József Attila: Ősz Őszi kiadás IX. évfolyam, 3. szám. A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola diákjainak lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "József Attila: Ősz. 2004. Őszi kiadás IX. évfolyam, 3. szám. A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola diákjainak lapja"

Átírás

1 2004. Őszi kiadás IX. évfolyam, 3. szám Ára: 70Ft A ös tanév iskolánkban az IRODALOM ÉVE. A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola diákjainak lapja E számunk tartalmából: József Attila: Ősz A fán a levelek lassan lengenek. Már mind görbe, sárga S fonnyadt, puha. Egy hallgatag madár köztük föl-le jár, mintha kalitkája volna a fa. Így csinál lelkem is. Jár-kel bennem is, ágról-ágra lépked egy némaság. Szállhatnék nem merek. Meghajlik, remeg A gally, vár és lépked A némaság. Búcsú a nyártól Velünk történt: nyári táborokról, válogatás az eseménynaptár programjaiból A tavaszi Jókai-féle elbeszélésíró-verseny legjobb írásai Nyereményjáték - TOTÓ Könyv-, és receptajánló Az irodalom éve: felhívás a könyvkukac vetélkedőre Interjú-csokor : Beszélgetés egy újdonsült jókais diákkal Régi és új tanárok Egy hatodikos diáklány induló karrierje Sport-, versenyeredmények: akikre büszkék vagyunk A győztes rajzok Az utolsó szó jogán Melléklet: rejtvény E lapszámunk készítői: Deák Orsolya, Vereckei Csilla (5.b), Viemann Sára (5.c), Rókusz Gábor, Orbán Gáspár (7.a) Lakatos Carmen, Molnár Ágnes, Szöllőssy Klára (7.c) Gergely Anna, Ménesi Luca, Havasi Virág (6.a) Bondár Zsófi, Molnár Sára (6.c) Sokszorosítás:Konkoly Borbála, Laki Melinda (6.a) Felelős szerkesztő: Handa Katalin Felelős kiadó: Hellnerné Nádor Ildikó igazgató

2 A ös tanév iskolánkban az IRODALOM ÉVE 450 éve született Balassi Bálint (1554. október 20-án), 180 éve született Jókai Mór (1825. február 18-án), 125 éve született Móricz Zsigmond (1879. június 30-án), 125 éve született Móra Ferenc (1879. július 17-én), 100 éve született Fekete István (1905. január 25-én), 100 éve született József Attila (1905. április 11-én). E nevezetes évfordulókról magyarórai, iskolaújságbeli és rádiós megemlékezéseket, valamint olvasási (Könyvkukac) és írói (Jókai elbeszélésíró) versenyt rendezünk. Több évfordulóhoz alsós és/vagy felsős rajzverseny is kapcsolódik. Könyvkukac olvasási vetélkedőnket megújult formában folytatjuk. Az 1-2. forduló totóit a karácsonyi készülődés keretében (2004. december 10-én), a 3-4. forduló totóit a Jókai Napon (2005. március 11-én) lehet kitölteni itt az iskolában. A Könyvkukac vetélkedő anyaga: az 1. fordulóban az 1-6. évfolyamnak Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér, első rész; a 7-8. évfolyamnak ugyancsak Mórától A rab ember fiai; a 2. fordulóban az 1-6. évfolyam számára Fekete István: A koppányi aga testamentuma, a 7-8. évfolyamnak Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig; a 3. fordulóban minden évfolyamnak Jókai Mór: A leautangi ember; a 4. fordulóban az 1-6. évfolyamnak Petőfi Sándor tíz, később kijelölendő verse, a 7-8. évfolyamnak József Attila tíz, később kijelölendő verse. A prózai művekhez (regényekhez, mesékhez) a korábbi évekéihez hasonló totók kapcsolódnak, míg a költészet napját megelőző - verses fordulóban rímkeresés lesz a feladat: egy-egy megadott verssorhoz kell megtalálni három lehetőség közül a hozzá tartozó, a versben rá rímelő verssort. A hibátlan megfejtések szerzői között minden fordulóban kétezer, a valamennyi fordulóban hibátlanul szereplők között ötezer forintos könyvutalványt sorsolunk ki. Ha hibátlan megfejtés nincs, a legtöbb (de legalább tizenkét) találatot elérő versenyző kapja a díjat. Az iskolai Jókai elbeszélésíró verseny győztesei részt vesznek a fővárosi Jókai iskolák és sepsiszentgyörgyi testvériskolánk legjobbjainak irodalmi megmérettetésén is, ahol tekintélyes irodalmárokból álló zsűri ítéli oda a legkiválóbb művek szerzőinek az ezüstszínű töltőtollat. Az iskolai fordulót Jókai születésnapján tartjuk, a fővárosi versenyre a Jókai Napig pályázhatnak az iskolai győztesek, és ugyanekkor hirdetjük ki a mi versenyünk eredményét is, a fővárosi végeredményt pedig Jókai Mór halálának évfordulóján, május 5-én tudhatják meg az érintettek. Figyeljétek a faliújságokat, keressétek az irodalmi programajánlókat és felhívásokat! Számítunk érdeklődésetekre és aktív részvételetekre: az iskola magyartanárai

3 2004. szeptember - október 3 Az irodalom éve májusában iskolánkban lezajlott a Jókai Mór halálának 100. évfordulójára rendezett elbeszélésírói verseny, melyben alsósok és felsősök egyaránt megmérhették írói képességeiket. Jókai művekből származó, korcsoportonként azonos 10 kiválasztott szó felhasználásával kellett írniuk a bátor és nem csekély számú résztvevőknek elbeszéléseket. A zsűri tagjai (Bagi Éva, Antalné A. Zita, Néder Ildikó, Handa Katalin tanárnők) hosszú töprengés után, szinte egyöntetűen hozták meg döntésüket. Az 5-6. évfolyamon (2003/2004-es tanév szerint) : I. helyezett: Lakatos Carmen:A bucsutai molnár szerencséje című alkotása II. helyezett: Helyes Dániel: A lelketlen föld III. helyezett: Eleőd Huba: A futár hőstette A 7-8. évfolyamon: I. helyezett:bechtold Róza: A király II. helyezett: Helebrandt Flóra: Életem álma III. helyezett:kálmánfy Anita: Mese Külön dicséretben részesült rajtuk kívül: Vuleta Réka: Az erdei öregember (avagy én is láttam Szent Pétert, nemcsak a glogovai emberek a Mikszáth-műben) Horváth Blanka: A mindentudás könyve Erdei Csilla: János és a bárány Az alábbiakban szeretnénk közzé tenni ezeket az általatok írt kis irodalmi gyöngyszemeket, és ezúton buzdítani minden kedves olvasónkat,hogy az idei elbeszélésíró versenyen hasonló lelkesedéssel induljatok! ( A túlzott terjedelem elkerülése érdekében itt csak az első helyezetteket mutatjuk be.) Íme!

4 2004. szeptember - október ÉVFOLYAM I. helyezett: Lakatos Carmen: A bucsutai molnár szerencséje Bucsután, a molnárfaluban sok molnár és molnárlegény élt. Kis falu volt Szopola és Ábrándi falu kötött. Éppen Kis-nagypénteken történt, hogy a falu végen csecsemő született. Úgy tartották, hogy aki ezen a napon születik, szerencsétlen lesz egész életében. Hű, megijedt a szegény asszony, hogy a fia hogyan éli meg a legénykorát, ha csupa szerencsétlenség lesz! A fiúcska csak felcseperedett szépen, majd eljött az ideje, hogy kövesse apját, és molnárlegény legyen ő maga is. Egyik hajnalban csak arra ébrednek a ház lakói, hogy szörnyű lövöldözés van a ház előtt. Kinéz az asszony, hát látja, ahogy egy férfi, kezében fegyverrel, közeledik felé. Megijed a molnárasszony, és gondolkozik, miért adták le a sok lövést. - Nyissák ki, Szopola tábornoka vagyok! Feladatom, hogy fiatal legényeket toborozzak főtábornokunk hadseregébe. Ekkorra már a molnár is felébred, és kinyitja az ajtót - Napot! Mi kéne? - kérdi, nem sok rokonszenvet táplálva a tábornok iránt. - Az uram fiatal, katonának való férfiembereket hív a hadseregbe, és ha - Ezért háborgat minket ilyenkor?! - förmedt a tábornokra a férfi. - Az én fiamból molnár lesz, nem holmi katona! - Aztán elgondolkodik. - Fizetnek-e a fiamnak a szolgálatért? - Ez természetes, uram! - Még gondolkozunk rajta, tábornok úr, és jelentkezünk még a kikelet és a gólyahír előtt. Kora tavasz volt, a fák már bontották rügyeiket, és a három domb között kikilátszott a Szopolába vezető út. - No, édes fiam, fölserdültél már ahhoz, hogy katonának adjalak! - Jól van, édesapám, ahogy jónak látod! - felelte a molnár fia. - Addig is ellátlak néhány jó tanáccsal. Amint ígérték, kikeletkor a fiú búcsúzott, és elindult az ismeretlen táj felé. Ahogy ment-mendegélt hegyen-völgyön át, elért egy tiszta vizű tóhoz. Körülnézett, hát látja, hogy egy asszony ül a parton, és sír. - Miért sírsz, lelkem? - kérdezte a legény? - Jaj, nagy az én bajom, beléesett a húsvéti barkaágam a tóba, így oda a szerencsém. A legény megsajnálta, és vándorbotjával addig kutatta a tavat, míg kihalászta a barkavesszőt. - Köszönöm, jó ember! - hálálkodott az asszony. - Ezért neked adom a felső három barkát, az majd szerencsét hoz.

5 2004. szeptember - október 5 - Nekem nem hozhat semmi szerencsét, mert Kis-nagypénteken születtem! - De azért eltette a barkát. Ahogy továbbállt, változott a táj is. Egyre magasabbra nőttek a fák, és a nap is oly hevesen tűzött, hogy legényünknek le kelett vennie a kabátját. Ekkor keserves zümmögést hall a füle mellett. Odafordul, hát látja, hogy egy darázs ott birkózik egy dongóval. Megsajnálta a darazsat, és egy fűszállal szétválasztotta a birkózókat. - Jó tett helyébe jót várj! - zümmögte a darázs, és odaadta neki az egyik a leghosszabb szőrt. - Ez majd szerencsét hoz! A fiú ezt is elfogadta, és indult tovább. Harmadnap odaért a szopolai király várához. Illedelmesen bekopogott, s elmondta, hogy ki ő és mi járatban van. Az őrök beengedték, és ő fölment a királyhoz. - Kegyelmes királyom, jöttem katonának. - Aztán hány éves vagy, te fiú? - Én bizony 18 éves vagyok, uram, királyom. - És mikor születtél? - kérdezte a király. - Kis-nagypénteken, felség. - Uram-atyám, akkor te csak csupa szerencsétlenséget hoznál a népemre! Takarodj vissza oda, ahonnan jöttél! A fiú szomorúan indult haza, amikor egyszer csak elbotlott. - Ez is a szerencsétlenségem - gondolta magában. Lehajolt, megnézte, miben esett el, hát egy kis talizmános zacskó hevert előtte. A fiú fölvette, és megnézte, mi van benne. Láss csodát! Egy nagy, zöld köves török gyűrű volt benne! Futott a legény, még a szülőházába sem tért be, hanem rögtön futott a zálogházba. - Nézze, méltósága, mit kaptam én a szopolai úttól! - és átadta a gyűrűt az üzlet vezetőjének. - Tudod-e, te fiú, mi ez? - kérdezte álmélkodva a kereskedő. - Ez Árokbot szultán talizmánja. Ezzel olyan gazdag leszel, mint a szultán főemberei. - No és beveszi-e, bátyám? - kérdezte izgatottan a legény. - Megveszem hát! Adok érte három zsák aranyat! - Nem jó az, bátyám, többet ér az annál! - Adok érte öt zsák aranyat, de ez az utolsó ajánlatom. - Hát adja ide, eladom a gyűrűt! A fiú, ahogy hazavitte az aranyait, odaadta szüleinek két szerencsetárgyát, és ők voltak a legboldogabb és leggazdagabb emberek egész Bucsután. De vigyázzon, aki Bucsutára megy, mert olyan kapzsi most már ez a legény, hogy senki a közelébe sem mer menni!

6 2004. szeptember - október ÉVFOLYAM I. helyezett: Bechtold Róza: A király Ma körülnézek a sík Alföldön, csak a gémeskutak, néhány erdő és persze kis tanyák törik meg a táj egyhangúságát. Egy ilyen kis tanyán lakunk mi: az édesapám, édesanyám és a három testvérem. Ez volt az egyedüli tanya a Nagyerdőn túl, a barátaim az erdő másik felén laktak. Édesanyám sokat bosszankodott, mikor a lemenő nap utolsó sugarai bearanyozták az ég alját, s én még mindig nem voltam otthon. De édesapám mindig megnyugtatta, hogy farkas nincs az erdőben, a betyárok is elköltöztek, s különben is, én meg nagy vagyok, tudok magamra vigyázni. Édesanyám nem tehetett már mást, sóhajtott egyet, és leült a kemencepadkára krumplit pucolni. Édesapám a közeli faluba járt dolgozni. Lószerszámokat készített, de néha árulta az édesanyám készítette köpült vajat, túrót, kenyeret, hogy több pénzt hozzon a házhoz. Sokszor szólította el a munka a családi asztal mellől, de minden nap sietett haza gyermekeihez, akik már nagyon várták. Én lóval jártam elé, s ha megláttam, szélsebesen vágtatva nyargaltam vissza a házhoz, s kiabáltam: - Jön már! Itt van! - ordítottam, hogy zengett belé a környék. A bátyám, Gergő már majdnem felnőtt ember volt, sokat segített a szüleimnek. A kishúgom Veronika a hatéves kort érte meg, öcsikém, Máté pedig nyolcadik születésnapját ünnepelte a hét vasárnapján. Az egyik napon, amikor már a vacsorát ettük, kopogtattak az ajtón. Kevés ember járt erre sötétedés után, nem számítottunk vendégre. Édesapám nyitott ajtót. A sötétből egy alacsony ember lépett elő. Szakadt ruhát viselt, a karja véres volt. Nagyon megijedtem. - Mi járatban erre? - kérdezte gyanakvó hangon édesapám. - Farkasok támadtak meg! Itt az erdőben. Kérem, segítsen! - nyöszörgött az idegen, s térdre rogyott édesapám előtt. - No, jöjjön be! A feleségem ad magának egy kis kenyeret meg lekvárt hozzá! - s bevezette a szobába. Édesanyám vizet forralt, majd rongyot hozott. Lemosta és bekötötte a jövevény karját, akinek még a nevét sem tudtuk. Vacsora után a belső szobában vetett neki ágyat. Az idegen sokszor fölemlítette a saját családját, s azt hogy ők most távol élnek, s hozzájuk igyekszik. Köszönetet mondott a vacsoráért, s elment lefeküdni. Reggelre eltűnt. A nevét soha nem tudtuk meg. Minden emlék, ami tőle maradt, egy levél, melyben háláját fejezi ki, és egy sakkfigura. Egy király. Nagyon megtetszett nekem. Mindig a zsebemben hordtam ezután. Egyik nap csendőrök jöttek. Elvitték édesapámat. Börtönbe zárták. Azt mondták, lopással vádolják, s mivel a lopott tárgy nem került elő, őt zárták be más helyett. Édesanyám szelíd természetű volt, de akkor este kiabált a csendőrökkel. Még verekedett is, hogy ki tudja szabadítani azt, akit a legjobban

7 2004. szeptember - október 7 szeret, aki az élete része, akit most csak úgy el akarnak vinni. Egy vasárnap a templomból jöttünk hazafelé. Kiesett a király a zsebemből. Az alja letört, és a belsejéből egy gyémánt hullott ki. Csiszolt gyémánt. A természet műve. A tenyerembe vettem. Nem mutattam meg senkinek, otthon elrejtettem a hátsó istállóban, a gerenda egyik olyan részébe, amelyet kirágtak a bogarak. Akkor már tudtam, miért vitték el édesapámat. Nem volt más a szívemben, csak gyűlölet az iránt, aki a királyt idehozta. Hiszen az erdőben nincsenek farkasok. Ő lopta el a gyémántot. Minden áron meg akartam találni. Még aznap lóra ültem, és elvágtattam. Nem mondtam merre megyek, csak azt mondtam, hogy meg fogom őt találni. Már teljesen sötét volt, amikor megláttam az úton egy embert. Ő volt az. Mellé ügettem. Megnéztem jól, már amennyire sötétben meg lehettet nézni. - Merre megy? - kérdeztem. - Csak úgy erre-arra. Ahogy éppen a kedvem tartja - felelte. - Ekkor egy csapat jött velünk szembe. Jó kedvükben lehettek, mert hahotáztak, énekeltek. Ahogy közel értek hozzánk, a legnagyobb megszólította az emberemet. - Hát hogy vagy, barátom? - kérdezte, s nagyot ütött a hátára. - Hát maga az? Micsoda meglepetés! - mondta bárgyú mosollyal. - Te még tartozol nekem valamivel. Kitalálod? Kicsi, átlátszó, üvegszerű, három napja loptad a bírótól. - Gyémántra tetszik gondolni? Igen! Az az igazság, hogy elvesztettem, de majd szerzek másikat. Jó lesz? - Nem, drága barátom. Most kell. Így lesz jó. - Kérem! - kiáltottam közbe, mert összeszedtem minden bátorságomat. - A gyémánt nálam van. Üzletet ajánlok. Odaadom a gyémántot, ha maga cserébe kiszabadítja az apámat - s elmeséltem a történetet. - Hát te meg ki vagy, te kölök? - Barabás Ágostonnak hívnak. De ez most nem fontos. - Nézd, Ágoston fiam. Nekem ez a gyémánt nagyon fontos. Tehát elfogadom az üzletet. Ezt a férget meg úgyis meg akartam büntetni. Hát jó lesz neki a börtön. Bátor gyerek vagy, Barabás Ágoston. Büszke lehet rád az apád. Azzal megkötöztette a tolvajt, és megbízta egyik emberét, hogy vigye el a faluházára. Ő maga félt a törvénytől, úgyhogy nem tett vallomást ellene. A megfenyített gyémántrabló jobban félt az urától, mint a börtöntől, tehát nem szabadkozott sokat. Amikor édesapámat kiengedték, édesanyám sírva borult a nyakába. A testvéreim is sírtak. Még Gergő is, pedig ő már majdnem felnőtt ember volt. Édesapám elvitte magával a törött királyt emlékbe, hogy mindig emlékeztesse a történtekre, és arra, hogy jobban kell vigyázni azzal, kit enged be az ember a házába.

8 2004. szeptember - október 8 JÁTÉK! NYEREMÉNY! JÁTÉK! NYEREMÉNY! JÁTÉK! TOTÓ ISKOLÁNK NÉVADÓJÁRÓL Sétálgatva az iskola folyosóin, biztos rá-rátekintettél már a számos Jókai tabló egyikére és bele is olvastál a sok róla gyűjtött dokumentumokba, nézegetted az életével, munkásságával kapcsolatos képeket. Most arra buzdítalak, hogy vedd alaposabban szemügyre ezeket, mert nemcsak tapasztalatot (a nagy mesemondóról), hanem ajándékot is nyerhetsz, ha beküldöd a jó megfejtéseket! Ne késlekedj, hanem indulj bogarászni az 1. és 2. emeletre, mert a határidő december 6. Miklós napja, amikor sorsoláson döntjük el, ki a három szerencsés! Ne felejts nevet, osztályt írni a megoldások mellé! Keresd Nóra nénit a megfejtésekkel! 1.Ki mondta Jókai Mórról? Ahol fény csillan a papíron, ott van Jókai. A, Petőfi S. B, Móricz Zs. C, Teller Ede 2. Miben jeleskedett Jókai ifjú korában, mielőtt írni kezdett? A, kertészkedésben B, úszásban C, rajzolásban 3. Hogyan hívták az általa kiadott lapokat? A, Hon, Üstökös B, Csillag, Haza C, Divatlap, Figyelő 4. Milyen címet adományozott neki a király? A, báró B, herceg C, lovag 5. Svábhegyi villáját melyik két könyve tiszteletdíjából vette? A, Az arany ember, És mégis mozog a föld B, A tengerszemű hölgy,fekete gyémántok C, Kárpáthy Zoltán, Egy magyar nábob 6. Mikor volt iskolánk névadó ünnepsége, vagyis amikor eredeti kéziratokhoz jutottunk? A, 1976 B, 1989 C, Jókai felesége, Laborfalvy Róza színésznő melyik drámában szerepel éppen, mikor lencsevégre kapta a fényképész? A, Az ember tragédiája B, Bánk bán C, Rómeó és Júlia

9 2004. szeptember - október 9 8. Melyik az a kerti szerszám, amely nem található meg Jókai szerszámoskamrájában? A, Kődobó parittya B, kerti gallyazó C, ciroksöprű 9. Milyen fákat nem láthatott a nagy író kertjében? A, platán B, körte C, gránátalma 10. Hány hektoliter bort termelt a Sváb-hegyen? A, öt B, ötven C, tíz 11. Hogy hívták Jókai tehenét és csacsiját? A, Riska, Füles B, Szegfű, Csárdás C, Tulipán, Szürke 12. Mi a műfaja A tengerszemű hölgy című művének? A, elbeszélés B, drámai költemény C, regény 13. Melyik művéből származik a következő idézet? Emelt homlokkal találkozik egymással minden ember, nincs rangkülönbség; mindenki nemes, mindenki dolgozik; s minden munka gyarapít. A, Egy magyar nábob B, Eppur si Muove, És mégis mozog a Föld C, Egy az Isten +1. Hányban épült a jelenlegi iskola? A, 1904 B,1914 C, 1924 Sok sikert! (a szerk.)

10 2004. szeptember - október 10 Velünk történt Bár a nyár már igen messzinek tűnik ilyen hűvös őszi napokon, összeállításunkkal fel kívánjuk idézni az iskolánk táboraiban eltöltött izgalmas napokat. Először ízelítő következik Attila bácsi tábori beszámolóiból, majd Vereczkei Csilla és Deák Orsi számol be élményeiről. Bakancsos tábor ( augusztus 4-9. ) Az idei bakancsos táborunk volt az évekkel ezelőtt elindított kék túra utolsó állomása a Zempléni hegység. Így Budapestről az iskola elől a zempléni Nagy-Milicig az országos kék túra kiinduló illetve végpontjáig több mint 500 km-t gyalogoltunk, végigjárva az Északi-Középhegység hegyeit a Pilisen túl a Börzsönyt, a Cserhátot, a Mátrát és a Bükköt, az Aggteleki karsztot és a Cserehátot, majd egy kis kitérő után Erdély bevettük Zemplén viperában bővelkedő hegyeit. Többek között megnéztük a füzéri várat, a hollóházi Porcelán Múzeumot, fenéken csúsztunk le a Nagy-Milic völgyébe (kék túránk legmeredekebb szakasza), és strandoltunk is Sárospatakon. Gyönyörű a kilátás, megdolgoztunk a szép látványért!!! Bálint, Sári, Ákos és a többiek Regéc vára tetején Lovas tábor (2004. július augusztus ) Az idei lovas táboraink, immár hagyományosnak mondhatók, hiszen negyedik éve táborozunk nyáron illetve ősszel, valamint évközi egy-két napos lovaglásaink is rendszeresek. Így kinevelődött már egy olyan tudásszintű

11 2004. szeptember - október 11 csapat, amelyiket szükséges differenciáltan kezelni és így jött létre a két tábor. Igen sok programmal, kézműves foglalkozással készültünk a táborokra, a három illetve négy helyszínen történő oktatás után gyakran már csak a medence hűs habjait kívánták a gyerekek. A júliusi táborban három kis karámban futószáras oktatást végeztünk lovászunkkal együtt délelőtt 9-12 óráig és délután ig. Ha volt köztes várakozó idő, addig sárközi gyöngygallért készítettek a gyerekek. Nem maradt el viszont a szokásos bográcsos gulyás főzésünk, hol a csipetke gyártása jelentette a kézművességet. Az augusztusi táborban már sokan osztályban lovagoltak, ami annyit jelentett, hogy egyszerre a két kiskarámban és a nagykarámban egyszerre tíz ló dolgozott lovasával együtt, igen komoly feladatoknak (lépés, ügetés, vágta, átló-és felező váltások, kis kör és mindezt kengyellel és kengyel nélkül, egymásra és a rúgáshatárra figyelve) eleget téve. A két tábor alatt öt gyerek és három felnőtt terepre is mehetett, ami azért nagy szó, tapasztalva más lovardának szokásait, hol szinte azonnal kiviszik terepre a gyerekeket nem törődve a veszéllyel, lovászunk Imre bácsi csak az igazán biztonságos tudással rendelkezőket engedi ki. A tábori programokat kiegészítette a nagyobbaknak a lóápolási munkák, míg a kisebbek az istállót és környékét tették rendbe. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekekben a lovaglás ne csak mint úri sport jelenjen meg, hanem a lovaglással közelebb kerüljön az állatokhoz és a természethez. Tanulja meg, hogy az állatot el kell látni, környékét rendbe kell tartani. Ezért hihetetlen hálát kap viszonzásul! Kerékpár tábor (2004. július 7-16.) Az idei kerékpár táborunk az eddigi kilenctől eltérően nem Magyarország területén, hanem a szomszédos Ausztria Duna menti kerékpárútján haladt Passautól Hegyeshalomig 440 km-en keresztül. A 29 kerékpárosból igen sok abszolút kezdő volt mind a kerékpározást, mind a vándortáborozást tekintve. Most volt min megedződniük, hiszen az út hosszúsága, és a mondhatni rendkívüli időjárási viszonyok (10 napból 9 napon keresztül hol esett, hol szakadt az eső, fújt a szél és hideg volt) próbára tették a tapasztaltabbakat is. Táborunk a következő helyszíneket érintette: Linz, Mauthausen, Au, Melk, Göttweg, Bécs, Hegyeshalom. A tíznapos kerékpározás a zord idő ellenére igen kellemesen telt, s a gyerekek fizikailag és akaraterőben megerősödve térhettek haza.

12 2004. szeptember - október 12 Szántódi tábor (2004. augusztus ) Hétfő délelőtt 11 órakor megérkeztünk a táborba és kicsomagoltunk. Mi a 8-as számú faházba kerültünk. A nap hátralevő részében Péter bácsi elmondta a szabályokat, amelyek erre az egy hétre vonatkoznak. A második napon, délelőtt, úgynevezett gyümölcsvásár volt. Ez a játék arról szólt, hogy a hatodikos, nyolcadikos fiúk elbújtak a tábor területén, nekünk kellett őket megkeresni és aláírást szerezni tőlük. Mi lettünk az elsők gyümölcskosár csapatnéven. Ebéd után fürödtünk a Balcsiban és mikor visszaérkeztünk a táborba, elkezdődött a vidámpark nevű játék. Teljesíteni kellett az összes ügyességi feladatot. Szerda délelőtt elmentünk vásárolni és mire visszajöttünk, egy indiános mintás ugrálóvárat pillantottunk meg a focipályán. A mi házunk lakói elkéstek, így mi ugrálhattunk utójára. Nem is volt baj, sőt jó is volt, mert úgy eresztették le az ugráló várat, hogy mi is benne voltunk, és ránk dőlt az egész. Ma este egész végig röhögő görcsünk volt. Csütörtökön nagyon lehűlt a levegő, és szemerkélt az eső, ezért szabadfoglalkozás volt az ebédlőben. Ági néni késő délután activityzni hívott minket, ami az 5-ös háztól kötelező volt. Utána farsangot rendeztünk ötletes jelmezekkel, éjfélig nyúlt a bulizás. Mindenkit felkértek a nagyobb fiúk, még az elsősöket is. Pénteken is nagyon rossz idő volt. Este nyugodtan beszélgettünk, mire hirtelen egy óriási, hangos villám csapott bele a szomszéd kertbe. Mindenki nagyon megijedt és még ez sem volt elég, becsapott a második is. Másnap délelőtt még mindig rossz idő volt. Délután bátorságpróba volt, amit a kilences ház rendezett. Este búcsúestet rendeztek, ahol mindenki nagyon jól érezte magát. Vasárnapra megint nagyon jó idő lett, ezért elmentünk kirándulni Szántódpusztára. Megnéztük a lovakat és a régi házakat, aztán pihentünk egy kicsit majd visszamentünk a táborba. Megebédeltünk, aztán sajnos össze kellett csomagolni, mert hamarosan indult a vonat. Nagyon jó emlékekkel távoztunk a táborból. Deák Orsolya, Vereckei Csilla

13 2004. szeptember - október 13 Alig szólalt meg szeptember 1-jén az iskolai csöngő, az események viharos gyorsasággal peregni kezdtek. A hónap közepén erdei iskolába utazott az ötödik és hatodik évfolyam, a hetedikesek pedig egynapos kirándulást tettek Komáromba ill. Tatabányára. Révkomáromban megtekintették a híres, újonnan épült Európa-teret és nem utolsó sorban a város híres szülöttjéről készült Jókai kiállítást. A két országot összekötő hídon átgyalogolva láthattak egy igazi erődöt is (Monostori Erőd). Az ötödikesek uticélja Harkányfürdő volt. A program első napján, még Budapesten készülhettek fel a tanulók Harkány, Siklós, Pécs, Abaliget műemlékeinek, látnivalóinak ismereteiből, a környék természeti adottságaiból. A második nap délelőtt vonatozással telt, s miután diákok és tanárok egyaránt felfrissültek a szálláshelyen, most már élőben ismerkedhettek meg a siklósi várral, feladatlapok segítségével. A programok között szerepelt Harkány eddig nem látott érdekességei: az arborétum, templom, s a Szúnyog-tó körbesétálása. Este pizsi-dizsi zárta a napot. Az utolsó nap megtekintették Abaligeten a cseppkőbarlangot, majd a főváros felé vették az utazók az irányt. A hatodikosok is Harkányfürdőn rendezték az erdei iskola programjait, a Dráva vízparti élővilágát tanulmányozhatták, s szerencséjükre láthattak szürkegémet, kormoránt, vidrát is. Kézműves foglalkozás, strandolás tarkította a programot, egy csoport Pécsen is járt, míg mások 12 km-es túrát tettek Máriagyűdre. Természetesen a hely adottságaiból kiindulva a 6. évfolyam egyes csoportjai is megfordultak az ötödikeseknél említett helyszíneken. Október 1-jén került sor iskolánkban az idei tanév első táncházára, ahol a Földi Banda szolgáltatott népzenét. Jó hangulatban rophatták a mulatni vágyók Kriszta néni közreműködésével, s ha elfáradtak teát és zsíros kenyeret kínáltak a 6. és 7.c -sek. Október 6-án hagyományainkhoz híven megemlékeztünk az aradi vértanukról, Iza néni és Kassó Kati néni emlékezetes műsort állított össze, s a több osztályból álló gyereksereg színvonalasan előadta. A műsor után még estig égtek a mécsesek a folyosói fordulóban. Október 23-án szintén emlékezni gyűltünk össze a nagytornaterembe, ahol a 7. c elevenítette fel az 56-os forradalom eseményeit, az akkori életérzést a háttérbe vetített korabeli felvételek nyújtották. November 11-én ünnepeltük (elsősorban a német nemzetiségi osztályokba járók) Szent Mártont, a szerény püspököt, aki nem csak beszélt a szegények megsegítéséről. Az 5.c-sek látványos, német nyelvű jelenetekkel idézték fel Márton alakját, majd következett a szokásos lampionos felvonulás. Eltelt hamar egy negyed év, még vár ránk a közkedvelt karácsonyi készülődés ajándékkészítő programokkal december 10-én, s mindjárt itt a téli szünet (dec )!

14 2004. szeptember - október november 4. csütörtök Lovas napló Ma nagyon sok dolog történt. Jó korán kellett kelni, mert 7.15 és 7.25 között volt a találkozó Kőbánya-Kispesten a metró bejáratánál. Amikor megérkeztünk, rögtön át kellett öltözni lovaglóruhába, majd lementünk lovagolni. Ma két ló vitte a kisebbeket; Lepke és Büszke. Lepke fjord-póni. Méghozzá barna, lovas nyelven sárga, homlokán fehér csillaggal. Büszkének kérdőjel formájú hókája van. 10-től 12-ig lovagoltunk, utána egy kicsit pihentünk, majd ebéd következett, és újra lovaglás. Amikor én sorra kerültem, Lepkének már nagyon elege volt a munkából, így alig lehetett jószándékra bírni. 6-kor mentünk vacsorázni, előtte azonban volt egy kis pihenő, sőt követ is lehetett fűzni. A tarka kövek előre ki voltak fúrva, így lehetett felfűzni nyakláncnak, karkötőnek. Este 9 óráig készítettük az ékszereket, de jött a takarodó, így fürödtünk, a többiek kártyáztak, én meg naplót írtam. Utána lefeküdtünk, arra az édes dologra gondolva, hogy holnap halloweeni tököket csinálunk, és kirakjuk őket a Sára Hotel ajtajai elé november 5. péntek Ma még korábban keltem, mint tegnap. Fél ötkor. Még köd volt odakinn, amikor kinéztem az ablakon. Lassacskán a többiek is felébredtek. Amikor már Dóri is teljesen kiverte az álmot a szeméből, mindenki elkezdett öltözködni. 8 előtt 5 perccel kivételesen pontosan ott voltunk a reggelinél. Mikor befejeztük, 9 óráig kenteztünk szobatársaimmal. Utána lovagolni indultunk, Márta néni megállított minket, hogy segítsünk tököket hordani.(igazságos ez? Mi kicsik cipekedtünk, a nagyok meg csak álltak ) Majd újabb edzés következett: előttem Panka végig kengyel nélkül ment a Büszkén. Amikor felültem a lóra, azt mondta Imre bácsi, hogy fogjam meg a szárat. A kengyel keresztbe volt téve a ló marján kis időbe telt, míg megtaláltam a kantárszárat. Imre bácsi közben csak fokozta izgalmamat : - Hiába nézed, neked se lesz kengyel, Zsófi! Mint általában, most is eltévesztette a nevemet. Végig kengyel nélkül ügettem, tanügettem. Aztán visszatértem tököt faragni. Fél 1-kor ebédelni voltunk, majd egy kis pihenő után újra lovagoltunk. Én a Kicsit kaptam magam alá, s vigyáznom kellett, nehogy leengedje a fejét, mert akkor azt hiszi, ő az úr. Mindig fel kellett a fejét rángatni. Utána úgyszintén tököt vájtam november 6. szombat Reggel Zsófi nagyon kiszúrt velem. Direkt ötpercenként megfordult és recsegtette az ágyat. Egy órán keresztül nem tudtam visszaaludni miatta. Később

15 2004. szeptember - október 15 felkelt mindenki, s nagy fájdalommal nyugtáztuk, hogy milyen gyorsan elmúlt az idő. Reggeli után lovagoltunk. Ma Csillag volt soron, Attila bácsi iszonyatosan meghajtotta, pedig még csak egyszer sem váltott át vágtába, csak ügetett. Sötétedéskor csomagoltunk, nem találtam a kobakomat, Zsófi a nagy sietségben otthagyta a hálóruháját a szobánkban, vissza kellett érte rohannia. Bemásztam a terepjáróba a táskáimmal együtt s elindultunk a vasútállomás felé. Felültünk a vonatra és Kőbánya-Kispestig robogtunk. A Moszkva téren édesanyám már várt, fáradtan indultunk hazafelé. VIEMANN SÁRA Hóka: a ló szemei és fülei közti területen található egyedi folt. Kengyel: a lovas ebbe rögzíti lábát. Mar: a ló nyakszirtjénél található csont területe. (a szerk.)

16 2004. szeptember - október 16 Búcsú a nyártól: családi barangolás erdélyi tájakon Magyarremete A hosszú és fárasztó tanév után a nyár első szombatján néhány osztálytársammal és szüleinkkel Magyarremetére, a Partiumban található faluba látogattunk. Útközben megebédeltünk Nagyváradon a Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumban, és megnéztük a város nevezetességeit. Este a szállásokat foglaltuk el. Másnap a Medve-barlangba látogattunk, ahol a gyönyörű cseppköveket és az óriási medvecsontvázakat néztük meg. A medvék egy földrengés következtében a barlangban rekedtek, majd lassan éhen haltak. A barlang Európa legszebb cseppkőbarlangjai közé tartozik. A hűvös látnivaló után a pisztrángos tavat kerestük fel, ahol óriási medencékben pisztrángokat tenyésztenek. Délután az érintetlen remetei patakban fürödtünk, gátat építettünk, és kézzel halásztunk. Vacsorára a pisztrángos tónál vett halakat sütöttük ropogósra. Hétfőn Nagyszalontára, Arany János szülőfalujába mentünk. Ott megnéztük volna az Arany János Emlékmúzeumot, ha megtaláltuk volna Bélát, aki a kulcsot őrzi. De mivel nem találtuk meg, csak Avram Iancu szobrát nézhettük meg, mely művészi alkotás minden romániai városban megtalálható, még akkor is, ha Avram Iancunak semmi köze nincs a városhoz. Ezután a Mézgedi-barlangot tekintettük meg, mely ugyan nincs kiépítve, mint a Medve-barlang, és csak vezetővel lehet látogatni, de a sötétben és a csúszós, hiányos létrákon még érdekesebb a barlangászás. Kölönösen, ha denevérek ezrei lógnak a mennyezetről! A felfedezés után a már említett patakban fürödtünk. Sajnos a negyedik napon el kellett búcsúznunk egymástól, néhányan hazaindultak, néhányan pedig folytattuk utunkat a Székelyföldre. Gergely Anna 6.a

17 2004. szeptember - október 17 KÖNYVAJÁNLÓ Lakatos Carmen rovata Ugye, szerintetek is kellemes kikapcsolódás az olvasás? Amikor kedvenc zugodba bújva, senkitől nem háborgatva elmerülhetsz egy izgalmas történet kalandjaiban, és bepillantasz pár órára egy másik gyerek vagy felnőtt életébe. Kint eshet az eső, szakadhat a hó, Te mégis egy messzi világ tájain jársz. Ha már régen merültél el ezekben a kellemes pillanatokban, hát csak rajta, itt az ideje, hogy a távirányító piros gombjára nyomj ééés feltárulnak a könyvek csendesen őrzött titkai! Nógrádi Gábor: A mi Kinizsink Gondolkoztál már azon, milyen lenne, ha visszavarázsolódnál a középkorba? Regényünk hősei egy kísérlettel felélesztik a híres Kinizsi Pált! Először senki nem hisz nekik, hogy valóban él most is Kinizsi. Sok mindenre kellett megtanítani legendás barátunkat. Hogyan illik viselkedni manapság? Ki kicsoda a városban? Kinizsi nem veszíti el durva, de mókás stílusát, és segítőkészen bajt kever mindenhol. A várost veszély fenyegeti: sintérek járják az utcákat, és mindenkinek begyűjtik a háziállatait. Persze ez a történelmi (elég fura) figura, mint mindent, ezt a problémát is végül megoldja, és a sintérek beleesnek saját csapdájukba. Ám nem maradhat sokáig, egy hirtelen balesetben visszaváltozik, és otthagyja ifjú barátait. Mindenkinek, aki szereti a vicces, fantáziadús regényeket, ajánlom ezt a könyvet!

18 2004. szeptember - október 18 Eleanor H. Porter: Az élet játéka Polly kisasszony házában mindig minden szigorúan rendezett, csendes. Ám egy napon érkezik egy levél... Az árván maradt Pollyannát rábízza a nőegylet, hogy mint utolsó rokona, nevelje fel. A kislány érkezésével minden feléled, vidám természetével felvidítja a ház lakóit. Kedvenc játékát, hogy minden helyzetben lehet valami vidámat találni, az egész városnak megtanítja. Megbarátkozik az örökké komor Snownéval, felvidítja a magányos Pedlenton urat. Ám egyszer gyógyíthatatlan betegségbe esik, és ágy már a játékába vetett hitét is elveszti, nem tud örülni semminek Nagynénje, az orvos, és saját kitartásán múlik a gyógyulása. Régi barátai és a játékával megismertetett felnőttek naponta szereznek neki apró örömöket. Vajon tud-e még valaminek örülni az életben, és meg tud-e gyógyulni a többiek ápolásával és szeretetével a már megkomolyodott Pollyanna? Ezt a megható, de egyben vidám regényt ajánlom mindenkinek, aki már kapott egy kis ízelítőt az ÉLET játékából! Nógrádi Gábor: Pete Pite Hogy is történt az átváltozás? Péter, amikor fel akart kelni, nem tudta kinyújtani a lábát. - Mi a manó? - kérdezte szokatlanul mély hangon - összement az ágy? És addig Ádám, Pite apja az óriási pizsamát nézte ijedten. Mi is történt igazából? Egy félresikerült varázslat során szerepet cseréltek. - Mit csináljak apa munkahelyén? - merült fel Pitében. - Hogy is volt az az iskola?- gondolkozott a gyerekké változott Ádám. Miképp oldják meg ezeket a borzalmas kérdéseket bejárónőjük segítségével, hogy alakul ki egy-egy diák- és felnőtt kapcsolat? Pite apró munkahelyi hibái majdnem Ádám állásába kerülnek. Vajon visszaváltoznak-e még a teljes botrány előtt? Oldd meg te is ezeket a rejtélyeket, olvasd el Nógrádi Gábor másik hasonló könyvét, melynek címe: Anyu, én vagyok!

19 2004. szeptember - október 19 BESZÉLGETÉS EGY ÚJDONSÜLT JÓKAIS DIÁKKAL Osztálytársunkat, a 6. a osztály új tagját, Molnár Lillát kérdeztük régi iskolájáról, illetve a Jókaiban szerzett első benyomásairól. - Melyik iskolába jártál a Jókai előtt? - Az International School of Budapestbe, Csillebércen. - Miért kezdtél oda járni? - Hogy jól megtanuljak angolul. - Hány évig jártál oda? - Három évig: harmadiktól ötödikig. - Csak angol nyelven tanultatok? - A tanórákon csak angolul, de a szünetben azért magyarul is beszéltünk. Emellett külön tanultam a magyar irodalmat és nyelvtant. - Milyen volt? Hogy tetszett? - Szerettem oda járni. - Volt valamilyen különleges tantárgy, amit tanultatok? - Talán az angol nyelvtan volt különleges számomra. - Van nyelvvizsgád? - Még nincs, de majd szeretnék. - Naponta hány órátok volt? - Harmadikban és negyedikben hat, ötödikben napi hét óránk volt. Közben két hosszabb szünetünk volt, az egyik félórás. Emellett volt ebédszünet is, amely után folytatódtak az órák. - A régi iskoládban milyen volt az osztályközösség? - Jól megvoltunk. - Jóban voltál az osztálytársaiddal? - Igen. Mivel kevesen jártunk az osztályba, sokat tudtunk beszélgetni egymással. - Mekkora volt az osztálylétszám? - Nem túl nagy, ugyanis összesen négyen voltunk az osztályban. - Milyenek voltak a tanáraitok? - Általában jók. - Mennyiben volt más az az iskola, mint a miénk? - Egyrészt könnyebb volt, másrészt néhány tantárgyból másként haladtunk. Történelemből például a keresztes háborúk után Amerika őstörténetével foglalkoztunk. - Miért döntöttetek úgy, hogy átjössz ebbe az iskolába? - Egyrészt, mert ott megszűntek hatodiktól felfelé az osztályok, másrészt pedig az angol iskola nem volt elég. - Hogy érzed itt magad? - Nagyon jól, tetszik ez az iskola, az osztályban is nagyon jól érzem magam. - Köszönjük a riportot. Havasi Virág, Ménesi Luca

20 2004. szeptember - október 20 Régi és új tanárok (két felfedező interjú) Iskolánkban évről évre nő a fiatal, többnyire pályakezdő pedagógusok száma. Hála Istennek, ma már egyre többen éreznek kedvet ehhez a szép hivatáshoz, a felvételre jelentkezők közül azonban egyáltalán nem mindegy, ki nyer bebocsátást a Jókaiba. Azt hiszem, mind Vukovári Nóra néni, mind Nagy Andi néni ízig-vérig jókais, vagyis nyitott, színes egyéniségek! Lássuk csak Beszélgetés Nóra néni némettanárral - Mikor és hol született? - -Hááát, hölgyektől ilyesmit nem nagyon illik kérdezni, bár én tényleg elég fiatal vagyok! Egyébként születésemtől fogva a II. kerületben, Pasaréten élek. - Hogyan és miért választotta iskolánkat? - Néder Ildi nénivel a Tanárképző Főiskolán csoporttársak és egyben nagyon jó barátnők voltunk, s ez utóbbi a diploma megszerzése után sem változott. Sokat mesélt az iskoláról, így mikor munkát kerestem, gondoltam: szerencsét próbálok. - Miért választotta a tanári pályát? - Mindig is tanár szerettem volna lenni. - -Milyen jegyei voltak németből? - Furcsa módon a németet sokáig nem szerettem. Nyolcadikig ugyan mindig kitűnő volt a bizonyítványom, de gimnázium elején sok pocsék jegyet is kaptam Aztán egyszerre rádöbbentem, milyen izgalmas dolog, hogy képes vagyok elolvasni egy idegen nyelvű újsághírt, levelet írni egy osztrák rokonnak, vagy a buszon megérteni a turisták beszélgetését Egy év múlva letettem a középfokú nyelvvizsgát, újabb egy év múlva pedig már felvételiztem német szakra. - Mennyi ideje tanít? - Két éve. Ezen kívül mint minden pedagógus - a diploma megszerzése előtt egy évet ún. gyakorló tanítással töltöttem. - Mi a benyomásai az iskoláról? - Nem csak diákként, hanem tanárként is nehéz új gyereknek lenni egy iskolában, de itt egész hamar otthonosan éreztem magam. A kollégáim sokat segítettek és ez jól esett! - Melyik a kedvenc osztálya? - Mindegyik kedvenc!

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Hollandia (2010. márc máj. 03.)

Hollandia (2010. márc máj. 03.) Hollandia (2010. márc.29-2010. máj. 03.) Az első napunk utazással telt. Hajnal ötkor találkoztunk és indultunk útnak. Este kilenc és tíz között érkeztünk és foglaltuk el a szállást. Cees, aki kinti dolgainkat

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Eredményeink. 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények

Eredményeink. 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények Makádi szavalóverseny: 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények Novák Réka 1. o Novák Katalin 6. a Székesfehérvár egyházmegyei matematika-sakk verseny: 6. b (sakk) Novák Botond 4. b (sakk) Ádám Barnabás

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT

HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT Csapat neve: Iskola neve: Szerezhető pontszám: 120 pont Elért pontszám: Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest Klapka u. 47. 2. A következő feladatok megoldása előtt tanulmányozzátok

Részletesebben

Az egyik kedvenc ünnepem a palacsintanap. Rita néni palacsintát is hozott. Palacsintadobáló versenyt is játszottunk. Balázs Anna

Az egyik kedvenc ünnepem a palacsintanap. Rita néni palacsintát is hozott. Palacsintadobáló versenyt is játszottunk. Balázs Anna Pancake Day vagy palacsintanap a böjt előtti utolsó nap, nálunk húshagyó keddnek hívják. Ezzel zárjuk le a farsangi időszakot. Az angol nyelvű országokban ezen a napon palacsintát esznek, mert olyan hozzávalókat

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7.

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Hétfı Hétfın reggel indultunk a Keleti pályaudvarról az erdei iskolába, melyet már nagyon vártam. Sok gyerek utazott együtt, mert nemcsak az én osztályom, hanem az

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20.

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20. XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20. Lányok - 25 m-es gyorsúszás elıfutam 1. Sárközy Bori Jókai 18,29 2. Bíró Krisztina Kós 18,74 3. Ryan Noémi Jókai 19,66 4. Kampós Blanka

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport/lány felkészítő tanár Kaszásné Farkas Viola Soltészné Szörfi Anikó CSAPAT

Név oszt. helyezés korcsoport/lány felkészítő tanár Kaszásné Farkas Viola Soltészné Szörfi Anikó CSAPAT KÖRZETI MEZEI FUTÓ DIÁKOLIMPIA EGYÉNI Soltészné Szörfi Anikó Lukács Réka 1. 1-2. osztály Bíró Eszter 4.a 1. 3-4. osztály korcsoport/fiú Bolgár Dániel 3. 1-2. osztály 1 Lukács Réka Bán Lilla Vágási Dorottya

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Balatoni József. Jocó bácsi világa

Balatoni József. Jocó bácsi világa Balatoni József Jocó bácsi világa ELŐSZÓ Egy nagy vágyam teljesült azzal, hogy most ezeket a sorokat olvasod kedves Olvasó. Ennek két oka is van: egyrészt mert megjelent az első könyvem, másrészt mert

Részletesebben

Téli vakáció. Olvasószint: C. Tél itt és tél ott

Téli vakáció. Olvasószint: C. Tél itt és tél ott Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek.

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek. OLDAL OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT 8 Sziasztok! 11 1. A furcsa idegen 32 2. Amia bajban van Meglepetés 56 3. A kincsesláda 76 4. Vásárolni megyünk 96 5. Kedves naplóm! A pince A képek (Apu családja.

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

a második évünk Újpesti Futónap. szülőknek! családi nap

a második évünk Újpesti Futónap. szülőknek! családi nap Megkezdődött a második évünk a suliban, amit nagyon vártunk is, meg kicsit nem is. Jó volt a nyári szünet, a sok alvás, az élmény, de izgatottságunk az újév kapcsán mégiscsak erősebb volt. Már szeptemberben

Részletesebben

11 Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. Kacs RETTEGJETEK ÉRETTSÉGIZŐK A cikk szerzője, Kercsó Katalin búcsúbeszéde a ballagási ünnepségen. A ballagók névsorát megtalálod az utolsó oldalon! Most ezzel

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium INFORMATIKA 1. Nemes Tihamér O.K. Alkalmazói Versenyen országos döntőbe jutottak: megyei 1. helyezés: Forgó Frigyes 11.E/A (országos 30.hely) felkészítő

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

LOVAGLÁS. A TÁMOP 3.1.4. pályázat elnyerésével iskolánknak lehetősége nyílt lovaglás oktatás megszervezésére.

LOVAGLÁS. A TÁMOP 3.1.4. pályázat elnyerésével iskolánknak lehetősége nyílt lovaglás oktatás megszervezésére. LOVAGLÁS Helyszín: Felsőtárkány, Karap lovastanya Oktató: Karap Péter lovasedző Bevont tanulók: 20 tanuló, 3. és 4. osztályosok 20 alkalom: május 12., 14., 19., 21., 26., 28., június 2., 4., 11., 16.,

Részletesebben

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola Eredményeink Országos eredményeink tanévenként 2013/2014. Kovács Dorottya 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 1.hely Németh Gréta 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 2.hely Kovács Mirtill 6.b Tollaslabda Diákolimpia

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Mondjam vagy mutassam?

Mondjam vagy mutassam? I évfolyam 1.szám 2011 szeptember-október-november A Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI lapja MONDJAM VAGY MUTASSAM Iskolánk névadója, Montágh

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről

A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről Iskolánk nagy lelkesedéssel csatlakozott a kezdeményezéshez, melynek

Részletesebben

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek Benei Hírmondó IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati hírek Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Református Iskolák XVIII. Országos Tanulmányi Versenye

Református Iskolák XVIII. Országos Tanulmányi Versenye Református Iskolák XVIII. Országos Tanulmányi Versenye A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola 2014. október 22-én tizennyolcadik alkalommal rendezte meg a református iskolák tanulmányi versenyét.

Részletesebben

JÓ GYAKORLAT. A József Attila ÁMK versenyei hogyan segítik a tehetséggondozást

JÓ GYAKORLAT. A József Attila ÁMK versenyei hogyan segítik a tehetséggondozást JÓ GYAKORLAT A József Attila ÁMK versenyei hogyan segítik a tehetséggondozást 1 Bevezetés A József Attila ÁMK-ban nagy hagyománya van a versenyeknek, különösen a József Attila Napokon rendezett versenycsokornak.

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

folyton felesel Furfangos Fruzsi Bé Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly

folyton felesel Furfangos Fruzsi Bé Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel OLVASNI JÓ! 6 Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel 1 Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel Könyvmolyképző Kiadó

Részletesebben

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő 3. oldalhoz 1. Karikázd be a helyes megoldások előtt álló betűt! Ezután olvasd össze, és megtudhatod, hogyan dolgoztál! Melyik az év legrövidebb napja? T/ Miklós nap

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Határtalanul! Négyfalu

Határtalanul! Négyfalu Határtalanul! Négyfalu 2016.03.03 2016.03.06. A 2015/2016. tanévben a Határtalanul! program keretében sikeres pályázatot nyújtottunk be, így lehetőségünk nyílt az erdélyi testvériskolánkba ellátogatni

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő. Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a

Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő. Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a TANULMÁNYI VERSENYEREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a Csapat Budapesti és Pest megyei Gyermek

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

2016. július Akali újratöltve. Tábori beszámoló. Budapest 2. csoport. Görög Kátya. Budapest,

2016. július Akali újratöltve. Tábori beszámoló. Budapest 2. csoport. Görög Kátya. Budapest, 2016. július 25-31. Akali újratöltve Tábori beszámoló Budapest 2. csoport Görög Kátya Budapest, 2016. 08.02. Az idei tábor számomra azért volt különleges, mert a csoportomból minden család részt vett.

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

s tanév versenyeredményei

s tanév versenyeredményei 2013-2014 - s tanév versenyeredményei Alsós munkaközösség eredményei Olvasás verseny (tankerületi): Sándor Viktória 3.b Vinkler Gréta 3. a Rozsnyai Luca 4.a Matematika verseny Nyírbátor: Szabó Anikó 4.b

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

K S É Z S Í Z TE T T E TE T : E : NG N U G Y U E Y NN N É N CS. E R E I R K I A

K S É Z S Í Z TE T T E TE T : E : NG N U G Y U E Y NN N É N CS. E R E I R K I A 2015. október 16. OLVASÁS ÉJSZAKÁJA KÉSZÍTETTE: NGUYENNÉ CS. ERIKA Olvasás éjszakája Ideje: 2015. október 16. éjszaka (20.00 órától másnap reggel 8.00 óráig) Célja: Az olvasás népszerűsítése, az olvasni

Részletesebben

Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013.08.11-31.

Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013.08.11-31. Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013.08.11-31. Készítette: Puskás Péter 2013.08.11. (vasárnap) Reggel negyed öt és fél öt között gyülekeztünk a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola

Részletesebben

Bókay versenyeredmények 2013/2014. május 11.

Bókay versenyeredmények 2013/2014. május 11. Bókay versenyeredmények 2013/2014. május 11. országos verseny 12. hely Zsinkó Levente 8.b matematika Pangea országos verseny 3. hely Lugosfalvi Leó 6.a matematika Pangea országos verseny 3. hely Szászfai

Részletesebben

2009. október 11.: Kalóz-party

2009. október 11.: Kalóz-party Kalóz-party 2009. október 11.: Kalóz-party A Közösségi Ház mellett lévő régi épületből a felnőtt részleggel egy épületbe költözött át a Gyermekkönyvtár. A hivatalos megnyitó ünnepségen Tállai András polgármester

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Tanár-diák terepgyakorlat a Bakonyban április

Tanár-diák terepgyakorlat a Bakonyban április Tanár-diák terepgyakorlat a Bakonyban 2010. április 15-16. Huszonegy résztvevővel érkeztünk meg Pénzesgyőrbe a Pangea házhoz meglehetősen szomorú, csendesen esős időben. Ám a tanárokból és lelkes diákjaikból

Részletesebben