FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA"

Átírás

1 A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA ÉS DIÁKOTTHONA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE

2 BEVEZETÉS Kedves iskolánk iránt érdeklődő 8. osztályos diákok! Nagyon örülünk, hogy gimnáziumunkban szeretnétek továbbtanulni. Ez a kis könyvecske segíteni próbál abban, hogy a felvételi eljárás során minél jobban megálljátok helyeteket, s a következő tanévben ősi iskolánk diákjai között üdvözölhessünk Titeket! Az iskoláról szóló rövid ismertetés, a felvétellel kapcsolatos tudnivalók mellett ebben a kiadványban megtalálhatjátok a szóbeli felvételi vizsga anyagát, témaköreit tantárgyanként. Az iskolánk által nyújtott tanulmányi kínálat valamint a felvételi vizsga módja a korábbi évekhez képest folyamatosan változik, ezért különösen is figyelmesen olvassátok végig a tájékoztatót. Eredményes felkészülést és jó szereplést kívánok iskolánk egész közössége nevében: Debrecen, október hó Győri József a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona igazgatója 2

3 Felvétel a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumába a 2015/2016. tanévre A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona felvételt hirdet a 2015/2016. tanévre. Elsősorban református felekezetű, legalább átlagosan jó tanulmányi eredményű tanulók jelentkezését várjuk. A jelentkezési lap mellett minden tanulóról lelkészi jellemzést kérünk. Az elmúlt évekhez hasonlóan a négy évfolyamos, speciális tantervű osztályok mellett öt évfolyamos, nyelvi előkészítő osztályra épülő képzést is indítunk. A 2015/2016. tanévre szóló felvételivel kapcsolatos információkat (időpontok, a jelentkezés módja, a felvételi vizsgák tárgyankénti követelményei, induló osztályok típusai) a részletes Felvételi Tájékoztatóban közöljük, amely október 31-től megtekinthető a debreceni lelkészi és a tiszántúli esperesi hivatalokban, megrendelhető vagy megvásárolható iskolánk Titkárságán (cím: 4026 Debrecen, Péterfia utca 1-7., Postacím: Debrecen, Kálvin tér 16., telefon (52) ). A Felvételi Tájékoztató megtekinthető a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának internetes honlapján (www.drkg.hu) is. Tájékoztatásul közöljük, hogy az iskolánkba jelentkező tanulóknak részt kell venniük a központilag szervezett írásbeli vizsgán! Iskolánk MATEMATIKA írásbeli felvételire előkészítő ingyenes tanfolyamot szervez október 10-től. Helyszín és időpont: péntekenként óra, a Gimnázium Péterfia utca 1-7. sz. alatti épületében. Az érdeklődő diákok és szüleik részére tájékoztató alkalmakat (nyílt napokat) tartunk, ezeken minden szükséges tudnivalót közlünk, és a jelentkezéshez szükséges nyomtatványok is megkaphatók. Igény esetén vidéki gyülekezetekben is szívesen tartunk tájékoztatót. A személyes találkozásig is várjuk kérdéseiket a következő címre: A legfontosabb időpontok, határidők: Tájékoztatók és nyílt napok a Gimnázium Péterfia utca 1-7. sz. alatti épületében: október 22-én, szerdán és november 21-én, pénteken Program: 13 órától: Az iskola bemutatása, ismerkedés az intézménnyel 15 órától: Közös tájékoztató a nagy előadóteremben (III. emelet) 17 órától: Az internátusok megtekintése Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára: december 9-ig Felvételi vizsga, írásbeli (központi): január 17., szombat 10 óra Felvételi vizsga, szóbeli : február Szeretettel várja az érdeklődőket a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 3 Győri József igazgató

4 Bemutatkozik a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma A Gimnázium Péterfia utcai épülete Iskolánk az ország egyik legismertebb oktatási intézménye, híres diákok és tanárok egész sora dicséri az itt folyó oktatás és nevelés színvonalát. Dokumentálhatóan 1538-tól működik a Debreceni Református Kollégium, melyet a szegények iskolájának is neveztek, mert tudatosan hívogatta falai közé a legszegényebb szülők gyermekeit is. Taníttatásuk költségeit a város polgárainak és más tehetős támogatóknak az adományai mellett saját munkájukkal fedezték. A diákok önkormányzati szerve, a coetus mai viszonyaink között elképzelhetetlenül nagy önállósággal rendelkezett. Az iskola legjobb diákjai Európa legnevesebb protestáns egyetemein tanulhattak tovább (peregrináció), s így a legújabb tudományos felfedezésekről, filozófiai vagy teológiai irányzatokról első kézből kapott tájékoztatást a Kollégium diáksága és tanári kara. A világot járt diákok adományaiból alakult ki a Kollégium könyvtára, amely mára a kötetes Nagykönyvtárrá fejlődött. A régi, a hagyományokat még sok mindenben őrző kollégiumi életet csodálatosan ábrázolja Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényében. Rajta kívül még Fazekas Mihály, Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Arany János, Ady Endre, Szabó Lőrinc, Medgyesi Ferenc, Bay Zoltán nevét emelhetjük ki a híres diákok hosszú sorából. A professzorok közül talán Hatvani István, Maróthi György és Kerekes Ferenc a legismertebbek. A Kollégium szellemiségére évszázadokon keresztül a Habsburg-ellenesség, a nemzeti gondolkodás nyomta rá bélyegét. Az erdélyi fejedelmek közül többen is komoly adományokkal támogatták az iskolát. Diákjaink és tanáraink közül nagyon sokan vettek részt az es szabadságharcban ben a képviselőház üléseit a Kollégium Oratóriumában tartotta, s az épületben működött a bankjegynyomda is. A II. világháború utáni évtizedekben egyetlen magyarországi református középiskolaként erősen korlátozott körülmények között működhetett tovább a gimnázium. Az itt tanító tanárok és az ide jelentkező diákok tudatosan vállalták a hátratételt, a negatív diszkriminációt (anyagi megbecsülés, felvételi elbírálás). Az ideológiai nyomás ellenére ebben a korszakban is nagyon sok olyan jó képességű diák végzett iskolánkban, aki a tudomány vagy a művészetek terén kiemelkedőt alkotott ben államosították a Dóczy Leánygimnáziumot (évtizedekig a Kossuth Gimnázium épülete), így kerültek be a leánytanulók a Kollégiumba, az addigi fiúiskolába. A Péterfia utcai épületből politikai indítékú eladás után költözött át a Gimnázium a Főépületbe 1972-ben. Az akkor még tágas 4

5 Főépület fokozatosan igen zsúfolttá vált, a kiszolgáló helyiségeket (tornatermet, étkezdét) jóval kisebb létszámra méretezték. Ezen a helyzeten az egyházi kárpótlási folyamat során visszakapott illetve újonnan felépített épületeink javítottak. Az 1992-ben visszakerült Andaházy-Szilágyi Intézet telkén 1998-ra épült fel a 230 főt befogadó új Leányinternátus épülete. A hat évfolyamos oktatás négy éven keresztül a Kollégium Főépületében folyt, és 2000 szeptemberében költözött át az egykori Dóczy Leánygimnázium szépen felújított Kossuth utcai épületébe. A Dóczy Gimnázium 2002 szeptemberétől már önálló, hat évfolyamos középiskolaként működik. Pedagógiai célkitűzéseikről, programjukról és a felvételi követelményekről minden évben saját Felvételi Tájékoztatót jelentetnek meg. Az iskolánk iránti érdeklődés a politikai, ideológiai nyomás enyhülésével a nyolcvanas évek végén nőtt meg, s jelenleg is mintegy másfélszeres a túljelentkezés. A szakmai ismereteken, képességeken túl szóbeli elbeszélgetés formájában igyekszünk megismerni a tanuló személyiségét, családi hátterét. Valamennyi felvételire jelentkező diákunktól lelkipásztori jellemzést kérünk, ugyanakkor azokat a jó képességű diákokat is várjuk, akiknek esetleg lazább az egyházi kötődése, de elfogadják iskolánk nevelési és hitvallásos alapelveit. A négy évfolyamos képzésben résztvevő diákjaink mintegy kétharmad része vidéki. Azok számára, akik nem tudnak lakóhelyükről naponta bejárni, az internátusi elhelyezés kötelező. Általában minden második hétvégéjén biztosítunk lehetőséget arra, hogy a kollégista tanulók itt maradhassanak, mert nevelési szempontból fontosnak tartjuk az iskolai időn túli közös programokat, előadásokat, önképzési formákat, istentiszteleti alkalmakat. Az iskola egyházi jellegéből kifolyólag minden tanulónk számára kötelező a hit- és erkölcstan tantárgy tanulása, sőt választható tárgyként érettségi vizsgát is tehetnek belőle. Arra törekszünk, hogy az iskola jelmondata (ORANDO ET LABORANDO, Imádsággal és munkával ) elsősorban ne külső szabályokban jelenjen meg, hanem áthassa az iskolai és kollégiumi élet egészét. Tanulóink az ország más iskoláihoz hasonlóan a központi kerettantervekre épülő helyi tantervek szerint tanulnak. Az új köznevelési törvény és a kerettantervek alapján szeptember 1-jétől módosítottuk iskolánk kínálatát, de lényegében nem kívántunk eltérni eddigi gyakorlatunktól. Az iskola számára rendelkezésre álló szabadon felhasználható órák terhére egyrészt az első idegen nyelv óraszámát emeltük minden évfolyamon a javasolt háromról négyre, mert nagyon fontosnak tartjuk az idegen nyelvek színvonalas oktatását. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden diákunk egy idegen nyelvből emelt szintű képzésben részesül. Másrészt igyekszünk arra, hogy már a kezdetektől minden tanuló az érdeklődésének megfelelő típusú osztályba, illetve csoportba kerüljön. A szabadon felhasználható órakeret segítségével alakítottuk ki azokat a speciális osztályokat, illetve csoportokat (humán, reál biológia, reál matematika), amelyek az elmúlt években igen jól beváltak, s iskolánk egyik vonzerejét jelentik. Továbbra is indítunk nyelvi előkészítő osztályt. Ebbe az osztályba olyan tanulókat várunk, akik kiemelten fontosnak tartják az idegen nyelvek tanulását, s ezért hajlandók a szokásos négy helyett öt évet eltölteni a középiskolában. Az iskola életében kiemelt szerepe van az iskola énekkarának, az idén 275 éves Kollégiumi Kántusnak. A Gimnázium tanulóin kívül a Kollégium többi tagozatának hallgatói és volt diákok is énekelnek az ország legrégebbi, folyamatosan működő énekkarában. A Kántus próbái és szereplései különleges légkörűek, személyiség- és közösségformáló erővel rendelkeznek. Külföldi útjaik életre szóló élményt jelentenek a résztvevőknek. Hasonló közösségteremtő és jellemformáló erővel bír a Maróthi György Néptánccsoport a biharkeresztesi Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Művészeti Alapiskola tagintézménye amelynek keretében alapfokú művészeti iskolai képzést is kaphatnak az érdeklődő tanulók. Iskolai életünk lényeges részét képezik a külföldi kapcsolatok. Közel harminc éven át volt tanári és diákcsere-kapcsolatunk a németországi Hilden városában működő Dietrich Bonhoeffer Gimnáziummal. A rendszerváltozás után alakult ki a hollandiai Groningen város Gomarus College nevű református középiskolájával az együttműködésünk. Sajnos az utóbbi időben ezek a kapcsolatok fokozatosan leépültek. Élénk és rendszeres ugyanakkor a svájci Schiers városában működő protestáns középiskolával kialakított együttműködésünk. Segítségükkel kéthetes német nyelvi képzést és tanulmányi kirándulást szervezünk évente 5

6 mintegy diákunk számára. Nagy fontosságot tulajdonítunk a határon túli magyar iskolákkal való kapcsolattartásnak. Több erdélyi és kárpátaljai református iskolát látogattunk meg tanár-, illetve diákcsoportokkal, s igyekszünk minél többször meghívni őket is Debrecenbe. Arra törekszünk, hogy minden diákunk legalább egyszer részt vehessen egy külhoni osztály- vagy más kiránduláson. A Kolozsvári Református Kollégiummal rendszeres diákcsere-kapcsolatunkon túl közös nyári táborozást is szervezünk. Egy most is folyó Comenius Iskolai Együttműködési Pályázat keretében diákjaink öt európai ország iskoláiba jutottak illetve jutnak ki. Rendkívül fontosnak tartjuk az iskola öregdiákjaival való folyamatos kapcsolatot. Ennek a kapcsolattartásnak kiemelkedő alkalma volt a Kollégiumi Diákok I. Világtalálkozója 2000 júniusában, amelyre a Kollégium valamennyi tagozatának egykori diákja hivatalos volt tavaszán rendeztük a második hasonló találkozót, szintén nagy sikerrel. Azóta minden év májusában megrendezzük az öregdiákok találkozóját a Kollégiumi Nap keretében. A Kollégium 2013-ban ünnepelte alapítása 475. évfordulóját. A jubileumi ünnepségsorozat keretében iskolánk több nagyszabású rendezvénynek volt házigazdája: Regionális találkozót szerveztünk a régió keresztyén iskoláinak, ezen mintegy 300 diák és tanár vett részt. Házigazdái voltunk a református középiskolák Áprily Lajos szavalóversenye döntőjének. A Dóczy Gimnáziummal közösen rendeztük meg 2013 júliusában a Kárpát-medencei Református Középiskolák négy napos, XVIII. Találkozóját, mintegy 180 résztvevővel. Iskolánk volt az egyik házigazdája a 2013/14. tanév Nemzeti Tanévnyitójának. Iskolánk tanulói és tanárai aktívan kivették részüket a május 25-én rendezett Kollégiumi Baráti Köri Találkozó és a szeptember 28-án rendezett Jubileumi Nap előkészítéséből és megrendezéséből. Megemlékeztünk egykori neves tanárainkról, felkerestük sírjaikat, konferenciákon emlékeztünk munkásságukra. A Jubileum alkalmából megjelent, a Gimnázium elmúlt 150 évének történetét feldolgozó tanulmánykötet 15 szerzője közül tizenegyen iskolánk tanárai. A jubileumi rendezvényeket megtisztelte jelenlétével Áder János köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök. Több olyan alapítványunk is van, amelyet a nehéz anyagi helyzetű diákok támogatására hoztak létre volt tanítványaink. Tanévenként sok millió forint összegű segélyben és ösztöndíjban részesítjük ezekből a keretekből a leginkább rászorulókat. Különösen fontosnak tarjuk azoknak a kiemelkedő képességű tanulóknak az elérését és felvételét iskolánkba, akik anyagi helyzetük miatt nem gondolhatnának minőségi középiskolai oktatásra. Az erre a célra létrejött Révész Kálmán Emlékalap a következő tanévben négy 9. osztályos diák teljesen ingyenes kollégiumi elhelyezését biztosítja majd. Az iskola régi (Kálvin téri) épületének technikai fejlesztését (videók, vetítők, számítógépek stb.) is elsősorban alapítványi támogatások és pályázatok segítségével tudtuk finanszírozni. A korábbi évek beruházásai közül a legfontosabbak: a Biológia szaktanterem, a Kálvin terem, a tantermek bútorzatának cseréje, a Fiúinternátus és a tornaterem felújítása. Fokozatosan fejlesztjük informatikai rendszerünket. Nagy lehetőség, hogy az iskola és internátusai is egy nagy sebességű számítógépes hálózatra kapcsolódnak, s mind több tanárunk és diákunk használja napi munkájához a legmodernebb technikát (laptop, projektor) ben a TIOP pályázat keretében nyolc digitális táblát és 40 számítógépet nyertünk, ezzel még vonzóbbá és érdekesebbé tudtuk tenni tanóráinkat szeptemberétől vezettük be az elektronikus haladási és osztályozó napló használatát. Ez lehetőséget teremt a szülőknek arra, hogy naprakészen kövessék gyermekeik osztályzatait, hiányzásait. 6

7 Iskolánk jövőjét és a most felvételre jelentkező diákok sorsát is döntő módon befolyásolja az a körülmény, hogy elkezdődött a Kollégium és a hozzá kapcsolódó intézmények teljes felújítása. Magyarország kormánya, elismerve a Debreceni Református Kollégium felbecsülhetetlen szerepét a magyar oktatásügy és kultúra fejlesztésében és ápolásában, 4 év alatt összesen 10 milliárd forint összeget biztosít az épületek felújítására, berendezésére. A rekonstrukciós program első lépéseként a Gimnázium egykori, Péterfia utcai épületét újították fel. Az egykori Főgimnázium épületében kezdte meg szeptember 1- jén a tanítást gimnáziumunk, itt nyert elhelyezést a Református Kollégium Általános Iskolája is. A hatalmas méretű, reprezentatív épület tágas helyiségeivel, folyosóival méltó körülményeket biztosít a minőségi oktatás és nevelés számára. Az előadótermek, laboratóriumok, az iskolai könyvtár végleges kialakítása még sok munkát kíván, de az oktatás körülményei már most is minőségileg javultak. Minden osztályteremben digitális tábla van, a diákok saját szekrénybe pakolhatnak. A parkosított udvar és az emeletes tornacsarnok biztosítja a mindennapos testnevelés és sportolás méltó körülményeit. Felvételi Tájékoztató kiadványunkban néhány fényképet helyeztünk el a felújított épületről és az iskolai életről. A rekonstrukciós folyamat az internátusok elhelyezését is érinti. A tervek szerint a két internátus a Gimnázium korábbi épületében nyer majd elhelyezést. Természetesen, az építkezések miatt több intézményegység átköltöztetésére, ideiglenes elhelyezésére is szükség van. Az első felújítási ütemben a Fiúinternátus kényszerült az eddigi helyéről (a Főépület 2. emeletéről) a Kollégiumtól mintegy 400 méterre lévő Maróthi Kollégium 2. és 3. emeletére költözni. A korábbinál kisebb két- és négyágyas szobák valamint a nagyméretű tanulószobák hiánya az eddigi napirend és tanulási rend újragondolását kívánja. Természetesen az új körülmények között is biztosítani kívánjuk tanulóink megnyugtató felügyeletét és a nyugodt tanulási feltételeket. Az intézmény mérhető eredményei (10. évfolyamos kompetenciamérés, érettségi, felvételi) azt igazolják, hogy tanáraink nagy szakmai hozzáértéssel, felelősen végzik munkájukat, és jó reménységgel vagyunk afelől, hogy mai diákjaink egykor méltó örökösei lesznek nagynevű elődeiknek. Debrecen, október hó Győri József igazgató 7

8 Tájékoztató a Gimnázium életéről, tantárgyi kínálatáról Iskolánk általános gimnázium, ahol a hit- és erkölcstan valamint az egyházi ének tantárgyak is órarendi tárgyakként szerepelnek. Tanulóink többsége vidéki. Azok számára, akik nem tudnak lakóhelyükről naponta bejárni, kötelező a diákotthoni elhelyezés. A kollégiumi bentlakás ingyenes, az étkezésért átlagosan forint havi összeget fizetnek a kollégistáink. A szociálisan rászorulók közül a három vagy több gyermeket nevelők, valamint a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők 50%-os térítési díjat fizetnek. Az iskola alapítványaiból komoly összegekkel tudjuk támogatni a rossz anyagi körülmények között élő tanulókat, sőt minden évben vannak teljesen ingyenes étkező diákjaink is. Kiemelkedő tanulmányi és verseny eredményekért ösztöndíjakat és jutalmakat adunk. Tájékoztatás az idegen nyelvek választásáról Kiemelt feladatnak tekintjük az idegen nyelvek oktatását, ezért a szabadon választható (nem kötelező) órakeretből valamennyi osztályban heti egy plusz órát biztosítunk az első idegen nyelv tanulására. Ez azt jelenti, hogy iskolánk valamennyi tanulója legalább egy nyelvet folyamatosan emelt szinten tanul. A négy évfolyamos osztályokban első nyelvként (heti négy óra) az angol vagy német nyelv választható, s az előképzettségtől függően különböző szintű csoportokat indítunk. Második nyelvként angol, német és latin választható. A csoportok indulásának feltétele legalább nyolc fő jelentkezése. Továbbra is fontos célnak tartjuk a nyelvvizsgára való felkészítést, bár a most felvételizőknek ez már nem ad felmentést a további tanulmányok alól. A választásnál azt tanácsoljuk, hogy lehetőség szerint az általános iskolában elkezdett nyelvet ne hagyják abba, hanem első nyelvként válasszák. A nyelvi órákat úgy szervezzük, hogy évfolyamonként egy időben vannak a nyelvórák, tehát a megfelelő nyelvi csoport választása független az osztályokba sorolástól. Természetesen, a nyelvi előkészítő osztály nyelvóráinak száma más, mint a többi osztályé, nekik a kezdő évfolyamon hetente 12 angol és 6 német órájuk van. Tájékoztatás a speciális irányultságú osztályok és csoportok indításáról Az új kerettantervek az eddiginél magasabb óraszámokat tesznek lehetővé, ezért arra törekszünk, hogy már 9. osztálytól minden tanuló számára biztosítsunk az érdeklődésének megfelelő többletórákat. Ezeket a többletórákat tehetséggondozásra és felzárkóztatásra, ismeretek pótlására is lehet használni. Alapjában két négy évfolyamos osztály (HUMÁN, illetve REÁL irányultság), valamint egy öt évfolyamos nyelvi előkészítő osztály indítását tervezzük. Természetesen nem várható el, hogy minden 14 éves diák biztosan tudja, milyen irányban kíván továbbtanulni. Ezért az osztályok óratervét úgy állítottuk össze, hogy bizonyos tárgyak magasabb óraszámban való tanulásán túl minden tanuló számára biztosítsuk valamennyi tárgyból a középiskolai anyag elsajátítását. Mivel az előrehozott érettségi vizsga lehetősége a jövőben csak néhány tárgyra (idegen nyelv, informatika) korlátozódik, ezért az érettségire készítő (emelt szintű) fakultációs csoportok indítását a 12. évfolyamra tervezzük, az eddiginél magasabb, heti három órában. A nyelvi előkészítő osztály tanulóinak is lehetőséget biztosítunk arra, hogy a nulladik (nyelvi előkészítő) év elvégzése után (bizonyos korlátozásokkal) csatlakozzanak a REÁL illetve HUMÁN osztály kínálatához. Az iskola által indított osztályok illetve csoportok rövid jellemzése A 2015/16-os tanévtől kezdődően a korábbi egységes humán tagozat helyett emelt szintű humán és középszintű humán tagozatot kínálunk, osztályon belüli csoportbontással. Ebben az osztályban a kötelező érettségi tárgyakat (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és első idegen nyelv) csoportbontásban tanulják a diákok. 8

9 Az emelt szintű HUMÁN tagozatra azokat a történelem, illetve magyar nyelv és irodalom tantárgyakból eddig is eredményes tanulókat várjuk, akik humán ismereteiket kívánják elmélyíteni, esetleg teológián, jogi vagy bölcsészkaron szeretnének továbbtanulni. Ők csoportbontásban, emelt óraszámban foglalkozhatnak az alapismereteken túl e két tárggyal, megismerhetik és gyakorolhatják az írásbeli és szóbeli műfajokat az elemző, érvelő, szépirodalmi fogalmazástól a kiselőadáson át a rövid drámai jelenetig. A Gimnázium kapcsolatban áll a fontosabb debreceni kulturális intézményekkel, rendszeresen látogatjuk a Csokonai Színház előadásait, író-olvasó-találkozókat szervezünk, a jelentkező tanulók számától függően a nagy hagyományú iskolai színjátszásban is kipróbálhatják magukat a diákok. A középszintű HUMÁN tagozatot azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik ugyan még nem döntöttek a továbbtanulás irányáról, de nyelvi kifejezőkészségüket szeretnék fejleszteni. A csoportbontás lehetővé teszi a gyakoribb írásbeli és szóbeli megnyilvánulásokat, még több idő és figyelem jut a tanulókra, ezzel a többi tantárgyhoz, majd később a vizsgákhoz szükséges alapvető jártasságot is könnyebben elsajátíthatják. A helyesírás és a különböző fogalmazástípusok gyakorlása segítségével a szövegértési és szövegalkotási kompetenciák fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. A REÁL irányultságú osztályba a természettudományi tárgyak iránt érdeklődő, illetve ilyen továbbtanulási tervekkel rendelkező tanulókat várjuk. Az osztály két csoportra bomlik, BIOLÓGIA és MATEMATIKA irányultság szerint. A Biológia csoport elsősorban a természetvédelmi, egészségügyi, orvosi pályák felé vonzódókat várja. A Matematika csoportot a műszaki, mérnöki, közgazdasági pályákra, valamint az egyetemek matematikafizika jellegű szakjaira jelentkezőknek ajánljuk. A Biológia csoport természetesen nagyobb óraszámban tanulja a biológiát, a Matematika csoport a matematikát. Mindenki számára a minimálisnál magasabb óraszámban szerepel a fizika, a matematika csoport tagjai informatikából, a Biológia csoport tagjai kémiából kapnak többletórákat. A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ osztály célja az, hogy két idegen nyelvet magas szinten sajátítsanak el a tanulók, nyelvtudásuk szintjének megfelelő csoportbontásban. A kezdő ( nulladik ) évfolyamon az angolt tanulják intenzíven (heti 12 órában), de heti hat német és három informatika órájuk is van. Egy év után az osztály a nyelvek kivételével a Humán, illetve Reál osztályok órahálóihoz hasonló rendszerben halad. A tanulók érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak specializációt. Mivel mind több felsőoktatási intézmény megköveteli legalább egy emelt szintű érettségi vizsga letételét, a 12. évfolyamon emelt szintű (általában heti három órás) érettségi vizsgára felkészítő fakultatív csoportokat indítunk. Ezekre továbbtanulási szándékuknak megfelelően az osztálykerettől függetlenül jelentkezhetnek a tanulók. 9

10 Tájékoztató a felvételi eljárásról Iskolánk korábban saját írásbeli felvételi vizsgát rendezett, a jogszabályi változások miatt erre már nincs lehetőségünk. A hozzánk jelentkező diákoknak is a közös, országos írásbeli felvételi vizsgán kell részt venniük. Természetesen, lehetőség van arra, hogy az írásbeli vizsgát iskolánkban írják meg a diákok, ebben az esetben saját tanáraink javítják a dolgozatukat. Eddigi tapasztalataink jók voltak az új rendszerrel kapcsolatban, a hozzánk készülő diákok nagyobb része iskolánkban írta meg az írásbeli dolgozatot. A felvételre jelentkező tanuló annyi Jelentkezési lapot tölt ki, ahány iskolába jelentkezni kíván. Ezeken azoknak a tagozatoknak a kódjait is fel kell tüntetni, amelyeket a tanuló választ. Egy tanuló több tagozatra (osztálytípusra) is beadhatja a jelentkezését. A tagozatok sorrendje azt jelzi, hogy a döntésnél ebben a sorrendben vesszük figyelembe eredményét. A Jelentkezési lapokat a kiválasztott iskolákba küldi el az általános iskola február 13-ig. Két Adatlapot is ki kell tölteni, amelyeken valamennyi választott iskola, minden választott tagozatát fel kell tüntetni. Az Adatlapon lévő adatokat (tagozatok sorrendje) a felvételi rangsorolás ismeretében március között módosítani lehet! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy iskolánk valamennyi jelentkezőtől lelkipásztori jellemzést is kér, amelynek szintén február 13-ig be kell érkeznie iskolánk Titkárságára. A lelkipásztori jellemzés szempontsora külön lapon hozzáférhető, a honlapról letölthető. A felvételi vizsga menete: Iskolánkban a felvételi vizsga két részből, írásbeli és szóbeli vizsgából áll. A központi írásbeli vizsgadolgozatot a jelentkező tanuló bármely olyan középfokú intézményben megírhatja, amely felvételi vizsgát szervez. Iskolánk szeretettel várja központi írásbeli vizsgára a hozzánk jelentkezni kívánó diákokat. A központi írásbeli vizsgára történő jelentkezési lapot (mely kizárólag a központi írásbelin való részvételre vonatkozik) december 9-ig kell beküldeni abba az intézménybe, amelyikben a tanuló az írásbeli vizsgát meg kívánja írni. Az írásbeli vizsga magyar nyelvi és matematikai (alapvető kompetenciákat mérő) feladatsorból áll, egyenként perc a rájuk fordítható idő. Iskolánk minden tagozatán az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középiskolák számára készített magyar nyelvi és matematika feladatlapok eredményeit veszi figyelembe %-ban. Az írásbeli vizsga időpontja: január 17., szombat 10 óra. A feladatlapok javítását az írásbeli vizsgát rendező intézmény tanárai végzik, az eredményről február 5-ig írásban értesítik az érintett tanulókat. A felvételiző tanulók az írásbeli vizsga eredményének ismeretében nyújtják be jelentkezésüket az általuk kiválasztott intézménybe illetve tagozatra. A korábbi évek feladatsorai megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján (www.oh.gov.hu) a KÖZOKTATÁS menüponton belül a KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁS alpont alatt. A szóbeli vizsgát február 25. és február 28. között tartjuk tanítási napokon délutánonként, valamint igény esetén szombaton délelőtt. A szóbeli vizsga személyenkénti időpontját honlapunkon tesszük közzé, de minden jelentkezőt írásban is értesítünk. Időpontmódosítás kérésére telefonon van lehetőség (52/ ). Minden tanulónak csak egy bizottságnál kell megjelennie, a beosztás az elsőnek megjelölt tagozat alapján történik. A szóbeli vizsgán elsősorban a tanuló érdeklődési körére, kifejezőkészségére, lényeglátására, véleményalkotására vagyunk kíváncsiak. A vizsgabizottság tagjai az általános iskolai tanórákon megszerzett ismeretekhez kapcsolódva olyan kérdéseket tesznek fel, amelyek a mindenkitől elvárható általános műveltséget, logikai és kifejező készséget mérik. Az osztály jellegének megfelelően a szóbeli elbeszélgetés keretében igyekszünk meggyőződni arról is, hogy valóban rendelkezik-e a tanuló azokkal a minimális készségekkel, ismeretanyaggal, amely az adott tantárgy magasabb szintű tanulásához elengedhetetlen. 10

11 Mivel a jelenlegi felvételi rend szerint a hit-és erkölcstan tantárgy írásbeli vizsga formájában nem kerülhet számonkérésre, ezért a szóbeli meghallgatáson igyekszünk tájékozódni a jelentkező lelki alkalmasságáról, bibliaismereti, egyházismereti kérdésekben való tájékozottságáról. Természetesen érdekel minket a családi háttér, a jelentkezési szándék oka és komolysága is. A szóbeli vizsga nyilvános, részt vehetnek rajta a szülők, s nagyon örülünk, ha a gyermek lelkipásztora is jelen van. A szóbeli vizsgára való felkészülés megkönnyítése érdekében minden tagozat számára témaköröket jelöltünk ki, amelyekhez kapcsolódó kérdéseket kap a vizsgázó tanuló. A Hit-és erkölcstan (hittan) és az Általános műveltségi témakörök ismerete minden felvételiző számára kötelező, a Matematika, Biológia és az Emelt szintű Humán (magyar és történelem) témakörök az adott tagozatra első vagy második helyen jelentkezők számára készültek. A nyelvi előkészítő osztályba jelentkező tanulók szóbeli felvételi vizsgája lényegében megegyezik a négy évfolyamosokéval. Akik első helyen választották a nyelvi tagozatot, és emellett másik tagozatot is megjelöltek, a 2. helyen megjelölt tagozatnak megfelelő szakmai kérdéseket kapnak. A nyelvi tagozatot (akárhányadik helyen) választók nyelvtudásának szintjét is igyekszünk megállapítani. Erre a szóbeli felvételi keretében kerül sor, egy külön nyelvi bizottság előtt angol vagy német nyelvből. Az iskolánk által meghirdetett regionális angol nyelvi versenyen jól szereplő tanulók idegennyelvtudását maximális nyelvi pontszámmal jutalmazzuk, nekik már nem már kell idegen nyelvből vizsgázniuk. A felvételiző tanulók teljesítményét pontozással értékeljük, s az így kialakított sorrend alapján hozzuk meg döntésünket. A jelentkezők felvételi pontszámát (összesen 100 pont) az általános iskolai eredmények, az írásbeli és a szóbeli vizsga eredményeinek összeg adja. Az elérhető pontszám 25 %-át az általános iskolai jegyek átlaga adja. Kiszámítási mód: A 7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi jegyek közül a magyar, matematika, történelem, idegen nyelv és a legjobb eredményű természettudományos tárgy jegyeinek összegét osztjuk kettővel. A felvételi pontszám 50%-át az írásbeli vizsgán elért teljesítmény adja. A két feladatlap eredményeit egyforma súllyal vesszük figyelembe (50-50 %). A szóbeli vizsga háromtagú bizottsága maximum 25 ponttal értékelheti a felvételiző teljesítményét. Ebből 15 pontot a szakmai felkészültségre, tárgyi ismeretre adhat a bizottság. A szóbeli bizottság maximum 10 ponttal értékeli a felvételiző lelki alkalmasságát, az intézmény elvárásainak való megfelelését. (Az értékelés szempontjai többek között: lelkészi jellemzés megléte, gyülekezeti, egyházi életben való részvétel, aktivitás, az iskola speciális elvárásainak, értékrendjének ismerete, elfogadása.) A nyelvi előkészítő osztályba jelentkező tanulók idegennyelvtudását (angol vagy német) maximum 10 ponttal értékeljük, ez hozzáadódik a szakmai bizottság által adott pontszámhoz. Mivel a szóbeli vizsgán kapható pontszám a nyelvi osztálynál sem lehet több a teljes pontszám 25%-ánál, a szakmai és a nyelvi bizottság által adott szóbeli pontszám összegét 5/7-tel szorozva kapjuk meg az értékelésnél használt szóbeli pontszámot. A vizsga több bizottságnál folyik, ezért a végső sorrend kialakítása előtt személyre szólóan is értékeljük és összehasonlítjuk a jelentkezők teljesítményét. A felvételi sorrendet az elért pontszám alapján állapítjuk meg. Egyenlő teljesítmény (egyforma pontszám) esetén a négy évfolyamos képzésben az alábbi szempontok alapján állapítjuk meg a sorrendet: 1. Vidéken lakó, kollégiumi felvételt kérő tanulók 2. Családtagok (szülő, testvér, rokonok) voltak-e az iskola diákjai 3. Gyülekezeti kapcsolat, református kötődés erőssége 11

12 A nyelvi előkészítő osztályba jelentkezőknél egyenlő teljesítmény esetén a nyelvi szóbeli teljesítményre kapott pontszám az elsődleges szempont, a további szempontok sorrendje megegyezik a négy évfolyamos képzésben felsoroltakkal. A központi előírásoknak megfelelően tagozatonként sorrendbe rakjuk a jelentkezőket, tehát egy-egy felvételiző több listán is szerepel majd. A sajátos nevelési igényű tanulók felvételi eljárása (Köznevelési Tv ) A sajátos nevelési igényű tanulók számára a jogszabályokban előírt, illetve ajánlott könnyítéseket és mentesítéseket biztosítjuk (pld. hosszabb munkaidő, írásbeli és szóbeli felelet egymással történő kiváltása, speciális segédeszközök használata). A speciális eljárást a szülőnek vagy gondviselőnek kell írásban kérnie az intézmény igazgatójától. A kérelemhez mellékelni kell a szakértői bizottság véleményének másolatát. A speciális eljárásra vonatkozó kérelmek beadásának határideje: Írásbeli vizsga: december 9. Szóbeli vizsga: február 13. Értesítés a vizsga eredményéről A vizsga eredményéről két lépésben tájékoztatjuk a felvételizőket. Az egyes tagozatokra jelentkezettek sorrendjét várhatóan március 4-én szerdán kifüggesztjük iskolánkban, megjelentetjük honlapunkon. Ezekből a sorrendekből megbecsülhető, hogy a jelentkezők száma, a felvehetők száma és a tanuló elért sorrendje alapján mekkora esélye van a bekerülésnek. Ezt a listát küldjük el a számítógépes adatfeldolgozó központhoz. Az eredmény ismeretében lehetősége van a szülőnek és a felvételizőnek, hogy módosítsa az általános iskolában kitöltött Adatlapon a jelentkezések sorrendjét. A végleges felvételi eredményt a valamennyi tanuló minden eredményét összesítő feldolgozás után kapjuk meg, s az eredményről április végéig értesítjük a szülőt, illetve a tanulót. A döntés ellen fellebbezésnek van helye, amelynek részleteiről az érdekelteket időben tájékoztatjuk. Központi lépcsőház 12

13 Az iskola által indított szakok kódjai: A felvételi eljárás során több esetben is szükség lesz az intézmény OM azonosító számára, s az egyes szakok kódszámaira is. Ezek a következők: Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma: OM azonosító: Szak megnevezése Kód Leírás Humán (Emelt szint) 01 Humán (Középszint) 02 Reál Biológia 03 Reál Matematika 04 Nyelvi előkészítő (5 évfolyamos ) 05 4 évfolyamos, a kerettantervre épülő helyi tanterv; emelt szintű oktatás magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyból 4 évfolyamos, a kerettantervre épülő helyi tanterv; emelt óraszámú oktatás magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyból 4 évfolyamos, a kerettantervre épülő helyi tanterv, biológia tantárgyból emelt szintű oktatás, fizika és kémia tantárgyból emelt óraszámú oktatás 4 évfolyamos, a kerettantervre épülő helyi tanterv, matematika tantárgyból emelt szintű oktatás, emelt óraszámú oktatás fizika és informatika tantárgyból nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos, a kerettantervre épülő helyi tanterv; emelt szintű/óraszámú oktatás angol és német nyelv tantárgyakból, valamint informatikából 13

14 AZ OSZTÁLYOK TERVEZETT ÓRAHÁLÓI NÉGY ÉVFOLYAM, HUMÁN OSZTÁLY (emelt szint és középszint) Tárgy évf: Magyar nyelv és irodalom 4+1* 4 + 1* 4+1*+2*** 4+1* Történelem, társ. és államp. ism. 2 +1* 2 +1* 3 3+1*+3** Etika Hittan tananyag része Első idegen nyelv 3+1* 3+1* 3+1* 3+1* Második idegen nyelv Matematika 3+1* * Informatika 2 Fizika Biológia Kémia 2 2 Földrajz 2 2 Ének Rajz és víz. kultúra 1 1 Mozgóképkultúra és médiaismeret 1 2* 1 Életvitel és gyakorlat 1 Testnevelés Testnevelés (+2 óra) Osztályfőnöki Alapóraszám Szabadon választható órakeret terhére ** Rendelkezésre álló órakeret Felhasználva ** Hittan Egyházi ének 1 Összes óra (tényleges) ** Magyarázat: * A szabadon választható órakeret terhére szervezett kötelező órák ** A szabadon választható órakeret terhére ajánlott, de nem kötelező órák, emelt szintű történelem érettségire felkészítő órák *** A szabadon választható órakeret terhére szervezett kötelező órák, az alábbi tárgyak közül választhatóan: Dráma, újságírás, könyvtárismeret. ++ Diáksportkör, Néptánc, Tömegsport Csoportbontás magyar nyelv és irodalom, történelem és matematika tárgyakból 14

15 NÉGY ÉVFOLYAM, BIOLÓGIA OSZTÁLY Tárgy évf: Magyar nyelv és irodalom * Történelem, társ. és államp. ism Etika Hit- és erkölcstan tananyag része Első idegen nyelv 3+1* 3+1* 3+1* 3+1* Második idegen nyelv Matematika 3+1* * Informatika 2 Fizika * - Biológia 2* 2 + 2* 2 + 2* 2 + 2* Kémia 2 2 2* 3** Földrajz 2 2 Ének Rajz és vizuális kultúra 1 1 Mozgóképkultúra és médiaismeret 1 1 Életvitel és gyakorlat 1 Testnevelés Testnevelés (+2 óra) Osztályfőnöki Alapóraszám Szabadon választható órakeret terhére ** Rendelkezésre álló órakeret Felhasználva ** Hit- és erkölcstan Egyházi ének 1 Összes óra (tényleges) ** Magyarázat: * A szabadon választható órakeret terhére szervezett kötelező órák ** A szabadon választható órakeret terhére ajánlott, de nem kötelező óra, emelt szintű kémia érettségire felkészítő órák ++ Diáksportkör, Néptánc, Tömegsport 15

16 NÉGY ÉVFOLYAM, MATEMATIKA OSZTÁLY Tárgy évf: Magyar nyelv és irodalom * Történelem, társ. és államp. ism Etika Hit- és erkölcstan tananyag része Első idegen nyelv 3+1* 3+1* 3+1* 3+1* Második idegen nyelv Matematika 3 +2* 3+2* 3 + 2* 3 + 3* Informatika 2+1* 1* 2* - Fizika * 3** Biológia Kémia 2 2 Földrajz 2 2 Ének Rajz és vizuális kultúra 1 1 Mozgóképkultúra és médiaismeret 1 1 Életvitel és gyakorlat 1 Testnevelés Testnevelés (+2 óra) Osztályfőnöki Alapóraszám Szabadon választható órakeret terhére ** Rendelkezésre álló órakeret Felhasználva ** Hit- és erkölcstan Egyházi ének 1 Összes óra (tényleges) ** Magyarázat: * A szabadon választható órakeret terhére szervezett kötelező órák ** A szabadon választható órakeret terhére ajánlott, de nem kötelező óra, emelt szintű fizika érettségire felkészítő órák ++ Diáksportkör, Néptánc, Tömegsport 16

17 ÖT ÉVFOLYAM, NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY (Alap óraszámok Humán, Biológia, Matematika irányultság választási lehetőségével) Tárgy 9/NY Magyar nyelv és irodalom 1* Történelem, társ. és államp. ism Etika Hittan tananyag része Első idegen nyelv (Angol) * * 3 3 Második idegen nyelv (Német) * * Matematika * Informatika * 2 Fizika Biológia Kémia 2 2 Földrajz 2 2 Ének Rajz és vizuális kultúra 1 1 Mozgóképkultúra és médiaismeret 1 1 Életvitel és gyakorlat 1 Testnevelés (alap óra) Testnevelés(+2 óra) Osztályfőnöki 1* Alapóraszám Szabadon választható órakeret terhére Rendelkezésre álló órakeret Felhasználva Még felhasználható Hit- és erkölcstan Egyházi ének 1 1 Összes óra (tényleges) Magyarázat: * A szabadon választható órakeret terhére szervezett kötelező órák + csoportbontás ++ Diáksportkör, Néptánc, Tömegsport 9/NY évfolyamon 1-1 óra informatikagyakorlás, matematika-felzárkóztatás, tanulásmódszertan szervezésére kerül sor internátusi keretekben 17

18 ÖT ÉVFOLYAM, NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY Humán irányultság Tárgy 9/NY Magyar nyelv és irodalom 1* 4+2** 4+1** 4+2** 4+1** Történelem, társ. és államp. ism. /Honismeret/ 2 2+1** 3 3+1** Rajz és vizuális kultúra 1 1 Mozgóképkultúra és médiaismeret 1 2** 1 Alapóraszám Szabadon választható órakeret terhére ** +2+1** +2+4** +3+1** Rendelkezésre álló órakeret Felhasználva ** 34+2** 30+4** 30+2** Hit- és erkölcstan Egyházi ének 1 1 Összes óra (tényleges) ** ** ** ** Magyarázat: * A szabadon választható órakeret terhére szervezett kötelező órák ** A szabadon választható órakeret terhére szervezett órák osztályban külön, osztályban csatlakozva a Humán osztályhoz az ottani feltételeknek megfelelően. ÖT ÉVFOLYAM, NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY Biológia irányultság Tárgy 9/NY Biológia 2** 2+2** 2+2** 2+2** Kémia 2 2 2** Alapóraszám Szabadon választható órakeret terhére ** +2+2** +2+4** +3+2** Rendelkezésre álló órakeret Felhasználva ** 34+1** 30+4** 30+2** Hit- és erkölcstan Egyházi ének 1 1 Összes óra (tényleges) ** ** ** ** Magyarázat: * A szabadon választható órakeret terhére szervezett kötelező órák ** A szabadon választható órakeret terhére szervezett órák csatlakozva a Biológia osztályhoz az ottani feltételeknek megfelelően. 18

19 ÖT ÉVFOLYAM, NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY Matematika irányultság Tárgy 9/NY Matematika ** 3+2** 3+2** 3+1*+2** Informatika * 2 2** Fizika Alapóraszám Szabadon választható órakeret terhére ** +2+2** +2+4** +3+2** Rendelkezésre álló órakeret Felhasználva ** 30+4** 30+2** Hit- és erkölcstan Egyházi ének 1 1 Összes óra (tényleges) ** ** ** ** Magyarázat: * A szabadon választható órakeret terhére szervezett kötelező órák ** A szabadon választható órakeret terhére szervezett órák csatlakozva a Matematika osztályhoz az ottani feltételeknek megfelelően. + csoportbontás Emléktábla a bejáratnál 19

20 A szóbeli felvételi vizsga témakörei Az alábbiakban közöljük az egyes tantárgyak szóbeli vizsgájának témaköreit. Kiemelten hangsúlyozzuk, hogy valamennyi tárgyból csak az általános iskolai szintű tájékozottságot várjuk el! Minden felvételiző számára ajánlott témakörök: HIT- ÉS ERKÖLCSTAN A Biblia. Általános ismeretek a Bibliáról. (Szerkezete, könyvei) A bibliai teremtéstörténet (1. Mózes, 1-2 rész) Ábrahám életének fontosabb eseményei (1. Mózes 12,1-9) Mózes születése és elhívása. (2. Mózes 2-3. rész) Isten törvénye, a Tízparancsolat. (2. Mózes 20. rész) Jézus születésének a története, karácsony (Máté evangéliuma 1-2. rész) Jézus szenvedése és feltámadása (Máté evangéliuma 26,30-28,20) A magvető példázata. (Máté evangéliuma 13,1-23) A kapernaumi százados szolgájának meggyógyítása. (Máté evangéliuma 8,5-13) Jézus mennybemenetele és a pünkösdi történet. (Apostolok Cselekedetei, 1-2.rész) Saul (Pál apostol) megtérése. (Apostolok Cselekedetei 9. rész) A Miatyánk és az Apostoli Hitvallás könyvnélküli ismerete. Legalább 3 énekeskönyvi ének ismerete. Keresztyén ünnepeink. Melyik ünnepet miért ünnepeljük? Gyülekezetismeret. A felvételiző saját gyülekezetének rövid bemutatása. 20

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA ÉS DIÁKOTTHONA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2014/2015. TANÉVRE BEVEZETÉS Kedves iskolánk iránt érdeklődő 8. osztályos diákok! Nagyon örülünk, hogy gimnáziumunkban

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA ÉS DIÁKOTTHONA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2016/2017. TANÉVRE BEVEZETÉS Kedves iskolánk iránt érdeklődő 8. osztályos diákok! Nagyon örülünk, hogy gimnáziumunkban

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA ÉS DIÁKOTTHONA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013/2014. TANÉVRE BEVEZETÉS Kedves iskolánk iránt érdeklődő 8. osztályos diákok! Nagyon örülünk, hogy gimnáziumunkban

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2017/2018. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK!

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! A kiértékelt feladatlapok megtekintése Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Intézmény neve: Egri Dobó István Gimnázium Intézmény kódja: 031599 Telephely kódja: 001 Intézmény címe: Eger, Széchenyi u. 19. Intézmény telefonszáma: 36/312-717 Intézmény honlapja:

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Intézmény neve: Egri Dobó István Gimnázium Intézmény kódja: 031599 Telephely kódja: 001 Intézmény címe: Eger, Széchenyi u. 19. Intézmény telefonszáma: 36/312-717 Intézmény honlapja:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA ÉS DIÁKOTTHONA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2017/2018. TANÉVRE BEVEZETÉS Kedves iskolánk iránt érdeklődő 8. osztályos diákok! Nagyon örülünk, hogy gimnáziumunkban

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HATODIK és NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓKNAK! A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2015/2016-os tanévre a HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 6. OM: 03230 : (52) 4-674, fax: (52) 480-27 Nyilvántartási szám: 09-0078-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-950 DIENES LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Felvételi tájékoztatója

Felvételi tájékoztatója A DIENES LÁSZLÓ GÖRÖGKATOLIKUS GIMNÁZIUM, EGÉSZSÉGÜGYI SZAGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 16. Felvételi tájékoztatója a 2017/2018. tanévre Pályaválasztási felelősök: Varga Tamásné

Részletesebben

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban Képzési rend 2016-2017. tanév Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban 9. A humán tantervű osztály magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) Tagozatkód: 001 1. : angol nyelv, német

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola 2364 ÓCSA, Falu Tamás u. 35. Telefon/Fax: 29/378-045 Honlap: www.bogim.hu E-mail: gimi@bogim.hu OM azonosító: 032552 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Középiskolánk

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Gödöllői Református Líceum Gimnázium Gödöllői Református Líceum Gimnázium OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: refliceum@gmail.com A Gödöllői Református Líceum Gimnázium felvételi tájékoztatója Bemutatkozás

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2010/11-es tanévre

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2010/11-es tanévre Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2010/11-es tanévre Iskolánk bejárata Karácsonyi hangverseny Szüreti nap, gólyaavató Görögországi kirándulás A felvételi eljárás Az iskolánkba

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM

A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM Választható tanulmányi területek, ágazatok: 001 gimnázium emelt óraszámú angollal (1 osztály 28 fő) 006 dekoratőr (0,5 osztály 14 fő) 007 divat-

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 3600 Ózd, 48-as út 6. Telefon, fax: 48/569-371; 48/479-153 Honlap: www.szikszi-ozd.hu E-mail: szikszi@szikszi.sulinet.hu OM-azonosító: 029306 F E

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Elérhetőségeink OM kód: 032286 Igazgató: Pálfalvai Zoltán Telephely kód: 001 Pályaválasztási felelős: Szabóné Básti Csilla Iskola címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó

Részletesebben

Felvételi tájékoztató a 2016/2017. tanévben (a 2017/2018. tanévre vonatkozóan)

Felvételi tájékoztató a 2016/2017. tanévben (a 2017/2018. tanévre vonatkozóan) 19 92 REFORMÁTUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 15. tel./fax: 82/511-487 igazgató: 82/411 005 e-mail: titkarsag@lorantffy-kaposvar.sulinet.hu honlap: www.lozsu.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Óraterve A 2013/214. tanévtől az 1. 5. és 9. évfolyamon a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi területek képzési struktúrájáról Tájékoztató a tagozatokról

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János 8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. www.hunfalvy-szki.hu

Részletesebben

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok!

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium felvételi tájékoztatója Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Szeretnétek egy kiváló közösség tagjai lenni? Szeretnétek egy olyan gimnáziumba járni, ahol minden

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Középiskolai felvételi eljárás tanév

Középiskolai felvételi eljárás tanév Középiskolai felvételi eljárás 2016-2017. tanév 1. Középiskolai felvételi eljárás Legfontosabb dátumok 2016.11.15. Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli vizsgát

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Pécsi Janus Pannonius Gimnázium

Pécsi Janus Pannonius Gimnázium F E LV É T E L I TÁ J É KOZTATÓ 103 É V E S A J A N U S 2016/2017 Az intézmény egyedi azonosító száma: 027407 7621 Pécs, Mária u. 2-4. www.janus-pecs.sulinet.hu isi@janus-pecs.sulinet.hu Tel.: 72/310-911,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium JELENTKEZÉS Iskolánkról: A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye 2009. szeptember 1-jén nyitotta

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A felvételi eljárás rendje a 2014/2015-ös tanévre

A felvételi eljárás rendje a 2014/2015-ös tanévre A PREMONTREI GIMNÁZIUM KÉPZÉSI KÍNÁLATA A 2014/2015-ÖS TANÉVRE OM: 036732 A felvételi eljárás rendje a 2014/2015-ös tanévre A Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium felvételi vizsgát tart a gimnáziumba

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10. Telefon: 76/441-255, Fax: 76/440-063 OM azonosító:

Részletesebben