A magyar irodalom karácsonya.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar irodalom karácsonya."

Átírás

1 înregistrat la trib. Cluj S. III. sub No (Dos. No ). ANUL XIV. EXEMPLAR GRATUIT CLUJ, 1938/9. DEC.-JAN.-FEBR. Propr. Editor LIBRĂRIA LEPAGE CLUJ REDACTOR RÄSP. Dr. Fr. Dobd ABONAMENT: pe 1 an Lei 30. pe V2 an Lei 15. REVISTA BIBLIOGRAFICA A magyar irodalom karácsonya. Az Athenaeum, hagyományaihoz híven, ezen az őszön is a legkiválóbb magyar és külföldi írók legújabb munkáiból állított össze zsúfolt és változatos programot. E müvek között vannak olyanok, amelyek az olvasó nemes szórakoztatására szolgálnak és vannak olyanok, amelyek a magyar vagy a külföldi kultúra löiténetének legszebb lapjain foglalnak helyet. A költészet, szépirodalom mellett helyet kapnak a komoly ismeretterjesztés könyvei és legnagyobb nevei ís. A gonddal és nagy válogatással készült kiadványoknak Nagy regénysorozatában szerepel Guy de Pourtales: A csodálatos halászat című műve, melyet a francia akadémia nagy regénydíjával jutalmazott. A könyv a legszebb szerelmi történetek egyikét írja meg. A szerelemnek minden alakját, az érdek s a megszokás, lélek és érzékek szerelmét. A Nagyregénysorozat másik kötete Vicki Baum: Szerelem és halál Báli szigetén című könyve. A könyv egy csodálatos, exotikus sziget rejtelmes misztériumainak, szerelmeseknek és házastársaknak, isteneknek és embereknek ősi világát ábrázolja. Kiemelendő helyet foglal el e Nagyregény-sorozatban Kodolányi János: julianus barát cimű regénye. Az örök magyar testvérkeresés hősének páratlanul érdekes útja a magyarok ősi hazájába, rendkívül izgalmasan és hatalmas korszerű adattárral van megírva ebben a könyvben. Méltó érdeklődésre tarthat számot Elmer Rice: New-York regénye című műve, melyben a világhírű író a világ legnagyobb városának csodálatos emberseregletét írja meg, százféle sorsot sző egybe és megmutatja egy különös világ panorámáját. A Nagyregény- sorozat uj kötete Zilahy Lajos: A földönfutó város című regénye még nem készült el, tavaszára várható. A nagy népszerűségre szert tett Athenaeum Regénytár őszi köiete Irene Nemircmsky; A zsákmány című könyve. A népszerű írónő napjaink Julien Soreljét, az önzés és törfetés hősét írja meg új regényében. A sorozat következő kötete Sigrid Undset: A hü felesőg című könyve, melyben a Nobel-díjas írónő a kalandvágyó férfi bűneit és az otthonra vágyó nő ön- * feláldozását írja meg megkapó mélységgel. A sorozat egyik fénypontja a magyar közönség kedvencének, Hunyady Sándornak új regénye, a Nemesfém. Egy kis színház színésznőjének hatalmss karrierjét és a pesti színházi és éjszakai világ remek rajzát írja meg a kiváló író ebben a könyvben. E sorozatban jelenik meg dec. végére L, Pirandello. A kitaszított című regénye. A világhírű olasz író legszebb munkája ez a könyv: egy asszonyi élet megrendítő és különös története. Az Életregény-sorozat a világhírű német írónak, Emil Ludwignak Roosevelt című könyvével kezdődik. Amerika nagy e'nökének, az új nagy és békés társadalmi forradalom kísérletező hősének remek portréját rajzolja még ebben a könyvben Emil Ludwijr. A sorozat következő kötete az utóbbi idők egyik legnagyobb sikerű írójának, Róbert Gravesnek A vitéz Belizár című könyve. A vitéz Belizárban az író Bizánc ragyogó és romlott világát írja meg azzal a szuggesztiv erővel, amellyel a világhírre szert tett Claudius-kőnyveket írta. Az Európai Kultúra Története-sorozat új kötete C. Dav/son: Európa születése cimű könyve. A kiváló tudós a korai középkor sűrű homályába vet mesterien világosság t. A következő kötet J. Huizinga, az úttörő jelentőségű tudósnak: A középkör alkouya cimű mesterműve. A fénnvel és árnnyal teli középkor csodálatos vüága bontakozik ki ebből a rendkívüli könyvből. "....

2 X LIBRIS Anul XIV. Dec.-jan.-Febr. 1938/á. A novella-irodalom a magyar novella mesterének, Hunyady Sándornak A tigriscsikoskutya című könyvével van képviselve. Ezek a remek elbeszélések ma már a magyar és külfüldi közönség legkeresettebb olvasmányai. A következő novellás kötet Földi Mihály: A párisi menyasszony cimű könyve, melyben az iró hűvösen előkelő, tiszta elbeszélő művészete mutatkozik meg. A mai elbeszélés egyik legnagyobb művésze: Somerset Maugham novelláinak gyűjteménye A kazuárfa címen jelenik meg. Egy nagy élet élményei bontakoznak ki az iró kis remekműveiből. Babits Mihálynak, az író gyűjteményes munkái sorozatában jelenik meg a Halálfiai című hatalmas regénye, melyben a kiváló költő a magyar középosztály nagy eposzát irja meg. Erényi András. Rózsavölgyi karácsonyai A nagyközönség számára készült dr. Lázár Béla új művészttörténete: A Művészet. A közel 400 oldalas kötet kitűnő szemléltető áttekintést ad a yilág művészeti fejlődéséről. A szakértő magyarázatok, a lényeg kutatására és megértésére vonatkozó rávezetés élvezetes és hasznos formában történik, az olvasó alig veszi észre és valóságos kiképzést nyer. A munkát ügyesen megválasztott képek és mellekletek illusztrálják. A kitűnő író nyugodtan készülhet hasonló munkát írni a magyar művészetről is mert síkere lesz. Paul ßrunton: India titkai című könyve is nagy érdeklődést fog kelteni. A titokzatos ország misztikumai erősen foglalkoztatják a fehér ember fantáziáját. Más célok és eszmények mozgatják az indus népet, más az értelem és gondolatvilág, új csodák és titkok burkolatába rejtőzik a kutató elől egy sajátosan érdekes ország, A könyv élményszerűen friss és megkapó. Demény Dezső nagysikerű hangverseny-kalauzának folytatása jelent meg Meszlény Róbert tollából. Felöleli a szakművek, (oratóriumok, misék, passziók és világi dalművek), valamint a koncertek teljes anyagát. Nélkülözhetetlen lesz hamarosan. Valóságos bidermeíer hangulat árad Kölcsey Antónia Naplójá~bó\. Kozocsa Sándor kitűnő bibliográfusunk látta el bevezetéssel és állította össze ezt az irodalmi csemegét, a költő halálának 100 éves évfordulója alkalmából..a szerző, Kölcsey Antonia, a költő unokahúga nem a nyilvánosságnak irta naplóját, így az intim és őszinte sorok igaz képet adnak az érzékeny és visszavonult csejtei remetéről. (Bory Pál) Lakás és butsr. Kitűnő és művészi kiállítású könyv hagyta el a sajtói Frankel György épitész szerkesztésében. A modern lakásberendezés a tárgya, mindent képekben mutat be és eredeti felvételekkel illusztrál. A bevezetés 2. oldalán áttekintést nyújt a lakásberendezés utolsó tíz évéről, a továbbiakban a képek veszik át az elbeszélést rövid magyarázataikkal. Gyönyörű, alapos munka. A Pantheon műhelyéből. FELIX SALTEN: Perri. Egy mókus regénye. Poétikus, megragadó könyv. Nagy író sajátos ihletésű műve. A kis Perri végigél mindent, amit érző lény,megélhet: élvez vidámságot, átél tragédiát. Vele együtt mi is. Saiten állatai beszélnek is. Úgy, ahogy elképzeljük őket. Aki elolvasa a szarvasbőgés megkapó jelenetét, a kis mókusok és nyuszik édesen mulatságos alakjainak a leírását: kedves, felejthetetlen élményt szerez magának. BURROUGHS: Tarzan az Aranyvárosban. Abesszínia rejtelmes, izgató érdekességű földje a színhelye ezúttal a dzsungelek hőse kalandjainak. Csodálatos, hogy ez a dús fantáziájú író, hogy tudja könyveinek feszítő érdekességét egyre fokozni. Mindig van új és egyre csodálatosbb mondanivalója. Talán sehol nem kápráztatott meg úgy írói leleménye, mint ebben a könyvben- SZÉKELY BÉLA: A te gyereked. Végre egy nyílt szemű, világosan látó, őszintén beszélő, a gyermek és a szülő lelkét egyaránt ismerő író bátor és okos könyve. Nmcs rossz gyermek, a szülő elsősorban önmagát nevelje, ezekből a gondolafokból indul ki az író s végigvezet a gyermek fejlődésén. Nem is kívánhatunk modernebb, jobb vezetőt. ALEXANDER BERNÁT: Nagy emberek. A jeles filozófus halálának tízéves fordulójára adta ki e nemes tartalmú könyvet Szemere Samu gondozásában a Pantheon. Nagy

3 Anul XIV. Dec.-Jan.-Febr. 1938/9. EX LIBRIS 3 magyar és idegen írók, filozófusok, művészek jellemzése Alexander ismert széfes látókörével, biztos ítéletével, nemes eszményiségével és páratlanul világos kifejezőkészségével, vagyis tökéletesen megformálva. VÉSZI ENDRE: Gyerekkel a karján egy prolisorba sülyedt Bováryné története, kit a gyermekáldás" ment meg a tragédiától, de ez taszítja a tucatleiket robotos életébe is. Népi erkölcs, szerelem-hajszolás, munka és nélkülözés a háttere a történetnek. A nagy városba menekült és a rétre, a szabad természetbe visszavágyó munkásosztályok eposza ez a regény. A fiatal író Felszabadultál" c. Mikszáth-díjas regénye után is komoly értékű munkája. HANS FALLADA: Farkas a farkasok között. A nagysikerű, kitűnő német regényíró legjobb, legérdekesebb és legnagyobb szabású regénye. A német infláció korát írja, amikor a márka hirtelen elértéktelenedik és egy dollár már billió márkának felel meg. Ezek a csillagászati számok, amelyek a pénz katasztrofális romlását kifejezik, tönkre teszik az embe rek életét. Elzüüesztik, elvadítják az embereket. Mindenki farkassá változik a farkasok között. Gáldy Magda. Elek nagyapó üzeni augusztus 17-én hunyta le áldott szemeit örök álomra Kisbaconban Benedek Elek, sokszázezer gyermek Elek nagyapója. Több mint ötven évig dolgozott és ezalatt több mint száz könyvet irt. Ezek közül is a legtöbbet a gyermekek és az ifjúság számára irta. Egy életet szentelt a gyermekvilágnak Elek nagyapó és azok között is, akik most már nagyapák, sok százan és ezren nekik köszönhetik gyermekkoruk legszebb, legkedvesebb olvasmányait. Most Elek nagyapó már csak a mennyországból üzenhet az ő kedves gyermekolvasóinak, ahonnan most is szeretettel figyeli sorsukat. És azt üzeni Elek nagyapó: gyermeke kszeressétek a könyveket!" (K. J.) Elek nagyapó képes meséskönyve. Benedek Eleknek, a magyar ifjúság örökemlékeze ü Nagyapójána képes-verses ABC-je évek óta el volt fogyva. Most ezt a könyvet Elek nagyapó képes meséskönyve"-t a Lepage könyvkereskedés B. Lóránt Erzsébet remek képeivel uj kiadásban hozta ki. Minden betűhöz Benedek Apó remek versei és meséi, ezenkívül oldalanként öt-hat, néhol még több háromszínű kép diszitik a nagyalakú, szép kiállítású könyvet. Elek nagyapó uj meséskönyve" 70 Lei. Ugyanez a könyv kemény táblára ragasztott nagy kinyitható képeskönyv formában 180. Lei. Amicus Diáknaptár 1938/39. Közel 250 oldalas, vaskos kis könyv az Amicus diáknaptár uj évfolyama. Hasznos, tanulságos, minden diáknak hü kísérője, komoly segítője. Tartalmából kiemeljük: Órarend, osztálynévsor, egész évre szóló történelmi (s irodalmi kalendárium. Névnapok. Ünnepek. Cikkek; Puskás: Pályaválasztás, Tulogdy: A repülőgép, Brüll: Az irás mestersége, Dr. Szabó: t. A.: Mi a falumunka? Antal: Algebrai összefoglaló. Sportvilág és sporteredmények (Horosz). Kiránduló kalauz. Zenetörténelem. Az igazi barátság. A világegyetem stb. Rendkívül sok értékes, hasznos tudnivaló. Anekdoták, tréfák. Az Amicus diáknaptár ára 20 Lei. Magyar szépirodalmi-, ifjúsági- és képeskönyvek jő kiállításban, szép kötésben. Rendelésnél mindig irja elő, hogy: Kérem az Ex Libris 1938/39 alapján." Lei Athenaeum ifjúsági könyvei, Magyar mese- és mondavilág: I-V díszkötésben. részben, részenként 2 kötetben. Lei Minden rész önálló vaskos könyv. Apor-Nagy: Hires feltalálók 132 Kötetje 132 Hogyan készül (Iparcikkek gyártása) 132 Mondák és legendák 46 Babits Mihály: Aranygaras 46 Óriások és törpék 46 Baloghy Mária: Babakönyv 119 Piros mesekönyv 132 Magyar népmesék 73 Székelyföldi legendák 46 Benedek Elek müvei: Tatárjárás mondái 46 Állatmesék 46 Vidám mesék 46 Arany mesekönyv 198 Benes Klára: Picu a vurstliban 99 Ezüst mesekönyv 132 Berg: Ne hagyd magad, Ulle! 106 Galambok 66 Bókay Szerényi: Rézi néni 33 Katalin 106 Burnett: A kis lord 99 Legendák Mátyás király korából 46 A titkos kert. 165

4 4 EX LIBRIS Anul XIV. Dec.-Jan.-Febr. 1938/9. Kötve Lei Csűrös: Számok csodavilága 106 Defoe; Robinson 73 Dominik: A rikkancskirály 119 Endrödi Sándor: Krampuszkönyv 53 France Anatole: Gyöngyike 66 Francis'. Heten az intézetben 119 Gaál Mózes: A legkisebb leány 99 Gadl Némethy: Csodák útján 119 Geyerslam: Fiam 66 Goulding: Floridai kalandhősök 99 Jánosi: A láthatatlan szélmalom 106 Seholsincsország 86 Kästner: Emil meg a három ikergyerek 158 Kertész Mihályi Csodálatos sárkány 99 Komlós Aladár: Római kaland 99 Lagerlöf Zelma: Amikor én kislány voltam 132 Csodálatos utazás 158 Lengyel Laura: Rákóczi fejedelem 66 Rolandné 99 London Jack: Jeromos és Mihály 165 Twain Mark: Tamás úrfi kalandjai 119 Tamás úrfi léghajón 86 Tamás úrfi mint detektív 86 May Károly müvei: A datolya hónából 132 A fekete táltos 132 A miztékák kincse 132 A Rio de Ia Plata mentén 132 A sárgaképü ember 132 A sivatag úrnője 132 A sivatagon keresztül. I/II. 264 A szkipetárok földjén 132 A vad Kurdisztánon át 132 Az ezüsttó kincse 132 Az Inka öröksége 132 Bagdadtól Sztambulig 132 Winnetou. 6 nagy kötet. (Teljes kiadás) 990 Mende Jenő: A kezdő fizikus 198 Mendelényi: A csodaduda Milne: Micimackó 119 Micimackó kuckója 119 Montgomery: Gyermekszív rejtelmei 145 Palotai Boris: Julika 119 Péter _ 99 Radó: Benyovszky gróf kalandjai 50 Radó Újvári: A magyar Robinson 50 Ransome: Fecskék és fruskák 132 Fecskék és fruskák, a felfedezők 158 Ring, Barbara: Petra 106 Swan, Annié: Finn mesék _ 99 Szegedi: Fur Fa Rag Ta 99 Takdts Gy.: Csodaszép történetek a görög regevilágból 119 Tutsek Anna: Jázminvirág 132 Legújabbak 1 Kötve Lei Webster: A kismama 119 Móricz Zsigmond: Pipacsok a tengeren 119 Légy jó mindhalálig 119 Paulini Béla: A Madárkocsi 119 Faludi Kálmán: Leszek ur 132 Karinthy Frigyes: Tanár ur kérem 86 Az Athenaeum nagy regényei 1 Aragon: Uri negyed 178 Bunin: Ifjúság, szerelem 178 Földi Mihály: A házaspár _ A század asszonya 178 A viszony 178 Kádár Endre: Önbüntetés _ Katajev: Hajrá _ Kodolányi János: A vas fiai í II. 357 Sinclair Lewis: Ez nálunk lehetetlen 178 Művészek 178 Thomas Mann: Jacob 178 József 178 József Egyptomban( kettős köt.) 238 Maurois: VI I. Edward és kora Mereskovski: Az ismeretlen Jézus 178 Maila Talvio: A darvak 178 Alexej Tolsztoj: Kálvária 178 Wassermann: Kerkhoven 178 G. H. Wells: Önéletrajz 178 Mi lesz holnap 178 Zilahy Lajos: A fegyverek visszanéznek 178 Vicki Baum: Szerelem és halál Báli szigetén 178 Guy de Pourtalés: A csodálatos halászat (Goncourt-dijas) 178 Körmendi: A tévedés 178 Pilgrim: Nagy Napoleon 178 Thomas Mann: Összes novellái 237 Hurst. A nagy kacaj 178 Werfet: Halljátok az igét, kettős kötet 237 Erdős Renée: Argirus Szitnyai Zoltán: Tánc 178 Életregény sorozat 1 Robert Graves: A vitéz Belizár Emil Ludwig: Kleopátra...._ 178 Roosevelt 178 Goldsmith : Krisztina svéd királynő 178 Sauerwein: így láttam 178 Thiess: Csuzima 178 West: Szent Johanna 178 Neale: Angliai Erzsébet 178 Maine: Windsor Edvárd 119 Alma Wittlin: Izabella

5 Anul XIV. Dec.-Jan.-Febr. 1938/9. EX LIBRIS 5 Beailey: Ave Cézár 178 Mauriac: Jézus élete 178 Bainvilie: Napoleon... _._ 178 Weigali: Nero 178 Brion: Attila élete Sieburg: Robespierre 178 Graves: Én, Claucsius 178 Claudius, az Isién 178 Athenseum regénytár i Sigrid Undset: A hű feleség Nemirovsky: A?sákmány... _ 119 O'Hara: Találkozás 119 Földi Mihály: A miniszter Sinclair íewis: A tékoz'.ó szülők Somerset Maugham: Színház 119 Green: Levíáthán 119 Boniernpelli: Halálos élet 119 Történelmi sorozat: Adams: Amerika eposza 158 Louis Bertrand: Spanyol történelem 158 Goetz: A német nép története 158 Maurois: Anglia története, kettőskötet 238 Platt nov: Oros/ország története 158 Saxelli: Olaszország történele Seignobos: A francia nemzet története 158 FOldrajzi sorozat. Hagy album alak. Houben: A Déli sark meghódítása 158 Az északi sark 158 Juhász Vilmos: Az aranyföld hajósai. - _ 158 Az inkák birodalma 158 Tibet- r~ 158 Emil Ludwig: A Nílus... _ A Nílus Egyiptomban 158 Schrenzel: Abesszínia _. 158 Szemjonov. A íöld kincsei 158 Trócsányi Zoltán- Észak nomádjai 158 Európai Kultúra Története. Huizinga: A középkor alkonya Dawson: Európa születése 198 Sir Galahad; Bizánc 198 Croiset: Görög kultúra _ Homo: Római kultúra 198 Egyéb Athenaeum kiadványok Földi Mihály: Párizsi menyasszony Hunyady Sándor; A tigriscsíkos kutya... _ 99 Kőrös Andor: Isten bábjai 99 Stella Adorján: Én, Viola 59 Erdei Ferenc: Futóhomok 166 Parasztok 165 Lei Zilahy: Két fogoly _. 158 A szökevény _.... _... J32 A lélek kialszik 132 Valamit visz aviz 92 Halálos tavasz 92 Körmendi: Bűnösök _ 178 Boldog emberöltő 238 Találkozás és búcsú 178 Móricz Zsigmond: Betyár 158 Míg új a szerelem 178 Az asszony beleszó! _ A boldog ember 158 Karinthy: Tanár úr kérem 99 Utazás a koponyám körül Földes Jolán: Más Világrész Aáy:_ Jóslások 158 Összes versei, bőrkötés 528 Vászonkötés 396 Könyvnapi kiadás most még 158 Madách: Az ember tragédiája Babits: Timár Virgil. Kártyavár _. 396 Írás és olvasás Halálfiai _ 158 Heltai: A 11 l-es _ 66 Bródy Sándor legszebb novellái Sárközi: Viola _~ 99 Kodolányi: Fekete viz... _ Kuncz: Fekete kolostor 158 Tersánszky: Kakuk Marci kortesúton 86 Szabó Lőrinc: Különbéke 118 Papini: Krisztus Mann Thomas: Mesterek szenvedése 165 Élő magyar irodalom 158 Petőfi Sándor összes költeményei 158 Petrovics: Élet és művészet Petrányi: Virágkertészet 264 Ignácz: Méhészet 198 Szécsi Hacker fózseef: Kirakatrendezés 165 ínyesmester nagy szakácskönyve új receptje _ 99 Rózsavölgyi kiadványok i Aranyi Mária: A boldogság iskolája 106 Balassa Iózsef: A nyelvek élete 145 Browning: Egy erkélyen 99 Brunton: India titkai. (Legújabb) 211 Demény Dezső: Hangversenykalauz 158 Dérre; Két világ harca Dubarry grófnő titkos emlékiratai Egri Viktor: Égő föld 158 Falk Géza: Mindentudó zenei zsebkönyv Liszt-Breviárium

6 6 EX LIBRIS Anul XIV. Dec.-Jan.-Febr. 1938/9. Fogarasi: Humor a hó alatt Hardy: Ábrahám Hackett: VIII. Henrik Hoeltriegel: Szent Ilona Illik tudni: Modern kislexikon Kajári Kató: Tiszavirág. Regény Káldor János: Magyar zenetörténet 145 Dr. Kozocsa: Kölcsey Antonia naplója 106 Kaus Gina: Nagy Katalin 198 Josephine császárnő (1939) kb. 198 Kruif: Akik életünkért harcoltak Legdrágább kincsünk Az élet csatája. (1939) kb. 198 Kuntner: Bevezetés a könyvviteltanba 264 Lamb: Omár Khájjám 178 Dzsingiz Khán 178 Lenclos Ninon de: A szerelemről 99 Lavery: Az Úr katonái 50 Dr. Lázár Béla: Művészet (Legújabb) 251 Lavarre: Üzlet és kaland Lányi: Operakalauz.(1939)3.kiad. kb. 132 Van Loon: A művészetek története _ kb. 528 Meszlényi Róbert: Hangversenykalauz II. (Legújabb) 139 Mészöly: Földiekkel játszó 165 Erba-Odescalchi S.: Xí. Ince Papini: Dante 178 Pajkos történetek 198 Raffy Ádám: A máglya. 3. kiadás A léleklátó Heródes. (Legújabb) Ráth-Végh: Magyar kuriózumok 178 Rousseau: Gondolatok írásaiból 99 Somssich Andor: 30 év Bayrethban. (dec végén) kb. 132 Sebestyén Károly: Shakespeare élete, művei Ilonkától Izoldáig 132 A szerelem iskolája 198 Szél fenő: Organizáció és racionalizálás 330 Török: A férfi mind őrült 79 Vioux Marcelle: A gavallér király 211 Voltaire: Szemelvények műveiből 99 Wells: A csodatévő ember. A modern Faust 132 West Rebecca: Mint a nádszál Zarek: Egy nép szereima. (Kossuth). Két kötet Stefan Zweig: Stuart Mária 264 Harc egy gondolat körül Az örök lámpás Magellán 264 Emberek, könyvek, városok. (1939. febr.) kb, 171 Ifjúsági iratok a Csillagok országa 63 Sárkányok világa 63 Arany kis tudóá (uj kiadás 1939) 153 Ezüst kis tudós 158 A kis technikus 158 Dickens; Urunk élete. Vászonkötés 73 Pantheon ifjúsági ipatok i Kötve Lei Benedek Elek: Az én első könyvem. (Sok képpel) _ _ 79 Bókay Szada; Miska és Peti (Humoros) 33 Carroly: Alisz kalandjai Csodaországban 50 Dormandi: Sólyommadár. (ialassa Bálint élete Székely-Kovács O'ga rajzaival) 132 Dumas. Monte Christo (Ifjúsági kiadás) 50 Három testőr. 50 Fodor László: A zugligeti varázsló 60 Goethe Benedek: Csili-Csali-Csalavári csalafintaságai (Fiora Margit sok színes képeivel) 115 Hanstein: Tenochtitlan. (Képekkel) 132 Hoff mann, B. T. A.: Diótörő és egérkirály _ 50 Königsegg; Egy afrikai magyar gyarmat története 99 Kunos Ignác : Nipponföldi mondavilág 50 Hellasz tündérbirodalma Lengyel Miklós: Tamás érdeklődik (Mtthlbeck 50 K, rajzaival) 3 kötet: egyenként 79 három kötet egybekötve 191 Levray: Pille bárókisasszony 50 Rosélina gróf öröksége 50 Mauks Cornelia: A borzvári kastély titka 50 May Károly. Az ember világa 50 Tábori Pál; A mafekingi fiuk (Cserkészregény) 79 Turóczy József: Magyar Robinsonok 50 Magyar Simpiicissimus 50 Watpole: Az élet felé (Berény R. képeivel) 99 [Pantheon szépirodalom «Legújabbak e Alexander Bernát: Nagy emberek (Tanulmányok) Benedickt Haasz: Angol beszélgetések 79 Barroughs: Tarzan az aranyvárosban Tarzan a föld szivében (1939) Cain: A postás kétszer csenget Fallada: Farkas a farkasok között (2 kötet) (1939)

7 Anul XIV. Dec-Jan.-Febr. 1938/9. EX LIBRIS 7 Gervais: Fehérek és sárgák. Egy orvos élményei belső Kínában. (1939) kb Gorkij: Klim Számgin élete Hatvány; A kinai kérdés 27 Horner: A palesztinai kérdés 27 Kis Enciklopédia: Szerk. Dormándi L. 28Í Körmendi: Budapesti kaland Lewis, Sinclair: Dollárcápák Saiten: Perri Székely Béla: A Te gyereked (II. kiadás) 66 Sz. Lengyel M.: Fogolytábor békében Vészi Endre: Gyerekkel a karján (1939) Zsolt Béla: Kakasviadal (1939) Zweig, Arnold: A verduni iskola Zweig Stefan: A lélek orvosai (II. kiadás) Marie Antoinette (VI. kiadás) (938 tavaszán jelentek meg i Lulofs, Madelon: Szumáiraf járőr Kruif Paul de: A hét vasember Do'-mándi: Két jelentéktelen embsr Hemingway: Különös társaság Kertész Erzsébet: A családi pensio Vészi Endre: Felszabadultál Demény Pál: A Földközi-tenger 27 Kálmán Jenő: Ctrrnos hercegnő 50 Kertész: Karácsony játékországban 50 PAiTHEOM t937/8i Andai Ernő: Soha ilyen tavaszt Benőit: A Szent-Beriaiau éj Berend M.: Lüktető talaj (I-II) Boksay: Leszállás a glecserben 40 Borroughs: Tarzan az őserdőben Tarzan és a törpék Tarzan ismeretlen országban Fejtő Ferenc: Érzelmes utazás Ferenczi: A pszichoanalízis 92 Feuchtwanger; A hamis Néró Földes Jolán: Mária jól érett 92 Péter _ 79 Freud, Sigmund: Önéletrajz 92 Az ösvalami és az én 92 Gergely Márta: Szolgálni jobb Hergesheimer: Msritett rózsa Hobart: Lámpák a sötétben Hanti János : A mese világa Horváth Németh: A ksgyenc Kármán: Tornásztassa gyarmekét 40 Kertész Erzsébet: Júliusi szerelem Xo Ttor András: A varázs'ó Korvig János: I. oszt. fedélzeten Kruif Paul de: Az éhség legyőzői Lewis Sinclair: Pillék Lulofs, Madelon: A másik világ Maugham: Egy levél megrezdül Mécs Alajos Az ismeretlen Japán Pdnfjorov: Ég a Volga Pearson: Opálszemü asszony Reményik Zsigmond: Bűntudat Révay József: A költő és a császár Saiten Félix: Bambi (II. kiadás) Szönyi Zoltán: Telihold Zweig Stefan ; Fouché élete Zsolt Béla: Villámcsapás Hyugat-kDnyvek: Babits Mihály: Az európai irodalom története Két kötetben. 198 (I. köt. 106 Lei, II. köt. 106 Lei) Elza pilota Uj antologia 50 Versenyt az esztendőkkel 99 Bárdos: Uralkodók és komédiások Berde Mária: Tüzes kemence Bohunitzky: Eszteregi hitbizomány Földi Mihály: Kiáltás a válságból Gellért Oszkár: Valami a végtelen 66 Őrizd meg 66 Hajnali három 66 Szomjas inasok 66 lü és Petrov: Tizenkét szék Illyés: Oroszország Petőfi életregénye Három öreg 99 Sarjurendek 83 Nehéz föld 99 Karinthy: Még mindig igy irtok ti uj humoreszk Kassák: Az utak ismeretlenek Munkanélküliek 129 Kosztolányi: Bölcsőtől a koporsóig Köves Tibor: Csavargók menetrendje Mai Amerikai Dekameron félbőrk. 158» Angol 158 Mai Francia Dekameron félbőrköt. 158, íapán, Német * 158» Orosz S Mohácsi: Lidérczke (Madáchné) 86 Móricz Zs.: Mai Dekameron 50 Nagy Endre: A kabaré regénys 96 Szerelmesek kalauza Nagy Lajos: Budapest Nagykávéház Wzsinszkyné: Nizsinszky (Félbőrk.) 239 Pap Károly: Megszabadítottál 96 Pap: Azavel. (Regény)

8 8 EX LIBRIS XIV. Anul. Dec-Jan.-Febr. 1938/9. Lei : Kédey: Kassayné 158 Schöpf Un: Ady Endre 66 Szejfullina: Egy kuruzsló élete 96 Tersánszky: Kakuk Marci, a zendülő TSrök: Asszony a karosszékben 66 Ivan Cankar: Jernej Mihaszna Marko Nogy Lajos: A falu álarca Dallos: Dunántúli legendák Halász Gyula: Édes anyanyelvünk 185 Illyés Gy.: Magyarok (1939) kb Hegedűs Gy.t Görgei (1939) kb Babits: Karinthy naplója, levelei (1939) kb Grill könyvkiadó nagy regényei ( lap). Bruno Brehm óriásregénye 3 kötetben: I. így kezdődött. Apis és Este II. A kétfejű sas lehull Hl. Ez lett a vége Mirko Jelusich: Caesar regényes életrajza... _ Gustav Krist: : Háború Fogság - Szibéria, 310 lap Halász: Öt világrész magyar vándotai 73 Illyés Gyula; Puszták népe Katz: Kert a hegyek között Päkin: 40 évvel kezdődik az élet Marcell Proust: Az eltűnt idő nyomán (Swann) három kött t Dr. Dengl: Magyar nyelvhelyesség és magyar stiius _ Heller Farkas egyetemi tanár. Közgazdasági Lexikon (510 lap) évi ksnyvei: Thurzó-Nagy: Atirókönyvelés Wilhelm Kayser: Trenck pandurezrcdes kalandos élete Kezdi Kovács László : Isteni művészet, sok műmellékleltel Georges Simeon: Hosszú út Robert Prechtl; Titánok bukása, egy korszak elmúlása kb Wagner-Zellhof; Bőrünkről van szó 330 DAarcel Proust: Bimbózó lányok árnyékában. Gyergyai Albert fordítása, 4 kötet _ Legújabbak I Vaughan Wilkins: És mégis Viktoria. Egy hónap alatt 6 kiadás Angliában, két kötet _ Németh Andor: Mária Terézia. Korhű illusztrációkkal Laczkó Géza: Királyhágó Bruno Brehm: Háborúra fel kell készülni, két kötet Cserépfalvi kiadványok s Aragon: A bázeli harangok Erdélyi Ferenc: Lejtő. Regény. Fűzve 126 Hevesi András: Párisi eső i58 Kassák Lajos: Akik eltévedtek. Regény Három történet _ li9 158 Köves Tibor: A barbár Krausz Simon: Életem Malraux: Emberi sorsok. Prix Goncourt André Maurois: A texiilgyáros Vághidi: Valaminek történnie kell Nobel. A dinamit regénye Cs. Szabó László: Doveri áikeíés u Szabó Zoltán: A tardi heiyzeí Cifra nyomói úság Kovács Imre: A néma forradalom 158 Dr. Lipták: Veszedelmes nép 96 Kodolányi: Suomi, a csend országa Kálmán K. Móricz Zsigm.: Tiborc. 231 rmai Mggyarok Régi Magyarokról." 66 í 2 20 riport bemutatja a világot József Attila : Nagyon fáj 99 hassák L.: Ajándék EZ Asszonynak. Versek 99 Katona Jenő: Magyar hitleristák 33 Kálíay: A pápa és a Vatikán Kallós: Görög-római mitológia Deenis Surat: A vallások tönérete Tamás István : Potyautas 1ES Háry az oh'mpiászon 158 Háry újabb kalandjai 158 Dr. Totts: A fogamzás titka Dr. Halmos: A szívről és a szívbajokról... _.. 92 Dr. Liek: Rákbetegség gyógyítása 119 Graves: Boldog vagy-e asszony? káth-végh: Az emberi butaság története _ 158 Supka Géza Szirmai R. Egy asszony élete Telbisz. Lég- és gázvédelem _ 27 Reményik Zs. Sarjadó fű MOvésxet Lélekelemzés Zene Bartók: Népzenénk és a szomszédnépek népzenéje _ 79 Hogyan gyűjtsünk népzenét 40 Freud: Álomfejtés. Leszáll, ár Bevezetés 158 ; A mindennapi élet 123 Lélekelemzés... _ 165

9 Anul XIV. Dec.-Jan.-Febr. 1938/9. EX LIBRIS 9 Molnár: A gyermek és a zene Mosonyi: A zene lélektana 99 Szabolcsi: A magyar zene története 50 Thiel: Legendás hősök Csokonay és Vörösmarty legszebb költeményei 2 kötet tokban Fettich: A honfoglaló magyarok... művészete 99 Kerényi: Énekkari műveltség _ 79 molnár: Kodály Zoltán _ 79 Lepage kiadványoki Ligeti József: A ma tánca illusztrálva. 30 Major Henrik: Kolozsvári fejek, Dr. Voina: Román kereskedelmi levelezés 60 Madách Imre: Az ember tragédiája, miniatűr kiadás bőrkötésben Mária királynő: Kandi Klára kalandjai Székely asszony szakácskönyve Kosmos konywek árleszállítása. Fritz Rosenfeld: Tirili irtja a világ körül (vászon kötés) 158 lei helett Ehrenburg: Lasik Roitschwantz 109 Ebermayet: Az ifjúság élni akar 66 Sigurd Hoel: Szerelem a strandon 66 Gold: Zsidók, ha nincs pénzük 66 Ince Balázs: Tűzvirág. Két kötet Buk Miklós : Túl a marxizmuson 20 Coudenhove-Calergi: Stalin és társa 20 Irlen: Marxismus, hitlerizmus Sándor K.: Ártatlanok. 500 lap. vk. 66 Pap Károly: Zsidó sebek és bünők 20 Hort D.: Uj szocializmus 20 Korunk: 12 fiatal költő - 20 Hegyi Dénes: Szövőszék. Dráma 20 Essad bey. Mohamed vk. 66 Magyar: Láthatatlan kaszárnya Valér Erik: Korszerű szinpad 66 DP. Vajna-kiadványok i Almássy Pál: íme Pest 33 Gr. Apponyi: Uti- és vadásznapló 395 Bihari Klári versei 66 Faludi: Pétörke 96 Hölle: A mindenes vizsla 59 Kárpáti: Menekülő lélek 83 Uj magyar lira 50 Keréky: Házasság 79 LuxHarry: Das Mädchen aus Pensa 99 Magyar: Sziklasír 119 Nadler: Vadásznapok 330 Sporck: Julia, Bildnis einer Familie 223 Gr. Széchenyi Zs.: Elefántország 330 Tábori Pál: Amerika uj lírája 66 Viski: Hungárián Peasants 264 Erdélyi Szépmiwes Céh i Fűzve Lel Alexandri: Emlék 70 Áprily Lajos: Vers vagy te is 100 Arany balladái 100 Balázs Ferenc: Zöld árviz 100 Berde Mária: Seherezade 70 Erdélyi Helikon Anthologiája. Két kötet 200 Erdélyi csillagok 100 A havas balladái 80 Kádár Imre: Nászrepülés 100 Karácsony Benő: Napos oldal. Két kötet 200 Kemény János: Kutyakomédia 100 Kiss Ferenc: Kormos üvegen 70 Koós Károly: Budai Nagy Antal 100 Kovács Dezső: Kollégiumi történetek 100 Kuncz Aladár: Felleg a város felett 100 Ligeti Ernő: Idegen csillag 100 Két Bőszörményi. (Két kötet) 200 Makkay Sándor: Harc a szobor ellen 80 Maksay: Idegen partok 100 Menschendörfer: Corona. (Két köíet) 200 Molter Károly: Metania R. T. 100 Nyírd József: Székelyek 100 Havasok könyve 100 Román dráma fordítások I V. 250 Szántó György: Stradivári. (Két kötet) 200 Fekete éveim. (Két kótet) 200 Szemlér Ferenc: Ember és táj 70 Tabéry: Vértorony. (Két kötet) 200 Tamási Áron : Ábel az országban 100 Abel Amerikában 100 Jégtörő Mátyás Rügyek és reménységek 100 Ziegler: Erdélyi művészek 100 Erdélyi Magyar Irói Rend EMIR" Berde Mária. Szentségvivők. (Két kötet) 90 Károly Sándor. Láng 60 Szombati Szabó I. Hazajáró lélek 70 Tabéry Géza. Októberi emberek 60 Dr. Biró József. A kolozsvári Szent Mihály templom 90 Filléres klasszikusok. Szép kiállításban, fehér papiron, vászon kötésben, kötetje 60 Lei s Dickens: Twist Oliver, 480 lap. Walter Scott. Ivanhoe, 472 lap. Br. Jósika Miklós, A csehek Magyarországon. Két kötet, 760 lap.

10 10 EX LIBRIS Anul XIV. Dec-Jan.-Febr. 1938/9. Prosper Marimée Carmen és Colomba, Vidor Hugó. A párisi Noíre Dame, 2 köt., 704 lap. Hawtorne. A skarlát betű, 327 lap. Turgenyev. Apák és fiuk, 283 lap. E. A. Poe. Túl életen és halálon, 324 láp. Kötetje 60 Lei. Alábbi kötetek szintén vászonkötésben, kötetje 33 Lei. Pirandel'o. Legszebb novellái, 283 lap. A. Huxlev. Légnadrág és társai 324 lap. Móricz Zsigmond. Bál, regény, 314 lap. A. Maurois. Költő a máglyán, 320 lap. A sport kézikönyve és lexikona, 336 lap. Halottak, akik élnek (Magyar elbeszélők) Lobagola. Egy vadember önéletregénye, 280 I. Bocaccio legszebb novellái, 319 lap. Öltözködés és divat képekkel, 338 lap. Müsset. A század-gyermek vallomása, 278 lap. Müveit ember kézikönyve a XX. században, 294 lap. Vegyes szépirod.és árleszállítás Csermely. AmikétMiatyánk közt van A toprini nász Markovits. Sánta farsang. 266 l.(árl.) Ehrenburg. Moszkvai sikátor Molnár Á. Jó házasság (ári.) 240 lap Sz. Nogáll Janka. Erdei ház. ifj. Sigrid Undset. Lavransdatter. Koszorú. 278 lap Asszony. 394 lap A kereszt. 386 lap Feüchtwanger. Oppenheim 354 lap Komáromi János. Harangoz a mult Szabó Dezsé. Elsodort falu. 3 kötet fve kvc Lei as vegyes újdonságok s Rosner. Magyar Grafikus Művészet (Oficina). 92 Ipari- és kozmetikai vegyészet 119 Rudolf Brunngraber. Rádium I II. 238 Emil Ludwig. Kleopátra Kenyeres. Aurora (Oficina képeskönyv) Stefan Zweig. Magellan Köztelek Zsebnaptár 1938, két kötet Szilassy Grábner. Szálas takarmánynövények 132 Domanowszky. Szkítáktól a Magyarokig (Oficina) Varró. Arc- és testápolás gyógynövényekkel Nobeldijas; Roger Martin du Gard., Vén Europa _. 106 Ágnes Smedley. Vérző Kina 106 Boldizsár. Esztergályosok és marórósok könyve... _ Az úrfi, aki a paradicsomban járt. 12 népmese. Összeválogatta Honfi Lei János. Illusztrálta Vadász. Az év legszebb könyve" dijat nyerte 178 Kassák. Anyám cimére 125 Schirokauer. Két világ. (Lassale életregénye) Buday-Ortutay. Székely népballadák. Félbőr kötésben 396 Huxley : Vak Sámson I II Keöpe. Titokzatos Kina 264 Montherlant. Agglegények Almásy. Levegőben, homokon _. 198 Németh László. Kocsik szeptemberben Ijjas Antal. Mirandola fordulása Bibő Lajos. Anna tekintetes úr Peéry Piri. Bambuszfejű ernyő Buchinger. Találkozásom Európa szocialista vezetőivel 79 Bierbauer Virgil. A magyar építészet története Knittel. El Hakim, egyiptomi orvosregény Dr. Kosutány. A kézvonalak titka (rengeteg képpel)._ Molnár Ferenc. Delila. Szinmű Brande. Nyitott szemmel (az érvényesülés útjai) 125 Sztrókai Kálmán. A természet titkai nyomán 198 Irócsányi Zoltán. Kirándulás a magyar múltba 264 Perlaky. Életbátorságra vezető kalauz 99 Csillagok és lidércek 66 Dr Waldapfel. (Officina) Régi Pest- Buda 92 Ortutay. Parasztságunk élete (Oficina, képes) 92 Világdijas! Földes Jolán uj regénye (Pantheon): Fej vagy irás Ady összes versei Könyvnapi propaganda kiadás. A könyv ára most még 158. később _ 251 Móricz Zsigmond. Légy jó mindhalálig 60 Déznai Vikor és Gárdonyi István. A D terv". Az évi Mikszáth regénypályázat nyertese. A jövő francia-német háborújának vizionárus körképe Könyvnap 1938: Arany János összes prózai művei és műfordításai egy kötetben, vászonkötésben (2400, kettőezernégyszáz lap) 726 Arany János összes költői müvei, egy hatalmas kötetben

11 ÂnulXIV. Dec.-Jan.-Febr. 1938/9. EX LÍBRlS îl A szegedi bibliofil kiadványok fárlesz.) Régi ár Új ár Lei Buday György. Boldogasszony búcsúja. 15 eredeti fametszet IV. propaganda kiadás Ortutay Gyula. Mondotta... Nyíri és rétközi népballadák, Buday György fametszeteivel Baráti Dezső. Juhász Gyula Tolnay Gábor. Erdély magyar irodalmi élete Baróti Dezső. Dugonics András. Tanulmány Radnóti Miklós. Lábadozó szél. Versek Ortutay Gyula. Tömötkény István. Tanulmány Reitzer Béla. A proletárnevelés kérdése Radnóti Miklós. Újhold. Versek. Buday György fametszeteivel Tomory Viola. A parasztság alakulása Giorgio Buday. Pellegrinaggio di Beata Maria Vergine. 15 incisioni in legno. Ed. lv-a George Buday. Book of Ballatís, 50 Original Woodcuts. The Studio Publications, London 231 A színpad. A Szegedi Fiatalok színháztudományi szemléje Buday György színpadképei i7 Hont Ferenc. A színház és a munkásosztály. Tanulmány Sík Sándor. Advent. Szavalókórusoratórium. Buday György fa-. metszeteivel A Magyai 1 Szemle bibliofil nagy könyvei árleszállításban. Zárjelben a rendes ár. Szegfű Gyula. Bethlen Gábor 316 lap (430. Lei helyeti) Weis. A mai magyar társadalom (330.-) Hóman, A magyar történetírás új utjai. 464 lap. (495.-) Horváth János. A magyar irodalmi műveltség kezdetei 312 lap, (363) Farkas Gyula. A Fiafal Magyarország" kora (363. ) Bűö/7sM//za^. B AmorSanctus."(330) Gratz Gusztáv. A dualizmus kora Két kötet (726) Genthon. Az uj magyar festőművészet története. 86 képpel (363) íve kve Horváth János. Az irodalmi művelt- Lei ség megoszlása. Magyar humanizmus. (303) (Ujl) Bierbauer. A magyar építőművészet története i330) Eckhardt. A francia szellem (330) Hungária nagy ifjúsági könyvei kötve» illusztrálva. Bell. A lowoodi árva.... _ 79 Cooper. A cserkész 59 Prairie 59 Úttörők 59 Utolsó Mohikán 59 Vadölő 59 Donászy. Életünket és vérünket! 149 Magyar diák Mátyás korában 119 Donászy. Harc a fenevadakkal Oroszlánok - 59 Vadászkalandok 59 Villámsugár 149 Gábor. Cserkészháború 59 Kipling. A dzsungel könyve Maugli - 79 Thackerav. A hiúság vására Zágon István. Paprika Jancsi kalandjai 119 Ujak! Donászy. Az aztékok kincse Harsányi. Ne féltsük Evit... _ 115 Laczkó. Nádasdy Orsika _ Egyéb Hungária kiadványoki Farkas Nádor. Hogy születik a nóta - 40 Magaziner. Sielni nem boszorkányság 79 John Knittel. El Hakím, két kötet Kovács. Az ízletes diéta szakácskönyve 191 Ranke. A pápák története _ Mdrai. Naptárcsere 158 Trócsányi. A történelem árnyékában ~ Tábor: Magyar-zsidó irodalom. Schalom Asch. A nagy fal két kötet Bloch... és Tsa Max Brod. Reubeni herceg Dubnov. A zsidóság története Glaeser. Hazátlanok Lázár. Palesztina (térképpel) Molnár Ákos. Fortunátus Imre, a hitehagyoft Opatosuch. Morcfeháj Székely. Az antiszemitizmus lörténete Otto Zarek. Moses Mendelsolin Zsidó irók antológiája

12 12 EX LIBRIS Anul XIV. Dec-Jan.-Febr. 1938/9. Viktoria könyvkiadó. íve kve Lei Bálint. Az idő rabságában 33 Darvas. Fekete kenyéren 40 Dosztojevszky levelei 8 Ehrenburg. Az autók élete 79 Eörsi. Magyar kapitalizmus 27 Gergő. Halhatatlan ember 43 Hamvas. Budapest Szövetség-utca 40 Keleti. Az ucca emberei 40 Kisch. Amerika, Kina, Oroszország 50 Mód. Materialista lételmélet 66 Reményik. Nagytakarítás 79 Sándor. Marx, vagy Henrik de Mann 33 Raszkolnyikov 27 Sós. Cion bölcsei 53 Szimonidesz. Napjaink vallásai 40 Szirmai. Mussolini, Kemál, Sztálin 96 Vincze. Nép és népesedés politika 20 Br. Wesselényi. A harmadik birodalom keletkezése 132 Zemplényi. Jazz előtt 108 Szent István Társulat. Blaskő. A Multvári-Ieányok 101 Imádságos képeskönyvem 72 Bognár Cecil. Pszichológia 230 Brentano. Jézus Krisztus kinszsnvedései 130 Cather. Az aranyszínű Dom 72 Clarké. A nagy igazságok 40 Csaba Margit. Amit a fiatalasszonynak tudni kell 122 Divald Kornél. Magyar művészettörténet 201 Harza. Jézuska élete 108 Horváth. Világtörténelem 137 Tízperces szenlbeszédek 83 Huondel A mester lábainál I 115 Kalmár. Régi népek, uj világok 180 Kempisz. Krisztus követése 115 Kendi. Vitaminok 115 Korompai. Az örök élet érettségijén 72 Kühár. Egyetemes vallástört. II. köt. 189 Lippai. Protestantizmus 130 Megyesi. Isteni kegyelem anyja 86 Miskolci. Magyar-olasz összeköttetés 216 Nagy Méda. Hét ősz egy tavasz 35 Nosztopi. Jellemlátás és jellemigézés 144 Nyisztor. Neumann Teréz 108 Lei Prohászka. Diadalmas világnézet Rendi. A messzi ut 35 Rusznyák. Faluvédelem 65 Schmidtmayr. Gyermekek Isten utján 122 Schätz. Őrség 137 Sik. Zsoltároskönyv 101 Stadler. Szeretnéd, ha szeretnének? 79 Szent Teréz nővér szelleme 94 Tobisch. Csodagyöngyök és más mesék 122 Wiesemann. Fabiola 197 Wolkenberg. Az okkultizmus 202 Zimányi. Hamupipőke 101 RENAISSANCE (árleszállítás). Régi ár Új ár Lei Ue kve Csató Sándor. Vaszilij látomása Kästner. Lirai házipatika Thomas Mann. Valsungvér Muschler. A Szajna ismeretlenje Geraldy. Szerelem Reeves. Chaplin Schnierer. Marika kérdi, miért? Szilárd Undi. Szép vagy diákéletl32 79 Tompa. Virágregék VEGYES Dr. Totis Béla. Törvény, erkölcs, anyaság lillier. Benjamin bácsi (278 lap) 132 Walter Vidor. Egy a sok közül Tolsztoj. Mérceláb Benedek Marcell. Pokoljáró Tar Lőrinc (regény) Ady Endre. Első verseskötete (Amicus) Bárd könyvkiadó a Brande. Nyitott szemmel 126 Kulcsár István. Zavarok a nő életében Magyar-Nótacsokor 119 Maugham Somerset. Örök szolgaság Peéry Piri. Bambuszfejü esernyő Plisnier. Három házasság (Prix Goncourt) Tánc- és Filmalbum 105 John Knittel. Via Mala (1939) kb. 292 Falk. Zenei Lexikon (1939) kb. 125 Ez a jegyzék csak kivonat. Minden könyvet és folyóiratot, bárhol, bármilyen nyelven jelent meg beszerzünk és szállítunk. A jegyzékben foglalt művek száíütása utánvéttel történik. Ha EZ összeget előre beküldi, úgy portót nem számítunk. Jelöljön ki óvatosságból pótlást is az esetre, ha valamely könyv momentán kifopyott volna. Cím: Librăria Lepage Cluj, Hivatkozzék az ExHbris*-re. Kis összeg bélyegben is küldhető. Librăria Lepage könyvkereskedés Cluj-Kolozsvár. Alapítva 1870* Bun de imprimat.

A magyar irodalom karácsonya.

A magyar irodalom karácsonya. 451047 înregistrat la trib. Cluj S. III. sub No. 112. (Dos. No. 1724-1938). ANUL XIV. EXEMPLAR GRATUIT CLUJ, 1938/9. DEC.-JAN.-FEBR. Propr. Editor LIBRĂRIA LEPAGE CLUJ REDACTOR RÄSP. Dr. Fr. Dobd ABONAMENT:

Részletesebben

No. Cím Író Kiadva Kiadó

No. Cím Író Kiadva Kiadó No. Cím Író Kiadva Kiadó 1 Nagy indiánkönyv J.f.cooper 1965 Móra könyvk. 2 Fiúk évkönyve 1970 1969 Móra könyvk. 3 Mózes Madách imre 1966 Magvető 4 Kis gyermekek nagy mesekönyve 1955 Ifjusági kk 5 Egeszség

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

SZERKESZTI TORMAY CECILE

SZERKESZTI TORMAY CECILE NAPKELET SZERKESZTI TORMAY CECILE XV. KÖTET 1930 JANUÁR JÚNIUS 1 6. SZÁM A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA BUDAPEST TARTALOM. REGÉNY Török Sándor : Az idegen város 67, 157, 256, 362, 442, 563 ELBESZÉLÉSEK

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR - MEK. http://mektukor.oszk.hu/

MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR - MEK. http://mektukor.oszk.hu/ MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR - MEK http://mektukor.oszk.hu/ Az alábbi lista borítólapjuk letöltésének gyakorisága szerint rendezve mutatja a dokumentumokat (a dátum a MEK-be kerülés időpontja). Mindig

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA

KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA a 2015-2016-es tanévben A 7. ÉVFOLYAMON 1 / 12 Kötelező olvasmányok a szöveggyűjteményben szereplő műveken kívül: Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg Mikszáth

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Ifjúság kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA AKG Kiadó Budapest 1995 TARTALOM A KOR FILOZÓFIÁJA 5 LENDVAIL. FERENC: A polgári filozófia vége 5 A pozitivista tudományfilozófiák 6 A klasszikus pozitivizmus

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a. felhasználható irodalmak jegyzéke

Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a. felhasználható irodalmak jegyzéke Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a felhasználható irodalmak jegyzéke Apanélküliség témakör irodalma Hajléktalan témakör irodalma Halál témakör irodalma Hűség és barátság témakör irodalma Kamasz

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Szabó Tamás Csokma IHE 0 0 532 532 0

Szabó Tamás Csokma IHE 0 0 532 532 0 HALADÁS KUPA 2013. ÖSSZESÍTÉS BB JUNIOR FIÚ 2 LEGJOBB EREDMÉNY ÖSSZESEN Beke Gábor Négy Kos HIE 450 0 328 778 778 BB FELNŐTT FÉRFI 2 LEGJOBB EREDMÉNYÖSSZESEN Gadavics András Bük 520 534 490 1544 1054 Takács

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r,

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r, REPERTÓRIUM. Abonyi Lajos. (1843-1898.) (Képpel). Vasár, Ujs., 18. sz.' t /,... Ábrányi Emil, Garay János emlékezete. Budap. Napló "155. -sz. Ábrányi Emil. Abonyi Lajos. Budáp. Napló 118. sz, Ambrus Zoltán.

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

Balatonfüred-nyaraló

Balatonfüred-nyaraló Balatonfüred-nyaraló Utcanév Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Alsómuskátli u. Arácsi u. Arad u. Arany János u. Aranyhíd sétány Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u.

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Kerékpáros Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Kerékpáros Szövetség KRITÉRIUM, 4 kör, 2 hajrá 128 BÁN Benedek Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület U13 128 4 kör 1 1 10 1 125 MÉSZÁROS Bence Szekszárdi Kerékpáros S.E. / Szekszárd U13 125 4 kör 2 2 6 2 116 TOMKA István

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Klasszikus csomag. Klasszikus csomag. Klasszikus csomag - 303 kötet, 64334 oldal, 353 MB

Klasszikus csomag. Klasszikus csomag. Klasszikus csomag - 303 kötet, 64334 oldal, 353 MB Klasszikus csomag Klasszikus csomag - 303 kötet, 64334 oldal, 353 MB É rtékelés: Még nincs értékelés Á r: Vá ltozat á r mó dosító : Alapá r á fá val együtt: Ár kedvezménnyel, Á FÁ val: 6000 Ft Fogyasztó

Részletesebben

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Montázs szövegek montázs metszetekkel. Széchenyi krt.-i Általános Iskola, Szolnok, 1995 (Vissza a tartalomjegyzékhez:..\tartalomjegyzék.doc - Verseink könyve ) (Vissza

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

Forg-Tech Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. forduló Valamint amatőr mezei és cross verseny Békéscsaba, Póstelek 2015. október 24.

Forg-Tech Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. forduló Valamint amatőr mezei és cross verseny Békéscsaba, Póstelek 2015. október 24. Férfi Mezei futás Mezei Magyar Liga 1. Gregor László 1992 Békéscsabai AC 19:56 2. Kovács Benjámin Ádám 1995 UTE 20:20 3. Király István 1994 Mogyi SE Baja 20:35 4. Juhász Balázs 1996 DSC-SI 20:51 5. Szemeti

Részletesebben

Diafilmek Ifjúsági Mese Regény Híres emberek élete Festészet, Képzőművészet Tudományos, ismeretterjesztő, történelmi

Diafilmek Ifjúsági Mese Regény Híres emberek élete Festészet, Képzőművészet Tudományos, ismeretterjesztő, történelmi Diafilmek I Ifjúsági M Mese R Regény É Híres emberek élete K Festészet, Képzőművészet T Tudományos, ismeretterjesztő, történelmi U Utazási élmények, városok, épületek 1514. heves nyár (Dózsa-évforduló)

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Makó, 2007. március 23-25. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. és AMI 47,600 45,800 46,900 140,300 2 Szeged Arany János Ált. Isk. 45,450 45,300 46,250 137,000 3 Budapest Ének-Zenei és

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - 4 MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 60/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016.

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók:

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók: Varga Mariann és Fürné Kiss Zsuzsanna

Részletesebben

MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA. a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS

MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA. a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS I. Munkácsy-kritikák kritikája. II. Harsányi Zsolt Ecce Homo"-jának kritikája. III. Munkácsy és a Louvre. Ára

Részletesebben

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.)

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) DUNAKESZI ÓVODÁK ÉS KÖRZETHATÁROK Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) 1. 2120, ÁGNES UTCA (teljes közterület) 2. 2120, ALSÓTABÁN (teljes közterület) 3. 2120, ANNA UTCA (teljes közterület) 4. 2120,

Részletesebben

Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott. olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre

Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott. olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott Kölcsönözhető tankönyvek 1. évfolyam: olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre FI-501020101 FI-501020102 FI-505010101 AP-011801

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben