ECDGA ÅöÜv âá. Születésnapi köszöntő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ECDGA ÅöÜv âá. Születésnapi köszöntő"

Átírás

1 ECDGA ÅöÜv âá UxÄxw iöüéá òç~éüåöççétàöçt~ { Üx Születésnapi köszöntő A múlt héten köszöntöttük Dosztál Dezsőné Manyi nénit és Ajkai Gyuláné Rózsi nénit 90.születésnapjuk alkalmából. Otthonukban kerestük fel a két hölgyet Dr. Gál László jegyző Úr és Gyopáros Alpár a térség országgyűlési képviselője társaságában. Kívánunk nekik jó egészséget és további szép éveket családjuk körében. Manyi néni sok verset írt és most az ő versével köszöntjük a két 90 éves asszonyt.. Tompáné Balogh Mária polgármester VISSZAHOZNÁM Visszahoznám én a múltat Nem lehet. Hiába sír annyi könnyet Két szemem. Pedig jó ott kalandozni Istenem. Milyen jó, hogy annyi minden Volt velem. Vidám szívvel lapozgatok Egyveleg. Jó a rosszal összevegyül, Összecseng. Kár, hogy elmúlt, gondolatban Visszajár. A sok emlék, emlékezés Rám talál. Maradj nálam drága múltam, Csendesen. 1

2 Fáradt lelkem emlékekben ^ éäxå Ççx~ Megpihen Értesítés szelektív hulladékgyűjtés változásáról A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft értesíti a Csorna környéki településeken élő ügyfeleit, hogy február hónap közepétől megkezdte a régi hulladékgyűjtő szigeteken lévő edényzetek cseréjét új, modernebb és nagyobb térfogatú edényekre. Az edények teljes cseréje március közepéig történik meg. A csere lebonyolítása alatt előfordulhat, hogy egy-egy napig a településeken élők nem tudják igénybe venni a hulladékgyűjtő szigeteket, ezért a Közszolgáltató kéri az ügyfelek megértését és türelmét. Az ügyfeleknek azonban van lehetőségük a háztartásban keletkezett szelektív hulladékot áttetsző zsákban is gyűjteni, melyeket a közszolgáltató az alábbi rend szerint szállít el a háztartásoktól: 2

3 Minden hónap első keddi napja: Jobaháza, Bogyoszló, Potyond, Magyarkeresztúr, Sopronnémeti, Zsebeháza, Vadosfa, Szil, Vág, Rábasebes, Szany, Rábacsanak, Páli, Edve, Rábakecöl, Vásárosfalu, Beled Minden hónap első szerdai napja: Barbacs, Maglóca, Dör, Rábapordány, Bágyogszovát, Bodonhely, Kóny, Enese, Bezi, Győrsövényház, Markotabödöge, Fehértó, Rábcakapi, Tárnokréti, Cakóháza Minden hónap első csütörtöki napja: Szilsárkány, Pásztori, Farád, Rábatamási, Mihályi, Kisfalud, Babót, Veszkény, Szárföld, Osli, Acsalag, Bősárkány A zsákokba az alábbiakban felsorolt hulladékok tehetőek: Műanyag italcsomagolás (PET palack), fólia, reklámtáska, kimosott tisztító, mosószeres flakonok, valamint fém italosdoboz A palackokat, italosdobozokat lapítva tegyék a gyűjtőzsákba. Nem helyezhető a zsákba: Üveghulladék, kommunális hulladék, zöldhulladék (fűnyesedék, ág, gally), papír csomagolási hulladék (összehajtott doboz, karton), újságpapír. Az újságpapír, szórólap, kartonpapír és üveg csomagolási hulladékok gyűjtésére a szelektív szigeteken lesz lehetőség. A Közszolgáltató kéri tisztelt ügyfeleit, hogy a zsákba csak az abba helyezhető hulladékokat tegye, ellenkező esetben az gyűjtést végző kollégáknak nem áll módjában elszállítani azt. A zsákot a közterületen oda kell kihelyezni az ügyfeleknek, ahová a hulladékgyűjtőedényt is szokták. Az elszállított szelektív hulladékok válogatása utólag történik a Jánossomorjai Regionális Hulladék-kezelő Műben. 3

4 Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! A termőföldről szóló évi LV. törvényt, valamint a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendeletet fokozatosan felváltja a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló évi CXXII törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény), illetve a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet). A földforgalmi törvénnyel kapcsolatos átmeneti szabályokról a lépcsőzetesen hatályba lépő évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) rendelkezik. A vételi ajánlat/adásvételi szerződés, valamint a haszonbérleti ajánlat/haszonbérleti szerződés elővásárlási/előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében történő közzététele továbbra is a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik. A hirdetményi közlésre irányuló kérelmet - adásvételi szerződés esetén a tulajdonosnak, - haszonbérleti szerződés, illetve haszonbérleti ajánlat esetén a haszonbérlőnek kell Beled Város Jegyzője részére postai úton elküldeni (9343 Beled, Rákóczi u. 137.) vagy személyesen átadni a szerződés aláírásától számított 8 napon belül. A kérelem nyomtatványok megtalálhatók a Közös Önkormányzati Hivatalban. Több érintett ingatlan esetén a megfelelő pótlapokat is csatolni kell. Mit kell csatolni a kérelemhez? Adásvételi szerződés esetén: Az adásvételi szerződés 4 eredeti példányát, amelyek közül egy példánynak biztonsági okmányon kiállítottnak kell lennie. Haszonbérleti szerződés esetén: A haszonbérleti szerződés 4 eredeti példányát. Osztatlan közös tulajdonban álló föld haszonbérlete esetén: ha haszonbérleti szerződéseket mindegyik tulajdonostárssal külön-külön kötötték meg, csatolni kell - a haszonbérleti szerződéseket együttesen, összefűzve, 4

5 - a haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződések tartalmilag megegyeznek, azok kizárólag a haszonbérbeadó tulajdonostársak személyében, és az őket megillető tulajdoni hányad tekintetében különböznek. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező tulajdonostárs által kitöltött, a mellékletben meghatározott adattartalmú közzétételi közleményt. A kérelmet a tulajdonostársak döntése szerint kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be. A jegyző a kérelem beérkezését követő 15 napon belül függeszti ki a szerződés 1 példányát a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján. A tulajdonos a kérelmet a szerződés kifüggesztéséig vonhatja vissza, a visszavonást írásban kell bejelenteni a jegyzőnek. Visszavonásra a kifüggesztést követően nincs mód. Adásvételi szerződés esetén az elővásárlásra jogosultnak a kifüggesztéstől számítva 60 napja van az adásvételi szerződést elfogadni vagy az elővásárlási jogról lemondani. Ez a határidő jogvesztő, tehát ha az elővásárlásra jogosult a 60 napos határidő alatt nem nyilatkozik, akkor ez ellen igazolással nem élhet. Haszonbérleti szerződés esetén az előhaszonbérleti jog jogosultjának 15 napja van az előhaszonbérleti szerződést elfogadni vagy az előhaszonbérleti jogról lemondani. Ez a határidő szintén jogvesztő. Az eljárás Ha a közzétételi kérelem hiányosan került benyújtásra vagy annak mellékleteként nem kerültek csatolásra a törvényben meghatározott példányszámban a szerződések, a jegyző a közzétételt kérőt legfeljebb 5 napos határidő megállapításával haladéktalanul felhívja a hiányosságok pótlására vagy a szerződésnek az előírt megfelelő példányszámban való csatolására. A jegyzőnek meg kell tagadnia a közzétételi kérelem teljesítését, ha a) a kérelmező a felhívásnak határidőn belül nem tett eleget, b) a közzétételi kérelem nem az eladótól származik. Beled, március 6. Dr. Gál László Jegyző 5

6 TÇçt~ Ççä ux}xzçé áx~ ^ áé Çà} ~ äöüéáâç~ ~ éxäåøäàutç áé Äxàxàà ÑÉÄzöÜt à4 ZÜtàâÄöÄâÇ~4 fé~ uéäwézáözéà4 Hajmásy Rita és Tuba Tamás celldömölki lakosoknak! Fülöp-Németh Norina (Németh Orsolya és Fülöp Róbert gyermeke) UØváØéâÇ~ açâzéw}tçt~ u ~ uxç44 Teke Sándorné sz.: Simon Erzsébet Szabó Józsefné sz.: Németh Irén Buthi Ernőné sz. Nagy Emma UxÄxw `^ łäéwt Március 7-én tartottuk óvodánk fennállásának 80. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségét. Tompáné Balogh Mária polgármester asszony nyitotta meg a rendezvényt, majd Gyopáros Alpár a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a vendégeket. Ezt követően jelenlegi és a nyugalmazott vezetők emlékeztek vissza munkásságuk legemlékezetesebb időszakára. A műsort a TÁMOP / azonosítószámú Rábaközi kultúrkörök című projekt keretében működő Búzavirágkoszorú és a Mazsola mesék szakkör óvodásainak előadása színesítette. A vendégek egy kisfilmet is megtekinthettek óvodánk múltjáról, melyet a TÁMOP 3.2.3/A-11/ azonosító számú 6

7 FotoSzíniStudió-kreatív megoldások Beleden - című projekt lelkes kis csapata készített. Az ünnepségre emlékplakett is készült, melyet a részvevők átvehettek. Múltidéző címmel képkiállítással emlékeztünk az elmúlt 80 év eseményeire, amely március 10-től 15-ig megtekinthető a szülők és az érdeklődők számára az óvoda összekötő termében. Köszönjük a segítséget a képkiállítás anyagának összegyűjtésében. Nyílt napot tartunk óvodánkban. Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk! A nyílt napok időpontjai: Tulipán csoport: március 12. (szerda) 8:30 11 óráig Margaréta csoport: március 18. (kedd) 8:30 11 óráig Hóvirág csoport március 19. (szerda) 8:30 11 óráig Március 14-én az óvódásokkal közösen sétát teszünk az 1848-as emlékműhöz, ahol dallal és verssel emlékezünk az elhunyt hősökre. Elhelyezzük a gyerekek által készített zászlókat, kokárdákat. Gerencsérné Németh Erika óvodavezető UxÄxw `^ `űäxäőw á [öé Húsvéti játszóház Családi játszóházba hívjuk a gyerekeket és szüleiket március 29-én, szombaton 9 órakor a művelődési házba. Hozzatok magatokkal: Ollót, ceruzát, vonalzót, ecsetet. 7

8 8

9 UxÄxw `^ ^ ÇçäàöÜ 9

10 BABA-MAMA KLUB Szeretettel meghívjuk és várjuk a kismamákat és a gyerekeket a beledi Művelődési Házba. Március 26. szerda 16 óra A kettős nevelés buktatói: szülők, nagyszülők Vendég: Kiss Bernadett pszichológus Április 1. kedd 16 óra Óvodába készülök Vendég: Gerencsérné Németh Erika óvodavezető UxÄxw `^ YxÄÇőàà~ Ñé á VxÇàÜâÅ Projekt címe: Rábaköz kultúrkörei Projekt azonosítója: TÁMOP / Ezerarcú világ A TÁMOP / pályázat keretében Ezerarcú világ címmel vetélkedőt szerveztünk a Beledi Általános Iskola 5-8. osztályos diákjai számára. A vetélkedő célja az volt, hogy a gyerekek minél jobban megismerjék nemzeti értékeinket, hagyományainkat, más népek kultúráját, és legyenek fogékonyak azok iránt. A 24 résztvevő tanuló, hat, vegyes korosztályú csapatot alkotva, nagy lelkesedéssel oldotta meg a három előzetes forduló feladatait, melyek között volt számos rejtvény, totó, kiselőadás, bemutató szervezés. A feladatok témájában megjelent az európai és a magyar kultúra, hagyományok, a különböző művészeti ágak neves képviselői, a jelentős építészeti alkotások, valamint a világ számos, az emberiség kulturális örökségéhez tartozó alkotás, építmény. A feladatok megoldása sok kutatómunkát igényelt a könyvtárban és az interneten. Az előzetes feladatok megoldása után a csapatok február 28-án, egy vetélkedő keretében mérték össze tudásukat, ahol 11 féle, változatos 10

11 feladatot kellett megoldaniuk, amelyek között volt bemutató, előadás, rejtvény, totó, villámkérdések, képkirakó, térképes és rajzos feladat, stb. A jó hangulatú, izgalmas, szoros versenyt hozó vetélkedőn nagyon jól érezték magukat a gyerekek és a szervezők egyaránt. Az eredményhirdetéskor minden résztvevő tanuló értékes könyvjutalomban részesült. Az első három helyezett csapat tagjai: 1. helyezést ért el a Magyarok csapat (Tömböly Petra 8. B, Módos Eszter 7. A, Horváth Vivien 6. B, Németh Gerda 5. A) 2. helyezést ért el a Hungária csapat (Orbán Petra 8. A, Bertha Zsófia 7.A, Bándoli Dániel 6. B, Orbán Balázs 5. A) 3. helyezést ért el a Barnak csapat (Kovács Kincső 8. B, Vigh Loretta 7.B, Barabás Fanni 6.B, Nagy Máté 5. B) A vetélkedő szervezői: Ágostonné Hajnali Csilla és Zsiray Dénesné, a zsűri elnöke pedig Borosné Tóth Zsuzsanna igazgatónő volt. A vetélkedőt a Rábaköz kultúrkörei című Európai Unió által finanszírozott projekt támogatásával szerveztük meg. UxÄxw Xzçxá àxàà féév öä á ^ éñéçà 11 Farsang a Családi napköziben 1.

12 Farsang a Családi napköziben 2. XätÇz Ä ~âá Xzç{öé Március 9-én vasárnap Szabó Lilla teológus végezett szupplikációs szolgálatot a 10 órai családi istentiszteleten. Március 12,19,26, szerda esténként 17 órakor Április 2, 9,16, szerda esténként 19 órakor lesznek böjti esti istentiszteletek. Március 23-án vasárnap 10 órakor családi istentiszteletet tartunk. Március 30-tól, a nyári időszámítás kezdetétől az esti istentiszteletek este 19 órakor kezdődnek. Szeretettel várjuk gyülekezeti tagjainkat esti istentiszteleti alkalmainkra is. Az idősek közül, ha valaki szívesen jönne esti istentiszteletre, az istentiszteletre szívesen elhozom és hazaviszem autómmal. Az esti istentiszteleten való részvételi szándékukat mobilomon jelezni szíveskedjenek: Béres László lelkész: 20/ e Åt ^tàéä ~âá Xzç{öé Március 5-én megkezdődött a Nagyböjt. Ez a Húsvétra felkészítő időszak elsősorban a lelki megtisztulást és megerősödést szolgálja. Gyónási lehetőség van a hétköznapi szentmisék (kedden és csütörtökön órakor) előtt. 12

13 Az idősekhez és betegekhez, akik nem tudnak eljönni a templomba, szívesen elmegyek személyesen, hogy a húsvétra felkészítő szentgyónásukat elvégezhessék. Ez a látogatás teljesen ingyenes, minden katolikusnak joga van hozzá. Az sem probléma, ha valaki régóta nem jár templomba, vagy nagyon régen gyónt. Hívják bizalommal a plébánost a es telefonszámon! Istentől áldott nagyböjti készületet kívánok Egyházközségünk tagjainak és minden jószándékú embernek! Havassy Bálint László plébános V ä Ä féxüäxéxàx~ Adó 1%-a Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete tisztelettel kéri a lakosságot, hogy adója 1%-ával támogassák szervezetüket. A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett neve: Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete Köszönjük támogatásukat! A Régi Beled Baráti Kör tisztelettel kéri a város lakóit, hogy a személyi jövedelemadó 1 %-át az alapítványuk részére adományozzák. Köszönjük! Adószámunk: Kérjük, támogasson bennünket adója 1 %-ával! Magyar Technikai és Tömegsport Szövetség Beledi Klubja. Adószámunk: Címünk: 9343 Beled, Vásártér utca 18. Lőtér. Felajánlását a lőtér fejlesztésére fordítjuk. Köszönjük, hogy minket támogat! Kérjük a lakosságot, hogy adója 1%-ával támogassa az Általános Iskola Diáksportjáért Közalapítványt, melynek számlaszáma: Köszönjük eddigi támogatásukat! Kérjük a település lakóit, hogy az adó 1 %-ával támogassák az Egészséges Óvodás Gyermekekért Alapítványunkat. Adószám : Köszönjük, hogy adományával támogatja gyermekeinket! 13

14 Kiadja: Beled Város Önkormányzata (9343 Beled, Rákóczi u. 137). Szerkesztette: Pallag Jánosné művelődésszervező 14

2014. január Beled Város Önkormányzatának hírei

2014. január Beled Város Önkormányzatának hírei 2014. január Beled Város Önkormányzatának hírei BELED VÁROS TISZTELT POLGÁRAI! Egy hónapja még a karácsonyi készülődés lázában égtünk, s máris átléptünk az új esztendőbe és már 2014-et írunk. A szilveszterkor

Részletesebben

Nőnapi köszöntő. Kedves Besnyőiek! ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! 2015. március 13-án 11 órakor kezdődik a Faluházban,

Nőnapi köszöntő. Kedves Besnyőiek! ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! 2015. március 13-án 11 órakor kezdődik a Faluházban, 2015/1. szám Kedves Besnyőiek! A Besnyői Hírmondó 2015. évi első lapszámában az önkormányzati hivatalt érintő változásról és intézményeink, községünk kulturális életének főbb ese ményeiről számolunk be

Részletesebben

Önkormányzatunk hírei A Képviselõ-testület üléseirõl

Önkormányzatunk hírei A Képviselõ-testület üléseirõl A Képviselõ-testület 2013. évi utolsó ülésén a következõ fontosabb döntések születtek: A helyi építési szabályzat és a településszerkezeti terv felülvizsgálata ismét napirenden volt: három kérelmet vizsgált

Részletesebben

Trianon 1920. június 4.

Trianon 1920. június 4. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 06. szám Trianon 1920. június 4. Megemlékező beszédet mondott Solymosi Sándor cikk a 2. oldalon Elballagtak a Simándy József Általános Iskolában

Részletesebben

XXI. évfolyam 4. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2014. április. 2014. április 11-én, pénteken, 17 órakor,

XXI. évfolyam 4. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2014. április. 2014. április 11-én, pénteken, 17 órakor, Ikladi Hírek XXI. évfolyam 4. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2014. április A költészet napján 2014. április 11-én, pénteken, 17 órakor, Költők a szerelemről címmel IRODALMI EST-re kerül

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben

Itt a farsang áll a bál

Itt a farsang áll a bál Lellei XXIII. évfolyam 3. szám Újság 2014. március Itt a farsang áll a bál Szombaton az alsósok vették birtokba a parkettát félelmetes kalózruhás tanító nénik irányításával. A gyerekek osztályonként vonultak

Részletesebben

FŐBB HÍREINK MEGHÍVÓ

FŐBB HÍREINK MEGHÍVÓ XXII. évfolyam 2. szám 2014. március FŐBB HÍREINK MEGHÍVÓ Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt Ünnepélyes alapkőletétel Szeretettel meghívjuk a Környezet és Energia Operatív Program keretein

Részletesebben

Változó idôk. Az épülő, új óvoda látványterve

Változó idôk. Az épülő, új óvoda látványterve Változó idôk Nem könnyű ma az önkormányzatok helyzete. Folyamatosan változó és teljesen kiszámíthatatlan gazdasági körülmények között, hektikusan átalakuló jogszabályi környezetben kell településünk hajóját

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) 2015. március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15

Részletesebben

Hírlap. Sámsoni. Békés Karácsonyi ünnepet és boldog, sikeres új évet kívánunk minden Kedves Olvasónknak!

Hírlap. Sámsoni. Békés Karácsonyi ünnepet és boldog, sikeres új évet kívánunk minden Kedves Olvasónknak! Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának ingyenes lapja. Alapítva 1995-ben. XIX. évf. 8. szám 2013. DECEMBER Kedves Olvasók! Minden év decemberében megérinti a lelkünket a Karácsony és ünnepi

Részletesebben

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! XXVII. évfolyam, 4. szám 2015. április Interjú Kiszel Mihály katolikus prépost-plébánossal 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

Első kézből. Településünk közügyeiről néhány gondolatban. meg előre is a lakosság türelmét a beruházással járó kellemetlenségekért.

Első kézből. Településünk közügyeiről néhány gondolatban. meg előre is a lakosság türelmét a beruházással járó kellemetlenségekért. 1 Első kézből Településünk közügyeiről néhány gondolatban Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Engedjék meg, hogy ezúton is első kézből tájékoztassam Önöket, a Krónikás

Részletesebben

A szerkesztôség nevében kívánunk az Amondó minden kedves olvasójának sikerekben gazdag, boldog új esztendôt.

A szerkesztôség nevében kívánunk az Amondó minden kedves olvasójának sikerekben gazdag, boldog új esztendôt. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja XXVII. évfolyam 1. szám 2015. január Ajánló Változás a hulladékszállításban Január elsejétôl egy karcagi cég végzi a szemétszállítást. Az ezzel kapcsolatos információkat

Részletesebben

Tiszta lapot nyit a város

Tiszta lapot nyit a város A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXV. évfolyam 2. szám 2014. febuár 3. Tisztelt Ceglédi Polgárok! Tiszta lapot nyit a város Megtörtént! Adósság nélkül kezdte a város 2014-et. Cegléd

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

F A I R KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK. címmel előadássorozat a Farmosi Művelődési Házban április 21. és május 13. között. Farmosi Információk Riportok

F A I R KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK. címmel előadássorozat a Farmosi Művelődési Házban április 21. és május 13. között. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXIV. évfolyam 3-4 szám 2012. március-április A FARMOS TV és a Farmosi Művelődési Ház közös rendezvénye KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK címmel

Részletesebben

Lébény. Lébény. Spanyol látogató Lébényben. Választási melléklettel. Nagy Andor. Dukát Csilla

Lébény. Lébény. Spanyol látogató Lébényben. Választási melléklettel. Nagy Andor. Dukát Csilla Lébény Választási melléklettel VIII. ÉVFOLYAM 39. SZÁM (2014/1.) INGYENES INFORMÁCIÓS KIADVÁNY 2014. Március 2014. március 15-én az IKSZT színháztermében gyűltünk össze, hogy ünnepélyes keretek között

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

XX. évfolyam 4. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. április. A költészet napján

XX. évfolyam 4. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. április. A költészet napján Ikladi Hírek XX. évfolyam 4. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. április A költészet napján 2013. április 11-én, csütörtökön, 17 órakor, KÖLTŐK A HAZASZERETETRŐL címmel IRODALMI EST-re

Részletesebben

H Í R N G ÁSVÁNYRÁRÓI

H Í R N G ÁSVÁNYRÁRÓI ÁSVÁNYRÁRÓI H Í R H A R A N G 2014. ÁPRILIS IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Ásványráró Képviselő-testületének időszaki kiadványa Kedves Olvasóink! Áldott húsvéti ünnepeket kívánva üdvözlöm Önöket a 2014. évi első

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása 4-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Békés

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat.

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. Azon a reggelen márciusi ifjak, szabadság mámoros poharából ittak. Önkormányzati hírek

Részletesebben

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXIII. évfolyam 3. szám, 2013. március

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXIII. évfolyam 3. szám, 2013. március A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXIII. évfolyam 3. szám, 2013. március 1848-ra emlékeztünk ISSN: 2063-2428 (Nyomtatott), ISSN: 2063-2436 (Online) Következ ő lapzár ta: 2 0 1 3. Á PR I L I S 0

Részletesebben

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa www.urhida.hu 2014. április Önkormányzati Hírek Óvodaépület bővítése és korszerűsítése 2014 április 7-én elkezdődött az óvodaépület bővítése és korszerűsítése.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ Február 23-án fogadta el a Képviselő-testület Újkígyós Város Önkormányzat 2015. évi költségvetését 1 228 407 000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel. A költségvetésünkben a bevételi oldalon egyelőre hiányzik

Részletesebben

2 HIVATALI HÍREK. által kiírt pályázaton, melyet decemberben bíráltak el, és több építési beruházást tartalmaz;

2 HIVATALI HÍREK. által kiírt pályázaton, melyet decemberben bíráltak el, és több építési beruházást tartalmaz; 2 HIVATALI HÍREK Polgármesteri beszámoló - A tavalyi év elején Önkormányzatunknak sok változással kellett szembenézni; számos bizonytalanság volt mind a költségvetés, az állami normatívák, mind a szakfeladatok

Részletesebben

Ajándék az újságban! pályázati eljárás keretében bérbeadás 36 m2 nagyságú üzlethelyiséget A képviselő-testület üléseiről röviden

Ajándék az újságban! pályázati eljárás keretében bérbeadás 36 m2 nagyságú üzlethelyiséget A képviselő-testület üléseiről röviden Ajándék az újságban! Kedves olvasóink már megszokhatták, hogy minden évben találnak egy kártyanaptárt az újság mellékleteként. Kilencedik éve készülnek régi fotókból naptárak. Továbbra is négytagú a sorozat,

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben