Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 38. MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 38. MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető"

Átírás

1 Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 38. MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető

2 Tartalomjegyzék Az adott nevelési évben munkánkat a következő dokumentumok határozzák meg... 3 I. Helyzetelemzés... 3 I.1. Személyi feltételek... 3 I.2. Tárgyi feltételek... 6 I.3. Szakmai tevékenység eredményei... 7 II. A szakmai tevékenység terve... 8 II.1. Pedagógiai célok, feladatok... 8 II.2. Az óvoda szolgáltatásai II.3. Intézményen kívüli továbbképzés III. Ünnepek, hagyományok, rendezvények III. 1. Közös ünnepek, jeles napok, társadalmi ünnepek III.2. Nyílt napok IV. Kapcsolattartás feladatai V. Tanügyigazgatás V.1. Az adatszolgáltatás V.2. A nevelési év rendje VI. A nevelőmunka ellenőrzése

3 Az adott nevelési évben munkánkat a következő dokumentumok határozzák meg: - A munkatervet a Közoktatási törvény évi LXXIX. tv, a 137/1996. (VIII. 28.) Kormányrendelet, évi Nemzeti Köznevelési Törvény változásainak figyelembe vételével 363/2012. (XII. 17.) EMMI rendelet alapján. - Pedagógiai Programunk, - SZMSZ - Házirend - Az óvodai belső szabályzatok előírásainak figyelembevételével készült. I. Helyzetelemzés I.1. Személyi feltételek I.1.1. Az adott nevelési évben a személyi ellátottság, érkezések, távozások Az elmúlt nevelési év szeptemberben egy új óvodapedagógus érkezett, aki a pedagógiai programunk gyors elsajátítását követően, annak szellemében dolgozik. Minden csoportnak két óvónője és egy dajkája van. Az utóbbiak konkrét feladataik ismeretében segítői a nevelőmunkának. A múlt nevelési évben 1 óvónő, 1 dajka és 1 kisegítő dolgozott határozott idejű kinevezéssel. A kertész - fűtő állást betöltő személy, hosszú betegség után elhunyt. Helyét egy sokoldalúan képzett, nagyon szorgalmas férfi tölti be. A logopédus személye nem változott.(unkaterve a 7 sz. mellékletben) A pszichológus csupán márciustól dolgozott nálunk. Június 30-val nyugdíjba ment az óvodavezető, óvoda titkár, és a részmunkaidős kisegítő dolgozó is. Augusztus elsejétől megkaptam a vezetői kinevezésemet. A fejlesztőpedagógust kineveztem helyettesnek.. Augusztusban felvettem: Egy új óvoda titkárt, akinek középszintű pénzügyi-számviteli végzettsége van, valamint egy kisegítő dolgozót napi négy órában. Szeptember másodikától egy óvoda pedagógiai asszisztenst, ő jelenleg jár szakképzésre. Egy óvoda pedagógust, akinek roma pedagógiából van másod diplomája. A napokban sikerült felvenni egy pszichológust, aki heti húsz órában fog dolgozni másodállásban. 3

4 I A gyermeklétszám alakulása Gyermeklétszám év végére 100 fő lett. Ebből 28 ment iskolába, 12 iskolaköteles gyermek maradt óvodában. A kiscsoport elő felvételis gyermekekkel 25, kis-középső csoport 25, középső-nagy csoport 25, és a másik középső-nagy csoport 22 fős létszámmal fog működni október elsejétől. I.1.3. Csoportbeosztás Csillag kis csoport Hajgató Ferencné óvodapedagógus Petresné Balassa Marianna óvodapedagógus Jánosi Zsanett dajka Hold kis-középső csoport Magyarosiné Száraz Éva óvodapedagógus Nyilasné Tarlósi Ildikó óvodapedagógus Kreiszné Fodor Éva dajka Felhő középső-nagy csoport Juhász Krisztina óvodapedagógus Ludányi Zsuzsanna óvodapedagógus Juhász Józsefné dajka Nap középső-nagy csoport Barsi Gabriella óvodapedagógus Ipacs Ferencné óvodapedagógus Váradi Gyöngyike dajka Toldi Tímea óvodavezető-helyettes, fejlesztőpedagógus Géczi Kitti óvodapedagógiai asszisztens Egri Virág pszichológus Lovasi Gabriella óvodatitkár Száraz Erika kisegítő dolgozó Nagy Sándor kertész-fűtő (Munkaidő beosztások a 2 számú mellékletben) 4

5 I.1.4. Reszortok és vállalások a zavartalan működés érdekében Toldi Tímea Hajgató Ferencné vezető-helyettes fejlesztő pedagógus, (6 sz. mellékletben a munkaterve) óvodaszék tagja pályázati figyelő megbízott vezető-helyettes virágoskert ápolása műhelynapok megszervezése tanulásszervezési módszertani műhely Juhász Kriszti alapítvány kuratórium elnöke papír,és a fém doboz gyűjtés szervezése külső szertár felelőse műfüves pálya kihasználtságának megszervezése hittan oktatókkal kapcsolattartás Petresné B. Marianna emeleti dekoráció felelőse belső szertár roma társadalmi ismeret átadása vitrin felelős Magyarosiné Sz. Éva könyvtáros munka - és tűzvédelem, katasztrófavédelmi, egészségügyi felelős Ipacs Ferencné Nyilasné T. Ildikó Ludányi Zsuzsanna projekt módszer átadása külső szertár felelős tanulásszervezési módszertani műhely portfólió készítés segítése óvodaszék elnöke Zöld Óvoda pályázat írása tehetség koordinátor életképek a vitrinben honlap szerkesztő sportnap felelős könyvárusítás étlap, vitamin figyelő 5

6 Barsi Gabriella leltározás-selejtezés belső szertár felelős gyermek védelmi felelős, (a munkaterve az 5 sz. melléklet) iskola összekötő Géczi Kitti Egri Virág faliújság szerkesztés, dekoráció felelős jegyzőkönyv vezetés, sokszorosítás, másolás só szoba felelős pszichológus (a munkaterve az 5 sz. mellékletben) az orvosi szoba esztétikumának fenntartása a dolgozók mentálhigiénéjének támogatása I.2. Tárgyi feltételek I.2.1. Beszerzések Elmúlt évben konstrukciós játékokat, könyveket vásároltunk. Egészségügyi berendezésekbe víztisztítóba, levegőpárásítóba szűrőket, a só-szobába somandrin oldatot biztosítottuk. Mosógépet vásároltunk a költségvetésünk terhére. A mászó-vár felújítása decemberben az alapítvány segítségével megtörtént, alá ütés gátló homokot vásároltunk az éves költségvetés terhére, melyet a Kőkert dolgozói betelepítettek. Jelenleg is karbantartást igényel. Az óvodafejlesztési EU pályázaton nem nyert kerületünk, amely a tárgyi feltételek bővítésén (bútorok, logikus gondolkodást fejlesztő játékok, kamera) túl a pedagógiai munka továbbfejlesztéséhez is hozzájárult volna (pedagógus továbbképzés, óvodai programok szervezése. I.2.2. Karbantartás, felújítás a nyár folyamán, Az udvari egyensúlyozó játékok, kisházak, asztalok, és a mászóka felújítása valamint a festése a kertész-fűtő és a szülők összefogásával történt. Az egyik homokozónk még mindig veszélyes, mert nincs szivacstéglával lefedve a beton rész. Cserére szorulnak az ablakok, állapotuk életveszélyes. A tetőszerkezet felújításra vár, a beázásoktól egy helyen megsérült a mennyezeti vakolat. Az épület fémrészei karbantartást igényelnének. Egy csoport szobában már nem tudjuk tovább felújítani a parkettát. A gyermeköltözők padló burkolata hideg. Az emeleti tálaló konyhában a szúnyogháló felszerelése nem lehetséges, pedig a HACCP megköveteli. 6

7 I.3. Szakmai tevékenység eredményei I.3.1. Általában jellemző volt, hogy az óvónők minden érzékszerv bevonásával szervezték a megismerési folyamatot. A tevékenységek közt kiemelt szerepet kapott a szabad játék, a mindennapos testmozgás, és az anyanyelvi nevelés. További feladat: a megnövekedett számú külföldi gyermek megőrizve identitását, mutathassa be saját kultúráját. Fokozni kell a gyermekek kommunikációs készségét, kontaktusteremtését. I.3.2. Vizuális eszközök, technikák megismerése, gyakorlás lehetősége napi szinten valósult meg. További feladat: A gyermek számára legkedvesebb tevékenységek előtérbe helyezése mellett minden nap felfedeztetni valamit a világból. I.3.3. Az év folyamán a Zöld óvoda címnek igyekeztünk megfelelni. A szelektív hulladékgyűjtés, az esztétikus környezet megteremtése mellett, a gyermek aktív hozzáállását fokoztuk munkaalkalmakkal. Nagy örömünkre sikerült sziklakertet telepítenünk, közösen a gyermekekkel és a szülőkkel. További feladat: esztétikus környezet, a lugasok kialakítása, szelektív hulladékgyűjtés a partnerek bevonásával. I.3.4. A sportok megszerettetése továbbra is teljesíthető feladat. Óvónői irányítással a gyermekek lelkesen készültek a kerületi sportversenyekre, aktívan részt vettek a heti egy alkalommal jól megszervezett úszótanfolyamokon, sportnapon, korcsolyázások alkalmával. További feladat: Sokoldalú érdeklődésű gyermekek nevelése. A gyermek igényeinek figyelembe véve szervezzük tanfolyamainkat, műhelyeinket. I.3.5. A csoportok programtervének megvalósítása kellő élményeket biztosított a gyermekeknek. Az alapítványi kiadások nagyobb része sport, kulturális programok, és autóbusz finanszírozásából állt. Sporteszközökkel ismerkedés tervszerűen történt. Mindennapos testnevelés vázlatírása a két óvónő munkájának egymásra épülését eredményezi. A csoportokban együttdolgozó két óvónő és dajka a párhuzamosan folyó tevékenységét jól szervezte meg. További feladat: átgondoltság, összehangolt szervezés, aktivitás, nyitottság, együttműködés a partnerekkel. I.3.6. Óvodapedagógusok, dajkák, segítő szakemberek együtt a neveltségi szintmutatókat tekintve jó eredményt értek el. További feladat a szintmérés számítógépes feldolgozása a szemléletesség elvének megtartása érdekében. 7

8 II. A szakmai tevékenység terve II.1. Pedagógiai célok, feladatok II.1.1. A nevelési év fő célkitűzése: A kompetencia alapú nevelés fenntarthatóságának biztosítása, a projekt módszer alkalmazása minden csoportban. Feladata: Mind a négy csoportban kompetencia elvű működés, minimum két projekt bevezetése, a helyi innováció folytatása. Kompetencia alapú tevékenység szervezése, a projektmódszer alkalmazása épüljön be az ünnepek és jeles napok köré csoportosulva. - Tegye színesebbé, érdekesebbé, hogy fokozza az élményszerűséget. - Ismeretek alkalmazása, szakmai megbeszélések alkalmával. - Intézményi szakmai innovációk átvétele, újak alkotása. - Jó gyakorlat kidolgozása! II.1.2. A nevelési év helyi óvodai programból adódó szakmai feladatai: a) A gyermeki igények előtérbe helyezésével szervezni a tevékenységeket, mindennap felfedeztetni valamit a világból az érdeklődés fenntartásával, kutakodás, kísérletezés kerüljön előtérbe, a kreativitás kibontakoztatása a gyermekek és a szülők körében, élményszerűen. Sikerkritérium: A gyermek sokat kérdez, felfedez, kutat, kreatív módon alkot. b) A külföldi gyermeknek, szüleinek megnyerése által más nemzet szokásainak megismertetése. Sikerkritérium: a gyermekek befogadják és elfogadják külföldi társaikat. c) Fokozni kell a gyermekek kommunikációs készségét, elősegíteni kontaktusteremtésüket. Sikerkritérium: a gyermekek érdeklődéssel fordulnak társaikhoz, és a környezetükben élő felnőttekhez. d) A gyermekirodalom kiválasztásának igényessége a bábozás, a dramatizálás szempontjából. Sikerkritérium: a kedvenc dalokat, verseket, meserészleteket a gyermekek meg tudják jeleníteni. e) Tehetséggondozás feladatainak megvalósítása. Sokoldalú érdeklődésű gyermekek nevelése. A gyermek igényei, tudása, képességei ismeretében szervezzük a tevékenykedtetésüket, indítjuk tanfolyamainkat, műhelyeinket. (14. oldalon Az óvoda szolgáltatásai címszó alatt részletezve) Sikerkritérium: a gyermekek feladattudata, önbizalmuk, önértékelésük kedvezően alakul. Kitartásuk fokozódik. 8

9 f) Gyermekvédelem: kapcsolattartás a szülőkkel, szolgálatokkal. Tájékoztató az óvodáztatási támogatásról. Ingyenességi határozatok lejártának figyelemmel kísérése. A rendszeres óvodába járatás biztosítása. Sikerkritérium: a gyermekek ellátottak, gondozottak, kiegyensúlyozottak legyenek. g) Esélyegyenlőség megteremtése a tudástartalmakhoz való egyenlő hozzáféréssel, inkluzív neveléssel. Sikerkritérium: minden gyermek elfogadott tagja a közösségnek, ki tud bontakozni, felszabadult, vidám. i) Mérési rendszer működtetése, tökéletesítése, egyéni fejlesztési terv készítése, segítő szakemberekkel konzultálva, együttműködve. A korcsoportba, majd felmenő rendszerben minden csoportba bevezetésre kerül az új megfigyelési szempontsor. Számítógépes feldolgozás a szemléletesség elvének megtartása érdekében. Sikerkritérium: Az óvodapedagógusok értik és használják a szempontsort. j) A mindennapos testnevelés tervezése játékokkal! Kerüljük a kiesős játékokat, helyette helycserés vagy segítség nyújtásosat válasszunk. Gyakran alkalmazzunk zenés mozgás lehetőségeket. Sikerkritérium: a gyermekek mozgás igényének minél érdekfeszítőbb kielégítésével, a rendszeresség igénnyé váljon. h) Zöld óvoda tartalmak bővítése a gyermekek érdeklődésének megfelelően. Lugasok kialakítása, halastó telepítése. Pályázat benyújtása szeptember 30-ig. Sikerkritérium: a gyermekek tudástartalmához megtaláljuk annak környezetvédelmi vonatkozásait, és elérjük, hogy a gyermek ezzel a szemlélettel rendelkezzenek. II.1.3. A főosztály munkatervéből adódó feladatok Munkavédelmi bejárás Határidő: Felelős: Magyarosiné Száraz Éva Adatszolgáltatás Felelős: Lovasi Gabriella, Kasperkieviczné Vágner Ilona II.1.4. Törvényi szabályozás változásaiból adódó feladatok a. A Pedagógiai Program b. A Házirend c. Az SZMSZ a 363/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti módosítása, elfogadása. Határidő: szeptember 30. Felelős: Kasperkieviczné Vágner Ilona 9

10 II.1.5. Szakmai továbbképzések, hospitálások, konzultációk rendszerének kialakítása intézményen belül. a) A jól megtervezett projektek bemutatása. Megbeszélés szerint hospitálás. A tapasztalatok konzultálása. Egy projektet közösen kidolgozunk (írásbeli anyagok, képek, filmek, szerkesztése). Szakmai munkaközösség szervezése Határidő: június 9. Felelős: minden óvodapedagógus, Ipacs Ferencné Sikerkritérium: a kreativitás kibontakoztatása, problémamegoldás új helyzetekben. b) Nevelés nélküli Napok Felelős: Kasperkieviczné Vágner Ilona Határidő:2013. szeptember A Szervezeti Működési Szabályzat módosításának ismertetése, elfogadása az alkalmazotti közösséggel. - Tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatás. Határidő: január A félévi egyéni értékelések elemzése, további fejlesztések megbeszélése - Szervezetfejlesztés, Határidő: március A Kőbányai Pedagógiai Napokon való részvétel egy nap kijelölésével. Határidő: június 10. Évzáró nevelési értekezlet: - Neveltségi szintmérés eredményei. Óvodapedagógusok, a fejlesztőpedagógus, a pszichológus, a GYIV felelős, és a pedagógiai asszisztens feladatainak és a reszort feladatok éves értékelése. Határidő: 2014.augusztus 25. Tanévnyitó értekezlet: A munkaterv elő készítése. A nevelés nélküli napokon az óvodai ellátást kérő gyermekeket a Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) fogadja. c) Nevelőtestületi megbeszélések: Heti rendszerességgel minden szerdán 13:00-tól tartunk Felelős: az óvodavezető, távollétében az óvodavezető helyettes. 10

11 Szeptember: Munkarend, ügyeleti rend megbeszélése, reszortfeladatok megbeszélése Továbbképzések megszervezése, helyettesítési rend kialakítása Csoportos szülőértekezlet, Óvodaszék, alapítványi szülőértekezlet megtartása, ezek tartalma Őszi vásár megszervezése Tanfolyamok beindítása. Fogadóórák az 5. évüket betöltött gyermekeknek. Munkavédelmi bejárás Ruhabörze Október: Állatok világnapja - előkészület Éves tervek értékelése Műhelymunka beindítása Iskolalátogatás tapasztalatai Követő vizsgálat megkérése Óvónő- szülő- gyermekprogramok szervezési feladatai Nevelőtestületi értekezlet előkészítése Korcsolyaprogram megszervezése Őszi vásár November: Egyéni fejlesztési tervek elemzése Fogadóórák az iskolába menő gyerekek szüleinek Zöld óvoda tartalmak elemzése Ünnepi előkészületek, dekorációs, ajándék ötletek December: Iskolaérettségi vizsgálatra küldött gyermekek írásbeli elemzése, segítő szakemberek és a fejlesztőpedagógus véleménye, szülőkkel megbeszélése, aláírásuk. Ünnepek megszervezése, lebonyolítása /dramatizálás & bábozás-mikulásra/ Január: Egészséghét szervezése, Iskolaérettségi vizsgálatok megkérése. Egyéni fejlesztési tervek elemzése, eredményei/szülőkkel megbeszélés & aláírás/ Műhelymunka szervezés 11

12 Február: Reszortfeladatok teljesíthetősége- önelemzés, értékelése Farsangi előkészületek GYIV munka tapasztalatai Beiskolázással kapcsolatos egyeztetések a szülőkkel Március: Szakmai napok megbeszélése Követő vizsgálat és tanítónői elégedettség értékelése Tavaszi udvari élet megszervezése Műhelymunka tapasztalatai Munkavédelmi szemle Bábozás Nevelőtestületi értekezlet előkészítése Április: Zárás alatti ügyeleti igény felmérése Sportnapok beindítása. Programok értékelése. Anyák napja megszervezése Gyermeknap előkészületei Május: Neveltségi szintmutatók az óvónői megfigyelés alapján- zárás Nevelőtestületi értekezlet előkészítése Nyári udvari élet megszervezése Szabadságolási terv előkészítése Felújítási munkálatok megszervezése Június: Nevelőtestületi értekezlet Óvodaszék és a szülő szervezet értekezletének megtartása II.1.7. Munkatársi értekezletek Szeptember Munka és tűzvédelmi oktatás, egészségügyi vizsgálatok megszervezése. HACCP előírásainak betartása, őszi vásár megszervezése, munkavédelmi bejárás segítése. Előadó: Magyarosiné Száraz Éva 12

13 Október Szervezési kérdések: úszással, sport-, és műhelynapokkal, Só szobával, ügyeleti rendszerrel, projektek lebonyolításával kapcsolatos többletfeladatok megbeszélése. Megtartásért felelős: Toldi Tímea November Téli életrend, tanfolyamok, műhelymunkák szervezési feladatai. Textíliák folyamatos javítása HACCP feladatainak ismétlése. Előadó: Hajgató Ferencné, Barsi Gabriella December Ünnepi előkészületek: meghívók, dekorálás, ünnepi műsor. Petresné Balassa Marianna Január Jelmezek felfrissítése, egészségügyi könyvek átnézése Előadó: Magyarosiné Száraz Éva Február Szertárrendezések, javítások Felelős: Barsi Gabriella, Juhász Krisztina Március A csoportok tavaszi életrendjének megszervezése, víz világnapja Felelős: Ludányi Zsuzsanna, Április Föld napi udvar, kertrendezés, húsvéti készülődés Felelős /minden óvónő/ Toldi Tímea, Nagy Sándor Munkavédelmi bejárás. Felelős: Magyarosiné Száraz Éva Május Ünnepek szervezése Szabadságolási terv, nagytakarítási munkálatok előkészítése. Ügyeleti, riasztási terv megbeszélése. Felelős: /minden óvónő/ Toldi Tímea Június Kertészeti munkák, karbantartás, Éves munka értékelése. Felelős: Kasperkieviczné V. Ilona 13

14 II.1.8. Beszámolók: II Migráns gyermekek kommunikációjának fejlesztése Határidő:2013. XI. 6. Előadó: Hajgató Ferencné II Portfólió készítés feltételei Határidő: XII. 11. Előadó: Ipacs Ferencné II Roma társadalmi ismeret átadása Határidő: I. 31. Előadó: Petresné B. Marianna II Zöld óvoda tartalmak megvalósulása Határidő: IV. 23 Előadó: Nyilasné T. Ildikó II Óvoda Iskola átmenet jó gyakorlatának egyeztetése, adminisztrálása Határidő: V. 21. Előadó: Barsi Gabriella II Fejlesztő pedagógus beszámolója a munkaterve alapján (2. melléklet) Határidő: VI. 10. Előadó: Toldi Tímea II Pszichológus beszámolója a munkaterve alapján (3. melléklet) Határidő: VI. 10. Előadó: Egri Virág II A projekt, mint jó gyakorlat célkitűzéseinek megvalósítása Határidő: VI. 10. Előadó: Ipacs Ferencné II.2. Az óvoda szolgáltatásai II.2.1. Műhelymunka /minden hónap utolsó hetében. (A műhelyek tevékenységének tervei a 3 sz. mellékletben találhatóak.) /-2013 (X. 22) (XI. 27) 2014 (I. 28) (II. 27) (III. 31) (IV. 27) / II Zenei/néptánc/: Felelős: Juhász Krisztina, Ludányi Zsuzsanna II Képzőművészeti/vizuális/: Felelős: Magyarosiné Száraz Éva, Nyilasné Tarlósi Ildikó 14

15 II Matematikai/logikai/: Felelős: Toldi Tímea, II Mozgás: Felelős: Petresné Balassa Mariann, Barsi Gabriella II Szociális: Felelős: Ipacs Ferencné II.2.2. Sportnap: Ideje: 2013: október 3. november : március 6. április 10. Felelős: Ludányi Zsuzsanna Helye: az óvoda udvara II.2.3. Só-szoba Felelős: minden óvónő, Állapotáért: Géczi Kitti Ideje: novembertől-márciusig naponta II.2.4. Nevelési időn túl: (4 sz. melléklet: foglalkozások) II Úszás: Helye: Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Központ Tanuszoda Ideje: minden kedd: (9:45) Hold csoport, péntek: (9:00) Felhő, (9:45) Nap csoport Vezeti: Piliny Gábor II Korcsolya: Helye: Ideje: ig ig. Hétfőn 9h Nap, 10h Felhő csoport Vezeti: II Fényképezés: karácsony előtt és farsangkor, gyermeknapon II.3. Intézményen kívüli továbbképzés II.3.1. Pedagógiai Szakmai Szolgáltató a) Tanulásszervezési módszertani műhely b) Iránytű műhely c) Portfoliókészítést elősegítő műhely 15

16 d) Fejlesztőpedagógiai műhely e) Gyermek Védelmi műhely f) Óvodavezetők műhelye g) Környezeti nevelés (Magyarosiné Száraz Éva 30h-ás) f) Kőbányai Pedagógiai Napokon való részvétel II.3.2. Oktatási és fejlesztési Kutató Intézet (nevelőtestületi szinten) II.3.3. Portfólió menedzsment Szent Gergely Főiskola /Ipacs Ferencné/ II.3.4. Migráns kommunikáció továbbképzés /Hajgató Ferencné/ II.3.5. Toldi Tímea: Közoktatás vezetői szak /Debreceni Egyetem/ II.3.6. Kasperkieviczné V. Ilona ELTE PPK Neveléstudományi Mesterkurzus, kora gyermekkor pedagógiája szak. III. Ünnepek, hagyományok, rendezvények III. 1. Közös ünnepek, jeles napok, társadalmi ünnepek III.1.1. Őszi vásár Ideje: október 10. Felelős: minden óvodapedagógus III.1.2. Állat Projekt - Állatok világnapja, Állatkert látogatás Ideje: október 2. Felelős: minden óvodapedagógus III.1.3. Télapó ünnepség Ideje: december 5. csütörtök Felelős: minden óvodapedagógus III.1.4. Karácsony- gyermek Ideje: december Felelős: minden óvodapedagógus III.1.5. Karácsony- felnőtt Ideje: december 19. Felelős: Petresné B. Marianna, Juhász Krisztina Dekorációfelelős: Géczi Kitti Vendéglátás: Toldi Tímea 16

17 III.1.6. Farsang Ideje: február 27. csütörtök Felelős: minden óvodapedagógus III.1.7. Víz világnapja Ideje: március 22. Felelős: minden óvodapedagógus III.1.8. Föld világnapja Ideje: április 22. Felelős: minden óvodapedagógus III.1.9. Húsvét Ideje: április 17. Felelős: minden óvodapedagógus III Anyák napja Ideje: május első hete Felelős: minden óvodapedagógus III Gyermeknap Felelős: Nyilasné T Ildikó Ideje: május 15. III Évzáró- Búcsúztatás Ideje: május utolsó hete Felelős: minden óvodapedagógus III.2. Nyílt napok III.2.1. Őszi vásár Ideje: október 10. Felelős: minden óvodapedagógus III.2.2. Egészségnap Ideje: január 27. Felelős: minden óvodapedagógus IV. Kapcsolattartás feladatai IV. 1. Szülői szervezet tagjainak választása az első szülői összejövetelen történjen meg. 17

18 Feladatukat a működési szabályzatban meghatározottak szerint végzik. Óvodaszék és a szülői szervezet szeptemberben és júniusban tanácskozik. IV. 2. Szülők: a) Havonta egyszeri összejövetel formáját, tartalmát az óvónők a szülőkkel közösen beszélik meg. Az óvónők elkészítik havi lebontásban. b) Szülőértekezleteket év elején és végén kötelező tartani, más hónapokban nincs meghatározva a találkozás formája. Lehet munka-, játszó-, sport délután, kirándulás. c) Fogadóóra: Aktuális nevelési feladatok megbeszélése, tájékoztatás nyújtása a gyermek fejlődéséről. d) Veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek esetében kötelező tartani. e) Faliújság Havonta tájékoztasson a csoport életének várható eseményeiről. Ismertesse a távlati terveket, térjen ki a szülői segítés módjára. Közöljék a szervezési feladatokat, a megismert verseket, dalokat, mondókákat, nyelvtörőket. IV. 3. Más intézményekkel való kapcsolattartás: IV Szervátiusz Jenő Általános Iskola (óvoda- iskola 1 sz. melléklet) a) Ünnepségeiken, programjaikon részt veszünk. b) Látogatás az első osztályban. c) Nagycsoportosok meglátogatása: Tanítói érdeklődés a jövendőbeli iskolások iránt. d) Visszavárjuk a már iskolás gyermekeinket hagyományőrző ünnepeinkre. e) Támogató magatartást tanúsítunk: ismerkedés az iskolával beiratkozás előtt, kiadványok eljuttatása a szülőkhöz, nyílt napok közzé tétele. IV.3.2. Óvoda- iskola intézményi innováció fenntartása. IV.3.3. Pedagógiai Szakmai Szolgáltató on részletezve IV.3.4. Pedagógiai Szakszolgáltató (Nevelési Tanácsadó) a) Kapcsolatfelvétel az óvónők kompetenciáját meghaladó nevelési probléma esetén. b) Segítség kérése a pszichológus munkájához, eszközeinek biztosításához. c) A BTM - es gyermek egyéni fejlesztésével kapcsolatban: mozgásprogram, szülői kapcsolat felvétel. d) Vizsgálattal segítik a képesség szerinti, rugalmas iskolakezdést. 18

19 IV.3.5. Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat a) Szociális hátrányok enyhítése érdekében együttműködésre kérjük fel. b) Folyamatos jelzéseket adunk és várunk a gyermekek érdekében. IV.3.6. Egészségügyi szervek a) Gyermekorvos és a védőnő évente kétszer látogatnak az óvodába (tisztaság, fejtetű ellenőrzés) és egyéb egészségügyi tanácsot adnak. b) A fogorvos évente kétszer szűrővizsgálatot tart és ha szükséges kezel. c) A fertőző megbetegedéseket az ÁNTSZ -nek jelentjük, valamint az Egészségfejlesztési koncepciónkhoz szakvéleményt kértünk. IV.3.7. Közművelődési intézmények Tájékoztatókon, továbbképzéseken, kulturális-, sportprogramokon való részvétel. IV.3.8. Alapítvány a) Gyermekmosoly Alapítvány ünnepi programok élményszerűvé tétele. b) Éljünk egészségesebben alapítvány /támogatja a kulturális sport rendezvényeinket és az udvari élet színesebbé tételét. c) Gondolkodj egészségesen program /egészség csomagokkal támogat, közlekedési feladatlapokat küld / IV.3.9. Fenntartó a) A fenntartó utasításainak az intézményre háruló feladatok figyelemmel kísérése, a jó együttműködő kapcsolat ápolása. b) A hivatal egyes irodáival a kapcsolat zökkenőmentességének biztosítása az óvodatitkár segítségével. c) Tanügy-igazgatási feladatok ellátása, adatszolgáltatás. d) Együttműködési szabályzat előírásainak megfelelés. 19

20 V. Tanügyigazgatás V.1. Az adatszolgáltatás Dátum Ki szolgáltat adatot Kinek? Tartalma óvodavezető KKI Szeptemberi gyorsstatisztika óvodavezető KIR OSA óvodavezető KKI OSA óvodatitkár KKI Gyermek és felnőtt adatok óvodavezető KKI Étkezés minőségének értékelése Havonta óvodatitkár KKI Gyermekétkezéshez kapcsolódó elszámolás óvodavezető KKI Technikai álláshelyek óvodavezető KKI Közoktatási-alap hozzájárulás igényléséhez óvodavezető KKI Iskolaválasztás szándékának felmérése óvodavezető KKI Normatív hozzájárulás módosítása óvodavezető KKI Adatszolgáltatás a prevenciós szakmai tervhez óvodatitkár KKI Gyermek és felnőtt adatok óvodavezető KKI Beiratkozási adatok óvodavezető KKI Éves értékelés: neveltségi mutatók 20

21 V.2. A nevelési év rendje: A nevelési év szeptember augusztus 3-ig tart. A nyári zárva tartás időpontja június 14 július 20-ig tart. V.2.1 Nevelés nélküli napok Felelős: Kasperkieviczné Vágner Ilona szeptember január 31. március 3-7 közül 1 nap. Június 9. augusztus 25. V.2.2. Az aktív nevelési év: /2013. szeptember május 31-ig tart. / 1. Vezetői ügyelet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint. 2. Helyettesítési rend az SZMSZ-ben meghatározottak szerint. V Tervszerűség a) Csoportnaplók, személyiségi lapok b) Egyéni fejlesztési tervek, feladatok és eredményük. c) Segítő szakemberek foglalkozásának tartalma a gyermek egyéni lapján. d) Tankötelezettséggel kapcsolatos szakvélemények, elemzések, befogadások Határidő: október 01. Ellenőrzés ideje: háromhavonta folyamatosan Ellenőrzi: Kasperkieviczné V. Ilona V.2.4. Tanügy- igazgatási dokumentumok ellenőrzése: a) Mulasztások igazolása, b) Felszólítások, kiiratkozások, - Dokumentumok napra kész vezetése c) Szükséges intézkedések: ezek regisztrálása, d) Orvosi igazolások bekérése, tárolása, e) GYIV intézkedések, f) HACCP dokumentumok vezetése g) Napi beírás a jelenléti íven, helyettesítési és túlmunka adminisztrálásának összesítése. h) Kapcsolattartás a szülőkkel Határidő: havonta Ellenőrzést végzi: Toldi Tímea 21

22 i) Környezet tisztasága, a takarítás tervszerűsége, j) Változatos folyadék biztosítása k) Párologtató és víztisztító használata l) Reszortfeladatok teljesülése, m) Ünnepek lebonyolítása n) Nyílászáró, riasztórendszer körültekintő kezelése Ellenőrzést végzi: Toldi Tímea V.2.5. Gazdálkodási feladatok a) Eszközök, gépek rendeltetésszerű használata. b) Leltárfüzetek pontos vezetése, selejtezés regisztrálása Ellenőrzés ideje: folyamatos Végzi: Kasperkieviczné V. Ilona, Toldi Tímea, V.2.6. Munkaügyi feladatok a) Pontos munkakezdés, b) Hatékony munkaidő kihasználás, c) Jogszabályi előírások betartása. Ellenőrzés ideje: folyamatos Végzi: Kasperkieviczné V. Ilona-Toldi Tímea 22

23 VI. A nevelőmunka ellenőrzése VI.1. Szempontok: Az új gyermekek fogadásának előkészítése, megismerésük, a velük való foglalkozás módszerei A gyermeki környezet kialakításának célszerűsége, esztétikuma, milyen mértékben igazodik a gyermekcsoport igényeihez, szükségletei kielégítéséhez, valamint a tevékenységek zavartalan szervezéséhez A napirend, a gyermekek szokásrendjének kialakítási szempontjai, feltételei, módszerei és hatékonysága (csoportszoba udvar tornaszoba). Együttműködés szokásainak, szabályainak betartása Az óvodapedagógus játék feltételteremtő tevékenysége (légkör, hely, eszközök, élmények tapasztalatok) Az óvodapedagógus játéktámogató magatartása (alkalmazkodás, kreativitás, szervezés, stílus, kommunikáció, játszóképesség, szabad játék) A munka jellegű tevékenységek szervezése a képességfejlesztés érdekében (helyi idő eszközök, munkafolyamatok differenciálása) A pályázat fenntarthatósága: Témahetek tervezése, projekt módszer alkalmazása, megvalósítása. Csoportközi műhelyek, mindennapos mozgás szakmaisága, adminisztrálása. Az újonnan jött kollégák szakmai ismereteinek, munka módszerének, nevelési stílusának, módszertani kultúrájának, kapcsolattartási képességeinek megismerése Az ellenőrzöttek köre: óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztens, fejlesztő pedagógus, pszichológus. Ideje: folyamatos Nap Nagy-középső csoport november Felhő Nagy- középső csoport - január Hold Kis-középső csoport március Csillag-kis csoport április Végzi: Kasperkieviczné V. Ilona, Toldi Tímea 23

24 1. számú melléklet Óvoda- iskola átmenet intézményi innováció Tevékenység A feladat megnevezése Résztvevők Felelős Határidő Elvárt eredmények 1. Időpont egyeztetés a vezető óvónővel, igazgatóval A kapcsolattartás folyamata - lényeges időpontjai, - ezek rögzítése, Óvodavezet ő Iskolaigazga tó Óvoda-iskola kapcsolatvezető Nevelési év: szeptember A tanév során rendezett programok zökkenőmentes szervezése, megvalósulása - feladatok, - résztvevők, - felelősök 2. Követő vizsgálat Követő vizsgálat megszervezése: - kérdőívek megszerkesztése, - a feladat egyeztetése l. osztályt vezető pedagóguso k, iskola összekötő Óvoda-iskola kapcsolatvezető Nevelési év: október Segítse a pedagógusok következetes egymás munkájára való építkezését 3. Iskolalátogatás A volt nagycsoportos óvodások meglátogatása az iskolában - ajándékkészítés a gyermekeknek Óvónők Óvónők Tanítók Nevelési év: október Az óvoda és az iskola pedagógusai közötti tapasztalatcsere, az egyéni differenciált bánásmód megvalósítása érdekében 4. Látogatás az Óvodába Az iskolai bábszakkör előadása az óvodában - ajándékkészítés a gyermekeknek Bábszakkör vezetője, Iskolások, Óvónők Tanítók Nevelési év: november A kisiskolások és óvodások közti baráti kapcsolatok ápolása, az előadók modell szerepe - vendéglátás megszervez. 24

2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE

2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Kőbányai 1101 Budapest, Kőbányai út 38. MUNKATERV 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK Az adott nevelési évben munkánkat a következő dokumentumok

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében:

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

MUNKATERV. MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG

MUNKATERV. MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG MUNKATERV MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG 2013. szeptember 01-től 2014. augusztus 31-ig -1- Tartalomjegyzék

Részletesebben

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető:. aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás

Részletesebben

Szentesi Felsőpárti Óvoda 6600 Szentes, Rákóczi Ferenc u. 46-48. Telefon, fax: 63/562-420, 562-421 E-mail: rakocziovi@upcmail.hu

Szentesi Felsőpárti Óvoda 6600 Szentes, Rákóczi Ferenc u. 46-48. Telefon, fax: 63/562-420, 562-421 E-mail: rakocziovi@upcmail.hu Szentesi Felsőpárti Óvoda 6600 Szentes, Rákóczi Ferenc u. 46-48. Telefon, fax: 63/562-420, 562-421 E-mail: rakocziovi@upcmail.hu MUNKATERVE 2014/2015-ÖS TANÉV Készítette: Nevelőtestület nevében aláírja:

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ 2 TARTALOM I.HELYZETELEMZÉS, SZEMÉLYI TÁRGYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA. II.AZ ÉV KIEMELT FELADATAI.

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015. Tátika Napsugár Óvoda 2014-2015. nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv... 3. oldal Nevelési év rendje... 3. oldal Fogadó órák rendje... 4. oldal Nyílt napok...

Részletesebben

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28.

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban : Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító) Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása elnevezéssel

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02 VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 ÉVES MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉV Városlőd, 2013-09-02 Készítette: Staub Ildikó Óvodavezető-helyettes TARTALOM 1. A 2013/2014

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. 2014-2015. nevelési év. Munkaterve

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. 2014-2015. nevelési év. Munkaterve Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 2014-2015. nevelési év Munkaterve Készítette: Sárik Jánosné óvodavezető 1 A jó munkaterv néhány ismérve: - Tartalmazza a törvényi elvárás szerinti elemeket - Az elmúlt

Részletesebben

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

M á k v i r á g Ó v o d a

M á k v i r á g Ó v o d a Ó V O D A V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T M á k v i r á g Ó v o d a Budapest, 1173 Újlak u. 108. Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 2011. A pályázó adatai: Horváth Mária Budapest Kővágó u.

Részletesebben

Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ 5052 Újszász, Bajcsy út16. OM 200626 56-552-064 ovoda@unk.hu V Á R O S I Ó V O D A I N T É Z M É N Y E G Y S É G M

Részletesebben

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza, Kereszt u.8. MUNKATERV 2013-2014-es nevelési év Készítette: Skarbit Józsefné intézményvezető Nyíregyháza, 2013. szeptember 30. 0 Tartalomjegyzék 1.Az intézmény jellemzői...

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2013/2014. nevelési év értékelése OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. június 20. Iktatószám:358/O/2014. 1. Az óvodai nevelési év rendje. 2013/2014

Részletesebben