J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester Cserny Vilmos alpolgármester Benkő Istvánné képviselő Martinovszky József képviselő Serhók György képviselő Dr. Sirák András képviselő (később érkezett) Dr. Sirák Andrásné képviselő (később érkezett) Szávai Jánosné képviselő Uj Roland Gyula képviselő dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző valamint Szelei Andrea aljegyző, Molnár Ferencné pénzügyi ügyintéző, Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető, Czuppon István iskolaigazgató, Palánki Katalin Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa, Veigl Gábor és Tóth Attila DRV Zrt. részéről, Hullay Gyula szakértő, Molnár Csaba felkért szakértő, Horváth Attila VHG Kft. Felügyelő Bizottságának tagja, Kovács Attila VHG Kft. ügyvezető igazgatója, és 1 fő velencei lakos. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, a Testület határozatképes. Kéri, aki a meghívóban szereplő kiküldött napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 281/2010.(XII.06.) a napirendi pontok elfogadásáról Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart: 1./ Szennyvízszolgáltatás díjának meghatározása 2./ Kommunális szolgáltatás díjának megállapítása 3./ évi Munkaterv elfogadása 4./ Egyebek: a.) Könyvtárvezetői pályázat kiírása b.) Alapító Okiratok módosítása c.) Közkincs Kerekasztal programjának pályázati önrésze d.) Nadap község csatlakozása a HUMÁN Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz e.) Társulási megállapodás módosítása ( HUMÁN Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) 1

2 f.) Kötelezettségvállalás a HUMÁN Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi működéséhez g.) Megbízási szerződés Tanácsadói munka végzésére (New-Line Kft.) h.) Bérleti díj megállapítására javaslat I.N.R.I. BT i.) Autó Néró BT bérleti díj elmaradása j.) Utcaközösség útépítési kérelmének támogatása k.) Bérjellegű munkáltatói döntés Felelős: Határidő: Oláhné Surányi Ágnes polgármester azonnal Dr. Sirák András és Dr. Sirák Andrásné képviselő megérkezett az ülésre. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, az elfogadott Egyebek napirendek végére vegyek fel még egy napirendi pontot, az Építési beruházások2/10/velence közbeszerzési eljárásról döntés témában. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. Megállapította, a javaslatot a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 282/2010.(XII.06.) napirendi pontok kiegészítésének elfogadásáról Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elfogadott napirendet az alábbiak szerint kiegészíti: 4./ Egyebek l.) Építési beruházások2/10/velence közbeszerzési eljárásról döntés Felelős: Határidő: Oláhné Surányi Ágnes polgármester azonnal Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A két ülés közötti munkáról az alábbi tájékoztatást adja: - Egyeztetésre került sor Tóth István úrral, Gárdony Város Önkormányzatának polgármesterével és Kovácsné dr. Bozsoki Kornéliával, a város jegyzőjével, ahol az aktuális feladatokat és konkrét ügyekben a két település közreműködését beszélték meg. A TDM egyesület elnöke a két polgármesterrel együttműködési megállapodást fog aláírni. - A Kistérségi Társulás elfogadta a következő évi költségvetési koncepciót, valamint pályázatot írtak ki a munkaszervezet vezetőjére. Ezt most megbízásban Galambos Zsuzsanna látja el. 2

3 - A múlt héten intézményvezetői értekezlet volt. Az aktuális feladatokon kívül az intézményvezetők munkája is értékelésre került, valamint a költségvetésbe betervezett keret mértékéig jutalmat adtak át. - A folyószámla hitelszerződés megkötésének a tényét az előző testületi ülésen elfogadta a Testület, de felmerült, hogy ennek milyen költségkihatásai lesznek. Az OTP-vel folytatott folyamatos tárgyalás alapján elmondható, 0 % lesz a rendelkezésre állás és a kezelési költség is. - Megtörtént a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat nyerteseinek a díjátadás, melyen az Alpolgármester úr is részt vett. A jelenlévő fiatalokkal néhány időszerű dologról is beszélgettek. - A Velencei-tó Kapuja projekttel kapcsolatos kifizetések megindultak. A beruházás zavartalanul folyik és közben folytatódnak a közbeszerzési és jogi aktuális kérdéseknek az egyeztetése. A határidő alakulásában csak az időjárás a befolyásoló tényező. - Jó hír, hogy az országban elsőként az OEP finanszírozást megkapta a Szakorvosi Rendelőintézet, csak a nappali kórházi tevékenységre nincs még finanszírozási szerződés. Úgy gondolja, ennek megfelelően a Rendelőintézet pénzügyi ütemezése tartható lesz. Január 1-jével a nappali kórház finanszírozását is biztosítani fogják. - Elmondja, túl vannak a Szakorvosi Rendelőintézet záró projekt ellenőrzésén. Először a műszaki, majd a pénzügyi ellenőrzés zajlott. Mindent rendben találtak. Dicséret illeti ezért a pályázattal foglalkozó kollegákat és a projektmenedzsmentet is. - Ma reggel LEADER elnökségi ülés volt, ahol az aktuális kérdéseket beszélték meg. Jövő héten rendkívüli közgyűlés lesz. Kovács László úr sikkasztási ügyéről a tegnapi nap tájékoztatást adtak. Most egy éve történt ügy. A bíróság meghozta a döntést, mely szerint a büntetése egy év börtön két év próbaidőre felfüggesztve. A kár teljes egészében megtérült, visszafizette, ebben partnerek voltak. Kéri a Képviselő-testületet, aki tudomásul veszi a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót, kézfeltartással jelezze. Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette. Napirend: 1.) Szennyvízszolgáltatás díjának meghatározása (Előterjesztés 1. sz. melléklet) Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti Hullay Gyula urat, mint az önkormányzatok felkért szakértőjét. Köszönti továbbá Veigl Gábor urat, a DRV Zrt. értékesítési igazgatóját, valamint Tóth Attila urat a DRV Zrt-től. Egy évvel ezelőtt felkérték ebben a témában Molnár Csaba urat szakértői munkára, így tanácskozási joggal a mai napra őt is meghívták. Az előterjesztésben minden részletesen leírásra került. Kéri, hogy Molnár Csaba úr levelét az előterjesztéssel együtt kezeljék. Kérdezi, a DRV Zrt. részéről kíván-e valaki hozzászólni? Veigl Gábor DRV Zrt. értékesítési igazgatója: Elmondja, 2 %-os díjemelést adtak meg az önkormányzatoknak. Az önkormányzatoktól kaptak kérdéseket, amelyek azokra vonatkoztak, hogy milyen költségsorokkal kell számolni. Elmondja, valamennyivel kisebb mennyiséggel számoltak mint 2010-ben, ennek oka az, hogy a fogyasztókat, akik nem voltak rákötve a rendszerre feltárták és a díjakat visszamenőleg kiszámlázták. A DRV Zrt. folyamatosan vizsgálja azokat a fogyasztókat, akik nincsenek rákötve a rendszerre. A másik tényező országos tendencia, a fogyasztásoknak a csökkenése, ez átlagos mértékben 2-3 % körül van. Lényeges kérdés az értékcsökkenési leírás. Vannak olyan vagyonelemek, amelyeket három év után leírtak, ezeknek a leírását átadták az Önkormányzatnak. Az egyéb ráfordítások kérdésének két fontos eleme van, az iparűzési adó, amit az önkormányzatoknak fizetnek és a kintlévőségek, amelyek csökkentése érdekében egyre nagyobb erőfeszítéseket tesznek. 3

4 Megállapítható, hogy a fogyasztók fizetési morálja folyamatosan csökken. Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel, szívesen válaszol rá. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a napirendet és kialakította a véleményét. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, mit lehet tenni, ha a Béke utcában a szennyvíz feljön a fedlapnál? Kihez kell fordulniuk az ott lakóknak? Veigl Gábor DRV Zrt. értékesítési igazgatója: A DRV Zrt. felülvizsgálja az ilyen jellegű helyzeteket. A Velencei-tó kiemelt övezet, első körben kerül felülvizsgálatra ilyen szempontból. Dr. Sirák András képviselő: Mikor oldódik meg ez a helyzet? Veigl Gábor DRV Zrt. értékesítési igazgatója: A Velencei-tó vízszintje igen magas, a rákötések száma pedig megnőtt. Folyamatosan figyelemmel kísérik, hogyan tudja a rendszer a terheléseket kezelni. Ha kell, beavatkoznak. Dr. Sirák András képviselő: Különleges helyzet mindig van, de cm magasan áll a szennyvíz az udvarban. Veigl Gábor DRV Zrt. értékesítési igazgatója: Ideális megoldás az lenne, ha külön csapadékvíz elvezető rendszer épülne, ez lenne az igazi megoldás. dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Úgy érzi, eltértek a napirendtől. A csapadékra sok mindent rá lehet fogni, de most nincs csapadék, egyéb probléma is lehet. Veigl Gábor DRV Zrt. értékesítési igazgatója: Ha a fogyasztási hely beazonosítható, akkor kivizsgálják a problémát és választ adnak. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Lezárja ezt a vitát. A mélyen fekvő területekkel kapcsolatos problémák ügyében a DRV ügyfélszolgálatát kell megkeresni. Az ügyeletes gépjármű mindig kimegy és a szükséges intézkedéseket megteszik, teljes fertőtlenítést is végeznek a területen. Ez a téma nem szorosan a napirendhez tartozik, de kéri a DRV képviselőit, vizsgálják meg a felvetést. Javasolja, térjenek vissza a napirend tárgyalására. Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, milyen tételt érint a nem számlázott víz? Nem tudja, a tervezésnél milyen biztonsággal számoltak. Elfogadható lenne a 2 %-os árnövekedés, ha nem erről az árszintről indulnának. Most már a 2 %-os emelés is elviselhetetlen. Tudja, a díjkalkuláció sok paramétertől függ. Az 1. sz. melléklet táblázatában az indexnél egyetlen tétel haladja meg a 100 %-ot, ez a technikai üzemanyag és egyéb energia költsége. Ha minden 100 % alatt van, akkor nem tudja, az energia költségnél miért 102,1 %-os a növekmény? Tóth Attila DRV Zrt. részéről: Egyetlen egy költség van, ahol a 2011-es kalkuláció magas értéket tartalmaz, a többi azonos vagy csökkenő értéket mutat. Az utolsó számot megnézve látható, a DRV veszteséggel üzemelt, most ezt tünteti el. Magyarországon is érvényes az európai uniós jogszabály, a teljes költséget érvényesíteni kell a díjakban. Most ez történik. Veigl Gábor DRV Zrt. értékesítési igazgatója: Nagyobb terhelés érkezik be a szennyvíztelep felé, mint ami kifizetésre kerül, ezért ennek egy részét ráterhelik a fogyasztókra. A locsolási díjkedvezménnyel rendelkező fogyasztóknál valamivel kevesebb szennyvízdíjat számolnak. Az nem szabályos, ha a csapadékvizet belevezetik a hálózatba. 4

5 Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, ez a rendszer nem túlnyomásos? Ellenkező esetben amikor nincs talajvíz, ott nem kerülhet ki szennyvíz a területre? Hullay Gyula szakértő: 2003-ban készült egy olyan vizsgálat, amikor a talajvíz befolyásoltságát próbálták vizsgálni a csatornahálózatra. Abban az időszakban nem volt csapadék, csak a talajvíz volt magas. Nem akkor terhelődött túl a rendszer, amikor nem volt csapadék, hanem csapadékos időben telt fel. Azokon a területeken, ahol nincs a csapadékvíznek elvezetése, a szennyvízhálózat fedlapjain keresztül be tud jutni. Serhók György képviselő: Ismerik ezeket az összefüggéseket, de amikor idekerül az anyag, úgy érzik, kész tények elé vannak állítva és dönteniük kell. Jó lenne előtte beszélni ezekről a kérdésekről és jó lenne, ha nem 2 %-kal emelkedne a díj, hanem inkább csökkenne. Bizonyos veszteséges elemeket ki kell számlázni, de jussanak el oda, hogy a tétel ne felfelé menjen. Dr. Sirák András képviselő: Az országos díjtételeket nézve a Velencei-tónál a legmagasabbak a vízárak. Mi az oka annak, hogy máshol kb. 100,- Ft-al olcsóbb a víz? Hogyan sikerült ebbe a pozícióba kerülni, szívesen lemondanának róla egy szavazással. Veigl Gábor DRV Zrt. értékesítési igazgatója: A válasz nem egyszerű. A legfontosabb kérdés a teljes költség megtérülése. Az értékcsökkenési leírást sokszor nem számolják el, pedig ez érinti a településeket és a szolgáltatót is. A díjban benne van az amortizáció és benne van az önkormányzatok részére megfizetett eszközhasználat. Nem kirívó érték. Benkő Istvánné képviselő: Beruházás előtt is magas volt. Dr. Sirák András képviselő: Így van. Kapásból tudna húsz települést mondani, ahol olcsóbb a díj. Veigl Gábor DRV Zrt. értékesítési igazgatója: A szezonalításnak mindenképpen van szerepe ebben, tökéletes üzemeltetést nem lehet csinálni, nyilván drágább egy ilyen szolgáltatási rendszer, nem lehet egy nagyvárossal összehasonlítani. A téli és nyári fogyasztásnál nagy különbségek mutatkoznak, ez is megdrágítja. Vannak olyan szolgáltatók, akik a különböző előírásokat nem tartják be, megsértik azokat. Bizonyos szolgáltatók, bizonyos településeken díjat kell, hogy emeljenek. Cserny Vilmos alpolgármester: Molnár Csaba szakértő urat megköveti, mert valamikor azt nyilatkozta róla, vagy nem ért hozzá vagy nem korrekt, de a mostani írásos anyaga az ellenkezőjéről győzte meg. Molnár Csaba szakértő: Nincs olyan vízmű, amelyik nem hárítja át a költségeket a fogyasztókra, de miért kell azt is áthárítani, ami nem a lakosság hibájából adódik? Fizesse meg az üzemeltető akár a nyeresége terhére. Fizesse meg ezt az az önkormányzat, ahol nincs meg a csapadékvíz elvezetés. Ha a talajvíz, a felszíni víz belekerül a rendszerbe, fizesse meg az, akinek ez a felelőssége. A DRV Zrt. kellemes helyzetben van, amennyi víz bejön, annyit meg kell fizetni, nem érdeke, hogy megszüntesse ezeket a befolyásokat. Őket ez nem zavarja, mert továbbszámlázzák a lakosságnak. Nem kapott előterjesztést, nem látta a kalkulációt, de mindig sokkalja a költségeket. A kintlévőség behajtása se legyen a fogyasztó költsége, számoljanak fel kamatot, de ne azzal fizettessék meg, aki tisztességesen fizet. Az értékcsökkenéssel kapcsolatban elmondja, a költség a tavalyi évről 106 millióra csökkent, ez a nagy csökkenés nem látszik. Ha a teljes költség fele az értékcsökkenés, akkor miért nem csökken a szennyvíz díja is? 5

6 Veigl Gábor DRV Zrt. értékesítési igazgatója: A csapadékvíz elvezetésének a kérdésében a szolgáltató és az önkormányzatok felelőssége is jelen van. A DRV-nek is érdeke, hogy a megtisztított szennyvíz mennyiségét csökkentsék. Az önkormányzatoknak is van felelőssége, mert a csapadékvíz elvezetése önkormányzati feladat. De ez drága beruházás, amire legtöbbször a pénz nem áll rendelkezésre. A DRV Zrt. létrehozott egy csoportot, amelybe külső partnert is bevontak, ezen problémák feltárására. Külső tényező, de fontos, hogy a jogszabályi környezet legyen erősebb. Vannak olyan települések, ahol rendeletben több büntető tarifát állapította meg, de ezt magasabb szinten kellene megtenni, a szolgáltató kezébe több lehetőséget kellene adni. Jelenleg csak a fogyasztás ellenértékét tudják kiszámlázni. Ha a követelések nem behajthatók, akkor a lakossági fogyasztóknál lehetőségük van a korlátozásra, de átlagban ezek a fogyasztók később sem fizetik meg a tartozásukat. Az egyéb ráfordításoknál a 30 millió forint nem csak az önkormányzat részére megfizetendő iparűzési adót jelenti, hanem egyéb tételeket is tartalmaz. Tóth Attila DRV Zrt. részéről: A követeléseket valós értékkel kell kimutatni a mérlegben, a hosszú idejű tartozásokra értékvesztő tételt kell megállapítani. A nettó összeg jelenik meg a kalkulációban. A Konzorciumnak a DRV Zrt. és az önkormányzatok össz beruházási értéke 5,8 milliárd forint. Mindössze 300 millió forint a vagyoni elem, ami nullára íródik. Ez nem akkora csökkenés. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, a felszíni vízelvezetés megoldásának lehetőségét a Velencei-tó körüli önkormányzatoknak egységesen kellene vizsgálni. Tanulmánytervet készíttettek és akkor 1,5 milliárd volt a Velencére jutó költség. Az egyeztetések után a költségvetési koncepcióban úgy fogalmazták meg, mindenkinek érdeke a megoldás és szeretnének pályázni erre. A partfalak és a felszíni vízelvezetés a két legfontosabb téma. A tervezés is több százmillió forintba kerülne. Véleménye szerint a tartozásokat úgy, mint a hulladékszállítási díjhátralékoknál adók módjára be kell hajtani. A jogszabályok miatt az adóként való behajtás nem megoldható. A DRV Zrt-nek jogszabály módosítást kellene kezdeményeznie ennek megvalósítása érdekében. Az Önkormányzat tudja, kik valóban a rászorultak. A szennyvízdíj megállapításánál kiszolgáltatott helyzetben vannak az önkormányzatok, mert a díjmegállapításnál nem lehet tudni, az állami támogatás mennyi lesz. Javasolja a Képviselőknek, fogadják el a javaslatot, mert nem tudnak mást tenni, de véleménye szerint ez a kényszerhelyzet sokáig nem elviselhető a Képviselők számára, mert a lakosság érdekeit hivatottak képviselni. Kéri, ezzel a hozzászólással zárják le a vitát. Megköszöni a témában meghívott vendégek hozzászólásait és véleményeit. Kéri, aki az előterjesztett anyagot elfogadja, kézfeltartással jelezze: Megállapította, a Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: Rendelet 2-es számú mellékletben. Velence Város Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2010.(XII.20.) számú r e n d e l e t e a évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításáról Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a vendégeknek a részvételt. 6

7 Napirend: 2.) Kommunális szolgáltatás díjának megállapítása (Előterjesztés 3. sz. melléklet) Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti Kovács Attila urat, a VHG Kft. ügyvezető igazgatóját. Kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a napirenddel kapcsolatban? Kovács Attila VHG Kft. ügyvezető igazgatója: Úgy gondolja, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltak mindent, ha kérdés merülne fel, szívesen válaszol. Dr. Sirák András képviselő: Szemben a víz- és csatornadíjakkal - ahol nem olyan fényes a dolog -, legalább annyit el lehet mondani, hogy a szemétszállítással évek óta nincs gond, ha kicsit késnek, elnézést kérnek, rendben megy minden. Ezt csak pozitív motiváló tényezőként jelzi. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Horváth Attila úr, a VHG Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai is jelen volt a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen, részt vett a vitában. Több variációs vita mellett elhangzott az, hogy pozitív irányba változott a hulladék gyűjtése, de sok feladat van még a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése terén. Kérdezi, van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, észrevétele? Mivel kérdés nem merült fel, a napirend felett a vitát lezárja. Serhók György képviselő: Jó pár év alatt már annyira jutottak, nem az a fő téma, hogy itt vagy ott folyik a dinnyelé. Eddig csekély mértékű volt a lakosságot képviselő egy-egy civilszervezet. Most a Sz-épülő Velencéért Egyesület vezetőjével történt egyeztetés. Elhangzottak hasznos gondolatok, amelyeket próbáltak véleményezni. Úgy érzi, legyen az a szelektív hulladékgyűjtés vagy komposztálás lehetősége, bízik benne, jó irányba halad és pozitív irányba mozdult el ez a két dolog is. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a kiküldött rendelet-tervezetet a mellékleteivel együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló rendelet módosítását elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: Rendelet 4-es számú mellékletben. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010.(XII.20.) r e n d e l e t e a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 39/2004. (XII.31.) rendelet módosításáról Napirend: 3.) évi Munkaterv elfogadása (Előterjesztés 5. sz. melléklet) Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Képviselő-testület üléseit havi egyszeri gyakorisággal, előre ismert napirendekkel tervezték, amelyhez a napi aktualitások természetesen hozzájönnek. A Munkaterv utolsó oldalán részletesen leírásra került a testületi ülések, a 7

8 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülések, a Szociális Bizottsági ülések, valamint a Beszélgessünk Velencéről időpontjai azért, hogy az érintettek az idejükkel gazdálkodni tudjanak. Zárt ülésen fogják tárgyalni a Velencéért Emlékérem odaítélést, valamint a Velence Rózsája Díj odaítélését. Felhívja a figyelmet arra, hogy javaslatot lehet tenni a jelöltekre. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Dr. Sirák Andrásné képviselő: Az SZMSZ-ben féléves Munkaterv szerepel, kérdezi van-e erre mód? Az állandó meghívottaktól érkezett-e valamilyen javaslat? Kaptak-e felkérést? Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Levélben nem, csak szóban, de nem érkezett be semmilyen javaslat. Dr. Sirák Andrásné képviselő: A napirendi előadókat szerepeltetni kell, ez látható, de nem szerepel a Munkatervben, hogy melyik napirendet melyik bizottság véleményezi. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mivel kevesebb bizottsága van a Testületnek és a legtöbb napirendet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezi, így nem került leírásra a Munkatervben, mert teljesen értelemszerű. Dr. Sirák András képviselő távozik a teremből. Dr. Sirák Andrásné képviselő: Úgy gondolja, ezt majd az SZMSZ felülvizsgálatakor helyre teszik és a bizottságok ügyrendjét is felülvizsgálják. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden bizottság maga fogadja el az ügyrendjét. Dr. Sirák Andrásné képviselő: Minden nyár elején a nyári felkészülésről napirend keretében szoktak beszámolni. Javasolja, ezt a napirendet bővítsék ki a virágosítással és a nyári rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatókkal. Ősszel a bizottsági beszámolóknál be lehet számolni, mi történt kulturális és idegenforgalmi téren a nyári időszakban. Kérdezi, hol szerepel a Velencéért Közalapítvány beszámolója? Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A civilszervezetek beszámolójánál szerepel. Dr. Sirák András képviselő visszaérkezett a terembe. Dr. Sirák Andrásné képviselő: A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának beszámolója évente két alkalommal aktuális, ez kimaradt. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának pénzügyi beszámolója a féléves zárást követően tájékoztatásul kerül a Testület elé. A nyári felkészülésről a beszámolót tudatosan vették ki a napirendek közül. dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kérte, hogy kerüljön ki a napirendek közül a nyári szezonra történő felkészülésről a beszámoló, mivel egy tehetetlen helyzetbe azt kellett volna leírni, mennyire szeretnének felkészülni a nyári időszakra. A kulturális és idegenforgalmi rendezvények szempontjából már van téma. Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, nyárra mik a tervek? 8

9 Cserny Vilmos alpolgármester: Javasolja, december 5-én a bizottsági beszámolóknál a megbízott személyek tájékoztassák a Képviselő-testületet. Ezt ne csak decemberben tegyék meg, hanem amikor aktuális lesz, akkor is. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Teljesen jogos kérés, hogy átfogó tájékoztatást adjanak a nyári programokról. A nyári idegenforgalmi szezon alakulását április hónapban már lehet látni. Két témát jelez előre, mely időpontjára még nem tud javaslatot tenni, a Településfejlesztési koncepció elfogadását, valamint a Hosszú távú stratégia elfogadását. A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának I. félévi pénzforgalom ellenőrzéséről a beszámolót a július 18-i, majd a II. félévi pénzforgalom ellenőrzéséről szóló beszámolót a november 21-i ülésre javasolja betenni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Dr. Sirák András képviselő: Február 28-án közmeghallgatás lesz. A Rendezési Terv módosításánál és a Velencei-tó Kapuja megvalósításával kapcsolatban nem tartottak közmeghallgatást. Javasolja ezeket témaként előhozni. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem történt Rendezési Terv módosítás. A településfejlesztési koncepció lesz a téma. A Velencei-tó Kapuja projekt megvalósulásáról május 16-án tájékoztató lesz, nyílt ülés keretében, ahová bárki eljöhet. Cserny Vilmos alpolgármester: Az elnyert pályázatokkal kapcsolatosan minden testületi ülésen van tájékoztató. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, a felsoroltak szerint egészítsék ki a kiküldésre került munkatervet: - Beszámoló a Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának I. és II. félévi pénzforgalom ellenőrzéséről a július 18-i, illetve a november 21-i ülésen - Nyári szezonra való felkészülés komplex áttekintése április az 18-i ülésen - A december 5-i ülés 3.) napirendi pontja kiegészül a felkért témafelelősök munkájáról szóló tájékoztatóval. Kéri, aki a munkaterv kiegészítéseivel a felsoroltak alapján egyetért, kézfeltartással jelezze: Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a kiegészítéseket elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 283/2010.(XII.06.) Munkaterv kiegészítéséről Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi Munkatervét az alábbiak szerint kiegészíti: - A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának beszámolója az I. és II. félévi pénzforgalom ellenőrzéséről a július 18-i, illetve a november 21-i ülésen - Nyári szezonra való felkészülés komplex áttekintése április 18-i ülésen - A december 5-i ülés 3.) napirendi pontja kiegészül a felkért témafelelősök munkájáról szóló tájékoztatóval. Felelős: Határidő: Oláhné Surányi Ágnes polgármester értelem szerint 9

10 Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a kiegészített évi Munkatervet elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a évi Munkatervet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 284/2010.(XII.06.) évi munkaterv elfogadásáról Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi Munkatervet az alábbiak szerint elfogadja. Február 07. VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) évi költségvetés (első olvasat) 3.) évi költségvetési rendelet módosítása 4.) Egyebek - Közfoglalkoztatási terv elfogadása Tájékoztatásul: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról Február ) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) évi költségvetés jóváhagyása 3.) Egyebek - Felkérés ünnepi beszédek megtartására - Március 15-i ünnepség előkészítése Tájékoztatásul: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról Zárt ülés: Velencéért Emlékérem odaítélése 10

11 Március ) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) Rendőrkapitány beszámolója az éves munkáról Előadó: Dr. Sági János rendőrkapitány 3.) Városi Könyvtár évi tevékenységéről tájékoztatás Előadó: Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető 4.) Döntés a könyvtárvezetői pályázatról 5.) A helyi önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervének elkészítése Előadó: dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 6.) Helyi tömegközlekedés szervezésének lehetőségei 7.) Egyebek: - Majális előkészítése - A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatása Tájékoztatásul: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról Április ) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) évi költségvetési rendelet módosítása 3.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 4.) évi pénzügyi beszámoló (zárszámadó rendelet), a település vagyoni helyzetének bemutatása 5.) évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés 6.) Egyebek: - Nyári szezonra való felkészülés komplex áttekintése 11

12 Tájékoztatásul: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról Zárt ülés: Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása Május ) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) I. negyedévi mérleg elfogadása 3.) Tájékoztató a Velencei-tó Kapuja projekt megvalósításáról 4.) Civil szervezetek tájékoztatói tevékenységükről Előadó: Civil szervezetek vezetői 5.) Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás a 2010-es évről Előadó: Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető Török Ágnes intézményvezető 6.) Egyebek: - Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének beszámolója Tájékoztatásul: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról Június 20. (Kihelyezett ülés az iskolában) 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) Beszámoló a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2010/2011-es tanévéről Előadó: Czuppon István iskolaigazgató 3.) Velence Plus Kft. beszámolója a évi gazdálkodásáról Előadó: Joó Mátyás ügyvezető igazgató 4.) Tájékoztató a VHG. Kft évi gazdálkodásáról Előadó: Kovács Attila ügyvezető igazgató 5.) Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a évi gazdálkodásáról Előadó: Dr. Ferencz Péter ügyvezető 6.) Egyebek 12

13 Tájékoztatásul: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról Július 18. (Kihelyezett ülés Meseliget Óvoda Szent Erzsébet tér) 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) évi költségvetési rendelet módosítása 3.) Meseliget Óvoda éves munkájának értékelése Előadó: Serhókné Varjas Edit óvodavezető 4.) Egyebek: - Augusztus 20-ai ünnepség előkészítése - A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának beszámolója az I. félévi pénzforgalom ellenőrzéséről Tájékoztatásul: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról Szeptember ) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) Tájékoztató az I. félévi mérlegről 3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás és keretösszeg meghatározás Előadó: Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető 4.) HPV oltás évi finanszírozása Előadó: Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető 5.) Egyebek: - Október 23-i ünnepség előkészítése Tájékoztatásul: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról Zárt ülés: Velence Rózsája Díj odaítélése 13

14 Október ) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) évi költségvetési rendelet módosítása 3.) Egyebek Tájékoztatásul: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról November ) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) III. negyedévi mérleg elfogadása 3.) évi költségvetési koncepció 4.) évi szemétszállítási díj megállapítása 5.) Egyebek: - A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának beszámolója a II. félévi pénzforgalom ellenőrzéséről Tájékoztatásul: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról Zárt ülés: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat bírálata December 5. 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) évi költségvetési rendelet módosítása 3.) Beszámoló a Bizottságok évi munkájáról, valamint az Alpolgármester tevékenységéről A felkért témafelelősök munkájáról tájékoztató Előadók: bizottsági elnökök, Cserny Vilmos alpolgármester és témafelelősök 4.) Képviselő-testület évi Munkaterve 14

15 5.) Egyebek Tájékoztatásul: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról Közmeghallgatás február 28. Témája: évi költségvetés Lakossági fórum április 18. Témája: évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni helyzetének bemutatása Felelős: Határidő: Oláhné Surányi Ágnes polgármester értelem szerint Napirend: 4.) Egyebek a.) Könyvtárvezetői pályázat kiírása (Előterjesztés 6. sz. melléklet) Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető határozott ideig tartó kinevezése március 31-én lejár. Az intézményvezetői munkakör betöltése pályázati úton történik. A pályázati kiírást tartalmazza az előterjesztés. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a pályázati felhívás közzétételét elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, a Képviselő-testület tagjai 9 igen szavazattal a pályázati felhívás közzétételét jóváhagyta és az alábbi határozatot hozta: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 285/2010.(XII.06.) Könyvtárvezetői pályázati kiírásról Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet Könyvtárvezető munkakör betöltésére Pályáztatott Intézmény: Városi Könyvtár (2481 Velence, Tópart utca 52.) Munkáltató: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Betöltendő munkakör, vezetői megbízás megnevezése: Intézményvezető A megbízás öt évre szól. A megbízás kezdete: április 1. A megbízás megszűnésének időpontja: március 31. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 15

16 A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényegi feladatok: A könyvtár jogszerű működésével kapcsolatos szakmai feladatok, az intézmény vezetésével kapcsolatos vezetői feladatok ellátása. Kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, intézményekkel, civil szervezetekkel. A könyvtár egy személyes, vezetőjének esetenként közművelődési feladatot is el kell látnia. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Általános feltételek: - Magyar állampolgárság, - Büntetlen előélet, cselekvőképesség, - Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, - Rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal és gépkocsival. Szakmai feltételek: - Felsőfokú szakirányú (főiskolai könyvtáros) végzettség és szakképzettség, - Minimum 5 év szakmai gyakorlat. Előnyben részesül az a pályázó, aki - Rendelkezik minimum 5 év vezetői gyakorlattal, - Rendelkezik a helyi viszonyokra, körülményekre, kulturális életre vonatkozó tényleges ismerettel. A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, - az intézmény vezetésére vonatkozó programját, elképzeléseit, - oklevelek, bizonyítványok eredeti példányban vagy másolatban, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - jogosítvány és a gépkocsi forgalmi engedélyének másolata, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul. Pályázat benyújtási határideje: Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (továbbiakban: KSZK) közzétételtől számított 30 nap. A pályázatokat a felhívás KSZK honlapján történő megjelenését követő 30 napon belül személyesen Velence Város Polgármesterének címezve (Velence, Tópart u. 26.) zárt borítékban vagy postai úton ajánlott küldeményként, - egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. A pályázatot tartalmazó borítékra kérjük ráírni: Velence Könyvtárvezetői Pályázat. A megadott pályázati határidő a pályamunkák beérkezési dátumát jelenti. A munkáltatóval kapcsolatban további információ a honlapon szerezhető. 16

17 A benyújtott érvényes pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a Képviselőtestületi ülésen napirendre kerülnek, a pályázók a testületi ülés időpontjáról írásban értesülnek. Felelős: Határidő: Oláhné Surányi Ágnes polgármester értelem szerint Napirend: 4.) Egyebek b.) Alapító Okiratok módosítása (Előterjesztés 7. sz. melléklet) Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Alapító Okiratok módosításának elfogadásáról intézményenként külön kell szavazni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kéri, aki a Meseliget Óvoda Alapító Okiratának módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az Alapító Okirat módosítását elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 286/2010. (XII.06.) Óvoda Alapító Okiratának módosításáról MESELIGET ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 9..-a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 87.. és 88..-a alapján, figyelemmel a közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. törvény 37..-ra, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseire, a Meseliget Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. Költségvetési szerv neve: Meseliget Óvoda 2. Székhelye: 2481 Velence, Fő utca 79. Telephelyei: Tagóvoda: 2481 Velence, Fő u Velence, Szent Erzsébet tér 1. Napköziotthonos Óvoda Telephely: 8097 Nadap, Templom-köz OM azonosító: Alapításának éve: január 1. 17

18 5. Alapító: Velence Nagyközségi Tanács V.B. 6. Jogszabályban meghatározott közfeladat: Óvodai nevelés, iskolai oktatásra való előkészítés. 7. Alaptevékenység: Szakágazati besorolás: Óvodai nevelés Költségvetési szerv alaptevékenysége: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség (a Ktv-ben meghatározottak szerint) kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat január 1.-től hatályos szakfeladat rend Alaptevékenység: Óvodai nevelés, ellátás /110 Óvodai tagintézmény Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. Intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám összesen: Velencére felvehető maximális gyermeklétszám: Nadapra felvehető maximális gyermeklétszám: 260 fő 231 fő 29 fő 8. Működési területe: Velence város közigazgatási területe és Nadap község közigazgatási területe. 9. Költségvetési szerv felügyeleti szerve: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10. Alapító jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2481 Velence, Tópart utca Típus szerinti besorolás: Feladatellátás jellege szerint: Önállóan működő. Éves költségvetési beszámolója az önkormányzat költségvetésében és beszámolójában szerepel. Az intézményvezető előirányzat felhasználás tekintetében részjogkörrel rendelkezik. 18

19 A költségvetés elkészítésénél a vezető óvónő javaslattételi joggal, az önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott éves előirányzat felhasználása tekintetében, pedig teljes jogkörrel rendelkezik. A rendszeres pénzbeli ellátmány felhasználása tekintetében utalványozási joga van. A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés keretösszegén belül önálló bérgazdálkodói joggal rendelkezik. Az intézmény önálló bankszámlával nem rendelkezik. 12. Vezető kinevezésének eljárási rendje: Az óvodavezetőt pályázat útján - 5 éves időtartamra -Velence Város Önkormányzat képviselőtestülete nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján. 13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: A költségvetési szervnél előforduló közalkalmazotti jogviszonyok jogállására vonatkozóan a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. 14. Jogi személyiségű szervezeti egység adatai: Önálló jogi személy. 15. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: A feladat ellátását szolgáló önkormányzati ingatlanok, továbbá a leltár szerint nyilván tartott kis és nagy értékű tárgyi eszközök, immateriális javak. A vagyon feletti rendelkezés joga: A költségvetési szerv vagyon mérlegében szereplő vagyont köteles megőrizni, valamint a gazdálkodás szabályai szerint kezelni. Az óvoda két velencei telephelye Velence, Fő u. 79. szám alatti, 878/3 hrsz-ú, valamint Velence, Szent Erzsébet tér 1. szám alatti, 1621 hrsz-ú területeken helyezkedik el. Mindkét ingatlan önkormányzati tulajdonban van, a felettük való rendelkezés Velence Város Önkormányzatának kizárólagos joga. Záradék: A Meseliget Óvoda Alapító Okirat módosítását Velence Város Önkormányzat Képviselőtestülete a december 6-i ülésén, 286/2010.(XII.06.) számú határozatával január 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester Határidő: december 31. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Alapító Okiratának módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az Alapító Okirat módosítását elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 19

20 Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 287/2010.(XII.06.) Iskola Alapító Okiratának módosításáról ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 9..-a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 87.. és 88..-a alapján, figyelemmel a közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. törvény 37..-ra, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseire, a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. Költségvetési szerv neve: Zöldliget Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Rövidített elnevezés: Zöldliget Általános Iskola 2. Székhelye: Velence, Kis utca 1. Telephelye: Velence, Bethlen G. u OM azonosító: Alapításának éve: június Alapító: Velence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6. Jogszabályban meghatározott közfeladat: Iskoláskorú gyermekek általános iskolai oktatása az érvényes közoktatási törvény szerint. 7. Költségvetési szerv alaptevékenysége: Szakágazati besorolás: Alapfokú oktatás Iskoláskorúak általános iskolai és ép értelmű egyéb okból sajátos nevelési igényű tanulók oktatása az érvényes közoktatási törvény szerint, Velence-Nadap intézményi társulás keretében. Testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókra vonatkozóan szeptember 1. hatállyal az intézmény magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskolaként működik január 1-től hatályos szakfeladat rend Alaptevékenység: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 20

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

MEGHÍVÓ M E G H Í V Ó MEGHÍVÓ. Beszélgessünk Velencérõl!

MEGHÍVÓ M E G H Í V Ó MEGHÍVÓ. Beszélgessünk Velencérõl! VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA M E G H Í V Ó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeretettel hívja és várja Velence Lakosságát 2013. március 15-én (pénteken) 10.00 órakor a Hősök parkjában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 19-én, 16 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről.

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. 40333-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és vendégek a

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének

TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I.-III.negyedéves teljesítéséről. 2. Tiszteletdíjak ügye.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben