JELENTÉS. a szilárdhulladék-gazdálkodásra a Kohéziós Alapból és hazai forrásból nyújtott támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a szilárdhulladék-gazdálkodásra a Kohéziós Alapból és hazai forrásból nyújtott támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről. 0920 2009."

Átírás

1 JELENTÉS a szilárdhulladék-gazdálkodásra a Kohéziós Alapból és hazai forrásból nyújtott támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről július

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V / Témaszám: 918 Vizsgálat-azonosító szám: V0428 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Kemény Emil főigazgató-helyettes Dr. Zöldréti Attila mb. főcsoportfőnök Dr. Varga Sándor főigazgató-helyettes Az ellenőrzést vezette: Dr. Zöldréti Attila igazgatóhelyettes Tóthné Kiss Katalin mb. osztályvezető Holman Magdolna osztályvezető Az ellenőrzést végezték: Bartolák Márta számvevő tanácsos Dr. Boda Sándor számvevő tanácsos Csényi István számvevő Feketéné Hajkó Andrea számvevő Dr. Horváth Klára számvevő Dr. Mezei Imréné főtanácsadó Bialkó Zsolt számvevő tanácsos Borbély Zsuzsanna főtanácsadó Dér Géza számvevő tanácsos Gaál László számvevő tanácsos Kéri Péter számvevő tanácsos Molnár Istvánné számvevő Bíró Zsolt számvevő tanácsos Buúsné Hütter Erzsébet számvevő Fekete Gábor tanácsadó Hegyes Mária számvevő tanácsos Luhály Matild számvevő Nagy Attila számvevő tanácsos Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 Pálfiné Pusztai Magdolna számvevő Szepes Béla számvevő Terbe Mónika számvevő tanácsos Tukacs Éva számvevő tanácsos Preller Zsuzsanna főtanácsadó Szudi Ferencné számvevő Tóthné Kiss Katalin főtanácsadó Vojcsekné Szabó Ágnes számvevő tanácsos Puskás Balázs számvevő Dr. Telkes Imre számvevő tanácsos Tóthné Salamon Ildikó tanácsadó Jánoska Zsolt külső szakértő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés az ISPA támogatásból megvalósított környezetvédelmi programok ellenőrzéséről Jelentés a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Környezetvédelmi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről Jelentés a települési önkormányzatok szilárdhulladék-gazdálkodási feladatai ellátásának ellenőrzéséről sorszáma A helyi önkormányzatok településtisztasági tevékenységének és finanszírozási rendszerének vizsgálata 240/1995.

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 17 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A hulladékgazdálkodási feltételrendszer kialakítása A hazai hulladékgazdálkodási stratégia uniós követelményekhez való illeszkedése A hazai hulladékgazdálkodási stratégia végrehajtásához rendelt hazai és uniós források tervezett ütem szerinti biztosítása A települési szilárdhulladék-gazdálkodás EU harmonizált jogi szabályozási és intézményi környezete kialakításának időbelisége és teljes körűsége A tájékoztatás, nyilvánosság és a partnerség elvét érvényesítő eljárások kialakítása és gyakorlati alkalmazása Az ISPA/KA és a hazai támogatások felhasználásával előkészített és megvalósított regionális komplex rendszerektől elvárt célok teljesítése Az ISPA/KA projektjavaslatok előkészítése, pályázatok benyújtása A Pénzügyi Megállapodások és a Támogatási Szerződések összhangja a benyújtott ISPA/KA pályázattal A projekteknek a kijelölt célrendszer szerinti megvalósulása, a rendelkezésre álló erőforrások felhasználása A beruházások megvalósítása, a pénzügyi megállapodásokban és a támogatási szerződésekben foglalt ütemezés összhangja A beruházások műszaki és pénzügyi megvalósítása Teljesítményelvek alkalmazása a beszerzéseknél A kialakított pénzügyi és számviteli rendszer A nyilvántartási rendszer teljessége A költségek ellenőrzési rendszerének kialakítása és gyakorlati alkalmazása a pénzügyi lebonyolításban Az ellenőrzési és monitoring rendszer, valamint az értékelési és a jelentéstételi rendszer kialakítása és működtetése A projektek megvalósításának eredménye, hatása a hulladékgazdálkodási feladatok ellátására A létrehozott eszközök/létesítmények hasznosítása A projektek üzemeltetési feltételeinek kialakítása 83 1

5 3.3. Az üzembe helyezés eredménye az elérendő környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási célok megvalósításában Az együttműködő önkormányzatok közszolgáltatási feladatainak eredményessége és hatékonysága A települési önkormányzatok tevékenységének eredményessége a hulladékgazdálkodási feladatok megvalósításában A szilárdhulladék-gazdálkodásra fordított működési és fejlesztési költségvetési források felhasználásának eredményessége az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatainak megvalósításában A lakossági elégedettségmérés összegzésének tapasztalatai 108 MELLÉKLETEK 1/a sz. Az Önkormányzati Minisztérium észrevétele 1/b sz. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium észrevétele 1/c sz. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium észrevétele 2. sz. A hulladékgazdálkodás stratégiai, tervezési dokumentumai 3. sz. Az ISPA/Kohéziós Alap támogatással megvalósuló projektek jellemző adatai régiónként 4. sz. Térkép az ISPA/Kohéziós Alap támogatással finanszírozott hulladékkezelési projektekről, sz. Teljesítménymutatók és a hozzá tartozó kritériumok a települési szilárdhulladék-gazdálkodásra a Kohéziós Alapból és hazai forrásból nyújtott támogatások hasznosulásának értékeléséhez 6. sz. A helyszíni ellenőrzésre kijelölt önkormányzatok és közszolgáltatók listája 7. sz. A települési szilárdhulladék-kezelés alakulása az EU egyes országaiban, év 8. sz. A hazai települési szilárdhulladék-kezelés főbb mennyiségi adatai, években 9. sz. A települési szilárdhulladék-gazdálkodás területén elérendő célok, kötelezettségek teljesítésének alakulása, a december végi állapot szerint 10. sz. A hulladékgazdálkodási akció programra teljesített kiadások az NKP- II időszakában, között 11. sz. Kimutatás az ISPA/Kohéziós Alap hulladékkezelési projektek EIB hitelből történő finanszírozásáról, 2000-től december 31-ig 12. sz. Képek a hasznosításra váró papírhulladékról 13. sz. Képek az ISPA/KA projektek létesítményeiről, eszközbeszerzéseiről 14. sz. Kimutatás az ISPA/Kohéziós Alap hulladékkezelési projektek létesítményeiről 2

6 15. sz. Az ISPA/Kohéziós Alap hulladékkezelési projektek fizikai előrehaladása, a március 15-i állapot szerint 16. sz. Az ISPA/Kohéziós Alap hulladékkezelési projektek Pénzügyi Megállapodásai és támogatási szerződései aláírásának időpontjai 17. sz. Az ISPA/Kohéziós Alap szilárdhulladék-kezelési projektek előrehaladása a december végi állapot szerint 18. sz. Az ISPA/Kohéziós Alap hulladékkezelési projektek egyes létesítményeinek fizikai előrehaladása, a március 15-i állapot szerint 19. sz. A haszonhulladékok árának és ÖKO-támogatásának változása ban 20. sz. A hulladékkezelés összes költségére jutó nyereség alakulása 21. sz. Az önkormányzatok által biztosított támogatások összegének és az érintett háztartások számának alakulása 22. sz. Az ellenőrzött településeken használt hulladékgyűjtő edények átlagos ürítési díjai 23. sz. A lakossági hulladékgyűjtés éves díjának aránya a háztartások nettó jövedelméhez 24. sz. A hulladékgazdálkodás költségeinek alakulása 25. sz. Az ellenőrzött települési önkormányzatok szilárdhulladékgazdálkodási feladatainak főbb naturális mutatói, a években 26. sz. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztés pályázati forrásból támogatott hulladékgazdálkodási feladatok megoszlása az ellenőrzött önkormányzatoknál sz. Az EU Önerő Alap hulladék elhelyezési célra fordított támogatásai 28. sz. A hulladékgazdálkodásra fordított kiadások alakulása az ellenőrzött önkormányzatoknál,

7

8 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE áfa Általános forgalmi adó Áfa tv. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény Áht. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény Ámr. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelet ÁSZ Állami Számvevőszék BM Belügyminisztérium CÉDE A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis major feladatainak támogatása területi kötöttség nélkül előirányzat EIB European Investment Bank - Európai Beruházási Bank EK Európai Közösség EKK Elektronikus Kormányzat Központ EMIR Egységes Monitoring Információs Rendszer ESzCsM Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium EU Európai Unió FIDIC Tanácsadó Mérnökök Szövetsége FMM Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program GVOP Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Hgt. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Törvény HIR Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer HÖF Helyi önkormányzati fejlesztési támogatási program IH Irányító Hatóság ISPA Instrument for Structural Policies for Pre Accession - Előcsatlakozási struktúrapolitikai eszköz KA Kohéziós Alap KAC Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat KAR Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer Kbt. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. Törvény KEHI Kormányzati Ellenőrzési Hivatal KEOP Környezet és Energia Operatív Program KIOP Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program KöM Környezetvédelmi Minisztérium KSH Központi Statisztikai Hivatal KSZ Közreműködő Szervezet KTK IH Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság KvVM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KvVM FI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság 5

9 LEKI Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása MÁK Magyar Államkincstár MBH Mechanikai- biológiai hulladékkezelés NFGM Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium NFH Nemzeti Fejlesztési Hivatal (2006. július 1-től NFÜ) NFT I. Nemzeti Fejlesztési Terv I. NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség NKP Nemzeti Környezetvédelmi Program NKP-II Második Nemzeti Környezetvédelmi Program OGY Országgyűlés OKIR Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer OP Operatív Program OTH Országos Területfejlesztési Hivatal ÖTM Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Ötv. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény PM Pénzügyminisztérium PR Public Relation - Reklám és tájékoztatás PRAG Practical Guide - Gyakorlati útmutató Ptk. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. ROP Regionális Operatív Program Sztv. A számvitelről szóló évi C. törvény TEHU Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztésének támogatása TEKI Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati beruházások támogatása TNM Tárca Nélküli Miniszter TSZH Települési Szilárd Hulladék ÚMFT Új Magyarország Fejlesztési Terv Vhr. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) számú Korm. Rendelet 6

10 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR a szennyező fizet elve ártalmatlanítás begyűjtés elérhető legjobb eljárás elve előkezelés elővigyázatosság elve elvárható felelős gondosság elve fokozatosság elve gyártói felelősség elve A hulladék termelője, birtokosa vagy a hulladékká vált termék gyártója köteles a hulladékkezelési költségeit megfizetni, vagy a hulladékot ártalmatlanítani; a szennyezés okozója, illetőleg előidézője felel a hulladékkal okozott környezetszennyezés megszüntetéséért, a környezeti állapot helyreállításáért és az okozott kár megtérítéséért, beleértve a helyreállítás költségeit is (Hgt. 4. g) pont). A hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával a Hgt. 3. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával (Hgt. 3. k) pont). A hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén (Hgt. 3. n) pont). Törekedni kell az adott műszaki és gazdasági körülmények között megvalósítható leghatékonyabb megoldásra; a legkíméletesebb környezet-igénybevétellel járó, anyagés energiatakarékos technológiák alkalmazására, a környezetterhelést csökkentő folyamatirányításra, a hulladékként nagy kockázatot jelentő anyagok kiváltására, illetőleg a környezetkímélő hulladékkezelő technológiák bevezetésére (Hgt. 4. f) pont). A hulladék begyűjtését, tárolását, hasznosítását, illetőleg ártalmatlanítását elősegítő, azok biztonságát növelő, a környezetterhelést csökkentő tevékenység, amely a hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár (Hgt. 3. p) pont). A veszély, illetőleg a kockázat valós mértékének ismerete hiányában úgy kell eljárni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak lennének (Hgt. 4. b) pont). A hulladék mindenkori birtokosa köteles a lehetőségeinek megfelelően mindent megtenni annak érdekében, hogy a hulladék környezetet terhelő hatása a legkisebb mértékű legyen (Hgt. 4. e) pont). A hulladékgazdálkodási célokat ütemezett tervezéssel, egymásra épülő lépésekben, az érintettek lehetőségeinek és teherviselő képességének figyelembevételével kell elérni (Hgt. 4. k) pont). A termék előállítója felelős a termék és a technológia jellemzőinek a hulladékgazdálkodás követelményei szempontjából kedvező megválasztásáért, ideértve a felhasz- 7

11 gyűjtés hasznosítás hulladék együttégető mű hulladékgazdálkodás hulladékkezelés hulladékkezelő kedvezményezett nált alapanyagok megválasztását, a termék külső behatásokkal szembeni ellenálló képességét, a termék élettartamát és újrahasználhatóságát, a termék előállításából és felhasználásából származó, illetve a termékből keletkező hulladék hasznosításának és ártalmatlanításának megtervezését, valamint a kezelés költségeihez történő hozzájárulást is (Hgt. 4. c) pont). A hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében (Hgt. 3. m) pont). A hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban a Hgt. 4. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával történő felhasználása (Hgt. 3. j) pont). Minden olyan - helyhez kötött vagy mobil - létesítmény, amelynek fő célja az energiatermelés vagy anyagi termékek gyártása, és amely alap- vagy kiegészítő tüzelőanyagként hulladékot vagy hulladékgázt használ, vagy amelyben a hulladékot termikusan kezelik az ártalmatlanítás érdekében (3/2002. (II. 22.) KöM rendelet 2. e) pontja). A hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást (Hgt. 3. h) pont). A hulladékgazdálkodás része. A hulladékveszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is (Hgt. 3. l) pont). Aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli (Hgt. 3. g) pont. A projekt használója és a KSZ-szel kötött támogatási szerződésben meghatározottaknak megfelelően a beszállítókkal való szerződések megkötéséért, a teljesítések ellenőrzéséért és igazolásáért, a projekt költségeinek megfelelő nyilvántartásáért felelős. költséghatékonyság elve A hulladékkezelés szabályainak kialakítása, a hulladékgazdálkodás szervezése során érvényesíteni kell, hogy a gazdálkodók, felhasználók által viselendő költségek a lehető legnagyobb környezeti eredménnyel járjanak (Hgt. 4. m) pont). közelség elve A hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására a környezeti és gazdasági hatékonyság figyelembevételével kiválasztott lehető legközelebbi, arra alkalmas létesít- 8

12 Közreműködő Szervezet megelőzés elve megosztott felelősség elve ményben kerülhet sor (Hgt. 4. h) pont). Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság jelen vizsgálatban. A legkisebb mértékűre kell szorítani a képződő hulladék mennyiségét és veszélyességét, a környezetterhelés csökkentése érdekében (Hgt. 4. a) pont). A gyártói felelősség alapján fennálló kötelezettségek teljesítésében a termék és az abból származó hulladék teljes életciklusában érintett szereplőknek együtt kell működniük (Hgt. 4. d) pont). Mérnök önellátás elve Pénzügyi Megállapodás regionalitás elve szabálytalanság szabálytalanság gyanúja A projekt mérnöki és műszaki felügyeleti feladatait ellátó, a FIDIC szerződéses szabályoknak megfelelő személy vagy szervezet. Országos szinten, a területi elv és a közelség elvének figyelembevételével, a képződő hulladékok teljes körű ártalmatlanítására kell törekedni, ennek megfelelő ártalmatlanító hálózatot célszerű kialakítani és üzemeltetni (Hgt. 4. j) pont). Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között az ISPA projektek megvalósítása tárgyában, projektenként létrejött pénzügyi megállapodás. A hulladékkezelő létesítmények kialakításánál a fejlesztési, gazdaságossági és környezetbiztonsági szempontoknak, valamint a kezelési igényeknek megfelelő területi gyűjtőkörű létesítmények hálózatának létrehozására kell törekedni (Hgt. 4. i) pont). A strukturális politikák finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról szóló 1681/94/EK bizottsági rendelet 1a. cikk 1. pontjában foglaltak, továbbá a nemzeti jogszabályok előírásainak, illetve a támogatási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amelyek eredményeképpen a Magyar Köztársaság pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek (360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 15. pontja). Bármilyen adat vagy információ, amely a szabálytalanság elkövetésére utal (360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet). szabálytalansági eljárás Az eljárás magában foglalja a felmerült szabálytalansági gyanú alapján szükség szerint a vizsgálat lefolytatását, a szükséges intézkedések meghozatalát és azok végrehajtását (360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet VII. fejezet Szabálytalanságok kezelése). Támogatási Szerződés Az önkormányzatok, mint végső kedvezményezettek és a Közreműködő Szervezet között az Irányító Hatóság ellenjegyzése mellett a projekt megvalósítása tárgyában létrejött megállapodás. tárolás A hulladéknak termelője által a környezet veszélyeztetését 9

13 települési hulladék települési szilárd hulladék tenderdokumentáció újra használat kizáró módon végzett, három évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése (Hgt. 3. q) pont). A háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék (Hgt. 3. c) pont). Háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező; közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező; háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező külön jogszabályban meghatározott veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék (213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet). Ajánlatkérési műszaki dokumentáció a jogerős, végrehajtható és érvényes építési vagy létesítési hatósági engedélyokirat és a hozzá tartozó tervek alapján készített, az építmény helyszínét, környezetét, jelenlegi, valamint kész állapotát az ajánlatadáshoz szükséges és elégséges módon rögzítő írásos dokumentumok és tervrajzok összessége. (1/1996. (II. 7.) KTM rendelet 2. (1) bekezdés, amelyet hatályon kívül helyezett a Kbt (1) bekezdés o) pontja május 1-jétől. Ezt követően a 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontja határozza meg azonos tartalommal.) A terméknek az eredeti célra történő ismételt felhasználása; a többször felhasználható, újra tölthető termék a forgási ciklusból történő kilépésekor válik hulladékká (Hgt. 3. i) pont). 10

14 JELENTÉS a szilárdhulladék-gazdálkodásra a Kohéziós Alapból és hazai forrásból nyújtott támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről BEVEZETÉS A környezet védelme nélkül nem tartható fenn az emberi tevékenység és a természet közötti harmónia, elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk egészségét, a jövő generációk létét és számos faj fennmaradását 1. A témakör fontosságának megfelelően már az Európai Unió létrehozásáról szóló Szerződés XIX. Környezet című fejezete is foglalkozik az EU környezetpolitikai célkitűzéseivel és az azok megvalósításához szükséges döntési folyamatokkal. Az ellenőrzött időszakban az uniós célkitűzések a hulladékgazdálkodás alapelveinek hármas célhierarchiájára épültek. Ezek, a leginkább ajánlottól a legkevésbé ajánlott irányba haladva a következők: a hulladék-képződés megelőzése, a képződő hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása és a nem hasznosítható hulladék ártalmatlanítása, benne a biztonságos elhelyezés 2. A hulladékgazdálkodási hierarchiát az 1. sz. ábra szemlélteti: legkedvezőbb megoldás megelőzés hasznosítás legkevésbé kedvező megoldás ártalmatlanítás 1. sz. ábra Az érvényben levő uniós szabályozás a hulladékgazdálkodás területén több, egyértelmű tagállami kötelezettséget fogalmaz meg. Az uniós követelmények, közé tartozik például a települési szilárdhulladék-gazdálkodásra vonatkozóan, hogy 2009-re a lerakott hulladék biológiailag lebomló szerves anyag tartalmát 1 A környezettudatos fenntartható fejlődés egyik közvetett társadalmi mutatója az ökológiai lábnyom, amelynek számításánál figyelembe veszik a termelt hulladék mennyiségének és összetételének, valamint hasznosításának környezetre gyakorolt hatását is. 2 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) ötlépcsőssé finomította a hulladékgazdálkodási hierarchiát: megelőzés, újra használatra való előkészítés, újrafeldolgozás, egyéb hasznosítás, például energetikai hasznosítás, valamint ártalmatlanítás. 11

15 BEVEZETÉS 50%-kal kell csökkenteni (az évi szinthez képest), valamint az EU előírásoknak nem megfelelő lerakókat be kell zárni. A kötelezettségek teljesítésére a hulladékgazdálkodás különböző szintű hazai stratégiáit dolgozták ki (2. sz. melléklet). Az ellenőrzött időszakban a nemzeti környezetpolitikai célokat és feladatokat a második Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: NKP-II) rögzítette, amelynek az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogramjához és Magyarországnak a csatlakozási tárgyalások során tett környezetvédelmi kötelezettség vállalásaihoz kellett igazodnia. Az NKP-II összesen kilenc különleges kezelést igénylő területet (tematikus akció programot) jelölt ki és ezek között szerepel a hulladékgazdálkodási program. Az NKP-II programonkénti megoszlását a 2. sz. ábra szemlélteti. Millió Ft Környezettudatosság 2. Éghajlatváltozás 3. Környezet-egészségügy 4. Városi környezetminőség 6. Vidéki környezetminőség 5. Biológiai sokféleség védelme 7. Vizeink védelme 8. Hulladékgazdálkodás 9. Környezetbiztonság 2. sz. ábra Az NKP-II részét képezte az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (a továbbiakban: OHT), mint a nemzeti hulladékgazdálkodási stratégia. Az OHT hulladékgazdálkodásra a központi költségvetést terhelő fejlesztési igényként, uniós forrással együtt mintegy 130 Mrd Ft-ot tartalmazott. Az OHT-ban a hulladékképződésre vonatkozó tervadatokat és azok tényleges alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: Millió tonna Hulladék típusa tény terv tény terv várható 3 Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari hulladék 5,0 5,0 5,0 3,0 4,0 Ipari és egyéb gazdálkodói hulladék 21,5 20,0 13,4 18,0 10,0 Települési szilárdhulladék 4,6 4,8 4,6 5,2 4,4 Települési folyékony hulladék 5,5 5,2 4,9 4,6 4,0 Szennyvíziszap 0,7 1,1 0,5 1,5 1,0 Veszélyes hulladék 3,4 4,0 1,2 4,1 1,1 Összesen 40,7 40,1 29,6 36,4 24, évi tényadat várhatóan 2009 szeptemberében lesz. 12

16 BEVEZETÉS A fenti adatok szerint a keletkező hulladék összes mennyisége a éviről 2008-ra mintegy 40%-kal csökkent. Ennek fő oka az ipari hulladék mennyiségének fokozatos csökkenése, ami a gazdasági szerkezet átalakulásából, az anyag- és energiatakarékos technológiák fokozatos bevezetéséből ered. A települési szilárdhulladék tömege az utóbbi években alig változott, térfogata azonban 30%-kal növekedett a könnyű összetevők (pl. műanyag palack) arányának emelkedése miatt. 1 m 3 laza, tömörítés nélküli települési szilárdhulladék súlya korábban 220 kg volt, míg mára 160 kg körül alakul 4. Jelenleg évi millió darab italtermék kerül forgalomba, több mint ¾-e eldobható csomagolásban (pl. műanyag-palack, fémdoboz). Az újratölthető 5 csomagolás az utóbbi években folyamatosan és erőteljesen háttérbe szorult. A problémát pedig folyamatosan növeli a fogyasztás növekedése. Az EU követelmények, így a környezetvédelmi alapelvek 6, a hulladékgazdálkodási prioritások és a vonatkozó szabályozási rendszer meghatározták a kialakítandó nemzeti hulladékgazdálkodási stratégiák irányát. Magyarország uniós tagságának felkészülési folyamatában már az ISPA előcsatlakozási uniós alap megnyílása szükségessé tette a környezetvédelmi stratégia kialakítását 7. Ezzel párhuzamosan haladt a hazai jogszabályi környezet harmonizációja. Az ISPA 8 előcsatlakozási eszköz alkalmazásával Magyarországon elkezdődött a komplex hulladékkezelési rendszerek kialakítása. Az ISPA keretében 12 hulla- 4. Magyarországon a 2008-ban keletkezett 4.4 millió tonna települési szilárd hulladék 26,4 millió m3-nek felel meg. Ez a mennyiség (tömörítés nélkül) a Margitszigetet (96,5 hektár) 27,3 méter magasan borítaná el. 5 A többutas csomagolás előnye, hogy a többszöri használat következtében később válik hulladékká, ezáltal a természeti erőforrás felhasználás és a természetre gyakorolt terhelő hatás kisebb, mint az eldobható csomagolás esetében. A többutas csomagolás hátránya viszont, hogy a használat után sérülésmentesen be kell gyűjteni, majd tisztítani. 6 A megelőzés-, az elővigyázatosság-, a gyártói felelősség-, a megosztott felelősség-, az elvárható felelős gondosság-, az elérhető legjobb eljárás-, a szennyező fizet-, a közelség-, a regionalitás-, az önellátás-, a fokozatosság- és a költséghatékonyság elve. 7 Az Európai Tanács 1266/1999. és 1267/1999. rendelete szabályozta az EU-hoz csatlakozni szándékozó országok számára az ISPA források felhasználását, mint az előcsatlakozási szerkezetátalakítás egyik eszközét a környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, amely egyben a Kohéziós Alap elődje volt. 8 Az ISPA keretében az 5 millió eurót meghaladó, a stratégiai célokkal összhangban lévő, legalább 15 ezer lakosra kiterjedő, a környezeti problémákat hosszú távon megoldó projektek nyerhettek támogatást. A támogatott projekteknek az alábbi elemeket kellett tartalmaznia: szelektív hulladékgyűjtés, lerakók, illetve átrakó állomások létrehozása, a kezeléshez, szállításhoz szükséges eszközök beszerzése, illetve a műszakilag elavult lerakók rekultiválása. 13

17 BEVEZETÉS dékkezelési projektet 9 fogadtak el. További 1 beruházást hagytak jóvá a os periódusban a Kohéziós Alap kerete terhére. Ezzel 2006 végéig összesen 13 komplex hulladékkezelési projekt jóváhagyására került sor től az ÚMFT-hez tartozó Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében további 2 beruházás jóváhagyása van folyamatban, azaz jelenleg mindösszesen 15 komplex hulladékkezelési projekt megvalósulása várható uniós támogatással. A 15 komplex hulladékkezelési rendszer nem fedi le Magyarország teljes területét, így még nem valósul meg a korszerű hulladékkezelési rendszerekkel való teljes lefedettség célkitűzése, azzal együtt sem, hogy vannak nem uniós támogatással megvalósuló hulladékkezelési rendszerek is. Az ISPA támogatásból megvalósuló projektek az előcsatlakozás időszakában előkészítésre kerültek, de azok megvalósítása a csatlakozást követő időszakra maradt és a Kohéziós Alap keretében folytatódott. A 13 (ISPA/KA) komplex regionális hulladékkezelési projekt a tervek szerint az ország lakosságának mintegy 40%-át és 1436 települési önkormányzatot lát el, ahol évente mintegy 1,7 millió tonna települési szilárdhulladék keletkezik. A projektek listáját és főbb adatait a 3. sz. melléklet tartalmazza. A regionális rendszerek általi országos területi lefedettséget mutatja be a 4. sz. melléklet. A települési önkormányzatok közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást kötelesek szervezni, és fenntartani. Az Állami Számvevőszék 2002-ben vizsgálta a települési önkormányzatok szilárdhulladék-gazdálkodási feladatainak ellátását, valamint 2004-ben az ISPA támogatásból megvalósított környezetvédelmi programok végrehajtását, de még nem vizsgálta a komplex regionális hulladékkezelési projektek átfogó hatását a magyar környezetvédelmi célok teljesítésében. A jelenlegi ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az ISPA/Kohéziós Alapból és hazai forrásból megvalósuló települési szilárdhulladék-kezelési komplex regionális fejlesztések végrehajtása eredményesen és hatékonyan szolgálta-e a magyar környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási célok megvalósítását és a támogatások hasznosulását. Ennek során értékeltük, hogy: a feltételrendszer kialakítása lehetővé tette-e a célrendszer teljesítését, ezen belül a hazai stratégiák illeszkedését az uniós követelményekhez, a hazai stratégiákhoz rendelt pénzügyi és naturális célok, valamint a források összhangját, a jogi szabályozási és az intézményi környezet kialakítását; az ISPA/KA támogatással megvalósuló komplex regionális rendszerek előkészítése hozzájárult-e a célrendszer eredményes és hatékony teljesítéséhez, megvalósult-e a projektek megállapodás szerinti hatékony előrehaladása, 9 Az ISPA/KA projektek elnevezése változó, hulladékgazdálkodási vagy hulladékkezelési rendszer elnevezést kaptak a dokumentumokban. A jelentésben egységesen a hulladékkezelési projektek elnevezést használjuk, mivel a projektek a Hgt. szerinti hulladékkezelést szolgálják. 14

JELENTÉS. az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről. 0845 2008. december

JELENTÉS. az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről. 0845 2008. december JELENTÉS az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről 0845 2008. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a kiemelt turisztikai célú beruházások ellenőrzéséről a helyi önkormányzatoknál. 0823 2008. augusztus

JELENTÉS. a kiemelt turisztikai célú beruházások ellenőrzéséről a helyi önkormányzatoknál. 0823 2008. augusztus JELENTÉS a kiemelt turisztikai célú beruházások ellenőrzéséről a helyi önkormányzatoknál 0823 2008. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítmény

Részletesebben

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február JELENTÉS a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről 1049 2011. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november JELENTÉS a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről 12102 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2016-180/2012. Témaszám: 1039 Vizsgálat-azonosító szám: V0572 Az

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről JELENTÉS a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről 1035 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a légszennyezés ellen és a klímapolitika terén tett intézkedések hatásának ellenőrzéséről. 1119 2011. szeptember

JELENTÉS. a légszennyezés ellen és a klímapolitika terén tett intézkedések hatásának ellenőrzéséről. 1119 2011. szeptember JELENTÉS a légszennyezés ellen és a klímapolitika terén tett intézkedések hatásának ellenőrzéséről 1119 2011. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. 0817 2008. július

JELENTÉS. 0817 2008. július JELENTÉS a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak a közszolgáltatások és területfejlesztési feladatok ellátásában betöltött szerepének ellenőrzéséről 0817 2008. július 3. Önkormányzati

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék Dr. Nagy Géza, Dr. Bulla Miklós Dr. Hornyák Margit, Vagdalt László HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet szerkesztette: DR. NAGY GÉZA Győr, 2002. 2 Széchenyi

Részletesebben

JELENTÉS. az EU hulladékszállításról szóló jogi szabályozása érvényesítésének ellenőrzéséről. 1283 2012. május

JELENTÉS. az EU hulladékszállításról szóló jogi szabályozása érvényesítésének ellenőrzéséről. 1283 2012. május JELENTÉS az EU hulladékszállításról szóló jogi szabályozása érvényesítésének ellenőrzéséről 1283 2012. május ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Iktatószám: V-2001-111/2011-2012. Témaszám: 40 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről 1. Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról 2010. évi törvény a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés - a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök TÁJÉKOZTATÓ az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről 1123 J/5029 2011. november Domokos László elnök Erőforrás Gazdálkodási Főigazgató Számvevői Iroda Iktatószám: VE-004-043/2011

Részletesebben

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás tagozat Logisztika-szállítmányozás szakirány A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS

Részletesebben

JELENTÉS. a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről. 1118 2011. október

JELENTÉS. a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről. 1118 2011. október JELENTÉS a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről 1118 2011. október Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Az Állam és az Állami Vagyon

Részletesebben

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A vizsgálatok módszerének értékelése, új módszerek fejlesztése Vityi Andrea Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Kitaibel Pál Környezettudományi

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY

CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 2009 BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT:: A CSONGRÁDII KIISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE::

Részletesebben

JELENTÉS. a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről JELENTÉS a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről 13097 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0009-339/2013.

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben