Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34."

Átírás

1 Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015

2 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója: Intézményvezető: Legitimációs záradék.. Teufelné Glaub Ágnes Alkalmazotti közösség nevében: Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: Közalkalmazotti Tanács nevében:. Fenntartó nevében:. A dokumentum jellege: Nyilvános Hatályos: Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig Ph. 2

3 Tartalom 1. A munkaterv jogszabályi háttere Az intézmény adatai Az intézmény kiemelt céljai és feladatai Humán erőforrás Működési terv Az óvoda működését és eredményességét támogató megbeszélések, értekezletek Fejlesztések Az óvoda szolgáltatásai A teljes dolgozói kört érintő szakmai eseménynaptár Feladatok felosztása alkalmazottak szerint Gyermek és ifjúságvédelem Az intézményben folyó ellenőrző és értékelő tevékenység Belső ellenőrzési terv A szülői közösség tagjainak névsora Érvényességi rendelkezés

4 1. A munkaterv jogszabályi háttere évi LXXIX. Törvény a közoktatásról (az évi LXXXV. törvénnyel, az évi CXXI. Törvénnyel, és az évi LXXII. törvénnyel módosítva) hatályos paragrafusai évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: - 229/2012. VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról - A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet kiadásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A Kormány 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A fenntartó helyi rendeletei 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda működét és pedagógiai tevékenységét meghatározó dokumentumok, nevelőtestületi határozatok, munkaköri leírások Vezetői Pályázat 4

5 2. Az intézmény adatai Az intézmény hivatalos neve: DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA Az intézmény fenntartója, működtetője: Dombóvár Város Önkormányzata A tagóvoda neve, címe, elérhetősége: Az intézményvezető: Százszorszép óvodája 7200 Dombóvár III. u. 34. Telefon/fax: 06 74/ Teufelné Glaub Ágnes A tagóvoda neve, címe, elérhetősége: A tagóvoda vezető: Csikóstőttősi Tagóvodája Csikóstőttős Hunyadi tér 20. Telefon / Marosi Tünde A tagóvoda neve, címe, elérhetősége: A tagóvoda vezető: Dalmandi Tagóvodája Dalmand Felszabadulás u. 14. Telefon / Góvnikné Berg Klára Az alapító okirat száma: 383/2012 (XII.14.) OM azonosító: Az intézmény alapítványa: Százszorszép Alapítvány (Székhelyintézmény) 5

6 3. Az intézmény kiemelt céljai és feladatai Elsődleges céljaink az óvodáink egyéni arculatának megőrzése, a helyi sajátosságok tiszteletben tartása, a gyermekközpontú, barátságos, biztonságot adó környezet megőrzése, mely megfelelő színteret ad a gyermeki személyiség fejlődésének, a képességek kibontakozásának, az esetleges hátrányok leküzdésének. a szabad játék lehetőségének biztosítása. A játék úgy áll a középpontban, hogy a gyermekek óvodai tevékenységei hozzá kötődnek. A játék lehetőséget biztosít a kísérletezésre, a tapasztalatok többszöri átélésére, az ismeretszerzésre, a képzelőerő fejlődésére. További céljaink, hogy a rendszeres életritmust, a megfelelő napirendet kialakítsuk az óvodáskorú gyermekekben. A helyes tisztálkodási és táplálkozási szokások kialakításában fontos szerepe van az óvodapedagógusoknak és a dajkáknak. az óvodáskorú gyermekek környezettudatos viselkedését megalapozzuk. A gyermeket olyan szokások, viselkedésformák, készségek birtokába jutassuk, melyekkel a környezettudatos magatartás formálását, a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítását, a környezet szépítése és díszítése iránti igényét, a takarékoskodást a vízzel és az energiával megalapozzuk. az egészséges táplálkozást népszerűsítsük, az egészséges életre nevelést, az egészség megtartására, megerősítésére felkészítsük óvodásainkat. a gyermekek felfokozott mozgásigényét kielégítsük. Napi szükségletük a friss levegőn való tartózkodás, mozgás, melyet az udvaron, séták, kirándulások során biztosítunk. minden óvodásunk számára biztosítsuk egyéni szükségletüknek megfelelően - a maga módján, a maga ütemében, a maga képességei szerinti a fejlődést, a kibontakozást. a differenciált, egyénhez illeszkedő fejlesztés, a hátránykompenzációt, és a tehetséggondozást egyaránt szolgálja. a gyermekek önbizalmát erősítsük, meleg, szeretetteljes légkört biztosítsunk számukra. óvodásaink a másságot tartsák tiszteletben. a családokkal hatékonyan tudjunk együttműködni, a családokat tudjuk segíteni. Az óvodapedagógusok napi kapcsolatban állnak a szülőkkel, ezáltal az együttnevelés, az együttműködés érdekében a folyamatos párbeszéd lehetősége biztosított. óvodáskor végére iskolára alkalmas gyerekeket bízzunk a szülőkre. A célok elérését támogató kiemelt feladataink: személyi feltételek, változások zökkenőmentességének segítése, új kollégák beilleszkedésének segítése, az intézmény szabályozó dokumentumainak felülvizsgálata, módosítása, elkészítése, a pedagógiai munka írásos dokumentumainak felülvizsgálata, egységesítése (csoportnapló, fejlettségi napló), egyéni fejlesztési tervek áttekintése, fejlesztési feladatok pontos dokumentálása a szülői házzal való együttműködés áttekintése, kapcsolatépítés, nevelési célkitűzések összhangjának megteremtése, hagyományőrzés hagyományápolás: az intézmény ünnepeinek és témaheteinek áttekintése a tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek és módszerek alkalmazása 6

7 4. Humán erőforrás Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. A nevelőtestület tagjai felsőfokú tanulmányaikon és továbbképzéseken fejlesztették tudásukat, ismeretüket, melyek segítségével valósítják meg a mindennapi nevelő-oktató munkát. A technikai dolgozók rendelkeznek a megfelelő végzettséggel, szakképesítéssel, segítik, támogatják az óvodapedagógusok munkáját. Ez az összehangolt munka előmozdítja az óvodai nevelés eredményességét. A német nemzetiségi óvodai nevelésben résztvevő óvodapedagógusok ismerik a nemzetiség szellemi és tárgyi kultúráját, hagyományait, szokásait. Feladatuk a kultúrkincs átörökítése, az identitástudat kialakítása, erősítése. Intézményvezető Százszorszép Dalmand Csikóstőttős Teufelné Glaub Ágnes Intézményvezető Tóthné Károly Mónika helyettes Tagóvoda vezető Góvnikné Berg Klára Marosi Tünde Óvodapedagógus Pedagógiai asszisztens Óvodatitkár Dajka Takarító Baloghné Simon Rózsa Kovácsné Cseh Éva O. Kovácsné Tóth Andrea Bárányné Buzássy Judit Németh Győzőné Csősz Lászlóné Élő Tamásné Farkas Balázs Barbara Porcsáné Zádori Zsuzsanna Schöffer Györgyné Somogyi Ágota Szijártó Jenőné Tóthné Károly Mónika Klemmné Varga Éva Szücs Szabina Almacht Alexandra Reichertné Nagy Judit Habuczkiné Horváth Tünde Kristóf Gáborné Tonkó Pálné Kreb Imréné Patai Istvánné Pálné Tanner Izabella Rimainé Kovács Rozália Takács Lajosné Balaskó Piroska 7

8 CSOPORTBEOSZTÁSOK Az intézmény férőhelye: Dombóvár: 150 fő, Csikóstőttősi tagintézmény: 30 fő Dalmandi tagintézmény: 50 fő Csoportok száma: szeptember 01.-én az intézmény 8 csoportjában, összesen 127 gyermek kezdi meg a nevelési évet. Ssz. Csoport neve Óvodapedagógusok Dajka Százszorszép Óvoda 1 Méhecske csoport Élő Tamásné Baloghné Simon Rózsa 2 Fecske csoport Szijártó Jenőné Farkas-Balázs Barbara 3 Maci csoport Csősz Lászlóné Somogyi Ágota 4 Nyuszi csoport Bárányné Buzássy Judit Porcsáné Zádori Zsuzsanna 5 Pillangó csoport Tóthné Károly Mónika Schöffer Györgyné Csikóstőttősi Tagóvoda Kreb Imréné Patai Istvánné Habuczkiné Horváth Tünde Rimainé Kovács Rozália Pálné Tanner Izabella 1 Süni csoport Dalmandi Tagóvoda Marosi Tünde O. Kovácsné Tóth Andrea Tonkó Pálné 1 Csiga csoport Kovácsné Cseh Éva Reichertné Nagy Judit 2 Halacska csoport Góvnikné Berg Klára Németh Győzőné Kristóf Gáborné Balaskó Piroska 5. Működési terv Az óvoda nyitva tartása A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda tagintézményeiben a következő nyitvatartási idő szerint várjuk a gyermekeket: Százszorszép óvoda: óráig Csikóstőttősi óvoda: óráig Dalmandi óvoda: óráig. Reggel és délután összevont csoportban gyülekezünk az alábbiak szerint. Százszorszép Óvoda Hét napjai Hétfő Maci Maci Kedd Nyuszi Nyuszi Szerda Méhecske Méhecske Csütörtök Fecske Fecske Péntek Pillangó Pillangó 8

9 A Dalmandi Tagóvodában reggel gyermekek. között összevont csoportban gyülekeznek a Az óvoda dolgozóinak munkaidő beosztása A munkarend kialakításával célunk, hogy biztosítsuk az átfedési időt a csoportban, a gyermekek nevelésének, egyéni fejlesztésének, felzárkóztatásának, a tehetséggondozásnak lehetőségét és az óvoda zavartalan működésének maradéktalan ellátását. Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Százszorszép Óvoda Élő Tamásné De Du Baloghné Simon Rózsa De Du Szijártó Jenőné De Du Farkas Balázs Barbara De Du Bárányné Buzássy Judit De Du Porcsáné Zádori Zsuzsanna De Du Tóthné Károly Mónika De Du Schöffer Györgyné De Du Csősz Lászlóné De Du Somogyi Ágota De Du Teufelné Glaub Ágnes Klemmné Varga Éva De Du Szücs Szabina De Du Almacht Alexandra Habuczkiné Horváth Tünde De Du Kreb Imréné De Du Patai Istvánné De Du Pálné Tanner Izabella De Du Rimainé Kovács Rozália De Du Takács Lajosné

10 Csikóstőttősi Tagóvoda Marosi Tünde De Du O. Kovácsné Tóth Andrea De Du Tonkó Pálné De Du Dalmandi Tagóvoda Góvnikné Berg Klára De Du Németh Győzőné De Du Kovácsné Cseh Éva De Du Reichertné Nagy Judit De Du Balaskó Piroska De Du Kristóf Gáborné De Du páratlan hét páros hét mindig azonos rend szerint A vezetők intézményben tartózkodásának rendje Intézményvezető: Teufelné Glaub Ágnes Munkaideje: 40 óra/ hét, kötött munkaideje: 10 óra/ hét Kötött munkaidejét a Pillangó csoportban német nemzetiségi nevelési feladatokkal tölti. Intézményvezető-helyettes: Munkaideje: 40óra/ hét, kötött munkaideje: 24 óra/ hét Kötött munkaidejét a Pillangó csoportban német nemzetiségi nevelési feladatokkal tölti. Tagóvoda-vezető: Góvnikné Berg Klára (Dalmand) Marosi Tünde (Csikóstőttős) Munkaideje: 40óra/ hét, kötött munkaideje: 26 óra/ hét Kötött munkaidejét a Dalmandi Halacska, ill. a Csikóstőttősi Süni csoportban tölti. A Közalkalmazotti Tanács elnöke és tagjai a törvény általi előírásoknak megfelelően munkaidő kedvezményben részesülnek. Közalkalmazotti Tanács elnöke és tagjai: Schöffer Györgyné (elnök) Kovácsné Cseh Éva (tag) O. Kovácsné Tóth Andrea (tag) Az akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben foglaltak szerinti helyettesítési rend az érvényes. 10

11 A nevelési év rendje Nevelési év Foglalkozások ideje Nyári életrend Új gyermekek beíratása Szeptember 01-től augusztus 31-ig A nyitva tartás teljes időtartamában óvónő foglalkozik a gyermekekkel. Szeptember 01-től május 31-ig Június 01-től augusztus 31-ig A fenntartó által meghatározott időben, általában április utolsó hete szeptember 01-től folyamatosan. Új gyermekek befogadásának ideje A gyermek felvételéről írásban értesítjük a szülőket 30 napon belül. Elutasítás, átirányítás esetén a szülőnek a Köznevelési Törvény értelmében fellebbezési joga van, az értesítéstől számított 15 napon belül. Szünetek időtartama Iskolai szünetek időpontjai: őszi szünet: október 27. október 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). téli szünet: december 22. december 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5.(hétfő). tavaszi szünet: április 2. - április 7. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a napokon előzetes szülői igény felmérés alapján a Százszorszép óvoda összevont csoportokban üzemel. Dalmandi Tagóvoda az iskolai szünet időpontjában zárva tart (fenntartói egyeztetés szerint működik). A nyári zárva tartás tervezett időpontjai: A fenntartóval való egyeztetés eredményeként várhatóan a Százszorszép óvoda nyári zárva tartásának ideje 5 hét, a Csikóstőttősi tagóvoda és a Dalmandi tagóvoda nyári zárva tartásának ideje 6 hét. Az k február 15.-ig közzé teszik a zárva tartás pontos időpontját. Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk Felhasználás tárgya Résztvevők Időpont Felelős Zöld Óvoda intézménylátogatás Paksra Szervezetfejlesztés, csapatépítő kirándulás nevelőtestület Teufelné Glaub Ágnes Porcsáné Zádori Zsuzsanna Reichertné Nagy Judit Félévi nevelési értekezlet nevelőtestület Teufelné Glaub Ágnes Szakmai nap - Néptáncfesztivál alkalmazotti közösség Teufelné Glaub Ágnes Tóthné Károly Mónika Farkas-Balázs Barbara

12 Tanévzáró nevelési értekezlet Tanévnyitó nevelési értekezlet alkalmazotti közösség alkalmazotti közösség vagy Teufelné Glaub Ágnes Teufelné Glaub Ágnes 6. Az óvoda működését és eredményességét támogató megbeszélések, értekezletek Elsődleges célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek biztosítása, a pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása. Információáramlás rendje A mindenkit érintő információkat kifüggesztjük az információs táblákra (nevelői szoba, dajka szoba). Az óvónők közötti információk áramlásáért a munkaközösség vezető is felelős. Az információáramláshoz tartozik, hogy a belső információk ne kerüljenek intézményen kívül, különösen ne elferdítve, és az intézmény jó hírnevét rontva. A szülőtől a gyermekről, valamint a család életéről kapott információkat hivatali titokként kezeljük, és azokat csak a gyermekkel foglalkozó felnőttnek adjuk át. 1 Információáramlással kapcsolatos rendszeres megbeszélések: Intézményen belüli értekezletek Óvodavezetői értekezletek A tagintézmény-vezetők ugyanabban a heti beosztásban dolgoznak, így könnyebben megoldható a havonkénti értekezlet, melynek tervezett időpontja: előzetes egyeztetés szerint szerda, óráig, helyszíne a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodája. Helyszín vagy időpontváltozás esetén az érintettek időben tájékoztatást kapnak. Nevelőtestületi értekezletek A következő hónap tervezett programjairól, azok szervezési feladatairól megbeszélést tartunk, melynek időpontjáról közösen döntünk. A tervezett időpont mindig a hónap utolsó hete. Munkatársi értekezletek Dajkák és pedagógiai asszisztensek részére 2 havonta, vagy szükség szerint tartunk megbeszéléseket. A kapcsolattartás erősítését szolgáló megbeszélések, értekezletek Szülőkkel: Szülői értekezlet A Szülői Szervezet Munkaterve a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 2014/2015-ös munkatervének a melléklete. Százszorszép Óvoda Időpont Tervezett téma Felelős szept.15. Szülői értekezlet Aktualitások, tájékoztatás az I. félévi programokról szept.30. SZK megbeszélés - munkaterv elfogadása intézményvezető csoportos óvónők intézményvezető SZK vezető, tagok 1 Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 2013/2014 Munkaterve 12

13 2014. okt. 2. SZK megbeszélés intézményvezető csoportos óvónők SZK vezető, tagok jan. 27. Tájékoztatás az iskolaérettségről Aktualitások, tájékoztatás az I. félév tapasztalatairól, a II. félévi programokról 13 intézményvezető csoportos óvónők febr. SZK megbeszélés intézményvezető csoportos óvónők SZK vezető, tagok ápr. - máj. Iskolakezdéssel kapcsolatos információk Szülői értekezlet Csikóstőttősi Tagóvoda Időpont Tervezett téma Felelős szept. 23. Szülői értekezlet Aktualitások, tájékoztatás az I. félévi programokról dec. SZK megbeszélés közösen az iskolai SZK tagokkal jan. SZK megbeszélés Farsangi megbeszélés márc. Tájékoztatás az iskolaérettségről Aktualitások, tájékoztatás az I. félév tapasztalatairól, a II. félévi programokról intézményvezető csoportos óvónők elsős tanítónők csoportos óvónők SZK vezető, tagok csoportos óvónők tanítónő SZK vezető, tagok csoportos óvónők csoportos óvónők ápr. Iskolakezdéssel kapcsolatos információk csoportos óvónők Szülői értekezlet máj. SZK megbeszélés SZK vezető, tagok csoportos óvónők Dalmandi Tagóvoda Időpont Tervezett téma Felelős szept. 03. Szülői értekezlet Aktualitások, tájékoztatás az I. félévi programokról jan. 30. Tájékoztatás az iskolaérettségről Aktualitások, tájékoztatás az I. félév tapasztalatairól, a II. félévi programokról Farsangi megbeszélés ápr.30-ig Iskolakezdéssel kapcsolatos információk Szülői értekezlet csoportos óvónők csoportos óvónők elsős tanítónők, nagycsoportos óvónők Általános iskolával Dombóvári József Attila Általános Iskola Időpont Tervezett téma Felelős szept. A kapcsolat erősítése a két intézmény intézményvezetők között munkaközösség okt. nov. Óvó nénik látogatása az első osztályosoknál A látottak megbeszélése vezetők csoportos óvónők első oszt. tanítók

14 2014.nov. Százszorszép óvoda febr. Százszorszép óvoda Alsós munk.köz egy irodalom kezdeményezést szeretne megnézni az óvodában A látottak megbeszélése Alsós munk.köz egy matematikai kezdeményezést szeretne megnézni az óvodában A látottak megbeszélése márc. Tanító nénik látogatása a nagycsoportosoknál A látottak megbeszélése munkaközösség vezető intézményvezető csoportos óvónők munkaközösség vezető intézményvezető csoportos óvónők csoportos óvónők első oszt. tanítók Szakszolgálattal: Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye Időpont Tervezett téma Felelős szept. A kapcsolat erősítése a két intézmény között Időpontok egyeztetése a vizsgálatokra, a heti fejlesztésekre okt. 02. A szakértői bizottsághoz küldendő vizsgálati kérelmekkel kapcsolatos tudnivalók, problémák megbeszélése jan. Vizsgálati időpontok kérése, egyeztetése - iskolaérettségi vizsgálat - középsősök szintfelmérő vizsg. intézményvezetők fejlesztő pedagógusok intézményvezetők intézményvezető csoportos óvónők Fenntartóval A fenntartó által szervezett képviselő-testületi ülések, bizottsági meghallgatások, megbeszélések alkalmain a részvétel biztosítása. Napi kapcsolat az Integrálttal: gazdasági és személyi ügyekben egyaránt Éves Beszámoló készítése az intézmény munkájáról. Az intézmény programjaira, rendezvényeire a polgármester, a képviselők meghívása. Egészségügyi szakszolgálattal Az óvoda gyermekorvosával, védőnőjével, és fogorvosával személyes ismeretség kialakítása, a korrekt tájékoztatás és segítségnyújtás megalapozása. A gyermekek éves egészségügyi felülvizsgálatának elvégzése. Óvodákkal, bölcsődével A településen működő óvodák vezetőivel személyes ismeretség kialakítása, a kölcsönös érdeklődés és segítségnyújtás megalapozása. Német Nemzetiségi Önkormányzattal Az óvoda német nemzetiségi csoportjának óvodapedagógusai továbbra is részt vesznek a Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényein, segítjük a program színvonalas megvalósítását. Az óvoda által szervezett rendezvényeken szívesen látjuk az önkormányzat képviselőit. 14

15 7. Fejlesztések Humán erőforrás Gyakornok mentorálása az intézmény Gyakornoki szabályzatában rögzítettek szerint Gyakornok Mentor Mentorálási terület Farkas Balázs Barbara Bárányné Buzássy Judit Látogatási ütemterv - Az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek megismerése, gyakorlati megvalósítása - A munkakörhöz kapcsolódó követelmények - Általános követelmények: a működési dokumentumok és jogszabályi rendelkezések értelmezése Időpont Óvodapedagógus neve Baloghné Simon Rózsa nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Bárányné Buzássy Judit nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Csősz Lászlóné nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Élő Tamásné nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Farkas Balázs Barbara nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Porcsáné Zádori nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Zsuzsanna Schöffer Györgyné nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Somogyi Ágota nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Szijártó Jenőné nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Tóthné Károly Mónika nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Teufelné Glaub Ágnes nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Marosi Tünde nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. O. Kovácsné Tóth nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Andrea Góvnikné Berg Klára nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Kovácsné Cseh Éva nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Németh Győzőné nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Reichertné Nagy Judit nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Látogatást végzi Ellenőrzést végzi: helyettes tag Hospitálást végzi: minden óvónő Részvétel akkreditált képzésen Porcsáné Zádori Zsuzsanna Név A továbbképzés tárgya Helye Időpont Tóthné Károly Mónika Zöld ovi 30 órás netes a nevelési év során bármikor kezdhető: 3 hó - óvónői döntés Közoktatási vezető és Kaposvár általában szombat pedagógus - szakvizsga 15

16 Tervezett bővítések, felújítások és egyéb szakmai feltételek fejlesztése A fejlesztés tárgya Százszorszép Csikóstőttős Dalmand Játszótér felülvizsgálata X X Udvari játékok felújítása, szabványosítása Faültetés, növények, virágok ültetése X X Épület, mosdó felújítás X Kerítés felújítás, lábazatjavítás X Tornaszoba kialakítása X Nyílászárók cseréje X Mobilizálható kisbútorok (fektetők) egy X csoportnyi Csoportszoba függönyeinek cseréje X 1 db. számítógép, monitor X Udvari játékok bővítése X X Közlekedési pálya kialakítása X Képességfejlesztő eszközök, játékok, X X X könyvek, kézműves anyagok beszerzése Gyerekprogramok támogatása X X X 16

17 8. Az óvoda szolgáltatásai Alapszolgáltatások Ssz. Fejlesztési terület Százszorszép Csikóstőttős Dalmand Speciális szolgáltatást nyújtó pedagógus 1. Logopédiai ellátás Müller Ágnes Korpádi Andrea Müller Ágnes 2. Gyógytestnevelési ellátás Bayer Adrien Bayer Adrien Marosi János 3. SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása Bárányné Buzássy Judit Bakonyi Krisztina Vértes Zoltánné 4. Fejlesztőpedagógiai ellátás Élő Tamásné Porcsáné Zádori Zsuzsanna Szijártó Jenőné Szülői igényekre alapozott szolgáltatások Az óvodákban további tevékenységeket szervezünk, melyek a gyermekek fejlődését szolgálják. Ezeket a szolgáltatásokat szülői igényfelmérés alapján szervezzük heti rendszerességgel. A színházlátogatásra bérletet vásárolunk, mely négyszeri színielőadást tartalmaz. A szülő bizonyos szolgáltatásokért díjat fizet. A Százszorszép óvodában, a Zene-ovira és az Origamira fizetett díj, az óvoda alapítványára kerül befizetésre. A plusz tevékenységeken csak azok a gyermekek vesznek részt, akiknek a szülei ezt írásban igényelték (engedélyező nyilatkozatot írtak alá). Ssz. Fejlesztési terület Százszorszép Csikóstőttős Dalmand 1. Néptánc Farkas Balázs Barbara 2. Zene-ovi Csősz Lászlóné 3. Origami Baloghné Simon Rózsa 4. Hittan Visnyei Judit Tolnai Éva 5. Vízhez szoktató úszás Somogyiné Vincze Ildikó Somogyiné Vincze Ildikó 6. Színházlátogatás Szijártó Jenőné Marosi Tünde Góvnikné Berg Klára 7. Foci, suli (nem óvodai szervezés) Óliás Zsolt 17

18 9. A teljes dolgozói kört érintő szakmai eseménynaptár A pedagógiai programban is megjelenített óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett időpontjai A felelősi rendszerben nevelési évenként, az aktuális vállalásaiknak megfelelően a nevelőtestület tagjai részt vállalnak a feladatokból. A felelősök a szakmai munka feltételeinek megteremtésében segítenek, koordinálják rendezvényeink szervezését, szakmai programjaink zavartalan lebonyolítását (rendezvényeink lebonyolításához választott felelősöket, határidőket lásd. az adott tevékenységeknél). Program Szeptember Gyümölcsös - témahét Határidő szept Felelős Százszorszép Csikóstőttős Dalmand Szijártó Jenőné Őszi séták, kirándulások szept minden óvónő minden óvónő minden óvónő Sportnap szept.01 Góvnikné Berg Klára minden óvónő Népmese világnapja szept. 30. Baloghné Simon Rózsa Németh Győzőné Október Színházlátogatás - Kaposvár okt.01. Marosi Tünde Csiky G. Színház Most Dalmand óvodai programjain való részvétel okt. 05. (dec, márc, máj.) Góvnikné Berg Klára minden óvónő Az Állatok világnapja okt. 06. Élő Tamásné O. Kovácsné Tóth Andrea Góvnikné Berg Klára Németh Győzőné Kukoricafosztás okt. 16. Bárányné Buzássy Judit Kenyér világnapja okt. 17. Élő Tamásné November Fényképész nov. Élő Tamásné nov. 03. Marosi Tünde nov. 10. Góvnikné Berg Klára Kreatív délután nov. 04. Góvnikné Berg Klára minden óvónő 18

19 Jótékonysági bál az óvodáért nov. 08. Góvnikné Berg Klára minden óvónő Márton nap nov. 11. Schöffer Györgyné O. Kovácsné Tóth Andrea Kovácsné Cseh Éva Tóthné Károly Mónika Adventi hangverseny nov.30. Bárányné Buzássy Judit December Adventi gyertyagyújtás dec. Csősz Lászlóné Mikulás dec. 05. minden óvónő minden óvónő minden óvónő Lucázás dec.13. Farkas Balázs Barbara Karácsonyi ünnep az dec.19. minden óvónő iskolásokkal Január Téli séták kirándulások, 2015 febr. minden óvónő minden óvónő minden óvónő Farsang jan.- febr. 18. minden óvónő O. Kovácsné Tóth Andrea minden óvónő Február Kreatív délután febr. 09 Góvnikné Berg Klára minden óvónő Medvehét - témahét febr. Somogyi Ágota Kovácsné Cseh Éva Öltözz pirosba febr. Marosi Tünde Kiszebáb égetés febr. Schöffer Györgyné minden óvónő Reichertné Nagy Judit Színházlátogatás - Kaposvár febr. Marosi Tünde Csiky G. Színház Március Nemzeti ünnep márc.15. Farkas Balázs Barbara minden óvónő minden óvónő Március 15. minden óvónő A Víz világnapja márc. 22. Teufelné Glaub Ágnes Marosi Tünde Reichertné Nagy Judit Április Húsvét ápr. minden óvónő minden óvónő Kovácsné Cseh Éva Gyermekkönyvek ápr.02. Marosi Tünde nemzetközi napja Néptáncfesztivál ápr. 17. minden óvónő Góvnikné Berg Klára Németh Győzőné Nyílt nap az oviban Ismerkedési délelőtt a leendő ápr. minden óvónő minden óvónő minden óvónő 19

20 kiscsoportosoknak A Föld világnapja ápr. 22. Élő Tamásné Németh Győzőné Május Anyák napja máj. minden óvónő máj. 5. minden óvónő minden óvónő Madarak és fák napja máj. 10. Porcsáné Zádori Zsuzsanna Kovácsné Cseh Éva Óvodai sportnap máj. 21. minden óvónő Pünkösd- Pünkösdölés máj. 24. Farkas Balázs Barbara Ovihét kirándulások megszervezése gyereknapi kir. máj. Teufelné Glaub Ágnes minden óvónő Évzáró - ballagás máj. minden óvónő Marosi Tünde Marosi Tünde Június Családi kirándulás jún. szülők Marosi Tünde minden óvónő Góvnikné Berg Klára Németh Győzőné A csoportok, az óvónők és a szülők megegyezése alapján ünnepelnek névnapot, születésnapot, évzárót - nagycsoportosok búcsúztatását. Jeles napokhoz kapcsolódó népi ünnepeket (pl. Borbála-nap, Luca-nap,..) a csoportokban tartják meg. Felelős: minden óvónő. 20

21 10. Feladatok felosztása alkalmazottak szerint A felelősök kiválasztásánál az egyenlő bánásmód követelményeit vettük figyelembe, biztosítjuk az arányos és egyenletes feladatelosztást. Név Baloghné Simon Rózsa Feladatok: Minőségbiztosítás Origami Bárányné Buzássy Judit Feladatok: Szakmai segítő mentor Egyéni fejlesztések Rendezvények szervezése Csősz Lászlóné Feladatok: Rendezvények szervezése Zeneovi Élő Tamásné Feladatok: Egyéni fejlesztések Alapítvány Farkas - Balázs Barbara Feladatok: Hagyományőrzés Magyar tánccsoport vezetése Porcsáné Zádori Zsuzsanna Feladatok: Munkaközösség vezető Egyéni fejlesztő Alapozó T. Elsősegély felelős Könyv kapcsolattartó - Novum Hangoló kapcsolattartó Program, - feladatszervezés Százszorszép Óvoda 2014.szept.30. Népmese világnapja nov. 30. Adventi gyertyagyújtás febr. Óvodai farsang ápr.17. Néptáncfesztivál ápr.-máj. Nyílt nap Ismerkedési délelőtt a leendő kiscsoportosoknak 2014.okt. 16. Kukoricafosztás nov. 30. Adventi gyertyagyújtás nov. 30. Adventi hangverseny febr. Óvodai farsang ápr.17. Néptáncfesztivál ápr.-máj. Nyílt nap Ismerkedési délelőtt a leendő kiscsoportosoknak nov. 30. Adventi gyertyagyújtás febr. Óvodai farsang ápr.17. Néptáncfesztivál ápr.-máj. Nyílt nap Ismerkedési délelőtt a leendő kiscsoportosoknak 2014.okt. 04. Állatok világnapja 2014.okt. 17. Kenyér világnapja nov. 30. Adventi gyertyagyújtás febr. Óvodai farsang ápr.17. Néptáncfesztivál ápr. 22. Föld napja ápr.-máj. Nyílt nap Ismerkedési délelőtt a leendő kiscsoportosoknak nov. 30. Adventi gyertyagyújtás nov. 30. Adventi hangverseny dec.13. Lucázás febr. Óvodai farsang márc ápr.17. Néptáncfesztivál ápr.-máj. Nyílt nap Ismerkedési délelőtt a leendő kiscsoportosoknak máj. 24. Pünkösd nov. 30. Adventi gyertyagyújtás febr. Óvodai farsang ápr.17. Néptáncfesztivál ápr.-máj. Nyílt nap Ismerkedési délelőtt a leendő kiscsoportosoknak

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA Munkaterv a 2015-2016 nevelési évre Intézmény címe:7200 Dombóvár, III. utca 34. Elérhetősége: Telefon: 06 74/466-031 Email: szazszorszep@gyermekvilag-dombovar.hu Intézmény

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Az udvari játékok elhasználódtak, több fából készült játékot le kellet bontanunk. 2012 tavaszán 3 új méreghintát állítottunk fel az óvoda udvarán.

Az udvari játékok elhasználódtak, több fából készült játékot le kellet bontanunk. 2012 tavaszán 3 új méreghintát állítottunk fel az óvoda udvarán. ÁMK Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda Éves munkaterv 2012/2013-as nevelési év Helyzetelemzés, célok, feladatok 1. Helyzetelemzés, tárgyi feltételek Óvodánkban 6 csoportszoba, 4 öltözőhelyiség (melyből kettő

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2010-2011. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője Elfogadva:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető: \ ^ '.^UvtAA... ajáírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

MUNKATERV. 2013/2014-es nevelési év. Márkói Német Nemzetiségi Óvoda 8441 Márkó Kálvária u. 6. Készítette: Fenyvesi Andrea óvodavezető

MUNKATERV. 2013/2014-es nevelési év. Márkói Német Nemzetiségi Óvoda 8441 Márkó Kálvária u. 6. Készítette: Fenyvesi Andrea óvodavezető MUNKATERV 2013/2014-es nevelési év Márkói Német Nemzetiségi Óvoda 8441 Márkó Kálvária u. 6. Készítette: Fenyvesi Andrea óvodavezető A munkaterv a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda működésének 2013/2014-es

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A Szent László Völgye Bóbita Óvoda Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A munkatervet készítette: Némethné Keszthelyi Andrea Intézményvezető A munkatervet a Szent László Völgye Bóbita Óvoda alkalmazotti

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben