Köszönjük IVÁNCSAI. Testfestési verseny résztvevõi. a kistérség polgármesterei a vérszerzõdés elõtt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszönjük IVÁNCSAI. Testfestési verseny résztvevõi. a kistérség polgármesterei a vérszerzõdés elõtt"

Átírás

1 IVÁNCSAI SZÓ-VÁLTÁS MÁJUS XVI. évfolyam 5. szám Köszönjük Testfestési verseny résztvevõi Együttzenélésre készülnek a kistérség polgármesterei a vérszerzõdés elõtt A kistérségi összefogás jelképét mutatja be az iváncsai csapat Településünk két kistérségi rendezvénynek is részese volt a közelmúltban. Sok iváncsaival találkoztunk a kistérségi majálison, mely a visszajelzések alapján összességében jól sikerült és talán hagyományteremtõ is lesz. A szervezõk nevében elnézést kérünk az amatõr csoportoktól, hogy a fellépésük koordinálása nem úgy sikerült, ahogy tervezték. A tortatúrán résztvevõ iváncsai csapat viszont remekül szerepelt és mindenki jól érezte magát. Ezúton köszönjük meg a csapat valamennyi tagjának, hogy méltóképpen képviselte Iváncsát. Köszönet illeti a kistérségi borverseny iváncsai szervezõ gárdáját is, hisz nem kis feladattal kellett megbirkózniuk május 7-én. Soha ennyi nevezés nem érkezett még a versenyre, s ezek közül is a több, mint 20 iváncsai borminta összességében jó helyezést ért el, több ezüst, bronz és oklevél fokozatú minõsítést kaptak. Az iváncsai szakmai napot követi majd a hagyományos Orbán-napi ünnepség Adonyban, melyre ezúton is meghívjuk az iváncsaiakat.

2 Friss hírek az M6 autópálya építésével kapcsolatban Egyre látványosabb mértékben folyik az M6 autópálya építése. Átrendezõdik a táj és ezzel együtt gondjaink is szaporodnak. Az építéssel kapcsolatos teher egyre nehezebben viselhetõ el községünk belterületén. Az utak állapota katasztrofális méreteket ölt, különösen a községen átvezetõ fõ úton jelentkeznek a megrongálódás jelei. Önkormányzatunk ennek az útnak nem kezelõje, így csak folyamatos jelzéssel tud élni a közúti igazgatóság, illetve a beruházó felé. A balesetveszély elkerülése végett kezdeményezéseinkre elmozdulás várható. Megkezdõdött a letöredezett és megsüllyedt útszakaszok kijavítása, valamint aláírásra került az a megállapodás, mely várhatóan tehermentesíti a megnövekedett forgalom alól községünket. Új szállítási útvonal kerül kijelölésre, az úgynevezett kilencedi úton. Az építkezés és a régi 6-os közötti szállítások ezen az úton bonyolódnak majd. Ahhoz, hogy az út alkalmas legyen a várható terhekre, napokon belül elkezdõdik a kilencedi úton egy szélesítés és megerõsítés. A tehermentesítésen túl ennek az útnak a megépítése amiatt is idõszerûvé vált, hogy még május hónapban elindul az iváncsai autópálya mérnökségi telep építése. Önkormányzatunkhoz többen fordultak azzal a panasszal, hogy a magántulajdonú ingatlanokban is kár keletkezett. Ezeket a bejelentéseket eddig is és a jövõben is kárfelvételre továbbítjuk a beruházó felé. Ugyanez vonatkozik az esetleges zöld kárra, melyre szintén egyre gyakrabban van példa. Türelmet és megértés kérünk polgárainktól azzal, hogy természetesen a település érdekét, az itt élõk nyugalmát és biztonságát önkormányzatunk kiemelten kezeli a jövõben is. A Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat közérdekû felhívása a parlagfû elleni védekezésre A parlagfû nagymértékû felszaporodása, közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevõ. Az utóbbi években belterületeken az önkormányzatok és a lakosság jelentõs erõfeszítéseket tettek a parlagfû visszaszorításában. A parlagfû elleni szántóföldi védekezés országos hatékonysága azonban még nem érte el az elvárható szintet. A korán lekerülõ növények betakarítását követõen a tarlón a parlagfû gyakran tömegesen kel és virágzik - egyéb gyomnövények mellett - a tarlóápolás elmulasztása esetén. Tarlókezelésre a gyomnövények ellen elegendõ a tárcsázás. A mechanikai tarlóápolás egyéb károsítók fertõzési szintjét is csökkenti és a talaj víztartó képességét is kedvezõen 2 befolyásolja. Ruderális (elhanyagolt) területeken a növényt még a virágzás elõtt meg kell semmisíteni. Ellenkezõ esetben a virágporszóródást nem tudjuk meggátolni. Helytelen a már virágzó növények kézi gyomlálása vagy kaszálása, mert a nagy tömegû virágporral való érintkezés allergiát válthat ki. Évi két-három - kellõen idõzített - kaszálással a parlagfû virágzá-

3 Jó érzés volt sa biztonságosan megakadályozható. Amennyiben a földhasználó a mechanikai védekezést választja, úgy az elsõ kaszálást a virágbimbók megjelenése elõtt 1-2 héttel kell elvégezni. A generatív fejlõdési szakaszába induló növény a kaszálás okozta stresszhatást nehezen viseli el. Elõfordul, hogy a lekaszált példányok a tövüknél oldalhajtásokat hoznak ugyan, de ezek a növények már fejletlenek, gyengék maradnak, és további kaszálással teljesen elpusztíthatók. Ruderális (elhanyagolt) területeken, gyomirtó szerek alkalmazása esetén a talajon keresztül ható készítmények közül elsõsorban a Casoron G-t (diklobenil) javasolt kg/ha-os dózisban. A könnyen kezelhetõ granulátum a III. forgalmi kategóriába (szabadon vásárolható) tartozik, így felhasználása növényvédelmi szakképesítéshez nem kötött és a parlagfû mellett a legtöbb magról kelõ egy- és kétszikû gyomnövény ellen is hatékony. A diklobenil hatóanyag a talaj felsõ rétegébõl csapadék hatására sem mozdul el, a mélyen gyökerezõ kultúrnövényekre nincs káros hatással. Hatását azonban csak a csírázó növényekre fejti ki, így a kikelt gyomok pusztítására nem alkalmas. A már kikelt gyomnövények ellen elsõsorban a glifozát, valamint glufozinátammónium hatóanyagú gyomirtó szerek alkalmazása célszerû. Ezek a készítmények szintén III. forgalmi kategóriába tartoznak. A glifozát hatóanyagú készítmények felszívódó tulajdonságúak, dózistól függõen mind a magról kelõ, mind az évelõ egy- és kétszikû gyomnövények ellen hatékonyak. A glufozinátammónium hatóanyag perzselõ hatással rendelkezik, csak magról kelõ gyomnövények ellen használható eredményesen. A glifozát hatóanyagú készítményekbõl az engedélyezett készítmények: Készítmény Dózis Dominator 2,0-6,7 l/ha Fozát 480 2,0-6,7 l/ha Glialka 480 2,0-6,7 l/ha Glialka 480 Plus 2,0-6,7 l/ha Glyfos 2,0-6,7 l/ha Glyphogan 480 SL 2,0-6,0 l/ha Kapazin 2,0-6,7 l/ha Medallon Premium 2,0-6,7 l/ha Rodeo 2,0-6,7 l/ha Roundup Bioaktív 2,0-6,7 l/ha Roundup GC ml/100 m 2 Roundup Handy Finale 14 SL (glu- 4,0-6,0 l/ha fozinát-ammónium) Magyarországon jogszabályok teszik kötelezõvé a parlagfû elleni védekezést. A kötelezõ védekezésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak: - Növényvédelemrõl szóló évi XXXV. törvény - 5/2001.(I. 16.) FVM rendeletet módosító 81/2003. (VII. 9.) FVM rendelet - A Termõföldrõl szóló évi LV. Törvény A Növényvédelemrõl szóló évi XXXV. törvény közérdekû védekezést szabályozó 7. -a a törvény módosításában az alábbi új 5) bekezdéssel egészült ki A védekezésre kötelezõ, valamint a Naponta ismét e ljük a tegnap ot, a múlthoz igazítjuk a holnap ot, minden holnapra jön a holnapután, számok lesznek az é ve k, számok csupán. Mi nem akartuk, hogy a számok csupán számok maradjanak, s remélem sikerült is egy halvány nyomot hagyni az utókor számára. Többen megnyilatkoztak már évfordulós ünnepünkrõl, s igen jólestek az elismerõ szavak. Szeretnék ezekbõl valamennyit visszaadni, hisz sokan, sokat tettek ezért, hogy egy mozgalmas, emlékgazdag hetet tudtunk magunk mögött. Pedagógusok, akik színvonalas, többfordulós tanulmányi versenyeket szerveztek azért, hogy legügyesebb tanulóink tovább ügyeskedjenek, s növekedjen önbizalmuk, tudásuk. A különbözõ rendezvényeken iskolánk valamennyi dolgozója mellett vállalták a megmérettetést, s komplex tudásról adtak számot a 30 próba játékban. Szülõk, akik támogatták a kiadvány megjelenését, ünneplõbe öltöztették s kísérték csemetéjüket, s egyetlen szóra minden segítséget megadtak. Volt diákok, akik igen lelkesen szervezték az osztálytalálkozókat, s részesei akartak lenni az ünnepnek. Az önkormányzat képviselõtestülete, Molnár Tibor polgármester úr támogatását végig éreztük. Ezen az áprilisi héten egy kicsit másképp jártunk iskolába. Sok-sok feladat, izgalom, nyüzsgés, tenniakarás kimerítette a hétköznapokat. Ajándékokat is kaptunk, de adni is akartunk. Szerintem, aki megnézte az iskolatörténeti kiállítást, biztos, hogy sok-sok elfeledett emlék nyomán újra átélhette iskolás éveit. Jó érzés volt ünnepelni, emlékezni, régi kollégákkal találkozni. Jó érzés boldog gyermekarcokat látni, gyarapodni, a ránkfigyelést érezni. Köszönetem fejezem ki a Szülõi Munkaközösség Vezetõségének, valamennyi szülõnek, valamennyi munkatársamnak, s mindenkinek, aki a rendezvény sikeréhez hozzásegített. Az évfordulóra elkészült kiadvány az iskolában megvásárolható. M á tyási Sándorné igazgató 3 közérdekû védekezést elrendelõ határozat közszemlére tétel útján is közölhetõ, ha a földhasználó, illetve a termelõ lakóvagy tartózkodási helye, illetve székhelye (telephelye) ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyen tartózkodik vagy címe ismeretlen. A törvény ezen bekezdéssel való kiegészítése elejét veszi annak a gyakorlatnak, amikor a védekezésre kötelezett az elrendelõ határozat postai kézbesítésének meghiúsítására törekszik. Az 5/2001. (I. 16.) FVM rendeletet módosító 81/2003. (VII. 9.) FVM rendelet 2. d) bekezdése kiemeli a különösen veszélyes gyomfajok irtását, így az aranka fajokat, a parlagfüvet és a selyemkórót. A hatékony gyomirtás a földalapú támogatásoknak is feltétele, ezért a termelõknek a szakmai elváráson túlmenõen anyagi érdeke is fûzõdik a területek gyommentesen tartásához. Felhívjuk ezért a termelõk és a földhasználók figyelmét, hogy a parlagfû elleni védelemre nagyobb figyelmet fordítsanak. A betakarítást követõen a gabonatarlók, tábla szegélyek, ruderális (elhanyagolt) területek mechanikai vagy vegyszeres gyomirtását a parlagfû virágzását megelõzõen végezzék el. Ellenkezõ esetben, virágzó parlagfûvel fertõzött kül- és belterületeken a fenti jogszabályok alkalmazására kerül sor, melynek során a hatóság közérdekû védekezést rendelhet el, illetve a védekezést elmulasztókra 2 millió forintig terjedõ növényvédelmi bírság szabható ki. Kedves IVÁNCSA! Köszönöm, hogy az iváncsai iskola 175. születésnapjára, nagykorúságának 30. évfordulójára Dr. Fejérpataky László emlékhelyet, emlékszobát kapott az iskola falai között. Köszönöm Iváncsának, Molnár Tibor polgármesternek, az önkormányzatnak, az iskola igazgatónõjének, Mátyási Sándornénak, a tantestületnek, az iskola tanulóinak azt az áldozatkész, hatalmas munkát, amellyel létre hozták az emlékszobát. Ez a hely méltó Iváncsához, Dr. Fejérpataky Lászlóhoz, és a Fejérpataky család hozzátartozójához, Kodolányi János ír óhoz. Iváncsán alussza örök álmát Dr. Fejérpataky László édesanyja, Lendvay Terézia, nagybátyja Lendvay ezredes, unokaöccse Tibor, iváncsai lakos, és felesége Hess Bauer Mária. Életükrõl, iváncsai létükrõl Iváncsa utolsó cipésze, a családnál dolgozó Kárász Ferenc mesélt nekem, majdnem száz évesen. Családkutatásaimnál nagy lelkesedéssel igyekezett nekem az ismereteit átadni a helytörténész Fûrész Gyula. Szeretem Iváncsát. Szeretek Iváncsára látogatni. Barátságos emberek, nyílt, szép arcú gyerekek, örökké szorgoskodó, hivatásukat szeretõ tanárok, nyugtalan, fáradhatatlan/nak tûnõ/ mindig készséges igazgatónõ, Mátyási Sándorné. Ez IVÁNCSA! április 27. Hálával és köszönettel: Fejérpataky Tivadar

4 Április, április, minden hírre (csínyre) friss! A Dr. Fejérpataky László Általános Iskola, mely immár a mûvészeti alapiskolai jogot is elnyerte, igazán megállta az elmúlt hónapban is a helyét. Az április különösen mozgalmasan telt, hiszen az összes mûvészeti és tanulmányi verseny erre az idõre torlódott össze. Nagyon nehéz volt ez a diákok részérõl, akik igen komoly munkával képviselték az iskolát, és lakóhelyüket. Megyei és kistérségi versenyeken kiemelkedõ teljesítményeket értünk el szavalóversenyeken és színjátszásban. Április 10-én Adonyban Kelemen Krisztina 8. a osztályos tanuló 4. helyezést ért el a József Attila Szavalóversenyen, melyen három verssel kellett bemutatkozni. Krisztina egyéni kisugárzásával, intellektusával hívta fel magára a figyelmet. Másnap 11-én Pusztaszabolcson arattunk sikert. Kelemen Krisztina és Rónyai Szabolcs 3. helyezést kapott alsó, illetve felsõ tagozat megkülönböztetésében. Szabolcsról, mikor a zsûri elnöke megtudta, hogy másodikos, úgy búcsúzott kézfogással: Te vagy a jövõ ígérete! Nagyon nagy meglepetés ért bennünket április 14-én. Színjátszó csoportunk Székesfehérvárott mutatkozott be. Minden új volt a nagy színpad, a világítás, a nézõtér, no meg, hogy zsûri elõtt mérettettünk meg öt kisjelenettel. Bronz minõsítést kaptunk ezen az Országos Weöres Sándor Színjátszó Fesztiválon, melyen 28 csoport vett részt. Kiemelték a csoport szép beszédét. A fesztivál résztvevõi: Ágoston Doloresz, Dene Zoltán, Gintner Nikolett, Mikovics Adrienn, Páj Nikolett, Rónyai Áron, Susányi Gábor, Szabó Réka, Veres Tamás 5. a osztályos tanulók Köszönetünket fejezzük ki a szülõknek, akik az utazást lehetõvé tették! Legyünk büszkék okos, ügyes diákjainkra! Nagy Annamária Felkészítõ tanár Iskolahét az alsó tagozatban Szépkiejtési verseny 1 2. osztály I. Kovács Annabella 2.b II. Rónyai Szabolcs 2.a III. Gémesi Regina 2.b osztály I. Hegedûs Krisztina 4.b Molnár Elizabeth 3.b II. Molnár Evelin 3.b III. Kovács Máté 3.a Gölöncsér Tamás 4.a Séder Norbert 4.a Helyesíró verseny osztály I. Kovács Annabella 2.b II. Fazekas Alex andra 2.a III. Zörényi Laura 2.b osztály I. Molnár Elizabeth 3.b II. Nagy Édua Petra 3.b III. Hoppál Sebastián 4.a Szombati Laura 4.b Az idén sem maradt el a matematika és környezetismeret verseny sem. Az idei tanévben már legkisebbjeink az elsõsök is belekóstolhattak a versenyzés izgalmaiba. Nagyon ügyesen szerepelt minden induló kispajtás, a helyezések pedig a következõképpen alakultak: Matematika osztály I. Oláh Cintia 1.a 4 Mozgalmas volt az élet április 11. és április 15. között iskolánkban. Ekkor ünnepeltük 175 éves évfordulónkat. A hét bõvelkedett változatos programokban. Április 11-én került megrendezésre a kistérségi környezetismeret verseny, ahova csak a környék, - elõzõ fordulókban legjobban teljesítõ 3. és 4. osztályosokból álló csapatai jutottak be. Adony, Pusztaszabolcs és Iváncsa közül elsõ helyezést ért el az Adonyi Általános Iskola Tudósok csapata. Szoros versenyben kerültek a 2. és 3. helyre az iváncsai Természetbúvárok (3.b), és Könyvmolyok (3.a). A magyar nyelvet és irodalmat kedvelõ gyermekek a Kazinczy versenyen mérték össze szépkiejtésbeli és helyesírásbeli tudásukat. Eredményeik: II. Molnár Anett 1.a III. Kovács Kata 1.b 2. osztály I. Zörényi Laura 2.b II. Rónyai Szabolcs 2.a Szedlák Richárd 2.a 3. osztály I. Kovács Máté 3.a II. Szabó Norbert 3.b III. Varga Dávid 3.a Környezetismeret 2. osztály I. Kovács Kata 1.b II. Molnár Anett 1.a III. Oláh Cintia 1.a A 4. osztályosok matematika megmérettetése három fordulóból állt. Az utolsó fordulóba a hat legügyesebb tanuló került be. Õk szóban küzdöttek egymással a legjobb helyezésekért. Dautopulosz Andreász (4.a) bizonyult a legjobbnak, õt követte Gölöncsér Tamás (4.a) és Orbán Evelin (4.a). A gyõztesek jutalmaikat az egész iskola elõtt, a díjátadó rendezvényen vették át. Itt minden diákunk kóstolót kapott iskolánk születésnapi tortájából. Gratulálunk versenyeink résztvevõinek és köszönjük a kollégák felkészítõ és szervezõ munkáját! Baloghné Csavajda Rita

5 A Nagy Könyv A könyvtárunk is részt vesz A Nagy Könyv játékában. A Nagy Könyv alapötlete Nagy-Britanniából származik, ahol 2003-ban a BBC útjára indította olvasást népszerûsítõ mûsorát The Big Read címmel. Magyarországon is az olvasás népszerûsítése a cél. A híres emberek kedvenc könyveit megismerhetjük a televízió mûsoraiból, illetve a könyvtárakban kérhetünk tájékoztatást. Szánjanak rá néhány percet, higgyék el érdemes! A Nagy Könyv játék a II. fordulónál tart. A szavazással kapcsolatos teendõket az alábbiakban olvashatják: Szavazás a TOP 100-ból A TOP 100 a legtöbb szavazatot kapott 50 magyar és 50 külföldi regény címét tartalmazza. Ebbõl a listából fog kikerülni a TOP 12 regény. Szavazni már csak erre a száz címre lehet. A szavazatokat április 24-e június 11-e között lehet leadni, az elsõ fordulóhoz hasonlóan interneten, szavazólapon, telefonon és sms-ben. A szavazólapok május elsõ hetétõl lesznek megtalálhatóak a szavazóhelyeken., az ÁMK községi és Iskolai Könyvtárában, Arany J. u. 2. sz. alatt. A sza vazólapokat június 3-ig lehet bedobni a szavazó- illetve a postaládákba. A késõbb beérkezõ szavazólapok már nem érvényesek Telefonon és sms-ben A regények kétjegyû kódját SMS-ben a es számra kell elküldeni, vagy fel kell hívni a számot és a telefon billentyûin be kell ütni kódot. A hívás díja 120 Ft + áfa (30 Ft). A szavazásból befolyó bevételt a Nagy Könyv Programiroda a könyvtárak állománygyarapítására fordítja. Telefonos ügyfélszolgálat: Fontos, hogy ebben a fordulóban, bármely szavazási módot is választják, nemcsak egy magyar és egy külföldi regényre szavazhatnak, hanem akár tizenkettõre is. Akkor is érvényes a szavazat, ha csak egy vagy pár mûvet jelölnek meg. A tizenkét szavazatot egyaránt leadhatják magyar vagy külföldi regényre, de nem lehet mind a tizenkettõt egy regényre adni június 4-11-e között már csak a weboldalon, sms-ben és telefonon lehet szavazni, június 11-én az MTV Nagy Könyv adásának végéig lehet. A Nagy Könyv játékkal és fõként a szavazással kapcsolatos kérdéseikben szívesen segítek minden érdeklõdõnek! Rón yainé Ma yer Piroska 1984 Orwell, George 00 A 22-es csapdája Heller, Joseph 01 A Da Vinci-kód Brown, Dan 02 A Diadalív árnyékában Remarque, Erich Maria 03 A fekete város Mikszáth Kálmán 04 A funtineli boszorkány Wass Albert 05 A gyertyák csonkig égnek Márai Sándor 06 A Gyûrûk Ura Tolkien, John Ronald Reuel 07 A három testõr Alex andre Dumas 08 A katedrális Follett, Ken 09 A két Lotti Kästner, Erich 10 A kis herceg Saint-Exupéry, Antoine de 11 A kõszívû ember fiai Jókai Mór 12 A láthatatlan ember Gárdonyi Géza 13 A legyek ura Golding, William 14 A lét elviselhetetlen könnyûsége Kundera, Milan 15 A Mester és Margarita Bulgakov, Mihail Afanaszjevics 16 A nap szerelmese Dallos Sándor 17 A neveletlen hercegnõ naplója Meg Cabot 18 A nyomorultak Hugo, Victor 19 A Pál utcai fiúk Molnár Ferenc 20 A Pendragon legenda Szerb Antal 21 A rózsa neve Eco, Umberto 22 A tizennégy karátos autó Rejtõ Jenõ 23 A varázshegy Mann, Thomas 24 A vörös oroszlán Szepes Mária 25 Ábel a rengetegben Tamási Áron 26 Abigél Szabó Magda 27 Adjátok vissza a hegyeimet! Wass Albert 28 Akiért a harang szól Hemingway, Ernest 29 Állítsátok meg Terézanyut! Rácz Zsuzsa 30 Anna Karenina Tolsztoj, Lev Nyikolajevics 31 Apák könyve Vámos Miklós 32 Aranyecset Dallos Sándor 33 Aranykoporsó Móra Ferenc 34 Árvácska Móricz Zsigmond 35 Az ajtó Szabó Magda 36 Az alkimista Coelho, Paulo 37 Az arany ember Jókai Mór 38 Az öreg halász és a tenger Hemingway, Ernest 39 Bezzeg az én idõmben Fehér Klára 40 Bogáncs Fekete István 41 Búcsú a fegyverektõl Hemingway, Ernest 42 Bûn és bûnhõdés Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics 43 Büszkeség és balítélet Austen, Jane 44 Édentõl keletre Steinbeck, John 45 Édes Anna Kosztolányi Dezsõ 46 Egri csillagok Gárdonyi Géza 47 Egy magyar nábob Jókai Mór 48 Egy polgár vallomásai Márai Sándor 49 Elfújta a szél Mitchell, Margaret 50 Für Elise Szabó Magda 51 Galaxis útikalauz stopposoknak Adams, Douglas 52 Gergõ és az álomfogók Böszörményi Gyula 53 Háború és béke Tolsztoj, Lev Nyikolajevics 54 Harmonia caelestis Esterházy Péter) 55 Harry Potter és a bölcsek köve Rowling, Joanne Kathleen 56 Harry Potter és a Fõnix Rendje Rowling, Joanne Kathleen 57 Harry Potter és a Titkok Kamrája Rowling, Joanne Kathleen 58 Harry Potter és az azkabani fogoly Rowling, Joanne Kathleen 59 Ida regénye Gárdonyi Géza 60 Indul a bakterház Rideg Sándor 61 Iskola a határon Ottlik Géza 62 Iszony Németh László 63 Jadviga párnája Závada Pál 64 Jane Eyre Brontë, Charlotte 65 József és testvérei Mann, Thomas 66 Kard és kasza Wass Albert 67 Kincskeresõ kisködmön Móra Ferenc 68 5

6 Lassie hazatér Knight, Eric 69 Légy hû magadhoz Knight, Eric 70 Légy jó mindhalálig Móricz Zsigmond 71 Malevil Merle, Robert 72 Mesterségem a halál Merle, Robert 73 Micimackó Milne, Alan Alex ander 74 Monte Cristo grófja Dumas, Alex andre 75 Ne féljetek Jókai Anna 76 Oroszlánkölykök Shaw, Irwin 77 PetePite Nógrádi Gábor 78 Piszkos Fred, a kapitány Rejtõ Jenõ 79 Pokolbéli víg napjaim Faludy György 80 Quo vadis Sienkiewicz, Henryk 81 Régimódi történet Szabó Magda 82 Robinson Crusoe Defoe, Daniel 83 Sorstalanság Kertész Imre 84 Švejk Hašek, Jaroslav 85 Száz év magány García Márquez, Gabriel 86 Szent Péter esernyõje Mikszáth Kálmán 87 Szerelem a kolera idején García Márquez, Gabriel 88 Téli berek Fekete István 89 Tóték Örkény István 90 Tüskevár Fekete István 91 Utas és holdvilág Szerb Antal 92 Utazás a koponyám körül Karinthy Frigyes 93 Üvöltõ szelek Brontë, Emily 94 Virágot Algernonnak Keyes, Daniel 95 Vörös és fekete Stendhal 96 Vuk Fekete István 97 Winnetou May, Karl 98 Zabhegyezõ Salinger, Jerome David 99 Tájékoztatás Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy január 1- tõl a szemétszállítási edények az ingatlantulajdonosok tulajdonát képezik. Ezek alapján a megrongálódott, használhatatlanná vált kukákat nem áll módunkban kicserélni, ez a fenti idõponttól kezdõdõen a tulajdonos feladata, valamint új építési ingatlanok esetében szintén a tulajdonos köteles gondoskodni a beszerzésérõl. A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán felvilágosítást adunk kedvezményes kuka vásárlási lehetõségrõl os tanév Iskolánkban április hónapban megtörtént a beiratkozás. Jelenleg 29 elsõ osztályos tanulónk van, a szülõk 95%-a az iskolaotthaonos formát részesítette elõnyben. Az osztályok számára még nem született döntés. M á tyási Sándorné ÁMK igazgató Kistérség május 18-án az adonyi Mûvelõdési házban civil fórum keretében megvitatásra kerül a Kistérségi Komplex fejlesztési terv és a Kistérségi turisztikai Korrekció. A vitára bocsájtandó anyag a fontosabb preferált területeken felvázolja a jövõképet. Olvassunk bele, hisz ez mindannyiunk (települések) jövõképe lehet. Az Adonyi kistérség idegenforgalmi jövõképe: A könnyû megközelíthetõségre és a természeti adottságokra alapozva, egy alapvetõen aktív programokra épülõ, intenzív és fenntartható, a regionális elõnyöket kihazsnáló turizmus bonyolódik a kistérségben, amely gazdasági és társadalmi hozadékkal jár, valamint nem terheli a környezetet. Az egyes települések hagyományainak és népszokásainak megõrzéséhez illetve a lakosok kiegészítõ-jövedelemtermeléséhez a falusi turizmus járul hozzá. Budapest és más nagyvárosok közelségére építve, a konferenciaturizmus gasztronómiai és kulturális elemekkel bõvített feltételrendszere épül ki. A kistérségi hosszútávú jövõképe 2020-ig: Az adonyi kistérség megtartja, sõt meghaladja jelenlegi fejlõdési ütemét, elsõsorban a térségben végbemenõ infrastruktuális fejlesztések adta lehetõségek kihasználásának köszönhetõen (M6-os, M8-as, Duna-híd megépülése). Gazdasági versenyképességének növekedésének, illetve kiépült, megszilárdult kistérségi intézményrendszerének és lakosainak erõsödõ identitástudatának köszönhetõen fokozottan csökken kiszolgáltatottsága. Ennek ellenére nem szûnik meg a közeli városokba ingázó lakóállomány, csupán népességen belül arányuk csökken. A helyi KKV-k felismerik a tudásalapú emberi erõforrás- és gazdaságfejlesztés elõnyeit, így növekszik gazdasági súlyuk a kistérségben: Egyre nagyobb szerepet kapnak a kistérség életében az üzleti szolgáltatásokra, a minõségi mezõgazdaságra és a szabadidõs gazdaságra koncentráló vállalkozások. A kistérség települései között kialakulnak a különbözõ térségi feladatkörök, megszilárdul intézményrendszere, melyek segítik a hatékony közös együttgondolkodást és fejlesztési munkálatokat. Az egyes településeket összekötõ úthálózat megújul, illetve ahol szükséges kiépítésre kerül. Javul a települések belterületi útjainak minõsége. A helyi igényeknek megfelelõen fejlõdik a tömegközlekedés, ezáltal tovább javítja a térség települései közötti kapcsolattartást. Az átgondolt fejlesztés eredménye a többpólusú fejlõdés és a koordinált területhasználat. A kistérség a minõség elvein nyugvó élhetõ, egészséges lakó és munkakörnyezetet biztosít az itt élõk számára. A Régió stratégiai elve: Az adonyi kistérség önálló, független gazdasági tényezõként is megállja a helyét a régióban. Legyen a minõsé g e l vein ny u g vó é l h etõ, az itt élõk számára egészséges, lakó és munka környe zet et biztosító, u g yanakkor a fenntarthatósági kritériu m o kat gazdasági, kö rnye zeti és társadalmi vonatkozásban egyaránt teljesítõ, kistérségi identitással rendelkezõ terület. 6 Milyen ez a háttér, mely a fejlesztés egyik alapillére? A kistérség társadalmi környezete és humán erõforrás állománya: A népesség számának és összetételének alakulása: A népesség alapján a kistérséghez egyetlen 5000 fõt meghaladó település (Pusztaszabolcs), egy 2000 fõ alatti és hat 2000 és 5000 fõ közötti lélekszámú település tartozik. Az 1990 és 2003 közötti idõszakban a térség településeinek állandó népessége kivétel nélkül nõtt, de különbözõ mértékben. A legjelentõsebb növekedés Kulcson tapasztalható a vizsgált idõszakban, ahol a népesség közel duplájára duzzadt. A település 1994-ben függetlenedett Rácalmástól. Az azóta zajló jelentõs mértékû infrasrtuktúrafejlesztés egyre vonzóbbá teszi a kellemes fekvésû községet a betelepülõk számára. A legkisebb növekedés Besnyõ községben mérhetõ. Ennek oka az országos helyzethez hasonlóan, az alacsony születésszámban, az elöregedõ népességben keresendõ. A 2001-es népszámlálási adatok szerint gyermekek aránya kedvezõ, az idõskorúak aránya viszont meghaladja az országos átlagot. A foglalko z tatás: A kistérségben a helyi munkalehetõségek száma korlátozott. A foglalkoztatottak számottevõ része naponta ingázik munkahelyére, mely elsõsorban, Százha-

7 lombatta, Székesfehérvár és Budapest területén található. A kistérség népességén belül alacsony a felsõfokú végzettségûek aránya, illetve területén belül igen kevés a felsõfokú végzettséget igénylõ munkahelyek száma. Az aktív keresõk csak egy kis része dolgozik a mezõgazdaságban, a többi inkább az ipar és szolgáltatói szektorban helyezkedett el. Meghatározó munkáltató a kistérségben a HUNGRANA cég szabadegyházán, illetve a szomszédos kistérségben a DUNAFERR és a MOL RT. Az említett faktorok nagymértékben növeli a kistérség kiszolgáltatottságát. Oktatás, kultúra, szabadidõ: A kistérség oktatási intézményekkel való ellátottsága jónak mondható. Hiány mutatkozik a középfokú képzést biztosító intézményekben, azonban a környezõ nagyobb városok (, Székesfehérvár, Budapest) közelségébõl adódóan ezeknek létesítése nem feltétlen indokolt. Elsõsorban a helyiek számára sportlétesítmények kialakítása sürgetõ feladat lenne (sportpályák, uszoda, fedett sportcsarnok, stb.). Közmûvelõdés, kultúra tekintetében a kistérségben minden településen mûködnek nyilvános könyvtárak, de egyes településeken a szolgáltatás már faluház illetve mûvelõdési ház funkcióvá nõtte ki magát. Kulturális téren még nincs szoros kapcsolat a települések között. Egy-egy nagyobb rendezvényen (kistérségi majális, adonyi Lovas Napok Kistérségi Expo) valamennyi település képviselteti magát, ennek ellenére inkább az egymástól független kulturális élet jellemzi a településeket. A kistérség szinte a megalakulása óta rendelkezik önálló, kistérségi médiummal (Dunatér). Egészségügyi és szociális ellátás: A kistérségi egészségügyi infrastruktúrája megfelelõnek mondható. A településeken a háziorvosi ellátás megoldott. A mûködõ háziorvosok száma településenként változó, de a helyettesítési és ügyeleti rendszer mindenhol lehatárolásra került és megfelelõen mûködik. A kistérségben mûködik Kulcs településen egy Kistérségi egészségügyi Központ, mely a kisebb beavatkozásokat is el tudja látni, illetve folyamatos rendeléseket biztosít. Továbbá magas színvonalú egészségügyi ellátást biztosít a kulcsi K Klinika. Gyógyszerellátásban már mutatkoznak hiányosságok, ugyanis ügyeletes gyógyszertár csak a szomszédos kistérségben, ban mûködik. Fiókgyógyszertárak vagy gyógyszertárak mûködnek a településeken, kivétel ez alól Beloiannisz, ahol nincs gyógyszertár. Mûködõ kórház ban van. A kistérség szociális intézményrendszere az országos átlagnak megfelel. Idõskorúak otthona található Kulcson és Iváncsán. Június havi áttekintés A népesség szociális helyzetének alakulása: A kistérség lakosainak szociális helyzete átlagosnak mondható megyei és országos viszonylatban. Kiskereskedelmi üzletek és a vendéglátóhelyek számát tekintve ugyan növekedés tapasztalható az elmúlt években, de továbbra is elmaradnak az átlagos szinttõl. Minden településen van közüzemi vízhálózat és a lakások 90%-a csatlakozott a hálózatra. A csatornával- és vezetékes gázzal való ellátottsága meghaladja a Fejér megyei átlagot. A kistérség telefonfõvonalainak és a személygépkocsik száma azonban elmarad a megyei átlagtól. Vetési napok június A hónap kezdete hûvös-nedves lesz. Mars egész hónapban a vizes Halak elõtt marad. Vénusz jún. 3-án átmegy az ikrekbe, ez jó széna minõséget ígér, és a méhcsaládok szaporodásának kedvez. Jún. 22-én Szaturnusz a Rák vizes régiójába vált át, utána siet Vénusz és Merkúr is jún án. öt bolygó van vizes helyzetben -ekkor örülnek a csigák. érdemes jún. 26-án korán reggel egy óra hosszat keverni a kvarc- preparátumot, s a kertet, minden útjával, szegélyeivel együtt jól megpermetezni. Ültetési idõ: Jún órától jún óráig Kár te võ r ov arok (kitin páncélo - sok) ham v asztása: jún órától jún óráig. Legyek az istállóban: tegyünk ki légyfogókat, s ha megtelnek, ott az istállóban égessük el a legyekkel együtt jún óra és jún óra között virág napon. Kaszálásr a k edv ezõ napok: jún. 3. és jún. 24. között lévõ virág napok adják a legjobb szénát, extr a jó a jún. 12. A nö v én yek gombás be tegs égei: a természetben az a gombák szerepe, hogy az elhalóban lévõ életet lebontsák. Akkor lépnek fel a kultúrnövényeken, ha éretlen trágyát, vagy komposztálatlan állati anyagokat, mint szaruforgács, csontliszt alkalmazunk, de akkor is, ha a vetõmagot kedvezõtlen konstellációban arattuk. Rudolf Steiner szerint: ha a holderõk a talajban túl erõssé válnak. Ilyen esetben fõzetet készítünk mezei zsurlóból, s azzal a fertõzött növények alatt a talajt permetezzük. Ezzel a gombanívót lehozzuk a növényrõl a talajba, ahova az tulajdonképpen tartozik. A növények gyógyulását elõsegíthetjük, ha a leveleket csalánteával permetezzük. ez fokozza az asszimilációt, serkenti a nedv-ellátást, ettõl a gombák eltûnnek. Rövidítések Rövidítések Asztronómiai jelek Asztronó CS csapadék várható CS csapadék Nyilas várható Nyilas V viharos idõ várható V viharos Bak idõ várható Bak Z zivataros idõ várható Z zivataros Vízöntõ idõ várható Vízöntõ F földrengés-veszély F földrengés-veszély Halak Halak K közlekedés kritikus K közlekedés nap Kos kritikus nap Kos Vu vulkánveszély Vu vulkánveszély Bika Bika J jégesõ várható J jégesõ Ikrek várható Ikrek Pg földközeli Hold-hatás Pg földközeli Rák Hold-hatás Rák Ag földtávoli Hold-hatás Ag földtávoli Oroszlán Hold-hatás Oroszlán R rossz idõ R rossz idõ Szûz Szûz gy? gyökértrigon gy? gyökértrigon Mérleg Mérleg t? terméstrigon t? terméstrigon Skorpió Skorpió l? levéltrigon l? levéltrigon Merkúr? Merkúr v? virágtrigon v? virágtrigon Vénusz? Vénusz?? telehold? telehold Mars? Mars?? újhold? újhold Jupiter Jupiter où o felszálló csomópont où o felszálló Szaturnusz csomópont Szaturnu U leszálló csomópont U leszálló Neptun csomópont Ψ Neptun Ψ Ø konjunkció (együttállás) Ø konjunkció Uránusz (együttállás)? Uránusz oppozició szembenállás oppozició Plútó szembenállás Plútó f bolygófedés-fogyatkozás f bolygófedés-fogyatkozás felszálló Hold U felszálló leszálló Hold? leszálló Hold? Kelt Nap Hold a Konstelláció Elem A Hold és a bolygók által Megj. csillagkép közvetített terméshozó elõtt impulzus. 1. Sze?- Víz Levél 6-ig, 7-tõl 14-ig gyökér Z V 2. Cs 16 Víz Levél 13-ig és 18-tól Vu Z V 3. P 6 Víz/Hõ Levél 5-ig, 6-tól termés 4. Szo Hõ Termés 5. V 3 Gy? Hõ/Föld Gyökér F 6. H? 23 Föld Gyökér 7. K Föld Gyökér 23-ig Sze?? 9U Levegõ Gyökér 8-ig,9-tõl virág Ült. idõ Gy? kezdete: Cs Levegõ Virág V 10. P 8 Levegõ/Víz Virág 7-ig, 8-tól levél 11. Szo Ag 7 Víz Virág 8-ig, 9-tõl levél 12. V 3 V? Víz/Hõ Virág 12-ig, 13-tól termés F V Z 13. H Hõ Termés 14. K? U Hõ Termés Z 15. Sze 1 Föld Gyökér 1-tõl F 16. Cs f V? Föld Gyökér 3-ig,10-20-ig virág, V 21-tõl gyökér 17. P U 5 Föld Gyökér 3-ig és 7-tõl J 18. Szo 15 Föld/Levegõ Gyökér 14-ig, 15-tõl virág 19. V 22 Levegõ/Víz Virág 21-ig, 22-tõl levél 20. H?- Víz Levél J 21. K Víz Levél Ült. idõ vége Sze 1 U 9? 5 Hõ Termés 1-20-ig 23. Cs Pg 13 Hõ tól termés F 24. P 1 Föld Gyökér 1-tõl Z Jánosnap 25. Szo 22 Föld/Levegõ Gyökér 21-ig, 22-tõl virág Z 26. V? Levegõ Virág K 27. H 16 Levegõ/Víz Virág 15-ig, 16-tól levél Vu V 28. K où o 17 Víz Levél 18-ig, K 29. Sze Víz Levél 2-15-ig, és 20-tól 30. Cs 11 Víz/Hõ Levél 10-ig, 11-tõl termés 7

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Nyíracsádi ÉLET. XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június NEGYVENEN VETTEK BÚCSÚT AZ ÓVODÁTÓL

Nyíracsádi ÉLET. XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június NEGYVENEN VETTEK BÚCSÚT AZ ÓVODÁTÓL Nyíracsádi ÉLET XX. évfolyam 4. szám Nyíracsád közéleti lapja 2011. május-június AZ ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA UTOLSÓ BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGE - 2011 Június 11-én ismét felcsendültek a ballagó dalok az Ady

Részletesebben

2012/2. ÁPRILIS 30 éves

2012/2. ÁPRILIS 30 éves GYŐRSZENTIVÁNI 2012/2. ÁPRILIS 30 éves a Kis Pipa Vendéglő Győr Megyei Jogú Város Szentiváni Részönkormányzat...M j e y Ki P p b hangzott el számtalanszor a Szentiváni Tsz. üzemi konyhájában, ahol Szerencsés

Részletesebben

Összegzés Heréd Község Önkormányzatának és Képviselõ-testületének 2008. évben végzett munkájáról

Összegzés Heréd Község Önkormányzatának és Képviselõ-testületének 2008. évben végzett munkájáról hered_2009_1.qxd 2009.01.13. 15:41 Page 1 2009. január III. évfolyam 1. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Adjon az új év, amit a régi nem adott: nevetõ örömet, édes bánatot;

Részletesebben

Ballagások óvodákban, iskolákban

Ballagások óvodákban, iskolákban Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 11. szám 2014. június 27. Új cserkészcsapat alakult Szerencsen Ballagások óvodákban,

Részletesebben

Elhunyt Kalmár László

Elhunyt Kalmár László XXIV. évfolyam 9. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. szeptember Felszentelték a Szent István király kápolnát Megvalósult Udvardi Erzsébet festőművész utolsó álma, augusztus 23-án dr.

Részletesebben

kében megélénkül a tér és idő, amikor a virágos berekben széttekint:

kében megélénkül a tér és idő, amikor a virágos berekben széttekint: Virágos berek a költészetben Virágos berek a termé - szetnek ez a csodálatos ajándéka az évszázadok folyamán gyak - ran megihlette az írókat és köl - tőket. A régmúlt időkben fényké - pe zőgép híján a

Részletesebben

Nagyvenyim 65 éve önálló település! Szeretettel várjuk községünk lakóit és vendégeinket a jubileumi Falunapra!

Nagyvenyim 65 éve önálló település! Szeretettel várjuk községünk lakóit és vendégeinket a jubileumi Falunapra! 2012. július Csatona hírek a honlapról Mezőfalva, Baracs, Kisapostag, Nagyvenyim szennyvízcsatornahálózat kialakításának II. ütemű beruházása a KEOP-program keretében valósul meg. Sikeres közbeszerzési

Részletesebben

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról 2 0 0 9. n y á r Kedves Pannonhalmi Polgárok! Ismét elszaladt három hónap és beköszönt a nyár. Gondolom mindenki várta a jó időt, hogy a munkák beinduljanak. Sajnos a gazdasági élet, ami jelenleg uralkodik

Részletesebben

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA KISBÉRI ÚJSÁG XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 2009. AUGUSZTUS (Nyárutó, Kisasszony hava) - SZEPTEMBER (Őszelő, Szent Mihály hava) ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA. Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA. Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben SZABOLCS HÍRADÓ Ára: 120 Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2014. MÁJUS Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben Ünnepélyes keretek között avattuk fel

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

Semmelweis-napon az egészségügy dolgozóit köszöntöttük

Semmelweis-napon az egészségügy dolgozóit köszöntöttük Vecsési Tájékoztató 25. évfolyam 7. (297.) szám 2015 július A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Semmelweis-napon az egészségügy dolgozóit köszöntöttük Fotó: Polgár Gyula Önkormányzati hírek

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXIII. év fo lyam 13. szám 2008. augusztus 8. Ára: 140 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 ÚTÉPÍTÉS ÉS TÉRFIGYELÔK 60 MILLIÓ FORINTBÓL A Széchenyi út is megérett a rekonstrukcióra, ami pályázati

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. július 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Eskütétel, jegyzõi pályázat kiírása Beszámoló a képviselõ-testület ülésérõl Elköszönt városunk jegyzõje,

Részletesebben

a Mi Lapunk Köszöntjük a 2010 évfolyam ballagó nyolcadikosait! A vén diákok osztályfõnökeikkel a 8. a.-ból és a 8. b.-bõl.

a Mi Lapunk Köszöntjük a 2010 évfolyam ballagó nyolcadikosait! A vén diákok osztályfõnökeikkel a 8. a.-ból és a 8. b.-bõl. a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2010. június XIII. évf. 6. szám Elnézést kérünk olvasóinktól, az e-havi lapszámunkból anyagtorlódás miatt cikkek, hirdetések és a babaköszöntõ kimaradt.

Részletesebben

Falunap 2011-ben is! Kicsengettek!

Falunap 2011-ben is! Kicsengettek! 2011. JÚLIUS 1 Falunap 2011-ben is! Mint az már a korábbi években megszokottá vált augusztus végén az idén is megrendezésre kerül a falunap. Mivel több évben is kritikaként merült fel, hogy mindig ugyanaz

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Gyermeknap alkalmából köszöntjük a gyermekeket!

MEGHÍVÓ. Gyermeknap alkalmából köszöntjük a gyermekeket! 2005. május Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám Babits Mihály Ritmus a könyvrôl részlet Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell, hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember: mert a Könyv is Élet, és él,

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

Levélben kért polgármesteri segítséget egy negyedikes makói kisdiák Számítógép került a fa alá

Levélben kért polgármesteri segítséget egy negyedikes makói kisdiák Számítógép került a fa alá Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p 2006. december 22. II. évfolyam 50. szám Lapunk következõ száma Makón 2007. január 5-én, pénteken jelenik meg. Boldog Karácsonyt! Péntektõl

Részletesebben

Ezt viszonozni kell. Magyarságot erősítő együttműködések

Ezt viszonozni kell. Magyarságot erősítő együttműködések Karnyújtásnyira Szegedtől Közéleti információs havilap Megjelenik minden hónap első hetében V. évfolyam 5. szám, 2011. május Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges,

Részletesebben

Igazságtalan lennék, ha nem sorolnám. miért, nem kevés pénzt áldoztak arra, hogy 6 év után felfestették a terelõ vonalat

Igazságtalan lennék, ha nem sorolnám. miért, nem kevés pénzt áldoztak arra, hogy 6 év után felfestették a terelõ vonalat IVÁNCSAI SZÓ-VÁLTÁS 2005. SZEPTEMBER XVI. évfolyam 8. szám Óriás plakát hívja fel a figyelmet néhány napja arra a veszélyhelyzetre, ami nap, mint nap leselkedik a kerékpározó gyermekeinkre. A településünkön

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai lakosok!

Tisztelt Csanádapácai lakosok! Tisztelt Csanádapácai lakosok! A Képviselő-testület 2011. február 23.-án tárgyalta, és elfogadta a település 2011. évi költségvetését. Ígéretemhez híven ezt az alábbiakban ismertetem: 2011. évi összesített

Részletesebben

a Mi Lapunk NAPRAFORGÓ BÚCSÚ AUGUSZTUS 20-ÁN 18 órától utcabál a Classic együttessel Idén a búcsú programja

a Mi Lapunk NAPRAFORGÓ BÚCSÚ AUGUSZTUS 20-ÁN 18 órától utcabál a Classic együttessel Idén a búcsú programja a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA SZENT ISTVÁN NÁLUNK 2009. augusztus XII. évf. 8. szám FALUNAPOK 2009-ben Írásunk a 6. oldalon NAPRAFORGÓ Tábornapló az 5. oldalon BÚCSÚ AUGUSZTUS 20-ÁN

Részletesebben

A kezdetekről. IV. évfolyam 1. szám. 2015. március

A kezdetekről. IV. évfolyam 1. szám. 2015. március IV. évfolyam 1. szám 2015. március A kezdetekről Tisztelt Mezőkovácsháziak! Fontosnak tartom, hogy képet kapjanak a polgármester, és az önkormányzat tevékenységéről, ezért a kezdeti négy hónap tapasztalatairól

Részletesebben

Koncert és jótékonyság a gimnáziumért

Koncert és jótékonyság a gimnáziumért Új» AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT XXIV. ÉV FO LYAM 20. SZÁM (572) 2012. DECEMBER 07. CELLDÖMÖLK VÁ ROS ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA Koncert és jótékonyság

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

Múltunk hôsei, napjaink példaképei

Múltunk hôsei, napjaink példaképei XXXII. évfolyam 4. szám 2012. április 8. BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA Múltunk hôsei, napjaink példaképei Hírek Elôadás civil szervezeteknek Dr. Latorcai Csaba

Részletesebben