J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester Cserny Vilmos alpolgármester Benkő Istvánné képviselő Martinovszky József képviselő Serhók György képviselő Dr. Sirák András képviselő (később érkezett) Dr. Sirák Andrásné képviselő (később érkezett) Szávai Jánosné képviselő Uj Roland Gyula képviselő dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző valamint Szelei Andrea aljegyző, Molnár Ferencné pénzügyi ügyintéző, Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető, Czuppon István iskolaigazgató, Palánki Katalin Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa, Veigl Gábor és Tóth Attila DRV Zrt. részéről, Hullay Gyula szakértő, Molnár Csaba felkért szakértő, Horváth Attila VHG Kft. Felügyelő Bizottságának tagja, Kovács Attila VHG Kft. ügyvezető igazgatója, és 1 fő velencei lakos. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, a Testület határozatképes. Kéri, aki a meghívóban szereplő kiküldött napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 281/2010.(XII.06.) a napirendi pontok elfogadásáról Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart: 1./ Szennyvízszolgáltatás díjának meghatározása 2./ Kommunális szolgáltatás díjának megállapítása 3./ évi Munkaterv elfogadása 4./ Egyebek: a.) Könyvtárvezetői pályázat kiírása b.) Alapító Okiratok módosítása c.) Közkincs Kerekasztal programjának pályázati önrésze d.) Nadap község csatlakozása a HUMÁN Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz e.) Társulási megállapodás módosítása ( HUMÁN Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) 1

2 f.) Kötelezettségvállalás a HUMÁN Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi működéséhez g.) Megbízási szerződés Tanácsadói munka végzésére (New-Line Kft.) h.) Bérleti díj megállapítására javaslat I.N.R.I. BT i.) Autó Néró BT bérleti díj elmaradása j.) Utcaközösség útépítési kérelmének támogatása k.) Bérjellegű munkáltatói döntés Felelős: Határidő: Oláhné Surányi Ágnes polgármester azonnal Dr. Sirák András és Dr. Sirák Andrásné képviselő megérkezett az ülésre. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, az elfogadott Egyebek napirendek végére vegyek fel még egy napirendi pontot, az Építési beruházások2/10/velence közbeszerzési eljárásról döntés témában. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. Megállapította, a javaslatot a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 282/2010.(XII.06.) napirendi pontok kiegészítésének elfogadásáról Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elfogadott napirendet az alábbiak szerint kiegészíti: 4./ Egyebek l.) Építési beruházások2/10/velence közbeszerzési eljárásról döntés Felelős: Határidő: Oláhné Surányi Ágnes polgármester azonnal Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A két ülés közötti munkáról az alábbi tájékoztatást adja: - Egyeztetésre került sor Tóth István úrral, Gárdony Város Önkormányzatának polgármesterével és Kovácsné dr. Bozsoki Kornéliával, a város jegyzőjével, ahol az aktuális feladatokat és konkrét ügyekben a két település közreműködését beszélték meg. A TDM egyesület elnöke a két polgármesterrel együttműködési megállapodást fog aláírni. - A Kistérségi Társulás elfogadta a következő évi költségvetési koncepciót, valamint pályázatot írtak ki a munkaszervezet vezetőjére. Ezt most megbízásban Galambos Zsuzsanna látja el. 2

3 - A múlt héten intézményvezetői értekezlet volt. Az aktuális feladatokon kívül az intézményvezetők munkája is értékelésre került, valamint a költségvetésbe betervezett keret mértékéig jutalmat adtak át. - A folyószámla hitelszerződés megkötésének a tényét az előző testületi ülésen elfogadta a Testület, de felmerült, hogy ennek milyen költségkihatásai lesznek. Az OTP-vel folytatott folyamatos tárgyalás alapján elmondható, 0 % lesz a rendelkezésre állás és a kezelési költség is. - Megtörtént a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat nyerteseinek a díjátadás, melyen az Alpolgármester úr is részt vett. A jelenlévő fiatalokkal néhány időszerű dologról is beszélgettek. - A Velencei-tó Kapuja projekttel kapcsolatos kifizetések megindultak. A beruházás zavartalanul folyik és közben folytatódnak a közbeszerzési és jogi aktuális kérdéseknek az egyeztetése. A határidő alakulásában csak az időjárás a befolyásoló tényező. - Jó hír, hogy az országban elsőként az OEP finanszírozást megkapta a Szakorvosi Rendelőintézet, csak a nappali kórházi tevékenységre nincs még finanszírozási szerződés. Úgy gondolja, ennek megfelelően a Rendelőintézet pénzügyi ütemezése tartható lesz. Január 1-jével a nappali kórház finanszírozását is biztosítani fogják. - Elmondja, túl vannak a Szakorvosi Rendelőintézet záró projekt ellenőrzésén. Először a műszaki, majd a pénzügyi ellenőrzés zajlott. Mindent rendben találtak. Dicséret illeti ezért a pályázattal foglalkozó kollegákat és a projektmenedzsmentet is. - Ma reggel LEADER elnökségi ülés volt, ahol az aktuális kérdéseket beszélték meg. Jövő héten rendkívüli közgyűlés lesz. Kovács László úr sikkasztási ügyéről a tegnapi nap tájékoztatást adtak. Most egy éve történt ügy. A bíróság meghozta a döntést, mely szerint a büntetése egy év börtön két év próbaidőre felfüggesztve. A kár teljes egészében megtérült, visszafizette, ebben partnerek voltak. Kéri a Képviselő-testületet, aki tudomásul veszi a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót, kézfeltartással jelezze. Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette. Napirend: 1.) Szennyvízszolgáltatás díjának meghatározása (Előterjesztés 1. sz. melléklet) Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti Hullay Gyula urat, mint az önkormányzatok felkért szakértőjét. Köszönti továbbá Veigl Gábor urat, a DRV Zrt. értékesítési igazgatóját, valamint Tóth Attila urat a DRV Zrt-től. Egy évvel ezelőtt felkérték ebben a témában Molnár Csaba urat szakértői munkára, így tanácskozási joggal a mai napra őt is meghívták. Az előterjesztésben minden részletesen leírásra került. Kéri, hogy Molnár Csaba úr levelét az előterjesztéssel együtt kezeljék. Kérdezi, a DRV Zrt. részéről kíván-e valaki hozzászólni? Veigl Gábor DRV Zrt. értékesítési igazgatója: Elmondja, 2 %-os díjemelést adtak meg az önkormányzatoknak. Az önkormányzatoktól kaptak kérdéseket, amelyek azokra vonatkoztak, hogy milyen költségsorokkal kell számolni. Elmondja, valamennyivel kisebb mennyiséggel számoltak mint 2010-ben, ennek oka az, hogy a fogyasztókat, akik nem voltak rákötve a rendszerre feltárták és a díjakat visszamenőleg kiszámlázták. A DRV Zrt. folyamatosan vizsgálja azokat a fogyasztókat, akik nincsenek rákötve a rendszerre. A másik tényező országos tendencia, a fogyasztásoknak a csökkenése, ez átlagos mértékben 2-3 % körül van. Lényeges kérdés az értékcsökkenési leírás. Vannak olyan vagyonelemek, amelyeket három év után leírtak, ezeknek a leírását átadták az Önkormányzatnak. Az egyéb ráfordítások kérdésének két fontos eleme van, az iparűzési adó, amit az önkormányzatoknak fizetnek és a kintlévőségek, amelyek csökkentése érdekében egyre nagyobb erőfeszítéseket tesznek. 3

4 Megállapítható, hogy a fogyasztók fizetési morálja folyamatosan csökken. Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel, szívesen válaszol rá. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a napirendet és kialakította a véleményét. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, mit lehet tenni, ha a Béke utcában a szennyvíz feljön a fedlapnál? Kihez kell fordulniuk az ott lakóknak? Veigl Gábor DRV Zrt. értékesítési igazgatója: A DRV Zrt. felülvizsgálja az ilyen jellegű helyzeteket. A Velencei-tó kiemelt övezet, első körben kerül felülvizsgálatra ilyen szempontból. Dr. Sirák András képviselő: Mikor oldódik meg ez a helyzet? Veigl Gábor DRV Zrt. értékesítési igazgatója: A Velencei-tó vízszintje igen magas, a rákötések száma pedig megnőtt. Folyamatosan figyelemmel kísérik, hogyan tudja a rendszer a terheléseket kezelni. Ha kell, beavatkoznak. Dr. Sirák András képviselő: Különleges helyzet mindig van, de cm magasan áll a szennyvíz az udvarban. Veigl Gábor DRV Zrt. értékesítési igazgatója: Ideális megoldás az lenne, ha külön csapadékvíz elvezető rendszer épülne, ez lenne az igazi megoldás. dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Úgy érzi, eltértek a napirendtől. A csapadékra sok mindent rá lehet fogni, de most nincs csapadék, egyéb probléma is lehet. Veigl Gábor DRV Zrt. értékesítési igazgatója: Ha a fogyasztási hely beazonosítható, akkor kivizsgálják a problémát és választ adnak. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Lezárja ezt a vitát. A mélyen fekvő területekkel kapcsolatos problémák ügyében a DRV ügyfélszolgálatát kell megkeresni. Az ügyeletes gépjármű mindig kimegy és a szükséges intézkedéseket megteszik, teljes fertőtlenítést is végeznek a területen. Ez a téma nem szorosan a napirendhez tartozik, de kéri a DRV képviselőit, vizsgálják meg a felvetést. Javasolja, térjenek vissza a napirend tárgyalására. Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, milyen tételt érint a nem számlázott víz? Nem tudja, a tervezésnél milyen biztonsággal számoltak. Elfogadható lenne a 2 %-os árnövekedés, ha nem erről az árszintről indulnának. Most már a 2 %-os emelés is elviselhetetlen. Tudja, a díjkalkuláció sok paramétertől függ. Az 1. sz. melléklet táblázatában az indexnél egyetlen tétel haladja meg a 100 %-ot, ez a technikai üzemanyag és egyéb energia költsége. Ha minden 100 % alatt van, akkor nem tudja, az energia költségnél miért 102,1 %-os a növekmény? Tóth Attila DRV Zrt. részéről: Egyetlen egy költség van, ahol a 2011-es kalkuláció magas értéket tartalmaz, a többi azonos vagy csökkenő értéket mutat. Az utolsó számot megnézve látható, a DRV veszteséggel üzemelt, most ezt tünteti el. Magyarországon is érvényes az európai uniós jogszabály, a teljes költséget érvényesíteni kell a díjakban. Most ez történik. Veigl Gábor DRV Zrt. értékesítési igazgatója: Nagyobb terhelés érkezik be a szennyvíztelep felé, mint ami kifizetésre kerül, ezért ennek egy részét ráterhelik a fogyasztókra. A locsolási díjkedvezménnyel rendelkező fogyasztóknál valamivel kevesebb szennyvízdíjat számolnak. Az nem szabályos, ha a csapadékvizet belevezetik a hálózatba. 4

5 Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, ez a rendszer nem túlnyomásos? Ellenkező esetben amikor nincs talajvíz, ott nem kerülhet ki szennyvíz a területre? Hullay Gyula szakértő: 2003-ban készült egy olyan vizsgálat, amikor a talajvíz befolyásoltságát próbálták vizsgálni a csatornahálózatra. Abban az időszakban nem volt csapadék, csak a talajvíz volt magas. Nem akkor terhelődött túl a rendszer, amikor nem volt csapadék, hanem csapadékos időben telt fel. Azokon a területeken, ahol nincs a csapadékvíznek elvezetése, a szennyvízhálózat fedlapjain keresztül be tud jutni. Serhók György képviselő: Ismerik ezeket az összefüggéseket, de amikor idekerül az anyag, úgy érzik, kész tények elé vannak állítva és dönteniük kell. Jó lenne előtte beszélni ezekről a kérdésekről és jó lenne, ha nem 2 %-kal emelkedne a díj, hanem inkább csökkenne. Bizonyos veszteséges elemeket ki kell számlázni, de jussanak el oda, hogy a tétel ne felfelé menjen. Dr. Sirák András képviselő: Az országos díjtételeket nézve a Velencei-tónál a legmagasabbak a vízárak. Mi az oka annak, hogy máshol kb. 100,- Ft-al olcsóbb a víz? Hogyan sikerült ebbe a pozícióba kerülni, szívesen lemondanának róla egy szavazással. Veigl Gábor DRV Zrt. értékesítési igazgatója: A válasz nem egyszerű. A legfontosabb kérdés a teljes költség megtérülése. Az értékcsökkenési leírást sokszor nem számolják el, pedig ez érinti a településeket és a szolgáltatót is. A díjban benne van az amortizáció és benne van az önkormányzatok részére megfizetett eszközhasználat. Nem kirívó érték. Benkő Istvánné képviselő: Beruházás előtt is magas volt. Dr. Sirák András képviselő: Így van. Kapásból tudna húsz települést mondani, ahol olcsóbb a díj. Veigl Gábor DRV Zrt. értékesítési igazgatója: A szezonalításnak mindenképpen van szerepe ebben, tökéletes üzemeltetést nem lehet csinálni, nyilván drágább egy ilyen szolgáltatási rendszer, nem lehet egy nagyvárossal összehasonlítani. A téli és nyári fogyasztásnál nagy különbségek mutatkoznak, ez is megdrágítja. Vannak olyan szolgáltatók, akik a különböző előírásokat nem tartják be, megsértik azokat. Bizonyos szolgáltatók, bizonyos településeken díjat kell, hogy emeljenek. Cserny Vilmos alpolgármester: Molnár Csaba szakértő urat megköveti, mert valamikor azt nyilatkozta róla, vagy nem ért hozzá vagy nem korrekt, de a mostani írásos anyaga az ellenkezőjéről győzte meg. Molnár Csaba szakértő: Nincs olyan vízmű, amelyik nem hárítja át a költségeket a fogyasztókra, de miért kell azt is áthárítani, ami nem a lakosság hibájából adódik? Fizesse meg az üzemeltető akár a nyeresége terhére. Fizesse meg ezt az az önkormányzat, ahol nincs meg a csapadékvíz elvezetés. Ha a talajvíz, a felszíni víz belekerül a rendszerbe, fizesse meg az, akinek ez a felelőssége. A DRV Zrt. kellemes helyzetben van, amennyi víz bejön, annyit meg kell fizetni, nem érdeke, hogy megszüntesse ezeket a befolyásokat. Őket ez nem zavarja, mert továbbszámlázzák a lakosságnak. Nem kapott előterjesztést, nem látta a kalkulációt, de mindig sokkalja a költségeket. A kintlévőség behajtása se legyen a fogyasztó költsége, számoljanak fel kamatot, de ne azzal fizettessék meg, aki tisztességesen fizet. Az értékcsökkenéssel kapcsolatban elmondja, a költség a tavalyi évről 106 millióra csökkent, ez a nagy csökkenés nem látszik. Ha a teljes költség fele az értékcsökkenés, akkor miért nem csökken a szennyvíz díja is? 5

6 Veigl Gábor DRV Zrt. értékesítési igazgatója: A csapadékvíz elvezetésének a kérdésében a szolgáltató és az önkormányzatok felelőssége is jelen van. A DRV-nek is érdeke, hogy a megtisztított szennyvíz mennyiségét csökkentsék. Az önkormányzatoknak is van felelőssége, mert a csapadékvíz elvezetése önkormányzati feladat. De ez drága beruházás, amire legtöbbször a pénz nem áll rendelkezésre. A DRV Zrt. létrehozott egy csoportot, amelybe külső partnert is bevontak, ezen problémák feltárására. Külső tényező, de fontos, hogy a jogszabályi környezet legyen erősebb. Vannak olyan települések, ahol rendeletben több büntető tarifát állapította meg, de ezt magasabb szinten kellene megtenni, a szolgáltató kezébe több lehetőséget kellene adni. Jelenleg csak a fogyasztás ellenértékét tudják kiszámlázni. Ha a követelések nem behajthatók, akkor a lakossági fogyasztóknál lehetőségük van a korlátozásra, de átlagban ezek a fogyasztók később sem fizetik meg a tartozásukat. Az egyéb ráfordításoknál a 30 millió forint nem csak az önkormányzat részére megfizetendő iparűzési adót jelenti, hanem egyéb tételeket is tartalmaz. Tóth Attila DRV Zrt. részéről: A követeléseket valós értékkel kell kimutatni a mérlegben, a hosszú idejű tartozásokra értékvesztő tételt kell megállapítani. A nettó összeg jelenik meg a kalkulációban. A Konzorciumnak a DRV Zrt. és az önkormányzatok össz beruházási értéke 5,8 milliárd forint. Mindössze 300 millió forint a vagyoni elem, ami nullára íródik. Ez nem akkora csökkenés. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, a felszíni vízelvezetés megoldásának lehetőségét a Velencei-tó körüli önkormányzatoknak egységesen kellene vizsgálni. Tanulmánytervet készíttettek és akkor 1,5 milliárd volt a Velencére jutó költség. Az egyeztetések után a költségvetési koncepcióban úgy fogalmazták meg, mindenkinek érdeke a megoldás és szeretnének pályázni erre. A partfalak és a felszíni vízelvezetés a két legfontosabb téma. A tervezés is több százmillió forintba kerülne. Véleménye szerint a tartozásokat úgy, mint a hulladékszállítási díjhátralékoknál adók módjára be kell hajtani. A jogszabályok miatt az adóként való behajtás nem megoldható. A DRV Zrt-nek jogszabály módosítást kellene kezdeményeznie ennek megvalósítása érdekében. Az Önkormányzat tudja, kik valóban a rászorultak. A szennyvízdíj megállapításánál kiszolgáltatott helyzetben vannak az önkormányzatok, mert a díjmegállapításnál nem lehet tudni, az állami támogatás mennyi lesz. Javasolja a Képviselőknek, fogadják el a javaslatot, mert nem tudnak mást tenni, de véleménye szerint ez a kényszerhelyzet sokáig nem elviselhető a Képviselők számára, mert a lakosság érdekeit hivatottak képviselni. Kéri, ezzel a hozzászólással zárják le a vitát. Megköszöni a témában meghívott vendégek hozzászólásait és véleményeit. Kéri, aki az előterjesztett anyagot elfogadja, kézfeltartással jelezze: Megállapította, a Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: Rendelet 2-es számú mellékletben. Velence Város Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2010.(XII.20.) számú r e n d e l e t e a évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításáról Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a vendégeknek a részvételt. 6

7 Napirend: 2.) Kommunális szolgáltatás díjának megállapítása (Előterjesztés 3. sz. melléklet) Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti Kovács Attila urat, a VHG Kft. ügyvezető igazgatóját. Kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a napirenddel kapcsolatban? Kovács Attila VHG Kft. ügyvezető igazgatója: Úgy gondolja, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltak mindent, ha kérdés merülne fel, szívesen válaszol. Dr. Sirák András képviselő: Szemben a víz- és csatornadíjakkal - ahol nem olyan fényes a dolog -, legalább annyit el lehet mondani, hogy a szemétszállítással évek óta nincs gond, ha kicsit késnek, elnézést kérnek, rendben megy minden. Ezt csak pozitív motiváló tényezőként jelzi. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Horváth Attila úr, a VHG Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai is jelen volt a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen, részt vett a vitában. Több variációs vita mellett elhangzott az, hogy pozitív irányba változott a hulladék gyűjtése, de sok feladat van még a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése terén. Kérdezi, van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, észrevétele? Mivel kérdés nem merült fel, a napirend felett a vitát lezárja. Serhók György képviselő: Jó pár év alatt már annyira jutottak, nem az a fő téma, hogy itt vagy ott folyik a dinnyelé. Eddig csekély mértékű volt a lakosságot képviselő egy-egy civilszervezet. Most a Sz-épülő Velencéért Egyesület vezetőjével történt egyeztetés. Elhangzottak hasznos gondolatok, amelyeket próbáltak véleményezni. Úgy érzi, legyen az a szelektív hulladékgyűjtés vagy komposztálás lehetősége, bízik benne, jó irányba halad és pozitív irányba mozdult el ez a két dolog is. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a kiküldött rendelet-tervezetet a mellékleteivel együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló rendelet módosítását elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: Rendelet 4-es számú mellékletben. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010.(XII.20.) r e n d e l e t e a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 39/2004. (XII.31.) rendelet módosításáról Napirend: 3.) évi Munkaterv elfogadása (Előterjesztés 5. sz. melléklet) Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Képviselő-testület üléseit havi egyszeri gyakorisággal, előre ismert napirendekkel tervezték, amelyhez a napi aktualitások természetesen hozzájönnek. A Munkaterv utolsó oldalán részletesen leírásra került a testületi ülések, a 7

8 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülések, a Szociális Bizottsági ülések, valamint a Beszélgessünk Velencéről időpontjai azért, hogy az érintettek az idejükkel gazdálkodni tudjanak. Zárt ülésen fogják tárgyalni a Velencéért Emlékérem odaítélést, valamint a Velence Rózsája Díj odaítélését. Felhívja a figyelmet arra, hogy javaslatot lehet tenni a jelöltekre. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Dr. Sirák Andrásné képviselő: Az SZMSZ-ben féléves Munkaterv szerepel, kérdezi van-e erre mód? Az állandó meghívottaktól érkezett-e valamilyen javaslat? Kaptak-e felkérést? Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Levélben nem, csak szóban, de nem érkezett be semmilyen javaslat. Dr. Sirák Andrásné képviselő: A napirendi előadókat szerepeltetni kell, ez látható, de nem szerepel a Munkatervben, hogy melyik napirendet melyik bizottság véleményezi. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mivel kevesebb bizottsága van a Testületnek és a legtöbb napirendet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezi, így nem került leírásra a Munkatervben, mert teljesen értelemszerű. Dr. Sirák András képviselő távozik a teremből. Dr. Sirák Andrásné képviselő: Úgy gondolja, ezt majd az SZMSZ felülvizsgálatakor helyre teszik és a bizottságok ügyrendjét is felülvizsgálják. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden bizottság maga fogadja el az ügyrendjét. Dr. Sirák Andrásné képviselő: Minden nyár elején a nyári felkészülésről napirend keretében szoktak beszámolni. Javasolja, ezt a napirendet bővítsék ki a virágosítással és a nyári rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatókkal. Ősszel a bizottsági beszámolóknál be lehet számolni, mi történt kulturális és idegenforgalmi téren a nyári időszakban. Kérdezi, hol szerepel a Velencéért Közalapítvány beszámolója? Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A civilszervezetek beszámolójánál szerepel. Dr. Sirák András képviselő visszaérkezett a terembe. Dr. Sirák Andrásné képviselő: A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának beszámolója évente két alkalommal aktuális, ez kimaradt. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának pénzügyi beszámolója a féléves zárást követően tájékoztatásul kerül a Testület elé. A nyári felkészülésről a beszámolót tudatosan vették ki a napirendek közül. dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kérte, hogy kerüljön ki a napirendek közül a nyári szezonra történő felkészülésről a beszámoló, mivel egy tehetetlen helyzetbe azt kellett volna leírni, mennyire szeretnének felkészülni a nyári időszakra. A kulturális és idegenforgalmi rendezvények szempontjából már van téma. Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, nyárra mik a tervek? 8

9 Cserny Vilmos alpolgármester: Javasolja, december 5-én a bizottsági beszámolóknál a megbízott személyek tájékoztassák a Képviselő-testületet. Ezt ne csak decemberben tegyék meg, hanem amikor aktuális lesz, akkor is. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Teljesen jogos kérés, hogy átfogó tájékoztatást adjanak a nyári programokról. A nyári idegenforgalmi szezon alakulását április hónapban már lehet látni. Két témát jelez előre, mely időpontjára még nem tud javaslatot tenni, a Településfejlesztési koncepció elfogadását, valamint a Hosszú távú stratégia elfogadását. A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának I. félévi pénzforgalom ellenőrzéséről a beszámolót a július 18-i, majd a II. félévi pénzforgalom ellenőrzéséről szóló beszámolót a november 21-i ülésre javasolja betenni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Dr. Sirák András képviselő: Február 28-án közmeghallgatás lesz. A Rendezési Terv módosításánál és a Velencei-tó Kapuja megvalósításával kapcsolatban nem tartottak közmeghallgatást. Javasolja ezeket témaként előhozni. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem történt Rendezési Terv módosítás. A településfejlesztési koncepció lesz a téma. A Velencei-tó Kapuja projekt megvalósulásáról május 16-án tájékoztató lesz, nyílt ülés keretében, ahová bárki eljöhet. Cserny Vilmos alpolgármester: Az elnyert pályázatokkal kapcsolatosan minden testületi ülésen van tájékoztató. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, a felsoroltak szerint egészítsék ki a kiküldésre került munkatervet: - Beszámoló a Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának I. és II. félévi pénzforgalom ellenőrzéséről a július 18-i, illetve a november 21-i ülésen - Nyári szezonra való felkészülés komplex áttekintése április az 18-i ülésen - A december 5-i ülés 3.) napirendi pontja kiegészül a felkért témafelelősök munkájáról szóló tájékoztatóval. Kéri, aki a munkaterv kiegészítéseivel a felsoroltak alapján egyetért, kézfeltartással jelezze: Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a kiegészítéseket elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 283/2010.(XII.06.) Munkaterv kiegészítéséről Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi Munkatervét az alábbiak szerint kiegészíti: - A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának beszámolója az I. és II. félévi pénzforgalom ellenőrzéséről a július 18-i, illetve a november 21-i ülésen - Nyári szezonra való felkészülés komplex áttekintése április 18-i ülésen - A december 5-i ülés 3.) napirendi pontja kiegészül a felkért témafelelősök munkájáról szóló tájékoztatóval. Felelős: Határidő: Oláhné Surányi Ágnes polgármester értelem szerint 9

10 Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a kiegészített évi Munkatervet elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a évi Munkatervet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 284/2010.(XII.06.) évi munkaterv elfogadásáról Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi Munkatervet az alábbiak szerint elfogadja. Február 07. VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) évi költségvetés (első olvasat) 3.) évi költségvetési rendelet módosítása 4.) Egyebek - Közfoglalkoztatási terv elfogadása Tájékoztatásul: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról Február ) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) évi költségvetés jóváhagyása 3.) Egyebek - Felkérés ünnepi beszédek megtartására - Március 15-i ünnepség előkészítése Tájékoztatásul: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról Zárt ülés: Velencéért Emlékérem odaítélése 10

11 Március ) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) Rendőrkapitány beszámolója az éves munkáról Előadó: Dr. Sági János rendőrkapitány 3.) Városi Könyvtár évi tevékenységéről tájékoztatás Előadó: Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető 4.) Döntés a könyvtárvezetői pályázatról 5.) A helyi önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervének elkészítése Előadó: dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 6.) Helyi tömegközlekedés szervezésének lehetőségei 7.) Egyebek: - Majális előkészítése - A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatása Tájékoztatásul: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról Április ) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) évi költségvetési rendelet módosítása 3.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 4.) évi pénzügyi beszámoló (zárszámadó rendelet), a település vagyoni helyzetének bemutatása 5.) évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés 6.) Egyebek: - Nyári szezonra való felkészülés komplex áttekintése 11

12 Tájékoztatásul: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról Zárt ülés: Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása Május ) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) I. negyedévi mérleg elfogadása 3.) Tájékoztató a Velencei-tó Kapuja projekt megvalósításáról 4.) Civil szervezetek tájékoztatói tevékenységükről Előadó: Civil szervezetek vezetői 5.) Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás a 2010-es évről Előadó: Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető Török Ágnes intézményvezető 6.) Egyebek: - Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének beszámolója Tájékoztatásul: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról Június 20. (Kihelyezett ülés az iskolában) 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) Beszámoló a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2010/2011-es tanévéről Előadó: Czuppon István iskolaigazgató 3.) Velence Plus Kft. beszámolója a évi gazdálkodásáról Előadó: Joó Mátyás ügyvezető igazgató 4.) Tájékoztató a VHG. Kft évi gazdálkodásáról Előadó: Kovács Attila ügyvezető igazgató 5.) Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a évi gazdálkodásáról Előadó: Dr. Ferencz Péter ügyvezető 6.) Egyebek 12

13 Tájékoztatásul: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról Július 18. (Kihelyezett ülés Meseliget Óvoda Szent Erzsébet tér) 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) évi költségvetési rendelet módosítása 3.) Meseliget Óvoda éves munkájának értékelése Előadó: Serhókné Varjas Edit óvodavezető 4.) Egyebek: - Augusztus 20-ai ünnepség előkészítése - A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának beszámolója az I. félévi pénzforgalom ellenőrzéséről Tájékoztatásul: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról Szeptember ) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) Tájékoztató az I. félévi mérlegről 3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás és keretösszeg meghatározás Előadó: Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető 4.) HPV oltás évi finanszírozása Előadó: Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető 5.) Egyebek: - Október 23-i ünnepség előkészítése Tájékoztatásul: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról Zárt ülés: Velence Rózsája Díj odaítélése 13

14 Október ) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) évi költségvetési rendelet módosítása 3.) Egyebek Tájékoztatásul: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról November ) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) III. negyedévi mérleg elfogadása 3.) évi költségvetési koncepció 4.) évi szemétszállítási díj megállapítása 5.) Egyebek: - A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának beszámolója a II. félévi pénzforgalom ellenőrzéséről Tájékoztatásul: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról Zárt ülés: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat bírálata December 5. 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) évi költségvetési rendelet módosítása 3.) Beszámoló a Bizottságok évi munkájáról, valamint az Alpolgármester tevékenységéről A felkért témafelelősök munkájáról tájékoztató Előadók: bizottsági elnökök, Cserny Vilmos alpolgármester és témafelelősök 4.) Képviselő-testület évi Munkaterve 14

15 5.) Egyebek Tájékoztatásul: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról Közmeghallgatás február 28. Témája: évi költségvetés Lakossági fórum április 18. Témája: évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni helyzetének bemutatása Felelős: Határidő: Oláhné Surányi Ágnes polgármester értelem szerint Napirend: 4.) Egyebek a.) Könyvtárvezetői pályázat kiírása (Előterjesztés 6. sz. melléklet) Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető határozott ideig tartó kinevezése március 31-én lejár. Az intézményvezetői munkakör betöltése pályázati úton történik. A pályázati kiírást tartalmazza az előterjesztés. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a pályázati felhívás közzétételét elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, a Képviselő-testület tagjai 9 igen szavazattal a pályázati felhívás közzétételét jóváhagyta és az alábbi határozatot hozta: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 285/2010.(XII.06.) Könyvtárvezetői pályázati kiírásról Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet Könyvtárvezető munkakör betöltésére Pályáztatott Intézmény: Városi Könyvtár (2481 Velence, Tópart utca 52.) Munkáltató: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Betöltendő munkakör, vezetői megbízás megnevezése: Intézményvezető A megbízás öt évre szól. A megbízás kezdete: április 1. A megbízás megszűnésének időpontja: március 31. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 15

16 A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényegi feladatok: A könyvtár jogszerű működésével kapcsolatos szakmai feladatok, az intézmény vezetésével kapcsolatos vezetői feladatok ellátása. Kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, intézményekkel, civil szervezetekkel. A könyvtár egy személyes, vezetőjének esetenként közművelődési feladatot is el kell látnia. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Általános feltételek: - Magyar állampolgárság, - Büntetlen előélet, cselekvőképesség, - Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, - Rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal és gépkocsival. Szakmai feltételek: - Felsőfokú szakirányú (főiskolai könyvtáros) végzettség és szakképzettség, - Minimum 5 év szakmai gyakorlat. Előnyben részesül az a pályázó, aki - Rendelkezik minimum 5 év vezetői gyakorlattal, - Rendelkezik a helyi viszonyokra, körülményekre, kulturális életre vonatkozó tényleges ismerettel. A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, - az intézmény vezetésére vonatkozó programját, elképzeléseit, - oklevelek, bizonyítványok eredeti példányban vagy másolatban, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - jogosítvány és a gépkocsi forgalmi engedélyének másolata, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul. Pályázat benyújtási határideje: Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (továbbiakban: KSZK) közzétételtől számított 30 nap. A pályázatokat a felhívás KSZK honlapján történő megjelenését követő 30 napon belül személyesen Velence Város Polgármesterének címezve (Velence, Tópart u. 26.) zárt borítékban vagy postai úton ajánlott küldeményként, - egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. A pályázatot tartalmazó borítékra kérjük ráírni: Velence Könyvtárvezetői Pályázat. A megadott pályázati határidő a pályamunkák beérkezési dátumát jelenti. A munkáltatóval kapcsolatban további információ a honlapon szerezhető. 16

17 A benyújtott érvényes pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a Képviselőtestületi ülésen napirendre kerülnek, a pályázók a testületi ülés időpontjáról írásban értesülnek. Felelős: Határidő: Oláhné Surányi Ágnes polgármester értelem szerint Napirend: 4.) Egyebek b.) Alapító Okiratok módosítása (Előterjesztés 7. sz. melléklet) Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Alapító Okiratok módosításának elfogadásáról intézményenként külön kell szavazni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kéri, aki a Meseliget Óvoda Alapító Okiratának módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az Alapító Okirat módosítását elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 286/2010. (XII.06.) Óvoda Alapító Okiratának módosításáról MESELIGET ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 9..-a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 87.. és 88..-a alapján, figyelemmel a közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. törvény 37..-ra, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseire, a Meseliget Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. Költségvetési szerv neve: Meseliget Óvoda 2. Székhelye: 2481 Velence, Fő utca 79. Telephelyei: Tagóvoda: 2481 Velence, Fő u Velence, Szent Erzsébet tér 1. Napköziotthonos Óvoda Telephely: 8097 Nadap, Templom-köz OM azonosító: Alapításának éve: január 1. 17

18 5. Alapító: Velence Nagyközségi Tanács V.B. 6. Jogszabályban meghatározott közfeladat: Óvodai nevelés, iskolai oktatásra való előkészítés. 7. Alaptevékenység: Szakágazati besorolás: Óvodai nevelés Költségvetési szerv alaptevékenysége: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség (a Ktv-ben meghatározottak szerint) kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat január 1.-től hatályos szakfeladat rend Alaptevékenység: Óvodai nevelés, ellátás /110 Óvodai tagintézmény Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. Intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám összesen: Velencére felvehető maximális gyermeklétszám: Nadapra felvehető maximális gyermeklétszám: 260 fő 231 fő 29 fő 8. Működési területe: Velence város közigazgatási területe és Nadap község közigazgatási területe. 9. Költségvetési szerv felügyeleti szerve: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10. Alapító jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2481 Velence, Tópart utca Típus szerinti besorolás: Feladatellátás jellege szerint: Önállóan működő. Éves költségvetési beszámolója az önkormányzat költségvetésében és beszámolójában szerepel. Az intézményvezető előirányzat felhasználás tekintetében részjogkörrel rendelkezik. 18

19 A költségvetés elkészítésénél a vezető óvónő javaslattételi joggal, az önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott éves előirányzat felhasználása tekintetében, pedig teljes jogkörrel rendelkezik. A rendszeres pénzbeli ellátmány felhasználása tekintetében utalványozási joga van. A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés keretösszegén belül önálló bérgazdálkodói joggal rendelkezik. Az intézmény önálló bankszámlával nem rendelkezik. 12. Vezető kinevezésének eljárási rendje: Az óvodavezetőt pályázat útján - 5 éves időtartamra -Velence Város Önkormányzat képviselőtestülete nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján. 13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: A költségvetési szervnél előforduló közalkalmazotti jogviszonyok jogállására vonatkozóan a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. 14. Jogi személyiségű szervezeti egység adatai: Önálló jogi személy. 15. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: A feladat ellátását szolgáló önkormányzati ingatlanok, továbbá a leltár szerint nyilván tartott kis és nagy értékű tárgyi eszközök, immateriális javak. A vagyon feletti rendelkezés joga: A költségvetési szerv vagyon mérlegében szereplő vagyont köteles megőrizni, valamint a gazdálkodás szabályai szerint kezelni. Az óvoda két velencei telephelye Velence, Fő u. 79. szám alatti, 878/3 hrsz-ú, valamint Velence, Szent Erzsébet tér 1. szám alatti, 1621 hrsz-ú területeken helyezkedik el. Mindkét ingatlan önkormányzati tulajdonban van, a felettük való rendelkezés Velence Város Önkormányzatának kizárólagos joga. Záradék: A Meseliget Óvoda Alapító Okirat módosítását Velence Város Önkormányzat Képviselőtestülete a december 6-i ülésén, 286/2010.(XII.06.) számú határozatával január 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester Határidő: december 31. Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Alapító Okiratának módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az Alapító Okirat módosítását elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 19

20 Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 287/2010.(XII.06.) Iskola Alapító Okiratának módosításáról ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 9..-a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 87.. és 88..-a alapján, figyelemmel a közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. törvény 37..-ra, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseire, a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. Költségvetési szerv neve: Zöldliget Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Rövidített elnevezés: Zöldliget Általános Iskola 2. Székhelye: Velence, Kis utca 1. Telephelye: Velence, Bethlen G. u OM azonosító: Alapításának éve: június Alapító: Velence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6. Jogszabályban meghatározott közfeladat: Iskoláskorú gyermekek általános iskolai oktatása az érvényes közoktatási törvény szerint. 7. Költségvetési szerv alaptevékenysége: Szakágazati besorolás: Alapfokú oktatás Iskoláskorúak általános iskolai és ép értelmű egyéb okból sajátos nevelési igényű tanulók oktatása az érvényes közoktatási törvény szerint, Velence-Nadap intézményi társulás keretében. Testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókra vonatkozóan szeptember 1. hatállyal az intézmény magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskolaként működik január 1-től hatályos szakfeladat rend Alaptevékenység: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 20

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-2/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. március 27-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. március 27. Határozat:

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Határozati javaslat. Normatív Határozat

Határozati javaslat. Normatív Határozat Határozati javaslat../2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-90. -aiban

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben