Harkányi. Hírek. Karácsonyi. Ajánló. Interjú Kesjár Jánossal, dr. Péter Ivánnal, és Lévai Miklóssal 3. oldal. Megújult Harkány hivatalos honlapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Harkányi. Hírek. Karácsonyi. Ajánló. Interjú Kesjár Jánossal, dr. Péter Ivánnal, és Lévai Miklóssal 3. oldal. Megújult Harkány hivatalos honlapja"

Átírás

1 Harkányi Szám: XXV/ 2013/ december Hírek HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVI LAPJA Ajánló Interjú Kesjár Jánossal, dr. Péter Ivánnal, és Lévai Miklóssal 3. oldal Megújult Harkány hivatalos honlapja 5. oldal kórház 9. oldal XXXVII. Harkányi Tenkes Kupa Nemzetközi Sakkverseny 10. oldal Karácsonyi Kedves Harkányiak! Karácsony közeledtével gyertyát gyújtunk az adventi koszorún. Egy szál gyertya ugyan még nem csinál meleget, de világosságot igen. A négy gyertya már több mint világosság: abban már ott van a remény is. Remény arra, hogy bizony itt, bennünk, körülöttünk születik valami új. Az újszülött felett érzett örömünk határtalan, betölti szívünket, és elfeledteti: bizony vajúdni is kellett, hogy világra jöjjön. Hiszen már a költő is megírta, hogy a csecsemő is szenvedi, ha szül a nő. És talán számunkra is előre mutató lehet a folytatás: Kettős kínt enyhíthet alázat. Igen, az alázat. Munkában, közéletben egyaránt fontos. Fontos, hogy energiáinkat ne az egymás közötti árkok ásására, hanem sokkal inkább annak betemetésére fordítsunk. Kedves Harkányiak! Ez az év sem nélkülözött számunkra feladatokat, terheket, de a változás, mint újszülött, már itt van a karjainkban. Szeretett és féltett városunk, Harkány már visszavonhatatlanul az összefogás útjára lépett, melynek köszönhetően a fejlődés, ha kis lépésekkel is, de megindult, és ennek jelei már nem titkolhatók. A történet szerint a Három Királyok gyalog mentek az újszülött Megváltóhoz, mert siettek. Nem volt felesleges idejük, mindhárman a betlehemi csillagot követték, és ha fáradtan is, de elérték céljukat. Nem csak tömjént, aranyat és mirhát terítettek a szent család elé, hanem hálával és ujjongással megtelt szívüket is. Kedves ünneplő harkányiak! Töltsük meg karácsonykor szívünket mi is örömmel és békével! Kívánom, hogy minden család asztala megterített legyen, és kívánom, hogy mindenkinek jusson kedves szó, törődés, ajándék. Kik messze voltak, most mind összejönnek, a percet édes szóval ütni el, amíg a tél a megfagyott mezőket karcolja éles, kék jégkörmivel. (Kosztolányi Dezső) Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog, új esztendőt! Dr. Imri Sándor polgármester

2 Mikor a hétköznapok gyötrődései kibillentenek a létezés nyergéből és ránk reccsen a realitás, hogy: Kelj föl Don Quijote! Az álmodozások kora lejárt! mi másba is kapaszkodhatnánk, mint bensőséges ünnepeinkbe, mikor magunkba és szeretteinkbe fordulunk erőt meríteni a kapaszkodáshoz, és vigaszért a már soha meg nem térülő veszteségekért. Karácsonykor csak szépet és jót szabad mondani. Bár tudjuk, hogy a történet, sőt a dátum is hibás, mégis a legbensőségesebb ünnepe ez annak, aki ebben a kulturális környezetben nőtt fel! Ennek szellemében mi más is ihletné az írástudót december derekán, mint a karácsony. Mert sokan még mindig azokból a tegnapokból táplálkozunk, amiből mára olyan kevés maradt. Tegnapok karácsonya: tompa fényű lámpák ragyogásában kisgyermekként ártatlan lélekkel, lábujjhegyen mentünk a lehullott tűlevelektől zizegő dobozokat kibontogatni. Aztán a feldíszített fát körbeállva, elcsendesedve, tátott szájjal füleltük Jézuska lépteit. Mert akkor még éreztük a jelenlétét. Az évek múlásával aztán ez az érzékenység megkopott. Bizony, nagy kár érte! A család összeült: apa, anya, gyerekek, tánti, papa és a nagymamák. Majd mindennap találkoztunk, de így együtt ez a kör is az ünnepet jelentette. A terített asztalnál is folyt Egy pillanatnyi igazság megszépítheti, és meg is fogja szépíteni a világot. Egy pillanatnyi béke megmentheti, és meg is fogja menteni a világot. Egy pillanatnyi szeretet tökéletessé teheti, és tökéletessé is fogja tenni a világot. Sri Chinmoy A karácsony szelleme a szó, és szép lassan láthatatlanul mellénk telepedtek azok, akik már nem voltak velünk, de a szeretettel emlékező szavak mégis feltámasztották őket. Nővéremmel izgatottan figyeltük a számunkra varázslatos meséknek is beillő családi történeteket. Mivel oly sokszor hallottuk őket, valóságos személyekké lettek azok is, akiket sohasem ismertünk: rokonok, nagybácsik, Gáborka, a bátyám, és anyai nagyapám is, aki után a keresztnevemet kaptam. Ő éppen karácsony első szent napjának reggelén kapott tüdőlövést és az alekszejevka-nyikolajevkai katonai kórházban feküdt, míg január 8-án bele nem halt sebeibe. Soha nem tudhatta meg, hogy a szerencsések közé tartozott, hiszen néhány napra rá, több mint százezren követték, akiknek nem jutott fejfa és szemfedelük is a negyvenfokos hidegben gyilkosan ragyogó csillagok palástja volt. Nincs olyan magyar család, mely ne hordozná magában az ünnep és a gyász kettős magasztosságát! De ez az a kettős teher és kettős kincs, ami mindennapi fájdalmainkat is arra ösztökéli, hogy szeretni tudjunk. Megbecsülni a munkát, amit jó lélekkel végezhetünk! Minden leírt szót, amikor nem ütni jött! A Szerkesztőbizottság Egymást és ezen keresztül önmagunkat! Az embert, a lakóhelyet... Mekkora kettősséget is hordoz magában ez az ünnep!? A csecsemőét, aki az ártatlanság örök szimbóluma, és az élet legmagasabb fokát jelentő megbocsátásét: Mert hitünk szerint Ő már akkor is tudta, hogy egyszer ki kell mondania: Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek! Ezért a mondatért is lehetett Ő a mi megváltónk. És teljesen mindegy az a dátum, amikor a születéséről megemlékezünk, de tudjuk, itt volt! Köztünk volt! Nem árkokat ásni jött! És mindig lesz, akikért érdemes írnunk! Mint most, amikor a Harkányi Hírek nevében Istentől áldott, boldog karácsonyt kívánunk minden olvasónknak, és szívből még egy igazi csodát, egy boldogabb jövőt! Mert milyen világ is lenne az, ahol már a csodákban sem hisznek!? Főleg így karácsony idején és különösen itt? Mert mi azt kívánjuk, hogy ez az éj valóban csendes legyen. De nem a haláltól és a félelemtől. Legyen az a csendes reménységtől, ami egyént, családot, várost, országot és nemzetet összetartott, immáron 2013 éven át! Darvas Miklós

3 Harkányi Hírek NOVEMBER Csiszolódik az egység Interjú Lévai Miklóssal a Harkányi Turisztikai Egyesület elnökével A korábbi évek felemásra sikerült gyakorlatával felhagyva, immár közösen gondolkodnak és terveznek, cselekednek a fürdőváros idegenforgalmának fellendítésében érdekelt felek. Az eddigi tapasztalatokról, tervekről és az elért eredményekről Lévai Miklóst, a TDM vezetőjét kérdeztük. - Közeleg az év vége. Milyen esztendőt tudhat maga mögött a harkányi idegenforgalom? - Úgy gondolom, hogy alakulgatnak az eredmények. Az alapozás után már másfelé tudtunk fordulni, így a stratégia mára kialakult. Ennek apró, ám szembetűnő jelei ma még az infrastruktúra változásában érhetők tetten, gondolok itt az egységes arculatra akár a különböző rendezvények esetében. Ezek körébe tartozik például az azonos típusú, fából készült, mobil kiszolgálóegységek megjelenése, avagy épp a legutóbb átadott két felnőtt, illetve gyermek játszótér is, melyek nagyon hamar elnyerték nem csak a helyiek, hanem a városba látogató turisták tetszését is. Ennél sokkal mélyebb történet az, ami az összefogott szervezetek életében következett be a megindult párbeszédnek, egymás segítésének köszönhetően. Ez alatt értem a gyógyfürdő, gyógykórház bekapcsolódását az érdemi munkába. - Az összefogás szükségessége már a korábbi években is felmerült, azonban mindez igen döcögős volt. Mennyiben sikerült ezen a téren előre lépni? - A probléma szerintem itt nem a másik nem megértéséből, hanem inkább a párhuzamos megoldáskeresésből fakadt, másképp dimenzionáltuk a felmerült kérdést. A jelenlegi négyest hiszen a már említettek mellett a TDM a harmadik fél illetően a legfontosabb, aktív résztvevő az önkormányzat. Egyrészt a finanszírozás területén, másrészt az idegenforgalomból származó bevétel visszaforgatását tekintve. Ez az, ami nem volt meg az elmúlt húsz évben. Most van az, hogy megjelent egy bizonyos összeg és nem is kevés, ami kimondottan az idegenforgalomra fordítódik. Én úgy gondolom, hogy a négy szervezet kezdi megtalálni egymást nem mondom, hogy ez befejeződött, sőt, nagyon messze van a vége, az elmúlt egy év során elkezdtünk csiszolódni egymáshoz, kezdünk a másikra hallgatni. Úgy gondolom, hogy mindenképp ez jelenti a jövőt. Természetesen vannak még hibák, nem biztos, hogy mindig egyformán gondolunk dolgokat, mindenben egyetértünk, de a vita az, ami előrevisz. Ennek alapján jutottunk el a közös marketinghez is, a korábbi gyakorlat ugyanis fölöslegesen kidobott pénz, egyszerű erőpocsékolás volt. Úgy gondolom, egy szisztematikusan felépített koncepció, melynek részvevői az idegenforgalmi szektor szereplői beleértve a szállodákat, panziókat, vendéglátó egységeket, de akár a fodrászt és a kozmetikust is éppúgy, mint a mögöttünk álló kórházat a maga óriási szakmai tapasztalatával, a fürdőt, mely a gyógyvíz letéteményese, s egyben a tömegek vonzására alkalmas tényező, valamint az önkormányzatot a rendelkezésre álló infrastruktúrájával, hátterével, egy jól sikerült összefogással igen csak messzire tud vezetni. - Jövőkép? - A feladat kettős. Úgy vélem jó kezekbe tettük le a marketingstratégiát, melynek már vannak látható jelei a különböző médiákban YouTube-on és máshol, ahol Harkány már pozitív hangvétellel szerepel, másrészt február végéig mindenképp be kell fejeznünk a megkezdett projektet, amely határidős. Arányait tekintve nem állunk rosszul, de a visszalévő idő mindenképp feszített lesz, hiszen még megvalósítás előtt áll a tervbe vett tanösvény kialakítása, illetve a városról szóló útikönyv megírása. - Mennyiben jelent mást az egységes marketing, a közös megjelenés? - A piacon már régóta bizonyított, hogy az egyénenkénti megjelenésünk katasztrofális, ami ráadásul rengeteg pénzt is jelent. Az együttműködésnek köszönhetően már komolyabb vásárokon Belgrádtól kezdve Moszkváig jelenhettünk meg, amit korábban csak áttételesen, irodák bevonásával oldhattunk meg. Most kezdünk megjelenni ott, ahol korábban nem tudtunk, ezért gondolom úgy, hogy határozottan jó irányba megyünk. Nincs mese, ehhez rengeteg pénz kell, s bár a forrásaink végesek, le kell képeznünk azokat a városokat, ahol ezt megtették Hévíz, Bükfürdő, Hajdúszoboszló, másrészt pozitív változás, hogy elértük az országos szervezeteket, akik immár partnernek tekintenek bennünket, s a jelek szerint ez a régió kiemeltebb szerepet kap a jövőben. Interjú Kesjár János vezérigazgatóval Tudjuk, hogy Harkány gazdaságának legfontosabb tényezője, lassan két évszázada a Gyógyfürdő. Az is nyilvánvaló, hogy éppen ezért a polgármester után a kisváros legfontosabb személyisége a Gyógyfürdő mindenkori igazgatója. Ennek szellemében kértük meg a több évtizedes pécsi távollét után lakóhelyére visszatért Kesjár Jánost, hogy ossza meg olvasóinkkal gondolatait. - Igazgató Úr, elsőként egy rövid év értékelést kérnénk Öntől. - Az idei év erőfeszítései, teljesítményei, eredményei tűzoltás jellegűek voltak. Nagyon mély gödörből kellett kirángatnunk a Fürdő szekerét, hogy egyáltalán döcögni tudjon. Olyan műszaki, gazdasági állapotokat vettünk át, amely rendkívülinek mondható. Ezeket próbáltuk folyamatosan, menet közben orvosolni. De természetesen a válságkezelésen túl, biztosítanunk kellett a vendégek zavartalan kiszolgálását, sőt némi pluszt is próbáltunk becsempészni a mindennapokba. Igyekeztünk látványos rendezvényekkel kedveskedni nekik, amelyből kiemelném a Sport Hétvégét, ami több mint tízezer látogatót vonzott. Jövőre új dolgokkal is próbálkozni fogunk, hiszen a változatosság nagy vonzerőt jelenthet a visszajáró vendégeknek. Már elkészült a jövő évi műsortervünk. Vannak programok, amelyek lekerültek róla és persze olyanok, amik fel. A palettát sokkal inkább a Fürdő profiljához igyekszünk igazítani. Itt elsősorban a vizes sportokra, programokra gondolok. Tehát gondoskodunk róla, hogy jövőre se unatkozzanak a harkányiak és a messzebbről érkezettek. - És mi a helyzet a fejlesztési tervekkel és a vendégkör reménybeli bővítésével? - Nagyon nagy hangsúlyt kívánunk fordítani a külföldi vendégkör bővítésére! Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy ezt a folyamatot én indítottam el. Felkerestem a Turizmus Zrt. vezérkarát és külképviseleti vezetőjét. Harkány végre ismét felkerült a turisztikai térképre. Az Önkormányzattal, a TDM-mel és a Kórházzal is kiváló az együttműködésünk. Részben 3

4 2013. NOVEMBER Harkányi Hírek sikerült hagyományos piacainkat visszaszerezni Horvátországban, több sikeres eszéki tárgyalásnak köszönhetően. Csehországban, Németországban sikeres kiállításokon veszünk részt. Szlovákia magyarlakta területein kiadványokkal kampányolunk. A fent említett hármassal közösen dolgozunk az orosz és ukrán kapcsolatok kiépítésén, amely a közelmúltban konkrét kapcsolatok sikeres kiépítését eredményezte. Dolgozunk, tehát keményen a PR területén is. Persze a hazai vendégkörről sem szabad megfeledkezünk, hiszen a látogatók felét főként pécsi és fővárosi turisták adják. Természetesen idő és türelem kell, hogy igazán látványos eredményeket láthassunk, a rengeteg munkáról nem is beszélve. A gyógyturizmust és a családit szeretnék kettéválasztani. Az előbbinél a Kór- Az elmúlt évtizedet a folyamatos átalakulás és fejlesztés jellemezte a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban. A Kórház 2006-ban alakult át Kht-vá, a Baranya Megyei Közgyűlés intézményéből, annak ingó és ingatlan vagyonával, a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház jogutódjaként. Tulajdonosi körükbe a Baranya Megyei Közgyűlés (60%), a Paksi Atomerőmű Zrt. (20%) és az MVM Zrt. (20%) mellé a dolgozók is bekerültek. Az alapító tulajdonosok részéről 6% tulajdonrész átadása a nonprofit társasággá alakuláshoz kapcsolódóan valósult meg 2009 ben. Az átalakulással a korábbi veszteséges működés megszüntetése mellett egy, a XXI. század elvárásainak megfelelő színvonalú egészségügyi intézmény létrehozatala volt a cél. A tulajdonosok 1,65 milliárdos hitelfelvétel biztosítása mellett, 3,7 milliárdos fejlesztési programot irányoztak elő. Első lépésként, a Kórház több mint 100 éves A épületét újította fel a társaság, a HEFOP pályázat 966 millió Ft-os támogatásának igénybevételével, 1,35 milliárd Ft-ért. A balneoterápiás épület is felújításra került, amely az állandó működtetési igény miatt csak részlegenként történhetett nyarán megkezdődhetett a Kórház 55 éves B épületének felújítása is, saját erőből, 510 milliós tervezett költségvetéssel. Az épület teljes átépítése mellett, 41 háromágyas kórterem, 6 orvosi rendelő, a teljes kezelő és szociális ellátó, valamint kiszolgáló infrastruktúra is megújult. A gyógyítást közvetlenül nem szolgáló funkciók az alagsorban, és a beépítésre került tetőtérben kaptak helyet. A kivitelezést a Bayer Center Kft. végezte, a felújítás vezető tervezője: Szabó Tamás. Az építkezés ütemesen haladt; persze néhány meglepetés azért érte a kivitelezőket, lévén igen öreg épületen kellett dolgozniuk: a levert vakolat mögül esetenként omlékony falak, ingatag födémek kerültek elő, melyek cserére szorultak. A kivitelezői szerződés értéke Ft volt, a berendezés, felszerelés telház szakmai segítségére, hátterére még inkább építeni szeretnénk, míg az utóbbiakat saját fejlesztési elképzeléseinkkel szeretnénk fellendíteni. Minden náció vendégei másképpen töltik el a szabadidejüket. A németek például pihenni szeretnek, míg az oroszok imádják az éjszakai életet. A városnak és a Fürdőnek is fel kell készülnie arra, hogy minden igényt kielégítsen. Ebben a munkában egyébként keressük az együttműködést a Nemzeti Parkkal, Villánnyal és Siklóssal is. Hiszen nem mindegy, hogy a vendég milyen széles körű élményt kap és persze, hogy hány éjszakát tölt el nálunk. Mi egy hét éves, hosszú távú fejlesztési koncepcióval rendelkezünk, amelynek első lépéseit már jövőre meg kívánjuk tenni. Persze ez részben pályázataink sikerén is múlik. - A teljesség igénye nélkül néhány konkrétumot hallhatnánk? - A kettes épületet felújítása és az ehhez kapcsolódó élményfürdő megvalósítása. A lepke medence élményelemekkel való feltöltése. Csúszdapark, élménypark a gyerekeknek, hiszen ne feledjük: a tartalék területek mellett 13 hektár területtel rendelkezünk. Nagy álmom Zamárdi példájára egy extrém-park megvalósítása. El kell indulnunk végre, mert akkor lassacskán már saját tőkéből is tudni fogunk fejleszteni... De nem a távoli jövőben. Én ezt tartom a fejlődés zálogának. Az első lépések a legnehezebbek. De ebből a gödörből közös erőfeszítéssel ki fogjuk tudni húzni Harkányt. Bízom abban, hogy Hévíz, Hajdúszoboszló mellett mi is hamarosan ott leszünk a fürdővárosok elitjében. Interjú dr. Péter Iván főigazgatóval 4 jes cseréje további 120 millió Ft-ba került. A beruházás a tervezett költségvetés betartása mellett valósult meg. A szakmai program szerint, a felújított szárnyban mozgásszervi betegségek kezelése, illetve műtétek és balesetek utáni rehabilitáció végezhető. Felhasználják a harkányi gyógyvízadta lehetőségeket is a különböző bőrbetegségek pl. psoriasis tünetmentesítése, és a krónikus nőgyógyászati gyulladások kezelése során. A mozgásszervi rehabilitáció keretében elsősorban a dél-dunántúli régió betegeit fogadják, míg a bőr- és nőgyógyászati indikációkkal az egész ország területéről, illetve külföldről is várnak pácienseket. Március közepén dr. Péter Iván személyében új vezető került az intézmény élére. A tapasztalt bőrgyógyász egy személyben látja el a gazdasági menedzsment vezetését és az orvosizgatói feladatokat is. Orvosi végzettsége mellett közgazdasági és jogi gyakorlattal is rendelkezik, melyre nagy szüksége van a jelenlegi helyzetben, hiszen nemrégiben kezdték meg a tetemes hitelállomány tőketörlesztését. Rohamléptekkel halad a negyvenöt szobás, négycsillagos szálloda építkezése is, amelynek átadását májusra tervezik, mely nem utolsó sorban több mint harminc új munkahelyet is jelenteni fog. Péter doktor elmondta, hogy mennyire fontosnak érzi az Önkormányzattal, a Fürdővel és az idegenforgalom helyi szereplőivel való kapcsolatok erősítését és a velük való szorosabb együttműködést, hiszen az OEP finanszírozás nem bővíthető, így nekik is nagy szükségük lenne a fizető páciensek Harkányba csábítására. Mindent elkövetünk a marketingünk erősítésén mondta az igazgató. Majd így vázolta elképzeléseit: Harkányban némi túlzással mindenki az oroszokat várja, csak éppen nem látta még őket senki. Éppen ezért nagy jelentőséget tulajdonítok az orosz atomvárosok és az azt követő ukrán és cseh turisztikai szakemberekből álló delegációk látogatásának. Hévíz például telített a keleti vendégekkel, nekünk pedig lasszóval kell fognunk őket. A keleti piac nagy lehetőséget rejt magában, ezt kellene közös erővel megcéloznunk. Nem elég, ha mi tudjuk, hogy milyen kiváló a vizünk, régi bölcsesség, hogy jó bornak is kell a cégér. Építjük a helyi kapcsolatokat, de meglepődve tapasztaltam, hogy a naponta nálunk ápolt 350 betegre mennyire nem építenek a helyiek. Nekünk a legfontosabb a betegellátás, a gyógyturizmussal nem konkurálni, hanem együttműködni szeretnénk. Igyekszünk lefaragni a költségeken, de ha nem tudjuk megtölteni a most épülő szállodánkat, az nem csak nekünk nagy baj, hanem a településnek is. Ez a gyógyvíz hihetetlen hatásokkal bír, de ezt nagyon kevesen tudják. Bevallom, hogy magam is keveset tudtam róla pécsi bőrgyógyászként, akkor hogyan várhatjuk el, hogy távolabbi vidéken ismerjék. Ezért közös erővel mindent el kell követnünk Harkány ismertségének növeléséért. Ezért fontos a közös összefogás a város, a Fürdő és a Kórház között. Szerencsére én előrelépést látok ezen a téren, főként az elmúlt hónapokban. A főigazgató elmondta még: a betegellátás zavartalanul és magas színvonalon folyik az intézményben. A szükséges változtatásokat követően úgy érzi, hogy a dolgozói kedélyek is helyreálltak. Az ünnepek okán megemlítette, hogy emberként és vezetőként is megértést, egyetértést szeretne és ezért mindent megtesz a Kórház falain belül és kívül egyaránt.

5 Harkányi Hírek Tevékeny a november a Harkányi Turisztikai Egyesület háza táján: új kiadványok, belföldi és határmenti kampányok, szakmai workshopok és kiállítások vannak késő ősszel is napirenden. A DDOP 2.1.3/B projekt keretében megvalósított belföldi és határmenti népszerűsítő kampányok november első felében elstartoltak. Ezek részeként óriásplakátok, bannerek, és online hirdetések csalogatják a pihenni vágyó horvát és szerb közönséget Harkányfürdő meglátogatására. A belföldi kampány bevezetésként vidéki nagyvárosokat érintett, ahol fürdőköpenyes, papucsos és úszósapkás fiatalok a Gyógyító Ölelés elnevezésű program részeként váratlan utcai megjelenésükkel hívták fel a figyelmet Harkány értékes, gyógyító erővel bíró vizére és más turisztikai lehetőségeire. A zord idő ellenére is az utcákra merészkedő ál-fürdőzők előbb Kecskemét és Kaposvár lakosai körében keltettek nem csekély feltűnést a harkányi fürdőt keresve, majd zárásként felbukkantak Pécs belvárosában is, hogy egy kis gyógyfürdőzésre invitálják a melegségre vágyó városlakókat. A as európai uniós költségvetési időszakban a kormány a turizmuson belül az egészségturizmusra és az ezzel kapcsolatos fejlesztési és pályázati lehetőségekre koncentrál. Az együttműködés helyi szinten már el is elindult. November 21-én újra találkoztak a régió TDM szervezetei, ezúttal Mohácson. Az összejövetelnek természetesen aktív szereplője volt harkányi küldöttségünk is. A workshop NOVEMBER célja egymás jövő évi marketingstratégiájának megismerése, valamint a Magyar Turizmus Zrt es kampányaihoz való kapcsolódási lehetőségek voltak. Utóbbi különösen fontos, hiszen nagyszabású és sokakat elérő bel- és külföldi kommunikációs akciósorozatokra lehet így felfűzni a térségi turisztikai szereplők legfontosabb üzeneteit. A Magyar Turizmus Zrt.-vel november végén folytatódik a közös munka. Szakembereinknek alkalma nyílik egy Budapesten szervezett nyílt nap keretében panelbeszélgetések során a külföldi célországok képviselőivel egyeztetni az adott piacra tervezett aktivitásokat, akcióterveket. November 29-én ismét részt vettünk a Nyugdíjas Expón ahol az idősbarát szállodák, gyógyfürdők és más vendégváró helyek mutatkoztak be, közöttük természetesen Harkányfürdő szolgáltatói is. (FerlingPR) 2014 tavaszára elkészül a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház új, szállodai színvonalú épületszárnya. Az uniós beruházás eredményeként nemcsak hazánk, hanem Európa is egy új, a pikkelysömör betegségek kezelésének magas színvonalú centrumával gazdagodhat. Több mint fél éve folynak azok a kivitelezési munkálatok, melyeknek köszönhetően egy szállodai színvonalú új szárnnyal bővül a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház. A projekt jelenlegi állásáról, annak várható feladatairól és eredményeiről tájékoztatták a jelenlévőket november 26- án egy sajtónyilvános épületbejáráson. Az eseményen, Hegyi Ákos vezető projektmenedzser beszámolója során elhangzott, hogy a jelenleg zajló beruházás legfőbb célja a gyógykezelésekben résztvevők igényeinek maximális színvonalon történő kielégítése. A munkálatok elkészültével olyan komplex szárnyat vehetnek majd igénybe a páciensek, ahol ezentúl európai színvonalon, szállodai körülmények között kezelik a pikkelysömört, és azok társbetegségeit is. Az új épületrészben többek között helyet kap két orvosi rendelő, egy központi váró diszpécserközponttal, 7 teljesen akadálymentesített szoba, 38 darab kétágyas kórházi szoba, 5 iroda, egy irattárral kibővített konferenciaterem, egy 100 fős étterem nagyobb kapacitású konyhával, valamint személyzeti öltözők is. A lehető leghatékonyabb kezelések biztosítására öt gyógyvizes káddal, két dithranolos és galván kezelővel, fényterápiás helyiséggel, két tornateremmel, valamint négy masszázsrészleggel is ellátják az épület. Az új szárny elkészültével, mely 2014 tavaszára várható, a modern komplexum mellett egy zöldövezettel körbevett akadálymentes parkolót is átadnak. A beruházás a Harkányi Gyógyvíz Egészséget adó és megőrző őselem elnevezésű, DDOP /E-09-2f es azonosítószámú projekt keretein belül valósul meg, melynek összértéke mintegy 1,5 milliárd forint. Az uniós beruházás eredményeként nemcsak hazánk, hanem Európa is egy új, a pikkelysömör kezelésének egy magas színvonalú centrumával gazdagodhat. (FerlingPR) gyógyturisztikai kiállításon Kiváló gyógyászati szakembereket, biotermékeket és természetes gyógymódokat alkalmazó helyszínek mellett Harkányfürdő is izgalmas standdal várta november elején a kecskeméti TOUREX SPA Wellness és Gyógyturisztikai Kiállítás és Vásár látogatóit. A rendezvényen kiemelt kiállítóként kaptak helyet a gyógyfürdők, gyógyszállók és wellness-központok bemutatkozó standjai. A programkínálatot színesítette a gyógy- és tak, gyógyvízből készült termékekkel, valamint a Gyógyfürdő szolgáltatásaival, mint például a hullámmasszázzsal, amelyet a rendezvény időtartama alatt ki is próbálhattak a vállalkozó kedvűek. A standot nagy érdeklődéssel fogadták a kecskemétiek, többen hangot adtak annak, is, hogy jó végre újra hallani a fürdővárosról és örömmel mesélték, hogy az aznapi fürdőköpenyes strandpapucsos figyelemfelkeltő akció a belvárosban sokak számára nagy örömet és meglepetést okozott, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy meglátogassák a kiállítást. (FerlingPR) Megújult Harkány hivatalos honlapja Mire a Kedves Olvasó ezt a lapot kezében tartja, talán már meg is tapasztalta, hogy megújult dizájnnal jelent meg a közelmúltban a a város hivatalos weboldala. A struktúraváltás célja főleg az volt, hogy megkönnyítsük a harkányiak hivatali ügyintézését. Ennek érdekében modernebb, átláthatóbb, könnyebben kezelhető felületeteket alakítottunk ki. Másrészt célunk az volt, hogy az ide érkező, szabadi- wellness-kezelések, valamint termékek széles választéka, amit a helyszínen ki is próbálhattak a látogatók. Az egészséges élelmiszerek bemutatója mellett jógával, masszázzsal és különböző gyógyhatású készítményekkel ismerkedhettek a vendégek. A kiállítók között különös figyelmet kapott a Harkányi Gyógyfürdő standja, ahol a látogatók megismerkedhettek a harkányi víz gyógyhatásaival melyet meg is kóstolhatdejét Harkányban eltöltő magyar és külföldi vendégek egy, Harkány fürdőváros nevéhez méltó honlappal találkozzanak. A városi honlapról is elérhető a Harkányi Hírmondó a oldalon, melyen még több színes hírt és sok érdekes cikket olvashatnak Harkány mindennapjairól és a nagyvilágról. Hasznos böngészést kívánunk mindenkinek! (sbi) 5

6 2013. NOVEMBER 6 AUGUSZTUS SZEPTEMBER Házasságot kötöttek: Elhunytak: (Jókai u.12.) (Hársfa tér 4.) (Rákóczi u.9.) (Alkotmány u.13.) (Alkotmány u.38.) (Ady u.50.) (Ady u.34/a) (Bartók B.u.19.) Születettek: (Ciklámen u.7.) Molnár Máté, (Kossuth L.u.35.) (Munkácsy u.42.) (Berek u.14.) (Munkácsy u.1.) (Munkácsy u.37.) (Hunyadi u.17.) OKTÓBER Elhunytak (Ady E.u.34.) NOVEMBER Anyakönyv Elhunytak (Zrínyi utca 12.) (József Attila utca 11.) (Dankó Pista utca 10.) Közel nyolcezer tő árvácskát ültettek ki november végén a Városgondnokság munkatársai a település közterületeire, illetve a téli felkészülés jegyében sor került a szökőkutak befedésére is. Mint azt Gellén Antaltól, a Városgondnokság vezetőjétől megtudtuk, az Önkormányzat a hegyi utak javítására őrléssel újrahasznosíthatóvá tette az eddig külterületen felhalmozott sittet, s a munkálatoknak köszönhetően félmillió forintnyi útalapanyag áll rendelkezésre. Mi, magyarok, hajlamosak vagyunk a nyugati társadalmaktól számtalan szokást átvenni az élet minden területéről. Ezek közül nem mindegyik ültethető át a helyi adottságokat figyelembe véve. A hulladékgyűjtés területén azonban van mit tanulnunk, és van mit eltanulnunk. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai szerencsés helyzetben vannak, hiszen egy uniós pályázat eredményeképpen megvalósíthatják a településükön a szelektív hulladékgyűjtést. Nem kell hangsúlyozni, hogy ez egy fürdőváros tekintetében milyen jelentőséggel bír. Harkányban jelenleg a Fürdő északi oldalán és a piacnál van szelektív hulladékgyűjtés, jelentős leterheltséggel. A beruházás során a városban 13 db új szelektív hulladékgyűjtő sziget kerül kialakításra, melyeknek az alapozása már elkészült. Minden helyszínen 3 db színes konténer kerül elhelyezésre az üveg, a műanyag és a papír hulladék gyűjté- Karácsonyi hangulat Horvát Önkormányzatunk az év végét is igyekszik hagyományaink megőrzése szellemében tölteni. December 23-án a 17 órai szentmise után a Német Önkormányzattal és a Harka dalkörrel együtt idén is igyekszünk pár meghitt, békés percet szerezni városunk lakói számára. A Szent István szobornál felállításra kerülő betlehemi jászolnál karácsonyi énekekkel örvendeztetjük meg a lakosságot. Majd egy meleg tea melletti beszélgetésre várunk mindenkit a művelődési házba. János-napi borszentelésre a december 27-i horvát szentmise után kerül sor, ahova idén is várjuk a finom harkányi nedűket. A hagyománnyá vált Vízkereszt napi koncertre január 6-án Belišćéből érkeznek a fellépők a katolikus templomba. Áldott, békés Karácsonyi ünnepeket és Boldog Újévet! Blagoslovjen Božić i sretnu Novu godinu! Harkányi Hírek Tevékeny hétköznapok December elején szintén a Városgondnokság dolgozói állították és díszítették fel a mindenki karácsonyfáját a művelődési ház előtti téren. A közel nyolc méteres fenyőfa állításával párhuzamosan a város főutcájának karácsonyi díszkivilágításának kialakítására is sor került. A város részére a fenyőfát Laki István ajánlotta fel, a kötöző drótot Mátyás Zoltán, a darus kocsit Bernáth László vállalkozó biztosította. Köszönjük mindenki támogatását! (kj) Harkányban séhez. A 13 helyszín kiválasztását a Társulás által megbízott tervező végezte úgy, hogy figyelembe vette a meglévő közműveket, az előírt védőtávolságokat, illetve a város optimális lefedettségét. Így kerültek kijelölésre a következő helyszínek: a focipálya mellett, a Spar hátsó parkolójában, a Damjanich téren, a rendőrség volt épületénél, a 48-as téren, a Széchenyi téren, a Bartók Béla utcában, a Bajcsy-Zs. utcában, az óvoda mellett, a Berek utcában, a Hunyadi utcában, a Liszt Ferenc téren, végül a jelenlegi piacos hulladékgyűjtő kiváltására a piac parkolójában. A munkálatok 2014 tavaszán fejeződnek be. Ahol szükséges, a városgondnokság örökzöldet telepít a szigetek mellé. A konténereket az aktuális hulladékszállítást végző szolgáltató fogja elszállítani. A beruházás teljes egészében pályázati forrásból valósul meg, önkormányzati önerőt nem igényel. (Albrecht Ferenc)

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek Zalakaros város lapja XVI. évfolyam 12. szám Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek az átadása, melyekkel az önkormányzat a település életében tevékenyen részt

Részletesebben

Új helyen a polgármesteri hivatal Húsvéti fejtörő... 2 Statisztika, avagy játék a számokkal... 8 9 Várják a véradókat... 12

Új helyen a polgármesteri hivatal Húsvéti fejtörő... 2 Statisztika, avagy játék a számokkal... 8 9 Várják a véradókat... 12 Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM AJÁNLÓ 2012. ÁPRILIS 6. Új helyen a polgármesteri hivatal Húsvéti fejtörő....................... 2 Statisztika, avagy játék a számokkal.......................

Részletesebben

Köszönet a civileknek AZ EGYESÜLETEK VEZETÕIT ÜNNEPELTÉK

Köszönet a civileknek AZ EGYESÜLETEK VEZETÕIT ÜNNEPELTÉK Zalakaros város lapja XIX. évfolyam 1. szám Önzetlen munkájukért, éveken, sõt évtizedeken át a településért végzett kitartó tevékenységükért mondott köszönetet a civil szervezetek vezetõinek a Városházán

Részletesebben

élsportolók fogadása a városházán Megjutalmazták a csabai bajnokokat

élsportolók fogadása a városházán Megjutalmazták a csabai bajnokokat XXIV. évfolyam, 23. szám 2014. december 18. A Csabai Mérleg következő száma 2015. január 15-én jelenik meg. élsportolók fogadása a városházán Megjutalmazták a csabai bajnokokat szeretetteljes, békés, boldog

Részletesebben

Rekordszámú regisztráló a Profession Virtuális Állásbörzén

Rekordszámú regisztráló a Profession Virtuális Állásbörzén Rekordszámú regisztráló a Profession Virtuális Állásbörzén A Profession.hu immár a 4. sikeres Virtuális Állásbörzéjén van túl. 35 kiállító vett részt az idei tavaszi börzén, akik közel 1500 állásajánlattal

Részletesebben

Nem baj, ha már a spájzban vannak

Nem baj, ha már a spájzban vannak Zalakaros város lapja XVII. évfolyam 6. szám Nem baj, ha már a spájzban vannak OROSZ VENDÉGEKET IS VÁR ZALAKAROS Az oroszok már a spájzban vannak ki ne emlékezne a Tizedes meg a többiek címû film klasszikus,

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. január 5. évfolyam 1. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. január 5. évfolyam 1. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. január 5. évfolyam 1. szám Átveszi a város a színházakat Megegyezés született Eger és a Heves Megyei Önkormányzat között, ezt a szándékot

Részletesebben

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010 k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a 2 0 1 0. s z e p t e m b e r Önkormányzati választás 2010 Október 3-án dönthetünk az önkormányzati képviselőtestület összetételéről Már csak alig 1 hét van hátra

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

VÁrosőrség. alakul. Színházi. évad. védelem. Törekinek. Fotó: g.k.

VÁrosőrség. alakul. Színházi. évad. védelem. Törekinek. Fotó: g.k. XXV. évf. 10. szám 2012. október Az önkormányzat havi magazinja VÁrosőrség alakul Színházi évad védelem Törekinek Fotó: g.k. TARTALOM XXV. évf. 10. szám 2012. október Hírek...4. Állami oltalom Törekinek...5.

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk Csongrád Megyéért Emlékérem Nagy Abonyi Attilának. létre 1992ben, hogy. vaj das ág i magyar menekültek és

Akikre büszkék vagyunk Csongrád Megyéért Emlékérem Nagy Abonyi Attilának. létre 1992ben, hogy. vaj das ág i magyar menekültek és Térvári Hírmondó Tiszasziget önkormányzat hivatalos tájékoztatója Az elsô 100 nap Akikre büszkék vagyunk Csongrád Megyéért Emlékérem Nagy Abonyi Attilának A Csongrád Megyei Önkormányzat évzáró közgyűléséhez

Részletesebben

ADJON AZ ISTEN NAGY LÁSZLÓ

ADJON AZ ISTEN NAGY LÁSZLÓ NAGY LÁSZLÓ ADJON AZ ISTEN Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem, kérdésre választ õ küldjön,

Részletesebben

Koncz László. Az Év Embere 2008-ban. Városunk idegenforgalmáról. A szakrendelések. A tűzoltók szakmai versenyéről Koroknai Péter

Koncz László. Az Év Embere 2008-ban. Városunk idegenforgalmáról. A szakrendelések. A tűzoltók szakmai versenyéről Koroknai Péter XXI. évf. 1. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. január 15. Koncz László Az Év Embere 2008-ban Városunk idegenforgalmáról Tóthné Márton Gabriella A szakrendelések bővüléséről dr. Tóth József A tűzoltók szakmai versenyéről

Részletesebben

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

Az újabb együttműködés gyümölcse

Az újabb együttműködés gyümölcse Homokháti Sokadalom az esélyegyenlőségért Homokháti Sokadalom ÉRTED! Ez volt a jelszava az idei, tizenegyedik ízben megrendezett Sokadalomnak. És kiért? Azokért a Homokhátságban élő emberekért, akik valamiért

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

Hát akkor elkezdjük? - tanévnyitó Szentgyörgyön (5. oldal)

Hát akkor elkezdjük? - tanévnyitó Szentgyörgyön (5. oldal) B A L A T O N I XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2011 SZEPTEMBER ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA 3 Szorítok a BFT-ért Beszélgetés Halász János államtitkárral Településrõl 7-11 településre 12 Ha

Részletesebben

Mozaikablakok cseréje templomunkban

Mozaikablakok cseréje templomunkban Mozaikablakok cseréje templomunkban Biztosan sokan látták a szentmiséken az oltár mellé kihelyezett felújított ólomkeretes, festett Szent Franciska mozaik ablakot, ennek történetéről kérdezem János atyát.

Részletesebben

A kezdetekről. IV. évfolyam 1. szám. 2015. március

A kezdetekről. IV. évfolyam 1. szám. 2015. március IV. évfolyam 1. szám 2015. március A kezdetekről Tisztelt Mezőkovácsháziak! Fontosnak tartom, hogy képet kapjanak a polgármester, és az önkormányzat tevékenységéről, ezért a kezdeti négy hónap tapasztalatairól

Részletesebben

T ö k ö l i T ü k ö r

T ö k ö l i T ü k ö r T ö k ö l i T ü k ö r XXii. évfolyam 1. szám a helyi önkormányzat lapja 2011. március A nemzet mi vagyunk Kevés ilyen nemzet van, mint a magyar, amelynek 1000 éve küzdenie kell a fennmaradásáért. Bi zo

Részletesebben

Vasvári Újság. Indulhat a várt csatorna-beruházás

Vasvári Újság. Indulhat a várt csatorna-beruházás Vasvári Újság Vasvár, 2011. március 4. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Indulhat a várt csatorna-beruházás Január 31-én a városházán tartott sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a Környezet

Részletesebben

2012. XXIV. évf. 11-12. szám Ára: 150,- Ft MEGHÍVÓ

2012. XXIV. évf. 11-12. szám Ára: 150,- Ft MEGHÍVÓ NAPTÁR MELLÉKLETTEL 2012. XXIV. évf. 11-12. szám Ára: 150,- Ft MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2012. december 16-án, vasárnap 15 órakor a mûvelôdési ház nagytermében tartandó FALUSI

Részletesebben

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! XXIV. évf. 12. szám 2011. december Az önkormányzat havi magazinja Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! 1 TARTALOM Jegyzet...4. Hírek...5. Városnap...6. Tengernyi program XXIV. évf. 12. szám

Részletesebben

Pannonhalmi Hírek. Kedves Pannonhalmi Polgárok! Város rehabilitációs pályázat

Pannonhalmi Hírek. Kedves Pannonhalmi Polgárok! Város rehabilitációs pályázat Pannonhalmi Hírek Pannonhalma város kulturális és információs kiadványa Kedves Pannonhalmi Polgárok! Gondolom, hogy az elmúlt három hónapra nem mindenki emlékszik örömmel. Nem várt hőséghullám árasztotta

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. január Lectori Salutem A Mezõberényi Hírmondó újdonsült felelõs kiadójaként szeretettel köszöntöm az Olvasót. Mindenekelõtt

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 11. szám (NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2013. november 25. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulatának

Részletesebben