GYERMEKIRODALOM. A gyermekirodalom tárgya, forrása, rétegei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERMEKIRODALOM. A gyermekirodalom tárgya, forrása, rétegei"

Átírás

1 A gyermekirodalom tárgya, forrása, rétegei GYERMEKIRODALOM Eredetileg is gyermekeknek írt szövegek (Pinokkió, Alice csodaországban, Csudálatos Mary, Keménykalap és krumpliorr stb.) Népköltészeti eredetű gyermekirodalom (Népdalok, népi mondókák, népmesék, népmondák stb.) Eredetileg nem gyermekolvasóknak írt szövegek (Egri csillagok, A kőszívű ember fiai, Robinson Crusoe, Don Quijote stb.) Gyermekek által gyermekeknek írt szövegek (József Attila gyermekkori versei, egyéb gyermekírások gyermeklapokba) Nem a gyermekirodalom tárgya: Gyermekekről szóló, nem gyermekeknek írt szövegek (Árvácska, Törless iskolaévei, A legyek ura stb.) Gyermekek által írt, nem gyermekeknek szóló szövegek (Anna Frank naplója, Karinthy gyermekkori naplója stb.) Gyermekeknek szóló ismeretterjesztő művek (Ablakzsiráf, A világ és az ember stb.) A gyermekirodalom korcsoportjai 0-2 év (dajkarigmusok) 3-4 év (mondókák, rövid verses mesék) 5-10 év mesekor meseregény, gyermekregény ifjúsági regények A gyermekirodalmi művek csoportosítása: 1. Prózai cselekményes szövegek 1/1. Kisepika: mesék, mondák. 1/2. Nagyepika: meseregény, gyermekregény, ifjúsági regény 2. Verses formájú szövegek 2/1. Lírai szövegek (gyermekversek) 2/2. Verses epikai szövegek (regék, verses mesék) 3. Mesedrámák 1

2 1/1. Kisepika Mese: Lineáris, egyszerű cselekmény, kis terjedelem, meghatározott szerkezet. Típushősök. Fantáziamű, ezt a meseindító formula is erősíti. Monda: A mesékre emlékeztet, de cselekményének, hőseinek hangsúlyozottan közük van a valóság valamely eleméhez. (Hiedelemmonda, eredetmonda, történelmi monda stb.) 1/2. Nagyepika, meseregény A XVIII. században alakult ki a mese és a regény ötvözeteként. Nagyepikai mű. Szerkezetileg összetett, több szálon futó cselekmény. Három változata van: a. Meghosszabbított mese A cselekmény fő része mesényi terjedelmű lenne, de az előzmények vagy következmények ismertetésével, betoldott epizódokkal meghosszabbítják a cselekményt. (Pl.: Végtelen történet) b. Mesefüzér v. mese-pikareszk. A történet egymással lazán összefüggő önmagukban önálló betétek, vagy kalandok sorozata. (Pl.: Süsü, Pom-pom meséi, Mazsola stb.) c. Mese-példázat -nevelődés vagy irányregény. Szerkezetileg az előző kettőre emlékeztet, de a cselekmény egy előre sejthető végkifejlet, erkölcsi-pedagógiai irány felé halad. (Pinokkió, Momo stb.) 1/2. Nagyepika, gyermekregény Jellegzetes gyermek-életérzésekről, problémákról, vágyakról szóló nagyepikai mű. Megjelenési formái: Fantázia-gyermekregény. Első látásra a meseregényekre emlékeztet, de középpontjában mégis a gyermekek állnak. (Tündér Lala, Harry Potter stb.) Realisztikus gyermekregény. A történet fantáziagazdag, de mégis a valósághoz kapcsolódik, elvileg megtörténhetne. (Keménykalap és krumpliorr, A világ legszebb lovai stb.) Egyéb szempontok szerinti csoportosítási lehetőségek: Olvasók neme szerint. Kalandregény-lányregény Cselekmény szerint. Bandaregény (Keménykalap és krumpliorr, A Pál utcai fiúk, Emil és a detektívek), probléma-regény (A két Lotti, A világ legszebb lovai, Tündér Lala), vakációregény (Éljen a száműzetés, Vakáció a halott utcában), utaztató kalandregény (Május 35. Az emberke), nevelődés regény (Tüskevár, Harry Potter) Állatregény (Vuk) stb. 2

3 2/1. Lírai szövegek (gyermekversek) 1. Felnőttek adják át gyermekeknek: 1/a. Dajkarigmusok (legkorábbiak) -Kézjátékok, tenyércirógatók, csipkedők, ujjolvasók (pl. Ez elment vadászni ) -Járástanító, hintáztató rigmusok (Sétálunk, sétálunk Hóc hóc katona ) -Önmegismerő mondókák (Ciróka-maróka ) -Rajztanító mondókák (Pont, pont, vesszőcske ) 1/b. Szépirodalmi gyermekversek (gyermekköltők irodalmi igényű gyermekversei) 2. Gyermekek mondják egymásnak: -Állatmondókák (Katalinka szállj el ) -Játékmondókák fogócskához, körjátékhoz (Hosszú lábú gólya néni Ilyen cica mellett ) -Hónapsorolók (A január elöl jár ) -Kiszámolók (Ecc-pecc, kimehetsz ) 3. Halandzsaversek, ősszövegek stb. (Antanténusz Süss fel nap ) 4. Csúfoló-és gúnyversek, makaronikus versek, paródiák, travesztiák stb. (Árulkodó Júdás ; Petőfi Sándor gatyába táncol ;Tónaludátusz stb. 2/2. Verses epikai szövegek Regék: tartalmilag a mondákra emlékeztetnek, de verses formájúak, és szereplőik gyakran tündérek. (Arany János: Rege a csodaszarvasról) Verses mesék: A XIX. Században keletkeztek, az elbeszélő költemény, ill. a mesék összevonásából. Keletkezésükre hatottak a phaedrusi verses formájú fabulák is. Kezdetben népmesei alműfajok verses földolgozásai (pl. Arany: Rózsa és Ibolya) később mindenféle műmesei egyéni hősök lesznek főszereplőik. (pl. Kormos István: Vackor) A jó gyermekvers sajátosságai: Egyszerre auditív és vizuális (képgazdag, sok hangutánzó, hangulatfestő szó) Kötött de nem túl bonyolult a ritmusa (ált. rímes ütemhangsúlyos) Lehet halandzsa és nonszensz is Gyakori a líriko-epikusság (pl.: Petőfi: Arany Lacinak; A tintásüveg; Szeget szeggel) 3

4 Gyermekköltészetünk szerzői és korszakai A hivatalos magyar gyermekirodalom megszületéséig ( as évek): Vörösmarty Mihály: Petike; Petőfi Sándor: Arany Lacinak; Arany János: Juliska elbujdosása; Pósa Lajos: Cicaiskola stb. A változó gyermekkép és a freudizmus korszaka ( es évek): Móra Ferenc: Didergő király; Sétálni megy Panka; A csókai csóka; A cinege cipője; Zengő ábécé stb. Móricz Zsigmond: A török és a tehenek; Iciripiciri stb. József Attila: Altató; Betlehemi királyok, Indiában, hol éjjel a vadak stb. Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz; Esik a hó; Hangverseny stb. A II. világháború utáni évek (önkényuralom és gyermekközpontú pedagógiai tendenciák; elnémított költőkből gyermekköltők (1950-es ill. korai 60-as évek): Pilinszky János: A nap születése stb. Zelk Zoltán: Mese a kiscsikóról ; Este jó stb. Weöres Sándor gyermekköltészete (Pl. Bóbita c. kötet) Kortársak (70-es 80-as évek): Kormos István: Vackor; Tamkó Sirató Károly: Tengereczki Pál; Bőrönd Ödön stb. Kányádi Sándor: Az elveszett követ; Csukás István: Sün Balázs 3. Mesedrámák A mesék és a drámák összevonásából keletkeztek a XIX. században. (Dramatizált epikus szövegek.) Előzményeik a misztériumdrámák voltak. (Hasonlóan mitikus eredetűek, mint a tündérmesék.) Az első magyar mesedráma: Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde (1830) még nem gyermekek számára íródott. Az első gyermekek számára íródott mesedráma: Benedek Elek: Többsincs királyfi (1899). Több népmeséből lett összeállítva, ill. az iskoladrámai hagyomány és Vörösmarty hatására íródott. Benedek Elek utáni magyar mesedrámák: Szép Ernő: Az egyszeri királyfi (1914.); Tamási Áron: Ördögölő Józsiás (1952.); Weöres Sándor: Holdbéli csónakos (1971.); Sütő András: Kalandozások Ihajcsuhajdiában (m.o i kiadás: 1986.) stb. Népköltészet és gyermekirodalom Hazánkban a népköltészet iránt a XVIII. sz. végén, majd a XIX. sz. elején nő meg az érdeklődés. (Népies költők: Csokonai Vitéz Mihály, Fazekas Mihály, Gvadányi József, Garay János. Petőfi Sándor, Arany János, Tompa Mihály) A gyűjtés a XIX. Sz. második felében indul meg. (Kriza János, Arany László, Benedek Elek) Műfajok: Líra: népdalok Dráma: betlehemes játékok, passiók Epika: népmese, népmonda, népballada 4

5 Mesetípusok I. mítosz mítosztöredék tündérmese példázat fabula novella novellamese állatmese Tréfás mese hazugságmese legendamese csalimese formulamese Mesetípusok II. Pancsatantra (India, I. Kr.e.) Hazat afra (Perzsia VI. Kr.u.) Ezeregyéjszaka (Egyiptom X. Kr.u.) novellamese (Európa, keresztesek, XV. Kr.u.) A példázat-fabula-novella közötti különbségek példázat: fabula: novella: tört. < tanulság tört. = tanulság tört. > tanulság Fabulaszerzők 1. Aiszóposz (Aesopus) Phrígiai származású, görög író, A Kr. E. 6. sz. -ban (kb évvel ezelőtt) élt. Életéhez sok legenda fűződik, és meséivel hamarosan híressé vált, így felszabadították a rabszolgaság alól. Rövid meséinek szereplői állatok és szegény emberek. A mesékhez egy-két mondatos tanulság csatlakozik, ezeket későbbi korokban írták hozzá a művekhez. Aiszóposz meséit, Pesti Gábor már négyszáz évvel azelőtt lefordította magyar nyelvre. A kötetben Aiszóposzról szóló történeteket is közöl. 5

6 Fabulaszerzők 2. Phaedrus, Gaius Iulius (Kr.e. 15k.-Kr.u. 55k.) Ókori római meseköltő. Az Augustus által felszabadított trák rabszolga Fabulas Aesopiae ( Aiszóposzi mesék ) című műve eredetileg 150 mesét tartalmazott öt könyvben. Költeményeinek jó része aiszóposzi fabulák verses átdolgozása, mint pl. A farkas és a bárány, A róka és holló, de találunk önálló meséket, anekdotákat (Tiberius és az udvaros rabszolga), mindennapi történeteket (novellákat) (Ephesusi özvegy), allegóriákat. Szatirikus társadalmi bírálata különösen fabuláiban jelentős. Célja a szórakoztatás és a tanítás, az utóbbit a versek elé helyezett tanulságokban foglalta össze. A modern európai mese az ő révén ismerte meg az aiszóposzi hagyományt. A szatírák kötelező versformájával, jambikus ritmusban írta meg aiszóposzi fabuláit Fabulaszerzők 3. Jean La Fontaine ( ) A párizsi egyetemen folytatott orvosi, teológiai és jogi tanulmányokat. Iskolái befejezése után átvette apjának a Víz- és Erdőügyi Hivatalban betöltött tisztségét ben megnősült, de házassága boldogtalan volt ban elhagyta családját, és belevetette magát a párizsi irodalmi életbe. Első verseskötete: Adonis Fouquet, XIV. Lajos híres kincstárnoka pártfogolja. Eltartás és havi járadék ellenében évente négy verset kellett írnia. Mikor mentora börtönbe került, versekben állt ki mellette ban a Francia Akadémia tagjává választották és 1694 között írt meg Aesopus és Phaedrus által ihletett meséit. Ezek révén még életében hatalmas népszerűségre tett szert. XIV. Lajos kegyence lett, Nicolas Boileau Despréaux fölfedezője. Mivel nem tartotta meg a műfaji szabályokat, később B. támadja. La Fontaine írásai miatt sokszor szembekerült a katolikus egyházzal, de élete végén súlyos betegen végül megtért. Fabulaszerzők 4. Fáy András ( ) Középnemesi származású, nagy műveltségű, gyakorlati ember. Az első magyar hitelintézet (Takarékpénztár) megvalósítója. Az első magyar biztosítót is ő alapítja. Ő írta az első magyar társadalmi regényt (A Bélteky ház), s írt fabulákat is. Fabulái megírásakor aktualizál, nem kapcsolódik az aiszóposzi hagyományhoz. Fabulagyűjteménye: Lúd és orr (in: Fáy András eredeti meséi és aphorizmái Bécs, 1820.) (További fabulaszerző még Heltai Gáspár és Pesti Gábor. Róluk adat a magyar gyermekirodalom története c. részben) 6

7 Mítoszok és mesék hasonlóságai Egyszerű szerkezet A képzelet szüleményei Lélekkel ruházzák föl az embereket és az állatokat (például: beszéd, házasság egymás közt stb.) A mítoszok és a mesék különbségei A mítoszok -régebbiek (az őskorban alakultak ki) -örök igazságokat fejeznek ki -primitív valóságmagyarázat -a vallás alapvető elemük -egyéniesített szereplőről szól -a befejezés gyakran tragikus -a jutalom az örökkévalóság A tündérmesék: -fiatalabbak (a korai középkorban jelennek meg ) -csodák és fantasztikum -eltávolodnak a valóságtól -másodlagos a vallási elem - típusszereplőről szól -a befejezése boldog -a jutalom a boldog, de véges élet A mese hatása az emberi pszichére (Bruno Bettelheim) Az emberi életet modellezi Beavatási rítus Közvetlen vágykielégítés (szex, az ellenség elpusztítása) Szorongásoldás (boldog vég) A gyermek és a mesék (életkorok) 4 éves korig: verses rövid szövegek, 4-8 : mesék 8 éves kor után: mítoszok, legendák, meseregények, gyermekregények 7

8 Az európai meseirodalom kialakulása 1. Charles Perrault (Párizs, január Párizs, május 15.) Francia költő, meseíró; a Francia Akadémia tagjaként meghatározó szerepet játszott a régiek és újak néven ismert irodalmi vitában. Főként a Lúdanyó meséi című könyvéről híres. Jogász. Kezdetben királyi építkezésekért felelős hivatalnok körül tűnik föl könnyed hangvételű verseivel és szerelmi lírájával, s ettől fogva az irodalomnak és a művészeteknek él ben beválasztották a Francia Akadémia tagjainak sorába. Perrault azt a nézetet támogatta, mely szerint az emberi civilizációval együtt az irodalom is fejlődik, így a régi antik irodalom szükségképpen közönségesebb és barbárabb, mint az újkori. Nagy Lajos kora (1687) című versében a klasszikus görög és római szerzők fölébe helyez olyan kortárs művészeket, mint Molière és Francois de Malherbe. A vitában legfőbb ellenlábasa a klasszicisták vezére, Nicolas Boileau Despréaux (Költészettan) volt, és végül is az utóbbi kerekedett felül. Perrault szerepe meghatározó a rögzült irodalmi hagyományok felszámolásában. Azért írta meséit, hogy saját gyermekeit szórakoztassa velük. Piroska és a farkas; Csipkerózsika; Csizmáskandúr; Kékszakáll (Forrás: Britannica Hungarica) Művei fabulává alakított tündérmesék. Az európai meseirodalom kialakulása 2. Jacob Ludwig Karl Grimm ( ) (Hanau-Berlin) Wilhelm Karl Grimm ( ) (u.o.). Kilenc testvér, 8 fiú, 1 lány. Apjuk jogász, 1796 ban meghal, Jacob lesz a családfő. Jacob jogász, Wilhelm irodalomtudós Jacob nyelvészkedik, kapcsolat magyar nyelvészekkel is (Ipolyi A., Erdélyi János) Jacob első könyve: Ónémet mesterdalnokokról. Wilhelm fordítói munkát végez : A Kinder und Hausmärchen 1. kiadása 1815.: A Kinder und Hausmärchen 2., átdolgozott kiadása. (hercegekből, grófokból királyfi, farkasszívű anyákból mostoha stb.) A mese -gyermekolvasmány! A göttingai egyetem előadói től halálukig Berlinben élnek, a Német Szótáron dolgoznak. (IV. Frigyes Vilmos meghívására) Fontosabb műveik: Ónémet mesterdalokról; Gyermek- és háziregék; Német mondák; Német nyelvtan; Német mitológia; Reinhart Fuchs; Német szótár. 8

9 Az európai meseirodalom kialakulása 3. Hans Christan Andersen ( ) (Odense-Koppenhága) Dán aranykor - szerencsétlen történelem, de gazdag kultúra (Norvégia, Schleswig-Holstein) Apja obsitos katona (napóleoni háborúk) anyja mosónő. Apja katonatörténetei és anyja népmeséi nagy hatást gyakorolnak rá Koppenhágába utazik. Próbálkozások a színészettel Tündérnap c. tragédiáját elutasítják, de Jonas Collin, a színház gazdasági igazgatója taníttatja Első sikeres könyve: Vándorlás gyalogszerrel a Holmen-csatornától Amager szigetének keleti csücskéig címmel Első szerelme, melynek tárgya Faaborg nevű diáktársa(!) vagy annak húga Utazások Európában. (Fr. O., Svájc, Itália) A rögtönzőművész c. önéletrajzi regénye. Európai siker. Barátja H. C. Ørsted elolvassa A. meséit. A rögtönzőművész híressé, a mesék viszont halhatatlanná tesznek téged. Ugyanekkor jelenik meg Mesék gyermekeknek c. műve. Rossz kritika, de nagy közönségsiker Magánéleti, színházi kudarcok. Újabb utazások. (Összesen 30.) Világhír A. átértékeli a mese fogalmát. Történetnek hívja írásait Odense díszpolgárává avatja. Meséi: Népmesei eredetűek: Borsószem-hercegkisasszony; A kiskondás; A lány, aki a kenyérre hágott; A tűzszerszám; A vadhattyúk Meseszatírák: A kakas meg a szélkakas; A császár új ruhája; A szerencse sárcipői (mesenovella-füzér) Tárgymesék (példázatok): A rendíthetetlen ólomkatona; A teáskanna; Az ezüst húszas Tündérmesék: A kis hableány; Hüvelyk Linka (Pöttöm Panna), A Hókirálynő, A kis gyufaárus lány Példázatos állatmesék: A nagy tengeri kígyó, A rút kiskacsa; A béka Keleti tárgyú mesék: A repülő láda; A császár és a csalogány 9

10 Az európai meseirodalom kialakulása 4. Wilhelm Hauff ( ) (Stuttgart-Stuttgart) I. Frigyes Vilmos stuttgarti herceg, választó, koholt vádakkal letartóztatja édesapját. Az apa kiszabadul, de rövidesen meghal. Meghatározó élmény. Az özvegy két árva fiával Tübingenbe költözik. A nagypapánál óriási könyvtár tól egyetemi tanulmányok. (teológia, filozófia) Teológiai doktorátus. Nevelő Báró Hügel gyermekei mellett. Első irodalmi sikere egy paródia: Heinrich Clauren nevű triviálromantikus író nevén Holdbéli ember c. regény. Siker. C. bepereli, de már késő; hírnév. (A kiadók versengenek érte.) 1826-tól utazások sora től Stuttgartban a Morgenblatt c. Újság szerkesztője lesz. A görög forradalom hírére fölizgatja magát, és szívszélhűdést kap. Művei: Keleties modorban írt mesegyűjteményei a legismertebbek. (Mesék a műveltebb osztály fiai és leányai számára.) Mesealmanach 1. (még diákkorában); Mesealmanach 2. (Az alessandriai sejk, 1827.); A gólyakalifa; A kis Mukk története; A spessarti fogadó. A magyar gyermekirodalom története 1. A kezdet (XVIII. századig) Kezdetben nincsenek gyermekek szórakoztatására írt könyvek. Csupán pedagógiai megközelítés (pl. Comenius: Orbis Pictus, Erasmus János: Civilitas Morum XVI. század) A gyermekek a felnőtt irodalmat olvassák. (Heltai Gáspár: Száz fabula, Gyergyai Albert: História egy Árgirus nevű királyfiról és egy tündér szűz leányról) 2. Első öncélú gyermekkönyvek (XVIII. sz. dereka) Nálunk: Bezerédj Amália: Flóri könyve (1840.) 3. A magyar gyermekirodalom hivatalos megszületése: Benedek Elek képviselőházi beszéde, (Benedek Elek-Pósa Lajos: Az Én Újságom; Gárdonyi Géza, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Sebők Zsigmond, Tutsek Anna) 4. Nyugat-kor (Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, Kosztolányi Dezső: Aranysárkány, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk stb.) 5. A pangás kora (1940 es évek) (de: Fekete István, Török Sándor: Kököjszi és Bobojsza, Szabó Lőrinc, Zelk Zoltán) 6. A sztálinizmus kora (1950 es évek) (Pilinszky János, Weöres Sándor) 7. A magyar gyermekirodalom aranykora ( as évek) (Tamkó-Sirató Károly, Áprily Lajos, Nemes Nagy Ágnes, Csukás István, Simai Mihály, Kormos István, Zelk Zoltán stb.) 8. A kultúra devalválódása (A 80 as évek közepétől napjainkig) 10

11 A magyar gyermekirodalom története Kezdetek 1. Pesti Gábor (Gabriel Pannonius) (????-1542 k.) (Pest-???) Katolikus polgárcsalád. Erazmista, Janus Pannonius követője. Pap, majd udvari ember, Izabella királyné udvaronca. Legtöbb művét Bécsben adta ki. Művei: Négy evangélium (Novum testamentum); Aesopusi mesék (1536.) Nomenclatura sex linguarum, Latinae, Italice, Gallicae, Bohemicae, Hungaricae et Germanicae (1538.) A magyar gyermekirodalom története. Kezdetek 2. Heltai Gáspár (Kasper von Heltau) (1490 k.-1574) (Nagydisznód-Kolozsvár) Erdélyi szász család ban kezd magyarul tanulni Wittembergai egyetem-lutheránus lesz után református as évek unitárius (Dávid Ferenc hatására) től Hoffgreff Györggyel együtt nyomdát alapít Kolozsvárott től egyedül vezeti. A korabeli magyar könyvtermés 1/3 át produkálja. Tudatosan formálja a magyar olvasóközönséget. Az első magyar nyelvű szórakoztató író. Ő írja az első összefüggően magyar nyelvű történelemkönyvet. Leghíresebb műve: a Száz fabula. Németről fordított aesopusi fabulák. Adaptációk. Főleg a tanulságot írja át. Művei: A reszegsegnek és tobzódásnac veszedelmes voltáról való Dialogus (1552.) Száz fabula (1566.); Ponciánus császár históriája (1572.) Chronica az Magyarocnac dolgairul (1575.) A magyar gyermekirodalom története. Kezdetek 3. Gyergyai (Gergei) Albert (XVI-XVII.) Neve egyetlen fönnmaradt műve versfőibe rejtve őrződött meg. (História egy Árgirus nevű királyfiról és egy tündér szűz leányról) 11

12 A magyar gyermekirodalom története. Kezdetek 4. Bezerédj Amália ( ) (Szentivánfa-Máriavölgye) Középbirtokos nemes család. Férje reformpolitikus, orsz. gyűlési követ. B.A. leghíresebb könyve a Flóri könyve (1836.) 1927 ig 19 kiadást ért meg. Kislányának írta, vegyes tartalmú. (Képek, kották, versek, erkölcsi szentenciák, saját illusztrációkkal. Ifjúsági műve: Földesi estvék (1840.) A magyar gyermekirodalom története. Kezdetek 5. Petőfi Sándor ( ) (Kiskőrös-Fehéregyháza) Nem volt gyermekköltő mindössze egy gyermekverset írt, Arany Lacinak c. amely Arany János hároméves kisfiának szól, és P júniusi szalontai látogatása emlékét őrzi. Mégis számos kisebb-nagyobb műve gyermekirodalmi jelentőségű, mint pl. a János vitéz c. elbeszélő költeménye. Még néhány gyermekverssé lett P. mű: Anyám tyúkja, Füstbe ment terv, Szeget szeggel stb. A magyar gyermekirodalom története. Kezdetek 6. Arany János (Nagyszalonta-Budapest) Még kevésbé gyermekköltő, Mint Petőfi. Egyetlen gyermekvers-kísérlete: Juliska elbujdosása-töredékes maradt. Leányáról írta 1850 ben, J. 8 éves korában. További gyermekirodalommá lett művei: Rózsa és Ibolya (1847. Verses mese-petőfi hatására.) Családi kör (1851. Életkép.) Toldi (1846.) A trilógia I. része. (Elb. költ.) Toldi estéje ( ) Toldi szerelme ( ) A magyar gyermekirodalom története. Kezdetek 7. Gyulai Pál ( ) (Kolozsvár-Leányfalu) Költő, irodalomtörténész, kritikus. A XIX. sz. végének legbefolyásosabb irodalmi alakja. Az irodalmi élet csúcsára Arany segítségével jut el. Petőfiné húgát, Szendrey Máriát vette nőül. Gyermekverset keveset írt, de azok saját korában nagyon ismertek voltak. 12

13 A magyar gyermekirodalom története. Kezdetek 8. Jókai Mór ( ) (Komárom-Budapest) Műveit nem gyermekolvasóknak szánta, de sok írásából gyermek ill. ifjúsági olvasmány lett. Főleg rövidebb lélegzetű, fantasztikus ill. népmesei-népmondai eredetű novellái, elbeszélései. Rövidebb művek: Népmesei népmondai eredetűek: A tengerszem tündére; Az istenhegyi székely leány; Novellisztikus népszerű történelmi (ifjúsági) művek: A huszti beteglátogatók; Fulkó lovag; Regények: A kőszívű ember fiai; Egy magyar nábob; Kárpáthy Zoltán; És mégis mozog a föld; Az aranyember; Fekete gyémántok; Egy hírhedett kalandor a XVII. századból A magyar gyermekirodalom története. Kezdetek 9. Mikszáth Kálmán ( ) (Szklabonya-Budapest) A századvég legsikeresebb magyar írója. Kezdetben kisprózai írások, majd regények, de mindvégig írt novellákat. A gyermekirodalomba először gyermekeiről írt tárcái, majd két novelláskötetéből; a Tót atyafiak ill. a Jó palócok c. művekből kerültek be szövegek. Egyéb gyermek és ifjúsági irodalommá lett műveiből: Tavaszi rügyek (novella, ill. novelláskötet); Az én pohárom; A ló a bárányka és a nyúl; Egy vadászpálya eleje és vége; A németke; stb. Ifjúsági regénye: A két koldusdiák Kötelezők : Beszterce ostroma; A gavallérok; Szent Péter esernyője A magyar gyermekirodalom története. Megszületés 1. Benedek Elek ( ) (Kisbacon-U.o.) Székelyudvarhelyi református koll. Majd Pest, bölcsészkar. Újságíró. (pl. Pesti Hírlap) Orsz. gyűlési képviselő. Híres interpellációja a gyermekirodalom érdekében: Pósa Lajossal megindítják az első magyar gyermeklapot. (Az Én Újságom) Sebők Zsigmonddal szerkesztik a Jó Pajtás c. ifjúsági lapot. B. írja a szerkesztői üzeneteket A Kisfaludy - Társaság tagja. B. Népmesegyűjtései a leghíresebbek. Óriási a hatásuk a magyar meseirodalom nyelvére nézve. Népmeséit átdolgozza, átstilizálja, ill. saját szövegeket is illeszt közéjük. Híres íróként 1921 ben, Trianon után hazatelepül, és újjászervezi a szétzilálódott erdélyi irodalmi életet. 13

14 Benedek Elek művei: Gyermeklapok: Az Én újságom, Jó Pajtás, Cimbora Mesegyűjtemények: Magyar népmesék: Pl. Többsincs királyfi, Székely Tündérország (1885.), Világszép Nádszálkisasszony Külföldi mesegyűjtemények: Ezüst, Arany, Piros mesekönyv Saját mesék: Elek apó mesél Évikének Mondagyűjtemény: Magyar mese és mondavilág (1896.) Mesedráma: Többsincs királyfi (1899.) A magyar gyermekirodalom története. Megszületés 2. Pósa Lajos ( ) (Radnót-Budapest) Gyermekíró-költő, magyarnóta-szerző, újságíró. Tanárként végzett. Bolond Miska, Nemzeti Hírlap, Szegedi Napló c. újságok. (A SZ.N. ót országos hírnevű lappá teszi. Mikszáth Kálmán, Sebők Zsigmond, Gárdonyi Géza is innen indulnak, két utóbbi az ifjúsági rovatból ban a Singer és Wolfner kiadó Gyermekversek c. kiadja ifjúsági műveit ben Pestre költözik, és Benedek Elekkel együtt kiadja az Én Újságom -at. Művei: Pósa Lajos költeményei (Szeged, 1883.) ; Tíz év alatt (Szeged, 1886.) Édes anyám (versek, Budapest, 1897.) Száll az ének (Budapest, 1899.) Lidike (versek, Budapest., 1920.) A magyar nép kesergője (Budapest, 1921.) 14

15 A magyar gyermekirodalom története. Megszületés 3. Gárdonyi Géza ( ) (Agárdpuszta-Eger) Édesapja Ziegler Sándor uradalmi gépész, édesanyja Nagy Terézia. Középiskola: A sárospataki kollégiumban ( ), és a pesti Kálvin téri református gimnáziumban ( ) 1878-tól az egri érseki tanitóképzőben tanult. Tanítóskodik: Karádon ( ), Devecserben ( ), Sárvárott ( ) és Dabronyban ( ) 1885-ben feleségül vette Molnár (Csányi) Máriát házasságuk boldogtalan. Újságok: Győrött munkatársa volt a Hazánknak, a Győri Közlönynek és a Győri Hírlapnak Tanítóbarát című tanügypolitikai havilap, szerkesztője volt a Garabonciás Diák című győri élclapnak. Szegedi Hírmondónak (1899), a Szegedi Naplónak ( ) és az Arad és vidékének (1891) 1891 őszén Pestre került és Bródy Sándor segítségével, Feszty Árpád körképvállalatának titkára ben Argyrus librettójával elnyerte a Műbarátok Köre pályadíját között a Magyar Hírlap munkatársa. Ide zenei vonatkozású cikkeket is írt ben különvált feleségétől ben anyjával Egerben telepedtek le, utolsó éveiben mindenkitől elzárkózva. Gyermekirodalmi művei: Egri csillagok (Pesti Hírlap folytatásokban) A láthatatlan ember (1901) Isten rabjai (1908) Arany, tömjén, mirrha (1924) ifjúsági novellák. Cifra mese; Lipp Tamás (mesék) A magyar gyermekirodalom története. Megszületés 4. Móra Ferenc ( ) (Kiskunfélegyháza-Szeged) Tömörkény István utódja, mint író és mint múzeumigazgató-kutató. Földrajz-természetrajz szakos tanár, írói ambíciókkal. Tömörkény és Pósa viszik be az irodalomba. Régészeti ásatásokat vezet (honfoglalás-kori temetők), ill. a Szegedi Napló főszerkesztője lesz. Igazi írói karrierje Trianon után veszi kezdetét. Bár írt szociológiai ihletésű regényt (Ének a búzamezőkről) és menippeát (Hannibál feltámasztása) elsősorban mint gyermek és ifjúsági író lett klasszikus. Művei: Gyermekirodalom: Az aranyszőrű bárány (elbeszélő költemény, Szeged, 1902.); Csilicsali Csalavári Csalavér (Szeged, 1912.); Dióbél királyfi (Bp., 1922); Nádihegedű (elb., Bp., 1927); Dióbél királykisasszony (Bp., 1935); Ifjúsági művek: Rab ember fiai (Bp., 1909); Mindenki Jánoskája (Bp., 1911); Kincskereső kis ködmön (Bp., 1918); Aranykoporsó (történelmi r., Bp., 1932) 15

16 A magyar gyermekirodalom története. Nyugat-kor 1. Móricz Zsigmond ( ) (Tiszacsécse-Budapest) Az első irodalmi sikerek előtt (1908. Hét krajcár) pályáját Az Újság c. folyóirat gyermekrovatának újságírójaként kezdi. ( ) Tőle származik az Iciri-piciri, ill. A török és a tehenek c. verses mese is. Művei: Fillentő (novella) Erdő-mező világa (1908.) kibővítve: Boldog világ (1912.) állatmesék. Légy jó mindhalálig (1920.) Nem gyermekeknek szánta! A magyar gyermekirodalom története. Nyugat-kor 2. Karinthy Frigyes ( ) (Budapest-Siófok) Bp-i kispolgári értelmiségi család. Csodagyermek. Első regényét 9 évesen írta, a második 14 éves korában jelenik meg. (Nászutazás a Föld középpontja felé) (Magyar Képesvilág, Csoór Gáspár.) Humoristaként ismert, pedig inkább filozófus-moralista. Sajátos véleménye volt a magyar gyermekirodalomról, a Pósa-féle iskola ellenfele. A gyermeket szerinte nem szabad koránál fogva lekezelni, ostobának nézni. Ezért Molnár Ferencet is bírálja. Új gyermekirodalmi nyelvhasználatot próbál bevezetni. Gyermekirodalmi művei ennek példái voltak. Tanár úr kérem (1916.); Micimackó (fordítás, 1935.); Egy komisz kölök naplója (fordítás) Az első Micimackó-könyv a magyar könyvpiacon Írta: Karinthy Frigyes Tulajdonképpen nem is illik, hogy Micimackónak a magyar gyermekirodalomba való ünnepélyes bevonulásáról én számoljak be, aki a kaput kinyitottam számára, vagyis lefordítottam őt, helyesebben átültettem, ahogy mondani szokták. Praktikusabb is az volna, ha más írna róla, az legalább dicsérhetné a fordítót, amit én nem tehetek meg, pedig kedvem volna hozzá, mert mondhatom, hogy a magyar nyelven megjelent könyvet átolvasva, éppen úgy, vagy még jobban röhögtem és élveztem, mint amikor angolul került a kezembe. Hiába, más azért az, anyanyelven olvasni valamit, különösen, ha ilyen bocsánat, most veszem észre. Egyébként az Athenaeum kiadóhivatalában várakoztam éppen, szórakozottan lapozgatva az angol könyveket, mikor kitűnő kollégámnak, a fiatal, de jólismert és népszerű Milne mesternek Winnie-the-Pooh-ja kezembe került. Először a rajzocskák leptek meg, egyszerű és finom vonalaikkal, azután belekukkantottam a szövegbe. Az egyik oldal ilyenformán kezdődött: A kis Malac (Malacka) nagyot ugrott ijedtében, de ugyanakkor el is szégyellte magát gyávaságáért, s hogy ne vegyék észre a dolgot, még egy párat ugrott utána s könnyedén megjegyezte, hogy ilyenkor reggel szokta elvégezni mindennapi tornagyakorlatát." 16

17 Tyű, mondtam magamban, ez az én emberem. Hiszen ez az állatokat s még hozzá nem is igaziakat, csak játékállatokat, vagyis tárgyakat úgy látja és szólaltatja meg, ahogy titokban jómagam szoktam (csak nem merem mindig bevallani), hogy bennük van az ember, sőt sokkal őszintébben és igazabban bujkál bennük, mint ahogy a valódi nyilatkozik meg, különösen, ha az illető felnőtt, tehát nagyképű és fontoskodó. Úgy látszik, megtaláltam azt az embert, aki velem együtt megértené Cini fiamat, aki 5 éves korában könnyes szemmel állt meg a kirakat előtt egy letört lábú baba előtt és azt mondta sze-e-egény" s hiába oktattam őt, fontoskodó felnőtt létemre (mentségemre legyen mondva, minden meggyőződés nélkül) hogy egy holt tárgyat nem lehet sajnálni, mert az nem érez és nem szenved. Együltömben végigolvastam Winnie-the-Pooht (még most is hálás vagyok az igazgató úrnak, aki ilyen soká váratott) s félórán belül megállapodtunk a fordításban. Nekem, bevallom, különösen a versek tetszenek ebben a könyvben. Eredetiben ahhoz a műfajhoz tartoznak, amit a boldog és ráérős angol irodalmár nonsense poetry"-nek nevez, magyarul, illetve pestiül "blődliző-költészetnek hívnám - a műnek az a lényege, hogy a felnőtt és logikus" lélekszámára látszólag értelmetlen és irracionális gondolatokat és érzéseket úgy fejezze ki, hogy a dolgok lényege, a minden jelenség mögött ott rejtőző. álomszerűség, az álom kecses és csöppetre ésszerű józan lelke de mindig kómikus, tehát mindig józan ősvilága átüthessen rajta. Ennek a költészetnek olyan lángelmék voltak a művelői, mint a híres Alice Csodaországban" szerzője, s a németek közt Morgenstern. Érdekes, hogy a gyerekek mindig szerették ezt a fajta költészetet: ők közelebb vannak ahhoz az ősvilághoz. Milne kitűnően játszik a hangszeren. Egy példa: Csütörtök este ujra itt a hideg Zúzmaraingben a bozót didereg Ilyenkor érzem, mi mélyen igaz Hogy az meg ez meg ez meg az." Tudni kell, hogy ezt a szép költeményt Micimackó szavalja, aki nagyon szereti a költészetet, egy költő veszett el benne de kicsit ostobácska lévén, úgy segít magán, hogy a csattanónál valahogy elsikkasztja a gondolatot. Azonkívül nagyon a szívemhez nőtt, fordítás közben, a bánatos csacsi, Füles alakja, aki fájdalmas mazochizmusban élvezi árvaságát, egy elérhetetlen boldogságról álmodozva az üres mézescsupor és a szétpukkant léggömb roncsai fölött. Na és a többi: Nyuszi, Kanga, Zsebibaba, Bagoly és Róbert Gida. Angyali társaság. Micimackó megjelenését a magyar könyvpiacon szenzációnak érzem, mint mikor távoli rokona, Mikimauz jelent meg először a filmen. Van is köztük valamit ellentétes vonatkozás. A rajzfilmek népszerű hőse a jelenségek világában való korlátlan szabadságot a fizika és élet törvényeinek fittyet hányó vágyálmot fejezi ki, - Micimackó inkább a komikusan és emberien piszmogó szorongást a valósággal szemben, amin nem lehet segíteni, alkalmazkodni kell hozzá. S végre, a nagy kérdés, hogy mit szólnak majd hozzá a gyerekek, akiknek írták? Abból, hogy a tehetséges és művészösztönű felnőtteknek is tetszik, arra következtetek, hogy a gyerekek száz százalékig meg fogják érteni. Nem hiszek az olyan gyermekirodalomban, amit magam ne olvasnék gyönyörűséggel. Nincs köztünk olyan nagy különbség, mint ahogy álta- 17

18 lában hisszük, a végtelenhez mérve igen rövid életünket. Vannak tények, amik életünk első éveiben nyilvánvalóbbak, mint később: és ezek az igaziak. Hogy is mondja Micimackó? Erdei körökben az a nézet, Hogy a Mackó szereti a mézet. Ez nem afféle Szerény Vélemény, Ez tény, tény, tény! forrás: Pesti Napló, december 1. A magyar gyermekirodalom története. Nyugat-kor 3. Molnár Ferenc ( ) (Budapest-New York) Nagypolgári család, genfi jogi diploma. Első színpadi siker: Doktor úr (1902.). Ekkor már íróként is elismert. Legsikeresebb, és egyetlen gyermekirodalmi műve: A Pál utcai fiúk (1907.) A testőr c. színdarabja révén nyugaton is ismertté vált, egyre több időt tölt az U.S.A. -ban, majd a két világháború között végleg odatelepül. A Pál utcai fiúk: Az ifjúsági irodalom egyik alapművének tartott regény 1907-ben jelent meg, s nem csak hazánkban, de a világon mindenütt nagy sikert aratott. Bulgáriától Dél-Koreáig nagyon sok nyelvre fordították le. Olaszországban például az irodalmi mítoszok közé emelkedett, az ottani zsebkönyvtár sorozatban már a tizenharmadik kiadása is megjelent, épp csak nem kötelező tananyag. Első filmes feldolgozása is olasz. A józsefvárosban játszódó történet ugyanis olyan mondanivalóval rendelkezik, hogy azok számára is érthetővé válik, akik a Föld más területén élnek. 18

19 A magyar gyermekirodalom története. Nyugat-kor 4. József Attila ( ) (Budapest-Balatonszárszó) Gazdag életműve gyermekverseket is tartalmaz. Említendő gyermekkorában írt kis költeménye (De szeretnék 1916?); a Kertész leszek (1925.) Betlehemi királyok (1929.); Medvetánc (1932.); Indiában, hol éjjel a vadak ( ); valamint az Altató (1935). Altató (1935) Alkalmi vers, melynek megírására barátja, a Reménytelenül című versét megzenésítő Ottó Ferenc kérte föl (unokaöccse, Gellér Balázs első születésnapja alkalmából). Bár az Altató 1935 februárjában született, csak a Szép Szó 1938-as József Attila-emlékszámában jelent meg először. A meseszerű körkép és az utolsó előtti versszak némiképp túlbonyolított metaforája után (a távolság mint ajándék, kapcsolatban azzal az ígérettel, hogy óriássá fog nőni a megszólított gyerek) egyszerűségében is döntő érvnek szánja, hogy alszik már az anyuka is. Betlehemi királyok (1929) 1929 karácsonyára írta József Attila versét, amely a betlehemi pásztorjátékot imitálja. Egyfelől a gyermekversek hangján szól ( kis juhocska mondta - biztos / itt lakik a Jézus Krisztus. ) és meseszerű, másfelől népi-paraszti színezetű ( afféle / földi király személye ). A megszólítások sorrendje (Jézus Krisztus - Istenfia - Megváltó) összeolvasva görögül a hal keresztény életszimbólumát adja. A szegényember -versek nézőpontjából eleveníti fel a bibliai történetet. (Két olvasatú vers) A magyar gyermekirodalom története. A 40 es évek 1. Fekete István ( ) (Gölle-Budapest) Magyar gyermek-ifjúsági- és vadászíró. Forgatókönyvíróként is jelentős. Autodidakta. Gazdatisztként kezdte, a Nimród c. lapban közöl vadászírásokat. Első regényét a Gárdonyi Géza Társaság pályázatára küldi. (A Koppányi aga testamentuma, 1936.) Ezt a Csí követi,s ez már állatregény től a Kisfaludy Társaság tagja tól haláláig Pesten élt. Itt készült el második nagy történelmi tárgyú regénye, a Hajnal Badányban. Több nagysikerű magyar film forgatókönyvét írta meg ig hallgatásra kényszerítik ezután születik meg sok híres könyve. (Kele, Lutra, Bogáncs, Tüskevár, Vuk) A Tüskevárért 1965 ben József Attila - díjat kap. A gyermekirodalom olvasóközönségéhez föntebb fölsorolt művei révén került közel. Ma eredeti szándékai ellenére-inkább ifjúsági írónak tartják. 19

20 A magyar gyermekirodalom története. A 40 es évek 2. Török Sándor ( ) (Homoróddaróc-Bp.) 1919 Brassóban, Fogarason tanul, a középiskolát abbahagyva fizikai munkákból él színésznek áll hírlapíró Kolozsvárott (Ellenzék, Újság), majd (1925) Temesváron (Temesvári Hírlap) a Szegedi Napló felelős szerkesztője a Magyarság és Az Újság közli tárcáit, riportjait a Petőfi Társaság tagja a Magyar Rádió Ünnepi levelek c. sorozatát szerkeszti, mely betiltásáig a világ vezető tudósait, művészeit szólaltatja meg a Tankönyvkiadó szerkesztője a Család és Iskola felelős szerkesztője, majd főszerkesztője. Főbb díjai: 1933 Baumgarten-díj, 1974 József Attila-díj, 1980 A Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának (IBBY) Andersen-diplomája, 1984 Aranytoll-díj Művei (gyermekregényei): 1934 A felsült óriás és a kilenc csoda, mesekönyv ; 1939 Kököjszi és Bobojsza, 1945 Gilikoti, 1956 Csilicsala csodái; 1970 A varázsló, (Tóth Eszterrel); 1973 Hahó, Öcsi!; 1974 Hahó, a tenger! A magyar gyermekirodalom története. A 40 es évek 3. Szabó Lőrinc ( ) (Miskolc-Bp.) Költő-műfordító-hírlapíró től Az Est munkatársa. Babits és Tóth Árpád fölkarolják, ettől kezdve jó nevű szerzőnek számít. A 30 as években megcsömörlik a világtól, ezt fejezi ki 1936 ban megjelent Különbéke c. kötete. Ebben jelennek meg első gyermekversei. Ezeket jó részt kisfiának, Lócinak írta, már 1933 tól kezdve. Az 50 es években is írt néhány gyermekverset kényszerből. Gyermekversei: Versek a gyermekszobából (1933. Ciklus.): Hangverseny; Kicsi vagyok én; Hörpentő; A szél meg a nap; Esik a hó; Veszedelem Lóci-versek: A bagoly; A légy; Lóci elalszik; Lóci és a szakadék; Lóci lázadása; Lóci óriás lesz; Lóci verset ír; Téli este Kislányáról: Kis Klára csodálkozik 20

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Gárdonyi Géza, (Ziegler)

Gárdonyi Géza, (Ziegler) Az Egri várban, a Fülesbástyán alussza örök álmát Gárdonyi Géza, az Egri csillagok halhatatlan szerzője. A síron ez a három szó olvasható: "Csak a teste", utalva arra, hogy szelleme alkotásaiban örökké

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér Központi Könyvtár - Médiatár HANGOSKÖNYV Gyerekirodalom, mesék Frissítés lezárva: 2014. 08. 07.

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér Központi Könyvtár - Médiatár HANGOSKÖNYV Gyerekirodalom, mesék Frissítés lezárva: 2014. 08. 07. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér Központi Könyvtár - Médiatár HANGOSKÖNYV Gyerekirodalom, mesék Frissítés lezárva: 2014. 08. 07. A ANDERSEN, HANS CHRISTIAN (1805-1875) CSÁSZÁR ÚJ RUHÁJA

Részletesebben

No. Cím Író Kiadva Kiadó

No. Cím Író Kiadva Kiadó No. Cím Író Kiadva Kiadó 1 Nagy indiánkönyv J.f.cooper 1965 Móra könyvk. 2 Fiúk évkönyve 1970 1969 Móra könyvk. 3 Mózes Madách imre 1966 Magvető 4 Kis gyermekek nagy mesekönyve 1955 Ifjusági kk 5 Egeszség

Részletesebben

SZERZŐ CÍM ELŐADÓ TERJEDELE ÁR. Hegedűs Géza Jordán Tamás Kaszás Attila. Arany János Versei Bálint András CD 25.00

SZERZŐ CÍM ELŐADÓ TERJEDELE ÁR. Hegedűs Géza Jordán Tamás Kaszás Attila. Arany János Versei Bálint András CD 25.00 HANGOSKÖNYVEK SOROZAT TALKING BOOKS SERIES SZERZŐ CÍM ELŐADÓ TERJEDELE ÁR M Ady Endre József Attila Radnóti Miklós Válogatott versei Hegedűs Géza Jordán Tamás 165 perc Arany Versei Bálint András CD 25.00

Részletesebben

Zenei válogatás gyermekeknek

Zenei válogatás gyermekeknek Zenei válogatás gyermekeknek Fejér György Városi Könyvtár Lezárva: 2016. augusztus 31. Készítette: Verebélyi Judit 1 100 Folk Celsius: Boldog születésnapot! 1848 Állati dolgok! Versek 1-99 éves gyerekeknek(hangoskönyv)

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

Az első Micimackó és barátai figurák. Micimackó. Egy regény, amely meghódította a világot

Az első Micimackó és barátai figurák. Micimackó. Egy regény, amely meghódította a világot Az első Micimackó és barátai figurák Micimackó Egy regény, amely meghódította a világot Az eredeti regény Micimackó című regényt (eredeti címe: Winnie-the-Pooh) A. A. Milne írta az általa kitalált mackó,

Részletesebben

Mesék és mesekönyvek illusztrációinak adatbázisa. Kenéz Tünde Debreceni Egyetem Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszék

Mesék és mesekönyvek illusztrációinak adatbázisa. Kenéz Tünde Debreceni Egyetem Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszék Mesék és mesekönyvek illusztrációinak adatbázisa Kenéz Tünde Debreceni Egyetem Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszék Hol volt hol,nem volt I. A mesék kialakulása -földrajztörténeti irányzat:

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016.

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016. Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók:

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai 1. feladat TOTÓ 14/ 1. Hogyan ismerkedtek meg Arany János szülei? 1) megyebálon 2) szomszédok voltak x) színházban 2. Hány cm volt Arany János testmagassága?

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

6. rész "Mese, mese meskete"

6. rész Mese, mese meskete 6. rész "Mese, mese meskete" Az óvodáskorú gyermekek az irodalmi, /mese- vers, bábozás, dramatizálás/ zenei /ének, énekes játékok, ritmus- és hallásfejlesztő játékok, mondókák/, vizuális /rajzolás, festés,

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév

Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Olvasás, tanmenet 4. osztály 2015-2016 tanév Tankönyvcsalád: OFI Nemzedékek Tudása Irodalmi olvasókönyv Boldizsár Ildikó Olvasási munkafüzet Borszéki Ágnes Tanítók: Varga Mariann és Fürné Kiss Zsuzsanna

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

A boldog család A cinege cipője A csillagszemű juhász A csodaautó A csodakút tündére A didergő király A fehér ló mondája A gulyás lánya A három kismalac A három nyúl A holló és a róka A kígyóbőr A király

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

A költő rövid életrajza

A költő rövid életrajza FÜGGELÉK 320 A költő rövid életrajza LÁSZLÓFFY ALADÁR (GÉZA) született Tordán, 1937. május 18-án. A név eredeti. Álnevet, írói nevet nem használ. Szignóval kisebb írásai jelentek meg alkalomszerűen, heti-

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

Gyermek- és ifjúsági irodalom II. fokozati vizsga Tanító- és óvónő

Gyermek- és ifjúsági irodalom II. fokozati vizsga Tanító- és óvónő Gyermek- és ifjúsági irodalom II. fokozati vizsga Tanító- és óvónő A gyermekirodalom fogalma. A gyermek és irodalom kapcsolata. Az eredeti magyar gyermekirodalom kezdetei. Bezerédy Amália, Gáspár János,

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott. olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre

Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott. olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott Kölcsönözhető tankönyvek 1. évfolyam: olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre FI-501020101 FI-501020102 FI-505010101 AP-011801

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9.

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9. TANMENET szakiskola magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5 osztály 2009/2010 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 108 óra Készítette: Járó Csaba Istvánné tanár Ellenőrizte:. Munkaközösség-vezető

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ. (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ. (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ Megoldások (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium Előzetes kutatások I. A Pécsi Szemle című várostörténeti

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Diafilm lista (ABC sorrendben)

Diafilm lista (ABC sorrendben) Diafilm lista (ABC sorrendben) Aladdin és a csodalámpa 565 Aladdin és a csodalámpa (német nyelvű) 573 Ali Baba és a negyven rabló (arab mese) 622 Alice Csodaországban 623 Angol gyermekversek (angol nyelvű)

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Magyar irodalom és gyermekirodalom A tantárgy

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

Kötelező olvasmánylista a Klasszikus magyar irodalom 2. (MIR11-223) kollokvium beugrójához

Kötelező olvasmánylista a Klasszikus magyar irodalom 2. (MIR11-223) kollokvium beugrójához Kötelező olvasmánylista a Klasszikus magyar irodalom 2. (MIR11-223) kollokvium beugrójához 1. Az ötvenes hatvanas évek lírája 1. Az allegorikus beszédmód lírai formái és a balladaforma Allegória: VÖRÖSMARTY

Részletesebben

Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a. felhasználható irodalmak jegyzéke

Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a. felhasználható irodalmak jegyzéke Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a felhasználható irodalmak jegyzéke Apanélküliség témakör irodalma Hajléktalan témakör irodalma Halál témakör irodalma Hűség és barátság témakör irodalma Kamasz

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

XX. A Nyugat további alkotói

XX. A Nyugat további alkotói XX. A Nyugat további alkotói 1. Krúdy Gyula Hol, mikor született és halt meg az író? 2. Mely helyszíneknek van komolyabb szerepe életútján? 3. Milyen kapcsolat fűzte az alábbi nőkhöz? Csákányi Julianna:

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

a kezdetek kezdetén nem mesélt eleget a gyerekének, mert nem ért rá?

a kezdetek kezdetén nem mesélt eleget a gyerekének, mert nem ért rá? OLVASÓVÁ NEVELÉS 1 Tóth Tibor műfordító: Olvasónak nem születik az ember; az olvasóvá válás nevelési folyamat eredménye, s itt kell keresni a baj okát. Nem éri a gyerekeket kellő számban olyan hatás, amelyre

Részletesebben

KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven

KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven Este jó, este jó este mégis jó. Apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó. [ ] Nem félek, de azért sírni akarok, szállok én is mint a füst, mert könnyű

Részletesebben

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle 3. szint Március-április Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle, jelentette be kedd este a francia író lánya. Kilencvenöt éves korában Párizs környéki

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

Rendelés: konyvabc@konyvabc.ro vagy 0742 585 961 (László Lilla)

Rendelés: konyvabc@konyvabc.ro vagy 0742 585 961 (László Lilla) Ajándékkönyvek ballagásra Ballag már a vén diák Papp-Ker Kiadó 80 oldal, műbőr kemény 11 kötés Magyarország története 989 év krónikája - Az államalapítástól Nemere István, Anno Kiadó 711 oldal, kemény

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Stern Nuhim 1860-as évek 1940 Név ismeretlen 1860-as évek 1939 Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek 1942

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

Szeretnénk, ha nyáron olvasnál! A következőkben felsorolunk ehhez Neked néhány könyvcímet, hogy könnyebben tudjál két könyvet választani.

Szeretnénk, ha nyáron olvasnál! A következőkben felsorolunk ehhez Neked néhány könyvcímet, hogy könnyebben tudjál két könyvet választani. Kedves leendő 5. évfolyamos! Szeretnénk, ha nyáron olvasnál! A következőkben felsorolunk ehhez Neked néhány könyvcímet, hogy könnyebben tudjál két könyvet választani. 1. Olvass sok-sok mesét! pl. Grimm-mesék

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK JANTSITS GABRIELLA Amikor az Egészségügyi Tudományos Tanács megbízásából orvosi arcképeket gyűjthettem, igyekeztem teljességre törekedni. A hazai könyvtárakat személyesen

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Ifjúság kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről 1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Hónap S Z E P T E M B E R TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Művelődési sztenderd 4. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hét A-szint / minimum B-szint / átlag C-szint / optimum 1. Ismerkedés az új

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez Tanmenetjavaslat dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez 1 Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program általános iskola 1 8. osztály 7. osztályos része

Részletesebben

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán Kötelező olvasmány: - SZABÓ Lőrinc, Kosztolányi Dezső = Uő, Könyvek

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember és társadalom műveltségterület középpontjában az ember és világa áll. Az általános iskolában ide tartozik a történelem és

Részletesebben