Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34."

Átírás

1 Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015

2 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója: Intézményvezető: Legitimációs záradék.. Teufelné Glaub Ágnes Alkalmazotti közösség nevében: Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: Közalkalmazotti Tanács nevében:. Fenntartó nevében:. A dokumentum jellege: Nyilvános Hatályos: Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig Ph. 2

3 Tartalom 1. A munkaterv jogszabályi háttere Az intézmény adatai Az intézmény kiemelt céljai és feladatai Humán erőforrás Működési terv Az óvoda működését és eredményességét támogató megbeszélések, értekezletek Fejlesztések Az óvoda szolgáltatásai A teljes dolgozói kört érintő szakmai eseménynaptár Feladatok felosztása alkalmazottak szerint Gyermek és ifjúságvédelem Az intézményben folyó ellenőrző és értékelő tevékenység Belső ellenőrzési terv A szülői közösség tagjainak névsora Érvényességi rendelkezés

4 1. A munkaterv jogszabályi háttere évi LXXIX. Törvény a közoktatásról (az évi LXXXV. törvénnyel, az évi CXXI. Törvénnyel, és az évi LXXII. törvénnyel módosítva) hatályos paragrafusai évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: - 229/2012. VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról - A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet kiadásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A Kormány 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A fenntartó helyi rendeletei 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda működét és pedagógiai tevékenységét meghatározó dokumentumok, nevelőtestületi határozatok, munkaköri leírások Vezetői Pályázat 4

5 2. Az intézmény adatai Az intézmény hivatalos neve: DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA Az intézmény fenntartója, működtetője: Dombóvár Város Önkormányzata A tagóvoda neve, címe, elérhetősége: Az intézményvezető: Százszorszép óvodája 7200 Dombóvár III. u. 34. Telefon/fax: 06 74/ Teufelné Glaub Ágnes A tagóvoda neve, címe, elérhetősége: A tagóvoda vezető: Csikóstőttősi Tagóvodája Csikóstőttős Hunyadi tér 20. Telefon / Marosi Tünde A tagóvoda neve, címe, elérhetősége: A tagóvoda vezető: Dalmandi Tagóvodája Dalmand Felszabadulás u. 14. Telefon / Góvnikné Berg Klára Az alapító okirat száma: 383/2012 (XII.14.) OM azonosító: Az intézmény alapítványa: Százszorszép Alapítvány (Székhelyintézmény) 5

6 3. Az intézmény kiemelt céljai és feladatai Elsődleges céljaink az óvodáink egyéni arculatának megőrzése, a helyi sajátosságok tiszteletben tartása, a gyermekközpontú, barátságos, biztonságot adó környezet megőrzése, mely megfelelő színteret ad a gyermeki személyiség fejlődésének, a képességek kibontakozásának, az esetleges hátrányok leküzdésének. a szabad játék lehetőségének biztosítása. A játék úgy áll a középpontban, hogy a gyermekek óvodai tevékenységei hozzá kötődnek. A játék lehetőséget biztosít a kísérletezésre, a tapasztalatok többszöri átélésére, az ismeretszerzésre, a képzelőerő fejlődésére. További céljaink, hogy a rendszeres életritmust, a megfelelő napirendet kialakítsuk az óvodáskorú gyermekekben. A helyes tisztálkodási és táplálkozási szokások kialakításában fontos szerepe van az óvodapedagógusoknak és a dajkáknak. az óvodáskorú gyermekek környezettudatos viselkedését megalapozzuk. A gyermeket olyan szokások, viselkedésformák, készségek birtokába jutassuk, melyekkel a környezettudatos magatartás formálását, a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítását, a környezet szépítése és díszítése iránti igényét, a takarékoskodást a vízzel és az energiával megalapozzuk. az egészséges táplálkozást népszerűsítsük, az egészséges életre nevelést, az egészség megtartására, megerősítésére felkészítsük óvodásainkat. a gyermekek felfokozott mozgásigényét kielégítsük. Napi szükségletük a friss levegőn való tartózkodás, mozgás, melyet az udvaron, séták, kirándulások során biztosítunk. minden óvodásunk számára biztosítsuk egyéni szükségletüknek megfelelően - a maga módján, a maga ütemében, a maga képességei szerinti a fejlődést, a kibontakozást. a differenciált, egyénhez illeszkedő fejlesztés, a hátránykompenzációt, és a tehetséggondozást egyaránt szolgálja. a gyermekek önbizalmát erősítsük, meleg, szeretetteljes légkört biztosítsunk számukra. óvodásaink a másságot tartsák tiszteletben. a családokkal hatékonyan tudjunk együttműködni, a családokat tudjuk segíteni. Az óvodapedagógusok napi kapcsolatban állnak a szülőkkel, ezáltal az együttnevelés, az együttműködés érdekében a folyamatos párbeszéd lehetősége biztosított. óvodáskor végére iskolára alkalmas gyerekeket bízzunk a szülőkre. A célok elérését támogató kiemelt feladataink: személyi feltételek, változások zökkenőmentességének segítése, új kollégák beilleszkedésének segítése, az intézmény szabályozó dokumentumainak felülvizsgálata, módosítása, elkészítése, a pedagógiai munka írásos dokumentumainak felülvizsgálata, egységesítése (csoportnapló, fejlettségi napló), egyéni fejlesztési tervek áttekintése, fejlesztési feladatok pontos dokumentálása a szülői házzal való együttműködés áttekintése, kapcsolatépítés, nevelési célkitűzések összhangjának megteremtése, hagyományőrzés hagyományápolás: az intézmény ünnepeinek és témaheteinek áttekintése a tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek és módszerek alkalmazása 6

7 4. Humán erőforrás Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. A nevelőtestület tagjai felsőfokú tanulmányaikon és továbbképzéseken fejlesztették tudásukat, ismeretüket, melyek segítségével valósítják meg a mindennapi nevelő-oktató munkát. A technikai dolgozók rendelkeznek a megfelelő végzettséggel, szakképesítéssel, segítik, támogatják az óvodapedagógusok munkáját. Ez az összehangolt munka előmozdítja az óvodai nevelés eredményességét. A német nemzetiségi óvodai nevelésben résztvevő óvodapedagógusok ismerik a nemzetiség szellemi és tárgyi kultúráját, hagyományait, szokásait. Feladatuk a kultúrkincs átörökítése, az identitástudat kialakítása, erősítése. Intézményvezető Százszorszép Dalmand Csikóstőttős Teufelné Glaub Ágnes Intézményvezető Tóthné Károly Mónika helyettes Tagóvoda vezető Góvnikné Berg Klára Marosi Tünde Óvodapedagógus Pedagógiai asszisztens Óvodatitkár Dajka Takarító Baloghné Simon Rózsa Kovácsné Cseh Éva O. Kovácsné Tóth Andrea Bárányné Buzássy Judit Németh Győzőné Csősz Lászlóné Élő Tamásné Farkas Balázs Barbara Porcsáné Zádori Zsuzsanna Schöffer Györgyné Somogyi Ágota Szijártó Jenőné Tóthné Károly Mónika Klemmné Varga Éva Szücs Szabina Almacht Alexandra Reichertné Nagy Judit Habuczkiné Horváth Tünde Kristóf Gáborné Tonkó Pálné Kreb Imréné Patai Istvánné Pálné Tanner Izabella Rimainé Kovács Rozália Takács Lajosné Balaskó Piroska 7

8 CSOPORTBEOSZTÁSOK Az intézmény férőhelye: Dombóvár: 150 fő, Csikóstőttősi tagintézmény: 30 fő Dalmandi tagintézmény: 50 fő Csoportok száma: szeptember 01.-én az intézmény 8 csoportjában, összesen 127 gyermek kezdi meg a nevelési évet. Ssz. Csoport neve Óvodapedagógusok Dajka Százszorszép Óvoda 1 Méhecske csoport Élő Tamásné Baloghné Simon Rózsa 2 Fecske csoport Szijártó Jenőné Farkas-Balázs Barbara 3 Maci csoport Csősz Lászlóné Somogyi Ágota 4 Nyuszi csoport Bárányné Buzássy Judit Porcsáné Zádori Zsuzsanna 5 Pillangó csoport Tóthné Károly Mónika Schöffer Györgyné Csikóstőttősi Tagóvoda Kreb Imréné Patai Istvánné Habuczkiné Horváth Tünde Rimainé Kovács Rozália Pálné Tanner Izabella 1 Süni csoport Dalmandi Tagóvoda Marosi Tünde O. Kovácsné Tóth Andrea Tonkó Pálné 1 Csiga csoport Kovácsné Cseh Éva Reichertné Nagy Judit 2 Halacska csoport Góvnikné Berg Klára Németh Győzőné Kristóf Gáborné Balaskó Piroska 5. Működési terv Az óvoda nyitva tartása A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda tagintézményeiben a következő nyitvatartási idő szerint várjuk a gyermekeket: Százszorszép óvoda: óráig Csikóstőttősi óvoda: óráig Dalmandi óvoda: óráig. Reggel és délután összevont csoportban gyülekezünk az alábbiak szerint. Százszorszép Óvoda Hét napjai Hétfő Maci Maci Kedd Nyuszi Nyuszi Szerda Méhecske Méhecske Csütörtök Fecske Fecske Péntek Pillangó Pillangó 8

9 A Dalmandi Tagóvodában reggel gyermekek. között összevont csoportban gyülekeznek a Az óvoda dolgozóinak munkaidő beosztása A munkarend kialakításával célunk, hogy biztosítsuk az átfedési időt a csoportban, a gyermekek nevelésének, egyéni fejlesztésének, felzárkóztatásának, a tehetséggondozásnak lehetőségét és az óvoda zavartalan működésének maradéktalan ellátását. Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Százszorszép Óvoda Élő Tamásné De Du Baloghné Simon Rózsa De Du Szijártó Jenőné De Du Farkas Balázs Barbara De Du Bárányné Buzássy Judit De Du Porcsáné Zádori Zsuzsanna De Du Tóthné Károly Mónika De Du Schöffer Györgyné De Du Csősz Lászlóné De Du Somogyi Ágota De Du Teufelné Glaub Ágnes Klemmné Varga Éva De Du Szücs Szabina De Du Almacht Alexandra Habuczkiné Horváth Tünde De Du Kreb Imréné De Du Patai Istvánné De Du Pálné Tanner Izabella De Du Rimainé Kovács Rozália De Du Takács Lajosné

10 Csikóstőttősi Tagóvoda Marosi Tünde De Du O. Kovácsné Tóth Andrea De Du Tonkó Pálné De Du Dalmandi Tagóvoda Góvnikné Berg Klára De Du Németh Győzőné De Du Kovácsné Cseh Éva De Du Reichertné Nagy Judit De Du Balaskó Piroska De Du Kristóf Gáborné De Du páratlan hét páros hét mindig azonos rend szerint A vezetők intézményben tartózkodásának rendje Intézményvezető: Teufelné Glaub Ágnes Munkaideje: 40 óra/ hét, kötött munkaideje: 10 óra/ hét Kötött munkaidejét a Pillangó csoportban német nemzetiségi nevelési feladatokkal tölti. Intézményvezető-helyettes: Munkaideje: 40óra/ hét, kötött munkaideje: 24 óra/ hét Kötött munkaidejét a Pillangó csoportban német nemzetiségi nevelési feladatokkal tölti. Tagóvoda-vezető: Góvnikné Berg Klára (Dalmand) Marosi Tünde (Csikóstőttős) Munkaideje: 40óra/ hét, kötött munkaideje: 26 óra/ hét Kötött munkaidejét a Dalmandi Halacska, ill. a Csikóstőttősi Süni csoportban tölti. A Közalkalmazotti Tanács elnöke és tagjai a törvény általi előírásoknak megfelelően munkaidő kedvezményben részesülnek. Közalkalmazotti Tanács elnöke és tagjai: Schöffer Györgyné (elnök) Kovácsné Cseh Éva (tag) O. Kovácsné Tóth Andrea (tag) Az akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben foglaltak szerinti helyettesítési rend az érvényes. 10

11 A nevelési év rendje Nevelési év Foglalkozások ideje Nyári életrend Új gyermekek beíratása Szeptember 01-től augusztus 31-ig A nyitva tartás teljes időtartamában óvónő foglalkozik a gyermekekkel. Szeptember 01-től május 31-ig Június 01-től augusztus 31-ig A fenntartó által meghatározott időben, általában április utolsó hete szeptember 01-től folyamatosan. Új gyermekek befogadásának ideje A gyermek felvételéről írásban értesítjük a szülőket 30 napon belül. Elutasítás, átirányítás esetén a szülőnek a Köznevelési Törvény értelmében fellebbezési joga van, az értesítéstől számított 15 napon belül. Szünetek időtartama Iskolai szünetek időpontjai: őszi szünet: október 27. október 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). téli szünet: december 22. december 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5.(hétfő). tavaszi szünet: április 2. - április 7. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a napokon előzetes szülői igény felmérés alapján a Százszorszép óvoda összevont csoportokban üzemel. Dalmandi Tagóvoda az iskolai szünet időpontjában zárva tart (fenntartói egyeztetés szerint működik). A nyári zárva tartás tervezett időpontjai: A fenntartóval való egyeztetés eredményeként várhatóan a Százszorszép óvoda nyári zárva tartásának ideje 5 hét, a Csikóstőttősi tagóvoda és a Dalmandi tagóvoda nyári zárva tartásának ideje 6 hét. Az k február 15.-ig közzé teszik a zárva tartás pontos időpontját. Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk Felhasználás tárgya Résztvevők Időpont Felelős Zöld Óvoda intézménylátogatás Paksra Szervezetfejlesztés, csapatépítő kirándulás nevelőtestület Teufelné Glaub Ágnes Porcsáné Zádori Zsuzsanna Reichertné Nagy Judit Félévi nevelési értekezlet nevelőtestület Teufelné Glaub Ágnes Szakmai nap - Néptáncfesztivál alkalmazotti közösség Teufelné Glaub Ágnes Tóthné Károly Mónika Farkas-Balázs Barbara

12 Tanévzáró nevelési értekezlet Tanévnyitó nevelési értekezlet alkalmazotti közösség alkalmazotti közösség vagy Teufelné Glaub Ágnes Teufelné Glaub Ágnes 6. Az óvoda működését és eredményességét támogató megbeszélések, értekezletek Elsődleges célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek biztosítása, a pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása. Információáramlás rendje A mindenkit érintő információkat kifüggesztjük az információs táblákra (nevelői szoba, dajka szoba). Az óvónők közötti információk áramlásáért a munkaközösség vezető is felelős. Az információáramláshoz tartozik, hogy a belső információk ne kerüljenek intézményen kívül, különösen ne elferdítve, és az intézmény jó hírnevét rontva. A szülőtől a gyermekről, valamint a család életéről kapott információkat hivatali titokként kezeljük, és azokat csak a gyermekkel foglalkozó felnőttnek adjuk át. 1 Információáramlással kapcsolatos rendszeres megbeszélések: Intézményen belüli értekezletek Óvodavezetői értekezletek A tagintézmény-vezetők ugyanabban a heti beosztásban dolgoznak, így könnyebben megoldható a havonkénti értekezlet, melynek tervezett időpontja: előzetes egyeztetés szerint szerda, óráig, helyszíne a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodája. Helyszín vagy időpontváltozás esetén az érintettek időben tájékoztatást kapnak. Nevelőtestületi értekezletek A következő hónap tervezett programjairól, azok szervezési feladatairól megbeszélést tartunk, melynek időpontjáról közösen döntünk. A tervezett időpont mindig a hónap utolsó hete. Munkatársi értekezletek Dajkák és pedagógiai asszisztensek részére 2 havonta, vagy szükség szerint tartunk megbeszéléseket. A kapcsolattartás erősítését szolgáló megbeszélések, értekezletek Szülőkkel: Szülői értekezlet A Szülői Szervezet Munkaterve a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 2014/2015-ös munkatervének a melléklete. Százszorszép Óvoda Időpont Tervezett téma Felelős szept.15. Szülői értekezlet Aktualitások, tájékoztatás az I. félévi programokról szept.30. SZK megbeszélés - munkaterv elfogadása intézményvezető csoportos óvónők intézményvezető SZK vezető, tagok 1 Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 2013/2014 Munkaterve 12

13 2014. okt. 2. SZK megbeszélés intézményvezető csoportos óvónők SZK vezető, tagok jan. 27. Tájékoztatás az iskolaérettségről Aktualitások, tájékoztatás az I. félév tapasztalatairól, a II. félévi programokról 13 intézményvezető csoportos óvónők febr. SZK megbeszélés intézményvezető csoportos óvónők SZK vezető, tagok ápr. - máj. Iskolakezdéssel kapcsolatos információk Szülői értekezlet Csikóstőttősi Tagóvoda Időpont Tervezett téma Felelős szept. 23. Szülői értekezlet Aktualitások, tájékoztatás az I. félévi programokról dec. SZK megbeszélés közösen az iskolai SZK tagokkal jan. SZK megbeszélés Farsangi megbeszélés márc. Tájékoztatás az iskolaérettségről Aktualitások, tájékoztatás az I. félév tapasztalatairól, a II. félévi programokról intézményvezető csoportos óvónők elsős tanítónők csoportos óvónők SZK vezető, tagok csoportos óvónők tanítónő SZK vezető, tagok csoportos óvónők csoportos óvónők ápr. Iskolakezdéssel kapcsolatos információk csoportos óvónők Szülői értekezlet máj. SZK megbeszélés SZK vezető, tagok csoportos óvónők Dalmandi Tagóvoda Időpont Tervezett téma Felelős szept. 03. Szülői értekezlet Aktualitások, tájékoztatás az I. félévi programokról jan. 30. Tájékoztatás az iskolaérettségről Aktualitások, tájékoztatás az I. félév tapasztalatairól, a II. félévi programokról Farsangi megbeszélés ápr.30-ig Iskolakezdéssel kapcsolatos információk Szülői értekezlet csoportos óvónők csoportos óvónők elsős tanítónők, nagycsoportos óvónők Általános iskolával Dombóvári József Attila Általános Iskola Időpont Tervezett téma Felelős szept. A kapcsolat erősítése a két intézmény intézményvezetők között munkaközösség okt. nov. Óvó nénik látogatása az első osztályosoknál A látottak megbeszélése vezetők csoportos óvónők első oszt. tanítók

14 2014.nov. Százszorszép óvoda febr. Százszorszép óvoda Alsós munk.köz egy irodalom kezdeményezést szeretne megnézni az óvodában A látottak megbeszélése Alsós munk.köz egy matematikai kezdeményezést szeretne megnézni az óvodában A látottak megbeszélése márc. Tanító nénik látogatása a nagycsoportosoknál A látottak megbeszélése munkaközösség vezető intézményvezető csoportos óvónők munkaközösség vezető intézményvezető csoportos óvónők csoportos óvónők első oszt. tanítók Szakszolgálattal: Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye Időpont Tervezett téma Felelős szept. A kapcsolat erősítése a két intézmény között Időpontok egyeztetése a vizsgálatokra, a heti fejlesztésekre okt. 02. A szakértői bizottsághoz küldendő vizsgálati kérelmekkel kapcsolatos tudnivalók, problémák megbeszélése jan. Vizsgálati időpontok kérése, egyeztetése - iskolaérettségi vizsgálat - középsősök szintfelmérő vizsg. intézményvezetők fejlesztő pedagógusok intézményvezetők intézményvezető csoportos óvónők Fenntartóval A fenntartó által szervezett képviselő-testületi ülések, bizottsági meghallgatások, megbeszélések alkalmain a részvétel biztosítása. Napi kapcsolat az Integrálttal: gazdasági és személyi ügyekben egyaránt Éves Beszámoló készítése az intézmény munkájáról. Az intézmény programjaira, rendezvényeire a polgármester, a képviselők meghívása. Egészségügyi szakszolgálattal Az óvoda gyermekorvosával, védőnőjével, és fogorvosával személyes ismeretség kialakítása, a korrekt tájékoztatás és segítségnyújtás megalapozása. A gyermekek éves egészségügyi felülvizsgálatának elvégzése. Óvodákkal, bölcsődével A településen működő óvodák vezetőivel személyes ismeretség kialakítása, a kölcsönös érdeklődés és segítségnyújtás megalapozása. Német Nemzetiségi Önkormányzattal Az óvoda német nemzetiségi csoportjának óvodapedagógusai továbbra is részt vesznek a Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényein, segítjük a program színvonalas megvalósítását. Az óvoda által szervezett rendezvényeken szívesen látjuk az önkormányzat képviselőit. 14

15 7. Fejlesztések Humán erőforrás Gyakornok mentorálása az intézmény Gyakornoki szabályzatában rögzítettek szerint Gyakornok Mentor Mentorálási terület Farkas Balázs Barbara Bárányné Buzássy Judit Látogatási ütemterv - Az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek megismerése, gyakorlati megvalósítása - A munkakörhöz kapcsolódó követelmények - Általános követelmények: a működési dokumentumok és jogszabályi rendelkezések értelmezése Időpont Óvodapedagógus neve Baloghné Simon Rózsa nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Bárányné Buzássy Judit nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Csősz Lászlóné nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Élő Tamásné nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Farkas Balázs Barbara nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Porcsáné Zádori nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Zsuzsanna Schöffer Györgyné nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Somogyi Ágota nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Szijártó Jenőné nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Tóthné Károly Mónika nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Teufelné Glaub Ágnes nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Marosi Tünde nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. O. Kovácsné Tóth nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Andrea Góvnikné Berg Klára nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Kovácsné Cseh Éva nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Németh Győzőné nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Reichertné Nagy Judit nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Látogatást végzi Ellenőrzést végzi: helyettes tag Hospitálást végzi: minden óvónő Részvétel akkreditált képzésen Porcsáné Zádori Zsuzsanna Név A továbbképzés tárgya Helye Időpont Tóthné Károly Mónika Zöld ovi 30 órás netes a nevelési év során bármikor kezdhető: 3 hó - óvónői döntés Közoktatási vezető és Kaposvár általában szombat pedagógus - szakvizsga 15

16 Tervezett bővítések, felújítások és egyéb szakmai feltételek fejlesztése A fejlesztés tárgya Százszorszép Csikóstőttős Dalmand Játszótér felülvizsgálata X X Udvari játékok felújítása, szabványosítása Faültetés, növények, virágok ültetése X X Épület, mosdó felújítás X Kerítés felújítás, lábazatjavítás X Tornaszoba kialakítása X Nyílászárók cseréje X Mobilizálható kisbútorok (fektetők) egy X csoportnyi Csoportszoba függönyeinek cseréje X 1 db. számítógép, monitor X Udvari játékok bővítése X X Közlekedési pálya kialakítása X Képességfejlesztő eszközök, játékok, X X X könyvek, kézműves anyagok beszerzése Gyerekprogramok támogatása X X X 16

17 8. Az óvoda szolgáltatásai Alapszolgáltatások Ssz. Fejlesztési terület Százszorszép Csikóstőttős Dalmand Speciális szolgáltatást nyújtó pedagógus 1. Logopédiai ellátás Müller Ágnes Korpádi Andrea Müller Ágnes 2. Gyógytestnevelési ellátás Bayer Adrien Bayer Adrien Marosi János 3. SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása Bárányné Buzássy Judit Bakonyi Krisztina Vértes Zoltánné 4. Fejlesztőpedagógiai ellátás Élő Tamásné Porcsáné Zádori Zsuzsanna Szijártó Jenőné Szülői igényekre alapozott szolgáltatások Az óvodákban további tevékenységeket szervezünk, melyek a gyermekek fejlődését szolgálják. Ezeket a szolgáltatásokat szülői igényfelmérés alapján szervezzük heti rendszerességgel. A színházlátogatásra bérletet vásárolunk, mely négyszeri színielőadást tartalmaz. A szülő bizonyos szolgáltatásokért díjat fizet. A Százszorszép óvodában, a Zene-ovira és az Origamira fizetett díj, az óvoda alapítványára kerül befizetésre. A plusz tevékenységeken csak azok a gyermekek vesznek részt, akiknek a szülei ezt írásban igényelték (engedélyező nyilatkozatot írtak alá). Ssz. Fejlesztési terület Százszorszép Csikóstőttős Dalmand 1. Néptánc Farkas Balázs Barbara 2. Zene-ovi Csősz Lászlóné 3. Origami Baloghné Simon Rózsa 4. Hittan Visnyei Judit Tolnai Éva 5. Vízhez szoktató úszás Somogyiné Vincze Ildikó Somogyiné Vincze Ildikó 6. Színházlátogatás Szijártó Jenőné Marosi Tünde Góvnikné Berg Klára 7. Foci, suli (nem óvodai szervezés) Óliás Zsolt 17

18 9. A teljes dolgozói kört érintő szakmai eseménynaptár A pedagógiai programban is megjelenített óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett időpontjai A felelősi rendszerben nevelési évenként, az aktuális vállalásaiknak megfelelően a nevelőtestület tagjai részt vállalnak a feladatokból. A felelősök a szakmai munka feltételeinek megteremtésében segítenek, koordinálják rendezvényeink szervezését, szakmai programjaink zavartalan lebonyolítását (rendezvényeink lebonyolításához választott felelősöket, határidőket lásd. az adott tevékenységeknél). Program Szeptember Gyümölcsös - témahét Határidő szept Felelős Százszorszép Csikóstőttős Dalmand Szijártó Jenőné Őszi séták, kirándulások szept minden óvónő minden óvónő minden óvónő Sportnap szept.01 Góvnikné Berg Klára minden óvónő Népmese világnapja szept. 30. Baloghné Simon Rózsa Németh Győzőné Október Színházlátogatás - Kaposvár okt.01. Marosi Tünde Csiky G. Színház Most Dalmand óvodai programjain való részvétel okt. 05. (dec, márc, máj.) Góvnikné Berg Klára minden óvónő Az Állatok világnapja okt. 06. Élő Tamásné O. Kovácsné Tóth Andrea Góvnikné Berg Klára Németh Győzőné Kukoricafosztás okt. 16. Bárányné Buzássy Judit Kenyér világnapja okt. 17. Élő Tamásné November Fényképész nov. Élő Tamásné nov. 03. Marosi Tünde nov. 10. Góvnikné Berg Klára Kreatív délután nov. 04. Góvnikné Berg Klára minden óvónő 18

19 Jótékonysági bál az óvodáért nov. 08. Góvnikné Berg Klára minden óvónő Márton nap nov. 11. Schöffer Györgyné O. Kovácsné Tóth Andrea Kovácsné Cseh Éva Tóthné Károly Mónika Adventi hangverseny nov.30. Bárányné Buzássy Judit December Adventi gyertyagyújtás dec. Csősz Lászlóné Mikulás dec. 05. minden óvónő minden óvónő minden óvónő Lucázás dec.13. Farkas Balázs Barbara Karácsonyi ünnep az dec.19. minden óvónő iskolásokkal Január Téli séták kirándulások, 2015 febr. minden óvónő minden óvónő minden óvónő Farsang jan.- febr. 18. minden óvónő O. Kovácsné Tóth Andrea minden óvónő Február Kreatív délután febr. 09 Góvnikné Berg Klára minden óvónő Medvehét - témahét febr. Somogyi Ágota Kovácsné Cseh Éva Öltözz pirosba febr. Marosi Tünde Kiszebáb égetés febr. Schöffer Györgyné minden óvónő Reichertné Nagy Judit Színházlátogatás - Kaposvár febr. Marosi Tünde Csiky G. Színház Március Nemzeti ünnep márc.15. Farkas Balázs Barbara minden óvónő minden óvónő Március 15. minden óvónő A Víz világnapja márc. 22. Teufelné Glaub Ágnes Marosi Tünde Reichertné Nagy Judit Április Húsvét ápr. minden óvónő minden óvónő Kovácsné Cseh Éva Gyermekkönyvek ápr.02. Marosi Tünde nemzetközi napja Néptáncfesztivál ápr. 17. minden óvónő Góvnikné Berg Klára Németh Győzőné Nyílt nap az oviban Ismerkedési délelőtt a leendő ápr. minden óvónő minden óvónő minden óvónő 19

20 kiscsoportosoknak A Föld világnapja ápr. 22. Élő Tamásné Németh Győzőné Május Anyák napja máj. minden óvónő máj. 5. minden óvónő minden óvónő Madarak és fák napja máj. 10. Porcsáné Zádori Zsuzsanna Kovácsné Cseh Éva Óvodai sportnap máj. 21. minden óvónő Pünkösd- Pünkösdölés máj. 24. Farkas Balázs Barbara Ovihét kirándulások megszervezése gyereknapi kir. máj. Teufelné Glaub Ágnes minden óvónő Évzáró - ballagás máj. minden óvónő Marosi Tünde Marosi Tünde Június Családi kirándulás jún. szülők Marosi Tünde minden óvónő Góvnikné Berg Klára Németh Győzőné A csoportok, az óvónők és a szülők megegyezése alapján ünnepelnek névnapot, születésnapot, évzárót - nagycsoportosok búcsúztatását. Jeles napokhoz kapcsolódó népi ünnepeket (pl. Borbála-nap, Luca-nap,..) a csoportokban tartják meg. Felelős: minden óvónő. 20

21 10. Feladatok felosztása alkalmazottak szerint A felelősök kiválasztásánál az egyenlő bánásmód követelményeit vettük figyelembe, biztosítjuk az arányos és egyenletes feladatelosztást. Név Baloghné Simon Rózsa Feladatok: Minőségbiztosítás Origami Bárányné Buzássy Judit Feladatok: Szakmai segítő mentor Egyéni fejlesztések Rendezvények szervezése Csősz Lászlóné Feladatok: Rendezvények szervezése Zeneovi Élő Tamásné Feladatok: Egyéni fejlesztések Alapítvány Farkas - Balázs Barbara Feladatok: Hagyományőrzés Magyar tánccsoport vezetése Porcsáné Zádori Zsuzsanna Feladatok: Munkaközösség vezető Egyéni fejlesztő Alapozó T. Elsősegély felelős Könyv kapcsolattartó - Novum Hangoló kapcsolattartó Program, - feladatszervezés Százszorszép Óvoda 2014.szept.30. Népmese világnapja nov. 30. Adventi gyertyagyújtás febr. Óvodai farsang ápr.17. Néptáncfesztivál ápr.-máj. Nyílt nap Ismerkedési délelőtt a leendő kiscsoportosoknak 2014.okt. 16. Kukoricafosztás nov. 30. Adventi gyertyagyújtás nov. 30. Adventi hangverseny febr. Óvodai farsang ápr.17. Néptáncfesztivál ápr.-máj. Nyílt nap Ismerkedési délelőtt a leendő kiscsoportosoknak nov. 30. Adventi gyertyagyújtás febr. Óvodai farsang ápr.17. Néptáncfesztivál ápr.-máj. Nyílt nap Ismerkedési délelőtt a leendő kiscsoportosoknak 2014.okt. 04. Állatok világnapja 2014.okt. 17. Kenyér világnapja nov. 30. Adventi gyertyagyújtás febr. Óvodai farsang ápr.17. Néptáncfesztivál ápr. 22. Föld napja ápr.-máj. Nyílt nap Ismerkedési délelőtt a leendő kiscsoportosoknak nov. 30. Adventi gyertyagyújtás nov. 30. Adventi hangverseny dec.13. Lucázás febr. Óvodai farsang márc ápr.17. Néptáncfesztivál ápr.-máj. Nyílt nap Ismerkedési délelőtt a leendő kiscsoportosoknak máj. 24. Pünkösd nov. 30. Adventi gyertyagyújtás febr. Óvodai farsang ápr.17. Néptáncfesztivál ápr.-máj. Nyílt nap Ismerkedési délelőtt a leendő kiscsoportosoknak

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető:. aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében:

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Nevelőtestület nevében: aláírás Érvényessége. 2009. 09.01. 2010. 08. 31. Legitimációs

Részletesebben

A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete. 2014/2015 tanévre. Készítette: Kaszáné Vincze Éva intézményvezető

A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete. 2014/2015 tanévre. Készítette: Kaszáné Vincze Éva intézményvezető A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MUNKATERVE 2014/2015 tanévre Készítette: Kaszáné Vincze Éva 2 I. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK HELYZETELEMZÉS: Intézményünk

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02 VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 ÉVES MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉV Városlőd, 2013-09-02 Készítette: Staub Ildikó Óvodavezető-helyettes TARTALOM 1. A 2013/2014

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza, Kereszt u.8. MUNKATERV 2013-2014-es nevelési év Készítette: Skarbit Józsefné intézményvezető Nyíregyháza, 2013. szeptember 30. 0 Tartalomjegyzék 1.Az intézmény jellemzői...

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 01.

Budapest, 2014. szeptember 01. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 65-1042-2014 Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, 2014. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. A Vackor

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015. Tátika Napsugár Óvoda 2014-2015. nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv... 3. oldal Nevelési év rendje... 3. oldal Fogadó órák rendje... 4. oldal Nyílt napok...

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben