Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013"

Átírás

1 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

2 Pilinszky János Általános Iskola munkaterve 2012/ Bevezetés Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok szerint Készült: - A közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX: törvény - A többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről - A gyermek és ifjúságvédelemről szóló évi XXXI. törvény - A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működését és pedagógiai tevékenységét meghatározó dokumentumok (Pedagógiai Program, SZMSZ) - A 2012/13-es tanév rendjéről szóló 3/2012 (VI.08.) EMMI rendelet - A munkaterv a Pedagógiai Program célkitűzéseire épül, része az intézmény stratégiájának. Meghatározza az éves célokat, feladatokat. - Köznevelési törvény 2011 évi CXC. - Köznevelési törvény végrehajtási rendelete 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A 2012/ es tanévben célunk: - az oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése - a tanulók munkafegyelmének, motivációs rendszerének fejlesztése - kompetencia alapú oktatás folytatása - IKT eszközök, a továbbképzéseken elsajátított korszerű módszerek további alkalmazása a tanítási órákon - egészségnevelés - tehetséggondozás - jó munkahelyi légkör megtartása, hatékony együttműködés a művészeti oktatást végző pedagógusokkal - az alapfokú művészetoktatás színvonalas működtetése 2. A tanév rendje Első tanítási nap Őszi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Utolsó tanítási nap Június 14. Ballagás évzáró Június 15. (szombat) A 2012/ es tanévben 182 tanítási nap van tervezve. Szabadon felhasználható 5 nap: 1 nap Nevelési értekezlet- október nap Pilinszky nap december nap Sport- és egészségnap május nap DÖK - napja május nap Tantestületi kirándulás-június 14. 1

3 Fogadó órák rendje Igazgató: Hétfő 10-11h Igazgatóhelyettes Hétfő 09-10h Tanárok Minden hónap 1. hétfője eseménynaptár szerint 16h Ifj.védelmi felelős Szerda h Értekezletek rendje: 1. Munkaértekezlet - Minden hónap első hétfőjén Osztályozó értekezlet: január június Tanulócsoportok, csoportbontás osztályok létszám Kenese 1/A. osztály 15 1/B. osztály osztály /A. osztály 19 3/B. osztály osztály osztály osztály 21 7/A. osztály 16 7/B. osztály a osztály 20+1 Összesen:

4 Létszámba számító SNI-s tanulók: 17 fő- összesen: + 19 főnek számítanak Két főnek számító BTM-s tanulók16 fő Iskola létszáma SNI - s és BTM-s tanulókkal: fő SNI-s tanulók felülvizsgálata: Ebben a tanévben 13 fő kontrollvizsgálatát kéri az iskola Tanulócsoportok: osztályok száma: 11 napközis csoport: 4 tanulószoba: 1 gyógytestnevelés csop.: 1 Összesen: 17 Csoportbontás: oszt. matematika oszt. német/angol , 8. oszt. német 5. és 7. osztály matematika, magyar 5. osztály informatika 4. Szakfeladatok Név Álich Klára Bicskei Zoltánné Papp Judit Bollókné Tóth Zsuzsanna Karászi Erzsébet Bölcsik Éva Farkasné Ferk Katalin Gárdonyi Anikó Dr. Kecskés Ferencné Zongorné Mátray Piroska Szakfeladat matematika - informatika tanító-napközi tanító-napközi tanító-napközi tanító-napközi tanító-napközi tanító-napközi Fejlesztő pedagógia, Szoc. Komp.1.-4.oszt. tanító-napközi napközi-tanító 3

5 Csősziné Molnár Katalin Csernay István Dr. Dukon Béláné Földes Magdolna Kissné Pethő Ildikó Jurcsó János Pusztayné Nemes Beáta Hausknecht Irén Révfalusiné Páczelt Gabriella Sellei Abigél Szabó Károlyné magyar-német testnevelés rajz technika - művészeti okt. - könyvtár-művészeti iskola-napközi Testnevelés matematika-német történelem földrajz tanulószoba biológia kémia term.ismeret szoc. komp. 8. oszt. Fizika Német Matematika Gyógytestnevelés Szabóné Németh Borbála ének tanító Vági Károlyné Csősz Gulnára Szuromi Miklós Séri Márta magyar-tanulószoba Zongora Fúvós szolfézs - zongora- szintetizátor 5. Óraterv Balatonkenesén Pilinszky János Általános Iskola óraterve 2012/2013 Tantárgy 1.A 1.B 2. 3.A 3.B A 7.B 8. Össz. magyar ny. és ir ,5 4, idegen nyelv matematika történelem és állp.ism környezetism.-termism biológia 1,5 1,5 2 5 kémia 2 2 1,5 5,5 fizika 1,5 1,5 1,5 4,5 4

6 földrajz 1,5 1,5 1,5 4,5 testnevelés és sport rajz ,5 8,5 informatika technika és él.vitel ,5 8,5 ének-zene ,5 8,5 osztályfőnöki inf. és médiaism. 0,5 0,5 kötelező órák össz ,5 22,5 27,5 27,5 27,5 261,5 nem szakr.oktatás ének-zene rajz tánc és dráma 0,5 0,5 1 technika és él.vitel életvitel -önálló tan. 1 1 matematika informatika idegen nyelv magyar ny. és ir köt.+szab.vál.órák összes ,5 31,5 31,5 296,5 tanórán kiv. Órák idegen nyelv 4 matematika 4 sport 10 énekkar 2 környezetvédő 2 könyvtár 5 informatika 4 fejlesztő 19 logopédia 4 tanulószoba 15 napközi 4 csop. 92 gyógytestnevelés 6 órakedvezmények 40 Összes óra 503,5 5

7 Művészeti Iskola óraterve 2012/2013 Tantárgy EK.1 EK TK.1 TK.2 Össz. Vizuális alapozó 2 2 Festészet-műhely elők.-gyak. 2 2 Rajz-festés-mintázás 2 2 zongora furulya korrepetició 2 2 kamara 2 2 szolfézs néptánc Szakmai munkaközösségek 65 Magyar-idegen nyelv-történelem Vági Károlyné Természettudományok, környezetvédelem Pusztayné Nemes Beáta Művészet-ének-rajz-technika Testnevelés Osztályfőnöki alsós-napközi Osztályfőnöki felsős-tanulószoba Dr. Dukon Béláné Földes Magdolna Bicskei Zoltánné Csősziné Molnár Katalin 7. Egyéb Diák közgyűlések időpontjai: szeptember dec május Egészségügyi vizsgálatok rendje: egész évben folyamatos (gyermekorvossal és fogorvossal való egyeztetés után) Beiratkozás időpontja: 1.osztályosok Intézmény fenntartó határozata alapján (márc.1.-ápr.30.) Felsőbb évfolyamosok év közben folyamatosan kérhetik a felvételüket. ( Feltételek: felvételi kérelem, anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, óvodai szakvélemény 1. osztályos esetén, gondviselői nyilatkozat) Művészeti iskola május ( Feltételek: felvételi kérelem, anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, gondviselői nyilatkozat, nyilatkozat a költségek vállalásáról) 6

8 Felvételik rendje: Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára Arany János Tehetséggondozó Program pályázatainak leadása Központi felvételi vizsga Pótló Központi felvételi vizsga Értesítés a központi felvételi vizsga eredményeiről Felvételi lapok postázása Felvételi lapok módosítása Végleges felvételi eredmények közzététele a középiskolákban Vizsgák rendje: Osztályozó vizsga: december január június Művészeti vizsgák: december január május Pótvizsga: augusztus Kompetenciamérés ütemezése: A mérés időpontját a 2012/2013. tanév rendjéről szóló 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 9. (3) bekezdése határozza meg. A mérés napja e rendelet alapján május 29. Az adatszolgáltatás határideje november 25. A mérések főbb részleteiről és az iskolákra háruló ezzel kapcsolatos feladatokról az érintett intézményeket az Oktatási Hivatal levélben tájékoztatja. 7

9 Tankönyvellátás ütemterve: Feladatok Határidő Felelős A szülők tájékoztatása a normatív tankönyvtámogatásról és egyéb kedvezményekről Tankönyvtámogatási igénylőlapok és igazolások fénymásolatainak begyűjtése Az igazgató tájékoztatja a nevelőtestületet, a szülői szervezetet és a diákönkormányzatot a Fenntartót a tankönyvtámogatási normatíva igényről Iskolai tankönyvrendelés elkészítése, szerződéskötés a tankönyvfelelőssel és a tankönyvterjesztővel A felvételt nyert tanulók és szüleik tájékoztatása a normatív tankönyvtámogatásról és egyéb kedvezményekről A felvételt nyert tanulók tankönyvtámogatási igénylőlapjainak, igazolásainak leadása Tankönyvrendelés módosításához adatok (csoportba sorolás, stb.) leadása az osztályfőnökök és a szaktanárok részéről November 15-ig November 15. November 30. Február 15. Április vége Május 10. Június 1. Tankönyvfelelős Osztályfőnökök Tankönyvfelelős Igazgató Igazgató, tankönyvfelelősök Szaktanárok, osztályfőnökök Iskolatitkár 1. osztályt tanítók Osztályfőnökök, tankönyvfelelősök Osztályfőnökök, szaktanárok Tankönyvrendelés módosítása Június 15. Tankönyvfelelős Könyvtárból kölcsönzött tankönyvek ellátása pecséttel, erről nyilvántartás készítése A tankönyvárusítás napja Iskolai könyvtáros 8. Eszközök fejlesztése: Szükséges szoftverek, digitális tananyagok Sötétítő függönyök pótlása Testneveléshez:labdák szükség szerint, mezek 1 terem bútorzatának cseréje Polcok, szekrények a tantermekbe Legszükségesebb hangszerek (furulyák, ritmus hangszerek) Iskola udvarára játszótéri eszközök, talaj balesetmentesítése 8

10 9. Oktató-nevelő munkánk alapelvei és céljai a 2012/ es tanévben a Pedagógiai Program szerint - Intézményünk nyitottsága minden polgár számára - Felkészítés továbbtanulásra, pályairányítás - Demokráciára törekvés - Esélyegyenlőség elve - Közösség formálása (osztályok, tanulócsoportok, nevelőtestület) - Értékmegőrzés, értékközvetítés - Egészséges életmódra nevelés Nevelési cél: a helyes erkölcsi értékrend megismertetése és elfogadtatása Oktatási cél: tehetséggondozás műveltségi hátrányok leküzdése, differenciált oktatás, tanulás technikájának tanítása Képzési cél: kompetencia alapján fejlesztés, ha szükséges, egyéni fejlesztés Tervezett tevékenységformák: tanulói képességfejlesztés napközi, tanulószoba informatika oktatás 1 osztálytól idegen nyelv oktatás 1 osztálytól természetjárás, túrázás, táborok sport és szabadidős programok, közösségi programok, kirándulások (osztályok) erdei iskola (önkormányzat segítségével) szakkörök házi versenyek rendezése Belső képzési feladatok - Nevelési értekezletek: Őszi téma: Tehetséggondozás, egészséges életmódra nevelés, - Tavaszi téma Elsősegély nyújtási alapismeretek felelevenítése - Külső képzési feladatok, továbbképzések: Álich Klára informatika mesterképzés Diákönkormányzat munkaterve a 2012/13-as tanévben Kiemelt feladataink változatlanok: Az iskolai demokrácia gyakoroltatása Ünnepségek, megemlékezések szervezésének segítése A szülőhelyhez való kötődés erősítése Egész iskolára kiterjedő szabadidős programok tervezése, szervezése, lebonyolítása és megvalósulásának értékelése a szülői munkaközösséggel együtt. A diákönkormányzat célja: Olyan ifjúsági szervezet működtetése, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, és ez által személyiségüket és környezetüket fejlesztik. 9

11 - Az együttműködés ösztönzése, gyakorlati tapasztalatok megosztása. - A résztvevők számára közös célok és irányelvek felállítása. - Vallási és politikai semlegesség. A diákönkormányzat tevékenysége: - Szervezeti és működési szabályzata alapján tevékenykedik. - Szervezi a közösség életét, tevékenyen részt vesz a munkatervben előirányzott programok lebonyolításában. - Éves munkatervet készít. - Évente egyszer beszámol tevékenységéről a választó közösségnek. - Megfogalmazza a diákságot érintő problémákat. - Meghatározza működési rendjét. - Véleményt alkot minden olyan kérdésben, mely az intézmény diákságát érinti. - Javaslatot tesz az ifjúságot érintő helyi döntések meghozatala előtt. - Egészséges életmódra ösztönöz. Éves munkaterv Szeptember - Az osztályok DÖK képviselőinek megválasztása az 5-8. évfolyamokon - Alakuló ülés: feladatok megbeszélése, munkaterv elfogadása, DÖK vezető - választása - Döntés1 tanítás nélküli munkanap felhasználásáról - A tavaszi jutalomkirándulás helyszínének megválasztása - A felelősök kijelölése - Őszi papírgyűjtés Október: - Idősek világnapja (okt. 1. szervezési feladatok) - Aradi vértanúk napja (okt. 6.) - Okt. 23. közös (ünnep a város lakosaival, koszorúzás) - Diákfórum előkészítése (felmérés, tájékozódás kivel szeretnének találkozni, beszélgetni) - Sportdélután November: - Nov. 27. Pilinszky-nap (koszorúzás, szervezési feladatok) - Játszóház - A faliújság frissítése - Diszkó szervezése a szülői munkaközösséggel együtt December: - Mikulás ajándékozás - Adventi vásár - Karácsonyi készülődésben segítség - Karácsonyi koncert - Műsorok a civil szervezetek felkéréseire Január: - A Diákönkormányzat munkájának féléves értékelése - Fotópályázat kiírása (Az én iskolám--- kiállítás a beérkezett képekből, a legjobb fotók díjazása) - Activity délután 10

12 Február: - A farsangi mulatság előkészítése, lebonyolítása (szervezés az SZM-mel) Március: - Márc. 15. (közös ünneplés a város lakosaival) - A KI MIT TUD előkészítése - Diákfórum Április: - Ápr. 11. A költészet napja (koszorúzás) - Tavaszi papírgyűjtés - Szemétszedés a FÖLD NAPJA alkalmából - KI MIT TUD? (SZM-mel közös szervezés) - Látogatás szervezése az Etyeki Filmstúdióba (7.-8. osztályoknak) Május: - Anyák napja (osztályonként) - Gyermeknap szervezése (SZM-mel közösen) - Máj. 8. A béke napja (műsorok, koszorúzás Kenesén és Akarattyán) - Máj. 27. Pilinszky-nap - Huba vezér emléktábla koszorúzása - Gyermeknap szervezése (SZM-mel közösen) - Az iskola valamennyi tanulójának tájékoztatása az éves munkánkról (diákgyűlés) Június: - Jutalomkirándulás - Az év értékelése Folyamatos feladatok a tanév során: - Havi rendszerességgel DÖK megbeszélések - Rendszeres kapcsolattartás az iskola vezetésével és a tantestülettel a hatékony együttműködés érdekében Melléklet: A választások után a diáktanács tagjainak névsora, elérhetősége. A szülői munkaközösség tagjainak névsora, elérhetősége. 10. Gyermek-és ifjúságvédelem munkaterve a 2012/2013-as tanévre A gyermekvédelem minden osztályfőnök és tanár feladata, amit a gyermekvédelmi felelős kordinál. A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat a Közoktatási Törvény 11/1994.(VI.8.) MKM 6. rendelete rendezi. Sajátossága, hogy előre csak részben tervezhető. Év közbeni feladatunk, az adott probléma megjelenésekor azonnal megtenni a szükséges lépéseket. A tervezhető feladataink nagy részét a megszokott, a tanévhez kapcsolódóan, a segítségnyújtások programozásával készítjük elő. Azt, hogy, mely feladatok kapnak kiemelt szerepet az iskolai munkatervbe, a következőképpen javasolom a megelőzés, a feltárás és a megszüntetés hármas egységét figyelembe véve. A megelőzés terén - Kapcsolattartás szülőkkel, családtagokkal családlátogatás és fogadóóra szorgalmazása. - -A hátrányos helyzetbe kerülő tanulók felmérése, különös tekintettel az iskolába most kerülő gyerekekre (nem csak az 1. osztályosok) 11

13 - -A DADA program 3. osztályos fenntartása. - Együtt működés a CSSSZ-tal és a gyermekvédelemmel foglalkozó más hatóságokkal. - -A tanulók folyamatos megfigyelése (éhség, bántalmazás nyomai, fáradtság, felszerelések folyamatos hiánya, ruházat elhanyagoltsága, higiéniás hiányok stb). - Hiányzások ellenőrzése, a törvényben előírtak szerint. - Anyagi támogatás az esélyegyenlőségre törekvés részeként (beiskolázáshoz, étkezéshez, kiránduláshoz, táborozáshoz). - Kapcsolódás a felvilágosító programokhoz. - A tanulók és szüleik tájékoztatása a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős személyéről és fogadóórájának idejéről, helyéről. - A tanulók és szüleik tájékoztatása a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények elérhetőségéről. A feltárásban - Az iskolán belül nem megoldható szakembert igénylő- feladatok koordinálása - Az iskola pszichológussal való folyamatos konzultáció - Családlátogatások az osztályfőnökökkel közösen, helyzetelemzés - Az esetmegbeszéléseken felmerülő adatok, új információk feldolgozása - Beszélgetés a tanulókkal - Az év eleji felmérések alapján, terv készítése a hátrányos helyzet enyhítésére A megszüntetésben - A felmérések megállapítási alapján a megfelelő fejlesztésre utalás és a részvétel ellenőrzése - A szakértői vélemények és felmentések folyamatosságának ellenőrzése - A szabadidős tevékenységekre való figyelemfelkeltés - Fegyelmi eljárások - Pályázatok figyelése - Magántanulói jogviszony kezdeményezése - Felvilágosító programok szervezése igény szerint, az osztályfőnöki órák keretében meghívott előadókkal is. A fent felsorolt feladatokon kívül a munkaköri leírásban szereplőket és az igazgató által meghatározottakat kell teljesítenem. Balatonkenese, augusztus 26. Bollókné Tóth Zsuzsa Ifjúságvédelmi felelős 11. Vezetői ellenőrzés értékelés - felelős: ig.- igh. Cél: Hiányok pótlása Hibák javítása Eredmények javítása Hatékony módszerek terjesztése Területei: Törvényesség biztosítása (alkalmazás, gyermekjogok, dokumentumok) Dokumentálás formai és tartalmi szabályozása Szakmai tevékenység, oktató-nevelő munka eredményei Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok Tanulói és gyermekbalesetek megelőzése intézkedések Pedagógus teljesítmény értékelés Iskolaépület állagának megőrzése, tisztaság, rend biztosítás 12

14 SZAKKÖRÖK 2012/2013 Nap Megnevezés Időpont Résztvevők Pedagógus Hétfő Rajz művészeti Festészet osztály Dr Dukon Béláné Foci Gyógytestnevelés o. fiú Földes Magdolna Szabó Károlyné Kedd Rajz művészeti Vizuális alapozó gyak Előképző Dr Dukon Béláné Mozgásfejlesztés Gyógytestnevelés Torna Szerda Foci Gyógytestnevelés o. Gárdonyi Anikó Szabó Károlyné osztály Gárdonyi Anikó o. fiú Földes Magdolna Szabó Károlyné Rajz művészeti Festészet o. Dr.Dukon Béláné Csütörtök Kosárlabda osztály Csernay István Péntek Kosárlabda Felsős foci Csernay István Szakkörök igényfelmérése: előző tanév végén május-június hónapban a szülők írásban nyilatkoznak a tanulók beiratkozási szándékukról Szakköri beiratkozás: tanév elején szeptember 15-ig szülő által aláírt beiratkozási lappal Szakkörök működése a házirend szabályozása szerint. 13

15 Hittan órák rendje 2012/2013 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 1.osztály Kat Ref osztály Kat osztály Kat Ref osztály Kat Ref osztály Kat Ref osztály Kat Ref osztály Kat osztály Kat Ref Magyar Megyei: Iskolai: VERSENYEK 2012/2013 Kazinczy szép magyar beszéd Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Padányi Bíró Márton versmondó verseny Titok levelező versenyek (Arany János anyanyelvi, Szöv. értés) Csermák Antal vers-és mesemondó verseny Bendegúz levelező verseny Szép magyar beszéd 2. Testnevelés Diákolimpia: Alsós: Felsős: Játékos ügyességi versenyek Labdarúgás Atlétika, mezei futás Torna Labdarúgás Kosárlabda Atlétika, mezei futás Torna 14

16 3. Természettudományok Országos szintű: Kaán Károly Természetismeret (5.-6. osztály) Herman Ottó Biológiaverseny (7.-8. osztály) Titok levelező verseny (természetismeret, biológia) Zöld szemfüles környezetismereti vetélkedő (internet, levelező) 4. Német 5. Matematika 6.Osztályfőnöki 7. Történelem Országos Német Tanulmányi Verseny (7.-8. osztály) Mese-színpad Kiejtési verseny Levelező verseny: Der Die Das Mozaik Titok Bendegúz Zrínyi Ilona Matematika verseny (3.-8. osztály) Alapműveleti Matematika verseny (4.-8. osztály) Sudoku verseny (3.-8. osztály) Bendegúz levelező verseny Megyei közlekedési verseny Honvédelmi verseny Titok levelező verseny MŰVÉSZETI VERSENYEK 2012/ Október Reich Károly illusztrációs rajzverseny (Balatonszemes) Állatok világnapja - rajzverseny November Pilinszky Napok illusztrációs rajzverseny Padányi Bíró Márton rajzverseny Március Gergely Napi Művészeti Fesztivál rajz, népdal (Gyenesdiás) XXII. Megyei Lantos Magda zeneiskolai zongoraverseny (Veszprém) A Víz Világnapja rajzverseny (Bakonykarszt Veszprém) Április VIII. Diákmuzsika (Balatonszemes) Május Balaton parti Zeneiskolák XVIII. Kamarazenei Találkozója (Balatonalmádi) 15

17 A MUNKATERV ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A munkatervet az iskolai Szülői szervezet a napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.... Szülői szervezet megbízott képviselője A munkatervet az iskolai diákönkormányzat a napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.... az iskolai DÖK megbízott képviselője A munkatervet a nevelőtestület a napján tartott ülésén elfogadta.... igazgató A munkatervet Balatonkenese Város és Küngös Község Önkormányzat Képviselőtestülete napján tartott ülésén jóváhagyta... Tömör István Balatonkenese Polgármestere... Szabó Gergely Küngös Polgármestere

18 Melléklet tartalma: Ellenőrzési terv Részletes feladatterv időpontokkal Munkaközösségek munkatervei 17

19 Ellenőrzési terv Ellenőrzés tárgya, területei Érintettek Módszer, eszköz Gyakoriság Határidő Felelős Intézkedések Szaktárgyi dok.. megléte tanítók és szaktanárok tanmenetek ellenőrzése, házirend évi 1 alkalom mk. vezetők, igazgató, igh. Dokumentálás formai, tartalmi szabályossága nevelőtestület naplók ellenőrzése havonta folyamatos igh. igazgató hiánypótlás Oktató-nevelő munka eredményessége Önálló ismeretszerzés szintjének mérése (olvasás-szövegértés) osztály napközis csoportok tanulószoba óralátogatás kéthavonta folyamatos igazgató igh. eredmények felhasználása, összehasonlítása a célokkal Neveltségi szintmérés Elmozd. Mérése osztály feladatlap évente év vége igazgató, o.fők analizálás a team munkához Tudásszint mérése matematika magyar német iskolai szinten és 8. osztály OKÉV feladatlap tanév vége tanév vége igazgató, ofők, szaktanárok kötelező országos mérés Technikai dolgozók ellenőrzése takarítók helyszíni ellenőrzés hetente 1-szer folyamatos ig. igh. hiányosságok azonnali pótlása Szabadidős tevékenységek szakkörvezetők, rendezvények felelősei látogatás és beszámolók munkarend és eseménynaptár szerint folyamatos igazgató, igh. javító team munka Tanári ügyelet ügyeletes tanár helyszíni és időpont ellenőrzés folyamatos folyamatos igazgató, igh. o.fők, mk. vezetők javító team munka 18

20 Tanulói fegyelem tanulók o.fői jelentés folyamatos folyamatos igh. o.fők javító team munka Teljesítmény mutató pedagógusok időkeret vezetése 2 havonta folyamatos ig. igh. hiányok pótlása 19

21 Eseménynaptár Augusztus - Szeptember Esemény időpont felelős Segítők Intézkedések Tankönyvek érkezése Kissné, Révfalusiné Dr. Kecskés Ferencné Dr Dukon Béláné Feltételek biztosítása Beiskolázási támogatás kérése Sió iskolatáska pályázat-táskák érkezése Bollókné Dukonné Ofők., igh. Egyeztetés Önk.-nál Dokumentumok elkészítése,szülők értesítése Alakuló értekezlet igazgató, igh. mk.vezetők tantárgyfelosztás, működési rend Munkatervek elkészítése igazgató Mk.vezetők, tantestület körlevél Tankönyvek árusítása Kissné, Révfalusiné Kecskésné Tanév előkészítő szakmai t.képz igazgató Igh. Veszprém- KÖRPI Óraterv leadása Igazgató, igh Tanévnyitó értekezlet Igazgató Igh. éves munkaterv javaslat Munkaterv elfogadása igazgató Igh. Időpontok meghatározása Dök gyűlés Váginé ofők Tankönyvek pótrendelése 09. Kissné, Révfalusiné Beszámoló Képv.- testületnek igazgató Igh,mk.vezetők Előkészítés, berendezés 20

22 Tanévnyitó ünnepély Farkasné, Csatáriné igazgató, o.fők ünnepélyes tanévnyitó Tanév első napja, házirend, balesetvédelem igazgató Igh. -Tantestület taneszközök, órarend Pótbeiratkozás az alapfokú művészeti oktatás tanszakaira Séri Márta,Dukonné, Csősz Gulnára zeneiskolai tanárok Beiratkozás Magyar tanulmányi versenyekre jelentkezés Váginé, Csősziné Iskola dekorációjának megújítása Anyagbeszerzés a művészeti iskolának és a technika tárgyhoz Dukonné Dukonné tanítók, tanárok Zongorné Mátray Piroska anyag biztosítása Itt van az ősz - kézműves fogl Dukonné napközis tanítók eszközök biztosítása Útravaló program folytatása 09. Váginé Igh. Szervezés, dokumentálás Diagnosztizáló felmérés mat. és magy.ból Szaktanárok Ofők. Szülői értekezlet Ig.-igh.. Ofők. Időpont közlése ellenőrzőben Isk. ünnepélyek felelőseinek kijelölése Igh. Munkaterv benyújtása a fenntartónak igazgató Szakkörvezetők, tanárok munkaterv leadása Szakkörök indítása igh. szakkörvezetők Tantárgyfelosztás szerint DIFER mérés elkezdése1. osztályban Gárdonyi Anikó tanítók 21

23 Szakértői Biz.-hoz tanulók beutalása 09. foly. Gárdonyi Anikó tanítók, szaktanárok Egyeztetések Német nyelvi tábor szervezése 09. Révfalusiné Csősziné, Kissné Környezeti nevelési feladatok beindítása 09. foly. Pusztayné program szerint Munkaterv elfogadása Tanulók fizikai teljesítménye-mérés 09. Földes M. szaktanárok Bendegúz levelező verseny 09. szaktanárok DADA program indítása, folytatása 09. Ig. Budai Tibor Egyeztetés a rendőrséggel Évszakonként szabadidős program szervezése osztályonként 09. ofők szaktanárok, tanítók az osztályfőnöki mk munkaterve szerint Óralátogatás 09. igazgató, igh., szaktanárok, tanítók óralátog. terv elk. Népmese napja 09 Bicskeiné tanítók Papírgyűjtés 09. Váginé ofők Tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatás Kecskés Ferencné tanítók, tanárok 22

24 Október Esemény időpont felelős Segítők Intézkedések Statisztika Igh isk.titkár pedagógusok Dokumentumok, naplók egyeztetése Fogadóóra Igh. Zenei világnap Szabóné N. Bora tanítók, zenetanárok Hangverseny szervezése Kodály évforduló 10. Szabóné N. B zenetanárok Idősek világnapja Váginé Iskolai statisztika elkészítése Miskolcziné, Sellei pedagógusok, Aradi vértanúk napja Váginé Állatok világnapja Dukonné,Bicskeiné Titok tört. levelező verseny nevezés Jurcsó János Német levelező versenyekre nevezés 10. Kissné Diákfórum 10. Váginé ofők Rajzverseny - B.szemesen 10. Dukonné igh. Kézmosás világnapja Pusztayné Bicskeiné, tanítók Kiállítás Madárfigyelő világnap Pusztayné Szabóné Bora Kecskésné, Zongorné madárodúk, etetők kihelyezése Családlátogatások problémás tanulóknál 10. Bollókné ofők Értékelés Iskolai megemlékezés Váginé 23

25 Nemzeti ünnep/iskolai megemlékezés Váginé Nemzeti ünnep Váginé ofők községi megeml. az 56-os emlékműnél Színházlátogatás felső tagozat, Bábszínház 10. Bicskeiné, Csősziné ofők Diákolimpia őszi forduló 10. Földes, Csernay szaktanárok, ofők foci, kosárlabda Sport délután DÖK 10. Váginé ofők, tesnevelők Országismereti csapatverseny (Ausztria) 10 Révfalusiné Csősziné, Kissné Segítő óralátogatások 10. igazgató, igh. szaktanárok, tanítók Tantervek, tanmenetek, dokumentumok ellenőrzése igazgató, igh. szaktanárok Diagnosztikai vizsgálat 1.o. határidő Bicskeiné- Gárdonyi ig OKÉV jelentés Levelező versenyek koordinálása szaktanárok ofők Zöld sarok frissítése foly. Pusztayné tanítók, tanárok, könyvtáros Információ Diákfórum 10. Váginé tanárok Disco 10. Váginé tanárok Kézműves foglalkozás 10 Dukonné napközis tanítók Őszi osztály programok 10. ofők. 24

26 MIP rendszer működtetése foly. Álich, Csősziné, Gárdonyi tanítók, tanárok feladatterv szerint Nevelési értekezlet igazgató igh. Téli ünnepkör tervezése, feladatok kiosztása 10. Révfalusi, Álich, Csőszi Papné 25

27 November Esemény időpont felelős Segítők Intézkedések Őszi szünet Őszi szünet utáni első tanítási nap ofők Padányi versmondó verseny 11. Csősziné, Váginé, Bicskeiné Fogadóóra tanárok Term.tud. versenyekre nevezés Pusztayné jelentkezési, számlakérő lapok A hátrányos helyzetű tanulók segítése a CSSSZ-szel együtt 11. Bollókné o.fők Esetmegbeszélés Fejlesztésre szoruló tanulók mérése 09.-től. fejl. pedagógus, logopédus o.fők, tanítók, tanárok fejlesztési terv készítése Márton napi lámpás felvonulás 11. Révfalusiné Csősziné, Kissné Szülői értekezlet Küngösön igazgató o.fők első negyedéves értékelés Igényfelmérés tankönyvrendeléshez és az érintettek tájékoztatása 11. Kissné, Révfalusiné Füstmentes nap Pusztayné felsős o.fők Sudoku verseny iskolai forduló 11. Sellei, Álich 26

28 Pilinszky-nap Ig.-Váginé Bicskeiné o.fők Szép magyar beszéd verseny Alsós versmondó Pilinszky-kupa Csernay, Földes ofők Illusztrációs rajzverseny Dukonné Padányi Bíró Márton rajzverseny 11. Dukonné Negyedévi értesítés a gyengén teljesítő tanulókról 11. Csősziné, Bicskeiné o.fők Ovi-suli 11. Bicskeiné tanítók Sítábor előkészítése 11. Szabóné o.fők 8. o. nyílt napok látogatása 11. Váginé Igh. Testnevelés: a fizikai állapotmérés őszi fordulójának értékelése 11. Földes testnevelést tanítók Játszóház 11. Váginé, Bicskeiné napközis tanítók Színházlátogatás alsó tagozat, felső tagozat 11. Bicskeiné, Csősziné Tanítók, tanárok Faliújság frissítése DÖK 11. Váginé Disco DÖK 11. Váginé SZM Karácsonyi projekt 12. Álich,Révfalusiné, Csősziné,Papné 27

29 December Esemény időpont felelős Segítők Intézkedések Fogadóóra tanárok Mikulás-nap, foci-kupa Csernay, Földes Szülők, DÖK, DSE Ajándékozás Ovi-suli 12. Dukonné művészeti iskola tanárai DÖK Mikulás Váginé Mikulás akadályverseny Földes Csernay Zöld szemfüles internetes vetélkedő 12. Pusztayné Téli osztály programok 12. ofők. Sudoku megyei verseny 12. Sellei Tankönyvtámogatás meghatározása, tájékoztatás módjának 12. Kissné, Révfalusiné Karácsonyi-vásár 12. Váginé DÖK vez.tagok Dekoráció 12. Dukonné Karácsonyi projekt 12. Álich,Révfalusi né, Csősziné, Kenese Újság falinaptár melléklete 12. Dukonné Dukonné Dokumentálás Városi adventi gyertyagyújtás 12. Váginé 28

30 Adventi koncert 12. Zeneiskola zeneisk. tanárok Pályaválasztási szándékfelmérés 12. Váginé szülők 8. o. nyílt napok látogatása 12. Váginé Községi karácsonyi ünnepség 12. Váginé Zeneiskola tanárai Civil szervezeteknek karácsonyi műsor 12. Csősziné, Bicskeiné, Váginé Balatonfűzfő megtekintése Csillagvizsgáló 12. Jurcsó János Korcsolyázás 12. Földes Csernay Téli szünet igazgató ofők 29

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV. Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV. Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Augusztus - Szeptember Pótbeíratás 08. iskolatitkár Alakuló értekezlet, munkaközösségi

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása 2013/2014. tanév Eseménynaptár A munkaértekezletek időpontja minden hónap első keddje. Szükség esetén rendkívüli munkaértekezletet hívhatnak össze a vezetők. Időpont Feladat Felelős(ök) 2013.08.21. 2013.08.26-28.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Programtervezet 2015/2016. tanév

Programtervezet 2015/2016. tanév Augusztus Szeptember Október Ebédbefizetés 08.18. - 19. Pedagógus csapatépítő tréning 08.24. Pótvizsga 08.26. Értekezlet 08.26. Munkavédelmi oktatás 08.27. Tankönyvkiosztás 08.31. Pótbefizetés 08.31. Tanévnyitó

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 2016/2017 Megnevezés Időpont Felelős/program Tanév kezdő napja 2016. szeptember 1. Tanévzáró napja Szorgalmi idő 2016. szeptember 1. Az első félév vége 2017. január 20. Értesítés az

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai és kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam

Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai és kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam időpont esemény 09. 01. 8.00 óra évnyitó 09.01. Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai 09. 02. 17 és 17.30-kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam 09. 05. 17 és 17 30 szülői értekezletek

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből SZEPTEMBER (21) 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 2-8. o. A, E - szülői értekezlet, 1. osztály, A, E, F - tanmenetek leadása a mkv.-nek 09. - tanmenetek leadása

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla Éves munkaterv 2016/2017 tanév Munkaterv 2016/2017 tanév 1. félév Időpont Esemény Felelősök hétfőnként 8.00 Vezetői megbeszélés. Solti Kálmán igazgató augusztus

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

A 2015/16. tanév munkaterve

A 2015/16. tanév munkaterve A 2015/16. tanév munkaterve Alakuló értekezlet augusztus 24., hétfő Javítóvizsgák augusztus 25., kedd Tankönyvosztás augusztus 26-27. szerda-csütörtök Elsősök előkészítője augusztus 26-27. szerda-csütörtök

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő SZEPTEMBER (22) 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő 4. 5. 6. A - szülői értekezlet, 1. és 5. o. - szülői értekezlet 7. - szülői értekezlet 6-7- 8. osztályok

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tanítási nap száma 22. Hétfő PIOK alakuló értekezlet 23. Kedd jelentkezés vizsgákra Esemény 24. Szerda

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-2.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend, tűz-

Részletesebben