J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 796 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének október 29-i ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester Hegyi László képviselő Husanyicáné Érsek Enikő képviselő Jánosi László képviselő Kelemen Attila képviselő Kis Lajosné képviselő Kiss Lajosné képviselő Nagy László képviselő Pálinkás Péter képviselő Petró Lajos képviselő Szendrő Ferenc képviselő Szűcs Sándor képviselő Ravasz István Petrik Zsolt Molnár Gyula Szajkó Ernőné Borsodi Dóra Princz Ádám Víg Zoltánné Varga Krisztina Érsekné Mosóczi Mária Molnárné Kis Tímea Elek Lajos Bózsvári Lászlóné Bereczné Deme Judit Papp Józsefné Tari Ottó Nagyné Matula Márta Budai Istvánné Török Józsefné AVE Hevesi Városfenntartó és Hulladékgazdálkodási Kft. képviseletében kérelmező bérlakásra pályázó bérlakásra pályázó bérlakásra pályázó jegyző irodavezető irodavezető irodavezető irodavezető Napsugár Óvoda vezetője Zeneiskola igazgatója ESZB tag főszerkesztő Szerkesztőbizottság tagja Selypi Nyugdíjas Klub vez. Erőműi Nyugdíjas Klub vez. Megjelent: 8 fő lőrinci állampolgár Víg Zoltán köszönti a képviselő-testület tagjait és a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy 14 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

2 797 Polgármester úr a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Szendrő Ferenc és Szűcs Sándor képviselő urakat. Polgármester úr módosító javaslata, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt Kerényi A. Ödön úr, a Magyar Villamos Művek nyugalmazott h. vezérigazgatójának köszöntésére kerüljön sor, majd az Egyebek napirendi pont előtt 17. napirendi pontként a KEOP /B számú Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat, 18. napirendi pontként Funkció Bővítő Település Rehabilitáció című pályázat, 19. napirendi pontként a Lőrinci városban 3 db kerékpárkölcsönző kialakításáról szóló tájékoztató kerüljön megtárgyalásra. A képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a javasolt módosítással a napirendi pontok tárgyalását a következő határozat szerint. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata A október 29-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjairól 1. Lőrinci 986. helyrajzi számú ingatlan, természetben Lőrinci, Szabadság tér 10. szám alatti ingatlan értékesítéséről és ehhez kapcsolódó vagyonrendelet módosításáról 2. Lőrinci Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről 3. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvényben meghatározott települési önkormányzatot megillető elővásárlási jogról 4. Lőrinci 067/28 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 5. Lőrinci, Erőmű tér 31. épületben lévő üres bérlakásokról 6. Lőrinci, 089/3, 087, 089/4 helyrajzi számú földterület haszonbérleti díjának elengedésére vonatkozó kérelem 7. Deutsch Attila (Lőrinci, Erőmű tér 10. sz. társasház) kérelme kút fúrásához 8. Hatvan Város Polgármester Hivatala szennyvíztisztító telep üzemeltetésével kapcsolatos megállapodás 9. Előterjesztés szelektív hulladékgyűjtésről 10. Közösségi Közlekedés Infrastrukturális fejlesztése című pályázaton való részvétel

3 Települési lakóövezet, települési arculat javítása című pályázaton való részvétel 12. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése ÉMOP /B pályázaton való részvételi lehetőség vizsgálatáról 13. Az erőműi háziorvosi körzet álláspályázat kiírásáról 14. Lőrinci Város aljegyzői álláspályázatának kiírásáról 15. A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény magasabb vezetői álláspályázata újbóli kiírásának előkészítése 16. Tájékoztató a évben megvalósult testvérvárosi együttműködésről és a további programokról, célkitűzésekről 17. KEOP /B számú Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat 18. Funkcióbővítő Településrehabilitáció című pályázat 19. Lőrinci városban 3 db kerékpárkölcsönző kialakítása 20. E g y e b e k Víg Zoltán Kardos Márton úr megkeresett a hivatalban és közölte, hogy Kerényi A. Ödön úr 90 éves, a Mátravidéki Erőműnél kezdte pályafutását, 1950-től 1953-ig dolgozott itt, és a későbbiek folyamán más fontos funkciót is töltött be. A mai napon az MVM-ben is köszöntik 90. születésnapja alkalmából, és kéri Kardos úr a képviselő-testülettől, hogy Kerényi A. Ödön urat levélben köszöntse a 90. születésnapja alkalmából, illetve a képviselő-testület Lőrinci emlékplakettjét adományozza Kerényi A. Ödön úr részére. Javaslom, a képviselő-testület határozattal köszöntse Kerényi A. Ödön urat 90. születésnapja alkalmából. A képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 158/2009. (X. 29.) önkormányzati határozata Kerényi A. Ödön köszöntéséről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel köszönti Kerényi A. Ödön urat, a Magyar Villamos Művek nyugalmazott vezérigazgatóját 90. születésnapja alkalmából, és az elkövetkező évekre jó erőt, egészséget kíván.

4 799 Víg Zoltán a napirendi pontok tárgyalása előtt kéri a képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót vegye tudomásul. A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. I. NAPIRENDI PONT Lőrinci 986. helyrajzi számú ingatlan, természetben Lőrinci, Szabadság tér 10. szám alatti ingatlan értékesítéséről és ehhez kapcsolódó vagyonrendelet módosításáról (Előterjesztés írásban csatolva.) Víg Zoltán a napirendi ponthoz hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság által javasolt b) határozati javaslatot a Lőrinci 986. helyrajzi számú, természetben Lőrinci, Szabadság tér 10. szám alatti ingatlan értékesítésről. A képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta. Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 159/2009. (X. 29.) önkormányzati határozata Lőrinci, 986. helyrajzi számú ingatlan (3021 Lőrinci, Szabadság tér 10.) értékesítéséről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a Lőrinci 986 helyrajzi számú ingatlant (Lőrinci, Szabadság tér 10.) az alábbi feladatok elvégzése után: - az ingatlan értékbecslésének elkészíttetése Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozatban foglalt feladatot végezzék el és terjesszék elő a következő képviselő-testületi ülésre az ingatlan értékesítési eljárását. Határidő: novemberi Képviselő-testületi ülés Felelős: Víg Zoltán polgármester Princz Ádám jegyző Víg Zoltán szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet Lőrinci Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2008. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

5 800 A képviselő-testület 14 igen szavazattal jóváhagyta a rendelet-tervezetet és a következő rendeletet alkotja. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2009. (X.30.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2008. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján figyelemmel az Ötv aiban, továbbá az államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) aiban foglaltakra a városi önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2008. (III. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R ) módosítására jelen rendeletet alkotja: 1. A R 2/g sz. mellékletének Korlátozottan forgalomképes földterületek a Lőrinci Városi Önkormányzat tulajdonában helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 2. Jelen rendelet 2. sz. melléklete A Lőrinci Városi Önkormányzat tulajdonában lévő földterületek a R 3/f. sz. mellékletét alkotja. 3. A R 2/a sz. mellékletének Korlátozottan forgalomképes ingatlanok a Lőrinci Városi Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában helyébe a jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. 4. A R 2/b sz. mellékletének Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények a Lőrinci Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában helyébe a jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. 5. Jelen rendelet 5. sz. melléklete a Forgalomképes egyéb építmények a Lőrinci Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában a R 3/d. sz. mellékletét alkotja. 6. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Víg Zoltán sk. polgármester Princz Ádám sk. jegyző Kihirdetési záradék: Princz Ádám sk. kihirdetés dátuma aláírás

6 sz. melléklet Korlátozottan forgalomképes földterületek a Lőrinci Városi Önkormányzat tulajdonában én Hrsz. Megnevezés Utca+hsz Terület m2 Nyilvánt.érték (eft) Korlátozottan forgalomképes belterületi földterületek 0019/004/0/000 Selypi Kultúrház-telek Nefelejcs út /004/0/000 Orvosi rendelő-telek Lőcsei út /000/0/000 Selypi sportp.földterület Cukorgyári ltp /000/0/000 Salakos sportpálya Selyp Cukorgyári ltp /000/0/000 Malom mögötti terület Bem út 47. (vízmű) /000/0/000 Zeneiskola földterület Árpád út /000/0/000 Tájház I.- telek Árpád út /000/0/000 Tájház II. telek Árpád út /000/0/000 Volt liga telek Árpád u /7/a/25 Szabadság tér 3. telek Szabadság tér /002/0/000 Könyvtár Szabadság tér /001/0/000 M.Erőmű 31.épület telek M. Erőmű /002/0/000 M.Erőmű 21.épület telek M. Erőmű

7 802 A Lőrinci Városi Önkormányzat tulajdonában lévő földterületek 2. sz. melléklet Hrsz. Megnevezés Utca+hsz Terület m2 Nyilvánt. érték (eft) Forgalomképes belterületi földterületek: 0015/004/0/000 Beépítetlen terület az Etercem mellett /001/0/000 Malom, vasút közötti beépítetlen terület /002/0/ /003/0/ /000/0/000 Csincsa mögött Malom, vasút közötti beépítetlen terület Malom, vasút közötti beépítetlen terület Bem út 6. beép.ter /000/0/000 Csincsa mögött Bem út 6. beép.ter /000/0/000 Csincsa mögött Bem út 6. beép.ter /004/0/000 Új házak mögött közterület /001/0/000 Beépítetlen terület Könyvtár mellett /000/0/000 Gibár utáni terület Beépítetlen terület /000/0/000 Iskola felett Beépítetlen terület /000/0/000 Szántóföld Lőrinci-Erőmű /000/0/000 Volt s. focipálya Lőrinci-Erőmű /000/0/ garázsok-telek Lőrinci-Erőmű /000/0/000 Beépítetlen terület Mátravidéki Erőmű /000/0/000 Horgásztanya-telek Lőrinci-Erőmű /002/0/000 Csőszer melletti Vörösmajori út beépítetlen terület

8 sz. melléklet Korlátozottan forgalomképes ingatlanok a Lőrinci Városi Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában én Hrsz. Megnevezés Utca, hsz. Terület Bruttó nettó /004/0/000 Selypi kultúrház Nefelejcs u /004/0/000 Lőcsei u Orvosi rendelő Selyp 0067/004/0/000 Szennyvíztisztító Külterület /002/0/000 Temető ravatalozó Lőrinci /000/0/000 Selypi sportpálya ép. Cukorgyári ltp /000/0/000 Zeneiskola Árpád út /000/0/000 Tájház II. Árpád út /000/0/000 Tájház Árpád út /002/0/000 Eü.kombinát Eü.kom.Szab.t /007/A/025 Épület Szab.tér 3/A /000/0/000 könyvtár Szab.tér 4/A /000/0/000 ME iskola épülete M.E. Jegenyes /001/0/ es épület M.E. 31.ép /002/0/ es épület M.E. 21-es ép /000/0/000 Műhely Árpád u /006/0/000 Orvosi rendelő M.Erőmű 29. ép /000/0/000 M.E. sportlét. faház M.Erőmű /000/0/000 M.E.sportlét.kőép. M.Erőmű

9 sz. melléklet Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények a Lőrinci Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában december 31-én Nyilv.sz.nyitó érték ( ) Nyilv.sz.záró érték ( ) 1. Kolombárium Kolombárium Kolombárium Kolombárium Kerítés és garázs Orvosi rendelő Kerítés Tájház Kerítés Tájház Kerítés Selyp Kulturház Járda Selyp Kulturház Kerékpártároló-Könyvtár udvar Kerítés Könyvtár Könyvtár udvar (térburkolat, stb.) Kerítés (volt liga Árpád u.69.) Zeneiskola egyéb építmény sz. melléklet Forgalomképes egyéb építmények a Lőrinci Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában december 31-én Nyilv.sz.nyitó érték ( ) Nyilv.sz.záró Érték ( ) 1. M E hétvégi pihenő ME sportlétesítmény ME nyitott szín 1456/4 hsz ME garázs 1456/ 3 hrsz Jegyzői garázs Szabadság tér 10 garázs+kerítés Szabadság tér 10. építmény ME garázs 1456/3 hrsz

10 805 II. NAPIRENDI PONT Lőrinci Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről (Előterjesztés írásban csatolva.) Víg Zoltán a napirendi ponthoz hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság által elfogadásra javasolt, előterjesztés szerinti határozati javaslatot Lőrinci Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről. A képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és a következő határozatot hozta. Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 160/2009. (X. 29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lőrinci Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztést megismerte és a határozat melléklete szerint fogadja el Lőrinci Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervét. Továbbá Lőrinci Város Önkormányzata úgy döntött, hogy a belső ellenőrzési feladat ellátását továbbra is a Hatvan és Körzete Kistérségi Többcélú Társulás keretében közös feladatellátásban kívánja megvalósítani január 01-től. A feladatellátás a kistérség és a belső ellenőr(ök) közötti megbízási jogviszonyban történjen. Határidő: november 13. Felelős: Princz Ádám jegyző

11 SZ. MELLÉKLET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa (**) Az ellenőrzés ütemezése (***) Erőforrás szükségletek (****) Polgármesteri Hivatal Elszámolási folyamatok Cél: a civil szervezeteknek nyújtott támogatások odaítélése, folyósítása és azok elszámoltatási rendje megfelelően szabályozott-e, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történnek-e, az elszámolások megfelelnek-e a támogatási szerződésben rögzítetteknek, illetve a jogszabályi előírásoknak. Közpénzekből nyújtott támogatásokkal történő elszámolások hiányosságai Típusa: Pénzügyi ellenőrzés Módszerei: - dokumentumok, szerződések mintavételes ellenőrzése február Jelentés: március belső ellenőri nap Tárgy: civil szervezeteknek nyújtott támogatások Időszak: év

12 807 Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa (**) Az ellenőrzés ütemezése (***) Erőforrás szükségletek (****) Hunyadi Mátyás Általános Iskola Tanügy-igazgatási folyamatok Célja: annak megállapítása, hogy az iskola létszám- és bérgazdálkodása, a túlórák és helyettesítések rendje, a kötelező tanítási időkeret elszámolása megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak, a fenntartói döntéseknek. Tárgya: A létszám és bérgazdálkodás, túlórák és helyettesítések vizsgálata - Erőforrás-gazdálkodás szabálytalanságában rejlő kockázatok Típusa: Szabályszerűségi, teljesítményellenőrzés Módszerei: - dokumentumok szúrópróbaszerű ellenőrzése - Interjú készítés március Jelentés: április belső ellenőri nap Időszak: 2009/2010. tanév II. félév

13 808 Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa (**) Az ellenőrzés ütemezése (***) Erőforrás szükségletek (****) Napsugár Óvoda Tanügy-igazgatási folyamatok Cél: az intézmény a napi működést meghatározó területeken miként látja el feladatait, a belső szabályozottság hogyan felel meg az óvodára vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a fenntartó döntéseinek. A bérgazdálkodásra vonatkozó szabályok betartásának vizsgálata, helyettesítések elszámolása - Erőforrás-gazdálkodás szabálytalanságában rejlő kockázatok Típusa: Szabályszerűségi, teljesítményellenőrzés Módszerei: - dokumentumok szúrópróbaszerű ellenőrzése - Interjú készítés április Jelentés: május belső ellenőri nap Tárgy: létszám- és bérgazdálkodás, csoportlétszámok, pedagóguslétszám vizsgálata Időszak: 2009., I. negyedév

14 809 Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa (**) Az ellenőrzés ütemezése (***) Erőforrás szükségletek (****) Polgármesteri Hivatal Adók kezelésének folyamata Célja: annak vizsgálata, hogy hogyan alakultak a vizsgált időszakban az adóhátralékok, milyen intézkedéseket tettek az önkormányzatnál a hátralékok behajtására, az intézkedések mennyire hatékonyak, milyen lehetőségek vannak a behajtásra Tárgya: adóhátralékok behajtására tett intézkedések - Magas adóhátralékban rejlő kockázatok Típusa: Pénzügyi ellenőrzés Módszerei: - dokumentumok, nyilvántartások szúrópróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése - interjú készítés június Jelentés: július belső ellenőri nap Időszak: évek

15 810 Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa (**) Az ellenőrzés ütemezése (***) Erőforrás szükségletek (****) Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény Pénztári és banki bizonylatok Célja: annak megállapítása, hogy a pénztár- és bankbizonylatok alaki és tartalmi szempontból megfelelnek-e a törvényi előírásoknak, a pénzgazdálkodási jogköröket a jogszabályi és belső szabályoknak megfelelően gyakorolják-e Tárgya: pénztárbizonylatok és banki utalásokhoz tartozó bizonylatok ellenőrzése - A bizonylatok, nyilvántartások esetleges nem megfelelőségében rejlő hibák Típusa: Pénzügyi ellenőrzés Módszerei: - bizonylatok szúrópróbaszerű, mintavételes ellenőrzése augusztus Jelentés: szeptember belső ellenőri nap Időszak: I. félévből szúrópróbaszreűen

16 811 Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa (**) Az ellenőrzés ütemezése (***) Erőforrás szükségletek (****) Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola Pénzügyi nyilvántartások, folyamatok Célja: annak megállapítása, hogy a kötelezettségvállalások rendszere megfelelően szabályozott-e, analitikus nyilvántartása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak Tárgya: kötelezettségvállalások ellenőrzése - A kötelezettség-vállalásra vonatkozó szabályok be nem tartásában és a nyilvántartás nem megfelelőségében rejlő kockázatok Típusa: Pénzügyiszabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: október Jelentés: november belső ellenőri nap Időszak: I. félév Dokumentumok, nyilvántartások szúrópróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése Tartalékidő: Tárgy: előre nem látható feladatokra tartalék idő (20 %) 7 belső ellenőri nap * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

17 812 ** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján. *** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. **** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. Dátum: október. Készítette: Jóváhagyta: belső ellenőrzési vezető szervezet vezetője

18 813 III. NAPIRENDI PONT A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvényben meghatározott települési önkormányzatot megillető elővásárlási jogról (Előterjesztés írásban csatolva.) Víg Zoltán a napirendi ponthoz hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság által javasolt, előterjesztés szerinti A) határozati javaslatot a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvényben kapott elővásárlási jogról. A képviselő-testület 13 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a határozati javaslatot és a következő határozatot hozta. Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 161/2009. (X.29.) önkormányzati határozata A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvényben kapott elővásárlási jogról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvényben meghatározott települési önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a várhatóan szükséges anyagi forrás hiányában Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem él elővásárlási jogával. Határidő: azonnal Felelős: Víg Zoltán polgármester Princz Ádám jegyző IV. NAPIRENDI PONT Lőrinci, 067/28. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről (Előterjesztés írásban csatolva.) Kelemen Attila kérdése Petrik Zsolt kérelmezőhöz: az írásbeli nyilatkozatban szerepel, hogy A kártalanítás és a vásárlások már kb. 1 éve folyamatban vannak és megközelítőleg október végéig véget is fognak érni. Most hol tart ez a dolog?

19 814 Petrik Zsolt válasza: véget is ért. Víg Zoltán a határozati javaslatban is benne van, hogy akkor hatalmazza fel a képviselő-testület a polgármestert, ha mindenkivel megtörténik a kártalanítás. A napirendi ponthoz több hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság által elfogadásra javasolt, előterjesztés szerinti határozati javaslatot a Lőrinci, 067/28. helyrajzi számú ingatlan értékesítésről. A képviselő-testület 12 igen, 2 nem szavazattal elfogadta a határozati javaslatot és a következő határozatot hozta. Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 162/2009. (X. 29.) önkormányzati határozata Lőrinci, 067/28. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Lőrinci, 067/28. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztést, illetve a benyújtott pályázatot és alábbi döntést hozta: Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lőrinci, 067/28. helyrajzi számú ingatlant (4 hektár és 6119 m 2 nagyságú) Petrik Zsolt (1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 29. III/14.) részére értékesíti bruttó Ft értékben. Egyben felkéri a jegyzőt, hogy az adásvételi szerződést készítse elő azzal a kikötéssel, hogy az önkormányzat akkor adja hozzájárulását a földhivatali bejegyzéshez, amennyiben bemutatja a megállapodásokat arra vonatkozólag (mindkét fél aláírásával), hogy a tanyák tulajdonosainak kártalanítása megtörtént, továbbá felhatalmazza a polgármester az adásvételi szerződés megkötésére. Határidő: értelemszerű Felelős: Víg Zoltán polgármester Princz Ádám jegyző V. NAPIRENDI PONT Lőrinci, Erőmű tér 31. épületben lévő üres bérlakásokról (Előterjesztés írásban csatolva.) Víg Zoltán a Pénzügyi Bizottság Molnár Gyula pályázót javasolja a Lőrinci, Erőmű tér 31/3. szám alatti lakás bérlőjének. A napirendi ponthoz hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság által tett javaslattal.

20 815 A képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 163/2009. (X. 29.) önkormányzati határozata Lőrinci, Erőmű tér 31/3. számú lakás bérletéről 1. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Lőrinci, Erőmű tér 31. épületben lévő üres bérlakásokra beadott pályázatok tárgyú előterjesztést és úgy döntött, hogy a Lőrinci, Erőmű tér 31/3. számú lakás bérletére a bérleti szerződést Molnár Gyulával köti meg. A bérleti díj összegét Ft/hóban, az óvadék összegét Ft-ban határozza meg, továbbá a bérleti szerződés időintervallumát 5 évben állapítja meg. 2. Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Víg Zoltán polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: azonnal Felelős: pénzügyi irodavezető VI. NAPIRENDI PONT Lőrinci, 089/3, 087, 089/4 hrsz.-ú földterület haszonbérleti díjának elengedésére vonatkozó kérelem (Előterjesztés írásban csatolva.) Kelemen Attila ismerve a mostani helyzetet, azt a földterületet, a körülményeket, javaslolja, hogy a képviselő-testület engedje el a II. félévi bérleti díjat mindaddig, amíg más pályázó ennek a földterületnek a hasznosítására nem jelentkezik, és akkor egy más tárgyalási alap képződik. Megfontolásom abból fakad, hogy ha nem gondozzák, nem nyírják azt a területet, az Lőrincinek egy elhanyagolt területe maradhat. Princz Ádám a képviselő-testület figyelmébe ajánlja, hogy az előterjesztés első oldalának utolsó bekezdésében is le van írva, hogy a haszonbérleti szerződés a bérleti díj csökkentésére vonatkozóan úgy rendelkezik, hogy amennyiben a bérlőt nem biztosítható elemi kár érte (aszály, belvízkár, nem védhető betegség), a bérleti díj méltányosan csökkenthető. Következésképpen ha ezek a feltételek nem állnak, akkor a bérleti díj csökkentésére igazából nincs lehetőség. Kis Lajosné a Pénzügyi Bizottság ezt az előterjesztést is alaposan megtárgyalta, és egyenlő nem, egyenlő igen szavazat született, ami döntést nem hozott. Viszont a Pénzügyi Bizottság elnökeként és képviselőként javasolnám a testület felé az összeg

21 816 megfizetését. Tehát én nem tekintenék el ennek az összegnek a megfizetésétől. Indokoltam ezt a pénzügyi bizottsági ülésen is azzal, hogy ez egy szerződés. A szerződés aláírásakor mindkét fél tudja a kötelességét, tudja azt, hogy akármilyen év lesz, ez az összeg a bérleti díj. Nem kérdeztük meg a bérlőt, hogy az előző években, amikor bérelte, mennyi haszna volt és mennyi jövedelme, és nem kért az önkormányzat plusz pénzt azért, hogy neki több lett a haszon, mint amennyi. Lehet, hogy ez csúnyán hangzik, de ez egy üzlet, a megkötéskor mindkét fél tudja, hogy aláír egy szerződést, vállalja annak megfizetését akkor is, ha aszályos idő lesz, akkor is, ha olyan bő termés lesz, hogy ebből ő milliomos lesz. Tehát javaslom a testületnek, hogy az itt megjelölt összeget, a Ft-ot ne engedjük el és fizesse meg a bérlő. Sárosi Károly a kérelmező azt kérte, hogy a 2009-re szóló teljes bérleti díjat engedje el a testület. Az előterjesztés szerint viszont már befizetett Ft-ot. Semmiféleképpen nem javasolnám, hogy ezt fizessük vissza neki. Amiről elgondolkodnék, az a hátralévő Ft elengedése, hiszen az előterjesztésben is szerepel, hogy ha olyan elemi kár érte, és itt az aszály besorolható ebbe, és a kérelmező is ezt mondta. Valóban a nyári időszak ilyen volt, hogy be lehet sorolni, tehát a rendeletünkkel nem ellentétes, hogy ha esetleg a képviselő-testület ezen elgondolkodik, hogy aszályra való tekintettel a 33 ezer forintot elengedi. Ezt javaslom. Víg Zoltán véleménye: nagyon népszerűek az igen -ek, amikor el kell engedni valamit, és nagyon népszerűtlenek a nem -ek. Ez teljesen egyértelmű, aki igen -t mond, arra emelt fővel néznek, aki nem -et mond, arra úgy néznek, hogy ez keresztbe tett nekem. Itt nem erről van szó. Arról van szó, hogy felelősségteljesen kell gazdálkodni Lőrinci Város Önkormányzatának. Az előbb döntött a testület lakás odaítéléséről. Molnár úrnak most van jövedelme, de holnapután nem lesz munkahelye. Ez rendkívül helyzet. Mi van akkor, ha holnaputántól kéri, hogy engedjük el neki a bérleti díjat. Mit mondunk? Rendkívüli helyzet van, engedjük el. De holnapután működtetni kell az iskolát, óvodát és azokat az intézményeket, amely kötelező feladat. Nagyon sajnálom, elengedném legszívesebben, de Lőrinci város költségvetésében 33 ezer forint is bevétel valamilyen szinten. (Polgármester úr további példákat említ.) Azt gondolom, hogy egy felelősségteljes gazdálkodásnál a 10 fillért is meg kell fogni egy önkormányzatnak. Polgármester úr szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, mely szerint a képviselőtestület engedje el a Ft haszonbérleti díjat. A képviselő-testület 4 igen, 7 nem, 3 tartózkodás szavazattal elvetette a javaslatot. Polgármester úr szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, mely szerint a képviselőtestület ne engedje el a Ft haszonbérleti díjat. A képviselő-testület 6 igen, 6 nem, 2 tartózkodás szavazattal elvetette a javaslatot. Pálinkás Péter kérdése jegyző úrhoz: ebben az esetben a tartózkodás nem -nek számít? A nem szavazathoz adódik hozzá a tartózkodás szavazat?

22 817 Princz Ádám válasza: a tartózkodás az tartózkodás. Egy egyszerű döntésnél a jelenlévő képviselőknek több mint fele kell, hogy szavazzon. Ha így értelmezzük, a tartózkodás számíthat nem -nek is, de az a lényeg, hogy 14 fős a képviselőtestület, tehát 8 igen szavazat kell ahhoz, hogy elfogadjon valamit. Ha nincs jelen minden képviselő, akkor minősített többség esetében mindenképpen a 14-el számolunk, ha egyszerű döntésről van szó, akkor pedig a jelenlévők több mint felének a szavazata szükséges. Jelen esetben a 8 igen -nek kell meglenni. Víg Zoltán ilyenkor a szervezeti- és működési szabályzat szerint a polgármesternek van lehetősége újra vitára bocsátani a napirendi pontot, és egy alternatívát kialakítani. Valakinek át kell gondolni, hogy melyik döntés jó az önkormányzatnak és a bérlőnek. Polgármester úr ismételten vitára bocsátja a napirendi pontot. Kis Lajosné sajnos azt gondolom, hogy Pókeczéken kívül még nagyon sokan beadhatnának olyan kérelmet, hogy engedjük el a bérleti díjat, vagy szerződésből eredő kötelezettséget, vagy bármit. Azt gondolom, ha egy embernek engedünk, akkor a többinek hogyan mondhatjuk azt, hogy nem? Tartom magam ahhoz az állásponthoz, hogy ez egy szerződés, az aláírás pillanatában mindenki tudta azt, hogy mit vállal, és akkor a kötelezettség mindenkire vonatkozik. Változatlanul azt tartom fenn, hogy ne engedjük el az összeget. Kiss Lajosné tegnap egy édesanya azzal keresett meg, hogy szennyvízhálózatra nem tudta befizetni a díjat, adó módjára történt a behajtása. Kérdezte, van-e mód arra, hogy elengedjék az adó befizetési kötelezettségét az önkormányzat felé. Azt gondolom, helyes volt a válaszom, hogy nem. Tehát nincs erre mód, nagyon sajnálom, de vannak helyzetek, amikor tényleg nem népszerű kimondani az igeneket és a nemeket. Nagyon tisztelem Pókeczéket, tudom, hogy nagyon fáradtságos munkával keresik meg a keresetüket, és azt is elismerem, hogy ebben az évben nem volt hasznuk ebből a földterületből. Ha csak róluk kellene döntenem, gondolkodás nélkül megszavaznám, hogy engedjük el a bérleti díjat, de ha mögéteszem azt a sok más kérést, amivel hozzám fordulnak, és ha igazságosan akarok dönteni, akkor tartom az álláspontomat, hogy nem engedhetjük el a bérleti díjat, mert másokkal szemben lennénk igazságtalanok. Tehát a véleményem az, hogy a rendeletünk értelmében a bérleti díjra szerződésünk van, nem szabad elengednünk a bérleti díjat, mert megnyitunk egy olyan kiskaput, amit nem tudunk becsukni, vagy pedig mások hasonlóképpen joggal jönnek hozzám, hogy engedjük el a bérleti díjat. Víg Zoltán - ismételten szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, mely szerint a képviselő-testület ne engedje el a Ft haszonbérleti díjat. A képviselő-testület 9 igen, 2 nem, 3 tartózkodás szavazattal elfogadta a módosítással az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és a következő határozatot hozta. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 164/2009. (X. 29.) önkormányzati határozata

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. január 26-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Pálinkás Péter alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/24/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat a évi belső ellenőrzési terv elfogadására

K I V O N A T. Javaslat a évi belső ellenőrzési terv elfogadására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 27/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 2-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésén készült

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. 32/15/1/2013 Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. Rendelet: 8/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális tűzifa

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére 32. Napirendi pont Tárgy: Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme Készítette: Csényi István ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 29-én megtartott nyilvános

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Városfejlesztési Osztály hivatali helyiségében, a Gazdasági Bizottság 2011. december

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. április 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án 9.00 órai

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 1658 hrsz-ú zsákutca értékesítése Az előterjesztést készítette: Papp Gézáné műszaki ügyintéző Előterjesztő:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Településközpont vegyes övezetben

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54.

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54. JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. augusztus 3-án, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. A Képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012.SZEPTEMBER 6.-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 11/2012./IX. 10./S Z. Ökt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án 16 órakor a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: rendkívüli (nyílt) üléséről Az ülés ideje: 2016. július 4. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz.) J e l e n v a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

395/2.hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos kérelem. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület május 20-i ülésére

395/2.hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos kérelem. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület május 20-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: aljegyző Előterjesztő: Mezőfi Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. december 23-i r e n d k í v ü l i ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2008. szeptember 15. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Bodnár János, Tóth István bizottság tagok, Palsics János bizottsági tag a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: sportöltöző hasznosításáról Testületi ülés dátuma: 2016. 10. 24. Készítés ideje: 2016. 10. 19. Készítette: dr. Péter Zsuzsanna - Ellenőrizte: Jóváhagyta: dr. Hoffmann Zsolt Tárgyalja meg:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2015. december

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2016. március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza: 10-14/2016.(III.22.) számú PÜB határozatokat J E G Y ZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016.

Részletesebben

Tárgy: Borbás Vilmosné bérlő Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérleti jogviszonya folytatása

Tárgy: Borbás Vilmosné bérlő Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérleti jogviszonya folytatása ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 23-AI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1650-11/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB XI. NAPIREND Tárgy: Borbás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata Lakáscélú támogatási kérelem Mezőkövesd város Képviselő-testülete a lakáscélú támogatások iránt benyújtott kérelmeket megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről.

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-../2015. 17. számú jegyzőkönyv Készült: 2015. június 29-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének aljegyzői irodájában, 3073

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 15-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én 15.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Gulyás Tibor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület! Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-21681/2015 Témafelelős: Tóth Ágnes Tárgy: Vételi ajánlat a Szentes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására J a v a s l a t az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18.-án, 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Héninger

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. október 24. napján (szerda) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. október 24. napján (szerda) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 15/2012. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. október 24. napján (szerda) 16 30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Módosított határozati javaslatok 2011. december 12-i ülésre 2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A PVB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XII.16-i ülésen a szolgáltatóval történt egyeztetést

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - - 2 - Ónod Község Önkormányzata 3551Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben