SZÍNHÁZI ÉVAD 2013/2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÍNHÁZI ÉVAD 2013/2014"

Átírás

1 SZÍNHÁZI ÉVAD 2013/2014 SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

2 SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

3 Köszöntõ Egy újságírói kérdésre adott válasz során született a gondolataimban az a kép néhány napja, amely élénken él azóta is bennem, ha Önökre és a Veszprémi Petõfi Színházra gondolok. Azt szoktam mondani, hogy amikor Szinetár tanár úr vagy Valló Péter nálunk rendez, és Dömölky János, vagy amikor többek között Reviczky Gábor vagy Esztergályos Cecília, ebben az évben pedig Szilágyi Tibor is elfogadja meghívásunkat, és mindezt a Petõfi Színház kiváló társulata erõsíti, gazdagítja, akkor itt van velünk Nádasdy Kálmán, Major Tamás, Várkonyi Zoltán is, és Horvai István, Kapás Dezsõ és Iglódi tanár úr, Majczen Mária és Latinovits és Szoboszlay Sándor és mindenki, aki itt élt-halt, és az egész XX. századi színházi múlt, minden, amit a színházról tanultunk, tudunk, amit szeretünk, ami a miénk, szívünkben-lelkünkben, zsigereinkben már otthont talált. És olyan ez, mint egy nagy fa, egy nagy fatörzs, tele ágakkal, a mélyben gyökerekkel, és az ágakon gyümölcsökkel. De ez a fa magányos lenne, ha nem állna mellette egy másik fa, amely segíti, megtermékenyíti, bátorítja, amely ugyanannyi idõs, mint õ maga, szintén nagy törzzsel, tele ágakkal, a mélyben gyökerekkel. És ez az Önök fája, mely öntudatlanul is tudatosan ragaszkodik barátjához, pártolja és felemeli, hûséggel kíséri társát. És e két fának gyökerei, ágai öszsze-összenõnek az évtizedek forgatagában, és nem is akarnak már soha egymás nélkül élni. Ez a kép él bennem, és e két fának szeretnék, szeretnénk a társulattal együtt gondos gazdái lenni. Kérem, társuljanak hozzánk, hogy együtt álljuk ki a viharos idõket is, éljük túl a villámlásokat, a hosszú telet és együtt örüljünk, mert a tavasz mindig, ha késve is, elérkezik! Kedves Barátaink! Szeretettel ajánlom Önöknek 2013/14-es klasszikus évadunkat! Lehár Ferencet, Maxim Gorkijt, Rossinit és Goldonit, Móricz Zsigmondot és Miroslav Krleža-t, Örkény Istvánt, de a kortárs Cristopher Hamptont is! És többi kínálatunkat, a vendégjátékokat és a még titkos meglepetéseket! Ne felejtsük: 2014-ben William Shakespeare 450 éves lesz! Kedves Szülõk, Nagyszülõk! Kérem, kövessék a gyermek és ifjúsági kínálatunkat is, a kortárs Hedry Mária mesét, a Tündér Mírát, Andersent és a BonBon matiné elõadásait! Kérem válogassanak, csemegézzenek, szüreteljenek! Tartalmas szórakozást kívánok! Tisztelt Közönségünk! OBERFRANK O PÁL igazgató SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

4 Tartalom NAGYSZÍNHÁZI ELÕADÁSOK... 7 Bruschino úr... 8 Csillagok szárnyán... 9 A víg özvegy Éjjeli menedékhely Légy jó mindhalálig Veszedelmes viszonyok A kávéház GYERMEK ELÕADÁSOK Tündér Míra A Hang-villa titka Andersen, avagy a mesék meséje BonBon matiné bérlet LATINOVITS-BUJTOR JÁTÉKSZÍN Agónia Drága Gizám! Grace és Gloria Az áruló Hogyan ettem kutyát? MÛSORON MARADÓ ELÕADÁSOK Vezetés Örökös tagok Színmûvészek Vendégmûvészek Munkatársak Bérlet- és jegyárak SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

5 SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

6 SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

7 NAGYSZÍNHÁZI ELÕADÁSOK 7 SZÍNHÁZI ÉVAD 2013/201414

8 Gioacchino Rossini BRUSCHINO ÚR vígopera TORONYKÕY ATTILA Hiszem, hogy az opera mindig élni fog, csak a közönséghez vezetõ utat kell megtalálni. A Bruschino úr, avagy a véletlen gyermek címû Rossini-mûvel szeretnénk folytatni Veszprémben az opera mûfajának népszerûsítését. Ez a vígopera természetesen tele van szerepcserékkel és ezáltal félreértésekkel, ütõdött figurákkal, egy szerelmi szállal, szellemes zenei megoldásokkal. Az operákat általában cselekményük idejében játsszák, de elõfordul, hogy a zeneszerzõ korába, illetve a jelenkorba adaptálják. Mi úgy gondoltuk, hogy ezen elveket felborítva a régmúltba, egyenesen a jégkorszakba helyezzük a történetet. Hogy miért?... Jöjjenek el és nézzék meg! A kosztümök és a kellékek is természetesen ezt a kort idézik, sokszor ironikus megoldásokkal, humoros eszközhasználattal. SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

9 CSILLAGOK SZÁRNYÁN táncfantázia DEMCSÁK OTTÓ Harangozó-díjas Õsidõk óta foglalkoztatja az embert, hogy a kicsi és a nagy rendszerek hogyan viszonyulnak egymáshoz (az egyén a családhoz, a család a törzshöz és társadalomhoz). Ezek a rendszerek mindig fölemelték az embert magasabb gondolati és érzelmi síkokra is, és ebben életünk alapja, a csillagokhoz, illetve az univerzumhoz való viszonyulásunk meghatározó jelleggel bírt. Az elõadás a csillagképeket jeleníti meg a mozgás nyelvezetével, amelyek közvetlenül a földi létünket befolyásolják. Ez a látványvilág egy õsi emberi közöség hétköznapjainak és ünnepeinek a kerete. Története a csillagvallás egy papnõjének az élete, aki spirituális küldetésének alázatát és önfeláldozását ég és föld között egy közösség érdekében végzi. SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

10 Lehár Ferenc A VÍG ÖZVEGY operett Mérei Adolf fordítása nyomán átdolgozta Kállai István és Szinetár Miklós SZINETÁR MIKLÓS Kossuth-, Jászaiés Balázs Béla-díjas, Kiváló és Érdemes mûvész A víg özvegy arról szól, hogy az élet szép. Kevés olyan operett van, amit ilyen maradéktalanul az életörömrõl írtak. Bármilyen nehéz helyzetbe is kerülnek a szereplõk, akármilyen valódi vagy álkonfliktusok keserítik õket, kivirágoznak a gyönyörû dallamok, amelyek mind arról szólnak, hogy az élet gazdag, színes, hogy érdemes élni. Arról is szól ez a darab, hogy nagyon kiszolgáltatottak vagyunk. A múltunknak, szenvedélyeinknek, na meg a pénznek. A darab története egy kis szegény ország sorsa körül zajlik, amely nyakig el van adósodva és amelynek a tisztviselõi mindenre képesek, hogy pénzt szerezzenek a szeretett hazának. Ettõl válik hirtelen aktuálissá és idõnként nagyon keménnyé a történet. Szerencsére a mindenek felett diadalmaskodó szerelem, ha nem is oldja meg, de elfeledteti a gondokat... Szinetár Miklós SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

11 Makszim Gorkij ÉJJELI MENEDÉKHELY színmû Gorkij a 20. század egyik legellentmondásosabb, ugyanakkor egyik legtehetségesebb írója is. Novellában, regényben és drámában egyaránt világraszólót alkotott. Gorkij elsõ világsikert aratott színpadi mûvében, az Éjjeli menedékhelyben hitet tesz az ember földi elhivatottsága, eltiporhatatlan méltósága mellett. Az éjjeli menedékhelyen kényszerûségbõl összezárt emberek egymástól független, de azért kölcsönhatásban álló sorsát ismerhetjük meg: Klescs, a lakatos, aki bü szke munkásember, a nagybeteg Anna, Klescs felesége, akit a férje folyamatosan bántalmaz, a börtönviselt Szatyin, aki húga védelmében megö lt egy gazembert, az alkoholista Színész és Pepel, a tolvaj. Ebbe a világba érkezik meg Luka, az öreg vándor, aki valamennyiük életének fontos szereplõje lesz... EPERJES KÁROLY Kossuth- és Jászai-díjas SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

12 Móricz Zsigmond Kocsák Tibor Miklós Tibor LÉGY JÓ MINDHALÁLIG musical TÓTH LOON A Légy jó mindhalálig egy kiváló író kiváló regénye, és ha nem lenne kötelezõ olvasmány, minden bizonnyal nagyobb népszerûségnek örvendene a fiatalok körében, hiszen Nyilas Misi példája örök: ma is ugyanúgy belerendül a világ, ha egy tiszta és becsületes gyermeknek csalódást okoz a felnõttek világa. Nyilas Misi mindannyiunk számára a lelki tisztaságot jelképezi. Történetünkben ez a lelki tisztaság áll konfliktusban a pénzzel. A pénz, mint manapság is tapasztalhatjuk, ritkán kerül ki vesztesként, még ha a lélek tisztaságával is áll szemben. Ez a tanulság összegzõdik a mû címében, amelyet a bibliából, a Jelenések könyvébõl kölcsönzött Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig... A nagyszerû regény musical változatát mutatjuk be. Tóth Loon SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

13 de Laclos VESZEDELMES VISZONYOK színmû GUELMINO SÁNDOR A Veszedelmes viszonyok õszinte történet férfiak és nõk cselszövéseirõl, praktikáiról, szövevényes testi és lelki kapcsolatairól. Mindennek középpontjában a XVIII. század Franciaországának fülledt és romlott erotikája áll. A mû fõhõse, Valmont gátlástalanul cinikus, kegyetlen és velejéig romlott nõcsábász, aki egyetlen szabály szerint éli életét: Soha ne légy szerelmes! A gazdag és öntelt Merteuil márkiné fogadást ajánl neki: csábítsa el az erényes és gyönyörû Madame de Tourvelt. A Valmont számára csak könnyed és rutinszerû játéknak ígérkezõ udvarlás azonban komolyra fordul, amikor rádöbben, hogy beleszeretett Madame de Tourveltbe. Inkorrekt játszadozásainak köszönhetõen azonban ez már egy soha be nem teljesült, igazi, halálos szerelem marad... SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

14 Carlo Goldoni A KÁVÉHÁZ vígjáték VALLÓ PÉTER Kossuth- és Jászai-díjas Érdemes mûvész Goldoni folyamatosan jelen van a világ színpadain. Mások egy-egy divathullám után el-el tünedeznek, de Goldoni marad. Történik mindez pedig azért, mert az õ tárgya: a gyarló, kicsit mulatságos, kicsit szánni-, kicsit szeretnivaló ember (akit persze sokszor tiszta szívbõl utálni is lehet) mit sem változik. Más jármûvekre ültethetjük, más otthonokba költöztethetjük, megváltoztathatjuk a világról szerzett tudását, információit, de a lelke legmélyén ugyanolyan marad õkelme, mint amilyenek többek között Goldoni kortársai is voltak. A Kávéház a szerzõ egyik legtöbbet játszott darabja, az õ kortársai jó útra térítésének komédiája. Ketten állnak ki a síkra: egy becsületes, jóindulatú kávéház-tulajdonos és Don Marzió, a megtestesült rosszindulat, akinek viszont sajnos a legtöbbször igaza van. Lássuk ki nyeri a csatát. Ehhez invitáljuk Önöket. Valló Péter SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

15 SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

16 SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

17 GYERMEK ELÕADÁSOK 17 SZÍNHÁZI ÉVAD 2013/201414

18 Hedry Mária TÜNDÉR MÍRA mesejáték JUHÁSZ RÓZA A Tündér Míra irodalmi igénnyel megírt klasszikus mesejáték. Ám ennél mégis jóval többet üzen, hiszen napjaink égetõ kérdéseit veti fel, a természet felelõtlen szennyezésének problémáját, közelebbrõl az élõvizek veszélyeztetettségét, s ezen keresztül a mai ember felelõsségét, morális értékrendjének újragondolását. Áttételesen a mesei elemek segítségével látjuk az önzés, a kapzsiság gátlástalan pusztítását, amely már az egész élõvilágot fenyegeti. De mint a mesékben, van megoldás, és jóra fordul az igazak sorsa. A történet tanulsága szerint mindez a valóságban is lehetséges, ha már gyermekkorban felhívjuk a gyermekek figyelmét, a maguk életkorának megfelelõen, környezetünk megóvásának, illetve a feltétel nélküli hûség, az önfeláldozás, a bátorság és a valódi értékrend fontosságára. SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

19 Alan Ayckbourn A HANG-VILLA TITKA mesejáték HARANGI MÁRIA Vajon hova tûnt a szomszéd bácsi énekhangja, és miért van akkora csönd az utca túloldalán, a nagy ház környékén? Hova tûnnek a hangok? Vajon mire megy egy okos, cserfes kislány és legjobb barátja, Albert, a kutya, ha a világ összes hangját kell megmenteni? A mese fõszereplõje egy kíváncsi kislány, Suzy, aki a mamájával és egy jópofa kutyussal lakik egy vidéki kis házban. A szomszédos telken egy elhagyatott ódon villa áll. Egy napon titokzatos úr költözik a misztikus helyre, és onnantól kezdve különös dolgok történnek. Suzy, hogy a rejtélyek végére járjon, belopódzik a hatalmas házba, és sorra fedezi fel a titokzatos szobákat. Vörösmarty Színház SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

20 Balázs Ágnes ANDERSEN AVAGY A MESÉK MESÉJE zenés játék két részben felnõtteknek és gyermekeknek IGLÓDI ISTVÁN Kossuth- és Jászai-díjas Érdemes mûvész Magyar Színház A zenés játék történetének középpontjában egy árva kislány, Gerda áll, aki a véletlen folytán vetõdik Andersen szegényes pincelakásába. Andersen megelevenedett bábfigurái az Ólomkatona, a Táncosnõ, Zsófi rongybaba és Ole manó egy különleges küldetés teljesí tésére kérik fel a kislányt: meg kell ölelnie a Hókirálynõt, hogy leolvadjon a jég az emberek szí vérõl, és egy boldogabb, szeretetteljesebb világ köszöntsön ránk. A titkos összeesküvõk" alaposan felkavarják az í ró életét, ráadásul megjelenik Lina kisasszony is, a fiatal szí nészjelölt, s Andersen szí vét rabul ejti a szerelem. Hol kezdõdik a mese, és hol ér véget a valóság? Már nem tudja senki, és a történet megállí thatatlanul hömpölyög a nagy találkozás felé. Közeledik a karácsony, amikor Gerdának meg kell ölelnie a Hókirálynõt. SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

21 Mûsorvezetõ: LUKÁCSHÁZI GYÕZÕ ÁLLATI ZENÉK Elõadó: AIR CORDE TRIÓ Sokan gondolják, hogy a komolyzene komoly. Pedig egyáltalán nem az! Az Air Corde Trió mûsora a leghíresebb zeneszerzõk leghíresebb mûveit adja elõ, melyeket kutyák, hattyúk, elefántok, dongók és még ki tudja, hány- és miféle állat inspirált. A mûsorban Vivaldi, Gossec, Saint-Saens, Honegger, Sári József, Rimszkij Korszakov és Rossini mûvei hangzanak el. A Diótörõ, Marika és az Egérkirály varázslatos meséje immár több mint száz éve tartozik hozzá a Karácsonyhoz. Generációk sorát varázsolta el Csajkovszkij valóban mesés zenéje. A BonBon Matiné mûsora pedig a mese és zene mellé hozzáteszi a tánc varázsát is. A Görömbõ Kompánia népzenei együttes, amely Zoli bácsi vezetésével és a gyerekek segítségével elmeséli, milyen kalandokon kell Petinek végigmennie ahhoz, hogy megtalálja Mikulás kesztyûjét. DIÓTÖRÕ Elõadják: TÁNCMÛVÉSZETI FÕISKOLA NÖVENDÉKEI MIKULÁS KESZTYÛJE Elõadó: GÖRÖMBÕ KOMPÁNIA SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

22 SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

23 LATINOVITS-BUJTOR JÁTÉKSZÍN 23 SZÍNHÁZI ÉVAD 2013/201414

24 Miroslav Krleža AGÓNIA dráma DÖMÖLKY JÁNOS Balázs Béla-díjas Kiváló és Érdemes mûvész Miroslav Krleža születésének évfordulóját július hetedikén ünnepli a világ. Ennek részeként mutatja be színházunk az Agónia címû darabját... A szépség titka és értelme, hogy a mi mai és itteni felindulásainkat át tudja vinni századokon, hogy azok a holnapi és ottani állapotokban ugyanolyan intenzíven tartsanak, mint ahogy tartottak ma. Az intenzitás és a szépség elválaszthatatlanok... A szépség tehát elválaszthatalan az igazságtól... (Miroslav Krleža) Egész életmûvében a harmonikus európaiság, a kelet-európai, valamint a délszláv horvát valóság problematikájához való szenvedélyes nemzeti hûség egymást erõsíti (Sinkó Ervin) s így válhat tiszteletbeli magyar klaszszikussá, ahol térben, idõben felismerhetõvé és tartalmakkal teljessé válhat a magyar valóság újra-átélésében is. (Dömölky János) SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

25 Örkény István DRÁGA GIZÁM! dráma BERÉNYI GÁBOR Jászai-díjas, Érdemes mûvész E groteszk történet fõhõse özvegy Orbán Béláné, s a darab valójában az õ véget nem érõ vitája, szájaskodó, alakoskodó, még a hazugságtól sem visszariadó pörlekedése mindenkivel, aki körülveszi: a lányával, a szomszédnõjével, s legfõképpen az õ München közelében élõ nénjével, Gizával. Körömszakadtáig harcol, hogy zûrzavaros, értelmetlen és reménytelen szerelmét ráerõszakolja a világra... Ez a szerelmi háromszög csak abban különbözik elõdeitõl, hogy szereplõi nem tizen-, nem is huszon-, hanem hatvan-egynéhány évesek... Orbánné a természet törvényeivel harcol, mert semmibe veszi az öregséget, és hadat üzen a halálnak. Örkény István SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

26 Tom Ziegler GRACE ÉS GLORIA színmû két felvonásban Rendezte: FÜSTI MOLNÁR ÉVA Jászai-díjas Hogyan adunk számot életünkrõl? Miért vagyunk ezen a világon? Nincs ember, akit ne foglalkoztatna ez a kérdés, hiszen életünk minden percében ott ólálkodik körülöttünk az elmúlás. Grace-t, az idõs parasztasszonyt nemrég engedték ki a kórházból. Gondozója Gloria, miután elhagyta New Yorkot és egy sikeres állást, most önkéntes ápolóként érkezik hozzá. Kettejük történetét mondja el az ismert amerikai író, miközben a nézõ önfeledten nevet az élet abszurd helyzetein. Egy humorral teli megható történet a hitrõl, életrõl és halálról. A Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség nívódíjával kitüntetett elõadás. A színmûvet Zimmermann Claudia fordította magyar nyelvre, Tresz Zsuzsa pedig a díszletet, valamint a jelmezeket tervezte. SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

27 Makszim Gorkij AZ ÁRULÓ monodráma Pjotr Karazin, más néven Lószúnyog a börtönben ül. Utolsó esélyként leírhatja, hány embert árult el több mint egy évtizeden keresztül a cári titkos rendõrségnek, kiket számûztek és kik kerültek börtönbe miatta. Nem akar írni, hiszen úgy gondolja, mindenképpen kivégzik. Az emlékek és a múlt önvizsgálatra kényszerítik. Vajon miért nem tudott a lelke felülkerekedni az árulásain? Miért érezte úgy, hogy miközben egész élete a küzdelemre való felkészülésrõl szólt, nem tudott önmagára figyelni? Az emberben rejlõ jót hogyan gyõzheti le a rossz, s miért követ el becstelenségeket? Mi történik, ha az embert gyötri a lelkiismeret? Miért van az, hogy az aljas dolgok elkövetése ellenére mégsem undorodik önmagától? Így keresi a válaszokat a fõhõs lelkének és testének börtönében. Az elõadás remek lehetõség felnõtteknek és a felnövekvõ generációnak, hogy ezeken a kérdéseken elgondolkodjanak. Színpadra alkalmazta és játssza: LENGYEL FERENC Jászai-díjas SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

28 Jevgenyij Griskovec HOGYAN ETTEM KUTYÁT? monodráma CZAJLIK JÓZSEF Griskovec monodrámájában saját világát, múltját szemléli szinte gyermeki naivitással, irónia nélkül. Saját bevallása szerint szövegeit csak a sokadik elõadás után jegyzi le, de a szövegek elõadásról elõadásra alakulnak. Griskovec saját történetein keresztül a közös élményekbõl és tapasztalatokból születõ valóságról mesél. Prózája a kortárs orosz irodalom élvonalbeli mûvei közé sorolandó, szövegei a kisember-téma méltó folytatói. Jól felismerhetõ elõdei Gogol és Remizov. Griskovec a saját elõadásáról így nyilatkozik: Én vagyok a darab szerzõje. Nem törekszem arra, hogy szétszakadjak, én egyszerre testesítsem meg a dramaturgot, a rendezõt, a mûvészt, a zeneszerzõt és végül a szereplõt. Elõadja: Gál Tamás. SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

29 SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

30 MÛSORON MARADÓ ELÕADÁSOK NAGYSZÍNHÁZ Kocsák Tibor Miklós Tibor ANNA KARENINA musical-opera SZEREDNYEI BÉLA Jászai-díjas Zerkovitz Béla Szilágyi László CSÓKOS ASSZONY operett OBERFRANK PÁL Jászai-díjas Kálmán Imre MARICA GRÓFNÕ operett MÉHES LÁSZLÓ Jászai-díjas Kisfaludy Károly CSALÓDÁSOK vígjáték VALLÓ PÉTER Kossuth- és Jászai-díjas, Érdemes mûvész Lionel Bart OLIVER! musical NAGY VIKTOR Szakonyi Károly ADÁSHIBA komédia TORDY GÉZA Kossuth-díjas, kétszeres Jászai-díjas, Kiváló és Érdemes mûvész Heltai Jenõ A TÜNDÉRLAKI LÁNYOK vígjáték GUELMINO SÁNDOR Kálmán Imre A MONTMARTRE-I IBOLYA operett KÉRI KITTY SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

31 SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

32 MÛSORON MARADÓ ELÕADÁSOK GYERMEK ELÕADÁSOK Csukás István MIRR-MURR, A KANDÚR zenés mesejáték JUHÁSZ RÓZA LATINOVITS-BUJTOR JÁTÉKSZÍN Jean Anouilh JEANNE D'ARC színmû KÉRI KITTY Euripidész Szinetár Miklós IPHIGENEIA AULISZBAN tragédia SZINETÁR MIKLÓS Kossuth-, Jászai- és Balázs Béla-díjas, Kiváló és Érdemes mûvész Örkény István SÖTÉT GALAMB dráma HARGITAI IVÁN Fernando Arrabal TÁBORI PIKNIK abszurd komédia TÓTH LOON SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

33 SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

34 Vezetés OBERFRANK PÁL igazgató Jászai-díjas EPERJES KÁROLY mûvészeti vezetõ és tanácsadó Kossuth- és Jászai-díjas HORVÁTH LÁSZLÓNÉ gazdasági igazgató LÕRINCZ CSABA mûszaki igazgató KELLERNÉ EGRESI ZSUZSANNA értékesítési vezetõ Örökös tagok PERLAKI RÓBERT díszlettervezõ Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetettje Alapító és örökös tag MAJCZEN MÁRIA Jászai-díjas SZOBOSZLAY SÁNDOR Jászai-díjas Kiváló és Érdemes mûvész BAKODY JÓZSEF Aase-díjas HORVÁTH KATALIN súgó JOÓS LÁSZLÓ Jászai-díjas MESZLÉRY JUDIT Jászai-díjas Érdemes mûvész PETRIK JÁNOS lakatostár-vezetõ SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

35

36

37 Színmûvészek BAJCSAY MÁRIA Jászai-díjas Érdemes mûvész BAKODY JÓZSEF Aase-díjas Örökös tag BARANYI PÉTER BENCZÉDI SÁNDOR CSARNÓY ZSUZSA Jászai-díjas DOBRA MÁRIA DOMINEK ANNA FÕZÕ DITTA HALAS ADELAIDA KERESZTES GÁBOR KÉRI KITTY KÕRÖSI CSABA MÁTÉ P. GÁBOR MESZLÉRY JUDIT Jászai-díjas Érdemes mûvész MÓDRI GYÖRGYI SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

38 Színmûvészek NAGYHEGYESI ZOLTÁN NYIRKÓ ISTVÁN PALÁSTHY BEA Déryné-díjas PERJÉSI HILDA SOLTIS ELEONÓRA SZALMA TAMÁS Jászai-díjas SZELES JÓZSEF SZÛCS KRISZTINA SZÛCS LÁSZLÓ színész TERESCSIK ESZTER TÓTH LOON TROKÁN ANNA VAJDA KÁROLY SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

39 Vendégmûvészek ESZTERGÁLYOS CECÍLIA Jászai-díjas Kiváló és Érdemes mûvész BORBICZKI FERENC Jászai-díjas GÁSPÁR TIBOR Jászai-díjas HORVÁTH ZOLTÁN HUNYADKÜRTI GYÖRGY JUHÁSZ RÓZA KOVÁCS GERGELY RANCSÓ DEZSÕ REVICZKY GÁBOR Kossuth- és Jászai-díjas SÁGHY TAMÁS SZILÁGYI TIBOR Kossuth- és Jászai-díjas Kiváló és Érdemes mûvész OBERFRANK PÉTER karmester Liszt Ferenc-díjas SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

40 Munkatársak Mûvészeti munkatársak Szervezés Titkárság Összevont tárak Díszítõtár Világosítótár Hangtár Szabótár PÁPES MÓNIKA rendezõasszisztens PÉTI KRISZTINA dramaturg, rendezõasszisztens BALÁZS ÉVA súgó HORVÁTH KATALIN súgó, Örökös tag KOVÁCS NOÉMI ZSUZSANNA rendezõasszisztens SZENTMIKLÓSI ILDIKÓ ügyelõ, Magyar Teátrum-díjas MAGYAR KINGA ügyelõ MÓDLI ZITA súgó KELLERNÉ EGRESI ZSUZSANNA értékesítési vezetõ CSORDÁS TÜNDE szervezõ, jegypénztáros HEGYINÉ BADACSONYI ÉVA szervezõ, jegypénztáros PINTÉR EDIT szervezõ, jegypénztáros SIMONNÉ SZABÓ SZILVIA szervezõ, jegypénztáros GODZSA ZOÁRD marketing munkatárs VARGA RÓBERT sajtóreferens TÓTH ZSANETT ALIZ mûvészeti titkár KERESZTES JÁNOS mûvészeti titkár KOVÁCS ANDREA általános titkár PELLES ANDREA összevont tárvezetõ TÖRÖK VIRÁG kellékes SZABÓ DÁNIEL kellékes ALBERT ILONA öltöztetõ NÉMETH ZSUZSANNA öltöztetõ NÉMETH BEÁTA öltöztetõ OSVÁTH IBOLYA fodrász SZÓLÁDI ANDREA fodrász BALÁZS ANDRÁS színpadi felügyelõ CZIRÁKI MIKLÓS színpadi felügyelõ helyettes, színpadmester RÁKOS ATTILA színpadmester CZIRÁKI JÁNOS zsinóros OLÁH MÁTYÁS zsinóros BASA ATTILA díszítõ CSORBA BERTOLD díszítõ FARKASRÉTI ÁDÁM díszítõ FEHÉR SZABOLCS díszítõ HATVÁRI TAMÁS díszítõ NAGY GÁBOR díszítõ SZÓRÁDI ROLAND díszítõ BALÁZS ISTVÁN tárvezetõ, világosító HORVÁTH KÁROLY fõvilágosító SOMOGYI GYÖRGY fõvilágosító GALGÓCZI RÓZSA világosító HORVÁTH GERGELY világosító TÓTH ATTILA világosító NÉMETH FERENC tárvezetõ, hangosító FARKASRÉTI GYÖRGY hangosító KOVÁCS DÁVID hangosító PÁSZTOR KÁROLY hangosító NÉMETH GABRIELLA nõi fõszabász BALOGH GABRIELLA jelmezkészítõ REGENYE ADRIENN jelmezkészítõ MOLNÁR ANDREA férfi fõszabász LÁSZLÓ ORSOLYA jelmezkészítõ BARANYAI ANDREA jelmezkészítõ SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

41 OZSVÁTH ILDIKÓ patinázó, Magyar Teátrum-díjas KINCSES FERENC tárvezetõ, asztalos DABRONAKI JÁNOS asztalos KOVÁCS ISTVÁN asztalos Patinázó mûhely Mûhelyház Asztalostár PETRIK PÉTER tárvezetõ, lakatos SZABÓ PÁL LÁSZLÓ lakatos Lakatostár GADÁCSI TAMÁS tárvezetõ, díszletfestõ LÁZÁR ENDRE díszletfestõ Mûterem MOJZES GABRIELLA tárvezetõ kárpitos NAGY ATTILA cipész Egyéb gyártás NYUL KRISZTINA pénzügyi-számviteli elõadó HOLICSNÉ RAPOSA JUDIT anyagkönyvelõ SOÓS GYULÁNÉ pénzügyi ügyintézõ SULYOKNÉ TABÁNYI VALÉRIA pénztáros SZALAY LILLA munkaügyi elõadó Gazdasági hivatal HORVÁTH LÁSZLÓ raktárvezetõ, anyagbeszerzõ, gépjármû ügyintézõ LISZI ZSUZSANNA jelmezraktáros VARGA ZSOLT gépkocsivezetõ, anyagmozgató Raktár PETRIK ZOLTÁN tárvezetõ, karbantartó NÁDASY GÁBOR karbantartó KARLI DÁNIEL karbantartó SZABÓ PÉTER karbantartó Karbantartók HÜBNER GYÖRGYNÉ nézõtéri csoportvezetõ BARTOS JÓZSEFNÉ BÉCSI KAMILLA CSAPÓ ZSÓFIA CSIKÓS BALÁZSNÉ GOSZTOLAI MÁRIA HOMOKI ILONA KOVÁCS ERZSÉBET KOVÁCS GÁBORNÉ LAKI ÁRPÁDNÉ LÕRINCZ ZSUZSANNA NAGY JÁNOSNÉ SZALMÁSY ÁGOTA TÓTH KRISZTINA VERB JÁNOSNÉ Nézõtéri dolgozók SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

42 Bérlet- és jegyárak SZÍNHÁZ JÁTÉKSZÍN HELYSZÍN/ELÕADÁS Diótörõ Állati zenék Mikulás kesztyûje BONBON MATINÉ BÉRLET (CSALÁDI) Ft HELYSZÍN JEGYÁRAK PRÓZAI I. helyár Ft II. helyár Ft III. helyár Ft SZÍNHÁZ PREMIER, ZENÉS ÉS VENDÉGJÁTÉK I. helyár Ft II. helyár Ft III. helyár Ft Nyugdíjas Ft Diák Ft Gyermekjegy (14 év alatt) Ft JÁTÉKSZÍN Felnõtt Diák/nyugdíjas BonBon jegy Ft Ft Ft Jegy- és bérletkedvezmények nappali tagozatos tanulóknak diákigazolvánnyal, nyugdíjasoknak nyugdíjas igazolvány felmutatásával vehetõk igénybe. SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

43 Bérlet- és jegyárak HELYSZÍN/ELÕADÁS FELNÕTT BÉRLET NYUGDÍJAS BÉRLET JÁTÉKSZÍN EXTRA BÉRLET (5 ELÕADÁS) (5 ELÕADÁS) (5 ELÕADÁS) Bruschino úr Csillagok szárnyán A víg özvegy I Ft I Ft SZÍNHÁZ Éjjeli menedékhely II Ft II Ft Veszedelmes viszonyok III Ft III Ft A kávéház Agónia Drága Gizám! Felnõtt: Ft JÁTÉKSZÍN Grace és Gloria Nyugdíjas: Ft Az áruló Diák: Ft Hogyan ettem kutyát? HELYSZÍN/ELÕADÁS Bruschino úr Csillagok szárnyán FELNÕTT BÉRLET NYUGDÍJAS BÉRLET + JÁTÉKSZÍN BÉRLET + JÁTÉKSZÍN BÉRLET (5+5 ELÕADÁS) (5+5 ELÕADÁS) PREMIER BÉRLET (6+5 ELÕADÁS) A víg özvegy I Ft SZÍNHÁZ Éjjeli menedékhely II Ft Veszedelmes viszonyok A kávéház Agónia Drága Gizám! I Ft II Ft III Ft I Ft II Ft III Ft III Ft + Légy jó mindhalálig JÁTÉKSZÍN Grace és Gloria Az áruló Ft Hogyan ettem kutyát? SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

44 Bérlet- és jegyárak SZÍNHÁZ HELYSZÍN/ELÕADÁS Tündér Míra A Hang-villa titka GYERMEK-ÓVODA, KISISKOLA BÉRLET Ft SZÍNHÁZ HELYSZÍN/ELÕADÁS Légy jó mindhalálig Andersen, avagy a mesék meséje IFJÚSÁGI ÉS FELSÕ TAGOZAT BÉRLET Ft HELYSZÍN/ELÕADÁS Bruschino úr Csillagok szárnyán Légy jó mindhalálig! Éjjeli menedékhely Veszedelmes viszonyok SZÍNHÁZ A kávéház Légy jó mindhalálig! Éjjeli menedékhely A kávéház Két elõadásos bérlet igény szerinti elõadásokkal IFJÚSÁGI KÖZÉPISKOLA BÉRLET Ft Ft Ft SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

45 Partnerek és elérhetõségek FENNTARTÓ: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata TÁMOGATÓK: Nemzeti Kulturális Alap Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Magyar Mûvészeti Akadémia A VESZPRÉMI PETÕFI SZÍNHÁZ EGYÜTTMÛKÖDÕ PARTNEREI: Hotel Historia & Historante**** Villa Medici Hotel & Étterem, Gourmandia Étterem Betekints Wellness és Konferencia Hotel Mackó Cukrászda és Snack Molnár és Társai Fotó Kft. Nyomdakész Kft. Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közmûvelõdési Intézet Nivegy-völgyi Borok Háza Alsótekeresi Faiskola Kft. A VESZPRÉMI PETÕFI SZÍNHÁZ MÉDIAPARTNEREI: Napló, Veszprémi 7 Nap, Veszprém TV, Füred TV, Veszprémi Est, Magyar Színházi Portál, vehir.hu, Egyetem TV, Lénia Kft. (Pláza rádió), iveszprem.hu, Observer, Regina TV, TV2, Méz Rádió, MTI, Szentgál TV Felelõs kiadó: OBERFRANK PÁL Szerkesztõ: GODZSA ZOÁRD Nyomdai munka: NYOMDAKÉSZ KFT. JEGYIRODA (a színház fõbejáratától jobbra): Veszprémi Petõfi Színház 8200 Veszprém, Óvári Ferenc utca 2. Telefon/fax: Nyitva: hétfõtõl csütörtökig 8 16 óráig, pénteken 8 14 óra között. JEGYPÉNZTÁR (a színház elõcsarnokában): Telefon: Nyitva: hétköznap 8 13 óráig és óráig, illetve az elõadások napján az elõadások elsõ szünetének végéig. Hétvégén elõadás elõtt egy órával nyit pénztárunk. Nyitvatartási idõn kívül hívható mobilszám: Az elõre lefoglalt jegyeket fél órával az elõadás kezdete elõtt szíveskedjenek átvenni! A színház a mûsorváltoztatás jogát fenntartja! SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

46 SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

Tisztelt Igazgatóság! Képgaléria Fesztiválmegnyitó http://www.pnsz.hu/galeria/294/ii-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival-megnyito

Tisztelt Igazgatóság! Képgaléria Fesztiválmegnyitó http://www.pnsz.hu/galeria/294/ii-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival-megnyito NKA Igazgatósága 1388 Budapest, Pf.: 82 Tárgy: Záró beszámoló megküldése Pályázati azonosító: 3707/11933 Tisztelt Igazgatóság! A Támogatási Szerződésben foglaltak szerint nyilatkozom, hogy a II. Pécsi

Részletesebben

VESZPRÉMI PETOFI SZÍNHÁZ

VESZPRÉMI PETOFI SZÍNHÁZ VESZPRÉMI PETOFI SZÍNHÁZ SZÍNHÁZI ÉVAD 2014/2015 SZÍNHÁZI ÉVAD 1 2014/2015... K Ö Z Ö S S É G B E N A K Ö Z Ö N S É G G E L... SZÍNHÁZI ÉVAD 2 2014/2015 Köszöntõ Nem jó egyedül lenni. Már Ádám sem érezte

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

2015. január 12 április 16. Terem: E ép. fszt. 1. Csoportkód: 04/2015/M Időpont: hétfő és szerda, 13:00 16:15

2015. január 12 április 16. Terem: E ép. fszt. 1. Csoportkód: 04/2015/M Időpont: hétfő és szerda, 13:00 16:15 Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztásokat. Kérjük, hogy az első tanítási napotokon a megadott terembe és a megadott időpontra menjetek. Az első tanítási napra a tandíjon

Részletesebben

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Eldorádó a Bárkában Bereményi Géza filmje, az Eldorádó nyomán készült az író-rendeződarabja, amely Az arany

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

78 Ironman a Polythlonban

78 Ironman a Polythlonban 1635 2014 379 év 1898 2014 116 év 78 Ironman a Polythlonban 1987 2014 27 év 1990 2014 24 év Ács Viktor (1985) Nagyatád (2009) 11:26:07 Nagyatád (2010) 13:19:01 Ambach Balázs (1983) Nagyatád (2013) 13:49:03

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak Serdülõ I. Ranglista Az összetett verseny állása 2004.nov..10 Férfi Kajak 1 2 3 4 5 Németh Tamás Varga Kálmán Soós Péter Péter Kristóf Mészáros Zsolt 4121 MULTI Sportegyesület 75.70 2 8 19.20 339 Lágymányosi

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november 20-ig. XV. Könyvszalon

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Városközponti KISOKOS

Városközponti KISOKOS Városközponti KISOKOS VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA3 Belvárosi Általános Iskola... 4 Jókai Mór Általános Iskola... 5 Liszt Ferenc Alapfokú Mővészeti Iskola... 6 Mátyás Király

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

A támogatás célja. Almási Zsolt Tankönyvek és taneszköz támogatása 6 000 Ft Budapest

A támogatás célja. Almási Zsolt Tankönyvek és taneszköz támogatása 6 000 Ft Budapest Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A (1) bek. értelmében az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

VESZPRÉMI PETOFI SZÍNHÁZ ...KÖZÖSSÉGBEN A K ÖZÖNSÉGGEL... 1 MÛSORFÜZET MÁJUS-JÚNIUS. 2013/2014 május-június 2013/2014

VESZPRÉMI PETOFI SZÍNHÁZ ...KÖZÖSSÉGBEN A K ÖZÖNSÉGGEL... 1 MÛSORFÜZET MÁJUS-JÚNIUS. 2013/2014 május-június 2013/2014 VESZPRÉMI PETOFI SZÍNHÁZ...KÖZÖSSÉGBEN A K ÖZÖNSÉGGEL... 2013/2014 május-június 2013/2014 1 MÛSORFÜZET MÁJUS-JÚNIUS Carlo Goldoni A KÁVÉHÁZ vígjáték három felvonásban Rendezõ: VALLÓ PÉTER, Kossuth-és Jászai-díjas,

Részletesebben

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3.

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3. V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL Mezőkövesd, 20. július 1-3. Gyerek II D latin 1/1 Mezőkövesd 2 páros 1 2 Somoskői László Fürjes Eszter Ten Dance Tse 2 25 Babiciu Razvan Dunca Alina Románia

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék BUDAPEST Oktató neve szoba-szám telefon e-mail Dr. Bartók István 309 06-1/450-2420/235 mellék bartok.istvan@edutus.hu Fabricius-Ferke György 06-1/450-2420/225 mellék

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

E R E D M É N Y J E G Y Z É K

E R E D M É N Y J E G Y Z É K Baranya - Tolna Megyei Sportlövő Szövetség 7622 Pécs Nyírfa u.34.tel.: +36309528596 E-mail: baranyamssz@gmail.com E R E D M É N Y J E G Y Z É K Verseny neve: Baranya Megye Bajnoksága Verseny helye: Pécs

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 Dr. Reményi Ákos szds.adjunktus

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

369-1/2009. I.4. iktatószámú GAZDASÁGI ÜGYREND módosítása

369-1/2009. I.4. iktatószámú GAZDASÁGI ÜGYREND módosítása 369-1/2009. I.4. iktatószámú GAZDASÁGI ÜGYREND módosítása Bevezetés kiegészítése: 368/2011. (XII.31) Korm. rendelete, 369/2011. (XII.31) Korm. rendelete, ill. a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról.

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Kerületi Informatika Alkalmazói Tanulmányiverseny 2012-2013

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Kerületi Informatika Alkalmazói Tanulmányiverseny 2012-2013 2013. március 18. hétfő Komplex I. 1. 511 Némethy Panna 6. Hauth Antal Teleki Blanka Általános Iskola - Teleki Blanka Grundschule 23 17 49 89 2. 507 Borsi Flóra 6.a Némethy Beáta Őrmezei Általános Iskola

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:..

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. További terv 2007-2013 Az eredeti további terv készítésének dátuma:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

2014. évi Megyei Bajnokság

2014. évi Megyei Bajnokság 2014. évi Megyei Bajnokság Versenybíróság Elnök: Iroda: Informatika: Tájékoztató: Orvos: Indító: Stílus: Kiss Attila Ragány Szilvia Hölcz Eszter Telegdy Zoltán Telegdy Ákos Szűcs István Fülöpné Molnár

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

Sorszám Név Munkakör Képesítés. gyógypedagógiai asszisztens

Sorszám Név Munkakör Képesítés. gyógypedagógiai asszisztens Sorszám Név Munkakör Képesítés 1. BRENNER ÁRPÁDNÉ gyógypedagógus logopédia,tanulásban 2. BUNCZOM EDINA gyógytornász 3. CSÉPLŐNÉ KÁLDI BEÁTA gyógypedagógus pedagógiája szakos általános iskolai tanár orosz

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben