2012/2013-as tanév Munkaterve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012/2013-as tanév Munkaterve"

Átírás

1 A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012/2013-as tanév Munkaterve A munkatervet készítették: az iskolavezetés és a szakmai munkaközösségek A munkatervet jóváhagyta a nevelőtestület a augusztus 31-ei értekezletén.

2 TARTALOM I. Bevezetés II. Helyzetelemzés III. Az oktató-nevelő munkánk céljai és feladatai, a tanév kiemelt feladata IV. A nevelőtestülettel kapcsolatos feladatok, tevékenységek V. A tanév rendje VI. A tanév szünetei VII. Ünnepségek, megemlékezések VIII. Szülői értekezletek, fogadóórák IX. Munkatervi feladatok havi bontásban. A munkaterv melléklete: o Munkaközösségek munkatervei o Gyermekvédelmi felelős munkaterve o Diákönkormányzat munkaterve

3 I. Bevezetés Az iskola munkatervének jogszabályi hátterét a hatályos jogszabályok, valamint Solymár Nagyközség Képviselő-testületének határozatai, az intézmény pedagógiai programja biztosítja. Vonatkozó jogszabályok: - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény - a nevelési-oktatási intézmények működési rendjéről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet - a 2012/2013. tanév rendjéről szóló 3/2012.(VI. 8.) EMMI rendelet - a évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 28/2012.(IX.4.) NGM rendelet 2. a) pontja A 2011/2012. tanév rendjéről szóló rendelet módosította a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendeletet az alapfokú művészetoktatási intézmények minősítési eljárásával kapcsolatban. A módosítás értelmében a Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény minősítés 14/B. (4) bekezdés szerint meghatározott érvényességi ideje egy évvel meghosszabbodik. Ezért az AMI 2007-ben kiadott minősítései, 6 évig, 2013-ig érvényesek. A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményeztetési feladatok. Új elemek a szabályozásban: 1. A megyei intézményfenntartó központok beemelése. Az állam köznevelésben betöltött új szerepvállalásával egyidejűleg a köznevelési intézményfenntartással kapcsolatos feladatok nagyobb részét a megyei intézményfenntartó központok látják el. 2. Az országos méréssel, értékeléssel kapcsolatosan: az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon kell megvizsgálni. A mérés napja: május 29. A negyedik évfolyamon nem ír elő a jogszabály ilyen kötelezettséget. Ugyanakkor a rendelet tartalmazza, hogy a negyedik évfolyamra vonatkozóan az alapkészségek és képességek mérésére alkalmas tesztanyagokat az Oktatási Hivatal a honlapján közzéteszi, azok szabadon felhasználhatók és az eredmények az interneten hozzáférhető szoftver alkalmazásával értékelhetők. 3. Törvényi rendelkezés, hogy 2012/2013-as tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról április 3. és május 28. között, a korábbi években rendelkezésre bocsátott módszertani anyagok segítségével március 1. és május 31. között hatósági ellenőrzés keretében kell megvizsgálni a január 1-jétől a megyei intézményfenntartó központok fenntartásába került közoktatási intézményekben a tanügyi nyilvántartásokra alapozva az intézmények jogszerű működésének feltételeit. Ezt a kormányhivatalok folytatják le országos szakértők bevonásával.

4 5. Az általános iskolák október 12-ig felmérik az első évfolyamon azoknak a tanulóknak a számát, akiknél az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell majd támogatni. Az érintett tanulók létszámát jelenteni kell október 27-ig a Hivatalnak. A meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 7-ig kell elvégezniük. II. Helyzetelemzés Az intézményben 8 évfolyamon 21 osztály és 8 napközis tanulócsoport kezdi meg a 2012/2013-as tanévet.az iskolai tanulók száma 419 fő, ezen felül 5 magántanuló és 4 fő, aki szünetelteti a tanulói jogviszonyát. Az osztályok és az osztálylétszámok: osztály osztályfőnök tagozat létszám 1.a Burza Hajnalka két tanítási nyelvű 27 1.b Buzáné Cziráki Gabriella angol 24 1.c Marlokné Somogyi Ildikó német nemzetiségi/ált. tanrendű 20 2.a Valovics Istvánné két tanítási nyelvű 26 2.b Baloghné Szilágyi Ildikó angol 20 2.c Tornyos Józsefné angol/német nemzetiségi 20 3.a Gölcz Mira két tanítási nyelvű 26 3.b Illésné Kobolák Judit angol 16 3.c Rozványi Dávidné angol/német nemzetiségi 18 4.a Dali Emese angol 17 4.b Lenkefiné Balogh Mónika német nemzetiségi c Lóczi Edit angol 11 5.a Molnár Richárd német nemzetiségi 25 5.b Dr. Szabóné Kratzer Zsuzsa angol 21 6.a Gutmayer Jánosné német nemzetiségi 11 6.b Páhi Lórinc angol 20 6.c Novoszádek János Angol/német nemzetiségi 21 7.a Budavári Ildikó német nemzetiségi 10 7.b Mandják Gézáné angol 25 8.a Gábeli Erzsébet német nemzetiségi 23 8.b Homor Andrea angol 20 Összes tanuló 420 Magántanuló 5 Napközi és tanulószoba csoport osztály csoportvezető létszám 1. 1.a Horváth Anikó b és 1.c Strbik Anna 30

5 3. 2.a Benkőné Mészáros Dóra b és 2.c angol Méry Gáborné a és 3.c (angol) Budaváriné Deák Marietta b és 3. c Szalay Eszter, Ferkelné G. Éva a, 4.b és 4. c Tokodi József, Dali Emese felső tagozat/tanulószoba Micskei Imréné 23 Összes napközis tanuló 210 Az intézményben biztosított szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások Szakkör, foglalkozás A foglalkozást tartó személy Madarász 1-4. osztály Baloghné Szilágyi Ildikó Tarján Barna Német környezetismeret Gutmayer Jánosné Gölcz Mira Nemzetiségi néptánc Schokátzné Tallér Mária Matematika felzárkóztatás Budavári Ildikó Matematika felvételi előkészítő 8. osztály Jägerné Nagy Ágota 2.félévtől matematika felzárkóztatás 2 óra Magyar felvételi előkészítő 8. osztály Daragics Éva, Novoszádek J. Természettudományos Páhi Lőrinc Sportkör osztály Molnár Richárd Sportkör 2-4. osztály Lóczi Edit Színjátszó szakkör alsó/felső tagozat Daragics Éva Művészeti intézményegység A 2011/12-es tanévhez képest, a zenei oktatás létszáma enyhén növekszik, a társastáncot tanulók száma minimális csökkenést mutat. Pedagógiai Szakszolgálat Solymár Nagyközség Önkormányzata szeptember 1-jével létrehozta a Pedagógiai Szakszolgálatot. Ellátandó területek a logopédia, a gyógytestnevelés és a SNI tanulók a Pilisvörösvári kistérségben. A szakszolgálathoz csatlakoztak a következő települések: Perbál, Solymár, Pilisborosjenő, Nagykovácsi, Piliscsaba, Pilisszántó, Pilisszentiván., Pilisvörösvár. Előre láthatóan a logopédusoknak gyermeket, a gyógytestnevelőknek megközelítőleg 800 gyermeket kell majd heti 2 alkalommal ellátniuk. Az Önkormányzat 18-ra emelete a státuszok számát.

6 Tárgyi feltételek Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el: - iskola A és B épület, - Művelődési Ház Intézményünk a meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal részben rendelkezik, de az eszközök, felszerelések egy része cserére szorul. Az iskolában megtörtént nyári munkálatok: o A legszükségesebb festési, karbantartási feladatok ellátása mindkét épületben o az B épületben a három első osztály terme került kifestésre o a B épületben a penészes osztályteremben radiátorcsere, festés történt o a B épületben a konyha részen új termek alakultak: egy tornaszoba egy öltözővel, és egy kis terem nyelvi bontásra o az ebédlőt alapítványi támogatással piros-fehér kockás függöny és ugyanilyen asztalterítővel díszítettük o az udvarra új fajátékok és egy tágas szaletli került o a gyerekek biztonsága érdekében megemelték a Szabadság utca felől a kerítést Szükség lenne a B épület teljes felújítására, átépítésére, de sajnos erre forráshiány miatt nincs lehetőség. Személyi feltételek A pedagóguslétszám és a technikai személyzet állománya az intézményben teljes. Az alapiskola, művészeti intézményegység, egységes pedagógiai szakszolgálat pedagógus, ügyviteli és technikai dolgozók létszáma együttesen 81 fő. Alapiskolában: pedagógus 41 fő, ügyviteli dolgozó 2 fő, technikai dolgozó 10 fő Művészeti intézményegységben: 14 fő EPSZ-on 14 fő Az idei tanévtől Kovács Béláné gazdasági ügyintézőként dolgozik az iskolában A vezetői beosztások Igazgató: Általános igazgatóhelyettes: Nevelési igazgatóhelyettes: Alapfokú művészetoktatás, intézményegység - vezető: Egységes Pedagógiai Szolgálat tagintézmény vezető : Zolcsák István Ortnerné Radnai Erika Illésné Kobolák Judit Buzás Bálint Juhász Mónika

7 III. Az oktató-nevelő munkánk céljai és feladatai, a tanév kiemelt feladata A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok közül az idei tanévben meghatározónak tartjuk: o Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozását a 6. évfolyam végére való folyamatos kialakítását. o Az olvasás megszerettetését, az olvasóvá nevelést. o Előtérbe helyezzük a módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatást. A hatékony változatos tanítási/tanulási módszerek alkalmazását. o Az önművelés igényének kialakítását. o A tanulók kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztését. Beszédfejlesztés: a helyes, kulturált, választékos kifejezőképesség kialakítására törekvés. o Az idegen nyelvek oktatásában a kreativitást igénylő kommunikatív nyelvoktatás fejlesztését. o A tehetséges tanulók fejlesztését, képességeik, készségeik kibontakoztatásával. Lehetőség teremtését tehetségük bemutatására, versenyeztetésre. o A képességhiányos tanulók kiszűrését, felzárkóztatásuk megszervezését. A különleges bánásmódot igénylő tanulókkal, a magatartási problémával rendelkező tanulókkal való egyéni bánásmód alkalmazását. o A napköziben a védett tanulási idő kialakítását, a tanulók következő napi órákra való felkészülésének biztosítása érdekében. o Kiemelt nevelési célkitűzésünk az egészséges életmód alapjainak megismertetése és gyakoroltatása. Az egészséges életmód, magatartás és szokásrendszer kialakításában a mindennapos testedzés lehetőségének kihasználása, egészségnevelő vonásainak erősítése. o A környezettudatos magatartás kialakítása. A környezet értékeinek megismerése, megbecsülése, védelme. Szemléletformálás a lakóhely és lakókörnyezet megismertetése, megóvása, értékek teremtése és megbecsülése vonatkozásában. A hulladékgyűjtési akciók szorgalmazása, folytatása. o A tanulók szabadidős tevékenységének értelmes eltöltésének igényére nevelés. o Kiemelt nevelési feladat a verbális és fizikai erőszak visszaszorítása, megelőzése. A normatudatos magatartás kialakítása és fejlesztése a cél. A családi neveltségi hiányok pótlása, az iskolai fegyelmi helyzet javítása. A beilleszkedési- és magatartászavarral küzdő tanulók egyéni bánásmóddal való fejlesztése, beilleszkedésük segítése. o A német nemzetiségi oktatás, a hagyományok ápolása. o Az esztétikai nevelés fejlesztése. o Pályázati erőforrások kihasználása. o Hiányzások kiemelt kezelése, annak ellenőrzése. o A zenetörténet-zeneirodalom tantárgy felmenő rendszerben történő bevezetése. o Az iskolában kialakuló művészeti csoportok segítése. o A szakmai fejlesztésekben való közreműködés. o A gyermekek személyiségének fejlesztése a művészeteken keresztül. o Háziversenyek megtartása a munkaközösségeken, vagy a tanszakokon belül. o A nagyobb versenyeken, vagy pályára készülők fellépési lehetőségének bővítése.

8 A célok, feladatok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek: Tevékenység Felelős Határidő Ellenőrzi Indikátor A képesség kibontakoztatás Minden érintett folyamatos Ig.h. Óralátogatás, lehetőségei. A hátrányos kolléga dokumentumhelyzetű tanulók elemzés felzárkóztatásának segítése, a lemorzsolódás csökkentése. Az integrált oktatás lehetőségei intézményünkben. A köznev. Trv. És az új Minden érintett folyamatos Ig és a Dokumentum jogszabályi változásoknak a megismerése. A PP és a HT aktualizálása a jogszabályi változásoknak megfelelően. kolléga helyettese k - elemzése A tanulók személyiségének sokoldalú megismerésével,foglalkozá si tervek elkészítése a fejlesztés irányainak és feladatainak meghatározása A rendszeres információcsere biztosítása az osztályban tanító nevelőkkel és a szülőkkel, a fejlesztő pedagógussal és a pszichológussal. A nevelési programok alapja az egyén osztályfőnökök Aláírásra szept.16. Az első és az ötödik osztály esetén febr. l. Mk.vez. Igazg. Ig.h. Óralátogatás, dokumentumelemzés és osztályközösség neveltségi szintje A szülőkkel való közvetlen nevelőtestület folyamatos Mk.vezető Feljegyzések, kapcsolattartás beszámolók Munkatervek elkészítése Mk.vezetők tanévkezdésr Ig., ig.h.- Dokimentume k elemzés A veszélyeztetett és Osztályfőnökök hátrányos helyzetű tanulók Gyermekvédeléletkörülményeit mi felelős felülvizsgálva a nyilvántartások pontosítása. A halmozottan hátrányos tanulókra való foglalkozás Szept.15. Ig.h. Dokumentum - elemzés, beszámoltatás tervezése és kedvezményeik nyilvántartása, iskolai tevékenységük naprakész ismerete. Az első osztályos tanulók Alsó tag. mk. folyamatos Ig.h. tájékozódás

9 logopédiai szűrése szeptemberben, a második, harmadik osztályos tanulók fejlesztése a szakértői vélemény alapján. Az 5. osztályok tanulmányi és közösségi helyzetét ( a volt 4. osztályos ofők részvételével) az osztályban tanítók értékelik. A matematika, magyar év eleji felmérésének összehasonlítása. A 4. osztályos ofők pedagógiai jellemzéssel átadják osztályukat. Kitérnek a módszertani tapasztalatok átadására, a követelményrendszer harmonizálása céljából A tanulók ellenőrzése, értékelése. A szóbeli és írásbeli feleletek arányára, az osztályzatok mögötti tudás fedezetére, a megfelelő számú érdemjegy kiadására különösen a felső tagozaton kell jobban figyelni a kevés óraszámú tantárgyak vonatkozásában. A kiemelkedő teljesítményt elérő tanulók közösség előtti méltó elismerése, jutalmazása. Az elismerések átadására iskolagyűlések szervezése. Anyagi támogatást a jutalmazáshoz az alapítványtól igényelünk. Az iskola tanulóinak tájékoztatása, információcseréje az iskolai életről iskolagyűlések keretében A diákjogok és kötelességek iskolai érvényesülését, a diákok iskolai életről kialakított véleményét, javaslatait A volt 4. évfolyam ofői + 5. osztályos Ofők, szaktanárok nevelőtestület Szeptemberben mk. munkatervbe n foglaltak szerint Ig. és ig.h. Ig.h. Dokumentum - ellenőrzés Dokumentum - ellenőrzés nevelőtestület folyamatos igazgató tájékozódás nevelőtestület iskolagyűlés igazgató beszámoltatás DÖK folyamatos igazgató beszámoltatás

10 folyamatosan a panaszkezelési eljárás alkalmazásával hallgatjuk meg és kezeljük. A tanulók kellemes közérzetét a tantermek, folyosók, iskolai környezet ízléses dekorálásával kívánjuk biztosítani Az alsó tagozatos munkaközösség faliújságai a folyosókon az évfordulókhoz, ünnepekhez kapcsolódik. A tantermeket az osztály életével kapcsolatos és a gyerekek munkáival díszítik A német nemzetiségi hagyományokkal kapcsolatos évfordulókat kíséri figyelemmel, szervezi a rendezvényeket. nevelőtestület folyamatos igazgató tájékozódás Osztályközössége k + ofők folyamatos Szeptember Bejárás Német mk. folyamatos igazgató Beszámoltatás A testnevelők kiemelt feladata a mindennapos testnevelés megvalósítása, megszervezése. A tanulók fizikai állapotának felméréséhez való mérőanyag összeállítása, a mérés elvégzése. A közösségek erősítését szolgálják a tanulmányi kirándulások, és egyéb közös programok. Tanári ügyelet megszervezése Az óvodákkal való kapcsolattartás megszervezése Drog prevenciós felvilágosító, megelőző munka A nyolcadik osztályos szülők és tanulók folyamatos tájékoztatása a középiskolai beiskolázással kapcsolatban. Testnevelők, Alsó mk. folyamatos Ig.h. Beszámoltatás dokumentumelemzés osztályfőnökök Okt. 15. igazgató Dokumen- tumellenőrzés Ig.h., alsó mk. szeptember igazgató Beszámoltatás Alsó tag. mk., folyamatos igazgató Beszámoltaigazgató tás Ig., ofők, gyivi felelős folyamatos igazgató Beszámoltatás Igh., ofők Okt. 31. igazgató Beszámoltatás Ebédelési rend áttekintése Napk. mk. Szept.7. igazgató Beszámoltatás

11 A reggeli és az esti ügyelet megszervezése Ig. és ig.h Szept. 3 Ig.h. Beszámoltatás Munkaközösségi programok: A munkaközösségek programjait a munkaközösségek által összeállított munkatervek és az iskolai munkaterv részét képező Havi program tételesen tartalmazza. IV. A nevelőtestülettel kapcsolatos feladatok, tevékenységek A nevelőtestület minden tagjának elengedhetetlen feladata: o az új dokumentumok megismerése, az új dokumentumok elkészítésében és a közös iskolai feladatok megoldásában való aktív részvétel, o a Házirend betartása és következetes betartatása, o személyes példamutatás a tanórai feladatok maradéktalan teljesítése, a tanórán kívüli iskolai programokban való részvétellel, a munkaköréhez tartozó titoktartási kötelezettség megtartása, o a pontos adminisztrációs munka elvégzése, o az osztályokban tanítókkal és a szülőkkel való korrekt együttműködés a közös feladatok sikere érdekében. o Az iskolai DÖK és a szülői közösség fórumait és lehetőségeit a nevelőtestületi célok és feladatok megvalósítására partnerként, érdemi súllyal kell bevonnunk. Az iskolavezetés az ellenőrzést és értékelést folyamatosan végzi. Egyrészt az ellenőrzési terv alapján, másrészt a munkaközösségek ellenőrző tevékenységére épülve. 3/2012.(VI. 8.) EMMI rendelet alapján V. A tanév rendje Az intézményünkben a munkát tanév - ezen belül a szorgalmi idő - keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő. A szorgalmi idő áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatásához, elsajátításához. A 2012/2013. tanévben a szorgalmi idő - első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és - utolsó tanítási napja június 14. (péntek). A tanítási napok száma 182 nap.

12 A szorgalmi idő első féléve január 11-ig (péntek) tart. Félévi osztályozó konferencia: január 14. (hétfő) Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést január 18-ig (pénteken) kapják kézhez a tanulók. A szorgalmi idő második féléve január 14. (hétfő) június 14. (péntek) Év végi osztályozó konferencia június 12. (szerda) Az első és a második félév lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését. o az első félévi munka értékelésének legkésőbbi időpontja: január 28. (hétfő) o a második félévi munka elemzésének határideje: július 1. (hétfő) VI. A tanév szünetei Az őszi szünet Alapiskola: október 29-től november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27 (szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő) A téli szünet Alapiskola: december 27-től 2013 január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (csütörtök) A tavaszi szünet Alapiskola: március 28-tól április 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 3. (szerda) Áthelyezett munkanap október 27 szombat ( hétfői órarend ) december 15. szombat ( hétfői órarend ) Tanítás nélküli munkanapok: február 9. Farsang márc.25. DÖK nap márc. 26.,27 Nevelési értekezlet május 17. Hunyadi nap (A felhasználás időpontjai később lesznek meghatározva) VII. Ünnepségek, megemlékezések

13 Ünnepség, megemlékezés Megtartásának időpontja felelős Tanévnyitó ünnepség szeptember 2. (vas.) iskolavezetés Aradi vértanúk emléknapja október 5. (péntek) 4. évfolyam Fe: Lenkefiné Az 1956-os forradalom és október 19.(péntek) Novoszádek János szabadságharc ünnepe Karácsonyi ünnepség december 21.(pént.) 4.b, 8. a A kommunista és egyéb február 25. Osztályfőnöki óra keretében diktatúrák áldozataira emlékezés Az es forradalom és március 14. (csüt.) Daragics Éva szabadságharc ünnepe A holokausz áldozataira április 16. Osztályfőnöki órák keretében emlékezés Trianon emléknap, a Nemzeti Összefogás Napja június 04. Novoszádek János Daragics Éva Ballagás június 14. iskolavezetés, SZMK, évfolyam Művészeti intézményegység évzáró június óra Műv. int.egy.vez. + munkaköz. vezetők Tanévzáró ünnepély június 21.(p.) 17 óra? Iskolavezetés Fogadóórák VIII. Szülői értekezletek, fogadóórák Alsó tagozat időpont Felső tagozat időpont október október dec december február március május május 6. Szülői értekezletek Szeptember, január, április hónapokban, illetve az osztályfőnökök és az iskolavezetés által előre jelzett időpontban szükség szerint. Egyéni fogadóórák Előre történt egyeztetés alapján szükség szerint. Nyílt napok szülőknek március 19.. (kedd) Nyílt nap leendő első osztályosok szüleinek

14 2013. február 20. (szerda) Augusztus IX. Munkatervi feladatok havi bontásban 22. Alakuló értekezlet iskolavezetés 23. Alsós munkaközösség értekezlete mk. vez. 29 Tantestületi értekezlet iskolavezetés 31-szept.1. Tankönyvárusítás tankönyvfelelős Tantárgyfelosztás pontosítása, órarendek elkészítése, teremrendek kialakítása iskolavezetés, pedagógusok Ügyeleti rend, és helyettesítési rend kialakítása igazgatóhelyettesek,mkv. 31. Iskolai munkaterv elfogadása iskolavezetés Szeptember 3. Házirend ismertetése, tűz- és balesetvédelmi osztályfőnökök oktatás Órabeosztás, szülői értekezlet 4-5. Művészeti intézményegység pótbeíratások Bíró Istvánné Budavári Á. 3. Alsós mk. megbeszélés mk. vez. 13. Ortopédiai szűrés (1.oszt.), foglalkozások megbeszélése gyerekorvos, védőnő, gyógytestnevelő 7-ig Naplók leadása ofők., ig.h. 8. Búcsún való fellépés 15,00 (AMI) Buzás Bálint 10. Tanítás nélküli munkanap AMI 10. Búcsú hétfő számozott tanítási nap iskolavezetés, pedagógusok 14-ig Tanmenetek leadása mkv., ig.h. DÖK megbeszélés Homor Andrea 14-ig Nyitó szülői értekezletek osztályfőnökök, iskolavezetés 16. Munkaköri leírások pontosítása, napközis iskolavezetés létszámok pontosítása, tanmenetek leadása, szülői nyilatkozatok összegyűjtése 17.(hétfő) Szakkörök, foglalkozások elindítása szakkört vezető pedagógusok 18. Nevelőtestületi értekezlet iskolavezetés 21-ig Matematika házi versenyre nevezés felső tag. matematika tanárok SNI és tanulási nehézséggel küzdő tanulók év fejlesztőpedagógus,

15 eleji vizsgálata, első osztályosok logopédiai és fejlesztőpedagógiai szűrése Diákigazolványok, pedagógusigazolványok érvényesítése Gyermekvédelmi feladatok pontosítása Adminisztratív feladatok: szakköri és felz. naplók, tájékoztató füzetek, törzslapok beírási napló szabályos kitöltése, jegyzőkönyvek irattározása Ellenőrzési terv pontosítása, továbbképzési terv felülvizsgálata klubnapközi gyógypedagógus iskolatitkár gyermekvédelmi felelős iskolavezetés, osztályfőnökök igazgató napk.mk. Október 1. Statisztika leadása Törzslapok megnyitása igazgató, ig.h., osztályfőnökök 1. Zenei Világnap 17,30 (koncert a kamarában) Hidas Györgyné 8. Alsós fogadóórák osztályfőnökök Folyosók, faliújságok dekorálása 5. Megemlékezés az Aradi vértanúkról 4. évf. Fe: Lenkefiné 4. Művészetoktatás értekezlet Buzás Bálint 7. Szüreti felvonulás, fellépés osztályfőnökök, nemzetiségi tánccsoport Okt. közepe Óvónők látogatása az első osztályokban, szakmai megbeszélés alsós ig. helyettes elsős tanítónők Házi matematika verseny I. forduló mat.tanárok 12-ig Eltérő ütemű fejlődési tanulók felmérése Fejlesztő ped.,gy.ped. 15. Felsős fogadóórák osztályfőnökök, szaktanárok 13. Papírgyűjtés Baloghné Szilágyi Ildikó 15. Alsós munkaközösség értekezlete mk.vez. Házi tanulmányi verseny Páhi Lőrinc, TTmk. 19. Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról Novoszádek János 27-ig Klubnapközi: kirándulás a Zsíros-hegyre Az eltérő ütemű fejlődésű tanulókkal kapcsolatos létszám lejelentése. Adatszolgáltatás a KIR-be évi költségvetési koncepció javaslat elkészítése SZMK megbeszélés napközis mk. Igazgató igazgató iskolavezetés

16 November Márton nap, lampionos felvonulás,nemzetiségi német munkaközösség nap (műsor) 5. Alsós értekezlet: Márton nap, Mikulás, Advent Ig.h.,Mkvezető,DÖK 15-ig Tankönyvtámogatásra igény felmérése igazgató Nov.közepe Negyedéves értékelés az első évfolyamon elsős ofők 19. Munkaközösség-vezetői értekezlet Nev.Ig.h. 21. Ifjú Zenebarátok Napja 17,30 Bálint Ibolya (koncert a kamarában) Magyar nyelv hete a felső tagozaton humán mk. 26. Nevelőtestületi értekezlet Ig.h.-k, igazgató 25-ig Kompetencia méréshez szükséges Igazgató, Lutzné adatszolgáltatás Helyi tanulmányi versenyek:biológia, kémia Term. Tud. Mk. Híres tudósok informatika projekt Lutzné 28. Volt diákokkal beszélgetés a középiskolákról DÖK, Homor Andrea Hó vége Szelektív hulladékgyűjtés B. Sz. Ildikó,Páhi Lőrinc klubnapközi Napközis mk. 28-dec.18. Félévi tanszaki hangversenyek (kamaraterem) AMI szaktanárok óra 1. adventi gyertyagyújtás az alsó és felső Szilágyi Ildikó l-2. évf. tagozaton egyszerre tornaterem Nevelési értekezlet Igazgató, ig.h. 21. Közreműködés a évi költségvetés tervezésében igazgató December 3. Alsó tagozat fogadó óra pedagógusok 6. Mikulás ünnep osztályfőnökök, DÖK 7. 9 óra 2. adventi gyertyagyújtás alsó és felső tagozaton Rozványi Erika 18. Kedvenc kísérletem fizika kísérleti bemutató Reál.mk. 7-ig DIFER vizsgálat Bertáné Hajdu Mária, Dezsényiné 3. Felső tagozat fogadóóra pedagógusok óra Nevelőtestületi és alkalmazotti ért. Ig.választás Előkészítő Biz.Elnöke 13. Bolhapiac 14ó30-16 ó 30 DÖK, osztályfőnökök 14. Klubnapközi / Magyar táncház és kézműves fogl. Napk.mk., isk.vez óra 3. adventi gyertyagyújtás alsó és felső tagozaton Daragics Éva 15. szomb. Tanítás ( felsőben + Tudorka csapatverseny) Of., Term.t. mk. 19. Nyugdíjas pedagógusoknak karácsonyi műsor Alsós mk.,isk.vezetés 20. (csüt) 4. adventi gyertyagyújtás Iskolai karácsonyi műsor Műv. Ház 2 részletben Gábeli Erzsébet Német mk.

17 Alsós karácsonyi osztályműsorok osztályfőnökök 17. Teadélutános házi verseny MATEKMIKI reál mk. Január Félévi felmérések pedagógusok 14. osztályozó konferenciák iskolavezetés 18. A magyar kultúra napja humán mk. 18. Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök 18.és 21. Félévi beszámolók leadása Értékelő szülői értekezletek Ofők. SZMK tájékoztatása a tankönyvekről igazgató, tankönyvfelelős Tanulmányi versenyek helyi fordulója Német mk. 21. Alsós szakmai mk. értekezlete Illésné K.Judit 19.. Írásbeli központi felvételi osztályfőnökök, pályaválasztási felelős Elsős beíratás előkészítése iskolavezetés, tanítók Klubnapközi napk.mk. 28. Félévi nevelőtestületi értekezlet iskolavezetés Február 5-ig A pedagógusok felhívása a beiskolázási tervbe igazgató való jelentkezésre Alsós mk. megbeszélése, farsang mk. vez. 8. Felsős farsang Ofők,, SZMK 9. Alsós farsang Dali Emese, B.Szilágyi Ildikó., SZMK 11. Felső tagozat szakmai értekezlet. Téma: értékelés Iskolavezetés 11-i héten Iskolahívogató az óvodákban Iskolavezetés. Zeneiskolai farsang (tornaterem) Bács, Müller E., Bálint I.,Pallagi Tankönyvrendelés elkészítése, véleményeztetése az iskolaszékkel, diákönkormányzattal Igazgató, mkv, tank.felelős 15-ig Szabadságolási terv elkészítése igazgató Továbbtanulók jelentkezési lapjainak továbbítása Igazgató, ig.h. 20. Nyílt nap a leendő elsősök szüleinek Iskolavezetés, 4.oszt.ofők Matematika háziverseny az alsó tagozaton B. Szilágyi Ildikó 25. Alsós fogadóórák osztályfőnökök 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozataira emlékezés Klubnapközi történelemtanárok napk.mk.

18 Selejtező vers- és prózamondó versenyre német mk. Házi matematika verseny II. forduló mat.tanárok Március 4. Felső tagozat fogadóóra iskolavezetés, érintett kollégák 4-8. Magyar nyelv hete az alsó tagozaton mk.vez. 14. Megemlékezés az es forradalomról és Daragics Éva szabadságharcról 19.. Nyílt nap Iskolavez, pedagógusok 19-ig A módosító tanulói adatlapok megküldése a igazgató Felvételi Központnak 2. Iskolahívogató az iskolában a leendő elsős tanító nénik foglalkozások tartanak a leendő elsősöknek. 23.(szo)15 óra Ifjú talentumok bemutatkozása Ig.h., tanítók AMI Novoszádek János DSD I. 25. Tanítás nélküli munkanap DÖK nap Homor A., Molnár R.,Lóczi Edit, osztfők. 26.,27. Nevelési értekezlet iskolavezetés Német területi vers- és prózamondó verseny Pilisszentivánon Klubnapközi - kirándulás Házi tanulmányi versenyek Fizikai kísérletek évfolyamonként Alsós komplex verseny (indítása esetén) Kazinczy verseny német mk. napk.mk. Term.tud.mk. reál mk. alsós mk. Április 8. és 9. Első osztályosok beíratása iskolavezetés 12-ig Háromnegyed éves értékelés az első évfolyamon osztálytanítók 20. Papírgyűjtés Baloghné Szilágyi Ildikó Hallás utáni értés verseny német mk. Páty területi vers és prózamondó verseny Benkőné M. Dóra,Dar. É..12.,19. Alsós munkaközösségi szakmai házi bemutató mk. vez. zenezörej 22. Föld napja term.tud.mk.vez., alsós mk. Év végi kirándulások, ballagás előkészítése osztályfőnökök, iskolavezetés 16. A holokausz áldozataira emlékezés Osztályfőnökök

19 25. Magyar Művészetoktatás napja Hidas Györgyné Tanári hangverseny (17,30 kamara) 30. Májusfa-állítás Buzás Bálint, nemzetiségi tánccsoport Klubnapközi kirándulás Pilisvörösvárra a Napk.mkv., napk.nevelők tavakhoz Tanulók fizikai állapotának és edzettségének testnevelők mérése (folyamatos) 2012-es OK mérés eredményei, tapasztalatai Reál mk. humán mk. 17. Országos Németverseny Német mk.. Csepűrágók színjátszó-találkozó Daragics Éva DSD német nyelvvizsga a 8.a osztályban, próbavizsga a 7.a-ban Alapfokú nyelvvizsga angolból 8.b 7.a Junior német nyelvvizsga Mandják Gézáné, Ortnerné Radnai Erika Gutmayer Jánosné, Dr Szabóné Kratzer Zsuzsanna, Gábeli E. Május 17. Hunyadi nap Jablonkay Mária, Buzáné Cziráki Gabriella Anyák napi műsorok az alsó tagozaton osztályfőnökök 13. Alsó tagozat fogadóóra osztályfőnökök Tanulók fizikai állapotának és edzettségének Ig.h., testnevelők mérése( folyamatos ) 6. Felső tagozat fogadóóra osztályfőnökök Tanszaki hangversenyek szaktanárok hó második Leendő első osztályosok fogadása a Alsós mk. fele tanórákon/alsó tagozat 16. Gálahangverseny (17,30 kamara) Sax Norbert 23. Művészeti alapvizsga (hangszeres) Fejes Anita, Hikisch Zoltán 27. Művészeti alapvizsga Fejes Anita, Hikisch Zoltán Május 28.- tól június 3-ig (Szolfézs: elmélet és gyakorlat) Szolfézs vizsgák szaktanárok 27. Hősök napja önkormányzat Május 31- Hangszeres vizsgák Fejes Anita, Hikisch Zoltán től június 7-ig 29. OK mérések 6., 8. osztályban, Iskolavezetés, Lutzné F. Edit Erdei iskola osztályfőnökök Tanév végi felmérések pedagógusok

20 Tanév végi szöveges értékelés előkészítése az 1. évfolyamon. mkv. Dali Emese, elsős tanítók 31. Jelentkezések a jövő évre napközibe, étkezésre napközis nevelők, igazgatóhelyettes Leendő elsősök szüleinek szülői értekezlet elsős tanítónők Diákfórum DÖK, ig. 23. Kihívás napja Term.tud.mk. Informatika rajzoló és fotós projekt Lutzné Június 2. Pedagógus nap fenntartó 4. Trianon emléknap, a Nemzeti Összefogás Napja Novoszádek János 12.. Osztályozó konferenciák iskolavezetés, osztályfőnökök Víz- levegő fizikai kísérletek bemutatója Reál mk. 8. szombat Táncünnep Bíró Istvánné, Schokátzné T. Mária Szöveges értékelés az első évfolyamon elsős tanítók, Dali Emese 10. Pótvizsga Fejes Anita, Hikisch Zoltán Adminisztráció Buzás Bálint 13. Értekezlet 10,00 (kamara) Buzás Bálint Év végi osztálykirándulások osztályfőnökök 14. Ballagás iskolavezetés 18. Meghallgatás a művészeti intézményegységben Tanévzáró, bizonyítványosztás AMI Fejes Anita, Hikisch Z. Buzás Bálint Beíratás a művészeti intézményegységben Szaktanárok, Budavári Á. 21. Tanévzáró, bizonyítványosztás, év végi Iskolavezetés, mkv. beszámolók leadása 17. (hétfő) A művészeti intézményegység évzárója 17 óra Buzás Bálint 27. (csüt.) Záró nevelőtestületi értekezlet iskolavezetés Tanköteles, felvételt nem nyert tanulókról a iskolavezetés jegyző értesítése Középiskolai beiratkozások szülők SZMK, Iskolaszék tájékoztatása a tanév iskolavezetés munkájáról A nyári napközis felügyelet megszervezése napközis munkaközösség Adminisztrációs feladatok Következő tanév előkészítése minden kolléga minden kolléga

2012/2013-as tanév Munkaterve

2012/2013-as tanév Munkaterve A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012/2013-as tanév Munkaterve A munkatervet készítették: az iskolavezetés és

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

2013/2014-as tanév Munkaterve

2013/2014-as tanév Munkaterve Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-as tanév Munkaterve Zolcsák István igazgató A munkatervet készítették: az iskolavezetés és a szakmai munkaközösségek

Részletesebben

2014/2015-ös tanév Munkaterve

2014/2015-ös tanév Munkaterve Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév Munkaterve Zolcsák István intézményvezető A munkatervet készítették: az iskolavezetés és a szakmai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla Éves munkaterv 2016/2017 tanév Munkaterv 2016/2017 tanév 1. félév Időpont Esemény Felelősök hétfőnként 8.00 Vezetői megbeszélés. Solti Kálmán igazgató augusztus

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV. Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV. Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Augusztus - Szeptember Pótbeíratás 08. iskolatitkár Alakuló értekezlet, munkaközösségi

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR Pótbeíratás az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben. 5. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben

PROGRAMNAPTÁR Pótbeíratás az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben. 5. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben PROGRAMNAPTÁR A tanév 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig tart. 181 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 1. Első tanítási nap, a tankönyvek kiosztása 4-5.

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-2.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend, tűz-

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 2016/2017 Megnevezés Időpont Felelős/program Tanév kezdő napja 2016. szeptember 1. Tanévzáró napja Szorgalmi idő 2016. szeptember 1. Az első félév vége 2017. január 20. Értesítés az

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete A 2015/2016-os tanév eseményei A Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Éves munkatervének melléklete 181 tanítási nap 1 Időpont Esemény, helyszín Feladat Felelős

Részletesebben