SEMJÉNI KRÓNIKA március 2009/1. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEMJÉNI KRÓNIKA 2009. március 2009/1. szám"

Átírás

1 Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA március 2009/1. szám Köszönet minden mosolyért természet újjászületését jel- Egy mondás szerint a nõ günk minden hölgy lakosázik, s mi férfiak is újjá- akkor szép, amikor boldog. nak, hogy mindig boldogok születünk a nõk ked- A polgármesteri hivatal és legyenek. ves mosolyában, intézményei férfi dolgozói Nagy Béla lágy simogatásában. nevében azt kívánom közsé- polgármester Szinte felsorolni is lehetetlen, mi mindent is köszönhetünk a lányoknak, az aszszonyoknak. Mellettünk állnak jóban-rosszban, fáradhatatlanul végzik munkájukat Tavasz, rügyfamint úgy a munkahelyen, kadás, nõnap otthon a második mûkadás, elválaszthatatlan fogalmak szakban. Bánatunkat messze immár évtizedek óta. Az ûzik, jókedvünkben pedig egyre hosszabb nappalok, az megértõ, hûséges társak. egyre erõsebb fénysugarak a Köszönet mindenért. Kállósemjénben a csodatévõ kegykép Nagyszabású felújítási mun- A zarándoklat útvonala Kálkálatok kezdõdtek a mária- lósemjént is érintette, ahol a pócsi kegytemplomban, hívõk sokasága várta az Isezért február 7-én gyalogos tenszülõt. A kállósemjéni zarándoklat keretében átköl- eseményekrõl részletesebtözött a csodatévõ kegykép ben az 5. oldalon találhatnak Máriapócsról Hajdúdorogra. írást olvasóink. A Bóbita mazsorettcsoport pomponos számmal kedveskedett a vendégeknek az általános iskola jótékonysági bálján Bálokról bálokra A vízkereszt és a hamvazó- mal a hangtechnikai berenszerda közötti idõszak a far- dezések fejlesztése, illetve sang. Egymást követik a bá- az udvari padok és asztalok lok, a farsangi mulatságok. készítése volt. A báli beszá- Az általános iskolában is molónk a 10. oldalon találmegrendezték a már hagyo- ható. mányos jótékonysági bált, amelynek a célja ez alkalom- (Fotók: Pappné Szegedi Angéla) Meghívó Kállósemjéniek viszik a kegyképet Nagykálló felé Tisztelettel meghívjuk Önt a március 13-án tartandó ünnepségünkre, amellyel tisztelegni kívánunk az március 15-én történt, a magyar nemzet sorsát és történelmét meghatározó események elõtt. Az ünnepség helye: A Kállay Miklós Általános Iskola tornaterme, idõpontja 2009.március 13-án 13 óra. Az ünnepi mûsort követõen koszorúzás lesz a Szabadság téren lévõ 1848-as emlékmûnél.

2 2 Biztonságosan pedálozhatunk Átadták a Kállósemjént Nagykállóval összekötõ kerékpárutat december 20-án. Az ünnepségen jelen volt dr.veres János pénzügyminiszter, Demendi László országgyûlési képviselõ, eljöttek a környezõ települések polgármesterei, valamint ott volt még sok-sok kerékpáros, akik elsõként gurulhattak végig a 3,3 km hosszúságú úton. A szalag átvágásával lehetõség nyílt a biztonságos közlekedésre a két település között. Természetesen a kerékpárútnak községünk apraja és nagyja egyaránt örül. (Fotók: Pappné Szegedi Angéla) március Dr. Veres János pénzügyminiszter átvágja a szalagot A legfiatalabb bringások õk már biztonságban érezhetik magukat Az elsõ kerekezõk Gyûjtõládák a panaszoknak (Az állampolgári jogok országgyûlési biztosának közleménye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye polgáraihoz) Tisztelt állampolgárok! Vásárosnamény, Tamási áron út 1. szággyûlési Biztos Hivatalánál (1051 Fehérgyarmat, Kiss e. út 12. Budapest, Nádor u. 22.), vagy - Ha úgy ítélik meg, hogy valamely Csenger, Ady Endre út 14. ben is továbbíthatják a: hatóság, illetve közszolgáltatást végzõ címre. szerv alapvetõ jogaikkal összefüggés- A panaszládákba február 2- ben visszásságot, sérelmet okozott Ön- tól március 13-ig dobhatják be leve- Hatáskör hiányában az országgyûlének, kérhetik az állampolgári jogok or- leiket (lehetõleg csatolva a panasszal si biztos nem tud a segítségükre lenni szággyûlési biztosának segítségét. Pa- kapcsolatos iratok fénymásolatait). akkor, ha: naszaik továbbításához a biztos gyûjtõ- Az ügyben nem merítették ki a renládákat helyez el a következõ helyszíne- Panaszaikat a biztos kivizsgálja il- delkezésre álló közigazgatási jogorvosken a polgármesteri hivatalokban: letve amennyiben nem tartozna hatás- lati lehetõségeket körébe, az illetékes hatóságnak továb- Az ügy október 23-a elõtt in- Nyíregyháza, Kossuth tér 1. bítja. Dr. Szabó Máté, az állampolgári dult Mátészalka, Hõsök tere 9. jogok országgyûlési biztosa a vizsgála- Jogerõs határozatát egy évnél ré- Tiszavasvári, Városháza tér 4. tot követõen ellátogat a megyeszékhe- gebben hozta meg a hatóság Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. lyünkre. Az esetleg szükséges szemé- Az ügy elbírálása ügyészi és bíró- Ibrány, Hõsök tere 3. lyes meghallgatás idõpontjáról írásbeli sági hatáskörbe tartozik. Nyírbátor, Szabadság tér 7. értesítést küldenek. Kisvárda, Szent-László utca A beadványukat postán is elküldhe- Záhony, Ady Endre utca 35. tik, illetve március 13-ig szemé- Baktalórántháza, Köztársaság tér 8. lyes meghallgatást kérhetnek az Or- Dr. Szabó Máté az állampolgári jogok országgyûlési biztosa

3 2009. március 3 Szorosabbra húzzuk a nadrágszíjat A február 12-én tar számszerûsítve: adásait. A polgármesteri hi- lyázat is, amely a Kossuth út tott testületi ülésen Kállósemjén 564 millió 293 ezer forint fõ- vatalban is tervezünk racio- 95. szám alatt lévõ ingatlan- Nagyközség Ön- összeggel hagytuk jóvá a nálisabb gazdálkodást. ból alakítana ki közösségi kormányzat Képviselõ- költségvetési tervet, 87 miltestülete szolgáltató házat. egyhangúlag el- lió 37 ezer forint hiány mel- fogadta a évi költ- lett. A tervezett hiány megnehézségek Az elõbbiekben felsorolt A településünkön áthaségvetésének és a költség- oszlása: 43 millió 442 ezer ellenére tervez-e ladó 4911-es út felújítása ré- vetés vitelének szabályai- forint a mûködési forráshiseket az önkormányzat fejleszté- vén kértük, hogy a két tele- ról szóló rendeletet. ány és 43 millió 595 ezer foszigetet ebben az esztendõben? pülésvégen forgalomlassító rint a fejlesztési hiány. Ez azt hozzanak létre, alarint * * * jelenti, hogy amennyiben a Nagy Béla: A fejleszté- kítsanak ki buszöblöket a buköltségvetési tervet maramillió sekrõl nem mondunk le. 26 szok leállására, fessenek fel A rendeletrõl, illetve a déktalanul végrehajtjuk, úgy forint elnyert állami zebrákat a csapadékvíz elvesekrõl évben várható hatásai- az összes bevételeinkhez támogatás áll rendelkezésre a zetését is oldják meg. Ezek ról kérdeztük Nagy Bélát, te- még 87 millió forintot kell Kossuth úti járda cseréjére, megvalósítására határozott lepülésünk polgármesterét: pótolnunk, hogy a kiadásakell amihez 6 millió forint önerõt ígéretet kaptunk a Közútkeinkat finanszírozni tudjuk. pótolnunk. 9 millió fo- zelõ Kht. képviselõitõl. Ter- Nagy Béla: Sajnos, a Természetesen a 43 millió rint elnyert támogatás áll ren- vezünk kisebb beruházáso év sem ígérkezik jobb- 442 ezer forintos mûködési delkezésre a polgármesteri kat is: Csentrét út, Füveskert nak gazdasági értelemben a célú forráshiány fedezete a hivatal akadálymentesítésé- út, Forrástanya útjainak jár as évnél, sõt mondha- legfontosabb, hiszen az inpótolnunk. re, amihez 1 millió Ft-ot kell hatóbbá tételét. A meglévõ tom, hogy önkormányzatunk tézményeink mûködtetése az Az idén befejezõ- nehéz gazdasági körülmé- számára tovább romlott a elsõdleges, és ennek kell aláösszköltséggel dik a 235 millió forintos nyek között is törekszünk a helyzet. Az államtól kapott rendelnünk a beruházásokat, rendelkezõ biztonságos mûködés feltéte- finanszírozási eszközök to- fejlesztéseket. Arra kértem ivóvízjavító program. Ennek leinek megteremtésére, de vább apadtak, így még szo- az idén is az intézményvezemangántól, eredményeképpen vastól, nem mondunk le a fejlesztérosabbra kell húznunk azt a tõinket, hogy csakis a legegészségesebb arzéntól szûrt, sekrõl sem. Mindehhez ké- bizonyos nadrágszíjat. Ha az szükségesebb kiadásokra ivóvizet ihat a rem a lakosság megértését és iskolát, óvodát, közösségi vállaljanak kötelezettséget. lakosság, s lesz 5,5 km csõ- segítségét is, hiszen ezek a házat, védõnõi szolgálatot, Tavaly év végén az általános csere is. Ehhez a beruházás- célok csakis a közösség tá- polgármesteri hivatalt, köz- iskolában 2 fõ létszámleépí- hoz 15 millió Ft-ot pótoltunk. mogatásával valósíthatók séggazdálkodást továbbra is tésre került sor, aminek a Beadtuk a pályázatot a Petõfi meg. megfelelõ színvonalon akar- költségvetésre gyakorolt haacra. közben építendõ községi pijuk 45 millió Ft-os költség- Nagy Béla mûködtetni, akkor továb- tása már látszik az idei év isbi költségmegtakarító intéz- kolai költségvetésén. Az is- vetés mellett, 15 millió Ft sa- polgármester kedéseket kell meghoznunk. kola konyhájáról kikerült ját erõbõl valósítanánk meg. Az államháztartás nehéz he- dolgozók a prémium év Döntésre vár az IKSZT pályzete az önkormányzatunk programban kapják korábbi gazdasági helyzetére is rá- jövedelmük 70 százalékát. A nyomja a bélyegét. A pénz- védõnõi szolgálatban a ügyi-gazdasági válság alól rendelkezésre álló bevételbõl mi sem vonhatjuk ki magun- meg tudják oldani a feladakat. Mindezek ellenére biza- tot, önkormányzati kiegészíkodónak kell lennünk: csak- tésre nem szorulnak. Az óvoúgy, mint 2008-ban, amikor dában a gyermeklétszám évintézményeink minden fo- rõl-évre csökken, ezért fonrintját a takarékosság jegyé- tolgatjuk a jelenlegi 5 csoben költöttük el. Az intéz- portos mûködést 4 csoportra ményvezetõink megértették: csökkenteni, úgy, hogy az a költségtakarékos gazdálko- óvodát átköltöztetnénk az dást nem az intézmények el- egykori kollégiumi épületbe. len, hanem az intézmények Ez egy tisztább, egészségehosszú távú fenntarthatósága sebb épület szebb környezetérdekében kellett betartani- ben, amely olcsóbban üzeuk. Ezért köszönetemet fe- meltethetõ. A közösségi ház jezem ki most nekik.. is jelentõsen csökkentette ki-

4 március Ökumenikus esték téli estéket a felebaráti szere- igaz ügyért sem. Elgondoltet melege tette emlékezetes- kodtató. A mai elanyagiasosé. A három este közössége dott világban nagy szükség igazi egységrõl tett bizonysá- van példamutató keresztény got. Ekkor fogalmazódott emberekre. Napjainkban válmeg bennem, hogy szüksé- ságról hallunk nap mint nap. günk van egymásra, csak Gazdasági válság napjait élegyütt lehetünk erõsek, egye- jük halljuk vezetõ emberekdül gyengébbek vagyunk. Hi- tõl. Valójában erkölcsi válság ába van egy-egy egyházköz- van a világban és ennek logiség mögött akár több millió kus következménye minden Egyházaink lelkipásztorai a görög katolikus templomban ember, nekünk itt kell össze- más válság. Meggyõzõdéfognunk és egymást erõsíte- sem, hogy igazi,keresztény nünk, hiszen mindannyian szellemben való összefogásra És tedd együvé azokat, Három jeles estének lemagunkat. Krisztus követõknek valljuk van szüksége a világnak Úgy egyiket a másikhoz egy hettünk részesei január 24-én, Egyszer egy ateis- gondolom ezen a három estén fává, hogy eggyé legyenek 25-én és 26-án. A három egybõl ta ideológiát valló közösség- szép példát mutattunk. kezedben. házközség hívei és lelkipászta, megtért ember azt mond- hogy ott, ahol õ eddig volt, Kocsis Imre (Ezékiel próféta könyve torai megmutatták, hogy ko- 37. rész 17. bekezdés) molyan veszik a keresztényi a hamis tanokért is összefog- Parochus * * * szeretet megélését. A hideg nak, a keresztények pedig az Szívhez dalolt a Cantarella Kicsi gyermek látni jertek pásztortársak December 20-án este 6 órától a nagykállói Cantarella kórus csengõ hangú elõadását hallgathatta a közönség a református templom falai között. Kovácsné Somogyi Katalin nagytiszteletû tiszteletes asszony meleg szavai köszöntötték a megjelenteket, majd a kórus elõadásában szebbnél-szebb egyházi énekek hangzottak el, mely megtöltötte a szíveket szeretettel. Karácsonyi hangulatot varázsoltak az énekesek a református templomba A nagykállói együttes mûvészeti vezetõje immár egy évtizede Bódi Viktória (középen)

5 2009. március 5 Az Édesanya érkezése Kállósemjénbe látogatott február 7-én a máriapócsi csodatévõ kegykép. Jó volt gyermeknek lenni azon a napon, amikor Mária csodatévõ kegyképét fogadhattuk Kállósemjénben. Már a hír is lelkesítõ volt, hogy a pócsi kegykép nem csak keresztül megy községünkön, de egy kis idõre be is tér templomunkba. Az õszinte gyermek várakozásával ké- szültünk erre a napra, hiszen a település minden lakója érezte, rendkívüli esemény részesei leszünk. S persze a sok évvel ezelõtt négyszázan-ötszázan, kereszttel, zászlókkal, a lányok a súlyos Mária-képpel gyalogoltak a Semjént Petrivel összekötõ földúton. Akkor is ez a vágyakozás és gyermeki öröm sugározhatott az arcukon. És most nem mi megyünk, ha- nem Mária jön hozzánk. Lélegzetelállító volt látni, ahogy a hatalmas tömeg éne- kelve, élen a püspökkel, sza- pora léptekkel, a kegyképet magasra emelve közeledik felénk. Mint a kicsi gyermek, amikor édesanyja hazaérke- zik, úgy örültünk a találko- zásnak. Mintha négy keze Nagy Béla polgármester és Kocsis Fülöp püspök Kállósemjénben a zarándoklat élén Hívõk sokasága ameddig a szem ellát mindenhol vendégség ideje, újból be- dig gyermeki mosollyal az lekapaszkodtunk Mária ke- arcunkon és lelkünkben, búzeibe és elkísértük a község csút intettünk Máriának. határáig. Amikor a Kálló- Drága Istenszülõ, köszösemjén táblánál búcsút net látogatásodért, s a tudamondtunk a különleges ven- tért, hogy gyermekeid lehedégnek, az járt az eszünkben, tünk! Hiszem, hogy ez a látohogy páratlan csodát éltünk gatás újból nagy erõt adott a át. Sokan továbbkísérték a semjéni embereknek, s amizarándokokat az új kerékpár- kor a kegykép újból Pócson úton, amelyet azóta Mária út- lesz, zászlót és képet ragajának hívok. Gyermeki mo- dunk és meglátogatjuk égi sollyal arcunkon és lelkün- Édesanyánkat. kön búcsút intettünk Máriának és az ikont magasba emelõ Kocsis Imre tömegnek, ahogy új talál- (Fotók: kozások felé haladtak. Mi pe- Pappné Szegedi Angéla) lett volna, belékapaszkod- tunk a képet tartó rudakba és boldogok voltunk, hogy hoz- zánk is hazajött. Mária gyermekei ide jöjjetek, itt van a Szûz Mária éne- keltük boldogan. Valaki azt mondta, még soha sem vol- tak ennyien a faluban. Mégis volt elegendõ étel és ital, és fõként vendégszeretõ embe- rek, akik bámulatos ügyességgel igyekeztek mindenkit megvendégelni. A kegykép pedig folyamatosan fogadta az elébe járuló híveket. S amikor letelt a semjéni kegyelmi nap széppé tette a várakozás perceit is. Álomszerû volt elképzelni is, hogy az az ikon, amelyhez évszá- zadokon át buzgón járnak a semjéni hívek, egyszer csak itt lesz velünk, a mi kis templomunkban. Szikrázó napsütéssel ér- kezett a téli nap a Szûzanya intézte így, tudtuk, több százan vártuk a község hatá- rában a Pócsi Máriát. Láttam az idõs és fiatalabb arcokon a gyermeki örömet és izgal- mat. Talán akkor lehettek ilyenek a tekintetek, amikor Templomunkban a Pócsi Szûzanya

6 március Kedves Anyukák, Nagymamák! A Delikát8 ebben az évben egyaránt, ezért arra kérjük kívánunk részt venni, lehet, is meghirdette Önöket, hogy vegyenek részt hogy õk még nem hallottak nagy népszerûségnek a játékban. róla. Beszélgessenek több- örvendõ ször errõl az akcióról, ne FÕZZÖN Kedves Anyukák, hogy feledésbe merüljön a Nagymamák! téma. JÁTSZÓTERET! ban megnövelheti egy olyan ne a szemétbe dobják, hanem A nyerési esélyeket nagy- 2. A kiürült csomagolást címû programját, mértékû összefogás, amely küldjék fel a gyûjtõhelyekre így 2009-ben is 8 játszótérre településünk valamennyi la- a gyerekekkel, unokákkal (a pályázhatnak a települések. kójára kiterjed. Egy kis oda- mennyiség nyomon követése figyeléssel, komoly nyerési végett az egész zacskóra Községünk tavaly már esélyeink lehetnek, csak szükségünk van!!!) részt vett a nyereményjáték- mindenkinek akarni kell! 3. Ha eddig nem DE- ban, de sajnos akkor nem jár- LIKÁT8-at használtak, úgy nagyit, hogy adja nekünk a tunk szerencsével, ezért az Hogyan és miként? ezentúl kipróbálhatnák ezt a DELIKÁT8 zacskókat, hi- idén úgy gondoltuk, hogy újban merül fel reméljük sokak- fajta ételízesítõt is, higgyék szen azzal is nõ az esélyünk! ra ringbe szállunk egy biztonságos - a kérdés. el, nem fogják megbánni!! játszótérért. 4. Ha az okoz gondot, Nagy reményeket fûzünk hogy nem tudják eljuttatni a az idén a játékhoz. Reméljük, Kedves Anyukák, Néhány ötlettel szolgá- DELIKÁT8 ételízesítõ cso- hogy sokan együtt gondollunk Nagymamák! a lelkes háziasszo- magolását a kijelölt helyek- koznak velünk, és segítenek A segítségüket szeretszéd nyoknak: re, akkor kérjék meg a szom- minket abban, hogy felépülnénk kérni! Akarjunk nyerni gyereket, õk szívesen hessen egy olyan játszótér, gyermekeinknek, unokáinkszédasszonynak, 1. Említsék meg a szom- vállalják a fuvarozást. amely településünk összefo- nak egy olyan játszóteret, testvérnek, 5. Ha a nagyszülõk eset- gásának jelképévé is válhat. amelyet biztonsággal haszmilyen barátnak, utcabelinek, hogy leg nem kállósemjéni lako- nálhatnak kicsik és nagyok nyereményjátékban sok, fûzzék meg az unokák a Pappné Szegedi Angéla

7 2009. március 7 Változott az aktív korúak ellátása leg 28500Ft) 90 százalékát: A december 31-én Ft-ot és vagyona rendszeres szociális segélyre nincs. jogosultak ellátását március Vagyon az évi III. 31-ig kötelezõ felülvizsgálni, törvény 4.. (1) bek. b) pont- mely már folyamatban van. ja szerint: az a hasznosítható Felhívom mindenki figyelingatlan, jármû továbbá va- mét, hogy a kiküldött nyomgyoni értékû jog, amelynek tatványanyagok polgármes- külön-külön számított teri hivatalban történõ leadási forgalmi értéke, illetõleg határideje: (csüösszege az öregségi nyugdíj törtök ), óra. mindenkori legkisebb össze- A felülvizsgálat lefolytagének a harmincszorosát tása következtében az együtt- ( Ft), vagy mûködés a családsegítõ szol- együttes forgalmi értéke gálattal csak a rendszeres Készülnek a virágládák az öregségi nyugdíj minden- szociális segélyben részesülõ kori legkisebb összegének a személyeknek lesz kötelezõ. Tájékoztatjuk a de- díjban, terhességi gyermek- nyolcvanszorosát ( A rendelkezésre állási támocember 31. napján rendszenem minõsül vagyonnak az a munkaügyi központtal kell ágyi segélyben, és a gyer- Ft) meghaladja, azzal, hogy gatásban részesülõknek csak res szociális segélyben részeaz ingatlan, amelyben az együttmûködniük. mek ellátását napközbeni el- sülõket, hogy január 1. látást biztosító intézményben napjától a szociális törvény nem tudják biztosítani. érintett személy lakik, az a Kérem, a kiküldött hatáváltozott, így a következõ vagyoni értékû jog, amely az rozatot tételesen tanulmá- változások léptek életbe: 2.) Minden más esetben általa lakott ingatlanon áll nyozzák, olvassák át, és az Az aktív korúak ellátásálátozottságra tekintettel si kötelezettségüknek határrendelkezésre állási támoga- fenn, továbbá a mozgáskor- abban foglalt együttmûködé- nak rendszere szétvált két elfenntartott gépjármû. idõben tegyenek eleget, mitásra (RÁT) jogosult. látási formára: Az aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély megállapításánál figyelembe A rendelkezési állási tá- vel annak elmulasztása az el- rendelkezésre állási támoládnak az egy fogyasztási mélyeknek legalább 90 mun- ményezi. vehetõ jövedelemhatár: a csa- mogatásban részesülõ sze- látás megszüntetését ered- gatás (RÁT) egységre jutó havi jövedelme kanapos, legalább hatórás 1. ) január 1. napjá- nem haladja meg az öregségi napi munkaidejû közcélú Dudás Viktória tól rendszeres szociális se- nyugdíj mindenkori legki- foglalkoztatásban kötelezõ szociális ügyintézõ gélyre jogosult: sebb összegének (mely jelen- részt venniük. a) az az egészségkárosodott személy: aki munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, illetve legalább 50 százalékos mértékû egészségkárosodást szenvedett, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy fogyatékossági támogatásban részesül b) aki az 55. életévét betöltötte, vagy c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel feltéve, hogy a családban élõ gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási Vágják a téli tüzelõnek valót (Fotók: Pappné Szegedi Angéla)

8 március Új évet kezdtek az óvodában A Ficánka Óvodában is új Most már beszámolhaévet kezdtünk, ezzel együtt új tunk róla, hogy a bevétel 430 feladatok is várnak ránk. El- ezer Ft, amit a költségvetéssõként szeretnénk beszámol- bõl kiegészítettünk, és így sini az óvodai jótékonysági került 44 db gyermek fektebálról. Igaz, már rég volt no- tõt megvásárolni. Ezzel 2 vember, amikor is megrende- csoportban tudjuk a gyerekezésre került a szülõi munka- ket új ágyakra fektetni. Az közösség és az óvoda közös összefogásnak eredménye szervezésében a már hagyo- van, és ezzel reméljük, sok mányos jótékonysági bál. évre megoldódott a problé- Örömmel számolhatunk mánk. be arról, hogy a rendezvény nagyszerûen sikerült. Remek 2008-tól az óvodai alapítvolt a hangulat, a társaság, a vány számlájára is lehet utalzene. Oláh Mihály és fia, Ta- ni az adók 1 százalékát. más, az idén is kitett magáért Jó zenére, könnyû mulatni A jótékonysági bál egyik pillanata A Kállósemjéni Óvodásokért alapítvány adószáma : A befolyt összeget a kura- tórium az óvodás gyerekek fejlesztése érdekében fejlesztõ eszközökre, fejlesztõ játékokra, fajátékokra szeret- né fordítani. hangulatos ünnepségben volt részünk, mely segített bennünket ráhangolódni a kará- csony szent ünnepére. Nagyon jó így együtt ünnepelni, de a karácsony igazából a család ünnepe. Az lenne jó, ha a gyerekek otthonról jön- nének sok élménnyel vissza az óvodába az ünnepek után. A karácsonyi ünnepség központi részét a középsõ csoportosok adták. zenéjével (amit most is in- Azért tudtuk a bál teljes gyen szolgáltatott felajánlás- bevételét az ágyak vásárlásáként), mellyel nagyban hoz- ra fordítani, mert az adók felzájárult a fergeteges hangulat ajánlott 1 százalékából került kialakulásához. Reméljük, a fa alá a karácsonyi játék. mindenkinek ez a véleménye, és ha igen, akkor a kö- Megragadnánk az alkalvetkezõ bálon is részt vesz- mat, hogy felhívjuk a kállónek, sõt barátokat, rokonokat semjéni lakosok figyelmét, is hoznak magukkal. amennyiben még nem köte- Köszönjük az SZMK-s lezték el magukat egyik alaszülõknek a szervezésben pítvány felé sem, az adójuk 1 való részvételt, a munkát. százalékát, amellyel szabadon rendelkeznek, ajánlják Köszönjük a sok-sok fel- fel az óvodás gyerekek száajánlást, a támogatást a szü- mára a következõ adószálõk és az adakozó kállósem- mon: jéni lakosok részérõl. A karácsonyi ünnepséget Papp Györgyné a középsõ csoport szervezte óvodavezetõ Gyulainé Kereskényi Éva és Csurpek Miklósné óvónõk (Fotók: vezetésével. Nagyon szép, Pappné Szegedi Angéla) Önfeledten játszanak az újonnan vásárolt játékokkal a kiscsoportosok

9 2009. március 9 Felmérés az iskolaérettségrõl Megkezdték az óvónõk a tanköteles korú gyerekek iskolaérettségi felmérését. Bár az eddigi munka alapján az óvónõk el tudják dönteni, kit javasolnak az iskola 1. osztályába, és ki az a gyermek, akinek szerintük célszerûbb lenne még egy évig az óvodába járni. Sokszor a túl sokat betegeskedõ gyerek szülei is jobbnak látják tovább járatni az óvodába gyereküket. A teszt arra jó, hogy az iskolaérettséggel kapcso- latban megerõsíti az óvónõket véleményükben. Következõ nagy rendezvény az óvodában a farsang, amelyet február Hercegnõk, pillangók és bohócok az óvodai farsangon 18-án, szerdán tartottak örömet gyerekének. Amint meg. Arra kértünk minden a képen látható, igen kreakedves szülõt, készítsen tívak voltak az anyukák, jelmezt, és ezzel szerezzen hiszen volt itt minden: pil- langó; bohóc és számtalan hercegnõ. Remek hangu- latban telt el a nap min- denki megelégedésére. Óvodánk továbbra is részt vesz a Delikát8 ak- cióban. Az óvoda folyosóin és a boltokban megta- lálhatóak a gyûjtõ dobo- zok. Ide kérjük a zacskókat bedobni, amiket majd ösz- szesítünk, és postázunk. Ezt a lehetõséget sem szabad kihagynunk, a szeren- cse reméljük mellénk szegõdik, és nyerünk egy szép új játszóteret a község gye- rekei számára. Papp Györgyné óvodavezetõ Közlekedési kedvezmények mozgáskorlátozottaknak A 164/1995. (XII. 27.) ziorvosi igazolást a moz- telszerûen ágyhoz kötött érvényes vezetõi engeszámú kormányrendelet gáskorlátozottság tényé- fekvõbetegek, s a szállítá- déllyel rendelkezõ szülõje, rendelkezik a közlekedési rõl, magyarul és latinul is. suk csak mentõjármûvel házastársa írásbeli nyilattámogatásra vonatkozó jo- Azon személyeknek, akik- biztosítható. Nem jogosult kozatban vállalja. gi szabályokról, amelyek nek nem így van kiállítva közlekedési támogatásra A nyomtatványok a polaz elõzõ évihez képest az igazolás, azok fordulja- az a súlyosan mozgáskor- gármesteri hivatal 7-es szánem változtak. nak a háziorvosukhoz az látozott személy, aki fo- mú szobájában átvehetõk A közlekedési kedvez- orvosi igazolás kiállítása gyatékossági támogatás március 16. napjától. mények fajtái: végett. ban részesül. A támogatási iránti kérel- 1. közlekedési támogatás Azok a súlyosan moz- Szerzési támogatásra mek és a mellékletek végsõ 2. személygépkocsi-szer- gáskorlátozottak, akik a való jogosultság annak a beadási határideje zési támogatás kiadott orvosi igazolás súlyosan mozgáskorláto- április 30. azon személyek- 3. személygépkocsi-átala- szerint véglegesen súlyo- zott személynek állapítha- nél, akik már részesültek kítási támogatás san mozgáskorlátozottnak tó meg: ebben az ellátásban. Ezen A közlekedési támoga- lettek minõsítve, azoknak aki érvényes gépko- határidõ jogvesztõ! tási kérelemhez mellékel- orvosi igazolást becsatolni csivezetõi engedéllyel A évben keletkeni kell a családban élõk nem kell. rendelkezik zett mozgáskorlátozott új jövedelemigazolásait a E rendelet nem terjed ki vagy ha nem rendel- támogatási igény a feltéte évre vonatkozóan, azon súlyosan korlátozott kezik, de személygépko- lek megléte esetén folyavalamint a szakorvosi-há- személyekre, akik életvi- csival történõ szállítását matosan benyújtható.

10 10 Diákélet Zsúfolásig megtelt ven- dégekkel december 19-én az általános iskola tornaterme. Nem csoda, hiszen az intéz- ményben évek óta megrendezésre kerülõ karácsonyi ünnepség mindig is nagy érdeklõdésre számított. A visz- Az általános iskola életében mindig kiemelkedõ eseménynek számít a jótékonysági bál, hiszen ekkor jelentõs anyagi forráshoz jut az intézmény. A bevételt, a A gyõztes és a II. helyezett csapatok Lipcsey Attila játékvezetõvel gyereket körülményeinek javítására, az eszközállo- ges, kompetencia alapú fel- szülõket, akiknek a gyermemány bõvítésére fordítjuk vételi feladatsor matematika ke több tantárgyból bukott évrõl évre, s nem lesz ez és magyar nyelv tantárgyak- meg, hogy együtt próbálja- másként most sem. Az idei ból, amelyet január 24-én ír- nak meg tenni ez ellen az elcélkitûzés a hangtechnikai tak meg az általuk megjelölt keserítõ eredmény ellen. berendezések fejlesztése, il- Megtartották a Kozma letve udvari padok és aszta- László Országos Informatigyomány lok készíttetése. A bálon hakai Verseny I. fordulóját. A már, hogy az isko- verseny érdekessége, hogy la tanulói adnak mûsort. A az I. fordulót országszerte vendégek kezdésként egy ugyanazon idõben bonyolíhattak, Ajaki karikázónak tapsoltották le, és a versenyzõk amit a Rezeda nép- feladatlapját még aznap továbbítani dalkör énekelt, majd a Bóbi- kellett a központ ta Mazsorett csoport egy felé. A versenyzõk egyharelõ. pomponos számmal rukkolt mada 80 és 95 százalék kölói Az Y2K tánciskola tanu- zött teljesített, s Egri Józsefszen is kitettek magukért, hizött né megkezdte a felkészülést mindkét korcsoport a megyei döntõbe jutott gyemek elõadása megalapozta a re- rekekkel. hangulatot. Ebben az évben is megvárvány A bécsi keringõt, a Szirendezésre került a Maratoni Mazsorett csoport kosárlabda-bajnokság. A tagjai, és alkalmi táncpartintézményben. A középiskoben jelentkezõket két korcsoport- nereik adták elõ, mely egylai jelentkezési lapokat az intézmény ba soroltuk, majd az elõdönpostázta. a bál nyitó tánca is volt. február 2. hetében Sajnos, voltak olyan ta- nulók is, aki nem vették komolyan a feladatukat, és így bizony az ellenõrzõbe nem is egy-két elégtelen került beírásra, hanem 3-4. Olyanok is vannak, akik még ezt is túl tudták szárnyalni, hiszen 6-7 tantárgy mellett ékeskedett elégtelen osztályzat. Az iskola vezetés és az osztályfõnökök elbeszél- getésre hívták be azokat a A gyönyörûen feldíszített terem zsúfolásig megtelt az iskolai bálon szajelzésekbõl azt a követ- keztetést vontuk le, hogy nem csalódtak a nézõk, hi- szen a közönség nagy-nagy tapssal jutalmazta az ünnepi mûsort. Jó szokásához híven az intézmény most is megvendégelte minden tanulóját, így meghitt hangulatban fogyaszthatták el az ünnepi vacsorát, amelynek szervírozását az SZMK végezte. Köszönet érte! A bécsi keringõt a Szivárvány mazsorettcsoport és a 7-8. osztályos fiúk táncolták a jótékonysági bálon Félévi hajrá A téli szünetrõl visszatér- ve már szinte mindenki, az elsõ félév végére gondolt. Nagyon sokan hajráztak, hogy a félévi bizonyítvány- ba jobb jegy kerüljön. Fon- tos volt ez sok gyermeknek, de elsõsorban a 8. osztályo- soknak, hiszen a középisko- lák zöménél, a tanulmányi eredmények alapján rangsorolják a jelentkezõket. Új- donságnak számít a továbbtanulók életében, hogy az idén elõször készült egysé március Táncmulatság az iskoláért tõk után került sor a bajnoki cím eldöntésére, melyet idén a 8. a osztály tudhat magáé- nak. A versenyzõk éremdíjazásban részesültek. Ajaki karikázó

11 2009. március 11 Maszkabállal ûzték el a telet Az általános iskola febru- langók is. Ajánljuk minden részt egy-egy ilyen bulin, ár 20-án rendezte meg a far- kedves olvasónknak a képes szívesebben ülnek otthon, sangot, amely az idén is jó összeállításunkat, hiszen jö- vagy ténferegnek az utcán. hangulatban telt el. Az egyé- võre is lesz farsang így lehet Nem csoda, hiszen az iskola ni jelmezesek zöme az alsó belõle ötletet meríteni! falain belül bizonyos szabátagozatból került ki, felsõ- A zenét most hivatásos lyok betartása kötelezõ, s söknél inkább a csoportos diszkós szolgáltatta, ezzel akadnak bõven, akik nehejelmez volt a nyerõ. A leg- nagymértékben nõtt a ren- zen viselik a korlátokat. többen az idén is herceg- dezvény látogatottsága. Az A jó zene azonban idevagy királykisasszonynak utóbbi években azt tapasz- vonzotta, és itt tartotta a diáöltöztek, de voltak szép taltuk, hogy a gyerekek egy- kokat. számmal pókemberek és pil- re kisebb létszámmal vettek Akik részt vettek a jelmezesek felvonulását követõ diszkóban, jól érezték magukat. Önmagáért beszél a srácok fényképe. természetesen a lányok sem unatkoztak, egy csoportkép erejéig õk is összeálltak

12 március Tisztelt adózók! Iparûzési adó Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a társasági adóelõ- A Kállósemjén Nagyközség legnek az adóévi várható fi- Önkormányzata Képviselõ- zetendõ adó összegére törté- testülete a 26/2008. (XII.12.) nõ kiegészítésre kötelezett önkormányzati rendeletével vállalkozónak a helyi ipar- módosította az állandó jel- ûzési adóelõleget a várható leggel végzett tevékenység után fizetendõ iparûzési adó mértékét. Az állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó mértéke: az adóalap 1,9 %-a ( tõl) Bevallást, az adókötelezett- gyártási évet követõ ség keletkezésétõl számított naptári évben 15 napon belül köteles be- 200 Ft/kW nyújtani. gyártási évet követõ (eladás-vétel, öröklés) naptári évben 160 Ft/kW Kérem az elhunytak örökö- gyártási évet követõ 16. sét-, örököseit a kommunális naptári évben és az azt adó bevallást megtenni szí- követõ naptári években veskedjenek (külön felhívás 120 Ft/kW nélkül). Az adó mértéke más esetben (tehergépjármû) ugyanúgy maradt. Az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után Ft évben esedékes adófizetési határidõk: I. félév II. félév Felhívom figyelmüket, hogy az iparûzési adó bevallás benyújtásának határideje Jelentõs a változás a mozgáskorlátozottsághoz kapcsoló évben esedékes adófi- dó mentességekben. zetési határidõk: Csak a súlyos mozgáskorlá tozott személy vagy a súlyos A évi iparûzési mozgáskorlátozott kiskorú adóelõleg I. rész (a évi személyt szállító, vele közös adó 50 %-a) A gépjármûvek adásvételét az okmányirodán be kell jelenteni háztartásban élõ szülõ, neve- lõszülõ, mostoha-, örökbefogadó szülõ tulajdonában álló, évi tényleges éves fizetendõ adó összegére Gépjármû adó egy darab 100 kw teljesítiparûzési adó és a megfizetett december 20. napjáig ményt el nem érõ és nem szeadóelõleg különbözete kell kiegészítenie. Adókötelezettség változását, mélytaxi besorolású szeeladást-vételt az okmányirotesség. mélygépkocsi után jár a men Magánszemélyek dánál kell bejelenteni! A évi iparûzési kommunális adója Az adó alapja személyszállíadóelõleg fennmaradó része tó gépjármûvek esetében a Röviden 3-as feltételnek kell (a évre megállapított hatósági nyilvántartásban megfelelni. iparûzési adóelõleg fennma- A Kállósemjén Nagyközség feltüntetett teljesítménye, kiradó része a ai befize- Önkormányzata Képviselõ- lowattban kifejezve. Az adózó: tés figyelembevételével testülete a 25/2008.(XII.12.) Ha a hatósági nyilvántartás- 1. Tulajdonos legyen Önkormányzati rendeletével ban a teljesítmény csak ló- 2. Mozgáskorlátozott legyen A bevallási, illetve bejelenté- módosította magánszemési erõben van feltüntetve, akkor 3. Adóalany legyen kötelezettségek elmulasz- lyek kommunális adójának a a lóerõben kifejezett teljesít- tása esetén mulasztási bírság mértékét. ményt 1,36-tal kell osztani, s Felhívjuk szíves figyelmükiszabása válik esedékessé. Az adó összege az eredményt a kerekítés ál- ket, hogy a polgármesteri hi- Felhívom figyelmüket, hogy naptól: Ft/év/adótárgy talános szabályai szerint vatal adócsoportjának, adóadómentes az adóalany ab- egész számra kell kerekíteni. nyilvántartása szerint sok a ban az adóévben, amelyet évben esedékes adófi- hátralékos rendezetlen tétel. megelõzõ adóévben folyta- zetési határidõk: Az adó mértéke a fent leírt Amennyiben adótartozásuk tott vállalkozási tevékenysé- I. félév adóalap után a gépjármû: van, úgy kérem azokat mi- gébõl származó jövedelme II. félév elõbb rendezni, ellenkezõ után társasági adófizetési kö- gyártási évében és az azt esetben a hátralékok kiegyentelezettsége nem keletkezett. Adókötelezettség keletkezéges követõ 3 naptári évben lítésére megtesszük a szüksé- Ennek a feltételnek a meglé- se a használatba vett épít- 300 Ft/kW lépéseket (letiltás, inkasz- térõl az adóalany írásban kö- mény illetve, a tulajdonszernaptári gyártási évet követõ 4-7. szó, illetve ingatlanra történõ teles nyilatkozni az adóható- zés idõpontját követõ év elsõ évben jelzálogjog bejegyzés) ságnak. napja. 260 Ft/kW

13 2009. március 13 Felhívás! 2. Az adókötelezettséget Hivatal Adócsoportjához. érintõ változás esetén, az Felhívjuk mindenki szí- adóalany a félév idõarányos ves figyelmét arra, hogy a részére õt terhelõ adót az er- bevallás elmulasztása, Felhívom a Tisztelt La- Az önkormányzati rõl szóló határozat jogerõre illetve késedelmes be- kosságot, hogy a szenny- adóhatósághoz teljesítendõ befizetések emelkedésétõl számított 15 nyújtása mulasztási bírság víz-csatornára nem kötött napon belül fizeti meg. jogkövetkezményét vonja lakások után talajterhelési maga után, melynek mérdíjat kell fizetni. A kikül- téke az adózás rendjérõl désre kerülõ bevallási A. Helyi adó C. Talajterhelési díj szóló évi XCII. nyomtatványokat Kommunális adó, Bevallási és befizetési ha- törvény 172. (1) bekez- 31. napjáig kitöltve, minden iparûzési adó táridõ: az adóév március dése alap-ján magánérintett köteles benyújtani, 31-ig személy adózó Ftés a kirótt díjat megfizetni! a. Magánszemélyeknek fél- ig, más adózó Ft-ig A talajterhelési díjat évenként, két egyenlõ rész- A környezetterhelési mindaddig fizetni kell, letben kell az adót megfi- díjról szóló évi amíg a közcsatornára való zetni az adóév március 16- LXXXIX. törvény felhatalrákötés meg nem történik. A ig, illetve szeptember 15-ig mazása alapján Kállósemdíjfizetés alól akkor mente- jén Nagyközség Önkorsül a tulajdonos, ha a rákö- b. A vállalkozó adóelõleget mányzat Képviselõ-testületés megtörtént, melyrõl iga- félévi részletekben fizet az te a 2/2009. (II.13.) önkorzolást kell benyújtani a Pol- adóév március 16-ig, illetve mányzati rendelete alapján gármesteri Hivatal Adócso- szeptember 15-ig talajterhelési díjat állapított portjához. meg. Felhívom szíves figyel- c. A vállalkozónak a helyi A rendelet alapján talajmét arra, hogy a bevallás el- iparûzési adóelõleget (egy- terhelési díj fizetési kötelemulasztása, illetve késedel- szeres könyvvezetésre kö- zettség azt a szennyvízkibomes benyújtása mulasztási telezett kivételével) a vár- csátót terheli, aki a mûszabírság jogkövetkezményét ható éves fizetendõ adó ösz- kilag rendelkezésre álló vonja maga után, melynek szegére az adóév december közcsatornára nem köt rá, mértéke az adózás rendjérõl 20. napjáig kell kiegészí- és helyi vízgazdálkodási szóló évi XCII. tör- tenie. hatósági engedély alapján A kállósemjéni víztorony vény 172. (1) bekezdése szennyvíz-elhelyezést alalapján magánszemély d. Az ideiglenes (alkalmi) kalmaz. adózó Ft-ig, más jelleggel végzett tevékeny- Nem terheli díjfizetési adózó Ft-ig terjedõ ség utáni iparûzési adót leg- kötelezettség azt a szebírsággal sújtható. késõbb a tevékenység befe- mélyt, aki csak olyan vízvéjezése napján kell megfizet- teli lehetõséggel rendelkeni. zik (kerti csap), amely nem igényli egyedi szennyvíztáe. A vállalkozó a megfize- roló megépítését. tett adóelõleg és az adóévre A talajterhelési díj alapja megállapított tényleges adó a szolgáltatott víz mennyikülönbözetét az adóévet kö- sége évben, melyrõl a vetõ év május 31-ig fizeti szennyvíz kibocsátó tehát a meg, illetõleg ettõl az idõ- lakás tulajdonosa, hasznápontban igényelheti vissza. lója bevallást tesz, amit március 31-ig köteles benyújtani, illetve a kirótt B. Gépjármûadó díjat megfizetni. A talajter- (belföldi rendszám esetén) helési díjat mindaddig fizetni kell, amíg a közcsatorná- 1. Az adózó a belföldi rend- ra való rákötés meg nem számú gépjármûvek után a történik. A díjfizetés alól gépjármû-adót félévenként, akkor mentesül a tulajdokét egyenlõ részletben fizeti nos, ha a rákötés megtörmeg az adóév március 16- tént, melyrõl igazolást kell ig, illetve szeptember 15-ig benyújtani a Polgármesteri terjedõ bírsággal sújtható. Sikerek kémiából Az általános iskolában a szabadidõs programok mellett az egyik legnagyobb feladat a tankönyvrendelés elõkészítése volt. Mint az már köztudott, a tavalyi tankönyvárakat sikerült jelentõs mértékben csökkenteni, a tartós, (de már használt) tankönyvállomány bevonásával, és ezt a tendenciát szeretnék az idén is megtartani. Február 6-án 4 tanulónk kiemelkedõ eredményt ért el az Újfehértón kémia szaktantárgyból rendezett körzeti versenyen. Pisák Richárd I.; Oláh Ferenc II.; Harsányi Dávid III. helyezéssel büszkélkedhet. Valamennyien 8. osztályos tanulók. Tóth Gábor 7. o tanuló pedig, a tisztes középmezõnyben végzett. Ugyan ezen a napon tartotta meg félévi értekezletét a nevelõtestület, ahol értékelték az elsõ félévi munkát, megoldásokat keresve a problémákra, majd megvitatták a II. félév feladatait.

14 március Fontos a talajvizsgálat Fontos tudnivaló, hogy az Gazdálkodási Gyakorlat lat (HMGY) elõírásait be megtalálható www. fvm.hu Agrár Környezet Gazdálko- (HGGY) elõírásai. Ebbõl kö- kell tartaniuk. Ennek értelmé- 43/2007. (VI.1.) FVM rendási programban szereplõ vetkezik, hogy nem csak az ben szántóföldi kultúra eseté- delet tartalmazza). gazdálkodóknak záró talaj- AKG-s parcellákra, hanem ben 5 évente talajmintát kell A rendelet hatálya alá vavizsgálati idõszaka azon parcellákról is kell talaj- venni és tápanyaggazdálko- ló tartozás eldöntése a gazszeptember 1. és május mintát szedni, amelyek nem dási tervet kell készíteni és dálkodó feladata. (A mulasz- 31-e között van (50/2008 (IX. szerepelnek az AKG célprog- ennek megfelelõen végezheti tás ezer Ft-os bírsá- 04) IH közlemény). Ezen idõ- ramjában, de a gazdaság terü- a tápanyagutánpótlást. A got vonhat maga után!) szak alatt kell a talajmintákat letéhez tartozik, hiszen a gyepnél 10 évente elvégezte- Fenti felsorolásból láthata laboratóriumba küldeniük HGGY a gazdaság teljes te- tett szûkített talajvizsgálatra juk, hogy bõven akad tenniés elvégeztetni a szükséges rületére vonatkozik. van szükség és a talajvizsgá- valónk a talajvizsgálatok tetalajvizsgálatokat a célprog- Azok a termelõk, akik te- lat adataiból elkészített táp- rén. ramoknak megfelelõen. Fon- rületalapú támogatást igé- anyagellátási terv szükséges. Bellus József és Nagy József tos tudni, hogy az AKG prog- nyelnek és nitrátérzékeny te- (A nitrátérzékeny területek UMVP tanácsadók ramban be nem vitt területek- rületen gazdálkodnak, a He- MEPAR kód szerint lehatá- Magyar Agrárkamara re is vonatkoznak a Helyes lyes Mezõgazdasági Gyakor- rolását az FVM honlapján is Községünk lakossága Tavaszi lomtalanítás A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal személyi adat és lakcímnyilvántartása alapján a Kállósemjénre vonatkozó adatok, a következõk Kállósemjén lakosságának kor szerinti megoszlása Teljes állandó lakosság összesen (2008. január 1-jei adat) 4024 fõ Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Nyír-Flop Kft a TAVASZI LOMTALANÍTÁST április 17-én (pénteken) végzi. ebbõl 0-17 év között 833 fõ év között 2408 fõ 60 éves vagy több 783 fõ év között 662 fõ 0-17 év között és a 60 évesnél több össz fõ (Fotó: Pappné Szegedi Angéla) Kérjük a lakosságot, hogy az elszállítandó hulladékot úgy helyezzék ki az ingatlan elé, hogy az se a jármû forgalmat, se a gyalogos közlekedést ne akadályozza.a lomok között a veszélyes hulladék elhelyezése tilos, hiszen, az sok esetben nem azonosítható, és a csomagoló anyagok sérülése miatt mind a környezetre, mind az ember egészségére, megnövekedett kockázatot jelent. használt hûtõberendezések, veszélyes összetevõjû tisztítószerek és göngyölegeik, elektronikai cikkek, használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fénycsõ, gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi stb. Véradás a közösségi házban Értesítjük községünk lakóit, Veszélyes hulladéknak mi- amennyiben fölöslegessé nõsül: vált autógumival rendelkeznek ami a lomtalanítás so- Akkumulátor, rán nem helyezhetõ ki, az a szárazelem, polgármesteri hivatal udvafestékes göngyöleg, rán minden hétfõn 8-16 növényvédõ szerek óráig térítésmentesen leadés azok csomagolása, ható.

15 2009. március Nitrátérzékeny területek 15 (Gazdálkodók figyelmébe) szereplõ adatlapon kell be- 59/2008. (IV. 29.) FVM ren- nyújtani a jan. 1. dec. delet 31. közötti idõszakra a tárgy- évet követõ február 28-ig a A rendelet hatálya kiterjed: tevékenység helye szerint illetékes a) a nitrátérzékeny terülehoz. talajvédelmi hatósága) ten valamennyi mezõgazdatelre A trágya átadás és átvéten sági tevékenységet folytatójogszabály vonatkozó adatoknak e ra, továbbá hatálybalépését b) az adatszolgáltatás és követõen kell a nyilvántartásnyilvántartás tekintetében ban szerepelni. A nyilvántarnitrátérzékeny területen kívül tás és adatszolgáltatás elsõ adatszolgáltatás környezet- lalkozó gazdálkodó nem ren- a külön jogszabály szerinti tárgyidõszaka szept. 1. védelmi vonatkozásai miatt delkezik, úgy az(oka)t az ún. magánszemélyek háztartási aug. 31. közötti gazdál- rendelkeznie kell KÜJ (Kör- KAR adatlapok (környezet- igényeit meghaladó mérték- kodási év. nyezetvédelmi Ügyfél Jel) védelmi alapnyilvántartáshoz ben állattartást végzõ terméadatszolgáltatásra Az 1. táblázatot minden számmal, az állattartó telep- szükséges adatok adatlapja) szetes és jogi személyre, illetgazdálkodónak kötelezett nek pedig TH-KTJ (Telep- benyújtásával kell megkérnie ve jogi személyiséggel nem ki kell tölte- helyhez rendelt Környezetvé- a területileg illetékes környeve rendelkezõ gazdasági társavégzõknek nie. Ezen felül az állattartást delmi Területi Jel) számmal. zetvédelmi, ságra is. a 2.1., 2.2., 2.3. A telepen belüli, eltérõ kiala- Az adatszolgáltatáshoz Mint tudjuk, a Nagykálló táblázatokat, ha legeltetést kítású (eltérõ mûszaki véde- szükséges adatlapok beszeváros közigazgatási területén folytat a 3.1. táblázatot, ha a lemmel rendelkezõ) trágyatá- rezhetõk a megyei MGSZH elhelyezkedõ fizikai blokkok trágyát nem saját területén rolóknak ezen belül külön NTI-nél, a falugazdászoknál túlnyomó többsége nitrátérvesz hasznosítja, vagy trágyát EH-KTJ számmal kell ren- és a hatósági állatorvosok- zékeny. A gazdálkodónak a át felhasználásra akkor a delkeznie. (Az EH-KTJ szám nál, vagy letölthetõk a gazdálkodási évre vonatko táblázatot kell kitöltenie. a 219/2004. (VII. 21.) Korm. 1. Földmûvelésügyi és zóan (szept. 1. és az azt kövegazdálkodónak A növénytermesztést folytató rendelet szerinti engedélykö- Vidékfejlesztési Minisztéri- tõ év aug. 31. között) az adattáblázatokat a 3.2. és a 3.3. teles tevékenység helyéhez um (www.fvm.hu), szolgáltatást megalapozó folyamatos kell kitöltenie. rendelt Környezetvédelmi 2. Környezetvédelmi és nyilvántartást kell Az adatlapokon a tárgyév Területi Jelet jelenti). Mind- Vízügyi Minisztérium vezetnie a Gazdálkodási utolsó napján érvényes adato- három azonosítóra vonatko- (www.kvvm.hu) hivatalos Napló tápanyag-gazdálkovalós kat kell közölni, amelyek a zóan fontos tudnivaló, hogy honlapjáról. helyzetnek megfelelõ- amennyiben a bejelentéskor Bellus József és dásra, trágyázásra, parcellamûvelési adatokra, valamint ek, illetve a tevékenységgel ezekkel, vagy ezek valame- Hreskóné Vass Judit állattartásra vonatkozó lap- kapcsolatos dokumentumok- lyikével az állattartással fog- UMVP tanácsadók jain, vagy ennek megfelelõ ban, okmányokban szereplõ adattartalommal. adatokkal megegyezõk. Az A 6. sz. melléklet szerinti adatlapokon közölt adatok adatlapon köteles adatot valódiságáért az adatszolgál- Változtak a díjak szolgáltatni a gazdálkodási tató felelõs. A területileg (te- A december 29-én az ivóvíz szolgáltatásért: 3 évet követõ december 31-ig a lephely szerint) illetékes Me- megtartott nyílt ülés napi- 176 Ft/m + ÁFA mezõgazdasági tevékenység zõgazdasági Szakigazgatási rendje az ivóvízért és a csa- a szennyvíz elvezetéséért helye szerint illetékes talaj- Hivatal megyei Növény- és tornamû használatáért fize- és tisztításáért: védelmi hatóságnak. Talaj-védelmi Igazgatóságai tendõ díjak megállapítása 136 Ft/m3 + ÁFA A szervestrágya hasznosí- (a továbbiakban: MGSZH volt. allapdíj egységesen (ivótási módjában bekövetkezett NTI), illetve környezetvédel- Az elõzõ testületi gyûlésen víz + szennyvíz együtt): változást 30 napon belül be mi, természetvédelmi és víz- csak arról született döntés, 330 Ft/hó + ÁFA kell jelenteni a talajvédelmi ügyi felügyelõségek az adat- hogy január 1-jétõl, a díjtételeket kell megfizetni. hatóság részére. A gazdálkoellenõrizhetik. Minden lapot TESZOVÁL-Kft (Nagykál- alábbi telefonszámok hívh- szolgáltatásban foglaltakat víziközmû üzemeltetését a A vízközmû hibája esetén az dónak a nyilvántartást, a (2) bekezdés szerint beküldött dátummal és cégszerû aláló, Korányi út 37.)fogja vé- atók: adatlap másolatát, valamint a írással kell ellátni. KÜJ (Kör- gezni, a díj mértékérõl azon- hibabejelentés: talajvédelmi terveket 5 évig nyezetvédelmi Ügyfél Jel): ban nem. 42/ meg kell õriznie A évre Az állattartással foglalkozó A testületi döntés értelmé- víz: vonatkozó adatszolgáltatást e gazdálkodóknak az adatszol- ben január 1-jétõl: szennyvíz: rendelet 6. sz. mellékletében gáltatás benyújtásakor az

16 március Szalmából dísz, papírból virág A technikai eszközök között beszerzésre került egy nagyteljesítményû számítógép és egy merevlemezes videokamera, amely már az iskolai ka- rácsonyi ünnepségen debütált is, hiszen Hollósi Istvánné ezzel rögzítette a mûsort. Igazán szükségszerû volt már ennek a technikai eszköznek a be- szerzése, hiszen a régi használhatatlanná vált, így nem lehetett megörökíteni olyan eseményeket, amelyek a késõbbiek folyamán akár egy kutatómunkához, forrásként használható lenne. A elõzõ számában nem adtunk hírt arról az aktív munkáról, amelyet a könyvtár dolgozói, Hol- lósi Istvánné és Blazsán Péterné végeztek, így most pótoljuk ezt a hiá- nyosságot. * * * A karácsonyi kézmûves foglalkozásra egy egész héten át várták az érdek- lõdõket. Blazsán Péterné, aki mindig újdonsággal Egész csokorra való virágot készítettek nyugdíjasaink Az Arany alkony Nyugdíjas Klub tagjai is kedvet kaptak a matricafestéshez, így segítséget kértek és kaptak. Amikor már nem volt szükségük segítségre, két délután töltötték el ezzel a tevékeny- séggel az idõt, s a polgár- mesteri hivatal ablakaira szebbnél szebb karácsonyi motívumokat készítettek. 900 ezer Ft-ot nyert a bútorzat és a technikai esz- közök korszerûsítésére. Örömmel számolhatunk be arról, hogy a régi székek helyére megérkeztek az új ülõalkalmatosságok, és a nehezen mozdítható asztalok is új, könnyen kezelhetõre cserélõdtek. Új bútorok a közösségi házban szolgál az érdeklõdõk szá- a legegyszerûbb és legmára, most is egy új tech- könnyebb. Mivel a szalnikát tanított meg a gyere- maszálakkal való munkál- kekkel: szalmából készí- kodás nagy odafigyelést, tettek karácsonyfadísze- és türelmet igényelt, ezért ket. A foglalkozás termé- csak kiscsoportos foglal- szetesen sok-sok elõké- kozásokra volt lehetõség. születet igényelt, hiszen a A tumultus elkerülése vészalmaszálakat elõször is gett elõre be lehetett je- válogatni, majd tisztítás lentkezni. után áztatni és vasalni kel- A szalmadíszek készí- lett. Az elõkészített alap- tése mellett lehúzható anyagból sok-sok dísz kélehetett üvegmatrica festékkel is szült el próbaképpen, hogy dolgozni, amely az ifjúság számára melyik természetesen a karácsony módszer alkalmazása lesz hangulatát idézték. Rózsa, nárcisz Az ünnepek elteltével a nyugdíjasok újdonságra vágyva, megkérték Bla- zsán Péternét, hogy tanítsa meg õket papírvirágot is készíteni. A lelkesedés meghozta eredményét, hiszen mindenki elkészítette a neki legjobban tetszõ vi- rágot. A legkelendõbb a rózsa volt, de készült nár- cisz is szép számmal. Amint arról már koráb- ban beszámoltunk, a könyvtár pályázat útján (Fotók: Pappné Szegedi Angéla) Az új technikai berendezések

17 2009. március Mozgalmas az élet a könyvtárban 17 Akik nem tudtak részt venni ezen a tájékoztatón, azok felvilágosítást kaphatnak a könyvtárban Blazsán Péternétõl, vagy csütörtöki napokon a falugazdásztól, Dzsunyák Páltól. A szabadidõs programok szervezése mellett, a fõiskolások és egyetemisták számára térítési díj ellenében nyomtatást és fénymásolást is végeznek, valamint aktív segítséget nyújt a lakosságnak a érintõ jogszabályi háttér vál- dász tartott. A Semjéni Kró- A terem zsúfolásig megtelt érdeklõdõkkel. mezõgazdasági ügyeik inté- tozása volt. Sajnos, sokszor nika hasábjain két cikket is zéséhez a könyvtárban Holló- azt tapasztaljuk, hogy nincse- közreadunk Bellus úr tollási Istvánné és Blazsán Péter- nek kellõképpen tájékoztatva ból, amelyek a támogatási né. Az õ érdemük az az elõ- a semjéni gazdák. Ezt a hiá- rendszer várható változásait adás is, amely február 27-én nyosságot próbálta enyhíteni taglalják. Kérjük, olvassák, 17 órától került megrende- ez a tájékoztató elõadás, me- tanulmányozzák figyelmezésre a közösségi házban. Té- lyet a nyíregyházi Agrárka- sen, hiszen nagyon sok válmája a gazdálkodókat és a mara tanácsadója, Bellus Jó- tozás történt a jogszabályok mezõgazdasági õstermelõket zsef és Dzsunyák Pál falugaz- terén. Dzsunyák Pál falugazdász az õstermelõket érintõ aktuális feladatokról beszél A közmunkások téli melegedõje elõtt is eltakarították a havat Ebéd közben a Ficánka Óvoda kicsinyei ól esik egy kis pihenés, hiszen az út javarésze még a zarándokok elõtt áll a máriapócsi kegykép kísérésekor Várakozás a kegyképre február 7-én (Fotók: Pappné Szegedi Angéla)

18 18 Csavargások az éjszakában március A Kállósemjéni Polgárõr Elõre is köszönjük anya- Egyesület 1990 óta mûködik gi és tárgyi támogatásukat! településünkön. A lakosság tud rólunk. Bízik bennünk és Bankszámlánkat a Szaalkalmanként konkrét segít- bolcs Takarékszövetkezet séget vár tõlünk. A cégek, Kállósemjéni Kirendeltségévállalkozók ismernek ben- nél vezetjük: nünket, számíthatnak ránk Fõ támogatónk és legfontosabb partnerünk a kálló- Adószámunk semjéni önkormányzat, , melyre Ha kell, a rendre felügyelnek, ha kell, amely évente támogatja mun- felajánlható az SZJA 1%a. a forgalmat irányítják a polgárõrök kánkat a költségvetés lehetõségei szerint. A rendõrséggel a közös akciók, közös szolgámát zavarva az utcán randalí- több veszélynek vannak kité- Nagyobb odafigyelést! sikba járnak, a lakók nyugal- ban élünk, amikor sokkal latok, a civil társszervezetekroznak. kel a kölcsönös bizalom köt- Egy olyan problémára ve a fiatalok, így hát ne hajtkel nek össze. szeretnénk felhívni elsõsorket, Kérjük a Tisztelt Szülõ- suk nyugodtan álomra a fe- Ezúton is kérjük a célja- ban a szülõk figyelmét, tanúsítsanak nagyobb jünket, amíg haza nem ért inkkal egyetértõ embereket, amely mondhatni már rend- odafigyelést gyermekükre! gyermekünk, és igen is kér- vállalkozókat, vállalkozáso- szeresen elõfordul. Mi, a polgyermeknek, Egy általános iskolás korú jük számon, hogy nem tett-e kat, hogy lehetõségeikhez gárõrség tagjai szolgálat köztesti, az egészséges olyan dolgot, amiért másnap mérten támogassák a Kálló- szellemi fejlõdéshez lehajtott fõvel kellene jármérten ben számtalanszor vagyunk semjéni Polgárõr Egyesüle- szemtanúi annak, hogy a hétvan nem hisszük, hogy szüksége nunk. tet vállalt feladatának elvég- végéken a tizenéves gyerenos, éjszakai csavargásra. Saj- zésében. kek egyik kocsmából a má- egyébként is olyan világ- A polgárõrség tagjai Szelektív hulladékgyûjtés Szemétszállítási díjak A Nyír-Flop Kft. tájékoz- tondoboz; újságpapír; könyv; tatása szerint a zsákos szelek- folyóirat; hullámpapír..stb) tív hulladékgyûjtés idõpontja kék, míg a mûanyaghulladéa évben a következõ kot (mûanyag palackok; fóidõpontokban történik: liák; zacskók; bevásárlótáskák) sárga színû zsákba kell Január 16. gyûjteni. Aki még nem ren- Február 13. delkeznek színes, emblémás Március 13. zsákkal, azok átlátszó zsák- Április 10. ban is kirakhatják az össze- Május 15. gyûjtött hulladékot, melyet a Június 12. Nyír-Flop ingyenesen színes Július 17. gyûjtõzsákra cserél. Augusztus 14. A szelektív hulladék el- Szeptember 11. szállítása továbbra is díjmen- Október 16. tesen történik! November 13. Kérjük a lakosságot, hogy December 11. a szállítási napokon, a zsáko- (A szállítási napok mindegyi- kat reggel 6 órára, jól látható ke pénteki napra esik.) helyre tegyék ki az ingatlan elé, mert az összegyûjtés reg- Az elmúlt évekhez hason- gel 6 órától-délután 18 óráig lóan, a papírhulladékot (kar- történik. A kállósemjéni képviselõ-testület december 12-én módosította a helyi önkormányzat és a Nyír-Flop Kft. között fennálló szilárd hulladék elszállításáról szóló szerzõdést, amelynek értelmében, január 1-jétõl a következõ díjtételeket kell megfizetni: 1-2 személyes háztartásoknak: bruttó 165 Ft/ürítés, amely heti egy alkalommal történik. 2-nél több személyes háztartásoknak: bruttó 187 Ft/ürítés, amely heti egy alkalommal történik. A díjat negyedévente kell megfizetni, a Nyír-Flop által alkalmazott díjbeszedõnek. Településünkön a díj beszedése nem változott, továbbra is Gál János (Kállósemjén, Mezõ utca 22/a sz. alatti lakos) végzi a megszokott módon.

19 2009. március 19 Pontokat ért a küzdeni tudás A szünet után a semjéni tok, hogy hol is tartanak a fel- szották, s bizony elég nyög- A tavasz forduló mérkõzéseikézisek teljesen felpörög- készülésben. venyelõsen kezdõdött a já- nek idõpontjai: tek, jobban koncentráltak A tornát a kassaiak veret- ték. Rengeteg volt a rossz a játékra, pontosabbak lenül nyerték, míg a II. helye- passz, kapkodás és fejetlen- Március 1.: Gyöngyös voltak az indítások. zést a gyöngyösiek szerezték ség jellemezte az elsõ félidõt. Kállósemjén meg. A két Szabolcs megyei Az ellenfél végig vezetett 2 Március 15.: Kállósemjén csapat közül a kállósemjéni- góllal, s bizony voltak olyan Jászberény A nagykállói városi sport- ek csak három góllal marad- percek is, amikor a különb- Március 22.: Kállósemjén csarnokban rendezték meg tak alul a mátészalkai gárdá- ség 4-5 gólra duzzadt. A szü- Ózd január 25-én azt a kézilabda- val szemben. Február 4-én a net azonban meghozta jóté- Március 29.: Kállósemjén tornát, amelyet az NB II-ben Kassai csapat viszonozta a kony hatását. A lányok telje- Hajdúböszörmény szereplõ semjéni lányok meghívást, így Szlovákiába sen felpörögtek, jobban kon- Április 19.: Kállósemjén szerveztek. A torna a bajnok- ment a semjéni gárda. centráltak a játékra, ponto- Nádudvar ságra való felkészülést segí- sabbak voltak az indítások. A Április 26.: Eger tette elõ, ezért olyan csapatot Tavaszi rajt II. félidõ 8. percében a semjé- Kállósemjén is hívtak, amelyiktõl tanulni ni csapat át is vette a vezetést, Május 3.: Kállósemjén lehet. Évek óta szoros barát- Február 22-én megkezdõ- s ki sem engedte a kezébõl a Gyömrõ ságot ápolnak a szlovák elsõ dött a tavaszi idény a kézilab- gyõzelmet. A mérkõzés vé- Május 10.: URFA Hevesi SE ligás Kassa együttesével, így dás lányok számára is. Saj- gére 3 gólos elõnyre tettek Kállósemjén természetes, hogy meghívást nos, a csapat összetételében szert, s így magukénak Május 24.: Mátészalka kaptak a KSZSE-tõl. A másik ismét változás állt be, hiszen mondhatják a gyõzelemért Kállósemjén két csapat a hazai NB II. él- Herdon Erika és testvére, járó pontokat. vonalbeli gárdája, a Máté- Éva a mátészalkai csapatot Gratulálunk a lányoknak, A hazai mérkõzések mindszalka és a Gyöngyös együt- erõsíti tovább. Helyükre az hiszen nem mindennapi küz- egyikét a nagykállói városi tese volt. Egy csapat életben ifjúsági csapatból kerültek deni tudásról tettek tanúbi- sportcsarnokban rendezik maradásához szükséges, fel játékosok: Jurecska Kitti, zonyságot. Nem számított, meg vasárnapi napokon, hogy mindig tudjanak valami Herczku Fruzsina, Bukta Re- hogy a csapat elveszítette délelõtt 11 órai kezdettel. újat mutatni, valami más já- náta és Mészáros Enikõ, va- két, stabil, jó eredményeket tékstílussal úgymond meg- lamint Németh Noémi és produkáló játékosát, feláll- Várják a lelkes szurkolókat, lepni az ellenfelet, s az, hogy Csordás Judit is a hazai csa- tak a földrõl és emelt fõvel hogy minét többen buzdítsák jó erõnlétben kezdjék a baj- patba igazolt. állva is maradtak! gyõzelemre a csapatot. nokságot. Ezzel a céllal mér- Az idény elsõ meccsét Csak így tovább!! Pappné Szegedi Angéla ték össze tudásukat a csapa- Jászszentandrás ellen ját- Havas volt a sportpálya Az idén nem lehetett panaszunk a hóra, mert bizony volt belõle bõven. Amíg azonban a téli sportot kedvelõk számára áldás volt a fehér csapadék, addig másoknak sok-sok munkát jelentett az eltakarítása. Nem volt könynyû letakarítani a futballpályát sem, hiszen a kistraktor mellett szükség volt a dolgos kézre, no meg a lapátra is. (Fotó: Pappné Szegedi Angéla)

20 március Kézimunkák a kiállításon Több évtized munkája várták a meghívott vendégevolt látható azon a hobbiki- ket, akik sajnos elmaradtak. állításon, amelyet az Arany Félõ, hogy ez a közömbös- Alkony Nyugdíjas Klub ség lelohasztja azt az aktivitagjai szerveztek a közel- tást, amelyet a nyugdíjasok múltban közösségi házban. képviselnek. A tagok az általuk készí- Reméljük, hogy legközetett hímzésekbõl, kereszt- lebb többen tudnak idõt szaszemes kézimunkákból, ak- kítani egy-egy ilyen esevarellekbõl, horgolt tojások- ményre, hiszen nagy munka ból álló kiállítását feb- van benne. Jó, hogy van egy ruár 17-én nyitotta meg közösség a településünkön, Nagy Béla polgármester. amelynek a tagjai mozgal- Megható volt látni azt a mas közösségi életet produlelkesedét, amellyel készül- kálnak. Becsüljük meg õket! tek erre az alkalomra a nyugdíjasok. Nagy szeretettel (Fotók: Pappné Szegedi Angéla) Üveges Györgyné, a nagy türelmet igénylõ, gyönyörû kalocsai hímzés szakértõje Molnár Istvánné a keresztszemes technikával készült munkái elõtt. Az örök nyughatatlan, Kocsis Jánosné A legrégebbi darabokat Hegyes Györgyné hozta a kiállításra Teremi Mihály Any a könyvi hírek Elhunytak: Varga Károlyné Gebri Istvánné Tündik Mihály Garai Sándor Palóka Sándor Nagy Andrásné Kóth András Nagy József Csabai Istvánné Csordás György Molnár Jánosné Sándor Mihály Sándor Lászlóné Tóth Kornélia Papp Tünde Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának lapja 2009/1 Kiadja: Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Felelõs kiadó: Pappné Szegedi Angéla Szerkesztõség: 4324 Kállósemjén, Kossuth u Készült: Örökségünk Könyvkiadó, 42/

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról.

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (II.22.), a 44/2007. (XII.28.), a 39/2013. (IX.23.) és a 44/2016. (X.28.)

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A (2) bekezdésében, és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben)

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben) AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL (egységes szerkezetben) 1.) A rendelet hatályba lép: 2007. január 1-jén. 2.) A 19/2006. (XII. 13.) számú rendelet hatályba

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról a talajterhelési díjról Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról Egységes szerkezetben a 4/2012. (II.08.) önkormányzati rendelettel. Kosd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról

Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról Egységes szerkezetben a 20/2014. (XII. 01.), a 22/2014.(XII.22.) és a 29/2015. (XI. 02.) számú Önkormányzati

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról

Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról Kővágótöttös község Önkormányzatának Képviselő-testülete A környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(VIII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/1999. (V.25.) KT sz. rendelete a kommunális adóról (egységes szerkezetben) 1 A többször módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazása

Részletesebben

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Püspökmolnári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése

Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Balatonboglár Városi Önkormányzat a talajterhelési díjról szóló 3/2013. (III.26.) számú önkormányzati rendelete módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség ELŐTERJESZTÉS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás és eljárási szabályokról szóló rendelettervezethez Tisztelt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben