Kisbíró JANUÁR. Idõsek napja. SÁROSD Nagyközség lapja JÓTÉKONYSÁGI BÁL. Tóth Árpád február 11-én MEGHÍVÓ. A gyógyszertár új nyitvatartási ideje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisbíró JANUÁR. Idõsek napja. SÁROSD Nagyközség lapja JÓTÉKONYSÁGI BÁL. Tóth Árpád. 2006. február 11-én MEGHÍVÓ. A gyógyszertár új nyitvatartási ideje"

Átírás

1 2006. január A LAP INGYENES Kisbíró SÁROSD Nagyközség lapja JÓTÉKONYSÁGI BÁL február 11-én újra megrendezésre kerül az iskolában a már megszokott jótékonysági bál. Az idei évben is remélem teltházzal szórakoznak a vendégeink. A zenét a Koncz-rock szolgáltatja. A büfében a már jól megszokott Bagolyvár dolgozói várnak mindenkit. A vacsoránk magyaróvári szelet és rizibizi lesz. A bál 20 órakor kezdõdik a nyolcadikosok Palotás táncával. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a magam és a szülõi munkaközösség nevében. Vargáné Sztupa Andrea szmk-elnök Idõsek napja Az önkormányzat a szociális bizottságot bízta meg az idõsek napja megszervezésével, lebonyolításával. December 17-én, szombaton, délutánra várták a község 70 év feletti lakóit. A háromszáz meghívottból százan fogadták el a meghívást és mentek el, illetve vitték õket az iskolába. Hallósy Péter és Mrázik Sándor képviselõk vállalták az idõs emberek oda- és hazaszállítását. A színvonalas mûsort az iskolások és óvodások lelkes csapata adta. Szerepeltek a furulyások, énekkarosok, néptáncosok, zenei torna valamint két és négykezes zongoraelõadás, versmondás színesítette ezt a délutánt. Köszönet a segítõ védõnõknek és a felkészítõ pedagógusoknak, valamint a konyha személyzetének, kik a finom pogácsát sütötték. Zsigmondné Kovács Margit A gyógyszertár új nyitvatartási ideje Hétfõ: óráig, óráig Kedd: óráig Szerda: óráig, óráig Csütörtök: óráig Péntek: óráig Tóth Árpád JANUÁR Rossz idõket élünk, hogy fessem ki jónak? Ki hisz ma Százéves Jövendõmondónak? Mikor maga sem hisz, öreg csont, magának, Húzván gond gyümölcse vén ágát nyakának? Mégis, hivatalból, õ lévén az ember, Kinél a naptáros jobb idõket rendel, Varázsló-süvegét most is félrecsapva, Üti a jövendõ kongó ûrét csapra: Csorduljon sok jóval a sok jövõ hónap, Rossz nap elmaradjon, több legyen a jó nap, A rossz úgy se jöjjön, ha ki tán hivatja, - Ez legyen az új év legszebbik divatja! MEGHÍVÓ Jótékonysági bál Sárosdon február 11-én, a Farkas Gyula Általános Iskola aulájában. Megnyitás 20 órakor, palotással. Vacsora: magyaróvári szelet, rizibizi. Belépõjegy: Ft, vacsorával: Ft. Asztalfoglalás: Vargáné Sztupa Andrea: 06 (30) , 06 (25) Belépõjegyek kaphatók: az szmk-tagoknál

2 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK január - Kisbíró ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Beszámoló Sárosd Nagyközségi Önkormányzat Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának év évi munkájáról A bizottság elnöke: Gazsi László Tagjai 4 fõ képviselõ, 2 fõ külsõs tag, állandó meghívott tanácskozási joggal 1 fõ. Az ülésekre az adott témában szakembereket, a témában érintetteket, illetve a képviselõ testület tagjait is meghívja a bizottság elnöke. A bizottság évben 4 ülést tartott, a részvételi arány 64%-os január 6-án napirenden szerepelt: A faluközpont út és járda építés terveinek megvitatása; a helyi építési szabályzat megvitatása; egyebekben a beérkezett lakossági kérelmek megtárgyalása február 8-án napirendben szerepelt: Építési és szabályozási terv megvitatása; Mészáros András beadványának megbeszélése; a bizottság évi munkájának értékelése; évi tervek; egyebek május 10-én napirenden szerepelt: Állattartásról szóló rendelet tárgyalása; parlagfû elleni védekezés; önkormányzati közterületek parkosítása; egyebekben a Gesztenyefasor kártevõk elleni védekezése, a falu fásításának lehetõségei szeptember 5-én napirenden szerepelt: Épületvagyon hasznosítása; belterületi utak felújítási sorrendje; parlagfû mentesítés; egyebekben a hulladékudvar és hulladék szigetek helyének meghatározása. A bizottság az év során 5 határozati javaslatot tett a képviselõ-testület felé. Gazsi László, a bizottság elnöke BESZÁMOLÓ Sárosd Nagyközségi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának évi munkájáról Az Ügyrendi Bizottság feladata a képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján: jogi, ügyrendi, etikai, személyzeti, igazgatási, polgári védelmi ügyek megvitatása, a polgármesteri és képviselõi vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, kezelése, a vagyonnyilatkozatokba való betekintés biztosítása, valamint az összeférhetetlenségi ügyek tárgyalása. A bizottság elnöke: Mrázik Sándor képviselõ, tagjai: Imre József képviselõ, Kohl Gábor képviselõ. Az év során az ügyrendi bizottság 4 alkalommal, teljes létszámmal ülésezett. Minden ülésre tanácskozási joggal meghívott a polgármester és a jegyzõ, valamint a tárgyalt napirendi pontok alapján az érintett személyek, szakértõk. Tárgyalt: az egészségügyi szerzõdésekrõl (háziorvosok jelenlétében), a bizottság évi munkájáról, a polgármesteri és képviselõi vagyonnyilatkozatok benyújtásáról, a PRO-CIVITATE rendelet módosításáról, a polgármesterre átruházott feladat és hatáskörökrõl, közterületen történõ parkolásról (az érintettek meghívásával), az SZMSZ módosításáról a képviselõ-testületi üléseken készített hangfelvétel megõrzésével kapcsolatban, valamint a polgármester jutalmazásáról. A bizottság a fenti témákban 5 határozati javaslattal fordult a képviselõ-testület felé, segítve annak munkáját. Mrázik Sándor ügyrendi bizottság elnöke BESZÁMOLÓ Sárosd Nagyközségi Önkormányzat Mûvelõdési, Oktatási és Sport Bizottságának évi munkájáról A bizottság elnöke Sárdy Gyula. A bizottságnak 3 képviselõ és 3 külsõs tagja van, valamint 1 tanácskozási joggal állandó meghívottja. A bizottsági ülésekre rendszeresen meghívást kapnak a témában érintettek, a civil szervezetek képviselõi, a bizottság munkáját segíteni tudó lakók, illetve a képviselõ testület tagjai. A bizottság 6 bizottsági ülést tartott. A bizottsági ülésen a részvételi arány 71%- os volt március 7-én napirendek: Nyári kulturális rendezvények szervezésével kapcsolatos teendõk; labdarúgó klub éves tervei; mûvelõdésszervezõi állás betöltése; polgárõrök beszámolója; egyebek (Kisbíró szerkesztõsége, Vas Mátyás beadványa) április 28-án napirendek: Nyári kulturális rendezvények szervezésével kapcsolatos teendõk; Imre István-emlékverseny megrendezésével kapcsolatos teendõk; egyebek (kultúrház 3 fázis visszakötése) június 7-én napirendek: Nyári kulturális rendezvények szervezésével kapcsolatos teendõk; Imre István-emlékverseny megrendezésével kapcsolatos teendõk; egyebek (szülõi kérelem elbírálása citerás tábor támogatásáról) június 29-én napirendek: Intézmények éves beszámolójának véleményezése; nyári kulturális rendezvények szervezésével kapcsolatos teendõk június 7-én napirend: Sárosd Napok lebonyolításának egyeztetése november 10-én napirendek: Lovas pálya használatával kapcsolatos teendõk megbeszélése; a képviselõ-testület 156/2005 (IX. 22) határozata értelmében sportpálya használatával kapcsolatos teendõk megbeszélése; a képviselõ-testület 156/2005 (IX. 22) határozata értelmében mûvelõdésszervezõ utazási költségtérítési kérelme, falunapi rendezvények értékelése, elszámolása; egyebek. A bizottság 3 határozati javaslatot tett a képviselõ-testület felé. Sárdy Gyula, a bizottság elnöke

3 Kisbíró január ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3 Sárosd Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testületének 1/2006. (II. 1.) rendelete Ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának megállapításáról Sárosd Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. sz. törvény 16. (1) bek. és az Árak megállapításáról szóló többször módosított évi LXXXVII. sz. törvény 7. (1) bekezdésében, valamint ezen törvényt módosító évi CIV. sz. törvény mellékletében kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz és szennyvízcsatornadíj szolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja 1. E rendelet tárgya Sárosd nagyközség közigazgatási területén közüzemi szolgáltatás keretében nyújtott ivóvíz és szennyvízcsatorna, valamint szippantott szennyvíz elhelyezés szolgáltatások közületi és lakossági díjainak megállapítása. 2. Sárosd Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete a FEJÉRVÍZ Rt., mint szolgáltató elõterjesztése alapján Sárosd közigazgatási területén a közüzemi szolgáltatás keretében szolgáltatott ivóvíz és szennyvíz díját az alábbiak szerint határozza meg: 1. A közüzemi vízmûrõl szolgáltatott ivóvíz díja: lakossági fogyasztónak 203 Ft/m 3 +15% áfa közületi fogyasztónak 299 Ft/m 3 +15% áfa 2. csatornaszolgáltatás díja: szolgáltató által fizetendõ bérleti díj lakossági fogyasztónak közületi fogyasztónak szippantott szennyvíz elhelyezési díja (ahol a szennyvízcsatornára rá lehet kötni) Ft/m 3 +20% áfa 243 Ft/m 3 +15% áfa 301 Ft/m 3 +15% áfa 824 Ft/m 3 +15% áfa 874 Ft/m 3 +15% áfa E rendelet alkalmazása szempontjából: lakossági fogyasztás: a lakóépületek (lakóingatlanok) esetleges gazdasági (vállalkozási) célú fogyasztással csökkentett fogyasztás, közületi fogyasztás(eltérõ szolgáltatási tartalommal) minden egyéb fogyasztás függetlenül attól, hogy a fogyasztó természetes vagy jogi személy, kivéve a díjközösségbe társult önkormányzatok megállapodásában felsoroltakat. 4. E rendelet február 1-jén lép hatályba és a rendelet hatályba lépésével egyidejûleg a 2/2005 (2005. I. 28.) számú rendelet hatályát veszíti. Lehotainé Kovács Klára polgármester, Dosztály Csaba jegyzõ Sárosd Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testületének 3/2006. (II. 1.) számú rendelete A települési rendtartásról szóló 5/2005. (IV. 1.) számú rendeletének módosításáról Sárosd Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1.) bekezdése alapján az alábbi rendeletében szabályozza az üzleti célú bérleti díjat: 1. A rendelet 1. számú mellékletének helyébe az alábbi rendelkezés lép: Közterület bérleti díja üzleti célra: csatorna hozzájárulással 220 Ft/m 2 /hó csatorna hozzájárulás nélkül 350 Ft/m 2 /hó 2. /1/ A rendelet mellékletének módosítás február 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 22/2004. (XII. 17.) számú rendeletmódosítás hatályát veszíti. /2/ A rendeletmódosítás kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. Lehotainé Kovács Klára polgármester, Dosztály Csaba jegyzõ Sárosd Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testületének 4/2006. (II. 01.) számú rendelete Az önkormányzati bérlakásokról szóló 24/2004. (XII. 17.) számú rendeletének módosításáról Sárosd Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes jogszabályokról szóló évi LXXVI- II. törvényben foglaltakra a következõképpen módosítja a rendeletet. 1. A rendelet 2. számú mellékletének helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat a szociális bérlakások és a közcélú lakások bérleti díját az alábbiakban állapítja meg: Összkomfortos lakás 200 Ft/m 2 /hó Komfortos lakás 150 Ft/m 2 /hó Félkomfortos lakás 90 Ft/m 2 /hó Komfort nélküli lakás 70 Ft/m 2 /hó Nem lakás célú helyiségek 650 Ft/m 2 /hó Gépkocsitároló Ft/db/hó 2. A rendelet mellékletének módosítása február 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 24/2004. (XII. 17.) számú rendelet 2. számú melléklete hatályát veszíti. Lehotainé Kovács Klára polgármester, Dosztály Csaba jegyzõ Anyakönyvi hírek 2005 Születések: 13 fiú és 19 lány. Házasságkötés: 11. Halálozás: 73 fõ.

4 4 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK január- Kisbíró Sárosd Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2006. (II. 1.) számú rendelete Az intézményi térítési díjak megállapításáról Sárosd Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete a többször módosított évi III. törvény 115. /1/ bekezdésében, valamint a módosított évi XXXI. törvény 29. /1/ és a 146. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. /1/ Az óvodai gyermek térítési díj 246 Ft+15% áfa=282 Ft, tízórai: 49 Ft + áfa ebéd: 148 Ft + áfa uzsonna: 49 Ft + áfa /2/ Az óvodában dolgozó felnõtt étkezõk térítési díja: Norma +rezsi (60%) + 15% áfa =térítési díj 246 Ft 148 Ft 59 Ft =453 Ft Az alkalmazottak jogosultak Ft természetbeni étkezési támogatásra. /3/ A külsõ vendégebéd térítési díja: Norma +112% rezsi+15% áfa=térítési díj 148 Ft 166 Ft 47 Ft =361 Ft /4/ Belsõ vendégebéd (önkormányzati dolgozó, nyugdíjas) térítési díja: Norma +112% rezsi + 15% áfa =térítési díj 148 Ft 166 Ft 47 Ft =361 Ft Jogosultak a Ft természetbeni étkezési támogatásra. 2. /1/ Az iskolai napközis gyermek térítési díj 294 Ft + 15% áfa = 338 Ft. tízórai: 47 Ft + 15 % áfa = 54 Ft ebéd: 200 Ft + 15% áfa = 230 Ft uzsonna: 47 Ft + 15% áfa = 54 Ft /2/ Az iskolában dolgozó kötelezõ étkezõk térítési díja: Norma + rezsi 60% + 15% áfa =térítési díj 294 Ft 176 Ft 71 Ft=541 Ft Az alkalmazottak jogosultak Ft természetbeni étkezési támogatásra. /3/ Az önkormányzati intézményben dolgozók ebéd térítési díja: Norma + rezsi 90% + 15% áfa=térítési díj 200 Ft 180 Ft 57 Ft=437 Ft /4/ A külsõ vendégebéd térítési díja: Norma + rezsi 90% + 15% áfa=térítési díj 200 Ft +180 Ft 57 Ft=437 Ft /5/ Az ÖNO felé kiszolgáltatott ételek térítési díja 464 Ft, mely az alábbiakból áll: Norma + rezsi 60% +15% áfa=térítési díj Reggeli: 52 Ft 32 Ft 12 Ft=96 Ft Ebéd: 200 Ft 120 Ft 48 Ft=368 Ft /6/ Intézmény nyugdíjasai ebéd térítése: Norma + 60 % rezsi + 15% áfa_=térítési díj 200 Ft 180 Ft 57 Ft=437 Ft Jogosultak a Ft természetbeni étkezési hozzájárulásra. 3. Záró rendelkezések: /1/ A rendelet február 1-jén lép hatályba. /2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 4/2004. (I. 23.) számú rendelet hatályát veszíti. Lehotainé Kovács Klára polgármester, Dosztály Csaba jegyzõ Sárosd Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testületének 2/2006. ( II. 1.) számú rendelete Az 5/2001 (IV. 1.) Kt. számú a temetõkrõl és temetkezésrõl szóló rendelet díjakat tartalmazó mellékleteinek módosításáról Sárosd Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. sz. törvény 16. (1) bek. és az Árak megállapításáról szóló többször módosított évi LXXXVII. sz. törvény 7. (1) bek. valamint az 5/2001.(IV. 1) számú a temetõkrõl és temetkezésrõl szóló helyi rendelet alapján az alábbi rendeletet alkotja 1. 1./ A rendelet I. számú melléklete - a sírhely megváltásról - az alábbira módosul: egyes sírhely Ft/25 év kettõs sírhely Ft/25 év (urnasírhely Ft/25 év) kripta sírhely =2 férõhelyes Ft/25 év =4 férõhelyes Ft/25 év =6 férõhelyes Ft/25 év 2./ A rendelet II. számú melléklete a sírkõ felállítás és javítás díjáról az alábbira módosul: sírkõ felállítás (beviteli díj) egyes sírkõ Ft sírkõ javítás (energia) hozzájárulás 2. kettes sírkõ Ft Ft A rendelet mellékleteinek módosítása február 1-jén lép hatályba, a rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 21/2004. (XII. 17.) számú rendelet módosítás hatályát veszíti. Lehotainé Kovács Klára polgármester, Dosztály Csaba jegyzõ

5 Kisbíró január ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5 Sárosd Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testületének 5/2006. (II. 1.) számú rendelete A szemétszállítás díjáról Sárosd Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.sz. törvény 16. (1) bek. és az Árak megállapításáról szóló többször módosított évi LXXXVII.sz. törvény 7. (1) bek. alapján a szemétszállítási díjakról az alábbi rendelete alkotja: 1. E rendelet tárgya a Sárosd nagyközség közigazgatási területén közüzemi szolgáltatás keretében nyújtott szemétszállítási díjak megállapítása. 2. Sárosd Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete a hulladékgyûjtési, szállítási, elhelyezési (szemét) díjakat a VER- TIKÁL Rt., mint szolgáltató elõterjesztése alapján a lakosság, az önkormányzat és intézményei részére az alábbiak szerint határozza meg: 1./ l-es 167 Ft+15% áfa/alkalom (8.684 Ft+15% áfa/év/ingatlan) 240 l-es 334 Ft+15% áfa/alkalom l-es Ft+15% áfa/alkalom 2./ Az önkormányzat a 70 év feletti egyedül élõk szemétszállítási díját átvállalja. 3./ Edényzet bérletek 1,1 m 3 -es konténer Ft+20% áfa 3. A fent meghatározott díjak tartalmazzák az évenkénti lomtalanítás, valamint a lakossági szelektív hulladékgyûjtés költségeit is. 4. E rendelet február 1-jén lép hatályba, és vele egyidejûleg a 23/2004 (2004. XII. 17.) számú rendelet érvényét veszíti. Lehotainé Kovács Klára polgármester, Dosztály Csaba jegyzõ Fejér Megyei Esélyegyenlõségi Hálózat Esélyek Háza, Székesfehérvár Kistérségi Esélyegyenlõségi Fórumok Életre hívtuk és mûködtetjük a Fejér megyei esélyegyenlõségi hálózatot. A hálózat folyamatos információszerzésre ad lehetõséget és rendszeres személyes eszmecserére teremt alkalmat. A kistérségi esélyegyenlõségi fórumok a Fejér megyében beindított esélyegyenlõségi hálózat legfontosabb kapcsolattartási eszközei. Az elmúlt egy évben az esélyegyenlõségi fórumok legfontosabb eredménye, hogy növelni tudtuk a pályázatkészítési hajlandóságot. Partnereink között jelentõsen emelkedett a Nemzeti Civil Alapprogramra pályázók száma és látványosan nõtt az elnyert források összege. A fórumok kiemelt szakmai célja az esélyegyenlõségi projektek megvalósításához szükséges feltételek bemutatása. A kistérségi esélyegyenlõségi fórumok olyan alkalmat adnak a párbeszédre a problémák felvetésére, a tapasztalatok megosztására, amelyhez hasonló alkalmat rendszeres jelleggel kistérségi, kistelepülési szinten semmilyen más közintézmény vagy szervezet nem valósít meg. Tartósan és hosszú távon kell biztosítanunk az információ áramlását és a módszertani feladatokat lehetõvé tévõ esélyegyenlõségi konzultációs hálózat mûködését, ahhoz, hogy a hátrányos megkülönböztetés, az elõítéletek és az esélykülönbségek csökkenése terén jelentõs változások következzenek be. A fórumokat polgármesteri találkozók egészítik ki, ahol a civil szektorral való hatékonyabb együttmûködés kialakításában segíti az Esélyek Háza az önkormányzatokat. A Kistérségi Esélyegyenlõségi Fórumok idõpontjai február20. (hétfõ), óra: Adonyi Kistérségi Fórum, 2457 Adony, mûvelõdési ház, Rákóczi u február 27. (hétfõ), óra: Abai Kistérségi Fórum, 8127 Aba, Kultúr Közösségi Ház, Rákóczi u. 4/a március 6. (hétfõ), óra: Sárbogárdi Kistérségi Fórum, 7000 Sárbogárd, polgármesteri hivatal díszterme, Hõsök tere március 20. (hétfõ), óra: Enyingi Kistérségi Fórum, 8130 Enying, mûvelõdési ház, Bocskai u március 27. (hétfõ), óra: Dunaújvárosi Kistérségi Fórum, 2400 Dunaújváros, polgármesteri hivatal közgyûlési terem, Városház tér 1-2. A fórumokra regisztrálni a címen vagy a 06 (22) os telefonszámon lehet Szakmai program 1. A kistérség az esélyegyenlõség tükrében Elõadó: Márton Zoltán Esélyek Háza igazgatója 2. Megoldások keresése közösen a felmerült problémákra A beszélgetést vezeti: Márton Zoltán Esélyek Háza igazgatója 3. Források feltárása. Elõadó: Róka Gyula szociális munkás ESÉLYEK HÁZA Fejér Megyei Esélyegyenlõségi Koordinációs Iroda 8000 Székesfehérvár, Budai u. 90. Telefon, fax: 06 (22) Honlap: onkormanyzat/?id=516

6 6 KÖZÜGYEINK január - Kisbíró Tisztelt Hallósyné! Fallen Angel Damned, Failed, Deported, Deceased, Faithless, Guilty, Solitary, Revolter, Cruel A Fallen Angel. Bálint Réka Bozsoki Zoltán vagyok, és tisztelettel merem vállalni az általam B.A.B monogram alatt írt szüreti felvonulás személyes tapasztalatokon alapuló cikkét. A cikket, mint magánember és mint szülõ vetettem papírra. Azt hiszem, hogy senkit nem neveztem meg, hogy ki és mit szúrt el a felvonuláson. Én, mint kívülálló voltam sajnos részese a dolognak. Én akkor sem iszom alkoholt, ha gyalog vagyok, ha gépkocsit vezetek, és akkor sem, ha kerékpározom. Akkor pedig fõleg nem, ha gyermekekért felelek egy szüreti felvonuláson. Sajnálom, hogy személyeskedésnek érzi a cikkemben szereplõ a dolgokat, de nem annak szántam. Sem Önt, sem pedig a férjét nem kívántam megbántani, és megsérteni sem. Amit leírtam, azt mindent vagy láttam, vagy a faluba járva az emberektõl, vagy a részt vevõ gyermekektõl hallottam. Tehát mint mindenben, az én cikkemben is van némi igazság, mert a válaszlevelében Ön sem tér ki mindenre, ami szerintem igenis nagyon fontos. A szüreti piás körútért pedig elnézést, én csak arra próbáltam rávilágítani, hogy az italozást is lehet mértékkel végezni, és nem pedig nyakló nélkül. Ám ezt mindenki döntse el maga, hogy kíván-e ittasan közlekedni a közúton. Ha nem voltak ittasak a fogathajtók és a lovasok, akkor természetesen mindenkitõl elnézést kérek, és én voltam ittas. Azt hiszem, hogy nem felháborodni kellene, hanem önkritikát gyakorolni. Most sem írok nevet, azt, hogy ezt kikre értem, úgy amint a cikkemben sem tettem. Sajnálom, hogy személyeskedésnek értelmezte a vezérfogatos megszólítást, de nem hiszem, hogy a leírt szó valakinek is a vezeték neve lenne. Szerény véleményem szerint a vezérfogatosnak nincs semmi szégyenkezni valója a felvonuláson történtek miatt. Ha nem volt ittas, és nem esett le a lovak közé, amikor fel akart állni a két ló hátára, akkor tisztelettel szíves elnézését kérem. Én errõl az eseményrõl tényleg csak hallomásból tudok, és nem láttam. Akik ezt mesélték nekem azok a lovas kocsik valamelyikén ültek, de lehet, hogy ez nem így történt. A mazsorettesekrõl pedig csak annyit szeretnék mondani, hogy nem a saját elhatározásukból mentek el a felvonulásra, hanem a kultúrház vezetõjének Jakab Rózsának a felkérésére. Gondolom, hogy velük is csak színesíteni próbálta a felvonulást, és nem azért hívta el õket, hogy rontsák a felvonulás hangulatát. A mazsorettesekkel kapcsolatban az Ön által leírtak természetesen szerintem csak az Ön személyes véleményét tükrözik. Arról pedig nem a mazsorettesek tehettek, hogy a néptáncosok nem tudták elõadni a mûsorukat. Lehet, hogy errõl a feszített tempójú felvonulás is tehet. Ahogy tanácsolta, legközelebb utána fogok járni a dolgoknak mielõtt papírra vetem az elsõ felháborodásomban leírtakat. Még egyszer tisztelettel elnézést kérek azoktól a fogatosoktól, és lovasoktól, akikre az általam leírtak nem vonatkoztak. És természetesen megkövetem a vezérfogatost is, amennyiben az általam leírt cikk nem egészen a teljes valóságot adta vissza. Én senkit nem állítottam pellengérre, és nem is ez volt a célom. Aki a fogatosok közül úgy érzi, hogy a cikkben leírtak rá nem vonatkoznak, az ne vegye magára. Aki pedig ittasan hajtja a fogatot tele gyerekekkel, az pedig gyakoroljon önkritikát, és ne játssza a sértõdöttet. Ha jövõre nem lesz szüreti felvonulás a cikkem miatt, azt nagyon sajnálnám, de az általam leírtaknak nem ez volt a célja. Én csak arra szerettem volna rávilágítani, hogy egy ilyen rendezvény lebonyolítása nagy felelõsséggel jár, és a felvonuláson résztvevõ felnõttek, fogatosok, és lovasok igenis felelõsek mindenért, ami a felvonuláson történik. A szüreti felvonulásnak egyébként a varázsát nem az ittas fogathajtás, és ittas lovaglás adja, hanem a hagyományok tisztelete, és a régmúlt felvonulások szép emléke. Természetesen ez az én személyes véleményem. Tisztelettel ismételten elnézést a vezérfogatostól, aki megszólítva érezte magát, és a jóérzésû lovasoktól, és fogatosoktól is. Remélem a félreértéseket személyesen is sikerül tisztázni, és nem fogunk elbeszélni egymás mellett. A jobb és felelõsségteljesebb jövõbeni szüreti felvonulások megtartása érdekében megosztjuk egymással tapasztalatainkat. Bozsoki Zoltán (B.A.B.) EGYESÜLET? KAMPÁNY? HAJRÁ! Újságunk legutóbbi számából megtudtuk, hogy új civil szervezettel gyarapodtunk. Megalakult a Sárosdért Egyesület. A hírnek maradéktalanul örülök. A megalakulást az idõsebb testvér, a Sárosdi Horgászegyesület elnökeként és a magam nevében is jó szívvel nyugtázom. Az egyesület munkájához a deklarált célok megvalósításához sok sikert kívánok. Kár, nagyon nagy kár, hogy már az elsõ hivatalosnak szánt tudósítás félrecsúszott! Remélem, az egyesület elnöke és vezetõsége tudja, hogy civil szervezetként támogatást csak akkor kaphatnak, pályázni csak akkor tudnak, ha politikai pártokat, politikusokat nem támogatnak, pártpolitikai tevékenységet nem folytatnak. A megalakulásról szóló tájékoztató sajnos nem errõl szól. Ennél szemérmetlenebb kampányhirdetés talán ingyen? még sohasem jelent meg a Kisbíróban. Talán ingyen? Mert ha nem, akkor a fenti sorokért elnézést kérek. Ha viszont a hirdetésért a csupa nagybetûvel megnevezett párt, illetve jelöltje, netán sárosdi kampánystábja nem fizetett, akkor két dolog lehetséges. Elõször: jól megvezették a Kisbíró szerkesztõit, hiszen ingyen helyeztettek el hirdetést a lapban. Ez nyilván etikus. Mi az hogy! Nagyon is! Ebben az esetben a Sárosdért Egyesület választási célokat szolgáló, pártpolitikai érdekbõl létrehozott alakulat. S akkor nem kistestvére az igazi sárosdi civil szervezeteknek. Akkor kakukktojás. Másodszor: a Kisbíró szerkesztõsége tudatosan tért el eddigi gyakorlatától, miszerint nem szolgál pártpolitikai célokat, nem kampányol. Amit jó néhány képviselõ eddig elvárt a laptól. A decemberi számban ennek az elvárásnak az újság nem tett eleget. Ha így van, akkor viszont hozza le a sárosdi Fidesz-alapszervezet elérhetõségét, azt a telefonszámot, amelyen a szimpatizánsok és segíteni akarók jelentkezhetnek a V 2006 csapatába. E szám: 06 (30) Hozza le ingyen, mint az elõzõekben megemlített hirdetést. Mert ez így etikus. Mert ez így van rendjén. A történtek számomra jelzik, hogy a választási kampány Sárosdon is folyik. Ezzel semmi baj. Semmi baj akkor, ha az egyetlen sárosdi médium egyenlõ esélyeket biztosít. Egyenlõ esélyeket biztosít a település pénzén azon polgárai számára is, akik nem a csupa nagybetûvel szedett pártot és jelöltjét támogatják. Hajrá. Pleizer Lajos

7 Kisbíró január KÖZÜGYEINK / KÖZÖSSÉGÜNK 7 Tisztelt Pleizer Lajos úr! Szeretnénk néhány információval szolgálni a Kisbíró szerkesztésének a menetérõl, munkájáról. A szerkesztõbizottság tagjait a képviselõ-testület valakik ajánlására választotta meg és kérte fel erre a feladatra. Semmilyen utasítást, feladatmeghatározást nem kaptunk, csak felkérést. Elvállaltuk, hogy az újságban megjelenõ írásokat átolvassuk, és ügyelünk arra, hogy embereket, embercsoportokat sértõ, gyalázó írások ne jelenjenek meg. Mindezt tettük és tesszük a saját értékrendünknek megfelelõen. Nem cenzúráztunk egyetlen írást sem. Két esetben történt az, hogy a tartalma miatt nem jelentettük meg írást, mivel a cikk írója nem volt hajlandó átfogalmazni a mondandóját. A beérkezett írásokat minden esetben fel kell vinnünk a számítógépre, ahonnan Papné Gyöngyi átküldi Horváth Krisztiánnak, aki végül formába önti az újság oldalait. Tördel, képeket helyezett el a cikkek mellé. Ez az Õ feladata volt (az idei évben már nem vállalja) és küldte tovább a nyomdába. A továbbiakban ezt a munkát is ott fogják végezni. Szeretnék magyarázattal szolgálni, az Ön által említett cikkel kapcsolatos megvezetésre. Az igazság sokkal egyszerûbb, mint amit Ön gondol és le is ír. A decemberi számhoz hozzám érkezett négy cikk, kettõ géppel és kettõ kézzel íródott. Ha hiszi, ha nem, innentõl kezdve minden a véletlenen múlott, bár tudom, azt mondják, hogy véletlenek nincsenek. A kézzel írt cikkeket a Hallósy házaspártól kaptam, mert elromlott a számítógépük. Mikor idõm lett volna leülni és begépelni a cikkeket, a mi számítógépünk is elromlott. Megkértem a gyors- és gépíró barátnõmet, aki ráadásul nem is sárosdi, hogy segítsen ki. Õ begépelte az írásokat és lemezre vitte. Ugye ez már két véletlen, a harmadik az volt, hogy a szerkesztõbizottság a kéziratokat olvasta át, és nem a gépen lévõ cikket. Így nem vettük észre, ezt a szemérmetlen kampányolást. A felelõsség engem terhel ezért a hibáért, melyet akkor vettünk észre mi is, amikor az Ön cikkérõl értesültünk és újból kinyitottuk az újságot. Ha hibát követtünk el, elnézést kérünk azoktól, akiket ez a nagybetûvel szedett rész sértett. Valóban nem politizáltunk ez idáig, mivel egyetlen ilyen jellegû írás sem érkezett és ezt nem is nagyon bánjuk. Így történt. A szerkesztõbizottságnak eddig sem volt szokása, hogy a cikkeket kommentálja. Ezt ezután sem tervezzük, de megszólítattunk, és kötelességünk a tényeket leírnunk. Remélhetõleg sok ember érdeklõdését sikerült felkeltenie és talán elõ is veszik a decemberi Kisbírót, hogy újra átolvassák. Talán lesznek akik, úgy mint Ön, olvasnak a sorok között is, de lesznek bizonnyal, akik a sorokat olvassák. A évi önkormányzati költségvetés elé Az országban nagy a jólét. Mi, magyarok még sohasem éltünk ilyen jól. Dübörög a gazdaság. A pannon puma megunta a dorombolást, ugrani készül. Az autópályák eszeveszett tempóban nyújtózkodnak az országhatárok felé. Franciaország, Németország, Spanyolország minket irigyel. Mi meg itt Sárosdon elvesztettük a józan eszünket. Elvesztettük, hiszen olyan költségvetési koncepciót fogadott el a testület, amely ellentétes a fentebb leírtakkal. Az elfogadott koncepció ugyanis pénzelvonásról, az iskola mûködési feltételeinek szûkítésérõl, álláshelyek elvonásáról, feladatelhagyási kényszerrõl szól. Elvesztettük a józan eszünket. A évi költségvetési összeg 15%- kal kisebb lesz, mint a 2005-ös. Ez 20 millió forint mínusz. Mit jelenthet mindez? Jelentheti azt, hogy 2006-ban nem világítunk, nem fûtünk, nem fizetünk a vízért, telefonért, egyéb szolgáltatásokért. Nem szerzünk be semmiféle segédeszközt: tollat, tintát, ceruzát. Nem, mert a maradék összeg csak a bérekre elegendõ. Ha elegendõ Jelentheti azt, hogy a 2006/2007-es tanévtõl a Farkas Gyula Általános Iskolában nem lesznek délutáni foglalkozások, nem lesz tömegsport, nem lesz szakkör, nem lesz szabadidõs program. Maradnak a délelõtti tanórák, és kész. Persze nem a jelenlegi formában hiszen a csoportbontásokra (német, számítástechnika) nem futja. Jelentheti azt is, hogy nem lesz külön gyógypedagógiai oktatás, hiszen spórolni csak a béreken lehet. A béreken lehet, ha elbocsátjuk a gyógypedagógián dolgozókat. Az integráció úgyis a legkedvesebb gyermeke a jelenleg regnáló politikai erõknek. Négy-öt ember megy marad 10 millió! Meg egy üres épület, meg közel negyven ellátatlan, a normál osztályokba kényszerített gyermek. Meg ott az áldatlan állapotok Elvesztettük a józan eszünket. De tényleg a sárosdi önkormányzat vesztette el a józan eszét? Az oktatási normatívák csökkennek. Egyre több gyermeket már most is más települések iskoláiba utaztatnak. A minket érintõ infláció a meghirdetettnél minden évben magasabb. Az önkormányzat kötelezõen ellátandó feladatai sokasodnak. Mûködni kell. Kellene. Valakik hazudnak. Valakik hülyének néznek minket, sárosdiakat. Minket, az ország polgárait. Az országban nagy a jólét. Mi, magyarok még sohasem éltünk ilyen jól. Dübörög a gazdaság. A pannon puma megunta a dorombolást, ugrani készül Valami nem stimmel. B. ú. é. k Pleizer Lajos Ami az elõzõ számból kimaradt Tisztelettel a szerkesztõk Sárdyné Heiter Mária, a szerkesztõbizottság tagja

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának!

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának! 1394 2008 2008. január XV. évfolyam 1. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL EZ TÖRTÉNT 2007-BEN Hónapról hónapra áttekintettük milyen események történtek az

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

FALUNAP 2011. folytatás a 4. oldalon. 1. évfolyam, 2. szám 2011. 11. 15. Adventi program

FALUNAP 2011. folytatás a 4. oldalon. 1. évfolyam, 2. szám 2011. 11. 15. Adventi program 1. évfolyam, 2. szám 2011. 11. 15. Adventi program Bakonyjákó Község Önkormányzatának 4 havonta megjelenő, ingyenes kiadványa. FALUNAP 2011 Színes programok, jó idő, sok látogató és remek hangulat jegyében

Részletesebben

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január Hazug feljelentés helyi képviselők ellen Öt nappal az önkormányzati választások után a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán feljelentették Incze Sándor polgármestert, Bata József alpolgármestert, a

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez.

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. XVII. évfolyam 8. szám 2005. március 3. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Részletesebben

M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i

M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i 2 3 9 Iskolaügy 2011 Közmeghallgatás Nyugdíba ment... XXIII.(X X X I I I. ) év folyam 2. Városi önkormányzati lap 2011. február 11. 790. szám M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i

Részletesebben

Tápiógyörgye. Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága

Tápiógyörgye. Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága Faluújság Tápiógyörgye XX. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2011. március Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága A Faluújság Tápiógyörgye közéleti lapja, mely az önkormányzat kiadásában 1992

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Imre Ferenc: 1848-49 fénye. Nőnapi köszöntő! A TARTALOMBÓL:

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Imre Ferenc: 1848-49 fénye. Nőnapi köszöntő! A TARTALOMBÓL: Seregélyesi KISBÍRÓ SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XI. évfolyam, 1. szám 2011. március Imre Ferenc: 1848-49 fénye A fényed örökké ragyog, nemzetünk egén csillagod, míg hazánk fölött égbolt lesz,

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

SÁROSD Nagyközség lapja

SÁROSD Nagyközség lapja Kisbíró 1 2008. Április 2008. Április A LAP INGYENES _ SÁROSD Nagyközség lapja 2008. március 15-ei központi ünnepség 2008. március 14-én (pénteken) 18 órakor kezdődött az ünnepség a Művelődési Házban.

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA 1. oldal PÁTKAI HÍREK 2012. nyár PÁTKAI HÍREK Pátkai Hírek XXII. évf. 2. szám 2012. nyár A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA PÁTKAI NYÁR 2012 JÚLIUS 14. CSALÁDI SPORTNAP (PÁTKA SPORTKÖR) JÚLIUS 23-27.

Részletesebben

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 1. szám Mit hoz az új év? Sokan felteszik a kérdést az új év kezdetén, aztán többnyire az a válasz, hogy bármit hoz

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Petõfi Sándor: MAGYAR VAGYOK

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Petõfi Sándor: MAGYAR VAGYOK XXIII. évfolyam 2. szám Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava 2011. február 22. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FALUGYÛLÉS LESZ! Kedves lakitelekiek! Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HavONta XXVII.évfOlyam, 1. szám 2014. JaNuár 21. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA fanni dolgozni akarnak Kőszeg első újszülöttje Tóth Fanni Huszonnyolc csökkent munkaképességű

Részletesebben

Tisztelt Alsónémediek!!

Tisztelt Alsónémediek!! Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVIII. évfolyam 2008. október Tisztelt Alsónémediek!! A Képviselõ-testület szeptember 12-én tartotta idei elsõ õszi ülését, melyen a napirendi

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az KELENFÖLD ÚJBUDA ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS Az Újbuda következő, október 10-én megjelenő számának FÓKUSZ rovatában az újbudai civil szervezeteket

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

követően alig hét év múltával örökre távozott.

követően alig hét év múltával örökre távozott. Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXIV. évfolyam 1. szám Díszpolgártól búcsúzunk Elhunyt dr. Pap Gyula Családtagjai, tisztelői, barátai, egykori

Részletesebben

vám o SGYÖ település időszaki kiadványa TARTALOM XX. évfolyam, 1. szám 2009. március 2-6. OLDAL 7. OLDAL 8-9. OLDAL 10. OLDAL 11. OLDAL 12.

vám o SGYÖ település időszaki kiadványa TARTALOM XX. évfolyam, 1. szám 2009. március 2-6. OLDAL 7. OLDAL 8-9. OLDAL 10. OLDAL 11. OLDAL 12. vám o SGYÖ KK XX. évfolyam, 1. szám Vámosgyörk település időszaki kiadványa 2009. március 2-6. OLDAL Hivatali hírek 7. OLDAL Vámos-hírek 8-9. OLDAL Oviban, suliban 10. OLDAL A polgárőrség hírei 11. OLDAL

Részletesebben

Óbuda gondoskodó kerület

Óbuda gondoskodó kerület obuda_04.qxd 2010.02.18. 14:29 Page 1 XVI. évfolyam 4. szám Megjelenik kéthetente 2010. február 22. Kultúra visszaváltott palackért Elkezdõdött a KultÚjra elnevezésû program, melyben közel 2000 diák játékos

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben