Feladatok a 2010/11 nevelési évre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Feladatok a 2010/11 nevelési évre"

Átírás

1 Feladatok a 2010/11 nevelési évre 1. Az óvoda mikrokörnyezete 1.1. Személyi feltételek Városi Óvoda és Bölcsőde álláshelyeinek a száma szeptember 15-től 2 gondozónői álláshellyel gyarapodott, dolgozói létszámunk 29-re emelkedett. (Szarkáné Kati, Fenyves Erika) Működésünket jelenleg 11 fős közcélú foglalkoztatott állomány segíti. Éjszakai őrzésünket 3 fő foglalkoztatásával oldja meg az önkormányzat. A Bóbita Óvoda dolgozói létszáma: 23 fő Pedagógusok száma: 15 fő A gyermekvédelmi feladatokat Kóti Éva óvodapedagógus, szociálpedagógus kolléganőnk látja el. Szakvizsgával rendelkezik: 5 fő Jelenleg tanulmányokat folytat: Nagy Jánosné, fejlesztő pedagógus másoddiploma megszerzésére készül. Pedagógiai munkát közvetlenül segítő: 7 dajka, kik mindannyian szakképzettek. Technikai dolgozók száma: 1 fő mosónő A gondnoki, karbantartói, takarítói, az óvodatitkári és informatikai feladatokat közcélú dolgozóval oldjuk meg az önkormányzat segítségével. Jelenleg szerkesztés alatt áll óvodánk honlapja. Napsugár Bölcsőde: Gondozónők száma: 6 fő, a takarítói feladatokat közcélú dolgozóval oldjuk meg. Bővebben az intézményegység vezető számol be Gyermeklétszám: Óvoda: 166 fő, melyből a 3. életévét október 1. után tölti 3 gyermek, igy a statisztikai létszámban nem, de a decemberi normatíva igénylésnél figyelembe lehet venni. Gyvt-ban részesülő gyermekek száma: 73% Integrációs felkészítésben résztvevő gyermekek száma 34%. 1 fő sajátos nevelési igényű gyermek. Bölcsőde: Személyi, tárgyi feltételeit, a gondozási év kiemelt feladatait Kormos Józsefné bölcsődevezető ismerteti Tervezett tárgyi feltételek Az új, modern, akadálymentesített, jól felszerelt épület ellenére sem engedhetjük meg magunknak, hogy ne gondoljunk fejlesztésre. Pályázati források kihasználásával, alapítványunk működtetésével, támogatók felkutatásával törekednünk kell a minél tökéletesebb munkakörnyezet kialakítására, fejlesztő és játékeszközeink bővítésére, az elavultak cseréjére, a karbantartásra. 1

2 2. A tanév rendje: A 2010/11 nevelési év szeptember 01-től augusztus 31-ig tart. Szorgalmi időszak: szeptember 01-től június 10-ig, ezt követően nyári munkarend szerint dolgozunk összevont csoportokkal. Az óvoda zárva tart az iskolai téli szünet ideje alatt: December 22 és január 02 között. utolsó nevelési nap december 21 (kedd) első nevelési nap január 3 (hétfő) július 25-tól (hétfő) augusztus 19-ig (csütörtök) takarítási szünet. A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelésmentes napként használhat fel. Három napot szorgalmi időben, míg 2 napot az iskolai szünetek alatt. Jelenleg nevelésmentes napot nem jelölünk ki, mert a referencia intézményi státuszra történő felkészülés magába fog foglalni testületi továbbképzéseket, tréningeket, melynek időpontjai majd csak a pályázat benyújtása után fognak kiderülni. 3. Kitűzött feladataink a 2010/11 nevelési évre 1. Kiemelt pedagógiai feladataink 1.1. Kompetencia alapú nevelés bevezetése minden csoportban. Ehhez segítséget a TÁMOP pályázat keretében felkészült kolléganők adnak havonta egy alkalommal megrendezett szakmai értekezlet keretén belül. Felelős: intézményvezető, Kun Jánosné, Szilágyi Judit, Tóthné Molnár Edit, Tóth Andrásné Határidő:, augusztus 31-ig Integrációs pedagógiai rendszer működtetése. Felelős: Kótiné Losonczi Zsuzsanna intézményvezető szakmai helyettes Határidő: augusztus 31-ig Szakmai munkaközösségek továbbműködtetése. Fő feladatuk: az intézményi önértékelésben való aktív részvétel. Szakmai tevékenységüket az Oktatási törvény, az SZMSZ, intézményvezető által elkészített ellenőrzési terv és az éves munkatervük szabályozza. Felelős: intézményvezető, helyettes, munkaközösség vezetők. Határidő: ig. 2

3 1.4. SNI gyermekek integrált nevelésének beépítése a HOP-ba. Alapító okiratunkban január 01-től szerepel a SNI gyermekek integrált nevelésének bevezetése. Ennek területeit és módszereit kell beépíteni a nevelési programunkba. Felelős: intézményvezető, intézményvezető szakmai helyettes. Határidő: augusztus Együttműködés a Bölcsődével A zökkenőmentes átmenet feltétele a szoros együttműködés a gyermek érdekében. A kidolgozott VÁLTÁS(ka) projekt működtetése Feladataink: Az együttműködés formáinak tovább bővítése (pl.: kölcsönös hospitálás, közös belső továbbképzések, közös gyermekprogramok, stb.). Természetesen az új épületegyüttesben még több lehetőség lesz a közös munkára. Az elmúlt évben elkészült átadó lapok aktualizálása, használata átadó megbeszélés keretében. Felelős: Kun Jánosné, Szilágyi Judit Határidő: A PÁSZTORTÁSKA projekt működtetése. A szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékgazdálkodás lehetőségeinek megismertetése és gyakorlatának kiépítése óvodaszinten. Határidő: augusztus 31-ig Felelős: Tóthné Molnár Edit, Tóth Andrásné 4. Továbbra is fontos a pályázati lehetőségek kihasználása. Felelős: intézményvezető Határidő: 5. Hiányzások visszaszorítása. Házirendünkben szerepel, hogy az a gyermek, aki 10 igazolatlan napnál többet mulasztott: Tanköteles gyermek esetében a jegyzőt kell értesíteni. Nem tanköteles gyermek esetében kizárható az óvodából, amennyiben az óvoda vezetője 2 ízben figyelmeztette a szülőt a hiányzás tényére. Az intézménynek ez törvényi előírás. Amennyiben a felszólítás nem történik meg a szülő, illetve a jegyző felé, a gyermekre kapott állami normatíva visszavonásra kerül. Ezért mindenkinek kötelessége az óvoda gyermekvédelmi felelősének jelezni a gyermek igazolatlan hiányzását. 3

4 Felelős: gyermekvédelmi felelős, nevelőtestület Határidő:. 6. Belső ellenőrzési terv Kötelező órán túli, óvodán belül ellátandó tevékenységek. TANÜGYIGAZGATÁS Terület; feladat Tanügyigazgatási dokumentumok ellenőrzése 2009/10- nevelési év, felvételi- előjegyzési- és mulasztási-, csoport - naplók lezárása Tanügyigazgatási dokumentumok ellenőrzése 2010/11 nevelési év, mulasztási és a csoportnaplók megnyitása, napra készségének ellenőrzése A dolgozók munkaidő beosztásának (tanítási időkeret) ellenőrzése A pedagógusok munkarendjének összevetése a jelenléti ívvel A dajkák és egyéb dolgozók munkaidő beosztásának összevetése a jelenléti ívvel HHH gyermekek nyilatkozatok, étkezési térítési díjkedvezmények határozatainak ellenőrzése, hatályosságának nyomon követése Törzskönyv kitöltése Statisztikai jelentés elkészítése Helyettesítések összegszámításai, távol maradások vezetése 2 havi időkeret Szabadságok kiírásának naprakészsége és összevetése a jelenléti ívvel Személyi anyagok állapota (Adatlap, szakmai önéletrajz, bizonyítványok, kinevezések és átsorolások) Iskolaérettségi vizsgálatok kérése Tankötelesek beiskolázása Óvodai szakvélemények Továbbképzési terv elkészítése NEVELŐ MUNKA SZABÁLYZÓI Helyi nevelési program (SNI) Minőségirányítási program aktualizálása Felelős Kótiné LZs Határidő szept.,05. Szeptember 30. Január 31. Május 31. Szeptember 30. Vacsi Jánosné Kótiné L. Zs. Kóti Éva Fenyvesné Lakatos Beáta, Vacsi Jánosné Vacsi Jánosné November 05-től értelem szerűen November 05. Március 05. Május 05. Szeptember 30-tól Október 15. Október 15. Október 30.- Október 15. Június 30. November 15. Lackáné T. J., Kerekesné K. A., Kun Jánosné Megyesiné Kovács Eszter Kótiné L. Zs. December 10. Január 15. Március 15. Március 15. Augusztus december 10. Tájékoztatás dokumentálásának ellenőrzése a gyermekek Grézné fejlettségi szintjéről Bukholcz Egyéni fejlesztés dokumentálásának az ellenőrzése Andrea Difer mérés középső csoport Április 30. Évi 2 alkalom Negyedévente 4

5 Difer mérés - kimenetmérés Lackáné T. J. Április 30. Gyermek és ifjúságvédelem, hiányzások Kóti Éva Folyamatos Munkaközösségek működtetése Kerekesné K. A. Kun Jánosné Folyamatos FIZIKAI KÖRNYEZET Játszótér ellenőrzése az Ellenőrzési és üzemeltetési utasítás alapján Megyesiné Kovács Eszter Negyedéves Éves A beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési és karbantartási naplójának vezetése. Nagy Jánosné Szeptember 30. Veszélyes anyag tárolásának ellenőrzése Orbán Sándorné havonta SZEMÉLYI Munkaügyi dokumentáció, személyi anyag November 15. Munkaköri leírások aktualizálása Szilágyi Judit Október 30. Munkaidő betartása (érkezés, távozás, intézményen kívüli tartózkodás) Kótiné L. Zs. EGYÉB Óvodabál szervezése November 13 Aktualitások megjelentetése a Csegei Hírmondóba Óvodai honlap karbantartása A pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése az éves ellenőrzési terv alapján történik, az elmúlt évhez hasonlóan, hospitálással egybekötve. Az ellenőrzést az intézményvezető és helyettese, valamint a szakmai munkaközösség vezetők végzik. 7. Következik az óvodabál, melynek bevételéből a csoportszobákba galériák építtetését tervezzük. 8. Az SZMK életre hívása. Felelős: intézményvezető szakmai helyettes Határidő: 2010.október 20. SZÜLŐI SZERVEZET TAGJAI Csoport Választmányi tagok Napraforgó Maci Pillangó Margaréta 5

6 Süni Méhecske Katica Eredményes és sikeres munkát kívánok mindenkinek az idei nevelési évben. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉS A 2010/11. nevelési év munkatervének - a nevelőtestület szeptember 29-én hozott határozata alapján - hatályossága: Tiszacsege, 2010 szeptember intézményvezető 6

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 8130 Enying, Vas G. u. 1. OM azonosító: 029915 Készítette: Tolnai Zsuzsanna 1 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete. 2014/2015 tanévre. Készítette: Kaszáné Vincze Éva intézményvezető

A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete. 2014/2015 tanévre. Készítette: Kaszáné Vincze Éva intézményvezető A 262/2014.(XI.20.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MUNKATERVE 2014/2015 tanévre Készítette: Kaszáné Vincze Éva 2 I. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK HELYZETELEMZÉS: Intézményünk

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2007. 2 Bevezető A Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. 2014-2015. nevelési év. Munkaterve

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. 2014-2015. nevelési év. Munkaterve Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 2014-2015. nevelési év Munkaterve Készítette: Sárik Jánosné óvodavezető 1 A jó munkaterv néhány ismérve: - Tartalmazza a törvényi elvárás szerinti elemeket - Az elmúlt

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015. Tátika Napsugár Óvoda 2014-2015. nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv... 3. oldal Nevelési év rendje... 3. oldal Fogadó órák rendje... 4. oldal Nyílt napok...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat EGYESÍTETT ÓVODA és BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzat BALMAZÚJVÁROS 2013. 1 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI és ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat célja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Mesevár Óvoda Mány 2013 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 2. Az

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető:. aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT V Á R O S I Ó V O D A INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász, 2008. december Tartalomjegyzék

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02 VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 ÉVES MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉV Városlőd, 2013-09-02 Készítette: Staub Ildikó Óvodavezető-helyettes TARTALOM 1. A 2013/2014

Részletesebben

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023. Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény.

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023. Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény. ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 BESZÁMOLÓ a 2014/2015. TANÉVRŐL Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény. Óvodánkban a 2013-ban

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

Részké pesség zavarral küzdő. Csoportok. Intézmény tipusa. Gyerekek száma szept. 01. KT.3.sz. melléklete II.3.szerint létszám (2 főnek számító)

Részké pesség zavarral küzdő. Csoportok. Intézmény tipusa. Gyerekek száma szept. 01. KT.3.sz. melléklete II.3.szerint létszám (2 főnek számító) A Napsugár óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 2013 / 2014 nevelési évéről szóló beszámoló I. Működés A 2013-2014-es nevelési évre az óvodában 120 férőhely állt rendelkezésre. Az újonnan felvételt kérő

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza, Kereszt u.8. MUNKATERV 2013-2014-es nevelési év Készítette: Skarbit Józsefné intézményvezető Nyíregyháza, 2013. szeptember 30. 0 Tartalomjegyzék 1.Az intézmény jellemzői...

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014.

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény

Részletesebben