2012/2013-as tanév Munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012/2013-as tanév Munkaterve"

Átírás

1 A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012/2013-as tanév Munkaterve A munkatervet készítették: az iskolavezetés és a szakmai munkaközösségek A munkatervet jóváhagyta a nevelőtestület a augusztus 31-ei értekezletén.

2 TARTALOM I. Bevezetés II. Helyzetelemzés III. Az oktató-nevelő munkánk céljai és feladatai, a tanév kiemelt feladata IV. A nevelőtestülettel kapcsolatos feladatok, tevékenységek V. A tanév rendje VI. A tanév szünetei VII. Ünnepségek, megemlékezések VIII. Szülői értekezletek, fogadóórák IX. Munkatervi feladatok havi bontásban. A munkaterv melléklete: o Munkaközösségek munkatervei o Gyermekvédelmi felelős munkaterve o Diákönkormányzat munkaterve

3 I. Bevezetés Az iskola munkatervének jogszabályi hátterét a hatályos jogszabályok, valamint Solymár Nagyközség Képviselő-testületének határozatai, az intézmény pedagógiai programja biztosítja. Vonatkozó jogszabályok: - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény - a nevelési-oktatási intézmények működési rendjéről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet - a 2012/2013. tanév rendjéről szóló 3/2012.(VI. 8.) EMMI rendelet - a évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 28/2012.(IX.4.) NGM rendelet 2. a) pontja A 2011/2012. tanév rendjéről szóló rendelet módosította a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendeletet az alapfokú művészetoktatási intézmények minősítési eljárásával kapcsolatban. A módosítás értelmében a Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény minősítés 14/B. (4) bekezdés szerint meghatározott érvényességi ideje egy évvel meghosszabbodik. Ezért az AMI 2007-ben kiadott minősítései, 6 évig, 2013-ig érvényesek. A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményeztetési feladatok. Új elemek a szabályozásban: 1. A megyei intézményfenntartó központok beemelése. Az állam köznevelésben betöltött új szerepvállalásával egyidejűleg a köznevelési intézményfenntartással kapcsolatos feladatok nagyobb részét a megyei intézményfenntartó központok látják el. 2. Az országos méréssel, értékeléssel kapcsolatosan: az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon kell megvizsgálni. A mérés napja: május 29. A negyedik évfolyamon nem ír elő a jogszabály ilyen kötelezettséget. Ugyanakkor a rendelet tartalmazza, hogy a negyedik évfolyamra vonatkozóan az alapkészségek és képességek mérésére alkalmas tesztanyagokat az Oktatási Hivatal a honlapján közzéteszi, azok szabadon felhasználhatók és az eredmények az interneten hozzáférhető szoftver alkalmazásával értékelhetők. 3. Törvényi rendelkezés, hogy 2012/2013-as tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról április 3. és május 28. között, a korábbi években rendelkezésre bocsátott módszertani anyagok segítségével március 1. és május 31. között hatósági ellenőrzés keretében kell megvizsgálni a január 1-jétől a megyei intézményfenntartó központok fenntartásába került közoktatási intézményekben a tanügyi nyilvántartásokra alapozva az intézmények jogszerű működésének feltételeit. Ezt a kormányhivatalok folytatják le országos szakértők bevonásával.

4 5. Az általános iskolák október 12-ig felmérik az első évfolyamon azoknak a tanulóknak a számát, akiknél az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell majd támogatni. Az érintett tanulók létszámát jelenteni kell október 27-ig a Hivatalnak. A meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 7-ig kell elvégezniük. II. Helyzetelemzés Az intézményben 8 évfolyamon 21 osztály és 8 napközis tanulócsoport kezdi meg a 2012/2013-as tanévet.az iskolai tanulók száma 419 fő, ezen felül 5 magántanuló és 4 fő, aki szünetelteti a tanulói jogviszonyát. Az osztályok és az osztálylétszámok: osztály osztályfőnök tagozat létszám 1.a Burza Hajnalka két tanítási nyelvű 27 1.b Buzáné Cziráki Gabriella angol 24 1.c Marlokné Somogyi Ildikó német nemzetiségi/ált. tanrendű 20 2.a Valovics Istvánné két tanítási nyelvű 26 2.b Baloghné Szilágyi Ildikó angol 20 2.c Tornyos Józsefné angol/német nemzetiségi 20 3.a Gölcz Mira két tanítási nyelvű 26 3.b Illésné Kobolák Judit angol 16 3.c Rozványi Dávidné angol/német nemzetiségi 18 4.a Dali Emese angol 17 4.b Lenkefiné Balogh Mónika német nemzetiségi c Lóczi Edit angol 11 5.a Molnár Richárd német nemzetiségi 25 5.b Dr. Szabóné Kratzer Zsuzsa angol 21 6.a Gutmayer Jánosné német nemzetiségi 11 6.b Páhi Lórinc angol 20 6.c Novoszádek János Angol/német nemzetiségi 21 7.a Budavári Ildikó német nemzetiségi 10 7.b Mandják Gézáné angol 25 8.a Gábeli Erzsébet német nemzetiségi 23 8.b Homor Andrea angol 20 Összes tanuló 420 Magántanuló 5 Napközi és tanulószoba csoport osztály csoportvezető létszám 1. 1.a Horváth Anikó b és 1.c Strbik Anna 30

5 3. 2.a Benkőné Mészáros Dóra b és 2.c angol Méry Gáborné a és 3.c (angol) Budaváriné Deák Marietta b és 3. c Szalay Eszter, Ferkelné G. Éva a, 4.b és 4. c Tokodi József, Dali Emese felső tagozat/tanulószoba Micskei Imréné 23 Összes napközis tanuló 210 Az intézményben biztosított szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások Szakkör, foglalkozás A foglalkozást tartó személy Madarász 1-4. osztály Baloghné Szilágyi Ildikó Tarján Barna Német környezetismeret Gutmayer Jánosné Gölcz Mira Nemzetiségi néptánc Schokátzné Tallér Mária Matematika felzárkóztatás Budavári Ildikó Matematika felvételi előkészítő 8. osztály Jägerné Nagy Ágota 2.félévtől matematika felzárkóztatás 2 óra Magyar felvételi előkészítő 8. osztály Daragics Éva, Novoszádek J. Természettudományos Páhi Lőrinc Sportkör osztály Molnár Richárd Sportkör 2-4. osztály Lóczi Edit Színjátszó szakkör alsó/felső tagozat Daragics Éva Művészeti intézményegység A 2011/12-es tanévhez képest, a zenei oktatás létszáma enyhén növekszik, a társastáncot tanulók száma minimális csökkenést mutat. Pedagógiai Szakszolgálat Solymár Nagyközség Önkormányzata szeptember 1-jével létrehozta a Pedagógiai Szakszolgálatot. Ellátandó területek a logopédia, a gyógytestnevelés és a SNI tanulók a Pilisvörösvári kistérségben. A szakszolgálathoz csatlakoztak a következő települések: Perbál, Solymár, Pilisborosjenő, Nagykovácsi, Piliscsaba, Pilisszántó, Pilisszentiván., Pilisvörösvár. Előre láthatóan a logopédusoknak gyermeket, a gyógytestnevelőknek megközelítőleg 800 gyermeket kell majd heti 2 alkalommal ellátniuk. Az Önkormányzat 18-ra emelete a státuszok számát.

6 Tárgyi feltételek Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el: - iskola A és B épület, - Művelődési Ház Intézményünk a meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal részben rendelkezik, de az eszközök, felszerelések egy része cserére szorul. Az iskolában megtörtént nyári munkálatok: o A legszükségesebb festési, karbantartási feladatok ellátása mindkét épületben o az B épületben a három első osztály terme került kifestésre o a B épületben a penészes osztályteremben radiátorcsere, festés történt o a B épületben a konyha részen új termek alakultak: egy tornaszoba egy öltözővel, és egy kis terem nyelvi bontásra o az ebédlőt alapítványi támogatással piros-fehér kockás függöny és ugyanilyen asztalterítővel díszítettük o az udvarra új fajátékok és egy tágas szaletli került o a gyerekek biztonsága érdekében megemelték a Szabadság utca felől a kerítést Szükség lenne a B épület teljes felújítására, átépítésére, de sajnos erre forráshiány miatt nincs lehetőség. Személyi feltételek A pedagóguslétszám és a technikai személyzet állománya az intézményben teljes. Az alapiskola, művészeti intézményegység, egységes pedagógiai szakszolgálat pedagógus, ügyviteli és technikai dolgozók létszáma együttesen 81 fő. Alapiskolában: pedagógus 41 fő, ügyviteli dolgozó 2 fő, technikai dolgozó 10 fő Művészeti intézményegységben: 14 fő EPSZ-on 14 fő Az idei tanévtől Kovács Béláné gazdasági ügyintézőként dolgozik az iskolában A vezetői beosztások Igazgató: Általános igazgatóhelyettes: Nevelési igazgatóhelyettes: Alapfokú művészetoktatás, intézményegység - vezető: Egységes Pedagógiai Szolgálat tagintézmény vezető : Zolcsák István Ortnerné Radnai Erika Illésné Kobolák Judit Buzás Bálint Juhász Mónika

7 III. Az oktató-nevelő munkánk céljai és feladatai, a tanév kiemelt feladata A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok közül az idei tanévben meghatározónak tartjuk: o Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozását a 6. évfolyam végére való folyamatos kialakítását. o Az olvasás megszerettetését, az olvasóvá nevelést. o Előtérbe helyezzük a módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatást. A hatékony változatos tanítási/tanulási módszerek alkalmazását. o Az önművelés igényének kialakítását. o A tanulók kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztését. Beszédfejlesztés: a helyes, kulturált, választékos kifejezőképesség kialakítására törekvés. o Az idegen nyelvek oktatásában a kreativitást igénylő kommunikatív nyelvoktatás fejlesztését. o A tehetséges tanulók fejlesztését, képességeik, készségeik kibontakoztatásával. Lehetőség teremtését tehetségük bemutatására, versenyeztetésre. o A képességhiányos tanulók kiszűrését, felzárkóztatásuk megszervezését. A különleges bánásmódot igénylő tanulókkal, a magatartási problémával rendelkező tanulókkal való egyéni bánásmód alkalmazását. o A napköziben a védett tanulási idő kialakítását, a tanulók következő napi órákra való felkészülésének biztosítása érdekében. o Kiemelt nevelési célkitűzésünk az egészséges életmód alapjainak megismertetése és gyakoroltatása. Az egészséges életmód, magatartás és szokásrendszer kialakításában a mindennapos testedzés lehetőségének kihasználása, egészségnevelő vonásainak erősítése. o A környezettudatos magatartás kialakítása. A környezet értékeinek megismerése, megbecsülése, védelme. Szemléletformálás a lakóhely és lakókörnyezet megismertetése, megóvása, értékek teremtése és megbecsülése vonatkozásában. A hulladékgyűjtési akciók szorgalmazása, folytatása. o A tanulók szabadidős tevékenységének értelmes eltöltésének igényére nevelés. o Kiemelt nevelési feladat a verbális és fizikai erőszak visszaszorítása, megelőzése. A normatudatos magatartás kialakítása és fejlesztése a cél. A családi neveltségi hiányok pótlása, az iskolai fegyelmi helyzet javítása. A beilleszkedési- és magatartászavarral küzdő tanulók egyéni bánásmóddal való fejlesztése, beilleszkedésük segítése. o A német nemzetiségi oktatás, a hagyományok ápolása. o Az esztétikai nevelés fejlesztése. o Pályázati erőforrások kihasználása. o Hiányzások kiemelt kezelése, annak ellenőrzése. o A zenetörténet-zeneirodalom tantárgy felmenő rendszerben történő bevezetése. o Az iskolában kialakuló művészeti csoportok segítése. o A szakmai fejlesztésekben való közreműködés. o A gyermekek személyiségének fejlesztése a művészeteken keresztül. o Háziversenyek megtartása a munkaközösségeken, vagy a tanszakokon belül. o A nagyobb versenyeken, vagy pályára készülők fellépési lehetőségének bővítése.

8 A célok, feladatok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek: Tevékenység Felelős Határidő Ellenőrzi Indikátor A képesség kibontakoztatás Minden érintett folyamatos Ig.h. Óralátogatás, lehetőségei. A hátrányos kolléga dokumentumhelyzetű tanulók elemzés felzárkóztatásának segítése, a lemorzsolódás csökkentése. Az integrált oktatás lehetőségei intézményünkben. A köznev. Trv. És az új Minden érintett folyamatos Ig és a Dokumentum jogszabályi változásoknak a megismerése. A PP és a HT aktualizálása a jogszabályi változásoknak megfelelően. kolléga helyettese k - elemzése A tanulók személyiségének sokoldalú megismerésével,foglalkozá si tervek elkészítése a fejlesztés irányainak és feladatainak meghatározása A rendszeres információcsere biztosítása az osztályban tanító nevelőkkel és a szülőkkel, a fejlesztő pedagógussal és a pszichológussal. A nevelési programok alapja az egyén osztályfőnökök Aláírásra szept.16. Az első és az ötödik osztály esetén febr. l. Mk.vez. Igazg. Ig.h. Óralátogatás, dokumentumelemzés és osztályközösség neveltségi szintje A szülőkkel való közvetlen nevelőtestület folyamatos Mk.vezető Feljegyzések, kapcsolattartás beszámolók Munkatervek elkészítése Mk.vezetők tanévkezdésr Ig., ig.h.- Dokimentume k elemzés A veszélyeztetett és Osztályfőnökök hátrányos helyzetű tanulók Gyermekvédeléletkörülményeit mi felelős felülvizsgálva a nyilvántartások pontosítása. A halmozottan hátrányos tanulókra való foglalkozás Szept.15. Ig.h. Dokumentum - elemzés, beszámoltatás tervezése és kedvezményeik nyilvántartása, iskolai tevékenységük naprakész ismerete. Az első osztályos tanulók Alsó tag. mk. folyamatos Ig.h. tájékozódás

9 logopédiai szűrése szeptemberben, a második, harmadik osztályos tanulók fejlesztése a szakértői vélemény alapján. Az 5. osztályok tanulmányi és közösségi helyzetét ( a volt 4. osztályos ofők részvételével) az osztályban tanítók értékelik. A matematika, magyar év eleji felmérésének összehasonlítása. A 4. osztályos ofők pedagógiai jellemzéssel átadják osztályukat. Kitérnek a módszertani tapasztalatok átadására, a követelményrendszer harmonizálása céljából A tanulók ellenőrzése, értékelése. A szóbeli és írásbeli feleletek arányára, az osztályzatok mögötti tudás fedezetére, a megfelelő számú érdemjegy kiadására különösen a felső tagozaton kell jobban figyelni a kevés óraszámú tantárgyak vonatkozásában. A kiemelkedő teljesítményt elérő tanulók közösség előtti méltó elismerése, jutalmazása. Az elismerések átadására iskolagyűlések szervezése. Anyagi támogatást a jutalmazáshoz az alapítványtól igényelünk. Az iskola tanulóinak tájékoztatása, információcseréje az iskolai életről iskolagyűlések keretében A diákjogok és kötelességek iskolai érvényesülését, a diákok iskolai életről kialakított véleményét, javaslatait A volt 4. évfolyam ofői + 5. osztályos Ofők, szaktanárok nevelőtestület Szeptemberben mk. munkatervbe n foglaltak szerint Ig. és ig.h. Ig.h. Dokumentum - ellenőrzés Dokumentum - ellenőrzés nevelőtestület folyamatos igazgató tájékozódás nevelőtestület iskolagyűlés igazgató beszámoltatás DÖK folyamatos igazgató beszámoltatás

10 folyamatosan a panaszkezelési eljárás alkalmazásával hallgatjuk meg és kezeljük. A tanulók kellemes közérzetét a tantermek, folyosók, iskolai környezet ízléses dekorálásával kívánjuk biztosítani Az alsó tagozatos munkaközösség faliújságai a folyosókon az évfordulókhoz, ünnepekhez kapcsolódik. A tantermeket az osztály életével kapcsolatos és a gyerekek munkáival díszítik A német nemzetiségi hagyományokkal kapcsolatos évfordulókat kíséri figyelemmel, szervezi a rendezvényeket. nevelőtestület folyamatos igazgató tájékozódás Osztályközössége k + ofők folyamatos Szeptember Bejárás Német mk. folyamatos igazgató Beszámoltatás A testnevelők kiemelt feladata a mindennapos testnevelés megvalósítása, megszervezése. A tanulók fizikai állapotának felméréséhez való mérőanyag összeállítása, a mérés elvégzése. A közösségek erősítését szolgálják a tanulmányi kirándulások, és egyéb közös programok. Tanári ügyelet megszervezése Az óvodákkal való kapcsolattartás megszervezése Drog prevenciós felvilágosító, megelőző munka A nyolcadik osztályos szülők és tanulók folyamatos tájékoztatása a középiskolai beiskolázással kapcsolatban. Testnevelők, Alsó mk. folyamatos Ig.h. Beszámoltatás dokumentumelemzés osztályfőnökök Okt. 15. igazgató Dokumen- tumellenőrzés Ig.h., alsó mk. szeptember igazgató Beszámoltatás Alsó tag. mk., folyamatos igazgató Beszámoltaigazgató tás Ig., ofők, gyivi felelős folyamatos igazgató Beszámoltatás Igh., ofők Okt. 31. igazgató Beszámoltatás Ebédelési rend áttekintése Napk. mk. Szept.7. igazgató Beszámoltatás

11 A reggeli és az esti ügyelet megszervezése Ig. és ig.h Szept. 3 Ig.h. Beszámoltatás Munkaközösségi programok: A munkaközösségek programjait a munkaközösségek által összeállított munkatervek és az iskolai munkaterv részét képező Havi program tételesen tartalmazza. IV. A nevelőtestülettel kapcsolatos feladatok, tevékenységek A nevelőtestület minden tagjának elengedhetetlen feladata: o az új dokumentumok megismerése, az új dokumentumok elkészítésében és a közös iskolai feladatok megoldásában való aktív részvétel, o a Házirend betartása és következetes betartatása, o személyes példamutatás a tanórai feladatok maradéktalan teljesítése, a tanórán kívüli iskolai programokban való részvétellel, a munkaköréhez tartozó titoktartási kötelezettség megtartása, o a pontos adminisztrációs munka elvégzése, o az osztályokban tanítókkal és a szülőkkel való korrekt együttműködés a közös feladatok sikere érdekében. o Az iskolai DÖK és a szülői közösség fórumait és lehetőségeit a nevelőtestületi célok és feladatok megvalósítására partnerként, érdemi súllyal kell bevonnunk. Az iskolavezetés az ellenőrzést és értékelést folyamatosan végzi. Egyrészt az ellenőrzési terv alapján, másrészt a munkaközösségek ellenőrző tevékenységére épülve. 3/2012.(VI. 8.) EMMI rendelet alapján V. A tanév rendje Az intézményünkben a munkát tanév - ezen belül a szorgalmi idő - keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő. A szorgalmi idő áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatásához, elsajátításához. A 2012/2013. tanévben a szorgalmi idő - első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és - utolsó tanítási napja június 14. (péntek). A tanítási napok száma 182 nap.

12 A szorgalmi idő első féléve január 11-ig (péntek) tart. Félévi osztályozó konferencia: január 14. (hétfő) Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést január 18-ig (pénteken) kapják kézhez a tanulók. A szorgalmi idő második féléve január 14. (hétfő) június 14. (péntek) Év végi osztályozó konferencia június 12. (szerda) Az első és a második félév lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését. o az első félévi munka értékelésének legkésőbbi időpontja: január 28. (hétfő) o a második félévi munka elemzésének határideje: július 1. (hétfő) VI. A tanév szünetei Az őszi szünet Alapiskola: október 29-től november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27 (szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő) A téli szünet Alapiskola: december 27-től 2013 január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (csütörtök) A tavaszi szünet Alapiskola: március 28-tól április 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 3. (szerda) Áthelyezett munkanap október 27 szombat ( hétfői órarend ) december 15. szombat ( hétfői órarend ) Tanítás nélküli munkanapok: február 9. Farsang márc.25. DÖK nap márc. 26.,27 Nevelési értekezlet május 17. Hunyadi nap (A felhasználás időpontjai később lesznek meghatározva) VII. Ünnepségek, megemlékezések

13 Ünnepség, megemlékezés Megtartásának időpontja felelős Tanévnyitó ünnepség szeptember 2. (vas.) iskolavezetés Aradi vértanúk emléknapja október 5. (péntek) 4. évfolyam Fe: Lenkefiné Az 1956-os forradalom és október 19.(péntek) Novoszádek János szabadságharc ünnepe Karácsonyi ünnepség december 21.(pént.) 4.b, 8. a A kommunista és egyéb február 25. Osztályfőnöki óra keretében diktatúrák áldozataira emlékezés Az es forradalom és március 14. (csüt.) Daragics Éva szabadságharc ünnepe A holokausz áldozataira április 16. Osztályfőnöki órák keretében emlékezés Trianon emléknap, a Nemzeti Összefogás Napja június 04. Novoszádek János Daragics Éva Ballagás június 14. iskolavezetés, SZMK, évfolyam Művészeti intézményegység évzáró június óra Műv. int.egy.vez. + munkaköz. vezetők Tanévzáró ünnepély június 21.(p.) 17 óra? Iskolavezetés Fogadóórák VIII. Szülői értekezletek, fogadóórák Alsó tagozat időpont Felső tagozat időpont október október dec december február március május május 6. Szülői értekezletek Szeptember, január, április hónapokban, illetve az osztályfőnökök és az iskolavezetés által előre jelzett időpontban szükség szerint. Egyéni fogadóórák Előre történt egyeztetés alapján szükség szerint. Nyílt napok szülőknek március 19.. (kedd) Nyílt nap leendő első osztályosok szüleinek

14 2013. február 20. (szerda) Augusztus IX. Munkatervi feladatok havi bontásban 22. Alakuló értekezlet iskolavezetés 23. Alsós munkaközösség értekezlete mk. vez. 29 Tantestületi értekezlet iskolavezetés 31-szept.1. Tankönyvárusítás tankönyvfelelős Tantárgyfelosztás pontosítása, órarendek elkészítése, teremrendek kialakítása iskolavezetés, pedagógusok Ügyeleti rend, és helyettesítési rend kialakítása igazgatóhelyettesek,mkv. 31. Iskolai munkaterv elfogadása iskolavezetés Szeptember 3. Házirend ismertetése, tűz- és balesetvédelmi osztályfőnökök oktatás Órabeosztás, szülői értekezlet 4-5. Művészeti intézményegység pótbeíratások Bíró Istvánné Budavári Á. 3. Alsós mk. megbeszélés mk. vez. 13. Ortopédiai szűrés (1.oszt.), foglalkozások megbeszélése gyerekorvos, védőnő, gyógytestnevelő 7-ig Naplók leadása ofők., ig.h. 8. Búcsún való fellépés 15,00 (AMI) Buzás Bálint 10. Tanítás nélküli munkanap AMI 10. Búcsú hétfő számozott tanítási nap iskolavezetés, pedagógusok 14-ig Tanmenetek leadása mkv., ig.h. DÖK megbeszélés Homor Andrea 14-ig Nyitó szülői értekezletek osztályfőnökök, iskolavezetés 16. Munkaköri leírások pontosítása, napközis iskolavezetés létszámok pontosítása, tanmenetek leadása, szülői nyilatkozatok összegyűjtése 17.(hétfő) Szakkörök, foglalkozások elindítása szakkört vezető pedagógusok 18. Nevelőtestületi értekezlet iskolavezetés 21-ig Matematika házi versenyre nevezés felső tag. matematika tanárok SNI és tanulási nehézséggel küzdő tanulók év fejlesztőpedagógus,

15 eleji vizsgálata, első osztályosok logopédiai és fejlesztőpedagógiai szűrése Diákigazolványok, pedagógusigazolványok érvényesítése Gyermekvédelmi feladatok pontosítása Adminisztratív feladatok: szakköri és felz. naplók, tájékoztató füzetek, törzslapok beírási napló szabályos kitöltése, jegyzőkönyvek irattározása Ellenőrzési terv pontosítása, továbbképzési terv felülvizsgálata klubnapközi gyógypedagógus iskolatitkár gyermekvédelmi felelős iskolavezetés, osztályfőnökök igazgató napk.mk. Október 1. Statisztika leadása Törzslapok megnyitása igazgató, ig.h., osztályfőnökök 1. Zenei Világnap 17,30 (koncert a kamarában) Hidas Györgyné 8. Alsós fogadóórák osztályfőnökök Folyosók, faliújságok dekorálása 5. Megemlékezés az Aradi vértanúkról 4. évf. Fe: Lenkefiné 4. Művészetoktatás értekezlet Buzás Bálint 7. Szüreti felvonulás, fellépés osztályfőnökök, nemzetiségi tánccsoport Okt. közepe Óvónők látogatása az első osztályokban, szakmai megbeszélés alsós ig. helyettes elsős tanítónők Házi matematika verseny I. forduló mat.tanárok 12-ig Eltérő ütemű fejlődési tanulók felmérése Fejlesztő ped.,gy.ped. 15. Felsős fogadóórák osztályfőnökök, szaktanárok 13. Papírgyűjtés Baloghné Szilágyi Ildikó 15. Alsós munkaközösség értekezlete mk.vez. Házi tanulmányi verseny Páhi Lőrinc, TTmk. 19. Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról Novoszádek János 27-ig Klubnapközi: kirándulás a Zsíros-hegyre Az eltérő ütemű fejlődésű tanulókkal kapcsolatos létszám lejelentése. Adatszolgáltatás a KIR-be évi költségvetési koncepció javaslat elkészítése SZMK megbeszélés napközis mk. Igazgató igazgató iskolavezetés

16 November Márton nap, lampionos felvonulás,nemzetiségi német munkaközösség nap (műsor) 5. Alsós értekezlet: Márton nap, Mikulás, Advent Ig.h.,Mkvezető,DÖK 15-ig Tankönyvtámogatásra igény felmérése igazgató Nov.közepe Negyedéves értékelés az első évfolyamon elsős ofők 19. Munkaközösség-vezetői értekezlet Nev.Ig.h. 21. Ifjú Zenebarátok Napja 17,30 Bálint Ibolya (koncert a kamarában) Magyar nyelv hete a felső tagozaton humán mk. 26. Nevelőtestületi értekezlet Ig.h.-k, igazgató 25-ig Kompetencia méréshez szükséges Igazgató, Lutzné adatszolgáltatás Helyi tanulmányi versenyek:biológia, kémia Term. Tud. Mk. Híres tudósok informatika projekt Lutzné 28. Volt diákokkal beszélgetés a középiskolákról DÖK, Homor Andrea Hó vége Szelektív hulladékgyűjtés B. Sz. Ildikó,Páhi Lőrinc klubnapközi Napközis mk. 28-dec.18. Félévi tanszaki hangversenyek (kamaraterem) AMI szaktanárok óra 1. adventi gyertyagyújtás az alsó és felső Szilágyi Ildikó l-2. évf. tagozaton egyszerre tornaterem Nevelési értekezlet Igazgató, ig.h. 21. Közreműködés a évi költségvetés tervezésében igazgató December 3. Alsó tagozat fogadó óra pedagógusok 6. Mikulás ünnep osztályfőnökök, DÖK 7. 9 óra 2. adventi gyertyagyújtás alsó és felső tagozaton Rozványi Erika 18. Kedvenc kísérletem fizika kísérleti bemutató Reál.mk. 7-ig DIFER vizsgálat Bertáné Hajdu Mária, Dezsényiné 3. Felső tagozat fogadóóra pedagógusok óra Nevelőtestületi és alkalmazotti ért. Ig.választás Előkészítő Biz.Elnöke 13. Bolhapiac 14ó30-16 ó 30 DÖK, osztályfőnökök 14. Klubnapközi / Magyar táncház és kézműves fogl. Napk.mk., isk.vez óra 3. adventi gyertyagyújtás alsó és felső tagozaton Daragics Éva 15. szomb. Tanítás ( felsőben + Tudorka csapatverseny) Of., Term.t. mk. 19. Nyugdíjas pedagógusoknak karácsonyi műsor Alsós mk.,isk.vezetés 20. (csüt) 4. adventi gyertyagyújtás Iskolai karácsonyi műsor Műv. Ház 2 részletben Gábeli Erzsébet Német mk.

17 Alsós karácsonyi osztályműsorok osztályfőnökök 17. Teadélutános házi verseny MATEKMIKI reál mk. Január Félévi felmérések pedagógusok 14. osztályozó konferenciák iskolavezetés 18. A magyar kultúra napja humán mk. 18. Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök 18.és 21. Félévi beszámolók leadása Értékelő szülői értekezletek Ofők. SZMK tájékoztatása a tankönyvekről igazgató, tankönyvfelelős Tanulmányi versenyek helyi fordulója Német mk. 21. Alsós szakmai mk. értekezlete Illésné K.Judit 19.. Írásbeli központi felvételi osztályfőnökök, pályaválasztási felelős Elsős beíratás előkészítése iskolavezetés, tanítók Klubnapközi napk.mk. 28. Félévi nevelőtestületi értekezlet iskolavezetés Február 5-ig A pedagógusok felhívása a beiskolázási tervbe igazgató való jelentkezésre Alsós mk. megbeszélése, farsang mk. vez. 8. Felsős farsang Ofők,, SZMK 9. Alsós farsang Dali Emese, B.Szilágyi Ildikó., SZMK 11. Felső tagozat szakmai értekezlet. Téma: értékelés Iskolavezetés 11-i héten Iskolahívogató az óvodákban Iskolavezetés. Zeneiskolai farsang (tornaterem) Bács, Müller E., Bálint I.,Pallagi Tankönyvrendelés elkészítése, véleményeztetése az iskolaszékkel, diákönkormányzattal Igazgató, mkv, tank.felelős 15-ig Szabadságolási terv elkészítése igazgató Továbbtanulók jelentkezési lapjainak továbbítása Igazgató, ig.h. 20. Nyílt nap a leendő elsősök szüleinek Iskolavezetés, 4.oszt.ofők Matematika háziverseny az alsó tagozaton B. Szilágyi Ildikó 25. Alsós fogadóórák osztályfőnökök 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozataira emlékezés Klubnapközi történelemtanárok napk.mk.

18 Selejtező vers- és prózamondó versenyre német mk. Házi matematika verseny II. forduló mat.tanárok Március 4. Felső tagozat fogadóóra iskolavezetés, érintett kollégák 4-8. Magyar nyelv hete az alsó tagozaton mk.vez. 14. Megemlékezés az es forradalomról és Daragics Éva szabadságharcról 19.. Nyílt nap Iskolavez, pedagógusok 19-ig A módosító tanulói adatlapok megküldése a igazgató Felvételi Központnak 2. Iskolahívogató az iskolában a leendő elsős tanító nénik foglalkozások tartanak a leendő elsősöknek. 23.(szo)15 óra Ifjú talentumok bemutatkozása Ig.h., tanítók AMI Novoszádek János DSD I. 25. Tanítás nélküli munkanap DÖK nap Homor A., Molnár R.,Lóczi Edit, osztfők. 26.,27. Nevelési értekezlet iskolavezetés Német területi vers- és prózamondó verseny Pilisszentivánon Klubnapközi - kirándulás Házi tanulmányi versenyek Fizikai kísérletek évfolyamonként Alsós komplex verseny (indítása esetén) Kazinczy verseny német mk. napk.mk. Term.tud.mk. reál mk. alsós mk. Április 8. és 9. Első osztályosok beíratása iskolavezetés 12-ig Háromnegyed éves értékelés az első évfolyamon osztálytanítók 20. Papírgyűjtés Baloghné Szilágyi Ildikó Hallás utáni értés verseny német mk. Páty területi vers és prózamondó verseny Benkőné M. Dóra,Dar. É..12.,19. Alsós munkaközösségi szakmai házi bemutató mk. vez. zenezörej 22. Föld napja term.tud.mk.vez., alsós mk. Év végi kirándulások, ballagás előkészítése osztályfőnökök, iskolavezetés 16. A holokausz áldozataira emlékezés Osztályfőnökök

19 25. Magyar Művészetoktatás napja Hidas Györgyné Tanári hangverseny (17,30 kamara) 30. Májusfa-állítás Buzás Bálint, nemzetiségi tánccsoport Klubnapközi kirándulás Pilisvörösvárra a Napk.mkv., napk.nevelők tavakhoz Tanulók fizikai állapotának és edzettségének testnevelők mérése (folyamatos) 2012-es OK mérés eredményei, tapasztalatai Reál mk. humán mk. 17. Országos Németverseny Német mk.. Csepűrágók színjátszó-találkozó Daragics Éva DSD német nyelvvizsga a 8.a osztályban, próbavizsga a 7.a-ban Alapfokú nyelvvizsga angolból 8.b 7.a Junior német nyelvvizsga Mandják Gézáné, Ortnerné Radnai Erika Gutmayer Jánosné, Dr Szabóné Kratzer Zsuzsanna, Gábeli E. Május 17. Hunyadi nap Jablonkay Mária, Buzáné Cziráki Gabriella Anyák napi műsorok az alsó tagozaton osztályfőnökök 13. Alsó tagozat fogadóóra osztályfőnökök Tanulók fizikai állapotának és edzettségének Ig.h., testnevelők mérése( folyamatos ) 6. Felső tagozat fogadóóra osztályfőnökök Tanszaki hangversenyek szaktanárok hó második Leendő első osztályosok fogadása a Alsós mk. fele tanórákon/alsó tagozat 16. Gálahangverseny (17,30 kamara) Sax Norbert 23. Művészeti alapvizsga (hangszeres) Fejes Anita, Hikisch Zoltán 27. Művészeti alapvizsga Fejes Anita, Hikisch Zoltán Május 28.- tól június 3-ig (Szolfézs: elmélet és gyakorlat) Szolfézs vizsgák szaktanárok 27. Hősök napja önkormányzat Május 31- Hangszeres vizsgák Fejes Anita, Hikisch Zoltán től június 7-ig 29. OK mérések 6., 8. osztályban, Iskolavezetés, Lutzné F. Edit Erdei iskola osztályfőnökök Tanév végi felmérések pedagógusok

20 Tanév végi szöveges értékelés előkészítése az 1. évfolyamon. mkv. Dali Emese, elsős tanítók 31. Jelentkezések a jövő évre napközibe, étkezésre napközis nevelők, igazgatóhelyettes Leendő elsősök szüleinek szülői értekezlet elsős tanítónők Diákfórum DÖK, ig. 23. Kihívás napja Term.tud.mk. Informatika rajzoló és fotós projekt Lutzné Június 2. Pedagógus nap fenntartó 4. Trianon emléknap, a Nemzeti Összefogás Napja Novoszádek János 12.. Osztályozó konferenciák iskolavezetés, osztályfőnökök Víz- levegő fizikai kísérletek bemutatója Reál mk. 8. szombat Táncünnep Bíró Istvánné, Schokátzné T. Mária Szöveges értékelés az első évfolyamon elsős tanítók, Dali Emese 10. Pótvizsga Fejes Anita, Hikisch Zoltán Adminisztráció Buzás Bálint 13. Értekezlet 10,00 (kamara) Buzás Bálint Év végi osztálykirándulások osztályfőnökök 14. Ballagás iskolavezetés 18. Meghallgatás a művészeti intézményegységben Tanévzáró, bizonyítványosztás AMI Fejes Anita, Hikisch Z. Buzás Bálint Beíratás a művészeti intézményegységben Szaktanárok, Budavári Á. 21. Tanévzáró, bizonyítványosztás, év végi Iskolavezetés, mkv. beszámolók leadása 17. (hétfő) A művészeti intézményegység évzárója 17 óra Buzás Bálint 27. (csüt.) Záró nevelőtestületi értekezlet iskolavezetés Tanköteles, felvételt nem nyert tanulókról a iskolavezetés jegyző értesítése Középiskolai beiratkozások szülők SZMK, Iskolaszék tájékoztatása a tanév iskolavezetés munkájáról A nyári napközis felügyelet megszervezése napközis munkaközösség Adminisztrációs feladatok Következő tanév előkészítése minden kolléga minden kolléga

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V 2009/2010 tanév A tanév mottója: mindenki mindenre megtanítható, csak elegendő idő, megfelelő módszer és mester kell hozzá.

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014. HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 MUNKATERV 2013/2014. Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok... 3 2. Helyzetelemzés...

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013.

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012 13. tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2013/14-es tanév munkaterve 0 Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 3 Tanítás

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: 2014. augusztus 29-én Szabó-Rácz Béla igazgató 1 BEVEZETÉS Az iskola nevelésfilozófiai elve: A tanító csak

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 2014/2015-ös tanév. Munkaterv

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 2014/2015-ös tanév. Munkaterv Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév Munkaterv Kunszentmárton, 2014. augusztus 29. A szakalkalmazott közösség a 2014. augusztus 29-i értekezleten megtárgyalta

Részletesebben

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE Kőbányai Harmat Általános Iskola 1 1 0 4 B u d a p e s t, H a r m a t u. 8 8. T e l e f o n : 2 6 0-1 8 1 7, f a x : 2 6 1-1837 E - m a i l : h a r m a t 8 8 @ t - o n l i n e. h u O M : 0 3 4 9 5 4 A

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben