Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 38. MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 38. MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető"

Átírás

1 Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 38. MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető

2 Tartalomjegyzék Az adott nevelési évben munkánkat a következő dokumentumok határozzák meg... 3 I. Helyzetelemzés... 3 I.1. Személyi feltételek... 3 I.2. Tárgyi feltételek... 6 I.3. Szakmai tevékenység eredményei... 7 II. A szakmai tevékenység terve... 8 II.1. Pedagógiai célok, feladatok... 8 II.2. Az óvoda szolgáltatásai II.3. Intézményen kívüli továbbképzés III. Ünnepek, hagyományok, rendezvények III. 1. Közös ünnepek, jeles napok, társadalmi ünnepek III.2. Nyílt napok IV. Kapcsolattartás feladatai V. Tanügyigazgatás V.1. Az adatszolgáltatás V.2. A nevelési év rendje VI. A nevelőmunka ellenőrzése

3 Az adott nevelési évben munkánkat a következő dokumentumok határozzák meg: - A munkatervet a Közoktatási törvény évi LXXIX. tv, a 137/1996. (VIII. 28.) Kormányrendelet, évi Nemzeti Köznevelési Törvény változásainak figyelembe vételével 363/2012. (XII. 17.) EMMI rendelet alapján. - Pedagógiai Programunk, - SZMSZ - Házirend - Az óvodai belső szabályzatok előírásainak figyelembevételével készült. I. Helyzetelemzés I.1. Személyi feltételek I.1.1. Az adott nevelési évben a személyi ellátottság, érkezések, távozások Az elmúlt nevelési év szeptemberben egy új óvodapedagógus érkezett, aki a pedagógiai programunk gyors elsajátítását követően, annak szellemében dolgozik. Minden csoportnak két óvónője és egy dajkája van. Az utóbbiak konkrét feladataik ismeretében segítői a nevelőmunkának. A múlt nevelési évben 1 óvónő, 1 dajka és 1 kisegítő dolgozott határozott idejű kinevezéssel. A kertész - fűtő állást betöltő személy, hosszú betegség után elhunyt. Helyét egy sokoldalúan képzett, nagyon szorgalmas férfi tölti be. A logopédus személye nem változott.(unkaterve a 7 sz. mellékletben) A pszichológus csupán márciustól dolgozott nálunk. Június 30-val nyugdíjba ment az óvodavezető, óvoda titkár, és a részmunkaidős kisegítő dolgozó is. Augusztus elsejétől megkaptam a vezetői kinevezésemet. A fejlesztőpedagógust kineveztem helyettesnek.. Augusztusban felvettem: Egy új óvoda titkárt, akinek középszintű pénzügyi-számviteli végzettsége van, valamint egy kisegítő dolgozót napi négy órában. Szeptember másodikától egy óvoda pedagógiai asszisztenst, ő jelenleg jár szakképzésre. Egy óvoda pedagógust, akinek roma pedagógiából van másod diplomája. A napokban sikerült felvenni egy pszichológust, aki heti húsz órában fog dolgozni másodállásban. 3

4 I A gyermeklétszám alakulása Gyermeklétszám év végére 100 fő lett. Ebből 28 ment iskolába, 12 iskolaköteles gyermek maradt óvodában. A kiscsoport elő felvételis gyermekekkel 25, kis-középső csoport 25, középső-nagy csoport 25, és a másik középső-nagy csoport 22 fős létszámmal fog működni október elsejétől. I.1.3. Csoportbeosztás Csillag kis csoport Hajgató Ferencné óvodapedagógus Petresné Balassa Marianna óvodapedagógus Jánosi Zsanett dajka Hold kis-középső csoport Magyarosiné Száraz Éva óvodapedagógus Nyilasné Tarlósi Ildikó óvodapedagógus Kreiszné Fodor Éva dajka Felhő középső-nagy csoport Juhász Krisztina óvodapedagógus Ludányi Zsuzsanna óvodapedagógus Juhász Józsefné dajka Nap középső-nagy csoport Barsi Gabriella óvodapedagógus Ipacs Ferencné óvodapedagógus Váradi Gyöngyike dajka Toldi Tímea óvodavezető-helyettes, fejlesztőpedagógus Géczi Kitti óvodapedagógiai asszisztens Egri Virág pszichológus Lovasi Gabriella óvodatitkár Száraz Erika kisegítő dolgozó Nagy Sándor kertész-fűtő (Munkaidő beosztások a 2 számú mellékletben) 4

5 I.1.4. Reszortok és vállalások a zavartalan működés érdekében Toldi Tímea Hajgató Ferencné vezető-helyettes fejlesztő pedagógus, (6 sz. mellékletben a munkaterve) óvodaszék tagja pályázati figyelő megbízott vezető-helyettes virágoskert ápolása műhelynapok megszervezése tanulásszervezési módszertani műhely Juhász Kriszti alapítvány kuratórium elnöke papír,és a fém doboz gyűjtés szervezése külső szertár felelőse műfüves pálya kihasználtságának megszervezése hittan oktatókkal kapcsolattartás Petresné B. Marianna emeleti dekoráció felelőse belső szertár roma társadalmi ismeret átadása vitrin felelős Magyarosiné Sz. Éva könyvtáros munka - és tűzvédelem, katasztrófavédelmi, egészségügyi felelős Ipacs Ferencné Nyilasné T. Ildikó Ludányi Zsuzsanna projekt módszer átadása külső szertár felelős tanulásszervezési módszertani műhely portfólió készítés segítése óvodaszék elnöke Zöld Óvoda pályázat írása tehetség koordinátor életképek a vitrinben honlap szerkesztő sportnap felelős könyvárusítás étlap, vitamin figyelő 5

6 Barsi Gabriella leltározás-selejtezés belső szertár felelős gyermek védelmi felelős, (a munkaterve az 5 sz. melléklet) iskola összekötő Géczi Kitti Egri Virág faliújság szerkesztés, dekoráció felelős jegyzőkönyv vezetés, sokszorosítás, másolás só szoba felelős pszichológus (a munkaterve az 5 sz. mellékletben) az orvosi szoba esztétikumának fenntartása a dolgozók mentálhigiénéjének támogatása I.2. Tárgyi feltételek I.2.1. Beszerzések Elmúlt évben konstrukciós játékokat, könyveket vásároltunk. Egészségügyi berendezésekbe víztisztítóba, levegőpárásítóba szűrőket, a só-szobába somandrin oldatot biztosítottuk. Mosógépet vásároltunk a költségvetésünk terhére. A mászó-vár felújítása decemberben az alapítvány segítségével megtörtént, alá ütés gátló homokot vásároltunk az éves költségvetés terhére, melyet a Kőkert dolgozói betelepítettek. Jelenleg is karbantartást igényel. Az óvodafejlesztési EU pályázaton nem nyert kerületünk, amely a tárgyi feltételek bővítésén (bútorok, logikus gondolkodást fejlesztő játékok, kamera) túl a pedagógiai munka továbbfejlesztéséhez is hozzájárult volna (pedagógus továbbképzés, óvodai programok szervezése. I.2.2. Karbantartás, felújítás a nyár folyamán, Az udvari egyensúlyozó játékok, kisházak, asztalok, és a mászóka felújítása valamint a festése a kertész-fűtő és a szülők összefogásával történt. Az egyik homokozónk még mindig veszélyes, mert nincs szivacstéglával lefedve a beton rész. Cserére szorulnak az ablakok, állapotuk életveszélyes. A tetőszerkezet felújításra vár, a beázásoktól egy helyen megsérült a mennyezeti vakolat. Az épület fémrészei karbantartást igényelnének. Egy csoport szobában már nem tudjuk tovább felújítani a parkettát. A gyermeköltözők padló burkolata hideg. Az emeleti tálaló konyhában a szúnyogháló felszerelése nem lehetséges, pedig a HACCP megköveteli. 6

7 I.3. Szakmai tevékenység eredményei I.3.1. Általában jellemző volt, hogy az óvónők minden érzékszerv bevonásával szervezték a megismerési folyamatot. A tevékenységek közt kiemelt szerepet kapott a szabad játék, a mindennapos testmozgás, és az anyanyelvi nevelés. További feladat: a megnövekedett számú külföldi gyermek megőrizve identitását, mutathassa be saját kultúráját. Fokozni kell a gyermekek kommunikációs készségét, kontaktusteremtését. I.3.2. Vizuális eszközök, technikák megismerése, gyakorlás lehetősége napi szinten valósult meg. További feladat: A gyermek számára legkedvesebb tevékenységek előtérbe helyezése mellett minden nap felfedeztetni valamit a világból. I.3.3. Az év folyamán a Zöld óvoda címnek igyekeztünk megfelelni. A szelektív hulladékgyűjtés, az esztétikus környezet megteremtése mellett, a gyermek aktív hozzáállását fokoztuk munkaalkalmakkal. Nagy örömünkre sikerült sziklakertet telepítenünk, közösen a gyermekekkel és a szülőkkel. További feladat: esztétikus környezet, a lugasok kialakítása, szelektív hulladékgyűjtés a partnerek bevonásával. I.3.4. A sportok megszerettetése továbbra is teljesíthető feladat. Óvónői irányítással a gyermekek lelkesen készültek a kerületi sportversenyekre, aktívan részt vettek a heti egy alkalommal jól megszervezett úszótanfolyamokon, sportnapon, korcsolyázások alkalmával. További feladat: Sokoldalú érdeklődésű gyermekek nevelése. A gyermek igényeinek figyelembe véve szervezzük tanfolyamainkat, műhelyeinket. I.3.5. A csoportok programtervének megvalósítása kellő élményeket biztosított a gyermekeknek. Az alapítványi kiadások nagyobb része sport, kulturális programok, és autóbusz finanszírozásából állt. Sporteszközökkel ismerkedés tervszerűen történt. Mindennapos testnevelés vázlatírása a két óvónő munkájának egymásra épülését eredményezi. A csoportokban együttdolgozó két óvónő és dajka a párhuzamosan folyó tevékenységét jól szervezte meg. További feladat: átgondoltság, összehangolt szervezés, aktivitás, nyitottság, együttműködés a partnerekkel. I.3.6. Óvodapedagógusok, dajkák, segítő szakemberek együtt a neveltségi szintmutatókat tekintve jó eredményt értek el. További feladat a szintmérés számítógépes feldolgozása a szemléletesség elvének megtartása érdekében. 7

8 II. A szakmai tevékenység terve II.1. Pedagógiai célok, feladatok II.1.1. A nevelési év fő célkitűzése: A kompetencia alapú nevelés fenntarthatóságának biztosítása, a projekt módszer alkalmazása minden csoportban. Feladata: Mind a négy csoportban kompetencia elvű működés, minimum két projekt bevezetése, a helyi innováció folytatása. Kompetencia alapú tevékenység szervezése, a projektmódszer alkalmazása épüljön be az ünnepek és jeles napok köré csoportosulva. - Tegye színesebbé, érdekesebbé, hogy fokozza az élményszerűséget. - Ismeretek alkalmazása, szakmai megbeszélések alkalmával. - Intézményi szakmai innovációk átvétele, újak alkotása. - Jó gyakorlat kidolgozása! II.1.2. A nevelési év helyi óvodai programból adódó szakmai feladatai: a) A gyermeki igények előtérbe helyezésével szervezni a tevékenységeket, mindennap felfedeztetni valamit a világból az érdeklődés fenntartásával, kutakodás, kísérletezés kerüljön előtérbe, a kreativitás kibontakoztatása a gyermekek és a szülők körében, élményszerűen. Sikerkritérium: A gyermek sokat kérdez, felfedez, kutat, kreatív módon alkot. b) A külföldi gyermeknek, szüleinek megnyerése által más nemzet szokásainak megismertetése. Sikerkritérium: a gyermekek befogadják és elfogadják külföldi társaikat. c) Fokozni kell a gyermekek kommunikációs készségét, elősegíteni kontaktusteremtésüket. Sikerkritérium: a gyermekek érdeklődéssel fordulnak társaikhoz, és a környezetükben élő felnőttekhez. d) A gyermekirodalom kiválasztásának igényessége a bábozás, a dramatizálás szempontjából. Sikerkritérium: a kedvenc dalokat, verseket, meserészleteket a gyermekek meg tudják jeleníteni. e) Tehetséggondozás feladatainak megvalósítása. Sokoldalú érdeklődésű gyermekek nevelése. A gyermek igényei, tudása, képességei ismeretében szervezzük a tevékenykedtetésüket, indítjuk tanfolyamainkat, műhelyeinket. (14. oldalon Az óvoda szolgáltatásai címszó alatt részletezve) Sikerkritérium: a gyermekek feladattudata, önbizalmuk, önértékelésük kedvezően alakul. Kitartásuk fokozódik. 8

9 f) Gyermekvédelem: kapcsolattartás a szülőkkel, szolgálatokkal. Tájékoztató az óvodáztatási támogatásról. Ingyenességi határozatok lejártának figyelemmel kísérése. A rendszeres óvodába járatás biztosítása. Sikerkritérium: a gyermekek ellátottak, gondozottak, kiegyensúlyozottak legyenek. g) Esélyegyenlőség megteremtése a tudástartalmakhoz való egyenlő hozzáféréssel, inkluzív neveléssel. Sikerkritérium: minden gyermek elfogadott tagja a közösségnek, ki tud bontakozni, felszabadult, vidám. i) Mérési rendszer működtetése, tökéletesítése, egyéni fejlesztési terv készítése, segítő szakemberekkel konzultálva, együttműködve. A korcsoportba, majd felmenő rendszerben minden csoportba bevezetésre kerül az új megfigyelési szempontsor. Számítógépes feldolgozás a szemléletesség elvének megtartása érdekében. Sikerkritérium: Az óvodapedagógusok értik és használják a szempontsort. j) A mindennapos testnevelés tervezése játékokkal! Kerüljük a kiesős játékokat, helyette helycserés vagy segítség nyújtásosat válasszunk. Gyakran alkalmazzunk zenés mozgás lehetőségeket. Sikerkritérium: a gyermekek mozgás igényének minél érdekfeszítőbb kielégítésével, a rendszeresség igénnyé váljon. h) Zöld óvoda tartalmak bővítése a gyermekek érdeklődésének megfelelően. Lugasok kialakítása, halastó telepítése. Pályázat benyújtása szeptember 30-ig. Sikerkritérium: a gyermekek tudástartalmához megtaláljuk annak környezetvédelmi vonatkozásait, és elérjük, hogy a gyermek ezzel a szemlélettel rendelkezzenek. II.1.3. A főosztály munkatervéből adódó feladatok Munkavédelmi bejárás Határidő: Felelős: Magyarosiné Száraz Éva Adatszolgáltatás Felelős: Lovasi Gabriella, Kasperkieviczné Vágner Ilona II.1.4. Törvényi szabályozás változásaiból adódó feladatok a. A Pedagógiai Program b. A Házirend c. Az SZMSZ a 363/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti módosítása, elfogadása. Határidő: szeptember 30. Felelős: Kasperkieviczné Vágner Ilona 9

10 II.1.5. Szakmai továbbképzések, hospitálások, konzultációk rendszerének kialakítása intézményen belül. a) A jól megtervezett projektek bemutatása. Megbeszélés szerint hospitálás. A tapasztalatok konzultálása. Egy projektet közösen kidolgozunk (írásbeli anyagok, képek, filmek, szerkesztése). Szakmai munkaközösség szervezése Határidő: június 9. Felelős: minden óvodapedagógus, Ipacs Ferencné Sikerkritérium: a kreativitás kibontakoztatása, problémamegoldás új helyzetekben. b) Nevelés nélküli Napok Felelős: Kasperkieviczné Vágner Ilona Határidő:2013. szeptember A Szervezeti Működési Szabályzat módosításának ismertetése, elfogadása az alkalmazotti közösséggel. - Tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatás. Határidő: január A félévi egyéni értékelések elemzése, további fejlesztések megbeszélése - Szervezetfejlesztés, Határidő: március A Kőbányai Pedagógiai Napokon való részvétel egy nap kijelölésével. Határidő: június 10. Évzáró nevelési értekezlet: - Neveltségi szintmérés eredményei. Óvodapedagógusok, a fejlesztőpedagógus, a pszichológus, a GYIV felelős, és a pedagógiai asszisztens feladatainak és a reszort feladatok éves értékelése. Határidő: 2014.augusztus 25. Tanévnyitó értekezlet: A munkaterv elő készítése. A nevelés nélküli napokon az óvodai ellátást kérő gyermekeket a Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) fogadja. c) Nevelőtestületi megbeszélések: Heti rendszerességgel minden szerdán 13:00-tól tartunk Felelős: az óvodavezető, távollétében az óvodavezető helyettes. 10

11 Szeptember: Munkarend, ügyeleti rend megbeszélése, reszortfeladatok megbeszélése Továbbképzések megszervezése, helyettesítési rend kialakítása Csoportos szülőértekezlet, Óvodaszék, alapítványi szülőértekezlet megtartása, ezek tartalma Őszi vásár megszervezése Tanfolyamok beindítása. Fogadóórák az 5. évüket betöltött gyermekeknek. Munkavédelmi bejárás Ruhabörze Október: Állatok világnapja - előkészület Éves tervek értékelése Műhelymunka beindítása Iskolalátogatás tapasztalatai Követő vizsgálat megkérése Óvónő- szülő- gyermekprogramok szervezési feladatai Nevelőtestületi értekezlet előkészítése Korcsolyaprogram megszervezése Őszi vásár November: Egyéni fejlesztési tervek elemzése Fogadóórák az iskolába menő gyerekek szüleinek Zöld óvoda tartalmak elemzése Ünnepi előkészületek, dekorációs, ajándék ötletek December: Iskolaérettségi vizsgálatra küldött gyermekek írásbeli elemzése, segítő szakemberek és a fejlesztőpedagógus véleménye, szülőkkel megbeszélése, aláírásuk. Ünnepek megszervezése, lebonyolítása /dramatizálás & bábozás-mikulásra/ Január: Egészséghét szervezése, Iskolaérettségi vizsgálatok megkérése. Egyéni fejlesztési tervek elemzése, eredményei/szülőkkel megbeszélés & aláírás/ Műhelymunka szervezés 11

12 Február: Reszortfeladatok teljesíthetősége- önelemzés, értékelése Farsangi előkészületek GYIV munka tapasztalatai Beiskolázással kapcsolatos egyeztetések a szülőkkel Március: Szakmai napok megbeszélése Követő vizsgálat és tanítónői elégedettség értékelése Tavaszi udvari élet megszervezése Műhelymunka tapasztalatai Munkavédelmi szemle Bábozás Nevelőtestületi értekezlet előkészítése Április: Zárás alatti ügyeleti igény felmérése Sportnapok beindítása. Programok értékelése. Anyák napja megszervezése Gyermeknap előkészületei Május: Neveltségi szintmutatók az óvónői megfigyelés alapján- zárás Nevelőtestületi értekezlet előkészítése Nyári udvari élet megszervezése Szabadságolási terv előkészítése Felújítási munkálatok megszervezése Június: Nevelőtestületi értekezlet Óvodaszék és a szülő szervezet értekezletének megtartása II.1.7. Munkatársi értekezletek Szeptember Munka és tűzvédelmi oktatás, egészségügyi vizsgálatok megszervezése. HACCP előírásainak betartása, őszi vásár megszervezése, munkavédelmi bejárás segítése. Előadó: Magyarosiné Száraz Éva 12

13 Október Szervezési kérdések: úszással, sport-, és műhelynapokkal, Só szobával, ügyeleti rendszerrel, projektek lebonyolításával kapcsolatos többletfeladatok megbeszélése. Megtartásért felelős: Toldi Tímea November Téli életrend, tanfolyamok, műhelymunkák szervezési feladatai. Textíliák folyamatos javítása HACCP feladatainak ismétlése. Előadó: Hajgató Ferencné, Barsi Gabriella December Ünnepi előkészületek: meghívók, dekorálás, ünnepi műsor. Petresné Balassa Marianna Január Jelmezek felfrissítése, egészségügyi könyvek átnézése Előadó: Magyarosiné Száraz Éva Február Szertárrendezések, javítások Felelős: Barsi Gabriella, Juhász Krisztina Március A csoportok tavaszi életrendjének megszervezése, víz világnapja Felelős: Ludányi Zsuzsanna, Április Föld napi udvar, kertrendezés, húsvéti készülődés Felelős /minden óvónő/ Toldi Tímea, Nagy Sándor Munkavédelmi bejárás. Felelős: Magyarosiné Száraz Éva Május Ünnepek szervezése Szabadságolási terv, nagytakarítási munkálatok előkészítése. Ügyeleti, riasztási terv megbeszélése. Felelős: /minden óvónő/ Toldi Tímea Június Kertészeti munkák, karbantartás, Éves munka értékelése. Felelős: Kasperkieviczné V. Ilona 13

14 II.1.8. Beszámolók: II Migráns gyermekek kommunikációjának fejlesztése Határidő:2013. XI. 6. Előadó: Hajgató Ferencné II Portfólió készítés feltételei Határidő: XII. 11. Előadó: Ipacs Ferencné II Roma társadalmi ismeret átadása Határidő: I. 31. Előadó: Petresné B. Marianna II Zöld óvoda tartalmak megvalósulása Határidő: IV. 23 Előadó: Nyilasné T. Ildikó II Óvoda Iskola átmenet jó gyakorlatának egyeztetése, adminisztrálása Határidő: V. 21. Előadó: Barsi Gabriella II Fejlesztő pedagógus beszámolója a munkaterve alapján (2. melléklet) Határidő: VI. 10. Előadó: Toldi Tímea II Pszichológus beszámolója a munkaterve alapján (3. melléklet) Határidő: VI. 10. Előadó: Egri Virág II A projekt, mint jó gyakorlat célkitűzéseinek megvalósítása Határidő: VI. 10. Előadó: Ipacs Ferencné II.2. Az óvoda szolgáltatásai II.2.1. Műhelymunka /minden hónap utolsó hetében. (A műhelyek tevékenységének tervei a 3 sz. mellékletben találhatóak.) /-2013 (X. 22) (XI. 27) 2014 (I. 28) (II. 27) (III. 31) (IV. 27) / II Zenei/néptánc/: Felelős: Juhász Krisztina, Ludányi Zsuzsanna II Képzőművészeti/vizuális/: Felelős: Magyarosiné Száraz Éva, Nyilasné Tarlósi Ildikó 14

15 II Matematikai/logikai/: Felelős: Toldi Tímea, II Mozgás: Felelős: Petresné Balassa Mariann, Barsi Gabriella II Szociális: Felelős: Ipacs Ferencné II.2.2. Sportnap: Ideje: 2013: október 3. november : március 6. április 10. Felelős: Ludányi Zsuzsanna Helye: az óvoda udvara II.2.3. Só-szoba Felelős: minden óvónő, Állapotáért: Géczi Kitti Ideje: novembertől-márciusig naponta II.2.4. Nevelési időn túl: (4 sz. melléklet: foglalkozások) II Úszás: Helye: Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Központ Tanuszoda Ideje: minden kedd: (9:45) Hold csoport, péntek: (9:00) Felhő, (9:45) Nap csoport Vezeti: Piliny Gábor II Korcsolya: Helye: Ideje: ig ig. Hétfőn 9h Nap, 10h Felhő csoport Vezeti: II Fényképezés: karácsony előtt és farsangkor, gyermeknapon II.3. Intézményen kívüli továbbképzés II.3.1. Pedagógiai Szakmai Szolgáltató a) Tanulásszervezési módszertani műhely b) Iránytű műhely c) Portfoliókészítést elősegítő műhely 15

16 d) Fejlesztőpedagógiai műhely e) Gyermek Védelmi műhely f) Óvodavezetők műhelye g) Környezeti nevelés (Magyarosiné Száraz Éva 30h-ás) f) Kőbányai Pedagógiai Napokon való részvétel II.3.2. Oktatási és fejlesztési Kutató Intézet (nevelőtestületi szinten) II.3.3. Portfólió menedzsment Szent Gergely Főiskola /Ipacs Ferencné/ II.3.4. Migráns kommunikáció továbbképzés /Hajgató Ferencné/ II.3.5. Toldi Tímea: Közoktatás vezetői szak /Debreceni Egyetem/ II.3.6. Kasperkieviczné V. Ilona ELTE PPK Neveléstudományi Mesterkurzus, kora gyermekkor pedagógiája szak. III. Ünnepek, hagyományok, rendezvények III. 1. Közös ünnepek, jeles napok, társadalmi ünnepek III.1.1. Őszi vásár Ideje: október 10. Felelős: minden óvodapedagógus III.1.2. Állat Projekt - Állatok világnapja, Állatkert látogatás Ideje: október 2. Felelős: minden óvodapedagógus III.1.3. Télapó ünnepség Ideje: december 5. csütörtök Felelős: minden óvodapedagógus III.1.4. Karácsony- gyermek Ideje: december Felelős: minden óvodapedagógus III.1.5. Karácsony- felnőtt Ideje: december 19. Felelős: Petresné B. Marianna, Juhász Krisztina Dekorációfelelős: Géczi Kitti Vendéglátás: Toldi Tímea 16

17 III.1.6. Farsang Ideje: február 27. csütörtök Felelős: minden óvodapedagógus III.1.7. Víz világnapja Ideje: március 22. Felelős: minden óvodapedagógus III.1.8. Föld világnapja Ideje: április 22. Felelős: minden óvodapedagógus III.1.9. Húsvét Ideje: április 17. Felelős: minden óvodapedagógus III Anyák napja Ideje: május első hete Felelős: minden óvodapedagógus III Gyermeknap Felelős: Nyilasné T Ildikó Ideje: május 15. III Évzáró- Búcsúztatás Ideje: május utolsó hete Felelős: minden óvodapedagógus III.2. Nyílt napok III.2.1. Őszi vásár Ideje: október 10. Felelős: minden óvodapedagógus III.2.2. Egészségnap Ideje: január 27. Felelős: minden óvodapedagógus IV. Kapcsolattartás feladatai IV. 1. Szülői szervezet tagjainak választása az első szülői összejövetelen történjen meg. 17

18 Feladatukat a működési szabályzatban meghatározottak szerint végzik. Óvodaszék és a szülői szervezet szeptemberben és júniusban tanácskozik. IV. 2. Szülők: a) Havonta egyszeri összejövetel formáját, tartalmát az óvónők a szülőkkel közösen beszélik meg. Az óvónők elkészítik havi lebontásban. b) Szülőértekezleteket év elején és végén kötelező tartani, más hónapokban nincs meghatározva a találkozás formája. Lehet munka-, játszó-, sport délután, kirándulás. c) Fogadóóra: Aktuális nevelési feladatok megbeszélése, tájékoztatás nyújtása a gyermek fejlődéséről. d) Veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek esetében kötelező tartani. e) Faliújság Havonta tájékoztasson a csoport életének várható eseményeiről. Ismertesse a távlati terveket, térjen ki a szülői segítés módjára. Közöljék a szervezési feladatokat, a megismert verseket, dalokat, mondókákat, nyelvtörőket. IV. 3. Más intézményekkel való kapcsolattartás: IV Szervátiusz Jenő Általános Iskola (óvoda- iskola 1 sz. melléklet) a) Ünnepségeiken, programjaikon részt veszünk. b) Látogatás az első osztályban. c) Nagycsoportosok meglátogatása: Tanítói érdeklődés a jövendőbeli iskolások iránt. d) Visszavárjuk a már iskolás gyermekeinket hagyományőrző ünnepeinkre. e) Támogató magatartást tanúsítunk: ismerkedés az iskolával beiratkozás előtt, kiadványok eljuttatása a szülőkhöz, nyílt napok közzé tétele. IV.3.2. Óvoda- iskola intézményi innováció fenntartása. IV.3.3. Pedagógiai Szakmai Szolgáltató on részletezve IV.3.4. Pedagógiai Szakszolgáltató (Nevelési Tanácsadó) a) Kapcsolatfelvétel az óvónők kompetenciáját meghaladó nevelési probléma esetén. b) Segítség kérése a pszichológus munkájához, eszközeinek biztosításához. c) A BTM - es gyermek egyéni fejlesztésével kapcsolatban: mozgásprogram, szülői kapcsolat felvétel. d) Vizsgálattal segítik a képesség szerinti, rugalmas iskolakezdést. 18

19 IV.3.5. Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat a) Szociális hátrányok enyhítése érdekében együttműködésre kérjük fel. b) Folyamatos jelzéseket adunk és várunk a gyermekek érdekében. IV.3.6. Egészségügyi szervek a) Gyermekorvos és a védőnő évente kétszer látogatnak az óvodába (tisztaság, fejtetű ellenőrzés) és egyéb egészségügyi tanácsot adnak. b) A fogorvos évente kétszer szűrővizsgálatot tart és ha szükséges kezel. c) A fertőző megbetegedéseket az ÁNTSZ -nek jelentjük, valamint az Egészségfejlesztési koncepciónkhoz szakvéleményt kértünk. IV.3.7. Közművelődési intézmények Tájékoztatókon, továbbképzéseken, kulturális-, sportprogramokon való részvétel. IV.3.8. Alapítvány a) Gyermekmosoly Alapítvány ünnepi programok élményszerűvé tétele. b) Éljünk egészségesebben alapítvány /támogatja a kulturális sport rendezvényeinket és az udvari élet színesebbé tételét. c) Gondolkodj egészségesen program /egészség csomagokkal támogat, közlekedési feladatlapokat küld / IV.3.9. Fenntartó a) A fenntartó utasításainak az intézményre háruló feladatok figyelemmel kísérése, a jó együttműködő kapcsolat ápolása. b) A hivatal egyes irodáival a kapcsolat zökkenőmentességének biztosítása az óvodatitkár segítségével. c) Tanügy-igazgatási feladatok ellátása, adatszolgáltatás. d) Együttműködési szabályzat előírásainak megfelelés. 19

20 V. Tanügyigazgatás V.1. Az adatszolgáltatás Dátum Ki szolgáltat adatot Kinek? Tartalma óvodavezető KKI Szeptemberi gyorsstatisztika óvodavezető KIR OSA óvodavezető KKI OSA óvodatitkár KKI Gyermek és felnőtt adatok óvodavezető KKI Étkezés minőségének értékelése Havonta óvodatitkár KKI Gyermekétkezéshez kapcsolódó elszámolás óvodavezető KKI Technikai álláshelyek óvodavezető KKI Közoktatási-alap hozzájárulás igényléséhez óvodavezető KKI Iskolaválasztás szándékának felmérése óvodavezető KKI Normatív hozzájárulás módosítása óvodavezető KKI Adatszolgáltatás a prevenciós szakmai tervhez óvodatitkár KKI Gyermek és felnőtt adatok óvodavezető KKI Beiratkozási adatok óvodavezető KKI Éves értékelés: neveltségi mutatók 20

21 V.2. A nevelési év rendje: A nevelési év szeptember augusztus 3-ig tart. A nyári zárva tartás időpontja június 14 július 20-ig tart. V.2.1 Nevelés nélküli napok Felelős: Kasperkieviczné Vágner Ilona szeptember január 31. március 3-7 közül 1 nap. Június 9. augusztus 25. V.2.2. Az aktív nevelési év: /2013. szeptember május 31-ig tart. / 1. Vezetői ügyelet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint. 2. Helyettesítési rend az SZMSZ-ben meghatározottak szerint. V Tervszerűség a) Csoportnaplók, személyiségi lapok b) Egyéni fejlesztési tervek, feladatok és eredményük. c) Segítő szakemberek foglalkozásának tartalma a gyermek egyéni lapján. d) Tankötelezettséggel kapcsolatos szakvélemények, elemzések, befogadások Határidő: október 01. Ellenőrzés ideje: háromhavonta folyamatosan Ellenőrzi: Kasperkieviczné V. Ilona V.2.4. Tanügy- igazgatási dokumentumok ellenőrzése: a) Mulasztások igazolása, b) Felszólítások, kiiratkozások, - Dokumentumok napra kész vezetése c) Szükséges intézkedések: ezek regisztrálása, d) Orvosi igazolások bekérése, tárolása, e) GYIV intézkedések, f) HACCP dokumentumok vezetése g) Napi beírás a jelenléti íven, helyettesítési és túlmunka adminisztrálásának összesítése. h) Kapcsolattartás a szülőkkel Határidő: havonta Ellenőrzést végzi: Toldi Tímea 21

22 i) Környezet tisztasága, a takarítás tervszerűsége, j) Változatos folyadék biztosítása k) Párologtató és víztisztító használata l) Reszortfeladatok teljesülése, m) Ünnepek lebonyolítása n) Nyílászáró, riasztórendszer körültekintő kezelése Ellenőrzést végzi: Toldi Tímea V.2.5. Gazdálkodási feladatok a) Eszközök, gépek rendeltetésszerű használata. b) Leltárfüzetek pontos vezetése, selejtezés regisztrálása Ellenőrzés ideje: folyamatos Végzi: Kasperkieviczné V. Ilona, Toldi Tímea, V.2.6. Munkaügyi feladatok a) Pontos munkakezdés, b) Hatékony munkaidő kihasználás, c) Jogszabályi előírások betartása. Ellenőrzés ideje: folyamatos Végzi: Kasperkieviczné V. Ilona-Toldi Tímea 22

23 VI. A nevelőmunka ellenőrzése VI.1. Szempontok: Az új gyermekek fogadásának előkészítése, megismerésük, a velük való foglalkozás módszerei A gyermeki környezet kialakításának célszerűsége, esztétikuma, milyen mértékben igazodik a gyermekcsoport igényeihez, szükségletei kielégítéséhez, valamint a tevékenységek zavartalan szervezéséhez A napirend, a gyermekek szokásrendjének kialakítási szempontjai, feltételei, módszerei és hatékonysága (csoportszoba udvar tornaszoba). Együttműködés szokásainak, szabályainak betartása Az óvodapedagógus játék feltételteremtő tevékenysége (légkör, hely, eszközök, élmények tapasztalatok) Az óvodapedagógus játéktámogató magatartása (alkalmazkodás, kreativitás, szervezés, stílus, kommunikáció, játszóképesség, szabad játék) A munka jellegű tevékenységek szervezése a képességfejlesztés érdekében (helyi idő eszközök, munkafolyamatok differenciálása) A pályázat fenntarthatósága: Témahetek tervezése, projekt módszer alkalmazása, megvalósítása. Csoportközi műhelyek, mindennapos mozgás szakmaisága, adminisztrálása. Az újonnan jött kollégák szakmai ismereteinek, munka módszerének, nevelési stílusának, módszertani kultúrájának, kapcsolattartási képességeinek megismerése Az ellenőrzöttek köre: óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztens, fejlesztő pedagógus, pszichológus. Ideje: folyamatos Nap Nagy-középső csoport november Felhő Nagy- középső csoport - január Hold Kis-középső csoport március Csillag-kis csoport április Végzi: Kasperkieviczné V. Ilona, Toldi Tímea 23

24 1. számú melléklet Óvoda- iskola átmenet intézményi innováció Tevékenység A feladat megnevezése Résztvevők Felelős Határidő Elvárt eredmények 1. Időpont egyeztetés a vezető óvónővel, igazgatóval A kapcsolattartás folyamata - lényeges időpontjai, - ezek rögzítése, Óvodavezet ő Iskolaigazga tó Óvoda-iskola kapcsolatvezető Nevelési év: szeptember A tanév során rendezett programok zökkenőmentes szervezése, megvalósulása - feladatok, - résztvevők, - felelősök 2. Követő vizsgálat Követő vizsgálat megszervezése: - kérdőívek megszerkesztése, - a feladat egyeztetése l. osztályt vezető pedagóguso k, iskola összekötő Óvoda-iskola kapcsolatvezető Nevelési év: október Segítse a pedagógusok következetes egymás munkájára való építkezését 3. Iskolalátogatás A volt nagycsoportos óvodások meglátogatása az iskolában - ajándékkészítés a gyermekeknek Óvónők Óvónők Tanítók Nevelési év: október Az óvoda és az iskola pedagógusai közötti tapasztalatcsere, az egyéni differenciált bánásmód megvalósítása érdekében 4. Látogatás az Óvodába Az iskolai bábszakkör előadása az óvodában - ajándékkészítés a gyermekeknek Bábszakkör vezetője, Iskolások, Óvónők Tanítók Nevelési év: november A kisiskolások és óvodások közti baráti kapcsolatok ápolása, az előadók modell szerepe - vendéglátás megszervez. 24

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE

2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Kőbányai 1101 Budapest, Kőbányai út 38. MUNKATERV 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK Az adott nevelési évben munkánkat a következő dokumentumok

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE

2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Kőbányai 1101 Budapest, Kőbányai út 38. MUNKATERV 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK Az adott nevelési évben munkánkat a következő dokumentumok

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2013/2014-es nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2013/2014-es év

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015-ös nevelési év. Készítette: Szalai Lídia tagintézményvezető Gézengúz Tagóvoda Gyúró

Munkaterv. 2014/2015-ös nevelési év. Készítette: Szalai Lídia tagintézményvezető Gézengúz Tagóvoda Gyúró Munkaterv 2014/2015-ös nevelési év Készítette: Szalai Lídia tagintézményvezető Gézengúz Tagóvoda Gyúró Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyre támaszkodik, akit nevel, annak szükségletére,

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Iktatószám: 263/2/2013. KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE ANTALICS HAJNALKA óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 1. Személyi feltételek... 3 1.1. Adott

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0067 KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE 1 FELADATOK HATÁRIDŐ FELELŐS A TÁMOP 3.1.4. szerződés aláírása 2009.július

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító által megjelentetett Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatására pályázatot hirdetett

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN ÓVODÁNK FELTÉTELRENDSZERE 4 csoportos 100 férőhelyes 9 fő pedagógus, 1 fő gondozónő, 4 fő

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 óvodánként (székhelyen és HELYISÉGEK ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK MENNYISÉGI MUTATÓ csoportszoba gyermekcsoportonként1 tornaszoba logopédiai foglalkozató, egyéni fejlesztő szoba játszóudvar óvodavezetői iroda óvodánként 1 óvodavezetői

Részletesebben

Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/2010.

Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/2010. Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/ Készítette: Tratnyek Gyuláné Mi határozza meg az óvoda éves munkatervét?

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

1. Közgazdasági szakközépiskola, pedagógiai ped.asszisztens

1. Közgazdasági szakközépiskola, pedagógiai ped.asszisztens 1. Az óvodapedagógusok száma Az óvodapedagógusok száma: 8 fő 2. Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége Sorsz. Pedag.azonosító Végzettsége Szakképzettsége száma 1. 76420290612 Óvónőképző főiskola, óvodapedagógus

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben