PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP B A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...3 A1. Alapvető cél... 3 A2. Rendelkezésre álló forrás... 3 A3. Támogatható pályázatok várható száma... 3 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...4 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...4 C1. Támogatható tevékenységek köre... 4 C2. Nem támogatható tevékenységek C3. Elszámolható költségek C4. Nem elszámolható költségek köre C5. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C6. Speciális kizáró okok D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK...16 D.1. Támogatás formája D.2. Támogatás mértéke D.3. Támogatás összege D.4. Az önerő mértéke D.5. Előleg mértéke E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...17 E.1. Kiválasztási kritériumok E.2. Csatolandó mellékletek E.3. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...33 F.1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje F.2. Vonatkozó speciális jogszabályok listája F.3. Fogalomjegyzék F.4. Segédletek, sablonok Mellékletek A Pályázati Felhívás és Útmutató elválaszthatatlan része az Általános feltételek a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: Általános Feltételek c. dokumentum), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Pályázati Felhívás és Útmutatóban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az Általános Feltételek c. dokumentumban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 2

3 A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél A régió kisvárosai és nagyobb községei esetében a településkép vonzerejének növelése céljából az egy-egy közterületre, utcára, épületre stb. kiterjedő kisléptékű infrastrukturális beavatkozások elősegítik a településkép javítását, növelik a lakosság elégedettségi szintjét. A konstrukció célja a település életében jelentőséggel bíró központi területek, építészetileg értékes épületek, és az azokhoz kapcsolódó közművek megújítása. A2. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a években 471 millió forint. Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A3. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: 6 db. 3

4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be önállóan pályázatot: 1) a Dél-alföldi régió városi rangú településeinek önkormányzatai, a kistérségi székhelyek kivételével (321); 2) 5000 főnél nagyobb lakónépességgel rendelkező és 100 fő/km 2 nél nagyobb népsűrűségű nem városi jogállású települések települési önkormányzatai (321) Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként pályázhatnak az alábbi szervezetek: o A projektgazda településén lévő önkormányzati intézmények, megyei önkormányzat és intézményei (32). o A projektgazda településen lévő központi költségvetési szervek és intézményeik (31). o Non-profit szervezetek: egyház (1990. évi IV. tv. a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról, Eht; (55)); alapítvány (Ptk 74/A ;(56)); közalapítvány (Ptk 74/G ; (561)); egyesület (Ptk. 61. ; (52)); köztestület (Ptk. 65. ; (54)); non-profit gazdasági társaság (59). o Állami gazdálkodó szervezet (71): állami vállalat (711), egyéb állami gazdálkodó szervezet (719). o Kis- és középvállalkozások (113, 114, 211, 212), valamint egyéni vállalkozók (23) (1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról, évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, IV. törvény a gazdasági társaságokról), önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok, amelyek az adott településen székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek. o Magyar Közút Nzrt. o Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén konzorciumvezető kizárólag a települési önkormányzat lehet. A Konzorciumokra vonatkozó általános szabályokat az Általános feltételek c. dokumentum B1 pontja tartalmazza. C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre, továbbá az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában meghatározott kötelezően megvalósítandó tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek Közigazgatási funkciót ellátó épületek energia-racionalizálással egybekötött felújítása, átalakítása, bővítése, közvetlen környezetük rendezése. Településképi, településszerkezeti szempontból meghatározó, használaton kívüli vagy alulhasznosított önkormányzati tulajdonban lévő vagy a támogatási szerződés aláírásáig önkormányzati tulajdonba kerülő épületek fenntartható módon történő felújítása, átalakítása, bővítése jelen útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységeknek megfelelő hasznosítása, közvetlen környezetének rendezése 4

5 (amennyiben gazdasági célú az épület hasznosítása, gazdaságélénkítő beavatkozásnak minősül). Településmagok értékőrző megújítása esetén történelmi és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése; a település életében meghatározó jelentőségű, köztulajdonban lévő műemlékek, természeti, épített értékek értékmegőrző felújítása, fejlesztése, védelme, közterületek, központi terek megújítása, forgalomcsillapított övezetek, sétálóutcák kialakítása, az épületek, építmények közvetlen környezetének rendezése, minőségi utcabútorok kihelyezése. Közterületi játszóterek, közcélú szabadtéri sportterek, pályák és kiszolgáló épületek kialakítása, felújítása. Települési zöldterületek, közparkok, a KEOP-ban nem nevesített, köztulajdonban lévő történeti kertek, parkok, kialakítása, felújítása. Önkormányzati tulajdonú piac, piaccsarnok felújítása, állandó vagy rendszeres szabadtéri piac működéséhez szükséges alapinfrastruktúra kiépítése (gazdaságélénkítő beavatkozás). C.1.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek Kizárólag a fenti tevékenységekhez kapcsolódóan: KKV-k által vagy önkormányzat által tulajdonolt és/vagy üzemeltetett üzlethelyiségek felújítása (gazdaságélénkítő beavatkozás). Gazdasági vagy közcélú szolgáltatások nyújtására alkalmas szolgáltatóház felújítása, bővítése (gazdaságélénkítő beavatkozás). Templom, kápolna, egyházi tulajdonú közösségi épület külső felújítása és közvetlen környezetének rendezése (új építés nem támogatható; egyházi fenntartású oktatási- és szociális intézmény nem támogatható). Kegyeleti helyek infrastruktúrájának fejlesztése. Önkormányzati tulajdonú belterületi és 4-5 számjegyű állami tulajdonban lévő utak, járdák felújítása, nem fizetős parkolóhelyek, kerékpártárolók kialakítása: kizárólag a C.1.1 és C1.2 pontokban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan, azok környezetében. A pályázat keretében kizárólag a Kerékpár támaszok, kerékpár parkolók, és kerékpáros pihenőhelyek a 2. sz. segédlethez illeszkedő kerékpár tárolók és parkolók kiépítése támogatható. Amennyiben a pályázat állami tulajdonú országos közutat is érint, a pályázat előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal a megfelelő pályázói kör meghatározása érdekében Amennyiben a pályázatban országos közutat érintő engedélyköteles tevékenység található, az I. tv 29. (1) alapján konzorciumi partnerként szükséges bevonni a jogszabály szerinti építtetőt! Meglévő vonalas közművek felújítása, környezetbarát átalakítása, közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése a fejlesztéssel érintett közterület-fejlesztéshez kapcsolódóan. Szelektív hulladékgyűjtés infrastrukturális feltételeinek kiépítése. A közbiztonság, valamint közlekedésbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek. Településmarketing akciók (ide értve a település életében meghatározó jelentőségű, természeti és épített értékekre vonatkozó tájékoztató táblarendszer kiépítését is). A közvetlen környezet rendezése alatt a következő tevékenységek érthetők: területrendezés, zöldfelület rendezése és kialakítása a fejlesztéssel érintett ingatlannal azonos helyrajzi számon található területen, továbbá az ingatlannal közvetlenül érintkező járdaszakasz felújítása az ingatlanhoz legközelebb eső keresztutcákig (saroktelek esetén mindkét irányban). 5

6 Eszközbeszerzés indokolt esetben az alapműködéshez feltétlenül szükséges működtetéshez kapcsolódóan kizárólag a C1.1 és C1.2 pontokban felsorolt tevékenységek közül az alábbi tevékenységeknél támogatható: Településképi, településszerkezeti szempontból meghatározó, használaton kívüli vagy alulhasznosított önkormányzati tulajdonban lévő vagy a támogatási szerződés aláírásáig önkormányzati tulajdonba kerülő épületek felújítása, átalakítása, bővítése kizárólag közösségi célú hasznosítás esetén; Közterületi játszóterek, közcélú szabadtéri sportterek, pályák és kiszolgáló épületek kialakítása, felújítása; Települési zöldterületek, közparkok, a KEOP-ban nem nevesített, köztulajdonban lévő történeti kertek, parkok, kialakítása, felújítása; Önkormányzati tulajdonú piac, piaccsarnok felújítása; Szelektív hulladékgyűjtés infrastrukturális feltételeinek kiépítése (hulladékgyűjtő szigetek, edényzet); A közbiztonság, valamint közlekedésbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységekhez kapcsolódóan közterületeken a biztonságos, közlekedést segítő rendszerek terveztetése, telepítése; biztonságtechnikai, térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése, valamint sebességmérő és rögzítő rendszerek telepítése. C.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek I. Tájékoztatás és nyilvánosság A projektgazda a támogatási döntéstől számítva, a projekt megvalósítása során az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában meghatározott módon, az annak mellékletét képező Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő IV. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani. A projektgazda a projekt megvalósítása során az Általános Feltételek c. dokumentum mellékletét képező Arculati Kézikönyvben szereplő B típusú hirdetőtáblát, a projektzárást követően pedig D típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. A kommunikációs tevékenység megkezdése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs kollégájával. II. Akadálymentesítés, azbesztmentesítés a fejlesztéssel érintett ingatlanokon, amennyiben releváns. III. Projektszintű könyvvizsgálat az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően. 6

7 C.1.4 Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységek az Új Magyarország fejlesztési tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásnak állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007 (VII. 30.) MeHVM rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó szabályokat az Általános feltételek c. dokumentum D4 pontja tartalmazza. Tevékenységek Közösségi versenyjogi szempontból állami támogatás ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK Közigazgatási funkciót ellátó épületek energia-racionalizálással egybekötött felújítása, átalakítása, bővítése, közvetlen környezetük rendezése Településképi, településszerkezeti szempontból meghatározó, használaton kívüli vagy alulhasznosított önkormányzati tulajdonban lévő vagy kerülő épületek fenntartható módon történő felújítása, átalakítása, bővítése jelen pályázati útmutató támogatható tevékenységeinek megfelelő hasznosítása, közvetlen környezetének rendezése, ezen belül: Külső fejlesztés Belső fejlesztés Gazdasági funkció újonnan történő kialakításá hoz, bővítéséhe z kapcsolódó fejlesztése k esetén Gazdasági funkció újonnan történő kialakításá hoz, bővítéséhe z kapcsolódó Regionális beruházási támogatás Kulturális célú támogatás 2008-ban helyi vagy országos védettség alatt álló épületek állagmegóvó belső fejlesztése Csekély összegű támogatás Gazdasági funkcióhoz kapcsolódó szintentart ó, helyettesít beru- ő házás, külső felújítás esetén Kulturális funkciót betöltő vagy ban helyi vagy országos védettség alatt álló épületek külső fejlesztése esetén Nem támogatható Közösségi versenyjogi szempont ból nem állami támogatás nak minősülő támogatás X Nem támogatható Nem támogatható 7

8 Településmagok értékőrző megújítása esetén történelmi és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése; a település életében meghatározó jelentőségű, köztulajdonban lévő műemlékek, természeti, épített értékek értékmegőrző felújítása, fejlesztése, védelme, közterületek, központi terek megújítása, forgalomcsillapított övezetek, sétálóutcák kialakítása, az épületek, építmények közvetlen környezetének rendezése, minőségi utcabútorok kihelyezése Közterületi játszóterek, közcélú szabadtéri sportterek, pályák és kiszolgáló épületek kialakítása, felújítása Települési zöldterületek, közparkok, a KEOP-ban nem nevesített, köztulajdonban lévő történeti kertek, parkok, kialakítása, felújítása Önkormányzati tulajdonú piac, piaccsarnok kialakítása, felújítása, állandó vagy rendszeres szabadtéri piac működéséhez szükséges alapinfrastruktúra kiépítése fejlesztése k esetén Bővítés, új építés esetén esetén vagy kulturális funkcióhoz kapcsolódó belső fejlesztés esetén Kulturális funkciót betöltő, vagy ban helyi vagy országos védettség alatt álló épületek külső vagy belső, állagmegóvást szolgáló fejlesztése esetén Szintentartó, helyettesítő beruházás esetén Közterületek, központi terek megújítása, forgalomcsillapított övezetek, sétálóutcák kialakítása ÖNMAGÁBAN NEM, CSAK A FENTI TEVÉKENYSÉGEKKEL EGYÜTT TÁMOGATHATÓ (KAPCSOLÓDÓ) TEVÉKENYSÉGEK KKV-k vagy önkormányzat által tulajdonolt és/vagy üzemeltetett üzlethelyiségek felújítása Gazdasági vagy közcélú szolgáltatások nyújtására alkalmas szolgáltatóház felújítása, építése, bővítése Templom, kápolna, egyházi tulajdonú közösségi épület külső felújítása és közvetlen környezetének rendezése Kegyeleti helyek infrastruktúrájának fejlesztése Bővítés, új építés esetén Bővítés, új építés esetén X Szintentartó, helyettesítő beruházás esetén Szintentartó, helyettesítő beruházás esetén X X Közcélú hasznosítás esetén X 8

9 Önkormányzati tulajdonú belterületi és 4-5 számjegyű állami tulajdonban lévő utak, járdák felújítása, nem fizetős parkolóhelyek, kerékpártározók kialakítása: kizárólag a fenti tevékenységekhez kapcsolódóan, azok környezetében X Meglévő vonalas közművek felújítása, környezetbarát átalakítása közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Bővítés, új építés Szintentartó, helyettesítő beruházás Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Az útfejlesztésekhez kapcsolódó belterületi bel- és csapadékvíz-elvezetés X Szelektív hulladékgyűjtés infrastrukturális feltételeinek kiépítése X A közbiztonság, valamint közlekedésbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek X Akadálymentesítés a fejlesztéssel érintett ingatlanokon Azbesztmentesítés a fejlesztéssel érintett ingatlanokon Településmarketing akciók Projektmenedzsment (konzorciumok esetén kizárólag a konzorciumvezető számolhat el menedzsment költséget a teljes projekt lebonyolításához kapcsolódóan) A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások Komplex terület-előkészítési munkák a későbbi építések és felújítások megalapozására (pl. ingatlanrendezés, bontás, rekultiváció, kármentesítés stb.) Energiahatékonysági korszerűsítés a fejlesztés által érintett épületekben Eszközbeszerzés A kialakítandó funkció (tevékenység) határozza meg a támogatás jogcímét A kialakítandó funkció (tevékenység) határozza meg a támogatás jogcímét Kivétel: A regionális beruházási támogatással támogatott tevékenységek esetén ezen költségek csak csekély összegű támogatással támogathatók! A kialakítandó funkcióhoz (tevékenységhez) kapcsolódó támogatási jogcímen, az arra vonatkozó támogatási mértékkel. A regionális beruházási támogatással támogatott tevékenységek esetén ezen költségek csak akkor támogathatók, ha a beruházás bekerülési értékének részét képezik. A kialakítandó funkció (tevékenység) határozza meg a támogatás jogcímét Kivétel: A regionális beruházási támogatással támogatott tevékenységek esetén a kármentesítési, rekultivációs költségek csak csekély összegű támogatással támogathatók! A kialakítandó funkció (tevékenység) határozza meg a támogatás jogcímét Kivétel: A regionális beruházási támogatással támogatott szintentartó, helyettesítő fejlesztésre irányuló tevékenységek esetén ezen költségek csak csekély összegű támogatással támogathatók! A kialakítandó funkció (tevékenység) határozza meg a támogatás jogcímét. Kivétel: Szintentartó, helyettesítő gazdasági funkciót érintő beruházás esetén nem támogatható. X X 9

10 Projekt előkészítés A kialakítandó funkció (tevékenység) határozza meg a támogatás jogcímét. Kivétel: Újonnan kialakítandó gazdasági funkciót érintő, valamint szintentartó, helyettesítő gazdasági funkciót érintő beruházások esetén a július 30- át megelőzően felmerült költségek csekély összegű támogatásként támogathatóak. A támogatások jogcímét az Általános feltételek c. dokumentum D4. fejezete tartalmazza. C2. Nem támogatható tevékenységek Kizárólag a jelen dokumentum C1.1-C1.3 pontjában, valamint az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek. Mindazon tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe sorolandók, melyek a támogatható tevékenységek közt nem szerepelnek, és a pályázati kiírás céljaihoz nem illeszkednek. Nem támogatható tevékenységek különösen: Informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök beszerzése. A projekt céljaihoz nem kapcsolható eszközbeszerzések, illetve amelyek nem tartoznak a C1.3 pontban meghatározott tevékenységekhez. Forgóeszköz, fogyasztási cikkek, fogyó eszközök és készletek beszerzése Gépjárműbeszerzés (iskolabusz, személygépkocsi, hulladékszállító jármű stb.). A település külterületén folytatott beavatkozások. Lakáscélú épületek építése, felújítása, bővítése, lakáscélú épületekkel kapcsolatos akadálymentesítés. Ingatlan (telek, épület, építmény) vásárlása. C3. Elszámolható költségek Jelen fejezet C3.1 pontjában kerülnek meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek típusai. A pályázatok tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként. Az egyes költségtípusokra vonatkozó általános szabályok az Általános feltételek c. dokumentum C2. pontjában kerülnek meghatározásra. C.3.1. Elszámolható költségek típusai: Jelen kiírás keretében kizárólag az alábbi költség típusok számolhatók el: Előkészítési költségek Projekt-előkészítés költségeiként az Általános feltételek C2.3 pontjában részletezettek körén belül az alábbi költségek számolhatók el: Kötelező előzetes tanulmányok (költség-haszon elemzés, hatástanulmány, hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények pályázati háttér-dokumentáció elkészítésének költsége); Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége; Kötelezően előírt szükségletfelmérés; Szükséges engedélyezési, kivitelezési dokumentumok, tendertervek, egyéb műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei; 10

11 Közbeszerzési eljárások költségei (ideértve a közbeszerzési szakértő díját, és a feltételesen lefolytatott közbeszerzési eljárások költségeit is, egybeszámítás esetén projektarányosan); Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja. Megvalósítási költségek: Projekt menedzsment költségek Szolgáltatások igénybevételének költségei az Általános feltételek C2.3 pontjában részletezettek körén belül az alábbi költségek számolhatók el: A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei; A projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségei; Településmarketing akciók szervezéséhez kapcsolódó szolgáltatások Építés (kialakítás, átalakítás, bővítés, felújítás) költségei Az Általános feltételek C2.3 pontja szerinti építési költségek közül kizárólag a támogatható tevékenységeknél tevékenységenként megjelenített költségtípusok (új építés, felújítás, átalakítás, bővítés) támogathatók. Eszközbeszerzések költségei: Az Általános feltételek C2.3 pontjában részletezettek alapján a következő kiegészítéssel: az eszközök beszerzése önállóan nem támogatható, csak a jelen dokumentum C.1 pontjában felsorolt támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan, ahol az eszközbeszerzés külön nevesítve van, és ahol az adott tevékenység esetében az eszközbeszerzés bizonyíthatóan szükséges az adott létesítmény funkciójának megfelelő működtetéséhez. Nem tekinthető elengedhetetlenül szükségesnek a tevékenységet ellátó szervezet mindennapi működéséhez kapcsolódó forgóeszköz beszerzése. Immateriális javak beszerzése Általános költségek ÁFA, valamint más adók és közterhek C.3.2 A projekt költségvetésének belső korlátai: A költségvetés belső arányaira vonatkozó feltételek A költségvetés belső arányaira vonatkozó feltételeket a projekt összes elszámolható költségének %-ában kell teljesíteni. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik. A projekt költségvetésének belső arányaira vonatkozó előírások: Elszámolható költség típusa Projekt előkészítési költségek, ezen belül A projekt összes elszámolható költségéhez viszonyítva legfeljebb 6% Maximális elszámolható mérték (MFt) Közbeszerzés költsége legfeljebb 2% 11

12 Kötelező előzetes tanulmányok készítése legfeljebb 2% Projektmegvalósítási költségek Projekt menedzsment költségek legfeljebb 2% A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő szolgáltatások költsége, ezen belül: legfeljebb 5% Műszaki ellenőr költsége legfeljebb 2% Külön Könyvvizsgálat költsége (amennyiben releváns) Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége legfeljebb 0,5% legfeljebb 0,5% Nyilvánosság biztosításának költsége legfeljebb 1% Tervellenőr legfeljebb 1% Támogatható tevékenységekre fordítható költségek aránya a költségvetésen belül Komplex terület-előkészítés: közművek felújítása, felosztása, kiépítése, rekultiváció, régészeti feltárások legfeljebb 30%, kármentesítéssel együtt 40% Településmarketing legfeljebb 3% Út, járda felújítása legfeljebb 20% Az önállóan nem támogatható tevékenységek összes költsége a projekt összes elszámolható költségén belül legfeljebb 40% C4. Nem elszámolható költségek köre Kizárólag a C3.1. pontban felsorolt költségek elszámolhatók. A nem elszámolható költségeket az Általános feltételek c. dokumentum C2.4 pontja tartalmazza, amelyek körén felül jelen konstrukció esetében nincs lehetőség az alábbi költségkategóriákba tartozó költségek elszámolására sem: Ingatlanvásárlás; Forgóeszköz, fogyasztási cikkek, készletek beszerzése; Gyártási eljárások, termékleírások készítése; Jutalékok és osztalék, profit kifizetés; Banki és pénzügyi költségek, (bankszámlanyitás, számlavezetés költsége, banki műveletek költsége, stb.) kamattartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek. Kivéve a kötelező számlanyitás költségeit; Járművásárlás (iskolabusz, személygépkocsi, hulladékszállító jármű stb.); Lakóépületek rehabilitációjával kapcsolatos költségek; Eszköz lízing; 12

13 Általános költségek (közüzemi díjak és szolgáltatások, postaköltségek, takarítás, stb.); Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei; Jelen útmutató C5 pontjában ismertetett referenciaértéket meghaladó költségek; Tartalék; Saját teljesítés. C5. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások 1. Projekt területi korlátozása: Kizárólag a Dél-alföldi régió területén fekvő, a B1 pontban meghatározott települések belterületén tervezett fejlesztés tervét tartalmazó projekt támogatható. 2. A fejlesztésre vonatkozó előírás Kizárólag olyan projekttevékenységek támogathatóak, amelyek illeszkednek a hatályos településrendezési tervhez az állami főépítész nyilatkozata alapján, illetve az illeszkedés érdekében a településrendezési terv szükséges módosításának elindítása megtörtént, amelyről a pályázónak a pályázatban nyilatkoznia kell. 3. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: Támogatás abban az esetben nyújtható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az alábbiaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a pályázó a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően biztosítja, igazolja: Jelen pont esetében a pályázó alatt konzorciumi pályázó esetében a konzorciumi partnerek is értendők. Az ingatlan a pályázó tulajdonában van. Ezt a pályázónak a tulajdoni lap benyújtásával szükséges igazolnia. Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a pályázó tulajdonában, és az ingatlan a pályázó tulajdonába kerül, támogatás akkor adható, ha a pályázó a pályázat benyújtásakor a beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan érvényes adás-vételi előszerződéssel vagy azzal egyenértékű tulajdon átruházásról szóló előszerződés, szerződés, vagy kétoldalú szándéknyilatkozattal rendelkezik, amely alapján a KSZ által meghatározott támogatási szerződéskötési határidőig a beruházással érintett ingatlan a pályázó tulajdonába kerül. A tulajdonos váltást a pályázónak a vonatkozó tulajdoni lap bemutatásával szükséges igazolnia, melyen a pályázó tulajdonosként kerül feltüntetésre. A támogatási szerződés megkötéséhez, a tulajdonos váltás bejegyzésének kérelme legalább a széljegyen kell, hogy szerepeljen. Amennyiben a fejlesztés idegen tulajdonban lévő ingatlanon történik, és az ingatlan nem kerül a pályázó tulajdonába, úgy a pályázathoz tulajdonosi nyilatkozat szükséges, arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. A pályázónak határozott időtartamú, legalább a fenntartási időszak végéig szóló bérleti, vagyonkezelési, egyéb jogcímen használatot biztosító szerződéssel kell rendelkeznie. Osztatlan közös tulajdon esetében, amennyiben a pályázó a tulajdonosok egyike, szükséges benyújtani a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a pályázatban foglalt fejlesztés megvalósításához és fenntartásához, valamint az ingatlanra vonatkozó, határozatlan időre, de legalább a projekt-fenntartási időszak 13

14 végéig hatályos közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodást és a megállapodás szerinti megosztási vázrajzot. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan állami tulajdonban van, a kincstári vagyon részét képezi a pályázathoz szükséges az állami vagyon kezelőjének hozzájárulása a pályázat benyújtásához a támogatási szerződés megkötéséhez az ingatlan tulajdonosának (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselőjének) nyilatkozata szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat végrehajtásához és a támogatás során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiváláshoz, és a tulajdonosnak (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselőjének) nyilatkoznia kell, hogy a vagyonkezelési szerződés hatálya alatt de legalább a fenntartási időszak végéig a fejlesztendő területet a pályázó rendelkezésére bocsátja. 4. A projekt minimális tartalmára vonatkozó elvárások 50 millió Ft feletti támogatási igény esetén kötelező a pályázónak legalább egy gazdaságélénkítő beavatkozást megvalósítani, valamint a tevékenységhez kapcsolódóan munkahelyteremtést ill. munkahely megtartást számszerűsítő indikátort megjelölni. 5. A pályázat kidolgozás során ajánlott a következő környezetvédelmi szempontokat kiemelten figyelembevevő szempontokra hangsúlyt fektetni: o a legjobb elérhető technológiák (BAT), valamint anyag- és energiatakarékos megoldások alkalmazása; o a fejlesztések által érintett épületekben megújuló vagy alternatív energiaforrások felhasználásának alkalmazása; o zöldterületek, parkok kialakításánál és bővítésénél figyelem fordítása az őshonos növényfajok és populációk megőrzésére, és/vagy az allergén hatású növények és a tájidegen növényfajok irtására. 6. A beruházások költségeire vonatkozó referenciaértékek: A pályázat keretében elszámolható nettó (áfa nélküli) fajlagos költségeket az alábbi táblázat tartalmazza. A maximálisan elszámolható fajlagos költségek alkalmazása nem jelenti a projekttevékenységek költségének korlátozását, azonban a referenciaértéken felüli költségeket a projekt nem elszámolható költségeiként kell számon tartani. A fajlagos költségek vizsgálatán felül a projekt költséghatékonysága további értékelési szempont, tehát a fajlagos értékekre vonatkozó korlátnak való megfelelés nem jelenti automatikusan az adott költség elszámolhatóságát. Tevékenység Mennyiség Maximális fajlagos költség (Ft/egység) Közterület felújítás, pl. tér rekonstrukció, kialakítás (térkövezés, közvilágítás) új zöldfelület kialakítása m 2 egyszerű m Ft/ m 2 emeltszint m Ft/ m 2 Zöldterület-rendezés (meglévő zöldterület m 2 14

15 megújítása) egyszerű m Ft/ m 2 emeltszint m Ft/ m 2 Parkoló kialakítás (aszfalt burkolattal) db Ft/db Parkoló kialakítás (kőburkolattal) db Ft/ m 2 Közlekedési elemek Járda rekonstrukció m Ft/ m 2 Útfelújítás m Ft/ m 2 Útépítés m Ft/ m 2 Épület külső felújítása (homlokzati hőszigetelés) m Ft/ m 2 Nyílászáró cserével m Ft/ m 2 műemlék külső felújítása m Ft/ m 2 Épület belső felújítása átalakítása m Ft/ m2 műemlék belső felújítása Ft/ m 2 műemlék teljes felújítása Ft / m 2 C6. Speciális kizáró okok C6.1 A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok A pályázó személyére vonatkozó kizáró okokat az Általános feltételek c. dokumentum F1. pontja tartalmazza. A jelen konstrukcióra érvényes speciális kizáró okok: Nem nyújtható támogatás, annak a gazdálkodó szervezetnek a részére, amelynek a számviteli jogszabályok szerint számított saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent; aki, vagy amely pályázó a as akciótervi időszakban ezen támogatási komponensen belül már rendelkezik elnyert támogatással. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy pályázó a es időszakban ezen támogatási komponensen belül csak egyszer részesülhet támogatásban. 15

16 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D.1. Támogatás formája A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül. D.2. Támogatás mértéke regionális beruházási támogatással támogatott tevékenység: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. (1) bekezdése szerinti mérték (ún. támogatási térkép) kulturális célú támogatással támogatott tevékenység esetén 90% csekély összegű támogatással támogatott tevékenység: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. (1) bekezdése szerinti mérték (ún. támogatási térkép) nem állami támogatással támogatott, ún. közcélú tevékenység: 90% A támogatott tevékenységek összesített támogatási aránya nem haladhatja meg a 90%- ot. D.3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: minimum maximum fő lakónépesség alatti városok valamint a jogosult községi jogállású települések esetében fő lakónépesség feletti városok esetében 10 millió Ft 80 millió Ft 10 millió Ft 100 millió Ft évi KSH adatok alapján. D.4. Az önerő mértéke Az önrész összetételével kapcsolatos részletes előírásokat, valamint az önrész elemeit és igazolásának módját az Általános feltételek c. dokumentum D1. pontja tartalmazza. A pályázónak legalább a projekt elszámolható költségének 10%-ának megfelelő önerővel kell rendelkeznie. D.5. Előleg mértéke Jelen pályázati kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 35%-a. Az előlegigényléssel kapcsolatos általános előírásokat az Általános feltételek c. dokumentum D2. pontja tartalmazza. 16

17 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A feltételnek való megfelelés ellenőrzése az alábbi kritériumok alapján történik. E.1. Kiválasztási kritériumok I.1. A pályázat nem hiánypótolható befogadási kritériumai: Szempont A pályázat a pályázati útmutatóban meghatározott példányszámban került benyújtásra (1 eredeti + 2 másolati + CD/DVD lemez) A közzé tett kitöltő programmal készült projekt adatlap a kért formában, elektronikus adathordozón is benyújtásra került. A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. Benyújtásnak a pályázatot tartalmazó postai küldeményen szereplő postai bélyegző dátuma tekintendő, mely nem lehet későbbi a benyújtási határidőnél. Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatási összeget, és az igényelt támogatási mérték (arány) nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási mértéket (intenzitást). A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került. (adatlap és nyilatkozatai) A pályázó megfelel a kritériumnak A pályázó nem felel meg a kritériumnak Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül! I.2. A pályázat hiánypótolható befogadási kritériumai: Szempont Igazolás módja 1. A pályázatot magyar nyelven nyújtották be. Projekt adatlap A papír alapon, (eredeti példány) és a digitálisan benyújtott pályázati dokumentáció mindenben megegyezik. A papír alapon benyújtott projekt adatlapon szerepelnek a kitöltő program által generált vonalkódok, valamint a hozzájuk tartozó karakterláncok és ezek minden oldalon egyezőek. A Projekt adatlap valamennyi rovata jelen Útmutató, illetve az Útmutató a projekt adatlap kitöltéséhez c dokumentumban megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére hiánytalanul választ ad. Projekt adatlap Projekt adatlap 4. Az adatlapban szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó Projekt adatlap 17

18 5. táblázatok adatai egyezőek. Az adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták. Projekt adatlap 6. Az eredeti és a másolati példány mindenben megegyezik. Projekt adatlap A pályázatot az útmutató B pont szerint jogosult szervezet nyújtotta be. A projektgazda és a projekt nem tartozik az Általános feltételek c. dokumentum F1 és F2 pontjában, valamint a jelen Pályázati Felhívás és Útmutató C8 pontjában meghatározott kizáró okok alá A pályázat összefűzött (pl. dossziéban lefűzött, spirálozott), oldalszám hivatkozásokkal ellátott tartalomjegyzékkel, folyamatos oldalszámozással, minden tartalommal rendelkező oldalt oldalszámmal ellátott formában került benyújtásra. (kivéve a külön mellékletet képező műszaki dokumentációkat) Projekt adatlap Projekt adatlap, Pályázati csomag Pályázati csomag 10. A csatolt mellékletek köre teljes és megfelel az előírt alakiformai követelményeknek. Projekt csomag 11. Elszámolható költségek köre A költség alátámasztó dokumentumok az Általános feltételek c. Dokumentum C2.2. pontjának megfelelően egyértelműen megfeleltethetőek a költségvetés egyes tételeinek. Adott költségtételt alátámasztó dokumentumokban feltüntetett összeg megegyezik a tervezett költségtétel összegével, vagy annál magasabb. A költségalátámasztó dokumentumok az előírt alaki-formai követelményeknek megfelelnek. Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázó/pályázat ezen kritériumnak nem felel meg, úgy az Általános Feltételek G1. pontjában megfelelően történik. foglaltaknak költségcsökkentés Projekt költségalátámasztás dokumentumai adatlap, A megvalósítás helyszíne megfelel a jelen Pályázati Felhívás és Útmutatóban C5.1. pontjában előírtaknak. A beruházással érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai megfelelnek a jelen Pályázati Felhívás és Útmutató C5.2. pontjában foglaltaknak. A projekthez kapcsolódóan a projektgazda a kötelező esélyegyenlőségre vonatkozó kötelező adatszolgáltatást megtette Projekt csomag Projekt csomag Projekt adatlap 15. A projekthez kapcsolódóan a projektgazda a kötelező Projekt adatlap 18

19 környezeti fenntarthatóságra vonatkozó kötelező adatszolgáltatást megtette A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában 16. (Esélyegyenlőség érvényesítése) legalább két szempontot megjelölt. A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában (Környezeti 17. Fenntarthatóság) legalább két szempontot megjelölt. A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában a pályázati 18. útmutatóban meghatározott kulcsindikátort paraméterezve megadta A projekt maximum 24 hónap alatt megvalósul és a projekt kezdési időpontja nem korábbi, mint a pályázat benyújtásának időpontja Projekt megvalósításának időtartama a pályázati kiírásban megadott időintervallum maximumán belül van. Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap Amennyiben a támogatásra való jogosultságot alátámasztó, fent előírt dokumentumok nem, hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra azok pótlására a pályázónak egy alkalommal hiánypótlás keretében van lehetősége, kivéve a jogszabályban (I.1. A pályázat nem hiánypótolható befogadási kritériumai) rögzített eseteket. Amennyiben valamely támogatásra való jogosultságot alátámasztó dokumentum nem, hiányosan vagy hibásan került benyújtásra, akkor a KSZ a pályázót kizárólag írásban, egyszeri alkalommal megfelelő, de maximum 15 naptári napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel, melyet a pályázónak egyszeri alakalommal a kitűzött határidőben kell teljesítenie. A pályázónak a jelen pontban szereplő kritériumoknak a pályázat benyújtásakor kell megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerint hiánypótlás során is teljesíthet. Amennyiben egy adott kritérium vizsgálata során megállapítható, hogy a pályázó vagy a pályázat annak nem felel meg, és az alátámasztó dokumentumok a jogszabálynak, Általános Feltételek c. dokumentumban, valamint a Pályázati Felhívás és Útmutatóban meghatározottaknak megfelelően benyújtásra kerültek, hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül elutasítható a pályázat. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban előírt módosításoktól eltérő módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemeinek változtatása nem lehetséges. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe, és a pályázat elutasításra kerül. Ha a hiánypótlást a megadott határidőn belül a projektgazda nem teljesíti teljes körűen, az a projektjavaslat elutasítását eredményezi, ez esetben igazolásnak nincs helye. Befogadásra azon pályázatok kerülhetnek, amelyek a fentiekben foglalt befogadási kritériumoknak maradéktalanul megfelelnek. Tartalmi értékelésre csak a befogadott pályázatok kerülnek. 19

20 II. Szakmai értékelés A tartalmi/jogosultsági értékelés igen/nem válasszal történik, amelyet nem válasz esetén a szakmai értékelőnek részletes indoklással kell alátámasztania. Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés kerül megküldésre a projektgazdának. A tisztázó kérdés megválaszolása során a pályázat tartalmi elemeinek módosítására nincs lehetőség. Amennyiben a projektgazda a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza alapján továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az az adott szempontra vonatkozóan nemleges értékelést von maga után. Amennyiben a pályázat elszámolható költségekre vonatkozó költségvetése nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó, vagy nem elszámolható költségeket tartalmaz, úgy a projekt elszámolható költsége a szakmai értékelés során csökkentésre kerül. Amennyiben az 1., 2., 4., 6. pontokban az értékelés nem, a szakmai értékelő további tartalmi/szakmai értékelés nélkül, 0 ponttal terjeszti elutasításra a pályázatot. A fennmaradó pontokra adott nem/részben válasz esetében a feltételt a pályázónak a Támogatási Szerződés megkötéséig kell teljesítenie. Szakmai jogosultsági szempontok: Szempontok Tartalmi jogosultsági kritériumok (igen/nem típusú szempontok) Értékelési szempont 1. A projekt illeszkedik a pályázati kiírás céljához. Igen/nem 2. A projekt tartalmaz minimum egy önállóan támogatható tevékenységet. 3. A projekt csak a jelen Útmutató C1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez igényel támogatást, valamint a projektjavaslat tartalma megfelel az ott foglalt kritériumoknak és a C5 pontban meghatározott speciális feltételeknek. 4. A projektgazda a jelen Útmutatóban és Általános Feltételek c. dokumentumban meghatározott kötelező tevékenységeket és beszerzéseket megvalósítja 5. A pályázat megfelel az Általános Feltételek c. dokumentumban meghatározott előírásoknak. 6. Amennyiben a pályázó által igényelt támogatás több, mint 50 millió Ft, a projekt tartalmaz gazdaságélénkítő tevékenységet a C1. pont feltételeinek megfelelően. 7. A projekt javaslat minden elszámolni kívánt költsége besorolható a jelen Útmutatóban meghatározott elszámolható költségek körébe. Igen/nem Igen/nem Igen/nem Igen/nem/részben Igen/nem Igen/nem 8. A projekt költségvetés számszakilag hibátlan. Igen/nem 9. A pályázati útmutatóban előírt, a költségvetésre vonatkozó belső arányokat betartották. Igen/nem 10.. A költségvetés a hiánypótlást követően összhangban van a költségvetést alátámasztó dokumentumokkal. A költségvetés alátámasztása teljes körű. Igen/nem 20

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 12-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 12-i ülésére 3. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 12-i ülésére Tárgy: Pályázat beadásának szakmai előkészítése a DAOP-5.1.2/B Városi örökség megőrzése és korszerűsítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. konstrukciójához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1 A. támogatás célja ÉS HÁTTERE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról Tartalomjegyzék: 1. Legfontosabb tudnivalók... 2 1.1. Támogatási intenzitás:... 2 1.2. A támogatás összege:... 2 1.3. Telephelyfejlesztésre pályázhatnak:... 2 1.4. Ipartelepítésre pályázhatnak a vállalkozás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa Támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: Támogatás vehető igénybe: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására,

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a Közép-Dunántúli Operatív Program Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM III. TENGELY VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE 2012. Támogatás tárgya 103/2012. (x. 1.) Helyi/országos védelem alatt álló építmény, építményrész (1.célterület)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című,

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívásról A pályázati kiírás keretében a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Helyi településfejlesztési akciók támogatására Kódszám: EAOP-2007-5.1.1.E. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására Kódszám: TIOP-2.2.2/08/2F

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Szé chenyi 2020 keretében megjelent Gyerekesély programok infrastrukturális

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Telephelyfejlesztés a területi kohézióért Dél-Dunántúli Operatív Program DDOP-1.1.1/D-14 Alapvető cél: A pályázati felhívás a vállalkozások működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért (DAOP /E és D-13; ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és b-13, NYDOP-1.3.

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért (DAOP /E és D-13; ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és b-13, NYDOP-1.3. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért (DAOP-1.1.1./E és D-13; ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és b-13, NYDOP-1.3.1/D és E-13) Alapvető cél A pályázati kiírás a vállalkozások működési

Részletesebben

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A Célja Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Kistelepüléseken a településkép javítása. tárgyú pályázatokhoz. Kódszám: KDOP-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Kistelepüléseken a településkép javítása. tárgyú pályázatokhoz. Kódszám: KDOP-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Kistelepüléseken a településkép javítása tárgyú pályázatokhoz Kódszám: KDOP-3.1.1/C-11 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A A konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Együtt a sikeres projektzárásért!

Együtt a sikeres projektzárásért! Együtt a sikeres projektzárásért! OTP Hungaro-Projekt Kft. bemutatása, feladatai Az OTP Hungaro-Projekt Kft. az OTP Bankcsoport tagja. Tanácsadói tevékenységével és szolgáltatásaival elsősorban az európai

Részletesebben

Helyi védelem alatt álló objektumok megóvásának támogatása 2016

Helyi védelem alatt álló objektumok megóvásának támogatása 2016 Pályázati űrlap Helyi védelem alatt álló objektumok megóvásának támogatása 2016 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelete 1/a, 1/b mellékletében meghatározott Szeged város

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

- iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

- iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (hirdetmény) Nagykálló Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja című, ÉAOP-5.1.1/A-12 kódszámú városrehabilitációs

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus PA16 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása program kapcsán

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus PA16 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása program kapcsán PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 PA16 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása program kapcsán Kétoldalú partnerségi együttműködések előkészítésének segítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges

Részletesebben

Azonosító: Kitöltő: Balatonszepezd Község Önkormányzata PDF készült: :45:55. III. Adatlap

Azonosító: Kitöltő: Balatonszepezd Község Önkormányzata PDF készült: :45:55. III. Adatlap Igénylésazonosító: 316 336 III. Adatlap a belterületi utak, járdák, hidak felújítására Önkormányzat neve: Balatonszepezd Község Önkormányzata Önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége: 16 961 Maximálisan

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-2.1.3-15 1.2. A rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: millió

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása Célterület azonosító: 1023329 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése I. Fogalom magyarázat A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Általános mellékletek meghatározása

Általános mellékletek meghatározása Általános mellékletek meghatározása Az adott oszlopba besorolásra került, hogy fő szabályként az eljárás egyes szakaszaiban milyen melléklet benyújtása kötelező. Az egyes Pályázati Felhívások a csatolandó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez Kódszám: KMOP-5.1.1/D2-13 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz.

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz. 1 I. PROJEKT ADATLAP a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Miről lesz szó. ÉAOP-2009-4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben

Miről lesz szó. ÉAOP-2009-4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben - Tájékoztató rendezvény 2009. november 26. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor - Térségfejlesztési kapacitások

Részletesebben

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~ HudazJt'l;!! ~~:.~:r:~~~~;~~~;;:;i t ü.,";,~~ ; 15 ~;t; (2;1,~~~s-. szám ú ;~~i;:~ Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KMOP-5.1.1/A-9-2f-211-1 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok TIOP-2.2.8.A-15/1 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívás Változáskövető Hivatkozás Eredeti szöveg Módosított szöveg A1. Alapvető cél és háttér információ A1. Alapvető cél és

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

2010. Ipartelepítés 2010.03.10.

2010. Ipartelepítés 2010.03.10. 2010. Ipartelepítés 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2017. év május hó 3. naptól 2017. év

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben