Kisbíró JANUÁR. Idõsek napja. SÁROSD Nagyközség lapja JÓTÉKONYSÁGI BÁL. Tóth Árpád február 11-én MEGHÍVÓ. A gyógyszertár új nyitvatartási ideje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisbíró JANUÁR. Idõsek napja. SÁROSD Nagyközség lapja JÓTÉKONYSÁGI BÁL. Tóth Árpád. 2006. február 11-én MEGHÍVÓ. A gyógyszertár új nyitvatartási ideje"

Átírás

1 2006. január A LAP INGYENES Kisbíró SÁROSD Nagyközség lapja JÓTÉKONYSÁGI BÁL február 11-én újra megrendezésre kerül az iskolában a már megszokott jótékonysági bál. Az idei évben is remélem teltházzal szórakoznak a vendégeink. A zenét a Koncz-rock szolgáltatja. A büfében a már jól megszokott Bagolyvár dolgozói várnak mindenkit. A vacsoránk magyaróvári szelet és rizibizi lesz. A bál 20 órakor kezdõdik a nyolcadikosok Palotás táncával. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a magam és a szülõi munkaközösség nevében. Vargáné Sztupa Andrea szmk-elnök Idõsek napja Az önkormányzat a szociális bizottságot bízta meg az idõsek napja megszervezésével, lebonyolításával. December 17-én, szombaton, délutánra várták a község 70 év feletti lakóit. A háromszáz meghívottból százan fogadták el a meghívást és mentek el, illetve vitték õket az iskolába. Hallósy Péter és Mrázik Sándor képviselõk vállalták az idõs emberek oda- és hazaszállítását. A színvonalas mûsort az iskolások és óvodások lelkes csapata adta. Szerepeltek a furulyások, énekkarosok, néptáncosok, zenei torna valamint két és négykezes zongoraelõadás, versmondás színesítette ezt a délutánt. Köszönet a segítõ védõnõknek és a felkészítõ pedagógusoknak, valamint a konyha személyzetének, kik a finom pogácsát sütötték. Zsigmondné Kovács Margit A gyógyszertár új nyitvatartási ideje Hétfõ: óráig, óráig Kedd: óráig Szerda: óráig, óráig Csütörtök: óráig Péntek: óráig Tóth Árpád JANUÁR Rossz idõket élünk, hogy fessem ki jónak? Ki hisz ma Százéves Jövendõmondónak? Mikor maga sem hisz, öreg csont, magának, Húzván gond gyümölcse vén ágát nyakának? Mégis, hivatalból, õ lévén az ember, Kinél a naptáros jobb idõket rendel, Varázsló-süvegét most is félrecsapva, Üti a jövendõ kongó ûrét csapra: Csorduljon sok jóval a sok jövõ hónap, Rossz nap elmaradjon, több legyen a jó nap, A rossz úgy se jöjjön, ha ki tán hivatja, - Ez legyen az új év legszebbik divatja! MEGHÍVÓ Jótékonysági bál Sárosdon február 11-én, a Farkas Gyula Általános Iskola aulájában. Megnyitás 20 órakor, palotással. Vacsora: magyaróvári szelet, rizibizi. Belépõjegy: Ft, vacsorával: Ft. Asztalfoglalás: Vargáné Sztupa Andrea: 06 (30) , 06 (25) Belépõjegyek kaphatók: az szmk-tagoknál

2 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK január - Kisbíró ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Beszámoló Sárosd Nagyközségi Önkormányzat Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának év évi munkájáról A bizottság elnöke: Gazsi László Tagjai 4 fõ képviselõ, 2 fõ külsõs tag, állandó meghívott tanácskozási joggal 1 fõ. Az ülésekre az adott témában szakembereket, a témában érintetteket, illetve a képviselõ testület tagjait is meghívja a bizottság elnöke. A bizottság évben 4 ülést tartott, a részvételi arány 64%-os január 6-án napirenden szerepelt: A faluközpont út és járda építés terveinek megvitatása; a helyi építési szabályzat megvitatása; egyebekben a beérkezett lakossági kérelmek megtárgyalása február 8-án napirendben szerepelt: Építési és szabályozási terv megvitatása; Mészáros András beadványának megbeszélése; a bizottság évi munkájának értékelése; évi tervek; egyebek május 10-én napirenden szerepelt: Állattartásról szóló rendelet tárgyalása; parlagfû elleni védekezés; önkormányzati közterületek parkosítása; egyebekben a Gesztenyefasor kártevõk elleni védekezése, a falu fásításának lehetõségei szeptember 5-én napirenden szerepelt: Épületvagyon hasznosítása; belterületi utak felújítási sorrendje; parlagfû mentesítés; egyebekben a hulladékudvar és hulladék szigetek helyének meghatározása. A bizottság az év során 5 határozati javaslatot tett a képviselõ-testület felé. Gazsi László, a bizottság elnöke BESZÁMOLÓ Sárosd Nagyközségi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának évi munkájáról Az Ügyrendi Bizottság feladata a képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján: jogi, ügyrendi, etikai, személyzeti, igazgatási, polgári védelmi ügyek megvitatása, a polgármesteri és képviselõi vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, kezelése, a vagyonnyilatkozatokba való betekintés biztosítása, valamint az összeférhetetlenségi ügyek tárgyalása. A bizottság elnöke: Mrázik Sándor képviselõ, tagjai: Imre József képviselõ, Kohl Gábor képviselõ. Az év során az ügyrendi bizottság 4 alkalommal, teljes létszámmal ülésezett. Minden ülésre tanácskozási joggal meghívott a polgármester és a jegyzõ, valamint a tárgyalt napirendi pontok alapján az érintett személyek, szakértõk. Tárgyalt: az egészségügyi szerzõdésekrõl (háziorvosok jelenlétében), a bizottság évi munkájáról, a polgármesteri és képviselõi vagyonnyilatkozatok benyújtásáról, a PRO-CIVITATE rendelet módosításáról, a polgármesterre átruházott feladat és hatáskörökrõl, közterületen történõ parkolásról (az érintettek meghívásával), az SZMSZ módosításáról a képviselõ-testületi üléseken készített hangfelvétel megõrzésével kapcsolatban, valamint a polgármester jutalmazásáról. A bizottság a fenti témákban 5 határozati javaslattal fordult a képviselõ-testület felé, segítve annak munkáját. Mrázik Sándor ügyrendi bizottság elnöke BESZÁMOLÓ Sárosd Nagyközségi Önkormányzat Mûvelõdési, Oktatási és Sport Bizottságának évi munkájáról A bizottság elnöke Sárdy Gyula. A bizottságnak 3 képviselõ és 3 külsõs tagja van, valamint 1 tanácskozási joggal állandó meghívottja. A bizottsági ülésekre rendszeresen meghívást kapnak a témában érintettek, a civil szervezetek képviselõi, a bizottság munkáját segíteni tudó lakók, illetve a képviselõ testület tagjai. A bizottság 6 bizottsági ülést tartott. A bizottsági ülésen a részvételi arány 71%- os volt március 7-én napirendek: Nyári kulturális rendezvények szervezésével kapcsolatos teendõk; labdarúgó klub éves tervei; mûvelõdésszervezõi állás betöltése; polgárõrök beszámolója; egyebek (Kisbíró szerkesztõsége, Vas Mátyás beadványa) április 28-án napirendek: Nyári kulturális rendezvények szervezésével kapcsolatos teendõk; Imre István-emlékverseny megrendezésével kapcsolatos teendõk; egyebek (kultúrház 3 fázis visszakötése) június 7-én napirendek: Nyári kulturális rendezvények szervezésével kapcsolatos teendõk; Imre István-emlékverseny megrendezésével kapcsolatos teendõk; egyebek (szülõi kérelem elbírálása citerás tábor támogatásáról) június 29-én napirendek: Intézmények éves beszámolójának véleményezése; nyári kulturális rendezvények szervezésével kapcsolatos teendõk június 7-én napirend: Sárosd Napok lebonyolításának egyeztetése november 10-én napirendek: Lovas pálya használatával kapcsolatos teendõk megbeszélése; a képviselõ-testület 156/2005 (IX. 22) határozata értelmében sportpálya használatával kapcsolatos teendõk megbeszélése; a képviselõ-testület 156/2005 (IX. 22) határozata értelmében mûvelõdésszervezõ utazási költségtérítési kérelme, falunapi rendezvények értékelése, elszámolása; egyebek. A bizottság 3 határozati javaslatot tett a képviselõ-testület felé. Sárdy Gyula, a bizottság elnöke

3 Kisbíró január ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3 Sárosd Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testületének 1/2006. (II. 1.) rendelete Ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának megállapításáról Sárosd Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. sz. törvény 16. (1) bek. és az Árak megállapításáról szóló többször módosított évi LXXXVII. sz. törvény 7. (1) bekezdésében, valamint ezen törvényt módosító évi CIV. sz. törvény mellékletében kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz és szennyvízcsatornadíj szolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja 1. E rendelet tárgya Sárosd nagyközség közigazgatási területén közüzemi szolgáltatás keretében nyújtott ivóvíz és szennyvízcsatorna, valamint szippantott szennyvíz elhelyezés szolgáltatások közületi és lakossági díjainak megállapítása. 2. Sárosd Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete a FEJÉRVÍZ Rt., mint szolgáltató elõterjesztése alapján Sárosd közigazgatási területén a közüzemi szolgáltatás keretében szolgáltatott ivóvíz és szennyvíz díját az alábbiak szerint határozza meg: 1. A közüzemi vízmûrõl szolgáltatott ivóvíz díja: lakossági fogyasztónak 203 Ft/m 3 +15% áfa közületi fogyasztónak 299 Ft/m 3 +15% áfa 2. csatornaszolgáltatás díja: szolgáltató által fizetendõ bérleti díj lakossági fogyasztónak közületi fogyasztónak szippantott szennyvíz elhelyezési díja (ahol a szennyvízcsatornára rá lehet kötni) Ft/m 3 +20% áfa 243 Ft/m 3 +15% áfa 301 Ft/m 3 +15% áfa 824 Ft/m 3 +15% áfa 874 Ft/m 3 +15% áfa E rendelet alkalmazása szempontjából: lakossági fogyasztás: a lakóépületek (lakóingatlanok) esetleges gazdasági (vállalkozási) célú fogyasztással csökkentett fogyasztás, közületi fogyasztás(eltérõ szolgáltatási tartalommal) minden egyéb fogyasztás függetlenül attól, hogy a fogyasztó természetes vagy jogi személy, kivéve a díjközösségbe társult önkormányzatok megállapodásában felsoroltakat. 4. E rendelet február 1-jén lép hatályba és a rendelet hatályba lépésével egyidejûleg a 2/2005 (2005. I. 28.) számú rendelet hatályát veszíti. Lehotainé Kovács Klára polgármester, Dosztály Csaba jegyzõ Sárosd Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testületének 3/2006. (II. 1.) számú rendelete A települési rendtartásról szóló 5/2005. (IV. 1.) számú rendeletének módosításáról Sárosd Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1.) bekezdése alapján az alábbi rendeletében szabályozza az üzleti célú bérleti díjat: 1. A rendelet 1. számú mellékletének helyébe az alábbi rendelkezés lép: Közterület bérleti díja üzleti célra: csatorna hozzájárulással 220 Ft/m 2 /hó csatorna hozzájárulás nélkül 350 Ft/m 2 /hó 2. /1/ A rendelet mellékletének módosítás február 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 22/2004. (XII. 17.) számú rendeletmódosítás hatályát veszíti. /2/ A rendeletmódosítás kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. Lehotainé Kovács Klára polgármester, Dosztály Csaba jegyzõ Sárosd Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testületének 4/2006. (II. 01.) számú rendelete Az önkormányzati bérlakásokról szóló 24/2004. (XII. 17.) számú rendeletének módosításáról Sárosd Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes jogszabályokról szóló évi LXXVI- II. törvényben foglaltakra a következõképpen módosítja a rendeletet. 1. A rendelet 2. számú mellékletének helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat a szociális bérlakások és a közcélú lakások bérleti díját az alábbiakban állapítja meg: Összkomfortos lakás 200 Ft/m 2 /hó Komfortos lakás 150 Ft/m 2 /hó Félkomfortos lakás 90 Ft/m 2 /hó Komfort nélküli lakás 70 Ft/m 2 /hó Nem lakás célú helyiségek 650 Ft/m 2 /hó Gépkocsitároló Ft/db/hó 2. A rendelet mellékletének módosítása február 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 24/2004. (XII. 17.) számú rendelet 2. számú melléklete hatályát veszíti. Lehotainé Kovács Klára polgármester, Dosztály Csaba jegyzõ Anyakönyvi hírek 2005 Születések: 13 fiú és 19 lány. Házasságkötés: 11. Halálozás: 73 fõ.

4 4 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK január- Kisbíró Sárosd Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2006. (II. 1.) számú rendelete Az intézményi térítési díjak megállapításáról Sárosd Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete a többször módosított évi III. törvény 115. /1/ bekezdésében, valamint a módosított évi XXXI. törvény 29. /1/ és a 146. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. /1/ Az óvodai gyermek térítési díj 246 Ft+15% áfa=282 Ft, tízórai: 49 Ft + áfa ebéd: 148 Ft + áfa uzsonna: 49 Ft + áfa /2/ Az óvodában dolgozó felnõtt étkezõk térítési díja: Norma +rezsi (60%) + 15% áfa =térítési díj 246 Ft 148 Ft 59 Ft =453 Ft Az alkalmazottak jogosultak Ft természetbeni étkezési támogatásra. /3/ A külsõ vendégebéd térítési díja: Norma +112% rezsi+15% áfa=térítési díj 148 Ft 166 Ft 47 Ft =361 Ft /4/ Belsõ vendégebéd (önkormányzati dolgozó, nyugdíjas) térítési díja: Norma +112% rezsi + 15% áfa =térítési díj 148 Ft 166 Ft 47 Ft =361 Ft Jogosultak a Ft természetbeni étkezési támogatásra. 2. /1/ Az iskolai napközis gyermek térítési díj 294 Ft + 15% áfa = 338 Ft. tízórai: 47 Ft + 15 % áfa = 54 Ft ebéd: 200 Ft + 15% áfa = 230 Ft uzsonna: 47 Ft + 15% áfa = 54 Ft /2/ Az iskolában dolgozó kötelezõ étkezõk térítési díja: Norma + rezsi 60% + 15% áfa =térítési díj 294 Ft 176 Ft 71 Ft=541 Ft Az alkalmazottak jogosultak Ft természetbeni étkezési támogatásra. /3/ Az önkormányzati intézményben dolgozók ebéd térítési díja: Norma + rezsi 90% + 15% áfa=térítési díj 200 Ft 180 Ft 57 Ft=437 Ft /4/ A külsõ vendégebéd térítési díja: Norma + rezsi 90% + 15% áfa=térítési díj 200 Ft +180 Ft 57 Ft=437 Ft /5/ Az ÖNO felé kiszolgáltatott ételek térítési díja 464 Ft, mely az alábbiakból áll: Norma + rezsi 60% +15% áfa=térítési díj Reggeli: 52 Ft 32 Ft 12 Ft=96 Ft Ebéd: 200 Ft 120 Ft 48 Ft=368 Ft /6/ Intézmény nyugdíjasai ebéd térítése: Norma + 60 % rezsi + 15% áfa_=térítési díj 200 Ft 180 Ft 57 Ft=437 Ft Jogosultak a Ft természetbeni étkezési hozzájárulásra. 3. Záró rendelkezések: /1/ A rendelet február 1-jén lép hatályba. /2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 4/2004. (I. 23.) számú rendelet hatályát veszíti. Lehotainé Kovács Klára polgármester, Dosztály Csaba jegyzõ Sárosd Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testületének 2/2006. ( II. 1.) számú rendelete Az 5/2001 (IV. 1.) Kt. számú a temetõkrõl és temetkezésrõl szóló rendelet díjakat tartalmazó mellékleteinek módosításáról Sárosd Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. sz. törvény 16. (1) bek. és az Árak megállapításáról szóló többször módosított évi LXXXVII. sz. törvény 7. (1) bek. valamint az 5/2001.(IV. 1) számú a temetõkrõl és temetkezésrõl szóló helyi rendelet alapján az alábbi rendeletet alkotja 1. 1./ A rendelet I. számú melléklete - a sírhely megváltásról - az alábbira módosul: egyes sírhely Ft/25 év kettõs sírhely Ft/25 év (urnasírhely Ft/25 év) kripta sírhely =2 férõhelyes Ft/25 év =4 férõhelyes Ft/25 év =6 férõhelyes Ft/25 év 2./ A rendelet II. számú melléklete a sírkõ felállítás és javítás díjáról az alábbira módosul: sírkõ felállítás (beviteli díj) egyes sírkõ Ft sírkõ javítás (energia) hozzájárulás 2. kettes sírkõ Ft Ft A rendelet mellékleteinek módosítása február 1-jén lép hatályba, a rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 21/2004. (XII. 17.) számú rendelet módosítás hatályát veszíti. Lehotainé Kovács Klára polgármester, Dosztály Csaba jegyzõ

5 Kisbíró január ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5 Sárosd Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testületének 5/2006. (II. 1.) számú rendelete A szemétszállítás díjáról Sárosd Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.sz. törvény 16. (1) bek. és az Árak megállapításáról szóló többször módosított évi LXXXVII.sz. törvény 7. (1) bek. alapján a szemétszállítási díjakról az alábbi rendelete alkotja: 1. E rendelet tárgya a Sárosd nagyközség közigazgatási területén közüzemi szolgáltatás keretében nyújtott szemétszállítási díjak megállapítása. 2. Sárosd Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete a hulladékgyûjtési, szállítási, elhelyezési (szemét) díjakat a VER- TIKÁL Rt., mint szolgáltató elõterjesztése alapján a lakosság, az önkormányzat és intézményei részére az alábbiak szerint határozza meg: 1./ l-es 167 Ft+15% áfa/alkalom (8.684 Ft+15% áfa/év/ingatlan) 240 l-es 334 Ft+15% áfa/alkalom l-es Ft+15% áfa/alkalom 2./ Az önkormányzat a 70 év feletti egyedül élõk szemétszállítási díját átvállalja. 3./ Edényzet bérletek 1,1 m 3 -es konténer Ft+20% áfa 3. A fent meghatározott díjak tartalmazzák az évenkénti lomtalanítás, valamint a lakossági szelektív hulladékgyûjtés költségeit is. 4. E rendelet február 1-jén lép hatályba, és vele egyidejûleg a 23/2004 (2004. XII. 17.) számú rendelet érvényét veszíti. Lehotainé Kovács Klára polgármester, Dosztály Csaba jegyzõ Fejér Megyei Esélyegyenlõségi Hálózat Esélyek Háza, Székesfehérvár Kistérségi Esélyegyenlõségi Fórumok Életre hívtuk és mûködtetjük a Fejér megyei esélyegyenlõségi hálózatot. A hálózat folyamatos információszerzésre ad lehetõséget és rendszeres személyes eszmecserére teremt alkalmat. A kistérségi esélyegyenlõségi fórumok a Fejér megyében beindított esélyegyenlõségi hálózat legfontosabb kapcsolattartási eszközei. Az elmúlt egy évben az esélyegyenlõségi fórumok legfontosabb eredménye, hogy növelni tudtuk a pályázatkészítési hajlandóságot. Partnereink között jelentõsen emelkedett a Nemzeti Civil Alapprogramra pályázók száma és látványosan nõtt az elnyert források összege. A fórumok kiemelt szakmai célja az esélyegyenlõségi projektek megvalósításához szükséges feltételek bemutatása. A kistérségi esélyegyenlõségi fórumok olyan alkalmat adnak a párbeszédre a problémák felvetésére, a tapasztalatok megosztására, amelyhez hasonló alkalmat rendszeres jelleggel kistérségi, kistelepülési szinten semmilyen más közintézmény vagy szervezet nem valósít meg. Tartósan és hosszú távon kell biztosítanunk az információ áramlását és a módszertani feladatokat lehetõvé tévõ esélyegyenlõségi konzultációs hálózat mûködését, ahhoz, hogy a hátrányos megkülönböztetés, az elõítéletek és az esélykülönbségek csökkenése terén jelentõs változások következzenek be. A fórumokat polgármesteri találkozók egészítik ki, ahol a civil szektorral való hatékonyabb együttmûködés kialakításában segíti az Esélyek Háza az önkormányzatokat. A Kistérségi Esélyegyenlõségi Fórumok idõpontjai február20. (hétfõ), óra: Adonyi Kistérségi Fórum, 2457 Adony, mûvelõdési ház, Rákóczi u február 27. (hétfõ), óra: Abai Kistérségi Fórum, 8127 Aba, Kultúr Közösségi Ház, Rákóczi u. 4/a március 6. (hétfõ), óra: Sárbogárdi Kistérségi Fórum, 7000 Sárbogárd, polgármesteri hivatal díszterme, Hõsök tere március 20. (hétfõ), óra: Enyingi Kistérségi Fórum, 8130 Enying, mûvelõdési ház, Bocskai u március 27. (hétfõ), óra: Dunaújvárosi Kistérségi Fórum, 2400 Dunaújváros, polgármesteri hivatal közgyûlési terem, Városház tér 1-2. A fórumokra regisztrálni a címen vagy a 06 (22) os telefonszámon lehet Szakmai program 1. A kistérség az esélyegyenlõség tükrében Elõadó: Márton Zoltán Esélyek Háza igazgatója 2. Megoldások keresése közösen a felmerült problémákra A beszélgetést vezeti: Márton Zoltán Esélyek Háza igazgatója 3. Források feltárása. Elõadó: Róka Gyula szociális munkás ESÉLYEK HÁZA Fejér Megyei Esélyegyenlõségi Koordinációs Iroda 8000 Székesfehérvár, Budai u. 90. Telefon, fax: 06 (22) Honlap: onkormanyzat/?id=516

6 6 KÖZÜGYEINK január - Kisbíró Tisztelt Hallósyné! Fallen Angel Damned, Failed, Deported, Deceased, Faithless, Guilty, Solitary, Revolter, Cruel A Fallen Angel. Bálint Réka Bozsoki Zoltán vagyok, és tisztelettel merem vállalni az általam B.A.B monogram alatt írt szüreti felvonulás személyes tapasztalatokon alapuló cikkét. A cikket, mint magánember és mint szülõ vetettem papírra. Azt hiszem, hogy senkit nem neveztem meg, hogy ki és mit szúrt el a felvonuláson. Én, mint kívülálló voltam sajnos részese a dolognak. Én akkor sem iszom alkoholt, ha gyalog vagyok, ha gépkocsit vezetek, és akkor sem, ha kerékpározom. Akkor pedig fõleg nem, ha gyermekekért felelek egy szüreti felvonuláson. Sajnálom, hogy személyeskedésnek érzi a cikkemben szereplõ a dolgokat, de nem annak szántam. Sem Önt, sem pedig a férjét nem kívántam megbántani, és megsérteni sem. Amit leírtam, azt mindent vagy láttam, vagy a faluba járva az emberektõl, vagy a részt vevõ gyermekektõl hallottam. Tehát mint mindenben, az én cikkemben is van némi igazság, mert a válaszlevelében Ön sem tér ki mindenre, ami szerintem igenis nagyon fontos. A szüreti piás körútért pedig elnézést, én csak arra próbáltam rávilágítani, hogy az italozást is lehet mértékkel végezni, és nem pedig nyakló nélkül. Ám ezt mindenki döntse el maga, hogy kíván-e ittasan közlekedni a közúton. Ha nem voltak ittasak a fogathajtók és a lovasok, akkor természetesen mindenkitõl elnézést kérek, és én voltam ittas. Azt hiszem, hogy nem felháborodni kellene, hanem önkritikát gyakorolni. Most sem írok nevet, azt, hogy ezt kikre értem, úgy amint a cikkemben sem tettem. Sajnálom, hogy személyeskedésnek értelmezte a vezérfogatos megszólítást, de nem hiszem, hogy a leírt szó valakinek is a vezeték neve lenne. Szerény véleményem szerint a vezérfogatosnak nincs semmi szégyenkezni valója a felvonuláson történtek miatt. Ha nem volt ittas, és nem esett le a lovak közé, amikor fel akart állni a két ló hátára, akkor tisztelettel szíves elnézését kérem. Én errõl az eseményrõl tényleg csak hallomásból tudok, és nem láttam. Akik ezt mesélték nekem azok a lovas kocsik valamelyikén ültek, de lehet, hogy ez nem így történt. A mazsorettesekrõl pedig csak annyit szeretnék mondani, hogy nem a saját elhatározásukból mentek el a felvonulásra, hanem a kultúrház vezetõjének Jakab Rózsának a felkérésére. Gondolom, hogy velük is csak színesíteni próbálta a felvonulást, és nem azért hívta el õket, hogy rontsák a felvonulás hangulatát. A mazsorettesekkel kapcsolatban az Ön által leírtak természetesen szerintem csak az Ön személyes véleményét tükrözik. Arról pedig nem a mazsorettesek tehettek, hogy a néptáncosok nem tudták elõadni a mûsorukat. Lehet, hogy errõl a feszített tempójú felvonulás is tehet. Ahogy tanácsolta, legközelebb utána fogok járni a dolgoknak mielõtt papírra vetem az elsõ felháborodásomban leírtakat. Még egyszer tisztelettel elnézést kérek azoktól a fogatosoktól, és lovasoktól, akikre az általam leírtak nem vonatkoztak. És természetesen megkövetem a vezérfogatost is, amennyiben az általam leírt cikk nem egészen a teljes valóságot adta vissza. Én senkit nem állítottam pellengérre, és nem is ez volt a célom. Aki a fogatosok közül úgy érzi, hogy a cikkben leírtak rá nem vonatkoznak, az ne vegye magára. Aki pedig ittasan hajtja a fogatot tele gyerekekkel, az pedig gyakoroljon önkritikát, és ne játssza a sértõdöttet. Ha jövõre nem lesz szüreti felvonulás a cikkem miatt, azt nagyon sajnálnám, de az általam leírtaknak nem ez volt a célja. Én csak arra szerettem volna rávilágítani, hogy egy ilyen rendezvény lebonyolítása nagy felelõsséggel jár, és a felvonuláson résztvevõ felnõttek, fogatosok, és lovasok igenis felelõsek mindenért, ami a felvonuláson történik. A szüreti felvonulásnak egyébként a varázsát nem az ittas fogathajtás, és ittas lovaglás adja, hanem a hagyományok tisztelete, és a régmúlt felvonulások szép emléke. Természetesen ez az én személyes véleményem. Tisztelettel ismételten elnézést a vezérfogatostól, aki megszólítva érezte magát, és a jóérzésû lovasoktól, és fogatosoktól is. Remélem a félreértéseket személyesen is sikerül tisztázni, és nem fogunk elbeszélni egymás mellett. A jobb és felelõsségteljesebb jövõbeni szüreti felvonulások megtartása érdekében megosztjuk egymással tapasztalatainkat. Bozsoki Zoltán (B.A.B.) EGYESÜLET? KAMPÁNY? HAJRÁ! Újságunk legutóbbi számából megtudtuk, hogy új civil szervezettel gyarapodtunk. Megalakult a Sárosdért Egyesület. A hírnek maradéktalanul örülök. A megalakulást az idõsebb testvér, a Sárosdi Horgászegyesület elnökeként és a magam nevében is jó szívvel nyugtázom. Az egyesület munkájához a deklarált célok megvalósításához sok sikert kívánok. Kár, nagyon nagy kár, hogy már az elsõ hivatalosnak szánt tudósítás félrecsúszott! Remélem, az egyesület elnöke és vezetõsége tudja, hogy civil szervezetként támogatást csak akkor kaphatnak, pályázni csak akkor tudnak, ha politikai pártokat, politikusokat nem támogatnak, pártpolitikai tevékenységet nem folytatnak. A megalakulásról szóló tájékoztató sajnos nem errõl szól. Ennél szemérmetlenebb kampányhirdetés talán ingyen? még sohasem jelent meg a Kisbíróban. Talán ingyen? Mert ha nem, akkor a fenti sorokért elnézést kérek. Ha viszont a hirdetésért a csupa nagybetûvel megnevezett párt, illetve jelöltje, netán sárosdi kampánystábja nem fizetett, akkor két dolog lehetséges. Elõször: jól megvezették a Kisbíró szerkesztõit, hiszen ingyen helyeztettek el hirdetést a lapban. Ez nyilván etikus. Mi az hogy! Nagyon is! Ebben az esetben a Sárosdért Egyesület választási célokat szolgáló, pártpolitikai érdekbõl létrehozott alakulat. S akkor nem kistestvére az igazi sárosdi civil szervezeteknek. Akkor kakukktojás. Másodszor: a Kisbíró szerkesztõsége tudatosan tért el eddigi gyakorlatától, miszerint nem szolgál pártpolitikai célokat, nem kampányol. Amit jó néhány képviselõ eddig elvárt a laptól. A decemberi számban ennek az elvárásnak az újság nem tett eleget. Ha így van, akkor viszont hozza le a sárosdi Fidesz-alapszervezet elérhetõségét, azt a telefonszámot, amelyen a szimpatizánsok és segíteni akarók jelentkezhetnek a V 2006 csapatába. E szám: 06 (30) Hozza le ingyen, mint az elõzõekben megemlített hirdetést. Mert ez így etikus. Mert ez így van rendjén. A történtek számomra jelzik, hogy a választási kampány Sárosdon is folyik. Ezzel semmi baj. Semmi baj akkor, ha az egyetlen sárosdi médium egyenlõ esélyeket biztosít. Egyenlõ esélyeket biztosít a település pénzén azon polgárai számára is, akik nem a csupa nagybetûvel szedett pártot és jelöltjét támogatják. Hajrá. Pleizer Lajos

7 Kisbíró január KÖZÜGYEINK / KÖZÖSSÉGÜNK 7 Tisztelt Pleizer Lajos úr! Szeretnénk néhány információval szolgálni a Kisbíró szerkesztésének a menetérõl, munkájáról. A szerkesztõbizottság tagjait a képviselõ-testület valakik ajánlására választotta meg és kérte fel erre a feladatra. Semmilyen utasítást, feladatmeghatározást nem kaptunk, csak felkérést. Elvállaltuk, hogy az újságban megjelenõ írásokat átolvassuk, és ügyelünk arra, hogy embereket, embercsoportokat sértõ, gyalázó írások ne jelenjenek meg. Mindezt tettük és tesszük a saját értékrendünknek megfelelõen. Nem cenzúráztunk egyetlen írást sem. Két esetben történt az, hogy a tartalma miatt nem jelentettük meg írást, mivel a cikk írója nem volt hajlandó átfogalmazni a mondandóját. A beérkezett írásokat minden esetben fel kell vinnünk a számítógépre, ahonnan Papné Gyöngyi átküldi Horváth Krisztiánnak, aki végül formába önti az újság oldalait. Tördel, képeket helyezett el a cikkek mellé. Ez az Õ feladata volt (az idei évben már nem vállalja) és küldte tovább a nyomdába. A továbbiakban ezt a munkát is ott fogják végezni. Szeretnék magyarázattal szolgálni, az Ön által említett cikkel kapcsolatos megvezetésre. Az igazság sokkal egyszerûbb, mint amit Ön gondol és le is ír. A decemberi számhoz hozzám érkezett négy cikk, kettõ géppel és kettõ kézzel íródott. Ha hiszi, ha nem, innentõl kezdve minden a véletlenen múlott, bár tudom, azt mondják, hogy véletlenek nincsenek. A kézzel írt cikkeket a Hallósy házaspártól kaptam, mert elromlott a számítógépük. Mikor idõm lett volna leülni és begépelni a cikkeket, a mi számítógépünk is elromlott. Megkértem a gyors- és gépíró barátnõmet, aki ráadásul nem is sárosdi, hogy segítsen ki. Õ begépelte az írásokat és lemezre vitte. Ugye ez már két véletlen, a harmadik az volt, hogy a szerkesztõbizottság a kéziratokat olvasta át, és nem a gépen lévõ cikket. Így nem vettük észre, ezt a szemérmetlen kampányolást. A felelõsség engem terhel ezért a hibáért, melyet akkor vettünk észre mi is, amikor az Ön cikkérõl értesültünk és újból kinyitottuk az újságot. Ha hibát követtünk el, elnézést kérünk azoktól, akiket ez a nagybetûvel szedett rész sértett. Valóban nem politizáltunk ez idáig, mivel egyetlen ilyen jellegû írás sem érkezett és ezt nem is nagyon bánjuk. Így történt. A szerkesztõbizottságnak eddig sem volt szokása, hogy a cikkeket kommentálja. Ezt ezután sem tervezzük, de megszólítattunk, és kötelességünk a tényeket leírnunk. Remélhetõleg sok ember érdeklõdését sikerült felkeltenie és talán elõ is veszik a decemberi Kisbírót, hogy újra átolvassák. Talán lesznek akik, úgy mint Ön, olvasnak a sorok között is, de lesznek bizonnyal, akik a sorokat olvassák. A évi önkormányzati költségvetés elé Az országban nagy a jólét. Mi, magyarok még sohasem éltünk ilyen jól. Dübörög a gazdaság. A pannon puma megunta a dorombolást, ugrani készül. Az autópályák eszeveszett tempóban nyújtózkodnak az országhatárok felé. Franciaország, Németország, Spanyolország minket irigyel. Mi meg itt Sárosdon elvesztettük a józan eszünket. Elvesztettük, hiszen olyan költségvetési koncepciót fogadott el a testület, amely ellentétes a fentebb leírtakkal. Az elfogadott koncepció ugyanis pénzelvonásról, az iskola mûködési feltételeinek szûkítésérõl, álláshelyek elvonásáról, feladatelhagyási kényszerrõl szól. Elvesztettük a józan eszünket. A évi költségvetési összeg 15%- kal kisebb lesz, mint a 2005-ös. Ez 20 millió forint mínusz. Mit jelenthet mindez? Jelentheti azt, hogy 2006-ban nem világítunk, nem fûtünk, nem fizetünk a vízért, telefonért, egyéb szolgáltatásokért. Nem szerzünk be semmiféle segédeszközt: tollat, tintát, ceruzát. Nem, mert a maradék összeg csak a bérekre elegendõ. Ha elegendõ Jelentheti azt, hogy a 2006/2007-es tanévtõl a Farkas Gyula Általános Iskolában nem lesznek délutáni foglalkozások, nem lesz tömegsport, nem lesz szakkör, nem lesz szabadidõs program. Maradnak a délelõtti tanórák, és kész. Persze nem a jelenlegi formában hiszen a csoportbontásokra (német, számítástechnika) nem futja. Jelentheti azt is, hogy nem lesz külön gyógypedagógiai oktatás, hiszen spórolni csak a béreken lehet. A béreken lehet, ha elbocsátjuk a gyógypedagógián dolgozókat. Az integráció úgyis a legkedvesebb gyermeke a jelenleg regnáló politikai erõknek. Négy-öt ember megy marad 10 millió! Meg egy üres épület, meg közel negyven ellátatlan, a normál osztályokba kényszerített gyermek. Meg ott az áldatlan állapotok Elvesztettük a józan eszünket. De tényleg a sárosdi önkormányzat vesztette el a józan eszét? Az oktatási normatívák csökkennek. Egyre több gyermeket már most is más települések iskoláiba utaztatnak. A minket érintõ infláció a meghirdetettnél minden évben magasabb. Az önkormányzat kötelezõen ellátandó feladatai sokasodnak. Mûködni kell. Kellene. Valakik hazudnak. Valakik hülyének néznek minket, sárosdiakat. Minket, az ország polgárait. Az országban nagy a jólét. Mi, magyarok még sohasem éltünk ilyen jól. Dübörög a gazdaság. A pannon puma megunta a dorombolást, ugrani készül Valami nem stimmel. B. ú. é. k Pleizer Lajos Ami az elõzõ számból kimaradt Tisztelettel a szerkesztõk Sárdyné Heiter Mária, a szerkesztõbizottság tagja

8 8 EGÉSZSÉGÜNK január - Kisbíró Fejtetûvel bárki fertõzõdhet, restellni csak azt kell, ha valaki eltetvesedik Az emberen élõsködõ ruha- és fejtetvek világszerte elõfordulnak és e jelenség alól hazánk sem kivétel. A fejtetvesség elõfordulása évrõl évre visszatérõ jelenség a gyermekközösségekben, elsõsorban általános iskolákban és óvodákban. Sajnálatos, hogy a fejtetvesség mértéke fokozatosan emelkedik. Téves az a hiedelem, hogy a tetvesség csak piszkos, elhanyagolt családokban fordul elõ. A fejtetvességet megkapni nem szégyen, de eltitkolni, nem kezelni, továbbadni és ezzel a közösséget veszélyeztetni nemcsak szégyen, hanem felelõtlenség is. A fejtetû 3-4 mm nagyságú, alapjában véve szürke, de színét a hajszínétõl függetlenül változtatja. Ovális alakú petéit (serke) erõs cement anyaggal szorosan a hajszálak tövéhez ragasztja. A legtöbb serke rendszerint a halánték- és a tarkótájon található, a hajszál növekedésével a hajas fejbõrtõl eltávolodik. A serkébõl a tetvek 7-8 nap alatt kelnek ki. Kizárólag az ember vérét szívja, naponta 6-12 alkalommal. Közvetlen érintkezés útján terjed, leggyakrabban úgy, hogy a gyerekek feje játék közben egymáshoz ér. Közös használati tárgyakkal (pl. sapkacserével, fésûvel) átvihetõ egyik személyrõl a másikra. A fejtetû fertõzõ betegséget nem terjeszt. A gyermek tisztálkodásának, fésülködésének rendszeres ellenõrzése nagyon fontos. Javasoljuk, hogy a gyerekeket a szülõk is vizsgálják át rendszeresen, de ha feltûnõen vakarja a gyermek a fejét, abban az esetben mindenféleképpen. Gyakran vizsgáljuk át a gyermek haját, nincs-e benne élõ tetû vagy serke. Táborból hazaérve minden esetben végezzenek vizsgálatot. Fejtetvességre utaló gyanú esetén elsõsorban a fülek melletti, illetve mögötti területet, valamint a tarkótájat vizsgáljuk át. A gyanús eseteket otthon már célszerû lekezelni. A fejtetvesség vizsgálatát kézi nagyító használata megkönnyíti. Lehetõleg a serkéket keressük. Minden esetben gyõzõdjünk meg a talált serkék életképességérõl (a két köröm között összenyomva az életképes serke pattogó hangot ad). Fejtetvesség esetén a haj kezelése a legfontosabb, de mivel a fejtetû gyakran a jellegzetes használati tárgyak (pl. fésû, hajkefe, sapka, stb.) útján is terjedhet, tehát ezek hatásos kezelését is egyidejûleg biztosítani kell. Erõsen eltetvesedett egyéneknél a tetvek a hajból melegített sûrûfésûvel kifésülhetõk. Gyógyszertárban recept nélkül kaphatóak engedélyezett tetûirtó készítmények. Bedörzsölésre javasoljuk az azonnal tetûmentességet biztosító NITTYFOR, PEDEX vagy NIX tetûirtó hajszeszt. A készítmények tetûirtó hatásukat a következõ hajmosásig (akár néhány hétig!) megõrzik. Bármelyik tetûirtó hajszesszel a hajas fejbõrt és a hajat gondosan át kell nedvesíteni. Ezután meg kell várni, míg a hajszesz a hajra rászárad. (Ez az idõ a felvitt mennyiségtõl függõen 5-15 perc). A kezelést a tetûirtószerhez mellékelt használati utasítás elõírásai szerint (!) gondosan el kell végezni. Az elhalt serkéket a hajszálakról egyenként, lehúzással, vagy ecetbe mártott sûrû fogazatú fésûvel két körmünk közé fogva, esetleg csipesszel történõ lehúzással, vagy egyszerûen a hajszál levágásával el kell távolítani. A különféle használati tárgyakon (pl. fésû, kefe, stb.) található fejtetvek néhány perces forró vízbe, vagy tetûirtó hajszeszbe mártással, a sapkán lévõk pedig mosással pusztíthatók el. A fel nem derített tetves személy az egész család, vagy a közösség újbóli eltetvesedésének kiinduló forrása lehet. A vizsgálat során (a tetves személy kezelésén túlmenõen) rendkívül fontos annak megállapítása, hogy a tetves személy a tetvességet kitõl kaphatta meg, illetve kinek adhatta tovább, tekintettel arra, hogy akitõl kapta, attól õ, vagy más újra megkaphatja, de akinek õ adta tovább, attól visszakaphatja! Ezért a tetvességi vizsgálatokat és a tetvetlenítést, éppen a megelõzés érdekében a körülményektõl függõen és a szükséghez mérten ki kell terjeszteni a tetvesnek talált személy közvetlen környezetére, illetõleg az ott élõ és vele rendszeresen érintkezõ személyekre (pl. családtagokra, tanulótársakra, stb.) is. Gyermekközösségekben a védõnõk rendszeres idõközönként ellenõrzik a fejtetvességet és szükség esetén a kezeléseket is elvégzik, amelyben indokolt esetben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) intézetei is közremûködnek. Meleg Jánosné közegészségügyi-járványügyi felügyelõ, ÁNTSZ Székesfehérvári-, Abai-, Enyingi-, Gárdonyi Városi Intézete, Gárdonyi Kirendeltsége dolgozója Legféltettebb kincsünk, az egészség A véradás fontossága A 2006-os évre mindenkinek békés, boldog, egészségben gazdag új esztendõt kívánunk. Az egészség a legféltettebb kincsünk a világon. Egyre több ember van a rendelõkben, kórházakban. Vannak, akiken tudunk gyógyszeresen segíteni. Bizony vannak olyan betegségek, amelyek gyógyszerrel nem gyógyíthatók. Itt az egészséges emberek vérére van szükség. Nem csak a baleseteknél kell vért adni a betegeknek, hanem ha vérképzõszervi problémája van, vagy ha mûtét után vérszegénység lép fel, és pótlásra szorul. Mindenki ismeretségi körében található olyan ember bizonyára, aki már kapott vért, és tapasztalatairól, érzéseirõl be tud számolni. De tény, hogy a transzfúzió (beadott vér) után sokkal jobban érzi magát a páciens. Akkor tudunk segíteni, ha vannak önkéntes véradóink (Sárosdon egyre többen vannak), akik megjelennek a véradás helyeinken, és vérükkel segítenek embertársaikon. Ez egy nagyon szép emberi cselekedet, mert itt csak egy köszönöm szó hangzik el. A véradáson mindenki megjelenhet, aki betöltötte a 18. évet és több mint 50kg. Aki elõször ad vért, annak vércsoportvizsgálat az elsõ lépés (ez egy kicsi szúrást jelent az ujjbegyen), ugyan akkor hemoglobin szintet is nézünk, de ezt már minden véradónknak. Számítógépbe visszük az adatokat a fényképes igazolvány és a TAJ-szám alapján. Utána orvosi vizsgálat következik, vérnyomásmérés, mellkas meghallgatása. Ha alkalmas a véradásra a véradó, akkor kap a kezébe 3 zsákot, 3 kémcsövet, amelyek számmal vannak ellátva, és ettõl kezdve titkosan szerepel. Egy zsákba folyik le a vér. Ebbõl három készítményt fogunk majd készíteni. Valóban három emberen lehet ez által segíteni. Lecentrifugáljuk a zsákos vért gyorsfordulatú centrifugán. A felülúszó plazmaréteg, amit az egyik zsákba különítünk el és gyorsfagyasztott módszerrel, egy évig tudjuk tárolni. Ha szüksége van erre a betegnek, akkor biztosítani tudjuk részére a készítményt. A másik a vörösvérsejt koncentrátum, amely 35 napig 4 EC-os hûtõszekrényben tárolva tartható el. A plazma és a vörösvérsejt határán helyezkedik el a thrombocyta. Azt is külön választjuk, ami öt napig adható be, ezt 22 EC-on rázva tároljunk. A thrombocyta a véralvadásban játszik fontos szerepet. A három csõre azért van szükség, mert különbözõ vizsgálatokat készítünk belõle. A lila csõbõl a vércsoport + Rh + ellenanyag vizsgálat készül. A másik két csõbõl a vírusvizsgálatok készülnek (anti-hcv, anti-hiv 1-2, HBsAg, TP). Próbálunk minden betegnek csoport és Rh azonos vért biztosítani. A Véradó Állomások országos hálózatot képeznek, és állandó összeköttetésben vannak egymással. Szükség esetén kisegítik egymást a hiányzó típusú vérrel, vérkészítménnyel. Rövid tájékoztatót szerettem volna adni a mi munkánkról, és a véradás fontosságáról. Ezután is köszönjük azoknak, akik idáig is eljöttek a helyben szervezett véradásokra. Kérjük azokat, akik adhatnának és még nem voltak véradáson, jöjjenek el véradásainkra és adjanak vért! Márciusban is szervezünk véradást, szeretettel várunk mindenkit. Segítsünk egymáson, mert a vér nagyon drága, mással nem helyettesíthetõ. Molnár Ildikó

9 Kisbíró január KÖZÖSSÉGÜNK 9 Tisztelt Olvasók! december 17-én a Sárosdi mazsorett csoportok egyéni és csapatversenyen a 3. Velence-kupán szerepeltek. A versenyek az egyéni számokkal kezdõdtek, majd a páros és trió produkciók következtek. Nagy örömünkre majdnem az összes kategóriában érdekeltek voltunk, mind egyéniben, mind csapatban. Az egyéni versenyekben a versenyzõk külön korosztályokban indultak. A mi versenyzõink képviseltették magukat a mini, kis cadett, nagy cadett, és a junior korcsoportban is. Versenyzõink szép eredményeket értek el, és tisztességgel helytálltak a megye majd összes mazsorett csoportját felvonultató viadalon. Eredményeink, egyéni versenyszámokban: Pom-Pom kategória: Mini korcsoport: Jádi Karina 3. helyezés Kis cadett korcsoport: Kugler Adrien 2. helyezés, Jádi Alexandra 3. helyezés, Bozsoki Bianka 4. helyezés Nagy cadett korcsoport: Németh Erzsébet 6. helyezés Junior korcsoport: Bozsoki Zsanett 2. helyezés Induló Twirling kategória 5 elem: Kis cadett korcsoport: Bozsoki Bianka 1. helyezés, Jádi Alexandra 2. helyezés, Rapai Annabella 4. helyezés Nagy cadett korcsoport: Bozsoki Brigitta 4. helyezés Junior korcsoport: Bozsoki Zsanett 2. helyezés Induló Twirling kategória 5 elem páros: Kis cadett korcsoport: Bozsoki Bianka, Jádi Alexandra 1. helyezés Tánc Twirling kategória 5 elem: Nagy cadett korcsoport: Bozsoki Brigitta 3. helyezés Tánc Twirling kategória 5 elem páros: Nagy cadett korcsoport: Bozsoki Brigitta, Mrázik Rebeka 2. helyezés Színpadi látványtánc kategória - Show tánc: Kis cadett korcsoport: Szakács Laura 1. helyezés, Bozsoki Bereniké 2. helyezés, Kugler Adrien 3. helyezés Színpadi látványtánc kategória- show tánc trió: Nagy cadett korcsoport: Mrázik Rebeka Sellei Violetta Bozsoki Brigitta 1. helyezés Tradícionális induló kategória 1 bottal: Kis cadett korcsoport: Jádi Alexandra 2. helyezés Show kategória 1 bottal: Nagy cadett korcsoport: Kugler Viktória 6. helyezés, Maróti Dóra 8. helyezés Show kategória 1 bottal páros: Kis cadett korcsoport: Szakács Laura Kugler Adrien 4. helyezés Show kategória 2 bottal: Versenyezni voltunk! Kis cadett korcsoport: Rapai Annabella 2. helyezés Nagy cadett korcsoport : Kugler Adrien 8. helyezés Show kategória 2 bottal páros: Nagy cadett korcsoport: Boda Bemadett Weninger Bianka 3. helyezés Eredményeink csapatversenyszámokban: Tradícionális induló kategória bottal: Kis cadett korcsoport: Pelikán mazsorett csoport Sárosd 4. helyezés Nagy cadett korcsoport : Smaragd mazsorett csoport Sárosd 6. helyezés Show 1 bottal: Nagy cadett korcsoport : Smaragd mazsorett csoport Sárosd 5. helyezés Pom-Pom kategória: Kis cadett korcsoport: Pelikán mazsorett csoport Sárosd 1. helyezés Nagy cadett korcsoport: Smaragd mazsorett csoport 8. helyezés Színpadi látványtánc kategória: Kis cadett korcsoport: Pelikán mazsorett csoport Sárosd 2. helyezés Show folklór kategória: Kis cadett korcsoport: Pelikán mazsorett csoport Sárosd 3. helyezés Látványtánc kategória: Felnõtt korcsoport: Sárosdi Örökifjú csajok 1. helyezés Az egész nap tartó versenyek ugyan fizikálisan megviselték a résztvevõket, de mindenki nagyon örült az elért jó eredményeknek. A mazsorett csoportjaink továbbra is fejlõdnek, kezdik utolérni, sõt némely kategóriában megelõzni a megyében már 5-6 éve együtt táncoló csoportokat. Az eltelt egy év távlatából nézve azt hiszem minden sárosdi lakos büszke lehet arra, amit a mazsorett csoportjaink egy év alatt elértek. Remélem a csoportjainkat a továbbiakban is minden eddigi támogatónk, és segítõnk hozzásegíti a még nagyobb, akár országos versenyen elért sikerek megvalósításához is. Szeretnénk megköszönni minden támogatónak, és segítõnek, hogy a Velence-kupán is a segítségükkel jó eredményeket tudtunk elérni. Külön köszönetet mondunk az egész évben a mazsorett csoportok edzésének helyt adó Sárosdi Mûvelõdési Ház dolgozóinak: Jakab Rózsa kultúrház vezetõjének, és segítõjének Bartal Jánosné Évának. Köszönjük a segítségeteket, és reméljük, a továbbiakban is zökkenõmentes baráti kapcsolatban maradunk. Természetesen a sárosdi polgármesteri hivatalnak, Lehotainé Kovács Klára polgármester asszonynak, és az összes anoním adakozónak, és segítõnek. Nem utolsó sorban a szép mazsorett ruhákat készítõ varrónõnknek Zsuzsának, és a csoportok szállítását végzõ Király Árpádnak is. És azért említsük meg a néha erõn felül önzetlenül segítõ mazsorettes anyukákat, akik ha kell öltöztetik gyermekeinket, ha kell akár fel is lépnek mint versenyzõ mazsorett csoport. Minden tisztelet megillet benneteket. Köszönjük a gyermekek nevében. Zárásképpen megemlíteném, hogy január 15-én Kislángra kaptunk meghívást az ott rendezendõ mazsorett gálára, melyen természetesen képviseltetjük magunkat. Bama Anikó mûvészeti vezetõ irányításával az év folyamán sok új mûsorszámmal fogjuk meglepni Sárosd és más települések lakóit, és természetesen mûsoron lesznek a már megszokott nagy sikert aratott számok is. Hajrá Sárosd! Hajrá mazsorettesek! (Bozsoki Zoltán) B.A.B.

10 10 TÖRTÉNELMÜNK január - Kisbíró Történelmi rovatunk folytatása Jezsuiták a hódolt Dunántúlon Történeti köztudatunkban a jezsuiták török hódoltsági mûködése sokkal kevésbé ismert, mint a ferenceseké. Míg a bosnyák és magyar ferencesek folyamatosan jelen voltak megszállt országrészben, addig a Jézus Társasága csak a 17. század elején, a magyarországi katolikus reform és ellenreformáció elõretörésével volt képes bekapcsolódni a török missziók munkájába. A jezsuita rend rohamos terjedését és látványos eredményeit látva a katolikus egyházi élet fennmaradásáért küzdõ egyházi és világi fõméltóságok Európa-szerte egymással versengve próbálták meg a rendet országaikban megtelepíteni. A jezsuiták elsõ kapcsolatai Magyarországgal a katolikus megújulás és ellenreformáció elsõ jelentõs hazai képviselõjének, Oláh Miklós esztergomi érseknek ( ) a tevékenységéhez fûzõdnek: az õ alapításának köszönhetõen 1561-tõl 1567-ig mûködött jezsuita kollégium Nagyszombaton. A másik, inkább hatásában jelentõs alapítás Báthori István erdélyi fejedelem ( ) nevéhez fûzõdik, aki a jezsuitákban látta az erdélyi katolicizmus újjáélesztésének zálogát. A páterek 1679 és 1588 között mûködtek Kolozsmonostoron, majd Kolozsvárott, ahol a térség egyik legkorszerûbb iskoláját mûködtették. Ennek a jezsuita gimnáziumnak a növendéke volt többek között Pázmány Péter. Erdélyi mûködésük a magyarországihoz hasonlóan nagyon fontos elõkészületet jelentett a következõ század látványos sikereihez. Itt mindenekelõtt a feltûnõen nagyszámú erdélyi jezsuita hivatásra kell gondolnunk, akik a következõ század elején a rend magyarországi elõretörésének fõszereplõi lesznek. A nagyszombati és a kolozsvári jezsuita kollégiumokat joggal tekinthetjük a magyarországi katolikus megújulás szellemi és lelki kiindulópontjainak, elsõ õrhelyeinek. A török misszió gondolata kezdettõl fogva központi helyet foglalt el Szent Ignác és az elsõ jezsuiták terveiben, hiszen maga a rend magját képezõ elsõ csoport is ennek a célnak a jegyében alakult meg. A szentföldi utazás meghiúsulása után azonban világossá vált, hogy az Oszmán Birodalomban végzendõ hittérítés leküzdhetetlen akadályokba ütközik, ugyanakkor a rend számára más területeken (távol-keleti gyarmatok, Amerika) szinte hihetetlen távlatok nyíltak. Mindazonáltal Ignác perspektívájából nem tûnt el a török területeken alapítandó kollégiumok gondolata, azonban ezekbõl az elképzelésekbõl a rendalapító életében semmi sem valósult meg. Az Oszmán Birodalomban csak 1583-ban sikerült a rendnek állandó missziót létesíteni. A hódoltsági jezsuita missziók megindulásához a 17. század elejéig számos feltétel hiányzott. A török területeken élõ katolikusok megsegítése megfelelõ számú, nyelvtudású és képzettségû pap nélkül elképzelhetetlen volt. Emellett szükség volt egy olyan bázisra, amely kiindulópontul szolgálhat a missziók számára, és biztosítja az utánpótlást is. Végül elengedhetetlen volt a helyi egyházi struktúrák aktív támogatása és védelme, amely nélkül a missziók az elsõ pillanattól kezdve sikertelenségre lettek volna ítélve. Az 1610-es évek elején látszólag mindhárom feltétel megvalósult. A megújuló katolikus egyház legjelentõsebb missziós eredményeket felmutató rendjének, a Jézus Társaságának számos magyar és horvát nemzetiségû tagja volt, akik bátran vállalkoztak hódoltsági küldetésre is. A raguzai és magyarországi állomásokon dolgozó páterekben felébredt az érdeklõdés a török területek iránt, amelyhez a megszilárduló rezidenciák alkalmas kiindulópontul szolgálhattak. Ugyanakkor a helyi egyház részérõl is megindult a kezdeményezés a jezsuiták megtelepítésének érdekében. Magyarországon a missziók megindulását elsõsorban a megváltozott politikai helyzet segítette elõ. A 16. század végétõl kezdve megindult a magyar fõ- és középnemesség katolizálása, és ez a folyamat a bécsi béke (1606) utáni évtizedekben vált szinte tömeges méretûvé. A rend új expanziós politikája és az ország megváltozott valláspolitikai helyzete együttesen alakították ki az új magyarországi stratégiát, amelynek alapelemei a fõuraknál létesítendõ missziók voltak. A gombamód szaporodó állomások közül hódoltsági megtelepedés szempontjából egy dunántúli vállalkozás, az alsólendvai Bánffymisszió lett döntõ jelentõségû, ahová 1609-ben érkezett meg a zágrábi kollégiumból a nagy missziós tapasztalattal rendelkezõ Vásárhelyi Gergely. A században a ferencesek és a jezsuiták gyakran folytattak orvosi tevékenységet, ezzel is növelve lelkipásztori hatékonyságukat. Vásárhelyi Gergely kitûnõ képességekkel rendelkezett, és nemcsak a Bánffy-birtokok népét, hanem a Kanizsáról érkezõ törököket is gyógyította, különösen lelki eredetû (ma úgy mondanánk: pszichoszomatikus) betegségeken tudott segíteni. Ez a képessége tette lehetõvé, hogy 1612-ben a török hatóságok Kanizsára és Pécsre is elhívják magas rangú török tisztviselõk meggyógyítása érdekében. Vásárhelyi útja során megbizonyosodott arról, hogy a törökök a vártnál sokkal kedvesebben fogadták, és kifejezetten bíztatták: alapítson rend missziót a hódoltságban. Ennek az útnak az eredményeként a hódoltsági jezsuita misszió megszervezése két irányból indult el: a rendfõnök közvetlen irányítása alatt Rómából és Raguzából érkezett két páter Belgrádba, illetve az osztrák rendtartomány küldött két misszionáriust Pécsre. A belgrádi és pécsi állomás több száz kilométeres hatósugárban mûködött, a misszionáriusok egész Dél-Magyarországot bejárták. Tapasztalataikról hosszú jelentésekben számoltak be Rómában, és részletes javaslatokban vázolták a hódoltsági katolicizmus újjáélesztésének lehetséges eszközeit. Terveik jól mutatják: a korszak jezsuitái még komolyan gondolták az egész világ katolikussá tételét. Abból indultak ki, hogy a török támogatásával megtérítik a hódoltsági protestánsokat, majd a keleti keresztényekkel folytatták volna a munkát, végül a katolicizmus hódítását látva a muszlimok is elhagyták volna hitüket. A jezsuiták nagytávlatú terveirõl azonban rövidesen kiderült: megvalósításukhoz hiányoznak a feltételek. A rend nem tudta szükséges mértékben anyagilag támogatni a missziót és a török hatóságok kezdeti jóindulata is igen ingatagnak bizonyult. A legsúlyosabb konfliktust a pécsi unitáriusokkal való küzdelem jelentette. A misszionáriusok félreértve a török hatóságok kezdeti jóindulatát frontális támadást indítottak az unitárius püspök és hívei ellen, akik viszont a rend megzavarásának vádjával feljelentették a misszionáriusokat. A török hatóságok erre a vádra igen érzékenyek voltak, hiszen éppen az alattvalók nyugalmának biztosítása érdekében engedték meg a jezsuiták mûködését. Az oszmán tisztviselõk a jezsuiták ellen fordultak, akik a veszélyt látva folyamán ideiglenesen elhagyták a missziót. Hasonlóan súlyos problémát jelentettek a hódoltsági katolikus egyház képviselõivel, a bosnyák ferencesekkel, illetve a baranyai licenciátusokkal és plébánosokkal való konfliktusaik. A ferencesek kezdettõl fogva ellenezték a jezsuiták munkáját, mivel veszélyes anyagi konkurenciát láttak a jezsuitákban. A baranyai licenciátusok idõs generációja nem örült a páterek megjelenésének: egyrészt elvesztették korábbi tekintélyüket, másrészt pedig az egyházi szempontból teljesen szabálytalan gyakorlattól (papi rend nélküli misézés és gyóntatás) sem voltak hajlandóak elállni. (Folytatás a következõ számban) Molnár Antal

11 Kisbíró január HIRDETÉSEK 11 TERÜLETI KÉPVISELÕT keresünk Sárosdra és környékére A Kápé Hitel Pénzügyi Szolgáltató Rt. kisösszegû ( Ft Ft) pénzkölcsönöket nyújt ügyfelei részére. Az ügyfeleinket hirdetések útján keressük, akik a budapesti irodánkat hívják, ahol a hitelképességüket értékelik. A képviselõ feladata: *a hitelképesnek minõsített ügyfeleink felkeresése; * adataik leellenõrzése; * kölcsön összegének átadása; törlesztõrészletek havonta egyszer történõ beszedése. A megbízás egyéb elfoglaltság mellett végezhetõ. A megszerezhetõ jövedelem a kihelyezett hitelek összegével és a ráfordított idõvel arányosan havi Ft. Elvárásaink a leendõ képviselõvel szemben: Érettségivel rendelkezõ, pontos munkavégzésre képes, megbízható, határozott fellépésû, a lakóhelyüket jól ismerõ munkatársak jelentkezését várjuk. Bármilyen értékesítési, vagy szolgáltatási tapasztalat (hitelkártya, biztosítás, Zepter, kiskereskedelem, vendéglátás, könyvelés, tanácsadás stb.) elõnyt jelent. Sipos Brigitta területi igazgató várja a jelentkezését a (20) as számon. Veszélyes fák kivágását vállalom. 06 (20) Lakodalmára házias jellegû sütemények és torták elkészítését kedvezõ áron vállaljuk! D Ó R A CUKRÁSZDA Mezõfalva, József nádor utca Tel.: 06 (25)

12 12 HIRDETÉS január - Kisbíró A Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet ma is a vidék bankja Ma, amikor visszatekintünk arra, honnan indultunk el, magunk is rácsodálkozunk hol is tartunk ma. A Takarékszövetkezetek az 50-es évek második felében korlátozott jogosítványokkal alakultak. Mûködésüket szigorú törvényi korlátok közé szorították. Mûködési területük nem terjedhetett ki a városokra, a kistelepülések lakosságának megtakarításait gyûjthették, s tagjaiknak hitelezhettek. Kirendeltséget ott, ahol OTP volt nem nyithattak. A korlátozások ellenére a takarékszövetkezetek országszerte viharos gyorsasággal alakultak. A Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 1976-ban a különálló Cece, Lajoskomárom és a Sárkeresztúr és Vidéke Takarékszövetkezetek összeolvadásából, valamint a Seregélyes és Vidéke Takarékszövetkezettõl átvett Szabadegyháza, Sárosd, és Nagylók kirendeltségek összeolvadásával alakult meg. Jelenleg 14 kirendeltséggel, 56 munkatárssal szolgáljuk ki a településeinken élõk pénzügyi igényeit, megteremtve a lakosság, a kis- és középvállalkozások vagy az önkormányzatok számára a versenyképesség feltételeit. (Kirendeltségeink: Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz, Lajoskomárom, Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég, Sárosd, Nagylók, Szabadegyháza, Sárszentmiklós.) A szolgáltatások körében az ügyfelek kiszolgálása területén, úgy a kínálatban, mint a minõségben jelentõs fejlõdésen ment keresztül takarékszövetkezetünk. A hagyományos termékek mellett egyre inkább a korszerû, modern, banki szolgáltatások is bevezetésre kerülnek. A betétgyûjtés, hitelnyújtás, számlavezetés mellett már bankkártyát is kínálunk ügyfeleinknek. A lakossági bankszámla, a hozzá kapcsolható lakossági bankszámlahitel mindenki számára kényelmessé és biztonságossá teszi a pénzügyei intézését. A bankkártyával fizetett vásárlások jutalékmentesek, s a számlatulajdonosok az általuk felhatalmazott személyek részére társkártya kibocsátását kérhetik. Természetes személyek részére a fogyasztási hitelek minden fajtáját, s az építési hitelek széles körét biztosítjuk. Betéteink is sokféle megtakarítási lehetõséget kínálnak a könyves betétektõl a megtakarítási betétszámláig. Takarékszövetkezetünk eredményesen részt vesz az agrárágazatra országosan meghirdetett hitelprogramokban. Bekapcsolódtunk a területalapú támogatások elõfinanszírozásába, a tejtermelés elõfinanszírozásába, valamint a kedvezményes kamattámogatású földvásárlási hitelprogramba is (birtokfejlesztési hitel). Az EU-tagság elsõ évében lehetõvé vált az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) és a Nemzeti Vidékfejlesztési terv (NVT) programok keretében az agrárgazdaság pályázati úton történõ finanszírozása. Ügyfeleink között tudhatjuk a lakosság mellett a civil szervezeteket is ban új termékként bevezetésre kerül a faktoring és az Internet bankszolgáltatás. Valamennyi kirendeltségünkre POS terminált helyeztünk, így a kis településen élõk már nem csak a helyi postán vehetnek fel pénzt a bankkártyájukról ban telepítésre kerül sárszentmiklósi kirendeltségünkre ATM bankjegykiadó automata. Szeretnénk aktívabban bekapcsolódni a mûködési területünkön a kistérségi fejlesztésekbe. Ehhez természetesen szükség van szorosabb kapcsolat kiépítésére az önkormányzatokkal, vállalkozásokkal, civil szervezetekkel. Ehhez jó alapunk van, hiszen az érintett településeken túlzás nélkül mindenki ismerõsként fordul hozzánk pénzügyeivel. Nagyon komoly piaci elõnyünk a személyes kapcsolat. Fontos a már meglévõ ügyfelek megtartása, számukra komplex és versenyképes szolgáltatások nyújtása. Ahhoz, hogy mind a meglévõ, mind leendõ ügyfeleink minél nagyobb része a takarékszövetkezetet tekintse fõ pénzügyi szolgáltatójának, alapkövetelmény, hogy feléjük a lehetõ legszélesebb termékskálát nyújtsuk. Ez a skála az elmúlt években bõvült, és a tendencia a közeljövõben is folytatódni fog. S hogy mi a legnagyobb elõnye a Takarékszövetkezetenek? Van erre egy szlogenünk: Helyben a helyiekkel a helyiekért A takarékszövetkezetek ugyanis helyben vannak, helyi munkaerõt foglalkoztatnak, helyi fejlesztéseket finanszíroznak, csatlakoznak és támogatják a helyi kezdeményezéseket, helyben fizetnek iparûzési adót, és helyben születnek meg a döntéseik, melyek gyorsak és rugalmasak is. Stratégiánk: a mûködési körzetünkben élõ emberek, vállalkozások, önkormányzatok pénzintézete kívánunk lenni. Horváthné Szöllösy Zsuzsa Kisbíró (Nytsz.: B/PHF/638/Fe/91) Sárosd Nagyközség lapja. Megjelenik: minden hónap elsõ felében. Írják: a lakók. Szerkeszti a szerkesztõbizottság. Kiadó: Bogárd és Vidéke Lapkiadó, Sárbogárd. Elérhetõségek: munkanapokon 13 és 19 óra között a könyvtárban. Cím: 2433 SÁROSD, Perkátai út 10. A borítákra feltétlenül írják rá, hogy: KISBÍRÓ. Készült Sárosd Nagyközség Önkormányzat képviselõ-testületének megbízásából a Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomdánál Sárbogárdon, Hõsök tere 12., telefon: 06 (25) ,

A fejtetvesség* Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

A fejtetvesség* Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve A fejtetvesség* Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve * Forrás = Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve A fejtetvesség előfordulása A fejtetvek

Részletesebben

A fejtetvesség. Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. A fejtetvesség előfordulása

A fejtetvesség. Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. A fejtetvesség előfordulása A fejtetvesség Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve A fejtetvesség előfordulása A fejtetvek az egész világon előfordulnak. A perui múmiákon talált fejtetvekből a tudósok arra

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. február 14-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló többször

Részletesebben

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló rendelet módosítása

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló rendelet módosítása ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. december 10- i, illetve a Képviselő-testület 2013. december 17. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l Szám: 79-13/2011. M E G H Í V Ó Tájékoztató Bizottsága soron következő ülését 2011. március

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) és 13/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelete az étkezési-, valamint a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2003. december 29-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló többször

Részletesebben

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (....) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról Kelebia Községi Önkormányzat

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjairól szóló 5/2013.(IV.16.) rendeletének módosításáról Demecser

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárdi Önkormányzat 35/2007.(X.1.) rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.3.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételér l (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 15-i ülése 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 15-i ülése 8. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 8. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMÁIRÓL, TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉSRŐL Egységes szerkezetbe

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 16 óra Ifjúsági,

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 3. MÓDSZERTANI LEVÉL A TETVESSÉG ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 3. MÓDSZERTANI LEVÉL A TETVESSÉG ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 3. MÓDSZERTANI LEVÉL A TETVESSÉG ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL 1. melléklet A fejtetű és a fejtetvesség elleni védekezés gyermekközösségekben A fejtetvesség leggyakrabban a különböző

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz és a csatornamű használatáért fizetendő díjakról.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

dr. Szlobodnyik Judit

dr. Szlobodnyik Judit dr. Szlobodnyik Judit A FEJTETVESSÉG AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Epidemiológus értekezlet Budapest, 2011. december 14. Fejtetvesség (Pediculosis humanus capitis) Előfordulás: emberi fejtetű általi fertőzöttség,

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2014. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-7/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 29. (csütörtök) 08:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Művelődési Ház Termében (2621 Verőce, Árpád út 20.)

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

- 2 - (2) A 16/2000. (III.31.) sz. rendelettel módosított részek április 1-jén lépnek hatályba.

- 2 - (2) A 16/2000. (III.31.) sz. rendelettel módosított részek április 1-jén lépnek hatályba. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/1991. (III.7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, intézményeknél, valamint Zalaegerszeg közigazgatási területén

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 8.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 8. 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 28 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. december 17-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló 2/2008 (I.24.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 8/2008. (IV.17.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 5-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 15-én megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról (egységes szerkezetben)

Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról (egységes szerkezetben) Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról (egységes szerkezetben) Kistótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2008. szeptember 15. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Bodnár János, Tóth István bizottság tagok, Palsics János bizottsági tag a

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

Szakmai tájékoztató a fejtetvességről

Szakmai tájékoztató a fejtetvességről Szakmai tájékoztató a fejtetvességről Az emberben élősködő vérszívó tetvek világszerte előfordulnak, és ez alól hazánk sem kivétel. Évről-évre visszatérő jelenség a fejtetvesség előfordulása a gyermekközösségekben,

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására. Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására. Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Jegyzője 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az egyes képviselő- testületi hatáskörök

Részletesebben

Lábatlan Város Polgármesterétől 2541 Lábatlan, József A. út 60. Tel.:

Lábatlan Város Polgármesterétől 2541 Lábatlan, József A. út 60. Tel.: Lábatlan Város Polgármesterétől 2541 Lábatlan, József A. út 60. Tel.: 517-500 21-2/2009. M E G H Í V Ó a képviselő testület ülésére Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő Testületét a módosított 1990.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásainak 2014. évi önköltség megállapítására és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 16.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 16.-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017. február 16.-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes

Részletesebben

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.)

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről 2 A Képviselő-testülete által meghozott határozatok: HATÁROZAT

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben