SZÍNHÁZI ÉVAD 2013/2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÍNHÁZI ÉVAD 2013/2014"

Átírás

1 SZÍNHÁZI ÉVAD 2013/2014 SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

2 SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

3 Köszöntõ Egy újságírói kérdésre adott válasz során született a gondolataimban az a kép néhány napja, amely élénken él azóta is bennem, ha Önökre és a Veszprémi Petõfi Színházra gondolok. Azt szoktam mondani, hogy amikor Szinetár tanár úr vagy Valló Péter nálunk rendez, és Dömölky János, vagy amikor többek között Reviczky Gábor vagy Esztergályos Cecília, ebben az évben pedig Szilágyi Tibor is elfogadja meghívásunkat, és mindezt a Petõfi Színház kiváló társulata erõsíti, gazdagítja, akkor itt van velünk Nádasdy Kálmán, Major Tamás, Várkonyi Zoltán is, és Horvai István, Kapás Dezsõ és Iglódi tanár úr, Majczen Mária és Latinovits és Szoboszlay Sándor és mindenki, aki itt élt-halt, és az egész XX. századi színházi múlt, minden, amit a színházról tanultunk, tudunk, amit szeretünk, ami a miénk, szívünkben-lelkünkben, zsigereinkben már otthont talált. És olyan ez, mint egy nagy fa, egy nagy fatörzs, tele ágakkal, a mélyben gyökerekkel, és az ágakon gyümölcsökkel. De ez a fa magányos lenne, ha nem állna mellette egy másik fa, amely segíti, megtermékenyíti, bátorítja, amely ugyanannyi idõs, mint õ maga, szintén nagy törzzsel, tele ágakkal, a mélyben gyökerekkel. És ez az Önök fája, mely öntudatlanul is tudatosan ragaszkodik barátjához, pártolja és felemeli, hûséggel kíséri társát. És e két fának gyökerei, ágai öszsze-összenõnek az évtizedek forgatagában, és nem is akarnak már soha egymás nélkül élni. Ez a kép él bennem, és e két fának szeretnék, szeretnénk a társulattal együtt gondos gazdái lenni. Kérem, társuljanak hozzánk, hogy együtt álljuk ki a viharos idõket is, éljük túl a villámlásokat, a hosszú telet és együtt örüljünk, mert a tavasz mindig, ha késve is, elérkezik! Kedves Barátaink! Szeretettel ajánlom Önöknek 2013/14-es klasszikus évadunkat! Lehár Ferencet, Maxim Gorkijt, Rossinit és Goldonit, Móricz Zsigmondot és Miroslav Krleža-t, Örkény Istvánt, de a kortárs Cristopher Hamptont is! És többi kínálatunkat, a vendégjátékokat és a még titkos meglepetéseket! Ne felejtsük: 2014-ben William Shakespeare 450 éves lesz! Kedves Szülõk, Nagyszülõk! Kérem, kövessék a gyermek és ifjúsági kínálatunkat is, a kortárs Hedry Mária mesét, a Tündér Mírát, Andersent és a BonBon matiné elõadásait! Kérem válogassanak, csemegézzenek, szüreteljenek! Tartalmas szórakozást kívánok! Tisztelt Közönségünk! OBERFRANK O PÁL igazgató SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

4 Tartalom NAGYSZÍNHÁZI ELÕADÁSOK... 7 Bruschino úr... 8 Csillagok szárnyán... 9 A víg özvegy Éjjeli menedékhely Légy jó mindhalálig Veszedelmes viszonyok A kávéház GYERMEK ELÕADÁSOK Tündér Míra A Hang-villa titka Andersen, avagy a mesék meséje BonBon matiné bérlet LATINOVITS-BUJTOR JÁTÉKSZÍN Agónia Drága Gizám! Grace és Gloria Az áruló Hogyan ettem kutyát? MÛSORON MARADÓ ELÕADÁSOK Vezetés Örökös tagok Színmûvészek Vendégmûvészek Munkatársak Bérlet- és jegyárak SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

5 SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

6 SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

7 NAGYSZÍNHÁZI ELÕADÁSOK 7 SZÍNHÁZI ÉVAD 2013/201414

8 Gioacchino Rossini BRUSCHINO ÚR vígopera TORONYKÕY ATTILA Hiszem, hogy az opera mindig élni fog, csak a közönséghez vezetõ utat kell megtalálni. A Bruschino úr, avagy a véletlen gyermek címû Rossini-mûvel szeretnénk folytatni Veszprémben az opera mûfajának népszerûsítését. Ez a vígopera természetesen tele van szerepcserékkel és ezáltal félreértésekkel, ütõdött figurákkal, egy szerelmi szállal, szellemes zenei megoldásokkal. Az operákat általában cselekményük idejében játsszák, de elõfordul, hogy a zeneszerzõ korába, illetve a jelenkorba adaptálják. Mi úgy gondoltuk, hogy ezen elveket felborítva a régmúltba, egyenesen a jégkorszakba helyezzük a történetet. Hogy miért?... Jöjjenek el és nézzék meg! A kosztümök és a kellékek is természetesen ezt a kort idézik, sokszor ironikus megoldásokkal, humoros eszközhasználattal. SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

9 CSILLAGOK SZÁRNYÁN táncfantázia DEMCSÁK OTTÓ Harangozó-díjas Õsidõk óta foglalkoztatja az embert, hogy a kicsi és a nagy rendszerek hogyan viszonyulnak egymáshoz (az egyén a családhoz, a család a törzshöz és társadalomhoz). Ezek a rendszerek mindig fölemelték az embert magasabb gondolati és érzelmi síkokra is, és ebben életünk alapja, a csillagokhoz, illetve az univerzumhoz való viszonyulásunk meghatározó jelleggel bírt. Az elõadás a csillagképeket jeleníti meg a mozgás nyelvezetével, amelyek közvetlenül a földi létünket befolyásolják. Ez a látványvilág egy õsi emberi közöség hétköznapjainak és ünnepeinek a kerete. Története a csillagvallás egy papnõjének az élete, aki spirituális küldetésének alázatát és önfeláldozását ég és föld között egy közösség érdekében végzi. SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

10 Lehár Ferenc A VÍG ÖZVEGY operett Mérei Adolf fordítása nyomán átdolgozta Kállai István és Szinetár Miklós SZINETÁR MIKLÓS Kossuth-, Jászaiés Balázs Béla-díjas, Kiváló és Érdemes mûvész A víg özvegy arról szól, hogy az élet szép. Kevés olyan operett van, amit ilyen maradéktalanul az életörömrõl írtak. Bármilyen nehéz helyzetbe is kerülnek a szereplõk, akármilyen valódi vagy álkonfliktusok keserítik õket, kivirágoznak a gyönyörû dallamok, amelyek mind arról szólnak, hogy az élet gazdag, színes, hogy érdemes élni. Arról is szól ez a darab, hogy nagyon kiszolgáltatottak vagyunk. A múltunknak, szenvedélyeinknek, na meg a pénznek. A darab története egy kis szegény ország sorsa körül zajlik, amely nyakig el van adósodva és amelynek a tisztviselõi mindenre képesek, hogy pénzt szerezzenek a szeretett hazának. Ettõl válik hirtelen aktuálissá és idõnként nagyon keménnyé a történet. Szerencsére a mindenek felett diadalmaskodó szerelem, ha nem is oldja meg, de elfeledteti a gondokat... Szinetár Miklós SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

11 Makszim Gorkij ÉJJELI MENEDÉKHELY színmû Gorkij a 20. század egyik legellentmondásosabb, ugyanakkor egyik legtehetségesebb írója is. Novellában, regényben és drámában egyaránt világraszólót alkotott. Gorkij elsõ világsikert aratott színpadi mûvében, az Éjjeli menedékhelyben hitet tesz az ember földi elhivatottsága, eltiporhatatlan méltósága mellett. Az éjjeli menedékhelyen kényszerûségbõl összezárt emberek egymástól független, de azért kölcsönhatásban álló sorsát ismerhetjük meg: Klescs, a lakatos, aki bü szke munkásember, a nagybeteg Anna, Klescs felesége, akit a férje folyamatosan bántalmaz, a börtönviselt Szatyin, aki húga védelmében megö lt egy gazembert, az alkoholista Színész és Pepel, a tolvaj. Ebbe a világba érkezik meg Luka, az öreg vándor, aki valamennyiük életének fontos szereplõje lesz... EPERJES KÁROLY Kossuth- és Jászai-díjas SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

12 Móricz Zsigmond Kocsák Tibor Miklós Tibor LÉGY JÓ MINDHALÁLIG musical TÓTH LOON A Légy jó mindhalálig egy kiváló író kiváló regénye, és ha nem lenne kötelezõ olvasmány, minden bizonnyal nagyobb népszerûségnek örvendene a fiatalok körében, hiszen Nyilas Misi példája örök: ma is ugyanúgy belerendül a világ, ha egy tiszta és becsületes gyermeknek csalódást okoz a felnõttek világa. Nyilas Misi mindannyiunk számára a lelki tisztaságot jelképezi. Történetünkben ez a lelki tisztaság áll konfliktusban a pénzzel. A pénz, mint manapság is tapasztalhatjuk, ritkán kerül ki vesztesként, még ha a lélek tisztaságával is áll szemben. Ez a tanulság összegzõdik a mû címében, amelyet a bibliából, a Jelenések könyvébõl kölcsönzött Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig... A nagyszerû regény musical változatát mutatjuk be. Tóth Loon SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

13 de Laclos VESZEDELMES VISZONYOK színmû GUELMINO SÁNDOR A Veszedelmes viszonyok õszinte történet férfiak és nõk cselszövéseirõl, praktikáiról, szövevényes testi és lelki kapcsolatairól. Mindennek középpontjában a XVIII. század Franciaországának fülledt és romlott erotikája áll. A mû fõhõse, Valmont gátlástalanul cinikus, kegyetlen és velejéig romlott nõcsábász, aki egyetlen szabály szerint éli életét: Soha ne légy szerelmes! A gazdag és öntelt Merteuil márkiné fogadást ajánl neki: csábítsa el az erényes és gyönyörû Madame de Tourvelt. A Valmont számára csak könnyed és rutinszerû játéknak ígérkezõ udvarlás azonban komolyra fordul, amikor rádöbben, hogy beleszeretett Madame de Tourveltbe. Inkorrekt játszadozásainak köszönhetõen azonban ez már egy soha be nem teljesült, igazi, halálos szerelem marad... SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

14 Carlo Goldoni A KÁVÉHÁZ vígjáték VALLÓ PÉTER Kossuth- és Jászai-díjas Érdemes mûvész Goldoni folyamatosan jelen van a világ színpadain. Mások egy-egy divathullám után el-el tünedeznek, de Goldoni marad. Történik mindez pedig azért, mert az õ tárgya: a gyarló, kicsit mulatságos, kicsit szánni-, kicsit szeretnivaló ember (akit persze sokszor tiszta szívbõl utálni is lehet) mit sem változik. Más jármûvekre ültethetjük, más otthonokba költöztethetjük, megváltoztathatjuk a világról szerzett tudását, információit, de a lelke legmélyén ugyanolyan marad õkelme, mint amilyenek többek között Goldoni kortársai is voltak. A Kávéház a szerzõ egyik legtöbbet játszott darabja, az õ kortársai jó útra térítésének komédiája. Ketten állnak ki a síkra: egy becsületes, jóindulatú kávéház-tulajdonos és Don Marzió, a megtestesült rosszindulat, akinek viszont sajnos a legtöbbször igaza van. Lássuk ki nyeri a csatát. Ehhez invitáljuk Önöket. Valló Péter SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

15 SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

16 SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

17 GYERMEK ELÕADÁSOK 17 SZÍNHÁZI ÉVAD 2013/201414

18 Hedry Mária TÜNDÉR MÍRA mesejáték JUHÁSZ RÓZA A Tündér Míra irodalmi igénnyel megírt klasszikus mesejáték. Ám ennél mégis jóval többet üzen, hiszen napjaink égetõ kérdéseit veti fel, a természet felelõtlen szennyezésének problémáját, közelebbrõl az élõvizek veszélyeztetettségét, s ezen keresztül a mai ember felelõsségét, morális értékrendjének újragondolását. Áttételesen a mesei elemek segítségével látjuk az önzés, a kapzsiság gátlástalan pusztítását, amely már az egész élõvilágot fenyegeti. De mint a mesékben, van megoldás, és jóra fordul az igazak sorsa. A történet tanulsága szerint mindez a valóságban is lehetséges, ha már gyermekkorban felhívjuk a gyermekek figyelmét, a maguk életkorának megfelelõen, környezetünk megóvásának, illetve a feltétel nélküli hûség, az önfeláldozás, a bátorság és a valódi értékrend fontosságára. SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

19 Alan Ayckbourn A HANG-VILLA TITKA mesejáték HARANGI MÁRIA Vajon hova tûnt a szomszéd bácsi énekhangja, és miért van akkora csönd az utca túloldalán, a nagy ház környékén? Hova tûnnek a hangok? Vajon mire megy egy okos, cserfes kislány és legjobb barátja, Albert, a kutya, ha a világ összes hangját kell megmenteni? A mese fõszereplõje egy kíváncsi kislány, Suzy, aki a mamájával és egy jópofa kutyussal lakik egy vidéki kis házban. A szomszédos telken egy elhagyatott ódon villa áll. Egy napon titokzatos úr költözik a misztikus helyre, és onnantól kezdve különös dolgok történnek. Suzy, hogy a rejtélyek végére járjon, belopódzik a hatalmas házba, és sorra fedezi fel a titokzatos szobákat. Vörösmarty Színház SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

20 Balázs Ágnes ANDERSEN AVAGY A MESÉK MESÉJE zenés játék két részben felnõtteknek és gyermekeknek IGLÓDI ISTVÁN Kossuth- és Jászai-díjas Érdemes mûvész Magyar Színház A zenés játék történetének középpontjában egy árva kislány, Gerda áll, aki a véletlen folytán vetõdik Andersen szegényes pincelakásába. Andersen megelevenedett bábfigurái az Ólomkatona, a Táncosnõ, Zsófi rongybaba és Ole manó egy különleges küldetés teljesí tésére kérik fel a kislányt: meg kell ölelnie a Hókirálynõt, hogy leolvadjon a jég az emberek szí vérõl, és egy boldogabb, szeretetteljesebb világ köszöntsön ránk. A titkos összeesküvõk" alaposan felkavarják az í ró életét, ráadásul megjelenik Lina kisasszony is, a fiatal szí nészjelölt, s Andersen szí vét rabul ejti a szerelem. Hol kezdõdik a mese, és hol ér véget a valóság? Már nem tudja senki, és a történet megállí thatatlanul hömpölyög a nagy találkozás felé. Közeledik a karácsony, amikor Gerdának meg kell ölelnie a Hókirálynõt. SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

21 Mûsorvezetõ: LUKÁCSHÁZI GYÕZÕ ÁLLATI ZENÉK Elõadó: AIR CORDE TRIÓ Sokan gondolják, hogy a komolyzene komoly. Pedig egyáltalán nem az! Az Air Corde Trió mûsora a leghíresebb zeneszerzõk leghíresebb mûveit adja elõ, melyeket kutyák, hattyúk, elefántok, dongók és még ki tudja, hány- és miféle állat inspirált. A mûsorban Vivaldi, Gossec, Saint-Saens, Honegger, Sári József, Rimszkij Korszakov és Rossini mûvei hangzanak el. A Diótörõ, Marika és az Egérkirály varázslatos meséje immár több mint száz éve tartozik hozzá a Karácsonyhoz. Generációk sorát varázsolta el Csajkovszkij valóban mesés zenéje. A BonBon Matiné mûsora pedig a mese és zene mellé hozzáteszi a tánc varázsát is. A Görömbõ Kompánia népzenei együttes, amely Zoli bácsi vezetésével és a gyerekek segítségével elmeséli, milyen kalandokon kell Petinek végigmennie ahhoz, hogy megtalálja Mikulás kesztyûjét. DIÓTÖRÕ Elõadják: TÁNCMÛVÉSZETI FÕISKOLA NÖVENDÉKEI MIKULÁS KESZTYÛJE Elõadó: GÖRÖMBÕ KOMPÁNIA SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

22 SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

23 LATINOVITS-BUJTOR JÁTÉKSZÍN 23 SZÍNHÁZI ÉVAD 2013/201414

24 Miroslav Krleža AGÓNIA dráma DÖMÖLKY JÁNOS Balázs Béla-díjas Kiváló és Érdemes mûvész Miroslav Krleža születésének évfordulóját július hetedikén ünnepli a világ. Ennek részeként mutatja be színházunk az Agónia címû darabját... A szépség titka és értelme, hogy a mi mai és itteni felindulásainkat át tudja vinni századokon, hogy azok a holnapi és ottani állapotokban ugyanolyan intenzíven tartsanak, mint ahogy tartottak ma. Az intenzitás és a szépség elválaszthatatlanok... A szépség tehát elválaszthatalan az igazságtól... (Miroslav Krleža) Egész életmûvében a harmonikus európaiság, a kelet-európai, valamint a délszláv horvát valóság problematikájához való szenvedélyes nemzeti hûség egymást erõsíti (Sinkó Ervin) s így válhat tiszteletbeli magyar klaszszikussá, ahol térben, idõben felismerhetõvé és tartalmakkal teljessé válhat a magyar valóság újra-átélésében is. (Dömölky János) SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

25 Örkény István DRÁGA GIZÁM! dráma BERÉNYI GÁBOR Jászai-díjas, Érdemes mûvész E groteszk történet fõhõse özvegy Orbán Béláné, s a darab valójában az õ véget nem érõ vitája, szájaskodó, alakoskodó, még a hazugságtól sem visszariadó pörlekedése mindenkivel, aki körülveszi: a lányával, a szomszédnõjével, s legfõképpen az õ München közelében élõ nénjével, Gizával. Körömszakadtáig harcol, hogy zûrzavaros, értelmetlen és reménytelen szerelmét ráerõszakolja a világra... Ez a szerelmi háromszög csak abban különbözik elõdeitõl, hogy szereplõi nem tizen-, nem is huszon-, hanem hatvan-egynéhány évesek... Orbánné a természet törvényeivel harcol, mert semmibe veszi az öregséget, és hadat üzen a halálnak. Örkény István SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

26 Tom Ziegler GRACE ÉS GLORIA színmû két felvonásban Rendezte: FÜSTI MOLNÁR ÉVA Jászai-díjas Hogyan adunk számot életünkrõl? Miért vagyunk ezen a világon? Nincs ember, akit ne foglalkoztatna ez a kérdés, hiszen életünk minden percében ott ólálkodik körülöttünk az elmúlás. Grace-t, az idõs parasztasszonyt nemrég engedték ki a kórházból. Gondozója Gloria, miután elhagyta New Yorkot és egy sikeres állást, most önkéntes ápolóként érkezik hozzá. Kettejük történetét mondja el az ismert amerikai író, miközben a nézõ önfeledten nevet az élet abszurd helyzetein. Egy humorral teli megható történet a hitrõl, életrõl és halálról. A Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség nívódíjával kitüntetett elõadás. A színmûvet Zimmermann Claudia fordította magyar nyelvre, Tresz Zsuzsa pedig a díszletet, valamint a jelmezeket tervezte. SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

27 Makszim Gorkij AZ ÁRULÓ monodráma Pjotr Karazin, más néven Lószúnyog a börtönben ül. Utolsó esélyként leírhatja, hány embert árult el több mint egy évtizeden keresztül a cári titkos rendõrségnek, kiket számûztek és kik kerültek börtönbe miatta. Nem akar írni, hiszen úgy gondolja, mindenképpen kivégzik. Az emlékek és a múlt önvizsgálatra kényszerítik. Vajon miért nem tudott a lelke felülkerekedni az árulásain? Miért érezte úgy, hogy miközben egész élete a küzdelemre való felkészülésrõl szólt, nem tudott önmagára figyelni? Az emberben rejlõ jót hogyan gyõzheti le a rossz, s miért követ el becstelenségeket? Mi történik, ha az embert gyötri a lelkiismeret? Miért van az, hogy az aljas dolgok elkövetése ellenére mégsem undorodik önmagától? Így keresi a válaszokat a fõhõs lelkének és testének börtönében. Az elõadás remek lehetõség felnõtteknek és a felnövekvõ generációnak, hogy ezeken a kérdéseken elgondolkodjanak. Színpadra alkalmazta és játssza: LENGYEL FERENC Jászai-díjas SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

28 Jevgenyij Griskovec HOGYAN ETTEM KUTYÁT? monodráma CZAJLIK JÓZSEF Griskovec monodrámájában saját világát, múltját szemléli szinte gyermeki naivitással, irónia nélkül. Saját bevallása szerint szövegeit csak a sokadik elõadás után jegyzi le, de a szövegek elõadásról elõadásra alakulnak. Griskovec saját történetein keresztül a közös élményekbõl és tapasztalatokból születõ valóságról mesél. Prózája a kortárs orosz irodalom élvonalbeli mûvei közé sorolandó, szövegei a kisember-téma méltó folytatói. Jól felismerhetõ elõdei Gogol és Remizov. Griskovec a saját elõadásáról így nyilatkozik: Én vagyok a darab szerzõje. Nem törekszem arra, hogy szétszakadjak, én egyszerre testesítsem meg a dramaturgot, a rendezõt, a mûvészt, a zeneszerzõt és végül a szereplõt. Elõadja: Gál Tamás. SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

29 SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

30 MÛSORON MARADÓ ELÕADÁSOK NAGYSZÍNHÁZ Kocsák Tibor Miklós Tibor ANNA KARENINA musical-opera SZEREDNYEI BÉLA Jászai-díjas Zerkovitz Béla Szilágyi László CSÓKOS ASSZONY operett OBERFRANK PÁL Jászai-díjas Kálmán Imre MARICA GRÓFNÕ operett MÉHES LÁSZLÓ Jászai-díjas Kisfaludy Károly CSALÓDÁSOK vígjáték VALLÓ PÉTER Kossuth- és Jászai-díjas, Érdemes mûvész Lionel Bart OLIVER! musical NAGY VIKTOR Szakonyi Károly ADÁSHIBA komédia TORDY GÉZA Kossuth-díjas, kétszeres Jászai-díjas, Kiváló és Érdemes mûvész Heltai Jenõ A TÜNDÉRLAKI LÁNYOK vígjáték GUELMINO SÁNDOR Kálmán Imre A MONTMARTRE-I IBOLYA operett KÉRI KITTY SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

31 SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

32 MÛSORON MARADÓ ELÕADÁSOK GYERMEK ELÕADÁSOK Csukás István MIRR-MURR, A KANDÚR zenés mesejáték JUHÁSZ RÓZA LATINOVITS-BUJTOR JÁTÉKSZÍN Jean Anouilh JEANNE D'ARC színmû KÉRI KITTY Euripidész Szinetár Miklós IPHIGENEIA AULISZBAN tragédia SZINETÁR MIKLÓS Kossuth-, Jászai- és Balázs Béla-díjas, Kiváló és Érdemes mûvész Örkény István SÖTÉT GALAMB dráma HARGITAI IVÁN Fernando Arrabal TÁBORI PIKNIK abszurd komédia TÓTH LOON SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

33 SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

34 Vezetés OBERFRANK PÁL igazgató Jászai-díjas EPERJES KÁROLY mûvészeti vezetõ és tanácsadó Kossuth- és Jászai-díjas HORVÁTH LÁSZLÓNÉ gazdasági igazgató LÕRINCZ CSABA mûszaki igazgató KELLERNÉ EGRESI ZSUZSANNA értékesítési vezetõ Örökös tagok PERLAKI RÓBERT díszlettervezõ Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetettje Alapító és örökös tag MAJCZEN MÁRIA Jászai-díjas SZOBOSZLAY SÁNDOR Jászai-díjas Kiváló és Érdemes mûvész BAKODY JÓZSEF Aase-díjas HORVÁTH KATALIN súgó JOÓS LÁSZLÓ Jászai-díjas MESZLÉRY JUDIT Jászai-díjas Érdemes mûvész PETRIK JÁNOS lakatostár-vezetõ SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

35

36

37 Színmûvészek BAJCSAY MÁRIA Jászai-díjas Érdemes mûvész BAKODY JÓZSEF Aase-díjas Örökös tag BARANYI PÉTER BENCZÉDI SÁNDOR CSARNÓY ZSUZSA Jászai-díjas DOBRA MÁRIA DOMINEK ANNA FÕZÕ DITTA HALAS ADELAIDA KERESZTES GÁBOR KÉRI KITTY KÕRÖSI CSABA MÁTÉ P. GÁBOR MESZLÉRY JUDIT Jászai-díjas Érdemes mûvész MÓDRI GYÖRGYI SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

38 Színmûvészek NAGYHEGYESI ZOLTÁN NYIRKÓ ISTVÁN PALÁSTHY BEA Déryné-díjas PERJÉSI HILDA SOLTIS ELEONÓRA SZALMA TAMÁS Jászai-díjas SZELES JÓZSEF SZÛCS KRISZTINA SZÛCS LÁSZLÓ színész TERESCSIK ESZTER TÓTH LOON TROKÁN ANNA VAJDA KÁROLY SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

39 Vendégmûvészek ESZTERGÁLYOS CECÍLIA Jászai-díjas Kiváló és Érdemes mûvész BORBICZKI FERENC Jászai-díjas GÁSPÁR TIBOR Jászai-díjas HORVÁTH ZOLTÁN HUNYADKÜRTI GYÖRGY JUHÁSZ RÓZA KOVÁCS GERGELY RANCSÓ DEZSÕ REVICZKY GÁBOR Kossuth- és Jászai-díjas SÁGHY TAMÁS SZILÁGYI TIBOR Kossuth- és Jászai-díjas Kiváló és Érdemes mûvész OBERFRANK PÉTER karmester Liszt Ferenc-díjas SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

40 Munkatársak Mûvészeti munkatársak Szervezés Titkárság Összevont tárak Díszítõtár Világosítótár Hangtár Szabótár PÁPES MÓNIKA rendezõasszisztens PÉTI KRISZTINA dramaturg, rendezõasszisztens BALÁZS ÉVA súgó HORVÁTH KATALIN súgó, Örökös tag KOVÁCS NOÉMI ZSUZSANNA rendezõasszisztens SZENTMIKLÓSI ILDIKÓ ügyelõ, Magyar Teátrum-díjas MAGYAR KINGA ügyelõ MÓDLI ZITA súgó KELLERNÉ EGRESI ZSUZSANNA értékesítési vezetõ CSORDÁS TÜNDE szervezõ, jegypénztáros HEGYINÉ BADACSONYI ÉVA szervezõ, jegypénztáros PINTÉR EDIT szervezõ, jegypénztáros SIMONNÉ SZABÓ SZILVIA szervezõ, jegypénztáros GODZSA ZOÁRD marketing munkatárs VARGA RÓBERT sajtóreferens TÓTH ZSANETT ALIZ mûvészeti titkár KERESZTES JÁNOS mûvészeti titkár KOVÁCS ANDREA általános titkár PELLES ANDREA összevont tárvezetõ TÖRÖK VIRÁG kellékes SZABÓ DÁNIEL kellékes ALBERT ILONA öltöztetõ NÉMETH ZSUZSANNA öltöztetõ NÉMETH BEÁTA öltöztetõ OSVÁTH IBOLYA fodrász SZÓLÁDI ANDREA fodrász BALÁZS ANDRÁS színpadi felügyelõ CZIRÁKI MIKLÓS színpadi felügyelõ helyettes, színpadmester RÁKOS ATTILA színpadmester CZIRÁKI JÁNOS zsinóros OLÁH MÁTYÁS zsinóros BASA ATTILA díszítõ CSORBA BERTOLD díszítõ FARKASRÉTI ÁDÁM díszítõ FEHÉR SZABOLCS díszítõ HATVÁRI TAMÁS díszítõ NAGY GÁBOR díszítõ SZÓRÁDI ROLAND díszítõ BALÁZS ISTVÁN tárvezetõ, világosító HORVÁTH KÁROLY fõvilágosító SOMOGYI GYÖRGY fõvilágosító GALGÓCZI RÓZSA világosító HORVÁTH GERGELY világosító TÓTH ATTILA világosító NÉMETH FERENC tárvezetõ, hangosító FARKASRÉTI GYÖRGY hangosító KOVÁCS DÁVID hangosító PÁSZTOR KÁROLY hangosító NÉMETH GABRIELLA nõi fõszabász BALOGH GABRIELLA jelmezkészítõ REGENYE ADRIENN jelmezkészítõ MOLNÁR ANDREA férfi fõszabász LÁSZLÓ ORSOLYA jelmezkészítõ BARANYAI ANDREA jelmezkészítõ SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

41 OZSVÁTH ILDIKÓ patinázó, Magyar Teátrum-díjas KINCSES FERENC tárvezetõ, asztalos DABRONAKI JÁNOS asztalos KOVÁCS ISTVÁN asztalos Patinázó mûhely Mûhelyház Asztalostár PETRIK PÉTER tárvezetõ, lakatos SZABÓ PÁL LÁSZLÓ lakatos Lakatostár GADÁCSI TAMÁS tárvezetõ, díszletfestõ LÁZÁR ENDRE díszletfestõ Mûterem MOJZES GABRIELLA tárvezetõ kárpitos NAGY ATTILA cipész Egyéb gyártás NYUL KRISZTINA pénzügyi-számviteli elõadó HOLICSNÉ RAPOSA JUDIT anyagkönyvelõ SOÓS GYULÁNÉ pénzügyi ügyintézõ SULYOKNÉ TABÁNYI VALÉRIA pénztáros SZALAY LILLA munkaügyi elõadó Gazdasági hivatal HORVÁTH LÁSZLÓ raktárvezetõ, anyagbeszerzõ, gépjármû ügyintézõ LISZI ZSUZSANNA jelmezraktáros VARGA ZSOLT gépkocsivezetõ, anyagmozgató Raktár PETRIK ZOLTÁN tárvezetõ, karbantartó NÁDASY GÁBOR karbantartó KARLI DÁNIEL karbantartó SZABÓ PÉTER karbantartó Karbantartók HÜBNER GYÖRGYNÉ nézõtéri csoportvezetõ BARTOS JÓZSEFNÉ BÉCSI KAMILLA CSAPÓ ZSÓFIA CSIKÓS BALÁZSNÉ GOSZTOLAI MÁRIA HOMOKI ILONA KOVÁCS ERZSÉBET KOVÁCS GÁBORNÉ LAKI ÁRPÁDNÉ LÕRINCZ ZSUZSANNA NAGY JÁNOSNÉ SZALMÁSY ÁGOTA TÓTH KRISZTINA VERB JÁNOSNÉ Nézõtéri dolgozók SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

42 Bérlet- és jegyárak SZÍNHÁZ JÁTÉKSZÍN HELYSZÍN/ELÕADÁS Diótörõ Állati zenék Mikulás kesztyûje BONBON MATINÉ BÉRLET (CSALÁDI) Ft HELYSZÍN JEGYÁRAK PRÓZAI I. helyár Ft II. helyár Ft III. helyár Ft SZÍNHÁZ PREMIER, ZENÉS ÉS VENDÉGJÁTÉK I. helyár Ft II. helyár Ft III. helyár Ft Nyugdíjas Ft Diák Ft Gyermekjegy (14 év alatt) Ft JÁTÉKSZÍN Felnõtt Diák/nyugdíjas BonBon jegy Ft Ft Ft Jegy- és bérletkedvezmények nappali tagozatos tanulóknak diákigazolvánnyal, nyugdíjasoknak nyugdíjas igazolvány felmutatásával vehetõk igénybe. SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

43 Bérlet- és jegyárak HELYSZÍN/ELÕADÁS FELNÕTT BÉRLET NYUGDÍJAS BÉRLET JÁTÉKSZÍN EXTRA BÉRLET (5 ELÕADÁS) (5 ELÕADÁS) (5 ELÕADÁS) Bruschino úr Csillagok szárnyán A víg özvegy I Ft I Ft SZÍNHÁZ Éjjeli menedékhely II Ft II Ft Veszedelmes viszonyok III Ft III Ft A kávéház Agónia Drága Gizám! Felnõtt: Ft JÁTÉKSZÍN Grace és Gloria Nyugdíjas: Ft Az áruló Diák: Ft Hogyan ettem kutyát? HELYSZÍN/ELÕADÁS Bruschino úr Csillagok szárnyán FELNÕTT BÉRLET NYUGDÍJAS BÉRLET + JÁTÉKSZÍN BÉRLET + JÁTÉKSZÍN BÉRLET (5+5 ELÕADÁS) (5+5 ELÕADÁS) PREMIER BÉRLET (6+5 ELÕADÁS) A víg özvegy I Ft SZÍNHÁZ Éjjeli menedékhely II Ft Veszedelmes viszonyok A kávéház Agónia Drága Gizám! I Ft II Ft III Ft I Ft II Ft III Ft III Ft + Légy jó mindhalálig JÁTÉKSZÍN Grace és Gloria Az áruló Ft Hogyan ettem kutyát? SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

44 Bérlet- és jegyárak SZÍNHÁZ HELYSZÍN/ELÕADÁS Tündér Míra A Hang-villa titka GYERMEK-ÓVODA, KISISKOLA BÉRLET Ft SZÍNHÁZ HELYSZÍN/ELÕADÁS Légy jó mindhalálig Andersen, avagy a mesék meséje IFJÚSÁGI ÉS FELSÕ TAGOZAT BÉRLET Ft HELYSZÍN/ELÕADÁS Bruschino úr Csillagok szárnyán Légy jó mindhalálig! Éjjeli menedékhely Veszedelmes viszonyok SZÍNHÁZ A kávéház Légy jó mindhalálig! Éjjeli menedékhely A kávéház Két elõadásos bérlet igény szerinti elõadásokkal IFJÚSÁGI KÖZÉPISKOLA BÉRLET Ft Ft Ft SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

45 Partnerek és elérhetõségek FENNTARTÓ: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata TÁMOGATÓK: Nemzeti Kulturális Alap Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Magyar Mûvészeti Akadémia A VESZPRÉMI PETÕFI SZÍNHÁZ EGYÜTTMÛKÖDÕ PARTNEREI: Hotel Historia & Historante**** Villa Medici Hotel & Étterem, Gourmandia Étterem Betekints Wellness és Konferencia Hotel Mackó Cukrászda és Snack Molnár és Társai Fotó Kft. Nyomdakész Kft. Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közmûvelõdési Intézet Nivegy-völgyi Borok Háza Alsótekeresi Faiskola Kft. A VESZPRÉMI PETÕFI SZÍNHÁZ MÉDIAPARTNEREI: Napló, Veszprémi 7 Nap, Veszprém TV, Füred TV, Veszprémi Est, Magyar Színházi Portál, vehir.hu, Egyetem TV, Lénia Kft. (Pláza rádió), iveszprem.hu, Observer, Regina TV, TV2, Méz Rádió, MTI, Szentgál TV Felelõs kiadó: OBERFRANK PÁL Szerkesztõ: GODZSA ZOÁRD Nyomdai munka: NYOMDAKÉSZ KFT. JEGYIRODA (a színház fõbejáratától jobbra): Veszprémi Petõfi Színház 8200 Veszprém, Óvári Ferenc utca 2. Telefon/fax: Nyitva: hétfõtõl csütörtökig 8 16 óráig, pénteken 8 14 óra között. JEGYPÉNZTÁR (a színház elõcsarnokában): Telefon: Nyitva: hétköznap 8 13 óráig és óráig, illetve az elõadások napján az elõadások elsõ szünetének végéig. Hétvégén elõadás elõtt egy órával nyit pénztárunk. Nyitvatartási idõn kívül hívható mobilszám: Az elõre lefoglalt jegyeket fél órával az elõadás kezdete elõtt szíveskedjenek átvenni! A színház a mûsorváltoztatás jogát fenntartja! SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

46 SZÍNHÁZI ÉVAD /2014

CHICAGO ...KÖZÖSSÉGBEN. 2014. október 3. 19 óra A K ÖZÖNSÉGGEL... TITUS ANDRONICUS LEVELEK A LÖVÉSZÁROKBÓL

CHICAGO ...KÖZÖSSÉGBEN. 2014. október 3. 19 óra A K ÖZÖNSÉGGEL... TITUS ANDRONICUS LEVELEK A LÖVÉSZÁROKBÓL CHICAGO 2014. október 3. 19 óra TITUS ANDRONICUS LEVELEK A LÖVÉSZÁROKBÓL...KÖZÖSSÉGBEN A K ÖZÖNSÉGGEL... 2014/2015. 1 október John Kander Fred Ebb Bob Fosse CHICAGO musical Maurine Dallas Watkins Chicago

Részletesebben

Mirandolina Székesfehérváron A cikk a 20. oldalon olvasható. Márciusi díjeső. Mirr-Murr Veszprémben. A tartalomból: 268 Ft, határon túl: 1 uro

Mirandolina Székesfehérváron A cikk a 20. oldalon olvasható. Márciusi díjeső. Mirr-Murr Veszprémben. A tartalomból: 268 Ft, határon túl: 1 uro 268 Ft, határon túl: 1 uro V. évfolyam, 3. szám 2013. március A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Lapis Erika 15. oldal Szabó Gyôzô és

Részletesebben

Nyári színházak színházak nyara. 268 Ft, határon túl: 1 uro. A Magyar Teátrumi Társaság havilapja. V. évfolyam, 6. szám 2013.

Nyári színházak színházak nyara. 268 Ft, határon túl: 1 uro. A Magyar Teátrumi Társaság havilapja. V. évfolyam, 6. szám 2013. 268 Ft, határon túl: 1 uro V. évfolyam, 6. szám 2013. június A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Gulyás Attila 7. oldal XIII. POSZT 3.

Részletesebben

268 Ft, határon túl: 1 uro. III. évfolyam, 5. szám 2011. május. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán!

268 Ft, határon túl: 1 uro. III. évfolyam, 5. szám 2011. május. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! 268 Ft, határon túl: 1 uro III. évfolyam, 5. szám 2011. május A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Körtvélyessy Zsolt 15. oldal Legyőzte

Részletesebben

TAVASZI PROGRAMOK 2015. március 1 2015. május 31.

TAVASZI PROGRAMOK 2015. március 1 2015. május 31. Minősített Közművelődési Intézmény TAVASZI PROGRAMOK 2015. március 1 2015. május 31. BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT 2440 Százhalombatta, Szent István tér 5. KSZELLMANN FLÓRA DUNAFÜREDI KÖZÖSSÉGI HÁZ 2440

Részletesebben

Találkozás Rendezvény Mûvelõdés Könyv Zene Film Digitalizáció Információ Tanulás Tudás Szakértelem Színvonal Elégedettség Megyei Könyvtár, Gyõr

Találkozás Rendezvény Mûvelõdés Könyv Zene Film Digitalizáció Információ Tanulás Tudás Szakértelem Színvonal Elégedettség Megyei Könyvtár, Gyõr Találkozás Rendezvény Mûvelõdés Könyv Zene Film Digitalizáció Információ Tanulás Tudás Szakértelem Színvonal Elégedettség Megyei Könyvtár, Gyõr Fotó: Szabó Béla A kultúra, az információ, a zene helye ez

Részletesebben

Kölcsönözhető DVD-k a Berzsenyi Dániel Könyvtárban

Kölcsönözhető DVD-k a Berzsenyi Dániel Könyvtárban Játékfilmek Magyar filmek A-F Kölcsönözhető DVD-k a Berzsenyi Dániel Könyvtárban III. Richárd (1973) DVD 735 Rend.: Fehér György Szereplők: Haumann Péter, Latinovits Zoltán, Major Tamás. Időtartam: 90

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

268 Ft, határon túl: 1 uro. I. évfolyam, 2. szám 2009. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán!

268 Ft, határon túl: 1 uro. I. évfolyam, 2. szám 2009. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! 268 Ft, határon túl: 1 uro GOGOL 200 I. évfolyam, 2. szám 2009. október A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Ukrán vagy orosz író? Két ország

Részletesebben

Tallér Zsófia. Leánder és Lenszirom A Rajna kincse A hattyúk tava Aida. Bemutatók: április. Eperjes Károly Vincze Balázs Schöck Atala Marcus Jupither

Tallér Zsófia. Leánder és Lenszirom A Rajna kincse A hattyúk tava Aida. Bemutatók: április. Eperjes Károly Vincze Balázs Schöck Atala Marcus Jupither 2015. március április Tallér Zsófia Bemutatók: Leánder és Lenszirom A Rajna kincse A hattyúk tava Aida Eperjes Károly Vincze Balázs Schöck Atala Marcus Jupither Beköszöntő Tisztelt magyar operabarátok!

Részletesebben

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 3. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György Jean Rouaud Jeles férfiak Terézia Mora A szörnyeteg

Részletesebben

Klebelsberg Kultúrkúria

Klebelsberg Kultúrkúria 2013. február Klebelsberg Kultúrkúria www.kulturkuria.hu www.facebook.com/kulturkuria 1028 Budapest, Templom utca 2 10. Tel.: +36 1/392 0860 e-mail: info@kulturkuria.hu Ajánló február 2. szombat 15 00

Részletesebben

Angela Gheorghiu Létay Kiss Gabriella. A bűvös vadász A kéjenc útja Lukrécia meggyalázása A lakatlan sziget. Bemutatók: december

Angela Gheorghiu Létay Kiss Gabriella. A bűvös vadász A kéjenc útja Lukrécia meggyalázása A lakatlan sziget. Bemutatók: december 2014. november december Angela Gheorghiu Létay Kiss Gabriella Bemutatók: A bűvös vadász A kéjenc útja Lukrécia meggyalázása A lakatlan sziget Karitatív karácsonyi rendezvények Harangozó Gyulára emlékezünk

Részletesebben

A város megvette a kempinget

A város megvette a kempinget BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 2014. 5. SZÁM TARTALOM Hemzõ Károly sportfotói Hemzõ Károly életmûvét mintegy 150 képben mutatja be a Vaszary Villában látható kiállítás.

Részletesebben

A gora FELSÔPAKONYI. MÁRTÍROK PARK ÁTADÁSA: október 18. Tartalomból: KÖZMEGHALLGATÁS: NOVEMBER 24-ÉN 17.00 ÓRA TÖKFESZTIVÁL: TÖKRE JÓ VOLT!

A gora FELSÔPAKONYI. MÁRTÍROK PARK ÁTADÁSA: október 18. Tartalomból: KÖZMEGHALLGATÁS: NOVEMBER 24-ÉN 17.00 ÓRA TÖKFESZTIVÁL: TÖKRE JÓ VOLT! FELSÔPAKONYI A gora A felsôpakonyi önkormányzat tájékoztatója 2008. XVIII. évf. NOVEMBER 10. szám Felsôpakony hivatalos honlapja: www.felsopakony.hu Tartalomból: MÁRTÍROK PARK ÁTADÁSA: október 18. KÖZMEGHALLGATÁS:

Részletesebben

Kisebb és nagyobb csodák

Kisebb és nagyobb csodák 2014. március 21., péntek 1 Kisebb és nagyobb csodák...a játék minden nap meghal, és másnap újrakezdődik. (Latinovits Zoltán, a színészkirály) Hogy rohan az idő! mondhatnám nem kevés túlzással, hogy repül

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI. Móricz Zsigmond Találkozó. 2012. szeptember 21.

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI. Móricz Zsigmond Találkozó. 2012. szeptember 21. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VI. Évfolyam 09. szám - 2012. szeptember ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kitüntetések Szent István napján Gólya és Liliom Falunap 2012 19. nyári napközis

Részletesebben

A FESZTIVÁL FŐSZPONZORA: INGYENES KÜLÖNSZÁM. A VIdámság és Derű ORszágos seregszemléje FESZTIVÁL NYÍREGYHÁZA, 2015. AUG. 28. SZEPT. 5. www.vidor.

A FESZTIVÁL FŐSZPONZORA: INGYENES KÜLÖNSZÁM. A VIdámság és Derű ORszágos seregszemléje FESZTIVÁL NYÍREGYHÁZA, 2015. AUG. 28. SZEPT. 5. www.vidor. INGYENES KÜLÖNSZÁM A FESZTIVÁL FŐSZPONZORA: A VIdámság és Derű ORszágos seregszemléje FESZTIVÁL NYÍREGYHÁZA, 2015. AUG. 28. SZEPT. 5. www.vidor.eu MVM OVIT ZRT. Schlanger András igazgató Hamvas István

Részletesebben

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét 85. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 13. GYERMEKKÖNYVNAPOK WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 2. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról Grecsó Krisztián Megyek utánad Tarján Tamás Dobozkönyvhét Szétzúzott

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

HÍRLEVÉL. IV. Gyõri Operett Fesztivál 2009. június 26-28. TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS

HÍRLEVÉL. IV. Gyõri Operett Fesztivál 2009. június 26-28. TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS V. évfolyam 2. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Nonprofit Kft. 2009/2. TARTALOM Beszámoló a szakmai továbbképzésekrõl Drámapedagógusok, színjátszó-rendezõk

Részletesebben

ULTI. Békés, szeretetben gazdag ünnepeket kíván minden kedves. www.ujbudakulti.hu. CAFÉ GOTTIER Budai Kabaré. HADIK KÁVÉHÁZ Az ötödik negyed

ULTI. Békés, szeretetben gazdag ünnepeket kíván minden kedves. www.ujbudakulti.hu. CAFÉ GOTTIER Budai Kabaré. HADIK KÁVÉHÁZ Az ötödik negyed www.ujbudakulti.hu I N G Y E N E S K U L T U R Á L I S M A G A Z I N I I. É V F O LYA M, 5. S Z Á M 2 013. N OV E M B E R D E C E M B E R ULTI BETLEHEM KIÁLLÍTÁS 6 7. OLDAL Békés, szeretetben gazdag ünnepeket

Részletesebben

ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ

ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ A Magyar Írószövetség Tájékoztatója 2012 ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ A TARTALOMBÓL: A MEGÚJULÁS ÚTJÁN ÉVÉRTÉKELŐ INTERJÚ SZENTMÁRTONI JÁNOSSAL SZABAD-E

Részletesebben

Batsányi János: Lehelletem elfogy, napjaim megrövidültek, és csak a koporsóm vagyon hátra.

Batsányi János: Lehelletem elfogy, napjaim megrövidültek, és csak a koporsóm vagyon hátra. K e d v e s Olvasó! Illyés Gyula magyar költõ az idén emlékezünk meg halálának 25. évfordulójáról néhány sorával fordulok most Hozzád: Nélküled, mint az olló egy fele - van árvább ennél? Suta a sorsom:

Részletesebben

LŐRINCZY GYÖRGY PÁLYÁZATA A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ FŐIGAZGATÓI POSZTJÁRA

LŐRINCZY GYÖRGY PÁLYÁZATA A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ FŐIGAZGATÓI POSZTJÁRA 1 LŐRINCZY GYÖRGY PÁLYÁZATA A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ FŐIGAZGATÓI POSZTJÁRA 2014 2 Tartalomjegyzék Személyes előszó 10 + 1 cél Kerényi Miklós Gábor: Miért ajánlom Lőrinczy Györgyöt főigazgatónak? Batta

Részletesebben

ULTI. ÁPRILISI és MÁJUSI. programok az újságban. Három éves a Budapest Folk Fest. A38 Hajó a világ legjobb klubja! Gratulálunk! www.ujbudakulti.

ULTI. ÁPRILISI és MÁJUSI. programok az újságban. Három éves a Budapest Folk Fest. A38 Hajó a világ legjobb klubja! Gratulálunk! www.ujbudakulti. www.ujbudakulti.hu I N G Y E N E S K U L T U R Á L I S M A G A Z I N I. É V F O LYA M, 3. S Z Á M 2 0 12. Á P R I L I S M Á J U S ULTI Három éves a Budapest Folk Fest FONÓ BUDAI ZENEHÁZ 1116 BUDAPEST,

Részletesebben

JORDÁN TAMÁS PÁLYÁZATA A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE A PÁLYÁZAT FŐ FEJEZETEI

JORDÁN TAMÁS PÁLYÁZATA A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE A PÁLYÁZAT FŐ FEJEZETEI JORDÁN TAMÁS PÁLYÁZATA A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE A PÁLYÁZAT FŐ FEJEZETEI I. AZ ALAPKONCEPCIÓ II. A MEGVALÓSÍTÁS III. A JÖVŐ TERVEI IV. A HELY V. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Jonas Kaufmann Rácz Rita. Bemutatók: Richard Strauss és Rameau Öt tánc. Vizin Viktória és Cser Krisztián Apáti Bence Pinchas Steinberg Kamarás Iván

Jonas Kaufmann Rácz Rita. Bemutatók: Richard Strauss és Rameau Öt tánc. Vizin Viktória és Cser Krisztián Apáti Bence Pinchas Steinberg Kamarás Iván 2013. nyár Jonas Kaufmann Rácz Rita Bemutatók: Richard Strauss és Rameau Öt tánc Vizin Viktória és Cser Krisztián Apáti Bence Pinchas Steinberg Kamarás Iván Regina Recht Beköszöntő 2013 2014 Kedves Magyar

Részletesebben

2015. március április. A Művészetek Háza programajánlója. Beszélgetés. Gubik Petrával

2015. március április. A Művészetek Háza programajánlója. Beszélgetés. Gubik Petrával 2015. március április A Művészetek Háza programajánlója Beszélgetés Gubik Petrával Tisztelt Olvasóink, Kedves Látógatóink! Minőség mindenekelőtt! Fontos a megújulás, a minőségi előre lépés, ezért döntöttünk

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 11. szám 2013. május 16. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben