Köszönjük IVÁNCSAI. Testfestési verseny résztvevõi. a kistérség polgármesterei a vérszerzõdés elõtt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszönjük IVÁNCSAI. Testfestési verseny résztvevõi. a kistérség polgármesterei a vérszerzõdés elõtt"

Átírás

1 IVÁNCSAI SZÓ-VÁLTÁS MÁJUS XVI. évfolyam 5. szám Köszönjük Testfestési verseny résztvevõi Együttzenélésre készülnek a kistérség polgármesterei a vérszerzõdés elõtt A kistérségi összefogás jelképét mutatja be az iváncsai csapat Településünk két kistérségi rendezvénynek is részese volt a közelmúltban. Sok iváncsaival találkoztunk a kistérségi majálison, mely a visszajelzések alapján összességében jól sikerült és talán hagyományteremtõ is lesz. A szervezõk nevében elnézést kérünk az amatõr csoportoktól, hogy a fellépésük koordinálása nem úgy sikerült, ahogy tervezték. A tortatúrán résztvevõ iváncsai csapat viszont remekül szerepelt és mindenki jól érezte magát. Ezúton köszönjük meg a csapat valamennyi tagjának, hogy méltóképpen képviselte Iváncsát. Köszönet illeti a kistérségi borverseny iváncsai szervezõ gárdáját is, hisz nem kis feladattal kellett megbirkózniuk május 7-én. Soha ennyi nevezés nem érkezett még a versenyre, s ezek közül is a több, mint 20 iváncsai borminta összességében jó helyezést ért el, több ezüst, bronz és oklevél fokozatú minõsítést kaptak. Az iváncsai szakmai napot követi majd a hagyományos Orbán-napi ünnepség Adonyban, melyre ezúton is meghívjuk az iváncsaiakat.

2 Friss hírek az M6 autópálya építésével kapcsolatban Egyre látványosabb mértékben folyik az M6 autópálya építése. Átrendezõdik a táj és ezzel együtt gondjaink is szaporodnak. Az építéssel kapcsolatos teher egyre nehezebben viselhetõ el községünk belterületén. Az utak állapota katasztrofális méreteket ölt, különösen a községen átvezetõ fõ úton jelentkeznek a megrongálódás jelei. Önkormányzatunk ennek az útnak nem kezelõje, így csak folyamatos jelzéssel tud élni a közúti igazgatóság, illetve a beruházó felé. A balesetveszély elkerülése végett kezdeményezéseinkre elmozdulás várható. Megkezdõdött a letöredezett és megsüllyedt útszakaszok kijavítása, valamint aláírásra került az a megállapodás, mely várhatóan tehermentesíti a megnövekedett forgalom alól községünket. Új szállítási útvonal kerül kijelölésre, az úgynevezett kilencedi úton. Az építkezés és a régi 6-os közötti szállítások ezen az úton bonyolódnak majd. Ahhoz, hogy az út alkalmas legyen a várható terhekre, napokon belül elkezdõdik a kilencedi úton egy szélesítés és megerõsítés. A tehermentesítésen túl ennek az útnak a megépítése amiatt is idõszerûvé vált, hogy még május hónapban elindul az iváncsai autópálya mérnökségi telep építése. Önkormányzatunkhoz többen fordultak azzal a panasszal, hogy a magántulajdonú ingatlanokban is kár keletkezett. Ezeket a bejelentéseket eddig is és a jövõben is kárfelvételre továbbítjuk a beruházó felé. Ugyanez vonatkozik az esetleges zöld kárra, melyre szintén egyre gyakrabban van példa. Türelmet és megértés kérünk polgárainktól azzal, hogy természetesen a település érdekét, az itt élõk nyugalmát és biztonságát önkormányzatunk kiemelten kezeli a jövõben is. A Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat közérdekû felhívása a parlagfû elleni védekezésre A parlagfû nagymértékû felszaporodása, közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevõ. Az utóbbi években belterületeken az önkormányzatok és a lakosság jelentõs erõfeszítéseket tettek a parlagfû visszaszorításában. A parlagfû elleni szántóföldi védekezés országos hatékonysága azonban még nem érte el az elvárható szintet. A korán lekerülõ növények betakarítását követõen a tarlón a parlagfû gyakran tömegesen kel és virágzik - egyéb gyomnövények mellett - a tarlóápolás elmulasztása esetén. Tarlókezelésre a gyomnövények ellen elegendõ a tárcsázás. A mechanikai tarlóápolás egyéb károsítók fertõzési szintjét is csökkenti és a talaj víztartó képességét is kedvezõen 2 befolyásolja. Ruderális (elhanyagolt) területeken a növényt még a virágzás elõtt meg kell semmisíteni. Ellenkezõ esetben a virágporszóródást nem tudjuk meggátolni. Helytelen a már virágzó növények kézi gyomlálása vagy kaszálása, mert a nagy tömegû virágporral való érintkezés allergiát válthat ki. Évi két-három - kellõen idõzített - kaszálással a parlagfû virágzá-

3 Jó érzés volt sa biztonságosan megakadályozható. Amennyiben a földhasználó a mechanikai védekezést választja, úgy az elsõ kaszálást a virágbimbók megjelenése elõtt 1-2 héttel kell elvégezni. A generatív fejlõdési szakaszába induló növény a kaszálás okozta stresszhatást nehezen viseli el. Elõfordul, hogy a lekaszált példányok a tövüknél oldalhajtásokat hoznak ugyan, de ezek a növények már fejletlenek, gyengék maradnak, és további kaszálással teljesen elpusztíthatók. Ruderális (elhanyagolt) területeken, gyomirtó szerek alkalmazása esetén a talajon keresztül ható készítmények közül elsõsorban a Casoron G-t (diklobenil) javasolt kg/ha-os dózisban. A könnyen kezelhetõ granulátum a III. forgalmi kategóriába (szabadon vásárolható) tartozik, így felhasználása növényvédelmi szakképesítéshez nem kötött és a parlagfû mellett a legtöbb magról kelõ egy- és kétszikû gyomnövény ellen is hatékony. A diklobenil hatóanyag a talaj felsõ rétegébõl csapadék hatására sem mozdul el, a mélyen gyökerezõ kultúrnövényekre nincs káros hatással. Hatását azonban csak a csírázó növényekre fejti ki, így a kikelt gyomok pusztítására nem alkalmas. A már kikelt gyomnövények ellen elsõsorban a glifozát, valamint glufozinátammónium hatóanyagú gyomirtó szerek alkalmazása célszerû. Ezek a készítmények szintén III. forgalmi kategóriába tartoznak. A glifozát hatóanyagú készítmények felszívódó tulajdonságúak, dózistól függõen mind a magról kelõ, mind az évelõ egy- és kétszikû gyomnövények ellen hatékonyak. A glufozinátammónium hatóanyag perzselõ hatással rendelkezik, csak magról kelõ gyomnövények ellen használható eredményesen. A glifozát hatóanyagú készítményekbõl az engedélyezett készítmények: Készítmény Dózis Dominator 2,0-6,7 l/ha Fozát 480 2,0-6,7 l/ha Glialka 480 2,0-6,7 l/ha Glialka 480 Plus 2,0-6,7 l/ha Glyfos 2,0-6,7 l/ha Glyphogan 480 SL 2,0-6,0 l/ha Kapazin 2,0-6,7 l/ha Medallon Premium 2,0-6,7 l/ha Rodeo 2,0-6,7 l/ha Roundup Bioaktív 2,0-6,7 l/ha Roundup GC ml/100 m 2 Roundup Handy Finale 14 SL (glu- 4,0-6,0 l/ha fozinát-ammónium) Magyarországon jogszabályok teszik kötelezõvé a parlagfû elleni védekezést. A kötelezõ védekezésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak: - Növényvédelemrõl szóló évi XXXV. törvény - 5/2001.(I. 16.) FVM rendeletet módosító 81/2003. (VII. 9.) FVM rendelet - A Termõföldrõl szóló évi LV. Törvény A Növényvédelemrõl szóló évi XXXV. törvény közérdekû védekezést szabályozó 7. -a a törvény módosításában az alábbi új 5) bekezdéssel egészült ki A védekezésre kötelezõ, valamint a Naponta ismét e ljük a tegnap ot, a múlthoz igazítjuk a holnap ot, minden holnapra jön a holnapután, számok lesznek az é ve k, számok csupán. Mi nem akartuk, hogy a számok csupán számok maradjanak, s remélem sikerült is egy halvány nyomot hagyni az utókor számára. Többen megnyilatkoztak már évfordulós ünnepünkrõl, s igen jólestek az elismerõ szavak. Szeretnék ezekbõl valamennyit visszaadni, hisz sokan, sokat tettek ezért, hogy egy mozgalmas, emlékgazdag hetet tudtunk magunk mögött. Pedagógusok, akik színvonalas, többfordulós tanulmányi versenyeket szerveztek azért, hogy legügyesebb tanulóink tovább ügyeskedjenek, s növekedjen önbizalmuk, tudásuk. A különbözõ rendezvényeken iskolánk valamennyi dolgozója mellett vállalták a megmérettetést, s komplex tudásról adtak számot a 30 próba játékban. Szülõk, akik támogatták a kiadvány megjelenését, ünneplõbe öltöztették s kísérték csemetéjüket, s egyetlen szóra minden segítséget megadtak. Volt diákok, akik igen lelkesen szervezték az osztálytalálkozókat, s részesei akartak lenni az ünnepnek. Az önkormányzat képviselõtestülete, Molnár Tibor polgármester úr támogatását végig éreztük. Ezen az áprilisi héten egy kicsit másképp jártunk iskolába. Sok-sok feladat, izgalom, nyüzsgés, tenniakarás kimerítette a hétköznapokat. Ajándékokat is kaptunk, de adni is akartunk. Szerintem, aki megnézte az iskolatörténeti kiállítást, biztos, hogy sok-sok elfeledett emlék nyomán újra átélhette iskolás éveit. Jó érzés volt ünnepelni, emlékezni, régi kollégákkal találkozni. Jó érzés boldog gyermekarcokat látni, gyarapodni, a ránkfigyelést érezni. Köszönetem fejezem ki a Szülõi Munkaközösség Vezetõségének, valamennyi szülõnek, valamennyi munkatársamnak, s mindenkinek, aki a rendezvény sikeréhez hozzásegített. Az évfordulóra elkészült kiadvány az iskolában megvásárolható. M á tyási Sándorné igazgató 3 közérdekû védekezést elrendelõ határozat közszemlére tétel útján is közölhetõ, ha a földhasználó, illetve a termelõ lakóvagy tartózkodási helye, illetve székhelye (telephelye) ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyen tartózkodik vagy címe ismeretlen. A törvény ezen bekezdéssel való kiegészítése elejét veszi annak a gyakorlatnak, amikor a védekezésre kötelezett az elrendelõ határozat postai kézbesítésének meghiúsítására törekszik. Az 5/2001. (I. 16.) FVM rendeletet módosító 81/2003. (VII. 9.) FVM rendelet 2. d) bekezdése kiemeli a különösen veszélyes gyomfajok irtását, így az aranka fajokat, a parlagfüvet és a selyemkórót. A hatékony gyomirtás a földalapú támogatásoknak is feltétele, ezért a termelõknek a szakmai elváráson túlmenõen anyagi érdeke is fûzõdik a területek gyommentesen tartásához. Felhívjuk ezért a termelõk és a földhasználók figyelmét, hogy a parlagfû elleni védelemre nagyobb figyelmet fordítsanak. A betakarítást követõen a gabonatarlók, tábla szegélyek, ruderális (elhanyagolt) területek mechanikai vagy vegyszeres gyomirtását a parlagfû virágzását megelõzõen végezzék el. Ellenkezõ esetben, virágzó parlagfûvel fertõzött kül- és belterületeken a fenti jogszabályok alkalmazására kerül sor, melynek során a hatóság közérdekû védekezést rendelhet el, illetve a védekezést elmulasztókra 2 millió forintig terjedõ növényvédelmi bírság szabható ki. Kedves IVÁNCSA! Köszönöm, hogy az iváncsai iskola 175. születésnapjára, nagykorúságának 30. évfordulójára Dr. Fejérpataky László emlékhelyet, emlékszobát kapott az iskola falai között. Köszönöm Iváncsának, Molnár Tibor polgármesternek, az önkormányzatnak, az iskola igazgatónõjének, Mátyási Sándornénak, a tantestületnek, az iskola tanulóinak azt az áldozatkész, hatalmas munkát, amellyel létre hozták az emlékszobát. Ez a hely méltó Iváncsához, Dr. Fejérpataky Lászlóhoz, és a Fejérpataky család hozzátartozójához, Kodolányi János ír óhoz. Iváncsán alussza örök álmát Dr. Fejérpataky László édesanyja, Lendvay Terézia, nagybátyja Lendvay ezredes, unokaöccse Tibor, iváncsai lakos, és felesége Hess Bauer Mária. Életükrõl, iváncsai létükrõl Iváncsa utolsó cipésze, a családnál dolgozó Kárász Ferenc mesélt nekem, majdnem száz évesen. Családkutatásaimnál nagy lelkesedéssel igyekezett nekem az ismereteit átadni a helytörténész Fûrész Gyula. Szeretem Iváncsát. Szeretek Iváncsára látogatni. Barátságos emberek, nyílt, szép arcú gyerekek, örökké szorgoskodó, hivatásukat szeretõ tanárok, nyugtalan, fáradhatatlan/nak tûnõ/ mindig készséges igazgatónõ, Mátyási Sándorné. Ez IVÁNCSA! április 27. Hálával és köszönettel: Fejérpataky Tivadar

4 Április, április, minden hírre (csínyre) friss! A Dr. Fejérpataky László Általános Iskola, mely immár a mûvészeti alapiskolai jogot is elnyerte, igazán megállta az elmúlt hónapban is a helyét. Az április különösen mozgalmasan telt, hiszen az összes mûvészeti és tanulmányi verseny erre az idõre torlódott össze. Nagyon nehéz volt ez a diákok részérõl, akik igen komoly munkával képviselték az iskolát, és lakóhelyüket. Megyei és kistérségi versenyeken kiemelkedõ teljesítményeket értünk el szavalóversenyeken és színjátszásban. Április 10-én Adonyban Kelemen Krisztina 8. a osztályos tanuló 4. helyezést ért el a József Attila Szavalóversenyen, melyen három verssel kellett bemutatkozni. Krisztina egyéni kisugárzásával, intellektusával hívta fel magára a figyelmet. Másnap 11-én Pusztaszabolcson arattunk sikert. Kelemen Krisztina és Rónyai Szabolcs 3. helyezést kapott alsó, illetve felsõ tagozat megkülönböztetésében. Szabolcsról, mikor a zsûri elnöke megtudta, hogy másodikos, úgy búcsúzott kézfogással: Te vagy a jövõ ígérete! Nagyon nagy meglepetés ért bennünket április 14-én. Színjátszó csoportunk Székesfehérvárott mutatkozott be. Minden új volt a nagy színpad, a világítás, a nézõtér, no meg, hogy zsûri elõtt mérettettünk meg öt kisjelenettel. Bronz minõsítést kaptunk ezen az Országos Weöres Sándor Színjátszó Fesztiválon, melyen 28 csoport vett részt. Kiemelték a csoport szép beszédét. A fesztivál résztvevõi: Ágoston Doloresz, Dene Zoltán, Gintner Nikolett, Mikovics Adrienn, Páj Nikolett, Rónyai Áron, Susányi Gábor, Szabó Réka, Veres Tamás 5. a osztályos tanulók Köszönetünket fejezzük ki a szülõknek, akik az utazást lehetõvé tették! Legyünk büszkék okos, ügyes diákjainkra! Nagy Annamária Felkészítõ tanár Iskolahét az alsó tagozatban Szépkiejtési verseny 1 2. osztály I. Kovács Annabella 2.b II. Rónyai Szabolcs 2.a III. Gémesi Regina 2.b osztály I. Hegedûs Krisztina 4.b Molnár Elizabeth 3.b II. Molnár Evelin 3.b III. Kovács Máté 3.a Gölöncsér Tamás 4.a Séder Norbert 4.a Helyesíró verseny osztály I. Kovács Annabella 2.b II. Fazekas Alex andra 2.a III. Zörényi Laura 2.b osztály I. Molnár Elizabeth 3.b II. Nagy Édua Petra 3.b III. Hoppál Sebastián 4.a Szombati Laura 4.b Az idén sem maradt el a matematika és környezetismeret verseny sem. Az idei tanévben már legkisebbjeink az elsõsök is belekóstolhattak a versenyzés izgalmaiba. Nagyon ügyesen szerepelt minden induló kispajtás, a helyezések pedig a következõképpen alakultak: Matematika osztály I. Oláh Cintia 1.a 4 Mozgalmas volt az élet április 11. és április 15. között iskolánkban. Ekkor ünnepeltük 175 éves évfordulónkat. A hét bõvelkedett változatos programokban. Április 11-én került megrendezésre a kistérségi környezetismeret verseny, ahova csak a környék, - elõzõ fordulókban legjobban teljesítõ 3. és 4. osztályosokból álló csapatai jutottak be. Adony, Pusztaszabolcs és Iváncsa közül elsõ helyezést ért el az Adonyi Általános Iskola Tudósok csapata. Szoros versenyben kerültek a 2. és 3. helyre az iváncsai Természetbúvárok (3.b), és Könyvmolyok (3.a). A magyar nyelvet és irodalmat kedvelõ gyermekek a Kazinczy versenyen mérték össze szépkiejtésbeli és helyesírásbeli tudásukat. Eredményeik: II. Molnár Anett 1.a III. Kovács Kata 1.b 2. osztály I. Zörényi Laura 2.b II. Rónyai Szabolcs 2.a Szedlák Richárd 2.a 3. osztály I. Kovács Máté 3.a II. Szabó Norbert 3.b III. Varga Dávid 3.a Környezetismeret 2. osztály I. Kovács Kata 1.b II. Molnár Anett 1.a III. Oláh Cintia 1.a A 4. osztályosok matematika megmérettetése három fordulóból állt. Az utolsó fordulóba a hat legügyesebb tanuló került be. Õk szóban küzdöttek egymással a legjobb helyezésekért. Dautopulosz Andreász (4.a) bizonyult a legjobbnak, õt követte Gölöncsér Tamás (4.a) és Orbán Evelin (4.a). A gyõztesek jutalmaikat az egész iskola elõtt, a díjátadó rendezvényen vették át. Itt minden diákunk kóstolót kapott iskolánk születésnapi tortájából. Gratulálunk versenyeink résztvevõinek és köszönjük a kollégák felkészítõ és szervezõ munkáját! Baloghné Csavajda Rita

5 A Nagy Könyv A könyvtárunk is részt vesz A Nagy Könyv játékában. A Nagy Könyv alapötlete Nagy-Britanniából származik, ahol 2003-ban a BBC útjára indította olvasást népszerûsítõ mûsorát The Big Read címmel. Magyarországon is az olvasás népszerûsítése a cél. A híres emberek kedvenc könyveit megismerhetjük a televízió mûsoraiból, illetve a könyvtárakban kérhetünk tájékoztatást. Szánjanak rá néhány percet, higgyék el érdemes! A Nagy Könyv játék a II. fordulónál tart. A szavazással kapcsolatos teendõket az alábbiakban olvashatják: Szavazás a TOP 100-ból A TOP 100 a legtöbb szavazatot kapott 50 magyar és 50 külföldi regény címét tartalmazza. Ebbõl a listából fog kikerülni a TOP 12 regény. Szavazni már csak erre a száz címre lehet. A szavazatokat április 24-e június 11-e között lehet leadni, az elsõ fordulóhoz hasonlóan interneten, szavazólapon, telefonon és sms-ben. A szavazólapok május elsõ hetétõl lesznek megtalálhatóak a szavazóhelyeken., az ÁMK községi és Iskolai Könyvtárában, Arany J. u. 2. sz. alatt. A sza vazólapokat június 3-ig lehet bedobni a szavazó- illetve a postaládákba. A késõbb beérkezõ szavazólapok már nem érvényesek Telefonon és sms-ben A regények kétjegyû kódját SMS-ben a es számra kell elküldeni, vagy fel kell hívni a számot és a telefon billentyûin be kell ütni kódot. A hívás díja 120 Ft + áfa (30 Ft). A szavazásból befolyó bevételt a Nagy Könyv Programiroda a könyvtárak állománygyarapítására fordítja. Telefonos ügyfélszolgálat: Fontos, hogy ebben a fordulóban, bármely szavazási módot is választják, nemcsak egy magyar és egy külföldi regényre szavazhatnak, hanem akár tizenkettõre is. Akkor is érvényes a szavazat, ha csak egy vagy pár mûvet jelölnek meg. A tizenkét szavazatot egyaránt leadhatják magyar vagy külföldi regényre, de nem lehet mind a tizenkettõt egy regényre adni június 4-11-e között már csak a weboldalon, sms-ben és telefonon lehet szavazni, június 11-én az MTV Nagy Könyv adásának végéig lehet. A Nagy Könyv játékkal és fõként a szavazással kapcsolatos kérdéseikben szívesen segítek minden érdeklõdõnek! Rón yainé Ma yer Piroska 1984 Orwell, George 00 A 22-es csapdája Heller, Joseph 01 A Da Vinci-kód Brown, Dan 02 A Diadalív árnyékában Remarque, Erich Maria 03 A fekete város Mikszáth Kálmán 04 A funtineli boszorkány Wass Albert 05 A gyertyák csonkig égnek Márai Sándor 06 A Gyûrûk Ura Tolkien, John Ronald Reuel 07 A három testõr Alex andre Dumas 08 A katedrális Follett, Ken 09 A két Lotti Kästner, Erich 10 A kis herceg Saint-Exupéry, Antoine de 11 A kõszívû ember fiai Jókai Mór 12 A láthatatlan ember Gárdonyi Géza 13 A legyek ura Golding, William 14 A lét elviselhetetlen könnyûsége Kundera, Milan 15 A Mester és Margarita Bulgakov, Mihail Afanaszjevics 16 A nap szerelmese Dallos Sándor 17 A neveletlen hercegnõ naplója Meg Cabot 18 A nyomorultak Hugo, Victor 19 A Pál utcai fiúk Molnár Ferenc 20 A Pendragon legenda Szerb Antal 21 A rózsa neve Eco, Umberto 22 A tizennégy karátos autó Rejtõ Jenõ 23 A varázshegy Mann, Thomas 24 A vörös oroszlán Szepes Mária 25 Ábel a rengetegben Tamási Áron 26 Abigél Szabó Magda 27 Adjátok vissza a hegyeimet! Wass Albert 28 Akiért a harang szól Hemingway, Ernest 29 Állítsátok meg Terézanyut! Rácz Zsuzsa 30 Anna Karenina Tolsztoj, Lev Nyikolajevics 31 Apák könyve Vámos Miklós 32 Aranyecset Dallos Sándor 33 Aranykoporsó Móra Ferenc 34 Árvácska Móricz Zsigmond 35 Az ajtó Szabó Magda 36 Az alkimista Coelho, Paulo 37 Az arany ember Jókai Mór 38 Az öreg halász és a tenger Hemingway, Ernest 39 Bezzeg az én idõmben Fehér Klára 40 Bogáncs Fekete István 41 Búcsú a fegyverektõl Hemingway, Ernest 42 Bûn és bûnhõdés Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics 43 Büszkeség és balítélet Austen, Jane 44 Édentõl keletre Steinbeck, John 45 Édes Anna Kosztolányi Dezsõ 46 Egri csillagok Gárdonyi Géza 47 Egy magyar nábob Jókai Mór 48 Egy polgár vallomásai Márai Sándor 49 Elfújta a szél Mitchell, Margaret 50 Für Elise Szabó Magda 51 Galaxis útikalauz stopposoknak Adams, Douglas 52 Gergõ és az álomfogók Böszörményi Gyula 53 Háború és béke Tolsztoj, Lev Nyikolajevics 54 Harmonia caelestis Esterházy Péter) 55 Harry Potter és a bölcsek köve Rowling, Joanne Kathleen 56 Harry Potter és a Fõnix Rendje Rowling, Joanne Kathleen 57 Harry Potter és a Titkok Kamrája Rowling, Joanne Kathleen 58 Harry Potter és az azkabani fogoly Rowling, Joanne Kathleen 59 Ida regénye Gárdonyi Géza 60 Indul a bakterház Rideg Sándor 61 Iskola a határon Ottlik Géza 62 Iszony Németh László 63 Jadviga párnája Závada Pál 64 Jane Eyre Brontë, Charlotte 65 József és testvérei Mann, Thomas 66 Kard és kasza Wass Albert 67 Kincskeresõ kisködmön Móra Ferenc 68 5

6 Lassie hazatér Knight, Eric 69 Légy hû magadhoz Knight, Eric 70 Légy jó mindhalálig Móricz Zsigmond 71 Malevil Merle, Robert 72 Mesterségem a halál Merle, Robert 73 Micimackó Milne, Alan Alex ander 74 Monte Cristo grófja Dumas, Alex andre 75 Ne féljetek Jókai Anna 76 Oroszlánkölykök Shaw, Irwin 77 PetePite Nógrádi Gábor 78 Piszkos Fred, a kapitány Rejtõ Jenõ 79 Pokolbéli víg napjaim Faludy György 80 Quo vadis Sienkiewicz, Henryk 81 Régimódi történet Szabó Magda 82 Robinson Crusoe Defoe, Daniel 83 Sorstalanság Kertész Imre 84 Švejk Hašek, Jaroslav 85 Száz év magány García Márquez, Gabriel 86 Szent Péter esernyõje Mikszáth Kálmán 87 Szerelem a kolera idején García Márquez, Gabriel 88 Téli berek Fekete István 89 Tóték Örkény István 90 Tüskevár Fekete István 91 Utas és holdvilág Szerb Antal 92 Utazás a koponyám körül Karinthy Frigyes 93 Üvöltõ szelek Brontë, Emily 94 Virágot Algernonnak Keyes, Daniel 95 Vörös és fekete Stendhal 96 Vuk Fekete István 97 Winnetou May, Karl 98 Zabhegyezõ Salinger, Jerome David 99 Tájékoztatás Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy január 1- tõl a szemétszállítási edények az ingatlantulajdonosok tulajdonát képezik. Ezek alapján a megrongálódott, használhatatlanná vált kukákat nem áll módunkban kicserélni, ez a fenti idõponttól kezdõdõen a tulajdonos feladata, valamint új építési ingatlanok esetében szintén a tulajdonos köteles gondoskodni a beszerzésérõl. A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán felvilágosítást adunk kedvezményes kuka vásárlási lehetõségrõl os tanév Iskolánkban április hónapban megtörtént a beiratkozás. Jelenleg 29 elsõ osztályos tanulónk van, a szülõk 95%-a az iskolaotthaonos formát részesítette elõnyben. Az osztályok számára még nem született döntés. M á tyási Sándorné ÁMK igazgató Kistérség május 18-án az adonyi Mûvelõdési házban civil fórum keretében megvitatásra kerül a Kistérségi Komplex fejlesztési terv és a Kistérségi turisztikai Korrekció. A vitára bocsájtandó anyag a fontosabb preferált területeken felvázolja a jövõképet. Olvassunk bele, hisz ez mindannyiunk (települések) jövõképe lehet. Az Adonyi kistérség idegenforgalmi jövõképe: A könnyû megközelíthetõségre és a természeti adottságokra alapozva, egy alapvetõen aktív programokra épülõ, intenzív és fenntartható, a regionális elõnyöket kihazsnáló turizmus bonyolódik a kistérségben, amely gazdasági és társadalmi hozadékkal jár, valamint nem terheli a környezetet. Az egyes települések hagyományainak és népszokásainak megõrzéséhez illetve a lakosok kiegészítõ-jövedelemtermeléséhez a falusi turizmus járul hozzá. Budapest és más nagyvárosok közelségére építve, a konferenciaturizmus gasztronómiai és kulturális elemekkel bõvített feltételrendszere épül ki. A kistérségi hosszútávú jövõképe 2020-ig: Az adonyi kistérség megtartja, sõt meghaladja jelenlegi fejlõdési ütemét, elsõsorban a térségben végbemenõ infrastruktuális fejlesztések adta lehetõségek kihasználásának köszönhetõen (M6-os, M8-as, Duna-híd megépülése). Gazdasági versenyképességének növekedésének, illetve kiépült, megszilárdult kistérségi intézményrendszerének és lakosainak erõsödõ identitástudatának köszönhetõen fokozottan csökken kiszolgáltatottsága. Ennek ellenére nem szûnik meg a közeli városokba ingázó lakóállomány, csupán népességen belül arányuk csökken. A helyi KKV-k felismerik a tudásalapú emberi erõforrás- és gazdaságfejlesztés elõnyeit, így növekszik gazdasági súlyuk a kistérségben: Egyre nagyobb szerepet kapnak a kistérség életében az üzleti szolgáltatásokra, a minõségi mezõgazdaságra és a szabadidõs gazdaságra koncentráló vállalkozások. A kistérség települései között kialakulnak a különbözõ térségi feladatkörök, megszilárdul intézményrendszere, melyek segítik a hatékony közös együttgondolkodást és fejlesztési munkálatokat. Az egyes településeket összekötõ úthálózat megújul, illetve ahol szükséges kiépítésre kerül. Javul a települések belterületi útjainak minõsége. A helyi igényeknek megfelelõen fejlõdik a tömegközlekedés, ezáltal tovább javítja a térség települései közötti kapcsolattartást. Az átgondolt fejlesztés eredménye a többpólusú fejlõdés és a koordinált területhasználat. A kistérség a minõség elvein nyugvó élhetõ, egészséges lakó és munkakörnyezetet biztosít az itt élõk számára. A Régió stratégiai elve: Az adonyi kistérség önálló, független gazdasági tényezõként is megállja a helyét a régióban. Legyen a minõsé g e l vein ny u g vó é l h etõ, az itt élõk számára egészséges, lakó és munka környe zet et biztosító, u g yanakkor a fenntarthatósági kritériu m o kat gazdasági, kö rnye zeti és társadalmi vonatkozásban egyaránt teljesítõ, kistérségi identitással rendelkezõ terület. 6 Milyen ez a háttér, mely a fejlesztés egyik alapillére? A kistérség társadalmi környezete és humán erõforrás állománya: A népesség számának és összetételének alakulása: A népesség alapján a kistérséghez egyetlen 5000 fõt meghaladó település (Pusztaszabolcs), egy 2000 fõ alatti és hat 2000 és 5000 fõ közötti lélekszámú település tartozik. Az 1990 és 2003 közötti idõszakban a térség településeinek állandó népessége kivétel nélkül nõtt, de különbözõ mértékben. A legjelentõsebb növekedés Kulcson tapasztalható a vizsgált idõszakban, ahol a népesség közel duplájára duzzadt. A település 1994-ben függetlenedett Rácalmástól. Az azóta zajló jelentõs mértékû infrasrtuktúrafejlesztés egyre vonzóbbá teszi a kellemes fekvésû községet a betelepülõk számára. A legkisebb növekedés Besnyõ községben mérhetõ. Ennek oka az országos helyzethez hasonlóan, az alacsony születésszámban, az elöregedõ népességben keresendõ. A 2001-es népszámlálási adatok szerint gyermekek aránya kedvezõ, az idõskorúak aránya viszont meghaladja az országos átlagot. A foglalko z tatás: A kistérségben a helyi munkalehetõségek száma korlátozott. A foglalkoztatottak számottevõ része naponta ingázik munkahelyére, mely elsõsorban, Százha-

7 lombatta, Székesfehérvár és Budapest területén található. A kistérség népességén belül alacsony a felsõfokú végzettségûek aránya, illetve területén belül igen kevés a felsõfokú végzettséget igénylõ munkahelyek száma. Az aktív keresõk csak egy kis része dolgozik a mezõgazdaságban, a többi inkább az ipar és szolgáltatói szektorban helyezkedett el. Meghatározó munkáltató a kistérségben a HUNGRANA cég szabadegyházán, illetve a szomszédos kistérségben a DUNAFERR és a MOL RT. Az említett faktorok nagymértékben növeli a kistérség kiszolgáltatottságát. Oktatás, kultúra, szabadidõ: A kistérség oktatási intézményekkel való ellátottsága jónak mondható. Hiány mutatkozik a középfokú képzést biztosító intézményekben, azonban a környezõ nagyobb városok (, Székesfehérvár, Budapest) közelségébõl adódóan ezeknek létesítése nem feltétlen indokolt. Elsõsorban a helyiek számára sportlétesítmények kialakítása sürgetõ feladat lenne (sportpályák, uszoda, fedett sportcsarnok, stb.). Közmûvelõdés, kultúra tekintetében a kistérségben minden településen mûködnek nyilvános könyvtárak, de egyes településeken a szolgáltatás már faluház illetve mûvelõdési ház funkcióvá nõtte ki magát. Kulturális téren még nincs szoros kapcsolat a települések között. Egy-egy nagyobb rendezvényen (kistérségi majális, adonyi Lovas Napok Kistérségi Expo) valamennyi település képviselteti magát, ennek ellenére inkább az egymástól független kulturális élet jellemzi a településeket. A kistérség szinte a megalakulása óta rendelkezik önálló, kistérségi médiummal (Dunatér). Egészségügyi és szociális ellátás: A kistérségi egészségügyi infrastruktúrája megfelelõnek mondható. A településeken a háziorvosi ellátás megoldott. A mûködõ háziorvosok száma településenként változó, de a helyettesítési és ügyeleti rendszer mindenhol lehatárolásra került és megfelelõen mûködik. A kistérségben mûködik Kulcs településen egy Kistérségi egészségügyi Központ, mely a kisebb beavatkozásokat is el tudja látni, illetve folyamatos rendeléseket biztosít. Továbbá magas színvonalú egészségügyi ellátást biztosít a kulcsi K Klinika. Gyógyszerellátásban már mutatkoznak hiányosságok, ugyanis ügyeletes gyógyszertár csak a szomszédos kistérségben, ban mûködik. Fiókgyógyszertárak vagy gyógyszertárak mûködnek a településeken, kivétel ez alól Beloiannisz, ahol nincs gyógyszertár. Mûködõ kórház ban van. A kistérség szociális intézményrendszere az országos átlagnak megfelel. Idõskorúak otthona található Kulcson és Iváncsán. Június havi áttekintés A népesség szociális helyzetének alakulása: A kistérség lakosainak szociális helyzete átlagosnak mondható megyei és országos viszonylatban. Kiskereskedelmi üzletek és a vendéglátóhelyek számát tekintve ugyan növekedés tapasztalható az elmúlt években, de továbbra is elmaradnak az átlagos szinttõl. Minden településen van közüzemi vízhálózat és a lakások 90%-a csatlakozott a hálózatra. A csatornával- és vezetékes gázzal való ellátottsága meghaladja a Fejér megyei átlagot. A kistérség telefonfõvonalainak és a személygépkocsik száma azonban elmarad a megyei átlagtól. Vetési napok június A hónap kezdete hûvös-nedves lesz. Mars egész hónapban a vizes Halak elõtt marad. Vénusz jún. 3-án átmegy az ikrekbe, ez jó széna minõséget ígér, és a méhcsaládok szaporodásának kedvez. Jún. 22-én Szaturnusz a Rák vizes régiójába vált át, utána siet Vénusz és Merkúr is jún án. öt bolygó van vizes helyzetben -ekkor örülnek a csigák. érdemes jún. 26-án korán reggel egy óra hosszat keverni a kvarc- preparátumot, s a kertet, minden útjával, szegélyeivel együtt jól megpermetezni. Ültetési idõ: Jún órától jún óráig Kár te võ r ov arok (kitin páncélo - sok) ham v asztása: jún órától jún óráig. Legyek az istállóban: tegyünk ki légyfogókat, s ha megtelnek, ott az istállóban égessük el a legyekkel együtt jún óra és jún óra között virág napon. Kaszálásr a k edv ezõ napok: jún. 3. és jún. 24. között lévõ virág napok adják a legjobb szénát, extr a jó a jún. 12. A nö v én yek gombás be tegs égei: a természetben az a gombák szerepe, hogy az elhalóban lévõ életet lebontsák. Akkor lépnek fel a kultúrnövényeken, ha éretlen trágyát, vagy komposztálatlan állati anyagokat, mint szaruforgács, csontliszt alkalmazunk, de akkor is, ha a vetõmagot kedvezõtlen konstellációban arattuk. Rudolf Steiner szerint: ha a holderõk a talajban túl erõssé válnak. Ilyen esetben fõzetet készítünk mezei zsurlóból, s azzal a fertõzött növények alatt a talajt permetezzük. Ezzel a gombanívót lehozzuk a növényrõl a talajba, ahova az tulajdonképpen tartozik. A növények gyógyulását elõsegíthetjük, ha a leveleket csalánteával permetezzük. ez fokozza az asszimilációt, serkenti a nedv-ellátást, ettõl a gombák eltûnnek. Rövidítések Rövidítések Asztronómiai jelek Asztronó CS csapadék várható CS csapadék Nyilas várható Nyilas V viharos idõ várható V viharos Bak idõ várható Bak Z zivataros idõ várható Z zivataros Vízöntõ idõ várható Vízöntõ F földrengés-veszély F földrengés-veszély Halak Halak K közlekedés kritikus K közlekedés nap Kos kritikus nap Kos Vu vulkánveszély Vu vulkánveszély Bika Bika J jégesõ várható J jégesõ Ikrek várható Ikrek Pg földközeli Hold-hatás Pg földközeli Rák Hold-hatás Rák Ag földtávoli Hold-hatás Ag földtávoli Oroszlán Hold-hatás Oroszlán R rossz idõ R rossz idõ Szûz Szûz gy? gyökértrigon gy? gyökértrigon Mérleg Mérleg t? terméstrigon t? terméstrigon Skorpió Skorpió l? levéltrigon l? levéltrigon Merkúr? Merkúr v? virágtrigon v? virágtrigon Vénusz? Vénusz?? telehold? telehold Mars? Mars?? újhold? újhold Jupiter Jupiter où o felszálló csomópont où o felszálló Szaturnusz csomópont Szaturnu U leszálló csomópont U leszálló Neptun csomópont Ψ Neptun Ψ Ø konjunkció (együttállás) Ø konjunkció Uránusz (együttállás)? Uránusz oppozició szembenállás oppozició Plútó szembenállás Plútó f bolygófedés-fogyatkozás f bolygófedés-fogyatkozás felszálló Hold U felszálló leszálló Hold? leszálló Hold? Kelt Nap Hold a Konstelláció Elem A Hold és a bolygók által Megj. csillagkép közvetített terméshozó elõtt impulzus. 1. Sze?- Víz Levél 6-ig, 7-tõl 14-ig gyökér Z V 2. Cs 16 Víz Levél 13-ig és 18-tól Vu Z V 3. P 6 Víz/Hõ Levél 5-ig, 6-tól termés 4. Szo Hõ Termés 5. V 3 Gy? Hõ/Föld Gyökér F 6. H? 23 Föld Gyökér 7. K Föld Gyökér 23-ig Sze?? 9U Levegõ Gyökér 8-ig,9-tõl virág Ült. idõ Gy? kezdete: Cs Levegõ Virág V 10. P 8 Levegõ/Víz Virág 7-ig, 8-tól levél 11. Szo Ag 7 Víz Virág 8-ig, 9-tõl levél 12. V 3 V? Víz/Hõ Virág 12-ig, 13-tól termés F V Z 13. H Hõ Termés 14. K? U Hõ Termés Z 15. Sze 1 Föld Gyökér 1-tõl F 16. Cs f V? Föld Gyökér 3-ig,10-20-ig virág, V 21-tõl gyökér 17. P U 5 Föld Gyökér 3-ig és 7-tõl J 18. Szo 15 Föld/Levegõ Gyökér 14-ig, 15-tõl virág 19. V 22 Levegõ/Víz Virág 21-ig, 22-tõl levél 20. H?- Víz Levél J 21. K Víz Levél Ült. idõ vége Sze 1 U 9? 5 Hõ Termés 1-20-ig 23. Cs Pg 13 Hõ tól termés F 24. P 1 Föld Gyökér 1-tõl Z Jánosnap 25. Szo 22 Föld/Levegõ Gyökér 21-ig, 22-tõl virág Z 26. V? Levegõ Virág K 27. H 16 Levegõ/Víz Virág 15-ig, 16-tól levél Vu V 28. K où o 17 Víz Levél 18-ig, K 29. Sze Víz Levél 2-15-ig, és 20-tól 30. Cs 11 Víz/Hõ Levél 10-ig, 11-tõl termés 7

8 MÁJUSI NÉVNAPOK 1.Fülöp: A görög Philippos név rövidülésének a magyar alakváltozata. Jelentése lókedvelõ. Jakab: Héber eredetû bibliai név, a Já - kob görög változatának a magyar megfelelõje. Jelentése sar kot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép. 2. Zsigmond: A germán eredetû német Siegmund, Sigismund névbõl származik. Elemeinek jelentése: gyõzelem + védelem, vagyis gyõzedelmes védõ. 3. Tímea: Jók ai Mór írói névalkotása Az arany ember címû regényében. Valószínûleg a görög Euthümia névbõl származik, aminek jelentése: jó + tisztelet. Irma: Az Irm- kezdetû germán nõi nevek német eredetû rövidülése. Alakváltozataival, az Irma és a német Erma névvel együtt Ermin, Irmin germán isten nevébõl származik, jelentése Irmin istenség. Más magyarázat szerint a germán hermion néptörzs nevébõl való. 4. Mónika : Karthágói pun eredetû név, jelentése istennõ. Más magyarázat szerint görög eredetû, jelentése magányos. Más magyarázat szerint latin eredetû, jelentése tanító. Flórián: Latin eredetû név, a Florianus rövidülése. Jelen - tése virágos, virágzó. 5. Györgyi: A György férfinév nõi párja, jelentése földmûves, gazdálkodó. Más magyarázat szerint a régi magyar Györgyike név rövidülése, jelentése dália, gyöngyike. 6. Ivett: Az Ivonn, az Ivó férfinév francia nõi párja, francia kicsinyítõképzõs alakjából önállósult. Az Ivó jelentése tiszafa. Frida: A Friede- kezdetû, illetve -friede végû germán eredetû nevek önállósult német rövidülésébõl származik. Je - lentése béke, védelem. 7. Gizella: Ófélnémet eredetû név, jelentése nõi túsz, nõi kezes, idegen udvarban nevelkedõ leány. Legismertebb viselõjének, Szent István király feleségének boldoggá avatása idején (1911), és általában a XX. század elsõ felében gyakori volt. 8. Mihály: Héber eredetû bibliai név, a Mikaél magyar formája. Jelentése Ki oly an, mint az Isten?, Istenhez hasonló. 9. Gergely: A görög eredetû Grégoriosz név latin Gregorius formájának a Gregor rövidülésébõl származik. Jelentése éberen õrködõ. 10.Ármin: A germán keruszkuszok fejedelmének latin Arminius nevébõl rövidült. Pálma: Magyarországon újabb keletû névadás a pálmafa, illetve a dísznövény latin eredetû nevébõl. Az olaszban vallási ihletésû nõi név, eredetileg a virágvasárnap született gyermekek kapták. 11. Ferenc: Francia, latin eredetû név. Az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik. Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, melyet azért kapott, mert édesanyja francia származású volt. Jelentése francia. 12.Pongrác: A görög Pankratész név latin Pancratius formájából származik, jelentése mindenható erõ. 13.Szervác: A latin Servatius név rövidülése, jelentése a megmentett. Imola: Újabb keletû magyar névalkotás. Eredete egy növénynemzetség (Centaurea). Az imolafélék közé tartozik a kék búzavirág is. A régi magyar Imola szó jelentése: mocsár, hínár, vizes terület. Nõi névként elõször Jók ai Mór alkalmazta A bálványos vár címû regényében. 14. Bonifác: A latin Bonifatius névbõl származik, jelentése jó sorsot ígérõ. 15. Szonja: A Szófia orosz név becézõjébõl állandósult. Jelen - tése: bölcsesség. Zsófia: Görög eredetû név. Jelentése bölcsess ég. 16.Mózes: Héber eredetû bibliai név, jelentése a vízbõl kihúzott, kimentett fiú. 8 Botond: Régi magyar személynév, a buzogány jelentésû bot szó származéka, jelentése buzogányos harcos. 17. Paszkál: A héber eredetû latin Paschalis név rövidülése. Jelentése húsvéti, a nevet a húsvétkor született gyermekek kapták. 18.Erik: Germán eredetû név, jelentése nagyrabecsült. Más magyarázat szerint, jelentése egyedül. Alexandra: A görög, latin eredetû Alex ander férfi név nõi párja. Jelentése har cra kész, az embereket oltalmazó. 19.Ivó: Germán, szláv eredetû név, jelentése tiszafa. Milán: Szláv eredetû név, jelentése kedves. 20.Bernát: Germán eredetû név, a Bernhard név magyar formája. Jelentése medv e és erõs. Felícia: A Félix f érfinév nõi párja. A Félix latin er edetû név. Jelentése: boldog, sz erencsés. 21.Konstantin: A latin Constantinus rövidülése, ami a latin constans szóból ered, a jelentése állhatatos, következetes, szilárd. 22.Júlia : A Júliusz f érfinév nõi párja, amely latin eredetû, egy híres, õsrégi római nemzetség nevébõl származik. Je - lentése bizonytalan, talán: Jupit er istennek szentelt; vagy: ragyogó. Rita: A Margit név olasz Margherita alakjának az önállósult becézõje, amelynek jelentése: gyöngy. 23.Dezsõ : A latin Desiderius névbõl származik, melynek kicsinyítõképzõs formája a Dezsõ. Jelentése kí vánt, óhajtott gyermek. 24.Eszter: Perzsa eredetû bibliai név, Istár asszír-babilóniai istennõ nevébõl ered. Jelentése csillag. 25.Orbán: A latin Urbánus szóból származik. Jelentése r ó- mai, finom, mûvelt, udvarias ember. 26.Fülöp: A görög Philippos név rövidülésének a magyar alakváltozata. Jelentése lók edvelõ. Evelin : A francia és az angol Éva név változata, jelentése élet, életet adó nõ. Más magyarázat szerint a kelta-gael Eiblin név változata, jelentése kellemes, kedves, tetszetõs, jókedvû. 27. Hella: A Heléna és a Helga német becézõjébõl származik. A Heléna görög mitológiai eredetû név, Menelaosz spártai király feleségének a neve, aki miatt a trójai háború kirobbant. A név azonban nem õmiatta, hanem Szent Heléna római császárnõnek, Nagy Konstantin császár édesanyjának a tiszteletére terjedt el Európa-szerte, számos változatban. Jelentése vit atott, talán: fényes, sugárzó; feltehetõleg a görög heliosz (nap) szó származéka. A Heléna a magyarban újabb keletû átvétel. A név elõször szláv közvetítéssel, Jelena f ormában került hozzánk (így hívták például Vak Béla király szerb származású feleségét). Ebbõl a magyarban Jelona, majd Ilona le tt. 28.Csanád: Magyar eredetû név, az ismeretlen eredetû Csana név -d kicsinyítõképzõs származéka. Emil : Latin eredetû név, jelentése versengõ, vetélkedõ. 29.Magdolna: A Héber eredetû Magdaléne magyar változata, jelentése magdalai; torony, bástya. 30.Zsanett: Héber, latin, francia eredetû név, a Johanna változata, ami a János f érfinév nõi párja. Jelentése Jah ve megkegyelmezett, Isten kegyelme, Isten kegyelmes. Janka: Héber-görög-latin-magyar eredetû név, a Johanna változata, ami a János f érfinév nõi párja. Jelentése Jah ve megkegyelmezett, Isten kegyelme, Isten kegyelmes. 31.Petronella: A Petrónia kicsinyítõképzõs, az alapnévnél ismertebb származéka. A Petrónia a latin Petronius nemzetségnévbõl származó férfinévnek (magyarul: Petróniusz) a nõi párja. Ez az etruszk petro vagy a latin petra szóból való, ezek jelentése: edzett férfi, illetve kõ. Angéla: Görög, latin eredetû név, jelentése angyal, követ, hírnök.

9 A ös tanév végzõs diákjai, akiket beiskoláztunk, sok kitartást kívánunk szülõknek, diákoknak egyaránt az elkövetkezendõ tanévre 8.a 1. Bereznai Mihály: Dunaferr Szakközép és Szakiskola, 2. Bodnár Zsolt: Seregélyesi Szakképzõ Iskola 3. Csoknyai Tímea: Hild József Szakk özép és Szakiskola, 4. Csordás Erzsébet: Lorántffy Szakközép és Szakiskola, 5. Domonkos Gábor: Dunaferr Szakközép és Szakiskola, 6. Gémesi Roland: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakiskola, 7. Gondi László: Lorántffy Szakközép és Szakiskola, 8. Gyõre Vivien: Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakiskola, Székesfehérvér 9. Kelemen Krisztina: Baár Madas Református Gimnázium, Budapest 10. Koller Zsolt: Lorántffy Szakközép és Szakiskola, 11. Kovács Krisztián: Dunaferr Szakközép és Szakiskola, 12. Mágocs Tamás: Szabolcs Vezér Gimnázium és Szakközépiskola, Pusztaszabolcs 13. Nagy Dóra: Széchenyi István Gimnázium, 14. Nagy Katalin: Raoul Wallenberg Humán Szakképzõ és Gimnázium, Budapest 15. Sipos Edina: Lorántffy Szakközép és Szakiskola, 16. Tekeres Melinda: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakiskola 17. Toldi Erika: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakiskola 18. Trájer Nikolett: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakiskola 19. Vitay János: Öveges József Gy akorló Szakközép és Szakiskola, Budapest 8.b 1. Bagóczki László: Dunaferr Szakközép és Szakiskola, 2. Barabás Róbert: II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest, 2 tanítási angol nyelvû 3. Benyovszki Ádám: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakiskola 4. Bula Tünde: Széchenyi István Gimnázium, 5. Fodor Balázs: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakiskola, 6. Gerstenbrein Beatrix: Kossuth Zs. Humán Szakközépiskola, Budapest 7. Gintner Tímea: Bánki D. Gimnázium és Szakközépiskola,. Angol nyelvi elõkészítõ gimnázium 8. Hajdu Zoltán: Dunaferr Szakközép és Szakiskola, 9. Hargitai Dániel: Öveges József Gy akorló Szakközépiskola, Budapest. Nyelvi elõkészítõ 10. Hegyi Szabina: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola, 11. Huszár László: Dunaferr Szakközépa és Szakiskola, 12. Jak ab Georgina: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola, 13. Jelinek R egina: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakiskola 14. Lédeczi Krisztina: Baár Madas Református Gimnázium, Budapest 15. Majoros Gergõ: Teleki Blanka Gimnázium, Székesfehérvár. Emelt angol nyelvû 16. Pacskó Dániel: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakiskola, 17. Percsy László: Bánki D. Gimnázium és Szakközépiskola, 18. Szikszai Gábor: Öveges József Gy akorló Szakközép és Szakképzõ, Budapest 19. Tatár Mihály: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakiskola, 20. Tinku Dorottya: Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ, Gyõr. Gimnázium 21. Ványi Viktor: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakiskola, Felhívás a rácalmási tökfesztiválon való részvételre! A 2004 õszén megrendezett tökfesztivál sikerén felbuzdulva 2005 õszén is megrendezzük a tökfesztivált. Ez a fesztivál nem csak a rácalmásiaké lesz, hanem a i és adonyi kistérség településeié is. Így ez már NAGYTÉRSÉGI FESZTIVÁL A legfontosabb információkat már most ismertetjük: - Okt án, csütörtöktõl vasárnapig rendezzük, - Gazdag kultúrmûsor, énekkarok, versmondók, énekesek szerepelnek, - Játszóház gyerekeknek és felnõtteknek, közös játék, csoportos foglalkozások, - Tök ételek kostolója, receptcsere, - Kirakodóvásár, tökvásár, - Tökbõl készült játékok, állatok, lámpák, stb. is bemutatásra kerülnek. Nem csak tökkiállítás lesz, hanem KÜLÖNLEGESSÉGEK kiállítása is. Mindenfajta növénykülönlegesség kiállító, pl.: - Óriás karalábé - Óriás kaktusz - Különleges alakú sárgarépa - Különleges fajtájú és alakú gyümölcsök - Sok-sok olyan növény, amire mi nem is gondolunk A tökfesztivál sikere érdekében összeállítottuk 40 féle tökbõl a RÁCALMÁSI TÖ K M AGKEVERÉKet, s ebbõl egy kis adagot ingyen át lehet venni a Zöld Centrumban vagy a Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. Természetesen más boltokban is lehet sokféle különlegességet vásárolni, amit szívesen fogadunk a kiállításon. - Bõvebb információ: a folyamatosan megújuló honlapon: Tökfesztivál alatt. - Érdeklõdni lehet: Palánkai Mirtill mûvelõdésszervezõnél Tel.: 06/30/ Szalai Árpád ötletgazda, fõszervezõnél Tel.: 06/20/ Levelezési cím: Tökfesztivál Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2459 Rácalmás, Szigetfõ u

10 Köszönetnyilvánítás Simon Andrea és családja köszönetét fejezi ki Bencze Lászlónak, a helyi mozgáskorlátozott Egyesület vezetõjének a korrekt segítségnyújtásért. Simon Andrea Váltson Velünk! Ha Suzuki, akkor Suzuki Barta! Új IGNIS 0-4% THM! SUZUKI Swift II már ,-Ft/hó-tól! Új autó akár 0% Akciós hitelek! 20 db 6 hónapos IGNIS már ,- Ft-ért! /ABS, szervó, cd, klíma, km/ befizetéstõl! 0% befizetéstõl, részletre! Több, mint 100 db autóból választhat! Sárbogárd: Köztársaság u. 147/a 25/ , 25/ Székesfehérvár: 22/ , 22/ www Székesfehér esfehérvár, használt telep:22/ Szerkesztõség: Iváncsa, Fõ u. 60/b Kiadja: Iváncsa Község Önkormányzata Felelõs kiadó: Iváncsa Község Önkormányzata Szerkesztõ: Mátyási Sándorné Nyomtatás: Máté '97 Bt. Ercsi Nyilvántartási szám: 2.2.4/341/2003. FELHÍVÁS Az UNO autósiskola autóstanfolyamot hirdet megfelelõ számú jelentkezõ esetén. A tanfolyam akkreditált. Elméleti felkészítés az általános iskolában hetente 2 alkalommal az esti órákban. Jelentkezni: es telefonszámon 10

MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR - MEK. http://mektukor.oszk.hu/

MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR - MEK. http://mektukor.oszk.hu/ MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR - MEK http://mektukor.oszk.hu/ Az alábbi lista borítólapjuk letöltésének gyakorisága szerint rendezve mutatja a dokumentumokat (a dátum a MEK-be kerülés időpontja). Mindig

Részletesebben

KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA

KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA a 2015-2016-es tanévben A 7. ÉVFOLYAMON 1 / 12 Kötelező olvasmányok a szöveggyűjteményben szereplő műveken kívül: Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg Mikszáth

Részletesebben

9. osztály. 10. osztály. 11. osztály. Kötelez olvasmányok 2015/2016. tanév

9. osztály. 10. osztály. 11. osztály. Kötelez olvasmányok 2015/2016. tanév Kötelez olvasmányok 2015/2016. tanév 9. osztály Szophoklész: Antigoné szövegismereti dolgozat október William Shakespeare: Rómeó és Júlia szövegismereti dolgozat április Molière: Tartue szövegismereti

Részletesebben

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Prohászka Ottokár út 71. Telefon: 22/315-198 Tel./fax: 22/312-969 E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu Honlap: www.vasvarigimn.hu A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Könyvek 7-9. évfolyam

Könyvek 7-9. évfolyam Könyvek 7-9. évfolyam Könyv Pontszám Ellenőrző tanár Merle: A sziget 8 Andics Attila Kosztolányi: A szegény kisgyermek 8 panaszai Andics Attila Tamási Áron: Ábel a rengetegben 6 Bucsi Szabó István Gárdonyi

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4.

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4. 1. Golovics Milán Kecskemét 3 4 1 3 7 5 5 5 4 37 4 4 3 3 2 3 4 3 26 4 4 2 3 5 3 6 2 29 92 2. Boros Klaudia Miskolc 3 2 2 2 9 4 5 5 4 36 2 4 4 2 2 1 4 4 23 4 4 2 4 4 3 6 2 29 88 3. Tóth Gergő János Debrecen

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Kós Anna 7A 125,3 2 Nagy Roland 7A 113,0 3 Varga Doroti Napsugár 7C 111,0 4 Kasza Péter 7A 94,3 5 Horváth Lili 7C 93,7 6 Ferentzi Zoé 7C 92,7 7 Vu Thu Hien 7C 92,7 8 Bottlik Jákim 7A 91,7

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az iskolai vers- és mesemondó verseny eredményei 1. -

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott. olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre

Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott. olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott Kölcsönözhető tankönyvek 1. évfolyam: olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre FI-501020101 FI-501020102 FI-505010101 AP-011801

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

Atlétika egyéni verseny III-IV. kcs. 2012. 05. 09. Mór III.kcs.lány Helyezés Név Iskola Eredmény/sec 60 méter

Atlétika egyéni verseny III-IV. kcs. 2012. 05. 09. Mór III.kcs.lány Helyezés Név Iskola Eredmény/sec 60 méter Atlétika egyéni verseny III-IV. kcs. 2012. 05. 09. Mór III.kcs.lány Helyezés Név Iskola Eredmény/sec 60 méter 1. Frey Katalin Zimmermann 9,04 2. Horváth Lili Bakonycsernye 9,22 3. Mezei Krisztina Radnóti

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam TANULMÁNYI VERSENY Tisztelt Kollégák, Szülők! Iskolánk ez évben először, március 11-én rendezte meg a NAPRAKÉSZ elnevezésű, tanulmányi versenyt. Nagy szeretettel és örömmel fogadtuk iskolánkban a versenyen

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora Sorszám Név Született Pontszám Megjegyzés 1 Szenek Viktória 1994.12.25 36,73 2 Jacenyák Viktória 1993.12.29 32,83 3 Oroszi Timea 1990.01.19

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium SPORT Atlétika ügyességi csapatbajnokság-diákolimpia megyei döntő Aranyérmesek: Leány gerelyhajító csapat Bárczi Kata, Gergő Virág, Horváth Zsanett,

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév tanulmányi versenyeinek kiemelkedő eredményei Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskolája

A 2010/2011-es tanév tanulmányi versenyeinek kiemelkedő eredményei Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskolája A 2010/2011-es tanév tanulmányi versenyeinek kiemelkedő eredményei Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskolája Verseny szintje (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS MEGYEI REGIONÁLIS VÁROSI-

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők Első helyen az angol nyelvi előkészítő tagozatot megjelölő WANIC991 94 1. BIANKA01 92 2. LENDVAI ÁDÁM 90 3. VARGA TAMÁS BOTOND 89 4. NÉMETH KLAUDIA

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév eredményei

A 2011/2012-es tanév eredményei A legjelentősebb eredményeink A 2011/2012-es tanév eredményei Alsó tagozat Az esélyegyenlőségi napi programon iskolánk díjazottja a FIT KID iskolai csoportból Bakonyi Lili4. b. osztályos tanuló lett. Az

Részletesebben

Hiszek az alkotásban, mely a lélek nyelve, a magasabb lelkeké Hiszek a munkában Hiszek a nehézben. Hogy nem lehetetlen!

Hiszek az alkotásban, mely a lélek nyelve, a magasabb lelkeké Hiszek a munkában Hiszek a nehézben. Hogy nem lehetetlen! Hiszek az alkotásban, mely a lélek nyelve, a magasabb lelkeké Hiszek a munkában Hiszek a nehézben. Hogy nem lehetetlen! (Babits Mihály: Örökkék ég a felhők mögött) 1 Tartalom: MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben