Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34."

Átírás

1 Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015

2 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója: Intézményvezető: Legitimációs záradék.. Teufelné Glaub Ágnes Alkalmazotti közösség nevében: Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: Közalkalmazotti Tanács nevében:. Fenntartó nevében:. A dokumentum jellege: Nyilvános Hatályos: Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig Ph. 2

3 Tartalom 1. A munkaterv jogszabályi háttere Az intézmény adatai Az intézmény kiemelt céljai és feladatai Humán erőforrás Működési terv Az óvoda működését és eredményességét támogató megbeszélések, értekezletek Fejlesztések Az óvoda szolgáltatásai A teljes dolgozói kört érintő szakmai eseménynaptár Feladatok felosztása alkalmazottak szerint Gyermek és ifjúságvédelem Az intézményben folyó ellenőrző és értékelő tevékenység Belső ellenőrzési terv A szülői közösség tagjainak névsora Érvényességi rendelkezés

4 1. A munkaterv jogszabályi háttere évi LXXIX. Törvény a közoktatásról (az évi LXXXV. törvénnyel, az évi CXXI. Törvénnyel, és az évi LXXII. törvénnyel módosítva) hatályos paragrafusai évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: - 229/2012. VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról - A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet kiadásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A Kormány 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A fenntartó helyi rendeletei 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda működét és pedagógiai tevékenységét meghatározó dokumentumok, nevelőtestületi határozatok, munkaköri leírások Vezetői Pályázat 4

5 2. Az intézmény adatai Az intézmény hivatalos neve: DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA Az intézmény fenntartója, működtetője: Dombóvár Város Önkormányzata A tagóvoda neve, címe, elérhetősége: Az intézményvezető: Százszorszép óvodája 7200 Dombóvár III. u. 34. Telefon/fax: 06 74/ Teufelné Glaub Ágnes A tagóvoda neve, címe, elérhetősége: A tagóvoda vezető: Csikóstőttősi Tagóvodája Csikóstőttős Hunyadi tér 20. Telefon / Marosi Tünde A tagóvoda neve, címe, elérhetősége: A tagóvoda vezető: Dalmandi Tagóvodája Dalmand Felszabadulás u. 14. Telefon / Góvnikné Berg Klára Az alapító okirat száma: 383/2012 (XII.14.) OM azonosító: Az intézmény alapítványa: Százszorszép Alapítvány (Székhelyintézmény) 5

6 3. Az intézmény kiemelt céljai és feladatai Elsődleges céljaink az óvodáink egyéni arculatának megőrzése, a helyi sajátosságok tiszteletben tartása, a gyermekközpontú, barátságos, biztonságot adó környezet megőrzése, mely megfelelő színteret ad a gyermeki személyiség fejlődésének, a képességek kibontakozásának, az esetleges hátrányok leküzdésének. a szabad játék lehetőségének biztosítása. A játék úgy áll a középpontban, hogy a gyermekek óvodai tevékenységei hozzá kötődnek. A játék lehetőséget biztosít a kísérletezésre, a tapasztalatok többszöri átélésére, az ismeretszerzésre, a képzelőerő fejlődésére. További céljaink, hogy a rendszeres életritmust, a megfelelő napirendet kialakítsuk az óvodáskorú gyermekekben. A helyes tisztálkodási és táplálkozási szokások kialakításában fontos szerepe van az óvodapedagógusoknak és a dajkáknak. az óvodáskorú gyermekek környezettudatos viselkedését megalapozzuk. A gyermeket olyan szokások, viselkedésformák, készségek birtokába jutassuk, melyekkel a környezettudatos magatartás formálását, a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítását, a környezet szépítése és díszítése iránti igényét, a takarékoskodást a vízzel és az energiával megalapozzuk. az egészséges táplálkozást népszerűsítsük, az egészséges életre nevelést, az egészség megtartására, megerősítésére felkészítsük óvodásainkat. a gyermekek felfokozott mozgásigényét kielégítsük. Napi szükségletük a friss levegőn való tartózkodás, mozgás, melyet az udvaron, séták, kirándulások során biztosítunk. minden óvodásunk számára biztosítsuk egyéni szükségletüknek megfelelően - a maga módján, a maga ütemében, a maga képességei szerinti a fejlődést, a kibontakozást. a differenciált, egyénhez illeszkedő fejlesztés, a hátránykompenzációt, és a tehetséggondozást egyaránt szolgálja. a gyermekek önbizalmát erősítsük, meleg, szeretetteljes légkört biztosítsunk számukra. óvodásaink a másságot tartsák tiszteletben. a családokkal hatékonyan tudjunk együttműködni, a családokat tudjuk segíteni. Az óvodapedagógusok napi kapcsolatban állnak a szülőkkel, ezáltal az együttnevelés, az együttműködés érdekében a folyamatos párbeszéd lehetősége biztosított. óvodáskor végére iskolára alkalmas gyerekeket bízzunk a szülőkre. A célok elérését támogató kiemelt feladataink: személyi feltételek, változások zökkenőmentességének segítése, új kollégák beilleszkedésének segítése, az intézmény szabályozó dokumentumainak felülvizsgálata, módosítása, elkészítése, a pedagógiai munka írásos dokumentumainak felülvizsgálata, egységesítése (csoportnapló, fejlettségi napló), egyéni fejlesztési tervek áttekintése, fejlesztési feladatok pontos dokumentálása a szülői házzal való együttműködés áttekintése, kapcsolatépítés, nevelési célkitűzések összhangjának megteremtése, hagyományőrzés hagyományápolás: az intézmény ünnepeinek és témaheteinek áttekintése a tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek és módszerek alkalmazása 6

7 4. Humán erőforrás Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. A nevelőtestület tagjai felsőfokú tanulmányaikon és továbbképzéseken fejlesztették tudásukat, ismeretüket, melyek segítségével valósítják meg a mindennapi nevelő-oktató munkát. A technikai dolgozók rendelkeznek a megfelelő végzettséggel, szakképesítéssel, segítik, támogatják az óvodapedagógusok munkáját. Ez az összehangolt munka előmozdítja az óvodai nevelés eredményességét. A német nemzetiségi óvodai nevelésben résztvevő óvodapedagógusok ismerik a nemzetiség szellemi és tárgyi kultúráját, hagyományait, szokásait. Feladatuk a kultúrkincs átörökítése, az identitástudat kialakítása, erősítése. Intézményvezető Százszorszép Dalmand Csikóstőttős Teufelné Glaub Ágnes Intézményvezető Tóthné Károly Mónika helyettes Tagóvoda vezető Góvnikné Berg Klára Marosi Tünde Óvodapedagógus Pedagógiai asszisztens Óvodatitkár Dajka Takarító Baloghné Simon Rózsa Kovácsné Cseh Éva O. Kovácsné Tóth Andrea Bárányné Buzássy Judit Németh Győzőné Csősz Lászlóné Élő Tamásné Farkas Balázs Barbara Porcsáné Zádori Zsuzsanna Schöffer Györgyné Somogyi Ágota Szijártó Jenőné Tóthné Károly Mónika Klemmné Varga Éva Szücs Szabina Almacht Alexandra Reichertné Nagy Judit Habuczkiné Horváth Tünde Kristóf Gáborné Tonkó Pálné Kreb Imréné Patai Istvánné Pálné Tanner Izabella Rimainé Kovács Rozália Takács Lajosné Balaskó Piroska 7

8 CSOPORTBEOSZTÁSOK Az intézmény férőhelye: Dombóvár: 150 fő, Csikóstőttősi tagintézmény: 30 fő Dalmandi tagintézmény: 50 fő Csoportok száma: szeptember 01.-én az intézmény 8 csoportjában, összesen 127 gyermek kezdi meg a nevelési évet. Ssz. Csoport neve Óvodapedagógusok Dajka Százszorszép Óvoda 1 Méhecske csoport Élő Tamásné Baloghné Simon Rózsa 2 Fecske csoport Szijártó Jenőné Farkas-Balázs Barbara 3 Maci csoport Csősz Lászlóné Somogyi Ágota 4 Nyuszi csoport Bárányné Buzássy Judit Porcsáné Zádori Zsuzsanna 5 Pillangó csoport Tóthné Károly Mónika Schöffer Györgyné Csikóstőttősi Tagóvoda Kreb Imréné Patai Istvánné Habuczkiné Horváth Tünde Rimainé Kovács Rozália Pálné Tanner Izabella 1 Süni csoport Dalmandi Tagóvoda Marosi Tünde O. Kovácsné Tóth Andrea Tonkó Pálné 1 Csiga csoport Kovácsné Cseh Éva Reichertné Nagy Judit 2 Halacska csoport Góvnikné Berg Klára Németh Győzőné Kristóf Gáborné Balaskó Piroska 5. Működési terv Az óvoda nyitva tartása A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda tagintézményeiben a következő nyitvatartási idő szerint várjuk a gyermekeket: Százszorszép óvoda: óráig Csikóstőttősi óvoda: óráig Dalmandi óvoda: óráig. Reggel és délután összevont csoportban gyülekezünk az alábbiak szerint. Százszorszép Óvoda Hét napjai Hétfő Maci Maci Kedd Nyuszi Nyuszi Szerda Méhecske Méhecske Csütörtök Fecske Fecske Péntek Pillangó Pillangó 8

9 A Dalmandi Tagóvodában reggel gyermekek. között összevont csoportban gyülekeznek a Az óvoda dolgozóinak munkaidő beosztása A munkarend kialakításával célunk, hogy biztosítsuk az átfedési időt a csoportban, a gyermekek nevelésének, egyéni fejlesztésének, felzárkóztatásának, a tehetséggondozásnak lehetőségét és az óvoda zavartalan működésének maradéktalan ellátását. Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Százszorszép Óvoda Élő Tamásné De Du Baloghné Simon Rózsa De Du Szijártó Jenőné De Du Farkas Balázs Barbara De Du Bárányné Buzássy Judit De Du Porcsáné Zádori Zsuzsanna De Du Tóthné Károly Mónika De Du Schöffer Györgyné De Du Csősz Lászlóné De Du Somogyi Ágota De Du Teufelné Glaub Ágnes Klemmné Varga Éva De Du Szücs Szabina De Du Almacht Alexandra Habuczkiné Horváth Tünde De Du Kreb Imréné De Du Patai Istvánné De Du Pálné Tanner Izabella De Du Rimainé Kovács Rozália De Du Takács Lajosné

10 Csikóstőttősi Tagóvoda Marosi Tünde De Du O. Kovácsné Tóth Andrea De Du Tonkó Pálné De Du Dalmandi Tagóvoda Góvnikné Berg Klára De Du Németh Győzőné De Du Kovácsné Cseh Éva De Du Reichertné Nagy Judit De Du Balaskó Piroska De Du Kristóf Gáborné De Du páratlan hét páros hét mindig azonos rend szerint A vezetők intézményben tartózkodásának rendje Intézményvezető: Teufelné Glaub Ágnes Munkaideje: 40 óra/ hét, kötött munkaideje: 10 óra/ hét Kötött munkaidejét a Pillangó csoportban német nemzetiségi nevelési feladatokkal tölti. Intézményvezető-helyettes: Munkaideje: 40óra/ hét, kötött munkaideje: 24 óra/ hét Kötött munkaidejét a Pillangó csoportban német nemzetiségi nevelési feladatokkal tölti. Tagóvoda-vezető: Góvnikné Berg Klára (Dalmand) Marosi Tünde (Csikóstőttős) Munkaideje: 40óra/ hét, kötött munkaideje: 26 óra/ hét Kötött munkaidejét a Dalmandi Halacska, ill. a Csikóstőttősi Süni csoportban tölti. A Közalkalmazotti Tanács elnöke és tagjai a törvény általi előírásoknak megfelelően munkaidő kedvezményben részesülnek. Közalkalmazotti Tanács elnöke és tagjai: Schöffer Györgyné (elnök) Kovácsné Cseh Éva (tag) O. Kovácsné Tóth Andrea (tag) Az akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben foglaltak szerinti helyettesítési rend az érvényes. 10

11 A nevelési év rendje Nevelési év Foglalkozások ideje Nyári életrend Új gyermekek beíratása Szeptember 01-től augusztus 31-ig A nyitva tartás teljes időtartamában óvónő foglalkozik a gyermekekkel. Szeptember 01-től május 31-ig Június 01-től augusztus 31-ig A fenntartó által meghatározott időben, általában április utolsó hete szeptember 01-től folyamatosan. Új gyermekek befogadásának ideje A gyermek felvételéről írásban értesítjük a szülőket 30 napon belül. Elutasítás, átirányítás esetén a szülőnek a Köznevelési Törvény értelmében fellebbezési joga van, az értesítéstől számított 15 napon belül. Szünetek időtartama Iskolai szünetek időpontjai: őszi szünet: október 27. október 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). téli szünet: december 22. december 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5.(hétfő). tavaszi szünet: április 2. - április 7. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a napokon előzetes szülői igény felmérés alapján a Százszorszép óvoda összevont csoportokban üzemel. Dalmandi Tagóvoda az iskolai szünet időpontjában zárva tart (fenntartói egyeztetés szerint működik). A nyári zárva tartás tervezett időpontjai: A fenntartóval való egyeztetés eredményeként várhatóan a Százszorszép óvoda nyári zárva tartásának ideje 5 hét, a Csikóstőttősi tagóvoda és a Dalmandi tagóvoda nyári zárva tartásának ideje 6 hét. Az k február 15.-ig közzé teszik a zárva tartás pontos időpontját. Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk Felhasználás tárgya Résztvevők Időpont Felelős Zöld Óvoda intézménylátogatás Paksra Szervezetfejlesztés, csapatépítő kirándulás nevelőtestület Teufelné Glaub Ágnes Porcsáné Zádori Zsuzsanna Reichertné Nagy Judit Félévi nevelési értekezlet nevelőtestület Teufelné Glaub Ágnes Szakmai nap - Néptáncfesztivál alkalmazotti közösség Teufelné Glaub Ágnes Tóthné Károly Mónika Farkas-Balázs Barbara

12 Tanévzáró nevelési értekezlet Tanévnyitó nevelési értekezlet alkalmazotti közösség alkalmazotti közösség vagy Teufelné Glaub Ágnes Teufelné Glaub Ágnes 6. Az óvoda működését és eredményességét támogató megbeszélések, értekezletek Elsődleges célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek biztosítása, a pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása. Információáramlás rendje A mindenkit érintő információkat kifüggesztjük az információs táblákra (nevelői szoba, dajka szoba). Az óvónők közötti információk áramlásáért a munkaközösség vezető is felelős. Az információáramláshoz tartozik, hogy a belső információk ne kerüljenek intézményen kívül, különösen ne elferdítve, és az intézmény jó hírnevét rontva. A szülőtől a gyermekről, valamint a család életéről kapott információkat hivatali titokként kezeljük, és azokat csak a gyermekkel foglalkozó felnőttnek adjuk át. 1 Információáramlással kapcsolatos rendszeres megbeszélések: Intézményen belüli értekezletek Óvodavezetői értekezletek A tagintézmény-vezetők ugyanabban a heti beosztásban dolgoznak, így könnyebben megoldható a havonkénti értekezlet, melynek tervezett időpontja: előzetes egyeztetés szerint szerda, óráig, helyszíne a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodája. Helyszín vagy időpontváltozás esetén az érintettek időben tájékoztatást kapnak. Nevelőtestületi értekezletek A következő hónap tervezett programjairól, azok szervezési feladatairól megbeszélést tartunk, melynek időpontjáról közösen döntünk. A tervezett időpont mindig a hónap utolsó hete. Munkatársi értekezletek Dajkák és pedagógiai asszisztensek részére 2 havonta, vagy szükség szerint tartunk megbeszéléseket. A kapcsolattartás erősítését szolgáló megbeszélések, értekezletek Szülőkkel: Szülői értekezlet A Szülői Szervezet Munkaterve a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 2014/2015-ös munkatervének a melléklete. Százszorszép Óvoda Időpont Tervezett téma Felelős szept.15. Szülői értekezlet Aktualitások, tájékoztatás az I. félévi programokról szept.30. SZK megbeszélés - munkaterv elfogadása intézményvezető csoportos óvónők intézményvezető SZK vezető, tagok 1 Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 2013/2014 Munkaterve 12

13 2014. okt. 2. SZK megbeszélés intézményvezető csoportos óvónők SZK vezető, tagok jan. 27. Tájékoztatás az iskolaérettségről Aktualitások, tájékoztatás az I. félév tapasztalatairól, a II. félévi programokról 13 intézményvezető csoportos óvónők febr. SZK megbeszélés intézményvezető csoportos óvónők SZK vezető, tagok ápr. - máj. Iskolakezdéssel kapcsolatos információk Szülői értekezlet Csikóstőttősi Tagóvoda Időpont Tervezett téma Felelős szept. 23. Szülői értekezlet Aktualitások, tájékoztatás az I. félévi programokról dec. SZK megbeszélés közösen az iskolai SZK tagokkal jan. SZK megbeszélés Farsangi megbeszélés márc. Tájékoztatás az iskolaérettségről Aktualitások, tájékoztatás az I. félév tapasztalatairól, a II. félévi programokról intézményvezető csoportos óvónők elsős tanítónők csoportos óvónők SZK vezető, tagok csoportos óvónők tanítónő SZK vezető, tagok csoportos óvónők csoportos óvónők ápr. Iskolakezdéssel kapcsolatos információk csoportos óvónők Szülői értekezlet máj. SZK megbeszélés SZK vezető, tagok csoportos óvónők Dalmandi Tagóvoda Időpont Tervezett téma Felelős szept. 03. Szülői értekezlet Aktualitások, tájékoztatás az I. félévi programokról jan. 30. Tájékoztatás az iskolaérettségről Aktualitások, tájékoztatás az I. félév tapasztalatairól, a II. félévi programokról Farsangi megbeszélés ápr.30-ig Iskolakezdéssel kapcsolatos információk Szülői értekezlet csoportos óvónők csoportos óvónők elsős tanítónők, nagycsoportos óvónők Általános iskolával Dombóvári József Attila Általános Iskola Időpont Tervezett téma Felelős szept. A kapcsolat erősítése a két intézmény intézményvezetők között munkaközösség okt. nov. Óvó nénik látogatása az első osztályosoknál A látottak megbeszélése vezetők csoportos óvónők első oszt. tanítók

14 2014.nov. Százszorszép óvoda febr. Százszorszép óvoda Alsós munk.köz egy irodalom kezdeményezést szeretne megnézni az óvodában A látottak megbeszélése Alsós munk.köz egy matematikai kezdeményezést szeretne megnézni az óvodában A látottak megbeszélése márc. Tanító nénik látogatása a nagycsoportosoknál A látottak megbeszélése munkaközösség vezető intézményvezető csoportos óvónők munkaközösség vezető intézményvezető csoportos óvónők csoportos óvónők első oszt. tanítók Szakszolgálattal: Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye Időpont Tervezett téma Felelős szept. A kapcsolat erősítése a két intézmény között Időpontok egyeztetése a vizsgálatokra, a heti fejlesztésekre okt. 02. A szakértői bizottsághoz küldendő vizsgálati kérelmekkel kapcsolatos tudnivalók, problémák megbeszélése jan. Vizsgálati időpontok kérése, egyeztetése - iskolaérettségi vizsgálat - középsősök szintfelmérő vizsg. intézményvezetők fejlesztő pedagógusok intézményvezetők intézményvezető csoportos óvónők Fenntartóval A fenntartó által szervezett képviselő-testületi ülések, bizottsági meghallgatások, megbeszélések alkalmain a részvétel biztosítása. Napi kapcsolat az Integrálttal: gazdasági és személyi ügyekben egyaránt Éves Beszámoló készítése az intézmény munkájáról. Az intézmény programjaira, rendezvényeire a polgármester, a képviselők meghívása. Egészségügyi szakszolgálattal Az óvoda gyermekorvosával, védőnőjével, és fogorvosával személyes ismeretség kialakítása, a korrekt tájékoztatás és segítségnyújtás megalapozása. A gyermekek éves egészségügyi felülvizsgálatának elvégzése. Óvodákkal, bölcsődével A településen működő óvodák vezetőivel személyes ismeretség kialakítása, a kölcsönös érdeklődés és segítségnyújtás megalapozása. Német Nemzetiségi Önkormányzattal Az óvoda német nemzetiségi csoportjának óvodapedagógusai továbbra is részt vesznek a Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényein, segítjük a program színvonalas megvalósítását. Az óvoda által szervezett rendezvényeken szívesen látjuk az önkormányzat képviselőit. 14

15 7. Fejlesztések Humán erőforrás Gyakornok mentorálása az intézmény Gyakornoki szabályzatában rögzítettek szerint Gyakornok Mentor Mentorálási terület Farkas Balázs Barbara Bárányné Buzássy Judit Látogatási ütemterv - Az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek megismerése, gyakorlati megvalósítása - A munkakörhöz kapcsolódó követelmények - Általános követelmények: a működési dokumentumok és jogszabályi rendelkezések értelmezése Időpont Óvodapedagógus neve Baloghné Simon Rózsa nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Bárányné Buzássy Judit nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Csősz Lászlóné nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Élő Tamásné nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Farkas Balázs Barbara nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Porcsáné Zádori nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Zsuzsanna Schöffer Györgyné nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Somogyi Ágota nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Szijártó Jenőné nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Tóthné Károly Mónika nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Teufelné Glaub Ágnes nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Marosi Tünde nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. O. Kovácsné Tóth nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Andrea Góvnikné Berg Klára nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Kovácsné Cseh Éva nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Németh Győzőné nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Reichertné Nagy Judit nov.- dec.- jan. márc.- ápr. - máj. Látogatást végzi Ellenőrzést végzi: helyettes tag Hospitálást végzi: minden óvónő Részvétel akkreditált képzésen Porcsáné Zádori Zsuzsanna Név A továbbképzés tárgya Helye Időpont Tóthné Károly Mónika Zöld ovi 30 órás netes a nevelési év során bármikor kezdhető: 3 hó - óvónői döntés Közoktatási vezető és Kaposvár általában szombat pedagógus - szakvizsga 15

16 Tervezett bővítések, felújítások és egyéb szakmai feltételek fejlesztése A fejlesztés tárgya Százszorszép Csikóstőttős Dalmand Játszótér felülvizsgálata X X Udvari játékok felújítása, szabványosítása Faültetés, növények, virágok ültetése X X Épület, mosdó felújítás X Kerítés felújítás, lábazatjavítás X Tornaszoba kialakítása X Nyílászárók cseréje X Mobilizálható kisbútorok (fektetők) egy X csoportnyi Csoportszoba függönyeinek cseréje X 1 db. számítógép, monitor X Udvari játékok bővítése X X Közlekedési pálya kialakítása X Képességfejlesztő eszközök, játékok, X X X könyvek, kézműves anyagok beszerzése Gyerekprogramok támogatása X X X 16

17 8. Az óvoda szolgáltatásai Alapszolgáltatások Ssz. Fejlesztési terület Százszorszép Csikóstőttős Dalmand Speciális szolgáltatást nyújtó pedagógus 1. Logopédiai ellátás Müller Ágnes Korpádi Andrea Müller Ágnes 2. Gyógytestnevelési ellátás Bayer Adrien Bayer Adrien Marosi János 3. SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása Bárányné Buzássy Judit Bakonyi Krisztina Vértes Zoltánné 4. Fejlesztőpedagógiai ellátás Élő Tamásné Porcsáné Zádori Zsuzsanna Szijártó Jenőné Szülői igényekre alapozott szolgáltatások Az óvodákban további tevékenységeket szervezünk, melyek a gyermekek fejlődését szolgálják. Ezeket a szolgáltatásokat szülői igényfelmérés alapján szervezzük heti rendszerességgel. A színházlátogatásra bérletet vásárolunk, mely négyszeri színielőadást tartalmaz. A szülő bizonyos szolgáltatásokért díjat fizet. A Százszorszép óvodában, a Zene-ovira és az Origamira fizetett díj, az óvoda alapítványára kerül befizetésre. A plusz tevékenységeken csak azok a gyermekek vesznek részt, akiknek a szülei ezt írásban igényelték (engedélyező nyilatkozatot írtak alá). Ssz. Fejlesztési terület Százszorszép Csikóstőttős Dalmand 1. Néptánc Farkas Balázs Barbara 2. Zene-ovi Csősz Lászlóné 3. Origami Baloghné Simon Rózsa 4. Hittan Visnyei Judit Tolnai Éva 5. Vízhez szoktató úszás Somogyiné Vincze Ildikó Somogyiné Vincze Ildikó 6. Színházlátogatás Szijártó Jenőné Marosi Tünde Góvnikné Berg Klára 7. Foci, suli (nem óvodai szervezés) Óliás Zsolt 17

18 9. A teljes dolgozói kört érintő szakmai eseménynaptár A pedagógiai programban is megjelenített óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett időpontjai A felelősi rendszerben nevelési évenként, az aktuális vállalásaiknak megfelelően a nevelőtestület tagjai részt vállalnak a feladatokból. A felelősök a szakmai munka feltételeinek megteremtésében segítenek, koordinálják rendezvényeink szervezését, szakmai programjaink zavartalan lebonyolítását (rendezvényeink lebonyolításához választott felelősöket, határidőket lásd. az adott tevékenységeknél). Program Szeptember Gyümölcsös - témahét Határidő szept Felelős Százszorszép Csikóstőttős Dalmand Szijártó Jenőné Őszi séták, kirándulások szept minden óvónő minden óvónő minden óvónő Sportnap szept.01 Góvnikné Berg Klára minden óvónő Népmese világnapja szept. 30. Baloghné Simon Rózsa Németh Győzőné Október Színházlátogatás - Kaposvár okt.01. Marosi Tünde Csiky G. Színház Most Dalmand óvodai programjain való részvétel okt. 05. (dec, márc, máj.) Góvnikné Berg Klára minden óvónő Az Állatok világnapja okt. 06. Élő Tamásné O. Kovácsné Tóth Andrea Góvnikné Berg Klára Németh Győzőné Kukoricafosztás okt. 16. Bárányné Buzássy Judit Kenyér világnapja okt. 17. Élő Tamásné November Fényképész nov. Élő Tamásné nov. 03. Marosi Tünde nov. 10. Góvnikné Berg Klára Kreatív délután nov. 04. Góvnikné Berg Klára minden óvónő 18

19 Jótékonysági bál az óvodáért nov. 08. Góvnikné Berg Klára minden óvónő Márton nap nov. 11. Schöffer Györgyné O. Kovácsné Tóth Andrea Kovácsné Cseh Éva Tóthné Károly Mónika Adventi hangverseny nov.30. Bárányné Buzássy Judit December Adventi gyertyagyújtás dec. Csősz Lászlóné Mikulás dec. 05. minden óvónő minden óvónő minden óvónő Lucázás dec.13. Farkas Balázs Barbara Karácsonyi ünnep az dec.19. minden óvónő iskolásokkal Január Téli séták kirándulások, 2015 febr. minden óvónő minden óvónő minden óvónő Farsang jan.- febr. 18. minden óvónő O. Kovácsné Tóth Andrea minden óvónő Február Kreatív délután febr. 09 Góvnikné Berg Klára minden óvónő Medvehét - témahét febr. Somogyi Ágota Kovácsné Cseh Éva Öltözz pirosba febr. Marosi Tünde Kiszebáb égetés febr. Schöffer Györgyné minden óvónő Reichertné Nagy Judit Színházlátogatás - Kaposvár febr. Marosi Tünde Csiky G. Színház Március Nemzeti ünnep márc.15. Farkas Balázs Barbara minden óvónő minden óvónő Március 15. minden óvónő A Víz világnapja márc. 22. Teufelné Glaub Ágnes Marosi Tünde Reichertné Nagy Judit Április Húsvét ápr. minden óvónő minden óvónő Kovácsné Cseh Éva Gyermekkönyvek ápr.02. Marosi Tünde nemzetközi napja Néptáncfesztivál ápr. 17. minden óvónő Góvnikné Berg Klára Németh Győzőné Nyílt nap az oviban Ismerkedési délelőtt a leendő ápr. minden óvónő minden óvónő minden óvónő 19

20 kiscsoportosoknak A Föld világnapja ápr. 22. Élő Tamásné Németh Győzőné Május Anyák napja máj. minden óvónő máj. 5. minden óvónő minden óvónő Madarak és fák napja máj. 10. Porcsáné Zádori Zsuzsanna Kovácsné Cseh Éva Óvodai sportnap máj. 21. minden óvónő Pünkösd- Pünkösdölés máj. 24. Farkas Balázs Barbara Ovihét kirándulások megszervezése gyereknapi kir. máj. Teufelné Glaub Ágnes minden óvónő Évzáró - ballagás máj. minden óvónő Marosi Tünde Marosi Tünde Június Családi kirándulás jún. szülők Marosi Tünde minden óvónő Góvnikné Berg Klára Németh Győzőné A csoportok, az óvónők és a szülők megegyezése alapján ünnepelnek névnapot, születésnapot, évzárót - nagycsoportosok búcsúztatását. Jeles napokhoz kapcsolódó népi ünnepeket (pl. Borbála-nap, Luca-nap,..) a csoportokban tartják meg. Felelős: minden óvónő. 20

21 10. Feladatok felosztása alkalmazottak szerint A felelősök kiválasztásánál az egyenlő bánásmód követelményeit vettük figyelembe, biztosítjuk az arányos és egyenletes feladatelosztást. Név Baloghné Simon Rózsa Feladatok: Minőségbiztosítás Origami Bárányné Buzássy Judit Feladatok: Szakmai segítő mentor Egyéni fejlesztések Rendezvények szervezése Csősz Lászlóné Feladatok: Rendezvények szervezése Zeneovi Élő Tamásné Feladatok: Egyéni fejlesztések Alapítvány Farkas - Balázs Barbara Feladatok: Hagyományőrzés Magyar tánccsoport vezetése Porcsáné Zádori Zsuzsanna Feladatok: Munkaközösség vezető Egyéni fejlesztő Alapozó T. Elsősegély felelős Könyv kapcsolattartó - Novum Hangoló kapcsolattartó Program, - feladatszervezés Százszorszép Óvoda 2014.szept.30. Népmese világnapja nov. 30. Adventi gyertyagyújtás febr. Óvodai farsang ápr.17. Néptáncfesztivál ápr.-máj. Nyílt nap Ismerkedési délelőtt a leendő kiscsoportosoknak 2014.okt. 16. Kukoricafosztás nov. 30. Adventi gyertyagyújtás nov. 30. Adventi hangverseny febr. Óvodai farsang ápr.17. Néptáncfesztivál ápr.-máj. Nyílt nap Ismerkedési délelőtt a leendő kiscsoportosoknak nov. 30. Adventi gyertyagyújtás febr. Óvodai farsang ápr.17. Néptáncfesztivál ápr.-máj. Nyílt nap Ismerkedési délelőtt a leendő kiscsoportosoknak 2014.okt. 04. Állatok világnapja 2014.okt. 17. Kenyér világnapja nov. 30. Adventi gyertyagyújtás febr. Óvodai farsang ápr.17. Néptáncfesztivál ápr. 22. Föld napja ápr.-máj. Nyílt nap Ismerkedési délelőtt a leendő kiscsoportosoknak nov. 30. Adventi gyertyagyújtás nov. 30. Adventi hangverseny dec.13. Lucázás febr. Óvodai farsang márc ápr.17. Néptáncfesztivál ápr.-máj. Nyílt nap Ismerkedési délelőtt a leendő kiscsoportosoknak máj. 24. Pünkösd nov. 30. Adventi gyertyagyújtás febr. Óvodai farsang ápr.17. Néptáncfesztivál ápr.-máj. Nyílt nap Ismerkedési délelőtt a leendő kiscsoportosoknak

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA Munkaterv a 2015-2016 nevelési évre Intézmény címe:7200 Dombóvár, III. utca 34. Elérhetősége: Telefon: 06 74/466-031 Email: szazszorszep@gyermekvilag-dombovar.hu Intézmény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 nevelési év A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. 1.2. bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29.

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29. Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában S.sz. Hónap Program Dátum Helyszín Felelős 1. Szeptember Reszort feladatok kiosztása,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése:

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA 2016-2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A felvételi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV Dabas-Gyóni Óvoda 2373 Dabas, Benedek Elek u. 2. (06)29/367-234 Fax: (06)29/367-238 Mesevár Óvoda Benedek Elek u. 2. Lurkó Óvoda Óvoda u. 2. Szőlőkert Óvoda Dabas Szőlő, Tinódi u. 1. NEVELÉSI-OKTATÁSI

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

listája es nevelési év

listája es nevelési év Közzétételi listája 2016-2017-es nevelési év Készült a 229/2012..(VIII.28.) Korm. rend. és a Nktv. 23 (1)-(2) bek. alapján. A közoktatási intézmény adatai: Intézmény neve : Intézmény címe: Telefon/fax

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 VELENCEI MESELIGET ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 VELENCEI MESELIGET ÓVODA VELENCEI MESELIGET ÓVODA 1 A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 2016/2017 Megnevezés Időpont Felelős/program Tanév kezdő napja 2016. szeptember 1. Tanévzáró napja Szorgalmi idő 2016. szeptember 1. Az első félév vége 2017. január 20. Értesítés az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Szervezeti adatok Óvoda megnevezése, címe Terézvárosi Önkormányzati Mesevilág Óvodája 1063 Budapest, Munkácsy M.u. 10. Óvoda OM azonosítója 034342 Óvoda elérhetőségei Telefon:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év. 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év. 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján 1. 1. Az intézmény adatai Neve Kispesti Bóbita Óvoda Székhelye 1193. Budapest, Csokonai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA Munkaterv a 2016-2017 nevelési évre Intézmény címe:7200 Dombóvár, III. utca 34. Elérhetősége: Telefon: 06 74/466-031 Email: szazszorszep@gyermekvilag-dombovar.hu Intézmény

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2010-2011. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője Elfogadva:

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Az udvari játékok elhasználódtak, több fából készült játékot le kellet bontanunk. 2012 tavaszán 3 új méreghintát állítottunk fel az óvoda udvarán.

Az udvari játékok elhasználódtak, több fából készült játékot le kellet bontanunk. 2012 tavaszán 3 új méreghintát állítottunk fel az óvoda udvarán. ÁMK Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda Éves munkaterv 2012/2013-as nevelési év Helyzetelemzés, célok, feladatok 1. Helyzetelemzés, tárgyi feltételek Óvodánkban 6 csoportszoba, 4 öltözőhelyiség (melyből kettő

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda 5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19 Penza lakótelepi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben