Móricz Zsigmond Szabó István: Rokonok Oktatási segédanyag a film iskolai feldolgozásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Móricz Zsigmond Szabó István: Rokonok Oktatási segédanyag a film iskolai feldolgozásához"

Átírás

1 Móricz Zsigmond Szabó István: Rokonok Oktatási segédanyag a film iskolai feldolgozásához Írta és összeállította: Fenyő D. György Munkatárs: Piro Krisztina Tisztelt Kollégák! Kedves Nézők! Móricz Zsigmond a magyar irodalom egyik legnagyobb írója. A Rokonok ennek a hatalmas életműnek a legkiemelkedőbb alkotásai közé tartozik. Szabó István a magyar film 1960-as években indult nagy nemzedékének egyik legjelentősebb alkotója. Minden valószínűség szerint tehát sokan fogják megnézni a Rokonokat, s a film bekerül majd az oktatásba is. A könyv jól ismert, sok elemzés is készült róla, iskolai feldolgozásának megvannak a hagyományai. Szabó István pedig olyan filmet készített a könyvből, amely könnyen érthető, világos, kifejtett. Mi szükség van akkor arra, hogy a filmhez eligazító füzetecske is megjelenjen? Semmiképpen sem az indokolja ennek a füzetnek a létét, mert nélküle a nézők nem értenék, a tanárok nem tudnák tanítani a Rokonokat. Valószínűleg enélkül is igen jól elboldogulnak majd vele. Nem is azért készült, hogy minden tanárnak megmondja, mit kell gondolni, hogyan kell vélekedni a filmről. Nem: az lenne a jó, ha minden filmnéző maga bátran elgondolkodna a filmen, és maga keresné meg a neki szóló jelentést. Nem is az a cél, hogy minden iskolában vagy minden osztályban ugyanazokat a kérdéseket tegyék föl a tanárok, vagy a diákok kérdéseit ugyanúgy válaszolják meg. Nem vezérfonalat kívánunk adni a film megbeszéléséhez, tanításához vagy földolgozásához, csak segítséget. Céljaink tehát inkább így határozhatjuk meg: ha mindazok a szempontok, amelyeket ebben füzetben leírtunk, segíthetnek abban, hogy egy jelentős író egy jelentős művéhez közelebb juttassuk tanítványainkat, akkor ez a füzet elérte a célját. Ha közelebb juttathatjuk diákjainkat ahhoz, hogy egy jelentős magyar rendező életművét megismerjék, akkor is volt értelme megírni, közreadni ezt a szöveget. Ha közelebb juthatunk ahhoz, hogy diákjaink rendszeresen nézzenek magyar filmeket, akkor is van értelme e füzetkének. Ha közelebb juthatunk ahhoz, hogy a filmeket figyelmesen nézzék a diákok, és ne háttérként fogyasszák a mozgóképet, hanem jelentésteli műalkotásként, akkor is van értelme e füzetnek. Ha sikerül elérni, hogy klasszikus magyar regényeinket úgy olvassák diákjaink, mint olyan műveket, amelyekben a jelenkor problémáira ismernek rá, akkor is van értelme ilyen segédanyagot közreadni. Ha közelebb juthatunk ahhoz, hogy ezekben a regényekben és filmekben a saját világukra, problémáikra és magyarázatot igénylő tapasztalataikra ismerjenek rá tanítványaink, akkor is van értelme, funkciója ennek a füzetnek. Reméljük, hogy sok kollégának jelent majd segítséget az itt olvasható összeállítás. Beszélünk benne a filmről, a regényről és a dzsentrikérdésről, adunk kérdéseket, amelyek közelebb vihetnek a mű megértéséhez, közreadunk szövegeket, amelyek szintén segíthetnek értelmezni a filmet, és összeállítottunk olyan információkat, amelyek a beszélgetések és elemzések hátteréül szolgálhatnak: irodalomjegyzéket, életrajzot, filmjegyzéket. Ám mindez csak segítség lehet ahhoz, hogy mindenki elgondolkozzon a filmen és a filmben felvetett problémákon. Ehhez kívánunk jó filmnézést, jó újraolvasást, tartalmas elemzéseket, élénk, nyílt beszélgetéseket. Budapest, február 7. Fenyő D. György 1

2 1. Javaslatok a Rokonok című film tanításához A Rokonokat taníthatjuk több különféle kontextusban. Az első lehetőség: elővehetjük irodalomórán, mint Móricz Zsigmond regényének adaptációját, mint a magyar irodalomtörténet egy jelentős alkotását. Szükség esetén még azt is választhatja a tanár erre elég sok példa akad, habár nem illik kimondani, hogy olyan osztályokban, amelyekben komoly gondot, nehézséget okoz egy könyv vagy kifejezetten Móricz könyve elolvasása, ott a film helyettesítheti az eredeti regényt. Ezzel nem azt mondjuk, hogy a Rokonok című film valóban helyettesítheti a regényt, főleg azt nem, hogy általában a film helyettesítheti az olvasást. De azt a pedagógiai gyakorlatot, hogy egy nehezen olvasó osztályban egy nehezen olvasható könyvet egy jó filmadaptációval vált ki a tanár, nem helytelenítjük. Igaz, a Rokonok nem tartozik a legnehezebben elolvasható könyvek közé, de el tudunk képzelni olyan helyzetet, amikor erre a helyettesítésre szükség van. Másrészt gondolhatunk a Rokonokra mint a magyar irodalom érettségi egyik szóbeli tételére. Ismeretes, hogy a kétszintű érettségi magyar irodalom témakörei között van az irodalom határterületeiről szóló tétel is, és ebben az egyik lehetséges megközelítés, az egyik lehetséges téma egy irodalmi mű és annak filmes adaptációja, az eredeti és az átdolgozás összehasonlítása. A Rokonok nagyon alkalmas erre: meg lehet mutatni, hogy a pontos és szöveghű, klasszikus regényadaptáció is milyen módokon tud eltérni az eredetitől, mit tud hozzátenni egy irodalmi szöveghez, és milyen redukciókat kényszerül végrehajtani. De nem csak magyar-, hanem más órákon is lehet tananyag a Rokonok, többek között a Mozgókép és médiaismeret tantárgyban. Habár a Mozgókép- és médiaismeret tanításának is megvannak a tantervei, a tankönyvei, kialakulóban van a tanítási gyakorlata, de bizonyos, hogy ezt érdemes rendszeresen más és más filmekkel feldúsítani, kiegészíteni, átalakítani. Például új filmekkel, vagy olyanokkal, amelyek valamilyen értelemben kihívást jelentenek. Ha a filmes adaptációról, a szerzői filmről vagy a realista, lélek- és társadalomábrázoló film hagyományáról akarunk beszélni, akkor a Szabó István-film ehhez kiváló. Érdemes a filmet történelemórán is megnézni. A dzsentri-lét a magyar társadalomtörténetnek olyan fontos problémája, aminek a megértése nélkül nehezen érthető meg a századi magyar történelem. Azért pedig különösen érdemes beszélni róla, mert a magyar politikai kultúráról, a dzsentri-mentalitásról nagyon sokat elárul. Milyen volt a vidéki magyar nagyváros, milyen volt a megyegyűlés, a főügyészválasztás, hogyan fonódott össze politikai és gazdasági hatalom, mit jelentett a kiskirályok világa, hogyan szórakozott, mulatott és politizált a dzsentri, mit jelentett a korrupció, mindezekről részletesen és érzékletesen beszél ez a film. Nem elsősorban a politikatörténethez, hanem a magyar életmód- és mentalitástörténethez ad hozzá nagyon sokat a könyv és a film. Valószínűleg nehéz is elképzelni a húszas-harmincas évek világát egy mai tizenévesnek, ez a film azonban tárgyaiban, helyszíneiben, épületeiben és külsőségeiben is nagyon pontos képet ad erről a világról. Éppen ezért társadalomismeret vagy osztályfőnöki órákon is érdemes elővenni a Rokonokat. Mert a film úgy marad meg teljesen a harmincas évek világában, hogy közben finoman, nem tolakodóan, de aktualizál, beszél arról is, milyenek a huszonegyedik század elejének politikai és morális viszonyai Magyarországon. 2

3 2. Kérdéssor a film elemzéséhez 1. Mikor játszódik a film? Milyenek a ruhák, az épületek, a tárgyak? Mennyire marad az adott korszakon belül a film? Milyen korabeli zenéket hallunk? Hol hangzanak el korabeli slágerek? Milyen a hatásuk? 2. Hol lehet Zsarátnok városa? Milyen ez a város: mekkora, milyen jelentőségű? Milyen épületeit, városrészeit, szokásait látjuk? Mennyire tipikus város ez? 3. Kikből áll a város társadalma? Mely rétegek jelennek meg a történetben? Kik alkotják a város vezetését? Kinek mi a funkciója, jogköre, és mi a hatalma? Milyen helyszíneken és szituációkban látjuk a város irányítóit? 4. Miért választották meg főügyésznek Kopjáss Istvánt? Mi okozta Makróczy főügyészjelölt vesztét? Hogyan ábrázolja a film a főügyészválasztást? Mi a montázs szerepe ebben a jelentben? 5. Hogyan fogadja főügyésszé választását Kopjáss István? Megváltozik-e a viselkedése? Ha igen, hogyan? Hogyan fogadja a város Kopjáss főügyésszé választását? Ki hogyan viselkedik vele? Hogyan fogadja a családja azt, hogy Kopjáss Istvánt főügyésszé választották? Hogyan reagál erre a felesége, a gyerekei? Hogyan reagál Kopjáss István főügyésszé választására a távolabbi rokonsága? 6. Mit tudunk Kopjássék korábbi életéről? Hogyan változik meg az életük az új helyzettel? Milyen új konfliktusok és nehézségek adódnak? Hogyan változik meg Lina és Kopjáss kapcsolata? Milyen fordulatai, hullámai vannak e kapcsolatnak? Milyen váratlan vagy érthetetlen reakcióik vannak? Mit nem ért Kopjáss a feleségében és Lina a férjében? Hogyan viselkedik Lina a cseléddel? Megváltozott-e a család viszonya a cselédlányhoz? Hogyan viselkednek a gyerekek? Megváltoztak-e ők maguk, megváltozott-e az apa és az anya viselkedése velük? 7. Milyen rokonok jelennek meg a történetben? Kik azok a rokonok, akik személyesen is eljönnek Kopjássékhoz? Mit akarnak, miért jönnek, hogy viselkednek? Kik azok a rokonok, akikről csak szó van? Mit tudunk meg róluk, hogyan beszélnek róluk? Kivel keresi maga Kopjáss István a kapcsolatot? Mikor, miért? Hol, milyen konfliktusokat okoznak a rokonok a Kopjáss-családban? Milyen rafinériát talált ki Berci bácsi a szénszállításra? Miben áll itt a korrupció, és milyen korrupciós csapdák rejtőznek még a történetben? 3

4 8. Mit jelent a panama szó? Honnan származik? Mi történet a Sertéstenyésztőben? Milyen korrupció zajlott körülötte? Mi a baj a Boronkay-villával? Miből épült? Hogy néz ki? Miért kell eladni? Hogyan beszél a villáról az öreg Szentkálnay? Milyen korrupciós esemény zajlik a hídpályázatok körül? Ki és miképpen érintett benne? 9. A hatalomban állók hogyan viselkednek az új főügyésszel? Hogyan próbálja leszerelni Kardics bácsi az új főügyészt? Milyen eszközei, technikái vannak? Hogyan bánik az új főügyésszel Béla bácsi, a polgármester? Milyen eszközei, technikái vannak? Hogy néz ki a polgármester irodája? Hogy van megvilágítva? Mennyire látjuk pontosan, hogy néz ki az iroda? Hiteles-e dr. Martiny, az ellenzék vezére? Milyen a városi újságíró? Mit tudunk meg a helyi lap készítésének mikéntjéről? Hogyan fonódnak össze a különféle érdekek és pozíciók Zsarátnok városában? Milyen példákat találunk erre a filmben? Mit jelent a dzsentri szó? Mit jelent a dzsentroid viselkedés? Milyen jelenetekben, helyzetekben találkozunk ezzel a filmben? 10. Hogyan lepleződnek le a városi panamák Kopjáss István előtt? Miért éppen Péterfi dr. tud pontos felvilágosítást adni a panamákról? Mit tudunk az ő múltjáról, származásáról, és mit tudunk a helyzetéről, jelentőségéről? Milyen technikát találnak ki a polgármesterék arra, hogy megelőzzék a vizsgálatot? 11. Mi a taxisofőr-jelenet funkciója a történetben? Milyennek látjuk Kopjáss Istvánt a taxiban először? Milyennek látjuk Kopjáss Istvánt a taxisofőrrel az irodájában? Milyen gyengeségére és milyen véletlenekre utal ez a jelenet? 12. Mi a budapesti út oka? Milyen helyszíneket látunk Budapestből? Milyennek mutatja a film a parlamentet? Milyennek a minisztert? 13. Mi Szentkálnay Magdaléna szerepe Kopjáss életében? Hol látjuk először a filmben? Mit tudunk Kopjáss és az ő kapcsolatáról? Hányszor jelenik még meg a filmben, milyen kapcsolatokban? Mi a róla készült kép szerepe a történetben? Mikor látjuk együtt Linával? Mikor látjuk a két nőt egymás után? Hogyan hasonlítja össze őket Kopjáss, hogyan hasonlíthatjuk össze őket mi, nézők? Mi a szerepe Kopjáss bukásában? 14. Milyen álomjeleneteket látunk? Milyen valóságmozzanatokból tevődnek össze ezek az álmok? Mit és hogyan változtat meg az álom? Mi a különbség az egyes álmok tartalma között? Hol, a történet mely pontján szerepelnek ezek az álmok? Mi a szerepük? 4

5 15. Mikor, milyen helyszíneken találkozunk a koldussal? Ki ő, mit tudunk róla? Hogy viselkedik vele Kopjáss István? Mit lát ő a világból, a városból? Mi a szerepe a filmben? 16. Mi a szerepe a pornak, forgószélének a filmben? Mely jelenetekben hangsúlyos a szél és a por? Hol mit fejez ki? Milyen az időjárás a filmben? 17. Hasonlítsuk össze a filmet és az alapjául szolgáló könyvet! Milyen pontokon egészítették ki a film alkotói a regényt? Mit vagy kit képzeltetek el másképp, mint ahogy a filmben megjelent? 18. Mennyiben tűnt mainak a történet? Mely jeleneteket éreztétek a leginkább a mának szólónak? Mennyiben aktualizálta Rokonokat a film? Mennyiben szól aktualizálás nélkül is a máról? Milyen közkeletű sztereotípiákat erősít meg mai viszonyainkról a film, és miben mond el többet, újat, mást, mint amit korábban is tudtunk? 19. Értelmezzétek a befejezést! Indokolt volt-e Kopjáss öngyilkossága? Mi minden készítette elő az öngyilkosságot? Miért éppen a Sertéstenyésztőben lett öngyilkos? Mi az utolsó képsorban megjelenő disznók szerepe? Melyek a film utolsó szavai (a hajléktalan koldus mondja őket)? 20. Hogyan alkalmazhatók a történetre az alábbi magyar közmondások? Egy fecske nem csinál nyarat. A kecske is jóllakjon, a káposzta is megmaradjon. Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók. 5

6 3. Rokonok gondolatok a film és a regény elemzéséhez A film 2005-ben készült, 2006 elején mutatják be a magyar mozikban. A magyar filmnek abba a jelentős realista hagyományába tartozik, amely a társadalom- és a lélekábrázolásra helyezi a hangsúlyt, a társadalmat és az emberi személyiséget együtt, egymással kölcsönhatásban vizsgálja. A regényt Móricz Zsigmond 1930 nyarán írta, és 1932-ben jelent meg könyvalakban. A regény a 19. századi nagy francia realista regények hagyományát folytatja, a karrierregény egy változatát valósítja meg. Szabó István filmje talán Fábri Zoltán filmjeihez áll a legközelebb, amelyek szintén elemző módon közelítettek egy-egy történelmi helyzethez és az abban élő és cselekvő emberhez. Annyiban is rokona Szabó István alkotása Fábri Zoltán filmjeinek, hogy klasszikus magyar irodalmi anyaghoz nyúl, egy jelentős magyar regény megfilmesítésére vállalkozik. Szabó István eddig ilyen mozifilmet nem rendezett: vagy ő írta a saját forgatókönyveit, vagy nem magyar irodalmi művet vitt filmre. A Rokonokban viszont arra vállalkozott, hogy egy jól ismert magyar klasszikus regényt kellő hűséggel filmesítsen meg. Kopjáss István, a főhős karriert jár be a regényben, igaz, nem maga akarta, hanem a véletlenek és helyi intrikák eredményeképpen nyílik módja a karrierre. Alacsony presztízsű városi tanácsnokból hirtelen, egy csapásra városi főügyésszé lép elő. Maga is tudja, hogy karrierjét nem önmagának, nem tehetségének vagy valamilyen kiváló képességének köszönheti, hanem éppen ellenkezőleg: eddigi jelentéktelenségének, kicsinységének. Hát Lina, tudod-e, minek köszönhetem ezt az egész bolond választást? Nos? Mert hát azzal le kell számolni, hogy nem tisztán a saját érdemeimnek s kajánul nevetett ő maga is önmaga felett. Amikor azonban a főhős elindul a karrier útján, ugyanazokkal a kérdésekkel találja szembe magát, mint a francia karrierregény hősei, mint mondjuk Balzac Goriot apójának Rastignac-ja. Hogyan módosítja az ember jellemét a helyzete, hogyan módosítja az ember jellemét a felemelkedése? Hogyan módosítja a személyiségét a karrier? Megőrizheti-e valaki önmaga ép erkölcsi érzékét akkor, ha hatalomba kerül? Maradhat-e valaki erkölcsileg tiszta a hatalom csúcsain? Meddig köthet az ember kompromisszumokat anélkül, hogy ezzel korrumpálódna is? Meddig veszi még valaki észre, hogy morálisan kihívások előtt áll, és mikorra nem is tűnik föl neki, hogy ő maga is ugyanolyanná vált, mint azok, akiket korábban erkölcsileg elítélt? Fel tudja-e venni egy ember a harcot a külvilággal? Van-e esélye egy tisztességes embernek megváltoztatni a korrupt hatalmat? Ki az erősebb: a hős vagy a világ? Milyen árat fizet valaki azért, hogy érvényesüljön? Mindezeket a kérdéseket, amelyek a francia realista regény alapkérdései is, fölteszi a regény, és a maga módján megválaszolja. Kopjáss István nem különleges, de rendes ember. Jó férj, gondos családapa, megbízható és tisztességes hivatalnok. Hűséges, a szeretett felesége és családja érdekében legyőzi önmagában mindazokat az érzéseket elsősorban a Szentkálnay Magdaléna iránti vágyódását, amelyeket az otthona biztonsága és nyugalma, valamint a Lina iránti szerelme érdekében el kell fojtania. Amikor Kopjáss a hatalom csúcsaira kerül, igyekszik tisztességes maradni. Ám nem látja át a helyzetet azonnal, nem érzi meg, hogyan próbálják a kezükbe kaparintani Béla bácsi, a polgármester és Kardics bácsi, a Nagytakarék igazgatója. Eközben hibát hibára halmoz, és túlságosan gyenge ahhoz, hogy a saját rokonainak ellentmondjon. Amikor első nyilatkozatát adja, a városi kisbérlők ügyében egy közmondást idéz mint a megoldás útját: Hogy a kecske is jóllakjon, a káposzta is 6

7 megmaradjon. A mondat homályos, mint ígéret kevés, mint program nem számon kérhető. És nem is gondolja Kopjáss, hogy ezzel a mondattal elsősorban saját magát és a saját működését jellemzi. Úgy akar tiszta maradni, hogy nem utasítja vissza egészen a felkínált lehetőségeket és előnyöket. Élni is akar a lehetőségekkel, mégsem besározódni. Nem elég okos és ravasz ahhoz, hogy ellenálljon, de nem elég romlott és élelmes ahhoz sem, hogy busásan meggazdagodjon. Közvetíti Berci bácsi szenét a városnak, de nem vállal érte felelősséget igaz, részt sem kér a haszonból. Nem akarja megvenni a Boronkay-villát, mégis engedi magát elvinni oda, megnézi és végül csak megveszi. Nem ír alá végleges szerződést, de egy szerződést aláír. Hogy mi lesz ennek a karriertörténetnek a vége, azt a regény nem árulja el. Tudjuk, hogy Kopjáss István meglőtte magát, Péterfi doktor szerint haldoklik, Béla bácsi pedig azonnal az özvegy -nek akarja kiutaltatni a pénzt, mégsem biztos, hogy meghalt. Béla bácsi szerint Meg kell menteni. Meg kell gyógyítani., s a két főpanamista sietve indul a szegény ember megmentésére. Ha Kopjáss István nem hal meg, hanem valóban olyan használható emberré válik, mint amilyennek a polgármester az öngyilkossági kísérlet hírének érkezése előtt elmondta, akkor a képlet úgy oldódott meg, hogy az erkölcstelen, romlott külvilág legyőzte, magához hasonította a főhőst. Megmarad a főhős élete és folytatódik a karrierje, de minden erkölcsi tartását és fenntartását elveszti. Ha az öngyilkossági kísérlet sikerült, akkor a hős erkölcsi érzéke erősebbnek bizonyult a külvilág megrontó erejénél, és habár az élete árán, de sikerült megmenekülnie az erkölcsi elromlástól. Ez utóbbi befejezés azt mutatja, hogy az erkölcs tud győzni, és nem mutatja az erkölcstelen külvilágot eleve sokkal erősebbnek és legyőzhetetlennek. Ha imént a 19. századi francia regényirodalommal éreztük rokonnak a könyvet, hivatkozzunk ismét arra. Ha úgy értelmezzük a művet, hogy Kopjáss öngyilkossági kísérlete nem sikerült, akkor Balzac szemléletéhez áll közelebb Móricz: a Goriot apóban Rastignac rögtön a temetés után elindul a karrierje útját egyengető vacsorára. Ha úgy értelmezzük, hogy a főhős az élete feláldozásával megmenti önmagát az erkölcsi elzülléstől, akkor Stendhal szemléletéhez áll közelebb Móricz regénye, akinél a Vörös és feketében Julien Sorel a halála, passzív öngyilkossága árán visszanyeri fölényét a környezetével szemben, és ismét nemesebbnek, értékesebbnek láthatjuk az őt körülvevő világnál. Persze mindez szűkös, kisvárosi, provinciális körülmények között játszódik. Móricz nemcsak azt érzékelteti, hogy Kopjáss István igazi karriert futhat be, de azt is, hogy milyen kisstílű az az egész panamavilág és karrier-lehetőség, amit bemutat. Egy hídpályázat, egy Sertéstenyésztő, egy városi szénszállítás, egy városi villa megépítése: ezek a korrupció dimenziói. Az analógia tehát a Rokonok esetében is úgy és annyira érvényes a francia karrierregénnyel, mint ahogy Az Isten háta mögött megismétlése a Bovarynénak. Kopjáss István igazi kettős lelkű hős: olyan, mint Timár Mihály Az aranyemberben vagy Julien Sorel a Vörös és feketében. És ugyanúgy, ahogy az ő vívódásaik is abban fejeződtek ki elsősorban, hogy két nő közül kellett választaniuk, úgy Kopjáss vívódásai is a Lina és Magdaléna közötti választásban csúcsosodnak ki. Lina jelenti számára a korábbi életét, a harmóniát, a nyugalmat, a családját, a tisztességet, de egyúttal a tisztes szegénységet, észrevétlenséget, jelentéktelenséget is. Magdaléna pedig ezzel szemben: a nagyvilág, a gazdagság, a csillogás, a mámor, de egyúttal a hűtlenség, a kicsapongás, a megbízhatatlanság, s a korrupció, a csalás, a felelőtlen költekezés. Ahogyan Móricz más regényeiben is: a boldogasszony és a szépasszony között kell választania a hősnek, és semmiképpen nem úszhatja meg a választást. Nem élhet egyszerre boldogan Linával, és vágyakozhat Magdalénára. Nem véletlen, hogy Kopjáss István is azután az estély után lesz öngyilkos, amelyet a Boronkay-villában rendeztek. Az estélyen Kopjáss többször is beszélget 7

8 Magdalénával, és azt mondja, hogy Magdaléna kedvéért képes lenne lerombolni addigi életét és egészen új életet kezdeni. Amíg az estély tart, azalatt törtek be nála az irodába, azalatt tüntették el a sikkasztás nyomait. A két történetszál, a korrupció és a szépasszony iránti vonzódás feléledése az estély jelenetében találkozik, és Kopjáss szerelmi-lelki elbizonytalanodása jelenti öngyilkossága érzelmi hátterét. A regény címe eligazító és félrevezető egyúttal. A Rokonok cím első jelentésben arra utal ugyanis, hogy az atyafiságról, a családi rokonságok hálózatáról szól a regény. Vagyis Kopjáss tönkretevői Berci bácsi és Adélka, Kati néni és Lajos bácsi, Menyhért és Albert öccse lennének. Ennél tágabb rokonság is kiderül azonban: az, hogy Kopjáss rokona Kardics bácsinak is, Boronkay Ferinek is, de még az ellenzék vezérének, Martiny doktornak is. Ez a vér szerinti rokonság a metaforája annak a rokonságnak, amiről a regény beszél, és ami jóval több annál, mint a családi rokonságok kihasználásának problémája. Rokonok mindannyian, akik a hatalomban vannak, rokonok mind a városi vezetők, rokonok mind az ország vezetői, az egész dzsentri világ rokonságok szövedéke, s ha két ember nem rokon is családi kapcsolatai szerint, akkor is rokonok érdekeik, kapcsolataik, politikai hatalmuk, gazdasági érdekeik szerint. A Rokonok cím félrevezető tehát, ha szó szerint értelmezzük, és eligazító, ha metaforának fogjuk föl. A realista filmkészítési mód és az irodalmi adaptáció hagyománya nagyon sokat bíz a párbeszédre, a szövegre. A film szövege nagyon hűségesen követi a regényt, természetesen nem abban az értelemben, hogy a regény minden mondata benne lenne, hanem abban az értelemben, hogy a filmben nagyon kevés az olyan szöveg, amit nem Móricz írt volna. A szereplők folyamatosan beszélnek egymással, és a kép is ezt a párbeszéd-folyamatot van hivatva alátámasztani. Sokszor látjuk nagyon közelről a szereplők arcát, a beszélők szemét, mimikáját közvetlen közelről figyelhetjük. Ebből következik a színészi játék egyik lehetséges módja is: a mikrorealista lélektani színjátszás. Ebbe a játékstílusba illeszkedik a két főszereplő: amikor Kopjáss István és Lina párbeszédeit, vitáit, veszekedéseit és összebéküléseit látjuk, mindannyiszor arra koncentrálunk, hogy mi minden történik a két ember között és a két emberben. Sok mellékszereplőt is ugyanilyen eszközökkel jelenítenek meg a színészek: habár nem ismerjük Berci bácsi vagy Kati néni egész életét, sorsát, körülményeit, de az a néhány jelenet, ami őróluk szól, egész embert rajzolnak a néző elé. Két egészen más típusú színészi játékkal is találkozhatunk a filmben. Kardics bácsit igazán vígjátéki figurának látjuk, folyamatos rohanása, lihegése, ideges röhögései komikusan elrajzoltak, szándékosan elnagyoltak. Nem egy valós személyiséget ismerünk meg, hanem megismerjük a gátlástalan pénzembert, az ellentmondást nem tűrő gazdagot, aki a maga hatalma és gazdagsága érdekében semmitől nem riad vissza. A vígjátéki, túlzásokkal ábrázolt figura inkább típusként, mintsem egyénített alakként jelenik meg a filmben. Ugyanígy sematizáltan komikus figura Keék Imrike, a polgármester titkára. Ugrál, rohan, fontoskodik, hajbókol, igazi bennfentes szolga, igazi talpnyaló, de ennek a játékstílusnak megfelelően nem egyénített, hanem komikusan elrajzolt figura. A harmadik ilyen vígjátékian ábrázolt alak a Kardics bácsi melletti banktisztviselő, Kardics bácsi behízelgő modorú, alázatos és kígyószerűen tekergő küldönce. Jelen van a filmben egy harmadik, egy szimbolikus játékstílus is. A többször felbukkanó hajléktalan koldus sorsáról nem tudunk meg semmit, de visszatérő alakja mégis a film egyik fontos rétegét alkotja. A figura titokzatossága nemcsak abból fakad, hogy kívülálló 8

9 ahhoz a gazdag, úri, dzsentri világhoz képest, amit a film ábrázol, hanem abból is, hogy szimbolikus a szerepe. Ő jeleníti meg, ő képviseli azt a világot, ami kívül esik a politizáló urak zárt, önmagát éltető társadalmán. Egy szimbolikus figura szimbolikus megtestesítője a hajléktalan, ezért egészen más a szerepfelfogása, játékstílusa is. Ez a kéregető azért fontos, mert az ő alakja és szerepe a film készítőinek legönállóbb alkotása. Alig tudunk róla valamit, de jelen van: Kopjáss akár a lakásából megy a hivatalba, akár a Sertéstenyésztőt szemléli meg, vele találkozik. Mintha a film figyelmeztetni szeretne bennünket: akármit gondoljunk is a hatalmi elit belső viszonyairól, küzdelmeiről, tiszta vagy korrupt mivoltáról, az ő életük mégsem az egész élet Magyarországon, csak egy szűk réteg élete. Sőt, elvileg ők a felelősök mindazok életéért, sorsáért, lehetőségeiért, akik nem a városháza vagy vármegyeháza díszes lépcsőit koptatják. A film utolsó képsorában Kopjásst látjuk öngyilkossága utána a Sertéshizlalda udvarán. Körülötte disznók, akik szabadon körbejárják a holttestet, röfögnek, zabálnak. Éppúgy, mint a könyvben, itt is eldöntetlen, hogy sikerül-e megmenteni, vagy meghal, bár a képsor inkább ez utóbbit sugallja. Ez a jelenet élesen elüt a film egészétől nemcsak abban, hogy az a film készítőinek alkotása, hanem abban is, hogy metaforikus. Egyrészt megjeleníti, hogy Kopjássnak éppen a Sertéstenyésztő ügye jelentette a leginkább megoldhatatlan feladatot (hiszen vele vásároltatták meg az ott elsikkasztott milliókból épült villát). Másrészt jelenti Kopjáss sorsát: aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók. Harmadrészt olyan groteszk a kép, ami sok más filmet emlékezetünkbe idéz, ezzel elhelyezi a történetet egy kelet-közép-európai közegben. Végül pedig itt hangzanak el a koldus utolsó, Magyarország sorsára rákérdező, aggódó szavai arról, hogy mi lesz ebből az országból. Mint említettük, film néhány finom utalást tesz közép-kelet-európai szellemi rokonaira. A befejező képsor Emir Kusturicának a filmjeit idézi: a Macska-jaj Trabantját, vagy Az élet egy csoda kecskéjét. A polgármestert Oleg Tabakov játssza, az orosz-szovjet színjátszás és film legendás alakja (többek között Nyikita Mihalkov és mások filmjeiből is ismerhetjük). Kardics bácsi bizalmasát, a bankigazgató-helyettest pedig Jiři Menzel alakítja, aki előtt szintén tiszteleg a film. Különösen azzal, hogy szinkronhangja maga a rendező, Szabó István hangja, ami komoly azonosulást mutató gesztus. Még egy rendező előtt tiszteleg a film: a film dedikációja Máriássy Félixnek szól, aki Szabó István tanára volt a főiskolán, és aki több mint ötven évvel korábban, 1954-ben maga is megrendezte filmen a Rokonokat. A film társadalomrajzában elsősorban a kis- vagy középváros viszonyai, a helyi hatalmasságok és intrikák állnak a középpontban, ugyanakkor kitekintést is nyújt az ország viszonyaira. Zsarátnok városát egyszer hagyja el a történet, akkor, amikor Kopjáss bemutatkozó látogatást tesz az Országházban az igazságügy-miniszternél. Néhány kép, néhány pillantás a parlamenti ülésteremre és folyosókra, egy rövid találkozás a kegyelmes úrral és a titkárával, és egy kicsit hosszabb lecke, beavatás budapesti vezetőjétől a fővárosi politika világába arról győzik meg mind Kopjáss Istvánt, mind a nézőt, hogy az országos politika, a nagypolitika sem más vagy jobb, mint a helyi, legfeljebb más a nagyságrendje. A film maximálisan kihasználja azt a lehetőségét, hogy egy világot a maga apró gesztusaiban, tárgyaiban, mondataiban és pillantásaiban varázsolhat a néző elé. Megmutatja azt, hogyan emelik föl a város vezetői Kopjásst egyszerre a tegeződés, a Béla bácsizás révén. Megmutatja, hogyan állnak és várnak a meghallgatásra várók az öreg előszobájában, míg mások előtt nyitva az út. Megmutatja, milyen gesztusaik vannak egymás között (például az alispánnak a pesti úton), és ezek a gesztusok hogyan változnak meg a hivatalban, a 9

10 kishivatalnokok előtt, vagy az utcán, a kívülállók előtt. Látjuk őket a kaszinóban, az estélyen, a kártyaasztalnál, a választás utáni éjszakán a vendéglőben. Látjuk mindazokat a gesztusok, amelyektől összetartozónak érzik magukat. A film sok közelképpel dolgozik, kihasználva azt a lehetőséget, hogy az emberi arcot közelről mutassa, az ember arcán a gondolatok, döntések és szavak formálódását, az elhatározások keletkezését vagy elmúlását. Ugyanis a film másik tartalmi rétege az a belső történet, ami Kopjássban és Kopjáss emberi viszonyaiban lejátszódik. Azt látjuk, hogyan változtatja meg pozíciója a főhőst, hogyan küszködik ő is, családja is az új helyzettel. Látjuk a feleségével, Linával az ebédlőasztalnál, a konyhában a vasalásnál, este az ágyban, a kerti lugasban, látjuk azokat a párbeszédeket, amelyekben megvívják a maguk külső és belső harcaikat. Hogyan tudnak életformát váltani, hogyan tudnak tisztességesek maradni, hogyan tudnak a pénzzel bánni, azt elkölteni és megszerezni, hogyan fejezik ki a sérelmeiket, megbántottságaikat, és hogyan tudják kezelni az érzékeny pontokat, a rokonságot és Kopjáss titkolt vágyakozását Magdaléna iránt. Kopjáss István vágyódását azzal is motiválja a film, hogy nagyon hasonlónak mutatja a két nőalakot (gondoljunk csak az estély jelenetére, ahol a két nő arca egészen egymás mellett jelenik meg). A két nő nagyjából azonos korú, egymással rokonságban állnak. Ám közülük az egyiket ismeri és feleségének tudja Kopjáss, a másik azonban aki mindig elérhetetlen távolságban volt tőle most hirtelen karnyújtásnyi távolságra kerül. És Magdaléna van jelen Kopjáss István álmában. Ez az álom háromszor ismétlődik meg a filmben, és az álom logikáját követve összekeveredik benne a pesti kiküldetés és Magdaléna, az alispán (Andris bácsi) és a Sertéshizlalda képe. A vasút, az utazás egyszerre jelképezi új életútját, azt, hogy sikerült illetve harmadszor azt, hogy nem sikerült felkapaszkodnia az új életet jelentő vonatra. Kopjáss István álmai a benne lévő zűrzavarról tanúskodnak, és arról, mi mindent kellene tisztáznia és megértenie ahhoz, hogy ebben az új helyzetben sikeres legyen. Erről a zavarodottságról tanúskodnak a Magdalénával való találkozásai és beszélgetései, amelyek mindannyiszor felkavarják Kopjáss érzéseit és gondolatait. De a benne lévő zűrzavarról szólnak más jelenetek is, például a taxisofőrrel folytatott második párbeszéde, amelyben másokkal szembeni dühét tölti ki egy neki alárendelt emberen, olyanon, aki dadog és izzad a nagyhatalmú úr előtt. A film időrendje ugyanúgy lineáris, mint a könyvé, nem töri meg sehol ezt az időben előrehaladó, néhány hetet felölelő történetet. Míg a regényből az előzményeket a főügyésszé választás utáni nap eseményeibe ágyazva tudjuk meg, addig a film ezt is időrendben ábrázolja. Először a korábbi életformáját, a tisztes városi kishivatalnok középpolgári életét látjuk (a reggelit a lugasban), majd ezt követően kerül sor az ügyészválasztásra, és Kopjásst ezt követően már az új posztján látjuk elfogódottan, kicsit tanácstalanul. Az utolsó képben, befejezésül a film a haldokló Kopjáss Istvánt mutatja, egyszerre lekerekítve és nyitva hagyva a történetet. 10

11 4. A dzsentriről Móricz Rokonok című regényét hagyományosan társadalomkritikai regényként, elsősorban pedig dzsentriregényként tárgyalja az irodalomtörténet. Próbáljuk meg körüljárni a dzsentri fogalmát, bár a kifejezés világos és biztos értelmezése mindmáig hiányzik az irodalomtörténet- és történetírásból. A dzsentri szónak két jelentése van: egy társadalmi réteg, továbbá egy életforma és mentalitás neve egyszerre. A köznyelvben a dzsentri a hanyatló, elszegényedő, birtokát vesztett nemesség, amely azonban ragaszkodik korábbi életmódjához, és azt anyagi ellehetetlenülése ellenére továbbra is fenntartani igyekszik. Úgy szokás elképzelni a dzsentrit, mint egy úri, kártyázó, vadászgató, mulatozó, később egzisztenciája érdekében gátlások nélkül panamázó, hivatali lehetőségeivel visszaélő társadalmi csoportot. Ezt a képet erősíti, sőt alapozza meg a szépirodalom a dzsentriregényekben, amelyekről azonban a kortársak többsége még nem csupán kritikai vonásaikat tartotta fontosnak kiemelni, és az értelmezés kulcsává tenni. A magyar szóhasználatban az 1870-es években tűnt föl az angol eredetű gentry szó sokáig az angolos írásformában is használták, amely hazájában a vidéki, majd a gazdálkodó, tőkés árutermelést folytató angol nemességet jelölte. A kifejezés honosítása egyben jelentésváltozást is magában hordozott: nálunk kezdetben a kapitalista birtokfejlesztésből, piaci termelésből jobbára kimaradó, a jobbágyfelszabadítás végrehajtása után birtoktestei nagy részét elvesztő középbirtokos nemességet értették alatta. Ez a középnemesség, amely korábban évszázadokon át a politikai élet kézbentartója és irányítója volt, most, a kiegyezés utáni, immár parlamentáris rendszerben, bizonyára az angol parlamentarizmust is mintának tekintve, önmagára a gentry kifejezést kezdte használni, s azt az ország közvéleményével is elfogadtatni. Szerepe, helyzete a társadalomban részben változatlan maradt továbbra is ebből a csoportból került ki a politikai és államhivatalnoki elit jó része. Másrészt, anyagi hátterét tekintve, elvesztve korábbi egzisztenciát biztosító birtokait, új létforrás után kellett hogy nézzen. Az életszínvonal fenntartását pedig éppen az előbb említett központi és vármegyei hivatalok elfoglalásával ehhez általában valós vagy vélt szerteágazó rokoni kapcsolatait felhasználva biztosította. A dzsentri kifejezéssel a későbbiekben nem csupán az előbb megjelölt társadalmi csoportot, hanem egy nehezen definiálható, más néven gyakran úri középosztály -ként emlegetett réteget kezdtek illetni. Ám nincsenek pontos kritériumok, amelyek alapján valakit ebbe az osztályba sorolhatnánk. Sem csupán a nemesi oklevél, sem bizonyos hivatalok betöltése, sem rangfokozat vagy anyagi helyzet önmagában nem meghatározója a dzsentriségnek. Mi teremti meg akkor a dzsentri-identitástudatot? Schöpflin Aladár szerint az életfelfogás és magatartás szabályaihoz való ragaszkodás s a társadalmi kultúra bizonyos elengedhetetlen színvonala. Ezt a tézist a legújabb társadalomtörténeti kutatás is elfogadja, a mentalitást téve meg a dzsentri fő csoportképző elemének. A középnemesi-dzsentri magatartásmintát követik mindazok, akik a 19. század második felében újonnan jöttként kapcsolódnak be az úri életbe: a nem nemesi származású értelmiségiek, a tehetős, földbirtokos nemzetiségiek köréből származó, magyarrá asszimilálódott fiatal nemzedék képviselői, a polgárság hivatalban, jogászi, katonatiszti vagy szabad pályákon elhelyezkedő tanult tagjai és a vagyonnal ranghoz és nagypolgári életmódhoz jutottak egy része is. 11

12 A dzsentri identitástudatnak jellemzője a középosztály és a társadalom más rétegeitől való elkülönülés, tudatosan elzárkózó magatartás. Ennek megvolt nyelvi kifejeződése is: a tegeződés. A magyar úri középosztály férfitagjai nagyobb korkülönbség esetén a tiszteletteljes urambátyámos formában tegezték egymást. Nem mintha egymáshoz közel álltak volna idegenek is azonnal tegeződtek, amikor meggyőződtek egymás társadalmi hovatartozása felől, hanem azért, hogy ilyen módon kizárják, a magázással érezhetően kirekesszék azt, akit nem tartottak közéjük valónak. A dzsentriség közkeletű magatartásmintáinak másikáról, az úri svihákok életmódjáról festett irodalmi és a közgondolkodásban elterjedt kép bizonyára árnyalásra szorul. Egyre több kivétel kerül elő, egyre nehezebb az általánosítás e téren. Márai Sándor személyes tapasztalatából kiindulva kérdőjelezi meg ezt a sztereotípiát: (a) dzsentriosztálynak ezt a lateinereskedési (diákkori) életszakát gyermekkoromban közelről láttam, s később úgy vettem észre, hamisan emlékezik meg erről az időről és szereplőiről a kortárs irodalom. Endre bátyám lelkesen szánta rá magát a bankpályára, amely testétől, lelkétől idegen volt, lelkiismeretesen betartotta a hivatalos órákat, s egyáltalán nem emlékeztetett arra a vidéki, vadászó, kaszinózó, uraskodó hivatalnok-típusra, aki éjféltájban fogadja el, ferbli közben, a kaszinó-pajtás váltóját. Az élet mindig más. Endre bátyámat nem tekintette senki közgazdasági lángésznek, de többet körmölt a bankban, mint vadászott és kártyázott, kicsit olvasott is, utazott is, mértékletesen élt, s a dzsentri-jelvényekből talán nem is őrzött meg erre az életre egyebet, mint a pecsétgyűrűt. 12

13 5. Elemzések, értelmezések, emlékezések a regényről 1. Móricz Zsigmond önértelmezése azt a véleményt támasztja alá, hogy a könyv elsősorban a családi kapcsolatok, rokonságok, családi összefonódások lehúzó hálóját mutatja be: Rokonok című regényemben felállítottam azt a tételt, hogy minden családban van egy ember, a többi rokon. Ez azt jelentené, hogy van egy tehetséges, erős egyéniség, akire a sok tehetetlen rátámaszkodik. S azt is, hogy az erős semmit sem produkálhat, mert a hínár körülveszi, s lehúzza a mélybe. (1933) 2. Gyergyai Albert a Nyugatban úgy beszél a regényről, hogy a rokonságot szimbolikusnak tartja, és azt hangsúlyozza, hogy a rokon mivolt azt jelenti a műben, hogy az egész dzsentri társadalmat a vérségi rokonságok mellett az érdekek, a panamák, a kéz kezet mos típusú kapcsolatok, a gazdasági, pénzügyi és politikai érdekek egész szövevénye fonja össze: A rokonság problémáját, amely Móricz új regényének címet, légkört, anyagot, vonzerőt és létjogot ád, nem egy nagy regényíró vonta már be a maga külön világába, s a Balzac Szegény rokonai-nak romantikus drámájától a mi Kedves Atyafiaink-nak jókais bukolikájáig minden elgondolás megfér ebben a bibliai témakörben. Csakhogy a legtöbb idevágó regény, a Balzacé is, a közvetlen vérrokonságra, vagyis a családra szorítkozik Móricz a magyar regényírók, az Eötvösök és Jókaik folytatója, ezt a részben lélektani, részben biológiai problémát magyarrá és politikaivá hangolja át s ebben van a regénynek legfényesebb és legvakmerőbb újdonsága. A család, a szűkebb atyafiság ebben a könyvben csak kezdőpont, s amint a varázsló a magból virágzó cseresznyefát fakaszt, Móricz is e motívumot úgy fejleszti s tágítja a nagy magyar»rokonság«egyetemes fikciójává, hogy a kezdet kis csírájából egy egész várost, egy egész kort, egy egész társadalmat kitenyészt. (Nyugat, 1933) 3. Móricz Virág édesapja regényéről szólva azt hangsúlyozza, hogy egyrészt milyen mélyen Móricz saját tapasztalataiban, élményeiben, élethelyzetében gyökerezik a könyv, másrészt hogyan emelkedik tovább, és válik általánosabb jelenésűvé. Ez a jelentés szerinte a vidéki városok belső világa, az érdekek összekapcsolódása, a városi bűnszövetkezetek kialakulása: A Rokonokat azért is írnia kellett, mert Az Est-lapokkal olyan megállapodása volt, hogy minden évben ad egy regényt, s azalatt nem kell cikkeket írnia. Nagyon megiszonyodott az elmúlt években a töménytelen cikkírástól most a regényhez menekült vissza, ezt szerette, ezt még holtfáradtan is kéjjel és élvezettel és teljes erővel tudta. [ ] 1930 nyarán folyt a regény első vázlata a Pesti Naplóban, negyvenöt folytatásban. Ebben az időben voltak legjobban terhére a rokonai. Segített rajtuk, de megírta őket. Mint mindig, most is életkörülményei adták regénye ötletét. Itt voltak körülötte felnőtt testvérei, unokatestvérei, sőt távolabbi és előző generációhoz tartozó atyjafiai is. És lassan felnőttek a gyerekei Mennyit rettegett, hogy mi is olyanok leszünk, mint a többi rokon! Megelőző ápolással igyekezett bennünket ettől visszatartani. De persze sokkal több ennek a regénynek a mondanivalója. A városi gazdálkodás bűnszövetkezetének egyelőre rövid és aránylag óvatos társadalmi kritikája a Rokonok. 13

14 Idáig, ha az uralkodó osztályról írt, tulajdonképpen a kívülálló szemlélő, csodálkozó és bíráló haragja szólt. A»figyelő őrszem«, a forradalmi hónapokat kivéve, nem keveredett még kultúrpolitikába sem. A Rokonok hőse a kultúrtanácsnokból lett főügyész. Aki addig»meszeltethette a tanyai iskolákat, ha kapott rá pénzt és csinálhatta a tanyai iskolákra való terveket, az analfabéta-oktatásra való tervezeteket, amelyek tíz év alatt írni-olvasni tudót nem produkáltak a roppant határban «(1953) 4. Hevesi András Nyugat-beli kritikája azt hangsúlyozza, hogy a regény a korrupció és a panamák világáról szól, és aki járatlan ebben a világban, az óhatatlanul elpusztul. Felfogása szerint Kopjáss István nem jobb, mint a város öreg panamistái, nem morálisabb ember, hanem csak járatlan. Sajnos, végül kiderül, hogy nem lehet egyszerre két lovon ülni, nem lehet pénzt és villát elfogadni a takarékpénztártól és közben ellenszegülni a takarékpénztár érdekeinek, nem lehet kidobni a panamázó vállalkozó emberét és mellékesen városi szállítást kérni Berci bácsi számára. A panamára születni kell, a panamát szorgalmasan, szakértelemmel kell gyakorolni a zsenge gyerekkortól kezdve, a műkedvelő panamista, aki előkészület nélkül, időnkint felágaskodó tisztességes szándékkal panamázik, hamar kitöri a nyakát. Kopjáss István, mint minden gyakorlatlan ember, megrémül, visszatáncol, túltesz a vastag lelkiismeretű polgármesteren is a magánérdekek védelmében, de ez már nem segít rajta. [ ] Egy heverő revolver a kezébe akad és véget ér a néhány hétig tartó tündérvilág. (Nyugat, 1933) 14

15 6. Nyilatkozatok a filmről Szabó István rendező Többek közt azért lehetett ez a regény remekmű, mert amit Móricz a húszas évek végén maga körül látott, úgy tudta megfogalmazni, hogy az nem csak az adott pillanat pontos riporteri leírásának felelt meg, hanem a magyar társadalom bizonyos állapotának, amelynek gyökerei és története van. Móricz az emberi kapcsolatok minőségének bemutatásában olyan pontos, olyan mély, hogy tökéletesen mutatja azt a szinte még a feudalizmus előttről származó törzsi magatartást, ami a magyar társadalmat a mai napig irányítja. És erről nem a mai Magyarország tehet, és nem az emberek, hanem azok a vezetői, akik nem számoltak le önmagukban, a lelkükben a törzsi magatartás betegségeivel. Azzal a beidegződéssel, hogy az a megbízható ember, akit kézben tudok tartani. És akit pozícióba juttatok, az majd eléggé fél tőlem ahhoz, hogy mindent megtegyen, amit én akarok. A rokon az, akit előre kell juttatni, s nem is kell vérrokonnak lennie, az a fontos, hogy az érdekben rokon legyen most szó szerint idéztem Móricz Zsigmondot. Erről szól a könyv, és mi azt szeretnénk, hogy ez kiderüljön. Hogy még a házasságban, a férfi-nő viszonyban, a szerelemben, a barátságban is mindent átsző ez az érdekben rokon szemlélet. A gyenge rokon kezét el kell engedni, mert ha nem tud segíteni, ha nem tud részt venni az érdekben, akkor nem rokon többé. Az ismeretlen kezét viszont azonnal meg kell fogni és rokonná kell emelni, ha lehetőség van rá, hogy az érdekben egyszer csak rokonná váljon. [ ] Ami igazán lenyűgöző a regényben, az a részletek pontossága. Ahogyan Móricz leírja például, hogy ki hogyan nevet, hogy milyen a hatalom nevetése, és milyen a hatalomtól félőszorongó ember nevetése. Hogy hogyan fejezi ki magát ez a világ [ ] Móricz tudja, hogy Kopjáss István egy értékes, tehetséges ember, csak sajnos gyenge, és hagyja magát elsodorni. Ha hidegen nézné a történetét, akkor Kopjáss nem lenne öngyilkos, mert ezek a gyenge, puha emberek régen és ma is beállnak a sorba, sőt a korrupció élvonalába kerülnek. Kopjáss István viszont meglövi magát, mert a lelke mélyén becsületes ember, akinek igenis vannak morális elvárásai még magával szemben is, és van egy pont, amikor ezt a kettős életet, ezt a jó ügy érdekében mindenkinek megfelelni életet már nem lehet elviselni. És lehet, hogy nem látszanak Móricz könnyei, de még a cinikus polgármester is azt mondja a végén, hogy ezt a fiút nagy kár lenne elveszíteni. (Muhi Klára interjúja, december; Koltai Lajos operatőr Ami a regény aktualitását illeti, rettentően vigyáztunk, hogy ne legyenek áthallások, mert nem ez a lényeg, és mert ez úgyis magától megtörténik. Szóval ezzel a film készítése közben nem kell foglalkozni. És a regényhez szinte alig kellett hozzányúlni, sőt, nem is lehetett! Ennek a filmnek, ezeknek a dialógusoknak minden szava Móricz. És halálosan pontos minden dialógus. [ ] Mi itt hangsúlyozottan az emberi viszonylatokra koncentráltunk. Van egy férfi a múlt század eleji Magyarországon, valahol az Alföldön, aki belekerül egy helyzetbe, s akinek ettől kezdve ez a helyzet diktál. S mint tudjuk, ennek a történetnek nagyon kemény a befejezése. [ ] 15

16 Ebben a filmben, ebben a történetben valami megállt. Zsarátnok, a városi apparátus mint gépezet működik, de mégis egy lejárt, megállt, megátalkodott szerkezet. És ide kerül be ez a Kopjáss szinte véletlenül tulajdonképpen csak azért, hogy áldozattá váljon. És ez az ártatlan ember kis híján belemegy azokba a játszmákba, amiket fölkínálnak neki a határán van, pedig ő jót akar ez okozza az igazi konfliktust. És itt van Kopjássné, aki szigorú szabályok szerint él, mert így nőtt fel, s aki kérdéseket tesz fel az urának, hogy milyen is az az út, ahol ő halad, s a kérdéseivel mindig kontrollálja a férfi döntéseit. Ilyen szempontból ez a nő nagyon tiszta. [ ] És azt mondtuk, legyen ez egy olyan világ, ahol mindig kavarog, kering valami a levegőben. Eszünkbe jutottak az alföldi képek, az Alföldet ábrázoló festmények, ahol mindig fúj, visz valamit a szél, hordja a homokot, a leveleket, s emiatt soha nem tiszta a levegő. Szóval ez a film ilyen lesz. Meleg, forró nyár van, s ez a por beszökik a lakásba is, és zavart kelt, mindent megült. És akkor rájöttünk, hogy ez jó, ezzel lehet kezdeni valamit. [ ] A Rokonokban egyszer csak elkezd ez a történet foltosabbá válni. Azt kezdtem csinálni, hogy egyre részlettelenebb a kép. Először még minden a helyén van, minden jól látszik, majdnem normális, aztán egyre foltosabb lesz, egyre keményedik, hidegszik a világ, egyre inkább szedi szét a teret a világítás. A nappali jelenetekben olyasmikkel próbálkoztam, hogy fénnyel követek egy embert, az emberre süt a nap, majd már nem süt rá, kezdi elkerülni, csak mellé süt. Valahol ott van a napfény, de csak a reflexeiből élünk. És akkor ebből kezdett összeállni egy világ Fakó sárga, alföldi színe lesz a Rokonoknak. Kicsit sárgás, s még majd ebből is próbálok elvenni, kicsit keményíteni rajta. [ ] Zsarátnok nem szegény hely. Építészetileg megpróbáltuk a filmet a magyar szecesszióban tartani, ami egészen speciális a világban nem is ismerik, ugyanakkor nagyon szép a szemnek. Kicsit talán szegényesebb, mint a párizsi vagy a bécsi szecesszió, van egy furcsa tulajdonsága, a túldíszítettsége. És ebben a túldíszítettségben van valami kusza, valami kiismerhetetlen útvesztő. (Muhi Klára interjúja, december; 16

17 7. Adattár Móricz Zsigmond élete évszámokban 1879-ban született a Szatmár megyei Tiszacsécsén. Édesapja, Móricz Bálint gazdálkodó paraszt, édesanyja Pallagi Erzsébet. Móricz Tiszacsécsén élt hét éves koráig, ekkor következett be a család anyagi összeomlása ben a szülők Prügyre költöztek, Móricz Zsigmondot pedig anyai nagybátyjához, Pallagi Lászlóhoz adták egy esztendőre től a debreceni református kollégium tanulója volt ben a szülők Sárospatakra költöztek, Móricz itt végezte a gimnázium 4. és 5. osztályát ben a kisújszállási gimnáziumban érettségizett ben beiratkozott a debreceni református teológiára, majd fél év után átiratkozott a jogi karra ban a budapesti egyetemen jogi és bölcsészeti tanulmányokat folytatott ban Az Újság című napilap munkatársa lett, 1909-ig volt a lap munkatársa. Részt vett a lap népköltészeti gyűjtőútjain Szatmár megyében ben feleségül vette Holics Eugéniát (Jankát) ban a Nyugat közölte a Hét krajcárt ben megjelent első novelláskötete, a Hét krajcár. Megismerkedett Adyval ben a világháború frontjait járta haditudósítóként ban az őszirózsás forradalom eseményeiről tudósított. A Vörösmarty Akadémia egyik alelnöke lett ben az év elején a Kisfaludy Társaság tagjává választották, A Tanácsköztársaság alatt sürgette a fölosztást, újságíróként járta az országot. A Tanácsköztársaság bukása után kizárták a Kisfaludy Társaságból és számonkérő szék elé idézték ben felesége meghalt ban ismét házasságot kötött, feleségül vette Simonyi Máriát ben ötvenedik születésnapja alkalmából Tiszacsécsén emlékünnepélyt rendeztek a tiszteletére. Átvette a Nyugat prózai rovatának szerkesztését ig Babits szerkesztőtársa volt a Nyugatnál ban megismerkedett Csibével, a külvárosokról szóló írásainak ihletőjével ben felbomlott második házassága is, és Leányfalura költözött ben átvette a Kelet Népe című folyóirat szerkesztését szeptember 4-én halt meg Budapesten. Móricz Zsigmond fontosabb regényei 1911: Sárarany 1911: Az Isten háta mögött 1916: Nem élhetek muzsikaszó nélkül 1917: A fáklya 1920: Légy jó mindhalálig 1922: Tündérkert 1925: Pillangó 17

18 1926: Kivilágos kivirradtig 1928: Úri muri 1931: Forr a bor 1932: Rokonok (A regény ekkor jelent meg könyv alakban is, korábban részletekben közölték a Pesti Napló című folyóiratban.) 1935: A boldog ember 1935: Erdély (trilógia) 1937: Betyár 1941: Árvácska : Rózsa Sándor a lovát ugratja 1942: Rózsa Sándor összevonja a szemöldökét Ezek mellett sok kötetnyi novellát is írt, továbbá meséket, cikkeket, tanulmányokat, drámákat. Szabó István filmjei 1965: Álmodozások kora 1966: Apa Egy hit naplója 1970: Szerelmesfilm 1973: Tűzoltó utca 25. Álmok a házról 1977: Budapesti mesék 1980: Bizalom 1981: Mephisto 1985: Redl ezredes 1988: Hanussen 1991: Találkozás Vénusszal 1992: Édes Emma, drága Böbe 1999: A napfény íze 2002: Szembesítés 2004: Csodálatos Júlia 2006: Rokonok Móricz Zsigmond regényei filmen Nem élhetek muzsikaszó nélkül. Rendezte Deésy Alfréd, Légy jó mindhalálig. Rendezte Székely István, Hortobágy / Komor Ló. Rendezte Georg Höllering, Kerek Ferkó. Rendezte Martonffy Emil, Forró mezők. Rendezte Apáthi Imre, Úri muri. Rendezte Bán Frigyes, Rokonok. Rendezte Máriássy Félix, Égi madár. Rendezte Fehér Imre, Légy jó mindhalálig. Rendezte Ranódy László, Barbárok. Tv-film. Rendezte Zsurzs Éva, Árvácska. Rendezte Ranódy László, Nem élhetek muzsikaszó nélkül. Rendezte Sík Ferenc, Míg új a szerelem. Tv-film. Rendezte Szőnyi G. Sándor,

19 Válogatott szakirodalom Móricz Zsigmondról Féja Géza: Móricz Zsigmond (1939). Bp. 2005, Mundus. Németh László: Móricz Zsigmond. Bp k. n. Móricz Zsigmond ébresztése: emlékkönyv. Szerkesztette Darvas József. Bp. 1945, k. n. Móricz Virág: Apám regénye (1953). Bp. 2002, Osiris. Móricz Virág: Móricz Zsigmond szerkesztő úr. Bp. 1967, Szépirodalmi Könyvkiadó. Vargha Kálmán: Móricz Zsigmond alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1967, Szépirodalmi Könyvkiadó. Czine Mihály: Móricz Zsigmond. Nagy magyar írók. 2. kiadás. Bp. 1970, Gondolat Kiadó. Schöpflin Aladár Móricz Zsigmondról. Válogatta Réz Pál. Bp. 1979, Szépirodalmi Könyvkiadó. Varga-Móricz Ida: Heten voltunk. Bp. é. n. PIM és Múzsák Közművelődési Kiadó. Rangrejtett fejedelem. Emlékezések Móricz Zsigmondról. Válogatta Czine Mihály. Bp, é. n., k. n. A kifosztott Móricz? Tanulmányok. Szerkesztette Fenyő D. György. Bp Krónika Nova Kiadó. Az újraolvasott Móricz. Előadások és tanulmányok. Szerkesztette Onder Csaba. Nyíregyháza, NYF BTMFK Irodalom Tanszék. Gelencsér Gábor: Szegény barbárok. Móricz-filmek. Megjelenés előtt: Filmvilág, április. Válogatott szakirodalom Szabó Istvánról Karcsai Kulcsár István: Szabó István. Bp Magyar Filmtudományi Intézet. Beszélgetések Szabó István filmrendezővel. Válogatta Radnóti Zsuzsa. Bp Ferenczy Könyvkiadó. Marx József: Szabó István. Filmek és sorsok. Bp Vince Kiadó. A Metropolis című folyóirat Szabó István-száma Válogatott szakirodalom a dzsentrikérdésről Gergely András Szász Zoltán: Kiegyezés után. Bp. 1978, Gondolat. Az úri Magyarország, társadalomszerkezet és rétegrajzok. Társadalomtörténeti olvasókönyvek. Bp T-Twins Kiadó. Tarjányi Eszter: A dzsentri exhumálása. In: Valóság, 2003/5. sz old. 19

20 Tartalomjegyzék Bevezető Javaslatok a Rokonok című film tanításához 2. Kérdéssor a film elemzéséhez 3. Gondolatok a film és a regény elemzéséhez 4. A dzsentriről 5. Elemzések, értelmezések, emlékezések a regényről 6. Nyilatkozatok a filmről 7. Adattár Móricz Zsigmond élete évszámokban Móricz Zsigmond fontosabb regényei Szabó István filmjei Móricz Zsigmond regényei filmen Válogatott szakirodalom Móricz Zsigmondról Válogatott szakirodalom Szabó Istvánról Válogatott szakirodalom a dzsentrikérdésről Rokonok Rendezte Szabó István A forgatókönyvet Móricz Zsigmond regényéből írta Szabó István és Vészits Andrea Producer Rózsa János Operatőr Koltai Lajos H.S.C. A.S.C. Díszlettervező Khell Zsolt Jelmeztervező Szakács Györgyi Vágó Csákány Zsuzsa Hangmérnök Balázs Gábor H.A.E.S. Zene Hot Jazz Band Főszereplők: Csányi Sándor, Tóth Ildikó, Eperjes Károly, Marozsán Erika, Oleg Tabakov, Kállai Ferenc, Molnár Piroska, Pindroch Csaba, Oleg Tabakov, Jiři Menzel, Andorai Péter, László Zsolt, Újlaky Dénes, Mácsai Pál, Madaras József Objektív Filmstúdió I.S.L. Film TV 2 20

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét 85. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 13. GYERMEKKÖNYVNAPOK WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 2. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról Grecsó Krisztián Megyek utánad Tarján Tamás Dobozkönyvhét Szétzúzott

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 3. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György Jean Rouaud Jeles férfiak Terézia Mora A szörnyeteg

Részletesebben

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai I. A filmrendező és a teatralitás Bódy Gábor 1 életművének központi témája egyfajta személyes szabadságkeresés egy társadalmilag és történelmileg egyaránt zárkózott

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ Digitalizálva 2011 2 BEVEZETŐ Mint közismert, a középszintű írásbeli érettségi magyar nyelv- és irodalomból két részből áll: egy szövegértést

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA KÉZJEGYEK

SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA KÉZJEGYEK SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ PACSKOVSZKI JÓZSEF KÉZJEGYEK A SZERZŐI FILM KÉSZÍTÉSÉNEK ELMÉLETI KÉRDÉSEI ÉS MUNKAMÓDSZERE AZ ÖTLETTŐL A FILMIG TÉMAVEZETŐ: SCHULZE

Részletesebben

Vancsok Réka: Abigél 5. Kemenei Orsolya: A Gyűrűk Ura 8. Szabó Orsolya: Szent Péter esernyője 10. Reznicsek Éva: Abigél 14

Vancsok Réka: Abigél 5. Kemenei Orsolya: A Gyűrűk Ura 8. Szabó Orsolya: Szent Péter esernyője 10. Reznicsek Éva: Abigél 14 Hangsúlyozni szeretném a meggyőződésemet, hogy egy vonzó olvasmány sokkal értékesebb, mint bizonyos tévéműsorokat végignézni. Amikor olvas az ember, az elméje dolgozik. A betűket szavakká rendezi, a szavak

Részletesebben

FÉNYES SZELEK, FÚJJÁTOK!

FÉNYES SZELEK, FÚJJÁTOK! SZEKFŰ ANDRÁS FÉNYES SZELEK, FÚJJÁTOK! Jancsó Miklós filmjeiről Magvető Könyvkiadó, Budapest Szekfű András, 1974 B. Nagy László emlékének Meghalt 1973. április 18-án, Balatonszárszón Jutka: Az első kérdés

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

Bezsenyi Tamás A Kádár-korszak termelési hőse I. Tóth Zoltán Kör

Bezsenyi Tamás A Kádár-korszak termelési hőse I. Tóth Zoltán Kör Nézd, én hajlandó vagyok tótágast állva is mérnökösködni, de ha csak a tótágas marad, akkor mi értelme az egésznek? (Részlet a Falak című filmből) 1 Tartalomjegyzék Előszó...3 Az elbeszélés (fogalmi) nehézségei...4

Részletesebben

Medgyes Tamás 067 A felszínesség és a pontosság alakzatai a populáris kultúrában Kis Béla 088 A nyomozó olvasó

Medgyes Tamás 067 A felszínesség és a pontosság alakzatai a populáris kultúrában Kis Béla 088 A nyomozó olvasó Szentkuthy Körbejárt, egyre kitaposottabb utakon 005 Interjú Tompa Máriával A szex mint gondolkodás? 014 Interjú Filip Sikorskival Mit csinált Wermer András a szocializmusban? 018 Interjú Wermer Andrással

Részletesebben

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR

PoLíSz 110. Advent ereje. 2007/2008 december január. A képszerkesztő jegyzete. PoLíSz 110. 2007/2008 DECEMBER JANUÁR A képszerkesztő jegyzete Advent ereje Karácsony. Mindannyian ismerjük e gyönyörű ünnep történetét, kulturális hagyományát. Ez a közös tudás összeköt minket, amikor ünnepelünk. Mégis, bizonyára mindenkinek

Részletesebben

BÁCSKAI JÚLIA. kidobni, lecserélni, megtartani mérlegen a párkapcsolat. Kertész Ákos Hogyan lettem milliomos. Tarján Tamás Dramaturgia apologetica

BÁCSKAI JÚLIA. kidobni, lecserélni, megtartani mérlegen a párkapcsolat. Kertész Ákos Hogyan lettem milliomos. Tarján Tamás Dramaturgia apologetica WWW.KONYV7.HU XV. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 2011. MÁRCIUS KÖNYV KULTÚRA IRODALOM ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT Kertész Ákos Hogyan lettem milliomos Tarján Tamás Dramaturgia apologetica Murányi Gábor Mestermû

Részletesebben

TÍZ ÉV, TÍZ NAP. a filmek utómunkájához, valamint a forgatások megpróbáltatásainak. özvegyben), volt, aki lelkesen túlforgatott

TÍZ ÉV, TÍZ NAP. a filmek utómunkájához, valamint a forgatások megpróbáltatásainak. özvegyben), volt, aki lelkesen túlforgatott TÍZ ÉV, TÍZ NAP Immáron tíz éve, hogy a költő szavaival élve a tétlenség telét felváltotta a tettek tavasza, és megszerveződött a Filmtett alkotótábora. A tizedik év egy rendezvény életében nem csak azért

Részletesebben

Á nos amours passés! *

Á nos amours passés! * Á nos amours passés! * Vendégségben Mészöly Dezsőnél Mészöly Dezső Kossuth-díjas író, költő, műfordító 1918. augusztus 27-én született Budapesten. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának elvégzése

Részletesebben

Gyermeksorsok, gyermekfilmek gyermekbarát televízió. Tanulságos tanácskozás a Békatanodában

Gyermeksorsok, gyermekfilmek gyermekbarát televízió. Tanulságos tanácskozás a Békatanodában Gyermeksorsok, gyermekfilmek gyermekbarát televízió Tanulságos tanácskozás a Békatanodában Gyermeksorsok, gyermekfilmek gyermekbarát televízió Tanulságos tanácskozás a Békatanodában Meghívó 2 Kié a képernyô?

Részletesebben

Tartalom. Balipap Ferencre emlékezünk. In memoriam Balipap Ferenc

Tartalom. Balipap Ferencre emlékezünk. In memoriam Balipap Ferenc XXIV. évfolyam A közösségi fejlesztőmunka folyóirata 2013/3. szám Tartalom Tartalom... 1 Balipap Ferencre emlékezünk... 1 In memoriam Balipap Ferenc... 1 Balipap Ferihez... 2 Egykori közös tér... 5 Nyári

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N Az OFI kiadványainak megrendelése ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 69. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Ú K ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Megjelenik évente 10 alkalommal egy lapszám

Részletesebben

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Szerdahelyi Zoltán Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Középiskolai magyartanárom, Meixner Béla a hetvenes évek végén adta kezembe Nagykanizsán a Koportos karcsú, kis kötetét. Egyúttal felhívta

Részletesebben

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december INGYENES VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2014. október-november-december 2014. október-november-december Van még tennivalónk Városunk polgármestere az október 12-i helyhatósági

Részletesebben

A DOLGOK ÁLLÁSA 2008/július 7. Filmtett-Duna Muh ely Alkotótábor 1

A DOLGOK ÁLLÁSA 2008/július 7. Filmtett-Duna Muh ely Alkotótábor 1 A DOLGOK ÁLLÁSA 2008/július 7. Filmtett-Duna Muhely Alkotótábor 1 A dolgok állása Tartalom: Írják és szerkesztik: Berta Zsóka Ligosztájeva Annamária Rudolf Kata Salgó Péter Stuhl Ágnes Letícia Tóháti Zsuzsa

Részletesebben

Fáy András képe az Összes munkái c. I. kötetéből (Edelmann, Pest, 1853)

Fáy András képe az Összes munkái c. I. kötetéből (Edelmann, Pest, 1853) KEGYELET ÉS JÖVŐ Fáy András képe az Összes munkái c. I. kötetéből (Edelmann, Pest, 1853) KEGYELET ÉS JÖVŐ Fáy András halálának 150. évfordulója alkalmából rendezett konferencia előadásai. Sárospatak, 2014

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest A fordítás alapjául szolgáló mű Creativity. Flow and the Psychology of Discovery

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. Karácsony 22. évfolyam 82. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 14-19. oldal Tartalom Antal Emília: Mit üzen a Betlehem? 1 Csorbai Virág: (9.A): Beszélgetés Huszárné Mánfai Máriával

Részletesebben

KONYVHET. Jáksó Lászlóval. Tarján Tamás A színház szôlôskertjében. Ember és gondolat Timár György. Nyerges András Takarások és finomítások nélkül

KONYVHET. Jáksó Lászlóval. Tarján Tamás A színház szôlôskertjében. Ember és gondolat Timár György. Nyerges András Takarások és finomítások nélkül KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2002. MÁRCIUS 7. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Timár György Nyerges András Takarások és finomítások nélkül Írófaggató Csák Gyula Közgazdasági,

Részletesebben

Mondom, eretnek vagyok...

Mondom, eretnek vagyok... riport Mondom, eretnek vagyok... Kovács Andrásnéval beszélget Kaposi László 1. rész Úgy tudom, Rozika, hogy nyugdíjban vagy... Elvileg igen. Biztos, hogy aktív nyugdíjas vagy. El nem tudom képzelni, hogy

Részletesebben

MAGYAROK? Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal. Magyar Máltai Szeretetszolgálat

MAGYAROK? Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-Magyarországi Régió Kölcsey Ferenc Himnusz Isten, áldd meg a magyart, Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje

Részletesebben

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgtés Böszörményi Gyulával. Ember és gondolat Kázmér Zsigmond. Interjú Murányi Gáborral Rott Józseffel Vujity Tvrtkóval

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgtés Böszörményi Gyulával. Ember és gondolat Kázmér Zsigmond. Interjú Murányi Gáborral Rott Józseffel Vujity Tvrtkóval KONYVHET VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2003. JANUÁR 9. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Kázmér Zsigmond Sári László Az ifjú Lin-csi vándorévei 13. Írófaggató Sándor Iván Nyerges András

Részletesebben

Tartalom. Aaron BLUMM: Hamlett halott (dráma)... 3 TOMPA Gábor: Levél Hamlethez (vers)... 20

Tartalom. Aaron BLUMM: Hamlett halott (dráma)... 3 TOMPA Gábor: Levél Hamlethez (vers)... 20 Tartalom Aaron BLUMM: Hamlett halott (dráma)........................ 3 TOMPA Gábor: Levél Hamlethez (vers)........................ 20 SÁNDOR L. István: Létezik-e kortárs magyar dráma? (tanulmány).. 21

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben