás, stb.) leadása az osztályfőnökök és a szaktanárok részéről November 15-ig November 15. November 30. Február 15. Április vége Május 10. Június 1. Tankönyvfelelős Osztályfőnökök Tankönyvfelelős Igazgató Igazgató, tankönyvfelelősök Szaktanárok, osztályfőnökök Iskolatitkár 1. osztályt tanítók Osztályfőnökök, tankönyvfelelősök Osztályfőnökök, szaktanárok Tankönyvrendelés módosítása Június 15. Tankönyvfelelős Könyvtárból kölcsönzött tankönyvek ellátása pecséttel, erről nyilvántartás készítése A tankönyvárusítás napja Iskolai könyvtáros 8. Eszközök fejlesztése: Szükséges szoftverek, digitális tananyagok Sötétítő függönyök pótlása Testneveléshez:labdák szükség szerint, mezek 1 terem bútorzatának cseréje Polcok, szekrények a tantermekbe Legszükségesebb hangszerek (furulyák, ritmus hangszerek) Iskola udvarára játszótéri eszközök, talaj balesetmentesítése 8

10 9. Oktató-nevelő munkánk alapelvei és céljai a 2012/ es tanévben a Pedagógiai Program szerint - Intézményünk nyitottsága minden polgár számára - Felkészítés továbbtanulásra, pályairányítás - Demokráciára törekvés - Esélyegyenlőség elve - Közösség formálása (osztályok, tanulócsoportok, nevelőtestület) - Értékmegőrzés, értékközvetítés - Egészséges életmódra nevelés Nevelési cél: a helyes erkölcsi értékrend megismertetése és elfogadtatása Oktatási cél: tehetséggondozás műveltségi hátrányok leküzdése, differenciált oktatás, tanulás technikájának tanítása Képzési cél: kompetencia alapján fejlesztés, ha szükséges, egyéni fejlesztés Tervezett tevékenységformák: tanulói képességfejlesztés napközi, tanulószoba informatika oktatás 1 osztálytól idegen nyelv oktatás 1 osztálytól természetjárás, túrázás, táborok sport és szabadidős programok, közösségi programok, kirándulások (osztályok) erdei iskola (önkormányzat segítségével) szakkörök házi versenyek rendezése Belső képzési feladatok - Nevelési értekezletek: Őszi téma: Tehetséggondozás, egészséges életmódra nevelés, - Tavaszi téma Elsősegély nyújtási alapismeretek felelevenítése - Külső képzési feladatok, továbbképzések: Álich Klára informatika mesterképzés Diákönkormányzat munkaterve a 2012/13-as tanévben Kiemelt feladataink változatlanok: Az iskolai demokrácia gyakoroltatása Ünnepségek, megemlékezések szervezésének segítése A szülőhelyhez való kötődés erősítése Egész iskolára kiterjedő szabadidős programok tervezése, szervezése, lebonyolítása és megvalósulásának értékelése a szülői munkaközösséggel együtt. A diákönkormányzat célja: Olyan ifjúsági szervezet működtetése, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, és ez által személyiségüket és környezetüket fejlesztik. 9

11 - Az együttműködés ösztönzése, gyakorlati tapasztalatok megosztása. - A résztvevők számára közös célok és irányelvek felállítása. - Vallási és politikai semlegesség. A diákönkormányzat tevékenysége: - Szervezeti és működési szabályzata alapján tevékenykedik. - Szervezi a közösség életét, tevékenyen részt vesz a munkatervben előirányzott programok lebonyolításában. - Éves munkatervet készít. - Évente egyszer beszámol tevékenységéről a választó közösségnek. - Megfogalmazza a diákságot érintő problémákat. - Meghatározza működési rendjét. - Véleményt alkot minden olyan kérdésben, mely az intézmény diákságát érinti. - Javaslatot tesz az ifjúságot érintő helyi döntések meghozatala előtt. - Egészséges életmódra ösztönöz. Éves munkaterv Szeptember - Az osztályok DÖK képviselőinek megválasztása az 5-8. évfolyamokon - Alakuló ülés: feladatok megbeszélése, munkaterv elfogadása, DÖK vezető - választása - Döntés1 tanítás nélküli munkanap felhasználásáról - A tavaszi jutalomkirándulás helyszínének megválasztása - A felelősök kijelölése - Őszi papírgyűjtés Október: - Idősek világnapja (okt. 1. szervezési feladatok) - Aradi vértanúk napja (okt. 6.) - Okt. 23. közös (ünnep a város lakosaival, koszorúzás) - Diákfórum előkészítése (felmérés, tájékozódás kivel szeretnének találkozni, beszélgetni) - Sportdélután November: - Nov. 27. Pilinszky-nap (koszorúzás, szervezési feladatok) - Játszóház - A faliújság frissítése - Diszkó szervezése a szülői munkaközösséggel együtt December: - Mikulás ajándékozás - Adventi vásár - Karácsonyi készülődésben segítség - Karácsonyi koncert - Műsorok a civil szervezetek felkéréseire Január: - A Diákönkormányzat munkájának féléves értékelése - Fotópályázat kiírása (Az én iskolám--- kiállítás a beérkezett képekből, a legjobb fotók díjazása) - Activity délután 10

12 Február: - A farsangi mulatság előkészítése, lebonyolítása (szervezés az SZM-mel) Március: - Márc. 15. (közös ünneplés a város lakosaival) - A KI MIT TUD előkészítése - Diákfórum Április: - Ápr. 11. A költészet napja (koszorúzás) - Tavaszi papírgyűjtés - Szemétszedés a FÖLD NAPJA alkalmából - KI MIT TUD? (SZM-mel közös szervezés) - Látogatás szervezése az Etyeki Filmstúdióba (7.-8. osztályoknak) Május: - Anyák napja (osztályonként) - Gyermeknap szervezése (SZM-mel közösen) - Máj. 8. A béke napja (műsorok, koszorúzás Kenesén és Akarattyán) - Máj. 27. Pilinszky-nap - Huba vezér emléktábla koszorúzása - Gyermeknap szervezése (SZM-mel közösen) - Az iskola valamennyi tanulójának tájékoztatása az éves munkánkról (diákgyűlés) Június: - Jutalomkirándulás - Az év értékelése Folyamatos feladatok a tanév során: - Havi rendszerességgel DÖK megbeszélések - Rendszeres kapcsolattartás az iskola vezetésével és a tantestülettel a hatékony együttműködés érdekében Melléklet: A választások után a diáktanács tagjainak névsora, elérhetősége. A szülői munkaközösség tagjainak névsora, elérhetősége. 10. Gyermek-és ifjúságvédelem munkaterve a 2012/2013-as tanévre A gyermekvédelem minden osztályfőnök és tanár feladata, amit a gyermekvédelmi felelős kordinál. A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat a Közoktatási Törvény 11/1994.(VI.8.) MKM 6. rendelete rendezi. Sajátossága, hogy előre csak részben tervezhető. Év közbeni feladatunk, az adott probléma megjelenésekor azonnal megtenni a szükséges lépéseket. A tervezhető feladataink nagy részét a megszokott, a tanévhez kapcsolódóan, a segítségnyújtások programozásával készítjük elő. Azt, hogy, mely feladatok kapnak kiemelt szerepet az iskolai munkatervbe, a következőképpen javasolom a megelőzés, a feltárás és a megszüntetés hármas egységét figyelembe véve. A megelőzés terén - Kapcsolattartás szülőkkel, családtagokkal családlátogatás és fogadóóra szorgalmazása. - -A hátrányos helyzetbe kerülő tanulók felmérése, különös tekintettel az iskolába most kerülő gyerekekre (nem csak az 1. osztályosok) 11

13 - -A DADA program 3. osztályos fenntartása. - Együtt működés a CSSSZ-tal és a gyermekvédelemmel foglalkozó más hatóságokkal. - -A tanulók folyamatos megfigyelése (éhség, bántalmazás nyomai, fáradtság, felszerelések folyamatos hiánya, ruházat elhanyagoltsága, higiéniás hiányok stb). - Hiányzások ellenőrzése, a törvényben előírtak szerint. - Anyagi támogatás az esélyegyenlőségre törekvés részeként (beiskolázáshoz, étkezéshez, kiránduláshoz, táborozáshoz). - Kapcsolódás a felvilágosító programokhoz. - A tanulók és szüleik tájékoztatása a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős személyéről és fogadóórájának idejéről, helyéről. - A tanulók és szüleik tájékoztatása a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények elérhetőségéről. A feltárásban - Az iskolán belül nem megoldható szakembert igénylő- feladatok koordinálása - Az iskola pszichológussal való folyamatos konzultáció - Családlátogatások az osztályfőnökökkel közösen, helyzetelemzés - Az esetmegbeszéléseken felmerülő adatok, új információk feldolgozása - Beszélgetés a tanulókkal - Az év eleji felmérések alapján, terv készítése a hátrányos helyzet enyhítésére A megszüntetésben - A felmérések megállapítási alapján a megfelelő fejlesztésre utalás és a részvétel ellenőrzése - A szakértői vélemények és felmentések folyamatosságának ellenőrzése - A szabadidős tevékenységekre való figyelemfelkeltés - Fegyelmi eljárások - Pályázatok figyelése - Magántanulói jogviszony kezdeményezése - Felvilágosító programok szervezése igény szerint, az osztályfőnöki órák keretében meghívott előadókkal is. A fent felsorolt feladatokon kívül a munkaköri leírásban szereplőket és az igazgató által meghatározottakat kell teljesítenem. Balatonkenese, augusztus 26. Bollókné Tóth Zsuzsa Ifjúságvédelmi felelős 11. Vezetői ellenőrzés értékelés - felelős: ig.- igh. Cél: Hiányok pótlása Hibák javítása Eredmények javítása Hatékony módszerek terjesztése Területei: Törvényesség biztosítása (alkalmazás, gyermekjogok, dokumentumok) Dokumentálás formai és tartalmi szabályozása Szakmai tevékenység, oktató-nevelő munka eredményei Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok Tanulói és gyermekbalesetek megelőzése intézkedések Pedagógus teljesítmény értékelés Iskolaépület állagának megőrzése, tisztaság, rend biztosítás 12

14 SZAKKÖRÖK 2012/2013 Nap Megnevezés Időpont Résztvevők Pedagógus Hétfő Rajz művészeti Festészet osztály Dr Dukon Béláné Foci Gyógytestnevelés o. fiú Földes Magdolna Szabó Károlyné Kedd Rajz művészeti Vizuális alapozó gyak Előképző Dr Dukon Béláné Mozgásfejlesztés Gyógytestnevelés Torna Szerda Foci Gyógytestnevelés o. Gárdonyi Anikó Szabó Károlyné osztály Gárdonyi Anikó o. fiú Földes Magdolna Szabó Károlyné Rajz művészeti Festészet o. Dr.Dukon Béláné Csütörtök Kosárlabda osztály Csernay István Péntek Kosárlabda Felsős foci Csernay István Szakkörök igényfelmérése: előző tanév végén május-június hónapban a szülők írásban nyilatkoznak a tanulók beiratkozási szándékukról Szakköri beiratkozás: tanév elején szeptember 15-ig szülő által aláírt beiratkozási lappal Szakkörök működése a házirend szabályozása szerint. 13

15 Hittan órák rendje 2012/2013 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 1.osztály Kat Ref osztály Kat osztály Kat Ref osztály Kat Ref osztály Kat Ref osztály Kat Ref osztály Kat osztály Kat Ref Magyar Megyei: Iskolai: VERSENYEK 2012/2013 Kazinczy szép magyar beszéd Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Padányi Bíró Márton versmondó verseny Titok levelező versenyek (Arany János anyanyelvi, Szöv. értés) Csermák Antal vers-és mesemondó verseny Bendegúz levelező verseny Szép magyar beszéd 2. Testnevelés Diákolimpia: Alsós: Felsős: Játékos ügyességi versenyek Labdarúgás Atlétika, mezei futás Torna Labdarúgás Kosárlabda Atlétika, mezei futás Torna 14

16 3. Természettudományok Országos szintű: Kaán Károly Természetismeret (5.-6. osztály) Herman Ottó Biológiaverseny (7.-8. osztály) Titok levelező verseny (természetismeret, biológia) Zöld szemfüles környezetismereti vetélkedő (internet, levelező) 4. Német 5. Matematika 6.Osztályfőnöki 7. Történelem Országos Német Tanulmányi Verseny (7.-8. osztály) Mese-színpad Kiejtési verseny Levelező verseny: Der Die Das Mozaik Titok Bendegúz Zrínyi Ilona Matematika verseny (3.-8. osztály) Alapműveleti Matematika verseny (4.-8. osztály) Sudoku verseny (3.-8. osztály) Bendegúz levelező verseny Megyei közlekedési verseny Honvédelmi verseny Titok levelező verseny MŰVÉSZETI VERSENYEK 2012/ Október Reich Károly illusztrációs rajzverseny (Balatonszemes) Állatok világnapja - rajzverseny November Pilinszky Napok illusztrációs rajzverseny Padányi Bíró Márton rajzverseny Március Gergely Napi Művészeti Fesztivál rajz, népdal (Gyenesdiás) XXII. Megyei Lantos Magda zeneiskolai zongoraverseny (Veszprém) A Víz Világnapja rajzverseny (Bakonykarszt Veszprém) Április VIII. Diákmuzsika (Balatonszemes) Május Balaton parti Zeneiskolák XVIII. Kamarazenei Találkozója (Balatonalmádi) 15

17 A MUNKATERV ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A munkatervet az iskolai Szülői szervezet a napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.... Szülői szervezet megbízott képviselője A munkatervet az iskolai diákönkormányzat a napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.... az iskolai DÖK megbízott képviselője A munkatervet a nevelőtestület a napján tartott ülésén elfogadta.... igazgató A munkatervet Balatonkenese Város és Küngös Község Önkormányzat Képviselőtestülete napján tartott ülésén jóváhagyta... Tömör István Balatonkenese Polgármestere... Szabó Gergely Küngös Polgármestere

18 Melléklet tartalma: Ellenőrzési terv Részletes feladatterv időpontokkal Munkaközösségek munkatervei 17

19 Ellenőrzési terv Ellenőrzés tárgya, területei Érintettek Módszer, eszköz Gyakoriság Határidő Felelős Intézkedések Szaktárgyi dok.. megléte tanítók és szaktanárok tanmenetek ellenőrzése, házirend évi 1 alkalom mk. vezetők, igazgató, igh. Dokumentálás formai, tartalmi szabályossága nevelőtestület naplók ellenőrzése havonta folyamatos igh. igazgató hiánypótlás Oktató-nevelő munka eredményessége Önálló ismeretszerzés szintjének mérése (olvasás-szövegértés) osztály napközis csoportok tanulószoba óralátogatás kéthavonta folyamatos igazgató igh. eredmények felhasználása, összehasonlítása a célokkal Neveltségi szintmérés Elmozd. Mérése osztály feladatlap évente év vége igazgató, o.fők analizálás a team munkához Tudásszint mérése matematika magyar német iskolai szinten és 8. osztály OKÉV feladatlap tanév vége tanév vége igazgató, ofők, szaktanárok kötelező országos mérés Technikai dolgozók ellenőrzése takarítók helyszíni ellenőrzés hetente 1-szer folyamatos ig. igh. hiányosságok azonnali pótlása Szabadidős tevékenységek szakkörvezetők, rendezvények felelősei látogatás és beszámolók munkarend és eseménynaptár szerint folyamatos igazgató, igh. javító team munka Tanári ügyelet ügyeletes tanár helyszíni és időpont ellenőrzés folyamatos folyamatos igazgató, igh. o.fők, mk. vezetők javító team munka 18

20 Tanulói fegyelem tanulók o.fői jelentés folyamatos folyamatos igh. o.fők javító team munka Teljesítmény mutató pedagógusok időkeret vezetése 2 havonta folyamatos ig. igh. hiányok pótlása 19

21 Eseménynaptár Augusztus - Szeptember Esemény időpont felelős Segítők Intézkedések Tankönyvek érkezése Kissné, Révfalusiné Dr. Kecskés Ferencné Dr Dukon Béláné Feltételek biztosítása Beiskolázási támogatás kérése Sió iskolatáska pályázat-táskák érkezése Bollókné Dukonné Ofők., igh. Egyeztetés Önk.-nál Dokumentumok elkészítése,szülők értesítése Alakuló értekezlet igazgató, igh. mk.vezetők tantárgyfelosztás, működési rend Munkatervek elkészítése igazgató Mk.vezetők, tantestület körlevél Tankönyvek árusítása Kissné, Révfalusiné Kecskésné Tanév előkészítő szakmai t.képz igazgató Igh. Veszprém- KÖRPI Óraterv leadása Igazgató, igh Tanévnyitó értekezlet Igazgató Igh. éves munkaterv javaslat Munkaterv elfogadása igazgató Igh. Időpontok meghatározása Dök gyűlés Váginé ofők Tankönyvek pótrendelése 09. Kissné, Révfalusiné Beszámoló Képv.- testületnek igazgató Igh,mk.vezetők Előkészítés, berendezés 20

22 Tanévnyitó ünnepély Farkasné, Csatáriné igazgató, o.fők ünnepélyes tanévnyitó Tanév első napja, házirend, balesetvédelem igazgató Igh. -Tantestület taneszközök, órarend Pótbeiratkozás az alapfokú művészeti oktatás tanszakaira Séri Márta,Dukonné, Csősz Gulnára zeneiskolai tanárok Beiratkozás Magyar tanulmányi versenyekre jelentkezés Váginé, Csősziné Iskola dekorációjának megújítása Anyagbeszerzés a művészeti iskolának és a technika tárgyhoz Dukonné Dukonné tanítók, tanárok Zongorné Mátray Piroska anyag biztosítása Itt van az ősz - kézműves fogl Dukonné napközis tanítók eszközök biztosítása Útravaló program folytatása 09. Váginé Igh. Szervezés, dokumentálás Diagnosztizáló felmérés mat. és magy.ból Szaktanárok Ofők. Szülői értekezlet Ig.-igh.. Ofők. Időpont közlése ellenőrzőben Isk. ünnepélyek felelőseinek kijelölése Igh. Munkaterv benyújtása a fenntartónak igazgató Szakkörvezetők, tanárok munkaterv leadása Szakkörök indítása igh. szakkörvezetők Tantárgyfelosztás szerint DIFER mérés elkezdése1. osztályban Gárdonyi Anikó tanítók 21

23 Szakértői Biz.-hoz tanulók beutalása 09. foly. Gárdonyi Anikó tanítók, szaktanárok Egyeztetések Német nyelvi tábor szervezése 09. Révfalusiné Csősziné, Kissné Környezeti nevelési feladatok beindítása 09. foly. Pusztayné program szerint Munkaterv elfogadása Tanulók fizikai teljesítménye-mérés 09. Földes M. szaktanárok Bendegúz levelező verseny 09. szaktanárok DADA program indítása, folytatása 09. Ig. Budai Tibor Egyeztetés a rendőrséggel Évszakonként szabadidős program szervezése osztályonként 09. ofők szaktanárok, tanítók az osztályfőnöki mk munkaterve szerint Óralátogatás 09. igazgató, igh., szaktanárok, tanítók óralátog. terv elk. Népmese napja 09 Bicskeiné tanítók Papírgyűjtés 09. Váginé ofők Tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatás Kecskés Ferencné tanítók, tanárok 22

24 Október Esemény időpont felelős Segítők Intézkedések Statisztika Igh isk.titkár pedagógusok Dokumentumok, naplók egyeztetése Fogadóóra Igh. Zenei világnap Szabóné N. Bora tanítók, zenetanárok Hangverseny szervezése Kodály évforduló 10. Szabóné N. B zenetanárok Idősek világnapja Váginé Iskolai statisztika elkészítése Miskolcziné, Sellei pedagógusok, Aradi vértanúk napja Váginé Állatok világnapja Dukonné,Bicskeiné Titok tört. levelező verseny nevezés Jurcsó János Német levelező versenyekre nevezés 10. Kissné Diákfórum 10. Váginé ofők Rajzverseny - B.szemesen 10. Dukonné igh. Kézmosás világnapja Pusztayné Bicskeiné, tanítók Kiállítás Madárfigyelő világnap Pusztayné Szabóné Bora Kecskésné, Zongorné madárodúk, etetők kihelyezése Családlátogatások problémás tanulóknál 10. Bollókné ofők Értékelés Iskolai megemlékezés Váginé 23

25 Nemzeti ünnep/iskolai megemlékezés Váginé Nemzeti ünnep Váginé ofők községi megeml. az 56-os emlékműnél Színházlátogatás felső tagozat, Bábszínház 10. Bicskeiné, Csősziné ofők Diákolimpia őszi forduló 10. Földes, Csernay szaktanárok, ofők foci, kosárlabda Sport délután DÖK 10. Váginé ofők, tesnevelők Országismereti csapatverseny (Ausztria) 10 Révfalusiné Csősziné, Kissné Segítő óralátogatások 10. igazgató, igh. szaktanárok, tanítók Tantervek, tanmenetek, dokumentumok ellenőrzése igazgató, igh. szaktanárok Diagnosztikai vizsgálat 1.o. határidő Bicskeiné- Gárdonyi ig OKÉV jelentés Levelező versenyek koordinálása szaktanárok ofők Zöld sarok frissítése foly. Pusztayné tanítók, tanárok, könyvtáros Információ Diákfórum 10. Váginé tanárok Disco 10. Váginé tanárok Kézműves foglalkozás 10 Dukonné napközis tanítók Őszi osztály programok 10. ofők. 24

26 MIP rendszer működtetése foly. Álich, Csősziné, Gárdonyi tanítók, tanárok feladatterv szerint Nevelési értekezlet igazgató igh. Téli ünnepkör tervezése, feladatok kiosztása 10. Révfalusi, Álich, Csőszi Papné 25

27 November Esemény időpont felelős Segítők Intézkedések Őszi szünet Őszi szünet utáni első tanítási nap ofők Padányi versmondó verseny 11. Csősziné, Váginé, Bicskeiné Fogadóóra tanárok Term.tud. versenyekre nevezés Pusztayné jelentkezési, számlakérő lapok A hátrányos helyzetű tanulók segítése a CSSSZ-szel együtt 11. Bollókné o.fők Esetmegbeszélés Fejlesztésre szoruló tanulók mérése 09.-től. fejl. pedagógus, logopédus o.fők, tanítók, tanárok fejlesztési terv készítése Márton napi lámpás felvonulás 11. Révfalusiné Csősziné, Kissné Szülői értekezlet Küngösön igazgató o.fők első negyedéves értékelés Igényfelmérés tankönyvrendeléshez és az érintettek tájékoztatása 11. Kissné, Révfalusiné Füstmentes nap Pusztayné felsős o.fők Sudoku verseny iskolai forduló 11. Sellei, Álich 26

28 Pilinszky-nap Ig.-Váginé Bicskeiné o.fők Szép magyar beszéd verseny Alsós versmondó Pilinszky-kupa Csernay, Földes ofők Illusztrációs rajzverseny Dukonné Padányi Bíró Márton rajzverseny 11. Dukonné Negyedévi értesítés a gyengén teljesítő tanulókról 11. Csősziné, Bicskeiné o.fők Ovi-suli 11. Bicskeiné tanítók Sítábor előkészítése 11. Szabóné o.fők 8. o. nyílt napok látogatása 11. Váginé Igh. Testnevelés: a fizikai állapotmérés őszi fordulójának értékelése 11. Földes testnevelést tanítók Játszóház 11. Váginé, Bicskeiné napközis tanítók Színházlátogatás alsó tagozat, felső tagozat 11. Bicskeiné, Csősziné Tanítók, tanárok Faliújság frissítése DÖK 11. Váginé Disco DÖK 11. Váginé SZM Karácsonyi projekt 12. Álich,Révfalusiné, Csősziné,Papné 27

29 December Esemény időpont felelős Segítők Intézkedések Fogadóóra tanárok Mikulás-nap, foci-kupa Csernay, Földes Szülők, DÖK, DSE Ajándékozás Ovi-suli 12. Dukonné művészeti iskola tanárai DÖK Mikulás Váginé Mikulás akadályverseny Földes Csernay Zöld szemfüles internetes vetélkedő 12. Pusztayné Téli osztály programok 12. ofők. Sudoku megyei verseny 12. Sellei Tankönyvtámogatás meghatározása, tájékoztatás módjának 12. Kissné, Révfalusiné Karácsonyi-vásár 12. Váginé DÖK vez.tagok Dekoráció 12. Dukonné Karácsonyi projekt 12. Álich,Révfalusi né, Csősziné, Kenese Újság falinaptár melléklete 12. Dukonné Dukonné Dokumentálás Városi adventi gyertyagyújtás 12. Váginé 28

30 Adventi koncert 12. Zeneiskola zeneisk. tanárok Pályaválasztási szándékfelmérés 12. Váginé szülők 8. o. nyílt napok látogatása 12. Váginé Községi karácsonyi ünnepség 12. Váginé Zeneiskola tanárai Civil szervezeteknek karácsonyi műsor 12. Csősziné, Bicskeiné, Váginé Balatonfűzfő megtekintése Csillagvizsgáló 12. Jurcsó János Korcsolyázás 12. Földes Csernay Téli szünet igazgató ofők 29

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő SZEPTEMBER (22) 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő 4. 5. 6. A - szülői értekezlet, 1. és 5. o. - szülői értekezlet 7. - szülői értekezlet 6-7- 8. osztályok

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből SZEPTEMBER (21) 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 2-8. o. A, E - szülői értekezlet, 1. osztály, A, E, F - tanmenetek leadása a mkv.-nek 09. - tanmenetek leadása

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

2009. december 19. (szombat) munkanap

2009. december 19. (szombat) munkanap M U N K A T E R V Feladatterv A vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola nevelő oktató munkájához 2009/2010 tanév Összeállította: Vértessomló, 2009. szeptember 01. Hartdégenné Rieder Éva igazgató

Részletesebben

Időpont Rendezvény Felelős Megjegyzés. Horváth L., Loch I. Sólyom Gyula tűzvéd. f. szept. 3. (hétfő)

Időpont Rendezvény Felelős Megjegyzés. Horváth L., Loch I. Sólyom Gyula tűzvéd. f. szept. 3. (hétfő) aug. 23. aug. 28-31. Megyei tanévnyitó értekezlet Veszprémben A tanév előkészítése Horváth Lajos ig., Loch Ildikó igh. Horváth L., Loch I., minden dolgozó aug. 28. Órarend elkészítése Dobosné, Molnár,

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete A 2015/2016-os tanév eseményei A Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Éves munkatervének melléklete 181 tanítási nap 1 Időpont Esemény, helyszín Feladat Felelős

Részletesebben

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V 2014/2015 tanév munka tervéhez 2 Augusztus Alakuló értekezlet augusztus 25. igazgató Téma: tantárgyfelosztások

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F SZEPTEMBER (22) 02. 03. 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 - szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 1-8. o. A, E Erntedankfest, - szülői értekezlet, - napközi és Weltkindertag 1. és 5. o. A F tanulószoba látogatás

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola.

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola. Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola.hu 2014/2015 ös TANÉV MUNKATERVE Készítette: Kotz István igazgató

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben